Offentlig journal. Tillatelse til deling av 6 tomter. Søknad om tillatelse til tiltak 11/ / /2011 TEKN/ROO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Tillatelse til deling av 6 tomter. Søknad om tillatelse til tiltak 11/ / /2011 TEKN/ROO"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: Tillatelse til deling av 6 tomter Søknad om tillatelse til tiltak 11/ / / TEKN/ROO 11/187 Mottaker Nesseby kommune njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ROO nnhold: Kontantstøtte / / NOS/DT 233 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/DT nnhold: Nesseby kommune - Gravemelding i Varangerbotn Gravemelding 11/ / / TEKN/JJ L00 Mottaker VarangerKraft Gravemelding og Geomatikk njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Side: 1 av 56

2 nnhold: Mottatt søknad om utbygg på bolig gnr. 12, bnr. 4 i Meskelv Søknad om tiltak uten ansvarsrett 12/4 2012/ / TEKN/JJ 12/4 Mottaker Edit Johnsen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Byggetillatlese Søknad om tiltak uten ansvarsrett 4/ / / TEKN/JJ 4/89 Mottaker Jan nge Johansen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Gravemelding gnr. 12, bnr. 4, Edith Johnsen, Gornitak, Nesseby kommune Gravemelding 12/4 2012/ / TEKN/JJ Q07 Mottaker Geomatikk m/fl njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Høring Søknad om areal til jordbruksformål ved Burnes 12/1 2012/ / TEKN/TN V60 Mottaker Finnmarkseiendommen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/TN Side: 2 av 56

3 nnhold: Gravemelding Gravemelding 11/3 2012/ / TEKN/JJ Q07 Mottaker TK Lindseth njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Vedrørende kjøp av eiendom berørt av nytt boligfelt. Solsiden boligfelt 2011/ / TEKN/JJ 611 Mottaker Arvid leym Mottaker Tove Marie Corneliussen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Svar på gravemelding Gravemelding 11/ / / TEKN/JJ Q07 Mottaker var Winther njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Arbeidsbekreftelse - Sissel Røstgaard leie- og omsorg - Arbeidsbekreftelse/attester / / LOM/EN 420 Mottaker Sissel Røstgaard njárgga gielda/nesseby kommune LOM/EN Side: 3 av 56

4 nnhold: Tillatelse til bruk av motorkjøretøy i forbindelse med oppsyn og tilsyn for viltnemda Tillatelse til bruk av motorkjøretøy i forbindelse med oppsyn og tilsyn for viltnemda 2012/ / RDM/SL K01 Mottaker Jan Hansen njárgga gielda/nesseby kommune RDM/SL nnhold: Ferdigmelding Ferdigmelding 2/ / / TEKN/JJ 2/28 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Ferdigmelding Ferdigmelding 2/ / / TEKN/JJ 2/32 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Steinar Håkonsen nnhold: ersonalmappe / / SAMFTV/AJH Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/AJH Side: 4 av 56

5 nnhold: HS 13/06 rosjektmidler Rusmiddelprosjekt rosjektmidler til rusmiddelarbeid - Samtinget 2012/ / HJTJ/KB 233 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune HJTJ/KB TE Sametinget nnhold: ersonalmappe / / RSTA/TH Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/TH B 23 nnhold: Angående klage på dispensasjoner gitt for motorferdsel i Nesseby kommune - Reinbeitedistrikt 6 Varjjat siida distrikt 6 - Klage på innvilgede disper i Nesseby kommune 2012/ / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM B 10 Fylkesmannen i Finnmark nnhold: Landbruksfaglig uttalelse - sak 06/00267 søknad om areal til jordbruksformål ved Burnes Søknad om areal til jordbruksformål ved Burnes 12/1 2012/ / TEKN/TN V60 Mottaker Finnmarkseiendommen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/TN Side: 5 av 56

6 nnhold: Høring - Søknad om festekontrakt for landbruksareal gnr 12 bnr 1 fnr 5 - Nesseby kommune Høring - Søknad om festekontrakt for jordbruksareal gnr 12 bnr 1 fnr 5 - Nesseby kommune 2012/ / TEKN/TN 12/1/5 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/TN B 3 Finnmarkseiendommen nnhold: Høring - sak 12/01001 Søknad om festekontrakt for jordbruksareal gnr 12 bnr 1 fnr 5 - Nesseby kommune Høring - Søknad om festekontrakt for jordbruksareal gnr 12 bnr 1 fnr 5 - Nesseby kommune 2012/ / TEKN/TN 12/1/5 Mottaker Finnmarkseiendommen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/TN nnhold: Vedr. Søknad til kulturskolen Kulturskolen / /2012 SAMFTV/JB A30 Mottaker Lars Martin Henriksen njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB nnhold: Søknad om plass - Gitar/Vokal Kulturskolen / /2012 SAMFTV/JB A30 Mottaker Stien Sofie Johnsen njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB Side: 6 av 56

7 nnhold: Søknad om plass - Gitar Kulturskolen / /2012 SAMFTV/JB A30 Mottaker Willy Andrè Johnsen njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB nnhold: Søknad om plass - Gitar Kulturskolen / /2012 SAMFTV/JB A30 Mottaker Brynjar Bønå njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB nnhold: Søknad om plass - Rockeverksted Kulturskolen / /2012 SAMFTV/JB A30 Mottaker nga-maja Jernsletten njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB nnhold: Søknad om plass - Gitar/piano/trommer Kulturskolen / /2012 SAMFTV/JB A30 Mottaker Fredrik Bomban njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB Side: 7 av 56

8 nnhold: Søknad om plass - Keyboard/Bass Kulturskolen / /2012 SAMFTV/JB A30 Mottaker Nora Eline og Adrian Hoigari njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB nnhold: Søknad om plass - Gitar Kulturskolen / /2012 SAMFTV/JB A30 Mottaker Tor Nikolai Henriksen njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB nnhold: Søknad kulturskolen - Duodji Kulturskolen / /2012 SAMFTV/JB A30 Mottaker mia krogh njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB nnhold: Oversendelse av skjøte Oversendelse av skjøte for bortfesters godkjenning 12/ / / TEKN/JJ 12/282 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Advokat Bjørn T. Steffensen Side: 8 av 56

9 nnhold: Tilbakeføring i samsvar med inngått avtale i kartforretning med Statens vegvesen 16. juni 1994 Tilbakeføring av strandelinje og sjøgrunn til eiendom 14/ / / TEKN/JJ 14/82 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/HANHAN Margott og Karl Grindstein nnhold: Høringsuttalelse Revisjon av løypenettet i utmark 2011/ / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Fylkesmannen i Finnmark nnhold: ersonalmappe / /2012 RSTA/TH Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/TH nnhold: Analyseresultater for perioden Vannprøver / / TEKN/JJ J81 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Karin Dahl Barlien Side: 9 av 56

10 nnhold: Høring av snøskuter og barmarksløyper i Nesseby kommune Revisjon av løypenettet i utmark 2011/ / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Fylkesmannen i Finnmark nnhold: Snøskuterløype nr. 9 Justering av skuterløype nr. 9 - Leiononløypa - Nesseby kommune 2012/ / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Fylkesmannen i Finnmark nnhold: Tilbakemelding gravehenvendelse nr Gravemelding 10/ / / TEKN/JJ Q07 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB Gravemeldingen nnhold: Revisors beretning vedrørende prosjektet "samisk kurs for voksne" Språkmidler / / SRÅ/JJ 233 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SRÅ/JJ TE Finnmark kommunerevisjon KS Side: 10 av 56

11 nnhold: Styrevedtak angående etablering av treningssenter Anette Smuk Buljo - rosjekt Helsa ro 2012/ / SAMFTV/OAD 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD Varanger ballklubb nnhold: Godkjent søknad Husbanken - Rentekompensasjon skolebygg 2011/ / TEKN/ODN 233 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN Husbanken nnhold: ersonalmappe / / ØKON/MD Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/MD nnhold: ersonalmappe / / ØKON/MD Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/MD Side: 11 av 56

12 nnhold: ersonalmappe / / ØKON/MD Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/MD nnhold: ersonalmappe / / SAMFTV/AJH Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/AJH TE nnhold: Konsesjon på erverv av fast eiendom Konsesjon på erverv av fast eiendom m.v. 11/36 og / / TEKN/JJ 13,, JF FVL /36 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE nnhold: Gravemelding Gravemelding - ved kraftlaget Varangerbotn 2012/ / TEKN/JJ Q07 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB Vidar Wilhelmsen Side: 12 av 56

13 nnhold: Søknad om dispensasjon barmark 2012 Søknad om dispensasjon barmark / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Øystein Nilsen nnhold: Søknad om dispensasjon barmark 2012 vedlegg Søknad om dispensasjon barmark / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Øystein Nilsen nnhold: Søknad om konsesjon på gnr 11 bnr 36 og 136 Konsesjon på erverv av fast eiendom m.v. 11/36 og / / TEKN/JJ 13,, JF FVL /36 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE nnhold: Vedlegg til høringsutalelse fra VSM Revisjon av løypenettet i utmark 2011/ / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Varanger Samiske Museum Side: 13 av 56

14 nnhold: Vedlegg til høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Revisjon av løypenettet i utmark 2011/ / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Naturvernforbundet i Finnmark nnhold: Svar på søknad om forsøk med valgfag Søknad om forsøk med valgfag på 9. og 10. trinn fra høsten / / NOS/BRN B05 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN tdanningsdirektoratet nnhold: ersonalmappe 2011/ / HJTJ/AJO Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune HJTJ/AJO nnhold: ersonalmappe 2011/ / HJTJ/AJO Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune HJTJ/AJO Side: 14 av 56

15 nnhold: ersonalmappe 2011/ / HJTJ/AJO Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune HJTJ/AJO nnhold: Manglende målerbrev og tinglysning - etterlysning av svar Manglende målebrev i forbindelse med akspropriasjon av eiendom tilhørende Thorleif Michelsen gbnr 10/ / / TEKN/JJ 10/45 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/HANHAN TE Advokat Ove Aslaksen nnhold: Søknad om støtte - Ambulerende frisør Søknad om støtte til oppstart av bedrift - ambulerende frisør 2012/ / SAMFTV/OAD 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD Ragnhild Mietinen nnhold: Oppsigelse av kommunal leilighet Kommunale boliger / / TEKN/EJB 614 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB TE Kate tsi Side: 15 av 56

16 nnhold: Tlbakemelding på Tana kommunes søknad om løypetrasè opp fra Tanaelva ved Skiippagurra Arctic Trail mappe / / SAMFTV/OAD K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD Fylkesmannen i Finnmark nnhold: nvitasjon til fagsamling nvitasjon til fagsamling på barnehageområdet 17. og 18. oktober / / NOS/BRN A10 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TE Fylkesmannen i Finnmark nnhold: etterlysning av svar Masternes Metalco - leie Nyelv Kai 2012/ / TEKN/ODN Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN Arthur Masternes nnhold: Nesseby kommune- pålegg om retting etter tilsyn med Nesseby kommune som barnehagemyndighet Fylkesmannen - Varsel om tilsyn med Nesseby kommune som barnehagemyndighet 2012/ / RSTA/J A10 Mottaker Dale, Kari njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/J Side: 16 av 56

17 nnhold: Vedlegg tilsettingsbrev- Tidlig intervensjon - rosjektmedarbeider 2012/ / HJTJ/KB 412 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/TH nnhold: Elevmappe / / NOS/BRN 13,, JF FVL Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN nnhold: ersonalmappe / / NOS/BRN Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN nnhold: Elevmappe / / NOS/BRN 13,, JF FVL Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN Side: 17 av 56

18 nnhold: Fritak fra mine verv i Nesseby kommune Søknad om fritakelse fra verv i forbindelse med utflytting 2012/ / RSTA/BO 080 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO Anjna Helena Øfsti glem nnhold: Søknad om forlengelse av botiden i kommunal bolig Kommunale boliger / / TEKN/EJB 614 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB TE Johan Mathis N. ljo nnhold: Kompetanse for kvalitet - bekreftelse på studiestart Kompetanse for kvalitet studieåret 2012/ / / NOS/J 233 Mottaker Fylkesmannen i Finnmark v/ Erik Lysberg, Statens hus, 9815 Vadsø njárgga gielda/nesseby kommune NOS/J nnhold: Elevmappe / / NOS/BRN 13,, JF FVL Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TE Side: 18 av 56

19 nnhold: Konstituering som virksomhetsleder ersonalmappe 2011/ / LOM/LJB Mottaker Leena Guttorm njárgga gielda/nesseby kommune LOM/LJB nnhold: Konstituering som virksomhetsleder ersonalmappe / / LOM/LJB Mottaker nga ettersen Lindi njárgga gielda/nesseby kommune LOM/LJB nnhold: Gravemelding Bergeby - Brønn og høydebasseng Gravemelding Bergeby 12/ / / TEKN/JJ Q07 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Anita Larsen nnhold: Tilbakemelding gravehenvendelse nr Gravemelding Bergeby 12/ / / TEKN/JJ Q07 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Gravemeldingen Side: 19 av 56

20 nnhold: Søknad om dispensasjon barmark 2012 Søknad om dispensasjon barmark / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Ottar Stores jaktlag nnhold: Søknad om dispensasjon barmark 2012 vedlegg Søknad om dispensasjon barmark / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Ottar Stores jaktlag nnhold: ersonalmappe / / LOM/LJB Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune LOM/LJB TE nnhold: nnkalling til fellesmøte Avtale om hospitering / / LOM/LG 13,, JF FVL Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune LOM/LG Side: 20 av 56

21 nnhold: Søknad om stipend Kommunestipend / / NOS/DT 076 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/DT Richard Roska Store nnhold: TV-aksjonen NRK - Oppfordring til bidrag TV-aksjonen NRK Amnesty nternational / / RSTA/BO X03 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO TV-aksjonen NRK Amnesty nternational nnhold: Tldeling av øremerkede midler for Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken / / NOS/BRN 233 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TE Scene Finnmark nnhold: Søknad om dispensasjon barmark 2012 Søknad om dispensasjon barmark / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Odd Henrik K Hættas jaktlag Side: 21 av 56

22 nnhold: Søknad om tillatelse til tiltak - Gangbru for sau Søknad om tillatelse til tiltak - Gangbru over Hammernes elv 2012/ / TEKN/JJ Q21 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Klubbvik beitelag nnhold: Ny purring - bygningsfaglig rapport for arkivlokaler Statsarkivet i Tromsø - Bygningsfaglig tilstandsrapport for arkivlokaler 2012/ / RSTA/BL C67 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BL Statsarkivet i Tromsø nnhold: Tilskudd til investering i beitefelt - Klubbvik beitelag - gangbru for sau over Bealàtjohka/Hammerneselva Fylkesmannen ber om tilbakemelding fra Nesseby kommune angående søknad fra Klubbvik beitelag om tilskudd til utbedring av bru over Hammerneselva 2012/ / TEKN/JJ 140 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Fylkesmannen i Finnmark nnhold: Oppsigelse av bolig Kommunale boliger / / TEKN/EJB 13,, JF FVL Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB TE Side: 22 av 56

23 nnhold: Søknad om dispensasjon barmark 2012 vedlegg Søknad om dispensasjon barmark / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Odd Henrik K Hættas jaktlag nnhold: Søknad om dispensasjon barmark 2012 Søknad om dispensasjon barmark / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Stig Erling Johnsens jaktlag nnhold: Søknad om dispensasjon barmark 2012 Søknad om dispensasjon barmark / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Sverre Nostes jaktlag nnhold: Søknad om dispensasjon barmark 2012 vedlegg Søknad om dispensasjon barmark / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Sverre Nostes jaktlag Side: 23 av 56

24 nnhold: Søknad om dispensasjon barmark 2012 Søknad om dispensasjon barmark / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Ole Meiruds jaktlag nnhold: Søknad om dispensasjon barmark 2012 vedlegg Søknad om dispensasjon barmark / / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Ole Meiruds jaktlag nnhold: Anmodning om utbetaling av restbeløp Søknad om tilskudd til etablering av avregningssystem 2012/ / SAMFTV/OAD 223 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD Boazu AS nnhold: Søknad om forlengelse av botiden i kommunal bolig Kommunale boliger / / TEKN/EJB 614 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB TE Nils Henrik Lindi Side: 24 av 56

25 nnhold: Trafikksikkerhetsmidler 2013 Trafikksikkerhetsmidler / / TEKN/ODN 243 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN Øvernes Kristian nnhold: RG 204/11 - Doarjja lohkankursii Språkmidler / / SRÅ/JJ 233 Mottaker Sámediggi njárgga gielda/nesseby kommune SRÅ/JJ nnhold: Svar på søknad Søknad om dispensasjon jf. SKO insturksen / / ØKON/LBJ KR Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/LBJ TE nnhold: remiesatser i pensjonsordningen 2013 ensjonsordningen / / ØKON/ERB 570 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/ERB TE Kommunal landspensjonskasse Side: 25 av 56

26 nnhold: ensjonsordningen for sykepleiere ensjonsordningen / / ØKON/ERB 570 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/ERB TE Kommunal landspensjonskasse nnhold: Kommunalbanken setter ned p.t. renten med 0,15 prosentpoeng Rentenivå / / ØKON/MD 104 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/MD Kommunalbanken nnhold: Vedtak om tvangsmulkt - løpende dagmulkt og pålegg Mattilsynet - Vedtak om tvangsmulkt - løpende dagmulkt 2012/ / TEKN/JJ M12 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Mattilsynet Distriktskontoret for Øst-Finnmark nnhold: Tilskudd til rekruttering - og opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Helsedirektoratet - Tilskudd til brukerstyrt personlig assistanse 2012/ / HJTJ/AHS F22 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune HJTJ/AHS Helsedirektoratet Side: 26 av 56

27 nnhold: Fylkesmannen søker arnhager til å utvikle praksis innenfor barnehagens samfunnsmandat Fylkesmannen - tvikling av praksis i barnehage 2012/ / NOS/BRN A10 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN Fylkesmannen i Finnmark nnhold: Økte utgifter for Kvalsund kommune Kvalsund kommune - Kommunal medfinansiering - samhandlingsreformen 2012/ / RDM/SL F00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RDM/SL Kvalsund kommune nnhold: Fritak fra mine verv i Nesseby kommune Søknad om fritakelse fra verv i forbindelse med utflytting 2012/ / RSTA/BO 080 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO Jens Kristian Baustad nnhold: Gravemelding Gravemelding - skiltfornying E6 - E / / TEKN/JJ Q07 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB Stein Kåre Røvik Side: 27 av 56

28 nnhold: Rammetillatelse - arkering og utenomhusområde for Nesseby oppvekstsenter Rambøll - Rammesøknad vedrørende Nesseby Oppvekstsenter BT / / TEKN/JJ 11/65 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Anita Veiseth nnhold: RE: Gravemelding E6/ E75 Gravemelding - skiltfornying E6 - E / / TEKN/JJ Q07 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Anita Larsen nnhold: Tilbakemelding gravehenvendelse nr Gravemelding - Bugøyneskrysset 1/ / / TEKN/JJ Q07 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB Gravemeldingen nnhold: Brev om tilskudd til rekruttering av leger i kommunene nvitasjon til søknad om prosjektmidler - rekruttering og stabilisering av leger 2012/ / RDM/SL 243 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune HETJ/HO Hong Gu Side: 28 av 56

29 nnhold: Heving av leiekontrakten for kommunal bolig i Skoleveien 1 Kommunale boliger / / TEKN/EJB 13,, JF FVL Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB nnhold: Krav om matrikkelføring 8/3-8/40 Melding om avsluttet sak - krav om matrikkelføring 2012/ / TEKN/JJ L31 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/HANHAN Finnmark jordskifterett nnhold: Høring - forslag om endringer i finansieringsansvaret og den faglige samhandlingen mellom stat og kommune, foslag om styrking av barns rettigheter mv. Forslag til endringer i barnevernloven 2012/ / HJTJ/AJO F47 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune HJTJ/AJO Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement nnhold: Forslag til kandidater til Nordisk samisk likestillingspris 2012 Forslag til kandidater til Nordisk samisk likestillingspris / / SRÅ/JJ 076 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SRÅ/JJ TE Sametinget Side: 29 av 56

30 nnhold: Oppstart av "Fungkort" Oppstart av Kultur- og kollektivkortordningen "Fungkort" for ungdom i Finnmark 2012/ / SAMFTV/JB C10 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB Finnmark fylkeskommune nnhold: Søknad om leie av Tangnesveien 33c Kommunale boliger / / TEKN/EJB 614 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB TE Kjell Roger Henriksen nnhold: ttalelse Oppvekstsenteret - Ledige stillinger i barnehagen fra / / NOS/BRN AN Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TE nnhold: Angående klage på dispensasjoner gitt for motorferdsel i Nesseby kommune - Reinbeitedistrikt 6 Varjjat siida distrikt 6 - Klage på innvilgede disper i Nesseby kommune 2012/ / SAMFTV/BSM K01 Mottaker Fylkesmannen i Finnmark njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Side: 30 av 56

31 nnhold: rioritering av søkere Oppvekstsenteret - Ledige stillinger i barnehagen fra / / NOS/BRN AN Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TE nnhold: Gravemelding Nyborg Gravemelding 11/ / / TEKN/JJ Q07 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ B 3 Jarle Andreassen nnhold: Tilbakemelding gravehenvendelse nr Gravemelding 11/ / / TEKN/JJ Q07 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Gravemeldingen nnhold: Høring skuterløyper Revisjon av løypenettet i utmark 2011/ / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Mjelde Bjarne Side: 31 av 56

32 nnhold: Deres brev til Fylkesmannen i Finnmark datert Varjjat siida distrikt 6 - Klage på innvilgede disper i Nesseby kommune 2012/ /2012 SAMFTV/BSM K01 Mottaker Vàrijjatnjàrga 6 njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM nnhold: innkalling og sakspapirer representantskapsmøte KA Finnmark KS.17 oktober Kirkenes, Rica Arctic KA - nterkommunalt arkiv Finnmark / /2012 RSTA/BL 026 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BL TE Marion Sørensen nnhold: Skjøte Retur av tinglyst dokument 11/ / / TEKN/JJ 11/63 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ B 2 Statens Kartverk Vadsø nnhold: rosjekt "Nyttig å ha kunnskap i samisk språk" - Avslag på søknad tlysning av prosjektmidler for samarbeid mellom barnehage, grunn- og videregående skole i nordområde / / NOS/J 243 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/J Fylkesmannen i Finnmark Side: 32 av 56

33 nnhold: rosjekt "Besøk av lærere/foreldre fra skole 5 i etsjenga" - Tildeling tlysning av prosjektmidler for samarbeid mellom barnehage, grunn- og videregående skole i nordområde / / NOS/J 243 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/J Fylkesmannen i Finnmark nnhold: ersonalmappe / / LOM/LJB Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune LOM/LJB TE nnhold: Månedsrapport august Hjelp24 - Trygghetsalarmtjenesten / / LOM/NGEL 13,, JF FVL F25 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune LOM/NGEL nnhold: rogram informasjonsmøte om vergemålsreformen og opplæring i datafangstportalen. Fylkesmannen - Vergemålsreformen - Status og gjennomføring i / / RSTA/SR X47 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/SR TO Fylkesmannen i Finnmark Side: 33 av 56

34 nnhold: Månedsrapport august 2012 Beholdningsoppgaver / / ØKON/MD 255 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/MD DNB NOR Bank ASA nnhold: Forespørsel om bygging på eiendom 4/24 Forespørsel om oppsett av hytte 2012/ / TEKN/JJ L40 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Arne ersen nnhold: SD 045/11 - Melding om sluttutbetaling Språkmidler / / SRÅ/JJ 233 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SRÅ/JJ TE Sametinget nnhold: Godkjenning av tilsysnrapport - Karlebotn skole Varanger kraftnett - Tilsyn / / TEKN/ODN 663 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN Varanger Kraft AS Side: 34 av 56

35 nnhold: ersonalmappe / / RSTA/TH Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/TH TE nnhold: Grunneiers tillatelse til gjennoppbygging av gangbru for sau over Hammerneselva Søknad om tillatelse til tiltak - Gangbru over Hammernes elv 2012/ / TEKN/JJ Q21 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Finnmarkseiendommen nnhold: Vedrørende gjerdetrasè: Korsmyra - Seidafjellet Søknad om tillatelse til oppføring(videreføring) av reinsperregjerde mellom Korsmyra og Seidafjellet lang kommunegrensa mellom Nesseby og Tana 2011/ / TEKN/JER K40 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD Reinbeitedistrikt 6 nnhold: nvitasjon til å komme med innspill Vassdragskonsesjoner: Gjennomgang og prioritering av kommende revisjonsaker 2012/ / SAMFTV/AJH S05 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/AJH Finnmark fylkeskommune Side: 35 av 56

36 nnhold: Bekreftelse av yrke som fisker - Eirik Larsen Bekreftelse av yrke - Fisker 2012/ / SAMFTV/OAD 41 Mottaker Statens lånekasse for utdanning njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD nnhold: Landbruksfaglig uttalelse - Søknad om festekontrakt for landbruksareal gnr 12 bnr 1 fnr 5 Høring - Søknad om festekontrakt for jordbruksareal gnr 12 bnr 1 fnr 5 - Nesseby kommune 2012/ / TEKN/TN 12/1/5 Mottaker Finnmarkseiendommen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/TN nnhold: Vedlagt kopi av brev som blir lagt i vanlig post i morgen. Fylkesmannen - Fordeling av tilbakeholdte skjønnsmidler / / RDM/SL 243 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RDM/SL Larsen, Espen nnhold: Beslutning av Norges Høyesterett var Balto - Varsel om gjenåpning av lagmannsrettssak fra Sak A 2012/ / TEKN/ODN K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/ODN Høyesteretts kontor Side: 36 av 56

37 nnhold: Søknad om bolig Kommunale boliger / / TEKN/EJB 614 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB TE Julie Hansen nnhold: Svar på søknad fra Bærum kommune Svar på søknad om timer til samisk opplæring skoleåret / / NOS/BRN 13,, JF FVL B02 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TE nnhold: Søknad om permisjon med lønn ersonalmappe / / NOS/BRN Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TE nnhold: Søknad om plass SFO 2012/ / / NOS/DT A22 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/DT Solfird A. Mathisen Side: 37 av 56

38 nnhold: Elevmappe / / NOS/BRN 13,, JF FVL Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TO nnhold: ersonalmappe / / NOS/BRN Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TE nnhold: Varsel om åpning av gjeldsforhandlinger Varsel om åpning av gjeldsforhandlinger / / ØKON/LBJ 13,, JF FVL Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/LBJ TE nnhold: Reguleringsplan for Nyelv industriområde - Varsel om oppstart ndustriområde Nyelv 2012/ / SAMFTV/OAD 611 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD Finnmarkseiendommen Side: 38 av 56

39 nnhold: Søknad om bolig Kommunale boliger / / TEKN/EJB 614 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB TE Katrine T. Nilsen nnhold: ersonalmapper 2011/ / LOM/LJB Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune LOM/LJB nnhold: Kontrollseddel - Z42528 leie- og omsorg - eriodiske kontroller 2012/ / LOM/EN 651 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune LOM/EN TE Auto Center AS nnhold: Forventede pensjonskostnader 2013 ensjonsordningen / / ØKON/ERB 570 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/ERB TE DNB Livsforsikring ASA Side: 39 av 56

40 nnhold: Forventede pensjonskostnader 2013 ensjonsordningen / / ØKON/ERB 570 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/ERB TE DNB Livsforsikring ASA nnhold: Søknad om bytte av bolig Kommunale boliger / / TEKN/EJB 614 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/EJB TE Jan-Olaf Andersen nnhold: Analyseresultater for perioden Vannprøver / /2012 TEKN/JJ J81 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Karin Dahl Barlien nnhold: KS kontingent for 2013 KS kontingenter / /2012 RSTA/TH 221 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/TH TE KS Side: 40 av 56

41 nnhold: Mattilsynet ønsker forslag til deltakere i dyrevernnemdene for perioden Valg av deltakere i dyrevernsnemda / / RSTA/BO 033 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO Johan Mikkel Tornensis nnhold: Søknad om 50% permisjon fra barnehageplass Barnehageplasser / / NOS/KH A10 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN B 40 Ràvdnà Màrja Nilsdatter Gaup og Jovnna-Edvar A. Ballovara nnhold: Kvittering fra KL vedr. Skademelding for tingskade Skadeskjema Tingskade 2012/ / TEKN/JJ 261 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE KL Forsikring nnhold: Angående søknad om 50% permisjon fra barnehageplass Barnehageplasser / / NOS/KH A10 Mottaker Ràvdnà Màrja Nilsdatter Gaup og Jovnna-Edvar A. Ballovara njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN Side: 41 av 56

42 nnhold: 2012/ / RDM/SL 416 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RDM/SL nnhold: ersonalmappe / / NOS/BRN Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TE nnhold: nvitasjon til fagsamling nvitasjon til fagsamling på barnehageområdet 17. og 18. oktober / / NOS/BRN A10 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TE Fylkesmannen i Finnmark nnhold: Manglende opplysninger - Behandling av søknad om samtykke Behandling av søknad om samtykke - Johtin Oaivi - Avlastningsbolig 11/ / / TEKN/JJ 11/187 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Arbeidstilsynet Side: 42 av 56

43 nnhold: Overføring av festerett Bortfesters godkjenning - overføring av festerett 12/ / / TEKN/JJ 12/1-76 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Finnmarkseiendommen nnhold: Søknad om stipend Kommunestipend / /2012 NOS/DT 076 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/DT Victoria Eriksen nnhold: Rullering av kommuneplan for drett og fysiske aktivitet Kommuneplan for drett og fysiske aktiviteter 2011/ / SAMFTV/JB 140 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/JB Nesseby drettsforening nnhold: ersonalmappe 2011/ / LOM/LJB Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune LOM/LJB Side: 43 av 56

44 nnhold: Ansattes opplysningsplikt til barneverntjenesten Kommunens ansvar for oppfølging av voldsutsatte barn ved krisesentere 2012/ /2012 HJTJ/AJO H43 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune HJTJ/AJO Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement nnhold: Detaljprosjektering tbedring av Bergeby vannverk 2011/ / TEKN/JJ M12 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Rambøll AS nnhold: Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Nyelv ndustrioråde ndustriområde Nyelv 2012/ / SAMFTV/OAD 611 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD Direktoratet for mineralforvaltning med bergmesteren for Svalbard nnhold: ersonalmappe / / LOM/LJB Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune LOM/LJB TE Side: 44 av 56

45 nnhold: Søknad om stipend Kommunestipend / /2012 NOS/DT 076 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/DT Terje Njuolla nnhold: Vedrørende Nesseby kommune - revidering/utvidelse av barmark- og skuterløype Revisjon av løypenettet i utmark 2011/ / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/BO Reinbeitedistrikt 6 nnhold: Nasjonalparkstyrets vedtak Delvis innvilget tilleggssøknad om landingstillatelse for helikopter ved Vestre Jakobselv og Skallelva i tillegg til Komagelv innenfor Varangerhalvøya nasjonalpark 2012/ / SAMFTV/BSM K01 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/BSM Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre nnhold: Nyborgmoen SØF - Overtakelse av Forsvarets eiendom gnr 11 bnr 130 Forsvarsbygg - Avhending av fast eiendom i Forsvarets eie - utvidet offentlig avklaring trinn / / RDM/SL 600 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RDM/SL Forsvarsbygg Side: 45 av 56

46 nnhold: Kontrakt for utførelse av utenomhusarbeider - Oppvekstsenter Rambøll - Rammesøknad vedrørende Nesseby Oppvekstsenter BT / /2012 TEKN/JJ 11/65 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE TK Lindseth AS nnhold: RG 295/11 - Raporta ja rehkedoallu - sámegielkursa ollesolbmuide Språkmidler / / SRÅ/JJ 233 Mottaker Sámediggi njárgga gielda/nesseby kommune SRÅ/JJ nnhold: Tillatelse til oppføring av grillstue - Soltunveien 4 Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Soltunveien / / TEKN/JJ L42 Mottaker Heidi Mathilde Olsen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Tillatelse til oppføring av tilbygg på gnr. 12, bnr. 4 i Meskelv Søknad om tiltak uten ansvarsrett 12/4 2012/ / TEKN/JJ 12/4 Mottaker Edit Johnsen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Side: 46 av 56

47 nnhold: ersonalmappe 2011/ / RSTA/TH Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/TH nnhold: Melding om vedtak - Rammetillatelse for oppføring av bolig på gnr. 8, Bnr 33 i Vesterelv Søknad om rammetillatelse 8/ / / TEKN/JJ 8/33 Mottaker Edgar Olsen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: ersonalmappe 2011/ / RSTA/TH Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/TH nnhold: Varsling om oppmålingsforettning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning 11/ / / TEKN/HANHAN 11/91 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/HANHAN TE Gunn Astrid Omland Side: 47 av 56

48 nnhold: Tilbud på reparasjon av tak Reparasjon av tak på Rådhuset 2012/ / RSTA/BO 612 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/HANHAN TE Byggmakker Kirkenes nnhold: TLBD Reparasjon av tak på Rådhuset 2012/ / RSTA/BO 612 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/HANHAN TE Bygger`n nnhold: Søknad om permisjon fra barnehagen Barnehageplasser / / NOS/KH A10 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TE Sirèn Johnsen nnhold: Melding om vedtak - Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 11, bnr. 36 og 136 Konsesjon på erverv av fast eiendom m.v. 11/36 og / / TEKN/JJ 11/36 Mottaker Jon Andreas Smuk og Ellen Anne Siri njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Side: 48 av 56

49 nnhold: ersonalmappe 2011/ / RSTA/TH Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/TH TE nnhold: rotokoll for oppmålingsforretning Oppmåling av eiendom 11/ / / TEKN/JJ L33 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Søknad om plass SFO 2012/ / / NOS/DT A22 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/DT Jeanett B. Store nnhold: ersonalmappe / / NOS/BRN Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TE Side: 49 av 56

50 nnhold: ersonalmappe / / NOS/BRN Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN TE nnhold: ersonalmappe 2011/ / LOM/LJB Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune LOM/LJB TE nnhold: ersonalmappe 2011/ / LOM/LJB Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune LOM/LJB TE nnhold: Oppsigelse av stilling ersonalmappe / / LOM/LJB Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune LOM/LJB Side: 50 av 56

51 nnhold: ersonalmappe / / LOM/LJB Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune LOM/LJB nnhold: ersonalmappe / / LOM/LJB Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune LOM/LJB nnhold: nnspill til regulering for Nyelv industriområde ndustriområde Nyelv 2012/ / SAMFTV/OAD 611 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD Fylkesmannen i Finnmark nnhold: ersonalmappe 2011/ / RSTA/TH Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/TH TE Side: 51 av 56

52 nnhold: rotokoll fra telefonmøte for region 8 den 3. september og vedtak om kvote for lisensfelling av ulv Rovviltnemda / / SAMFTV/OAD K47 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SAMFTV/OAD Fylkesmannen i Troms - Rovviltnemda nnhold: Nettverket Glød nformasjon om det regionale nettverket Glød i Finnmark 2012/ / NOS/BRN B00 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN Fylkesmannen i Finnmark nnhold: tlysning av prosjektmidler tlysning av prosjektmidler til pedagogisk likestillingsarbeid i barnehagen / / NOS/BRN 243 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/BRN Fylkesmannen i Finnmark nnhold: Gravemelding Meskelv Gravemelding 11/ / / TEKN/JJ Q07 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE gravemelding Side: 52 av 56

53 nnhold: Tilbakemelding gravehenvendelse nr Gravemelding 11/ / / TEKN/JJ Q07 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ B 4 Gravemeldingen nnhold: Vannprøveplan for 4. kvartal 2012 Vannprøver / / TEKN/JJ J81 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ TE Karin Dahl Barlien nnhold: Vedrørende søknad om fradeling parsell fra 5/51 til boligformål Rekvisisjon av oppmålingsforretning 2012/ / TEKN/HANHAN L33 Mottaker Wenche M. Ellingsen njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ nnhold: Manglende opplysninger Behandling av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven / / TEKN/JJ 11/134 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/JJ Arbeidstilsynet Side: 53 av 56

54 nnhold: Melding om sluttutbetaling Språkmidler / / SRÅ/JJ 233 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SRÅ/JJ TE Sametinget nnhold: Revisors beretning vedrørende prosjektet "Samiske stedsnavn i Nesseby" Språkmidler / / SRÅ/JJ 233 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune SRÅ/JJ TE Finnmark kommunerevisjon nnhold: tskrift 2012/ / ØKON/LBJ 13,, JF FVL Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune ØKON/LBJ TE nnhold: Søknad om stipend Kommunestipend / / NOS/DT 076 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/DT Gustav Johansen Side: 54 av 56

55 nnhold: Søknad om stipend Kommunestipend / / NOS/DT 076 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/DT Kristine Ballari nnhold: Søknad om stipend Kommunestipend / / NOS/DT 076 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/DT Sictoria Sjkåvik nnhold: Søknad om stipend Kommunestipend / / NOS/DT 076 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune NOS/DT Hilde Katrin tse nnhold: Søknad om studiepermisjon (2) ersonalmappe / / RSTA/TH Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune RSTA/TH TE Side: 55 av 56

56 nnhold: søknad om godkjenning av plan for nydyrking 2027/12/335, 336 -Bergeby- Nesseby kommune - Jo Dikkanen søknad om godkjenning av plan for nydyrking 2027/12/335, 336 -Bergeby- Nesseby kommune - Jo Dikkanen 2012/ / TEKN/TN 12/335 Mottaker njárgga gielda/nesseby kommune TEKN/TN B 3 Jo Dikkanen Side: 56 av 56

Offentlig journal. Fulstendighetserklæring 2010 for regnskapet til Nesseby Kirkelig fellesråd. Nesseby Menighetsråd - Årsregnskap 2010

Offentlig journal. Fulstendighetserklæring 2010 for regnskapet til Nesseby Kirkelig fellesråd. Nesseby Menighetsråd - Årsregnskap 2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.7.2013-19.7.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2013 Fulstendighetserklæring 2010 for regnskapet til Nesseby Kirkelig fellesråd Nesseby Menighetsråd

Detaljer

Offentlig journal ADVOKSTER SOM HJELPEVERGER. Fylkesmannen - Overformynderiet 2012-2014 2012/415-8 1681/2013 14.05.2013 21.05.2013 RSTA/BL X47 RSTA/BL

Offentlig journal ADVOKSTER SOM HJELPEVERGER. Fylkesmannen - Overformynderiet 2012-2014 2012/415-8 1681/2013 14.05.2013 21.05.2013 RSTA/BL X47 RSTA/BL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.5.2013-24.5.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.11.2013 nnhold: ADVOKSTER SOM HJELPEVERGER Fylkesmannen - Overformynderiet 2012-2014 2012/415-8 1681/2013

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om økonomisk støtte på kr ,- Søknad om økonomisk støtte på kr ,- 2008/ /

Offentlig journal. Søknad om økonomisk støtte på kr ,- Søknad om økonomisk støtte på kr ,- 2008/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 24.08.2008, Dokumenttype:,U, Status: J,A 29.08.2008 nnhold: Søknad om økonomisk støtte på kr. 10.000,- Søknad om økonomisk støtte på kr. 10.000,- 2008/574-1

Detaljer

Offentlig journal. Representantskapsmøte IKAF 19.mai med sakspapirer. Representantskapsmøte i Finnmark kommunerevisjon IKS 2005 2005/355-35 1566/2009

Offentlig journal. Representantskapsmøte IKAF 19.mai med sakspapirer. Representantskapsmøte i Finnmark kommunerevisjon IKS 2005 2005/355-35 1566/2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.2009-10.05.2009, Dokumenttype:,U, Status: J,A 25.05.2009 nnhold: Representantskapsmøte KAF 19.mai med sakspapirer Representantskapsmøte i Finnmark kommunerevisjon

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalsak Liv-Randi Aune 2011/ /2011 HJTJ/LRA

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalsak Liv-Randi Aune 2011/ /2011 HJTJ/LRA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09.2011-30.09.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2012 ***** ***** ***** Personalsak Liv-Randi Aune 2011/118-1 429/2011 02.09.2011 02.02.2011 HJTJ/LRA

Detaljer

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.01.2011 Tor-Alfred tsi, Reinbeitedistrikt 7 - Søknad om godkjenning

Detaljer

Offentlig journal. Melding om vedtak - Gjeterhytte. Søknad om tiltak uten ansvar 11/1 2011/ /2011 TEKN/JIJ

Offentlig journal. Melding om vedtak - Gjeterhytte. Søknad om tiltak uten ansvar 11/1 2011/ /2011 TEKN/JIJ Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.11.2011-30.11.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2012 nnhold: Melding om vedtak - Gjeterhytte Søknad om tiltak uten ansvar 11/1 2011/388-3 1108/2011

Detaljer

Offentlig journal. innsending av barnevernstatistikken for innsending av barnevernstatistikken for / /

Offentlig journal. innsending av barnevernstatistikken for innsending av barnevernstatistikken for / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 07.12.2008, Dokumenttype:,U, Status: J,A 15.12.2008 nnhold: innsending av barnevernstatistikken for 2008 innsending av barnevernstatistikken for 2008 2008/856-1

Detaljer

Journaldato: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: 518.

Journaldato: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: 518. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.05.2010 NNHENTNG AV OPPLYSNNGER Amund P. Anti og Karen Magga Anti

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalmappe - ***** ***** ***** 2011/873-13 1895/2013 PLOM/LJB 02.09.2013 TE 24.05.2013 ***** Skjønnsmidler 2013

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalmappe - ***** ***** ***** 2011/873-13 1895/2013 PLOM/LJB 02.09.2013 TE 24.05.2013 ***** Skjønnsmidler 2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2013-7.6.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.11.2013 nnhold: ersonalmappe - 2011/873-13 1895/2013 24.05.2013 LOM/LJB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Ledig stilling som flyktningkonsulent. Tilsetting av flyktningkonsulent 2013/326-30 1244/2013 09.04.2013 19.08.

Offentlig journal. Ledig stilling som flyktningkonsulent. Tilsetting av flyktningkonsulent 2013/326-30 1244/2013 09.04.2013 19.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.8.2013-23.8.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2013 Ledig stilling som flyktningkonsulent Tilsetting av flyktningkonsulent 2013/326-30 1244/2013 09.04.2013

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om støtte til forprosjekt. Søknad om støtte til forprosjekt 2007/366-1 1740/2007 RSTA/OAD 10.05.2007 26.04.

Offentlig journal. Søknad om støtte til forprosjekt. Søknad om støtte til forprosjekt 2007/366-1 1740/2007 RSTA/OAD 10.05.2007 26.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J,A 10.05.2007 nnhold: Søknad om støtte til forprosjekt Søknad om støtte til forprosjekt 2007/366-1 1740/2007 26.04.2007 RSTA/OAD

Detaljer

Offentlig journal 2009/492-1 2359/2009 01.07.2009 25.06.2009 RDM/SL F30. inkkluderingsdepartementet

Offentlig journal 2009/492-1 2359/2009 01.07.2009 25.06.2009 RDM/SL F30. inkkluderingsdepartementet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.07.2009 nnhold: - Høring - forslag til endring i lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborhgerloven)

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra undervisning - ***** ***** ***** Elevmappe - ***** ***** ***** 2009/1792-6 1073/2011 31.01.2011 21.01.

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra undervisning - ***** ***** ***** Elevmappe - ***** ***** ***** 2009/1792-6 1073/2011 31.01.2011 21.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2011-31.1.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 04.03.2011 nnhold: Søknad om permisjon fra undervisning - levmappe - U 2009/1792-6 1073/2011 21.01.2011

Detaljer

Offentlig journal ***** Personalmappe - ***** ***** ***** 2011/821-9 1486/2013 RSTA/TIH 22.04.2013 29.04.2013 ***** Søknad om skadefelling av gjess

Offentlig journal ***** Personalmappe - ***** ***** ***** 2011/821-9 1486/2013 RSTA/TIH 22.04.2013 29.04.2013 ***** Søknad om skadefelling av gjess Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2013-3.5.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.11.2013 nnhold: ersonalmappe - 2011/821-9 1486/2013 22.04.2013 RSTA/TH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om barnehageplass - Oddleif Nilsen. Barnehageplasser 2013-2014 2013/268-2 1102/2013 02.04.2013 02.04.

Offentlig journal. Søknad om barnehageplass - Oddleif Nilsen. Barnehageplasser 2013-2014 2013/268-2 1102/2013 02.04.2013 02.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-5.4.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A 16.04.2013 nnhold: Søknad om barnehageplass - Oddleif Nilsen Barnehageplasser 2013-2014 2013/268-2 1102/2013

Detaljer

Offentlig journal. Vannprøveplan for 1. kvartal 2009 VANNPRØVER /1-1 10/2009 TEKN/ODN J81

Offentlig journal. Vannprøveplan for 1. kvartal 2009 VANNPRØVER /1-1 10/2009 TEKN/ODN J81 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 31.12.2008, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.01.2009 nnhold: Vannprøveplan for 1. kvartal 2009 VANNPRØVER 2009 2009/1-1 10/2009 30.12.2008 30.12.2008 TEKN/ODN

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigmelding og kontrollerklæring for Johtin oaivi 14-16-18. Utleieleiligheter 2006/205-39 1483/2007 TEKN/ODN 18.04.

Offentlig journal. Ferdigmelding og kontrollerklæring for Johtin oaivi 14-16-18. Utleieleiligheter 2006/205-39 1483/2007 TEKN/ODN 18.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.04.2007 -, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.04.2007 nnhold: Ferdigmelding og kontrollerklæring for Johtin oaivi 14-16-18 Utleieleiligheter 2006/205-39 1483/2007

Detaljer

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.10.2013 nnhold: Søknad om fradeling av en parsell Porsanger kommune

Detaljer

Offentlig journal. Bosetting av flyktning - ***** ***** ***** Bosetting av flyktninger 2011 2010/2602-13 9440/2011 16.06.2011 01.06.

Offentlig journal. Bosetting av flyktning - ***** ***** ***** Bosetting av flyktninger 2011 2010/2602-13 9440/2011 16.06.2011 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 16.06.2011 nnhold: Bosetting av flyktning - ***** ***** ***** Bosetting av flyktninger 2011 2010/2602-13 9440/2011

Detaljer

Offentlig journal. Påminnelse om innbetaling av formye utbetalt lønn. Personalmappe ***** ***** 2011/188-6 175/2012 NOS/BRN 11.01.2012 05.07.

Offentlig journal. Påminnelse om innbetaling av formye utbetalt lønn. Personalmappe ***** ***** 2011/188-6 175/2012 NOS/BRN 11.01.2012 05.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.07.2012-31.07.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2012 Påminnelse om innbetaling av formye utbetalt lønn Personalmappe 2011/188-6 175/2012 05.07.2012

Detaljer

Dok.dato: 02.09.2008. Klassering: A20

Dok.dato: 02.09.2008. Klassering: A20 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.09.08-14.09.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 17.09.2008 nnhold: Legeerklæring Flytting til ny kommune 2008/251-9 3154/2008 02.09.2008 RSTA/BRN Tilg.kode

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.06.2015-21.06.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.06.2015-21.06.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1788/15 Regdato:15.06.2015 Arkivkode:416 Saksnr: 15/107-35 Dok.type: /I Gradering: Navn: Jahn Hermod Røstad Dok.beskr: SØKNAD TIL SOMMERJOBB FOR UNGDOM Lnr: 1790/15 Regdato:15.06.2015 Arkivkode:614

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet:

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet: Lnr: 2809/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:GN/BN 18/2 Saksnr: 11/492-10 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CLFA TEI Dok.beskr: TINGLYST EIENDOM, GNR 18 BNR 124 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV Lnr: 2810/12

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

Tilskudd til toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester over statsbudsjettets kap post 64 - utbetaling i Dok.dato:

Tilskudd til toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester over statsbudsjettets kap post 64 - utbetaling i Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.02.08-24.02.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.03.2008 nnhold: S-4/2008 - Rapportering om ressurskrevende tjenester - Tilskuddsordning Tilskudd til toppfinansieringsordning

Detaljer

Offentlig journal. Vedtaksmelding - valg av næringsutvalg for perioden 2015-2019 2015/1572-2 9055/2015 27.10.2015 30.10.2015

Offentlig journal. Vedtaksmelding - valg av næringsutvalg for perioden 2015-2019 2015/1572-2 9055/2015 27.10.2015 30.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.10.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.11.2015 nnhold: Vedtaksmelding - valg av næringsutvalg for perioden 2015-2019 Nærings- og kulturutvalg for perioden

Detaljer

Journaldato: 25.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.09.2015.

Journaldato: 25.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.09.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.09.2015 rotokoll Deling av eiendom Havnegata 30 gnr 69 bnr 760 - overført

Detaljer

Offentlig journal. SV: Tomtefradling på Jansberget gnr 23, bnr 14 i 2014 Loppa kommune. ***** Tomtefradeling på Jansberget Øksfjordbotn

Offentlig journal. SV: Tomtefradling på Jansberget gnr 23, bnr 14 i 2014 Loppa kommune. ***** Tomtefradeling på Jansberget Øksfjordbotn Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.09.2013 nnhold: SV: Tomtefradling på Jansberget gnr 23, bnr 14 i 2014 Loppa kommune. Tomtefradeling på Jansberget

Detaljer

Offentlig journal. Jobb søknad. Sommerjobber / /2008 TEKN/ODN Jobbsøknad.

Offentlig journal. Jobb søknad. Sommerjobber / /2008 TEKN/ODN Jobbsøknad. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.05.08-18.05.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 21.05.2008 nnhold: Jobb søknad 2008/311-12 1758/2008 09.05.2008 Avsender Kristine Ballari nnhold: Jobbsøknad

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Søknad om permisjon 2009/ /2009 RDM/SL *****

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Søknad om permisjon 2009/ /2009 RDM/SL ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 18.10.2009, Dokumenttype:,U, Status: J,A 23.10.2009 nnhold: Søknad om permisjon Søknad om permisjon 2009/721-1 3318/2009 29.09.2009 RDM/SL P Offl. 13 Jfr.

Detaljer

Journaldato: 10.9.2010, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2010. Dok.dato: 07.09.2010. Dok.

Journaldato: 10.9.2010, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2010. Dok.dato: 07.09.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.9.2010, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.09.2010 Kompensasjon for opplæring i forbindelse med A-tiltak ***** P 2010/2071-6

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Offentlig journal. SV: Ang bygdebok. Pris på trykking og innbinding av bygdebok 2013/494-4 2722/2013 26.06.2013 14.11.

Offentlig journal. SV: Ang bygdebok. Pris på trykking og innbinding av bygdebok 2013/494-4 2722/2013 26.06.2013 14.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 17.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2013 SV: Ang bygdebok ris på trykking og innbinding av bygdebok 2013/494-4 2722/2013 26.06.2013 SEN/SJE Mottaker

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.04.2013-21.04.2013

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.04.2013-21.04.2013 Lnr: 402/13 Regdato:17.04.2013 Arkivkode:057 &17 Saksnr: 13/150-1 Dok.type: /U Gradering: Tromsø Asvo Lnr: 403/13 Regdato:17.04.2013 Arkivkode:057 &17 Saksnr: 13/150-2 Dok.type: /U Gradering: Tromsø Asvo

Detaljer

Journaldato: 25.05.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.05.2009. Klassering: 1943/2/34

Journaldato: 25.05.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.05.2009. Klassering: 1943/2/34 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.05.2009 Søknad om dispensasjon fra PBL 17-2 samt byggetillatelse for oppføring av naust 1943/2/34 Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om kommunal bolig. Kommunale boliger 2008 2008/35-86 2720/2008 21.07.2008 TEKN/EJB 21.07.2008.

Offentlig journal. Søknad om kommunal bolig. Kommunale boliger 2008 2008/35-86 2720/2008 21.07.2008 TEKN/EJB 21.07.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.07.08-27.07.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 04.08.2008 nnhold: Søknad om kommunal bolig Kommunale boliger 2008 2008/35-86 2720/2008 TEKN/EJB 5 U.Off.

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på arbeidsforhold. Personalmappe ***** ***** 2010/636-8 2581/2011 SEN/KHE 07.07.2011 04.12.

Offentlig journal. Bekreftelse på arbeidsforhold. Personalmappe ***** ***** 2010/636-8 2581/2011 SEN/KHE 07.07.2011 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 08.12.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2013 Bekreftelse på arbeidsforhold Personalmappe 2010/636-8 2581/2011 07.07.2011 SEN/KHE Kirsi Paintola Ann

Detaljer

Journaldato: 24.2.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2011. Dok.dato: 21.02.2011. Dok.

Journaldato: 24.2.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2011. Dok.dato: 21.02.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2011 Søknad om øremerket styrking av det kommunale barnevernet Søknad

Detaljer

POSTLISTE Navn: ******************* Navn: Trudvang Husstyre Navn: Statsarkivet i Tromsø Navn: Randi Bjarke Navn: Synøve Jessen og Per Erik Rynning

POSTLISTE Navn: ******************* Navn: Trudvang Husstyre Navn: Statsarkivet i Tromsø Navn: Randi Bjarke Navn: Synøve Jessen og Per Erik Rynning Ut.: 29.10.2012 Arkivkode:064 F4 Saksnr: 11/00520-006 Navn: ******************* Dok.beskr: ANMODNING OM OVERSENDELSE AV DOKUMENTER Unntatt off. OFFL 13, jfr. FVL 13 Ut.: 29.10.2012 Arkivkode:611 &55 Saksnr:

Detaljer

Journaldato: 27.04.2010-27.04.2010, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 26.04.2010

Journaldato: 27.04.2010-27.04.2010, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 26.04.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. fast stilling hjelpepleier 70% D 391-70 % FAST STLLNG SOM HJELPEPLEER 2009/8590-17

Detaljer

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 03.11.2011 Sør-Varanger kommune - Søknad om dispensasjon for tilknytning

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.04.2013-14.04.2013

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.04.2013-14.04.2013 Lnr: 848/13 Regdato:08.04.2013 Arkivkode:223 G26 Saksnr: 12/239-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLO/MO Journalenhet: Dok.beskr: KOMPETANSELØFTET 2015 - INVITASJON TIL Å SØKE OM TILSKUDD TIL KOMPETANSEHEVING

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende søknad om permisjon. Personalmappe - ***** ***** 2011/416-3 856/2011 NOS/BRN 10.08.2011 10.04.

Offentlig journal. Vedrørende søknad om permisjon. Personalmappe - ***** ***** 2011/416-3 856/2011 NOS/BRN 10.08.2011 10.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2012-30.04.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2012 Vedrørende søknad om permisjon Personalmappe - ***** ***** 2011/416-3 856/2011 10.08.2011 NOS/BRN

Detaljer

Journaldato: 17.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: V83. Dok.

Journaldato: 17.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: V83. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.12.2012 Søknad om utbetaling av tilskudd til Seljelandsvegen Høring - bygging av traktorveg Seljeland

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.12.05 19.12.05 for felles Lyngen kommune. Til: [U4]

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.12.05 19.12.05 for felles Lyngen kommune. Til: [U4] J.nr: 05/00400-004 U Datert: 12.12.05 Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Lnr.: 008822/05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 05/00402-003 U Datert: 12.12.05 Arkiv: [U4] Saksbeh.:

Detaljer

Journaldato: 05.12.2011-09.12.2011, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 13.07.2011. Klassering: VF/MMS

Journaldato: 05.12.2011-09.12.2011, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 13.07.2011. Klassering: VF/MMS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.2011 -, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.12.2011 Oversendelse av terminoppgave for forskuddstrekk, termin 3-2011

Detaljer

Offentlig journal. Høring av forslag til forskrift om fremmede organismer. Høring av forslag til forskrift om fremmede organismer 2014/528-1 2667/2014

Offentlig journal. Høring av forslag til forskrift om fremmede organismer. Høring av forslag til forskrift om fremmede organismer 2014/528-1 2667/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.07.2014-20.07.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.08.2014 nnhold: Høring av forslag til forskrift om fremmede organismer Høring av forslag til forskrift

Detaljer

Journaldato: 31.10.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 31.10.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.11.2011 Søknad om å få rullere den gamle kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet som følge av

Detaljer

Journaldato: 16.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.09.2012. Dok.dato: 17.04.2013. Dok.

Journaldato: 16.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.09.2012. Dok.dato: 17.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.05.2013 Søknad om fristforlengelse på investeringstilskudd Guleng 3, forprosjekt

Detaljer

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok.

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2011 nnhold: Vedrørende eiendomsskatt på eiendommen 1942/65/42 Klage/spørsmål

Detaljer

Journaldato: 29.6.2012-30.6.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 22.06.2012.

Journaldato: 29.6.2012-30.6.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 22.06.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.6.2012-30.6.2012, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.07.2012 nnhold: Melding til tinglysing. 110/3-110/15 - Krav om sammenslåing av tinglyste

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av søkerliste og utlysningstekst. Id 1818 - tilsetting 100% kommunefysioterapeut Lyngen kommune

Offentlig journal. Oversendelse av søkerliste og utlysningstekst. Id 1818 - tilsetting 100% kommunefysioterapeut Lyngen kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.8.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.08.2014 Oversendelse av søkerliste og utlysningstekst d 1818 - tilsetting 100% kommunefysioterapeut

Detaljer

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2011 Barnehagemappe Knøttelia barnehage - 2011/3907-2 41860/2011 11.11.2011 BA Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn Spørsmål i forbindelse med boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn - gnr 22 gnr 100 2013/2931-1 19388/2013 PM/Siw Bankerud

Detaljer

Offentlig journal. Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 2015/710-2 3628/2015 17.08.2015 24.08.2015

Offentlig journal. Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 2015/710-2 3628/2015 17.08.2015 24.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.08.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.10.2015 Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 Gnr 90/1/1 Brannforebyggende tiltak 2015/710-2 3628/2015

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 02.10.07 02.10.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 02.10.07 02.10.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00884-010 U Datert: 25.09.07 Arkiv: 000 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Hanne-Lill og Eirik Larsen Dok: KRONPRINSPARETS BESØK I LYNGEN MANDAG 27. AUGUST Lnr.: 007628/07 J.nr: 07/01239-002 U Datert:

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Offentlig journal. Salg av aksjer i AS TIRB 2016/ / Søknad om plass i Rotsundelv SFO for ***** *****

Offentlig journal. Salg av aksjer i AS TIRB 2016/ / Søknad om plass i Rotsundelv SFO for ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.02.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.02.2016 nnhold: Salg av aksjer i AS TRB Aksjer i AS TRB 2016/42-4 1642/2016 22.02.2016 Boreal Transport Norge AS

Detaljer

Offentlig journal. Vuonnamárkanat i Nesseby - søknad om fast årlig støtte til Vuonnamárkanat. Vuonnamárkanat 2006/487-19 3406/2008 SPRÅ/JJ 29.09.

Offentlig journal. Vuonnamárkanat i Nesseby - søknad om fast årlig støtte til Vuonnamárkanat. Vuonnamárkanat 2006/487-19 3406/2008 SPRÅ/JJ 29.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.12.2008, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.01.2009 nnhold: Vuonnamárkanat i Nesseby - søknad om fast årlig støtte til Vuonnamárkanat Vuonnamárkanat U 2006/487-19

Detaljer

Offentlig journal. Tillatelse til bygging. 15/124 Havneveien 50 Polarbase - tankfundament 2010/2353-2 14056/2010 06.10.2010 15.10.

Offentlig journal. Tillatelse til bygging. 15/124 Havneveien 50 Polarbase - tankfundament 2010/2353-2 14056/2010 06.10.2010 15.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 25.11.2010 nnhold: Tillatelse til bygging 15/124 Havneveien 50 Polarbase - tankfundament U 2010/2353-2 14056/2010 06.10.2010

Detaljer

Offentlig journal. Jørgen Betten - søknad om plass. Barnehageplasser 2011-2012 2011/214-12 767/2011 26.08.2011 NOS/KIH 29.02.

Offentlig journal. Jørgen Betten - søknad om plass. Barnehageplasser 2011-2012 2011/214-12 767/2011 26.08.2011 NOS/KIH 29.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.02.2012-29.02.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2012 nnhold: Jørgen Betten - søknad om plass Barnehageplasser 2011-2012 2011/214-12 767/2011 29.02.2012

Detaljer

Journaldato: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: 221 12.10.2009 nnhold: Melding om overføring av ansvaret som leder av siidaandelen

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.04.2013-05.05.2013

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.04.2013-05.05.2013 Lnr: 1071/13 Regdato:29.04.2013 Arkivkode:465 Saksnr: 13/111-7 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/RÅDM/BOP Journalenhet: Navn: Kommunesektorens organisasjon Dok.beskr: TVISTEPROTOKOLL MED FAGFORBUNDET

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om kartforretning 17/1. 17/1 tilleggsareal til 17/162 Storsvingen 2008/3394-5 7854/2010 27.05.2010 19.07.

Offentlig journal. Varsel om kartforretning 17/1. 17/1 tilleggsareal til 17/162 Storsvingen 2008/3394-5 7854/2010 27.05.2010 19.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.7.2010-19.7.2010, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.08.2010 nnhold: Varsel om kartforretning 17/1 U 2008/3394-5 7854/2010 27.05.2010 Finnmarkseiendommen

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på arbeidsforhold. Bekreftelse på arbeidsforhold - Jørgen Betten 2011/665-1 1592/2011 SAMFUTV/AJH 01.11.2011 30.05.

Offentlig journal. Bekreftelse på arbeidsforhold. Bekreftelse på arbeidsforhold - Jørgen Betten 2011/665-1 1592/2011 SAMFUTV/AJH 01.11.2011 30.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.2012-31.05.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2012 Bekreftelse på arbeidsforhold Bekreftelse på arbeidsforhold - Jørgen Betten 2011/665-1 1592/2011

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

Journaldato: 19.04.2010-23.04.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 22.04.2010.

Journaldato: 19.04.2010-23.04.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 22.04.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.04.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 23.04.2010 nnhold: ttalelse - søknad om godkjenning av gjeterhytte ved Altevatn

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.01-19.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.01.2015 nnhold: Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 Ett trinn etablering

Detaljer

Journaldato: 26.7.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført

Journaldato: 26.7.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for, Dokumenttype:,,X,N,S, Status: J - Journalført 27.07.2011 nnhold: Referat fra oppfølgingsmøte

Detaljer

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06-01.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 nnhold: Byggetillatelse for anleggelse av stikkledning, riving av anneks/uthus

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av hytte 43/17/8 2015/2539-1 20180/2015 26.11.2015 26.11.

Offentlig journal. Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av hytte 43/17/8 2015/2539-1 20180/2015 26.11.2015 26.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11-26.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.11.2015 Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.11.2014-30.11.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.11.2014-30.11.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3529/14 Regdato:24.11.2014 Arkivkode:203 *** Saksnr: 14/206-2 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅDM/ØKON/RJ Dok.beskr: VEDR. GJELDSORDNING - SALG AV PANTSATT EIENDOM Lnr: 3530/14 Regdato:24.11.2014

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78 og 49/79 - Vesterøy 2015/1084-4 15431/2015 26.08.

Offentlig journal. Innvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78 og 49/79 - Vesterøy 2015/1084-4 15431/2015 26.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.08-30.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.08.2015 nnvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Oddvar Betten. Leder Nestleder. A SV Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Oddvar Betten. Leder Nestleder. A SV Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen Side 1 av 6 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 16.02.2012 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Journaldato: 10.12.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.12.2009. Klassering: ***** LYSOLBO/APK

Journaldato: 10.12.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.12.2009. Klassering: ***** LYSOLBO/APK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2009 Oversendelse av oppfølgingsplan ersonalmappe - 2009/3255-6 41769/2009 07.12.2009 LYSOLBO/AK

Detaljer

Offentlig journal. Søknad for Bolyst-midler. Bolyst 2011-2014 2011/210-7 1507/2011 13.01.2012 SAMFUTV/OAD 18.10.2011. Unjárgga gielda/nesseby kommune

Offentlig journal. Søknad for Bolyst-midler. Bolyst 2011-2014 2011/210-7 1507/2011 13.01.2012 SAMFUTV/OAD 18.10.2011. Unjárgga gielda/nesseby kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.2012-30.01.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2012 nnhold: Søknad for Bolyst-midler Bolyst 2011-2014 2011/210-7 1507/2011 13.01.2012 18.10.2011

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 06.03.08 06.03.08 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 06.03.08 06.03.08 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/01189-071 U Datert: 05.03.08 Arkiv: 033 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Werner Kiil - Hulda Høiseth Sak: VALG AV FORMANNSKAP, VARAORDFØRER OG ØVRIGE STYRER, RÅD OG UTVALG PERIODEN 2007-2011

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 08.12.2012-13.12.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 08.12.2012-13.12.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 5788/12 Regdato:10.12.2012 Arkivkode:NAVN Granlund J Saksnr: 12/596-3 Dok.type: /U Gradering: Johan Granlund ANSETTELSE KOMMUNEOVERLEGE JOHAN GRANLUND, FASTLEGE Lnr: 6003/12 Regdato:11.12.2012

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget fritak kommunale avgifter ***** ***** ***** 2015/462-7 7079/2015 18.08.2015 22.09.2015

Offentlig journal. Innvilget fritak kommunale avgifter ***** ***** ***** 2015/462-7 7079/2015 18.08.2015 22.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.09.2015 nnvilget fritak kommunale avgifter ***** ***** ***** Søknader fritak kommunale avgifter 2015/462-7 7079/2015 18.08.2015

Detaljer

Journaldato: 01.08.09-03.08.09, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.07.2009.

Journaldato: 01.08.09-03.08.09, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.07.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.08.09-03.08.09, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.08.2009 79/57 - Ferdigmelding, Midlertidig brukstillatelse 79/57 -

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.07 18.02.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.07 18.02.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00267-002 U Datert: 15.02.07 Arkiv: 233 Saksbeh.: SOS-SOS-KNO Til: Sosial- og helsedirektoratet Sak: INFORMASJON OM STYRKING PÅ 10 MILL. I 2007 FOR Å FOREBYGGTE OG REDUSERE BARNEFATTIGDOM - STATSBUDSJ.

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.04.2015-19.04.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.04.2015-19.04.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1014/15 Regdato:13.04.2015 Arkivkode:416 Saksnr: 15/68-50 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLO/MK Navn: Anubah Sharma Dok.beskr: SVAR SØKNAD OM SOMMERJOBB Lnr: 1015/15 Regdato:13.04.2015 Arkivkode:K47

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om utbetaling av tilskudd. Organisert beitebruk 2009 2009/8943-9 28591/2010 13.01.2011 17.08.2010 LYADM/OMS V17 LYADM/OMS

Offentlig journal. Anmodning om utbetaling av tilskudd. Organisert beitebruk 2009 2009/8943-9 28591/2010 13.01.2011 17.08.2010 LYADM/OMS V17 LYADM/OMS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.1.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.01.2011 Anmodning om utbetaling av tilskudd Organisert beitebruk 2009 2009/8943-9 28591/2010

Detaljer

Offentlig journal. Avklaring vedr. pasientmiddelregnskapet for 2006. Pasientregnskap 2007/830-4 4488/2007 13.12.2007 PLO/BMP 04.12.

Offentlig journal. Avklaring vedr. pasientmiddelregnskapet for 2006. Pasientregnskap 2007/830-4 4488/2007 13.12.2007 PLO/BMP 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2007, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.12.2007 Avklaring vedr. pasientmiddelregnskapet for 2006 Pasientregnskap 2007/830-4 4488/2007 PLO/BMP 5F Ofl. 5a/Forv.l

Detaljer

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok.

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.05.2013 Tilsynsrapport Nordreisa kirke, gnr 1942/14/9 Nordreisa kirke 1942/14/9

Detaljer

Offentlig journal. Tilsetting av 75% vikariat - sykepleier fra 01.08.09 ID 217 INTERN UTLYSNING 75% SYKEPLEIER VIKARIAT FRA SNAREST

Offentlig journal. Tilsetting av 75% vikariat - sykepleier fra 01.08.09 ID 217 INTERN UTLYSNING 75% SYKEPLEIER VIKARIAT FRA SNAREST Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.7.2009, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Tilsetting av 75% vikariat - sykepleier fra 01.08.09 D 217 NTERN TLYSNNG 75% SYKEPLEER

Detaljer

Journaldato: 04.11.2015-04.11.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.08.2015. Dok.

Journaldato: 04.11.2015-04.11.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.08.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A Velkommen til Kåfjord! VELKOMSTPAKKEN NORD-TROMS 2015/961-6 5892/2015 17.08.2015

Detaljer

Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYEID/LIF. Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYLYNG/KG. Dok.dato: 24.02.2011.

Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYEID/LIF. Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYLYNG/KG. Dok.dato: 24.02.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2011 nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - 2009/1700-38 7046/2011 LYSOLBO/MO

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på videre framleie av leie tomter tilknyttet Kjosveien 12; gamle rådhus. Riving av gamle kommunehuset i Kjosveien 10-12

Offentlig journal. Bekreftelse på videre framleie av leie tomter tilknyttet Kjosveien 12; gamle rådhus. Riving av gamle kommunehuset i Kjosveien 10-12 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.5.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2013 Bekreftelse på videre framleie av leie tomter tilknyttet Kjosveien 12; gamle rådhus

Detaljer

Offentlig journal. F.sak 26-14 D- Tilbud om plass 2014/2015 Hanna Viktoria Karlsen Rogne. SFO hovedopptak 2014/2015 2014/51-10 650/2014 14.04.

Offentlig journal. F.sak 26-14 D- Tilbud om plass 2014/2015 Hanna Viktoria Karlsen Rogne. SFO hovedopptak 2014/2015 2014/51-10 650/2014 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2014-25.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2014 F.sak 26-14 D- Tilbud om plass 2014/2015 Hanna Viktoria Karlsen Rogne 2014/51-10 650/2014 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar 2015/540-43 4651/2015 16.06.2015 18.06.2015. Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar

Offentlig journal. Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar 2015/540-43 4651/2015 16.06.2015 18.06.2015. Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.06.2015 Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar Stilling D 21 - ferievikar 2015 hjemmetjenesten 2015/540-43 4651/2015 Elke

Detaljer

Journaldato: 24.05.2012-24.05.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.05.2012. Dok.dato: 21.05.

Journaldato: 24.05.2012-24.05.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.05.2012. Dok.dato: 21.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A OMSORG O 2012/2252-5 19478/2012 21.05.2012 Svar - Tildeling av SFO-plass ved Manndalen

Detaljer

Journaldato: 26.8.2011-28.8.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.08.2011.

Journaldato: 26.8.2011-28.8.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.08.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.8.2011-28.8.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.09.2011 Søknad om opptak kulturskolen - Tobias Christoffer Sørensen åmelding Lyngen

Detaljer

Dok.dato: 01.10.2009. Dok.dato: 01.09.2011. Oversendelse av sak til klagebehandling - reguleringsplan for Hestnes, gnr 28, bnr 2 m fl - Hitra kommune

Dok.dato: 01.10.2009. Dok.dato: 01.09.2011. Oversendelse av sak til klagebehandling - reguleringsplan for Hestnes, gnr 28, bnr 2 m fl - Hitra kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.11.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.11.2011 Rapport på bakgrunn av utført kontroll etter alkoholloven Rapport vedr. salgs- og skjenkekontroller 2009/2705-1

Detaljer

Journaldato: 12.12.2011-18.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 12.12.2011-18.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 18.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.12.2011 Sør-Varanger kommune, gnr 16 bnr 3 - Søknad om tillatelse til

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04-12.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.04.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V72. (enhet/initialer): LYADM/ET. Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V83 LYADM/ET. Dok.dato: 16.02.

Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V72. (enhet/initialer): LYADM/ET. Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V83 LYADM/ET. Dok.dato: 16.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03.10, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2010 OKsvik gård vedproduksjon AS - søknad om NMSK tilskudd. Gnr.85 bnr.1 Oksvik gård vedproduksjon

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.03.2014-16.03.2014

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.03.2014-16.03.2014 Lnr: 647/14 Regdato:10.03.2014 Arkivkode:GNR 11 bnr. 356 Saksnr: 14/159-2 Dok.type: /U Gradering: Navn: Astrid S.Jørstad Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Lnr: 649/14 Regdato:10.03.2014

Detaljer