Årsmøte 2015 Bergen Klatreklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2015 Bergen Klatreklubb"

Transkript

1 Årsmøte Bergen Klatreklubb 25. mars 2015 Årsmøte 2015 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4. Behandle årsmelding for Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 6. Behandle forslag og saker 7. Fastsette medlemskontingent 8. Vedta budsjett for Behandle organisasjonsplan 10. Foreta følgende valg: a. leder og nestleder b. 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer c. øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. d. 2 revisorer e. representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett f. valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte Side 1 av 16

2 Årsmøte Bergen Klatreklubb 25. mars 2015 Sak 4 Årsmelding 2014 for Bergen Klatreklubb Styrets sammensetning i 2014 Erik Faugstad (leder, web) Lars Mjaavatn (nestleder, sosialt) Silje Brynildsen (styremedlem, økonomi) Caroline Bøe (styremedlem, konkurranser) Erik Løvby (styremedlem, utvikling av nytt klatreareale) Jaran Nordstrand (styremedlem, sikkerhet) Erlend Sunde (styremedlem, rebolting) Marie Helen Sunde (styremedlem, NM) Marie Tamber (varamedlem, ungdom) Eivind Flobak (varamedlem, sosialt) Varamedlemmene har deltatt i styreaktiviteten på lik linje med de regulære styremedlemmene. Sosialt / samlinger / arrangementer Det har blitt en tradisjon for å arrangere en samling i pinsen, til klatredestinasjoner på Vestlandet. I 2014 gikk turen til Oltedal i Rogaland. Området tilbyr buldring, bolteklatring og kileklatring. Det ble en dundrende suksess med mange deltakere. Som vanlig avsluttet klubben året med julebord og julebuldring. Den uformelle buldrekonkurransen ble arrangert på dagtid i Bryggeriet, med 40 problemer satt av Adam Pustelnik, Truls Tunes og Knut Sømme, og 100 deltakere i alle aldre. Samme kveld var det julebord med 80 påmeldte og musikk av det lokale klatrebandet Second go. Siden 2010 har det vært sporadiske visninger av lokalproduserte filmer og kommersielle produksjoner i Bergenshallen og etter hvert i Bryggeriet. I 2014 ble det avholdt tre slike visninger. Innendørs / drift Bergen Klatreklubb står for driften av to klatrehaller: Bergenshallen, som har tauklatring og et lite buldrerom, og Bryggeriet, som kun har buldring og diverse annet (slynger etc.). I Bergenshallen disponerer vi kommunens lokaler, mens i Bryggeriet leier vi lokalet privat og eier veggen. Begge hallene har sprengt kapasitet i kjerneåpningstidene, og styret har jobbet med, og bør fortsette å jobbe med, å utvide kapasiteten både når det gjelder buldre- og tauklatretilbudet. Bergenshallen fungerer fortsatt, til tross for alder og generell slitasje. En total utskifting av klomutrene på hovedveggen ble utført i sommerferien. I forbindelse med omskruing i begge hallene har vi leid inn eksterne profesjonelle til å komme med nye innspill til den ellers så gode kompetansen rutesettermiljøet i klubben Side 2 av 16

3 Årsmøte Bergen Klatreklubb 25. mars 2015 besitter. Thibault Lescour fra Ouvre Boite var med i Bergenshallen i august, Magnus Midtbø i Bryggeriet i februar, og Adam Pustelnik i Bryggeriet i desember. Året har til dels vært preget av at det er det første hele året med Bryggeriet buldresenter i full drift. Vi fikk en utfordring med en vannlekkasje i Bryggeriet og måtte holde stengt i rundt 10 dager, og hadde begrenset kapasitet i ytterligere ti dager. Utover dette har Bryggeriet fungert meget bra. Det har tidvis vært avholdt uformell servering i 2. etasje i Bryggeriet. Dette har vært populært og forsøkes videreført på dugnadsbasis. Sofie Vervaet har vært eneste faste ansatte i administrasjonen i klubben, i 75 % stilling. Styret ønsker å påpeke at hun gjør en meget god jobb. Vi har også to ansatte med ansvar for det tekniske i Bergenshallen og Bryggeriet, henholdsvis Kristoffer Thorbjørnsen og Knut Sømme. Styret vil også takke dem for en vel utført jobb i perioden. Det er mange som utfører dugnadsarbeid i klubben, både fast og ved sporadiske prosjekter. Betydningen denne dugnaden har for klubben, kan ikke overvurderes. Det har i 2014 blitt kjøpt inn flere muttertrekkere til bruk under omskruing, og det har blitt kjøpt inn en betydelig mengde klatretak både til Bergenshallen og Bryggeriet. Utendørs / rebolting Det har i 2014 vært en god utesesong med mye fint vær, og mye aktivitet på etablerte klatrefelt. Det har også blitt lagt til tre nye klatrefelt i rutedatabasen. På Tuo (Glesvær) er det boltet opp ruter etter forespørsel fra lokale klatrere på Sotra sør, og foreløpig er 10 ruter etablert. På Fabrikkveggen (Askøy) er 6 nye boltede ruter og prosjekter etablert, og fører for kileklatringen på Panoramaveggen (Tellnes/Haganes) ble også tilgjengelig på web i Totalt har det blitt registrert 54 førstebestigninger i 2014, 28 boltede og 26 naturlig sikrede ruter. Det er også gledelig at det har blitt utviklet utendørs buldring i bergensområdet, og flere bynære felt har blitt utviklet. Det gjenstår å samle buldringen i Bergen i en fører, selv om det har blitt laget nettfører (ikke av klubben) for noe av buldringen. Det har vært lite reboltingsaktivitet. Enkelte ruter her og der har blitt reboltet uten at det har vært organisert reboltingsdugnad. Konkurranse BKK organiserer jevnlig konkurranser på forskjellige ambisjonsnivåer var et år med god aktivitet på konkurransefronten. Det ble arrangert ungdomskonkurranse 5. desember i Bergenshallen, med et tilhørende sosialt arrangement. Den årlige uformelle julebulderen ble arrangert i desember, med 100 deltakere i alle aldre. I forbindelse med omskruing etter rehabiliteringen av klatreveggen i Bergenshallen åpnet vi hallen med å arrangere Bergensmesterskap 24. august. BKK startet i 2013 et lenge etterlengtet samarbeid med de andre klubbene i Hordaland, Rogaland og Sogn og fjordane om å avholde minst tre konkurranser til sammen som inngår i en vestlandscup. I 2014 ble det arrangert vestlandscup i Stavanger 9. oktober (BRV), i Sandslihallen 13. september (Gneist) og i Bryggeriet 8. februar (BKK). Side 3 av 16

4 Årsmøte Bergen Klatreklubb 25. mars 2015 Det ble arrangert NM i buldring i Bryggeriet 20. september for 75 deltakere. Dette var et stort prosjekt med veldig mange funksjonærer som gjorde en god innsats som førte til et meget vellykket arrangement. Konkurransen ble videooverført på web med en profesjonell produksjon. Kalfaret Brygghus, som ligger i samme bygningskompleks, ble benyttet som festlokale til banketten etter konkurransen samt for publikum under konkurransen - video ble vist på storskjerm. Mie Kastet fra BKK fikk andre plass i NM i buldring. Leo Ketil Bøe og Endre Sandø Evensen er de to utøverne fra klubben som har satset mest på konkurranser. De har spesielt utmerket seg i nasjonale konkurranser og også prestert bra internasjonalt som juniorutøvere. Deltakelsen blant seniorer fra BKK har vært noe lav de siste par årene, men vi sender jevnlig en bra delegasjon juniorer til norgescuper og Norgesmesterskap. Klubben har forsøkt å få talentutviklingsmidler og idrettsstipend fra kommunen til Leo og Endre, men begge har fått avslag. Det vil bli gjort flere forsøk fremover. Barn / ungdom Klubben har tilbud for ungdom og barn i de to hallene: ungdomsgrupper i Bergenshallen mandag-torsdag med ca. 12 deltakere på hver av de fire gruppene, og fire barne- og ungdomsgrupper i Bryggeriet. Disse består av barnegruppene Klatremus og Firfirsler, og en ungdomsgruppe. Det blir arrangert uteaktivitet om våren både for klatre- og buldreungdommen. Alle gruppene hadde en utvekslingsdag til den andre hallen i desember, og spesielt klatremusene og firfirslene ble veldig imponert av den høye veggen i Bergenshallen. Juniorgruppen trener organisert med oppfølging av trenere i begge hallene, med fellestrening 2 ganger i uken. Linn Karin Stendal og Kristoffer Thorbjørnsen er hovedtrenere for denne gruppen. Totalt er det nå 101 aktive ungdommer pr. semester. Det er lange ventelister, og vi har ikke hallkapasitet til så mye organisert aktivitet som vi ønsker, og som det tydelig er etterspørsel etter. Ved utgangen av 2014 var det 170 stk. på venteliste til barnegruppene og 80 til ungdomsgruppene. I forbindelse med ungdomskonkurransen i Bergenshallen i desember ble det også organisert en sosial tilstelning med ca. 40 oppmøtte. Det ble også arrangert ungdomskveld i Bryggeriet 22. mars med ca. 20 oppmøtte. Førere Etter flere års arbeid ble det trykket en ny boltefører med et opplag på Føreren som Gisle Andersen produserte for klubben i 2004, hadde da vært utsolgt eller vanskelig å få tak i de siste par årene. Den nye føreren er sterkt basert på dette arbeidet og i samme format, men med mange nye topobilder i farger. Den inneholder 48 klatrefelt, omtrent dobbelt så mange som var inkludert i 2004-føreren. Kun klatrefelt med hovedsakelig boltede ruter er tatt med. Året i forkant, og fortsatt, selges føreren i digitalt format på websidene til klubben. Oppdateringer legges til webføreren, og et år med webfører er inkludert ved kjøp av bok. Omtrentlig antall resterende førere på lager pr mars 2015: Boltefører: 2200 Kilefører: 500 Uskedalsfører: 550 Side 4 av 16

5 Årsmøte Bergen Klatreklubb 25. mars 2015 Medlemmer Det var 1500 medlemmer i klubben i 2014, en økning fra 1452 medlemmer i Årene før dette lå tallet mellom 600 og 800. Født (alder) (0-5) (6-12) (13-19) (20-25) (26-) Totalt Kvinner Menn Sum Herav er det registrert 7 funksjonshemmede medlemmer i klubben: 6 kvinner og 1 mann. Kurs Klubben arrangerer ukentlig kurs av forskjellig slag, både for nybegynnere og viderekomne, og både i Bergenshallen (tauklatring) og i Bryggeriet (buldring). Det ble holdt 30 innføringskurs i tauklatring, 1 Fra inne til ute -kurs, 1 Klatreleder inne-kurs, 1 Trener 1-kurs i samarbeid med NKF, samt at NKF holdt et Klatreinstruktør sport-kurs som flere av BKK sine instruktører deltok på. Det ble også holdt et innføringskurs i klatring på egne sikringer utendørs. I tillegg har Magnus Midtbø holdt flere progresjonskurs vår og høst i Bergenshallen og Bryggeriet. I Bryggeriet har vi utvidet kurstilbudet i Det var to buldregrupper som gikk over 12 uker for forskjellige nivåer. I forbindelse med omskruing i Bryggeriet ble det holdt rutesetterkurs for dugnadsskruerne i klubben. Det ble holdt 3 klatrecamper i sommer, for totalt 31 ungdommer. Vi har siden våren 2014 tilbudt klatring for funksjonshemmede en dag i uken i Bergenshallen. Initiativtager og hovedinstruktør er Siren Greve, og NKF har støttet prosjektet økonomisk. Tilbudet består i at klubben stiller med 2 instruktører en dag i uken, og det blir skrudd opp tilpassede grep og ruter. Gjennomsnittlig møter 4-5 deltakere, det er ca. 3 voksne og 7 barn som deltar. Det er søkt NKF om støtte til å fortsette i Sikkerhet / ulykker Det ble i 2014 registrert 4 ulykker i bergensområdet i NKF sin ulykkesdatabase. De fleste er mindre alvorlige hendelser, men vi hadde en ulykke i Bryggeriet i forbindelse med omskruing, hvor et fall fra stige medførte røket korsbånd hos ruteskrueren. Stipender BKK deler årlig ut prosjektstipender med mål om å stimulere til sportslige og faglige presstasjoner innen klatring. Det kan også bli gitt støtte til andre prosjekter som kan være verdifulle for klubben og klatremiljøet. I 2014 fikk Endre Sandø Evensen og Leo Ketil Bøe kr hver til å delta i nasjonale og internasjonale konkurranser. Påfølgende sider: Økonomisk kommentar og deretter årsregnskap for 2014 (sak 5) Side 5 av 16

6 Økonomi var det første fulle driftsåret vi har hatt med to haller. Året 2013 gav en indikasjon på hvordan driften i Bryggeriet kom til å bli. Vi valgte å budsjettere forsiktig selv om 2013 gikk bedre enn forventet. Økonomien til klubben har vært god. Vi har økte inntekter på kursene også kom klatreføreren ut i ny utgave. Vi har satt opp et avdelingsregnskap, men siden vi har byttet regnskapssystem i løpet av året, er ikke alle postene ikke helt konsekvent er ført på avdeling. Det er full aktivitet i begge hallene. Bergenshallen har samme gode inntjening med fulle kurs og Bryggeriet står for mange nye medlemmer og kursinntekter. Kundefordringene har økt siden Etter at nettbutikken ble innført har all innbetaling av kurs og ungdoms og barnegrupper blitt innbetalt før kursstart. Dette har ført til betraktelig mindre administrasjon og oppfølging. Vi sender ut fakturaer til bedrifter som vi holder kurs for. Her er det større summer, men mesteparten er fakturaer som er innbetalte i Leverandørgjelden vår pr er oppgjort i Klubben har god likvidtet. Lånet til Liegruppen skal i 2015 nedbetales med 80% av overskuddet vårt for Styret ser for seg at lånet blir nedbetalt i sin helthet. Vi har pr kr og kr stående på henholdsvis høyrente og driftskonto. Side 6 av 16

7 Resultatregnskap Bergen Klatreklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt 4, Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad 2, Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad 5, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Ekstraordinære inntekter og kostnader Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overføringer Bergen Klatreklubb Side 1 Side 7 av 16

8 Balanse Bergen Klatreklubb Eiendeler Note Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Bergen Klatreklubb Side 2 Side 8 av 16

9 Side 9 av 16

10 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet for Bergen Klatreklubb består av følgende Resultatregnskap Balanse Noter Årsregnskapet, som er utarbeidet av Bergen Klatreklubbs styre, må leses i sammenheng med årsberetningen og revisjonsberetningen. Årsregnskapet er avlagt i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av klubbens opptjente ressurser og hvordan disse er brukt i løpet av året, samt den økonomiske stillingen ved slutten av året. For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. For inntektsføring og kostnadsføring benyttes kontantprinsippet som hovedregel. Dette medfører at medlemsinntekter inntektsføres når de innbetales, samt at tilskudd og gaver inntektsføres når de mottas. Andre inntekter inntektsføres når de faktureres, kostnader når faktura mottas. Lønnskostnader kostnadsføres på utbetalingstidspunktet, mens arbeidsgiveravgift periodiseres og sammenstilles med tilhørende lønnskostnader. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. For omløpsmidler er virkelig verdi salgsverdien på et fremtidig salgstidspunkt med fradrag for salgskostnader. Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Klubben har mange frivillige medarbeidere. Verdien av frivillig arbeid og dugnadsinnsats er som hovedregel ikke inntektsført i henhold til god regnskapsskikk som følge av manglende pålitelig måling. Side 10 av 16

11 Bergen Klatreklubb Årsregnskap 2014 Note 2 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnad Lønnskostnader Det har ikke vært utbetalt styrehonorar i Lønn til daglig leder er kr ,- Det er kostnadsført folketrygdavgift (arbeidsgiveravgift) for alle ansatte, da de totale lønnsutbetalingene har oversteget kr i regnskapsåret. Det har i tillegg til lønnskostnader vært utbetalt honorar til selvstendige næringsdrivende på kroner (mot i 2013). Note 3 Likvider Av bokførte likvider er kr bundet til skyldig skattetrekk. Note 4 Medlemmer Klubben hadde 1500 (1452) medlemmer ved utgangen av Av disse var 564 (279) medlemmer født 1993 eller senere (fjorårets tall i parentes). Det vil forekomme et lite avvik mellom bokførte medlemskontingenter og antall medlemmer i året, da regnskapsføringer følger betalingstidspunktet av medlemsskap og ikke hvilket år medlemskapet tilhører. Note 5 Andre driftskostnader Andre driftskostnader er på kr ' i Det er bla. investert i nytt kassasystem og inventar til Bryggeriet. Det ble trykket ny klatrefører og vi har intallert fiber i Bryggeriet. Vi har betalt kr i husleie og kr i fellerkostnader på Bryggeriet. Note 6 Bolter og klatretak Det er i 2013 benyttet kr ( ) på klatretak og kr. (25 781) på bolter utendørs (fjorårstall i parentes). Side 11 av 16

12 Note 7 Aktiviteter Kursaktiviteten har blitt utvidet i forbindelse med Bryggeriet. Det er nå 4 ukentlige barnegrupper i Bryggeriet som gir tilbud til barn opptil 11 år. I tillegg til den eksisterende ungdomsgruppen i Bergenshallen er det opprettet en ungdomsgruppe i Bryggeriet. Medlemskontingent Note 8 Langsiktig gjeld I forbindelse med bygging av buldrehall så er det gitt et lån fra klubbens medlemmer på kr Dette lånet er rentefritt. Det ble i 2014 tilbakebetalt kr og kr ble tilbakebetalt i form av årskort. Liegruppen sitt lån var ved inngangen av 2014 på kr ,- Vi har tilbakebetalt kr ,- i Dette tilsvarer 4 terminer à kr ,-. Side 12 av 16

13 Side 13 av 16

14 Årsmøte Bergen Klatreklubb 25. mars 2015 Sak 6 Inkomne saksforslag Ingen saker har kommet inn. Sak 7 Fastsetting av medlemskontingent Medlemskontingent har vært, 250,- pr år. Det er ikke kommet forslag om å endre dette. Sak 8 Budsjett for 2015 (påfølgende vedlegg) Side 14 av 16

15 Budsjett for 2015 Vi har budsjettert med et underskudd på kr , i Vi har god tro på en stabil drift videre i begge anleggene våre. Vi kommer ikke til å ha like mye inntekter i 2015, da salg av klatreføreren ikke kommer til å stå for like stor inntekt som i Tilskuddene og momskompensasjonen kommer også til å endre seg, da disse tallene var høye i 2014 på grunn av byggingen av Bryggeriet. Varekosten blir stabil og mye det samme som i Vi har planer om å ansette en person til i administrasjonen, og dette vil føre til høyere lønnskostander. Dette tror vi vil generere høyere inntekter på sikt, da vi får arrangert flere kurs. Dette kommer mest sannysynlig ikke til å utgjøre noe forskjell før i Den ekstraordinære posten i 2015 bli avskrivningene. Da vi kommer til å nedbetale lånet til Liegruppen, får vi høye avskrivningskostnader. Andre kostnader blir mye som tidligere. Da vi har lagt trykkekostnadene av føreren inn her i 2014 så vil denne posten gå litt ned i Reise og oppholdskostnander tror vi blir lik og det samme med diverse kostander. Finanskostnadene blir minimale da vi ikke vil ha renter på lånet og mindre bank renter da vi har brukt av høyrentekontoen til å nedbetale lånet. Ser vi bort i fra den ekstraordinære posten, avskrivning, så ender vi opp med et «overskudd» på ca. Kr ,. Side 15 av 16

16 Årsmøte Bergen Klatreklubb 25. mars 2015 Sak 9 Organisasjonsplan Sak 10 Valg Valgkomiteen har bestått av Øyvind Halmrast (leder), Mie Kastet og Magnus Kvamme. Valgkomiteens innstilling for nytt styre: Leder: Erik Faugstad Nestleder: Erik Løvby Styremedlemmer: Erlend Sunde Caroline Bøe Marie Helen Sunde Ove M. Landro Marie Tamber Siv Grasdalsmoen Varamedlemmer: Hans Petter Petersen Henriette Alsaker Revisorer for neste periode: Gisle Andersen og Gunnar Karlsen Side 16 av 16

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder,

Detaljer

Årsmøte i Bergen klatreklubb. Bergenshallen mandag 22.mars 2010

Årsmøte i Bergen klatreklubb. Bergenshallen mandag 22.mars 2010 Årsmøte i Bergen klatreklubb Bergenshallen mandag 22.mars 2010 Saksliste: 1 Godkjenning av innkalling 2 Valg av møteleder og referent 3 Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2009 4 Godkjenning av budsjett

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014.

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Sted: Underetasjen i Borgestadklinikken, Kongensgate, Skien, Inngang underetasjen Tid: Onsdag 26. februar kl. 18.00 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Saksliste 1) Godkjenne de stemmeberettigede. 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3) Velge dirigent, sekretær samt

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Daglig leder har ordet

Daglig leder har ordet Årsberetning 2006 Daglig leder har ordet Det er en særdeles spent daglig leder som går inn i 2007. Fjoråret vil på mange måter stå som en milepæl i Gul.no s historie. Med en omsetningsøkning og resultatøkning

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009

4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009 4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009 Styrets sammensetning: Leder : Helge Josdal Nestleder : Mikael Pedersen Styremedlemmer : Arvid Løite Sten Pedersen Tom-Reidar Natvig Solveig

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2011 Aikido !""# #$ ###%&# ' ()%$(*(+#%,,##-.%#//,$ ##/$ $ /#$,,,$ 0$#., 1#12$%, % 3' ()%#/ 24. 5# #2$$$,$

Detaljer

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 18. februar 2014 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9.

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. Årsberetning Årsberetning 2010 2010 Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. februar 2011 kl 18.00

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer