hp officejet 5100 series all-in-one

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "hp officejet 5100 series all-in-one"

Transkript

1 hp officejet 5100 series all-in-one referansehåndbok

2 Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres eller oversettes til et annet språk uten at det foreligger skriftlig forhåndstillatelse fra Hewlett-Packard Company. Dette produktet innbefatter Adobes PDF-teknologi, som inneholder en implementering av LZW lisensiert under U.S. Patent 4,558,302. Adobe og Acrobatlogoen er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/ eller andre land/ regioner. For enkelte deler: Copyright Palomar Software Inc. HP Officejet 5100 Series inkluderer skriverdriverteknologi som er lisensiert fra Palomar Software, Inc. Copyright Apple Computer, Inc. Apple, Apple-logoen, Mac, Maclogoen, Macintosh og Mac OS er varemerker som tilhører Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land/regioner. Publikasjonsnummer: Q Første utgave: oktober 2002 Trykt i USA, Tyskland eller Singapore Windows, Windows NT, Windows ME, Windows XP og Windows 2000 er registrerte varemerker for Microsoft Corporation iusa. Intel og Pentium er registrerte varemerker for Intel Corporation. merknad Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel, og skal ikke fortolkes som en forpliktelse for Hewlett-Packard Company. Hewlett-Packard påtar seg intet ansvar for eventuelle feil i dette dokumentet, og gir heller ingen uttrykt eller underforstått garanti av noe slag angående dette materialet, inkludert men ikke begrenset til underforståtte garantier om salgbarhet og egnethet for bestemte formål. Hewlett-Packard Company kan ikke holdes ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader i forbindelse med eller som resultat av utrustningen, ytelsen eller bruken av dette dokumentet og programmaterialet som det beskriver. Merk: Informasjon om spesielle bestemmelser finner du i delen teknisk informasjon i denne håndboken. Mange steder er det ikke tillatt å ta kopier av følgende dokumenter. Hvis du er i tvil, bør du først spørre en jurist. Offentlige dokumenter: - Pass - Immigrasjonspapirer - Vernepliktsbøker - Identifikasjonsskilt, -kort eller - emblemer Offentlige merker: - Frimerker - Matkuponger Sjekker eller bankanvisninger som belastes offentlige instanser Pengesedler, reisesjekker eller postanvisninger Banksertifikater Opphavsrettsbeskyttede verk sikkerhetsinformasjon Advarsel! For å unngå branneller støtskader må du ikke utsette dette produktet for regn eller noen type fuktighet. Følg alltid grunnleggende sikkerhetsregler når du bruker dette produktet, slik at du reduserer risikoen for skader som skyldes brann eller elektrisk støt. ADVARSEL: mulig fare for elektrisk støt 1 Les og vær sikker på at du har forstått all informasjonen i installeringsoversikten. 2 Bruk bare et jordet elektrisk uttak når du kobler enheten til en strømkilde. Hvis du ikke vet om uttaket er jordet, bør du spørre en kvalifisert elektriker. 3 Observer alle advarsler og anvisninger som produktet er merket med. 4 Trekk stikkontakten til produktet ut av vegguttaket før du rengjør produktet. 5 Ikke installer eller bruk dette produktet i nærheten av vann eller når du er våt. 6 Installer produktet slik at det står stødig på et stabilt underlag. 7 Installer produktet på et beskyttet sted der ingen kan tråkke på eller snuble over ledningen, og der ledningen ikke kan skades. 8 Hvis produktet ikke fungerer normalt, bør du se under Problemløsing i den elektroniske hjelpen. 9 Ingen av delene inne i enheten kan repareres av brukere. Reparasjon bør bare foretas av kvalifisert servicepersonell. 10 Sørg for god ventilasjon.

3 innhold 1 få hjelp hurtigstart funksjoner på frontpanelet bruke hp officejet sammen med en datamaskin gå gjennom hp director legge i originaler og papir legge i originaler legge i papir legge i konvolutter tips om ilegging av andre papirtyper i papirskuffen angi papirtype angi papirstørrelse bruke kopifunksjonene lage kopier lage en kopi øke kopihastigheten eller -kvaliteten angi antall kopier forminske eller forstørre en kopi gjøre kopier lysere eller mørkere forbedre tekstskarphet og fotofarger endre innstillinger for alle kopijobber utføre spesielle kopijobber kopiere et fotografi tilpasse en kopi til siden klargjøre påstrykningspapir for t-skjorter kopialternativer bruke skannefunksjonene skanne en original stoppe en skanning bruke faksfunksjonene aktivere faksbekreftelse sende en faks starte faksingen fra hp officejet motta en faks motta en faks automatisk motta en faks manuelt lagre ofte brukte faksnumre angi grunnleggende faksinnstillinger ved hjelp av frontpanelet angi dato og klokkeslett angi fakstopptekst skrive inn tekst angi svarmodus angi innstillingen for antall ringesignal før svar kontrollere at du har summetone i

4 innhold 7 vedlikeholde hp officejet rengjøre utsiden arbeide med blekkpatroner skrive ut en selvtestrapport håndtere blekkpatroner skifte blekkpatroner justere patroner rense blekkpatronene gjenopprette fabrikkinnstillinger alternativer på Setup-menyen (oppsett) tilleggsinformasjon om installering mulige installeringsproblemer angi språk og land/region koble hp officejet til datamaskinen koble til usb-porten koble hp officejet til en telefon, et modem eller en telefonsvarer fjerne og installere programvaren for hp officejet på nytt teknisk informasjon systemkrav spesifikasjoner papirspesifikasjoner utskriftsspesifikasjoner utskriftsmargspesifikasjoner kopispesifikasjoner skannespesifikasjoner faksspesifikasjoner fysiske spesifikasjoner strømspesifikasjoner miljøspesifikasjoner tilleggsspesifikasjoner miljøprogram for produktforvaltning spesielle bestemmelser notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements doc statement / déclaration de conformité (Canada) notice to users of the Canadian telephone network merknad til alle brukere i EØS-området notice to users of the German telephone network VCCI-2 (Japan) notice to Korean customers declaration of conformity få støtte til hp officejet få støtte eller annen informasjon via Internett hps kundestøtte klargjøre hp officejet for transport hps distribusjonssentre hp officejet 5100 series-garanti garantiservice returnere hp officejet 5100 series til service hewlett-packard begrenset internasjonal garanti Stikkordregister ii hp officejet 5100 series

5 1 få hjelp hjelp Installeringsoversikt Product Tour (innføring) HP Photo & Imaging Help (hjelp til HP foto og bildebehandling) Referansehåndbok Troubleshooting Help (hjelp til problemløsing) Hjelp og teknisk støtte på Internett Viktig-fil beskrivelse Installeringsoversikten inneholder veiledning om hvordan du installerer og konfigurerer HP Officejet. Kontroller at du bruker riktig oversikt for operativsystemet (Windows (PC) eller Macintosh). Denne innføringen er en kort introduksjon av HP Officejet og mulighetene den gir, slik at du umiddelbart kan begynne å bruke produktet. Du kan følge innføringen umiddelbart etter at du har installert HP Officejet-programvaren, eller når du ønsker det. Se den produktspesifikke elektroniske hjelpen. HP Photo & Imaging Help (hjelp til HP foto og bildebehandling) inneholder detaljert informasjon om hvordan du bruker programvaren for HP Officejet. For PC-brukere med Windows: Gå til HP Director og klikk på Hjelp. For Macintosh-brukere: Gå til HP Director, klikk på Help (hjelp) og velg hp photo & imaging help (hjelp til hp foto og bildebehandling). Referansehåndboken inneholder informasjon om hvordan du bruker HP Officejet, og gir deg mer hjelp til problemløsing i forbindelse med installeringen. Referansehåndboken inneholder også informasjon om hvordan du bestiller rekvisita og tilbehør, tekniske spesifikasjoner, støtte og garantiinformasjon. Du får tilgang til problemløsingsinformasjon ved å gå til HP Director og klikke på Hjelp. Åpne Problemløsing-boken i Hjelp til HP foto og bildebehandling og følg koblingene til generell problemløsing eller til problemløsingsemner som er mer spesifikke for din HP Officejet. Problemløsing er også tilgjengelig via Hjelp-knappen som vises i enkelte feilmeldinger. Hvis du har Internett-tilgang, kan du få mer informasjon på HPs Webområde på adressen: Web-området inneholder også svar på ofte stilte spørsmål. Når du har installert programvaren, får du tilgang til Viktig-filen enten på HP Officejet 5100 Series CD-ROM-platen eller i programmappen HP Officejet 5100 Series. Viktig-filen inneholder den seneste informasjonen som ikke kom med i referansehåndboken eller den elektroniske hjelpen. Hvis du vil åpne Viktig-filen, gjør du følgende: Windows (PC): Gå til oppgavelinjen i Windows, klikk på Start, pek på Programmer eller Alle programmer (XP), pek på Hewlett-Packard, pek på hp officejet 5100 series, og velg Readme (viktig). Macintosh: Gå til mappen HD:Programmer:HP Officejet Programvare. 1

6 få hjelp hjelp Dialog Box Help (hjelp til dialogbokser) (bare for PCer med Windows) beskrivelse Windows (PC): Hvis du klikker på Hjelp i en dialogboks, får du informasjon om alternativene og innstillingene i denne dialogboksen. Hvis du trenger hjelp mens du arbeider en dialogboks, klikker du på Hjelp. 2 hp officejet 5100 series

7 2 hurtigstart Du kan utføre mange funksjoner ved hjelp av frontpanelet eller programvaren til HP Officejet. Selv om du ikke kobler HP Officejet til en datamaskin, kan du bruke frontpanelet til å kopiere og fakse dokumenter eller fotografier. Du kan endre mange innstillinger ved hjelp av knappene og menysystemet på frontpanelet. funksjoner på frontpanelet Se på illustrasjonen nedenfor og merk deg plasseringen av knappene på frontpanelet funksjon formål 1 Ettrykksknapper for kortnumre: Angi og merk kortnumre for rask tilgang. 2 Auto Answer-lampe (autosvar): Hvis den lyser, er funksjonen for automatisk svar aktivert. 3 AUTO ANSWER-knapp (autosvar): Slå funksjonen for automatisk svar på eller av. 4 SPEED DIAL-knapp (kortnummer): Gir tilgang til kortnumre. 5 REDIAL PAUSE-knapp (ring på nytt/pause): Ring det siste nummeret på nytt, eller sett inn en pause i nummeret som skal ringes. 6 Nummertaster: Ring faksnumre eller angi tekst. 7 STAR/SYMBOLS-tast (stjerne/symboler): Angi tegnsettingstegn eller bruk til behandling av talepost. 3

8 hurtigstart funksjon formål 8 POUND/SPACE-tast (firkant/mellomrom): Angi mellomrom eller bruk til behandling av talepost. 9 SCAN-knapp (skann): Trykk på denne knappen for å starte skanningen. 10 START, BLACK-knapp (start, svart): Start en skanning, faks eller kopi i svart/hvitt. 11 FAX-knapp (faks): Trykk på denne knappen for å starte fakseprosessen. 12 START, COLOR-knapp (start, farge): Start en skanning, faks eller kopi i farger. 13 COPY-knapp (kopier): Trykk på denne knappen for å starte kopieringsprosessen. 14 PHOTO FIT TO PAGE-knapp (tilpass foto til side): Forstørr og kopier et fotografi til en hel side. 15 SETUP-knapp (oppsett): Få tilgang til forskjellige enhetsinnstillinger. 16 ON-knapp (på): Slå enheten på og av. 17 OPTIONS-knapp (alternativer): Få tilgang til forskjellige alternativer for skanning, kopiering og faksing. 18 Venstre- og høyrepiler: Bla gjennom innstillingsalternativer for skanning, faksing og kopiering, eller gå frem eller tilbake i tekst. 19 ENTER-knapp: Velg eller lagre den viste innstillingen. 20 CANCEL-knapp (avbryt): Stopp en jobb eller gå ut av en meny. bruke hp officejet sammen med en datamaskin Hvis du installerte HP Officejet-programvaren på datamaskinen i samsvar med installeringsoversikten, har du tilgang til alle funksjonene i HP Officejet via HP Director. gå gjennom hp director HP Director er tilgjengelig via en snarvei på skrivebordet (bare PCer med Windows). for brukere av PCer med Windows 1 Gjør ett av følgende: Dobbeltklikk på ikonet for hp director på skrivebordet. Gå til oppgavelinjen i Windows, klikk på Start, pek på Programmer eller Alle programmer (XP), pek på Hewlett-Packard, pek på hp officejet 5100 series og velg hp director. Dirigenten viser bare de knappene som er aktuelle for den valgte enheten. 4 hp officejet 5100 series

9 bruke hp officejet sammen med en datamaskin funksjon hp director for Windows (PC) formål 1 Help: (hjelp) Gir tilgang til HPs senter for fotovisning, som gir programvarehjelp, en produktinnføring og informasjon om problemløsing. 2 Status: Beskriver gjeldende status for HP Officejet og viser gjeldende frontpaneltekst. 3 Log: (logg) Viser mottatte, sendte og ventende eller blokkerte fakser. 4 Address Book: (adresseliste) Åpner adresselisten i Microsoft Windows. 5 Officejet Web: (Officejet-Web) Åpner HPs Web-side for HP Officejet produkter og tjenester. 6 Fax: (faks) Åpner dialogboksen for sending av faks. 7 Scan Document: (skann dokument) Skanner tekst og viser den i det valgte tekstredigeringsprogrammet. 8 Settings: (innstillinger) Gjør at du kan vise eller endre forskjellige innstillinger for HP-enheten, for eksempel utskrift, skanning, kopiering eller bildeoverføring. 9 Scan Picture: (skann bilde) Skanner et bilde og viser det i HPs senter for fotovisning. 10 View Images: (vis bilder) Åpner HPs senter for fotovisning. 11 Copy: (kopier) Åpner dialogboksen for kopiering. 5

10 hurtigstart for Macintosh-brukere Gjør ett av følgende: I OS 9.x dobbeltklikker du på ikonet HP Director på skrivebordet. I OS X klikker du på ikonet HP Dirigent i Dock. Figuren nedenfor viser noen av funksjonene som er tilgjengelige i HP Director for Macintosh. I forklaringen finner du en kort beskrivelse av de forskjellige funksjonene hp director for Macintosh funksjon formål 1 Workplace (arbeidsplass): Gjør at du kan få tilgang til Workplace (arbeidsplass) for å merke bildedokumenter, lage egendefinerte utskrifter, vise faksloggen og så videre. 2 Scan (skann): Gjør at du raskt kan skanne dokumenter og bilder til mange programmer. 3 Scan Chooser (skannervelger): Gjør at du kan velge eller endre skannerenhet. 4 Copy (kopier): Gjør at du kan bruke HP Officejet som kopimaskin. 5 Fax (faks): Gjør at du kan fakse et dokument eller et fotografi til andre. 6 (e-post): Gjør at du raskt kan skanne et dokument og sende det som e- post til andre. 7 OCR (tekstgjenkjenning): Gjør at du kan skanne et dokument og konvertere det til tekst som du kan redigere i et tekstbehandlingsprogram. 8 Archive (arkiv): Gjør at du raskt kan skanne et dokument og lagre det i arkivmappen. 6 hp officejet 5100 series

11 funksjon formål bruke hp officejet sammen med en datamaskin 9 Copy Plus (kopier pluss): Gjør at du kan skanne et dokument og skrive ut en kopi av dokumentet på en annen skriver i nettverket. 10 Custom (egendefinert): Gjør at du raskt kan skanne et dokument og behandle skanningsresultatet i ønsket program. 11 Tools (verktøy): Gjør at du får tilgang til HP Toolbox (verktøykasse) for vedlikehold og konfigurering av enheten. 12 Customize (tilpasse): Gjør at du kan legge til, fjerne og endre størrelse på knappene i HP Director. 13 User's Guide (brukerhåndbok): Gjør at du får tilgang til den elektroniske brukerhåndboken for hjelp med HP-programvaren. 14 About (om): Viser versjons- og opphavsrettsinformasjon om programmet. 7

12 hurtigstart 8 hp officejet 5100 series

13 3 legge i originaler og papir legge i originaler Du kan lage kopier av originaler som er lagt i den automatiske dokumentmateren (ADF). Du kan også skrive ut og kopiere på transparenter og papir av forskjellig type og med forskjellig vekt og størrelse. Det er imidlertid viktig at du velger riktig type papir og kontrollerer at papiret er riktig lagt i og ikke er skadet. Du kan kopiere eller skanne alle typer originaler ved å legge dem i ADF-enheten. Hvis du arbeider med originaler som er skrevet ut på 60 til 90 gm 2 (16 til 24 pund) vanlig papir eller HP Premium Inkjet Paper, kan du legge i mer enn ett ark i ADF-enheten. Hvis du arbeider med fotografier eller originaler med uvanlig format (ikke mindre enn 3,25 x 3,25 tommer eller 82 x 82 millimeter), må du legge i ett ark om gangen. Når du arbeider med originaler som er skjøre, opprevne eller har et uvanlig format, bør du bruke et dokumentomslag eller en plastmappe (fås kjøpt i de fleste butikker som selger kontorprodukter) til originalen. Legg ett enkelt omslag i ADF-enheten med den forseglede kanten inn og den gjennomsiktige siden ned. Merk: Hvis du har problemer med at originalene mates feil, må du kontrollere at ADF-skuffen sitter på plass. 1 Legg originalen(e) i ADFenheten med utskriftssiden mot baksiden og den øverste delen av dokumentet nedover. 2 Juster skinnene slik at de passer dokumentet. legge i papir Nedenfor beskrives den grunnleggende måten å legge i papir på. Enkelte typer papir, transparentfilm, postkort og konvolutter krever at du tar spesielle hensyn. Når du har sett på denne fremgangsmåten, kan du se tips om ilegging av andre papirtyper i papirskuffen på side 11 og legge i konvolutter på side 11. Best resultat får du hvis du justerer papirinnstillingene hver gang du endrer papirtype eller -størrelse. Du finner mer informasjon i avsnittet angi papirtype på side 12. 9

14 legge i originaler og papir slik legger du papir i innskuffen 1 Skyv papirbredde- og papirlengdeskinnene så langt ut som mulig. 2 Dunk papirbunken mot en jevn overflate slik at papiret blir liggende jevnt, og kontroller papiret for følgende: Pass på at det ikke er revet, støvet eller krøllet, og at kantene ikke er bøyd eller brettet. Kontroller at alt papiret i bunken er av samme størrelse og type. 3 Lukk opp utskuffen og legg i papir helt til det stopper. Utskriftssiden skal vende ned og brevhodet eller den øverste delen av siden skal peke fremover. Ikke overfyll innskuffen, ettersom det kan føre til papirstopp. 4 Skyv inn papirbredde- og papirlengdeskinnene til de stopper mot papirkanten. Pass på at papirbunken ligger flatt i innskuffen, og at den får plass under høydemerket på papirlengdeskinnen. 5 Trekk forlengeren på utskuffen helt ut, slik at det ikke faller papir ut av skuffen. 10 hp officejet 5100 series

15 legge i konvolutter legge i konvolutter Bruk utskriftsfunksjonen i programvaren til å skrive ut på konvolutter med HP Officejet. Med HP Officejet kan du arbeide med konvolutter på to måter. Ikke bruk glansede eller pregede konvolutter, eller konvolutter som har klips eller vinduer. Hvis du bare skriver ut på én konvolutt, skyver du den inn i konvoluttsporet, som er plassert på høyre side mot baksiden av utskuffen. Sett inn konvolutten med klaffen opp og på venstre side, som vist i illustrasjonen. Skyv inn konvolutten til den stopper. Hvis du skriver ut på flere konvolutter, må du fjerne alt papir fra papirskuffen. Skyv en bunke konvolutter inn i skuffen, med klaffene opp og til venstre (utskriftssiden ned) til de stopper. Juster papirbreddeskinnen mot konvoluttene (pass på så du ikke bøyer dem). Kontroller at det er plass til konvoluttene i skuffen (ikke legg i for mange). Hvis du vil vite hvordan du formaterer tekst som skal skrives ut på konvolutter, kan du se i hjelpefilene til tekstbehandlingsprogrammet. tips om ilegging av andre papirtyper i papirskuffen Denne delen inneholder retningslinjer for hvordan du legger i spesialpapir og transparentfilm. Det beste resultatet får du hvis du justerer papirinnstillingene hver gang du endrer papirtype og -størrelse. Du finner mer informasjon i avsnittet angi papirtype på side 12. HP Inkjet T-Shirt Transfer Iron-On Glatt påstrykningspapiret helt ut før du bruker det. Ikke legg i krøllete ark. Hvis du vil unngå at påstrykningspapiret blir krøllete, bør du oppbevare det i originalemballasjen til du skal bruke det. Legg i ett ark om gangen manuelt med utskriftssiden ned og den blå stripen opp. HP Premium eller Premium Plus Inkjet Transparency Film Legg transparentfilmen slik at den hvite transparentstripen med piler og HP-logo kommer øverst og går først inn i skuffen. 11

16 legge i originaler og papir angi papirtype angi papirstørrelse Etiketter (bare for utskrift) Bruk alltid etikettark i Letter- eller A4-format som er utformet for bruk med HP Inkjet-produkter (for eksempel Avery Inkjet Labels), og pass på at etikettene ikke er mer enn to år gamle. Luft bunken for å forsikre deg om at arkene ikke er sammenklistret. Legg en bunke etiketter oppå vanlig papir i papirskuffen med utskriftssiden ned. Ikke legg i ett og ett etikettark. Hvis du vil bruke en annen papirtype, for eksempel fotopapir, transparentfilm, påstrykningspapir eller brosjyrepapir, legger du bare papiret i papirskuffen. Deretter bør du endre innstillingene for papirtype for å få en best mulig utskriftskvalitet. HP anbefaler at du velger papirtypeinnstillinger i henhold til den papirtypen du bruker. Denne delen gjelder bare kopialternativer. Hvis du vil angi papirtype for utskrift, angir du egenskapene i dialogboksen Skriv ut. slik angir du papirtype for gjeldende og fremtidige kopijobber: 1 Trykk på COPY (kopier) på frontpanelet til Papirtype vises, og trykk deretter på ENTER. 2 Trykk på til den riktige papirtypen vises, og trykk deretter på ENTER for å velge den. 3 Trykk på COPY (kopier) igjen til Angi ny standard vises, og trykk deretter på til Ja vises. Trykk på ENTER for å angi de nye standardene. HP Officejet kan bruke Letter-, Legal- eller A4-papir. Følg denne fremgangsmåten for å angi papirstørrelse for kopiering. 1 Velg ett av følgende: Hvis du vil endre størrelsen på en kopijobb, trykker du på COPY (kopier) til Papirstørrelse vises. Hvis du vil endre størrelsen på en faksejobb, trykker du på SETUP (oppsett) til 3:Grunnlegg. faksoppsett vises, og deretter trykker du på ENTER for å velge det. Når 1:Dato og klokkeslett vises, trykker du på til 4:Papirstørrelse vises, og deretter trykker du på ENTER. 2 Trykk på til ønsket papirstørrelse vises, og trykk deretter på ENTER for å velge den. 12 hp officejet 5100 series

17 4 bruke kopifunksjonene lage kopier lage en kopi Med kopifunksjonene kan du gjøre følgende: Lage farge- og svart/hvitt-kopier av høy kvalitet på flere forskjellige papirtyper og -størrelser, inkludert påstrykningspapir. Forminske eller forstørre kopiene du lager, fra 25 % til 200 % av originalstørrelsen. Dette er avhengig av hvilken HP Officejet-modell du har. Gjøre kopiene lysere eller mørkere, justere fargeintensiteten, velge antall kopier og angi kvaliteten på kopiene du lager. Bruke spesielle kopieringsfunksjoner til å lage flere størrelser av bilder, lage bildekopier med høy kvalitet ved hjelp av spesielt fotopapir eller lage transparenter. Du kan lage kopier ved hjelp av frontpanelet på HP Officejet, eller ved hjelp av HP Officejet-programvaren på datamaskinen. Mange av kopifunksjonene er tilgjengelige med begge metodene. Du vil imidlertid kanskje synes at programvaren gir enklere tilgang til enkelte kopifunksjoner. Alle kopiinnstillingene du velger på frontpanelet, blir tilbakestilt to minutter etter at kopieringen er fullført av HP Officejet, med mindre du lagrer dem som standardinnstillinger, slik det er beskrevet under endre innstillinger for alle kopijobber på side Legg i riktig papir i innskuffen. Du finner mer informasjon i avsnittet legge i papir på side 9. 2 Legg originalen i ADF-enheten. Du finner mer informasjon i avsnittet legge i originaler på side 9. 3 Hvis du vil lage mer enn én kopi (standard), må du gjøre følgende: a. Trykk på COPY (kopier). b. Når Antall kopier vises, angir du antall kopier med nummertastene eller piltastene, og trykker deretter på ENTER. Du finner mer informasjon i avsnittet for å angi antall kopier i den elektroniske brukerhåndboken. Du kan lage opptil 99 kopier. 4 Hvis du ikke bruker vanlig papir, må du gjøre følgende: a. Trykk på COPY (kopier) til Papirtype vises. b. Trykk på til den riktige papirtypen vises, og trykk deretter på ENTER for å velge den. 5 Trykk på COPY (kopier) og piltastene for å endre andre aktuelle innstillinger, som for eksempel forminsking og forstørring. 6 Trykk på START, BLACK (start, svart) eller START, COLOR (start, farge). 13

18 bruke kopifunksjonene øke kopihastigheten eller -kvaliteten HP Officejet har tre alternativer for kopihastighet og -kvalitet. Best kopi gir den høyeste kvaliteten for alle papirtyper, og fjerner stripeeffekten som noen ganger vises i helfargede områder. Best kopi kopierer saktere enn de andre kvalitetsinnstillingene. Normal kopi gir kopier av høy kvalitet, og er den anbefalte innstillingen for de fleste typer kopijobber. Normal kopi kopierer raskere enn Best kopi. Rask kopi kopierer raskere enn innstillingen Normal kopi. Kvaliteten på teksten er lik den du får ved Normal kopi, men grafikken kan ha dårligere kvalitet. Ved å bruke Rask kopi trenger du heller ikke skifte blekkpatron så ofte, fordi denne innstillingen bruker mindre blekk. 1 Legg originalen i ADF-enheten. 2 Trykk på COPY (kopier) til Kopikvalitet vises. 3 Trykk på til de ønskede kvalitetsinnstillingene vises, og trykk deretter på ENTER for å velge dem. 4 Trykk på START, BLACK (start, svart) eller START, COLOR (start, farge). angi antall kopier Du kan angi antall kopier ved hjelp av frontpanelet. 1 Trykk på COPY (kopier). Når Antall kopier vises, angir du antall kopier med nummertastene (eller og ), og trykker deretter på ENTER. Hvis du holder nede den høyre pilknappen til du når ti, økes antall kopier med fem om gangen slik at det blir enklere å angi et stort antall kopier. 2 Trykk på START, BLACK (start, svart) eller START, COLOR (start, farge). forminske eller forstørre en kopi Du kan forminske eller forstørre kopien av en original ved hjelp av Reduser/forstørr. Du finner mer informasjon om andre kopifunksjoner, som Photo Fit to Page (tilpass foto til side) under utføre spesielle kopijobber på side Trykk på COPY (kopier) til Reduser/forstørr vises. 2 Trykk på til det riktige alternativet for Reduser/forstørr vises, og trykk deretter på ENTER for å velge det. 3 Hvis du velger Tilpass, vises Angi størrelse. Bruk piltastene eller skriv en prosent med nummertastene. Trykk på ENTER når den ønskede prosentverdien vises. 4 Trykk på START, BLACK (start, svart) eller START, COLOR (start, farge). 14 hp officejet 5100 series

19 gjøre kopier lysere eller mørkere utføre spesielle kopijobber Bruk Lysere/mørkere til å justere hvor lyse eller mørke kopier du vil lage. 1 Trykk på COPY (kopier) til Lysere/mørkere vises. Verdiene for Lysere/mørkere vises som en sirkel på en skala på frontpanelskjermen. 2 Trykk på hvis du vil gjøre kopien lysere eller på hvis du vil gjøre den mørkere. Sirkelen går mot venstre eller høyre, avhengig av hvilken knapp du trykker på. Trykk på ENTER for å velge innstilling. 3 Trykk på START, BLACK (start, svart) eller START, COLOR (start, farge). forbedre tekstskarphet og fotofarger Bruk forbedringer for Tekst for å få skarpere kanter på svart tekst. Bruk forbedringer for Foto på fotografier eller bilder når du vil forsterke lyse farger som ellers kan se hvite ut. Tekst er standardalternativet for forbedringer. Du kan slå av forbedringer for Tekst ved å velge Foto eller Ingen i følgende tilfeller: Det er enkelte fargeflekker rundt noe av teksten på kopiene. Store, svarte skrifttyper ser kladdete ut (ujevne). Tynne, fargede objekter eller linjer har svarte felter. Vannrette kornete eller hvite striper vises i lyse til mellomgrå områder. 1 Trykk på COPY (kopier) til Forbedringer vises. 2 Trykk på til den ønskede forbedringen (Tekst, Foto eller Ingen) vises. Trykk på ENTER for å velge innstilling. 3 Trykk på START, BLACK (start, svart) eller START, COLOR (start, farge). endre innstillinger for alle kopijobber Hvis du vil lagre de kopiinnstillingene du bruker mest, kan du angi at disse skal være standardinnstillingene. Dette omfatter kopialternativer som Papirtype og Papirstørrelse, i tillegg til andre kopiinnstillinger på frontpanelet, som Antall kopier og Kopikvalitet. 1 Gjør alle ønskede endringer i kopialternativene. 2 Trykk på COPY (kopier) til Angi ny standard vises. 3 Trykk på til Ja vises. 4 Trykk på ENTER for å angi alternativene som standard. Innstillingene dine lagres. utføre spesielle kopijobber I tillegg til å støtte standardkopiering kan HP Officejet også gjøre følgende: kopiere et fotografi tilpasse en kopi til siden klargjøre påstrykningspapir for t-skjorter 15

20 bruke kopifunksjonene kopiere et fotografi Når du kopierer et fotografi, bør du velge alternativer for riktig papirtype og fotoforbedring. 1 Legg fotografiet i ADF-enheten. 2 Hvis du bruker fotopapir, må du legge det i papirskuffen. 3 Trykk på COPY (kopier) til Papirtype vises. 4 Trykk på til det ønskede alternativet for fotopapir vises, og trykk deretter på ENTER for å velge det. 5 Trykk på COPY (kopier) til Forbedringer vises. 6 Trykk på til FOTO vises, og trykk deretter på ENTER for å velge dette. 7 Trykk på START, BLACK (start, svart) eller START, COLOR (start, farge). Tips! Hvis du vil forstørre fotografiet automatisk til en full side, bruker du knappen PHOTO FIT TO PAGE (tilpass foto til side). tilpasse en kopi til siden Bruk knappen PHOTO FIT TO PAGE (tilpass foto til side) hvis du vil forstørre eller forminske originalen automatisk i forhold til papirstørrelsen du har lagt i. Du kan forstørre et lite fotografi til en full side, som vist nedenfor, eller du kan bruke funksjonen til å kopiere originaler i Legal-format til Letter-papir og omvendt. Bruk av PHOTO FIT TO PAGE (tilpass foto til side) kan forhindre uønsket beskjæring av tekst eller bilder i margene. Original Photo Fit to Page (tilpass foto til side) 1 Legg det originale fotografiet eller dokumentet i ADF-enheten. 2 Trykk på PHOTO FIT TO PAGE (tilpass foto til side). 3 Trykk på til den riktige papirtypen vises, og trykk deretter på ENTER for å velge den. 4 Trykk på START, BLACK (start, svart) eller START, COLOR (start, farge). klargjøre påstrykningspapir for t-skjorter Bruk funksjonen Påstrykning til å speilvende tekst og bilder slik at de vises bak frem. Når påstrykningspapiret strykes på en t-skjorte, vises bildet riktig vei på skjorten. 16 hp officejet 5100 series

hp officejet 4100 series all-in-one

hp officejet 4100 series all-in-one hp officejet 4100 series all-in-one referansehåndbok Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres eller oversettes til et annet språk

Detaljer

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one referansehåndbok Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres eller oversettes til et annet språk

Detaljer

Din bruksanvisning HP OFFICEJET 5100 ALL-IN-ONE

Din bruksanvisning HP OFFICEJET 5100 ALL-IN-ONE Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PSC 2210XI http://no.yourpdfguides.com/dref/4166354

Din bruksanvisning HP PSC 2210XI http://no.yourpdfguides.com/dref/4166354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

hp officejet d series

hp officejet d series hp officejet d series referansehåndbok Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres eller oversettes til et annet språk uten at det foreligger

Detaljer

hp psc 1300 series all-in-one

hp psc 1300 series all-in-one hp psc 1300 series all-in-one referansehåndbok Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres eller oversettes til et annet språk uten

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referansehåndbok Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres eller oversettes til et annet språk uten at det foreligger skriftlig

Detaljer

hp psc 2200 series all-in-one

hp psc 2200 series all-in-one all-in-one referansehåndbok Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres eller oversettes til et annet språk uten at det foreligger skriftlig

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one brukerhåndbok hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Gjengivelse,

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

hp officejet 5500 series all-in-one

hp officejet 5500 series all-in-one hp officejet 5500 series all-in-one referansehåndbok hp officejet 5500 series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Hurtigreferanse M276 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien

Detaljer

LASERJET PRO M1530 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO M1530 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO M1530 MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på Egenskaper

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Din bruksanvisning HP OFFICEJET 7100 ALL-IN-ONE

Din bruksanvisning HP OFFICEJET 7100 ALL-IN-ONE Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

HP Deskjet F4100 All-in-One series. Windows-hjelp

HP Deskjet F4100 All-in-One series. Windows-hjelp HP Deskjet F4100 All-in-One series Windows-hjelp HP Deskjet F4100 All-in-One series Innhold 1 HP Deskjet F4100 All-in-One series Hjelp...5 2 Oversikt over HP All-in-One Rask innføring i HP All-in-One...7

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE MFP Hurtigreferanse M725dn M725f M725z M725z+ Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

HP Officejet 6200 series all-in-one. Brukerhåndbok

HP Officejet 6200 series all-in-one. Brukerhåndbok HP Officejet 6200 series all-in-one Brukerhåndbok HP Officejet 6200 series all-in-one Brukerhåndbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres

Detaljer

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok HP Scanjet G3010 Brukerhåndbok Innhold 1 Slik bruker du skanneren...2 Her finner du mer informasjon...2 Tilgjengelighet...2 Slik bruker du HP Photosmart-programvaren...3 Oversikt over frontpanel og ekstrautstyr...4

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Innledning...8 Finne informasjon om skriveren...8 Installere skriveren...10 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

HP PSC 1500 All-in-One Series Brukerhåndbok

HP PSC 1500 All-in-One Series Brukerhåndbok HP PSC 1500 All-in-One Series Brukerhåndbok HP PSC 1500 All-in-One series Brukerhåndbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres uten varsel.

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brukerhåndbok

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brukerhåndbok HP Officejet 5600 All-in-One series Brukerhåndbok HP Officejet 5600 All-in-One series Brukerhåndbok Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres

Detaljer

HP Officejet J5700 Brukerhåndbok. User Gui

HP Officejet J5700 Brukerhåndbok. User Gui HP Officejet J5700 Brukerhåndbok User Gui Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres uten varsel. Reproduksjon, tilpasning eller oversetting uten

Detaljer

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1 Hurtighjelp hp deskjet 948c/940c/920c series Innholdsfortegnelse Bli kjent med skriveren.......................... 1 Introduksjon av hp deskjet-skriveren........................ 2 Finne informasjon....................................

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Lexmark X5400 Series. Fax guide (Faks) 2007 www.lexmark.com

Lexmark X5400 Series. Fax guide (Faks) 2007 www.lexmark.com Lexmark X5400 Series Fax guide (Faks) 2007 www.lexmark.com Innhold Innledning...5 Finne informasjon om skriveren...5 Lære mer om skriverdelene...7 Lære mer om skriverdelene...7 Faksoppsett...9 Klargjøre

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Veiledning for maskinvareinstallasjon

Veiledning for maskinvareinstallasjon Pakke ut Trinn 1 Fjern all beskyttende emballasje. Illustrasjonene i denne håndboken er for en lignende modell. Selv om de kan kan avvike fra modellen din, er virkemåten den samme. Trinn 2 Fjern all beskyttende

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro MFP M178-M181 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2570. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2570 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

HP Scanjet 3800-fotoskanner Brukerhåndbok

HP Scanjet 3800-fotoskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3800-fotoskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3800 Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing og oversetting uten skriftlig

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one. Brukerhåndbok

HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one. Brukerhåndbok HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one Brukerhåndbok HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one Brukerhåndbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet

Detaljer

HP Officejet 7200 All-in-One series. Brukerhåndbok

HP Officejet 7200 All-in-One series. Brukerhåndbok HP Officejet 7200 All-in-One series Brukerhåndbok HP Officejet 7200 All-in-One series Brukerhåndbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

hp officejet 7100 series all-in-one

hp officejet 7100 series all-in-one hp officejet 7100 series all-in-one referansehåndbok Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres eller oversettes til et annet språk

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Start her. Fjern all teip. Finn komponentene

Start her. Fjern all teip. Finn komponentene 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Detaljer

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brukerhåndbok

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brukerhåndbok HP Deskjet F300 All-in-One series Brukerhåndbok HP Deskjet F300 All-in-One series Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres uten

Detaljer

Start her. Fjern all teipen, og løft skjermen. Finn komponentene

Start her. Fjern all teipen, og løft skjermen. Finn komponentene HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Start her 1 Brukere med USB-kabel: USB-kabelen må ikke tilkobles før det gis beskjed om det i denne veiledningen, ellers kan det hende at programvaren

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

HP PSC 2350 series all-in-one. Brukerhåndbok

HP PSC 2350 series all-in-one. Brukerhåndbok HP PSC 2350 series all-in-one Brukerhåndbok HP PSC 2350 series all-in-one Brukerhåndbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres uten varsel.

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer