Se og Brøl. Nr /2014. Velkommen til medlemsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Se og Brøl. Nr. 3 2013/2014. Velkommen til medlemsmøte"

Transkript

1 - 0 - Se og Brøl Nr /2014. Innhold Side Presidenten har ordet 2 Ref. medl.møte Oversikt over bev. beløp 6 Ref. styremøte DG`s nov.brev 9 Velkommen til medlemsmøte Tirsdag 05. nov.. kl Møtet er lagt til Veset Gård hos Eva og Søren Nordby. Se presidenten har ordet for videre informasjon. Frammøte på Esval miljøpark kl Saksliste: Ref. fra medlemsmøte Ref. fra styremøte Diverse informasjoner Andre aktuelle ting.

2 - 1 - President Leif Aasli Svingen Vormsund Privat: Mobil: Visepresident Kjell Lier Gjerderudv Årnes Mobil: kjlierbroadpark.no PAST PRESIDENT Anne Hilde Greni Nafstad Greniv Vormsund Privat: Arbeid: SEKRETÆR Steinar Stenersen Nedre Grinder, 2162 Brårud Privat: Mobil: KASSERER Bengt Haugnæss Brudehaugv. 5 a, 2150 Årnes Privat: Mobil: KLUBBMESTER Ingrid Skurdal Strøm Vestsidav Vormsund Mobil: REDAKTØR Ketil Brevik Steinliveien 3, 1929 Auli Privat: Arbeid: Mobil: Redaktørens spalte Jeg viser til referat fra styremøte der det går frem at Lajla Schøyen har meldt seg ut av LC Årnes av private grunner. Jeg synes det er både trist og beklagelig hver gang noen melder seg ut av klubben vår. Jeg spør meg da selv om vi driver på en slik måte at den enkelte synes det er givende å være med, og om vi tar godt nok vare på hverandre? Uansett årsak bør vi se på hvordan klubben vår drives. Ketil Til Tjeneste

3 - 2 - Presidenten har ordet. Kjære lionsvenner Dette møte er lagt til Esval Miljøpark kl Det er en bedrift vi har hørt mye om gjennom avisene på godt og vont. Det blir spennende å få førstehåndsinformasjon om bedriften. Denne gangen er våre respektive invitert med. For sikkerhet skyld, kle dere godt så dere ikke fryser. Omvisningen vil ta ca. en time. Deretter drar vi videre til Veset gård hvor det blir et kort medlemsmøte mens våre ektefeller koser seg med mineralvann. Så samles vi til kaffe og kringle. Mens vi spiser får vi en orientering om stedet og planene framover. Hvordan kommer vi til Veset gård? Når vi kjører ut på hovedveien etter at vi har vært på Esval Miljøpark, tar vi til venstre mot Fenstad. Da er det første gården på venstre hånd. Jeg håper på en vellykket kveld med oppholdsvær. L.Aa

4 - 3 - Referat fra medlemsmøte på Runni Gaard Til stede Vidar Berg, Thor Brauther, Ketil Brevik, Bjørn Brubak, Harald Egner, Magnar Fremmerlid, Heiberg Eli Aaserud, Knut Jensen, Kjell Karlsen, Astrid Vonheim Kjensli, Sigmund Kvåle, Kjell Lier, Reidar Lundsæther Anne Hilde Nafstad, Rolf Nordlund, Karl Nyborg, Tore Ringstad, Alfred Schøyen, Laila Schøyen, Terje Smedsrud, Øyvind Spigseth, Steinar Stenersen, Per Stokke, Ingrid Skurdal Strøm, Kristian Udnes, Per Kaare Ullevold, Per Willersrud, Odd Østmoe, Leif Aasli, Forfall ; Følgende hadde forfall: Sven Bråthen, Arve Gladheim, Bengt Haugnæss, Anders Hegli, Vera Holm,, Finn Ole Melby, Lars Mikalsen, Harald Røtterud, Trond Erik Sjørbotten, Thor Smedsrud, Knut Støverud, Gustav Thrane-Nielsen, Øystein Trømborg, Vidar Aas-Hansen Permisjon: Frammøte: 68,2% President Leif ønsket velkommen til oktober - møte, deretter leste Steinar Lions mål og foretok opprop. Utdeling av Merker Ketil Brevik fikk 10 års merke noe på etterskudd. Anne Hilde fikk 100 % frammøte merke for 2012/2013.

5 - 4 - Referater: Referat fra medlemsmøtet 8/9 ble godkjent uten merknader. Referat fra styremøte 16/9 tatt til etterretning. Saker: Lokalt Prosjekt: Søknad fra Vormsund barnehage om støtte til lekestativer ble innvilget med kroner ,-. Søknad fra Torneby sameie om støtte til investering i garasjeport ble avslått. Leif sender brev med begrunnelse for avslaget. Her ble det søkt etter at investeringen var fullført og betalt. Vi har ingen rettledning i lov og komitehåndboka om hvordan vi skal behandle slike saker. Ved neste revisjon bør vi ta inn en passus som sier at det kun kan gis støtte når det søkes i forkant av et prosjekt. Øremerkede midler i Lokalt prosjekt budsjett: Presidenten minnet medlemsmøtet om at det i årets budsjett for lokalt prosjekt er øremerket kr ,- som skal benyttes til prosjekt som medlemmene kommer opp med. Det er mitt valg: Presidenten har innhentet info fra bl.annet LC Nannestad om det nye opplegget for Det er mitt valg. Leif setter opp et brev til skolesjefen for å få til et møte hvor hensikten er å finne ut om interessen er tilstede og hvordan dette kan innpasses i barneskolenes planer. Per W. og Leif vil møte. Det nye opplegget er slik at samtlige lærere og assistenter på hver skole skal kurses. Hvert kurs kommer på kroner ,- så dette må bli et langsiktig prosjekt.

6 - 5 - Røde fjær aksjonen i 2015 skal gå til dette så vi har mulighet å søke om ekstra penger herfra. Møtet ga sitt samtykke i å kontakte skolesjefen med tanke på å finne mulige løsninger for gjennomføring av dette. Ketils tanker som er gjengitt i Se og Brøl nr 2 vil bli behandlet i styremøte for senere å bli tatt opp til diskusjon på et senere medlemsmøte. Lutefiskaften. Påmeldingsliste ble sendt rundt. Det er også anledning å melde seg på i neste møte eller direkte til klubbmester. Neste møte er bedriftsbesøk på Esval Miljøpark sammen med ledsagere. Påmelding til Eli på grunn av bespisningen på Veset gaard. Påmeldingsskjema ble sendt rundt. Ego foredrag Astrid Vonheim Kjensli hadde dagens Ego-foredrag. Alle som var tilstede ble med dette mer kjent med Astrid. Hun er en dyktig og aktiv dame i jobb og fritid. Stadig nysgjerrig på ny kunnskap. Utvekslingsstudent Magnus Skogholt Løken holdt kveldens foredrag om sine opplevelser med sitt sommeropphold i Italia. Han ga uttrykk for at dette var et viktig bidrag til å øke forståelsen for mennesker som vokser opp i andre kulturer enn vår. Han har skaffet seg nye venner for livet. Det hadde vært et fantastisk opphold. Referent:: Steinar Stenersen

7 - 6 - Lions Club Årnes Oversikt over bevilgede beløp i perioden Lokalt Nasjonalt Internasjonalt Totalt Lionsåret 2003/ Lionsåret 2004/ Lionsåret 2005/ Lionsåret 2006/ Lionsåret 2007/ Lionsåret 2008/ Lionsåret 2009/ Lionsåret 2010/ Lionsåret 2011/ Lionsåret 2012/ Sum %-andel 56,80% 9,43% 33.79% 100,00% NB: Forbehold om at noe er oversett. Bengt

8 - 7 - Referat fra styremøte Vert: Steinar Stenersen Tilstede: Leif, Aasli, Kjell Lier, Bengt Haugnæss, Anne Hilde Nafstad. Forfall: Ingrid Skurdal Strøm Gjest: Eli Aaserud Heiberg 1. Referat fra styremøte ble godkjent 2. Referat fra medlemsmøte er i prosess. Styret sluttet seg til referatet. 3. Søknader. Søknad fra Nes kommune Miljøarbeidstjenesten om samarbeide etc. Søknaden legges fram for medlemsmøtet i desember. Søknad om støtte til Framtun og Aulie skolekorps, Denne søknaden kom fra Per Willersrud som innspill på prosjekt som medlemmene i klubben ønsket å fremme. Søknaden oversendes Lokalt Prosjekt. Samtidig ønsker vi flere innspill fra medlemmene. Søknad fra Dragsjøhytta om støtte til Enøkinvestering. Saken oversendes lokalt prosjekt. Søknad fra Erik Evang om støtte til en dyktig latvisk jente som skal starte sin videreutdanning i musikk ved St. Petersburg Universitet. Styret innvilger kr 3000,- fra styrets disposisjon. Søknad fra organisasjonen Leger uten Grenser til sitt arbeide i Syria. Søknaden oversendes Astrid Vonheim Kjensli da dette kommer inn under IR-komitéen.

9 November møte blir på Esval miljøpark/veset gård. Frammøte på Esval Miljøpark kl Her blir det en orientering og omvisning i ca. en time. Klokken 2000 drar vi til Veset gård hvor det blir et kort medlemsmøte før det blir bespisning og en orientering om gården. Denne kvelden har vi med ledsagere. 5. Andre aktuelle saker/referater. Mail fra Gunnar Aasvangen med forslag på nytt medlem Julyana Chen, opprinnelig fra Indonesia men bor nå på Årnes. Hun inviteres til neste medlemsmøte og Gunnar presenterer henne. Hvis hun så ønsker å bli medlem blir hun tatt opp i desember møtet. Vi har fått brev fra Lajla Schøyen som melder seg ut av LC Årnes av private grunner. Sonemøte 23. oktober. Leif, Kjell og Bengt reiser på dette. «Det er mitt valg», brev sendt til skolesjefen i Nes 7.oktober. Avventer svar derfra. Harald R. gjenoppfrisker alle Lions forkortelser i Se og Brøl. Dette rykkes inn i desember. Program for 2. halvår. Januar: Innføring i bruk av hjemmesiden ved Bengt + Egoforedrag. Februar: Diskusjonsmøte omkring Ketils innlegg i forrige Se og Brøl, + egoforedrag. Mars: Seniorrådgiver Bjørn Dahle fra Norges birøkterlag om nedgangen i humler og bier. April/Mai. Utenrikskorrespondent Fredrik Gressvik og eller Ole Erik Eier om livet på skogen og eller tidligere toppidrettssjef Børge Stensbøl. Dette er ikke 100% klart enda. Juni: Sommeravslutning på Blindesentret i Hurdal. 14 Juni- medlemstur til Nes på Hedemarken. Næringsprosjektet Mitt i Mjøsa.

10 - 9 - Vi har gitt kr ,- av styrete disposisjon til Folkehelsen/demens innsamlingen søndag 20.oktober. Regnskap: Stabburslotteriet ga ca. kr ,- i loddsalg som er kr ,- mer enn budsjett kr ,-. Referent : Steinar Stenersen DG S MÅNEDSBREV november 2013 Hei igjen Lionsvenner. Da er høsten her for fullt. Den har gitt oss mange flotte varme dager så langt. Tegnekonkurransen (Lions Fredsplakatkonkurranse 2013) er nå i full gang rundt i distriktet vårt, i landet og i verden. Temaet for tegningen i år er Vår verden, vår fremtid. Det blir spennende å se hvordan ungdommene tolker dette. Husk at jeg må ha beste skoletegning i hende senest 15. november.

11 Etter de besøk jeg har vært på i klubber og soner opplever jeg gode og hyggelige møter. Arbeidet med strategier for medlemspleie og medlemsrekruttering gleder meg. Jeg ser at flere klubber nå tar opp nye medlemmer. Det er fint at vi får flere i den flotte organisasjonen vår. Dette gir flere hender til å hjelpe andre. Jeg ønsker at vi fortsatt har fokus på dette. Forberedelsene til neste års tulipanaksjon er godt i gang. Vi har også i år mål om å være det beste distriktet i Norge når det gjelder antall utdelte tulipaner. Det er viktig at vi gjør denne dagen til en dag hvor vi virkelig kan fortelle nærmiljøet hva Lions er og gjør. Jeg håper dere benytter anledningen til å dele ut informasjonsmateriell om deres klubb. Klubbenes aktiviteter er i full gang. Jeg vet at mange klubber har aktiviteter som nærmiljøet og de som blir hjulpet er meget godt fornøyd med. Det er viktig at vi er synbare i nærmiljøet. Vi er gode når det gjelder oppslag i lokalpressen om hva klubbene i vårt distrikt har drevet med. Dette ser jeg av alle tilsendte artikler. Stå på videre med PR. Til slutt vil jeg ønske dere alle lykke til med det videre Lionsarbeidet. Vi er stolte Lions og Gode venner som hjelper andre! Jan Olav

12 - 11 -

13 - 12 -

14 - 13 -

15 - 14 -

16 EGNE NOTATER

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013 - 0 - Se og Brøl Nr. 6 2012/2013. Innhold Side Presidenten har ordet 2 Ref. medl.møte 08.01. 4 Ref. styremøte 21.01. 8 Jubileumskomiteen 10 DG`s månedsbrev for febr. 12 Bevilgninger 2012/2013 14 Velkommen

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge?

Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Lions Club Odal Løvebrølet Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Og vi regner med at svaret blir ja og mange

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted 10 Kalenderen 2012 Dag Aktivitet Sted 21. mai Medlemsmøte Heimen 1.-2. juni Riksmøte Kristiansand 15. juni Sommeravslutning Trivselssenteret 22.-26. juni Convention Busan, Korea 23. årgang Medlemsmøte

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Lions Club Odal. Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese

Lions Club Odal. Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese Lions Club Odal Løvebrølet Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese Glimt fra vår klubbhistorie Intervju med vårt eldste medlem Bilder og referat fra medlemsmøtet

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 21. august 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 01 årgang 20. Innhold:

TIL TJENESTE WE SERVE. 21. august 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 01 årgang 20. Innhold: 21. august 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 01 årgang 20 Lions Club Åsnes`40-årsjubileum ble markert på sommermøtet i Juvberget. Knut Aandstad koserte under middagen om bakgrunnen for klubbens tilblivelse

Detaljer

Nyheter i Distrikt 104E

Nyheter i Distrikt 104E ÅRGANG 3 NR.1 24. OKTOBER 2012 Saker av interesse: Lions Røde Fjær arrangeres hvert femte år. Neste innsamling skjer 2015 og per i dag er det kommet inn 10 forslag. Det er medlemmene som skal stemme fram

Detaljer

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012

DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012 DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012 Kjære alle venner! Denne pinsen skinner solen og varmer godt etter den kaldeste 17.mai på 60 år. Det skjer stadig mye på EB fronten både i Norge og i verden for øvrig. Sunday

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

NFBE`s Nyttårsbrev. Desember 2006 Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi V/ Morten Stensås, Fautgardvegen 11, 7234 Ler. Kjære NFBE-medlemmer

NFBE`s Nyttårsbrev. Desember 2006 Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi V/ Morten Stensås, Fautgardvegen 11, 7234 Ler. Kjære NFBE-medlemmer NFBE`s Nyttårsbrev Desember 2006 Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi V/ Morten Stensås, Fautgardvegen 11, 7234 Ler Kjære NFBE-medlemmer Hei alle sammen Jeg heter Morten Stensås og har nå sittet

Detaljer

FYLKESBRETTEN nr 1, Mai 2012

FYLKESBRETTEN nr 1, Mai 2012 FYLKESBRETTEN nr 1, Mai 2012 - Informasjon til medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland - og andre interesserte Tusen takk til Cecilie Vedøy, Vedavågen, for flott bidrag til førstesiden vår 1 STYRET

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Kiwanis Club Tønsberg Årsberetning 2004 2005.

Kiwanis Club Tønsberg Årsberetning 2004 2005. Kiwanis Club Tønsberg Årsberetning 2004 2005. V / Klubbsekretær Øivind Tjøm Roffe og Per får en velfortjent takk for jubileumsarrangementet. Vår hest i bruk på ridesenteret. Glade mottakere av Øyen-medaljen.

Detaljer

Se Side 2. Side 1. Klubbavis nr: 230 Juni 2013. LC Haslum Distrikt 104 H MØTER/AKTIVITETER SOMMERAVSLUTNING. Tirsdag 4.

Se Side 2. Side 1. Klubbavis nr: 230 Juni 2013. LC Haslum Distrikt 104 H MØTER/AKTIVITETER SOMMERAVSLUTNING. Tirsdag 4. Side 1 MØTER/AKTIVITETER SOMMERAVSLUTNING Tirsdag 4. JUNI kl 19:00 Se Side 2 Klubbmøter: 4.06; 03.09; 01.10; 05.11; 03.12 Styremøter: 20.08; 17.09; 22.10; 19.11 Vivil lekene: 1. - 2. juni, Nadderud stadion

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Kiwanisnytt. Nr. 03 2014 2015 April 2015. Husk KONVENTET Kiwanis 100 år Distrikt Norden 50 år Drammen 4. - 6. september

Kiwanisnytt. Nr. 03 2014 2015 April 2015. Husk KONVENTET Kiwanis 100 år Distrikt Norden 50 år Drammen 4. - 6. september Kiwanisnytt Nr. 03 2014 2015 April 2015 Husk KONVENTET Kiwanis 100 år Distrikt Norden 50 år Drammen 4. - 6. september 1 I redaksjonen: Redaktør: Ludvik Ervik Medhjelper: Bjørn Vold Stoff til Kiwanisnytt,

Detaljer

Lions-medlem i 60 år!

Lions-medlem i 60 år! LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Lions-medlem i 60 år! Legg vekt på alt det positive DGs månedsbrev Side 2 Alv Johannesen har vært medlem av Lions Club Tønsberg i 60 år.

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary-venner. Da er vi godt i gang med Rotaryåret 2013-2014. Styret har hatt to møter og lagt planer for inneværende år. Jeg føler at alle jobber godt og selvstendig

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25 I dette bladet: Invitasjon til medlemsbowling 19. mars Invitasjon til medlemsmøte 2. april Invitasjoner

Detaljer

ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV. September 2014 Årgang 28. Rolvsøy rotaryklubb 30 år 12. oktober. Dugnad

ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV. September 2014 Årgang 28. Rolvsøy rotaryklubb 30 år 12. oktober. Dugnad ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV September 2014 Årgang 28 Møtested: Lionshuset Møtetid: Mandag kl 2000 Adresse: Hasselveien 2 1664 Rolvsøy President: Magdalena Eldor Visepresident: Knut Norum Past President:

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Dagsorden 9. april 2011

Dagsorden 9. april 2011 Dagsorden 9. april 2011 Distriktsmøte 104F Strand Hotel Fevik 8. - 10. april 2011 Arrangør LC Hisøy 06.04.2011 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 1/36 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer