Offentlig journal. Melding om vedtak - Gjeterhytte. Søknad om tiltak uten ansvar 11/1 2011/ /2011 TEKN/JIJ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Melding om vedtak - Gjeterhytte. Søknad om tiltak uten ansvar 11/1 2011/ /2011 TEKN/JIJ"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: Melding om vedtak - Gjeterhytte Søknad om tiltak uten ansvar 11/1 2011/ / TEKN/JJ 1/1 Mottaker Terje Arild Nilssen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Sletting av heftelse Staten kartverk - Kopi av dokument 5/ / / TEKN/ROO 5/49 Mottaker Statens kartverk - Tinglysing njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO nnhold: Kontrakt bankavtale-konkurranse Hovedbankavtale / / ØKON/MD 240 Mottaker Finansinnkjøp AS njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/MD Side: 1 av 86

2 nnhold: Endringer i kontantstøtte pr. 10/10-11 Kontantstøtte / / NOS/DT Tilg.kode P Hjemmel: 13,, JF FVL X02 Mottaker ***** njárgga gielda/nesseby kommune NOS/DT nnhold: Bekreftelse Midlertidige arbeidsavtaler skole/barnehage 2011/ / NOS/DT Tilg.kode P Hjemmel: Offl. 13 Jfr. Fvl. 13 nr Mottaker ***** njárgga gielda/nesseby kommune NOS/DT nnhold: TV-AKSJONEN BØSSEBÆRNG OG LSTE OVER RODENNDELNG TV-askjonen NRK Norsk Folkehjelp / / RSTA/BO X03 Mottaker Bøssebærerne njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO nnhold: Refusjonskrav "ng jobb" Pleie- og omsorg - Refusjonskrav høst / / PLOM/EN 233 Mottaker Teknisk virksomhet njárgga gielda/nesseby kommune PLOM/EN Side: 2 av 86

3 nnhold: Foreløpig svar på søknad om oppsett av båtnaust på Gnr. 1, Bnr. 10 i Åpenvik Veseth/Saua - Søknad om tillatelse til oppsett av båtnaust 2011/ / TEKN/JJ L42 Mottaker Eilert Saua og Bjørg Veseth njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Stilling som økonomimedarbeider Nesseby kommune Økonomiavdelingen - Ledig fast stilling som økonomimedarbeider 2011/ / ØKON/ERB 411 Mottaker henhold til vedlagte søkerliste njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/KM nnhold: Vikariat som skattekonsulent i Nesseby kommune Økonomiavdelingen - Ledig 4-års vikariat som skattekonsulent 2011/ / ØKON/ERB 416 Mottaker henhold til vedlagte søkerliste njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/KM nnhold: Svar Gravemelding Gravemelding 10/ / / TEKN/JJ L00 Mottaker Jan nge Johansen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Side: 3 av 86

4 nnhold: Del tillatelse - Tilbygg Søknad tillatelse i ett trinn 10/ / / TEKN/JJ 10/38 Mottaker Svein Roska Konsult njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Mottatt merknader på nabovarsel Søknad om rammetillatelse 10/ / / TEKN/JJ 10/133 Mottaker Astrid og Per Maja njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Purring på svar Vedrørende søknad om veilys 2011/ / TEKN/ODN T51 Mottaker Nils R. Eriksen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN nnhold: Rammetillatelse for bygging av bolig på Gnr. 10, Bnr 148 Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig på Gnr. 10, Bnr / / TEKN/JJ 10/148 Mottaker Byggebistand AS njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Side: 4 av 86

5 nnhold: Regarding ***** ***** ***** ***** ***** - Erklæring skattested / statement of tax recidency 2011/ / ØKON/MD Tilg.kode P Hjemmel: 13,, JF FVL Mottaker ***** njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/MD nnhold: Regarding ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Erklæring skattested / statement of tax recidency 2011/ / ØKON/MD Tilg.kode P Hjemmel: 13,, JF FVL Mottaker ***** njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/MD nnhold: Svar angående søknad i tilknytning til Manifest mot mobbing Genesisfilm - Søknad i tilknytning til Manifest mot mobbing 2011/ / KSKO/BRN 223 Mottaker Linda May Kallestein njárgga gielda/nesseby kommune KSKO/BRN nnhold: Målebrev til tinglysing 5/137 Målebrev til tinglysing Karlebotn 5/ / / TEKN/ROO L00 Mottaker Statens kartverk - Tinglysing njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO Side: 5 av 86

6 nnhold: Refusjonskrav frigjøringsressurs organisasjonsarbeid høst 2011 Oppvekst - Refusjonskrav / / RSTA/DT 233 Mottaker tdanningsforbundet njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/DT nnhold: Nils Roska - Søknad om gatelys Søknad om gatelys 2011/ / TEKN/ODN T51 Mottaker Nils Roska njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN nnhold: Til høring - søknad om deling av 11/91, meskelvjorden Søknad om tiltak 11/ / / TEKN/HANHAN 11/91 Mottaker Sametinget Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Reinbeitedistrikt 6 Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavd Statens Vegvesen Region nord Tana Kommune Landbruksavdeling Finnmark Fylkeskommune Areal- og kulturvernavdelinga VarangerKraft AS njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO Side: 6 av 86

7 nnhold: Vedrørende byggesak - Gjeterhytte Alleveidalen Søknad om tiltak uten ansvar 11/1 2011/ / TEKN/JJ 1/1 Mottaker Terje Arild Nilssen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Nesseby kommune - Høring på søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig på gnr. 10, bnr. 20. ved Vesterelv Søknad om tiltak uten ansvar 10/ / / TEKN/JJ 10/20 Mottaker Tana Kommune Landbruksavdeling Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Reinbeitedistrikt 6 Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdeling Finnmark Fylkeskommune Areal- og kulturvernavdelinga VarangerKraft AS Norges vassdrags- og energidirektorat Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Retting av matrikkel Are O. Aarhus - Krav om retting av matrikkel 14/ / / TEKN/ROO 14/85 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO Side: 7 av 86

8 nnhold: Jostein Opdahl - Vedr. betaling av kommunale avgifter gnr. 11, bnr. 127 Jostein Opdahl - Vedr. betaling av kommunale avgifter gnr. 11, bnr / / TEKN/ODN 231 Mottaker Jostein Opdahl njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN nnhold: Søknad fritak av kommunale avgifter. gnr. 5, bnr. 136 i Karlebotn Kommunale avgifter / / TEKN/EJB 231 Mottaker Johnsen Dag Ove njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB nnhold: Nasjonalt tilsyn - Skolens arbeid med elevenes psykososiale muiljø Fylkesmannen - Varsel om nasjonalt tilsyn 2011/ / KSKO/BRN B30 Mottaker Fylkesmannen i Finnmark njárgga gielda/nesseby kommune KSKO/BRN nnhold: Tjenestebevis Midlertidige arbeidsavtaler skole/barnehage 2011/ / NOS/DT 412 Mottaker Marja Elina Ballovara Varsi njárgga gielda/nesseby kommune NOS/DT Side: 8 av 86

9 nnhold: Til høring - deling av eiendom gnr 12 bnr 175 Søknad om deling av grunneiendom 12/ / / TEKN/HANHAN 12/175 Mottaker Tana Kommune Landbruksavdeling Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdeling Finnmark Fylkeskommune Areal- og kulturvernavdelinga Sámediggi Sametinget Statens vegvesen region nord njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO nnhold: FW: Meskelv 11/91 Gravemelding 11/ / / TEKN/ROO L00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Varanger Kraft AS nnhold: Vedrørende bruksendring til fritidsbolig gnr. 13, bnr. 75. Søknad om bruksendring 13/ / / TEKN/JJ 13/75 Mottaker Reidar Andreas Tepsel njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Side: 9 av 86

10 nnhold: Søknad om dispensasjon til elgjakt - Byttet jaktfelt Søknad om dispensasjon til elgjakt - Byttet jaktfelt 2011/ / SAMFTV/OAD K01 Mottaker Jan Hansens jaktlag njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD nnhold: Tillatelse til fradeling av punktfeste til basestasjon på gnr. 10, bnr. 1 Søknad om fradeling av punktfeste for basestasjon Gnr. 10, Bnr / / TEKN/HANHAN 10/1 Mottaker Finnmarkseiendommen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Tilbakemelding gravehenvendelse nr Gravemelding 11/ / / TEKN/ROO L00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Geomatikk nnhold: Oppfølging av tiltak i Jakobselvkroken gnr. 12, bnr. 1 Politiet - Sender politirapport - Jakobselvkroken 2011/ / TEKN/JJ L40 Mottaker Hagbart Henry Nilsen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Side: 10 av 86

11 nnhold: Søknad om tilskudd Fra næringsfondet ifu - Søknad om tilskudd til kurs i økonomiforståelse for styremedlemmer i AS 2011/ / SAMFTV/OAD 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD TE ndre Finnmark tviklingsselskap nnhold: Søknad om tillatelse til tiltak, Ronny Olsen delsending 1 Søknad om tillatelse til tiltak 10/ / / TEKN/JJ 10/148 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Byggebistand AS V. Monica Balto nnhold: Søknad om tillatelse til tiltak, ronny olsen, delsending 2 av 3 Søknad om tillatelse til tiltak 10/ / / TEKN/JJ 10/148 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Byggebistand AS V. Monica Balto nnhold: Søknad om tillatelse til tiltak, Ronny Olsen, delsending 3 av 3 Søknad om tillatelse til tiltak 10/ / / TEKN/JJ 10/148 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Byggebistand AS V. Monica Balto Side: 11 av 86

12 nnhold: Revisors beretning vedrørende kompensasjonsoppgave for merverdiavgift Finnmark kommunerevisjon - Revisors beretning 2011/ / ØKON/MD 216 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/MD TE Finnmark kommunerevisjon nnhold: Tilskott - kirkebygg Tilskott til istandsetting av kyrkjebygg 2011/ / SAMFTV/JB D13 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB TE Det kongelige fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement nnhold: Krav til saksbehandling, dokumentasjon og vurdering i plansaker og andre enkeltsaker Miljøverndep - Naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven 2011/ / TEKN/JER 140 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JER TE Det kongelige miljøverndepartement nnhold: Månedsrapport september Beholdningsoppgaver ***** ***** 2011/ / ØKON/MD 255 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/MD DNB NOR Bank ASA Side: 12 av 86

13 nnhold: Eiendomsopplysninger Vedrørende eiendomsopplysninger i forbindelse med fremsatte meldinger i felt 2 - Nesseby 2011/ / TEKN/ROO 600 Mottaker Tom Sottinen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO nnhold: Sletting av pant Lånenummer / / ØKON/KM 251 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/KM TE Statens Kartverk Vadsø nnhold: Høringsuttalelse Søknad om tiltak uten ansvar 10/ / / TEKN/JJ 10/20 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Varanger Kraft AS nnhold: nnleide og egne ansatte - innhenting av informasjon Arbeidstilsynet - Tilsyn med arbeidstid 2011/ / PLOM/LJB 403 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune PLOM/LJB TE Arbeidstilsynet Side: 13 av 86

14 nnhold: Purring på mangler ved søknad om utbetaling av investeringstilskudd Prosjekt Omsorgsboliger Nesseby helsesenter / / TEKN/ODN H34 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN TE Seksjon for økonomiske virkemidler nnhold: Ïnnspill fra L lar til idrettsplan for Nesseby kommune Kommuneplan for drett og fysiske aktiviteter 2011/ / SAMFTV/JB 140 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB TE L lar nnhold: Analyseresultater-for perioden Vannprøver / / TEKN/JJ J81 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Karin Dahl Barlien nnhold: Arctic Trail - kartlegging av kostnader Arctic Trail mappe / / SAMFTV/OAD K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD TO Side: 14 av 86

15 nnhold: Tildeling av Gnr 5 Bnr 111 i Karlebotn Forespørsel om tomt 5/ / / TEKN/ROO L83 Mottaker Ole H. Strømseth njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO nnhold: Søknad på stilling som økonomimedarbeider Økonomiavdelingen - Ledig fast stilling som økonomimedarbeider 2011/ / ØKON/ERB Tilg.kode AN Hjemmel: Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/KM TO Arnt Egil Skansen nnhold: Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016 Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden / / RSTA/BO 010 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO Karterud, Terje nnhold: Gravemelding Nyborg Helsesenter Gravemelding - Helsesenteret 2011/ / TEKN/JJ 11/16 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Anita Larsen Side: 15 av 86

16 nnhold: Tilbakemelding gravehenvendelse nr Gravemelding - Helsesenteret 2011/ / TEKN/JJ 11/16 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Gravemeldingen nnhold: Tilbakemelding gravehenvendelse nr Gravemelding 12/ / / TEKN/ROO L00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Gravemeldingen nnhold: Gravemelding Nesseby Gravemelding 12/ / / TEKN/ROO L00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Anita Larsen nnhold: Tilbakemelding gravehenvendelse nr Gravemelding 12/ / / TEKN/ROO L00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Gravemeldingen Side: 16 av 86

17 nnhold: Svar VK - Gravemelding Varangerbotn Gravemelding Varangerbotn 2011/ / TEKN/JJ L00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE VarangerKraft AS nnhold: Gravemelding Nesseby Gravemelding Nesseby 12/ / / TEKN/ROO L00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Anita Larsen nnhold: Tilbakemelding gravehenvendelse nr Gravemelding Nesseby 12/ / / TEKN/ROO L00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Gravemeldingen nnhold: Söknad om stötte til messedeltakelse - MATKA 2012 Søknad om støtte til messedeltakelse 2011/ / SAMFTV/OAD 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD TE Elina Hakala Side: 17 av 86

18 nnhold: Tilbakemelding gravehenvendelse nr Gravemelding 12/ / / TEKN/ROO L00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Gravemeldingen nnhold: Etterlysning av svar på søknad Atle Larsen - Etterlysning av svar på søknader 2011/ / RDM/SL 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD TE Atle Larssen nnhold: Etterlysning av svar på søknad Atle Larsen - Etterlysning av svar på søknader 2011/ / RDM/SL 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD TE Atle Larssen nnhold: Søknad driftstilskudd Amathea - Søknad om driftstilskudd / / RSTA/SR 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/SR B 2 nger Pedersen Side: 18 av 86

19 nnhold: Melding om vedtak - Rammetillatelse for bolig på gnr. 10, bnr. 133 Søknad om rammetillatelse 10/ / / TEKN/JJ 10/133 Mottaker Bertil Johnsen AS njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: søknad om rammetillatelse og G1, del 1 av 2 Søknad om rammetillatelse 10/ / / TEKN/JJ 10/147 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ B 4 Byggebistand AS V. Monica Balto nnhold: Søknad om rammetillatelse og G1 for Jørgen Betten, delsending 2 av 2 Søknad om rammetillatelse 10/ / / TEKN/JJ 10/147 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ B 3 Byggebistand AS V. Monica Balto nnhold: Tilbakemelding gravehenvendelse nr Gravemelding 11/ / / TEKN/ROO L00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Gravemeldingen Side: 19 av 86

20 nnhold: Høring- Forslag til endringer i opplæringsloven, forskrifter til opplæringsloven og i fag- og timefordelingen - Organisering av skoleåret på Vg3 Kunnskapsdepartementet - Forslag til endringer i opplæringsloven og i fag- og timefordeling - organisering av skoleåret på Vg3 2011/ / KSKO/BRN A52 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune KSKO/BRN TO Yiamveha Natasja Sirintip nnhold: Kulturmidler kommunale kulturmidler / / SAMFTV/JB 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB Nesseby drettsråd nnhold: Vedtak fra kontrollutvalget. Kontrollutvalgan S / / RSTA/BO 033 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO Rushfeldt, Mette nnhold: logistikk under og etter utvidelse tvidelse av leiearealer ved Varanger Samiske museum 2011/ / TEKN/ODN 614 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN TE Roger Persson Side: 20 av 86

21 nnhold: Etterlysning av svar på søknad Atle Larsen - Etterlysning av svar på søknader 2011/ / RDM/SL 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD TE Atle Larssen nnhold: Etterlysning av svar på søknad Atle Larsen - Etterlysning av svar på søknader 2011/ / RDM/SL 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD TO Atle Larssen nnhold: var Balto - Nesseby kommune - Forvaltningsrett/plikt til å treffe vedtak (Vår ref: PS ) Sak nr ASD-HALO - Forvaltningsrett/plikt til å treffe vedtak - hvit perm 2011/ / TEKN/ODN X40 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN TE Sentrum Advokater AS nnhold: Høring FeFo - Retningslinjer for FeFos behandling av kontraktløse bygg utmark 2011/ / TEKN/JJ L00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Side: 21 av 86

22 nnhold: Søknad om rammetillatelse og G1, delsending 1 av 2 Søknad om rammetillatelse 8/ / / TEKN/JJ 8/33 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Byggebistand AS V. Monica Balto nnhold: Søknad om rammetillatelse og G1, delsending 2 av 2 Søknad om rammetillatelse 8/ / / TEKN/JJ 8/33 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Byggebistand AS V. Monica Balto nnhold: Analyseresultater for perioden Vannprøver / / TEKN/JJ J81 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Karin Dahl Barlien nnhold: nnkalling til representantskapsmøte 23. juni 2011 fra kl. 12:00. ØFAS / / ORDF/J 027 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ORDF/KS TE nger Katrine Juuso Side: 22 av 86

23 nnhold: Tillatelse til oppføring av lager gnr. 12, bnr. 172, fnr. 2 Søknad om tillatelse til oppføring av lagerbygg på gnr. 12, bnr. 172, fnr / / TEKN/JJ 12/172/2 Mottaker Edgar Olsen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Tillatelse til oppføreing av tørrfisklager på gnr. 12, bnr. 172, bnr. 3 Søknad om tillatelse til oppføring av tørrfisklager gnr. 12, bnr. 172, fnr / / TEKN/JJ 12/172/3 Mottaker Oddgeir Sandvik njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Avtale om metodeutvikling for revitalisering av samisk Samarbeid - SS - Staare 2011/ / SAMFTV/AJH 003 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/AJH TE Sametinget nnhold: Registreringer av endringer i skolekretsen direkte i matrikkel Skattedirektoratet - Registrering av skolekrets 2011/ / TEKN/JJ L00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Skattedirektoratet Side: 23 av 86

24 nnhold: tvidelse av stue og soverom Søknad om tiltak uten ansvarsrett 8/9 2011/ / TEKN/JJ 8/9 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Johnny Pettersen nnhold: Tiltaket er ikke vurdert konsesjonspliktig NVE - Vannuttak til settefiskanlegg i Gandvik, Nesseby kommune, Finnmark 2011/ / TEKN/ODN M11 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN TE Norges vassdrags- og energidirektorat nnhold: Tillatelse til oppføring av tørrfisklager på gnr. 12, bnr. 172, fnr. 4 Søknad om tillatelse til oppføring av tørrfisklager gnr. 12, bnr. 172, fnr / / TEKN/JJ 12/172/4 Mottaker Trond Trane njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Studeanttaid Samisk høgskole - Studeanttais hàjehallan suohkana skuvllas 2011/ / KSKO/DT A41 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune KSKO/DT TO Samisk høgskole Side: 24 av 86

25 nnhold: ttalelse til søknad om salgsbevilling - COOP avd Varangerbotn Skjenke- og serveringsbevillinger / / HJTJ/LRA Tilg.kode P Hjemmel: 13,, JF FVL Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune HJTJ/LRA TO ***** nnhold: Andel av drift av Norasenteret Norasenteret KS - Nesseby sin andel av drift av Norasenteret 2011/ / HJTJ/KB H43 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune HJTJ/KB Norasenteret KS nnhold: Klage på søknad om delings/rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknad om tiltak 11/ / / TEKN/HANHAN 11/91 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/HANHAN TE Aina R. og Lars Mauritzen nnhold: Søknad om leie av bolig Kommunale boliger / / TEKN/EJB Tilg.kode P Hjemmel: 13,, JF FVL Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB TE ***** Side: 25 av 86

26 nnhold: Ny fakturaadresse Sametinget - nformasjon til våre leverandører 2011/ / SPRÅ/JJ L32 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SPRÅ/JJ TE Sametinget nnhold: Kjøps- og leieavtale for kunstgressmatte i ballbinge ved Karlebotn skole Ballbinger 2011/ / SAMFTV/JB C20 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB TE Finnmark fylkeskommune nnhold: tbetaling av spillemidler tildelt ballbinge ved Karlebotn skole Ballbinger 2011/ / SAMFTV/JB C20 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB TE Finnmark fylkeskommune nnhold: Godkjennelse i kommunal Heimevernsnemd Anmodning om godkjennelse i kommunal Heimevernsnemd 2011/ / RSTA/BO 033 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO TE Forsvaret - Hemevernet Side: 26 av 86

27 nnhold: Konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 8/4, 5/49 og 7/18 i Nesseby kommune Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven av 28 november 2003 nr / / TEKN/TN Tilg.kode P Hjemmel: 13,, JF FVL /4 Mottaker Kristian Bergstø og Anne Gro Stadheim njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/TN nnhold: Vedr. søknad om bedriftsutviklingstilskudd/etablererstipend for Varjjat ferie- og fritid Søknad om bedriftsutviklingstilskudd/etablererstipend for Varjjat ferie- og fritid 2011/ / SAMFTV/OAD 223 Mottaker Varjjat ferie og fritidssenter njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD nnhold: El. kjeler Varanger kraft - prioritert overføring 2011/ / TEKN/ODN 663 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN TE Varanger Kraft AS nnhold: El. kjeler Varanger kraft - prioritert overføring 2011/ / TEKN/ODN 663 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN TE Varanger Kraft AS Side: 27 av 86

28 nnhold: Tilskudd høst 2011 Fylkesmannen - Søknad om statstilskudd høst / / KSKO/BRN 233 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune KSKO/BRN TE Fylkesmannen i Finnmark nnhold: Sammen for et godt arbeidsmiljø Arbeidstilsynet - Sluttrapport for prosjektet / / RSTA/TH 440 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/TH TO Arbeidstilsynet nnhold: Strømforsyning Nesseby oppvekstsenter Oppvekstsenter - Byggetrinn 2011/ / TEKN/ODN 614 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN TE Varanger Kraft AS nnhold: tbetaling av midler til vikarutgifter høstsemesteret 2011 Fylkesmannen - Kompetanse for kvalitet studieåret 2011/ / / KSKO/BRN 233 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune KSKO/BRN TE Fylkesmannen i Finnmark Side: 28 av 86

29 nnhold: Oversendelse av rapport Solsiden boligfelt 2011/ / TEKN/JJ 611 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Rambøll nnhold: BOLGER SOLTNVEEN 1, VARANGERBOTN - MØTE DEN Svalehus - Boliger i Soltunveien / / TEKN/ODN L70 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN TE Svalehus AS nnhold: Tilskudd Tors kiosk AS - Støtte til oppkjøp av konkursbo Ruitu 2011/ / SAMFTV/OAD 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD TE Tors kiosk nnhold: Arbeidsbekreftelse ngmar Store Pleie- og omsorg - Arbeidsbekreftelser 2011/ / PLOM/EN 420 Mottaker ngmar njárgga gielda/nesseby kommune PLOM/LJB Side: 29 av 86

30 nnhold: Midlertidig svar på søknad om utvidelse av bolig i Vesterelv Søknad om tiltak uten ansvarsrett 8/9 2011/ / TEKN/JJ 8/9 Mottaker Johnny Pettersen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Melding til tinglysing Statens kartverk - Retur av tinglyst dokument 2011/ / TEKN/ROO 10/149 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Statens Kartverk Vadsø nnhold: Minner om saken FeFo - Søknad om deling av grunneiendom 5/1 2011/ / TEKN/ROO 5/1 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Finnmarkseiendommen nnhold: Minner om saken FeFo - Søknad om deling av grunneiendom 13/1 2011/ / TEKN/HANHAN 13/1 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/HANHAN Finnmarkseiendommen Side: 30 av 86

31 nnhold: SD 043/10 - Melding om sluttutbetaling Språkmidler / / SPRÅ/JJ 233 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SPRÅ/JJ TE Sametinget nnhold: Melding om vedtak Vital Tariffestet kollektiv tjenestepensjon - søknad om uførepensjon - ***** ***** ***** 2011/ / RSTA/TH Tilg.kode P Hjemmel: Offl. 13 Jfr. Fvl. 13 nr.1 ***** Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/TH TO ***** nnhold: Søknad om rammetillatelse og G1 for Jørgen Betten, delsending 2 av 2 Søknad om rammetillatelse 10/ / / TEKN/JJ 10/147 Mottaker Byggebistand AS V. Monica Balto njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Melding om vedtak - Søknad om rammetillatelse og igangsettingstilllatelse for grunnarbeider - Bergveien 1 Søknad om rammetillatelse 10/ / / TEKN/JJ 10/147 Mottaker Byggebistand AS V. Monica Balto njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Side: 31 av 86

32 nnhold: Midlertidig svar Søknad om rammetillatelse 8/ / / TEKN/JJ 8/33 Mottaker 'Byggebistand AS V. Monica Balto' njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Søknad for perioden Søknad om dispensasjon fra barnehagelovens 18 angående krav om førskolelærerutdanning for pedagogisk leder 2011/ / KSKO/BRN A10 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune KSKO/BRN TE Nesseby barnehage nnhold: Søknad om rammetillatelse, korrigert Søknad om rammetillatelse 8/ / / TEKN/JJ 8/33 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ B 5 Byggebistand AS V. Monica Balto nnhold: Oppsummering fra Fylkesmannen Statsbudsjettet for 2012 og kommuneøkonomien i i Finnmark 2011/ / ØKON/KM 112 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/MD Fylkesmannen i Finnmark Side: 32 av 86

33 nnhold: Høringsuttalelse Høring om revisjon av forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april mars / / TEKN/JER K40 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JER TE Fylkesmannen i Finnmark nnhold: Navneforslag Navn - oppvekstsenteret 2011/ / KSKO/BRN A00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune KSKO/BRN TE Kevin Nilsen nnhold: Søknad om fradeling Søknad om fradeling av boligtomt 12/ / / TEKN/JJ 12/80 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Therese og Leo Pettersen nnhold: Søknad om etableringstilskudd Etableringstilskudd videreføring av sak 11/135 i gamle base 2011/ / RSTA/BO 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO B 16 Jørgen Betten Side: 33 av 86

34 nnhold: Søknad om startlån Startlån og boligtilskudd / / RSTA/BO Tilg.kode P Hjemmel: 13,, JF FVL Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO B 0 ***** nnhold: 5-jagi giellaprgràmma bargoseminàra Samisk høgskole - Samarbeidsavtale 2011/ / SPRÅ/MJO 024 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SPRÅ/MJO TE Sàmi allaskuvla nnhold: Konstituering av skatteoppkrever Konstituering av skatteoppkrever 2011/ /2011 RDM/SL 416 Mottaker Matti Dikkanen Mottaker Matti Dikkanen njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/MD RDM/SL nnhold: Søknad om tilskudd til reguleringsplan Varjjat Ferie og Fritid - Søknad om tilskudd til reguleringsplan 2011/ / SAMFTV/OAD 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD TE Varjjat ferie og fritidssenter Side: 34 av 86

35 nnhold: møteprotokoll fra repskapsmøte 26 oktober - Orientering om innbetaling av eiertilskudd KA Finnmark KS KA - nterkommunalt arkiv Finnmark / / RSTA/BL 026 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BL TE Marion Sørensen nnhold: Mottatt søknad - Rammetillatelse gnr. 8, bnr. 33. Søknad om rammetillatelse 8/ / / TEKN/JJ 8/33 Mottaker Byggebistand AS V. Monica Balto njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Søknad om å få betale i rater ***** ***** - Restskatt / / ØKON/LBJ Tilg.kode P Hjemmel: 13,, JF FVL ***** Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/LBJ TO ***** nnhold: Overføring av festerett FeFo - Bortfestet godkjenning 10/ / / TEKN/ROO 10/1-17 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Finnmarkseiendommen Side: 35 av 86

36 nnhold: Vedrørende reoppnevning av medlemmer til nasjonalparkstyret Oppnevning av styrer, råd og utvalg / / RSTA/BO 033 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO TE Fylkesmannen i Finnmark nnhold: tlysning av prosjektmidler Fylkesmannen - tlysning av prosjektmidler til pedagogisk likestillingsarbeid i barnehagen 2011/ / KSKO/BRN 233 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune KSKO/BRN TO Fylkesmannen i Finnmark nnhold: Ny vertskommune til KM Fylkeskommunen - Ny vertskommune for KM fylkesmønstring / / SAMFTV/JB C11 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB TE Finnmark fylkeskommune nnhold: Anmodning om utbetaling av tilrådde midler Skogbrukssjefen i Finnmark - tsiktsrydding - Finnmark / / TEKN/ODN 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN TE Skogbrukssejfen i Finnmark og Kvænangen kommune Side: 36 av 86

37 nnhold: Til orientering Myhre & Co - Vedrørende konkurranse om digitalt førstevalg i Finnmark 2011/ / RSTA/TH 631 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO TE Myhre & Co Advokatfirma AS nnhold: Fritak for tjenestegjøring som meddommer Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden / / RSTA/BO 010 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO ndre Finnmark Tingrett nnhold: Stasbudsjettet kap 552, post 72 Nasjonale midler til regional utvikling, tilsagn om tilskudd på inntil kroner til NEsseby kommune, til prosjektet Made in Varanger Bolyst / / SAMFTV/OAD 001 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/AJH B 2 Det kongelige kommunal- og regionaldepartement nnhold: omstilling suv Samfunnsutvikling - Omstilling / / SAMFTV/AJH Tilg.kode D Hjemmel: Mottaker rådmannen njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/AJH Side: 37 av 86

38 nnhold: Vedrørende søknad om oppsett av hytte på Gnr. 4, Bnr 24. Søknad om tillatelse til tiltak 4/ / / TEKN/JJ 4/24 Mottaker Arne J. Persen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Søknad om dispensjon vinter Søknad om dispensjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Leif Astor Bakken nnhold: Arbeidsbekreftelse ***** ***** Pleie- og omsorg - Arbeidsbekreftelser 2011/ / PLOM/EN Tilg.kode P Hjemmel: Offl. 13 Jfr. Fvl. 13 nr Mottaker ***** njárgga gielda/nesseby kommune PLOM/EN nnhold: Tilbakemelding gravehenvendelse nr Gravemelding 5/ / / TEKN/JJ L00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Gravemeldingen Side: 38 av 86

39 nnhold: Analyseresultater-vannprøver Nesseby kommune for perioden Vannprøver / / TEKN/JJ J81 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Karin Dahl Barlien nnhold: Arbeidsbekreftelse ***** ***** Pleie- og omsorg - Arbeidsbekreftelser 2011/ / PLOM/EN Tilg.kode P Hjemmel: Offl. 13 Jfr. Fvl. 13 nr Mottaker ***** njárgga gielda/nesseby kommune PLOM/EN nnhold: TLYSNNG AV TLSKDD PÅ RS, BOLGSOSALT ARBED OG BARNEFATTGDOM Fylkesmannen - tlysning av tilskudd på rus, boligsosialt og barnefattigdom 2011/ / HJTJ/AJO 243 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune HJTJ/AJO Mannsverk, Tyra nnhold: Søknad styrer stilling Oppvekstsenteret - ledig stilling - 50% styrer i barnehagen - intern utlysning 2011/ / KSKO/BRN 411 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune KSKO/BRN TE Kirsten Berit Hætta Side: 39 av 86

40 nnhold: Søknad om dispensjon vedlegg vinter Søknad om dispensjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Leif Astor Bakken nnhold: Søknad om dispensasjon vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Ellen-Marie, Frank R Olsen nnhold: Søknad om dispensasjon vedlegg vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Ellen-Marie, Frank R Olsen nnhold: Tilskudd 2012 Miljøverndepartementet - Rundskriv - tilskuddsordninger for / / SAMFTV/AJH 243 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/AJH TE Det kongelige miljøverndepartement Side: 40 av 86

41 nnhold: Søknad om dipensasjon vinter Søknad om dipensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Terje Larsen nnhold: Kursinvitasjon Fylkeskommunen - Kurs - Bolyst og stedsutvikling i et sosiokulturelt perspektiv 2011/ / RSTA/BO 434 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO TE Finnmark fylkeskommune nnhold: Søknad om dipensasjon vedlegg vinter Søknad om dipensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Terje Larsen nnhold: Søknad om dispensasjon vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Anita Andersen Side: 41 av 86

42 nnhold: Søknad om dispensasjon vedlegg vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Anita Andersen nnhold: Søknad om dispensasjon vedlegg vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Marit A Gaski nnhold: Søknad om dispensasjon vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Bjørn Egil Nilssen nnhold: Søknad om dispensasjon vedlegg vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Bjørn Egil Nilssen Side: 42 av 86

43 nnhold: Søknad om dispensasjon vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Egil Nilssen nnhold: Søknad om dispensasjon vedlegg vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Egil Nilssen nnhold: Samordning av planstrategi Fylkeskommunen - Samordning av planstrategier i Finnmark 2011/ / RDM/SL 025 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/AJH Finnmark fylkeskommune nnhold: Anmodning om retting av vedtak vedr flytebrygge i Grasbakken Flytebrygge i Nesseby - Klage på vedtak 2011/ / TEKN/ODN P28 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN Legalis Side: 43 av 86

44 nnhold: søknad om gravetillatelse Gravemelding Varangerbotn 2011/ / TEKN/JJ L00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Statens vegvesen Finnmark nnhold: Eiendom "Lerfall" 8/25-3 Advokatene på Storkaia - ***** ***** - Adresseendring faktura 2011/ / TEKN/EJB X47 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB TE Advokatene på Storkaia nnhold: Kopi av brev til Varanger Kite Club Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre - Delvis innvilget søknad om organsiert kitetur i Varangerhalvøya nasjonalpark 2011/ / SAMFTV/BSM K12 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Varangerhalvøya Nasjonalparksenter, Fylkesmannen i finnmark nnhold: nvitasjon til å søke på midler Fylkesmannen - Lyst til å endre eller utvikle ny praksis i barnehagen? 2011/ / NOS/BRN 243 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TO Fylkesmannen i Finnmark Side: 44 av 86

45 nnhold: Retur av tinglyst gebyr Målebrev til tinglysing Karlebotn 5/ / / TEKN/ROO L00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Statens Kartverk Vadsø nnhold: Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingforretning 11/1 Fradeling av tomt til gjeterhytte - Alleveie 2011/ / TEKN/ODN L33 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Finnmarkseiendommen nnhold: Varsel om utvidelse av planområde, detaljregulering for gang- og sykkelveg Varangerbotn - Vesterelvneset i Nesseby kommune Reguleringssak Gang- og sykkelveg i Varangerbotn 2011/ / TEKN/JJ Q21 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN TE Statens vegvesen Region Nord nnhold: Henvendelse falleferdig hytte Henvendelse angående falleferdig hytte på Seidafjellet 2011/ / TEKN/JJ L52 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ B 3 Anita Andersen og Terje Larsen Side: 45 av 86

46 nnhold: Søknad om dispensasjon vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Tor Y og Lene Bergmo nnhold: Søknad om dispensasjon vedlegg vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Tor Y og Lene Bergmo nnhold: ***** ***** ***** ***** ***** Politiet - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / ØKON/ERB Tilg.kode P Hjemmel: 13,, JF FVL ***** Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/ERB TE ***** nnhold: Overføring av anleggskonsesjon for overføringsanlegg fra Varanger KraftNett AS. Oversendelse av tillatelse NVE - Kontrollhus i forbindelse med ombygging av Varangerbotn transformatorstasjon i Nesseby kommune 2011/ / TEKN/JJ 10/68 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Norges vassdrags- og energidirektorat Side: 46 av 86

47 nnhold: Språklig henstilling Kvenforeningens SamarbeidsForum - Språklig henstilling til alle kommunestyrene i Troms og Finnmark 2011/ / RSTA/BO 003 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO TE Kvenforeningen SamarbeidsForum nnhold: Sletting av heftelse Staten kartverk - Kopi av dokument 5/ / / TEKN/ROO 5/49 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Statens Kartverk Vadsø nnhold: Skjøte Skjøte 12/ / / TEKN/ROO 12/290 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Advokat Bjørn Tore Steffensen nnhold: nnbetaling av eiertilskudd andre halvår 2011 KA - nterkommunalt arkiv Finnmark / / RSTA/BL 026 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BL TE nterkommunalt arkiv Finnmark Side: 47 av 86

48 nnhold: tsendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemda 27. oktober 2011 Viltstell / / TEKN/JER K42 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JER TE Fylkesmannen i Troms - Rovviltnemda nnhold: Reindriftsforvaltningen - melding om vedtak Kommuneplanens arealdel 2011/ / TEKN/JER 142 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JER TE Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark nnhold: Høring til plan- og bygningsloven Kommunal- og regionaldep - Hjemmel for forskrift om krav ved tiltak på eksisterende bygg 2011/ / TEKN/JER 140 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JER TE Det kongelige kommunal- og regionaldepartement nnhold: Fylkesmannen - Tilbakemelding på søknad om ny snøskuterløype Tana bru - Varangerbotn Arctic Trail mappe / / SAMFTV/OAD K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD TO Fylkesmannen i Finnmark Side: 48 av 86

49 nnhold: Søknad om dispensasjon vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Svein Ole Olsen nnhold: Søknad om dispensasjon vedlegg vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Svein Ole Olsen nnhold: Søknad om dispensasjon vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Johan Ravna nnhold: Søknad om dispensasjon vedlegg vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Johan Ravna Side: 49 av 86

50 nnhold: Søknad om dispensasjon vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Marie Mathisen nnhold: Søknad om dispensasjon vedlegg vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Marie Mathisen nnhold: Leter etter spennende jobb an Rosenquest - Åpen søknad 2011/ / HJTJ/AJO 410 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune HJTJ/AJO TE an Rosenquest nnhold: nformasjon om tilskudd Fylkeskommunen - Tilskudd til festivaler og kulturdager 2011/ / SAMFTV/JB 243 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB TE Finnmark fylkeskommune Side: 50 av 86

51 nnhold: Vedrørende husleieavtale NAV Nesseby NAV - Avtale om leie av lokaler av / / TEKN/ODN 612 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN TE NAV nnhold: Satsing på kommunalt barnevern BL-departementet - Satsing på kommunalt barnevern nnretning 2011/ / HJTJ/AJO F40 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune HJTJ/AJO TO Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement nnhold: Kontaktkonferanse 2011 Fylkesmannen - Kontaktkonferanse med ordførere og rådmenn / / RDM/SL 024 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RDM/SL TE Fylkesmannen i Finnmark nnhold: Vedtak om tvangsmulkt - egenmeldt sykefravær - 3. kvartal 2011 Statistisk sentralbyrå - Egenmeldt sykefravær 2011/ / SAMFTV/AJH Tilg.kode 5 Hjemmel: Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/AJH TE ***** Side: 51 av 86

52 nnhold: Støtte med inntil kr ,- RO - Søknad om tilskudd for / / RSTA/SR 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/SR B 2 Rusmisbrukernes nteresseorganisasjon nnhold: Standarvedtekter - vannkraftsaker Fylkesmannen - Standardvedtekter for kommunale næringsfond 2011/ / RDM/SL 242 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RDM/SL TO Fylkesmannen i Finnmark nnhold: DG 267/11 - Melding om 1. trinns klagebehandling Sametinget - Språkprosjekter / / NOS/BRN 233 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TE Sametinget nnhold: HO 129/11 Klage på vedtak i sak HO 100/11 Tilskudd barnehage / / NBHG/KH 233 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NBHG/KH TE Sametinget Side: 52 av 86

53 nnhold: Regning til fordeling Tana kommune - nnføring av ERV 2011/ / ØKON/MD 233 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/MD Deanu gielda-tana kommune nnhold: Søknad inspektør oppvekstsenteret oppvekstsenteret - ledig stilling - 50% nspektør - intern utlysning 2011/ / KSKO/BRN 411 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune KSKO/BRN TE Heidi Thrane Johansen nnhold: Motorferdsel og lokalt vern i Finnmark Arctic Trail mappe / / SAMFTV/OAD K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD TO Det kongelige miljøverndepartement nnhold: Søknad om tilskudd til båt Willy Juhl Myhre - Søknad om støtte til kjøp av sjark 2011/ / SAMFTV/OAD 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD TE Willy Juhl Myhre Side: 53 av 86

54 nnhold: Vedtak tiltak av plass i barnehagen Barnehageplasser / / NOS/KH A10 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/KH TE Jørgen Betten nnhold: tilbakebetaling Personalmappe ***** ***** 2011/ / NOS/BRN Tilg.kode P Hjemmel: Offl. 13 Jfr. Fvl. 13 nr.1 ***** Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/ERB TO ***** nnhold: Vedrørende søknad på stilling som økonomi medarbeider Økonomiavdelingen - Ledig fast stilling som økonomimedarbeider 2011/ / ØKON/ERB 411 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/KM TE na Kristine Store nnhold: Søknad om tilskudd Vàrjjat Ferie- og Fritid - Søknad om tilskudd til opparbeiding av tømmeanlegg for bobiler, skilting samt ny hjemmeside/profilering 2011/ / SAMFTV/OAD 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD TE Varjjat ferie og fritidssenter Side: 54 av 86

Offentlig journal. Buss-skur. Vedrørende buss-skur i Mortensnes 2011/ /2011 TEKN/ODN N06

Offentlig journal. Buss-skur. Vedrørende buss-skur i Mortensnes 2011/ /2011 TEKN/ODN N06 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.02.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.02.2013 Buss-skur Vedrørende buss-skur i Mortensnes 2011/524-1 1125/2011 14.09.2011 TEKN/ODN 13,, JF FVL. 13.1

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** HJTJ/KIB

Dok.dato: Klassering: ***** HJTJ/KIB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2013-20.9.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2013 ***** ***** ***** Personalmappe - ***** ***** 2012/29-11 3333/2012 19.09.2012 HJTJ/OT P Offl.

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 11/91 TEKN/HANHAN. Dok.dato: Klassering: 11/91 TEKN/HANHAN. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 11/91 TEKN/HANHAN. Dok.dato: Klassering: 11/91 TEKN/HANHAN. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2013 nnhold: Varsel om oppmåling på sak 11/381 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning 11/91 2011/381-7

Detaljer

Offentlig journal. Doarjjataohccan sàmegielat prosekttii. Språkseminar / /2011 SPRÅ/JJ A03

Offentlig journal. Doarjjataohccan sàmegielat prosekttii. Språkseminar / /2011 SPRÅ/JJ A03 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.9.2013-27.9.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2013 Doarjjataohccan sàmegielat prosekttii Språkseminar 2011 2011/426-6 904/2011 31.08.2011 SPRÅ/JJ

Detaljer

Dok.dato: Klassering:

Dok.dato: Klassering: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.09.08-21.09.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 24.09.2008 nnhold: Søknad om kommunal bolig Kommunale boliger 2008 2008/35-117 3220/2008 13.09.2008 TEKN/EJB

Detaljer

Offentlig journal. Fulstendighetserklæring 2010 for regnskapet til Nesseby Kirkelig fellesråd. Nesseby Menighetsråd - Årsregnskap 2010

Offentlig journal. Fulstendighetserklæring 2010 for regnskapet til Nesseby Kirkelig fellesråd. Nesseby Menighetsråd - Årsregnskap 2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.7.2013-19.7.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2013 Fulstendighetserklæring 2010 for regnskapet til Nesseby Kirkelig fellesråd Nesseby Menighetsråd

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalsak Liv-Randi Aune 2011/ /2011 HJTJ/LRA

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalsak Liv-Randi Aune 2011/ /2011 HJTJ/LRA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09.2011-30.09.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2012 ***** ***** ***** Personalsak Liv-Randi Aune 2011/118-1 429/2011 02.09.2011 02.02.2011 HJTJ/LRA

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven 5-1. Elevmappe - ***** ***** 2012/ /2012 NOS/BRN

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven 5-1. Elevmappe - ***** ***** 2012/ /2012 NOS/BRN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 1.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2013 Vedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven 5-1. Elevmappe - 2012/513-5 2802/2012 07.08.2012 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Klage på avslag om oppføring av hytte /10/20 - Vesterelv. Søknad om tiltak uten ansvar 10/ / /2013 TEKN/JIJ

Offentlig journal. Klage på avslag om oppføring av hytte /10/20 - Vesterelv. Søknad om tiltak uten ansvar 10/ / /2013 TEKN/JIJ Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.01.2014 nnhold: Klage på avslag om oppføring av hytte - 2027/10/20 - Vesterelv Søknad om tiltak uten ansvar 10/20 2011/419-15

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om økonomisk støtte på kr ,- Søknad om økonomisk støtte på kr ,- 2008/ /

Offentlig journal. Søknad om økonomisk støtte på kr ,- Søknad om økonomisk støtte på kr ,- 2008/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 24.08.2008, Dokumenttype:,U, Status: J,A 29.08.2008 nnhold: Søknad om økonomisk støtte på kr. 10.000,- Søknad om økonomisk støtte på kr. 10.000,- 2008/574-1

Detaljer

Offentlig journal. Representantskapsmøte IKAF 19.mai med sakspapirer. Representantskapsmøte i Finnmark kommunerevisjon IKS 2005 2005/355-35 1566/2009

Offentlig journal. Representantskapsmøte IKAF 19.mai med sakspapirer. Representantskapsmøte i Finnmark kommunerevisjon IKS 2005 2005/355-35 1566/2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.2009-10.05.2009, Dokumenttype:,U, Status: J,A 25.05.2009 nnhold: Representantskapsmøte KAF 19.mai med sakspapirer Representantskapsmøte i Finnmark kommunerevisjon

Detaljer

Offentlig journal 2009/492-1 2359/2009 01.07.2009 25.06.2009 RDM/SL F30. inkkluderingsdepartementet

Offentlig journal 2009/492-1 2359/2009 01.07.2009 25.06.2009 RDM/SL F30. inkkluderingsdepartementet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.07.2009 nnhold: - Høring - forslag til endring i lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborhgerloven)

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om omplassering. Søknad om omplassering. 2007/ / RSTA/BANIDB *****

Offentlig journal. Søknad om omplassering. Søknad om omplassering. 2007/ / RSTA/BANIDB ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J,A 21.06.2007 nnhold: Søknad om omplassering Søknad om omplassering. 2007/481-2 2256/2007 RSTA/BANDB P Ofl., fvl. 13. nnhold:

Detaljer

Offentlig journal. Godkjent lærekontrakt - Barne- og ungdomsarbeider - korrigering. Godkjent lærekontrakt - Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Offentlig journal. Godkjent lærekontrakt - Barne- og ungdomsarbeider - korrigering. Godkjent lærekontrakt - Barne- og ungdomsarbeiderfaget Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.10.2007-12.10.2007, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.11.2007 nnhold: Godkjent lærekontrakt - Barne- og ungdomsarbeider - korrigering Godkjent lærekontrakt

Detaljer

Offentlig journal ADVOKSTER SOM HJELPEVERGER. Fylkesmannen - Overformynderiet 2012-2014 2012/415-8 1681/2013 14.05.2013 21.05.2013 RSTA/BL X47 RSTA/BL

Offentlig journal ADVOKSTER SOM HJELPEVERGER. Fylkesmannen - Overformynderiet 2012-2014 2012/415-8 1681/2013 14.05.2013 21.05.2013 RSTA/BL X47 RSTA/BL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.5.2013-24.5.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.11.2013 nnhold: ADVOKSTER SOM HJELPEVERGER Fylkesmannen - Overformynderiet 2012-2014 2012/415-8 1681/2013

Detaljer

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.01.2011 Tor-Alfred tsi, Reinbeitedistrikt 7 - Søknad om godkjenning

Detaljer

Offentlig journal. Utlysningstekst - økonomisjef 100% fast stilling. Tilsetting økonomisjef / / RDM/MD

Offentlig journal. Utlysningstekst - økonomisjef 100% fast stilling. Tilsetting økonomisjef / / RDM/MD Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.07.08-20.07.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 24.07.2008 nnhold: Utlysningstekst - økonomisjef 100% fast stilling Tilsetting økonomisjef 2008 2008/523-1

Detaljer

Offentlig journal. innsending av barnevernstatistikken for innsending av barnevernstatistikken for / /

Offentlig journal. innsending av barnevernstatistikken for innsending av barnevernstatistikken for / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 07.12.2008, Dokumenttype:,U, Status: J,A 15.12.2008 nnhold: innsending av barnevernstatistikken for 2008 innsending av barnevernstatistikken for 2008 2008/856-1

Detaljer

Offentlig journal. Vannprøveplan for 1. kvartal 2009 VANNPRØVER /1-1 10/2009 TEKN/ODN J81

Offentlig journal. Vannprøveplan for 1. kvartal 2009 VANNPRØVER /1-1 10/2009 TEKN/ODN J81 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 31.12.2008, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.01.2009 nnhold: Vannprøveplan for 1. kvartal 2009 VANNPRØVER 2009 2009/1-1 10/2009 30.12.2008 30.12.2008 TEKN/ODN

Detaljer

Offentlig journal. Tillatelse til deling av 6 tomter. Søknad om tillatelse til tiltak 11/ / /2011 TEKN/ROO

Offentlig journal. Tillatelse til deling av 6 tomter. Søknad om tillatelse til tiltak 11/ / /2011 TEKN/ROO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09.2012-30.09.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2012 nnhold: Tillatelse til deling av 6 tomter Søknad om tillatelse til tiltak 11/187 2011/401-1

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om startlån. Startlån og boligtilskudd / / RSTA/BIO

Offentlig journal. Søknad om startlån. Startlån og boligtilskudd / / RSTA/BIO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.9.2013-13.9.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2013 Søknad om startlån Startlån og boligtilskudd 2011 2011/531-11 1835/2011 21.11.2011 RSTA/BO P 13,,

Detaljer

Dok.dato: Klassering: Eiendomsmeglers undersøkelsesplikt er ytterligere skjerpet - Ny lov om eiendomsforvaltning trådte i kraft

Dok.dato: Klassering: Eiendomsmeglers undersøkelsesplikt er ytterligere skjerpet - Ny lov om eiendomsforvaltning trådte i kraft Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.01.2008, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.03.2008 nnhold: Søknadsskjema - reduksjon/fritak av kommunale gebyrer Kommunale avgifter 2008 2008/36-1 305/2008

Detaljer

Offentlig journal. Ledig stilling som flyktningkonsulent. Tilsetting av flyktningkonsulent 2013/326-30 1244/2013 09.04.2013 19.08.

Offentlig journal. Ledig stilling som flyktningkonsulent. Tilsetting av flyktningkonsulent 2013/326-30 1244/2013 09.04.2013 19.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.8.2013-23.8.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2013 Ledig stilling som flyktningkonsulent Tilsetting av flyktningkonsulent 2013/326-30 1244/2013 09.04.2013

Detaljer

Offentlig journal. Jobb søknad. Sommerjobber / /2008 TEKN/ODN Jobbsøknad.

Offentlig journal. Jobb søknad. Sommerjobber / /2008 TEKN/ODN Jobbsøknad. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.05.08-18.05.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 21.05.2008 nnhold: Jobb søknad 2008/311-12 1758/2008 09.05.2008 Avsender Kristine Ballari nnhold: Jobbsøknad

Detaljer

Tilskudd til toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester over statsbudsjettets kap post 64 - utbetaling i Dok.dato:

Tilskudd til toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester over statsbudsjettets kap post 64 - utbetaling i Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.02.08-24.02.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.03.2008 nnhold: S-4/2008 - Rapportering om ressurskrevende tjenester - Tilskuddsordning Tilskudd til toppfinansieringsordning

Detaljer

Offentlig journal ***** Personalmappe - ***** ***** ***** 2011/821-9 1486/2013 RSTA/TIH 22.04.2013 29.04.2013 ***** Søknad om skadefelling av gjess

Offentlig journal ***** Personalmappe - ***** ***** ***** 2011/821-9 1486/2013 RSTA/TIH 22.04.2013 29.04.2013 ***** Søknad om skadefelling av gjess Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2013-3.5.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.11.2013 nnhold: ersonalmappe - 2011/821-9 1486/2013 22.04.2013 RSTA/TH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Melding om tiltak. Melding om tiltak 2008/ /2008 TEKN/JER /1-75

Offentlig journal. Melding om tiltak. Melding om tiltak 2008/ /2008 TEKN/JER /1-75 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.03.08-06.04.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 11.04.2008 nnhold: Melding om tiltak Melding om tiltak 2008/244-1 1266/2008 TEKN/JER 12/1-75 Harald Store

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om støtte til forprosjekt. Søknad om støtte til forprosjekt 2007/366-1 1740/2007 RSTA/OAD 10.05.2007 26.04.

Offentlig journal. Søknad om støtte til forprosjekt. Søknad om støtte til forprosjekt 2007/366-1 1740/2007 RSTA/OAD 10.05.2007 26.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J,A 10.05.2007 nnhold: Søknad om støtte til forprosjekt Søknad om støtte til forprosjekt 2007/366-1 1740/2007 26.04.2007 RSTA/OAD

Detaljer

Offentlig journal. Søknad for Bolyst-midler. Bolyst 2011-2014 2011/210-7 1507/2011 13.01.2012 SAMFUTV/OAD 18.10.2011. Unjárgga gielda/nesseby kommune

Offentlig journal. Søknad for Bolyst-midler. Bolyst 2011-2014 2011/210-7 1507/2011 13.01.2012 SAMFUTV/OAD 18.10.2011. Unjárgga gielda/nesseby kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.2012-30.01.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2012 nnhold: Søknad for Bolyst-midler Bolyst 2011-2014 2011/210-7 1507/2011 13.01.2012 18.10.2011

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på arbeidsforhold. Bekreftelse på arbeidsforhold - Jørgen Betten 2011/665-1 1592/2011 SAMFUTV/AJH 01.11.2011 30.05.

Offentlig journal. Bekreftelse på arbeidsforhold. Bekreftelse på arbeidsforhold - Jørgen Betten 2011/665-1 1592/2011 SAMFUTV/AJH 01.11.2011 30.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.2012-31.05.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2012 Bekreftelse på arbeidsforhold Bekreftelse på arbeidsforhold - Jørgen Betten 2011/665-1 1592/2011

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om kommunal bolig. Kommunale boliger 2008 2008/35-86 2720/2008 21.07.2008 TEKN/EJB 21.07.2008.

Offentlig journal. Søknad om kommunal bolig. Kommunale boliger 2008 2008/35-86 2720/2008 21.07.2008 TEKN/EJB 21.07.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.07.08-27.07.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 04.08.2008 nnhold: Søknad om kommunal bolig Kommunale boliger 2008 2008/35-86 2720/2008 TEKN/EJB 5 U.Off.

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Søknad om permisjon 2009/ /2009 RDM/SL *****

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Søknad om permisjon 2009/ /2009 RDM/SL ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 18.10.2009, Dokumenttype:,U, Status: J,A 23.10.2009 nnhold: Søknad om permisjon Søknad om permisjon 2009/721-1 3318/2009 29.09.2009 RDM/SL P Offl. 13 Jfr.

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om utbytte av veiskilt i Storslett Nasjonalparklandsby 2015/ /

Offentlig journal. Søknad om utbytte av veiskilt i Storslett Nasjonalparklandsby 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.07.2016 nnhold: Søknad om utbytte av veiskilt i Storslett Nasjonalparklandsby Søknad om bytte av veiskilt 2015/2418-3 5714/2016

Detaljer

Offentlig journal. VS: Revidering av trafikksikkerhetsplan, FRIST Trafikksikkerhetsplan / /

Offentlig journal. VS: Revidering av trafikksikkerhetsplan, FRIST Trafikksikkerhetsplan / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 08.11.2009, Dokumenttype:,U, Status: J,A 11.11.2009 nnhold: VS: Revidering av trafikksikkerhetsplan, FRST 29.10.09 Trafikksikkerhetsplan 2010-2013 2009/771-2

Detaljer

Dok.dato: 02.09.2008. Klassering: A20

Dok.dato: 02.09.2008. Klassering: A20 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.09.08-14.09.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 17.09.2008 nnhold: Legeerklæring Flytting til ny kommune 2008/251-9 3154/2008 02.09.2008 RSTA/BRN Tilg.kode

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse vannledning Mortensnes - Nesseby kommune - Anbudsgrunnlag anleggsarbeider. Utvidelse av vannledningsnett Mortensnes

Offentlig journal. Forlengelse vannledning Mortensnes - Nesseby kommune - Anbudsgrunnlag anleggsarbeider. Utvidelse av vannledningsnett Mortensnes Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.09.08-28.09.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 03.10.2008 nnhold: Forlengelse vannledning Mortensnes - Nesseby kommune - Anbudsgrunnlag anleggsarbeider Utvidelse

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om tilskudd til utarbeiding av forretningsplan og markedsundersøkelse

Offentlig journal. Søknad om tilskudd til utarbeiding av forretningsplan og markedsundersøkelse Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J,A 15.06.2007 nnhold: Søknad om tilskudd til utarbeiding av forretningsplan og markedsundersøkelse Søknad om midler fra ordinært

Detaljer

Offentlig journal. Vuonnamárkanat i Nesseby - søknad om fast årlig støtte til Vuonnamárkanat. Vuonnamárkanat 2006/487-19 3406/2008 SPRÅ/JJ 29.09.

Offentlig journal. Vuonnamárkanat i Nesseby - søknad om fast årlig støtte til Vuonnamárkanat. Vuonnamárkanat 2006/487-19 3406/2008 SPRÅ/JJ 29.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.12.2008, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.01.2009 nnhold: Vuonnamárkanat i Nesseby - søknad om fast årlig støtte til Vuonnamárkanat Vuonnamárkanat U 2006/487-19

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om barnehageplass - Oddleif Nilsen. Barnehageplasser 2013-2014 2013/268-2 1102/2013 02.04.2013 02.04.

Offentlig journal. Søknad om barnehageplass - Oddleif Nilsen. Barnehageplasser 2013-2014 2013/268-2 1102/2013 02.04.2013 02.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-5.4.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A 16.04.2013 nnhold: Søknad om barnehageplass - Oddleif Nilsen Barnehageplasser 2013-2014 2013/268-2 1102/2013

Detaljer

Journaldato: 11.7.2014-13.7.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.04.2010.

Journaldato: 11.7.2014-13.7.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.04.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.7.2014-13.7.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.07.2014 Søknad på ressurser til spesialundervisning/hjelp for Barnehagemappe - 2009/1249-15

Detaljer

Offentlig journal. Jørgen Betten - søknad om plass. Barnehageplasser 2011-2012 2011/214-12 767/2011 26.08.2011 NOS/KIH 29.02.

Offentlig journal. Jørgen Betten - søknad om plass. Barnehageplasser 2011-2012 2011/214-12 767/2011 26.08.2011 NOS/KIH 29.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.02.2012-29.02.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2012 nnhold: Jørgen Betten - søknad om plass Barnehageplasser 2011-2012 2011/214-12 767/2011 29.02.2012

Detaljer

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle Ut.: 17.12.2012 Arkivkode:002 Saksnr: 10/00448-036 Navn: Harstad kommune Dok.beskr: KOMMUNESAMMENSLÅING BJARKØY OG HARSTAD KOMMUNER OVERFØRING AV ARKIVMATERIALE Ut.: 17.12.2012 Arkivkode: Saksnr: 12/00316-007

Detaljer

Offentlig journal. Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/ /

Offentlig journal. Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.06.2015 nnhold: Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier Tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/1201-2

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.3.2012, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2012 Oppmålingsgebyr Søknad om deling av grunneiendom 1942/14/4 2010/2013-5

Detaljer

Offentlig journal. Kulturuka 2006 - Forespørsel om arrangement. Kulturuka 2006 2006/601-1 3203/2006 26.10.2006 RSTA/BL 28.10.

Offentlig journal. Kulturuka 2006 - Forespørsel om arrangement. Kulturuka 2006 2006/601-1 3203/2006 26.10.2006 RSTA/BL 28.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 02.11.2008, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.11.2008 nnhold: Kulturuka 2006 - Forespørsel om arrangement Kulturuka 2006 U 2006/601-1 3203/2006 26.10.2006

Detaljer

Journaldato: 14.12.2009-20.12.2009, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 09.12.2009.

Journaldato: 14.12.2009-20.12.2009, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 09.12.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.12.2009-20.12.2009, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 22.12.2009 Søknad om oppsett av midlertidig gjerde i Pasvik naturreservat

Detaljer

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok.

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2011 nnhold: Vedrørende eiendomsskatt på eiendommen 1942/65/42 Klage/spørsmål

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.09.11, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 05.09.2011 nnhold: Arbeidsavtale 29,11% ved Sonjatun sykehjem til 11.12.11

Detaljer

Journaldato: 07.12.2015-07.12.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2015. Dok.

Journaldato: 07.12.2015-07.12.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: Høring. 1/33- OPPFØRNG AV FRTDSBOLG - ANN-KRSTN JOHANSEN 1/33- OPPFØRNG

Detaljer

Offentlig journal. SV: Ang bygdebok. Pris på trykking og innbinding av bygdebok 2013/494-4 2722/2013 26.06.2013 14.11.

Offentlig journal. SV: Ang bygdebok. Pris på trykking og innbinding av bygdebok 2013/494-4 2722/2013 26.06.2013 14.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 17.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2013 SV: Ang bygdebok ris på trykking og innbinding av bygdebok 2013/494-4 2722/2013 26.06.2013 SEN/SJE Mottaker

Detaljer

Journaldato: 16.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.09.2012. Dok.dato: 17.04.2013. Dok.

Journaldato: 16.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.09.2012. Dok.dato: 17.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.05.2013 Søknad om fristforlengelse på investeringstilskudd Guleng 3, forprosjekt

Detaljer

Offentlig journal. Tillatelse utvidelse av gårdsplass, terrenginngrep, 49/441 2014/2905-43 5205/2016 06.04.2016 07.04.2016

Offentlig journal. Tillatelse utvidelse av gårdsplass, terrenginngrep, 49/441 2014/2905-43 5205/2016 06.04.2016 07.04.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.04-07.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 11.04.2016 Tillatelse utvidelse av gårdsplass, terrenginngrep, 49/441 Søknad om tillatelse

Detaljer

Dok.dato: 26.06.2015. Klassering: Dok.dato: 26.06.2015. Klassering: PLØ/BJOOLS

Dok.dato: 26.06.2015. Klassering: Dok.dato: 26.06.2015. Klassering: PLØ/BJOOLS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.8.2015-09.08.2015, Dokumenttype:,, Status: J, 14.08.2015 Tilsvar til kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Porsanger kommune 2014 Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.10.16, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2016 Arbeidsavtale -Fast tilsetting 2015/1293-5 8469/2016 24.10.2016

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse 2015/4-1 2/2015 04.02.2015 SK/GI 02.01.2015. Skjervøy kommune SK/GI

Offentlig journal. Bekreftelse 2015/4-1 2/2015 04.02.2015 SK/GI 02.01.2015. Skjervøy kommune SK/GI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.02.2015 Bekreftelse Bekreftelse på utbetalinger 2015 2015/4-1 2/2015 02.01.2015 SK/G 221 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Journaldato: 18.11.2015-18.11.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2015. Dok.

Journaldato: 18.11.2015-18.11.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A ARBEDSBEKREFTELSE- RTA SOLBERG PERSONALMAPPE - RTA SOLBERG 2015/1507-2 8527/2015

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende søknad på ledig stilling. Intern utlysning - hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider og autorisert sykepleier

Offentlig journal. Vedrørende søknad på ledig stilling. Intern utlysning - hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider og autorisert sykepleier Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2011-30.04.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.09.2012 nnhold: Vedrørende søknad på ledig stilling ntern utlysning - hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider

Detaljer

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.11.2015 Frister for spillemiddesøknader 2016 Spillemidler 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 Flesberg idrettsråd Frister

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.7.2010-2.8.2010, Dokumenttype:,U, Status: J,A 19.08.2010 nnhold: Avbestilling av SFO - plass Oppsigelse av SFO-plass 2010/152-169 10859/2010 ***** nnhold:

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.09.2016, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2016 nnhold: 1943/35/2/9 søknad om dispensasjon fra utslippstillatelse

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 02.10.07 02.10.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 02.10.07 02.10.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00884-010 U Datert: 25.09.07 Arkiv: 000 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Hanne-Lill og Eirik Larsen Dok: KRONPRINSPARETS BESØK I LYNGEN MANDAG 27. AUGUST Lnr.: 007628/07 J.nr: 07/01239-002 U Datert:

Detaljer

Journaldato: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: 518.

Journaldato: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: 518. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.05.2010 NNHENTNG AV OPPLYSNNGER Amund P. Anti og Karen Magga Anti

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.01.14, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.01.2014 Melding om vedtak - Økonomiplan 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 2013/3918-5

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen Hanne Iversen. Leder Medlem Medlem Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen Hanne Iversen. Leder Medlem Medlem Medlem Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Journaldato: 24.11.2011, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.11.2011. Dok.dato: 23.11.2011. Dok.

Journaldato: 24.11.2011, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.11.2011. Dok.dato: 23.11.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2011 tbetalingsanmodning - Spillemidler til anl.nr. 1939 0039 01 Åsen friluftsanlegg

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om permisjon 2015/272-11 7288/2015 24.09.2015 02.10.2015. Innkalling til møte 2015/1282-10 7421/2015 30.09.2015 01.10.

Offentlig journal. Vedtak om permisjon 2015/272-11 7288/2015 24.09.2015 02.10.2015. Innkalling til møte 2015/1282-10 7421/2015 30.09.2015 01.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2015 2015/272-11 7288/2015 24.09.2015 Khadija Mohammed Omar nnkalling til møte Diverse skriv - Skibotn skole 2015/1282-10

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigmelding og kontrollerklæring for Johtin oaivi 14-16-18. Utleieleiligheter 2006/205-39 1483/2007 TEKN/ODN 18.04.

Offentlig journal. Ferdigmelding og kontrollerklæring for Johtin oaivi 14-16-18. Utleieleiligheter 2006/205-39 1483/2007 TEKN/ODN 18.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.04.2007 -, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.04.2007 nnhold: Ferdigmelding og kontrollerklæring for Johtin oaivi 14-16-18 Utleieleiligheter 2006/205-39 1483/2007

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.06.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.06.2013 nnhold: Midlertidig svar - søknad om deling gnr 1942/65/40 Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Egenmeldt sykefravær 3.kvartal 2014, RA - 0182 2014/717-2 20365/2014 RÅDMANN/ODMU 13.10.2014 01.10.

Offentlig journal. Egenmeldt sykefravær 3.kvartal 2014, RA - 0182 2014/717-2 20365/2014 RÅDMANN/ODMU 13.10.2014 01.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.10-12.10, Dokumenttype:,U, Status: J,A 13.10.2014 nnhold: Egenmeldt sykefravær 3.kvartal 2014, RA - 0182 Egenmeldt sykefravær 2014 2014/717-2 20365/2014

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra lederforum onsdag Lederforum / / RDM/SL

Offentlig journal. Referat fra lederforum onsdag Lederforum / / RDM/SL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.10.08-26.10.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 30.10.2008 nnhold: Referat fra lederforum onsdag 19.09.07 Lederforum 2008 2008/213-4 3647/2008 19.09.2007

Detaljer

Journaldato: 29.6.2012-30.6.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 22.06.2012.

Journaldato: 29.6.2012-30.6.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 22.06.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.6.2012-30.6.2012, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.07.2012 nnhold: Melding til tinglysing. 110/3-110/15 - Krav om sammenslåing av tinglyste

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Arbeidsbekreftelse Personalmappe - tilsettingsforhold - Heidi Aasen Nilsen U 2010/232-1 977/2010 02.02.2010 HAUB/Kirsten Elvsveen ***** Mottaker Heidi Aasen Nilsen Utvidelse

Detaljer

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.10.2013 nnhold: Søknad om fradeling av en parsell Porsanger kommune

Detaljer

Offentlig journal. Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett sentrum 2016/ /

Offentlig journal. Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett sentrum 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.12.2016 Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett sentrum 2016/1404-1 9592/2016 Ågot rene Johansen Bruk av offentlig parkeringsplass

Detaljer

Journaldato: 10.12.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.12.2009. Klassering: ***** LYSOLBO/APK

Journaldato: 10.12.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.12.2009. Klassering: ***** LYSOLBO/APK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2009 Oversendelse av oppfølgingsplan ersonalmappe - 2009/3255-6 41769/2009 07.12.2009 LYSOLBO/AK

Detaljer

Offentlig journal. Om boplikt gnr/bnr 84/1 og 76/2 2005/ /

Offentlig journal. Om boplikt gnr/bnr 84/1 og 76/2 2005/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 22.10.2015 Om boplikt gnr/bnr 84/1 og 76/2 Erverv av fast eiendom gnr 84/1 og 76/2 2005/407-35 7616/2015 09.10.2015

Detaljer

Offentlig journal. Svar -søknad om bedriftsrettet-/etablererstøtte - ***** ***** 2016/418-2 4782/2016 01.06.2016 21.06.2016

Offentlig journal. Svar -søknad om bedriftsrettet-/etablererstøtte - ***** ***** 2016/418-2 4782/2016 01.06.2016 21.06.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2016 Svar -søknad om bedriftsrettet-/etablererstøtte - ***** ***** Søknad om bedriftsrettet-/etablererstøtte - ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende søknad om permisjon. Personalmappe - ***** ***** 2011/416-3 856/2011 NOS/BRN 10.08.2011 10.04.

Offentlig journal. Vedrørende søknad om permisjon. Personalmappe - ***** ***** 2011/416-3 856/2011 NOS/BRN 10.08.2011 10.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2012-30.04.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2012 Vedrørende søknad om permisjon Personalmappe - ***** ***** 2011/416-3 856/2011 10.08.2011 NOS/BRN

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Offentlig journal. Melding om tiltak. Melding om tiltak 2008/ / TEKN/JER 12/244.

Offentlig journal. Melding om tiltak. Melding om tiltak 2008/ / TEKN/JER 12/244. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.05.08-01.06.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 05.06.2008 nnhold: Melding om tiltak Melding om tiltak 2008/398-1 1925/2008 TEKN/JER 12/244 Avsender Nils

Detaljer

Journaldato: 13.10.2011, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.10.2011. Dok.dato: 12.10.2011. Dok.

Journaldato: 13.10.2011, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.10.2011. Dok.dato: 12.10.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.10.2011 nnhold: Kommuneplanens arealdel Skibotndalen Storfjord Kommune Arealplan

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.07.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2013 Refusjonskrav/tilskudd jordmortjenesten 1-2-3 kvartal 2013 Samlemappe

Detaljer

Offentlig journal. Opprettelse av festegrunn 52/6 - tomt nr. 5 Åsen Østre 2015/886-5 4232/2015 09.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Opprettelse av festegrunn 52/6 - tomt nr. 5 Åsen Østre 2015/886-5 4232/2015 09.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2015 Opprettelse av festegrunn 52/6 - tomt nr. 5 Åsen Østre 52/6 - Fradeling Kristen-Are Figenschau/Marit Figenschau 2015/886-5

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra undervisning - ***** ***** ***** Elevmappe - ***** ***** ***** 2009/1792-6 1073/2011 31.01.2011 21.01.

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra undervisning - ***** ***** ***** Elevmappe - ***** ***** ***** 2009/1792-6 1073/2011 31.01.2011 21.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2011-31.1.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 04.03.2011 nnhold: Søknad om permisjon fra undervisning - levmappe - U 2009/1792-6 1073/2011 21.01.2011

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra politiske verv i perioden Siv Elin Hansen (Sv) 2016/ /

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra politiske verv i perioden Siv Elin Hansen (Sv) 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.11.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.11.2016 Søknad om permisjon fra politiske verv i perioden 5.12.16-31.03.17 - Siv Elin Hansen (Sv) Søknad om permisjon

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av skademeldinger for ansatte. Yrkessykdom -/ yrkesskadeforsikring kommunalt ansatte 2010/195-39 353/2011 01.02.

Offentlig journal. Oversendelse av skademeldinger for ansatte. Yrkessykdom -/ yrkesskadeforsikring kommunalt ansatte 2010/195-39 353/2011 01.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.2.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 01.03.2011 nnhold: Oversendelse av skademeldinger for ansatte Yrkessykdom -/ yrkesskadeforsikring kommunalt ansatte

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på videre framleie av leie tomter tilknyttet Kjosveien 12; gamle rådhus. Riving av gamle kommunehuset i Kjosveien 10-12

Offentlig journal. Bekreftelse på videre framleie av leie tomter tilknyttet Kjosveien 12; gamle rådhus. Riving av gamle kommunehuset i Kjosveien 10-12 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.5.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2013 Bekreftelse på videre framleie av leie tomter tilknyttet Kjosveien 12; gamle rådhus

Detaljer

Offentlig journal. Påminnelse om innbetaling av formye utbetalt lønn. Personalmappe ***** ***** 2011/188-6 175/2012 NOS/BRN 11.01.2012 05.07.

Offentlig journal. Påminnelse om innbetaling av formye utbetalt lønn. Personalmappe ***** ***** 2011/188-6 175/2012 NOS/BRN 11.01.2012 05.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.07.2012-31.07.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2012 Påminnelse om innbetaling av formye utbetalt lønn Personalmappe 2011/188-6 175/2012 05.07.2012

Detaljer

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 03.11.2011 Sør-Varanger kommune - Søknad om dispensasjon for tilknytning

Detaljer

POSTLISTE. Inn.: 02.07.2012 Arkivkode:505 Saksnr: 12/00295-001 Saksb: SA/LØPE/VS Navn: Mikal Lundemo Dok.beskr: SØKNAD OM UTDANNINGSSTIPEND

POSTLISTE. Inn.: 02.07.2012 Arkivkode:505 Saksnr: 12/00295-001 Saksb: SA/LØPE/VS Navn: Mikal Lundemo Dok.beskr: SØKNAD OM UTDANNINGSSTIPEND Inn.: 02.07.2012 Arkivkode:505 Saksnr: 12/00295-001 Saksb: SA/LØPE/VS Navn: Mikal Lundemo Dok.beskr: SØKNAD OM UTDANNINGSSTIPEND Ut.: 02.07.2012 Arkivkode:GAB 15/233 Saksnr: 08/00441-009 Navn: Statens

Detaljer

Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYEID/LIF. Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYLYNG/KG. Dok.dato: 24.02.2011.

Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYEID/LIF. Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYLYNG/KG. Dok.dato: 24.02.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2011 nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - 2009/1700-38 7046/2011 LYSOLBO/MO

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.03.2015 Oppdragsavtale for fritidskontakt 2015/683-1 1844/2015 10.03.2015

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.2.2012, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.02.2012 tbetaling av tilskudd Søknad til støtte til ***** ***** ***** O 2011/1221-4

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte 2015/ / Tilsetting i fast 100 % stilling som vaktmester, id 156

Offentlig journal. Innkalling til møte 2015/ / Tilsetting i fast 100 % stilling som vaktmester, id 156 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.10.2016 nnkalling til møte Personalmappe Anne-Rose Mikkelsen 2015/1472-11 8406/2016 Anne-Rose Mikkelsen Tilsetting i fast

Detaljer

POSTLISTE. Ut.: 16.04.2012 Arkivkode:412 Saksnr: 12/00105-009 Saksb: SA/LØPE/VS Navn: Dok.beskr: MIDLERTIDIG TILSETTING LÆRERE VED BJARKØY SKOLE

POSTLISTE. Ut.: 16.04.2012 Arkivkode:412 Saksnr: 12/00105-009 Saksb: SA/LØPE/VS Navn: Dok.beskr: MIDLERTIDIG TILSETTING LÆRERE VED BJARKØY SKOLE Ut.: 16.04.2012 Arkivkode:GAB 26/38 Saksnr: 11/00430-009 Navn: Ninni Hansen Dok.beskr: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG Ut.: 16.04.2012 Arkivkode:412 Saksnr: 12/00105-009

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10.

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.10-29.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.10.2015 nnhold: Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus

Detaljer

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.06.2010 nnhold: Tilsetting i stilling som kommuneveterinær D 636 Utlysning av stilling

Detaljer

Journaldato: 17.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: V83. Dok.

Journaldato: 17.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: V83. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.12.2012 Søknad om utbetaling av tilskudd til Seljelandsvegen Høring - bygging av traktorveg Seljeland

Detaljer

Journaldato: 10.9.2010, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2010. Dok.dato: 07.09.2010. Dok.

Journaldato: 10.9.2010, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2010. Dok.dato: 07.09.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.9.2010, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.09.2010 Kompensasjon for opplæring i forbindelse med A-tiltak ***** P 2010/2071-6

Detaljer