Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb"

Transkript

1 Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere 4. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for Valg av nytt styre, valgkomité og revisorer for neste periode 6. Fastsette medlemskontingent 7. Presentasjon av budsjett for Eventuelt 9. Godkjenning av budsjett for 2014 Side 1 av 16

2 Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 Sak 4 Årsmelding 2013 for Bergen Klatreklubb Styrets sammensetning i 2013 Erik Faugstad (Leder, web) Lars Mjaavatn (Nestleder, bryggeriet) Silje Brynildsen (Styremedlem, økonomi) Caroline Bøe (Varamedlem, arrangement) Bjarte Ross Idsø (Styremedlem, sikkerhet) Frode Martinussen (Styremedlem, sponsing) Jaran Nordstrand (Styremedlem) Erlend Sunde (Styremedlem, rebolting) Marie Helen Sunde (Styremedlem, bergenshallen) Raymond Sælen (Varamedlem, utvikling av nytt klatreareal) Sosialt/samlinger I januar arrangerte DNT-Fjellsport Bergen og Bergen Klatreklubb isklatresamling i Rjukan. I forbindelse med lanseringen av uskedalsføreren ble det i juni arrangert klatresamling i Uskedalen. Det var 35 påmeldte til samlingen. Sannsynligheten er stor for at flere hadde blitt med dersom værmeldingen hadde sett bedre ut. Men selv om det regnet store deler av helgen, var ifølge tilbakemeldingene foredraget til uskedalspionér Jo Gjedrem om klatringen i "gamle dager" alene verdt turen. Verdt å nevne er også at verdens største klatremagasin, amerikanske Climbing Magazine, trykket en fleresiders reiseartikkel fra Uskedalen i forbindelse med lanseringen av føreren. Det ble arrangert pinsesamling i Briksdalen mai. Det ble klatret på Beachen og Karakush og buldret i Briksdalen. Da Bryggeriet åpnet i april ble det arrangert en uformell buldrekonkurranse med deltakere. 24. august ble det avholdt bergensmesterskap i Bergenshallen. Til tross for strålende sol og tidenes dårligste innevær var det hele 15 deltagere. I oktober ble det avholdt filmklubb i Bryggeriet. Etter å ha vært avholdt i Bergenshallen i alle år ble julebuldringen 2013 for første gang avholdt i Bryggeriet. Det førte til rekord i antall deltakere med hele 120 påmeldte, som fikk bryne seg på inspirerende problemer satt av Jomar Bekkelien og Magnus Midtbø. Julebuldringen ble som vanlig rundet av med julebord. 90 slitne buldrere stilte, noe som også kvalifiserte til rekord. Side 2 av 16

3 Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 Uken etter julebuldringen ble det workshop med Magnus Midtbø i Bryggeriet, til stor inspirasjon for både unge og gamle klatrere som var med på kursene hans. Klubben stilte Bergenshallen og instruktører til disposisjon på paralympisk idrettsdag for funksjonshemmede i november. Dette er en aktivitetsdag der forskjellige idretter tilrettelegger for bevegelses- og synshemmede. Bryggeriet Etter en heftig byggepriode fra høsten 2012 frem til vi åpnet Bryggeriet 14. april 2013, har vi kunnet konstatere at prosjektet har vært en gedigen suksess. Besøkstallene er gode, i kjernetiden er det trengsel og regnskapet ser bra ut. Klubben har kommet inn i en god stabil drift med kurs og fem barne- og ungdomsgrupper i tillegg til vanlig drop-in. Resepsjonen betjenes med dugnadsbasert drift etter samme modell som i Bergenshallen. Takket være prosjektgruppen, en enorm dugnadsinnsats og ikke minst de rundt 100 långiverne til klubben, som har stilt med til sammen i rentefritt lån til prosjektet, har Bergen endelig fått et fullverdig buldretilbud. Rehabilitering Bergenshallen Bergenshallen ble i løpet av sommeren rehabilitert ved at alle vegger ble malt i lyse farger, og det har nå blitt et mer trivelig sted å være. Dette var en relativt stor dugnadsjobb. Veggene ble kostet, grunnet og malt. Mange var innom og malte i løpet av ukene arbeidet pågikk. Hallen åpnet med nye ruter 24. august i forbindelse med bergensmesterskapet. Barne- og ungdomsaktiviteter I uke 26, 27 og 31 ble det arrangert klatrecamp for ungdommer. Dette er en firedagers samling som foregår utendørs så langt været tillater det. Ungdomsgruppene i Bergenshallen har fortsatt som før, med fire grupper på 12 ungdommer fra 12 år hver dag, fra mandag til torsdag. I tillegg har vi startet opp med nye grupper for barn og ungdom i Bryggeriet. Deltakerne er i alderen 6 til 16 år og fordelt i tre grupper etter alder. For første gang har vi muligheten til å tilby fast organisert klatring for barn under 12 år. Rebolting/utendørs Det har vært mindre reboltingsaktivitet i 2013 enn i Den hemmelige veggen ble oppgradert med rebolting av noen ruter, pluss utskifting av en del eldre hengere. De fleste boltene viste seg å være i god stand. Det har blitt etablert en god del nye ruter utendørs i nye ruter er lagt til i rutedatabasen. Det er etablert et nytt bynært felt ved Melkeplassen med 10 ruter (8 av rutene er gått). Det nye feltet på Telavåg har fått ett knippe ruter boltet av lokale klatrere i tillegg til rutene boltet av Norges boltefond. Utviklingen av feltet ved Eikefet har også fortsatt, Side 3 av 16

4 Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 og her vil nok flere ruter bli etablert i året som kommer. I tillegg har en del gjenstående linjer på Sandviken-feltet og Den hemmelige veggen blitt boltet og gått. Det har også blitt gått en del nye naturlig sikrede ruter på etablerte felt. Førere I mai ble den nye klatreføreren for Uskedalen lansert. Føreren er trykket i et opplag på eksemplarer. Arbeidet med føreren har vært en møysommelig prosess som har pågått over lang tid, men som nå endelig er fullført av Odd Magne Øgreid. Gisle Andersen, stod for et godt stykke grunnarbeid. Føreren har vært en suksess, og konseptet med uttakbare sider av kraftig plastmateriale har vist seg å fungere bra. Lagerbeholdningen for uskedalsføreren og kileføreren er på litt i overkant av 600 hver. Under arbeidet med å få trykket en ny boltefører i 2014 ble det opprettet et midlertidig digitalt tilbud med mulighet for å kjøpe årlig tilgang til en PDF-utgave av føreren via klubbens nettsider. Rundt 300 personer har benyttet seg av dette tilbudet. Medlemmer Antallet medlemmer i klubben har de siste årene variert mellom 600 og 800, men i 2013 økte dette til Dette skyldes nok i stor grad åpningen av Bryggeriet i april Slik så statistikken ut per 31. desember: Født (alder) (0-5) (6-12) (13-19) (20-25) (26-) Totalt Kvinner Menn Sum Kurs Som tidligere er det avholdt innføringskurs i klatring i Bergenshallen nesten hver helg utenom sommeren. Kursene har stort sett vært fulltegnede i lang tid i forveien. I tillegg er det holdt progresjonskurs, instruktørkurs, trenerkurs og kilekurs. Nytt av året er innførings- og teknikkurs i buldring som er avholdt i Bryggeriet. Vi fortsetter med samme kursaktivitet i året som kommer, og fortsetter å videreutvikle kurstilbudet kontinuerlig. Stipender BKK deler årlig ut prosjektstipender med mål om å stimulere til sportslige og faglige prestasjoner innen klatring. Det kan også bli gitt støtte til andre prosjekter som kan være verdifulle for klubben og klatremiljøet ellers. I 2013 fikk Endre Sandø Evensen og Leo Ketil Bøe stipender for å delta på konkurranser. Konkurranse Spesielt to juniorer fra BKK har markert seg i konkurranse det siste året: Endre Sandø Evensen (eldre junior, konkurrerer i seniorklassen) og Leo Ketil Bøe (yngre junior) har oppnådd sterke plasseringer i både norgescupen og NM, og i både tau- og i Side 4 av 16

5 Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 buldrekonkurranser. De har også begge vært med i konkurranse internasjonalt og er tatt ut til å være med på hhv. juniorlandslaget og rekruttlaget. Det er Kristoffer Thorbjørnsen og Linn Karin Stendal som har hatt hovedansvaret for treningen til satsingsgruppen det siste året, og de har gjort en meget god jobb med å heve nivået blant juniorene ytterligere - blant annet ved å ta initiativ til å innføre en ekstra fellestrening for satsingsgruppen i Bryggeriet om mandagene. Det at vi har fått et nytt buldresenter og økt kapasitet til å ha gruppetreninger, i tillegg til at vi har fått et lavterskeltilbud som spesielt gjør det lettere for ungdommer å komme ordenlig i gang med klatring på egenhånd, har allerede hatt stor betydning for juniormiljøet. Det har i det hele tatt skjedd en stor endring i løpet av de siste årene når det gjelder juniorsatsingen, etter at vi startet opp med satsingsgruppen for juniorer i 2008, og styret håper det fortsatt blir jobbet videre med talentutvikling i 2014, gjennom å fortsette å heve trenerkompetansen i klubben og legge videre til rette for å kunne følge opp utøvere på toppnivå. Også flere klatrere, i både junior- og seniorklassen, har begynt å vise interesse for å være med i konkurranse, og tendensen virker å være økende. Dette viser seg bl.a. gjennom at vi i samarbeid med bl.a. Sogndal Klatreklubb i 2013 også har kunnet startet opp med en egen vestlandscup. Den første vestlandscupen ble avholdt i Sogndal 2. november, og flere klatrere fra Bergen tok turen nordover for å være med. Sikkerhet/ulykker Det er ikke registrert noen alvorlige ulykker i bergensområdet i Klubben arbeider aktivt med å forebygge ulykker og følge opp hendelser og nestenulykker. I Bergenshallen er det hengt opp plakater med tips om bruk av korrekt sikringsmetode, og i starten av hver boltelinje er det hengt opp oppslag med oppfordring om å ta kameratsjekk. I Bergenshallen har det vært to hendelser der klatretak har løsnet og falt ned. Bakenforliggende årsak var ødelagte klomuttere. I etterkant av dette er det tatt stikkprøver av utvalg klomuttere på veggen. Påfølgende sider: Økonomisk kommentar og deretter årsregnskap for 2013 Side 5 av 16

6 Bryggeriet hvordan gikk det i forhold til budsjett og faktiske kostnader? Byggingen av Bryggeriet er i all hovedsak ferdig i Vi har holdt på siden høsten 2012 og åpnet for publikum i april Morten og Gisle hadde budsjettert med 2,8-3,0 millioner i byggekostnader. Dette viste seg å være et veldig bra forarbeid, de reelle tallene for byggingen endte opp med: Vi har en eiendel i klubben på kr. 1,4 mill. Verdien av anlegget skal etter bestemmelsene i regnskaps og revisjonsbestemmelsene for små organisasjoner tilsluttet Norges Idrettsforbund, settes til anskaffelseskostnaden, men ikke høyere enn den gjelden som er knyttet til anlegget. Våre to lån tilsvarer altså summen av verdien på veggen. Lånet til Liegruppen er avskrevet med kr ,- tilsvarende tre terminer for Klubben gikk med forventet underskudd i 2013 så vi har ikke noen forpliktelser på nedbetalingen utover minimumsbeløpet. Lånet til medlemmene ble i 2013 avskrevet med tilbakebetalingen i form av utstedelse av årskort, kr ,-. Lån til Liegruppen: Økonomien totalt. I fjor budsjetterte vi med 1,3 mill i underskudd. Det viste seg å være mer enn forsiktig. Vi endte opp med kr. 476 i underskudd, og mye av dette skyldes større inntekter enn forventet i Bryggeriet. Klubben har ikke hatt historie for å selge mange årskort, men etter at Bryggeriet kom har dette økt betraktelig. Selvfølgelig med god hjelp av alle medlemmene som lånte penger til prosjektet og får tilbakebetaling i form av årskort. Disse består av ca 66 av rundt 134 solgte årskort. Tar vi bort byggekostnadene og ser på dette som et normalår, så hadde vi hatt et overskudd på ca. 1 mill. Dette gjenspeiles i den gode likviditeten klubben har ved utgangen av Vi har kr. 1,3 mill i kontanter i banken og kan i teorien betale ned mye av lånet vårt. Side 6 av 16

7 Komprimert avdelingsregnskap: Bergenshallen har tilnærmet normal drift. Tallene må sees litt i sammenheng med at vi har hatt to prosjekt, selv om en del av inntektene og kostnadene faktisk ikke kan knyttes til et spesielt prosjekt. De har havnet på Bergenshallen, så resultatet er nok litt i overkant enn hva det reelt er. (F.eks. tilskuddene står med kr. 0,- i Bryggeriet, selv om noen kroner av disse er gitt på bakgrunn av Bryggeriet) En kort gjennomgang: Inntekter: Driftsinntekter har økt med ca kr fra Vi har lansert Uskedalsføreren og fører på web. Disse har stått for henholdsvis kr. 61 og kr. 30 av inntekter på klatreførere. Vi hadde en dobling av momstilskudd, mye skyldes nok mer innkjøp av utstyr siden vi nå har to anlegg. Vi ser at Bryggeriet har hatt veldig positiv effekt på klubbens inntekter. Det ser vi i økte inntekter på klatreavgiften, årskort og medlemskontingent. Varekost: Tallene på varekosten vår er ikke sammenlignbare fra Vi hadde i 2012 bokført kostnader med veggen i forbindelse med byggingen. Dette har ikke vært tilfellet i Lønnskostnader: Siden vi nå har to anlegg så har vi økt aktivitet i forbindelse med kurs og administrative kostnader. Dette gjenspeiles i økte lønnskostnader. Vi hadde ved utgangen av 2013 to mann som jobbet med vedlikehold av Bergenshallen og Bryggeriet, og en daglig leder i 75% stilling. Annen driftskostnad: Her ligger det kr. 1,1 mill i kostnader i forbindelse med byggingen. Normale driftskostnader fordeler seg på ca: Husleie og felleskostnader kr Lønn selvstendig n. Kr Trykking av Uskedalsf. Kr Div. Reisekostn. Kr Leie maskiner mm kr Sosiale aktiviteter kr Annet kr Side 7 av 16

8 Side 8 av 16

9 Side 9 av 16

10 Side 10 av 16

11 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet for Bergen Klatreklubb består av følgende Resultatregnskap Balanse Noter Årsregnskapet, som er utarbeidet av Bergen Klatreklubbs styre, må leses i sammenheng med årsberetningen og revisjonsberetningen. Årsregnskapet er avlagt i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av klubbens opptjente ressurser og hvordan disse er brukt i løpet av året, samt den økonomiske stillingen ved slutten av året. For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. For inntektsføring og kostnadsføring benyttes kontantprinsippet som hovedregel. Dette medfører at medlemsinntekter inntektsføres når de innbetales, samt at tilskudd og gaver inntektsføres når de mottas. Andre inntekter inntektsføres når de faktureres, kostnader når faktura mottas. Lønnskostnader kostnadsføres på utbetalingstidspunktet, mens arbeidsgiveravgift periodiseres og sammenstilles med tilhørende lønnskostnader. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. For omløpsmidler er virkelig verdi salgsverdien på et fremtidig salgstidspunkt med fradrag for salgskostnader. Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Klubben har mange frivillige medarbeidere. Verdien av frivillig arbeid og dugnadsinnsats er som hovedregel ikke inntektsført i henhold til god regnskapsskikk som følge av manglende pålitelig måling. Side 11 av 16

12 Bergen Klatreklubb Årsregnskap 2013 Note 2 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnad Lønnskostnader Det har ikke vært utbetalt styrehonorar i Lønn til daglig leder er kr ,- Det er kostnadsført folketrygdavgift (arbeidsgiveravgift) for alle ansatte, da de totale lønnsutbetalingene har oversteget kr i regnskapsåret. Det har i tillegg til lønnskostnader vært utbetalt honorar til selvstendige næringsdrivende på kroner (mot i 2012). Note 3 Likvider Av bokførte likvider er kr bundet til skyldig skattetrekk. Note 4 Medlemmer Klubben hadde 1452 (749) medlemmer ved utgangen av Av disse var 279 (125) medlemmer født 1993 eller senere (fjorårets tall i parentes). Det vil forekomme et lite avvik mellom bokførte medlemskontingenter og antall medlemmer i året, da regnskapsføringer følger betalingstidspunktet av medlemsskap og ikke hvilket år medlemskapet tilhører. Note 5 Andre driftskostnader Under posten Andre driftskostnader, har det vært en økning på ,-. Dette skyldes i hovedsak utgifter til bygging av bryggeriet. Her er det kostnadsført kr til bygg av anlegg, vi har en økning i lønn til selvstendig næringsdrivende på kr som må sees i sammenheng med byggingen. Vi har kostnadsført kr i husleie og felleskostnader. Trykking av Uskadalsføreren er utgiftstført med kr Note 6 Bolter og klatretak Det er i 2013 benyttet kr ( ) på klatretak og kr (20 328) på bolter utendørs (fjorårstall i parentes). Side 12 av 16

13 Note 7 Aktivitetsregnskaper Ungdomsgruppa Inntekter Deltakeravgift ungdomsgruppa Tilskudd generelle ungdomsmidler Sum inntekter Kostnader Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Lønn selvstendig næringsdrivende Km. Godtgjørelse Andre reisekostnader 0 0 Startkontingent/reise NC 0 0 Diverse kostnader Sum kostnader Resultat Kurs eks. instruktørkurs Andre kurs Innføringskurs Sum Kursinntekter Kostnader Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Lønn selvstendig næringsdrivende Sum kostnader Resultat Medlemskontingent Note 8 Langsiktig gjeld I forbindelse med bygging av buldrehall så er det gitt et lån fra klubbens medlemmer på kr Dette lånet er rentefritt. Det ble i 2013 tilbakebetalt kr i form av årskort. Liegruppen sitt lån var ved inngangen av 2013 på kr ,- Vi har tilbakebetalt kr ,- i Dette tilsvarer 3 terminer à kr ,-. Side 13 av 16

14 Side 14 av 16

15 Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 Sak 5 Valg Valgkomiteen har bestått av Terje Strøm, Nini Sissener og Eirik Børve. Valgkomiteens innstilling for nytt styre: Leder: Erik Faugstad Nestleder: Lars Mjaavatn Styremedlemmer: Silje Brynildsen Caroline Bøe Marie Sunde Erlend Sunde Jaran Nordstrand Erik Løvby Varamedlemmer: Eivind Flobak Marie Tamber Revisorer for neste periode: Gisle Andersen og Gunnar Karlsen Valgkomité for årsmøtet i 2015: Øyvind Halmrast (leder) Marie Therese Kastet Magnus Kvamme Rebecca Jacobsen (vara) Sak 6 Fastsetting av medlemskontingent Styret foreslår at medlemskontingenten forblir uendret, 250,- pr år. Sak 7 Budsjett for 2014 (påfølgende vedlegg) Side 15 av 16

16 Budsjett 2014 Vi har budsjettert med et overskudd i underkant av kr ,- i Dette fordi vi har god tro på driften videre i Bryggeriet og at Bergenshallen sin økonomi holder seg normalt stabil. Vi må fortsatt regner med noen ekstra ordinære utgifter i form av de avsluttende arbeidet i Bryggeriet. Det er også satt av penger til rehabilitering av Bergenshallen og Buldre-NM som skal avholdes i løpet av høsten. Bolteføreren går snart i trykken og vi har budsjettert med at noen av inntektene på denne vil komme i Vi har også to ansatte som skal utføre vedlikehold på de to anleggene. Sum salg består av inntekter på føreren i form av salg og reklame. Vi budsjetterer med litt lavere tilskudd enn i fjor, da vi fikk ekstra tilskudd på grunn av byggingen. På andre inntekter håper vi at det blir en liten økning siden vi har åpent i 12 mnd, noe som ikke var tilfellet i Lønnskostnadene vil nok holde seg på samme nivå som i 2013 selv om vi ikke har noen pågående bygging. Vi har to anlegg å drifte og med dette 3 tilnærmet faste ansatte i tillegg til alle instruktører og andre vikarer. I budsjettet har vi satt avskrivningene til minimumsbeløpet. Vi skal ut ifra kontrakten betale ned lånet med 80% av overskuddet, så dersom vi ender opp med det budsjetterte overskuddet blir det ca kr med å avskrive. Av andre kostnader har vi trykking av føreren som er en ikke årlig kostnad. Ellers så har vi lagt oss på samme nivå som tidligere, men regner med at det fortsatt blir et litt høyere beløp enn «normalt» på bygg og vedlikehold. Vi har gitt to stipender i år på kr hver. Dette sammen med økte sosiale kostnader gir en liten økning på diverse kostnader. Side 16 av 16

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014.

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Sted: Underetasjen i Borgestadklinikken, Kongensgate, Skien, Inngang underetasjen Tid: Onsdag 26. februar kl. 18.00 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

1 1 Det grønne skiftet

1 1 Det grønne skiftet 1 1 Det grønne skiftet 3 3 Det grønne skiftet Foto: Odd Magne Kvålshagen Det grønne skiftet 4 Togradersmålet er fremdeles oppnåelig på veien mot fornybarsamfunnet Det er fremdeles slik at utslippene globalt

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer