Dok.dato: Klassering: Dok.dato: Klassering: PLØ/BJOOLS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 26.06.2015. Klassering: Dok.dato: 26.06.2015. Klassering: PLØ/BJOOLS"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J, Tilsvar til kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Porsanger kommune 2014 Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Porsanger kommune / / PLØ/LEAND 200 Avsender Bjørg Eva Olsen Mottaker Skatt nord - Avdeling for innkreving - Kontrollgruppa Tilsvar til kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Porsanger kommune 2014 Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Porsanger kommune / / PLØ/LEAND 200 Avsender Bjørg Eva Olsen Mottaker Skatteetaten Høringsuttalelse - tbedring av kjerrevei over GBnr 24/1 fra parkeringsplass til hyttefelt - Gaggavann Vest i Porsanger kommune. Søker: Gagga hytteforening Sak til høring - tbedring av kjerrevei over GBnr 24/1 fra parkeringsplass til hyttefelt - Gaggavann Vest i Porsanger kommune. Søker: Gagga hytteforening 2015/ /2015 TEKN/NGGOL V60 Avsender ngrid Golten TEKN/NGGOL - Teknisk avdeling Side: 1 av 16

2 Tjenesteattest Tjenesteattest 2015/ /2015 ADM/SLCO Avsender Silje Marlen Coucheron ADM/SLCO Mottaker Bekreftelse på opptjent lønn Bekreftelse på opptjent lønn 2015/ /2015 ADM/SLCO Avsender Silje Marlen Coucheron ADM/SLCO Mottaker Melding om vedtak - Søknad om startlån - Startlån / /2015 PLØ/LEAND Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt 252 Avsender Kine Føhr TEKN/KNFOH Mottaker Side: 2 av 16

3 Vedr. søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsboliger - Gnr. 36 Bnr. 57 og 58 tslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra fritidsboliger gnr 36 bnr / /2015 TEKN/OYVJON 36/57 Avsender Øyvind Jonas TEKN/OYVJON Mottaker Viktor Wisløff Midlertidig svar 2-Jordlovsbehandling - Deling av grunneiendom gnr 22 bnr 4 Jordlovsbehandling - Deling av grunneiendom gnr 22 bnr / /2015 TEKN/NGGOL V60 Avsender ngrid Golten TEKN/NGGOL Mottaker Yngve Andersen Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Porsanger kommune 2015 Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Porsanger kommune / /2015 PLØ/LEAND 200 Avsender Bjørg Eva Olsen Mottaker Skatt nord - Avdeling for innkreving - Kontrollgruppa Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Porsanger kommune 2015 Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Porsanger kommune / /2015 PLØ/LEAND 200 Avsender Bjørg Eva Olsen Mottaker Skatt nord - Avdeling for innkreving - Kontrollgruppa Side: 3 av 16

4 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Kolbjørn Moe 2015/ /2015 TEKN/ROYROS K01 TEKN/ROYROS Avsender Kolbjørn Moe Saldokort ldskog Gårdsprodukter Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Foretak ldskog Gårdsprodukter Zsuzsanna Meszaros 2015/ /2015 TEKN/NGGOL 19/26 TEKN/NGGOL Avsender Fylkesmannen i Finnmark - Landbruksavdelingen Saldokort Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søker Foretak John nge Henriksen 2015/ /2015 TEKN/NGGOL 7/42 TEKN/NGGOL Avsender Fylkesmannen i Finnmark - Landbruksavdelingen Side: 4 av 16

5 Saldokort Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søker Foretak John nge Henriksen 2015/ /2015 TEKN/NGGOL 7/42 TEKN/NGGOL Avsender Fylkesmannen i Finnmark - Landbruksavdelingen Saldokort Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søker Foretak Grete-Liv Olaussen 2015/ /2015 TEKN/NGGOL 5/83 TEKN/NGGOL Avsender Fylkesmannen i Finnmark - Landbruksavdelingen Jordlovsbehandling - Deling av eiendommen gnr 3 bnr 12 Jordlovsbehandling - Deling av eiendommen gnr 3 bnr / / TEKN/NGGOL V60 TEKN/NGGOL TO Avsender Åshild Strømstad Langø Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Jaktlaget Stine Strifeldt 2015/ /2015 TEKN/ROYROS K01 TEKN/ROYROS Avsender Jaktlaget Stine Strifeldt Side: 5 av 16

6 Høringsuttalelse - Tillatelse til etablering av vei til hyttetomt GBFnr 33/1/29. Tillatelse til etablering av vei til hyttetomt GBFnr 33/1/29. Søker Gunnvor Kristiansen 2015/ / TEKN/VKPA 33/1/29 TEKN/VKPA Avsender Sametinget - Sámediggi Analyseresultater drikkevann nett - prøven tatt ut Analyseresultater drikkevann, bassengvann og sigevann fra avfall 2015/ /2015 TEKN/OYVJON J81 TEKN/OYVJON Avsender Fishguard Alta Saksbehandlingsgebyr - søknad om tillatelse til tiltak - Gnr. 17 Bnr. 419 Tillatelse til tiltak - oppføring av enebolig og garasje på GBnr 17/419 Tiltakshaver: ngri Karlsen 2015/ /2015 TEKN/VKPA 17/419 Avsender Viktoria Paulsen TEKN/VKPA Mottaker ngri Karlsen Graving i strandsonen Storbukt i Kolvik Graving i strandsonen Storbukt i Kolvik 2015/ / TEKN/VCGAM Q07 TEKN/VCGAM Avsender Hans-Jørgen Andersen Side: 6 av 16

7 Kommunestyre- og fylkestingsvalget nnsending av forhåndsstemmer Kommunestyre- og fylkestingsvalget / /2015 ADM/SLSR 014 ADM/SLSR Avsender Posten Norge As nderskrevet arbeidsavtale - Arbeidskontrakter brukerstyrte personlige assistenter / / HO/BENMOE 411 HO/BENMOE TE Avsender nderskrevet arbeidsavtale - Arbeidskontrakter brukerstyrte personlige assistenter / / HO/BENMOE 411 HO/BENMOE TE Avsender Kopi av brev til Marit Kirsten Kåven - Bortfesters godkjenning - overføring av festerett gnr 36 bnr 1 fnr 14 Bortfesters godkjenning - overføring av festerett 2015/ / TEKN/CAMVON L31 TEKN/CAMVON Avsender Finnmarkseiendommen Side: 7 av 16

8 Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket, gnr 20 bnr 18 Produksjonstilsskudd i jordbruket. Søknadsfrist / /2015 TEKN/NGGOL Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt V13 TEKN/NGGOL Avsender Foretak Terje Danielsen nnsynsbegjæring - dokument 1 Søknad om konsesjon på erverv av gnr 17 bnr 5 Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 17 bnr 5 - søker Gjermund Thomassen 2015/ /2015 TEKN/NGGOL Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt V60 Avsender Sagat Mottaker Porsanger kommune TEKN/NGGOL nvitasjon til kurs om Grunnskolens informasjonssystem (GS) 17.september i Alta nformasjon og kopier av brev til oppvekst- og kulturavdelingen / /2015 KO/KNJOH 000 KO/KNJOH Avsender Fylkesmannen i Finnmark - Oppvekst- og utdanningsavdelingen Side: 8 av 16

9 tsatt frist - Klage på avslag Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 15 bnr 11 og gnr 15 bnr 28. Søker Heggøy Aktiv AS 2015/ /2015 TEKN/NGGOL V60 Avsender Advokatselskapet Per A. Amundsen AS TEKN/NGGOL B 14 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Jim Robert Henriksen 2015/ /2015 TEKN/ROYROS K01 TEKN/ROYROS Avsender Jim Robert Henriksen Søknad om utvidelse av kjenkebevilling - ute Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning / / ADM/SLSR 63 Avsender Olderfjord Hotel Russenes Camping ADM/HEGHÅK B 36 Høringsuttalelse -tbedring av kjerrevei fra parkeringsplass til hyttefelt Gagga Nord tbedring av kjerrevei fra parkeringsplass til hyttefelt Gagga Nord 2015/ /2015 TEKN/VKPA Q10 TEKN/VKPA Avsender Porsanger kommune, Teknisk avdeling -jordbrukssjef Side: 9 av 16

10 Høringsuttalelse - tbedring av kjerrevei fra parkeringsplass til hyttefelt Gagga Nord tbedring av kjerrevei fra parkeringsplass til hyttefelt Gagga Nord 2015/ /2015 TEKN/VKPA Q10 TEKN/VKPA Avsender Fylkesmannen i Finnmark - Miljøvernavdelingen Høringsuttalelse - tbedring av kjerrevei fra parkeringsplass til hyttefelt Gagga Nord tbedring av kjerrevei fra parkeringsplass til hyttefelt Gagga Nord 2015/ /2015 TEKN/VKPA Q10 TEKN/VKPA Avsender Sametinget - Sámediggi Kopi av brev til Yngve Andersen - midlertidig svar 2 Jordlovsbehandling. Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr 22 bnr 4 Caskil. Deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr 22 bnr 4 Caskil. Søker: Yngve Andersen 2015/ /2015 TEKN/CAMVON 22/4 TEKN/CAMVON Avsender Porsanger kommune, Teknisk avdeling -jordbrukssjef Side: 10 av 16

11 Begjæring om utlegg/ Forliksklage- Begjæring om utlegg/ Forliksklage- 2015/ /2015 Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt 203 Avsender Bjørg Eva Olsen Mottaker Namsmannen i Porsanger Høringdokumenter - Noark 5 tjenestegrensesnitt Høring - Noark 5 tjenestegrensesnitt 2015/ / ADM/TOVSET 064 ADM/TOVSET TO Avsender Riksarkivet Kopi av brev til Jørn Aatos V Olsen - Bortfesters godkjenning - overføring av festerett gnr 3 bnr 1 fnr 17 Bortfesters godkjenning - overføring av festerett 2015/ /2015 TEKN/CAMVON L31 TEKN/CAMVON Avsender Finnmarkseiendommen Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven. Dispensasjon fra motorferdselloven. Søker Judith Celius 2015/ /2015 TEKN/ROYROS K01 TEKN/ROYROS Avsender Judith Celius Side: 11 av 16

12 tvidelse av skjenkebevilling Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning / /2015 ADM/SLSR 63 Avsender Hege Håkonsen ADM/HEGHÅK Mottaker Olderfjord Hotel Russenes Camping Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Tilsagnet skal benyttes innen til Praksisplass / / ADM/SLCO ADM/SLCO Avsender NAV Finnmark nnvilgelse av Attføringspensjon fra KLP - Attførings-/uførepensjon / / ADM/ASBLYN ADM/ASBLYN Avsender KLP Forsikringsservice AS Side: 12 av 16

13 Kopi av brev fra KLP - Ny årsinntekt 2015 Attføringspensjon / /2015 ADM/ASBLYN ADM/ASBLYN Avsender KLP Forsikringsservice AS tvidelse av skjenkebevilling - ute Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning / /2015 ADM/SLSR 63 Avsender Hege Håkonsen ADM/HEGHÅK Mottaker Olderfjord Hotel Russenes Camping Kopi av brev fra KLP - Vedtak om opphør av midlertidig uførepensjon fra KLP - Attførings- / uførepensjon fra KLP / /2015 ADM/ASBLYN ADM/ASBLYN Avsender KLP Forsikringsservice AS Side: 13 av 16

14 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Tilsagnet skal benyttes innen Tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet / /2015 ADM/SLCO ADM/SLCO Avsender NAV Finnmark Oversendelse av faktura for kjøp av tomt - Tomt nr. 4 på Bjerklandsfeltet Tomtesøknad - Bjerkland boligfelt 2014/ /2015 TEKN/CAMVON L83 Avsender Kine Føhr TEKN/KNFOH Mottaker ngri Karlsen Vedr klage på pålegg om opprydding av område på Gnr. 4 Bnr Ronny Wilhelmsen Lakkservice Forurensning / Opprydding av område rundt Lakkservice ved Falas 2010/ /2015 TEKN/VCGAM K23 Avsender Victor Gamst TEKN/VCGAM Mottaker Ronny Wilhelmsen Side: 14 av 16

15 Vedrørende lånesøknad - Avdragsutsettelse / /2015 Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt Avsender Skandiabanken Åpen søknad på stilling Åpne søknader på stillinger / /2015 ADM/ASBLYN Off.l Ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste 416 ADM/TOVSET Avsender Tinglyst dokument i retur - tleggsforretning / / Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt Avsender Brønnøysundregistrene - løsøreregisteret Side: 15 av 16

16 Ad innfrielse av lån, kunde Endrede lånevilkår ad. lånenr. 2014/ /2015 PLØ/LNTS Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1- Lovbest. taushetsplikt 252 PLØ/LNTS Avsender DNB Bank ASA Nabovarsel Nabovarsel 2015/ / TEKN/VKPA 16/430 TEKN/VKPA Avsender Odin Prosjektering AS v/svein Erik Amundsen Side: 16 av 16

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Dok.dato: 07.08.2015. Klassering: U63 ADM/SILSIR. Dok.dato: 07.08.2015. Klassering: 34/195 TEKN/OYVJON. Dok.dato: 07.08.2015.

Dok.dato: 07.08.2015. Klassering: U63 ADM/SILSIR. Dok.dato: 07.08.2015. Klassering: 34/195 TEKN/OYVJON. Dok.dato: 07.08.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.08.2015-16.08.2015, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 21.08.2015 Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning 14.8-15.8.2015 Skjenkebevilling for

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.06.2010 nnhold: Tilsetting i stilling som kommuneveterinær D 636 Utlysning av stilling

Detaljer

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.05.2014 nnhold: Søker Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 211 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan: Hyttefelt Horsnes Gbnr. 49/7

Offentlig journal. Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan: Hyttefelt Horsnes Gbnr. 49/7 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.2.2011, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2011 Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan: Hyttefelt Horsnes

Detaljer

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle Ut.: 17.12.2012 Arkivkode:002 Saksnr: 10/00448-036 Navn: Harstad kommune Dok.beskr: KOMMUNESAMMENSLÅING BJARKØY OG HARSTAD KOMMUNER OVERFØRING AV ARKIVMATERIALE Ut.: 17.12.2012 Arkivkode: Saksnr: 12/00316-007

Detaljer

Journaldato: 1.12.2009, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.11.2009. Dok.dato: 30.11.2009. Dok.

Journaldato: 1.12.2009, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.11.2009. Dok.dato: 30.11.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2009, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2009 nnhold: Rammetillateles - Ny vannledning Røyelen og 6,7 km opp Reisadalen.

Detaljer

POSTLISTE Navn: ************************************************************ Navn: ************************************************************

POSTLISTE Navn: ************************************************************ Navn: ************************************************************ Lnr: 6250/12 Regdato:13.08.2012 Arkivkode:A10 *** Saksnr: 12/244-283 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Fvl 13 Dok.beskr: SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS Lnr: 6251/12 Regdato:13.08.2012 Arkivkode:A10 *** Saksnr:

Detaljer

HO/GUNJOH TEKN/CAMVON PLØ/LINUTS

HO/GUNJOH TEKN/CAMVON PLØ/LINUTS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Gunnlaug Johnsen HO/GUNJOH Mottaker HELFO Helseøkonomiforvaltningen Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 27.08.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/476-4 U Sakstittel Feiing og boligtilsyn i Bjerkreim kommune Mottaker Bjerkreim kommune 1-FA-M80; 2-FE-026 Feiing og boligtilsyn i Bjerkreim kommune TEA-TBR-REG

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal. Fysisk test. Øvelser 2011/4332-11 21141/2012 01.06.2012 06.06.2012 ***** ***** ***** ***** ***** ST-Personalmappe - ***** *****

Offentlig journal. Fysisk test. Øvelser 2011/4332-11 21141/2012 01.06.2012 06.06.2012 ***** ***** ***** ***** ***** ST-Personalmappe - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.06.2012 Fysisk test Øvelser 2011/4332-11 21141/2012 Rolf-Vidar Olsen m.fl.

Detaljer

Journaldato: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.04.2013. Dok.dato: 16.04.2013. Dok.

Journaldato: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.04.2013. Dok.dato: 16.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.04.2013 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/16/3 Søknad om deling

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/719-17 Sakstittel Dok.dato 13.05.2015 Utredningsarbeid på Felt 1 Stjernøya/Seiland - Avsender Advokatfirmaet Hjort DA Finnmarkskommisjonen 1-ARKIVKODE-412.5 Mottatt dokumentutdrag

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok.

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.11.2010 Tillatelse ett trinn - byggetillatelse hytte på gbn. 1942/22/56 Byggesak

Detaljer

Offentlig journal. Taushetserklæring. ***** ***** - Personalsak 2007/472-2 1874/2007 RDL/EAM 21.05.2007 23.05.2007 TE. Søknad om stilling

Offentlig journal. Taushetserklæring. ***** ***** - Personalsak 2007/472-2 1874/2007 RDL/EAM 21.05.2007 23.05.2007 TE. Søknad om stilling Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.5.2007, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.06.2007 nnhold: Taushetserklæring ***** ***** - ersonalsak 2007/472-2 1874/2007 Ofl. 6.2a 420 TE Roger Svendsen

Detaljer

Offentlig journal. Fast arbeidsavtale. ***** ***** - Personalsak 2007/896-1 3890/2007 05.10.2007 RDL/EAM 04.10.2007. Søknad om permisjon

Offentlig journal. Fast arbeidsavtale. ***** ***** - Personalsak 2007/896-1 3890/2007 05.10.2007 RDL/EAM 04.10.2007. Søknad om permisjon Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.10.2007, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.10.2007 Fast arbeidsavtale ***** ***** - ersonalsak 2007/896-1 3890/2007 04.10.2007 Mottaker Nina Tofteng Søknad

Detaljer

Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V72. (enhet/initialer): LYADM/ET. Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V83 LYADM/ET. Dok.dato: 16.02.

Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V72. (enhet/initialer): LYADM/ET. Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V83 LYADM/ET. Dok.dato: 16.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03.10, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2010 OKsvik gård vedproduksjon AS - søknad om NMSK tilskudd. Gnr.85 bnr.1 Oksvik gård vedproduksjon

Detaljer

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08.

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.08.2013 nnhold: Augustaborg G 03 - UTF av fundamentering

Detaljer

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03.

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.3.2012, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2012 Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1 Diverse bekreftelser i landbruket

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. fondslån i Loppa kommune - betalingsavtale. Vedr. fondslån i Loppa kommune - betalingsavtale 2011/440-3 1810/2011 14.11.

Offentlig journal. Vedr. fondslån i Loppa kommune - betalingsavtale. Vedr. fondslån i Loppa kommune - betalingsavtale 2011/440-3 1810/2011 14.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 10.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2013 Vedr. fondslån i Loppa kommune - betalingsavtale Vedr. fondslån i Loppa kommune - betalingsavtale 2011/440-3

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende omlegging av trase for adkomst fra gnr 4 bnr 1 til gnr 5 bnr 1 -merknader. Gnr 5 bnr 1 - Willy Haugen

Offentlig journal. Vedrørende omlegging av trase for adkomst fra gnr 4 bnr 1 til gnr 5 bnr 1 -merknader. Gnr 5 bnr 1 - Willy Haugen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2014-7.10.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.10.2014 nnhold: Vedrørende omlegging av trase for adkomst fra gnr 4 bnr 1 til gnr 5 bnr 1 -merknader Gnr

Detaljer

Dok.dato: 19.06.2008. Klassering: K46. 43/37 Dispensasjon fra veglovens byggegrense langs veg for ombygging av garasje langs fv 211 i Dyrøy kommune

Dok.dato: 19.06.2008. Klassering: K46. 43/37 Dispensasjon fra veglovens byggegrense langs veg for ombygging av garasje langs fv 211 i Dyrøy kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2008, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.07.2008 Ny oppmåling av tellende areal på vald nr 17 Dyrøya ytre Godkjenning av vald - Dyrøya ytre 2008/389-2 2657/2008

Detaljer

Journaldato: 18.11.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2009. Klassering: LYADM/EMH. Dok.

Journaldato: 18.11.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2009. Klassering: LYADM/EMH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.11.2009 nnhold: Kommunal bolig 2009/9811-1 39495/2009 LYADM/EMH 613 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer