Offentlig journal. Tillatelse til deling av 6 tomter. Søknad om tillatelse til tiltak 11/ / /2011 TEKN/ROO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Tillatelse til deling av 6 tomter. Søknad om tillatelse til tiltak 11/ / /2011 TEKN/ROO"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: Tillatelse til deling av 6 tomter Søknad om tillatelse til tiltak 11/ / / TEKN/ROO 11/187 Mottaker Nesseby kommune njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO nnhold: Kontantstøtte / / NOS/DT 233 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/DT nnhold: Nesseby kommune - Gravemelding i Varangerbotn Gravemelding 11/ / / TEKN/JJ L00 Mottaker VarangerKraft Gravemelding og Geomatikk njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Side: 1 av 56

2 nnhold: Mottatt søknad om utbygg på bolig gnr. 12, bnr. 4 i Meskelv Søknad om tiltak uten ansvarsrett 12/4 2012/ / TEKN/JJ 12/4 Mottaker Edit Johnsen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Byggetillatlese Søknad om tiltak uten ansvarsrett 4/ / / TEKN/JJ 4/89 Mottaker Jan nge Johansen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Gravemelding gnr. 12, bnr. 4, Edith Johnsen, Gornitak, Nesseby kommune Gravemelding 12/4 2012/ / TEKN/JJ Q07 Mottaker Geomatikk m/fl njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Høring Søknad om areal til jordbruksformål ved Burnes 12/1 2012/ / TEKN/TN V60 Mottaker Finnmarkseiendommen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/TN Side: 2 av 56

3 nnhold: Gravemelding Gravemelding 11/3 2012/ / TEKN/JJ Q07 Mottaker TK Lindseth njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Vedrørende kjøp av eiendom berørt av nytt boligfelt. Solsiden boligfelt 2011/ / TEKN/JJ 611 Mottaker Arvid leym Mottaker Tove Marie Corneliussen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Svar på gravemelding Gravemelding 11/ / / TEKN/JJ Q07 Mottaker var Winther njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Arbeidsbekreftelse - Sissel Røstgaard leie- og omsorg - Arbeidsbekreftelse/attester / / LOM/EN 420 Mottaker Sissel Røstgaard njárgga gielda/nesseby kommune LOM/EN Side: 3 av 56

4 nnhold: Tillatelse til bruk av motorkjøretøy i forbindelse med oppsyn og tilsyn for viltnemda Tillatelse til bruk av motorkjøretøy i forbindelse med oppsyn og tilsyn for viltnemda 2012/ / RDM/SL K01 Mottaker Jan Hansen njárgga gielda/nesseby kommune RDM/SL nnhold: Ferdigmelding Ferdigmelding 2/ / / TEKN/JJ 2/28 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Ferdigmelding Ferdigmelding 2/ / / TEKN/JJ 2/32 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Steinar Håkonsen nnhold: ersonalmappe / / SAMFTV/AJH Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/AJH Side: 4 av 56

5 nnhold: HS 13/06 rosjektmidler Rusmiddelprosjekt rosjektmidler til rusmiddelarbeid - Samtinget 2012/ / HJTJ/KB 233 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune HJTJ/KB TE Sametinget nnhold: ersonalmappe / / RSTA/TH Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/TH B 23 nnhold: Angående klage på dispensasjoner gitt for motorferdsel i Nesseby kommune - Reinbeitedistrikt 6 Varjjat siida distrikt 6 - Klage på innvilgede disper i Nesseby kommune 2012/ / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM B 10 Fylkesmannen i Finnmark nnhold: Landbruksfaglig uttalelse - sak 06/00267 søknad om areal til jordbruksformål ved Burnes Søknad om areal til jordbruksformål ved Burnes 12/1 2012/ / TEKN/TN V60 Mottaker Finnmarkseiendommen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/TN Side: 5 av 56

6 nnhold: Høring - Søknad om festekontrakt for landbruksareal gnr 12 bnr 1 fnr 5 - Nesseby kommune Høring - Søknad om festekontrakt for jordbruksareal gnr 12 bnr 1 fnr 5 - Nesseby kommune 2012/ / TEKN/TN 12/1/5 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/TN B 3 Finnmarkseiendommen nnhold: Høring - sak 12/01001 Søknad om festekontrakt for jordbruksareal gnr 12 bnr 1 fnr 5 - Nesseby kommune Høring - Søknad om festekontrakt for jordbruksareal gnr 12 bnr 1 fnr 5 - Nesseby kommune 2012/ / TEKN/TN 12/1/5 Mottaker Finnmarkseiendommen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/TN nnhold: Vedr. Søknad til kulturskolen Kulturskolen / /2012 SAMFTV/JB A30 Mottaker Lars Martin Henriksen njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB nnhold: Søknad om plass - Gitar/Vokal Kulturskolen / /2012 SAMFTV/JB A30 Mottaker Stien Sofie Johnsen njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB Side: 6 av 56

7 nnhold: Søknad om plass - Gitar Kulturskolen / /2012 SAMFTV/JB A30 Mottaker Willy Andrè Johnsen njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB nnhold: Søknad om plass - Gitar Kulturskolen / /2012 SAMFTV/JB A30 Mottaker Brynjar Bønå njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB nnhold: Søknad om plass - Rockeverksted Kulturskolen / /2012 SAMFTV/JB A30 Mottaker nga-maja Jernsletten njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB nnhold: Søknad om plass - Gitar/piano/trommer Kulturskolen / /2012 SAMFTV/JB A30 Mottaker Fredrik Bomban njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB Side: 7 av 56

8 nnhold: Søknad om plass - Keyboard/Bass Kulturskolen / /2012 SAMFTV/JB A30 Mottaker Nora Eline og Adrian Hoigari njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB nnhold: Søknad om plass - Gitar Kulturskolen / /2012 SAMFTV/JB A30 Mottaker Tor Nikolai Henriksen njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB nnhold: Søknad kulturskolen - Duodji Kulturskolen / /2012 SAMFTV/JB A30 Mottaker mia krogh njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB nnhold: Oversendelse av skjøte Oversendelse av skjøte for bortfesters godkjenning 12/ / / TEKN/JJ 12/282 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Advokat Bjørn T. Steffensen Side: 8 av 56

9 nnhold: Tilbakeføring i samsvar med inngått avtale i kartforretning med Statens vegvesen 16. juni 1994 Tilbakeføring av strandelinje og sjøgrunn til eiendom 14/ / / TEKN/JJ 14/82 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/HANHAN Margott og Karl Grindstein nnhold: Høringsuttalelse Revisjon av løypenettet i utmark 2011/ / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Fylkesmannen i Finnmark nnhold: ersonalmappe / /2012 RSTA/TH Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/TH nnhold: Analyseresultater for perioden Vannprøver / / TEKN/JJ J81 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Karin Dahl Barlien Side: 9 av 56

10 nnhold: Høring av snøskuter og barmarksløyper i Nesseby kommune Revisjon av løypenettet i utmark 2011/ / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Fylkesmannen i Finnmark nnhold: Snøskuterløype nr. 9 Justering av skuterløype nr. 9 - Leiononløypa - Nesseby kommune 2012/ / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Fylkesmannen i Finnmark nnhold: Tilbakemelding gravehenvendelse nr Gravemelding 10/ / / TEKN/JJ Q07 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB Gravemeldingen nnhold: Revisors beretning vedrørende prosjektet "samisk kurs for voksne" Språkmidler / / SRÅ/JJ 233 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SRÅ/JJ TE Finnmark kommunerevisjon KS Side: 10 av 56

11 nnhold: Styrevedtak angående etablering av treningssenter Anette Smuk Buljo - rosjekt Helsa ro 2012/ / SAMFTV/OAD 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD Varanger ballklubb nnhold: Godkjent søknad Husbanken - Rentekompensasjon skolebygg 2011/ / TEKN/ODN 233 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN Husbanken nnhold: ersonalmappe / / ØKON/MD Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/MD nnhold: ersonalmappe / / ØKON/MD Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/MD Side: 11 av 56

12 nnhold: ersonalmappe / / ØKON/MD Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/MD nnhold: ersonalmappe / / SAMFTV/AJH Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/AJH TE nnhold: Konsesjon på erverv av fast eiendom Konsesjon på erverv av fast eiendom m.v. 11/36 og / / TEKN/JJ 13,, JF FVL /36 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE nnhold: Gravemelding Gravemelding - ved kraftlaget Varangerbotn 2012/ / TEKN/JJ Q07 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB Vidar Wilhelmsen Side: 12 av 56

13 nnhold: Søknad om dispensasjon barmark 2012 Søknad om dispensasjon barmark / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Øystein Nilsen nnhold: Søknad om dispensasjon barmark 2012 vedlegg Søknad om dispensasjon barmark / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Øystein Nilsen nnhold: Søknad om konsesjon på gnr 11 bnr 36 og 136 Konsesjon på erverv av fast eiendom m.v. 11/36 og / / TEKN/JJ 13,, JF FVL /36 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE nnhold: Vedlegg til høringsutalelse fra VSM Revisjon av løypenettet i utmark 2011/ / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Varanger Samiske Museum Side: 13 av 56

14 nnhold: Vedlegg til høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Revisjon av løypenettet i utmark 2011/ / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Naturvernforbundet i Finnmark nnhold: Svar på søknad om forsøk med valgfag Søknad om forsøk med valgfag på 9. og 10. trinn fra høsten / / NOS/BRN B05 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN tdanningsdirektoratet nnhold: ersonalmappe 2011/ / HJTJ/AJO Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune HJTJ/AJO nnhold: ersonalmappe 2011/ / HJTJ/AJO Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune HJTJ/AJO Side: 14 av 56

15 nnhold: ersonalmappe 2011/ / HJTJ/AJO Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune HJTJ/AJO nnhold: Manglende målerbrev og tinglysning - etterlysning av svar Manglende målebrev i forbindelse med akspropriasjon av eiendom tilhørende Thorleif Michelsen gbnr 10/ / / TEKN/JJ 10/45 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/HANHAN TE Advokat Ove Aslaksen nnhold: Søknad om støtte - Ambulerende frisør Søknad om støtte til oppstart av bedrift - ambulerende frisør 2012/ / SAMFTV/OAD 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD Ragnhild Mietinen nnhold: Oppsigelse av kommunal leilighet Kommunale boliger / / TEKN/EJB 614 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB TE Kate tsi Side: 15 av 56

16 nnhold: Tlbakemelding på Tana kommunes søknad om løypetrasè opp fra Tanaelva ved Skiippagurra Arctic Trail mappe / / SAMFTV/OAD K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD Fylkesmannen i Finnmark nnhold: nvitasjon til fagsamling nvitasjon til fagsamling på barnehageområdet 17. og 18. oktober / / NOS/BRN A10 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TE Fylkesmannen i Finnmark nnhold: etterlysning av svar Masternes Metalco - leie Nyelv Kai 2012/ / TEKN/ODN Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN Arthur Masternes nnhold: Nesseby kommune- pålegg om retting etter tilsyn med Nesseby kommune som barnehagemyndighet Fylkesmannen - Varsel om tilsyn med Nesseby kommune som barnehagemyndighet 2012/ / RSTA/J A10 Mottaker Dale, Kari njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/J Side: 16 av 56

17 nnhold: Vedlegg tilsettingsbrev- Tidlig intervensjon - rosjektmedarbeider 2012/ / HJTJ/KB 412 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/TH nnhold: Elevmappe / / NOS/BRN 13,, JF FVL Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN nnhold: ersonalmappe / / NOS/BRN Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN nnhold: Elevmappe / / NOS/BRN 13,, JF FVL Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN Side: 17 av 56

18 nnhold: Fritak fra mine verv i Nesseby kommune Søknad om fritakelse fra verv i forbindelse med utflytting 2012/ / RSTA/BO 080 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO Anjna Helena Øfsti glem nnhold: Søknad om forlengelse av botiden i kommunal bolig Kommunale boliger / / TEKN/EJB 614 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB TE Johan Mathis N. ljo nnhold: Kompetanse for kvalitet - bekreftelse på studiestart Kompetanse for kvalitet studieåret 2012/ / / NOS/J 233 Mottaker Fylkesmannen i Finnmark v/ Erik Lysberg, Statens hus, 9815 Vadsø njárgga gielda/nesseby kommune NOS/J nnhold: Elevmappe / / NOS/BRN 13,, JF FVL Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TE Side: 18 av 56

19 nnhold: Konstituering som virksomhetsleder ersonalmappe 2011/ / LOM/LJB Mottaker Leena Guttorm njárgga gielda/nesseby kommune LOM/LJB nnhold: Konstituering som virksomhetsleder ersonalmappe / / LOM/LJB Mottaker nga ettersen Lindi njárgga gielda/nesseby kommune LOM/LJB nnhold: Gravemelding Bergeby - Brønn og høydebasseng Gravemelding Bergeby 12/ / / TEKN/JJ Q07 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Anita Larsen nnhold: Tilbakemelding gravehenvendelse nr Gravemelding Bergeby 12/ / / TEKN/JJ Q07 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Gravemeldingen Side: 19 av 56

20 nnhold: Søknad om dispensasjon barmark 2012 Søknad om dispensasjon barmark / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Ottar Stores jaktlag nnhold: Søknad om dispensasjon barmark 2012 vedlegg Søknad om dispensasjon barmark / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Ottar Stores jaktlag nnhold: ersonalmappe / / LOM/LJB Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune LOM/LJB TE nnhold: nnkalling til fellesmøte Avtale om hospitering / / LOM/LG 13,, JF FVL Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune LOM/LG Side: 20 av 56

21 nnhold: Søknad om stipend Kommunestipend / / NOS/DT 076 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/DT Richard Roska Store nnhold: TV-aksjonen NRK - Oppfordring til bidrag TV-aksjonen NRK Amnesty nternational / / RSTA/BO X03 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO TV-aksjonen NRK Amnesty nternational nnhold: Tldeling av øremerkede midler for Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken / / NOS/BRN 233 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TE Scene Finnmark nnhold: Søknad om dispensasjon barmark 2012 Søknad om dispensasjon barmark / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Odd Henrik K Hættas jaktlag Side: 21 av 56

22 nnhold: Søknad om tillatelse til tiltak - Gangbru for sau Søknad om tillatelse til tiltak - Gangbru over Hammernes elv 2012/ / TEKN/JJ Q21 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Klubbvik beitelag nnhold: Ny purring - bygningsfaglig rapport for arkivlokaler Statsarkivet i Tromsø - Bygningsfaglig tilstandsrapport for arkivlokaler 2012/ / RSTA/BL C67 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BL Statsarkivet i Tromsø nnhold: Tilskudd til investering i beitefelt - Klubbvik beitelag - gangbru for sau over Bealàtjohka/Hammerneselva Fylkesmannen ber om tilbakemelding fra Nesseby kommune angående søknad fra Klubbvik beitelag om tilskudd til utbedring av bru over Hammerneselva 2012/ / TEKN/JJ 140 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Fylkesmannen i Finnmark nnhold: Oppsigelse av bolig Kommunale boliger / / TEKN/EJB 13,, JF FVL Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB TE Side: 22 av 56

23 nnhold: Søknad om dispensasjon barmark 2012 vedlegg Søknad om dispensasjon barmark / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Odd Henrik K Hættas jaktlag nnhold: Søknad om dispensasjon barmark 2012 Søknad om dispensasjon barmark / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Stig Erling Johnsens jaktlag nnhold: Søknad om dispensasjon barmark 2012 Søknad om dispensasjon barmark / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Sverre Nostes jaktlag nnhold: Søknad om dispensasjon barmark 2012 vedlegg Søknad om dispensasjon barmark / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Sverre Nostes jaktlag Side: 23 av 56

24 nnhold: Søknad om dispensasjon barmark 2012 Søknad om dispensasjon barmark / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Ole Meiruds jaktlag nnhold: Søknad om dispensasjon barmark 2012 vedlegg Søknad om dispensasjon barmark / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Ole Meiruds jaktlag nnhold: Anmodning om utbetaling av restbeløp Søknad om tilskudd til etablering av avregningssystem 2012/ / SAMFTV/OAD 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD Boazu AS nnhold: Søknad om forlengelse av botiden i kommunal bolig Kommunale boliger / / TEKN/EJB 614 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB TE Nils Henrik Lindi Side: 24 av 56

25 nnhold: Trafikksikkerhetsmidler 2013 Trafikksikkerhetsmidler / / TEKN/ODN 243 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN Øvernes Kristian nnhold: RG 204/11 - Doarjja lohkankursii Språkmidler / / SRÅ/JJ 233 Mottaker Sámediggi njárgga gielda/nesseby kommune SRÅ/JJ nnhold: Svar på søknad Søknad om dispensasjon jf. SKO insturksen / / ØKON/LBJ KR Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/LBJ TE nnhold: remiesatser i pensjonsordningen 2013 ensjonsordningen / / ØKON/ERB 570 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/ERB TE Kommunal landspensjonskasse Side: 25 av 56

26 nnhold: ensjonsordningen for sykepleiere ensjonsordningen / / ØKON/ERB 570 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/ERB TE Kommunal landspensjonskasse nnhold: Kommunalbanken setter ned p.t. renten med 0,15 prosentpoeng Rentenivå / / ØKON/MD 104 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/MD Kommunalbanken nnhold: Vedtak om tvangsmulkt - løpende dagmulkt og pålegg Mattilsynet - Vedtak om tvangsmulkt - løpende dagmulkt 2012/ / TEKN/JJ M12 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Mattilsynet Distriktskontoret for Øst-Finnmark nnhold: Tilskudd til rekruttering - og opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Helsedirektoratet - Tilskudd til brukerstyrt personlig assistanse 2012/ / HJTJ/AHS F22 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune HJTJ/AHS Helsedirektoratet Side: 26 av 56

27 nnhold: Fylkesmannen søker arnhager til å utvikle praksis innenfor barnehagens samfunnsmandat Fylkesmannen - tvikling av praksis i barnehage 2012/ / NOS/BRN A10 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN Fylkesmannen i Finnmark nnhold: Økte utgifter for Kvalsund kommune Kvalsund kommune - Kommunal medfinansiering - samhandlingsreformen 2012/ / RDM/SL F00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RDM/SL Kvalsund kommune nnhold: Fritak fra mine verv i Nesseby kommune Søknad om fritakelse fra verv i forbindelse med utflytting 2012/ / RSTA/BO 080 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO Jens Kristian Baustad nnhold: Gravemelding Gravemelding - skiltfornying E6 - E / / TEKN/JJ Q07 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB Stein Kåre Røvik Side: 27 av 56

28 nnhold: Rammetillatelse - arkering og utenomhusområde for Nesseby oppvekstsenter Rambøll - Rammesøknad vedrørende Nesseby Oppvekstsenter BT / / TEKN/JJ 11/65 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Anita Veiseth nnhold: RE: Gravemelding E6/ E75 Gravemelding - skiltfornying E6 - E / / TEKN/JJ Q07 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Anita Larsen nnhold: Tilbakemelding gravehenvendelse nr Gravemelding - Bugøyneskrysset 1/ / / TEKN/JJ Q07 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB Gravemeldingen nnhold: Brev om tilskudd til rekruttering av leger i kommunene nvitasjon til søknad om prosjektmidler - rekruttering og stabilisering av leger 2012/ / RDM/SL 243 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune HETJ/HO Hong Gu Side: 28 av 56

29 nnhold: Heving av leiekontrakten for kommunal bolig i Skoleveien 1 Kommunale boliger / / TEKN/EJB 13,, JF FVL Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB nnhold: Krav om matrikkelføring 8/3-8/40 Melding om avsluttet sak - krav om matrikkelføring 2012/ / TEKN/JJ L31 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/HANHAN Finnmark jordskifterett nnhold: Høring - forslag om endringer i finansieringsansvaret og den faglige samhandlingen mellom stat og kommune, foslag om styrking av barns rettigheter mv. Forslag til endringer i barnevernloven 2012/ / HJTJ/AJO F47 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune HJTJ/AJO Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement nnhold: Forslag til kandidater til Nordisk samisk likestillingspris 2012 Forslag til kandidater til Nordisk samisk likestillingspris / / SRÅ/JJ 076 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SRÅ/JJ TE Sametinget Side: 29 av 56

30 nnhold: Oppstart av "Fungkort" Oppstart av Kultur- og kollektivkortordningen "Fungkort" for ungdom i Finnmark 2012/ / SAMFTV/JB C10 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB Finnmark fylkeskommune nnhold: Søknad om leie av Tangnesveien 33c Kommunale boliger / / TEKN/EJB 614 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB TE Kjell Roger Henriksen nnhold: ttalelse Oppvekstsenteret - Ledige stillinger i barnehagen fra / / NOS/BRN AN Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TE nnhold: Angående klage på dispensasjoner gitt for motorferdsel i Nesseby kommune - Reinbeitedistrikt 6 Varjjat siida distrikt 6 - Klage på innvilgede disper i Nesseby kommune 2012/ / SAMFTV/BSM K01 Mottaker Fylkesmannen i Finnmark njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Side: 30 av 56

31 nnhold: rioritering av søkere Oppvekstsenteret - Ledige stillinger i barnehagen fra / / NOS/BRN AN Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TE nnhold: Gravemelding Nyborg Gravemelding 11/ / / TEKN/JJ Q07 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ B 3 Jarle Andreassen nnhold: Tilbakemelding gravehenvendelse nr Gravemelding 11/ / / TEKN/JJ Q07 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Gravemeldingen nnhold: Høring skuterløyper Revisjon av løypenettet i utmark 2011/ / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Mjelde Bjarne Side: 31 av 56

32 nnhold: Deres brev til Fylkesmannen i Finnmark datert Varjjat siida distrikt 6 - Klage på innvilgede disper i Nesseby kommune 2012/ /2012 SAMFTV/BSM K01 Mottaker Vàrijjatnjàrga 6 njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM nnhold: innkalling og sakspapirer representantskapsmøte KA Finnmark KS.17 oktober Kirkenes, Rica Arctic KA - nterkommunalt arkiv Finnmark / /2012 RSTA/BL 026 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BL TE Marion Sørensen nnhold: Skjøte Retur av tinglyst dokument 11/ / / TEKN/JJ 11/63 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ B 2 Statens Kartverk Vadsø nnhold: rosjekt "Nyttig å ha kunnskap i samisk språk" - Avslag på søknad tlysning av prosjektmidler for samarbeid mellom barnehage, grunn- og videregående skole i nordområde / / NOS/J 243 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/J Fylkesmannen i Finnmark Side: 32 av 56

33 nnhold: rosjekt "Besøk av lærere/foreldre fra skole 5 i etsjenga" - Tildeling tlysning av prosjektmidler for samarbeid mellom barnehage, grunn- og videregående skole i nordområde / / NOS/J 243 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/J Fylkesmannen i Finnmark nnhold: ersonalmappe / / LOM/LJB Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune LOM/LJB TE nnhold: Månedsrapport august Hjelp24 - Trygghetsalarmtjenesten / / LOM/NGEL 13,, JF FVL F25 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune LOM/NGEL nnhold: rogram informasjonsmøte om vergemålsreformen og opplæring i datafangstportalen. Fylkesmannen - Vergemålsreformen - Status og gjennomføring i / / RSTA/SR X47 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/SR TO Fylkesmannen i Finnmark Side: 33 av 56

34 nnhold: Månedsrapport august 2012 Beholdningsoppgaver / / ØKON/MD 255 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/MD DNB NOR Bank ASA nnhold: Forespørsel om bygging på eiendom 4/24 Forespørsel om oppsett av hytte 2012/ / TEKN/JJ L40 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Arne ersen nnhold: SD 045/11 - Melding om sluttutbetaling Språkmidler / / SRÅ/JJ 233 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SRÅ/JJ TE Sametinget nnhold: Godkjenning av tilsysnrapport - Karlebotn skole Varanger kraftnett - Tilsyn / / TEKN/ODN 663 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN Varanger Kraft AS Side: 34 av 56

35 nnhold: ersonalmappe / / RSTA/TH Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/TH TE nnhold: Grunneiers tillatelse til gjennoppbygging av gangbru for sau over Hammerneselva Søknad om tillatelse til tiltak - Gangbru over Hammernes elv 2012/ / TEKN/JJ Q21 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Finnmarkseiendommen nnhold: Vedrørende gjerdetrasè: Korsmyra - Seidafjellet Søknad om tillatelse til oppføring(videreføring) av reinsperregjerde mellom Korsmyra og Seidafjellet lang kommunegrensa mellom Nesseby og Tana 2011/ / TEKN/JER K40 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD Reinbeitedistrikt 6 nnhold: nvitasjon til å komme med innspill Vassdragskonsesjoner: Gjennomgang og prioritering av kommende revisjonsaker 2012/ / SAMFTV/AJH S05 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/AJH Finnmark fylkeskommune Side: 35 av 56

36 nnhold: Bekreftelse av yrke som fisker - Eirik Larsen Bekreftelse av yrke - Fisker 2012/ / SAMFTV/OAD 41 Mottaker Statens lånekasse for utdanning njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD nnhold: Landbruksfaglig uttalelse - Søknad om festekontrakt for landbruksareal gnr 12 bnr 1 fnr 5 Høring - Søknad om festekontrakt for jordbruksareal gnr 12 bnr 1 fnr 5 - Nesseby kommune 2012/ / TEKN/TN 12/1/5 Mottaker Finnmarkseiendommen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/TN nnhold: Vedlagt kopi av brev som blir lagt i vanlig post i morgen. Fylkesmannen - Fordeling av tilbakeholdte skjønnsmidler / / RDM/SL 243 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RDM/SL Larsen, Espen nnhold: Beslutning av Norges Høyesterett var Balto - Varsel om gjenåpning av lagmannsrettssak fra Sak A 2012/ / TEKN/ODN K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN Høyesteretts kontor Side: 36 av 56

37 nnhold: Søknad om bolig Kommunale boliger / / TEKN/EJB 614 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB TE Julie Hansen nnhold: Svar på søknad fra Bærum kommune Svar på søknad om timer til samisk opplæring skoleåret / / NOS/BRN 13,, JF FVL B02 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TE nnhold: Søknad om permisjon med lønn ersonalmappe / / NOS/BRN Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TE nnhold: Søknad om plass SFO 2012/ / / NOS/DT A22 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/DT Solfird A. Mathisen Side: 37 av 56

38 nnhold: Elevmappe / / NOS/BRN 13,, JF FVL Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TO nnhold: ersonalmappe / / NOS/BRN Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TE nnhold: Varsel om åpning av gjeldsforhandlinger Varsel om åpning av gjeldsforhandlinger / / ØKON/LBJ 13,, JF FVL Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/LBJ TE nnhold: Reguleringsplan for Nyelv industriområde - Varsel om oppstart ndustriområde Nyelv 2012/ / SAMFTV/OAD 611 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD Finnmarkseiendommen Side: 38 av 56

39 nnhold: Søknad om bolig Kommunale boliger / / TEKN/EJB 614 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB TE Katrine T. Nilsen nnhold: ersonalmapper 2011/ / LOM/LJB Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune LOM/LJB nnhold: Kontrollseddel - Z42528 leie- og omsorg - eriodiske kontroller 2012/ / LOM/EN 651 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune LOM/EN TE Auto Center AS nnhold: Forventede pensjonskostnader 2013 ensjonsordningen / / ØKON/ERB 570 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/ERB TE DNB Livsforsikring ASA Side: 39 av 56

40 nnhold: Forventede pensjonskostnader 2013 ensjonsordningen / / ØKON/ERB 570 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/ERB TE DNB Livsforsikring ASA nnhold: Søknad om bytte av bolig Kommunale boliger / / TEKN/EJB 614 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB TE Jan-Olaf Andersen nnhold: Analyseresultater for perioden Vannprøver / /2012 TEKN/JJ J81 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Karin Dahl Barlien nnhold: KS kontingent for 2013 KS kontingenter / /2012 RSTA/TH 221 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/TH TE KS Side: 40 av 56

41 nnhold: Mattilsynet ønsker forslag til deltakere i dyrevernnemdene for perioden Valg av deltakere i dyrevernsnemda / / RSTA/BO 033 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO Johan Mikkel Tornensis nnhold: Søknad om 50% permisjon fra barnehageplass Barnehageplasser / / NOS/KH A10 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN B 40 Ràvdnà Màrja Nilsdatter Gaup og Jovnna-Edvar A. Ballovara nnhold: Kvittering fra KL vedr. Skademelding for tingskade Skadeskjema Tingskade 2012/ / TEKN/JJ 261 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE KL Forsikring nnhold: Angående søknad om 50% permisjon fra barnehageplass Barnehageplasser / / NOS/KH A10 Mottaker Ràvdnà Màrja Nilsdatter Gaup og Jovnna-Edvar A. Ballovara njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN Side: 41 av 56

42 nnhold: 2012/ / RDM/SL 416 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RDM/SL nnhold: ersonalmappe / / NOS/BRN Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TE nnhold: nvitasjon til fagsamling nvitasjon til fagsamling på barnehageområdet 17. og 18. oktober / / NOS/BRN A10 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TE Fylkesmannen i Finnmark nnhold: Manglende opplysninger - Behandling av søknad om samtykke Behandling av søknad om samtykke - Johtin Oaivi - Avlastningsbolig 11/ / / TEKN/JJ 11/187 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Arbeidstilsynet Side: 42 av 56

43 nnhold: Overføring av festerett Bortfesters godkjenning - overføring av festerett 12/ / / TEKN/JJ 12/1-76 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Finnmarkseiendommen nnhold: Søknad om stipend Kommunestipend / /2012 NOS/DT 076 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/DT Victoria Eriksen nnhold: Rullering av kommuneplan for drett og fysiske aktivitet Kommuneplan for drett og fysiske aktiviteter 2011/ / SAMFTV/JB 140 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB Nesseby drettsforening nnhold: ersonalmappe 2011/ / LOM/LJB Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune LOM/LJB Side: 43 av 56

44 nnhold: Ansattes opplysningsplikt til barneverntjenesten Kommunens ansvar for oppfølging av voldsutsatte barn ved krisesentere 2012/ /2012 HJTJ/AJO H43 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune HJTJ/AJO Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement nnhold: Detaljprosjektering tbedring av Bergeby vannverk 2011/ / TEKN/JJ M12 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Rambøll AS nnhold: Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Nyelv ndustrioråde ndustriområde Nyelv 2012/ / SAMFTV/OAD 611 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD Direktoratet for mineralforvaltning med bergmesteren for Svalbard nnhold: ersonalmappe / / LOM/LJB Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune LOM/LJB TE Side: 44 av 56

45 nnhold: Søknad om stipend Kommunestipend / /2012 NOS/DT 076 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/DT Terje Njuolla nnhold: Vedrørende Nesseby kommune - revidering/utvidelse av barmark- og skuterløype Revisjon av løypenettet i utmark 2011/ / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO Reinbeitedistrikt 6 nnhold: Nasjonalparkstyrets vedtak Delvis innvilget tilleggssøknad om landingstillatelse for helikopter ved Vestre Jakobselv og Skallelva i tillegg til Komagelv innenfor Varangerhalvøya nasjonalpark 2012/ / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre nnhold: Nyborgmoen SØF - Overtakelse av Forsvarets eiendom gnr 11 bnr 130 Forsvarsbygg - Avhending av fast eiendom i Forsvarets eie - utvidet offentlig avklaring trinn / / RDM/SL 600 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RDM/SL Forsvarsbygg Side: 45 av 56

46 nnhold: Kontrakt for utførelse av utenomhusarbeider - Oppvekstsenter Rambøll - Rammesøknad vedrørende Nesseby Oppvekstsenter BT / /2012 TEKN/JJ 11/65 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE TK Lindseth AS nnhold: RG 295/11 - Raporta ja rehkedoallu - sámegielkursa ollesolbmuide Språkmidler / / SRÅ/JJ 233 Mottaker Sámediggi njárgga gielda/nesseby kommune SRÅ/JJ nnhold: Tillatelse til oppføring av grillstue - Soltunveien 4 Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Soltunveien / / TEKN/JJ L42 Mottaker Heidi Mathilde Olsen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Tillatelse til oppføring av tilbygg på gnr. 12, bnr. 4 i Meskelv Søknad om tiltak uten ansvarsrett 12/4 2012/ / TEKN/JJ 12/4 Mottaker Edit Johnsen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Side: 46 av 56

47 nnhold: ersonalmappe 2011/ / RSTA/TH Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/TH nnhold: Melding om vedtak - Rammetillatelse for oppføring av bolig på gnr. 8, Bnr 33 i Vesterelv Søknad om rammetillatelse 8/ / / TEKN/JJ 8/33 Mottaker Edgar Olsen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: ersonalmappe 2011/ / RSTA/TH Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/TH nnhold: Varsling om oppmålingsforettning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning 11/ / / TEKN/HANHAN 11/91 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/HANHAN TE Gunn Astrid Omland Side: 47 av 56

48 nnhold: Tilbud på reparasjon av tak Reparasjon av tak på Rådhuset 2012/ / RSTA/BO 612 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/HANHAN TE Byggmakker Kirkenes nnhold: TLBD Reparasjon av tak på Rådhuset 2012/ / RSTA/BO 612 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/HANHAN TE Bygger`n nnhold: Søknad om permisjon fra barnehagen Barnehageplasser / / NOS/KH A10 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TE Sirèn Johnsen nnhold: Melding om vedtak - Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 11, bnr. 36 og 136 Konsesjon på erverv av fast eiendom m.v. 11/36 og / / TEKN/JJ 11/36 Mottaker Jon Andreas Smuk og Ellen Anne Siri njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Side: 48 av 56

49 nnhold: ersonalmappe 2011/ / RSTA/TH Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/TH TE nnhold: rotokoll for oppmålingsforretning Oppmåling av eiendom 11/ / / TEKN/JJ L33 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Søknad om plass SFO 2012/ / / NOS/DT A22 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/DT Jeanett B. Store nnhold: ersonalmappe / / NOS/BRN Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TE Side: 49 av 56

50 nnhold: ersonalmappe / / NOS/BRN Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TE nnhold: ersonalmappe 2011/ / LOM/LJB Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune LOM/LJB TE nnhold: ersonalmappe 2011/ / LOM/LJB Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune LOM/LJB TE nnhold: Oppsigelse av stilling ersonalmappe / / LOM/LJB Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune LOM/LJB Side: 50 av 56

51 nnhold: ersonalmappe / / LOM/LJB Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune LOM/LJB nnhold: ersonalmappe / / LOM/LJB Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune LOM/LJB nnhold: nnspill til regulering for Nyelv industriområde ndustriområde Nyelv 2012/ / SAMFTV/OAD 611 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD Fylkesmannen i Finnmark nnhold: ersonalmappe 2011/ / RSTA/TH Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/TH TE Side: 51 av 56

52 nnhold: rotokoll fra telefonmøte for region 8 den 3. september og vedtak om kvote for lisensfelling av ulv Rovviltnemda / / SAMFTV/OAD K47 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD Fylkesmannen i Troms - Rovviltnemda nnhold: Nettverket Glød nformasjon om det regionale nettverket Glød i Finnmark 2012/ / NOS/BRN B00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN Fylkesmannen i Finnmark nnhold: tlysning av prosjektmidler tlysning av prosjektmidler til pedagogisk likestillingsarbeid i barnehagen / / NOS/BRN 243 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN Fylkesmannen i Finnmark nnhold: Gravemelding Meskelv Gravemelding 11/ / / TEKN/JJ Q07 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE gravemelding Side: 52 av 56

53 nnhold: Tilbakemelding gravehenvendelse nr Gravemelding 11/ / / TEKN/JJ Q07 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ B 4 Gravemeldingen nnhold: Vannprøveplan for 4. kvartal 2012 Vannprøver / / TEKN/JJ J81 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Karin Dahl Barlien nnhold: Vedrørende søknad om fradeling parsell fra 5/51 til boligformål Rekvisisjon av oppmålingsforretning 2012/ / TEKN/HANHAN L33 Mottaker Wenche M. Ellingsen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Manglende opplysninger Behandling av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven / / TEKN/JJ 11/134 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Arbeidstilsynet Side: 53 av 56

54 nnhold: Melding om sluttutbetaling Språkmidler / / SRÅ/JJ 233 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SRÅ/JJ TE Sametinget nnhold: Revisors beretning vedrørende prosjektet "Samiske stedsnavn i Nesseby" Språkmidler / / SRÅ/JJ 233 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SRÅ/JJ TE Finnmark kommunerevisjon nnhold: tskrift 2012/ / ØKON/LBJ 13,, JF FVL Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/LBJ TE nnhold: Søknad om stipend Kommunestipend / / NOS/DT 076 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/DT Gustav Johansen Side: 54 av 56

55 nnhold: Søknad om stipend Kommunestipend / / NOS/DT 076 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/DT Kristine Ballari nnhold: Søknad om stipend Kommunestipend / / NOS/DT 076 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/DT Sictoria Sjkåvik nnhold: Søknad om stipend Kommunestipend / / NOS/DT 076 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/DT Hilde Katrin tse nnhold: Søknad om studiepermisjon (2) ersonalmappe / / RSTA/TH Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/TH TE Side: 55 av 56

56 nnhold: søknad om godkjenning av plan for nydyrking 2027/12/335, 336 -Bergeby- Nesseby kommune - Jo Dikkanen søknad om godkjenning av plan for nydyrking 2027/12/335, 336 -Bergeby- Nesseby kommune - Jo Dikkanen 2012/ / TEKN/TN 12/335 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/TN B 3 Jo Dikkanen Side: 56 av 56

Offentlig journal. Buss-skur. Vedrørende buss-skur i Mortensnes 2011/ /2011 TEKN/ODN N06

Offentlig journal. Buss-skur. Vedrørende buss-skur i Mortensnes 2011/ /2011 TEKN/ODN N06 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.02.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.02.2013 Buss-skur Vedrørende buss-skur i Mortensnes 2011/524-1 1125/2011 14.09.2011 TEKN/ODN 13,, JF FVL. 13.1

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** HJTJ/KIB

Dok.dato: Klassering: ***** HJTJ/KIB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2013-20.9.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2013 ***** ***** ***** Personalmappe - ***** ***** 2012/29-11 3333/2012 19.09.2012 HJTJ/OT P Offl.

Detaljer

Offentlig journal. Varsling om oppmåling. Oppmåling av eiendom 11/ / /2012 TEKN/JIJ L33

Offentlig journal. Varsling om oppmåling. Oppmåling av eiendom 11/ / /2012 TEKN/JIJ L33 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.12.2012 Varsling om oppmåling Oppmåling av eiendom 11/91 2012/849-6 3181/2012 06.09.2012 TEKN/JJ L33 Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 11/91 TEKN/HANHAN. Dok.dato: Klassering: 11/91 TEKN/HANHAN. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 11/91 TEKN/HANHAN. Dok.dato: Klassering: 11/91 TEKN/HANHAN. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2013 nnhold: Varsel om oppmåling på sak 11/381 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning 11/91 2011/381-7

Detaljer

Offentlig journal. Fulstendighetserklæring 2010 for regnskapet til Nesseby Kirkelig fellesråd. Nesseby Menighetsråd - Årsregnskap 2010

Offentlig journal. Fulstendighetserklæring 2010 for regnskapet til Nesseby Kirkelig fellesråd. Nesseby Menighetsråd - Årsregnskap 2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.7.2013-19.7.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2013 Fulstendighetserklæring 2010 for regnskapet til Nesseby Kirkelig fellesråd Nesseby Menighetsråd

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven 5-1. Elevmappe - ***** ***** 2012/ /2012 NOS/BRN

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven 5-1. Elevmappe - ***** ***** 2012/ /2012 NOS/BRN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 1.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2013 Vedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven 5-1. Elevmappe - 2012/513-5 2802/2012 07.08.2012 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Fwd: Søknadsskjemaer for endring. Søknad om rammetillatelse 8/ / / TE TEKN/JIJ 8/33

Offentlig journal. Fwd: Søknadsskjemaer for endring. Søknad om rammetillatelse 8/ / / TE TEKN/JIJ 8/33 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.5.2013-10.5.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.11.2013 nnhold: Fwd: Søknadsskjemaer for endring Søknad om rammetillatelse 8/33 2011/684-24 1566/2013

Detaljer

Offentlig journal. Utbetalingsanmodning - Varangerbotn Kunstgressbane. Utbetalingsanmodning - Varangerbotn Kunstgressbane 2011/ /2011

Offentlig journal. Utbetalingsanmodning - Varangerbotn Kunstgressbane. Utbetalingsanmodning - Varangerbotn Kunstgressbane 2011/ /2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.9.2013-6.9.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2013 tbetalingsanmodning - Varangerbotn Kunstgressbane tbetalingsanmodning - Varangerbotn Kunstgressbane

Detaljer

Offentlig journal. Doarjjataohccan sàmegielat prosekttii. Språkseminar / /2011 SPRÅ/JJ A03

Offentlig journal. Doarjjataohccan sàmegielat prosekttii. Språkseminar / /2011 SPRÅ/JJ A03 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.9.2013-27.9.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2013 Doarjjataohccan sàmegielat prosekttii Språkseminar 2011 2011/426-6 904/2011 31.08.2011 SPRÅ/JJ

Detaljer

Offentlig journal ADVOKSTER SOM HJELPEVERGER. Fylkesmannen - Overformynderiet 2012-2014 2012/415-8 1681/2013 14.05.2013 21.05.2013 RSTA/BL X47 RSTA/BL

Offentlig journal ADVOKSTER SOM HJELPEVERGER. Fylkesmannen - Overformynderiet 2012-2014 2012/415-8 1681/2013 14.05.2013 21.05.2013 RSTA/BL X47 RSTA/BL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.5.2013-24.5.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.11.2013 nnhold: ADVOKSTER SOM HJELPEVERGER Fylkesmannen - Overformynderiet 2012-2014 2012/415-8 1681/2013

Detaljer

Søknad om overføring av ubrukt tilskudd til kommunalt arbeid i Nesseby kommune gitt over statsbudsjettets kap 0761 post 63 i Dok.

Søknad om overføring av ubrukt tilskudd til kommunalt arbeid i Nesseby kommune gitt over statsbudsjettets kap 0761 post 63 i Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 10.02.2008, Dokumenttype:,U, Status: J,A 13.02.2008 nnhold: Søknad om overføring av ubrukt tilskudd til kommunalt arbeid i Nesseby kommune gitt over statsbudsjettets

Detaljer

Offentlig journal. Representantskapsmøte IKAF 19.mai med sakspapirer. Representantskapsmøte i Finnmark kommunerevisjon IKS 2005 2005/355-35 1566/2009

Offentlig journal. Representantskapsmøte IKAF 19.mai med sakspapirer. Representantskapsmøte i Finnmark kommunerevisjon IKS 2005 2005/355-35 1566/2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.2009-10.05.2009, Dokumenttype:,U, Status: J,A 25.05.2009 nnhold: Representantskapsmøte KAF 19.mai med sakspapirer Representantskapsmøte i Finnmark kommunerevisjon

Detaljer

Offentlig journal. Klage på avslag om oppføring av hytte /10/20 - Vesterelv. Søknad om tiltak uten ansvar 10/ / /2013 TEKN/JIJ

Offentlig journal. Klage på avslag om oppføring av hytte /10/20 - Vesterelv. Søknad om tiltak uten ansvar 10/ / /2013 TEKN/JIJ Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.01.2014 nnhold: Klage på avslag om oppføring av hytte - 2027/10/20 - Vesterelv Søknad om tiltak uten ansvar 10/20 2011/419-15

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om økonomisk støtte på kr ,- Søknad om økonomisk støtte på kr ,- 2008/ /

Offentlig journal. Søknad om økonomisk støtte på kr ,- Søknad om økonomisk støtte på kr ,- 2008/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 24.08.2008, Dokumenttype:,U, Status: J,A 29.08.2008 nnhold: Søknad om økonomisk støtte på kr. 10.000,- Søknad om økonomisk støtte på kr. 10.000,- 2008/574-1

Detaljer

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.01.2011 Tor-Alfred tsi, Reinbeitedistrikt 7 - Søknad om godkjenning

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dispensasjon. Søknad om dispensasjon - Sommer / /2007 RSTA/BSM

Offentlig journal. Søknad om dispensasjon. Søknad om dispensasjon - Sommer / /2007 RSTA/BSM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.09.2007-14.09.2007, Dokumenttype:,U, Status: J,A 21.09.2007 nnhold: Søknad om dispensasjon Søknad om dispensasjon - Sommer 2007 2007/430-151 3272/2007

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalsak Liv-Randi Aune 2011/ /2011 HJTJ/LRA

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalsak Liv-Randi Aune 2011/ /2011 HJTJ/LRA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09.2011-30.09.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2012 ***** ***** ***** Personalsak Liv-Randi Aune 2011/118-1 429/2011 02.09.2011 02.02.2011 HJTJ/LRA

Detaljer

Offentlig journal. Utlysningstekst - økonomisjef 100% fast stilling. Tilsetting økonomisjef / / RDM/MD

Offentlig journal. Utlysningstekst - økonomisjef 100% fast stilling. Tilsetting økonomisjef / / RDM/MD Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.07.08-20.07.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 24.07.2008 nnhold: Utlysningstekst - økonomisjef 100% fast stilling Tilsetting økonomisjef 2008 2008/523-1

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om startlån. Startlån og boligtilskudd / / RSTA/BIO

Offentlig journal. Søknad om startlån. Startlån og boligtilskudd / / RSTA/BIO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.9.2013-13.9.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2013 Søknad om startlån Startlån og boligtilskudd 2011 2011/531-11 1835/2011 21.11.2011 RSTA/BO P 13,,

Detaljer

Dok.dato: Klassering:

Dok.dato: Klassering: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.09.08-21.09.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 24.09.2008 nnhold: Søknad om kommunal bolig Kommunale boliger 2008 2008/35-117 3220/2008 13.09.2008 TEKN/EJB

Detaljer

Offentlig journal. Godkjent lærekontrakt - Barne- og ungdomsarbeider - korrigering. Godkjent lærekontrakt - Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Offentlig journal. Godkjent lærekontrakt - Barne- og ungdomsarbeider - korrigering. Godkjent lærekontrakt - Barne- og ungdomsarbeiderfaget Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.10.2007-12.10.2007, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.11.2007 nnhold: Godkjent lærekontrakt - Barne- og ungdomsarbeider - korrigering Godkjent lærekontrakt

Detaljer

Offentlig journal. Melding om vedtak - Gjeterhytte. Søknad om tiltak uten ansvar 11/1 2011/ /2011 TEKN/JIJ

Offentlig journal. Melding om vedtak - Gjeterhytte. Søknad om tiltak uten ansvar 11/1 2011/ /2011 TEKN/JIJ Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.11.2011-30.11.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2012 nnhold: Melding om vedtak - Gjeterhytte Søknad om tiltak uten ansvar 11/1 2011/388-3 1108/2011

Detaljer

Offentlig journal. Undersøkelse av vannmarkedet i Russland. Søknad om støtte til utredning av Hannoia`vi kilden 2007/ /2008 RSTA/OAD

Offentlig journal. Undersøkelse av vannmarkedet i Russland. Søknad om støtte til utredning av Hannoia`vi kilden 2007/ /2008 RSTA/OAD Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.02.08-17.02.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.03.2008 nnhold: Undersøkelse av vannmarkedet i Russland Søknad om støtte til utredning av Hannoia`vi kilden

Detaljer

Offentlig journal. innsending av barnevernstatistikken for innsending av barnevernstatistikken for / /

Offentlig journal. innsending av barnevernstatistikken for innsending av barnevernstatistikken for / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 07.12.2008, Dokumenttype:,U, Status: J,A 15.12.2008 nnhold: innsending av barnevernstatistikken for 2008 innsending av barnevernstatistikken for 2008 2008/856-1

Detaljer

Journaldato: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: 518.

Journaldato: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: 518. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.05.2010 NNHENTNG AV OPPLYSNNGER Amund P. Anti og Karen Magga Anti

Detaljer

Offentlig journal. Ledig stilling som flyktningkonsulent. Tilsetting av flyktningkonsulent 2013/326-30 1244/2013 09.04.2013 19.08.

Offentlig journal. Ledig stilling som flyktningkonsulent. Tilsetting av flyktningkonsulent 2013/326-30 1244/2013 09.04.2013 19.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.8.2013-23.8.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2013 Ledig stilling som flyktningkonsulent Tilsetting av flyktningkonsulent 2013/326-30 1244/2013 09.04.2013

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalmappe - ***** ***** ***** 2011/873-13 1895/2013 PLOM/LJB 02.09.2013 TE 24.05.2013 ***** Skjønnsmidler 2013

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalmappe - ***** ***** ***** 2011/873-13 1895/2013 PLOM/LJB 02.09.2013 TE 24.05.2013 ***** Skjønnsmidler 2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2013-7.6.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.11.2013 nnhold: ersonalmappe - 2011/873-13 1895/2013 24.05.2013 LOM/LJB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om omplassering. Søknad om omplassering. 2007/ / RSTA/BANIDB *****

Offentlig journal. Søknad om omplassering. Søknad om omplassering. 2007/ / RSTA/BANIDB ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J,A 21.06.2007 nnhold: Søknad om omplassering Søknad om omplassering. 2007/481-2 2256/2007 RSTA/BANDB P Ofl., fvl. 13. nnhold:

Detaljer

Offentlig journal. Høringsinnspill - Høringsuttalelse vedrørende kommunens arealplan. Rullering av kommuneplanens arealdel 2004/ /2008

Offentlig journal. Høringsinnspill - Høringsuttalelse vedrørende kommunens arealplan. Rullering av kommuneplanens arealdel 2004/ /2008 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06.08-22.06.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 25.06.2008 nnhold: Høringsinnspill - Høringsuttalelse vedrørende kommunens arealplan Rullering av kommuneplanens

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om støtte til forprosjekt. Søknad om støtte til forprosjekt 2007/366-1 1740/2007 RSTA/OAD 10.05.2007 26.04.

Offentlig journal. Søknad om støtte til forprosjekt. Søknad om støtte til forprosjekt 2007/366-1 1740/2007 RSTA/OAD 10.05.2007 26.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J,A 10.05.2007 nnhold: Søknad om støtte til forprosjekt Søknad om støtte til forprosjekt 2007/366-1 1740/2007 26.04.2007 RSTA/OAD

Detaljer

Offentlig journal 2009/492-1 2359/2009 01.07.2009 25.06.2009 RDM/SL F30. inkkluderingsdepartementet

Offentlig journal 2009/492-1 2359/2009 01.07.2009 25.06.2009 RDM/SL F30. inkkluderingsdepartementet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.07.2009 nnhold: - Høring - forslag til endring i lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborhgerloven)

Detaljer

Offentlig journal ***** Personalmappe - ***** ***** ***** 2011/821-9 1486/2013 RSTA/TIH 22.04.2013 29.04.2013 ***** Søknad om skadefelling av gjess

Offentlig journal ***** Personalmappe - ***** ***** ***** 2011/821-9 1486/2013 RSTA/TIH 22.04.2013 29.04.2013 ***** Søknad om skadefelling av gjess Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2013-3.5.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.11.2013 nnhold: ersonalmappe - 2011/821-9 1486/2013 22.04.2013 RSTA/TH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra undervisning - ***** ***** ***** Elevmappe - ***** ***** ***** 2009/1792-6 1073/2011 31.01.2011 21.01.

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra undervisning - ***** ***** ***** Elevmappe - ***** ***** ***** 2009/1792-6 1073/2011 31.01.2011 21.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2011-31.1.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 04.03.2011 nnhold: Søknad om permisjon fra undervisning - levmappe - U 2009/1792-6 1073/2011 21.01.2011

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om barnehageplass - Oddleif Nilsen. Barnehageplasser 2013-2014 2013/268-2 1102/2013 02.04.2013 02.04.

Offentlig journal. Søknad om barnehageplass - Oddleif Nilsen. Barnehageplasser 2013-2014 2013/268-2 1102/2013 02.04.2013 02.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-5.4.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A 16.04.2013 nnhold: Søknad om barnehageplass - Oddleif Nilsen Barnehageplasser 2013-2014 2013/268-2 1102/2013

Detaljer

Dok.dato: Klassering: Eiendomsmeglers undersøkelsesplikt er ytterligere skjerpet - Ny lov om eiendomsforvaltning trådte i kraft

Dok.dato: Klassering: Eiendomsmeglers undersøkelsesplikt er ytterligere skjerpet - Ny lov om eiendomsforvaltning trådte i kraft Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.01.2008, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.03.2008 nnhold: Søknadsskjema - reduksjon/fritak av kommunale gebyrer Kommunale avgifter 2008 2008/36-1 305/2008

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigmelding og kontrollerklæring for Johtin oaivi 14-16-18. Utleieleiligheter 2006/205-39 1483/2007 TEKN/ODN 18.04.

Offentlig journal. Ferdigmelding og kontrollerklæring for Johtin oaivi 14-16-18. Utleieleiligheter 2006/205-39 1483/2007 TEKN/ODN 18.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.04.2007 -, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.04.2007 nnhold: Ferdigmelding og kontrollerklæring for Johtin oaivi 14-16-18 Utleieleiligheter 2006/205-39 1483/2007

Detaljer

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.10.2013 nnhold: Søknad om fradeling av en parsell Porsanger kommune

Detaljer

Offentlig journal. Påminnelse om innbetaling av formye utbetalt lønn. Personalmappe ***** ***** 2011/188-6 175/2012 NOS/BRN 11.01.2012 05.07.

Offentlig journal. Påminnelse om innbetaling av formye utbetalt lønn. Personalmappe ***** ***** 2011/188-6 175/2012 NOS/BRN 11.01.2012 05.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.07.2012-31.07.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2012 Påminnelse om innbetaling av formye utbetalt lønn Personalmappe 2011/188-6 175/2012 05.07.2012

Detaljer

Offentlig journal. Vannprøveplan for 1. kvartal 2009 VANNPRØVER /1-1 10/2009 TEKN/ODN J81

Offentlig journal. Vannprøveplan for 1. kvartal 2009 VANNPRØVER /1-1 10/2009 TEKN/ODN J81 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 31.12.2008, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.01.2009 nnhold: Vannprøveplan for 1. kvartal 2009 VANNPRØVER 2009 2009/1-1 10/2009 30.12.2008 30.12.2008 TEKN/ODN

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.05.2011 Referat fra møte i ngdomsrådet den 11. mai 2011 Møter i ungdomsrådet 2009

Detaljer

Offentlig journal. Bosetting av flyktning - ***** ***** ***** Bosetting av flyktninger 2011 2010/2602-13 9440/2011 16.06.2011 01.06.

Offentlig journal. Bosetting av flyktning - ***** ***** ***** Bosetting av flyktninger 2011 2010/2602-13 9440/2011 16.06.2011 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 16.06.2011 nnhold: Bosetting av flyktning - ***** ***** ***** Bosetting av flyktninger 2011 2010/2602-13 9440/2011

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.3.2012, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2012 Oppmålingsgebyr Søknad om deling av grunneiendom 1942/14/4 2010/2013-5

Detaljer

Offentlig journal. Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/ /

Offentlig journal. Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.06.2015 nnhold: Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier Tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/1201-2

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra politiske verv i perioden Siv Elin Hansen (Sv) 2016/ /

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra politiske verv i perioden Siv Elin Hansen (Sv) 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.11.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.11.2016 Søknad om permisjon fra politiske verv i perioden 5.12.16-31.03.17 - Siv Elin Hansen (Sv) Søknad om permisjon

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet:

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet: Lnr: 2809/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:GN/BN 18/2 Saksnr: 11/492-10 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CLFA TEI Dok.beskr: TINGLYST EIENDOM, GNR 18 BNR 124 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV Lnr: 2810/12

Detaljer

Dok.dato: 02.09.2008. Klassering: A20

Dok.dato: 02.09.2008. Klassering: A20 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.09.08-14.09.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 17.09.2008 nnhold: Legeerklæring Flytting til ny kommune 2008/251-9 3154/2008 02.09.2008 RSTA/BRN Tilg.kode

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.06.2015-21.06.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.06.2015-21.06.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1788/15 Regdato:15.06.2015 Arkivkode:416 Saksnr: 15/107-35 Dok.type: /I Gradering: Navn: Jahn Hermod Røstad Dok.beskr: SØKNAD TIL SOMMERJOBB FOR UNGDOM Lnr: 1790/15 Regdato:15.06.2015 Arkivkode:614

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

Offentlig journal. Vedtaksmelding - valg av næringsutvalg for perioden 2015-2019 2015/1572-2 9055/2015 27.10.2015 30.10.2015

Offentlig journal. Vedtaksmelding - valg av næringsutvalg for perioden 2015-2019 2015/1572-2 9055/2015 27.10.2015 30.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.10.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.11.2015 nnhold: Vedtaksmelding - valg av næringsutvalg for perioden 2015-2019 Nærings- og kulturutvalg for perioden

Detaljer

Tilskudd til toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester over statsbudsjettets kap post 64 - utbetaling i Dok.dato:

Tilskudd til toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester over statsbudsjettets kap post 64 - utbetaling i Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.02.08-24.02.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.03.2008 nnhold: S-4/2008 - Rapportering om ressurskrevende tjenester - Tilskuddsordning Tilskudd til toppfinansieringsordning

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra lederforum onsdag Lederforum / / RDM/SL

Offentlig journal. Referat fra lederforum onsdag Lederforum / / RDM/SL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.10.08-26.10.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 30.10.2008 nnhold: Referat fra lederforum onsdag 19.09.07 Lederforum 2008 2008/213-4 3647/2008 19.09.2007

Detaljer

Offentlig journal. SV: Tomtefradling på Jansberget gnr 23, bnr 14 i 2014 Loppa kommune. ***** Tomtefradeling på Jansberget Øksfjordbotn

Offentlig journal. SV: Tomtefradling på Jansberget gnr 23, bnr 14 i 2014 Loppa kommune. ***** Tomtefradeling på Jansberget Øksfjordbotn Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.09.2013 nnhold: SV: Tomtefradling på Jansberget gnr 23, bnr 14 i 2014 Loppa kommune. Tomtefradeling på Jansberget

Detaljer

Offentlig journal. Melding om tiltak. Melding om tiltak 2008/ /2008 TEKN/JER /1-75

Offentlig journal. Melding om tiltak. Melding om tiltak 2008/ /2008 TEKN/JER /1-75 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.03.08-06.04.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 11.04.2008 nnhold: Melding om tiltak Melding om tiltak 2008/244-1 1266/2008 TEKN/JER 12/1-75 Harald Store

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.12.2012, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2012 Angående vedtak opprydding på tomt 1942/52/9 Opprydding på eiendom

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.09.2016 Oversendelse av vedlegg til søknad om finansiering av ridehall på Huser Ridehus -

Detaljer

Journaldato: 25.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.09.2015.

Journaldato: 25.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.09.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.09.2015 rotokoll Deling av eiendom Havnegata 30 gnr 69 bnr 760 - overført

Detaljer

Offentlig journal. SV: Ang bygdebok. Pris på trykking og innbinding av bygdebok 2013/494-4 2722/2013 26.06.2013 14.11.

Offentlig journal. SV: Ang bygdebok. Pris på trykking og innbinding av bygdebok 2013/494-4 2722/2013 26.06.2013 14.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 17.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2013 SV: Ang bygdebok ris på trykking og innbinding av bygdebok 2013/494-4 2722/2013 26.06.2013 SEN/SJE Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på arbeidsforhold. Personalmappe ***** ***** 2010/636-8 2581/2011 SEN/KHE 07.07.2011 04.12.

Offentlig journal. Bekreftelse på arbeidsforhold. Personalmappe ***** ***** 2010/636-8 2581/2011 SEN/KHE 07.07.2011 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 08.12.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2013 Bekreftelse på arbeidsforhold Personalmappe 2010/636-8 2581/2011 07.07.2011 SEN/KHE Kirsi Paintola Ann

Detaljer

Offentlig journal. Jobb søknad. Sommerjobber / /2008 TEKN/ODN Jobbsøknad.

Offentlig journal. Jobb søknad. Sommerjobber / /2008 TEKN/ODN Jobbsøknad. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.05.08-18.05.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 21.05.2008 nnhold: Jobb søknad 2008/311-12 1758/2008 09.05.2008 Avsender Kristine Ballari nnhold: Jobbsøknad

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende søknad om permisjon. Personalmappe - ***** ***** 2011/416-3 856/2011 NOS/BRN 10.08.2011 10.04.

Offentlig journal. Vedrørende søknad om permisjon. Personalmappe - ***** ***** 2011/416-3 856/2011 NOS/BRN 10.08.2011 10.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2012-30.04.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2012 Vedrørende søknad om permisjon Personalmappe - ***** ***** 2011/416-3 856/2011 10.08.2011 NOS/BRN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.04.2013-14.04.2013

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.04.2013-14.04.2013 Lnr: 848/13 Regdato:08.04.2013 Arkivkode:223 G26 Saksnr: 12/239-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLO/MO Journalenhet: Dok.beskr: KOMPETANSELØFTET 2015 - INVITASJON TIL Å SØKE OM TILSKUDD TIL KOMPETANSEHEVING

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Søknad om permisjon 2009/ /2009 RDM/SL *****

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Søknad om permisjon 2009/ /2009 RDM/SL ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 18.10.2009, Dokumenttype:,U, Status: J,A 23.10.2009 nnhold: Søknad om permisjon Søknad om permisjon 2009/721-1 3318/2009 29.09.2009 RDM/SL P Offl. 13 Jfr.

Detaljer

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok.

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2011 nnhold: Vedrørende eiendomsskatt på eiendommen 1942/65/42 Klage/spørsmål

Detaljer

Journaldato: 25.05.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.05.2009. Klassering: 1943/2/34

Journaldato: 25.05.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.05.2009. Klassering: 1943/2/34 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.05.2009 Søknad om dispensasjon fra PBL 17-2 samt byggetillatelse for oppføring av naust 1943/2/34 Søknad

Detaljer

Journaldato: 10.9.2010, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2010. Dok.dato: 07.09.2010. Dok.

Journaldato: 10.9.2010, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2010. Dok.dato: 07.09.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.9.2010, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.09.2010 Kompensasjon for opplæring i forbindelse med A-tiltak ***** P 2010/2071-6

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn Spørsmål i forbindelse med boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn - gnr 22 gnr 100 2013/2931-1 19388/2013 PM/Siw Bankerud

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om kommunal bolig. Kommunale boliger 2008 2008/35-86 2720/2008 21.07.2008 TEKN/EJB 21.07.2008.

Offentlig journal. Søknad om kommunal bolig. Kommunale boliger 2008 2008/35-86 2720/2008 21.07.2008 TEKN/EJB 21.07.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.07.08-27.07.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 04.08.2008 nnhold: Søknad om kommunal bolig Kommunale boliger 2008 2008/35-86 2720/2008 TEKN/EJB 5 U.Off.

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende UKM i Nesseby og Fylkes-UKM i Hammerfest. Vedrørende UKM i Nesseby og Fylkes-UKM i Hammerfest 2005/ /2005

Offentlig journal. Vedrørende UKM i Nesseby og Fylkes-UKM i Hammerfest. Vedrørende UKM i Nesseby og Fylkes-UKM i Hammerfest 2005/ /2005 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 16.11.2008, Dokumenttype:,U, Status: J,A 24.11.2008 nnhold: Vedrørende UKM i Nesseby og Fylkes-UKM i Hammerfest Vedrørende UKM i Nesseby og Fylkes-UKM i

Detaljer

Journaldato: 17.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: V83. Dok.

Journaldato: 17.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: V83. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.12.2012 Søknad om utbetaling av tilskudd til Seljelandsvegen Høring - bygging av traktorveg Seljeland

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.12.05 19.12.05 for felles Lyngen kommune. Til: [U4]

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.12.05 19.12.05 for felles Lyngen kommune. Til: [U4] J.nr: 05/00400-004 U Datert: 12.12.05 Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Lnr.: 008822/05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 05/00402-003 U Datert: 12.12.05 Arkiv: [U4] Saksbeh.:

Detaljer

Journaldato: 31.10.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 31.10.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.11.2011 Søknad om å få rullere den gamle kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet som følge av

Detaljer

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 03.11.2011 Sør-Varanger kommune - Søknad om dispensasjon for tilknytning

Detaljer

Offentlig journal. Salg av aksjer i AS TIRB 2016/ / Søknad om plass i Rotsundelv SFO for ***** *****

Offentlig journal. Salg av aksjer i AS TIRB 2016/ / Søknad om plass i Rotsundelv SFO for ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.02.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.02.2016 nnhold: Salg av aksjer i AS TRB Aksjer i AS TRB 2016/42-4 1642/2016 22.02.2016 Boreal Transport Norge AS

Detaljer

POSTLISTE Navn: ******************* Navn: Trudvang Husstyre Navn: Statsarkivet i Tromsø Navn: Randi Bjarke Navn: Synøve Jessen og Per Erik Rynning

POSTLISTE Navn: ******************* Navn: Trudvang Husstyre Navn: Statsarkivet i Tromsø Navn: Randi Bjarke Navn: Synøve Jessen og Per Erik Rynning Ut.: 29.10.2012 Arkivkode:064 F4 Saksnr: 11/00520-006 Navn: ******************* Dok.beskr: ANMODNING OM OVERSENDELSE AV DOKUMENTER Unntatt off. OFFL 13, jfr. FVL 13 Ut.: 29.10.2012 Arkivkode:611 &55 Saksnr:

Detaljer

Offentlig journal. Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 2015/710-2 3628/2015 17.08.2015 24.08.2015

Offentlig journal. Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 2015/710-2 3628/2015 17.08.2015 24.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.08.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.10.2015 Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 Gnr 90/1/1 Brannforebyggende tiltak 2015/710-2 3628/2015

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.04.2013-21.04.2013

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.04.2013-21.04.2013 Lnr: 402/13 Regdato:17.04.2013 Arkivkode:057 &17 Saksnr: 13/150-1 Dok.type: /U Gradering: Tromsø Asvo Lnr: 403/13 Regdato:17.04.2013 Arkivkode:057 &17 Saksnr: 13/150-2 Dok.type: /U Gradering: Tromsø Asvo

Detaljer

Journaldato: 24.2.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2011. Dok.dato: 21.02.2011. Dok.

Journaldato: 24.2.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2011. Dok.dato: 21.02.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2011 Søknad om øremerket styrking av det kommunale barnevernet Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Låneavtale - Alminnelige vilkår. Bevilgning av boligtilskudd og startlån for videre tildeling / /2010 RSTA/BIO

Offentlig journal. Låneavtale - Alminnelige vilkår. Bevilgning av boligtilskudd og startlån for videre tildeling / /2010 RSTA/BIO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J,A 25.01.2010 nnhold: Låneavtale - Alminnelige vilkår Bevilgning av boligtilskudd og startlån for videre tildeling 2009 2009/336-6

Detaljer

Offentlig journal. Jørgen Betten - søknad om plass. Barnehageplasser 2011-2012 2011/214-12 767/2011 26.08.2011 NOS/KIH 29.02.

Offentlig journal. Jørgen Betten - søknad om plass. Barnehageplasser 2011-2012 2011/214-12 767/2011 26.08.2011 NOS/KIH 29.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.02.2012-29.02.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2012 nnhold: Jørgen Betten - søknad om plass Barnehageplasser 2011-2012 2011/214-12 767/2011 29.02.2012

Detaljer

Journaldato: 05.12.2011-09.12.2011, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 13.07.2011. Klassering: VF/MMS

Journaldato: 05.12.2011-09.12.2011, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 13.07.2011. Klassering: VF/MMS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.2011 -, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.12.2011 Oversendelse av terminoppgave for forskuddstrekk, termin 3-2011

Detaljer

Journaldato: 29.6.2012-30.6.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 22.06.2012.

Journaldato: 29.6.2012-30.6.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 22.06.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.6.2012-30.6.2012, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.07.2012 nnhold: Melding til tinglysing. 110/3-110/15 - Krav om sammenslåing av tinglyste

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av søkerliste og utlysningstekst. Id 1818 - tilsetting 100% kommunefysioterapeut Lyngen kommune

Offentlig journal. Oversendelse av søkerliste og utlysningstekst. Id 1818 - tilsetting 100% kommunefysioterapeut Lyngen kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.8.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.08.2014 Oversendelse av søkerliste og utlysningstekst d 1818 - tilsetting 100% kommunefysioterapeut

Detaljer

Journaldato: 27.04.2010-27.04.2010, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 26.04.2010

Journaldato: 27.04.2010-27.04.2010, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 26.04.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. fast stilling hjelpepleier 70% D 391-70 % FAST STLLNG SOM HJELPEPLEER 2009/8590-17

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på arbeidsforhold. Bekreftelse på arbeidsforhold - Jørgen Betten 2011/665-1 1592/2011 SAMFUTV/AJH 01.11.2011 30.05.

Offentlig journal. Bekreftelse på arbeidsforhold. Bekreftelse på arbeidsforhold - Jørgen Betten 2011/665-1 1592/2011 SAMFUTV/AJH 01.11.2011 30.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.2012-31.05.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2012 Bekreftelse på arbeidsforhold Bekreftelse på arbeidsforhold - Jørgen Betten 2011/665-1 1592/2011

Detaljer

Offentlig journal. Delegert vedtak - søknad om flytting av tomter gnr 72/1 2015/ /

Offentlig journal. Delegert vedtak - søknad om flytting av tomter gnr 72/1 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.01.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.01.2015 Delegert vedtak - søknad om flytting av tomter gnr 72/1 Søknad om flytting av tomter på gnr. 1942/72/1 2015/249-2

Detaljer

Journaldato: 16.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.09.2012. Dok.dato: 17.04.2013. Dok.

Journaldato: 16.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.09.2012. Dok.dato: 17.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.05.2013 Søknad om fristforlengelse på investeringstilskudd Guleng 3, forprosjekt

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 02.10.07 02.10.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 02.10.07 02.10.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00884-010 U Datert: 25.09.07 Arkiv: 000 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Hanne-Lill og Eirik Larsen Dok: KRONPRINSPARETS BESØK I LYNGEN MANDAG 27. AUGUST Lnr.: 007628/07 J.nr: 07/01239-002 U Datert:

Detaljer

Offentlig journal. Vuonnamárkanat i Nesseby - søknad om fast årlig støtte til Vuonnamárkanat. Vuonnamárkanat 2006/487-19 3406/2008 SPRÅ/JJ 29.09.

Offentlig journal. Vuonnamárkanat i Nesseby - søknad om fast årlig støtte til Vuonnamárkanat. Vuonnamárkanat 2006/487-19 3406/2008 SPRÅ/JJ 29.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.12.2008, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.01.2009 nnhold: Vuonnamárkanat i Nesseby - søknad om fast årlig støtte til Vuonnamárkanat Vuonnamárkanat U 2006/487-19

Detaljer

Offentlig journal. Høring av forslag til forskrift om fremmede organismer. Høring av forslag til forskrift om fremmede organismer 2014/528-1 2667/2014

Offentlig journal. Høring av forslag til forskrift om fremmede organismer. Høring av forslag til forskrift om fremmede organismer 2014/528-1 2667/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.07.2014-20.07.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.08.2014 nnhold: Høring av forslag til forskrift om fremmede organismer Høring av forslag til forskrift

Detaljer

Journaldato: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: 221 12.10.2009 nnhold: Melding om overføring av ansvaret som leder av siidaandelen

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.09.2016, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2016 nnhold: 1943/35/2/9 søknad om dispensasjon fra utslippstillatelse

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av arbeidsavtale. Oppsigelse av arbeidsavtale 2001/370-1 566/2001 NPK - KUL/BL 29.10.2001 10.05.

Offentlig journal. Oppsigelse av arbeidsavtale. Oppsigelse av arbeidsavtale 2001/370-1 566/2001 NPK - KUL/BL 29.10.2001 10.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.2011-15.05.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.09.2012 Oppsigelse av arbeidsavtale Oppsigelse av arbeidsavtale 2001/370-1 566/2001 10.05.2011 29.10.2001

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om kartforretning 17/1. 17/1 tilleggsareal til 17/162 Storsvingen 2008/3394-5 7854/2010 27.05.2010 19.07.

Offentlig journal. Varsel om kartforretning 17/1. 17/1 tilleggsareal til 17/162 Storsvingen 2008/3394-5 7854/2010 27.05.2010 19.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.7.2010-19.7.2010, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.08.2010 nnhold: Varsel om kartforretning 17/1 U 2008/3394-5 7854/2010 27.05.2010 Finnmarkseiendommen

Detaljer

Offentlig journal. 1. revidering av årsbudsjettet for melding om vedtak 2015/ /

Offentlig journal. 1. revidering av årsbudsjettet for melding om vedtak 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.05.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.05.2016 1. revidering av årsbudsjettet for 2016 - melding om vedtak Budsjett 2016 Nordreisa kommune 2015/1589-37

Detaljer

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2011 Barnehagemappe Knøttelia barnehage - 2011/3907-2 41860/2011 11.11.2011 BA Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Journaldato: 09.02.2015-13.02.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 16.12.2014. Dok.dato: 29.01.

Journaldato: 09.02.2015-13.02.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 16.12.2014. Dok.dato: 29.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 06.03.2015 nnhold: Tilsyn brann Rollag og Veggli kirker 2014 Branntilsyn Rollag kirke

Detaljer

Journaldato: 19.04.2010-23.04.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 22.04.2010.

Journaldato: 19.04.2010-23.04.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 22.04.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.04.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 23.04.2010 nnhold: ttalelse - søknad om godkjenning av gjeterhytte ved Altevatn

Detaljer

Journaldato: 26.7.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført

Journaldato: 26.7.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for, Dokumenttype:,,X,N,S, Status: J - Journalført 27.07.2011 nnhold: Referat fra oppfølgingsmøte

Detaljer