NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005"

Transkript

1 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa oktober 2005 ARRANGEMENT: Eventyrstund Kl starter vi med eventyrstund på biblioteket igjen. Passer for barn opp til 9 år Gammelpop på Solhaug kl , se mer bak i bladet Gudstjeneste Gudstjeneste i Statland kirke kl Valg på nytt menighetsråd Statland kirke etter gudstjenesten, se mer bak i bladet Namdalseid senterparti har gruppemøte på Sjøåsen hotell kl , se mer bak i bladet Namdalseid Pensjonistlag medlemsmøte, se mer bak i bladet Gudstjeneste Gudstjeneste i Namdalseid kirke kl Høsttakkefest og utdeling av 4-årsbok Valg på nytt menighetsråd Namdalseid kirke etter gudstjenesten, se mer bak i bladet Namdalseid songlag Årsmøte kl på Sjøåsen hotell, se mer bak i bladet Namdalseid skogeierlag Ekstraordinært årsmøte kl på Sjøåsen hotell, se mer bak i bladet Fagmøte på helsetunet Pårørendeforeninga arrangerer åpent fagmøte kl på Helsetunet om Naturlig utvikling av den mentale helsetilstand ved aldring. Hvordan bør de pårørende takle dette? Foredrag ved psykiatrisk sykepleier Oddbjørg Kjøbli. Kl blir det årsmøte i Pårørendeforeninga Misjonsbasar på Solberg bedehus kl Søndagskaffe på Helsetunet Pårørerendeforeningen arrangerer søndagskaffe på Helsetunet. kl på dagsenteret og kl på sykeheimen TV-aksjon Drømmefanger, se mer informasjon bak i bladet Sisu 4H arr. høstfest i samfunnshuset kl , se mer bak i bladet Loppemarked og auksjon i musikkhallen på Statland, se mer bak i bladet. Frist for innlevering av stoff til november-nummeret av Melkrampa er 15. oktober. Alt stoff til Melkrampa sendes til

2 ÅPNINGSTIDER OG TELEFONNUMMER SERVICEKONTORET: Telefon: Åpningstid: kl , onsdager til kl LEGEKONTORET: Telefontid alle hverdager fra kl Åpen time alle hverdager fra kl (påmelding fra kl ). Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og alle dager. Bruk legevakt tlf , om nødvendig. Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: HELSESØSTER: Helsesøster treffes hver dag på helsestasjonen mellom kl FYSIKALSKE: Har åpent hver dag mellom kl PSYKIATRISK: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag fredag i kommunens ordinære åpningstid. BIBLIOTEKET: Åpningstid kl , onsdager til kl Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: TANNLEGE: Tlf. : For tiden er det tannlege mandag og onsdag. Åpent for telefoner mandag, tirsdag og onsdag. Ved behov andre dager, kontakt Distriktstannlegen i Namsos, tlf NAMDALSEID LIKNINGSKONTOR: Tlf.: Adresse: Namdalseid Likningskontor Statens Hus 7734 STEINKJER TRYGDEKONTORET: Tlf.: Åpent mandag, tirsdag og torsdag fra Når trygdekontoret ikke er åpent kan man ringe Trygdeetatens servicetelefon for generelle spørsmål på tlf Ved spesielle spørsmål, kontakt Steinkjer trygdekontor , eller på internett, DEN NORSKE KIRKE: Soknediakon: Magne Fossum, tlf Kirkeverge: Marianne Torp, tlf Kontortid kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkegårdsarb./kirketjener: Halle Anzjøn, tlf Prest for Namdalseid sokn: Marit E. Nysæther, tlf Prest for Statland sogn: Eiliv A. Larssen, tlf

3 TV-aksjonen DRØMMEFANGER 23. oktober 2005 TV-AKSJONEN DRØMMEFANGER skal bekjempe vold mot kvinner. Hver tredje kvinne i verden blir utsatt for seksuelle overgrep eller andre former for vold i løpet av livet. Overgrepene skjer i alle kulturer og sosiale lag, mot så vel små jenter som voksne kvinner. Volden finnes overalt, men det gjør ikke hjelpetiltakene. Der fattigdom er størst, er tilbudet dårligst. TV-AKSJONEN DRØMMEFANGER ønsker en verden der trygghet og håp har erstattet vold og frykt hos de millioner av kvinner som i dag utsettes for overgrep, og arbeider for at den enkelte kvinne skal kunne våkne opp hver morgen til en hverdag uten vold. Aksjonens hovedmål: TV-aksjonen 2005 skal samle inn mest mulig penger, øke bevisstheten og skape engasjement for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner. Aksjonens visjon: Drømmen om en verden uten vold mot kvinner! Pengene skal brukes til tiltak for å bekjempe vold mot kvinner innen prosjektområdene: Kvinner i og etter krig og konflikt Handel med kvinner (trafficing) Kjønnslemlesting Vold i nære relasjoner I samarbeid med kvinnene og jentene i prosjektlandene skal det bygges forståelse, engasjement og konkrete tiltak som vil gjøre livet enklere for kvinnene som berøres. Med Kronprins Haakon som høy beskytter og hele nasjonen i ryggen skal aksjonen bekjempe vold mot kvinner verden over. Kommunekomitèen er trygg på at innbyggerne vil gjøre som tidligere støtte opp om den 23. oktober. Hilsen kommunekomitèen Steinar Lyngstad, leder Solfrid Skevik Aase Hynne

4 HELSE SOSIAL OG OMSORG: Dagsenteret Mandag Onsdag Fjellstyret arrangerer i samarbeid med Dagsenteret tur til Langvassheimen. Det blir servert god mat og vi har med noen spillemenn. Natursti og skotthyllkasting. Gratis skyss og mat. Påmelding til Grete innen Tur til Sparkjøp (hvis nok påmelding). Avreise kl fra Dagsenteret. Påmelding til Grete innen Torsdag Godt vaksin arrangerer hyggekveld kl Underholdning og dans. Alle velkommen!. Helse- og sosial: Nå kommer jordmortjenesten i gang igjen. Namdalseid kommune har nå gått inn i en samarbeidsavtale med Helse Nord-Trøndelag om felles jordmortjeneste sammen med de andre MNR-kommunene. Jordmor vil bli Randi Furseth Hågensen. Hun vil være godt kjent her, da hun var ansatt her t.o.m. juni Jordmor Randi Furseth Hågensen vil komme hit følgende dager i 2005: Tirsdag 27. september Tirsdag 11. oktbober Tirsdag 25. oktober Mandag 7. november Torsdag 24. november Torsdag 8. desember Fredag 23. desember Avtale bestilles på Helsestasjon, telefon Legekontoret: Vi har i dag følgende leger : Turnuskandidat Irina Halbostad og vikarlege Yousif Aballi. Irina Halbostad vil bli her til den 14. februar Vikarlege Aballi ut november 2005 i første omgang, men muligens videre. Michaela Lahner sluttet hos oss 31. august for å begynne for seg selv i Namsos kommune. Hennes pasienter flyttes over til Namdalseid legekontor og vil få sine tjenester her. Friedrich Hartmann ser for seg å komme tilbake ved årsskiftet. Kreftsykepleier: Kreftsykepleier Beate Ramberg gikk ut i 1 års fødselspermisjon den 25. juli Stillingen er utlyst, men vi fikk ingen søkere. Dette gjør at vi en periode blir uten kreftsykepleier i kommunen.

5 Influensavaksine høsten 2005: Risikogrupper som bør ta vaksine: 1. hjerte og lungesyke barn og voksne 2. pasienter med nedsatt immunforsvar 3. beboere på alders-og sykehjem 4. personer over 65 år Priser for de i risikogrupper: kr 60,- pluss konsultasjon kr 75,-. Andre interesserte: kr 95,- pluss konsultasjon kr 75,- Vaksinasjonsdager: Namdalseid legekontor: 18.oktober Statland alderspensjonat: 20.oktober Det er ingen påmelding - møt opp! Namdalseid legekontor NATUR OG MILJØ Skal du investere i tradisjonelt landbruk eller tilleggsnæring? Går du med planer om å gjøre investeringer i tradisjonell landbruksproduksjon? Da vet du kanskje at Innovasjon Norge kan gi tilskudd og rentestøtte til investeringer i faste anlegg og produksjonsutstyr av varig karakter i tradisjonelt landbruk. Eksempler på investeringer kan være nybygg, ombygging eller restaurering av driftsbygninger til husdyrproduksjon, fôrlager, gjødsellager og melkerom. I forbindelse med generasjonsskifte på landbrukseiendommer, kan Innovasjon Norge gi tilskudd til å gjennomføre mindre investeringer som er nødvendige for å opprettholde tradisjonell landbruksdrift eller tilleggsnæring. Frist for å søke er 3 år fra tidspunkt for eierskifte (fast eiendom). Innovasjon Norge har også ordninger som gjelder tilleggsnæring på landbrukseiendom. Har du tanker om å starte opp eller videreutvikle tilleggsnæring, kan dette være noe for deg. Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal kan bistå i planleggings- og søknadsfasen. Ta kontakt med Siri Vannebo ved avdelingskontoret på Namdalseid for nærmere informasjon. Husk at Innovasjon Norge har begrensede midler til disposisjon, og det lønner seg å ha søknaden med alle vedlegg klar tidlig på året for å komme i betraktning ved tildeling. Avlingsskade Høsten så langt har vært våt! Det står store arealer med korn som ikke er tresket ennå, og flere steder er det problemer med å få gjennomført 2. slåtten. Gårdbrukere skal gi melding i god tid til Miljø- og landbruksforvaltningen om avlingssvikt så snart slik skade oppstår, eller det er grunn til å anta at avlingssvikt vil oppstå. Kontaktperson er Siri Vannebo. Her vil dere få veiledning i videre saksgang, om søknadsskjemaer, nødvendige vedlegg m.m. Det er ingen grunn til å vente så lenge at søknadsfristen går ut. Kurs Forvaltningen tar sikte på å arrangere kurs i skjøtsel av trærne i kulturlandskapet. og kurs i biovarme i høst. Begge kurstemaene er svært aktuelle. For nærmere informasjon, ta kontakt med Ragnar Haga. TEKNISK Namdalseid miljøtorg - Dalavika Fra 1. oktober er det åpent 1. onsdag i hver måned fra kl til kl

6 KULTURUR: Det er ingen påmelding. MØT OPP! Nå starter en ny sesong med Ungdommens kulturmønstring (UKM)! Dette er som tidligere år et kulturtiltak for barn og unge mellom 10 og 20 år i hele Norge. Alle kan gjennom lokale mønstringer vise fram sine egne kulturuttrykk innen scenekunst (musikk, teater, dans), film og visuelle uttrykk (bilde, skulptur etc.). Namdalseid ungdomsråd vil nå velge en UKM-komitè som vil legge rammene for den kommende lokalmønstringen. Inntil videre så oppfordres alle nye og gamle UKMere til å forberede sine UKM-bidrag! Mer info finner du på: Kulturpris for 2005 Namdalseid kommunes kulturpris kan deles ut hvert år, til enkeltpersoner, lag eller andre som har gjort seg fortjent til en utmerkelse for spesiell eller frivillig innsats på fritida gjennom mange år. Kommunen legger ei brei tolkning av begrepet kultur i sin vurdering av kandidatene. Prisen består av et innrammet trykk av Carol Comiskey og en pengegave på kr ,-. Herved inviteres enkeltpersoner og organisasjoner til å sende inn forslag på kandidat til Namdalseid kommunes kulturpris for 2005, innen 1. desember 05. Forslag sendes til Namdalseid kommune, 7750 Namdalseid. Rødhette kommer! Som ett av tilbudene innen den kulturelle skolesekken i høst får vi 14. november kl besøk av teaterforestillingen Rødhette og den stygge ulven i regi av Nord-Trøndelag Teater. Dette vil også være en åpen familieforestilling for alle innbyggere. Elevene i klasse har gratis adgang. Øvrige billettpriser er: barn kr 80,-, voksne kr 130,- Forhåndsbestilling av billetter kan gjøres ved Servicekontoret på tlf.: Kunst og kulturopplevelser til barn Den kulturelle skolesekken er en statlig satsing på kunst- og kulturopplevelser for: å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud å legge til rette for at elever i grunnskolen skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål Namdalseid kommune har for skoleåret 2005/2006 blitt tildelt kr ,- i eksternt tilskudd til kulturtilbud i regi DKS, i tillegg til en kommunal egenandel på kr ,-. De kunst- og kulturtilbudene elevene tilbys er en blanding av eksterne forstillinger/opplevelser og lokale tiltak. Dette kan for eksempel være forfatterbesøk, konserter, teaterforestillinger, museumsbesøk, og lokale tiltak som avholdte kystkulturdager nå i vår. Vår DKS-plan skal nå revideres.

7 Nye bøker på biblioteket Det kommer stadig inn nye bøker på biblioteket her en smakebit: Andreas Lunnan: Hjertebanken Andreas Lunnan har gjennomlevd fire alvorlige tilfeller av hjertekarsykdommer. I dag lever han med en hjertestarter implantert i brystkassen. Han skildrer sitt liv som hjerteinfarkter, der den lune fortellerformen korresponderer med en alvorlig klangbunn. Han er ukuelig optimist, og understreker at et hjerteinfarkt for mange kan være starten på et nytt og bedre liv. Larry Collins & Dominique Lapierre: Brenner New York? (Kriminalroman) President George W. Bush står overfor den verste trusselen noensinne i nasjonens historie: Han får fem dager på seg til å tvinge Israel til å forlate alt land de har okkupert siden krigen i 1967, fem dager til å forhindre at bomben detonerer i New York og utsletter byen. Ethvert forsøk på å evakuere metropolen vil utløse atombomben. Håkan Nesser: Kim Novak badet aldri i Genesaretsjøen En bok om vennskap, bristende barndom og det forferdelige i sommernatten. Handlingen er lagt til begynnelsen av 1960-tallet den sommeren da alt forandret seg Tore Renberg: Konpani Orheim Dette er en oppvekstroman fra Stavanger på 80-tallet. Jarle, mor og far flytter inn i rekkehus med carport i Norges oljehovedstad Stavanger. Alt ser veldig bra ut for den lille kjernefamilien, Kompani Orheim, helt til far begynner å drikke. Jarle har en voldsom vilje til å gjøre det beste ut av den verden han lever i. Han forelsker seg med stor kraft i jentene, han blir antirasist og feminist, og popmusikken tar aldri ferie. Men en dag bytter Jarle etternavn. Han vil ikke hete Jarle Orheim lenger, nå heter han Jarle Klepp. Hva var det som hendte med Kompani Orheim? Hvorfor var det slik at de som ville hverandre så godt, gjorde hverandre vondt? Tamara McKinley: Syklonens øye Det nygifte paret Eva og Frederick Hamilton reiser fra Liverpool til Australia i Mange år senere foretar Olivia Hamilton den sammen reisen, men under svært forskjellige omstendigheter. Hun er sliten etter morens dødsfall og etter erfaringene fra et krigsherjet London, og nå er hun tilbake i hjemlandet for å finne sannheten om familien sin. Olivia er fast bestemt på å komme til bunns i familiens mysterier, og kaster seg ut på en ferd hun ikke har noen anelse om hvor vil ende. Patricia Cornwell: Spor (Kriminalroman) Det er gått fem år siden Kay Scarpetta ble oppsagt fra jobben som rettsmedisiner, og nå returnerer hun til Richmond, Virginia. Hun er kommet tilbake for å hjelpe til med å undersøke et mystisk dødsfall. Scarpettas niese, Lucy, og Kays elsker, Benton Wesley, vil ikke at hun skal bli innblandet i saken. Lucy er i Florida og Benton i Aspen, og det virker som om noen knytter et stramt nett rundt dem alle tre. Scarpetta må finne ut hvem det er som er ute etter hevn, og hvorfor han er ute etter henne og de hun er glad i. Husk at du kan søke i bibliotekets katalog, bestille, reserver og forlenge dine lån. Gå via Namdalseid kommunes hjemmeside: Velkommen til biblioteket! Pannekaken på biblioteket! Namdalseid kunstforening stiller i oktober og november ut ett kunstverk av Rolf Nerli med tittelen pannekaken, på biblioteket

8 Takk for trivelige turer! Når Namdalseid kommune ble en såkalt FYSAK - kommune har målet vært å bidra til økt fysisk aktivitet for alle i kommunen. I den forbindelse ønsket jeg selv også å bidra, bl.a. ved å invitere til å gå turer sammen med andre. Disse turene har gitt resultater! Mange har deltatt på de forskjellige turene, hvor vi har hatt startsted både fra sentrum, Sjøåsen, Tøtdal, Statland, samt Rosset. Dette har vært trivelige turer sammen med sambygdinger i alle aldre. Størst oppslutning var det på turen i sommer fra Helsetunet, via paviljongen og til Ferga. Her stilte mellom 15 og 20 spreke "ungdommer" opp og ble med på etappen fra Helsetunet via paviljongen og opp til kirkeveien. Jeg vil med dette rette en takk til alle som har vært med på disse turene, også de som velvillige har stilt opp som "kjentmann" på enkelte av disse turene! Har jeg så nådd mitt personlige mål om å gå 10 turer til toppen av Øyenskavelen? Så langt er 5 turer tilbakelagt, og med fint høstvær i oktober vil målet om 10 turer bli nådd. Det går faktisk litt lettere for hver gang. Hilsen Steinar Lyngstad ordfører Nyttige nettsteder: : : : Oversikt over tilskuddsordninger aktuelle for kulturaktiviteter og prosjekter Kultur- og kirkedepartementets nettportal til norsk kulturliv Tilskuddsordning for tiltak med utspring i ungdommer sine ideer, kreativitet og medvirkning Tilskuddsordning for frivillig aktivitet for og med barn og unge Informasjon om spillemidler finner du her: Nye menighetsråd 2005 Valg på nye menighetsråd 2005 I år er det valg på nye menighetsråd. Valgene foregår i kirkene etter gudstjenestene som begynner kl Statland kirke søndag 9.oktober og Namdalseid kirke søndag 16.oktober, fra kl Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. Forhåndsstemming ved kirkekontorene fra i åpningstida. STATLAND SOKN NAMDALSEID SOKN 1. Ida Alte 1. Gunnhild Kaldahl 2. Olav Magnus Ekker 2. Per Aage Mikalsen 3. Anne Lise Mork 3. Svanhild Eline Skjesol Elden 4. Kåre Angell 4. Tore Solli 5. Sissel Anita Kristensen 5. Brit Helene Roel Overgård 6 Magnar Aleksandersen 6. Harald Røthe 7. Unni Ledang Moe 7. Ella Synnøve Tinglum 8. Kari Helene Aleksandersen 8. Kåre Arvid Brørs 9. Heidi Beate Stene Duklæt Finanger 9. Bodil Helene Furre 10. Viggo OvergårdTøndel 10. Jens Olav Reitan 11. Leif Kåre Skorstad 11. Hanne Karin Aas Hansen 12. Henry Søberg 12. Marthe Kolstad 13. Evelyn Hauan Lingen 14. Nina Edel Damås 15. Oddvar Arnstein Berg

9 LAG OG FORENINGER: Takk! Vi vil med dette rette en stor takk til våre samarbeidspartnere Vesterfjellet hytteeierforening, Namdalseid jeger og fisk, Namdalseid Røde Kors, Statskog, Namdalseid kommune, Namdalseid skole, Vangstunet barnehage, Statland skole og barnehage, Namdalseid Hestesportslag, Namdalseid skytterlag og Vidar Anzjøn jr. vedrørende markeringen av FRILUFTSLIVETS ÅR 2005 ved Langvassheimen Straumen. Takker samtidig elevene ved skolene i Namdalseid og barnehagebarna i Namdalseid for stort engasjement denne dagen. Viser til oppslag i TA og NA hvor arrangementet får bare positiv omtale. Namdalseid fjellstyre Misjonssambandet Møter på Solberg bedehus v/hilde og Morten Øystese. Fredag kl arrangeres misjonsbasar samme sted arrangeres mini-/hjemmeleir på Statland skole for klasse. Sisu 4H Fredag 28. oktober kl er det høstfest i Sisu 4H i Samfunnshuset. Utstilling av prosjekt, underholdning, matservering og loddsalg. Sisu ønsker alle velkommen! Loppemarked og auksjon i Musikkhallen Lørdag 29. oktober arrangerer Statland Vel loppemarked og auksjon i Musikkhallen på Statland. I den forbindelse ønsker vi lopper av alle slag, med unntak av klær og sko. Vi skal bygge om kjøkken og toaletter i Musikkhallen, og håper både på godt salg og i første omgang mange fine lopper. Vi oppfordrer alle i kommunen til å se i skuffer og skap, loft og kjeller om det finnes noe du vil kvitte deg med. Vi henter lopper, så kontakt Unni Wiik eller Unni Ledang Moe på telefon Nærmere klokkeslett for markedet blir kunngjort senere. På forhånd takk for hjelpen! Namdalseid senterparti Namdalseid senterparti har gruppemøte på Sjøåsen hotell mandag kl Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen til å si sin mening. Møt opp! Bli kjent med hest Knøttekurs hver torsdag kl ca på Vengstad hos Hilde Gystad. Kontaktperson: Bodil Rømo, tlf Namdalseid og omegn hestesportslag

10 Namdalseid Skogeierlag Namdalseid Skogeierlag og Flatanger Skogeierlag holder ekstraordinært årsmøte på Sjøåsen Hotell tirsdag 18. oktober kl i forbindelse med omdanninga til andelslag. Dette er den største og viktigste hendinga i skogeiersamvirkets historie siden opprettelsen av Nordenfjellske Treforedling på Skogn for over 40 år siden. Derfor håper vi at flest mulig av medlemmene møter opp for å være med å stake ut kursen for skogeiersamvirket. I anledning denne historiske hendinga vil det bli servert rømmegrøt etter årsmøtet uansett utfall. Styret Gammelpop Gammelpop på Solhaug lørdag 8. oktober kl Musikk og underholdning med Fuill Tank. Servering. Påmelding til Sentrum Auto innen 6. oktober. Vevstue/vevkurs Husflidslaget har tenkt å leie rommet ved siden av Husflidshjørnet på Coop n. Vi har tenkt å bruke det til vevstue/vevkurs. For å få til dette, er vi avhengig av at noen er interessert i å delta på kurs, eller veve på egen hånd. For de som vil veve på ferdig oppsatte vever, må vi ha ett fast beløp pr. mnd. + til materialkostnader. Blir det vevkurs, betales det kursavgift + materialkostnader. Vi er avhengig av minst 18 personer for å få dette i gang. Tilbudet er åpent for alle, uavhengig av medlemsskap i Husflidslaget. Vi er også avhengig av å låne noen vevstoler. Har du noe å låne bort eller er du interessert i dette tilbudet, ta kontakt innen 20. okt. 05. til Eldbjørg Helland tlf Liv Sæther tlf Danmarkstur 3 dagers tur til Fredrikshavn/Ålborg november. Pris kr 695,-.. Vi har reservert plasser hos Sende og har noen ledige. Påmelding snarest til Reiselaupen v/tuppa Lie, tlf Namdalseid Pensjonistlag Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte i ungdoms- og eldresenteret i samfunnshuset kl Underholdning ved Gunnar Helbostad. Ring for skyss, tlf Vel møtt! Styret

11 Kunstutstilling oktober Namdalseid kunstforening stiller nå ut om lag 20 kunstverk fra egen samling i en egen utstilling oktober. Utstillingen er i foajeen ved servicekontoret i kommunehuset, og er åpen alle hverdager mellom kl i tiden oktober. Kunstfaglig tur Nicolay Astrup minneutstilling Medlemmer i Namdalseid Kunstforening inviteres til kunstfaglig tur til Trondheim 12. november 05. Buss, sponset av N-T fylkeslag, går fra Namdalseid (Shell) kl Minneutstillingen er i Trondheim kunstmuseum. Lunsj på Rica Nidelven hotell. Muligheter for besøk i Doritt Scharffschers galleri. Retur kl Påmelding til Mildrid Opdahl, tlf eller direkte til fylkeslaget, Britt Inger Sellæg, tlf Namdalseid Songlag Tirsdag 18. oktober 2005 kl avholdes årsmøte på Sjøåsen hotell. Vanlige årsmøtesaker. Velkommen Styret. Kurs i førstehjelp Da ingen kan være sikker på at man ikke kan komme opp i situasjoner der det kan oppstå skade eller sykdom, er det greit å være forberedt. Derfor tilbyr Namdalseid Røde Kors Hjelpekorps gratis kurs i førstehjelp. Kurset omfatter bl.annet: Livreddende førstehjelp Akutte sykdommer Brudd og leddskader Varme og kuldeskader Forgiftninger Blødninger og sår Førstehjelpsutstyr Sett av lørdag 12. og søndag 13. november og bli med. Påmelding innen 1. november til: Hans Jarle tlf eller Bjørn tlf Namdalseid Røde Kors Hjelpekorps

12 ANNONSER: Ullundertøy til salgs Volleyballbruppa i NIL selger Ullmax ullundertøy, meget godt egnet til jakt- og fisketurer og alt friluftsliv for store og små. Finnes i alle størrelser til barn, damer og herrer. Du har nå mulighet til å gjøre en handel som varmer lørdag 8. oktober ved Coop Namdalseid. Du kan også direkte kontakt med Gunnhild Kaldahl på telefon Hei alle sammen Som sekkert mang tå dåkk hi fått me sæ så har æ kjøpt mæ minigraver. Den hi æ tænkt å driv å lei ut både me og uten sjåfør. Trøng itj nå bevis fer å kjør. Det kåste 1000 kr i døgne + mva å lei. Me sjåfør mva pr time. Æ driv fortsatt me dekk-salg å småreparasjona.ta kontakt for pris. Hilsen Marius Brørs tlf Ring helst ætte i vækkadagan Månedens dikt: Hvad er frihed? Spørgesmål og svar. Hvad er frihed frihed til? Til at gøre hvad man vil, Blot man nøje passe på kun at ville hvad man må. - Piet Hein -

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 0 7 TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE FOR DET NYVALGTE KOM- MUNESTYRET 18.10.07 KL. 19.00

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

Tilrettelegger for ungdomsboliger

Tilrettelegger for ungdomsboliger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 08.04. Namdalseid Pensjonistlag har møte i Senteret i Samfunnshuset kl. 15.00. Ring 74 27 83 13 for skyss! Styret 09.04. Årsmøte i Solhaug Grendehus kl. 19.30.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002 02.02.: SNØSCOOTERDAG PÅ SOLHAUG GRENDEHUS KL. 11.00 15.00 (Se egne plakater) Landbruk og Maskinservice AS i samarbeid. med Namsos fritid AS. 04.02.: NAMDALSEID

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 G O D S O M M E R! 30.06. ÅPENT MØTE! NYTT SERVICEKONTOR/SAMLOKALISERING MED BIBLIOTEK Banken flytter inn i de tidligere post-lokalene. Kommunen planlegger å flytte

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

DAGENS MIDDAG FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30

DAGENS MIDDAG FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30 FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30 Gunnar Prest takker av Det er et dristig prosjekt å bli pensjonist. Jeg har aldri prøvd det før, sa vår prest

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001 05.04.: ÅRSMØTE I NAMDALSEID AVLØSERLAG PÅ SJØÅSEN HOTELL KL. 20.00 Kveldsmat fra kl. 19.00. Styret. 07.04.: STAUT TEATERLAG REVY MED FEST I MUSIKKHALLEN PÅ STATLAND

Detaljer

Klammerposten. Nye. Les mer om: Hobby og skravlekafé starter opp. aktivitetskalender for Hemnes

Klammerposten. Nye. Les mer om: Hobby og skravlekafé starter opp. aktivitetskalender for Hemnes Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 7 årg. 6 September 2008 Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes Einar Solhaug, bjørnekikker og friluftsmann, og Anja. Les mer om: Hobby og skravlekafé

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Folkehelse - Trygge lokalsamfunn Klima- og energiplan Kulturprisen 2011 Kommune-

Detaljer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Ja, det spirer og gror i Høyjord for tiden. Ikke bare bokstavelig, men det skjer faktisk ting i bygda nå. På toppen av brekka, Hammern, skal det bygges

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 10/10-2008 Nr: 19/08. Invitasjon. Aksjonskomiteen ønsker alle HJERTELIG VELKOMMEN

Utgiver: Leka kommune Dato: 10/10-2008 Nr: 19/08. Invitasjon. Aksjonskomiteen ønsker alle HJERTELIG VELKOMMEN Utgiver: Leka kommune Dato: 10/10-2008 Nr: 19/08 Invitasjon Tirsdag 14. oktober kl. 19.00 inviteres dere til felles kveldsmat i Herlaughallen. Ta med pålegg, brød, varm eller kald mat aksjonskomiteen stiller

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer

AGDENES. POSTEN Nr 5-09. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR. I dette nr kan du bl.a. lese om dette:

AGDENES. POSTEN Nr 5-09. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR. I dette nr kan du bl.a. lese om dette: AGDENES POSTEN Nr 5-09 I dette nr kan du bl.a. lese om dette: Juleglede, Begonia cheimantha, er opprinnelig en krysning som franskmannen Lemonie foretok med to begonia-arter i 1891. Julegleden er en stueplante

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/12 Planprogram - Kommuneplanens

Detaljer

Parkinson. bladet. Setertausa på Holsingsetra. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 3 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. Setertausa på Holsingsetra. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 3 2012 årgang 12 Parkinson Nr 3 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år Setertausa på Holsingsetra MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no Side 2 Parkinsonbladet

Detaljer