Offentlig journal. Melding om vedtak - Gjeterhytte. Søknad om tiltak uten ansvar 11/1 2011/ /2011 TEKN/JIJ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Melding om vedtak - Gjeterhytte. Søknad om tiltak uten ansvar 11/1 2011/ /2011 TEKN/JIJ"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: Melding om vedtak - Gjeterhytte Søknad om tiltak uten ansvar 11/1 2011/ / TEKN/JJ 1/1 Mottaker Terje Arild Nilssen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Sletting av heftelse Staten kartverk - Kopi av dokument 5/ / / TEKN/ROO 5/49 Mottaker Statens kartverk - Tinglysing njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO nnhold: Kontrakt bankavtale-konkurranse Hovedbankavtale / / ØKON/MD 240 Mottaker Finansinnkjøp AS njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/MD Side: 1 av 86

2 nnhold: Endringer i kontantstøtte pr. 10/10-11 Kontantstøtte / / NOS/DT Tilg.kode P Hjemmel: 13,, JF FVL X02 Mottaker ***** njárgga gielda/nesseby kommune NOS/DT nnhold: Bekreftelse Midlertidige arbeidsavtaler skole/barnehage 2011/ / NOS/DT Tilg.kode P Hjemmel: Offl. 13 Jfr. Fvl. 13 nr Mottaker ***** njárgga gielda/nesseby kommune NOS/DT nnhold: TV-AKSJONEN BØSSEBÆRNG OG LSTE OVER RODENNDELNG TV-askjonen NRK Norsk Folkehjelp / / RSTA/BO X03 Mottaker Bøssebærerne njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO nnhold: Refusjonskrav "ng jobb" Pleie- og omsorg - Refusjonskrav høst / / PLOM/EN 233 Mottaker Teknisk virksomhet njárgga gielda/nesseby kommune PLOM/EN Side: 2 av 86

3 nnhold: Foreløpig svar på søknad om oppsett av båtnaust på Gnr. 1, Bnr. 10 i Åpenvik Veseth/Saua - Søknad om tillatelse til oppsett av båtnaust 2011/ / TEKN/JJ L42 Mottaker Eilert Saua og Bjørg Veseth njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Stilling som økonomimedarbeider Nesseby kommune Økonomiavdelingen - Ledig fast stilling som økonomimedarbeider 2011/ / ØKON/ERB 411 Mottaker henhold til vedlagte søkerliste njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/KM nnhold: Vikariat som skattekonsulent i Nesseby kommune Økonomiavdelingen - Ledig 4-års vikariat som skattekonsulent 2011/ / ØKON/ERB 416 Mottaker henhold til vedlagte søkerliste njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/KM nnhold: Svar Gravemelding Gravemelding 10/ / / TEKN/JJ L00 Mottaker Jan nge Johansen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Side: 3 av 86

4 nnhold: Del tillatelse - Tilbygg Søknad tillatelse i ett trinn 10/ / / TEKN/JJ 10/38 Mottaker Svein Roska Konsult njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Mottatt merknader på nabovarsel Søknad om rammetillatelse 10/ / / TEKN/JJ 10/133 Mottaker Astrid og Per Maja njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Purring på svar Vedrørende søknad om veilys 2011/ / TEKN/ODN T51 Mottaker Nils R. Eriksen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN nnhold: Rammetillatelse for bygging av bolig på Gnr. 10, Bnr 148 Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig på Gnr. 10, Bnr / / TEKN/JJ 10/148 Mottaker Byggebistand AS njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Side: 4 av 86

5 nnhold: Regarding ***** ***** ***** ***** ***** - Erklæring skattested / statement of tax recidency 2011/ / ØKON/MD Tilg.kode P Hjemmel: 13,, JF FVL Mottaker ***** njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/MD nnhold: Regarding ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Erklæring skattested / statement of tax recidency 2011/ / ØKON/MD Tilg.kode P Hjemmel: 13,, JF FVL Mottaker ***** njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/MD nnhold: Svar angående søknad i tilknytning til Manifest mot mobbing Genesisfilm - Søknad i tilknytning til Manifest mot mobbing 2011/ / KSKO/BRN 223 Mottaker Linda May Kallestein njárgga gielda/nesseby kommune KSKO/BRN nnhold: Målebrev til tinglysing 5/137 Målebrev til tinglysing Karlebotn 5/ / / TEKN/ROO L00 Mottaker Statens kartverk - Tinglysing njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO Side: 5 av 86

6 nnhold: Refusjonskrav frigjøringsressurs organisasjonsarbeid høst 2011 Oppvekst - Refusjonskrav / / RSTA/DT 233 Mottaker tdanningsforbundet njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/DT nnhold: Nils Roska - Søknad om gatelys Søknad om gatelys 2011/ / TEKN/ODN T51 Mottaker Nils Roska njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN nnhold: Til høring - søknad om deling av 11/91, meskelvjorden Søknad om tiltak 11/ / / TEKN/HANHAN 11/91 Mottaker Sametinget Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Reinbeitedistrikt 6 Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavd Statens Vegvesen Region nord Tana Kommune Landbruksavdeling Finnmark Fylkeskommune Areal- og kulturvernavdelinga VarangerKraft AS njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO Side: 6 av 86

7 nnhold: Vedrørende byggesak - Gjeterhytte Alleveidalen Søknad om tiltak uten ansvar 11/1 2011/ / TEKN/JJ 1/1 Mottaker Terje Arild Nilssen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Nesseby kommune - Høring på søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig på gnr. 10, bnr. 20. ved Vesterelv Søknad om tiltak uten ansvar 10/ / / TEKN/JJ 10/20 Mottaker Tana Kommune Landbruksavdeling Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Reinbeitedistrikt 6 Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdeling Finnmark Fylkeskommune Areal- og kulturvernavdelinga VarangerKraft AS Norges vassdrags- og energidirektorat Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Retting av matrikkel Are O. Aarhus - Krav om retting av matrikkel 14/ / / TEKN/ROO 14/85 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO Side: 7 av 86

8 nnhold: Jostein Opdahl - Vedr. betaling av kommunale avgifter gnr. 11, bnr. 127 Jostein Opdahl - Vedr. betaling av kommunale avgifter gnr. 11, bnr / / TEKN/ODN 231 Mottaker Jostein Opdahl njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN nnhold: Søknad fritak av kommunale avgifter. gnr. 5, bnr. 136 i Karlebotn Kommunale avgifter / / TEKN/EJB 231 Mottaker Johnsen Dag Ove njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB nnhold: Nasjonalt tilsyn - Skolens arbeid med elevenes psykososiale muiljø Fylkesmannen - Varsel om nasjonalt tilsyn 2011/ / KSKO/BRN B30 Mottaker Fylkesmannen i Finnmark njárgga gielda/nesseby kommune KSKO/BRN nnhold: Tjenestebevis Midlertidige arbeidsavtaler skole/barnehage 2011/ / NOS/DT 412 Mottaker Marja Elina Ballovara Varsi njárgga gielda/nesseby kommune NOS/DT Side: 8 av 86

9 nnhold: Til høring - deling av eiendom gnr 12 bnr 175 Søknad om deling av grunneiendom 12/ / / TEKN/HANHAN 12/175 Mottaker Tana Kommune Landbruksavdeling Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdeling Finnmark Fylkeskommune Areal- og kulturvernavdelinga Sámediggi Sametinget Statens vegvesen region nord njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO nnhold: FW: Meskelv 11/91 Gravemelding 11/ / / TEKN/ROO L00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Varanger Kraft AS nnhold: Vedrørende bruksendring til fritidsbolig gnr. 13, bnr. 75. Søknad om bruksendring 13/ / / TEKN/JJ 13/75 Mottaker Reidar Andreas Tepsel njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Side: 9 av 86

10 nnhold: Søknad om dispensasjon til elgjakt - Byttet jaktfelt Søknad om dispensasjon til elgjakt - Byttet jaktfelt 2011/ / SAMFTV/OAD K01 Mottaker Jan Hansens jaktlag njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD nnhold: Tillatelse til fradeling av punktfeste til basestasjon på gnr. 10, bnr. 1 Søknad om fradeling av punktfeste for basestasjon Gnr. 10, Bnr / / TEKN/HANHAN 10/1 Mottaker Finnmarkseiendommen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Tilbakemelding gravehenvendelse nr Gravemelding 11/ / / TEKN/ROO L00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Geomatikk nnhold: Oppfølging av tiltak i Jakobselvkroken gnr. 12, bnr. 1 Politiet - Sender politirapport - Jakobselvkroken 2011/ / TEKN/JJ L40 Mottaker Hagbart Henry Nilsen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Side: 10 av 86

11 nnhold: Søknad om tilskudd Fra næringsfondet ifu - Søknad om tilskudd til kurs i økonomiforståelse for styremedlemmer i AS 2011/ / SAMFTV/OAD 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD TE ndre Finnmark tviklingsselskap nnhold: Søknad om tillatelse til tiltak, Ronny Olsen delsending 1 Søknad om tillatelse til tiltak 10/ / / TEKN/JJ 10/148 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Byggebistand AS V. Monica Balto nnhold: Søknad om tillatelse til tiltak, ronny olsen, delsending 2 av 3 Søknad om tillatelse til tiltak 10/ / / TEKN/JJ 10/148 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Byggebistand AS V. Monica Balto nnhold: Søknad om tillatelse til tiltak, Ronny Olsen, delsending 3 av 3 Søknad om tillatelse til tiltak 10/ / / TEKN/JJ 10/148 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Byggebistand AS V. Monica Balto Side: 11 av 86

12 nnhold: Revisors beretning vedrørende kompensasjonsoppgave for merverdiavgift Finnmark kommunerevisjon - Revisors beretning 2011/ / ØKON/MD 216 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/MD TE Finnmark kommunerevisjon nnhold: Tilskott - kirkebygg Tilskott til istandsetting av kyrkjebygg 2011/ / SAMFTV/JB D13 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB TE Det kongelige fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement nnhold: Krav til saksbehandling, dokumentasjon og vurdering i plansaker og andre enkeltsaker Miljøverndep - Naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven 2011/ / TEKN/JER 140 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JER TE Det kongelige miljøverndepartement nnhold: Månedsrapport september Beholdningsoppgaver ***** ***** 2011/ / ØKON/MD 255 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/MD DNB NOR Bank ASA Side: 12 av 86

13 nnhold: Eiendomsopplysninger Vedrørende eiendomsopplysninger i forbindelse med fremsatte meldinger i felt 2 - Nesseby 2011/ / TEKN/ROO 600 Mottaker Tom Sottinen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO nnhold: Sletting av pant Lånenummer / / ØKON/KM 251 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/KM TE Statens Kartverk Vadsø nnhold: Høringsuttalelse Søknad om tiltak uten ansvar 10/ / / TEKN/JJ 10/20 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Varanger Kraft AS nnhold: nnleide og egne ansatte - innhenting av informasjon Arbeidstilsynet - Tilsyn med arbeidstid 2011/ / PLOM/LJB 403 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune PLOM/LJB TE Arbeidstilsynet Side: 13 av 86

14 nnhold: Purring på mangler ved søknad om utbetaling av investeringstilskudd Prosjekt Omsorgsboliger Nesseby helsesenter / / TEKN/ODN H34 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN TE Seksjon for økonomiske virkemidler nnhold: Ïnnspill fra L lar til idrettsplan for Nesseby kommune Kommuneplan for drett og fysiske aktiviteter 2011/ / SAMFTV/JB 140 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB TE L lar nnhold: Analyseresultater-for perioden Vannprøver / / TEKN/JJ J81 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Karin Dahl Barlien nnhold: Arctic Trail - kartlegging av kostnader Arctic Trail mappe / / SAMFTV/OAD K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD TO Side: 14 av 86

15 nnhold: Tildeling av Gnr 5 Bnr 111 i Karlebotn Forespørsel om tomt 5/ / / TEKN/ROO L83 Mottaker Ole H. Strømseth njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO nnhold: Søknad på stilling som økonomimedarbeider Økonomiavdelingen - Ledig fast stilling som økonomimedarbeider 2011/ / ØKON/ERB Tilg.kode AN Hjemmel: Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/KM TO Arnt Egil Skansen nnhold: Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016 Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden / / RSTA/BO 010 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO Karterud, Terje nnhold: Gravemelding Nyborg Helsesenter Gravemelding - Helsesenteret 2011/ / TEKN/JJ 11/16 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Anita Larsen Side: 15 av 86

16 nnhold: Tilbakemelding gravehenvendelse nr Gravemelding - Helsesenteret 2011/ / TEKN/JJ 11/16 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Gravemeldingen nnhold: Tilbakemelding gravehenvendelse nr Gravemelding 12/ / / TEKN/ROO L00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Gravemeldingen nnhold: Gravemelding Nesseby Gravemelding 12/ / / TEKN/ROO L00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Anita Larsen nnhold: Tilbakemelding gravehenvendelse nr Gravemelding 12/ / / TEKN/ROO L00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Gravemeldingen Side: 16 av 86

17 nnhold: Svar VK - Gravemelding Varangerbotn Gravemelding Varangerbotn 2011/ / TEKN/JJ L00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE VarangerKraft AS nnhold: Gravemelding Nesseby Gravemelding Nesseby 12/ / / TEKN/ROO L00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Anita Larsen nnhold: Tilbakemelding gravehenvendelse nr Gravemelding Nesseby 12/ / / TEKN/ROO L00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Gravemeldingen nnhold: Söknad om stötte til messedeltakelse - MATKA 2012 Søknad om støtte til messedeltakelse 2011/ / SAMFTV/OAD 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD TE Elina Hakala Side: 17 av 86

18 nnhold: Tilbakemelding gravehenvendelse nr Gravemelding 12/ / / TEKN/ROO L00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Gravemeldingen nnhold: Etterlysning av svar på søknad Atle Larsen - Etterlysning av svar på søknader 2011/ / RDM/SL 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD TE Atle Larssen nnhold: Etterlysning av svar på søknad Atle Larsen - Etterlysning av svar på søknader 2011/ / RDM/SL 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD TE Atle Larssen nnhold: Søknad driftstilskudd Amathea - Søknad om driftstilskudd / / RSTA/SR 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/SR B 2 nger Pedersen Side: 18 av 86

19 nnhold: Melding om vedtak - Rammetillatelse for bolig på gnr. 10, bnr. 133 Søknad om rammetillatelse 10/ / / TEKN/JJ 10/133 Mottaker Bertil Johnsen AS njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: søknad om rammetillatelse og G1, del 1 av 2 Søknad om rammetillatelse 10/ / / TEKN/JJ 10/147 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ B 4 Byggebistand AS V. Monica Balto nnhold: Søknad om rammetillatelse og G1 for Jørgen Betten, delsending 2 av 2 Søknad om rammetillatelse 10/ / / TEKN/JJ 10/147 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ B 3 Byggebistand AS V. Monica Balto nnhold: Tilbakemelding gravehenvendelse nr Gravemelding 11/ / / TEKN/ROO L00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Gravemeldingen Side: 19 av 86

20 nnhold: Høring- Forslag til endringer i opplæringsloven, forskrifter til opplæringsloven og i fag- og timefordelingen - Organisering av skoleåret på Vg3 Kunnskapsdepartementet - Forslag til endringer i opplæringsloven og i fag- og timefordeling - organisering av skoleåret på Vg3 2011/ / KSKO/BRN A52 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune KSKO/BRN TO Yiamveha Natasja Sirintip nnhold: Kulturmidler kommunale kulturmidler / / SAMFTV/JB 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB Nesseby drettsråd nnhold: Vedtak fra kontrollutvalget. Kontrollutvalgan S / / RSTA/BO 033 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO Rushfeldt, Mette nnhold: logistikk under og etter utvidelse tvidelse av leiearealer ved Varanger Samiske museum 2011/ / TEKN/ODN 614 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN TE Roger Persson Side: 20 av 86

21 nnhold: Etterlysning av svar på søknad Atle Larsen - Etterlysning av svar på søknader 2011/ / RDM/SL 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD TE Atle Larssen nnhold: Etterlysning av svar på søknad Atle Larsen - Etterlysning av svar på søknader 2011/ / RDM/SL 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD TO Atle Larssen nnhold: var Balto - Nesseby kommune - Forvaltningsrett/plikt til å treffe vedtak (Vår ref: PS ) Sak nr ASD-HALO - Forvaltningsrett/plikt til å treffe vedtak - hvit perm 2011/ / TEKN/ODN X40 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN TE Sentrum Advokater AS nnhold: Høring FeFo - Retningslinjer for FeFos behandling av kontraktløse bygg utmark 2011/ / TEKN/JJ L00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Side: 21 av 86

22 nnhold: Søknad om rammetillatelse og G1, delsending 1 av 2 Søknad om rammetillatelse 8/ / / TEKN/JJ 8/33 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Byggebistand AS V. Monica Balto nnhold: Søknad om rammetillatelse og G1, delsending 2 av 2 Søknad om rammetillatelse 8/ / / TEKN/JJ 8/33 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Byggebistand AS V. Monica Balto nnhold: Analyseresultater for perioden Vannprøver / / TEKN/JJ J81 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Karin Dahl Barlien nnhold: nnkalling til representantskapsmøte 23. juni 2011 fra kl. 12:00. ØFAS / / ORDF/J 027 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ORDF/KS TE nger Katrine Juuso Side: 22 av 86

23 nnhold: Tillatelse til oppføring av lager gnr. 12, bnr. 172, fnr. 2 Søknad om tillatelse til oppføring av lagerbygg på gnr. 12, bnr. 172, fnr / / TEKN/JJ 12/172/2 Mottaker Edgar Olsen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Tillatelse til oppføreing av tørrfisklager på gnr. 12, bnr. 172, bnr. 3 Søknad om tillatelse til oppføring av tørrfisklager gnr. 12, bnr. 172, fnr / / TEKN/JJ 12/172/3 Mottaker Oddgeir Sandvik njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Avtale om metodeutvikling for revitalisering av samisk Samarbeid - SS - Staare 2011/ / SAMFTV/AJH 003 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/AJH TE Sametinget nnhold: Registreringer av endringer i skolekretsen direkte i matrikkel Skattedirektoratet - Registrering av skolekrets 2011/ / TEKN/JJ L00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Skattedirektoratet Side: 23 av 86

24 nnhold: tvidelse av stue og soverom Søknad om tiltak uten ansvarsrett 8/9 2011/ / TEKN/JJ 8/9 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Johnny Pettersen nnhold: Tiltaket er ikke vurdert konsesjonspliktig NVE - Vannuttak til settefiskanlegg i Gandvik, Nesseby kommune, Finnmark 2011/ / TEKN/ODN M11 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN TE Norges vassdrags- og energidirektorat nnhold: Tillatelse til oppføring av tørrfisklager på gnr. 12, bnr. 172, fnr. 4 Søknad om tillatelse til oppføring av tørrfisklager gnr. 12, bnr. 172, fnr / / TEKN/JJ 12/172/4 Mottaker Trond Trane njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Studeanttaid Samisk høgskole - Studeanttais hàjehallan suohkana skuvllas 2011/ / KSKO/DT A41 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune KSKO/DT TO Samisk høgskole Side: 24 av 86

25 nnhold: ttalelse til søknad om salgsbevilling - COOP avd Varangerbotn Skjenke- og serveringsbevillinger / / HJTJ/LRA Tilg.kode P Hjemmel: 13,, JF FVL Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune HJTJ/LRA TO ***** nnhold: Andel av drift av Norasenteret Norasenteret KS - Nesseby sin andel av drift av Norasenteret 2011/ / HJTJ/KB H43 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune HJTJ/KB Norasenteret KS nnhold: Klage på søknad om delings/rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknad om tiltak 11/ / / TEKN/HANHAN 11/91 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/HANHAN TE Aina R. og Lars Mauritzen nnhold: Søknad om leie av bolig Kommunale boliger / / TEKN/EJB Tilg.kode P Hjemmel: 13,, JF FVL Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB TE ***** Side: 25 av 86

26 nnhold: Ny fakturaadresse Sametinget - nformasjon til våre leverandører 2011/ / SPRÅ/JJ L32 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SPRÅ/JJ TE Sametinget nnhold: Kjøps- og leieavtale for kunstgressmatte i ballbinge ved Karlebotn skole Ballbinger 2011/ / SAMFTV/JB C20 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB TE Finnmark fylkeskommune nnhold: tbetaling av spillemidler tildelt ballbinge ved Karlebotn skole Ballbinger 2011/ / SAMFTV/JB C20 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB TE Finnmark fylkeskommune nnhold: Godkjennelse i kommunal Heimevernsnemd Anmodning om godkjennelse i kommunal Heimevernsnemd 2011/ / RSTA/BO 033 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO TE Forsvaret - Hemevernet Side: 26 av 86

27 nnhold: Konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 8/4, 5/49 og 7/18 i Nesseby kommune Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven av 28 november 2003 nr / / TEKN/TN Tilg.kode P Hjemmel: 13,, JF FVL /4 Mottaker Kristian Bergstø og Anne Gro Stadheim njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/TN nnhold: Vedr. søknad om bedriftsutviklingstilskudd/etablererstipend for Varjjat ferie- og fritid Søknad om bedriftsutviklingstilskudd/etablererstipend for Varjjat ferie- og fritid 2011/ / SAMFTV/OAD 223 Mottaker Varjjat ferie og fritidssenter njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD nnhold: El. kjeler Varanger kraft - prioritert overføring 2011/ / TEKN/ODN 663 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN TE Varanger Kraft AS nnhold: El. kjeler Varanger kraft - prioritert overføring 2011/ / TEKN/ODN 663 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN TE Varanger Kraft AS Side: 27 av 86

28 nnhold: Tilskudd høst 2011 Fylkesmannen - Søknad om statstilskudd høst / / KSKO/BRN 233 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune KSKO/BRN TE Fylkesmannen i Finnmark nnhold: Sammen for et godt arbeidsmiljø Arbeidstilsynet - Sluttrapport for prosjektet / / RSTA/TH 440 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/TH TO Arbeidstilsynet nnhold: Strømforsyning Nesseby oppvekstsenter Oppvekstsenter - Byggetrinn 2011/ / TEKN/ODN 614 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN TE Varanger Kraft AS nnhold: tbetaling av midler til vikarutgifter høstsemesteret 2011 Fylkesmannen - Kompetanse for kvalitet studieåret 2011/ / / KSKO/BRN 233 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune KSKO/BRN TE Fylkesmannen i Finnmark Side: 28 av 86

29 nnhold: Oversendelse av rapport Solsiden boligfelt 2011/ / TEKN/JJ 611 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Rambøll nnhold: BOLGER SOLTNVEEN 1, VARANGERBOTN - MØTE DEN Svalehus - Boliger i Soltunveien / / TEKN/ODN L70 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN TE Svalehus AS nnhold: Tilskudd Tors kiosk AS - Støtte til oppkjøp av konkursbo Ruitu 2011/ / SAMFTV/OAD 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD TE Tors kiosk nnhold: Arbeidsbekreftelse ngmar Store Pleie- og omsorg - Arbeidsbekreftelser 2011/ / PLOM/EN 420 Mottaker ngmar njárgga gielda/nesseby kommune PLOM/LJB Side: 29 av 86

30 nnhold: Midlertidig svar på søknad om utvidelse av bolig i Vesterelv Søknad om tiltak uten ansvarsrett 8/9 2011/ / TEKN/JJ 8/9 Mottaker Johnny Pettersen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Melding til tinglysing Statens kartverk - Retur av tinglyst dokument 2011/ / TEKN/ROO 10/149 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Statens Kartverk Vadsø nnhold: Minner om saken FeFo - Søknad om deling av grunneiendom 5/1 2011/ / TEKN/ROO 5/1 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Finnmarkseiendommen nnhold: Minner om saken FeFo - Søknad om deling av grunneiendom 13/1 2011/ / TEKN/HANHAN 13/1 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/HANHAN Finnmarkseiendommen Side: 30 av 86

31 nnhold: SD 043/10 - Melding om sluttutbetaling Språkmidler / / SPRÅ/JJ 233 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SPRÅ/JJ TE Sametinget nnhold: Melding om vedtak Vital Tariffestet kollektiv tjenestepensjon - søknad om uførepensjon - ***** ***** ***** 2011/ / RSTA/TH Tilg.kode P Hjemmel: Offl. 13 Jfr. Fvl. 13 nr.1 ***** Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/TH TO ***** nnhold: Søknad om rammetillatelse og G1 for Jørgen Betten, delsending 2 av 2 Søknad om rammetillatelse 10/ / / TEKN/JJ 10/147 Mottaker Byggebistand AS V. Monica Balto njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Melding om vedtak - Søknad om rammetillatelse og igangsettingstilllatelse for grunnarbeider - Bergveien 1 Søknad om rammetillatelse 10/ / / TEKN/JJ 10/147 Mottaker Byggebistand AS V. Monica Balto njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Side: 31 av 86

32 nnhold: Midlertidig svar Søknad om rammetillatelse 8/ / / TEKN/JJ 8/33 Mottaker 'Byggebistand AS V. Monica Balto' njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Søknad for perioden Søknad om dispensasjon fra barnehagelovens 18 angående krav om førskolelærerutdanning for pedagogisk leder 2011/ / KSKO/BRN A10 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune KSKO/BRN TE Nesseby barnehage nnhold: Søknad om rammetillatelse, korrigert Søknad om rammetillatelse 8/ / / TEKN/JJ 8/33 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ B 5 Byggebistand AS V. Monica Balto nnhold: Oppsummering fra Fylkesmannen Statsbudsjettet for 2012 og kommuneøkonomien i i Finnmark 2011/ / ØKON/KM 112 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/MD Fylkesmannen i Finnmark Side: 32 av 86

33 nnhold: Høringsuttalelse Høring om revisjon av forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april mars / / TEKN/JER K40 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JER TE Fylkesmannen i Finnmark nnhold: Navneforslag Navn - oppvekstsenteret 2011/ / KSKO/BRN A00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune KSKO/BRN TE Kevin Nilsen nnhold: Søknad om fradeling Søknad om fradeling av boligtomt 12/ / / TEKN/JJ 12/80 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Therese og Leo Pettersen nnhold: Søknad om etableringstilskudd Etableringstilskudd videreføring av sak 11/135 i gamle base 2011/ / RSTA/BO 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO B 16 Jørgen Betten Side: 33 av 86

34 nnhold: Søknad om startlån Startlån og boligtilskudd / / RSTA/BO Tilg.kode P Hjemmel: 13,, JF FVL Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO B 0 ***** nnhold: 5-jagi giellaprgràmma bargoseminàra Samisk høgskole - Samarbeidsavtale 2011/ / SPRÅ/MJO 024 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SPRÅ/MJO TE Sàmi allaskuvla nnhold: Konstituering av skatteoppkrever Konstituering av skatteoppkrever 2011/ /2011 RDM/SL 416 Mottaker Matti Dikkanen Mottaker Matti Dikkanen njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/MD RDM/SL nnhold: Søknad om tilskudd til reguleringsplan Varjjat Ferie og Fritid - Søknad om tilskudd til reguleringsplan 2011/ / SAMFTV/OAD 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD TE Varjjat ferie og fritidssenter Side: 34 av 86

35 nnhold: møteprotokoll fra repskapsmøte 26 oktober - Orientering om innbetaling av eiertilskudd KA Finnmark KS KA - nterkommunalt arkiv Finnmark / / RSTA/BL 026 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BL TE Marion Sørensen nnhold: Mottatt søknad - Rammetillatelse gnr. 8, bnr. 33. Søknad om rammetillatelse 8/ / / TEKN/JJ 8/33 Mottaker Byggebistand AS V. Monica Balto njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Søknad om å få betale i rater ***** ***** - Restskatt / / ØKON/LBJ Tilg.kode P Hjemmel: 13,, JF FVL ***** Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/LBJ TO ***** nnhold: Overføring av festerett FeFo - Bortfestet godkjenning 10/ / / TEKN/ROO 10/1-17 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Finnmarkseiendommen Side: 35 av 86

36 nnhold: Vedrørende reoppnevning av medlemmer til nasjonalparkstyret Oppnevning av styrer, råd og utvalg / / RSTA/BO 033 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO TE Fylkesmannen i Finnmark nnhold: tlysning av prosjektmidler Fylkesmannen - tlysning av prosjektmidler til pedagogisk likestillingsarbeid i barnehagen 2011/ / KSKO/BRN 233 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune KSKO/BRN TO Fylkesmannen i Finnmark nnhold: Ny vertskommune til KM Fylkeskommunen - Ny vertskommune for KM fylkesmønstring / / SAMFTV/JB C11 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB TE Finnmark fylkeskommune nnhold: Anmodning om utbetaling av tilrådde midler Skogbrukssjefen i Finnmark - tsiktsrydding - Finnmark / / TEKN/ODN 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN TE Skogbrukssejfen i Finnmark og Kvænangen kommune Side: 36 av 86

37 nnhold: Til orientering Myhre & Co - Vedrørende konkurranse om digitalt førstevalg i Finnmark 2011/ / RSTA/TH 631 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO TE Myhre & Co Advokatfirma AS nnhold: Fritak for tjenestegjøring som meddommer Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden / / RSTA/BO 010 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO ndre Finnmark Tingrett nnhold: Stasbudsjettet kap 552, post 72 Nasjonale midler til regional utvikling, tilsagn om tilskudd på inntil kroner til NEsseby kommune, til prosjektet Made in Varanger Bolyst / / SAMFTV/OAD 001 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/AJH B 2 Det kongelige kommunal- og regionaldepartement nnhold: omstilling suv Samfunnsutvikling - Omstilling / / SAMFTV/AJH Tilg.kode D Hjemmel: Mottaker rådmannen njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/AJH Side: 37 av 86

38 nnhold: Vedrørende søknad om oppsett av hytte på Gnr. 4, Bnr 24. Søknad om tillatelse til tiltak 4/ / / TEKN/JJ 4/24 Mottaker Arne J. Persen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Søknad om dispensjon vinter Søknad om dispensjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Leif Astor Bakken nnhold: Arbeidsbekreftelse ***** ***** Pleie- og omsorg - Arbeidsbekreftelser 2011/ / PLOM/EN Tilg.kode P Hjemmel: Offl. 13 Jfr. Fvl. 13 nr Mottaker ***** njárgga gielda/nesseby kommune PLOM/EN nnhold: Tilbakemelding gravehenvendelse nr Gravemelding 5/ / / TEKN/JJ L00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Gravemeldingen Side: 38 av 86

39 nnhold: Analyseresultater-vannprøver Nesseby kommune for perioden Vannprøver / / TEKN/JJ J81 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Karin Dahl Barlien nnhold: Arbeidsbekreftelse ***** ***** Pleie- og omsorg - Arbeidsbekreftelser 2011/ / PLOM/EN Tilg.kode P Hjemmel: Offl. 13 Jfr. Fvl. 13 nr Mottaker ***** njárgga gielda/nesseby kommune PLOM/EN nnhold: TLYSNNG AV TLSKDD PÅ RS, BOLGSOSALT ARBED OG BARNEFATTGDOM Fylkesmannen - tlysning av tilskudd på rus, boligsosialt og barnefattigdom 2011/ / HJTJ/AJO 243 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune HJTJ/AJO Mannsverk, Tyra nnhold: Søknad styrer stilling Oppvekstsenteret - ledig stilling - 50% styrer i barnehagen - intern utlysning 2011/ / KSKO/BRN 411 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune KSKO/BRN TE Kirsten Berit Hætta Side: 39 av 86

40 nnhold: Søknad om dispensjon vedlegg vinter Søknad om dispensjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Leif Astor Bakken nnhold: Søknad om dispensasjon vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Ellen-Marie, Frank R Olsen nnhold: Søknad om dispensasjon vedlegg vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Ellen-Marie, Frank R Olsen nnhold: Tilskudd 2012 Miljøverndepartementet - Rundskriv - tilskuddsordninger for / / SAMFTV/AJH 243 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/AJH TE Det kongelige miljøverndepartement Side: 40 av 86

41 nnhold: Søknad om dipensasjon vinter Søknad om dipensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Terje Larsen nnhold: Kursinvitasjon Fylkeskommunen - Kurs - Bolyst og stedsutvikling i et sosiokulturelt perspektiv 2011/ / RSTA/BO 434 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO TE Finnmark fylkeskommune nnhold: Søknad om dipensasjon vedlegg vinter Søknad om dipensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Terje Larsen nnhold: Søknad om dispensasjon vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Anita Andersen Side: 41 av 86

42 nnhold: Søknad om dispensasjon vedlegg vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Anita Andersen nnhold: Søknad om dispensasjon vedlegg vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Marit A Gaski nnhold: Søknad om dispensasjon vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Bjørn Egil Nilssen nnhold: Søknad om dispensasjon vedlegg vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Bjørn Egil Nilssen Side: 42 av 86

43 nnhold: Søknad om dispensasjon vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Egil Nilssen nnhold: Søknad om dispensasjon vedlegg vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Egil Nilssen nnhold: Samordning av planstrategi Fylkeskommunen - Samordning av planstrategier i Finnmark 2011/ / RDM/SL 025 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/AJH Finnmark fylkeskommune nnhold: Anmodning om retting av vedtak vedr flytebrygge i Grasbakken Flytebrygge i Nesseby - Klage på vedtak 2011/ / TEKN/ODN P28 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN Legalis Side: 43 av 86

44 nnhold: søknad om gravetillatelse Gravemelding Varangerbotn 2011/ / TEKN/JJ L00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Statens vegvesen Finnmark nnhold: Eiendom "Lerfall" 8/25-3 Advokatene på Storkaia - ***** ***** - Adresseendring faktura 2011/ / TEKN/EJB X47 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB TE Advokatene på Storkaia nnhold: Kopi av brev til Varanger Kite Club Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre - Delvis innvilget søknad om organsiert kitetur i Varangerhalvøya nasjonalpark 2011/ / SAMFTV/BSM K12 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Varangerhalvøya Nasjonalparksenter, Fylkesmannen i finnmark nnhold: nvitasjon til å søke på midler Fylkesmannen - Lyst til å endre eller utvikle ny praksis i barnehagen? 2011/ / NOS/BRN 243 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TO Fylkesmannen i Finnmark Side: 44 av 86

45 nnhold: Retur av tinglyst gebyr Målebrev til tinglysing Karlebotn 5/ / / TEKN/ROO L00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Statens Kartverk Vadsø nnhold: Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingforretning 11/1 Fradeling av tomt til gjeterhytte - Alleveie 2011/ / TEKN/ODN L33 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Finnmarkseiendommen nnhold: Varsel om utvidelse av planområde, detaljregulering for gang- og sykkelveg Varangerbotn - Vesterelvneset i Nesseby kommune Reguleringssak Gang- og sykkelveg i Varangerbotn 2011/ / TEKN/JJ Q21 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN TE Statens vegvesen Region Nord nnhold: Henvendelse falleferdig hytte Henvendelse angående falleferdig hytte på Seidafjellet 2011/ / TEKN/JJ L52 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ B 3 Anita Andersen og Terje Larsen Side: 45 av 86

46 nnhold: Søknad om dispensasjon vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Tor Y og Lene Bergmo nnhold: Søknad om dispensasjon vedlegg vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Tor Y og Lene Bergmo nnhold: ***** ***** ***** ***** ***** Politiet - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / ØKON/ERB Tilg.kode P Hjemmel: 13,, JF FVL ***** Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/ERB TE ***** nnhold: Overføring av anleggskonsesjon for overføringsanlegg fra Varanger KraftNett AS. Oversendelse av tillatelse NVE - Kontrollhus i forbindelse med ombygging av Varangerbotn transformatorstasjon i Nesseby kommune 2011/ / TEKN/JJ 10/68 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Norges vassdrags- og energidirektorat Side: 46 av 86

47 nnhold: Språklig henstilling Kvenforeningens SamarbeidsForum - Språklig henstilling til alle kommunestyrene i Troms og Finnmark 2011/ / RSTA/BO 003 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO TE Kvenforeningen SamarbeidsForum nnhold: Sletting av heftelse Staten kartverk - Kopi av dokument 5/ / / TEKN/ROO 5/49 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Statens Kartverk Vadsø nnhold: Skjøte Skjøte 12/ / / TEKN/ROO 12/290 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO TE Advokat Bjørn Tore Steffensen nnhold: nnbetaling av eiertilskudd andre halvår 2011 KA - nterkommunalt arkiv Finnmark / / RSTA/BL 026 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BL TE nterkommunalt arkiv Finnmark Side: 47 av 86

48 nnhold: tsendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemda 27. oktober 2011 Viltstell / / TEKN/JER K42 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JER TE Fylkesmannen i Troms - Rovviltnemda nnhold: Reindriftsforvaltningen - melding om vedtak Kommuneplanens arealdel 2011/ / TEKN/JER 142 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JER TE Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark nnhold: Høring til plan- og bygningsloven Kommunal- og regionaldep - Hjemmel for forskrift om krav ved tiltak på eksisterende bygg 2011/ / TEKN/JER 140 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JER TE Det kongelige kommunal- og regionaldepartement nnhold: Fylkesmannen - Tilbakemelding på søknad om ny snøskuterløype Tana bru - Varangerbotn Arctic Trail mappe / / SAMFTV/OAD K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD TO Fylkesmannen i Finnmark Side: 48 av 86

49 nnhold: Søknad om dispensasjon vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Svein Ole Olsen nnhold: Søknad om dispensasjon vedlegg vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Svein Ole Olsen nnhold: Søknad om dispensasjon vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Johan Ravna nnhold: Søknad om dispensasjon vedlegg vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Johan Ravna Side: 49 av 86

50 nnhold: Søknad om dispensasjon vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Marie Mathisen nnhold: Søknad om dispensasjon vedlegg vinter Søknad om dispensasjon vinter / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM TE Marie Mathisen nnhold: Leter etter spennende jobb an Rosenquest - Åpen søknad 2011/ / HJTJ/AJO 410 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune HJTJ/AJO TE an Rosenquest nnhold: nformasjon om tilskudd Fylkeskommunen - Tilskudd til festivaler og kulturdager 2011/ / SAMFTV/JB 243 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB TE Finnmark fylkeskommune Side: 50 av 86

51 nnhold: Vedrørende husleieavtale NAV Nesseby NAV - Avtale om leie av lokaler av / / TEKN/ODN 612 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN TE NAV nnhold: Satsing på kommunalt barnevern BL-departementet - Satsing på kommunalt barnevern nnretning 2011/ / HJTJ/AJO F40 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune HJTJ/AJO TO Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement nnhold: Kontaktkonferanse 2011 Fylkesmannen - Kontaktkonferanse med ordførere og rådmenn / / RDM/SL 024 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RDM/SL TE Fylkesmannen i Finnmark nnhold: Vedtak om tvangsmulkt - egenmeldt sykefravær - 3. kvartal 2011 Statistisk sentralbyrå - Egenmeldt sykefravær 2011/ / SAMFTV/AJH Tilg.kode 5 Hjemmel: Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/AJH TE ***** Side: 51 av 86

52 nnhold: Støtte med inntil kr ,- RO - Søknad om tilskudd for / / RSTA/SR 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/SR B 2 Rusmisbrukernes nteresseorganisasjon nnhold: Standarvedtekter - vannkraftsaker Fylkesmannen - Standardvedtekter for kommunale næringsfond 2011/ / RDM/SL 242 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RDM/SL TO Fylkesmannen i Finnmark nnhold: DG 267/11 - Melding om 1. trinns klagebehandling Sametinget - Språkprosjekter / / NOS/BRN 233 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TE Sametinget nnhold: HO 129/11 Klage på vedtak i sak HO 100/11 Tilskudd barnehage / / NBHG/KH 233 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NBHG/KH TE Sametinget Side: 52 av 86

53 nnhold: Regning til fordeling Tana kommune - nnføring av ERV 2011/ / ØKON/MD 233 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/MD Deanu gielda-tana kommune nnhold: Søknad inspektør oppvekstsenteret oppvekstsenteret - ledig stilling - 50% nspektør - intern utlysning 2011/ / KSKO/BRN 411 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune KSKO/BRN TE Heidi Thrane Johansen nnhold: Motorferdsel og lokalt vern i Finnmark Arctic Trail mappe / / SAMFTV/OAD K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD TO Det kongelige miljøverndepartement nnhold: Søknad om tilskudd til båt Willy Juhl Myhre - Søknad om støtte til kjøp av sjark 2011/ / SAMFTV/OAD 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD TE Willy Juhl Myhre Side: 53 av 86

54 nnhold: Vedtak tiltak av plass i barnehagen Barnehageplasser / / NOS/KH A10 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/KH TE Jørgen Betten nnhold: tilbakebetaling Personalmappe ***** ***** 2011/ / NOS/BRN Tilg.kode P Hjemmel: Offl. 13 Jfr. Fvl. 13 nr.1 ***** Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/ERB TO ***** nnhold: Vedrørende søknad på stilling som økonomi medarbeider Økonomiavdelingen - Ledig fast stilling som økonomimedarbeider 2011/ / ØKON/ERB 411 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/KM TE na Kristine Store nnhold: Søknad om tilskudd Vàrjjat Ferie- og Fritid - Søknad om tilskudd til opparbeiding av tømmeanlegg for bobiler, skilting samt ny hjemmeside/profilering 2011/ / SAMFTV/OAD 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD TE Varjjat ferie og fritidssenter Side: 54 av 86

Offentlig journal. Buss-skur. Vedrørende buss-skur i Mortensnes 2011/ /2011 TEKN/ODN N06

Offentlig journal. Buss-skur. Vedrørende buss-skur i Mortensnes 2011/ /2011 TEKN/ODN N06 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.02.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.02.2013 Buss-skur Vedrørende buss-skur i Mortensnes 2011/524-1 1125/2011 14.09.2011 TEKN/ODN 13,, JF FVL. 13.1

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** HJTJ/KIB

Dok.dato: Klassering: ***** HJTJ/KIB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2013-20.9.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2013 ***** ***** ***** Personalmappe - ***** ***** 2012/29-11 3333/2012 19.09.2012 HJTJ/OT P Offl.

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 11/91 TEKN/HANHAN. Dok.dato: Klassering: 11/91 TEKN/HANHAN. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 11/91 TEKN/HANHAN. Dok.dato: Klassering: 11/91 TEKN/HANHAN. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2013 nnhold: Varsel om oppmåling på sak 11/381 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning 11/91 2011/381-7

Detaljer

Offentlig journal. Doarjjataohccan sàmegielat prosekttii. Språkseminar / /2011 SPRÅ/JJ A03

Offentlig journal. Doarjjataohccan sàmegielat prosekttii. Språkseminar / /2011 SPRÅ/JJ A03 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.9.2013-27.9.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2013 Doarjjataohccan sàmegielat prosekttii Språkseminar 2011 2011/426-6 904/2011 31.08.2011 SPRÅ/JJ

Detaljer

Dok.dato: Klassering:

Dok.dato: Klassering: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.09.08-21.09.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 24.09.2008 nnhold: Søknad om kommunal bolig Kommunale boliger 2008 2008/35-117 3220/2008 13.09.2008 TEKN/EJB

Detaljer

Søknad om overføring av ubrukt tilskudd til kommunalt arbeid i Nesseby kommune gitt over statsbudsjettets kap 0761 post 63 i Dok.

Søknad om overføring av ubrukt tilskudd til kommunalt arbeid i Nesseby kommune gitt over statsbudsjettets kap 0761 post 63 i Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 10.02.2008, Dokumenttype:,U, Status: J,A 13.02.2008 nnhold: Søknad om overføring av ubrukt tilskudd til kommunalt arbeid i Nesseby kommune gitt over statsbudsjettets

Detaljer

Offentlig journal. Fulstendighetserklæring 2010 for regnskapet til Nesseby Kirkelig fellesråd. Nesseby Menighetsråd - Årsregnskap 2010

Offentlig journal. Fulstendighetserklæring 2010 for regnskapet til Nesseby Kirkelig fellesråd. Nesseby Menighetsråd - Årsregnskap 2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.7.2013-19.7.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2013 Fulstendighetserklæring 2010 for regnskapet til Nesseby Kirkelig fellesråd Nesseby Menighetsråd

Detaljer

Offentlig journal. Fwd: Søknadsskjemaer for endring. Søknad om rammetillatelse 8/ / / TE TEKN/JIJ 8/33

Offentlig journal. Fwd: Søknadsskjemaer for endring. Søknad om rammetillatelse 8/ / / TE TEKN/JIJ 8/33 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.5.2013-10.5.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.11.2013 nnhold: Fwd: Søknadsskjemaer for endring Søknad om rammetillatelse 8/33 2011/684-24 1566/2013

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalsak Liv-Randi Aune 2011/ /2011 HJTJ/LRA

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalsak Liv-Randi Aune 2011/ /2011 HJTJ/LRA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09.2011-30.09.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2012 ***** ***** ***** Personalsak Liv-Randi Aune 2011/118-1 429/2011 02.09.2011 02.02.2011 HJTJ/LRA

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven 5-1. Elevmappe - ***** ***** 2012/ /2012 NOS/BRN

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven 5-1. Elevmappe - ***** ***** 2012/ /2012 NOS/BRN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 1.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2013 Vedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven 5-1. Elevmappe - 2012/513-5 2802/2012 07.08.2012 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Utbetalingsanmodning - Varangerbotn Kunstgressbane. Utbetalingsanmodning - Varangerbotn Kunstgressbane 2011/ /2011

Offentlig journal. Utbetalingsanmodning - Varangerbotn Kunstgressbane. Utbetalingsanmodning - Varangerbotn Kunstgressbane 2011/ /2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.9.2013-6.9.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2013 tbetalingsanmodning - Varangerbotn Kunstgressbane tbetalingsanmodning - Varangerbotn Kunstgressbane

Detaljer

Offentlig journal. Representantskapsmøte IKAF 19.mai med sakspapirer. Representantskapsmøte i Finnmark kommunerevisjon IKS 2005 2005/355-35 1566/2009

Offentlig journal. Representantskapsmøte IKAF 19.mai med sakspapirer. Representantskapsmøte i Finnmark kommunerevisjon IKS 2005 2005/355-35 1566/2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.2009-10.05.2009, Dokumenttype:,U, Status: J,A 25.05.2009 nnhold: Representantskapsmøte KAF 19.mai med sakspapirer Representantskapsmøte i Finnmark kommunerevisjon

Detaljer

Offentlig journal. Klage på avslag om oppføring av hytte /10/20 - Vesterelv. Søknad om tiltak uten ansvar 10/ / /2013 TEKN/JIJ

Offentlig journal. Klage på avslag om oppføring av hytte /10/20 - Vesterelv. Søknad om tiltak uten ansvar 10/ / /2013 TEKN/JIJ Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.01.2014 nnhold: Klage på avslag om oppføring av hytte - 2027/10/20 - Vesterelv Søknad om tiltak uten ansvar 10/20 2011/419-15

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om økonomisk støtte på kr ,- Søknad om økonomisk støtte på kr ,- 2008/ /

Offentlig journal. Søknad om økonomisk støtte på kr ,- Søknad om økonomisk støtte på kr ,- 2008/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 24.08.2008, Dokumenttype:,U, Status: J,A 29.08.2008 nnhold: Søknad om økonomisk støtte på kr. 10.000,- Søknad om økonomisk støtte på kr. 10.000,- 2008/574-1

Detaljer

Offentlig journal. Varsling om oppmåling. Oppmåling av eiendom 11/ / /2012 TEKN/JIJ L33

Offentlig journal. Varsling om oppmåling. Oppmåling av eiendom 11/ / /2012 TEKN/JIJ L33 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.12.2012 Varsling om oppmåling Oppmåling av eiendom 11/91 2012/849-6 3181/2012 06.09.2012 TEKN/JJ L33 Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Offentlig journal 2009/492-1 2359/2009 01.07.2009 25.06.2009 RDM/SL F30. inkkluderingsdepartementet

Offentlig journal 2009/492-1 2359/2009 01.07.2009 25.06.2009 RDM/SL F30. inkkluderingsdepartementet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.07.2009 nnhold: - Høring - forslag til endring i lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborhgerloven)

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om omplassering. Søknad om omplassering. 2007/ / RSTA/BANIDB *****

Offentlig journal. Søknad om omplassering. Søknad om omplassering. 2007/ / RSTA/BANIDB ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J,A 21.06.2007 nnhold: Søknad om omplassering Søknad om omplassering. 2007/481-2 2256/2007 RSTA/BANDB P Ofl., fvl. 13. nnhold:

Detaljer

Offentlig journal. Godkjent lærekontrakt - Barne- og ungdomsarbeider - korrigering. Godkjent lærekontrakt - Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Offentlig journal. Godkjent lærekontrakt - Barne- og ungdomsarbeider - korrigering. Godkjent lærekontrakt - Barne- og ungdomsarbeiderfaget Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.10.2007-12.10.2007, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.11.2007 nnhold: Godkjent lærekontrakt - Barne- og ungdomsarbeider - korrigering Godkjent lærekontrakt

Detaljer

Offentlig journal. Undersøkelse av vannmarkedet i Russland. Søknad om støtte til utredning av Hannoia`vi kilden 2007/ /2008 RSTA/OAD

Offentlig journal. Undersøkelse av vannmarkedet i Russland. Søknad om støtte til utredning av Hannoia`vi kilden 2007/ /2008 RSTA/OAD Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.02.08-17.02.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.03.2008 nnhold: Undersøkelse av vannmarkedet i Russland Søknad om støtte til utredning av Hannoia`vi kilden

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dispensasjon. Søknad om dispensasjon - Sommer / /2007 RSTA/BSM

Offentlig journal. Søknad om dispensasjon. Søknad om dispensasjon - Sommer / /2007 RSTA/BSM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.09.2007-14.09.2007, Dokumenttype:,U, Status: J,A 21.09.2007 nnhold: Søknad om dispensasjon Søknad om dispensasjon - Sommer 2007 2007/430-151 3272/2007

Detaljer

Offentlig journal ADVOKSTER SOM HJELPEVERGER. Fylkesmannen - Overformynderiet 2012-2014 2012/415-8 1681/2013 14.05.2013 21.05.2013 RSTA/BL X47 RSTA/BL

Offentlig journal ADVOKSTER SOM HJELPEVERGER. Fylkesmannen - Overformynderiet 2012-2014 2012/415-8 1681/2013 14.05.2013 21.05.2013 RSTA/BL X47 RSTA/BL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.5.2013-24.5.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.11.2013 nnhold: ADVOKSTER SOM HJELPEVERGER Fylkesmannen - Overformynderiet 2012-2014 2012/415-8 1681/2013

Detaljer

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.01.2011 Tor-Alfred tsi, Reinbeitedistrikt 7 - Søknad om godkjenning

Detaljer

Offentlig journal. Utlysningstekst - økonomisjef 100% fast stilling. Tilsetting økonomisjef / / RDM/MD

Offentlig journal. Utlysningstekst - økonomisjef 100% fast stilling. Tilsetting økonomisjef / / RDM/MD Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.07.08-20.07.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 24.07.2008 nnhold: Utlysningstekst - økonomisjef 100% fast stilling Tilsetting økonomisjef 2008 2008/523-1

Detaljer

Offentlig journal. Høringsinnspill - Høringsuttalelse vedrørende kommunens arealplan. Rullering av kommuneplanens arealdel 2004/ /2008

Offentlig journal. Høringsinnspill - Høringsuttalelse vedrørende kommunens arealplan. Rullering av kommuneplanens arealdel 2004/ /2008 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06.08-22.06.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 25.06.2008 nnhold: Høringsinnspill - Høringsuttalelse vedrørende kommunens arealplan Rullering av kommuneplanens

Detaljer

Offentlig journal. innsending av barnevernstatistikken for innsending av barnevernstatistikken for / /

Offentlig journal. innsending av barnevernstatistikken for innsending av barnevernstatistikken for / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 07.12.2008, Dokumenttype:,U, Status: J,A 15.12.2008 nnhold: innsending av barnevernstatistikken for 2008 innsending av barnevernstatistikken for 2008 2008/856-1

Detaljer

Offentlig journal. Vannprøveplan for 1. kvartal 2009 VANNPRØVER /1-1 10/2009 TEKN/ODN J81

Offentlig journal. Vannprøveplan for 1. kvartal 2009 VANNPRØVER /1-1 10/2009 TEKN/ODN J81 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 31.12.2008, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.01.2009 nnhold: Vannprøveplan for 1. kvartal 2009 VANNPRØVER 2009 2009/1-1 10/2009 30.12.2008 30.12.2008 TEKN/ODN

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om startlån. Startlån og boligtilskudd / / RSTA/BIO

Offentlig journal. Søknad om startlån. Startlån og boligtilskudd / / RSTA/BIO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.9.2013-13.9.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2013 Søknad om startlån Startlån og boligtilskudd 2011 2011/531-11 1835/2011 21.11.2011 RSTA/BO P 13,,

Detaljer

Offentlig journal. Ledig stilling som flyktningkonsulent. Tilsetting av flyktningkonsulent 2013/326-30 1244/2013 09.04.2013 19.08.

Offentlig journal. Ledig stilling som flyktningkonsulent. Tilsetting av flyktningkonsulent 2013/326-30 1244/2013 09.04.2013 19.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.8.2013-23.8.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2013 Ledig stilling som flyktningkonsulent Tilsetting av flyktningkonsulent 2013/326-30 1244/2013 09.04.2013

Detaljer

Offentlig journal. Tillatelse til deling av 6 tomter. Søknad om tillatelse til tiltak 11/ / /2011 TEKN/ROO

Offentlig journal. Tillatelse til deling av 6 tomter. Søknad om tillatelse til tiltak 11/ / /2011 TEKN/ROO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09.2012-30.09.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2012 nnhold: Tillatelse til deling av 6 tomter Søknad om tillatelse til tiltak 11/187 2011/401-1

Detaljer

Offentlig journal. Jobb søknad. Sommerjobber / /2008 TEKN/ODN Jobbsøknad.

Offentlig journal. Jobb søknad. Sommerjobber / /2008 TEKN/ODN Jobbsøknad. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.05.08-18.05.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 21.05.2008 nnhold: Jobb søknad 2008/311-12 1758/2008 09.05.2008 Avsender Kristine Ballari nnhold: Jobbsøknad

Detaljer

Dok.dato: Klassering: Eiendomsmeglers undersøkelsesplikt er ytterligere skjerpet - Ny lov om eiendomsforvaltning trådte i kraft

Dok.dato: Klassering: Eiendomsmeglers undersøkelsesplikt er ytterligere skjerpet - Ny lov om eiendomsforvaltning trådte i kraft Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.01.2008, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.03.2008 nnhold: Søknadsskjema - reduksjon/fritak av kommunale gebyrer Kommunale avgifter 2008 2008/36-1 305/2008

Detaljer

Tilskudd til toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester over statsbudsjettets kap post 64 - utbetaling i Dok.dato:

Tilskudd til toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester over statsbudsjettets kap post 64 - utbetaling i Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.02.08-24.02.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.03.2008 nnhold: S-4/2008 - Rapportering om ressurskrevende tjenester - Tilskuddsordning Tilskudd til toppfinansieringsordning

Detaljer

Offentlig journal ***** Personalmappe - ***** ***** ***** 2011/821-9 1486/2013 RSTA/TIH 22.04.2013 29.04.2013 ***** Søknad om skadefelling av gjess

Offentlig journal ***** Personalmappe - ***** ***** ***** 2011/821-9 1486/2013 RSTA/TIH 22.04.2013 29.04.2013 ***** Søknad om skadefelling av gjess Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2013-3.5.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.11.2013 nnhold: ersonalmappe - 2011/821-9 1486/2013 22.04.2013 RSTA/TH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Melding om tiltak. Melding om tiltak 2008/ /2008 TEKN/JER /1-75

Offentlig journal. Melding om tiltak. Melding om tiltak 2008/ /2008 TEKN/JER /1-75 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.03.08-06.04.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 11.04.2008 nnhold: Melding om tiltak Melding om tiltak 2008/244-1 1266/2008 TEKN/JER 12/1-75 Harald Store

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på arbeidsforhold. Bekreftelse på arbeidsforhold - Jørgen Betten 2011/665-1 1592/2011 SAMFUTV/AJH 01.11.2011 30.05.

Offentlig journal. Bekreftelse på arbeidsforhold. Bekreftelse på arbeidsforhold - Jørgen Betten 2011/665-1 1592/2011 SAMFUTV/AJH 01.11.2011 30.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.2012-31.05.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2012 Bekreftelse på arbeidsforhold Bekreftelse på arbeidsforhold - Jørgen Betten 2011/665-1 1592/2011

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.09.2016 Oversendelse av vedlegg til søknad om finansiering av ridehall på Huser Ridehus -

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om støtte til forprosjekt. Søknad om støtte til forprosjekt 2007/366-1 1740/2007 RSTA/OAD 10.05.2007 26.04.

Offentlig journal. Søknad om støtte til forprosjekt. Søknad om støtte til forprosjekt 2007/366-1 1740/2007 RSTA/OAD 10.05.2007 26.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J,A 10.05.2007 nnhold: Søknad om støtte til forprosjekt Søknad om støtte til forprosjekt 2007/366-1 1740/2007 26.04.2007 RSTA/OAD

Detaljer

Offentlig journal. Søknad for Bolyst-midler. Bolyst 2011-2014 2011/210-7 1507/2011 13.01.2012 SAMFUTV/OAD 18.10.2011. Unjárgga gielda/nesseby kommune

Offentlig journal. Søknad for Bolyst-midler. Bolyst 2011-2014 2011/210-7 1507/2011 13.01.2012 SAMFUTV/OAD 18.10.2011. Unjárgga gielda/nesseby kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.2012-30.01.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2012 nnhold: Søknad for Bolyst-midler Bolyst 2011-2014 2011/210-7 1507/2011 13.01.2012 18.10.2011

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om utbytte av veiskilt i Storslett Nasjonalparklandsby 2015/ /

Offentlig journal. Søknad om utbytte av veiskilt i Storslett Nasjonalparklandsby 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.07.2016 nnhold: Søknad om utbytte av veiskilt i Storslett Nasjonalparklandsby Søknad om bytte av veiskilt 2015/2418-3 5714/2016

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om kommunal bolig. Kommunale boliger 2008 2008/35-86 2720/2008 21.07.2008 TEKN/EJB 21.07.2008.

Offentlig journal. Søknad om kommunal bolig. Kommunale boliger 2008 2008/35-86 2720/2008 21.07.2008 TEKN/EJB 21.07.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.07.08-27.07.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 04.08.2008 nnhold: Søknad om kommunal bolig Kommunale boliger 2008 2008/35-86 2720/2008 TEKN/EJB 5 U.Off.

Detaljer

Dok.dato: 02.09.2008. Klassering: A20

Dok.dato: 02.09.2008. Klassering: A20 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.09.08-14.09.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 17.09.2008 nnhold: Legeerklæring Flytting til ny kommune 2008/251-9 3154/2008 02.09.2008 RSTA/BRN Tilg.kode

Detaljer

Offentlig journal. VS: Revidering av trafikksikkerhetsplan, FRIST Trafikksikkerhetsplan / /

Offentlig journal. VS: Revidering av trafikksikkerhetsplan, FRIST Trafikksikkerhetsplan / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 08.11.2009, Dokumenttype:,U, Status: J,A 11.11.2009 nnhold: VS: Revidering av trafikksikkerhetsplan, FRST 29.10.09 Trafikksikkerhetsplan 2010-2013 2009/771-2

Detaljer

Journaldato: 11.7.2014-13.7.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.04.2010.

Journaldato: 11.7.2014-13.7.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.04.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.7.2014-13.7.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.07.2014 Søknad på ressurser til spesialundervisning/hjelp for Barnehagemappe - 2009/1249-15

Detaljer

Offentlig journal. Ang. sletting av eiendommen 21/798 på Rossmolla. 21/798 Grensejustering - Kransvikvn / /

Offentlig journal. Ang. sletting av eiendommen 21/798 på Rossmolla. 21/798 Grensejustering - Kransvikvn / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.7.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.08.2010 nnhold: Ang. sletting av eiendommen 21/798 på Rossmolla 2009/1785-7 6962/2010 10.05.2010 Hammerfest Energi

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om barnehageplass - Oddleif Nilsen. Barnehageplasser 2013-2014 2013/268-2 1102/2013 02.04.2013 02.04.

Offentlig journal. Søknad om barnehageplass - Oddleif Nilsen. Barnehageplasser 2013-2014 2013/268-2 1102/2013 02.04.2013 02.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-5.4.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A 16.04.2013 nnhold: Søknad om barnehageplass - Oddleif Nilsen Barnehageplasser 2013-2014 2013/268-2 1102/2013

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Søknad om permisjon 2009/ /2009 RDM/SL *****

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Søknad om permisjon 2009/ /2009 RDM/SL ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 18.10.2009, Dokumenttype:,U, Status: J,A 23.10.2009 nnhold: Søknad om permisjon Søknad om permisjon 2009/721-1 3318/2009 29.09.2009 RDM/SL P Offl. 13 Jfr.

Detaljer

Offentlig journal. Jørgen Betten - søknad om plass. Barnehageplasser 2011-2012 2011/214-12 767/2011 26.08.2011 NOS/KIH 29.02.

Offentlig journal. Jørgen Betten - søknad om plass. Barnehageplasser 2011-2012 2011/214-12 767/2011 26.08.2011 NOS/KIH 29.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.02.2012-29.02.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2012 nnhold: Jørgen Betten - søknad om plass Barnehageplasser 2011-2012 2011/214-12 767/2011 29.02.2012

Detaljer

Offentlig journal. Vuonnamárkanat i Nesseby - søknad om fast årlig støtte til Vuonnamárkanat. Vuonnamárkanat 2006/487-19 3406/2008 SPRÅ/JJ 29.09.

Offentlig journal. Vuonnamárkanat i Nesseby - søknad om fast årlig støtte til Vuonnamárkanat. Vuonnamárkanat 2006/487-19 3406/2008 SPRÅ/JJ 29.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.12.2008, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.01.2009 nnhold: Vuonnamárkanat i Nesseby - søknad om fast årlig støtte til Vuonnamárkanat Vuonnamárkanat U 2006/487-19

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.3.2012, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2012 Oppmålingsgebyr Søknad om deling av grunneiendom 1942/14/4 2010/2013-5

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse vannledning Mortensnes - Nesseby kommune - Anbudsgrunnlag anleggsarbeider. Utvidelse av vannledningsnett Mortensnes

Offentlig journal. Forlengelse vannledning Mortensnes - Nesseby kommune - Anbudsgrunnlag anleggsarbeider. Utvidelse av vannledningsnett Mortensnes Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.09.08-28.09.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 03.10.2008 nnhold: Forlengelse vannledning Mortensnes - Nesseby kommune - Anbudsgrunnlag anleggsarbeider Utvidelse

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om tilskudd til utarbeiding av forretningsplan og markedsundersøkelse

Offentlig journal. Søknad om tilskudd til utarbeiding av forretningsplan og markedsundersøkelse Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J,A 15.06.2007 nnhold: Søknad om tilskudd til utarbeiding av forretningsplan og markedsundersøkelse Søknad om midler fra ordinært

Detaljer

Journaldato: 14.12.2009-20.12.2009, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 09.12.2009.

Journaldato: 14.12.2009-20.12.2009, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 09.12.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.12.2009-20.12.2009, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 22.12.2009 Søknad om oppsett av midlertidig gjerde i Pasvik naturreservat

Detaljer

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle Ut.: 17.12.2012 Arkivkode:002 Saksnr: 10/00448-036 Navn: Harstad kommune Dok.beskr: KOMMUNESAMMENSLÅING BJARKØY OG HARSTAD KOMMUNER OVERFØRING AV ARKIVMATERIALE Ut.: 17.12.2012 Arkivkode: Saksnr: 12/00316-007

Detaljer

Offentlig journal. Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/ /

Offentlig journal. Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.06.2015 nnhold: Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier Tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/1201-2

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende UKM i Nesseby og Fylkes-UKM i Hammerfest. Vedrørende UKM i Nesseby og Fylkes-UKM i Hammerfest 2005/ /2005

Offentlig journal. Vedrørende UKM i Nesseby og Fylkes-UKM i Hammerfest. Vedrørende UKM i Nesseby og Fylkes-UKM i Hammerfest 2005/ /2005 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 16.11.2008, Dokumenttype:,U, Status: J,A 24.11.2008 nnhold: Vedrørende UKM i Nesseby og Fylkes-UKM i Hammerfest Vedrørende UKM i Nesseby og Fylkes-UKM i

Detaljer

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok.

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2011 nnhold: Vedrørende eiendomsskatt på eiendommen 1942/65/42 Klage/spørsmål

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

Offentlig journal. SV: Ang bygdebok. Pris på trykking og innbinding av bygdebok 2013/494-4 2722/2013 26.06.2013 14.11.

Offentlig journal. SV: Ang bygdebok. Pris på trykking og innbinding av bygdebok 2013/494-4 2722/2013 26.06.2013 14.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 17.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2013 SV: Ang bygdebok ris på trykking og innbinding av bygdebok 2013/494-4 2722/2013 26.06.2013 SEN/SJE Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Kulturuka 2006 - Forespørsel om arrangement. Kulturuka 2006 2006/601-1 3203/2006 26.10.2006 RSTA/BL 28.10.

Offentlig journal. Kulturuka 2006 - Forespørsel om arrangement. Kulturuka 2006 2006/601-1 3203/2006 26.10.2006 RSTA/BL 28.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 02.11.2008, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.11.2008 nnhold: Kulturuka 2006 - Forespørsel om arrangement Kulturuka 2006 U 2006/601-1 3203/2006 26.10.2006

Detaljer

Journaldato: 07.12.2015-07.12.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2015. Dok.

Journaldato: 07.12.2015-07.12.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: Høring. 1/33- OPPFØRNG AV FRTDSBOLG - ANN-KRSTN JOHANSEN 1/33- OPPFØRNG

Detaljer

Dok.dato: 26.06.2015. Klassering: Dok.dato: 26.06.2015. Klassering: PLØ/BJOOLS

Dok.dato: 26.06.2015. Klassering: Dok.dato: 26.06.2015. Klassering: PLØ/BJOOLS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.8.2015-09.08.2015, Dokumenttype:,, Status: J, 14.08.2015 Tilsvar til kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Porsanger kommune 2014 Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Detaljer

Journaldato: 18.11.2015-18.11.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2015. Dok.

Journaldato: 18.11.2015-18.11.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A ARBEDSBEKREFTELSE- RTA SOLBERG PERSONALMAPPE - RTA SOLBERG 2015/1507-2 8527/2015

Detaljer

Journaldato: 16.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.09.2012. Dok.dato: 17.04.2013. Dok.

Journaldato: 16.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.09.2012. Dok.dato: 17.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.05.2013 Søknad om fristforlengelse på investeringstilskudd Guleng 3, forprosjekt

Detaljer

Offentlig journal. Tillatelse utvidelse av gårdsplass, terrenginngrep, 49/441 2014/2905-43 5205/2016 06.04.2016 07.04.2016

Offentlig journal. Tillatelse utvidelse av gårdsplass, terrenginngrep, 49/441 2014/2905-43 5205/2016 06.04.2016 07.04.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.04-07.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 11.04.2016 Tillatelse utvidelse av gårdsplass, terrenginngrep, 49/441 Søknad om tillatelse

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.12-11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Svar på henvendelse ang. boplikt Gnr 48 Bnr 27 Oppfølging av boplikt - gnr 48 bnr 27 2013/1031-6 23148/2013

Detaljer

Offentlig journal. Mail: Miljøvennlig energiforsyning - videre arbeid. Avsender Øst-Finnmark regionråd 2004/ /

Offentlig journal. Mail: Miljøvennlig energiforsyning - videre arbeid. Avsender Øst-Finnmark regionråd 2004/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 12.07.2007, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.07.2007 nnhold: Mail: Miljøvennlig energiforsyning - videre arbeid Øst-Finnmark regionråd 2004/833-7

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.02.14, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2014 nnhold: Fritak for feie- og vannavgift på gnr. 1942/78/26 Samlemappe

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.7.2010-2.8.2010, Dokumenttype:,U, Status: J,A 19.08.2010 nnhold: Avbestilling av SFO - plass Oppsigelse av SFO-plass 2010/152-169 10859/2010 ***** nnhold:

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.09.11, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 05.09.2011 nnhold: Arbeidsavtale 29,11% ved Sonjatun sykehjem til 11.12.11

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra lederforum onsdag Lederforum / / RDM/SL

Offentlig journal. Referat fra lederforum onsdag Lederforum / / RDM/SL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.10.08-26.10.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 30.10.2008 nnhold: Referat fra lederforum onsdag 19.09.07 Lederforum 2008 2008/213-4 3647/2008 19.09.2007

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse 2015/4-1 2/2015 04.02.2015 SK/GI 02.01.2015. Skjervøy kommune SK/GI

Offentlig journal. Bekreftelse 2015/4-1 2/2015 04.02.2015 SK/GI 02.01.2015. Skjervøy kommune SK/GI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.02.2015 Bekreftelse Bekreftelse på utbetalinger 2015 2015/4-1 2/2015 02.01.2015 SK/G 221 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Journaldato: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: 518.

Journaldato: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: 518. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.05.2010 NNHENTNG AV OPPLYSNNGER Amund P. Anti og Karen Magga Anti

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 02.10.07 02.10.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 02.10.07 02.10.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00884-010 U Datert: 25.09.07 Arkiv: 000 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Hanne-Lill og Eirik Larsen Dok: KRONPRINSPARETS BESØK I LYNGEN MANDAG 27. AUGUST Lnr.: 007628/07 J.nr: 07/01239-002 U Datert:

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.10.16, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2016 Arbeidsavtale -Fast tilsetting 2015/1293-5 8469/2016 24.10.2016

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende søknad på ledig stilling. Intern utlysning - hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider og autorisert sykepleier

Offentlig journal. Vedrørende søknad på ledig stilling. Intern utlysning - hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider og autorisert sykepleier Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2011-30.04.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.09.2012 nnhold: Vedrørende søknad på ledig stilling ntern utlysning - hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.10.14, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.10.2014 Tilsynsrapport Reisafjord Hotel, gnr 1942/46/15 Reisafjord hotell

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigmelding og kontrollerklæring for Johtin oaivi 14-16-18. Utleieleiligheter 2006/205-39 1483/2007 TEKN/ODN 18.04.

Offentlig journal. Ferdigmelding og kontrollerklæring for Johtin oaivi 14-16-18. Utleieleiligheter 2006/205-39 1483/2007 TEKN/ODN 18.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.04.2007 -, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.04.2007 nnhold: Ferdigmelding og kontrollerklæring for Johtin oaivi 14-16-18 Utleieleiligheter 2006/205-39 1483/2007

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.06.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.06.2013 nnhold: Midlertidig svar - søknad om deling gnr 1942/65/40 Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Egenmeldt sykefravær 3.kvartal 2014, RA - 0182 2014/717-2 20365/2014 RÅDMANN/ODMU 13.10.2014 01.10.

Offentlig journal. Egenmeldt sykefravær 3.kvartal 2014, RA - 0182 2014/717-2 20365/2014 RÅDMANN/ODMU 13.10.2014 01.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.10-12.10, Dokumenttype:,U, Status: J,A 13.10.2014 nnhold: Egenmeldt sykefravær 3.kvartal 2014, RA - 0182 Egenmeldt sykefravær 2014 2014/717-2 20365/2014

Detaljer

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.11.2015 Frister for spillemiddesøknader 2016 Spillemidler 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 Flesberg idrettsråd Frister

Detaljer

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.10.2013 nnhold: Søknad om fradeling av en parsell Porsanger kommune

Detaljer

Journaldato: 13.10.2011, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.10.2011. Dok.dato: 12.10.2011. Dok.

Journaldato: 13.10.2011, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.10.2011. Dok.dato: 12.10.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.10.2011 nnhold: Kommuneplanens arealdel Skibotndalen Storfjord Kommune Arealplan

Detaljer

Offentlig journal. Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett sentrum 2016/ /

Offentlig journal. Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett sentrum 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.12.2016 Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett sentrum 2016/1404-1 9592/2016 Ågot rene Johansen Bruk av offentlig parkeringsplass

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.1.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.01.2013 Tilsetting i 50 % stilling som ergoterapeut, vikariat - id 1355 tlysning

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.09.2016, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2016 nnhold: 1943/35/2/9 søknad om dispensasjon fra utslippstillatelse

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen Hanne Iversen. Leder Medlem Medlem Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen Hanne Iversen. Leder Medlem Medlem Medlem Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Offentlig journal. Svar -søknad om bedriftsrettet-/etablererstøtte - ***** ***** 2016/418-2 4782/2016 01.06.2016 21.06.2016

Offentlig journal. Svar -søknad om bedriftsrettet-/etablererstøtte - ***** ***** 2016/418-2 4782/2016 01.06.2016 21.06.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2016 Svar -søknad om bedriftsrettet-/etablererstøtte - ***** ***** Søknad om bedriftsrettet-/etablererstøtte - ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.12.2016 Svar på åpen søknad Åpne søknader 2015 2015/1829-3 9668/2016 01.12.2016 Mina Marie Nybruket Vedtak på søknad om spesialpedagogisk

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.01.14, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.01.2014 Melding om vedtak - Økonomiplan 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 2013/3918-5

Detaljer

Journaldato: 24.11.2011, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.11.2011. Dok.dato: 23.11.2011. Dok.

Journaldato: 24.11.2011, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.11.2011. Dok.dato: 23.11.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2011 tbetalingsanmodning - Spillemidler til anl.nr. 1939 0039 01 Åsen friluftsanlegg

Detaljer

Offentlig journal. Melding om tiltak. Melding om tiltak 2008/ / TEKN/JER 12/244.

Offentlig journal. Melding om tiltak. Melding om tiltak 2008/ / TEKN/JER 12/244. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.05.08-01.06.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 05.06.2008 nnhold: Melding om tiltak Melding om tiltak 2008/398-1 1925/2008 TEKN/JER 12/244 Avsender Nils

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende søknad om permisjon. Personalmappe - ***** ***** 2011/416-3 856/2011 NOS/BRN 10.08.2011 10.04.

Offentlig journal. Vedrørende søknad om permisjon. Personalmappe - ***** ***** 2011/416-3 856/2011 NOS/BRN 10.08.2011 10.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2012-30.04.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2012 Vedrørende søknad om permisjon Personalmappe - ***** ***** 2011/416-3 856/2011 10.08.2011 NOS/BRN

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra politiske verv i perioden Siv Elin Hansen (Sv) 2016/ /

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra politiske verv i perioden Siv Elin Hansen (Sv) 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.11.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.11.2016 Søknad om permisjon fra politiske verv i perioden 5.12.16-31.03.17 - Siv Elin Hansen (Sv) Søknad om permisjon

Detaljer

Offentlig journal. Opprettelse av festegrunn 52/6 - tomt nr. 5 Åsen Østre 2015/886-5 4232/2015 09.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Opprettelse av festegrunn 52/6 - tomt nr. 5 Åsen Østre 2015/886-5 4232/2015 09.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2015 Opprettelse av festegrunn 52/6 - tomt nr. 5 Åsen Østre 52/6 - Fradeling Kristen-Are Figenschau/Marit Figenschau 2015/886-5

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om permisjon 2015/272-11 7288/2015 24.09.2015 02.10.2015. Innkalling til møte 2015/1282-10 7421/2015 30.09.2015 01.10.

Offentlig journal. Vedtak om permisjon 2015/272-11 7288/2015 24.09.2015 02.10.2015. Innkalling til møte 2015/1282-10 7421/2015 30.09.2015 01.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2015 2015/272-11 7288/2015 24.09.2015 Khadija Mohammed Omar nnkalling til møte Diverse skriv - Skibotn skole 2015/1282-10

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Arbeidsbekreftelse Personalmappe - tilsettingsforhold - Heidi Aasen Nilsen U 2010/232-1 977/2010 02.02.2010 HAUB/Kirsten Elvsveen ***** Mottaker Heidi Aasen Nilsen Utvidelse

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2012, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.06.2012 Byggetillatelse for enebolig, Steinsvik, gnr 1942/67/19 Byggesak

Detaljer

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 03.11.2011 Sør-Varanger kommune - Søknad om dispensasjon for tilknytning

Detaljer

Journaldato: 29.6.2012-30.6.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 22.06.2012.

Journaldato: 29.6.2012-30.6.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 22.06.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.6.2012-30.6.2012, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.07.2012 nnhold: Melding til tinglysing. 110/3-110/15 - Krav om sammenslåing av tinglyste

Detaljer