PROGRAM KR 30 BERGEN NASJONALE OPERA FESTSPILLENE I BERGEN 21. MAI 04. JUNI Stemmer. Voices & Votes GRIEGHALLEN, GRIEGSALEN 21. OG 22.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAM KR 30 BERGEN NASJONALE OPERA FESTSPILLENE I BERGEN 21. MAI 04. JUNI 2014. Stemmer. Voices & Votes GRIEGHALLEN, GRIEGSALEN 21. OG 22."

Transkript

1 PROGRAM KR 30 FESTSPILLENE I BERGEN 21. MAI 04. JUNI 2014 BERGEN NASJONALE OPERA Stemmer Voices & Votes GRIEGHALLEN, GRIEGSALEN 21. OG 22. MAI

2 STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et levende kultur-, idretts- og organisasjonsliv, både nasjonalt og lokalt. I over 60 år har vi samarbeidet med Festspillene i Bergen, en viktig arena for utøvende kunst. Vårt samarbeid bidrar til at flere får gleden av de mulighetene og tilbudene som finnes. DNB sponser levende kultur.

3 STEMMER BERGEN NASJONALE OPERA 03 Stemmer /Voices & Votes GRIEGHALLEN GRIEGSALEN Onsdag 21. mai, kl 18:45 Torsdag 22. mai, kl 19:00 Wednesday 21 May, at 18:45 Thursday 22 May, at 19:00 Presenteres av Festspillene i Bergen og Bergen Nasjonale Opera i samarbeid med Bergen Filharmoniske Orkester og Den Nationale Scene Presented by the Bergen International Festival and the Bergen National Opera in cooperation with the Bergen Philharmonic Orchestra and Den Nationale Scene Bergen Filharmoniske Orkester Bergen Philharmonic Orchestra Orlando Gough konsept og musikk concept and music Clark Rundell dirigent conductor Olivia Fuchs regissør director Tim Reid videodesigner video design Stein Phillips lysdesign lighting design Wimme Saari, Reem Kelani, Manickam Yogeswaran, Thandi Swaartbooi, Hanna Husáhr & Njabulo Madlala solister soloists Karl Bomann-Larsen & Sulekha Ali Omar skuespillere actors Nils Økland, Ole André Farstad, Stein Urheim, Anders Bitustøyl & Snorre Bjerck musikere musicians Håkon Matti Skrede kormester chorus master Edvard Grieg Kor Ålesund kammerkor Ålesund Chamber Chorus Sangere fra Bergen Filharmoniske Kor Singers from Bergen Philharmonic Chorus Musikklinjen ved Music students from Bergen Private Gymnas Sangkoret Lyderhorn Lyderhorn Chorus Bergen guttekor Bergen Boys Chorus Bergen jentekor Bergen Girls Chorus Sangere fra Singers from Fargespill Produsert av Bergen Nasjonale Opera Produced by Bergen National Opera Tekster av Texts by Gina Krog, Nelson Mandela, Emmeline Pankhurst, Mohindas Gandhi, Jaharwarhal Nehru, David Ben Gurion, Daniel François Malan m.fl. and others Vera Rostin Wexelsen norsk oversettelse Norwegian translation Visjoner for en ny grunnlov ved Visions for a new constitution by Astrid Luisa Niebuhr, inspirert av medlemmer av inspired by members of Fargespill: Jeran Karunairaja, Anney Niyokindi, Irene Kinunda, Mona Ibrahim Ahmed, Ann Shanthya Thevanathan, Ahmed Naif al-badri, Tuva Tveit & Gutu Abere Festspillene takker festspillambassadører Yvonne & Bjarne Rieber. The Festival thanks its ambassadors Yvonne & Bjarne Rieber. 03

4 04 FESTSPILLENE I BERGEN 2014 STEMMER Velkommen! Welcome! Velkommen til verdenspremieren på et bemerkelsesverdig bestillingsverk fra Festspillene i Bergen og Bergen Nasjonale Opera i anledning 200-årsjubileet for Norges konstitusjonelle frihet. Som en internasjonal by og et knutepunkt for kunstneriske eksperimenter, har Bergen i år en unik mulighet til å skape nye verk som ikke bare feirer Norge som nasjon, men som også kaster et fryktløst blikk på den globale sammenhengen vårt lille land inngår i. Og en festival kan opplagt være en fin anledning for både feiring og provokasjon. Det nye verket Stemmer, signert den anerkjente britiske komponisten Orlando Gough, utforsker Norges vei mot demokratiet. Samtidig åpner det våre øyne og ører mot en større verden mot andre nasjoners og folkeslags triumfer og dilemmaer i streben etter selvstendighet. Vi hører det lidenskapelige ståket av stemmer som krever uavhengighet, fortvilelsen hos de undertrykte og den overstrømmende lyden av friheten når den bryter nytt land. Goughs musikk og musikken fra alle dem du vil høre opptre i Grieghallen i kveld rommer en dyp strøm av følelser, tanker og refleksjoner fra en storslått blanding av folkeslag og nasjonaliteter. Vi håper Stemmer vil inspirere, begeistre og utfordre deg, men også at du vil se med nye øyne på hva vi har oppnådd i Norge dette sterke og selvstendige landet vi er stolte av å kalle vårt hjem. ANDERS BEYER Direktør, Festspillene i Bergen MARY MILLER Operasjef, Bergen Nasjonale Opera Welcome to the premiere of a remarkable co-commission from the Bergen International Festival and Bergen National Opera, on the occasion of 200 years of Norway s constitutional freedom. Bergen, in claiming its status as an international city and a hub of cultural experiment, has a rare opportunity this year to create a new work which not only rejoices in Norwegian nationality, but also looks fearlessly at the global context of our small country, at its great strengths and its frailties. And a festival, of course, provides a fine opportunity for both celebration and provocation. While our new work from the acclaimed British composer Orlando Gough explores with joy the journey which Norway has made on its way to democracy, Stemmer opens our eyes and ears to a wider world to the triumphs and dilemmas of other nations in their search for autonomy. We hear the passionate clamour of voices demanding independence, the despair of those oppressed and the exuberance sounds of freedom erupting in a new land. Gough s music and the music of all those who you will hear perform in Grieghallen tonight is a profound outpouring of feeling, thought and reflection from a grand mix of states and nationalities. We hope that Stemmer will inspire you, excite and challenge you but also have you consider afresh the achievement of Norway, the fierce and individual country that we are proud to call home. ANDERS BEYER Chief Executive & Artistic Director, Bergen International Festival MARY MILLER General & Artistic Director, Bergen National Opera 04

5 STEMMER BERGEN NASJONALE OPERA 05 Den viktige kampen Å si at jeg har forenklet det 20. århundrets historie er en underdrivelse, men ved forenkling kan de større mønstrene tre tydeligere frem, skriver Orlando Gogh, mannen bak Stemmer. Første gang jeg jobbet i Norge var med avslutningsseremonien til Stavanger2008. Med min bakgrunn fra England et land som hadde bukket under for nyliberalismen, først under den avskyelige Margareth Thatcher og så, nesten enda mer sjokkerende, under den skrekkelige Tony Blair, og i tillegg var dypt rammet av finanskrisen virket Norge som et fristed preget av sosialdemokrati og sunn fornuft. Selvsagt er dette en forenkling, men forskjellene var veldig påfallende. Med bakgrunn i dette var det ikke vanskelig å svare umiddelbart ja da Festspillene i Bergen og Bergen Nasjonale Opera spurte om jeg ville lage en forestilling med utgangspunkt i det norske grunnlovsjubileet. Men like etterpå tenkte jeg at for en engelskmann er jo dette pokker så utfordrende. Det tok imidlertid ikke så lang tid før jeg innså at dette kunne bli en forestilling som mer generelt tok opp hvordan vi ønsker at samfunnet skal fungere, og hvordan det ofte ikke gjør det. Det kunne med andre ord bli et verk om menneskerettigheter og idealisme, om maktmisbruk, protest og revolusjon potensielt veldig interessant. The important battle To say that I have simplified 20th century history is an understatement, but I think the advantage of simplification is that patterns emerge, writes Orlando Gough, the creator of Stemmer. I first came to Norway to work on the closing event of Stavanger2008 (or Stavanger-twotwo-snorter as it sounded to my English ears). Coming from a country that had succumbed to neo-liberalism, first under the ghastly Margaret Thatcher and then, almost more shockingly, under the ghastly Tony Blair, and was already falling head over heels into an ugly financial crisis, Norway seemed a haven of social democracy and good sense. Of course there s more to it than that, but the comparison was very striking. So when the Bergen International Festival and the Bergen National Opera asked me to make a piece celebrating the bicentenary of 05

6 06 FESTSPILLENE I BERGEN 2014 STEMMER Verket starter med en fredelig feiring av grunnloven fra Jeg er veldig betatt av ideen om en sammensatt gruppe av mennesker eller la oss være ærlige: en sammensatt gruppe av menn som hadde reist til Eidsvoll fra hele landet, og som hadde lagt bak seg en strabasiøs ferd. Musikken i denne delen har et nesten sakralt preg. I hoveddelen av verket belyser vi kampen for grunnleggende rettigheter. Først får vi utdrag fra talen som kvinneforkjemperen Gina Krog holdt i Her argumenterer hun ikke først og fremst med at kvinner og menn er like, men at regjeringen ville ha nytte av de spesielle kvaliteter som kvinner kunne bringe med seg (ironisk er det da at når England først fikk en kvinnelig statsminister, så var det Margareth Thatcher). Vi er også innom suffragettene i Storbritannia, som var høyst radikale, lidenskapelige og til slutt voldelige. Vi forflytter oss så til Britisk India rundt 1919, og deretter til Palestina og Sør-Afrika. Spørsmålene er alltid de samme: Vi er alle enige i prinsippet om at alle skal ha like rettigheter, men er rettighetene like i praksis? Og så: Hvordan oppnår vi disse rettighetene? Hva slags protest er den mest effektive? Er det nødvendig å ty til vold? Er ledere avgjørende for opprør eller kan de oppstå spontant? Hva følger etter et vellykket opprør? the Norwegian Constitution, I immediately said yes. And then thought: heck, from an English person s point of view that is a seriously niche subject! But gradually I realised that it could be a piece, more generally, about how we d like society to work, and about how it often doesn t, a piece, in other words, about human rights, and idealism, and the abuses of power, and protest, and revolution. Potentially very interesting. The piece begins with a quiet celebration of the 1814 Constitution. I was very struck by the idea of a diverse group of people well, let s be honest, a diverse group of men arriving Eidsvoll from all over Norway, having made journeys which in some cases must have been very arduous. There is an almost sacramental aspect to the music. In the main part of the piece, we look at the struggle for basic freedoms. First we hear part of a 1885 speech by the great feminist campaigner Gina Krog. In it she argues, brilliantly, not so much that men and women should be equal but that government would benefit from the particularly feminine qualities that women could bring to it. (How ironic that when we in Britain finally got a female Prime Minister it was Mrs. Thatcher.) We take a glimpse at the suffragette movement in Britain which was extremely drawn-out, passionate and, eventually, violent. We move from Britain in 1919 to its colony India, and thence to Palestine and South Africa. The question is always the same: yes, we all agree in principle that everyone should have equal rights, but in practice are these rights really equal? And then: how do you achieve those rights? What kinds of protest are the most effective? Is it necessary to resort to violence? Can uprisings be spontaneous or are leaders essential? What happens next after a successful uprising? 06

7 STEMMER BERGEN NASJONALE OPERA 07 Å si at jeg har forenklet det 20. århundrets historie er en underdrivelse, men ved forenkling kan de større mønstrene tre tydeligere frem: Suffragettenes påvirkning på Gandhi og Mandela, effekten av sultestreiker, Gandhis påvirkning på Mandela, kvinners rolle i protestbevegelser, Mandelas endrede syn på væpnet motstand, palestinernes spontane oppdagelse av voldelig motstand, Mandelas erklæring om at skjebnen til de svarte i Sør-Afrika var beslektet med skjebnen til palestinerne. Prosessen med å skape slike sammenhenger blir utvilsomt hjulpet av teateret og musikkens evne til å knytte poetiske forbindelser for eksempel at ululering («rullende hyl») er vanlig både blant svarte sørafrikanere og palestinere, selv om den utføres litt forskjellig i de to kulturene, som vi skal få høre. Så selv om jeg har brukt mange dokumentariske kilder, ligner det jeg forsøker å lage mer på et stykke poesi enn en historietime. Til slutt får vi høre en visjon om en bedre verden, skrevet av den dyktige unge forfatteren Astrid Niebur og medlemmer av Ole Hamres fantastiske Fargespill. De viktigste ordene her er for meg «drømmer eller realitet?» Ønsker vi virkelig menneskerettigheter, eller er vi fornøyd med bare å ha en idé om dem? Stemmer er skrevet for et stort amatørkor (en herlig miks av voksne og tenåringer), et barnekor, en spennende og mangfoldig gruppe av solister, et orkester og et band. Koret er helt sentralt. De er alltid tilstedeværende, enten de synger en protestvise, hvisker navnene på eidsvollmennene, ululerer, roper ut slagord eller svarer solistene. Forestillingen heter ikke Stemmer for ingenting ORLANDO GOUGH To say that I have simplified 20th century history is an understatement, but I think the advantage of simplification is that patterns emerge Gandhi and Mandela influenced by the British suffragettes, the efficacy of hunger strikes, Mandela influenced by Gandhi, the role of women in protest, Mandela s discovery and subsequent renunciation of the need for limited violence, the Palestinians spontaneous discovery of limited violence, Mandela s declaration that the fate of the black South Africans is bound up with the fate of the Palestinians And this process is unquestionably helped by ability of both music and theatre to make poetic connections for example, ululation, common to black South Africans and Palestinians, though subtly different, as you ll hear, in the two cultures. So, despite all the documentary sources, I m not aiming at a history lesson, more a piece of poetry. Finally we hear a vision for a better world, written by the extraordinary Astrid Niebur and members of Ole Hamre s marvellous Fargespil. For me, the crucial words here are dreams or reality? Do we actually want human rights or are we content with the idea of them? The piece is written for a large amateur chorus a lovely mixture of adults and teenagers, a children s chorus, an excitingly diverse group of soloists, orchestra and small band. The chorus is at the centre of the piece. They are always present, whether they are singing a protest song, whispering the names of the Eidsvoll signatories, ululating, shouting slogans or responding to the soloists. The piece is not called Stemmer for nothing... ORLANDO GOUGH 07

8 08 FESTSPILLENE I BERGEN 2014 STEMMER Stemmer i Stemmer Voices in Voices & Votes Gutu Abere, Arthur Herman Larsen Akselsen, Ragnhild Eide Akslen, Andersen Ådne Matre Andersen, Gisle Andersen, Martine Andreassen, Ingrid Arnøy, Vidar Askeland, Ann Edel Bakke, Christine Bergan, Gustav Berger, Henning Bergstad, Anders Bitustøyl, Snorre Bjerck, Ingrid Fantoft Bjørnsen, Marte F. Bjørshol, Jardar Boge, Marianne Boge, Karl Bomann-Larsen, Tore Eide Bordal, Johannes Bosse, Elisabeth Bosse, Solveig Bosse, Benedicte Bringeland, Ida Bruland, Viljar Alfred Hellesen Brunvoll, Tone Bøe, Håkon Bårdson, Alda Morice Christensen, Hedda Christensen, Rose-Mari Eide Coetzee, Rune Christian Dahl, Olivia Dahl, Malin Torsvik Dale, Didrik August Strøm Damm, Benjamin Damm, Julie Marie Berthelsen Dyrdal, Bjørg Eli Eide, Synnøve Eidem, Ida Eikaas, Bjørg Eikeland, Olav Johan Myklestad Ekblom, Martine Fossengen Elholm, Delila Marie Elkasmi, David Engen, Gunnar M. Eriksen, Karianne Espevik, Christine Espevik, Siri Evensen, Ole Gunnar Evensen, Ole Andre Farstad, Oda Hognestad Fauske, Rune Fitje, Stein Flagtveit, Anne-Mari Fleime, Alexander Fosse, Cathrine Fremming, Siri Fuglseth, Frida Gilje, Celine Bjørkhaug Gjendemsjø, Andrea Thunold Gjerdevik, Per Grønland, Lena Grønninsæter, Tom Leaver Gunnerød, Per Christian Guttormsen, Bjørg Gåsemyr, Erik Haaland, Martin Hallseth, Christina Liset Hallseth, Britt Kari Halvorsen, Kjetil Hansen, Benedicte Leknesund Hansen, Eirik Hansen, Gudrun E. Hanssen, Kristoffer Hauge, Marte Haugejorden, Helene Henriksen Haugstad, Olav Haukås, Georg Haverkamp, Målfrid Henriksbø, Arnulf Henriksen, Diana Hjalmarsdottir, Hege Hjørnevik, Stine-Marie Mikkelsen Hornæs, Ragnhild Hov, Marta Husa, Hanna Husáhr, Jan Olav Aarre Hånes, Mona Ibrahim Ahmed, Kati Indrefjord, Jonas Alvheim Isachsen, Martin Instebø Jamne, Wilhelm August Jebsen, Anita Jensen, Ida Victoria Lerøy Jobarteh, Torild Iren Johansen, Sigrun Jørdre, Thorbjørn Kaland, Sarah Sofie Gullberg Karlsen, Jeran Karunairaja, Reem Yousef Kelani, Odd Håkon Kildehaug, Irene Kinunda, Vernon Kirk, Didrik von Hanno Kjersem, Trine Knudsen, Michelle Kolskår, Bjarne Mathias Kraakenes, Ingerid Krohn, Agathe Villanger Kronen, Oline Eikeland Kutschera, Erika Kvaal, Ingrid Karoline Øwre Kvalheim, Tarjei Krüger, Gabrielle Elise Lahn-Johannessen, Håvard Langeland, Erlend Langhelle, Anker Melby Larsson, Tomas Leivestad, Anne Kristin Lelienhof, Zeno Leonardi, Lou Cosima Leonardi, Kristian Leine Lerø, Truls Skram Lerø, Mads Skram Lerø, Yarislov Letyagin, Danil Letyagin, Aleksander Kåre Lied, Torstein Lunde, Vilde Løvlie, Njabulo Madlala, Thomas Andre Kristiansen Marøy, Audun Midtgård, Oskar Sebastian Mikalsen, Elise Mikkelsen, Thor-Henrik Mjøs, Lone Moldøy, Silje Karin 08

9 STEMMER BERGEN NASJONALE OPERA 09 Morlandstø, Sølvi Morsund, Mathias Mucha, Mette Mæland, Anne Mæland, Ahmed Naif al-badri, Sigrid Nesheim, Rosa Helen Kiiehn Nielsen, Eigil Nielsen, Terje Nilsen, Anney Niokindi, Alfred Skårvik Norberg, Peder Skårvik Norberg, Øystein Wikstrøm Nordtveit, Mikkel B. E. Nordtveit, Silje Skauge Nordås, Aleksander Næs, Arnfinn Næss, Ingunn Olsen, Helene Olsen, Suleka Omar, Tor-Arne Pape, Katarina Pakinee Paulsen, Runar Paulsen, Torstein Paulsen, Aage Paus, Gerd B. Pedersen, Vidar Punsvik, Håkon Raabe, Mathias Tellnes Rasmussen, Liv Grethe Remme, Frida Riisnes, Astrid Rimmereide, Ola Berg Riser, Paul Robinson, Axel Robinson, Anette Roksvåg, Maren Rolandsen, Torunn Høvik Rugesæter, Hanne S. Rundhovde, Torgeir Ryssevik, Silje Brunstad Rådmannsøy, Wimme Frans Vilhelmi Saari, Jørund Vatle Sandgren, Sandra Sandnes, Andreas Bjørkhaug Sandvik, Frida Stephanie Jørstad Schrøder, Tiril Senneseth-Stokkebekk, Magnus Skrede, Elisabeth Siebke, Ole Galtung Døsvig Sjøsæther, André Sjåvåg, Mads Skeie, Anne-Bente Skjellum, Mathias Hagen Skrede, Håvard Grøndal Skåtun, Martin Slettbakk, Leon Slettbakk, Ruben Slettebakk, Randi Slettebakk, Ellen Smith, Gro Snilstveit, Stine Andrea Sognnes, Hanne Sofie Solend, Andreas Hessen Solheim, Frida Sofie Solheim, Susanna Solsrud, Hild Una Stefansdo ttir, Einar Stefansson, Einar Stefasson, Sigurd Øygard Steinkopf, Kari Steinsbø, Jens Petter Stenvaag, Sunniva Stiansen, Aslak Storheim, Daniel Svanevik, Thandi Swartbooi, Brage Toreson Søfteland Sæbø, Eva Sætre, Emilie Sørensen, Terje Takle, Even Tetler, Line Texe, Tale Birkeland Theis, Ann Shanthya Thevanathan, Adrian Marcus Gromholt Thorsen, Anna Theresa Torgersen, Njål Totland, Brage Totland, Tuva Tveit, Stein Urheim, Sølvi Iren Utgård, Frida Anda Vangen, Torild Veseth, Siri Helen Anfindsen Vik, Jonas Villa- Absalonsen, Håkon Villanger, Nora Margrethe Våge, Heidi Wallevik, Andrea Skjold Wiig, Nana Anika Wiium, Lauren Winter, Samuel Winter, Manickam Yogeswaran, Sigrid Ytterland, Nils Økland, Lasse Økland, Andreas Østenstad, Didrik Mjølhus Åsnes 09

10 10 FESTSPILLENE I BERGEN 2014 STEMMER Sitater fra Stemmer: Del 1 - liv! frihet! lykke! trygghet! likhet! - Kongeriget Norge er et frit, uafhængigt og udeleligt Rige. Del 2 Hva vi mest må holde oppe i bevisstheten er dette: kvinnene som menneskelige individer, kvinnenes rett til fri personutfoldelse. Thi den ensidig mandige, den krigersk-eventyrlige ånd, kan ikke alene bringe menneskeslekten frem. (Gina Krog) Ikkevold er min første trosartikkel. Og det er min siste trosartikkel. Mitt første møte med britiske myndigheter i Sør-Afrika var ikke særlig vellykket. Jeg oppdaget at jeg som mann og inder ikke hadde noen rettigheter. På den annen side oppdaget jeg at jeg ikke hadde noen rettigheter som mann fordi jeg var en inder. (Mahatma Gandhi) Jeg har kjempet mot det hvite overherredømme, og jeg har kjempet mot sort overherredømme. Jeg har fremelsket ideen om et fritt og demokratisk samfunn der alle mennesker kan leve harmonisk sammen. Det er en idé jeg håper å leve for, og det er en idé jeg er beredt til å dø for. (Nelson Mandela) Quotes from Voices & Votes Part 1 Life! Liberty! Happiness! The Kingdom of Norway is a free, independent and indivisible realm. Part 2 What we need to focus on is this: women as human individuals, women s right to freedom of personal expression. Unilateral manliness and warlike adventure spirit cannot alone bring the human race forward. (Gina Krog) Non-violence is the first article of my faith. It is the last article of my faith. My first encounter with British authority in South Africa was not of a happy character. I discovered that as a man and an Indian I had no rights. On the contrary I discovered that I had no rights as a man because I was an Indian... (Mahatma Gandhi) I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons live together in harmony... It is an idea for which I hope to live for... It is an idea for which I am prepared to die. (Nelson Mandela) 10

11 STEMMER BERGEN NASJONALE OPERA 11 Mennesket murer sterke murer Muren i Berlin Jerusalems klagemur Men muren med størst motstandskraft har en vollgrav fylt med frykt rundt hjertet En mur uten vinduer der sjelen kan puste En mur uten en dør der kjærlighet kan komme inn (Oswald Msthali, oversatt av Vera Rostin Wexelsen) Dette er oss. Her er vår del av jorden. Det er slik vi er. Dette er våre rettigheter. Hvem sine rettigheter? Dette er oss. Om dette er oss, hvem er de? De er oss. Her er vår del av jorden. Det er slik vi er. (Orlando Gough, oversatt av Vera Rostin Wexelsen) Del 3 Drømmer eller realitet: Hvorfor har vi landegrenser? Hvorfor har vi land? Alle kulturer skal fremstilles og godtas som om det var din egen, Alle skal ha de samme rettigheter, uansett farge, kjønn eller seksualitet. Vi har én verden som vi må dele og sammen ta vare på. Stopp volden mot dine medmennesker, og la de som trenger et hjem få komme inn. Norge har mange som har ventet lenge på å bli husket. La oss huske dem. Man is a great wall builder The Berlin Wall The Wailing Wall of Jerusalem But the wall most impregnable has a moat flowing with fright around his heart A wall without windows for the spirit to breeze through A wall without a door for love to walk in. (Oswald Msthali) This is us. Here is our piece of earth. This is who we are. These are our rights. Whose rights? This is us. If this is us, who are they? They are us. Here is our piece of earth. This is who we are. (Orlando Gough) Part 3 Dreams or reality: Why do we have country borders? Why do we have countries? All cultures must be presented and accepted as if they were your own. Everyone shall have the same rights, regardless of colour, gender or sexuality. We have one world that we must share and together take care of. Stop the violence against your fellow humans, and let those who need a home come in. Norway has many who have been waiting a long time to be remembered. Let us remember them. 11

12 12 FESTSPILLENE I BERGEN 2014 STEMMER Orlando Gough Komponist / Composer Den britiske komponisten Orlando Gough har laget musikk for ballett, samtidsdans og teater. Han har samarbeidet med kjente navn som Danny Boyle, Anthony Minghella, Antony Gormley, Siobhan Davies, Shobana Jeyasingh, Rufus Norris, Caryl Churchill, Alain Platel and Ashley Page. Gough er også kunstnerisk leder for koret The Shout, som han grunnla sammen med Richard Chew i Hans siste arbeider inkluderer operaen Imago og Road Rage for det kjente operahuset Glyndebourne utenfor London, Hand over Hand for Garsington Opera, Foghorn Requiem for 50 skipshorn, tre brassband og tåkeluren på Souter fyrtårn, og et nytt bestillingsverk for The Hillard Ensemble og Stroke Odysseys til Derry/Londonderry City of Culture Han komponerte også musikken til avslutningen av det europeiske kulturbyåret Stavanger Orlando Gough is composer noted for projects written for ballet, contemporary dance and theatre. Notable collaborators have included Danny Boyle, Anthony Minghella, Antony Gormley, Siobhan Davies, Shobana Jeyasingh, Rufus Norris, Caryl Churchill, Alain Platel and Ashley Page. He also directs large-scale site-specific work, and is the artistic director of the choir The Shout, which he founded in 1998 with Richard Chew. Recent work includes the opera Imago, libretto by Stephen Plaice, for Glyndebourne; the opera Road Rage, libretto by Richard Stilgoe, for Garsington Opera; Hand Over Hand, an a cappella piece for the Hilliard Ensemble; the sitespecific piece Foghorn Requiem, for 50 ships horns, three brass bands and the foghorn of the Souter Lighthouse, South Shields; and the song cycle Stroke Odysseys for Derry/Londonderry City of Culture Gough also composed for the closing event of Stavanger2008 European Capital of Culture. 12

13 STEMMER BERGEN NASJONALE OPERA 13 Clark Rundell Dirigent / Conductor Clark Rundell er spesialist på ny musikk og kunstnerisk leder for Royal Liverpool Philharmonic Orchestras prisvinnende samtidsmusikkensemble 10/10. I tillegg til hyppige opptredener med Royal Liverpool Philharmonic Orchestra og Ensemble 10/10 har Rundell utviklet langvarige samarbeid med mange ledende orkestre, deriblant BBC Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, City of London Sinfonia, BBC Scottish Symphony Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, Britten Sinfonia og ASKO Schönberg Ensemble. Han har dirigert en rekke sjangeroverskridende orkesterprosjekter med kunstnere som Elvis Costello, Toumani Diabate, Tim Garland, Amal Murkus, Gwilym Simcock og Wayne Shorter Quartet. I senere tid har Rundell blant annet dirigert premieren på James MacMillans opera Clemency ved Royal Opera House i London, konserter med Asko Schönberg Ensemble og Synergy Vocals på Muziekgebouw i Amsterdam, Britten Sinfonia på Reverberations-festivalen på Barbican Centre, som del av 75-årsfeiringen av Steve Reich. Contemporary music specialist Clark Rundell is Director of the Royal Liverpool Philharmonic Orchestra s award winning new music group, Ensemble 10/10. In addition to his frequent appearances with the Royal Liverpool Philharmonic Orchestra and Ensemble 10/10, Rundell has developed relationships with many leading orchestras including the BBC Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, City of London Sinfonia, BBC Scottish Symphony Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, Britten Sinfonia and the ASKO Schönberg Ensemble. A specialist in crossgenre collaboration, Rundell has conducted extensive orchestral projects with artists such as Elvis Costello, Toumani Diabate, Tim Garland, Amal Murkus, Gwilym Simcock, and the Wayne Shorter Quartet. Recent highlights for Rundell include the premiere performances of James MacMillan s opera Clemency at the Royal Opera House, Covent Garden; performances with Asko Schoenberg Ensemble and Synergy Vocals at the Muziekgebouw, Amsterdam, and Britten Sinfonia at the Reverberations Festival, at the Barbican Centre, as part of the Steve Reich 75th birthday celebrations. 13

14 14 FESTSPILLENE I BERGEN 2014 STEMMER The English director Olivia Fuchs studied Drama and German at Westfield College in London, University of London and also won a scholarship at Berkeley University in California. After this she concluded by taking a Major in acting at the Drama Studio in London. Fuchs has since worked with opera, theatre and musicals. She has participated in the opera productions of La Traviata at English Touring Opera in Britain, the world premiere of The Maids by John Lunn at Queen Elizabeth Hall in London, La Bohème at the Opera South of Ireland and Johnny Johnson at the Opera Factory Zurich. Recent and upcoming productions include Der Rosenkavalier in Magdeburg, Madame Butterfly in Magdeburg and Oviedo, Il Trovatore in Aarhus and A Midsummer Night s Dream at the Royal Scottish Conservatory of Music in Glasgow. Tim Reid Videodesign / Video design Olivia Fuchs Regissør / director Den engelske regissøren Olivia Fuchs har studert drama og tysk ved Westfield College i London, University of London og vant også et utdanningsstipend ved Berkeley University i California. Etter dette avsluttet hun sine studier med hovedfag i drama ved Drama Studio i London. Fuchs har senere jobbet mye med opera, teater og musikaler. Hun har mellom annet medvirket i operaproduksjoner som La Traviata ved English Touring Opera i Storbritannia, verdenspremieren av The Maids av John Lunn i Queen Elizabeth Hall i London, La Bohéme ved Opera South i Irland og Johnny Johnson ved Opera Factory i Zurich. Nylige og kommende produksjoner inkluderer blant annet Der Rosenkavalier i Magdeburg, Madame Butterfly i Magdeburg og Oviedo, Il Trovatore i Århus og A Midsummer Night s Dream ved Det kongelige skotske musikkonservatoriet i Glasgow. Tim Reid er basert nær Glasgow i Skottland. Han har ledet videodesignavdelingen ved det skotske nasjonalteatret og turnert mye internasjonalt. Reids arbeid har vært å se på så ulike steder som Sydney Opera House og Shetlandsøyene. Han har laget videodesign for et allsidig spekter av teater-, danse- og operaforestillinger, deriblant 1984 for Headlong som nettopp har begynt å gå på Playhouse theatre på West End i London, Scale for Scottish Dance Theatre, A Christmas Carol for Royal Lyceum i Edinburgh, Quiz Show for Traverse Theatre i Edinburgh, Ghost Patrol for Scottish Opera og Music Theatre Wales, Can We Talk About This? for DV8 Physical Theatre, Clockwork for Visible Fictions og Scottish Opera og Cresseid for Edinburgh International Festival. He was projeksjonsdesigner for Young Vic/ART produksjonen Wild Swans og video-co-designer for Ten Billion for 59 Productions / Royal Court og for As One for Royal Ballet. 14

15 STEMMER BERGEN NASJONALE OPERA 15 Tim Reid is based near Glasgow in Scotland. He has been head of video for the National Theatre of Scotland and toured internationally. Reid s work has been seen in places as diverse as the Sydney Opera House and the Shetland Isles. He has created video design for a diverse range of theatre, dance and opera performances, including 1984 for Headlong which has just transferred to the Playhouse theatre in London s West End, Scale for Scottish Dance Theatre, A Christmas Carol for Royal Lyceum in Edinburgh, Quiz Show for Traverse Theatre in Edinburgh, Ghost Patrol for Scottish Opera and Music Theatre Wales, Can We Talk About This? for DV8 Physical Theatre, Clockwork for Visible Fictions and Scottish Opera and Cresseid for the Edinburgh International Festival. He was projection designer for the Young Vic/ART production Wild Swans and video co-designer for Ten Billion for 59 Productions / Royal Court and for As One for Royal Ballet. Stein Phillips Lysdesign / Lighting design Stein Phillips fra Bergen er blant Norges mest erfarne lysdesignere med lang fartstid innen TV-produksjon, revy og teater. Han har gjort lysdesign for TV-produksjoner som Gullruten, Spellemannsprisen, Amandaprisen, Skal vi danse?, Melodi Grand Prix og Senkveld. Phillips har jobbet med artister som Ylvis, Kvinner på randen, Ole Paus og Rune Andersen. Han har gjort lysdesignet på Shakespeares Hamlet på Agder Teater, Ice Globe Theater og Beaivváš-teateret, musikalen Sofies verden og Bergen Nasjonale Operas Fidelio. Phillips er i dag tilknyttet Bright Norway As. Stein Phillips from Bergen is among the most experienced lighting designers in Norway, and has worked extensively in TV production and theatre. He has been responsible for the lighting design for such TV productions as Gullruten, Spellemannsprisen, Amandaprisen, Dancing with the stars, Melodi Grand Prix and Senkveld. Phillips has worked with artists such as Ylvis, Kvinner på randen, Ole Paus and Rune Andersen. He has designed the lighting for Shakespeare s Hamlet at Agder Theatere, Ice Globe Theater and the Beaivváš theatre, the musical Sophie s world and the Bergen National Opera production of Fidelio. Phillips works for Bright Norway As. 15

Grønne glimt. Green Glimpses FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM3 KR 20 HÅKONSHALLEN 31. MAI

Grønne glimt. Green Glimpses FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM3 KR 20 HÅKONSHALLEN 31. MAI FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM3 KR 20 HÅKONSHALLEN 31. MAI Grønne glimt Green Glimpses BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I 3 4 4 STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et levende kultur-,

Detaljer

All My Dreams Come True

All My Dreams Come True FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM KR 20 DEN NATIONALE SCENE STORE SCENE 27. 29. MAI All My Dreams Come True BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et

Detaljer

velkommen ved mary miller om bergen nasjonale opera program: fidelio alt om min familie Gullhanen påske stemmer opera ute: pop-up-opera operashots

velkommen ved mary miller om bergen nasjonale opera program: fidelio alt om min familie Gullhanen påske stemmer opera ute: pop-up-opera operashots innhold 4 8 10 14 18 22 26 36 37 40 46 47 47 52 56 58 59 62 velkommen ved mary miller om bergen nasjonale opera program: fidelio alt om min familie Gullhanen påske stemmer opera ute: pop-up-opera operashots

Detaljer

A Collection of Short Stories

A Collection of Short Stories FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM3 KR 20 STUDIO BERGEN 24. MAI 03. JUNI A Collection of Short Stories CARTE BLANCHE NORGES NASJONALE KOMPANI FOR SAMTIDSDANS BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N

Detaljer

INNHOLD. velkommen ved mary miller om Bergen nasjonale opera. praktisk info: Billetter OG rabatter kjøp billetter

INNHOLD. velkommen ved mary miller om Bergen nasjonale opera. praktisk info: Billetter OG rabatter kjøp billetter Foto fra En midtsommernattsdrøm: Antoni Bofill 4 8 12 16 20 24 28 32 38 40 42 velkommen ved mary miller om Bergen nasjonale opera program: mimì goes glamping en midtsommernattsdrøm madama butterfly Senza

Detaljer

1 l a m our de l oin

1 l a m our de l oin 1 L AMOUR DE LOIN en opera av an opera by Kaija Saariaho til libretto av to a libretto by Amin Maalouf innhold content Kjære publikum! 8 Dear friends! 9 av by Per Boye Hansen & Stein Olav Henrichsen Synopsis

Detaljer

Pinocchio FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20 DEN NATIONALE SCENE STORE SCENE 02. & 03.

Pinocchio FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20 DEN NATIONALE SCENE STORE SCENE 02. & 03. FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM1 KR 20 DEN NATIONALE SCENE STORE SCENE 02. & 03. JUNI Pinocchio BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I 1 2 2 STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et levende

Detaljer

The 34th Norwegian Short Film Festival

The 34th Norwegian Short Film Festival The 34th Norwegian Short Film Festival Kortfilmfestivalen 2011 Katalog for den 34. Kortfilmfestivalen, Grimstad 15. 20. juni 2011 Design: Eriksen / Brown Med Mari Hovden Basert på en profil av Yokoland

Detaljer

GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008

GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008 KORTFILMFESTIVALEN GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008 KATALOG FOR DEN 31. KORTFILMFESTIVALEN, Grimstad 12.-17. juni 2008 ISSN 0804-0958 Design og repro: Motorfinger.no Trykk: Zoom-Grafisk AS Opplag: 1250

Detaljer

Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012. The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012

Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012. The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012 Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012 The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012 1 Storgaten 12 Storgaten Kirkegaten 1 Storgaten 2 4 Kirkegaten Nygaten Skolegaten

Detaljer

Avslutningskonserten

Avslutningskonserten PROGRAM KR 30 FESTSPILLENE I BERGEN 21. MAI 04. JUNI BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL Avslutningskonserten Closing Concert GRIEGHALLEN, GRIEGSALEN 04. JUNI KL. 18:00 K U LT U R H OT E L L E T DITT NATURLIGE

Detaljer

PROGRAMOVERSIKT HØSTEN 2013

PROGRAMOVERSIKT HØSTEN 2013 PROGRAMOVERSIKT HØSTEN 2013 DE UTVALGTE (N0) DE UTVALGTE 23. 25. 08 & 28. 08 01. 09 FIKSDAL/LANGÅRD/BECKER (N0) NIGHT TRIPPER 30. & 31. 08 IVO DIMCHEV/FRANZ WEST (BUL) X ON 6. & 7. 09 BENJAMIN DUKHAN(FR)

Detaljer

Katalog. Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival

Katalog. Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival Katalog Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival 10.6 15.6 2009 Den 32. Kortfilmfestivalen Grimstad, 10. 15. juni 2009 The 32nd Norwegian Short Film Festival Grimstad, 10th 15th

Detaljer

e q S t rid Oslo Kammerkor dir. Håkon Daniel Nystedt Hybrid + 5.0 surround + STEREO

e q S t rid Oslo Kammerkor dir. Håkon Daniel Nystedt Hybrid + 5.0 surround + STEREO S t rid Oslo Kammerkor dir. Håkon Daniel Nystedt Sondre Bratland Kirsten Bråten Berg Liv Ulvik Helga Gunnes Bjørn Sigurd Glorvigen Gjennom 25 år har Oslo Kammerkor fordypet seg i den solistiske norske

Detaljer

BERGEN 21. MAI 04. JUNI 2014 PROGRAM FESTSPILLENE I BERGEN 2014 WWW.FIB.NO

BERGEN 21. MAI 04. JUNI 2014 PROGRAM FESTSPILLENE I BERGEN 2014 WWW.FIB.NO BERGEN 21. MAI 04. JUNI PROGRAM FESTSPILLENE I BERGEN STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et levende kultur-, idretts- og organisasjonsliv, både nasjonalt og lokalt. I over 60 år har vi samarbeidet

Detaljer

OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL. 21. 30. mars PROGRAM

OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL. 21. 30. mars PROGRAM OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL 21. 30. mars 2014 PROGRAM H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit, Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestivals høye beskytter Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff 2 3

Detaljer

OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL. 21. 30. mars PROGRAM

OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL. 21. 30. mars PROGRAM OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL 21. 30. mars 2014 PROGRAM H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit, Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestivals høye beskytter Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige Hoff 2 3

Detaljer

OSLO INTERNASJONALE TEATERFESTIVAL CONTEMPORARY DANCING

OSLO INTERNASJONALE TEATERFESTIVAL CONTEMPORARY DANCING PROGRAM VAREN 2O14 FREDAG 17. LØRDAG 18./1 FLORENTINA HOLZINGER/VINCENT RIEBEEK (AT/NL): SPIRIT FREDAG 24. SØNDAG 26, TIRSDAG 28. FREDAG 31/1 OG LØRDAG 1/2 OSSAVY/KOLBENSTVEDT: STILL IN SILENCE TORSDAG

Detaljer

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains FJORD LINE MAGAZINE ISSUE 3/2013 AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price WINTER Why Danes love the Norwegian mountains NOSTALGIA Ride the historic waves

Detaljer

PROGRAM. 25. mars - 3. april

PROGRAM. 25. mars - 3. april PROGRAM 25. mars - 3. april H.K.H. KRONPRINSESSE METTE-MARIT Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestivals høye beskytter www.kirkemusikkfestivalen.no KJÆRE PUBLIKUM Velkommen til ti dager med kirkemusikk i

Detaljer

KAIJA SAARIAHO ÅRETS FESTIVALKOMPONIST DANIEL HOPE FORNYER VIVALDI OLA KVERNBERG RIVER AV SEG MERKELAPPENE 22. 28. SEPTEMBER 2014

KAIJA SAARIAHO ÅRETS FESTIVALKOMPONIST DANIEL HOPE FORNYER VIVALDI OLA KVERNBERG RIVER AV SEG MERKELAPPENE 22. 28. SEPTEMBER 2014 22. 28. 2014 FESTIVALMAGASIN // KONSERTPROGRAM // BILLETTER DANIEL HOPE FORNYER VIVALDI KAIJA SAARIAHO ÅRETS FESTIVALKOMPONIST OLA KVERNBERG RIVER AV SEG MERKELAPPENE INNHOLD Oversikt årets festivalartister

Detaljer

Overrasker. Utfordrer. 21.-27. sept/09

Overrasker. Utfordrer. 21.-27. sept/09 Overrasker. Utfordrer. 21.-27. sept/09 Årets festivalkomponist osvaldo golijov Den argentinske komponisten osvaldo golijov har det siste tiåret etablert seg som en av nåtidens mest ettertraktede komponister.

Detaljer

24. Tromsø International Film Festival

24. Tromsø International Film Festival 24. Tromsø International Film Festival Official Partners 3 5 Frozen Land, Moving Pictures TAKE 24 Martha Otte Festival Director In this, the twenty-fourth year of the Tromsø International Film Festival,

Detaljer

LERA AUERBACH MULTIKUNSTNER OG FESTIVALKOMPONIST

LERA AUERBACH MULTIKUNSTNER OG FESTIVALKOMPONIST 23. 29. 2013 LERA AUERBACH MULTIKUNSTNER OG FESTIVALKOMPONIST 7 DAGER. 30 KONSERTER. INGEN GRENSER. FARGESPILL 2 MUSIKKEVENTYRET UTEN GRENSER EL SISTEMA SENSASJONEN FRA VENEZUELA BILLETTER PÅ KAMFEST.NO

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 1/2014 - ÅRGANG 32 ÅND I TEMA: DUKKETEATER I FILM HANSKE

TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 1/2014 - ÅRGANG 32 ÅND I TEMA: DUKKETEATER I FILM HANSKE TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 1/2014 - ÅRGANG 32 ÅND I TEMA: I FILM HANSKE UNIMAS LEDER ÅND I HANSKE 1/2014 ISSN 0800-2479 Årgang 32 UTGIVER UNIMA Norge -Forening for figurteater Årsabbonement / UNIMA-medlemsskap

Detaljer

OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKK FESTIVAL. program 13. 22. MARS 2009

OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKK FESTIVAL. program 13. 22. MARS 2009 OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKK FESTIVAL program 13. 22. MARS 2009 H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestivals høye beskytter Kjære publikum Velkommen til Oslo Internasjonale

Detaljer

Vind og bølger FAMILIE OG IDENTITET I FORANDRING. Winds and Waves Family and Identity in Transition

Vind og bølger FAMILIE OG IDENTITET I FORANDRING. Winds and Waves Family and Identity in Transition Vind og bølger FAMILIE OG IDENTITET I FORANDRING Winds and Waves Family and Identity in Transition DEN 8. NORDISKE KONGRESS I FAMILIETERAPI The 8 th Nordic Family Therapy Congress BERGEN 27. 30. AUGUST

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Studieopplegg. til forestillingen. Kong Lear. av William Shakespeare

Studieopplegg. til forestillingen. Kong Lear. av William Shakespeare Studieopplegg til forestillingen Kong Lear av William Shakespeare Utarbeidet av Øyvind Eide 2014 2 Forord om studieopplegget Dette studieheftet er laget som en idébank for deg som lærer. Det inneholder

Detaljer

Lene har lest: norsk krim. Nytt prestepar på plass i Sjømannskirken. levende seilskip. Wallenius wilhelmsen logistics

Lene har lest: norsk krim. Nytt prestepar på plass i Sjømannskirken. levende seilskip. Wallenius wilhelmsen logistics Lene har lest: norsk krim Nytt prestepar på plass i Sjømannskirken levende seilskip Wallenius wilhelmsen logistics The history and the future NR: 03.2010 INNHOLD NR.03.2010 04 Prestens side 05 Aktuelt:

Detaljer