Bybane. Banebrytende. Denne utgaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bybane. Banebrytende. Denne utgaven"

Transkript

1 DN-NYTT 2015 SMARTE LØFT SMARTE LØSNINGER DEMANOR-NYTT APRIL 2015 Denne utgaven BYBANEN I BERGEN 06 NYUTVIKLET PLS TONN PÅ TUR 12 OPPKJØP AV TITO 17 Banebrytende Bybane Bred enighet om at det var riktig å satse på en Bybane og ringvirkninger har nådd helt frem til Kobbervikdalen i Drammen.

2 DEMANOR - SMARTE LØFT SMARTE LØSNINGER Utgitt av DEMANOR AS Redaktør Håvard Martinsen Redaksjon Håvard Hopen Håvard Martinsen Tone Bing Larsen Foto Svein Westerheim Morten Andersen DEMANOR Pascall + Watson / Keith Mangan Visualisations Omslagsfoto Svein Westerheim På bildet: Svein Olav Svensson Henning Nilsen Tekst Tone Bing Larsen Design TIBE Trykk Grøset Trykk AS Kontakt LinkedIn: DEMAnor TLF Nye muligheter! Velkommen til en fersk utgave av DN-Nytt som denne gangen setter fokus på fornyelse og revitalisering en oppgave vi virkelig har tatt inn over oss! Mest synlig er kanskje at logoen vi har hatt siden 1987 har fått et mer tidsriktig uttrykk. DN-Nytt er også modernisert i tråd med den nye visuelle profilen som du kan se mer av på side 20. At vi finner smarte og kostnadseffektive svar på våre kunders endrede rammebetingelser kan du lese om på side 10, 11, 14 og 15. Selv har vi ved oppkjøpet av TITO komplettert produktporteføljen, og vi bruker også tid og krefter på styrking av egen organisasjon. Dette er bare noen av artiklene vi håper du vil finne underholdende og interessante. Som alltid verdsetter vi tilbakemeldinger eller innspill på saker du ønsker å se på trykk. God lesning! Håvard Hopen Daglig leder Postadresse PB 2010 Strømsø 3003 Drammen Besøksadresse Kobbervikdalen Drammen Medlem av: 2 DN-NYTT 2015

3 Innhold 04 Nytenkende, større, sterkere 06 Banebrytende bybane 10 Utfordrende ombygging 11 Nyutviklet PLS tonn på tur Så god som ny 15 Tilbake hos Alcoa Mosjøen 16 På havets bunn 17 Oppkjøp av TITO 18 OPPTUR 20 Oppgradering og modernisering 22 KIS på plass DN-NYTT

4 DEMANOR - SMARTE LØFT SMARTE LØSNINGER Nytenkende STØRRE Sterkere 4 DN-NYTT 2015

5 DEMANORs suksess kan tilskrives det seksti år lange samarbeidet med tyske Demag. Terex Corporation kjøpte i 2011 opp Demag Cranes AG som ble til Terex MHPS GmbH. Terex er under merkenavnet Demag en av verdens ledende på industrielle kraner, krankomponenter og tjenester. Michael Kaminski, Senior Director i Terex Material Handling. Michael Kaminski, Senior Director i Terex Material Handling (Terex MHPS GmbH) forteller litt om erfaringene de har gjort seg etter oppkjøpet. Det er naturligvis mye som endrer seg når nye eiere tar over et selskap, Kamaniski er krystallklar i andre enden av telefonlinjen. En av de store forandringene er vårt forsterkede fokus på sikkerhet. I Demag har sikkerhet alltid vært en viktig faktor, men Terex tar arbeidet til et helt nytt nivå. I Terex lever vi etter erkjennelsen Safety is an issue og begrepet sikkerhet blir gjennom kontinuerlige målinger på mange fronter tydeligjort og konkretisert i alt vi arbeider med. En annen viktig endring er hvordan Terex-verdien Servant Leadership influerer måten vi tenker og handler på. Servant Leadership handler kort sagt om å fremme en organisasjonskultur bygget på chain of support fremfor chain of command. Vi spør hva vi kan gjøre for å hjelpe slik at vi kan møte våre kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere på en enda bedre måte. Med Terex i ryggen har merkevaren Demag langt større markedspenetrasjon og produksjonskapasitet enn før, så det er både menneskelig og forretningsmessig smart at vi legger vekt på å gjøre hverandre bedre gjennom tillit og samarbeid. Et annet interessant aspekt som og har med mennesker og kultur å gjøre, er møtet mellom The American Way og vår tyske sans for Ordnung, fortsetter Michael Kaminski. Vi tyskere er anerkjente for våre analytiske evner, og vi elsker en grundig og metodisk tilnærming til enhver problemstilling. Det står i skarp kontrast til amerikanernes vilje og evne til å ta raske beslutninger. Slik de ser det, er det bedre å igansette prosesser og heller gjøre noen feil som hurtig kan justeres underveis fremfor å bli stående på stedet hvil mens man forsøker å få oversikt over alle fallgrubene. Det er selvsagt fordeler og ulemper ved begge filosofier, men jeg mener vi har blitt flinke til å finne gode løsninger som tar med seg det beste fra begge verdener. Det har også vært verdifullt for brandet Demag å bli vurdert av folk med nye og skarpe øyne. Terex satte spørsmålstegn ved mange av våre tidligere etablerte sannheter, og det har vært en god måte å revitalisere og videreutvikle både organisasjon og produkter på. Det at Terex er en industriell eier har også stor betydning for oss, utdyper Kaminski. En industriell eier godtar behovet for investeringer som ikke nødvendigvis gir den kortsiktige gevinst som en finansiell eier vil kunne kreve. Derfor har vi kunnet gå inn i produktutviklingsløp som på lang sikt vil vise seg svært verdifulle selv om de foreløpig kun fremstår som utgiftsposter. Personlig mener jeg at Terex MHPS med merkevaren Demag er verdens mest innovative selskap i vår bransje. Vi er ledende når det gjelder teknologi, vi har finansiell styrke, og en unik evne til å stadig forbedre oss på områder som hvilke produkter og tjenester våre kunder vil trenge, hvilke markeder som vil bli viktige, og hvordan vi definerer og tilpasser flyten mellom produktutvikling og markedsbehov. Vi skaper løsninger for fremtiden lenge før fremtiden er her. Like sikkert som at innovasjon er viktig, er det faktum at innovasjon er kostnadskrevende. Vår nyvinning Demag V-type cranes er bare ett eksempel på produktutvikling der vi over tid tar de rette grepene. Over flere tiår har all produktutvikling på industrielle kraner dreid seg om forbedringer i tilknytning til løfteutstyret og ikke stålet i seg selv og hvordan det er satt sammen. Terex MHPS stilte spørsmål om noe som ingen hadde tenkt på tidligere. Resultatet er en langt mer stabil kran med lavere egenvekt og dobbelt så lang levetid. I tillegg er krandrageren så enkel at den faktisk kan bygges on site hvilket betyr lavere kostnader siden man kan transportere enkeltdeler og ikke hele krandrageren. En annen ting som er helt sikkert, tillegger Michael Kaminski i telefonen som i løpet av samtalen har blitt varm mot øret, her sover vi aldri. DN-NYTT

6 DEMANOR - SMARTE LØFT SMARTE LØSNINGER Banebrytende Bybane Spørsmålene rundt Bybanen har skapt heftig debatt siden beslutning om bygging ble vedtatt i år I dag er det bred enighet om at det var riktig å satse på en Bybane og ringvirkninger har nådd helt frem til Kobbervikdalen i Drammen. Første byggetrinn mellom Byparken og Nesttun ble startet i januar 2008, og strekningen åpnet i juni Man gikk da rett på byggetrinn 2 fra Nesttun til Lagunen som ble åpnet i juni Sammenlagt ble det bygget 13,5 km bybanetrasé, fullført på tid, og på budsjett 3,6 milliarder kroner. Den generelle stemningen har snudd fra usikkerhet til ro, og folk flest synes nå det er riktig å satse på Bybanen Bergen. Da byggetrinn 2 ble åpnet, ble det til og med hevdet at mens det i gamle dager var bybranner som fornyet og utviklet byen, så er det i dag Bybanen som utvikler Bergen. Muligens en sannhet med modifikasjoner, men ringvirkningene fra Bybanen er mange og merkbare. Sentralisering og vitalisering I tillegg til at kollektivtilbudet har fått et kraftig løft, ser man en klar vitalisering i områdene langs banetraséen. Bybanen er ryggraden i det nye kollektivsystemet og en svært viktig premissleverandør for byutviklingen. Folk ønsker å bosette seg i nærheten av Bybanen og nye boligområder, eksempelvis ved 6 DN-NYTT 2015

7 Pascall + Watson / Keith Mangan Visualisations Lagunen, vokser fram. Omtrent halvparten av alle nye boliger i Bergen skal bygges som fortetting av tidligere utbygde områder, og de fleste av disse vil ligge langs framtidens bybanetrasé. Målet er at byen i framtiden kan vokse i innbyggertall uten å vokse mye i areal. næringsparkene på Kokstad, samtidig som Bergens sentrum og Flesland bindes sammen på en helt ny måte. Det blir bygget seks tuneller, tre banebruer, tre gangbruer over bane/vei og seks kulverter i tillegg til kollektivterminal. Byggetrinn 3 forventes åpnet i Byggetrinn 3 mellom Rådal og Bergen lufthavn blir en 7 km lang dobbelsporet bane med syv holdeplasser. Arbeidet startet i august 2013, og traséen vil skape naturlige knutepunkter mellom DN-NYTT

8 DEMANOR - SMARTE LØFT SMARTE LØSNINGER Pascall + Watson / Keith Mangan Visualisations Nytt bybaneverksted og depot på Kokstad For å kunne ivareta et fullt utbygget bybanenett i Bergen, skal det som en del av byggetrinn 3 også bygges et nytt verksted og depot mellom Flesland flyplass og Kokstad. På circa 80 mål blir det bygget verksted og depot med oppstilling for 40 vogner med lengde på 42 meter. Dagens vogner er på 32 meter så lengre vogner vil øke passasjerkapasiteten betraktelig. Ved siden verkstedet på kvm og depoet på kvm, kommer det et administrasjonsbygg på kvm. Skanska er hovedentreprenør for de bygningsmessige arbeidene for verksted og administrasjonsbygg, og er også grunnentreprenør for alle utvendige arbeider som grøfting og ledningsarbeider, fundamentering og klargjøring for sporlegging. Hele verksted- og depotanlegget skal stå ferdig ved årsskiftet 2015/2106. Det er et stort og relativt komplisert prosjekt, sier prosjektleder i Skanska, Håvard Tjore. Mange av oppgavene som skal løses befinner seg i grensesnittet mellom ulike spesialfag, og vi har flere utenlandske firmaer inne. Eksempelvis drar vi nytte av østerriksk kompetanse når det gjelder legging av skinnegangen inne på depot- og verkstedsområdene. Skanskas del av leveransen skal være sluttført høsten Skanska valgte DEMANOR Da Skanska vant kontrakten med Bybanen gikk vi en ny runde med et lite knippe tilbydere av kransystemer, blant dem DEMANOR, fortsetter Håvard Tjore, og vi hadde da anledning til å spisse systemforslagene ytterligere. Som alltid er pris, kvalitet, leveringsdyktighet og oppfølgingsevne helt sentrale faktorer når en samarbeidspartner velges, og vi opplever at forslagene vi har fått fra DEMANOR har vært verdifulle på mange nivåer. I skrivende stund jobber Skanska med betong og stål på verkstedtomten, og ca 60 bygningsarbeidere og 15 funksjonærer er i full vigør. Stabens størrelse varierer med hvilken fase prosjektet er inne i, og blir i perioder større enn den er nå. Skanska har flere oppdrag for Bybanen, og vi ser for oss et samarbeid med DEMANOR også på disse prosjektene, avslutter Håvard Tjore. Bybanen er et stort og komplisert prosjekt som det er veldig spennende å få være en liten del av, sier Henning Nilsen, salgsingeniør og prosjektansvarlig hos DEMANOR. Vi fikk raskt en god dialog med prosjektleder Håvard Tjore og innkjøpsansvarlig Øyvind Skare i Skanska. De var ikke bare profesjonelle og ryddige i sin kommunikasjon med oss, men vi opplevde dem også som åpne for det vi brakte med oss av tanker og løsningsforslag. En god dialog oppsto, og den har resultert i utviklingen av et mer effektivt og brukervennlig system for interntransport i verkstedhallen enn hva den opprinnelige kranforespørselen spesifiserte og det til store besparelser både for Bybanen og Skanska, tillegger salgsingeniør Svein Olav Svensson. 8 DN-NYTT 2015

9 Setter pris på Bybanen Den karakteristiske gavlveggen står i desember 2014 allerede i rett vinkel, men det er et stykke frem til bygningen får sin endelige form som vist helt til venstre på illustrasjonen (t.v.). Bybanen har for lengst sprengt passasjerprognosene for 2015 med påstigninger pr dag, og publikum kan glede seg over stadig lengre banetraseer. Traverskraner og KBK-systemer DEMANORs leveranse består av tre traverskraner hvorav to har kapasitet på 8 tonn og en har kapasitet på 6 tonn. Det skal videre leveres fem KBK-kransystemer, hver med kapasitet på 1 tonn. KBKsystemene har banelengder på over 100 meter pr kran og totalt bygges over 400 kjøremeter med bane. I tillegg leveres flere mindre KBKsystemer med kraner i ulike størrelser og utførelser, sier DEMANORs salgsingeniør Henning Nilsen. Det er mange sonebegrensninger å ta hensyn til i verkstedet, så litt engineering har det også blitt for å gjøre kjøresystemene tilstrekkelig teknisk avanserte. DEMANORs leveranse består av tre traverskraner hvorav to har kapasitet på 8 tonn og en har kapasitet på 6 tonn. Ulike fagmiljøer anerkjenner også Bybanens verdier; Bybanen har mottatt en rekke priser både nasjonalt og internasjonalt eksempelvis: Worldwide Project of the Year 2011 Reddot Design Award 2011 Vegdirektørens pris for Vakre Veger 2012 BOBY-byutviklingspris 2012 SFR-prisen 2012 Kollektivprisen 2012 Statens bymiljøpris - Bymiljøprisen 2013 KIS, her representert ved avdelingsleder Jan Tore Revheim og KIS Vest, vil ha ansvaret for montering, igangsettelse og opplæring ved utgangen av første halvår Etter hvert som verkstedet kommer i drift høst/ vinter 2015 er det planlagt at ca. 50 ansatte skal kunn e jobbe der. Blant tre nominerte anlegg ble Bybanen byggetrinn 2 (Nestun Lagunen) kåret til årets anlegg 2013 av Byggeindustrien. Juryens begrunnelse for kåringen; FOR MER INFO, KONTAKT Henning Nilsen Tlf Svein Olav Svensson Tlf Et fremragende, fremtidsrettet og komplisert byutviklingsprosjekt som er gjennomført på en overbevisende måte. Muliggjort ved et spleiselag mellom stat, fylke, kommune og trafikantene ved bompenger. DN-NYTT

10 DEMANOR - SMARTE LØFT SMARTE LØSNINGER Utfordrende ombygging av øsekran for Glencore Manganese En av verdens største råvareprodusenter, Glencore Manganese, produserer fra smelteverket i Mo i Rana manganlegeringer i to smelteovner med en kapasitet på hele tonn i året. DEMANOR har i samarbeid med Norsk Kranpartner levert en av sine mest komplekse ombygginger her. Vår oppgave var å bygge om en øsekran fra 1991 til dagens krav for frakt av flytende metall. Kranen skulle beholde eksisterende løfteåk for øser, sier salgsingeniør i DEMANOR Harold Heimdal. Vi visste at det kom til å bli et utfordrende prosjekt på flere plan, blant annet fordi produksjonen skulle gå for fullt i hele montasjeperioden. Store komponenter på liten plass er i seg selv vanskelig, her veide bare løpekatten 55 tonn og var på 7,5 meter i lengde og bredde. I tillegg var omgivelsene 60 grader varme og inneholdt så mye støv, røyk og gass som bare et smelteverk kan by på. Vårt dedikerte og dyktige supervisor team fikk virkelig vist hva de hadde å bidra med, og i løpet av den fire uker lange monteringsperioden leverte vi: Komplett nytt el. styresystem med Control Cat. 3 og regulering av alle bevegelser med frekvensomformere. Ny el. styring ble satt inn i el. rom i den ene krandrageren. Nye motorer beregnet for omformerdrift til kran, katt og svingfunksjon. Ny hovedwinch på 70 tonn hvor wiresystem ble designet av DEMANOR som redundant system tilpasset avstander på eksisterende øse åk. Ny hjelpeløftwinch på 30 tonn. Komplett ny dreibar overramme for heismaskinerier. All mek. og el. design ble utført av våre ingeniører i DEMANOR og Norsk Kranpartner, avslutter Harold Heimdal. FOR MER INFO, KONTAKT Harold Heimdal Tlf Glencore Manganese Norway AS er et heleid datterselskap av det sveitsiske konsernet Glencore International plc og en del av konsernets mangandivisjon. Glencore Group produserer og leverer råvarer over hele verden og har kontorer i over 50 land og ca ansatte. Glencore Manganese Norway er hovedkontor for Glencores virksomhet i Norge. Smelteverket i Mo i Rana produserer manganlegeringer i to smelteovner med en kapasitet på tonn i året. 10 DN-NYTT 2015

11 Nyutviklet PLS for Glencore Manganese grabbkran Den ombygde grabbkranen har en løfteevne på 12,5 tonn med ett spenn på 40 meter og har et 2 tonns hjelpeløft, sier salgsingeniør Nils Petter Lauritsen. Kranen brukes i råstofflager og forsyner smelteverket i Mo i Rana med råstoff. I forkant av ombyggingen foretok DEMANORs engineeringspartner, Norsk Kranpartner, SWP og risikovurdering med tanke på kranens muligheter og videre levetid. Gammel løsning for bruk av 4-taus grabb var en planetveksel som styrer både heis- og lukketrommel. Vi leverte to nye identiske maskinerier hver på 12,5 tonn som skal samkjøres med en PLS-basert grabbstyring (programmerbar logisk styring). Den nye løsningen medførte behov for utvikling av et helt nytt grabbprogram og det var en oppgave Norsk Kranpartner løste. For øvrig ble både kattdrift, krankjøremotor og komplett el.-styring utenom hovedfordeling byttet. Alle bevegelser er i dag regulert med frekvensomformer. Kranen hadde tidligere ikke overlastbrytere, men dette er i dag integrert i nye rammer for nye heisog lukkemaskineri, sier Lauritsen. Vi har høy ingeniørkompetanse på mek.og el.- konstruksjon, forteller elektro- og automasjonsingeniør Dag Henrik Berg i Norsk Kranpartner. Da det viste seg at det ikke forelå kompatible grabbstyringsløsninger i markedet, kunne vi designe et nytt program skreddersydd til grabbkranens potensial. Det at begge maskineriene er 100% dimensjonerte, gjør dette til en robust løsning, og grabbprogrammet sikrer at tromlenes relative hastighet er riktig i forhold til hverandre basert på operatørens input. Operatøren styrer kranen med joysticks, og signalene går over PROFIBUS til PLSen. En av utfordringene var å få de ulike modusene til å fungere optimalt, slik at begge maskineriene gikk riktig relativ hverandre. De to tromlene har ulike arbeidsoppgaver, den ene styrer grabben i rommet og den andre kontrollerer åpne/lukkefunksjonen på grabben. På denne måten er både mekanisk og elektrisk design samt konstruksjon utført av DEMANOR og Norsk Kranpartner, supplerer Lauritsen. Etter en kort testperiode på oppstilte maskiner under FAT/ skaptest på DEMANORs verksted, ble de nye el.- tavlene inklusive PLS-systemet installert på selve kranen. Installasjonsperioden ute hos kunde var begrenset til 3 uker, og vårt dyktige supervisor team sammen med Norsk Kranpartner sørget for at både mekanisk installasjon og elektrisk igangkjøring og idriftsettelse av den nye grabbstyringen ble ferdig på tid, avslutter Lauritsen. FOR MER INFO KONTAKT Nils Petter Lauritsen Tlf Dag Henrik Berg Tlf DN-NYTT

12 DEMANOR - SMARTE LØFT SMARTE LØSNINGER Tung last: 125 tonn på tur Du har sikkert opplevd det møtet med følgebilen som med blinkende lamper varsler tungtransport i breddeformat mens du med hjertet i halsen tenker at denne veien er ikke stor nok for oss begge. Men veien er som regel bred nok, det er bare å roe ned, bokstavelig talt. Reglene for hva man kan transportere på norske veier er strenge, og krav til følgebiler og politieskorte gjør at man kan være trygg selv om det kan se skummelt ut der og da. Vi forsøker å holde oss innenfor 3 meter bredde når vi transporterer på vei, forteller DEMA- NORs logistikkansvarlig Morten Andersen. Så i de tilfeller lasten bygger mer i bredden, flyttes transporten fra vei til vann. Vi har ganske nylig levert to store to-drager traverskraner med magnetåk til en kunde i Mo i Rana. Grunnet størrelse på løpekatt, lengde på krandragere samt totalt volum og vekt på leveransen valgte vi båttransport. Vi vurderer alltid båttransport på store leveranser når mottakeren befinner seg ved kysten, men i hovedsak foretrekkes biltransport. Et eksempel på en stor leveranse som stilte høye krav til logistikkavdelingen så vel som speditøren, var leveringen av en lagerkran til Aker Solutions i Egersund, fortsetter Andersen. Portalkranen er 18,5 meter høy og har en total dragerlengde på 47 meter. Den ble kjørt fra vår produsent Siempelkamp Krantechnik i Nord Tyskland nær grensen til Nederland. Så gikk ferden i retning Hamburg, opp Slik ser det ut når 33 meter med kran tres forsiktig gjennom en rundkjøring på vei til Aker Egersund. 12 DN-NYTT 2015

13 gjennom Danmark, og med ferje fra Hirtshals til Kristiansand. Det meste av kranen gikk deretter med biler fra Kristiansand til Egersund, bortsett fra den 29 meter lange midtseksjon av krandrageren. Den var rett og slett for lang for E39 i vestgående retning. Løsningen ble å sende krandrageren med båt til Stavanger og med bil på E39 sørover til Egersund. Det er ikke ofte man ser en 33 meter lang doning på veien, spesielt i små rundkjøringer fikk sjåføren virkelig vist frem sine manøvreringsevner, smiler Andersen. førerhuset bak løpekatten og er med selve kranen i forflytningen. Kranen veier 125 tonn, fortsetter Aamodt og den løfter 10,5 tonn i magnetåket. Kranen går på en 190 meter lang kranbane på bakkenivå og dekker et lagerområde på over kvm. Vi kommer garantert til å ha glede av denne kranen i mange år fremover, avslutter Arvid Aamodt. FOR MER INFO, KONTAKT Morten Andersen Tlf Utfordringen med så store og komplekse leveranser er å få den riktige dellasten levert i rett tid slik at vi rekker å ta unna før neste dellast kommer. Det fordrer at alle parter forholder seg til planen fra A-Å. Når feil last ankommer til feil tid forplanter problemene seg og montasjejobben kan fort bli påvirket, sier Andersen. Det var dessverre hva vi erfarte her, og vi brukte lenger tid enn planlagt på selve monteringsjobben. Når det er sagt, så er kunden godt fornøyd med hva vi har levert og hvordan vi har forholdt oss gjennom prosessen mye takket være en formidabel innsats fra vår supervisor Stig Ree-Lindstad. Kranen DEMANOR har bygget til oss brukes på stållageret i Egersund, forteller prosjektleder Arvid Aamodt hos Aker Solutions. Kranen er utstyrt med et magnetåk for effektiv håndtering av stålplater. Kranfører sitter i DEMANOR har med Demag-komponenter og Siempelkamp Krantechnik som produsent designet og levert en ny kran spesialtilpasset vårt stållager i Egersund. Til tross for en lengre monteringsperiode enn planlagt, er vi veldig godt fornøyd med leveransen, både kranen i seg selv, men også med DEMANORs evne og vilje til å løse alt til det beste for oss som kunde. Arvid Aamodt Prosjektleder Aker Solutions Egersund DN-NYTT

14 DEMANOR - SMARTE LØFT SMARTE LØSNINGER Gammel kran så god som ny Det hender i blant at vi overrasker våre kunder med en leveranse ut over det forventede. Det gir positive ringvirkninger i mange retninger, og gir oss inspirasjon til å bli enda bedre. Boliden Odda AS er kjent for å produsere metall i svært ren og høy kvalitet. Eventyret startet allerede i 1924 da Det Norske Zinkkompani A/S etablerte seg i Odda. I 1964 kjøpte Boliden opp sinkprodusenten, og i 1970 startet dessuten produksjon av aluminiumfluorid, svovelsyre og anhydritt. I dag jobber rundt 280 personer ved bedriften som ligger ca. 4 km utenfor Odda. Sinkverket ble modernisert i og regnes som en av verdens mest kostnadseffektive sinkprodusenter. Ikke desto mindre, den store lossekranen som losser malm fra skip og inn til industrihallen var anno 1974 da DEMANOR ble invitert til å komme med tilbud på oppgradering av kranen. I utgangspunktet var man usikker på om det var mulig å oppgradere den gamle lossekranen slik den sto. Det viste seg faktisk ikke bare hensiktsmessig, men også svært lønnsomt å gå for en oppgradering av eksisterende kran. Sluttregningen beløp seg til ca. 1/3 av hva det ville ha kostet å kjøpe en komplett ny kran! Krankapasiteten ble oppgradert fra 12 til 16 tonn. En ny dieselhydraulisk grabb ble montert, og det elektriske ble fornyet med motorer, lamper og PLSstyring av kranen. Driftsinformasjon og varsler vises i klartekst på HMI-touchdisplay. Bolidenleveransen er en suksesshistorie både for kunden og for oss, forteller Harold Heimdal, salgsingeniør hos DEMANOR. Kranens opprinnelige tyske leverandør mente det var umulig å bygge videre på den gamle kranen de leverte på 70-tallet, men der tok de for en gangs skyld feil, smiler han. Det var fullt mulig, men det var jammen ikke enkelt. Vi snakker om store kolli og en kompakt gammel kran og det var kronglete å komme til underveis, men vårt supervisor team med Kjetil Bekken i spissen gjorde en kjempejobb og alt kom godt på plass. At våre supervisorer sto på nesten dag og natt bidro også til en raskere ferdigstilling. Så i stedet for de planlagte seks ukers leveringstid, klarte vi å levere kranen ferdig på fem, og Boliden kunne ta i bruk kranen en uke før planlagt. Så ikke bare ble kranen oppgradert til dagens kapasitetsbehov til en svært lav kostnad i forhold til en ny kran, men den ble også montert raskere. Vi liker å bli utfordret på gamle eller nye problemstillinger. Det gjør oss bedre, og så får vi fornøyde kunder som kommer tilbake når de på sin side gjør det så bra at de trenger å øke produksjonskapasiteten, avslutter Heimdal. FOR MER INFO, KONTAKT Harold Heimdal Tlf DN-NYTT 2015

15 Tilbake hos Alcoa Mosjøen At én god leveranse åpner døren for en ny ordre fra samme kunde er en kjent sak. Så da Alcoa Mosjøen trengte en ny kran for å øke produksjonskapasiteten i støperiet, kom de tilbake til DEMANOR. Vi hadde en stor leveranse av tappehallskraner til elektrolysehallen til Alcoa Mosjøen i Så de hadde god erfaring med hva vi kan levere, forteller salgsingeniør Nils Petter Lauritsen hos DEMANOR. Det nye oppdraget har vært en lang prosess som startet med forespørsel om ombygging av eksisterende kran før prosjektet ble lagt på is en stund. Da Alcoa tok opp igjen dialogen, var det med ønsker om en ny kran med økt løfteevne tilpasset deres ønsker om større produksjonskapasitet. Kranen, som i hovedsak brukes til uttak av støpte aluminiumsblokker i Alcoas støperi for utlegg i sag og videre bearbeiding, er produsert hos tyske Siempelkamp Krantechnik, fortsetter Lauritsen. For å løfte ut aluminiumsblokkene, bruker Alcoa el. hydrauliske klyper av ulike størrelser. Klypene er ombyttbare, og kan settes på de forskjellige kranene som benyttes i produksjonen. Den nye kranen skal i blant også benyttes til løfting av filterkassetter som inneholder flytende metall. Derfor er hele kranen designet for frakt av flytende metall, både elektrisk, med Control Cat. 3, og mekanisk, med blant annet sikkerhetsbrems montert direkte på trommel og redundant wiresystem, sier Lauritsen. Det elektriske styresystemet er designet og konstruert av DEMANORs engineering partner Norsk Kranpartner AS. Vi har i samarbeid også utviklet implementering av klypestyring med sikkerhetsfunksjoner og bruk av hjelpeløft for personbefordring. Kranen har toveis kommunikasjon mellom kran og radiosender der kranfører kan få driftsstatus på kran, status fra klype, lastindikasjon og eventuelle feilmeldinger. FOR MER INFO, KONTAKT Nils Petter Lauritsen Tlf Den ene krandrageren på vei opp på kranbanen under montasje. DN-NYTT

16 DEMANOR - SMARTE LØFT SMARTE LØSNINGER På havets bunn med Technip I fjor hadde vi gleden av å motta prisen Operational Excellence Award på Technip Suppliers Day 2014, sier salgsingeniør Henning Nilsen. Vi hadde da siden sommeren 2013 designet og levert et nytt kransystem for et welding habitat i Pipeline Repair System-poolen på Killingøy. Etter en periode med tørrtrening på PRS-basen på Killingøy, der Technip drifter beredskapen, var habitatet siste halvdel av 2014 i operativ virksomhet 300 meter under havflaten. Habitatet brukes under reparasjon og vedlikehold av olje- og gassrør; en arbeidsstasjon som plasseres over rørledningene på havdyp som er utilgjengelige for dykkere uten bruk av dykkerklokke og trykkkammer, forteller Nilsen. Habitatet fylles med sjøvann og senkes ned til operativ dybde før sjøvannet presses ut ved hjelp av en blanding av helium og oksygen slik at dykkere kan jobbe inne i habitatet. Dykkerne kan på denne måten uføre hyperbarisk sveising, altså arbeid som utføres under høyere trykk enn på havnivå. Technip hadde mange spesifikke kriterier for kranen, blant annet skulle den kunne jobbe med et avvik på 10 grader. Den skulle også ha fem løftepunkter, selvlåsende posisjoner, og den skulle bestå av standardkomponenter. Sist men ikke minst, skulle kranen ha minste mulige dimensjoner. Habitatet har innvendige mål på 3x3x3 meter totalt, så hver millimeter måtte utnyttes, fortsetter Nilsen. På slutten av fjoråret ble habitatet tatt opp på land for vedlikehold og utbedring. Kranen vi har levert skal også utbedres der den er montert inne i habitatet. Blant annet skal bolter og taljer byttes ut. Når det er gjort, skal kranbaner og travers gjennomgå en oppgradering av overflatebehandlingen. Når denne oppgraderingen er ferdig, regner vi ikke med å gjøre mer enn normal service i resten av kranens levetid. Kransystemet, som er utviklet med utgangspunkt i standard KBK-komponenter, hadde aldri tidligere vært brukt offshore, så dette var et pilotprosjekt både for oss og Technip. Vi visste at rammebetingelsene ville by på store utfordringer og vi kunne forutsi en del ting, men bare praktisk virkelighet ville gi de riktige svarene. Erfaringene vi har gjort oss gjennom den operative virksomheten har lært oss mye om hvordan utstyret vårt fungerer i et slikt miljø, og konklusjonene er veldig positive, avslutter Henning Nilsen. At vi i utgangspunktet var fornøyde med DEMANOR viste vi med å gi dem prisen på Technip Suppliers Day. Et år senere har vi høstet erfaringer med kransystemet i drift på havets bunn, og slår fast at kranen fungerer over all forventning. Bent Kolbeinsen CPI & Assets Maintenance Manager Technip FOR MER INFO, KONTAKT Henning Nilsen Tlf DN-NYTT 2015

17 Samlet rundt løftebordet (f.v.) Håvard Hopen, Andrzej Tyszkiewicz, Jan Lerfaldet, Stein Erik Larsen og Håvard Martinsen. Nye løft og flere løfteprodukter DEMANOR kjøpte på tampen av fjoråret Hønefoss-bedriften TITO AS som siden 1998 har konstruert og produsert alt innen stål, men med hovedtyngde på leveranser av vareheiser og løftebord. DEMANOR har en uttalt vekststrategi, sier daglig leder Håvard Hopen. Derfor er vi alltid åpne for å bli kjent med flinke folk, og som i dette tilfellet, muligheten til å utvide produktsortimentet vårt. TITO har siden slutten av 90-tallet utviklet seg til å bli markedsledende innen vareheiser i Norge, forteller daglig leder i TITO, Jan Lerfaldet. Vi var kommet til et punkt i firmaets utvikling der nye grep måtte tas for å klare å møte etterspørselen, og fremfor å vokse i eget selskap valgte vi å ta kontakt med Connecto Bedriftsmegling. Som spesialist på eierskifter i små og mellomstore selskaper, fikk de i stand en interessant og etter hvert fruktbar oppkjøpsdialog. Da Connecto tok kontakt med oss, så vi raskt at TITOs produkter passet veldig godt inn i vår egen produktportefølje, supplerer Håvard Hopen. Vi har med oppkjøpet blitt en enda mer komplett leverandør av smarte og solide løfteløsninger og vi gleder oss til å utvikle dette markedet ytterligere. I tillegg til TITOs produkter og kunderelasjoner, var det helt sentralt at Jan Lerfaldet og montøren Andrzej Tyszkiewicz ble med på laget. Deres kompetanse og erfaring satt sammen med vår vil skape synergier på mange områder. I tillegg opplever vi at deres måte å jobbe på er sammenfallende med hvordan vi tenker; vi verdsetter kompetanse, ærlighet og skikkelige kvalitetsprodukter. At vi har fokus på å jobbe sammen for å finne optimale løsninger på våre kunders løftebehov er også viktig. TITO har gjennom mange år vist at de leverer nettopp dette. De er spesialister som setter kundens behov i sentrum, og de har kompetansen til å omdanne gode standardprodukter til brukertilpasset skreddersøm. TITO hadde i fjor en omsetning på 13,6 millioner, og vi forventer en sterk økning innen vareheiser og løftebord når vi nå har fått produktene i hus. Vi er selvsagt veldig fornøyde med at TITO valgte å komme til DEMANOR. Vi gleder oss til fortsettelsen, og er sikre på at kundene våre vil ta godt i mot de nye mulighetene vi med dette kan tilby, avslutter Håvard Hopen. Jan Lerfaldet Tlf FOR MER INFO, KONTAKT DN-NYTT

18 DEMANOR - SMARTE LØFT SMARTE LØSNINGER OPPTUR Fra workshop med Camilla Kokai. I 1949 ble firmaet Industrimateriell representant for Demag i Norge, og utviklingen av nye firmaer fortsatte frem til DEMANOR ble etablert i Som markedsleder på løfteløsninger leter de ansatte alltid etter nye og bedre måter å virke på. Vi har brukt tiden godt, sier daglig leder og 2. generasjon Hopen. Vårt fokus har alltid ligget på utvikling av bedre og smartere løfteløsninger, og vi har i prosessen skapt solide relasjoner til gode samarbeidspartnere slik at vi kan kontrollere hele verdikjeden fra behovsanalyse, utvikling og løsningsdesign til produksjon, montering, opplæring og serviceoppfølging. I en kompetansebedrift som DEMANOR er de ansatte vår viktigste kapital, og vi forsøker selvsagt å legge tilrette for at medarbeiderne får faglig utvikling samtidig som de trives med arbeidsoppgavene og hverandre. Det er en prosess som aldri bør stoppe opp, og noe riktig har vi gjort siden mange av våre ansatte har vært med siden starten. Når det er sagt, er jeg den første til å innse at vi har mye å hente på å bli bedre både som kolleger og medmennesker, fortsetter Håvard Hopen. Vi har lagt vekt på rekruttering av mennesker med nye tanker og forventninger, og blant annet har salgs- og markedssjef Håvard Martinsen vært en sentral pådriver i organisasjons- og samhandlingsprosjektet som er i full gang. Gjennom OPPTUR-prosjektet under prosessveiledning av Camilla Kokai har vi sammen tatt de første skritt på veien til å bli mer tydelig, både som virksomhet og i dialog med hverandre. Alle ansatte har gjennom teamarbeid definert DEMANORs verdier, og vi jobber kontinuerlig med verktøyene som OPPTUR-prosjektet har gitt oss. På denne måten vil vi løfte kvaliteten på samhandling, ikke bare internt mellom kolleger, men også med våre kunder og øvrige sam-arbeidspartnere, understreker Hopen. Uten å gå for dypt i prosessen, så kan den beskrives som en bevisstgjøring av hvem vi er og hvordan vi fremstår både som enkeltmennesker og i samspill med hverandre. Ved hjelp av ekstern kompetanse har vi sammen foredlet hva vi ønsker å stå for. Det å gi verdiene Medspiller, Kompetanse, Ærlighet og Stolthet relevant og håndgripelig innhold i en praktisk og ofte hektisk hverdag står helt sentralt i OPPTUR-prosjektet. Vi har utviklet spilleregler og 18 DN-NYTT 2015

19 Å jobbe med kulturutvikling i kunnskapsbedrifter er spennende, og samarbeidet med ledelsen har vært optimalt. De ansatte var nok litt reserverte i begynnelsen, men engasjementet var etterhvert upåklagelig. Dette er en Opptur, også for meg. Camilla Kokai Coach og prosessleder KOKAI treningsoppgaver som gjør det enklere og morsommere å se seg selv og andre med litt andre briller på, forteller Håvard Martinsen. Det finnes nok av eksempler på ressurskrevende prosesser av denne typen som ikke får den ønskede effekt rett og slett fordi prosessene har blitt for skrivebordsflinke. For å skape endring i måten å tenke og handle på, må vi motivere både følelser og intellekt. Det å skape endring er i seg selv vanskelig, og endringsprosesser som involverer oppegående og ressurssterke mennesker er enda vanskeligere. Endring skjer ikke over natten, så det er ekstremt viktig at veien som er staket ut er tydelig for alle involverte, og at de ser fordelene med å bevege seg i samme retning. Hvis vi ikke har lyst til å endre på noe, så skjer det heller ikke. Så det å motivere til endring gjennom å få folk til å føle fordelene på kroppen er viktig. En av våre aller viktigste konkurransefortrinn er den solide gruppen medarbeidere som utgjør DEMANOR de fleste har vært med firmaet i mange år, understreker Håvard Hopen. Faren med en lang fartstid er at en viss fartsblindhet kan oppstå; at vi møter oppgavene kun med rutine fremfor en kombinasjon av rutine og nysgjerrighet. Design og utvikling av nye og smarte løsninger bygger nesten alltid på solid, praktisk erfaring og spørsmålet; Hvordan kan vi gjøre det enda bedre? OPPTUR-prosjektet skal hjelpe oss til å bli mer nysgjerrige igjen. Det vil kundene våre få stor glede av også. For det er ingen tvil om at vi er en bedre samarbeidspartner når vi har det bedre sammen på jobben, avslutter Håvard Hopen. Over flere teamsamlinger har DEMANORs medarbeidere blitt kjent på nye måter og i nye sammenhenger. Her setter de hverandre i stevne på vikingtokt i Åsgårdstrand høsten Arbeidet med verdiene våre har vært både spennende og nyttig. Gjennom felles spilleregler og trening blir vi dag for dag mer samstemte både innad og utad. Stein Erik Larsen Prosjektleder DEMANOR FOR MER INFO, KONTAKT Håvard Martinsen Tlf DN-NYTT

20 DEMANOR - SMARTE LØFT SMARTE LØSNINGER Oppgradering og modernisering på flere nivåer Det er ikke bare kundene våre som får glede av at vi er flinke til å løfte gode men litt utdaterte leveranser opp til dagens standard. Vi har sett oss i speilet og innsett at det var tid for en visuell vårpuss. OPPTUR-prosessen som alle i DEMANOR har vært en del av det siste året har bidratt til å tydeliggjøre hvilke verdier vi identifiserer oss med, og ikke minst, hvordan vi som bedrift ønsker å bli oppfattet av omverdenen, forteller daglig leder Håvard Hopen. Arbeidet handler i bunn og grunn om tydeliggjøring av DEMANORs identitet slik at alle, fra egne ansatte til kunder og samarbeidspartnere, enklere forstår hvem vi er og hva vi kan bidra med. Vår ambisjon er å skape smarte løfteløsninger og solide kunderelasjoner, og vi mener selv at viljen til stadig utvikling er en vesentlig del av vår konkurransekraft, både i dag og i morgen, fortsetter Hopen. Det er imidlertid mange deler som bidrar til å skape et totalbilde, så vi har sett nærmere på viktige biter i puslespillet og gjort et par oppgraderinger. En åpenbar del, er hvordan bedriften ser ut i kommunikasjonen med omgivelsene. Den visuelle profilen vår er en kontrollerbar og svært synlig faktor som vi så et potensial i å oppgradere. DEMANOR vil bli oppfattet som en moderne kompetansebedrift med lang fartstid der kjernen i virksomheten er dedikerte medarbeidere og kvalitetsprodukter. Det skal skinne gjennom alt det vi sier og forsterkes gjennom måten vi sier det på. Reklamebyrået TIBE i Drammen har redesignet DEMANORs gamle logo og har også utviklet den nye grafiske profilen. Vi gleder oss til å vise oss fram i vår nye drakt, og ser dette arbeidet som en naturlig utvikling på veien til å bli en enda tydeligere og viktigere samarbeidspartner for kundene våre, avslutter Håvard Hopen. Logoformen har blitt mer solid og kompakt, samtidig som DEMANORs norske opphav er tydeliggjort gjennom font- og fargebruk. Payoff under logo beskriver med få ord hva DEMANOR leverer og står for. En grafisk profil består av mer enn en logo. Profilguiden inneholder føringer på alt fra farger, fonter, grafiske elementer, bildemanér, trykksaker, digitale elementer, maler for Power Point og Word, digit ale medier og applikasjoner som bildekor og skiltdesign. Det er viktig å være bevisst på hvordan en virksomhet fremstår visuelt og at man forholder seg til føringene som ligger definert i en profilguide. For det er slik man best bygger og vedlikeholder en solid og enhetlig merkevare. FOR MER INFO, KONTAKT Håvard Hopen Tlf Om DEMANOR DEMANOR er en ledende norsk utvikler av smarte og solide løfteløsninger for industrien. Vår erfaring og kompetanse i kombinasjon med kvalitetsprodukter fra Demag gir våre kunder trygghet på mange nivåer. I samarbeid med engineeringspartner Norsk Kranpartner og servicepartner KIS sikrer vi kvalitet og kontinuitet i alle ledd. Løsnings- orientering er sterkt forankret i bedriftskulturen og verdiene våre er kompetanse, ærlighet og stolthet, og det å være en god medspiller. Vår ambisjon er å skape smarte løfteløsninger og solide kunderelasjoner, relevante og resultatgivende både i dag og i morgen. Viljen til stadig utvikling er kjernen i vår konkurransekraft. Vi vet hva som skal til. 20 DN-NYTT 2015

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen: Mål og kriterier «Bybanen i Bergen introduserer et nytt, synlig

Detaljer

TITO VAREHEISER OG LØFTEBORD

TITO VAREHEISER OG LØFTEBORD TITO VAREHEISER OG LØFTEBORD FOR MER INFO, KONTAKT jle@demanor.no Tlf. 91 52 75 70 KORT VEI TIL BEDRE LØSNINGER I alle bransjer og sammenhenger hvor flytting eller løfting av produkter utgjør en stor

Detaljer

Personløft med kran. Sikkert og godkjent løfteutstyr for personløft med kran. demanor.no

Personløft med kran. Sikkert og godkjent løfteutstyr for personløft med kran. demanor.no Personløft med kran Sikkert og godkjent løfteutstyr for personløft med kran Maskinforskriftens krav ved personløft med kran Regler ved personløft med kran Maskinforskriften best. Nr. 522 sier klart at

Detaljer

Drives. Hjulblokker Gearmotorer Omformere Strømtilførsel Styring. demanor.no

Drives. Hjulblokker Gearmotorer Omformere Strømtilførsel Styring. demanor.no Drives Hjulblokker Gearmotorer Omformere Strømtilførsel Styring DEMAnor Drives-program DEMAnor er ene-representant for kranprodusenten Demag i Norge.og har den komplette løsning innen Drives. DEMAnor er

Detaljer

Bybanen - en katalysator for byutvikling? Obos boligkonferanse 26. august 2014

Bybanen - en katalysator for byutvikling? Obos boligkonferanse 26. august 2014 Bybanen - en katalysator for byutvikling? Obos boligkonferanse 26. august 2014 Bybanen ide til prosjekt 1989 1996 2000 2001 2006 2007 Retning Politisk forankring Bybanekontoret Prosjekt Bompenger (1986)

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Nytt 2007 TEMA. I Elkem Mosjøen I Produktnyheter I Ny materialhåndtering øker konkurranseevnen

Nytt 2007 TEMA. I Elkem Mosjøen I Produktnyheter I Ny materialhåndtering øker konkurranseevnen TEMA I Elkem Mosjøen I Produktnyheter I Ny materialhåndtering øker konkurranseevnen ELKEM MOSJØEN Elkem legger om tapping av aluminium Elkem Mosjøen har i år lagt om tapping av aluminium med kjøretøy,

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Automasjon & Industriell IT

Automasjon & Industriell IT Automasjon & Industriell IT Fremtidsrettet automatisering Økt global konkurranse, økende krav til tilpassede varer fra kjøpesterke forbrukergrupper, miljø- og forbrukskrav fra myndigheter er virkeligheten

Detaljer

Moderniseringer. Hvordan få en mer effektiv og lønnsom kran ved å modernisere den gamle? demanor.no

Moderniseringer. Hvordan få en mer effektiv og lønnsom kran ved å modernisere den gamle? demanor.no Moderniseringer Hvordan få en mer effektiv og lønnsom kran ved å modernisere den gamle? Modernisering DEMAnor er ene-representant for kranprodusenten Demag i Norge, og har lang erfaring med modernisering

Detaljer

Solid grunnlag for trygge løft

Solid grunnlag for trygge løft Solid grunnlag for trygge løft Mot nye høyder Solid grunnlag for Kranringen er et selskap med røtter helt tilbake til 1924. I løpet av et snaut århundre i bransjen har virksomheten blitt stadig større

Detaljer

Båtkraner. - for ethvert løftebehov. demanor.no

Båtkraner. - for ethvert løftebehov. demanor.no Båtkraner - for ethvert løftebehov Et økende behov for sikker løfting av fritidsbåter Det er en betydelig risiko for skade på både personer og båt ved løft av båt. Det er viktig at kranen er tilpasset

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

AIL SERVICE. Velg AIL din tusenkunstner i over 65 år. Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding - Maskiner

AIL SERVICE. Velg AIL din tusenkunstner i over 65 år. Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding - Maskiner AIL SERVICE Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding - Maskiner en tryggere hverdag med ail service I over 65 år har Alf I Larsen AS vært en trygg og pålitelig leverandør av blant annet kulelager,

Detaljer

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet Litt historie Alta Friluftspark etablert 1989 Familiebedrift Fokus på sommerturisme 1992: Første anlegget bygd 10 snøscootere Snøballen begynte å rulle. Tæring etter næring - langsiktig plan og gradvise

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Kaba MøllerUndall AS. Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll

Kaba MøllerUndall AS. Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll Kaba MøllerUndall AS Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll Kaba Group Kaba er mer enn 150 år gammel, men fremstår yngre og mer aktiv enn noensinne! Alt startet i et lite lokale i Zurich (Sveits)

Detaljer

Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods

Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Towermat: Kardex Remstar i

Detaljer

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HVEM ER VI? En kosteffektiv og innovativ leverandør av produksjons, service-tjenester og kvalifisert

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb SG/MG-grabber Den perfekte kombinasjonen Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb En optimalisert grabb for hver tiltrotator Indexator Rototilt Systems har utviklet en ny generasjon multi-

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER VI ER DER KUNDENE VÅRE ER Å være størst forplikter Din samarbeidspartner på materialhåndtering TOYOTA MATERIAL HANDLING GROUP - ET GLOBALT KONSERN The Toyota Way er en del Toyotas historie så vel som fremtid.

Detaljer

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd!

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! «Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! Halvor Lind Erfaring med markedsføring og ledelse helt siden 80-tallet, og har 25 års erfaring innenfor grafisk produksjon og visuell

Detaljer

Traverskraner og komponenter

Traverskraner og komponenter Traverskraner og komponenter - driftssikre og brukervennlige kvalitetsprodukter. Bredt sortiment av kraner og komponenter DEMAnor er markedsledende av produkter til det norske næringsliv innen fagområdet

Detaljer

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt.

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. solutions Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter og effektiviseringsløsninger til skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. HØYDEPUNKTER Oppkjøpet av Fleximatic

Detaljer

TJENESTER INNEN NHD. mekanisk produksjon 3D printing vannskjæring NHD

TJENESTER INNEN NHD. mekanisk produksjon 3D printing vannskjæring NHD TJENESTER INNEN mekanisk produksjon 3D printing vannskjæring 3 4 6 7 30 ÅRS ERFARING En presentasjon av oss og vårt team HVA VI KAN TILBY Vårt verksted og kompetanse MØT VÅRT TEAM Hvem er vi, og hva står

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

Sammen tar vi kontrollen!

Sammen tar vi kontrollen! LØFT VEKT SIKKERHET RESERVEDELER RADIOSTYRING Renhold Sammen tar vi kontrollen! Sammen tar vi kontrollen! Sakkyndig virksomhet: Kran Elektro Service A/S er sakkyndig virksomhet og oppfyller kriteriene

Detaljer

Nytt 2008 TEMA. Smarte løsninger Lette løft Radiostyringer er fremtiden

Nytt 2008 TEMA. Smarte løsninger Lette løft Radiostyringer er fremtiden Nytt 2008 TEMA Smarte løsninger Lette løft Radiostyringer er fremtiden MEHREN RUBBER Smarte løsninger Mehren Rubber AS er en ledende produksjonsbedrift i gummibransjen som har flyttet produksjonen fra

Detaljer

Når presisjon og kvalitet er avgjørende

Når presisjon og kvalitet er avgjørende Når presisjon og kvalitet er avgjørende 1 Økt konkurransekraft, også for kundene våre Gjennom et tett samarbeid med våre kunder, ønsker Berget AS å bidra til innovasjon og økt konkurransekraft. Ved å samarbeide

Detaljer

Innledning. Miljøstyring er, og skal fortsatt være en del av vår langsiktige strategi for å bli en attraktiv samarbeidspartner i markedet.

Innledning. Miljøstyring er, og skal fortsatt være en del av vår langsiktige strategi for å bli en attraktiv samarbeidspartner i markedet. Innledning Dette er Pon Powers miljørapport for 2007/08. Rapporten skal gi deg som leser ett innblikk i hvem vi er, hva vi gjør og hvilket arbeid vi legger vekt på for å bedre vår miljøprofil. Pon Power

Detaljer

NYTT. Moderniseringer hos Ruukki/Norske Skog/Hydro Årdal. Ny daglig leder. nytt kompetansesenter. Personløft med kran

NYTT. Moderniseringer hos Ruukki/Norske Skog/Hydro Årdal. Ny daglig leder. nytt kompetansesenter. Personløft med kran NYTT 2009 Moderniseringer hos Ruukki/Norske Skog/Hydro Årdal Ny daglig leder nytt kompetansesenter Personløft med kran Kabelkarusell hos Draka og Aker Solutions Vakuumåk og lufttaljer Modernisering DEMAnor

Detaljer

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av!

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av! INDUSTRI TRATEC Tratec er et industrikonsern på Sørlandet som leverer Elektro, Automasjon og Mekanisk til industrien Tratec består av en rekke selskaper lokalisert på Sørlandet. Våre selskap har lang erfaring

Detaljer

JATAK KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT

JATAK KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE Konstruksjonspakker for tak, vegger og gulv Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger Høy kvalitetssikring

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

DEMAnor NYTT. Tavlebyggeverksted Utskifting av gamle frekvensomformere Hva er Lette løft? Modernisering Suksess med kabelkarusell

DEMAnor NYTT. Tavlebyggeverksted Utskifting av gamle frekvensomformere Hva er Lette løft? Modernisering Suksess med kabelkarusell 2011 DEMAnor NYTT Tavlebyggeverksted Utskifting av gamle frekvensomformere Hva er Lette løft? Modernisering Suksess med kabelkarusell Jeg ser en positiv utvikling i norsk industri, og føler vi snart kan

Detaljer

Dette kan vi i Konecranes hjelpe deg med ved å gi riktig opplæring til operatørene som arbeider i dette maskineriet.

Dette kan vi i Konecranes hjelpe deg med ved å gi riktig opplæring til operatørene som arbeider i dette maskineriet. I din bedrift utføres det mange utfordrende oppgaver, for å sikre høy produktivitet kreves det dyktige medarbeidere. Blant disse oppgavene er løfteopperasjoner med dine kraner. Bedriftens produksjonsområde

Detaljer

Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass. 20. november 2012

Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass. 20. november 2012 Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass 20. november 2012 EN SPENNENDE JOBB Kjære deltakere på Mørekonferansen: Uten kontrakter intet LBO Jeg ble tvunget til

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Bosch høyttalersystem Ledende innen førsteklasses lyd

Bosch høyttalersystem Ledende innen førsteklasses lyd Bosch høyttalersystem Ledende innen førsteklasses lyd 2 Ledende innen førsteklasses lyd Avansert lydekspertise Med mer enn 60 års erfaring innen utforming og utvikling av elektroakustisk teknologi er Bosch

Detaljer

Se meg i øynene og si at jeg ikke må bruke halve dagen på å fikse gravemaskinskuffen.

Se meg i øynene og si at jeg ikke må bruke halve dagen på å fikse gravemaskinskuffen. Se meg i øynene og si at jeg ikke må bruke halve dagen på å fikse gravemaskinskuffen. 1 Norske hardhauser siden 1970 Året er 1970, stedet er Klepp og tanken er krystallklar: Vi skal lage produkter som

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

Innovasjoner. Verdensledende tekniske løsninger for skogs- og anleggsmaskiner

Innovasjoner. Verdensledende tekniske løsninger for skogs- og anleggsmaskiner Innovasjoner Verdensledende tekniske løsninger for skogs- og anleggsmaskiner VELKOMMEN TIL INDEXATORS VERDEN Indexator er verdensledende varemerke på to tekniske områder: rotatorer og tiltrotatorer for

Detaljer

EDISON RRA 59. Nå vil vi videre! Porsgrunn Kommune. www.porsgrunn.kommune.no

EDISON RRA 59. Nå vil vi videre! Porsgrunn Kommune. www.porsgrunn.kommune.no Nå vil vi videre! EDISON RRA 59 Porsgrunn Kommune www.porsgrunn.kommune.no Porsgrunn -for barnog unge! 2 Vi har Barn og unge skal ha det bra!! Lett å si, men hvordan få til DET GODE LIV i praksis? Skal

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Hensikt: Informere og oppdatere Sikkerhetsforum om status innenfor ISO bransjen, synligjøre utfordringer. Bakgrunn:

Detaljer

Ungt firma med lang erfaring

Ungt firma med lang erfaring Ungt firma med lang erfaring Spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging FiberOptic AS er et selskap med spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging. Vi er totalleverandør på fysiske fiberoptiske kabelinstallasjoner.

Detaljer

STØPERIET KULTURHUS. tilbygg og rehab, Tønsberg SPIR ARKITEKTER AS. Tekst: Joachim Meinich Andreassen Foto: Terje Skåre, Joachim Meinich Andreassen

STØPERIET KULTURHUS. tilbygg og rehab, Tønsberg SPIR ARKITEKTER AS. Tekst: Joachim Meinich Andreassen Foto: Terje Skåre, Joachim Meinich Andreassen STØPERIET KULTURHUS tilbygg og rehab, Tønsberg SPIR ARKITEKTER AS Tekst: Joachim Meinich Andreassen Foto: Terje Skåre, Joachim Meinich Andreassen 31 Betongskivene skjermer for boligbebyggelsen. Lydbølgene

Detaljer

Kunnskap Løsninger Tillit

Kunnskap Løsninger Tillit Kunnskap Løsninger Tillit Armatec tilbyr produkter og tekniske løsninger til offshore- og prosessindustrien. Fundamentet for vår bedrift er kunnskap, løsninger og tillit Reidar Nesje, Administrerende Direktør

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

engcon Group tre ledende varemerker

engcon Group tre ledende varemerker engcon Group tre ledende varemerker EN STERK PARTNER engcon Group består av tre markedsledende varemerker engcon, Mählers og Drivex med lang erfaring med å utvikle redskapssystemer av høyeste kvalitet.

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

Bybanen i Bergen. Utbygging 3. byggetrinn. Lagunen - Flesland

Bybanen i Bergen. Utbygging 3. byggetrinn. Lagunen - Flesland Bybanen i Bergen Utbygging 3. byggetrinn Lagunen - Flesland Hva skal vi bygge i byggetrinn 3 Hovedtiltak trafikkomlegginger Spørsmål & svar Hva er Bybanen? - konseptet Forutsigbarhet / Regularitet Egen

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland Foto: Jo Michael Jan Håvard Hatteland Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland 1 Foto: Jo Michael Samferdsel, Rogaland og NTP 2014-2023 Solamøtet 2013 Jan Håvard Hatteland

Detaljer

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT?

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? visproduksjon typografi brosjyrer magasindesign ilmproduksjon annonseutforming grafisk design trykk interaksjonsdesign bokproduksjon webdesign... da

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Ser du det vi ser? Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Nå er det komplette fagmiljøet for næringseiendom på plass Vi har samlet den beste fagkunnskapen i ett og samme hus. Forvaltere,

Detaljer

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS Lean Six Sigma Lean Six Sigma Kort innføring i: Hva er Lean Six Sigma? Hvilke resultat gir metodene? Hva kan min bedrift få ut av metodene? GoFlyten, få flyt i prosessene dine! Hvordan kommer jeg i gang?

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

- kommunikasjon for framtiden

- kommunikasjon for framtiden - kommunikasjon for framtiden Takk for tilliten! Det er med glede og stolthet vi kan se tilbake på 20 år som kvalitetsleverandør av produkter, systemer og kompetanse innen tele- og datakommunikasjon. Vi

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre Foto: Jo Michael Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre 1.september 2015 Svein Olav Simonsen Hva er NHO? NHO 24 225 medlemmer 572 384 årsverk 15 region-

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2010

Offshore Strategikonferansen 2010 Offshore Strategikonferansen 2010 En sokkel i omstilling fra få store til mange små prosjekter. Hvordan møter Bjørge utfordringen på gjennomføring, pris og kvalitet? Bjørge ASA Omsetning 2008: 1.7 mrd

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Ny løpekatt for to liner med utkjørbar heiseline TL1000 Løpekatt Halvor Torgersen Bruce Talbot Morten Nitteberg Birgger Vennesland

Ny løpekatt for to liner med utkjørbar heiseline TL1000 Løpekatt Halvor Torgersen Bruce Talbot Morten Nitteberg Birgger Vennesland Sluttrapport Ny løpekatt for to liner med utkjørbar heiseline TL1000 Løpekatt Halvor Torgersen Bruce Talbot Morten Nitteberg Birger Vennesland Innledning For taubaner med to liner i løpende bærekabelsystem

Detaljer

Omdømme og omdømmebygging

Omdømme og omdømmebygging Omdømme og omdømmebygging Hva er omdømme? Hvorfor jobbe med omdømme? Hvordan bygges omdømme? Omdømme Omdømme = Summen av oppfatninger Hva er omdømme? Folks erfaring Kommunikasjon Oppfatning Omdømme Medieomtale

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

Lette løft. Kranløsninger som forebygger slitasjeskader og reduserer sykemeldingene. demanor.no

Lette løft. Kranløsninger som forebygger slitasjeskader og reduserer sykemeldingene. demanor.no Lette løft Kranløsninger som forebygger slitasjeskader og reduserer sykemeldingene. Lette løft For å utføre et fysisk arbeide bør vi besvare følgende: Hva skal løftes Vekt på det som skal løftes Fra og

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Vibrasjonsvern. Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk

Vibrasjonsvern. Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk Vibrasjonsvern Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk IKM Instrutek AS IKM Instrutek er en samarbeidspartner med fokus på kvalitet, bredde og kompetanse som leverer produkter og tjenester

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

OPPFØLGING AV HMS FOR Å KUNNE INSTALLERE OG DRIFTE VINDKRAFT- TURBINER PÅ EN SIKKER OG EFFEKTIV MÅTE. Tobias Hüttner, Statkraft Sverige AB 10.05.

OPPFØLGING AV HMS FOR Å KUNNE INSTALLERE OG DRIFTE VINDKRAFT- TURBINER PÅ EN SIKKER OG EFFEKTIV MÅTE. Tobias Hüttner, Statkraft Sverige AB 10.05. OPPFØLGING AV HMS FOR Å KUNNE INSTALLERE OG DRIFTE VINDKRAFT- TURBINER PÅ EN SIKKER OG EFFEKTIV MÅTE Tobias Hüttner, Statkraft 10.05.2012 AGENDA 1. Statkrafts vindkraftprosjekter 2. HMS under drift: risikoelementer,

Detaljer

Fra idé til marked Hvorfor elektronikk handler om mer enn kretskort

Fra idé til marked Hvorfor elektronikk handler om mer enn kretskort NCEI Teknologifrokost 25. Mars 2015 Fra idé til marked Hvorfor elektronikk handler om mer enn kretskort Del 1: Are Hellandsvik Forsker ved SINTEF IKT Kommunikasjonssystemer Del 2: Terje Frøysa Forsker

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS

Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS O. TORJUSSEN & SØNNER AS Kvalitet siden 1935! 2 O. TORJUSSEN & SØNNER AS Nybygg Rehabilitering

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Integrert styringssystem

Integrert styringssystem Integrert styringssystem Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS` Historie Eierselskapet JFK AS Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS ble startet i Oktober 1955 av Johan Fredrik og May Knudtzen, og drives fortsatt som

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Kompetansespredning i offentlig sektor: Leankompetanse i NAV Drammen Raufoss, 12. mai 2016

Kompetansespredning i offentlig sektor: Leankompetanse i NAV Drammen Raufoss, 12. mai 2016 Et samarbeidsprosjekt mellom NAV Drammen & Vestre Toten og Bærum kommune Kompetansespredning i offentlig sektor: Leankompetanse i NAV Drammen Raufoss, 12. mai 2016 Kari Bjørnerud Børthus Karianne Fjeldstad

Detaljer

Et driftsmiljø i utvikling. Eivind Thorbjørnsen, plassjef Sandnessjøen

Et driftsmiljø i utvikling. Eivind Thorbjørnsen, plassjef Sandnessjøen Et driftsmiljø i utvikling Eivind Thorbjørnsen, plassjef Sandnessjøen BP-gruppen i tall $ Virksomhet i over 80 land Antall ansatte 83,900 Driftsresultat Kr.19,2 mrd 1..kvartal 2014 Påviste reserver 17,996

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

Bybanen Utbygging. Berlingske-konferance: «Byudvikling og letbaner» København 2014 04-10. Roger Skoglie Prosjektdirektør

Bybanen Utbygging. Berlingske-konferance: «Byudvikling og letbaner» København 2014 04-10. Roger Skoglie Prosjektdirektør Bybanen Utbygging Berlingske-konferance: «Byudvikling og letbaner» København 2014 04-10 Roger Skoglie Prosjektdirektør CV Roger Skoglie 2012-dd Prosjektdirektør, Bybanen Utbygging (HFK) 2010-2012 Utbyggingssjef,

Detaljer

Uponor IQ: En nyhet med flere dimensjoner. Større, mindre og smartere overvannsløsninger fra Uponor.

Uponor IQ: En nyhet med flere dimensjoner. Større, mindre og smartere overvannsløsninger fra Uponor. Uponor IQ: En nyhet med flere dimensjoner. Større, mindre og smartere overvannsløsninger fra Uponor. Utfordringen for smartere overvannsløsninger fra Uponor I Norden kan det regne opp til fem meter på

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier.

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier. APS Norway Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri Selskapspresentasjon APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rør GRP-rør til kraftverk GRP-rør til vann og avløp (VA)

Detaljer