PROGRAM KR 30 BERGEN NASJONALE OPERA FESTSPILLENE I BERGEN 21. MAI 04. JUNI Stemmer. Voices & Votes GRIEGHALLEN, GRIEGSALEN 21. OG 22.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAM KR 30 BERGEN NASJONALE OPERA FESTSPILLENE I BERGEN 21. MAI 04. JUNI 2014. Stemmer. Voices & Votes GRIEGHALLEN, GRIEGSALEN 21. OG 22."

Transkript

1 PROGRAM KR 30 FESTSPILLENE I BERGEN 21. MAI 04. JUNI 2014 BERGEN NASJONALE OPERA Stemmer Voices & Votes GRIEGHALLEN, GRIEGSALEN 21. OG 22. MAI

2 STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et levende kultur-, idretts- og organisasjonsliv, både nasjonalt og lokalt. I over 60 år har vi samarbeidet med Festspillene i Bergen, en viktig arena for utøvende kunst. Vårt samarbeid bidrar til at flere får gleden av de mulighetene og tilbudene som finnes. DNB sponser levende kultur.

3 STEMMER BERGEN NASJONALE OPERA 03 Stemmer /Voices & Votes GRIEGHALLEN GRIEGSALEN Onsdag 21. mai, kl 18:45 Torsdag 22. mai, kl 19:00 Wednesday 21 May, at 18:45 Thursday 22 May, at 19:00 Presenteres av Festspillene i Bergen og Bergen Nasjonale Opera i samarbeid med Bergen Filharmoniske Orkester og Den Nationale Scene Presented by the Bergen International Festival and the Bergen National Opera in cooperation with the Bergen Philharmonic Orchestra and Den Nationale Scene Bergen Filharmoniske Orkester Bergen Philharmonic Orchestra Orlando Gough konsept og musikk concept and music Clark Rundell dirigent conductor Olivia Fuchs regissør director Tim Reid videodesigner video design Stein Phillips lysdesign lighting design Wimme Saari, Reem Kelani, Manickam Yogeswaran, Thandi Swaartbooi, Hanna Husáhr & Njabulo Madlala solister soloists Karl Bomann-Larsen & Sulekha Ali Omar skuespillere actors Nils Økland, Ole André Farstad, Stein Urheim, Anders Bitustøyl & Snorre Bjerck musikere musicians Håkon Matti Skrede kormester chorus master Edvard Grieg Kor Ålesund kammerkor Ålesund Chamber Chorus Sangere fra Bergen Filharmoniske Kor Singers from Bergen Philharmonic Chorus Musikklinjen ved Music students from Bergen Private Gymnas Sangkoret Lyderhorn Lyderhorn Chorus Bergen guttekor Bergen Boys Chorus Bergen jentekor Bergen Girls Chorus Sangere fra Singers from Fargespill Produsert av Bergen Nasjonale Opera Produced by Bergen National Opera Tekster av Texts by Gina Krog, Nelson Mandela, Emmeline Pankhurst, Mohindas Gandhi, Jaharwarhal Nehru, David Ben Gurion, Daniel François Malan m.fl. and others Vera Rostin Wexelsen norsk oversettelse Norwegian translation Visjoner for en ny grunnlov ved Visions for a new constitution by Astrid Luisa Niebuhr, inspirert av medlemmer av inspired by members of Fargespill: Jeran Karunairaja, Anney Niyokindi, Irene Kinunda, Mona Ibrahim Ahmed, Ann Shanthya Thevanathan, Ahmed Naif al-badri, Tuva Tveit & Gutu Abere Festspillene takker festspillambassadører Yvonne & Bjarne Rieber. The Festival thanks its ambassadors Yvonne & Bjarne Rieber. 03

4 04 FESTSPILLENE I BERGEN 2014 STEMMER Velkommen! Welcome! Velkommen til verdenspremieren på et bemerkelsesverdig bestillingsverk fra Festspillene i Bergen og Bergen Nasjonale Opera i anledning 200-årsjubileet for Norges konstitusjonelle frihet. Som en internasjonal by og et knutepunkt for kunstneriske eksperimenter, har Bergen i år en unik mulighet til å skape nye verk som ikke bare feirer Norge som nasjon, men som også kaster et fryktløst blikk på den globale sammenhengen vårt lille land inngår i. Og en festival kan opplagt være en fin anledning for både feiring og provokasjon. Det nye verket Stemmer, signert den anerkjente britiske komponisten Orlando Gough, utforsker Norges vei mot demokratiet. Samtidig åpner det våre øyne og ører mot en større verden mot andre nasjoners og folkeslags triumfer og dilemmaer i streben etter selvstendighet. Vi hører det lidenskapelige ståket av stemmer som krever uavhengighet, fortvilelsen hos de undertrykte og den overstrømmende lyden av friheten når den bryter nytt land. Goughs musikk og musikken fra alle dem du vil høre opptre i Grieghallen i kveld rommer en dyp strøm av følelser, tanker og refleksjoner fra en storslått blanding av folkeslag og nasjonaliteter. Vi håper Stemmer vil inspirere, begeistre og utfordre deg, men også at du vil se med nye øyne på hva vi har oppnådd i Norge dette sterke og selvstendige landet vi er stolte av å kalle vårt hjem. ANDERS BEYER Direktør, Festspillene i Bergen MARY MILLER Operasjef, Bergen Nasjonale Opera Welcome to the premiere of a remarkable co-commission from the Bergen International Festival and Bergen National Opera, on the occasion of 200 years of Norway s constitutional freedom. Bergen, in claiming its status as an international city and a hub of cultural experiment, has a rare opportunity this year to create a new work which not only rejoices in Norwegian nationality, but also looks fearlessly at the global context of our small country, at its great strengths and its frailties. And a festival, of course, provides a fine opportunity for both celebration and provocation. While our new work from the acclaimed British composer Orlando Gough explores with joy the journey which Norway has made on its way to democracy, Stemmer opens our eyes and ears to a wider world to the triumphs and dilemmas of other nations in their search for autonomy. We hear the passionate clamour of voices demanding independence, the despair of those oppressed and the exuberance sounds of freedom erupting in a new land. Gough s music and the music of all those who you will hear perform in Grieghallen tonight is a profound outpouring of feeling, thought and reflection from a grand mix of states and nationalities. We hope that Stemmer will inspire you, excite and challenge you but also have you consider afresh the achievement of Norway, the fierce and individual country that we are proud to call home. ANDERS BEYER Chief Executive & Artistic Director, Bergen International Festival MARY MILLER General & Artistic Director, Bergen National Opera 04

5 STEMMER BERGEN NASJONALE OPERA 05 Den viktige kampen Å si at jeg har forenklet det 20. århundrets historie er en underdrivelse, men ved forenkling kan de større mønstrene tre tydeligere frem, skriver Orlando Gogh, mannen bak Stemmer. Første gang jeg jobbet i Norge var med avslutningsseremonien til Stavanger2008. Med min bakgrunn fra England et land som hadde bukket under for nyliberalismen, først under den avskyelige Margareth Thatcher og så, nesten enda mer sjokkerende, under den skrekkelige Tony Blair, og i tillegg var dypt rammet av finanskrisen virket Norge som et fristed preget av sosialdemokrati og sunn fornuft. Selvsagt er dette en forenkling, men forskjellene var veldig påfallende. Med bakgrunn i dette var det ikke vanskelig å svare umiddelbart ja da Festspillene i Bergen og Bergen Nasjonale Opera spurte om jeg ville lage en forestilling med utgangspunkt i det norske grunnlovsjubileet. Men like etterpå tenkte jeg at for en engelskmann er jo dette pokker så utfordrende. Det tok imidlertid ikke så lang tid før jeg innså at dette kunne bli en forestilling som mer generelt tok opp hvordan vi ønsker at samfunnet skal fungere, og hvordan det ofte ikke gjør det. Det kunne med andre ord bli et verk om menneskerettigheter og idealisme, om maktmisbruk, protest og revolusjon potensielt veldig interessant. The important battle To say that I have simplified 20th century history is an understatement, but I think the advantage of simplification is that patterns emerge, writes Orlando Gough, the creator of Stemmer. I first came to Norway to work on the closing event of Stavanger2008 (or Stavanger-twotwo-snorter as it sounded to my English ears). Coming from a country that had succumbed to neo-liberalism, first under the ghastly Margaret Thatcher and then, almost more shockingly, under the ghastly Tony Blair, and was already falling head over heels into an ugly financial crisis, Norway seemed a haven of social democracy and good sense. Of course there s more to it than that, but the comparison was very striking. So when the Bergen International Festival and the Bergen National Opera asked me to make a piece celebrating the bicentenary of 05

6 06 FESTSPILLENE I BERGEN 2014 STEMMER Verket starter med en fredelig feiring av grunnloven fra Jeg er veldig betatt av ideen om en sammensatt gruppe av mennesker eller la oss være ærlige: en sammensatt gruppe av menn som hadde reist til Eidsvoll fra hele landet, og som hadde lagt bak seg en strabasiøs ferd. Musikken i denne delen har et nesten sakralt preg. I hoveddelen av verket belyser vi kampen for grunnleggende rettigheter. Først får vi utdrag fra talen som kvinneforkjemperen Gina Krog holdt i Her argumenterer hun ikke først og fremst med at kvinner og menn er like, men at regjeringen ville ha nytte av de spesielle kvaliteter som kvinner kunne bringe med seg (ironisk er det da at når England først fikk en kvinnelig statsminister, så var det Margareth Thatcher). Vi er også innom suffragettene i Storbritannia, som var høyst radikale, lidenskapelige og til slutt voldelige. Vi forflytter oss så til Britisk India rundt 1919, og deretter til Palestina og Sør-Afrika. Spørsmålene er alltid de samme: Vi er alle enige i prinsippet om at alle skal ha like rettigheter, men er rettighetene like i praksis? Og så: Hvordan oppnår vi disse rettighetene? Hva slags protest er den mest effektive? Er det nødvendig å ty til vold? Er ledere avgjørende for opprør eller kan de oppstå spontant? Hva følger etter et vellykket opprør? the Norwegian Constitution, I immediately said yes. And then thought: heck, from an English person s point of view that is a seriously niche subject! But gradually I realised that it could be a piece, more generally, about how we d like society to work, and about how it often doesn t, a piece, in other words, about human rights, and idealism, and the abuses of power, and protest, and revolution. Potentially very interesting. The piece begins with a quiet celebration of the 1814 Constitution. I was very struck by the idea of a diverse group of people well, let s be honest, a diverse group of men arriving Eidsvoll from all over Norway, having made journeys which in some cases must have been very arduous. There is an almost sacramental aspect to the music. In the main part of the piece, we look at the struggle for basic freedoms. First we hear part of a 1885 speech by the great feminist campaigner Gina Krog. In it she argues, brilliantly, not so much that men and women should be equal but that government would benefit from the particularly feminine qualities that women could bring to it. (How ironic that when we in Britain finally got a female Prime Minister it was Mrs. Thatcher.) We take a glimpse at the suffragette movement in Britain which was extremely drawn-out, passionate and, eventually, violent. We move from Britain in 1919 to its colony India, and thence to Palestine and South Africa. The question is always the same: yes, we all agree in principle that everyone should have equal rights, but in practice are these rights really equal? And then: how do you achieve those rights? What kinds of protest are the most effective? Is it necessary to resort to violence? Can uprisings be spontaneous or are leaders essential? What happens next after a successful uprising? 06

7 STEMMER BERGEN NASJONALE OPERA 07 Å si at jeg har forenklet det 20. århundrets historie er en underdrivelse, men ved forenkling kan de større mønstrene tre tydeligere frem: Suffragettenes påvirkning på Gandhi og Mandela, effekten av sultestreiker, Gandhis påvirkning på Mandela, kvinners rolle i protestbevegelser, Mandelas endrede syn på væpnet motstand, palestinernes spontane oppdagelse av voldelig motstand, Mandelas erklæring om at skjebnen til de svarte i Sør-Afrika var beslektet med skjebnen til palestinerne. Prosessen med å skape slike sammenhenger blir utvilsomt hjulpet av teateret og musikkens evne til å knytte poetiske forbindelser for eksempel at ululering («rullende hyl») er vanlig både blant svarte sørafrikanere og palestinere, selv om den utføres litt forskjellig i de to kulturene, som vi skal få høre. Så selv om jeg har brukt mange dokumentariske kilder, ligner det jeg forsøker å lage mer på et stykke poesi enn en historietime. Til slutt får vi høre en visjon om en bedre verden, skrevet av den dyktige unge forfatteren Astrid Niebur og medlemmer av Ole Hamres fantastiske Fargespill. De viktigste ordene her er for meg «drømmer eller realitet?» Ønsker vi virkelig menneskerettigheter, eller er vi fornøyd med bare å ha en idé om dem? Stemmer er skrevet for et stort amatørkor (en herlig miks av voksne og tenåringer), et barnekor, en spennende og mangfoldig gruppe av solister, et orkester og et band. Koret er helt sentralt. De er alltid tilstedeværende, enten de synger en protestvise, hvisker navnene på eidsvollmennene, ululerer, roper ut slagord eller svarer solistene. Forestillingen heter ikke Stemmer for ingenting ORLANDO GOUGH To say that I have simplified 20th century history is an understatement, but I think the advantage of simplification is that patterns emerge Gandhi and Mandela influenced by the British suffragettes, the efficacy of hunger strikes, Mandela influenced by Gandhi, the role of women in protest, Mandela s discovery and subsequent renunciation of the need for limited violence, the Palestinians spontaneous discovery of limited violence, Mandela s declaration that the fate of the black South Africans is bound up with the fate of the Palestinians And this process is unquestionably helped by ability of both music and theatre to make poetic connections for example, ululation, common to black South Africans and Palestinians, though subtly different, as you ll hear, in the two cultures. So, despite all the documentary sources, I m not aiming at a history lesson, more a piece of poetry. Finally we hear a vision for a better world, written by the extraordinary Astrid Niebur and members of Ole Hamre s marvellous Fargespil. For me, the crucial words here are dreams or reality? Do we actually want human rights or are we content with the idea of them? The piece is written for a large amateur chorus a lovely mixture of adults and teenagers, a children s chorus, an excitingly diverse group of soloists, orchestra and small band. The chorus is at the centre of the piece. They are always present, whether they are singing a protest song, whispering the names of the Eidsvoll signatories, ululating, shouting slogans or responding to the soloists. The piece is not called Stemmer for nothing... ORLANDO GOUGH 07

8 08 FESTSPILLENE I BERGEN 2014 STEMMER Stemmer i Stemmer Voices in Voices & Votes Gutu Abere, Arthur Herman Larsen Akselsen, Ragnhild Eide Akslen, Andersen Ådne Matre Andersen, Gisle Andersen, Martine Andreassen, Ingrid Arnøy, Vidar Askeland, Ann Edel Bakke, Christine Bergan, Gustav Berger, Henning Bergstad, Anders Bitustøyl, Snorre Bjerck, Ingrid Fantoft Bjørnsen, Marte F. Bjørshol, Jardar Boge, Marianne Boge, Karl Bomann-Larsen, Tore Eide Bordal, Johannes Bosse, Elisabeth Bosse, Solveig Bosse, Benedicte Bringeland, Ida Bruland, Viljar Alfred Hellesen Brunvoll, Tone Bøe, Håkon Bårdson, Alda Morice Christensen, Hedda Christensen, Rose-Mari Eide Coetzee, Rune Christian Dahl, Olivia Dahl, Malin Torsvik Dale, Didrik August Strøm Damm, Benjamin Damm, Julie Marie Berthelsen Dyrdal, Bjørg Eli Eide, Synnøve Eidem, Ida Eikaas, Bjørg Eikeland, Olav Johan Myklestad Ekblom, Martine Fossengen Elholm, Delila Marie Elkasmi, David Engen, Gunnar M. Eriksen, Karianne Espevik, Christine Espevik, Siri Evensen, Ole Gunnar Evensen, Ole Andre Farstad, Oda Hognestad Fauske, Rune Fitje, Stein Flagtveit, Anne-Mari Fleime, Alexander Fosse, Cathrine Fremming, Siri Fuglseth, Frida Gilje, Celine Bjørkhaug Gjendemsjø, Andrea Thunold Gjerdevik, Per Grønland, Lena Grønninsæter, Tom Leaver Gunnerød, Per Christian Guttormsen, Bjørg Gåsemyr, Erik Haaland, Martin Hallseth, Christina Liset Hallseth, Britt Kari Halvorsen, Kjetil Hansen, Benedicte Leknesund Hansen, Eirik Hansen, Gudrun E. Hanssen, Kristoffer Hauge, Marte Haugejorden, Helene Henriksen Haugstad, Olav Haukås, Georg Haverkamp, Målfrid Henriksbø, Arnulf Henriksen, Diana Hjalmarsdottir, Hege Hjørnevik, Stine-Marie Mikkelsen Hornæs, Ragnhild Hov, Marta Husa, Hanna Husáhr, Jan Olav Aarre Hånes, Mona Ibrahim Ahmed, Kati Indrefjord, Jonas Alvheim Isachsen, Martin Instebø Jamne, Wilhelm August Jebsen, Anita Jensen, Ida Victoria Lerøy Jobarteh, Torild Iren Johansen, Sigrun Jørdre, Thorbjørn Kaland, Sarah Sofie Gullberg Karlsen, Jeran Karunairaja, Reem Yousef Kelani, Odd Håkon Kildehaug, Irene Kinunda, Vernon Kirk, Didrik von Hanno Kjersem, Trine Knudsen, Michelle Kolskår, Bjarne Mathias Kraakenes, Ingerid Krohn, Agathe Villanger Kronen, Oline Eikeland Kutschera, Erika Kvaal, Ingrid Karoline Øwre Kvalheim, Tarjei Krüger, Gabrielle Elise Lahn-Johannessen, Håvard Langeland, Erlend Langhelle, Anker Melby Larsson, Tomas Leivestad, Anne Kristin Lelienhof, Zeno Leonardi, Lou Cosima Leonardi, Kristian Leine Lerø, Truls Skram Lerø, Mads Skram Lerø, Yarislov Letyagin, Danil Letyagin, Aleksander Kåre Lied, Torstein Lunde, Vilde Løvlie, Njabulo Madlala, Thomas Andre Kristiansen Marøy, Audun Midtgård, Oskar Sebastian Mikalsen, Elise Mikkelsen, Thor-Henrik Mjøs, Lone Moldøy, Silje Karin 08

9 STEMMER BERGEN NASJONALE OPERA 09 Morlandstø, Sølvi Morsund, Mathias Mucha, Mette Mæland, Anne Mæland, Ahmed Naif al-badri, Sigrid Nesheim, Rosa Helen Kiiehn Nielsen, Eigil Nielsen, Terje Nilsen, Anney Niokindi, Alfred Skårvik Norberg, Peder Skårvik Norberg, Øystein Wikstrøm Nordtveit, Mikkel B. E. Nordtveit, Silje Skauge Nordås, Aleksander Næs, Arnfinn Næss, Ingunn Olsen, Helene Olsen, Suleka Omar, Tor-Arne Pape, Katarina Pakinee Paulsen, Runar Paulsen, Torstein Paulsen, Aage Paus, Gerd B. Pedersen, Vidar Punsvik, Håkon Raabe, Mathias Tellnes Rasmussen, Liv Grethe Remme, Frida Riisnes, Astrid Rimmereide, Ola Berg Riser, Paul Robinson, Axel Robinson, Anette Roksvåg, Maren Rolandsen, Torunn Høvik Rugesæter, Hanne S. Rundhovde, Torgeir Ryssevik, Silje Brunstad Rådmannsøy, Wimme Frans Vilhelmi Saari, Jørund Vatle Sandgren, Sandra Sandnes, Andreas Bjørkhaug Sandvik, Frida Stephanie Jørstad Schrøder, Tiril Senneseth-Stokkebekk, Magnus Skrede, Elisabeth Siebke, Ole Galtung Døsvig Sjøsæther, André Sjåvåg, Mads Skeie, Anne-Bente Skjellum, Mathias Hagen Skrede, Håvard Grøndal Skåtun, Martin Slettbakk, Leon Slettbakk, Ruben Slettebakk, Randi Slettebakk, Ellen Smith, Gro Snilstveit, Stine Andrea Sognnes, Hanne Sofie Solend, Andreas Hessen Solheim, Frida Sofie Solheim, Susanna Solsrud, Hild Una Stefansdo ttir, Einar Stefansson, Einar Stefasson, Sigurd Øygard Steinkopf, Kari Steinsbø, Jens Petter Stenvaag, Sunniva Stiansen, Aslak Storheim, Daniel Svanevik, Thandi Swartbooi, Brage Toreson Søfteland Sæbø, Eva Sætre, Emilie Sørensen, Terje Takle, Even Tetler, Line Texe, Tale Birkeland Theis, Ann Shanthya Thevanathan, Adrian Marcus Gromholt Thorsen, Anna Theresa Torgersen, Njål Totland, Brage Totland, Tuva Tveit, Stein Urheim, Sølvi Iren Utgård, Frida Anda Vangen, Torild Veseth, Siri Helen Anfindsen Vik, Jonas Villa- Absalonsen, Håkon Villanger, Nora Margrethe Våge, Heidi Wallevik, Andrea Skjold Wiig, Nana Anika Wiium, Lauren Winter, Samuel Winter, Manickam Yogeswaran, Sigrid Ytterland, Nils Økland, Lasse Økland, Andreas Østenstad, Didrik Mjølhus Åsnes 09

10 10 FESTSPILLENE I BERGEN 2014 STEMMER Sitater fra Stemmer: Del 1 - liv! frihet! lykke! trygghet! likhet! - Kongeriget Norge er et frit, uafhængigt og udeleligt Rige. Del 2 Hva vi mest må holde oppe i bevisstheten er dette: kvinnene som menneskelige individer, kvinnenes rett til fri personutfoldelse. Thi den ensidig mandige, den krigersk-eventyrlige ånd, kan ikke alene bringe menneskeslekten frem. (Gina Krog) Ikkevold er min første trosartikkel. Og det er min siste trosartikkel. Mitt første møte med britiske myndigheter i Sør-Afrika var ikke særlig vellykket. Jeg oppdaget at jeg som mann og inder ikke hadde noen rettigheter. På den annen side oppdaget jeg at jeg ikke hadde noen rettigheter som mann fordi jeg var en inder. (Mahatma Gandhi) Jeg har kjempet mot det hvite overherredømme, og jeg har kjempet mot sort overherredømme. Jeg har fremelsket ideen om et fritt og demokratisk samfunn der alle mennesker kan leve harmonisk sammen. Det er en idé jeg håper å leve for, og det er en idé jeg er beredt til å dø for. (Nelson Mandela) Quotes from Voices & Votes Part 1 Life! Liberty! Happiness! The Kingdom of Norway is a free, independent and indivisible realm. Part 2 What we need to focus on is this: women as human individuals, women s right to freedom of personal expression. Unilateral manliness and warlike adventure spirit cannot alone bring the human race forward. (Gina Krog) Non-violence is the first article of my faith. It is the last article of my faith. My first encounter with British authority in South Africa was not of a happy character. I discovered that as a man and an Indian I had no rights. On the contrary I discovered that I had no rights as a man because I was an Indian... (Mahatma Gandhi) I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons live together in harmony... It is an idea for which I hope to live for... It is an idea for which I am prepared to die. (Nelson Mandela) 10

11 STEMMER BERGEN NASJONALE OPERA 11 Mennesket murer sterke murer Muren i Berlin Jerusalems klagemur Men muren med størst motstandskraft har en vollgrav fylt med frykt rundt hjertet En mur uten vinduer der sjelen kan puste En mur uten en dør der kjærlighet kan komme inn (Oswald Msthali, oversatt av Vera Rostin Wexelsen) Dette er oss. Her er vår del av jorden. Det er slik vi er. Dette er våre rettigheter. Hvem sine rettigheter? Dette er oss. Om dette er oss, hvem er de? De er oss. Her er vår del av jorden. Det er slik vi er. (Orlando Gough, oversatt av Vera Rostin Wexelsen) Del 3 Drømmer eller realitet: Hvorfor har vi landegrenser? Hvorfor har vi land? Alle kulturer skal fremstilles og godtas som om det var din egen, Alle skal ha de samme rettigheter, uansett farge, kjønn eller seksualitet. Vi har én verden som vi må dele og sammen ta vare på. Stopp volden mot dine medmennesker, og la de som trenger et hjem få komme inn. Norge har mange som har ventet lenge på å bli husket. La oss huske dem. Man is a great wall builder The Berlin Wall The Wailing Wall of Jerusalem But the wall most impregnable has a moat flowing with fright around his heart A wall without windows for the spirit to breeze through A wall without a door for love to walk in. (Oswald Msthali) This is us. Here is our piece of earth. This is who we are. These are our rights. Whose rights? This is us. If this is us, who are they? They are us. Here is our piece of earth. This is who we are. (Orlando Gough) Part 3 Dreams or reality: Why do we have country borders? Why do we have countries? All cultures must be presented and accepted as if they were your own. Everyone shall have the same rights, regardless of colour, gender or sexuality. We have one world that we must share and together take care of. Stop the violence against your fellow humans, and let those who need a home come in. Norway has many who have been waiting a long time to be remembered. Let us remember them. 11

12 12 FESTSPILLENE I BERGEN 2014 STEMMER Orlando Gough Komponist / Composer Den britiske komponisten Orlando Gough har laget musikk for ballett, samtidsdans og teater. Han har samarbeidet med kjente navn som Danny Boyle, Anthony Minghella, Antony Gormley, Siobhan Davies, Shobana Jeyasingh, Rufus Norris, Caryl Churchill, Alain Platel and Ashley Page. Gough er også kunstnerisk leder for koret The Shout, som han grunnla sammen med Richard Chew i Hans siste arbeider inkluderer operaen Imago og Road Rage for det kjente operahuset Glyndebourne utenfor London, Hand over Hand for Garsington Opera, Foghorn Requiem for 50 skipshorn, tre brassband og tåkeluren på Souter fyrtårn, og et nytt bestillingsverk for The Hillard Ensemble og Stroke Odysseys til Derry/Londonderry City of Culture Han komponerte også musikken til avslutningen av det europeiske kulturbyåret Stavanger Orlando Gough is composer noted for projects written for ballet, contemporary dance and theatre. Notable collaborators have included Danny Boyle, Anthony Minghella, Antony Gormley, Siobhan Davies, Shobana Jeyasingh, Rufus Norris, Caryl Churchill, Alain Platel and Ashley Page. He also directs large-scale site-specific work, and is the artistic director of the choir The Shout, which he founded in 1998 with Richard Chew. Recent work includes the opera Imago, libretto by Stephen Plaice, for Glyndebourne; the opera Road Rage, libretto by Richard Stilgoe, for Garsington Opera; Hand Over Hand, an a cappella piece for the Hilliard Ensemble; the sitespecific piece Foghorn Requiem, for 50 ships horns, three brass bands and the foghorn of the Souter Lighthouse, South Shields; and the song cycle Stroke Odysseys for Derry/Londonderry City of Culture Gough also composed for the closing event of Stavanger2008 European Capital of Culture. 12

13 STEMMER BERGEN NASJONALE OPERA 13 Clark Rundell Dirigent / Conductor Clark Rundell er spesialist på ny musikk og kunstnerisk leder for Royal Liverpool Philharmonic Orchestras prisvinnende samtidsmusikkensemble 10/10. I tillegg til hyppige opptredener med Royal Liverpool Philharmonic Orchestra og Ensemble 10/10 har Rundell utviklet langvarige samarbeid med mange ledende orkestre, deriblant BBC Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, City of London Sinfonia, BBC Scottish Symphony Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, Britten Sinfonia og ASKO Schönberg Ensemble. Han har dirigert en rekke sjangeroverskridende orkesterprosjekter med kunstnere som Elvis Costello, Toumani Diabate, Tim Garland, Amal Murkus, Gwilym Simcock og Wayne Shorter Quartet. I senere tid har Rundell blant annet dirigert premieren på James MacMillans opera Clemency ved Royal Opera House i London, konserter med Asko Schönberg Ensemble og Synergy Vocals på Muziekgebouw i Amsterdam, Britten Sinfonia på Reverberations-festivalen på Barbican Centre, som del av 75-årsfeiringen av Steve Reich. Contemporary music specialist Clark Rundell is Director of the Royal Liverpool Philharmonic Orchestra s award winning new music group, Ensemble 10/10. In addition to his frequent appearances with the Royal Liverpool Philharmonic Orchestra and Ensemble 10/10, Rundell has developed relationships with many leading orchestras including the BBC Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, City of London Sinfonia, BBC Scottish Symphony Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, Britten Sinfonia and the ASKO Schönberg Ensemble. A specialist in crossgenre collaboration, Rundell has conducted extensive orchestral projects with artists such as Elvis Costello, Toumani Diabate, Tim Garland, Amal Murkus, Gwilym Simcock, and the Wayne Shorter Quartet. Recent highlights for Rundell include the premiere performances of James MacMillan s opera Clemency at the Royal Opera House, Covent Garden; performances with Asko Schoenberg Ensemble and Synergy Vocals at the Muziekgebouw, Amsterdam, and Britten Sinfonia at the Reverberations Festival, at the Barbican Centre, as part of the Steve Reich 75th birthday celebrations. 13

14 14 FESTSPILLENE I BERGEN 2014 STEMMER The English director Olivia Fuchs studied Drama and German at Westfield College in London, University of London and also won a scholarship at Berkeley University in California. After this she concluded by taking a Major in acting at the Drama Studio in London. Fuchs has since worked with opera, theatre and musicals. She has participated in the opera productions of La Traviata at English Touring Opera in Britain, the world premiere of The Maids by John Lunn at Queen Elizabeth Hall in London, La Bohème at the Opera South of Ireland and Johnny Johnson at the Opera Factory Zurich. Recent and upcoming productions include Der Rosenkavalier in Magdeburg, Madame Butterfly in Magdeburg and Oviedo, Il Trovatore in Aarhus and A Midsummer Night s Dream at the Royal Scottish Conservatory of Music in Glasgow. Tim Reid Videodesign / Video design Olivia Fuchs Regissør / director Den engelske regissøren Olivia Fuchs har studert drama og tysk ved Westfield College i London, University of London og vant også et utdanningsstipend ved Berkeley University i California. Etter dette avsluttet hun sine studier med hovedfag i drama ved Drama Studio i London. Fuchs har senere jobbet mye med opera, teater og musikaler. Hun har mellom annet medvirket i operaproduksjoner som La Traviata ved English Touring Opera i Storbritannia, verdenspremieren av The Maids av John Lunn i Queen Elizabeth Hall i London, La Bohéme ved Opera South i Irland og Johnny Johnson ved Opera Factory i Zurich. Nylige og kommende produksjoner inkluderer blant annet Der Rosenkavalier i Magdeburg, Madame Butterfly i Magdeburg og Oviedo, Il Trovatore i Århus og A Midsummer Night s Dream ved Det kongelige skotske musikkonservatoriet i Glasgow. Tim Reid er basert nær Glasgow i Skottland. Han har ledet videodesignavdelingen ved det skotske nasjonalteatret og turnert mye internasjonalt. Reids arbeid har vært å se på så ulike steder som Sydney Opera House og Shetlandsøyene. Han har laget videodesign for et allsidig spekter av teater-, danse- og operaforestillinger, deriblant 1984 for Headlong som nettopp har begynt å gå på Playhouse theatre på West End i London, Scale for Scottish Dance Theatre, A Christmas Carol for Royal Lyceum i Edinburgh, Quiz Show for Traverse Theatre i Edinburgh, Ghost Patrol for Scottish Opera og Music Theatre Wales, Can We Talk About This? for DV8 Physical Theatre, Clockwork for Visible Fictions og Scottish Opera og Cresseid for Edinburgh International Festival. He was projeksjonsdesigner for Young Vic/ART produksjonen Wild Swans og video-co-designer for Ten Billion for 59 Productions / Royal Court og for As One for Royal Ballet. 14

15 STEMMER BERGEN NASJONALE OPERA 15 Tim Reid is based near Glasgow in Scotland. He has been head of video for the National Theatre of Scotland and toured internationally. Reid s work has been seen in places as diverse as the Sydney Opera House and the Shetland Isles. He has created video design for a diverse range of theatre, dance and opera performances, including 1984 for Headlong which has just transferred to the Playhouse theatre in London s West End, Scale for Scottish Dance Theatre, A Christmas Carol for Royal Lyceum in Edinburgh, Quiz Show for Traverse Theatre in Edinburgh, Ghost Patrol for Scottish Opera and Music Theatre Wales, Can We Talk About This? for DV8 Physical Theatre, Clockwork for Visible Fictions and Scottish Opera and Cresseid for the Edinburgh International Festival. He was projection designer for the Young Vic/ART production Wild Swans and video co-designer for Ten Billion for 59 Productions / Royal Court and for As One for Royal Ballet. Stein Phillips Lysdesign / Lighting design Stein Phillips fra Bergen er blant Norges mest erfarne lysdesignere med lang fartstid innen TV-produksjon, revy og teater. Han har gjort lysdesign for TV-produksjoner som Gullruten, Spellemannsprisen, Amandaprisen, Skal vi danse?, Melodi Grand Prix og Senkveld. Phillips har jobbet med artister som Ylvis, Kvinner på randen, Ole Paus og Rune Andersen. Han har gjort lysdesignet på Shakespeares Hamlet på Agder Teater, Ice Globe Theater og Beaivváš-teateret, musikalen Sofies verden og Bergen Nasjonale Operas Fidelio. Phillips er i dag tilknyttet Bright Norway As. Stein Phillips from Bergen is among the most experienced lighting designers in Norway, and has worked extensively in TV production and theatre. He has been responsible for the lighting design for such TV productions as Gullruten, Spellemannsprisen, Amandaprisen, Dancing with the stars, Melodi Grand Prix and Senkveld. Phillips has worked with artists such as Ylvis, Kvinner på randen, Ole Paus and Rune Andersen. He has designed the lighting for Shakespeare s Hamlet at Agder Theatere, Ice Globe Theater and the Beaivváš theatre, the musical Sophie s world and the Bergen National Opera production of Fidelio. Phillips works for Bright Norway As. 15

Pinocchio FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20 DEN NATIONALE SCENE STORE SCENE 02. & 03.

Pinocchio FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20 DEN NATIONALE SCENE STORE SCENE 02. & 03. FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM1 KR 20 DEN NATIONALE SCENE STORE SCENE 02. & 03. JUNI Pinocchio BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I 1 2 2 STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et levende

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

Esbjerg Ensemble FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO 21. MAI 0 4. J U N I 2014 BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL TROLDHAUGEN TROLDSALEN 23.

Esbjerg Ensemble FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO 21. MAI 0 4. J U N I 2014 BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL TROLDHAUGEN TROLDSALEN 23. FESTSPILLENE I BERGEN 1 TROLDHAUGEN TROLDSALEN 23. MAI Esbjerg Ensemble BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I 1 2 2 STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et levende kultur-, idretts-

Detaljer

Murmel Murmel FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20 DEN NATIONALE SCENE STORE SCENE 23. & 24.

Murmel Murmel FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20 DEN NATIONALE SCENE STORE SCENE 23. & 24. FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM1 KR 20 DEN NATIONALE SCENE STORE SCENE 23. & 24. MAI Murmel Murmel BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I 1 2 2 STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

first year charts Preview Only Legal Use Requires Purchase Take the A Train for jazz ensemble JAZZ BILLY STRAYHORN Arranged by VINCE GASSI

first year charts Preview Only Legal Use Requires Purchase Take the A Train for jazz ensemble JAZZ BILLY STRAYHORN Arranged by VINCE GASSI first year charts for jazz ensemble a division of Alfred JAZZ Take the A Train BILLY STRAYHORN Arranged by VINCE GASSI INSTRUMENTATION Conductor 1st Eb Alto Saxophone 2nd Eb Alto Saxophone 1st Bb Tenor

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

En liten oppsummering. Studietur 2010, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag

En liten oppsummering. Studietur 2010, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag En liten oppsummering Tilrettelegging av kulturaktivitet og opplevelser for barn og unge 1. For lavterskel grupper 2. For talentutvikling Ja, takk begge deler. Youth Music Initiative - YMI Tilrettelegging

Detaljer

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016 G 8 år 1 km 1 Håkon Kjølberg Bjerkreim IL 12:00:00 2 Ola Håland Figgjo IL 12:00:00 3 Lucas Vold Bjerkreim IL 12:00:00 4 Martin Håland Kverneland Ski 12:00:00 5 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:00:00 6 Magnus

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Musikkhøgskolens symfoniorkester feirer Carl Nielsen, Jean Sibelius og Knut Nystedt Michael Schønwandt (dirigent) Lars Magnus Steinum (fiolin)

Musikkhøgskolens symfoniorkester feirer Carl Nielsen, Jean Sibelius og Knut Nystedt Michael Schønwandt (dirigent) Lars Magnus Steinum (fiolin) Musikkhøgskolens symfoniorkester feirer Carl Nielsen, Jean Sibelius og Knut Nystedt Michael Schønwandt (dirigent) Lars Magnus Steinum (fiolin) Fredag 4. desember kl. 19.30 Lindemansalen Kort om jubilantene

Detaljer

Eksamensoppgåver H07/ Eksamensoppgaver H07

Eksamensoppgåver H07/ Eksamensoppgaver H07 Eksamensoppgåver H07/ Eksamensoppgaver H07 Engelsk Fagkoder: AA6074/AA6078 AA6082/AA6092 AA6083/AA6093 Fagnavn: 2 Engelsk 1+2 E+P 3 Engelsk A, skriftlig E+P 3 Engelsk B, skriftlig E+P ( E = Elevar/Elever.

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Singler She loves you, I'll get you Sept '63 NO Standard 75 1.opplag All my loving, I saw her standing

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

Spørsmål til Lady Gaga v/silje Kristin Erlandsen

Spørsmål til Lady Gaga v/silje Kristin Erlandsen Spørsmål til Lady Gaga v/silje Kristin Erlandsen 1. Hvorfor tror du at Lady Gaga har blitt så populær? 2. Hva tror du Lady Gaga ønsker å oppnå med sin sjokkerende klesstil og image? Hva synes du om måten

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Mesterklassens muligheter

Mesterklassens muligheter Mesterklassens muligheter En samtale mellom Isabelle Perrin og Ingrid Maria Hanken Isabelle Perrin er professor i harpe ved Norges musikkhøgskole og leder for seksjon for strykere og harpe. Ingrid Maria

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faks 56375055 FOR: 2016 2017 KLASSE: 9 A og B FAG: Engelsk FAGLÆRAR: Vibeke Kessner og Anne Julie Hetland ÅRSPLAN Mål: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=10&gmi=58547

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

ENGELSK ÅRSPLAN. 6.TRINN. 2015/2016. BOK:A new scoop 6.

ENGELSK ÅRSPLAN. 6.TRINN. 2015/2016. BOK:A new scoop 6. Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: Eg skal kunne Innhald Metode Vurdering 34 35 Unit 1, Back to forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner I can find London, Belfast and Edinburgh on the map.

Detaljer

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er he, she eller it som gjør noe, så føyer vi til en s (-es). Det har altså ikke

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN STUDER STRYK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

Vårt liv på jorda Our Life on Earth

Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vandrer / Walking - akryl / acrylic - 61 x 50 cm 2015 Halvard Hatlen / BONO Vårt liv på jorden, kort eller langt, begynner ved unnfangelsen, hva det inneholder og hvordan

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017 LYSforVERDEN JULEKAMPANJE 2017 24. november 24. desember 2017 TEMA Når vi følger Frelserens eksempel og lever slik han levde og slik han forkynte, vil dette lyset brenne i oss og lyse opp veien for andre.

Detaljer

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km K 30-39 1 47 Dypevik Ingvill Rabben CK Sotra 3 01:03:26 00:00:15 K 40-49 1 46 Iden Marit Irene Åsane CK 3 00:53:15 00:00:15 K Senior 1 48 Olsen Janne Eidsvoll SK 3 00:52:56 00:00:15 2 50 Olsen Janne Åsane

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Internasjonale studenter en ressurs for Norge?

Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Rekruttering for fremtiden Ole Petter Ottersen, rektor UiO, styreleder Universitets- og høgskolerådet (UHR) uhr@uhr.no www.uhr.no A CASE The Nordic countries

Detaljer

Henrik ENGER HOLM. Mobil: +47 948 82 603 Epost: henrikeh98@gmail.com RESUME FOR

Henrik ENGER HOLM. Mobil: +47 948 82 603 Epost: henrikeh98@gmail.com RESUME FOR Henrik RESUME FOR ENGER HOLM Mobil: +47 948 82 603 Epost: henrikeh98@gmail.com Hvem er jeg? Mitt navn er Henrik Enger Holm. Jeg er født i Oslo i 1998 og bor på Bygdøy sammen med min bror og mine foreldre.

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 7 og 8. Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 7 og 8. Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet Vekeplan 10. klasse Namn:. Veke 7 og 8 Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Tverrfagleg temaarbeid: Ei ulik verd Mål: Klare prøva godt. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet Tverrfagleg temaarbeid:

Detaljer

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT Trailer Life #EVRYWHATSHOT Dagens agenda - What s Hot Trondheim www.evry.no/whatshottrondheim WI-FI Nova Kinosenter NETTVERK: tkgjest PASSORD: skyfall007 SOSIALE

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2014 Læreverk: Stairs

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2014 Læreverk: Stairs ÅRSPLN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2014 Læreverk: Stairs U G U S T MÅL (K06) TEM RBEIDSFORM VURDERING Språklæring Muntlig kommuni-kasjon Skriftlig kommunikasjon Kultur, samfunn og litteratur -gi eksempler

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

2) Eskil Njerve, Bergens Turn 0,85. 3) Peter Jørgensen, Bergens Turn 0,70. 2) Bjørnar Handal, Laksevåg 0,85. 3) Sander Rye Daae, Fana 0,75

2) Eskil Njerve, Bergens Turn 0,85. 3) Peter Jørgensen, Bergens Turn 0,70. 2) Bjørnar Handal, Laksevåg 0,85. 3) Sander Rye Daae, Fana 0,75 KM Hopp u/t. Laksevåghallen, Lørdag 26. januar 2013.01.28 HØYDE U/T Gutter 11 år : 1) Christian Mæhlum, Laksevåg 0,90 2) Eskil Njerve, Bergens Turn 0,85 3) Peter Jørgensen, Bergens Turn 0,70 Gutter 12

Detaljer

Hollywood Exiles FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20 GRIEGHALLEN GRIEGSALEN 28. MAI

Hollywood Exiles FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20 GRIEGHALLEN GRIEGSALEN 28. MAI FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM1 KR 20 GRIEGHALLEN GRIEGSALEN 28. MAI Hollywood Exiles BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I 1 2 2 STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et levende kultur-,

Detaljer

Isabelle Faust. m/alexander Melnikov FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20 HÅKONSHALLEN 29.

Isabelle Faust. m/alexander Melnikov FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20 HÅKONSHALLEN 29. FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM1 KR 20 HÅKONSHALLEN 29. MAI Isabelle Faust m/alexander Melnikov BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I 1 2 2 STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et levende

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? 17.11.2017 Mette Haaland-Øverby (medforsker, NK LMH) Kari Fredriksen (leder for lærings- og mestringssenteret

Detaljer

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok Katalognummer 01 Happy small feet Food is not the only necessity which starving children need. Keeping their skin, body and feet healthy is one of the necessities. The new blankets and shoes provided by

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Ordfører hilser. Konferansierene introduserer bidragene og presenterer kunstdeltakerne.

Ordfører hilser. Konferansierene introduserer bidragene og presenterer kunstdeltakerne. Program, Scene Ungdommens kulturmønstring Kåfjord, Troms Aja Samisk senter, 17.02.2007 kl 16.00 Ordfører hilser. Konferansierene introduserer bidragene og presenterer kunstdeltakerne. 1 NiNa og MaiKa (Dans

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Ev rytime we say goodbye. Himlen rundt hørnet. Sopraner Vers1: 2.st sopran på o-ing og «must be in the know»

Ev rytime we say goodbye. Himlen rundt hørnet. Sopraner Vers1: 2.st sopran på o-ing og «must be in the know» Her kommer litt oversikt over delte stemmer/2.stemt innenfor stemmegruppene i låtene. I tekstene dere har, så er det uthevet når koret synger og det er flerstemt og uthevet og kursiv når koret synger,

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke

Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke 34 35 36 37 38 39 Kompetanse-mål Repetisjon Repetisjon Klokka Kunne spørre og fortelle andre på engelsk hvor mye klokka er. Ordforråd One o`clock, two o`clock, three o`clock,

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer