POSTLISTE VARDØ KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE VARDØ KOMMUNE"

Transkript

1 Lnr: 1805/15 Regdato: Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /I Jonas Antonsen SØKNAD PÅ SOMMERJOBB PARKER OG PLENER 2015 Lnr: 1806/15 Regdato: Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /I Tom Andre Hansen SØKNAD PÅ SOMMERJOBB PARKER OG PLENER 2015 Lnr: 1807/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:216 /I Mette Rushfeldt VEDTAK FRA KONTROLLUTVALGET Lnr: 1808/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:216 /I Mette Rushfeldt VEDTAK FRA KONTROLLUTVALGET Lnr: 1809/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** KONFERANSETIME VÅREN KLASSE KONTAKTLÆRER M.PETTERSEN Lnr: 1810/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** KONFERANSETIME VÅREN KLASSE KONTAKTLÆRER M.PETTERSEN Lnr: 1811/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** INNKALLING TIL UTSKRIVINGSMØTE

2 Lnr: 1812/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** EPOST FØLGESKRIV TIL VEDLEGG FRA SANKS KARASJOK Lnr: 1813/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** OPPLÆRING SANKS KARASJOK Lnr: 1814/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** TJENESTETIDSATTEST Lnr: 1815/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** TJENESTETIDSATTEST Lnr: 1816/15 Regdato: Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /I Edvard Esbensen Mykland SØKNAD PÅ SOMMERJOBB PARKER OG PLENER 2015 Lnr: 1817/15 Regdato: Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /I Katrine Nylund Nilsen SØKNAD PÅ SOMMERJOBB I KOMMUNEN

3 Lnr: 1818/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U Lillie-Ane Kristensen TJENESTETIDSATTEST LILLIE-ANE KRISTENSEN F Lnr: 1819/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** TJENESTETIDSATTEST Lnr: 1820/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:064 &01 /I Helse Finnmark HF TJENESTEAVTALE MELLOM VARDØ KOMMUNE OG HELSE FINNMARK HF Lnr: 1821/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:H12 *** /I ********************** SYKEFRAVÆRSRAPPORT FRA 1. JANUAR MARS 2015 Lnr: 1822/15 Regdato: Saksb:TPNK//JSU Arkiv:ADR /I FEFO BORTFESTERS GODKJENNING-OVERFØRING AV 1/2-IDEELL ANDEL FESTERETT GNR 3 BNR 1 FNR 21 I VARDØ KOMMUNE Lnr: 1823/15 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:080 /I Frode Jahren, Generalsekretær LHL KJÆRE ORDFØRER Lnr: 1824/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:F00 *** /I **********************

4 TILSYNSSAK - OMGJØRING AV AVGJØRELSE OM PLIKTBRUDD Lnr: 1825/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:F40 *** /I ********************** VEDR. TILSKUDD TIL KOMMUNALT BARNEVERN VARDØ KOMMUNE Lnr: 1826/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:***** /I ********************** OVERSENDELSE AV KLAGE PÅ OPPLÆRINGSTILBUD Lnr: 1828/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:***** /I ********************** ÅRSRAPPORT - BARNEVERNET Lnr: 1829/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** KONFERANSETIME VÅREN KLASSE KONTAKTLÆRER BETT BJØRKLUND Lnr: 1830/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** ****** *******

5 Lnr: 1831/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** KONFERANSETIME VÅREN KLASSE KONTAKTLÆRER BETT BJØRKLUND Lnr: 1833/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** KONFERANSETIME VÅREN KLASSE KONTAKTLÆRER BETT BJØRKLUND Lnr: 1834/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** KONFERANSETIME VÅREN KLASSE KONTAKTLÆRER BETT BJØRKLUND Lnr: 1835/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** KONFERANSETIME VÅREN KLASSE KONTAKTLÆRER BETT BJØRKLUND Lnr: 1837/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:H06 /I DSB NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD(PLIVO)-REGIONALE INSTRUKTØRER Lnr: 1838/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:010 /I Det Kongelige kommunal- og Moderniseringsdepartement FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGFORSKRIFTEN-HØRING

6 Lnr: 1839/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:***** /I ********************** UTEPLASSEN VED FLERBRUKSHUSET - NAVNEFORSLAG Lnr: 1840/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Vardø Innovasjon AS SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET Lnr: 1841/15 Regdato: Saksb:POHS//IR Arkiv:***** /I ********************** ARBEIDSAVTALE 50% STILLING FRA I PLEIE OG OMSORG VED HJEMMETJENESTEN Lnr: 1842/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:080 /S DIALOGMØTE MED FYLKESMANNEN Lnr: 1843/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:033 /S SAKSLISTE - MØTE I VARDØ FORMANNSKAP DEN Lnr: 1844/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:033 /S SAKSPAPIRER - MØTE I VARDØ FORMANNSKAP DEN Lnr: 1845/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:033 /S MØTEPROTOKOLL - MØTE I VARDØ FORMANNSKAP DEN

7 Lnr: 1847/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:***** /I ********************** OPPFØLGINGSPLAN VED SYKEMELDING Lnr: 1848/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** SVAR - VEDR. AVSLAG PÅ KLAGE PÅ ADFERDSKARAKTER Lnr: 1849/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** KLAGE Lnr: 1851/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:033 /S MØTEPROTOKOLL - MØTE I VARDØ FORMANNSKAP DEN Lnr: 1852/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Nils Dahl SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND NILS DAHL Lnr: 1853/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:***** /I ********************** OPPFØLGINGSPLAN VED SYKEMELDING

8 Lnr: 1854/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** KONFERANSETIME VÅREN KLASSE KONTAKTLÆRER M.PETTERSEN Lnr: 1855/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** KONFERANSETIME VÅREN KLASSE KONTAKTLÆRER BETT BJØRKLUND Lnr: 1856/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** KONFERANSETIME VÅREN KLASSE KONTAKTLÆRER BETT BJØRKLUND Lnr: 1857/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** KONFERANSETIME VÅREN KLASSE KONTAKTLÆRER BETT BJØRKLUND Lnr: 1858/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM PERMISJON

9 Lnr: 1859/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** FØLGESKRIV TIL SKOLEBØKER Lnr: 1860/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** KONFERANSETIME VÅR TRINN KONTAKTLÆRER H.JAKOBSEN Lnr: 1861/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** KONFERANSETIME VÅR TRINN KONTAKTLÆRER H.JAKOBSEN Lnr: 1862/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** KONFERANSETIME VÅR TRINN KONTAKTLÆRER H.JAKOBSEN Lnr: 1863/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** KONFERANSETIME VÅR TRINN KONTAKTLÆRER H.JAKOBSEN Lnr: 1864/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:*****

10 /U ********************** KONFERANSETIME VÅR TRINN KONTAKTLÆRER H.JAKOBSEN Lnr: 1865/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** KONFERANSETIME VÅR TRINN KONTAKTLÆRER H.JAKOBSEN Lnr: 1866/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:***** /U ********************** TJENESTETIDSATTEST Lnr: 1867/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:***** /U ********************** TJENESTETIDSATTEST Lnr: 1868/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:P00 /I Vardø havn KF UTSKRIFT AV MØTEBOK VARDØ HAVNESTYRE TORSDAG 28 MAI 2015 Lnr: 1869/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:614 A20 /I Fylkesmannen i Finnmark REGSTRERING AV ELEVER SOM HAR DELTATT I VOKSEOPPLÆRING FOR VOKSNE INNVANDRERE I 2014 Lnr: 1870/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN

11 /S SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND Lnr: 1871/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /X VEDR. YRKESUTPLASSERING OG UTSATT TENTAMEN Lnr: 1872/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:NAVN /I UNN VIKTIG INFORMASJON OM DRIFTSSTANS I PASIENTJOURNALSYSTEMET VED UNN JUNI 2015 Lnr: 1873/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:033 X42 &16 /U Thor Valter Endresen SØKER OM FRITAK FRA MITT VERV SOM MEDDOMMER Lnr: 1878/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv: /U Øfas VALG AV STYREMEDLEM I ØFAS Lnr: 1879/15 Regdato: Saksb:POHS//IR Arkiv: /I Gudleif Johnsen FAGBREV GUDLEIF JOHNSEN F Lnr: 1883/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:G10 /S STYRKING AV LEVEKÅR I VARDØ KOMMUNE Lnr: 1884/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ****** SØKAND OM FRI FOM 18 TOM 24 JUNI DAGER

12 Lnr: 1887/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv: /S SAKSLISTE - MØTE I VARDØ BYSTYRET DEN Lnr: 1888/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv: /S SAKSPAPIRER - MØTE I VARDØ BYSTYRET DEN Lnr: 1889/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** KONFERANSETIME VÅR 2015, 6 TRINN KONTAKTLÆRER R. KRISTENSEN Lnr: 1890/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM PERMISJON JUNI 2015 Lnr: 1891/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** SVAR - SØKNAD OM PERMISJON JUNI 2015 Lnr: 1892/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U **********************

13 SVAR - SØKNAD OM PERMISJON Lnr: 1894/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** KONFERANSETIME VÅR TRINN KONTAKTLÆRER H.JAKOBSEN Lnr: 1895/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** KONFERANSETIME VÅR TRINN KONTAKTLÆRER H.JAKOBSEN Lnr: 1896/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** KONFERANSETIME VÅR TRINN KONTAKTLÆRER H.JAKOBSEN Lnr: 1897/15 Regdato: Saksb:GOB//KN Arkiv:***** /I ********************** OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS Lnr: 1898/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:***** /U **********************

14 TVISTEPROTOKOLL Lnr: 1899/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:***** /U ********************** TVISTEPROTOKOLL Lnr: 1900/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Apinya Arntzen SØKNAD OM STØTTE NÆRINGSFONDET Lnr: 1901/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:U00 /I IL Domen v/ Synnøve Andreassen BELYSNING I BALLBINGEN I KIBERG Lnr: 1902/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM FRI JUNI 2015 Lnr: 1904/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv: /I Fay Vicars-Harris SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Lnr: 1905/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:M80 &58 /I Mattilsynet, Region Nord TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED SERVERING AV MAT OG DRIKKE Lnr: 1906/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:233 A20

15 /I Fylkeskommunen i Finnmark STATSTILSKUDD FINSK VÅR 2015 Lnr: 1907/15 Regdato: Saksb:SERV//GL Arkiv: /U Fay Vicars-Harris FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Lnr: 1910/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Pauli Ahonen BYGGSØKNAD Lnr: 1911/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** SVAR - SØKNAD OM FRI JUNI 2015 Lnr: 1912/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** SVAR - SØKNAD OM FRI JUNI 2015 Lnr: 1927/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM FRI 5. JUNI 2015 Lnr: 1928/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I **********************

16 BEKREFTELSE FRA FAR PÅ ARBEIDSUIKE Lnr: 1929/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv: /S Fay Vicars-Harris SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Lnr: 1931/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** SAKKYNDIG VURDERING Lnr: 1932/15 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:080 /I Bente Haug, fylkesvaraordfører TANNHELSE - OVERFØRING TIL KOMMUNENE Lnr: 1933/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:U64 /I Østhavet SPØRSMÅL FRA ØSTHAVET OM TURISTINFORMASJON Lnr: 1934/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:440 &58 /I Fylkesmannen i Finnmark OVERSENDELSE AV ENDELIG PROGRAM FOR TILSYNET JUNI 2015 Lnr: 1935/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:000 &13 /I KS HØRINGSUTTALELSE FRA KS-NY FORSKRIFT OM TILDELING AV KONSESJONSKONTRAKTER Lnr: 1938/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Kjell Ove Bakken BYGGSØKNAD

17 Lnr: 1939/15 Regdato: Saksb:TPNK//JSU Arkiv:ADR /I FEFO BORTFESTERS GODKJENNING-OVERFØRING AV FESTERETT-GNR4 BNR1 FNR20 I VARDØ KOMMUNE Lnr: 1940/15 Regdato: Saksb:TPNK//JSU Arkiv:ADR /I FEFO BORTFESTERS GODKJENNING-OVERFØRING AV FESTERETT-GNR1 BNR1 FNR63 I VARDØ KOMMUNE Lnr: 1941/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:NAVN /I Radonlab MÅLERAPPORT - VARDØ BARNEHAGE Lnr: 1942/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:F00 *** /I ********************** MOTTATT ORIENTERING I SAKEN - AVSLUTTING AV SAK UTEN VIDERE TILSYNSMESSIG OPPFØLGING Lnr: 1943/15 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:080 /I Varanger Kraft AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VARANGER KRAFT AS Lnr: 1944/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:610 C84 /I Norconsult AS VARDØ KIRKE - REHAB. FASADER OG TAK - TILBUDSPROTOKOLL Lnr: 1945/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:NAVN /I Norconsult AS VARDØ RÅDHUS: REFERAT FRA AVKLARENDE MØTE/REFERAT KONTRAKTSFORHANDLING

18 Lnr: 1946/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:NAVN /I Norconsult AS VARDØ RÅDHUS - REFERAT FRA KONTRAKTSFORHANDLINGENE Lnr: 1947/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:NAVN /I Norconsult AS ANSKAFFELSESPROTOKOLL Lnr: 1948/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:NAVN /I Norconsult AS VARDØ RÅDHUS: TILBUDSEVALUERING Lnr: 1949/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:NAVN /I Norconsult AS VARDØ RÅDHUS: ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER/ ANSKAFFELSESPROTOKOLL Lnr: 1950/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:NAVN /I Helse Nord RHF HELSE NORDS HØRINGSUTTALELSE OM REGIONALE FLYRUTER FRA 1. APRIL 2017 Lnr: 1951/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:F00 &32 /I Barne-,likestillings-og inkluderingsministeren/kunnskapsmini ARBEIDET MED TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE-EKSTRA BEREDSAKAP I SOMMERFERIEN Lnr: 1952/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:064 /I Nasjonal sikkerhetsmyndighet INVITASJON TIL Å BLI MED I SÅRBARHETSKARTLEGGEREN TIL NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET Lnr: 1953/15 Regdato: Saksb:SERV//GL Arkiv:232 /U Finn Rønning FORELØPIG SVAR - GRUNNLAG FOR EIENDOMSKATT KAIGATEN 26 FINN RØNNING

19 Lnr: 1956/15 Regdato: Saksb:SERV//GL Arkiv:232 /U Jan Petter Brinchmann FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT, STRANDGATA 21 I VARDØ Lnr: 1957/15 Regdato: Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /U Vardø kommune v/ Rolf bakken UTGÅENDE SVAR TIL SØKERE PÅ SOMMERJOBB PARKER OG PLENER 2015 Lnr: 1958/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:Q10 /I Staens vegvesen, Region Nord VEDTAK V MIDLERTIDIG STENGING AV FV 344 STRANDGATA I VARDØ KOMMUNE Lnr: 1959/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:J81 /I Øst Finnmark laboratorietjenester ANALYSERESULTATER STORSKARET VANNVERK Lnr: 1960/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:J81 /I Øst Finnmark laboratorietjenester ANALYSERESULTATER KIBERG VANNVERK Lnr: 1961/15 Regdato: Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /I Finnmark Fylkeskommune FORDELING AV MIDLER TIL IDRETTSANLEGG 2015 Lnr: 1962/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:***** /I ********************** UNDERSØKELSE OM LEDIGE STILLINGER FOR 2.KVARTAL 2015, RA-0678 Lnr: 1963/15 Regdato: Saksb:TPNK//JSU Arkiv:ADR /I FEFO

20 BORTFESTERS GODKJENNING-OVERFØRING AV FESTERETT GNR1 BNR1 FNR3 I VARDØ KOMMUNE Lnr: 1964/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:610 C84 /I Norconsult AS VARDØ KIRKE - BESLAGSLISTE (+ HJELPEARBEIDER ELEKTRO) Lnr: 1968/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:F00 *** /I ********************** NETTVERK I ØKONOMISK RÅDGIVING Lnr: 1970/15 Regdato: Saksb:TPNK//JSU Arkiv:000 &13 /I Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement HØYRING - EINSKILDE ENDRINGAR I INNDELINGSLOVA OG KOMMUNELOVA Lnr: 1971/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv: /S TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I VARDØ BYSTYRET DEN Lnr: 1976/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /U Blues i Vintermørket NÆRINGSFONDET- SØKNAD OM TILSKUDD BLUES I VINTERMØRKE 2015 Lnr: 1980/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Varanger Meny AS ANMODNING OM SLUTTBETALING FRA NÆRINGSFONDET Lnr: 1981/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** KONFERANSETIME VÅREN KLASSE KONTAKTLÆRER BETT BJØRKLUND

21 Lnr: 1982/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** KONFERANSETIME VÅREN KLASSE KONTAKTLÆRER BETT BJØRKLUND Lnr: 1983/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** KONFERANSETIME VÅREN KLASSE KONTAKTLÆRER BETT BJØRKLUND Lnr: 1984/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** KONFERANSETIME VÅREN KLASSE KONTAKTLÆRER BETT BJØRKLUND Lnr: 1985/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN 2014/15 Lnr: 1986/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv: /I ********************** ELEVMAPPE ********************** Lnr: 1987/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I **********************

22 SØKNAD OM STRYK AV FRAVÆR 2014/15 Lnr: 1988/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** KONFERANSETIME VÅREN KLASSE KONTAKTLÆRER BETT BJØRKLUND Lnr: 1989/15 Regdato: Saksb:SERV//TI Arkiv:NAVN /I Advokat Remi Strand ANMODNING OM FORHÅNDSFRAFALL AV PANTERETT - SØNDRE LANGGT.21 Lnr: 1990/15 Regdato: Saksb:SERV//GL Arkiv:NAVN /U Advokat Remi Strand FORELØPIG SVAR - ANMODNING OM FORHÅNDSFRAFALL AV PANTERETT - SØNDRE LANGGT.21 Lnr: 1991/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:***** /S Torbjørn Hodne ANMODNING OM AREALER PÅ SVARTNES Lnr: 1993/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:NAVN /PLN KARTUTSNITT REGULERINGSPLAN SVARTNES Lnr: 1994/15 Regdato: Saksb:TPNK//JSU Arkiv:NAVN /I Varanger logistikksenter Svartnes SUS ****** *******

23 Lnr: 1995/15 Regdato: Saksb:TPNK//JSU Arkiv:NAVN /I Kjell Odin Larsen, Formann KJFF SØKER OM GODKJENNING AT DET BLIR REGULERT FOR STRØM I OMRÅDET SKISSERT I TEGNING FRA VARANGER KRAFT Lnr: 1996/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv: /S TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I VARDØ BYSTYRET DEN Lnr: 1997/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** SVAR - MELDINGSSKJEMAA Lnr: 1998/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM FRI FOM 16. JUNI OG UT SKOLEÅRET Lnr: 1999/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM FRI FOM 16. JUNI OG UT SKOLEÅRET Lnr: 2001/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv: /U PPT SAKKYNDIG VURDERING

24 Lnr: 2011/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv: /U BUDSJETTREGULERING IB 3/2015 OVERFØRING BEVILGNING FLERBRUKSHUS Lnr: 2016/15 Regdato: Saksb:SERV//GL Arkiv: /U Fay Vicars-Harris SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Lnr: 2019/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv: /U Økonomiavdelingen BUDSJETTREGULERING IB 2/2015 TILSKUDD FLERBRUKSHUS Lnr: 2020/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:153 /U økonomiavdelingen BUDSJETTREGULERING IB 1/ INVESTERINGER Lnr: 2021/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:210 /U Økonomiavdelingen ÅRSREGNSKAP VARDØ KOMMUNE Lnr: 2022/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Leif Magnus Wold SØKNAD OM BYGGING AV NYBYGG/ PÅBYGG Lnr: 2023/15 Regdato: Saksb:SERV//GL Arkiv:NAVN /U Leif Magnus Wold FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BYGGING AV NYBYGG/ PÅBYGG Lnr: 2024/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:223 A20 *** /I ********************** SØKNAD OM SPESIALPEDAGOGISKE RESSURSER FOR SKOLEÅRET

25 Lnr: 2025/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Statens vegvesen HAR DU GLEMT EU-KONTROLL FOR ZP 40665? Lnr: 2026/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Statens vegvesen HAR DU GLEMT EU-KONTROLLEN FOR ZP 10125? Lnr: 2027/15 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:080 /I Det kongelige forsvarsdepartement KJÆRE ORDFØRER Lnr: 2028/15 Regdato: Saksb:TPNK//JSU Arkiv:NAVN /U Komagvær jeger&fisk v/kjell Odin Larsen SØKNAD FRA KOMAGVÆR J&F OM FREMFØRING AV STRØM Lnr: 2032/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** FORESPØRSEL OM UTLEVERING AV SKOLE DOKUMENTER Lnr: 2033/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** SVAR - FORESPØRSEL OM UTLEVERING AV SKOLE DOKUMENTER Lnr: 2035/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** FORESPØRSEL OM UTLEVERING AV SKOLE DOKUMENTER

26 Lnr: 2036/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** LEGEERKLÆRING Lnr: 2037/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** KONFERANSETIME VÅREN 2015 KONTAKTLÆRER H. JAKOBSEN Lnr: 2038/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM PERMISJON22. OG 23. JUNI 2015 Lnr: 2039/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** SVAR - SØKNAD OM PERMISJON22. OG 23. JUNI 2015 Lnr: 2040/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM PERMISJON 22. OG 23. JUNI 2015

27 Lnr: 2041/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** SVAR - SØKNAD OM PERMISJON 22. OG 23. JUNI 2015 Lnr: 2042/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I Rita Dutkevicius ELEVMAPPE DUTKEVICIUS GEDIMINAS, F: Lnr: 2043/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM NEDSKRIVING AV FRAVÆR 2014/15 Lnr: 2044/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM PERMISJON 22. OG 23. JUNI 2015 Lnr: 2045/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** KONFERANSETIME VÅREN KLASSE KONTAKTLÆRER BETT BJØRKLUND Lnr: 2046/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I **********************

28 SKOLE OG TRENINGSRAPPORT Lnr: 2047/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** SVAR - SØKNAD OM PERMISJON 22. OG 23. JUNI 2015 Lnr: 2051/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:210 /U Fylkesmannen i Finnmark ÅRSREGNSKAP VARDØ KOMMUNE Lnr: 2052/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:F40 *** /I ********************** KARTLEGGING/BEHOV FOR OPPLÆRING I FORBINDELSE MED UTFASING AV IKKE LOVPÅLAGTE OPPGAVER I BUFETAT Lnr: 2053/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Kari Onseid ANMODNING OM DELUTBETALING Lnr: 2054/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Vardø Innovasjon AS ANMODNING OM DELUTBETALING Lnr: 2055/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** SVAR - SØKNAD OM NEDSKRIVING AV FRAVÆR 2014/15

29 Lnr: 2056/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** SVAR - SØKNAD OM STRYK AV FRAVÆR 2014/15 Lnr: 2057/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv: /U *********************** STRYKING AV FRAVÆR Lnr: 2058/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv: /U ******************** ELEVMAPPE Lnr: 2059/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:614 A20 /I Fylkesmannen i Finnmark v/ Katharina Jakola REGISTRERING AV ELEVER SOM HAR DELTATT I VOKSENOPPLÆRING FOR VOKSNE INNVANDRERE I 2014 Lnr: 2060/15 Regdato: Saksb:TPNK//JSU Arkiv:NAVN /I Svartnes Garasjesameie v/ Torfinn Rasmussen KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 27/15, SØKNAD OM UTVIDELSE AV TOMT Lnr: 2061/15 Regdato: Saksb:SERV//GL Arkiv:NAVN /U Svartnes Garasjesameie v/ Torfinn Rasmussen FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 27/15, SØKNAD OM UTVIDELSE AV TOMT Lnr: 2062/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:610 C84

30 /I Norconsult AS VARDØ KIRKE - PROTOKOLL Lnr: 2063/15 Regdato: Saksb:SERV//TI Arkiv:203 *** /I ********************** ANG. KOMMUNALE AVGIFTER I NORDRE BERGGT. Lnr: 2064/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:216 /I Finnmark kommunerevisjon REGNSKAPSREVISJON I 2015 Lnr: 2065/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv: /I Pål Gabrielsen,leder represententskapet Varanger Museum VALG AV STYREMEDLEMMER VARANGER MUSEUM FOR PERODEN Lnr: 2066/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv: /X ELEVMAPPE ********* Lnr: 2067/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:Q10 /I Statens vegvesen, Region nord MØTEREFERAT STATENS VEGVESEN OG VARDØ BRANNVESEN Lnr: 2068/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Momentum Selvkost AS TILBUD PÅ MOMENTUM SELVKOST KOMMUNE Lnr: 2069/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:F00 &58 /I Helsedirektoratet IMPLEMENTERING AV NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE

31 Lnr: 2070/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Spider industrier as TILBUD PÅ AUTOMATIKK OG SENTRAL DRIFTSKONTROLL VED VANNVERK Lnr: 2071/15 Regdato: Saksb:TPNK//JSU Arkiv:NAVN /I Helge Stormo ORIENTERING OM OPPSETTING AV GARASJEBOD PÅ SMELROR Lnr: 2072/15 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:080 /I Hermetikken Kulturnæringshage AS DIN KULTURNÆRINGSBEDRIFTER I VARØ ER DELTAKER I SURSTOFF KULTURNÆRINGSPROSJEKT - VIL DU STØTTE DEM? Lnr: 2073/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:654 &01 /I Stiftelsen Norsk Heiskontroll SIKKERHETSKONTROLL VARDØ FLERBRUKSHUS Lnr: 2074/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:654 &01 /I Stiftelsen Norsk Heiskontroll SIKKERHETSKONTROLL VARDØ FLERBRUKSHUS Lnr: 2075/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:654 &01 /I Stiftelsen Norsk Heiskontroll SIKKERHETSKONTROLL VARDØ HELSESENTER - KJØKKEN Lnr: 2076/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:654 &01 /I Stiftelsen Norsk Heiskontroll SIKKERHETSKONTROLL - VARDØ SKOLE Lnr: 2077/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:654 &01 /I Stiftelsen Norsk Heiskontroll SIKKERHETSKONTROLL - VARDØ SKOLE Lnr: 2078/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:654 &01

32 /I Stiftelsen Norsk Heiskontroll VEDR. STENGING AV LØFTEINNRETNING NINR Lnr: 2079/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:654 &01 /I Stiftelsen Norsk Heiskontroll TIL KUNDER SOM IKKE BRUKER VÅR TJENESTE "MINE SIDER FOR HEISER" Lnr: 2080/15 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:080 /I Det Kongelige Landbruks- og matdepartement OPPFORDRING TIL DELTAKELSE I KONKURRANSEN "GYLNE ØYEBLIKK" Lnr: 2081/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:NAVN /I AK 54 v/ Steinar Borch Jensen/ Ståle Vislie SØKNAD OM UTSETTELSE OG REDUKSJON AV FAKTURA NR Lnr: 2082/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM STRYK AV FRAVÆR 2014/15 Lnr: 2083/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM STRYK AV FRAVÆR 2014/15 Lnr: 2084/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM PERMISJON 18. OG 19. JUNI

33 Lnr: 2085/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** SVAR - SØKNAD OM PERMISJON 18. OG 19. JUNI Lnr: 2086/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM PERMISJON SEPT Lnr: 2087/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** SVAR - SØKNAD OM PERMISJON SEPT Lnr: 2090/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** SVAR - SØKNAD OM FRI FOM 16. JUNI OG UT SKOLEÅRET Lnr: 2091/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** SVAR - SØKNAD OM FRI FOM 16. JUNI OG UT SKOLEÅRET

34 Lnr: 2092/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM FRI 17. JUNI Lnr: 2093/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** SVAR - SØKNAD OM FRI 17. JUNI Lnr: 2094/15 Regdato: Saksb:POHS//IR Arkiv:***** /I ********************** INNKALLING TIL DIALOGMØTE Lnr: 2095/15 Regdato: Saksb:GOB//KN Arkiv:***** /I ********************** TAKKER JA TIL BARNEHAGEPLASS Lnr: 2096/15 Regdato: Saksb:GOB//KN Arkiv:***** /I ********************** TAKKER JA TIL BARNEHAGEPLASS FRA Lnr: 2097/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:*****

35 /U ********************** ÅRSRAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING Lnr: 2098/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** ÅRSRAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING 2014/2015 Lnr: 2099/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** ÅRSRAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING 2014/2015 Lnr: 2100/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** ÅRSRAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING 2014/2015 Lnr: 2102/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** SØKAND OM FRI 23. OG 24. JUNI DAGER Lnr: 2103/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U **********************

36 SVAR - SØKAND OM FRI 23. OG 24. JUNI DAGER Lnr: 2104/15 Regdato: Saksb:TPNK//RB Arkiv:233 /I Lotteri- og stiftelsestilsynet FRIVILLIG LAG OG ORGANISASJONER KAN NÅ SØKE OM MOMSKOMPENSASJON Lnr: 2105/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:614 A /I Nordnorsk student og elevhjem TILDELING AV STUDENTHYBLER VED NORDNORSK STUDENT OG ELEVHJEM I OSLO Lnr: 2106/15 Regdato: Saksb:GOB//KN Arkiv:***** /I ********************** TAKKER JA TIL BARNEHAGEPLASS Lnr: 2107/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:B50 /I Kunnskapsdepartemenet INFORMASJONSBREV OM DIREKTE TILDELING AV MIDLER I DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Lnr: 2108/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM VIDERE TILRETTELEGGING HTV ARBEID Lnr: 2109/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:F00 &32 /I Helsedirektoratet PROSJEKTMIDLER TIL UTVIKLINGSARBEID/INVITASJON TIL DELTAKELSE I KARTLEGGING OG UTVIKLINGSARBEID

37 Lnr: 2110/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:***** /I ********************** SKADEMELDING Lnr: 2111/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:K00 &18 /I Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre TILLATELSE TIL FANGING OG MERKING AV FUGL I VARANGERHALVØYA NASJONALPAR UNIVERSITETET I TROMSØ/ INSTITUTT FOR MARIN OG ARKTISK BIOLOGI Lnr: 2112/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:K00 &18 /I Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre TILLATELSE TIL BRUK AV MOTORKJØRETØY I FORBINDELSE MED SAUEHOLD I VARANGERHALVØYA NASJONALPARK ARNT STØME Lnr: 2113/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:K00 &18 /I Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre DELVIS INNVILGET SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I SAUENÆRING I VARANGERHALVØYA NASJONALPARK BJØRN TORE SØFTING Lnr: 2114/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv: /U ******* STRYKING AV FRAVÆR Lnr: 2115/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:G70 *** /I ********************** MELDING OM SKADEAVVERGENDE TILTAK I NØDSITUASJON

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 23/12 Regdato: 26.01.2012 Arkivkode: SPE Saksnr: 11/10-355 Dok.type: /I Gradering: Anette Hanssveen Widme SØKNAD OM SOMMERJOBB 2012 I BARNEHAGE ELLER SFO Lnr: 728/12 Regdato: 23.01.2012 Arkivkode:

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Offentlig journal. Protokoll tilsetting av sykepleiere. Sykepleiere 3 faste 100% stillinger 2014/752-6 4454/2014 24.11.2014 SEN/LHM 08.12.

Offentlig journal. Protokoll tilsetting av sykepleiere. Sykepleiere 3 faste 100% stillinger 2014/752-6 4454/2014 24.11.2014 SEN/LHM 08.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.12.2014-14.12.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.01.2015 Protokoll tilsetting av sykepleiere Sykepleiere 3 faste 100% stillinger 2014/752-6 4454/2014

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre Nordreisa kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 09:00 15:05 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen Leder

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Vedtaksoppfølging Formannskapet 2011 (fra start valgperiode) Sak. Nr. Sakstittel Avdeling Status Vedtak Merknad

Vedtaksoppfølging Formannskapet 2011 (fra start valgperiode) Sak. Nr. Sakstittel Avdeling Status Vedtak Merknad Vedtaksoppfølging Formannskapet 2011 (fra start valgperiode) Sak. Nr. Sakstittel Avdeling Status Vedtak Merknad FSK 73/11 FRITAK FRA VERV - MEDDOMMERE Støttetjenesten Oddlaug Vonstad innvilges fritak fra

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 8/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag den 13.11.2008 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18.06.2014-18.06.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18.06.2014-18.06.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7487/14 Regdato:18.06.2014 Saksnr: 13/2991-19 Dok.type: /N Gradering: Saksb: PLAN/TK/STI Journalenhet:RÅD Styringsgruppa SKOGBRUKSPLAN I SKAUN - MØTEREFERAT FRA 22.05.2014 Lnr: 7572/14 Regdato:18.06.2014

Detaljer

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.11, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.04.2011 klientjournal ngdomsmappe - X 2010/3155-1 12089/2010 19.03.2010 BVE/TOBE O Torunn Bie BVE/TOBE Tilbudsbrev

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Møterom

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

Orienteringer: Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 13:00

Orienteringer: Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på tlf. 40440500 eller sentralbord@nesseby.kommune.no. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til servicekontoret på tlf. 40440500 eller sentralbord@nesseby.kommune.no. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Side 1 av 62 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 16.04.2012 Tid: 18:00 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

VEDLEGG 2 KOMMUNESTYREVEDTAK 2012. Statusrapport KONGSVINGER KOMMUNE. Bankgiro: Kto.for skatt: T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

VEDLEGG 2 KOMMUNESTYREVEDTAK 2012. Statusrapport KONGSVINGER KOMMUNE. Bankgiro: Kto.for skatt: T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 VEDLEGG 2 KOMMUNESTYREVEDTAK 2012 Statusrapport KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no Bankgiro:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 20.03.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: 09:00 14:15 Saker: PS 37/13 PS 51/13

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: 09:00 14:15 Saker: PS 37/13 PS 51/13 Møteprotokoll Nordreisa kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: 09:00 14:15 Saker: PS 37/13 PS 51/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 5/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte mandag 03.12.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer