AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 04.07.2016 BESTILLINGSTRANSPORT"

Transkript

1 KOMMUNE Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

2 OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje som ein vanleg busstur. Du kan nemleg bli henta heime og køyrt til ein haldeplass for rutegåande transport som buss, ferje og hurtigbåt for vidare transport, eller til handelssenter i kommunen. For dette betaler du berre kr 50,- uansett lengde på turen. : Ei teneste kor kunden kan bli transportert til/frå heimen og til/frå haldeplass for FRAM sin rutegåande kollektivtransport - buss, ferje eller hurtigbåt. INFORMASJON OG BESTILLING AV REISE MED FRAM FLEXX På nettsida frammr.no/flexx får du god oversikt over dei ulike bestillingstransporttilboda, og du kan bestille reise her. Nyheiter og endringar i tilbodet vil også bli publiserast der. Ønsker du å ringe FRAM Kundesenter for meir informasjon eller for å bestille, er telefonnummeret 177. Hugs å taste 2 for Møre og Romsdal dersom du ringer frå mobiltelefon. Du betaler ordinær fasttelefontakst når du ringer FRAM Kundesenter. FRAM FLEXX-TILBODET Køyrer berre når nokon har bestilt, og bestillingane blir samordna for å utnytte ressursane best mogleg. Slik vil FRAM tilby eit godt kollektivtilbod i distrikta Stoppar berre der reisande skal hentast eller bringast, derfor kan køyretida variere frå tur til tur. Transportane blir utført med taxi, maxi-taxi eller minibuss, avhengig av talet på reisande Er for alle, og du kan få hjelp av sjåføren til av- og påstiging om du treng det Du kan bli henta og brakt heim. Dette gjeld ikkje på ruter som blir køyrd med skolebuss eller ordinær rutebuss. Om du er usikker, sjekk på nettsida frammr.no/flexx eller ta kontakt med FRAM Kundesenter på tlf. 177 Må bestillast ei viss tid før avreise, sjå angitt frist for bestilling under kvar rute Blir ikkje køyrt heilagdagar SERVICETRANSPORT: Transport til/frå heimen og til/frå kommunesentrum, eller anna handels-/servicesenter i kommunen. Dette tilbodet er særleg egna for TT-brukarar, men alle kan nytte seg av tilbodet. FLEXX NATT: Transport heim frå offentleg arrangement på kveld- og nattetid i helgene. Flexx Natt er i staden for Trygt heim for ein 50-lapp, og er særleg tiltenkt ungdom opp til fylte 25 år. Hugs at du må bestille ei viss tid i førevegen, sjå nærare oppgitte bestillingsfristar under kvar linje. Fordi FRAM Flexx også skal hente andre, kan du bli henta 5 minutt før eller opptil 15 minutt etter avtalt tid.

3 Du bestiller reise på: frammr.no/flexx eller telefon 177 Kr pr. passasjer i bestillingsdrosje. 50,- Eigendel På servicetransport kveld er prisen ordinær busstakst. 822T -Gullstein-Sørhalsnes- Frå (rute 821) Frå Gullstein Frå Indresæter Frå Sørhalsnes Til Ferje avg. 07:00 08:15 07:05 08:20 07:10 08:25 07:20 08:35 07:30 08:50 09:00 13:30 09:25 13:55 09:30 14:00 09:35 14:05 09:45 14:15 10:00 14:30 Ferje ank. Frå Frå Sørhalsnes Frå Indresæter Frå Gullstein (rute 821) Til 09:55 13:25 10:00 13:30 10:05 13:35 10:15 13:45 10:20 13:50 10:50 14:15 18:25 22:10 18:30 22:15 18:35 22:20 18:45 22:30 18:50 22:35 23:00 15:30 15:55 16:00 16:05 16:15 16:30 18:30 18:55 19:00 19:05 19:15 19:25 19:50 19:55 20:00 20:10 20:30 Kristiansund - Tustna - - Gullstein

4 823T -Giset-Mjosundet-Gjestad Frå (rute 821) Giset Mjosundet Gjestad 07:50 09:00k 13:30 15:30 07:55 09:05 13:35 15:35 08:05 13:45 15:45 08:20 09:30 14:00 16:00 18:30k 18:35 18:45 19:40 19:00 19:55 j. Korrespondanse til k. Kjem frå n. Korrespondanse frå i tida Kristiansund - Tustna - - Frå Gjestad Frå Mjosundet Til Giset Frå Giset (rute 821) Til (rute 821) 07:05 10:15 07:25 10:35 07:35 10:40 07:35 10:40 07:35 10:50 13:45 16:40 14:05 17:00 14:10 17:05 14:10j 17:05j 14:15j 17:10j Frå (rute 821) Frå Foldfjorden Til Arasvika 06:45 08:00 07:05 08:20 09:00k 13:30 15:30n 15:30 18:30k 19:25 09:10 13:40 15:40n 15:40 18:40 19:35 09:30 14:00 16:00n 16:00 19:00 19:55 Frå Arasvika Til Foldfjorden Frå Foldfjorden (r. 821) Til (rute 821) 07:10 10:15 07:30 10:35 07:30 10:35 07:45 10:50 13:45 16:40 14:05 17:00 14:05 17:00j 14:15 17:10j 18:45 19:05 19:10 19:10 18:45 19:05 19:05 22:30 22:50 22:55 22:55 23:00 22:30 22:50 22:50 23:00 Foldfjorden Giset Mjosundet Arasvika Gjestad

5 823T Kristiansund-Giset-Mjosundet-Gjestad Frå Kristiansund (r. 821) Frå Kristiansund lufthavn Frå Til Giset Frå Giset Mjosundet Gjestad Frå Gjestad Mjosundet Til Giset Frå Giset (rute 821) Kristiansund lufthavn Kristiansund trafikkterm. Frå Kristiansund (r. 821) Frå Kristiansund lufthavn Frå Til Foldfjorden Foldfjorden Til Arasvika 09:00 06:55 09:55 07:35 10:40 07:55 10:40 08:05 10:50 08:20 11:05 12:30 15:20 12:45 13:25 16:25 14:10 17:05 14:10 17:05 14:20 17:15 14:35 17:30 17:30 18:25 19:10 19:40 19:55 21:15 21:30 22:10 22:55 22:55 23:05 23:20 Frå Arasvika Til Foldfjorden Frå Foldfjorden (r. 821) Kristiansund lufthavn Kristiansund trafikkterm. 06:25 07:40 06:45 08:00 06:45 08:00 07:30 08:50 08:05r 09:35r 08:25 09:50 08:50 13:20 09:10 13:40 09:10 13:40 10:00 14:25 10:35r 15:00r 10:50 15:20 15:20 15:40 15:40 16:30 17:05r 17:20 18:20 18:40 18:40 20:05r 20:20 19:15 19:35 19:35 20:10r r. Ved behov Kristiansund - Tustna :10 07:25 06:30 07:45 06:40 07:55 06:40 07:55 07:30 08:50 08:05r 09:35r 08:25 09:50 09:00 06:55 09:55 07:30 10:35 07:30 10:35 07:50 11:05 08:35 13:05 08:55 13:25 09:05 13:35 09:05 13:35 10:00 14:25 10:35r 15:00r 10:50 15:20 12:30 15:20 12:45 13:25 16:25 14:05 17:00 14:05 17:00 14:25 17:20 18:05 18:25 18:25 18:35 20:05r 20:20 17:30 18:25 19:05 19:35 19:55 19:00 20:10r 21:15 21:30 22:10 22:50 22:50 23:10 Foldfjorden Giset Mjosundet Arasvika Gjestad

6 824T / og Gullstein Avg. h.båt Trondheim Ank. h.båt Edøy Ferje avg. Edøy Til Sandvika Frå Sandvika Til Gullstein Til Til 08:10 11:00 11:20 11:40 11:45 11:50 12:15 15:00 15:20 15:40 15:45 15:50 Ruta korresponderer med hurtigbåt frå Trondheim. 11:50 12:00 08:10 11:00 11:20 11:40 11:45 825T Todalen-Ervik- Frå Todal Frå Ervik Til Frå (rute 828T) Til (r. 828T) Frå (rute 821) Kristiansund lufthavn Kristiansund trafikkterminal 06:10 06:15 06:35 07:25 07:30 07:50 07:30 08:50 08:05r 09:35r 08:25 09:50 08:20 08:20 13:05 08:25 08:25 13:10 08:45 08:45 13:30 08:45 09:00 13:30 10:00 14:25 10:35r 15:00r 10:50 15:20 19:00 19:05 19:25 15:05 15:10 15:30 18:05 18:10 18:30 15:30 16:30 17:05r 17:20 18:30 19:25 20:10r 20:05r 20:20 Kristiansund - Tustna - - r. Ved behov Kristiansund - Tustna - - Gullstein Todal

7 825T Kristiansund--Ervik-Todalen Frå Kristiansund (r. 821) Frå Kristiansund lufthavn Frå Til Frå (r. 828T) Frå (rute 821) Til Ervik Til Todalen 06:55 07:45 10:30 07:45 07:50 08:05 08:50 08:10 09:35r 18:25 21:15 21:30 22:10 23:00 19:40 19:45 23:00 23:20 23:25 17:30 18:50 11:00 17:10 11:20 17:30 19:40 11:25 17:35 19:45 Kristiansund - Tustna - - r. Ved behov 09:00 15:20 09:55 16:25 10:50 17:10 826T Gjerde-Lesund-Vean--Kristiansund Frå Gjerde Frå Svinvik Frå Ersnes Frå Lesund Frå Kalland Til Torset bru Til (r. 828T) Frå Vean Til Frå (rute 821) Kristiansund lufthavn Kristiansund trafikkterm. 05:35 05:40 06:05 06:10 06:20 06:50 06:55 07:20 07:25 07:35 Todal 12:30 12:35 13:00 13:05 13:15 13:20 06:25 07:40 13:30 13:30 14:25 07:30 08:50 15:00r 08:05r 09:35r 15:20 08:25 09:50 r. Ved behov 08:20 08:25 08:40 08:45 08:55 08:57 14:30 14:35 15:00 15:05 15:15 17:30 17:35 18:00 18:05 18:15 18:20 18:30 18:55 19:00 19:10 15:20 15:30 15:30 16:30 17:05r 17:20 18:20 18:30 18:30 20:05r 20:20 19:15 19:25 19:25 20:10r Kristiansund - Tustna - - Gjerde

8 826T Kristiansund--Vean-Lesund-Gjerde 827T Ulfsnes-Rønsvik--Kristiansund Frå Kristiansund (rute 821) Frå Kristiansund lufthavn 06:55 Frå 07:45 Til 10:30 Frå (r. 828T) Frå Til Vean 10:48 Til Torset bru (r. 828T) 11:12 Frå Torset bru 11:15 Til Kalland 11:30 Til Lesund 11:35 Til Ersnes 12:00 Til Svinvik 12:05 Til Gjerde Frå Rønsvik Til Ulfsnes Frå Ulfsnes Til Frå (rute 821) Kristiansund lufthavn Kristiansund trafikkterm. 05:55 07:10 06:10 07:25 06:10 07:25 07:30 08:50 08:05r 09:35r 08:25 09:50 Frå Kristiansund (r. 821) Frå Kristiansund lufthavn Frå Til Frå Frå Ulfsnes Til Rønsvik 09:00 06:55 09:55 07:45 10:50 07:45 11:00 08:05 11:20 08:20 11:35 17:30 21:15 21:30 18:25 22:10 23:00 18:50 11:00 23:00 11:10 23:10 19:08 11:12 19:33 23:12 11:15 19:35 23:15 11:30 19:50 23:30 11:35 19:55 23:35 12:00 20:20 00:00 12:05 20:25 00:05 09:00 09:55 10:50 Kristiansund - Tustna - - Gjerde 17:50 18:05 18:05f 18:30f 18:30 20:05r 20:20 12:50 14:50 13:05 15:05 13:05 15:05 13:30 15:30 13:30 15:30 14:25 16:30 15:00r 17:05r 15:20 17:20 15:20 17:30 16:25 18:25 17:10 17:15f 17:35 19:40 17:50 19:55 Kristiansund - Tustna - - Rønsvik f. Blir køyrd av FRAM (Tide Buss) r. Ved behov 18:40 18:55 18:55 19:25 19:25 20:10r

9 828T - Frå Vinsternes Til Frå Frå Vean Frå Vihals Til H.båt avg. Trondheim Ank. Trondheim H.båt avg. Trondheim Ank. h.båt Frå Frå Vihals Frå Vean Til Frå (rute 821) Til Gullstein Til 08:20 08:20 08:45 08:45 08:45 08:45 08:55 08:55 09:05 09:05 09:20 09:20 11:25 11:25 16:30 18:45 18:50 19:00 19:10 19:25 19:50 20:10r :20 10:30 10:40 10:50 11:00 829T Årvåg-Stemshaug-Vean--Kristiansund Ruta korresponderer med hurtigbåt til Trondheim. Korrespondanse med følgande: 825T -Ervik-Todal 826T -Vean-Lesund-Gjerde 829T -Vean-Stemshaug-Årvåg r. Ved behov Kristiansund - Tustna :00 06:05 06:20 07:15 07:20 07:35 07:30 08:50 08:05r 09:35r 08:25 09:50 08:25 14:55 08:30 15:00 08:45 15:15 08:55 09:00 15:30 09:00 15:30 10:00 16:30 10:35r 17:05r 10:50 17:20 17:55 18:00 18:15 18:50 18:55 19:10 18:30 19:25 18:30 19:25 20:10r 20:05r 20:20 r. Ved behov Kristiansund - Tustna - - Bestillingsrute som køyrast ved skolefri langs. Skolerute langs open for bestilling Frå Årvåg Til Stemshaug Frå Vean Til (r. 828T) Ank. (r. 828T) Til Frå (rute 821) Kristiansund lufthavn Kristiansund trafikkterminal Stemshaug Årvåg

10 829T Årvåg-Stemshaug-Vean--Kristiansund Frå Kristiansund (rute 821) Frå Kristiansund lufthavn Frå Frå (r. 821) Frå (r. 828T) Til (rute 821) Frå (rute 829T) Frå (rute 821) Til Vean (rute 828T) Til Vean (rute 821) Frå Vean Til Stemshaug Til Årvåg 06:55 09:00 09:55 08:00B 12:30 12:30 12:45 12:45 13:25 13:25 10:30 10:50 10:50 07:45 07:45 10:50 08:30 07:55 08:30 08:05 08:40 08:15 08:50 11:10 11:10 11:20 11:20 11:30 11:30 Køyrer berre i perioden t.o.m Køyrer ikkje i perioden t.o.m :50 14:15 14:15 14:15 14:40 15:10 14:25 14:50 15:10 14:35 15:00 15:20 14:45 15:10 15:30 Frå Kristiansund (rute 821) Frå Kristiansund lufthavn Frå Frå (r. 821) Frå (r. 828T) Til (rute 821) Frå (rute 829T) Frå (rute 821) Til Vean (rute 828T) Til Vean (rute 821) Frå Vean Til Stemshaug Til Årvåg 15:20 17:30 16:25 18:25 18:00 21:15 21:30 22:10 18:50 17:15 19:10 17:25 17:35 19:40 17:45 19:50 23:00 23:00 17:10 19:40 19:50 før 18:20 18:20 18:30 18:40 23:10 23:20 23:30 Kristiansund - Tustna - - B. Køyrer om Dromnes på skoledagar Stemshaug Årvåg

11 820T Kristiansund-Stabblandet 820T Stabblandet-Kristiansund Frå Kristiansund (rute 821) Frå Kristiansund lufthavn (r. 821) Frå (rute 821) Til Gullstein (rute 821) Til Soleim kryss (rute 821) Til Nordheim (rute 821) Til Innerberg Til Ørbogen 09:00 09:00 06:55 06:55 09:55 09:55 07:15 07:15 10:20 10:20 07:17 07:17 10:22 10:22 07:20 10:25 10:43 07:37 07:40 10:45 Frå Kristiansund (rute 821) Frå Kristiansund lufthavn (r. 821) Frå (rute 821) Til Gullstein (rute 821) Til Soleim kryss (rute 821) Til Nordheim (rute 821) Til Innerberg Til Ørbogen 15:20 15:20 17:30 17:30 21:15 21:30 16:25 16:25 18:25 18:25 22:10 16:45 16:45 18:50 18:50 22:35 16:47 16:47 18:52 18:52 22:37 16:50 18:55 19:17 23:02 17:12 17:15 12:30 12:45 13:25 13:50 13:52 06:35 Frå Ørbogen 06:38 Frå Innerberg 06:55 Frå Nordheim (rute 821) 06:58 Frå Soleim kryss (r. 821) 07:00 07:00 Frå Gullstein (rute 821) :30 (rute 821) 08:05r 08:05r Kristiansund lufthavn (r. 821) Kristiansund trafikkterm. (r. 821) 08:25 08:25 12:30 12:45 13:25 13:50 13:52 13:55 14:17 14:20 21:15 21:30 22:10 22:35 22:37 22:40 23:05 15:30 Frå Ørbogen 13:23 Frå Innerberg 15:50 Frå Nordheim (rute 821) 13:53 Frå Soleim kryss (r. 821) 13:55 15:55 Frå Gullstein (rute 821) 14:25 16:30 (rute 821) 15:00r 17:05r Kristiansund lufthavn (r. 821) Kristiansund trafikkterm. (r. 821) 15:20 17:20 09:00 07:50 09:03 07:53 08:10 08:13 08:15 08:15 08:50 08:50 09:35r 09:35r 09:50 09:50 09:20 09:23 09:25 09:25 10:00 10:00 10:35r 10:35r 10:50 10:50 18:33 19:45 18:50 15:53 15:55 18:55 16:30 17:05r 20:05r 17:20 20:20 Stemshaug Innerberg Ørbogen 19:28 Kristiansund - Tustna :55 14:25 15:00r 15:20 18:53 19:48 18:55 19:50 19:50 20:10r 20:10r 20:05r 20:20 Kristiansund - Tustna :50 19:25 18:30 15:33 13:20 Årvåg r. Ved behov Stemshaug Innerberg Ørbogen Årvåg

12 820T -Stabblandet 820T Stabblandet- Frå (rute 821) Frå Vinsternes (rute 821) Til Nordheim (rute 821) Til Soleim kryss (r. 821) Til Ørbogen Til Innerberg 06:35 07:50 07:00 07:00 08:15 08:15 06:55 06:55 08:10 08:10 06:58 08:13 08:30 07:15 07:18 08:33 Frå (rute 821) Frå Vinsternes (rute 821) Til Nordheim (rute 821) Til Soleim kryss (r. 821) Til Ørbogen Til Innerberg 13:30 15:30 15:30 18:30 18:30 13:55 15:55 15:55 18:55 18:55 13:50 15:50 15:50 18:50 18:50 15:53 18:53 13:53 16:10 19:10 16:13 19:13 14:13 09:00 09:00 13:30 09:25 09:25 13:55 09:20 09:20 13:50 09:23 14:10 09:40 09:43 Frå Innerberg Frå Ørbogen Frå Soleim kryss (r. 821) Frå Nordheim (rute 821) Til Vinsternes (rute 821) Til (rute 821) 19:25 19:25 19:50 19:50 19:45 19:45 19:48 20:05 20:08 Frå Innerberg Frå Ørbogen Frå Soleim kryss (r. 821) Frå Nordheim (rute 821) Til Vinsternes (rute 821) Til (rute 821) 13:23 10:02 06:57 07:17 07:20 07:20 07:25 07: :23 10:25 10:25 10:30 10:30 10:50 10:50 18:52 18:55 18:55 19:00 19:00 22:37 22:40 22:45 23:00 Stemshaug Årvåg Innerberg Ørbogen 22:40 22:45 23:00 Kristiansund - Tustna :55 14:00 14:15 22:20 18:35 16:30 16:47 16:50 16:50 16:55 16:55 17:10 17:10 13:53 13:55 14:00 14:15 22:17 18:32 16:27 13:25 10:05 07:00 Kristiansund - Tustna - - Stemshaug Årvåg Innerberg Ørbogen

13 SERVICETRANSPORT 822S --Sørhalsnes-Gullstein SERVICETRANSPORT 825S Todalen-Ervik- Måndag og tysdag Til/frå Fredag Til/frå sentrum Mellom kl. 09:00 og 14:00 Kristiansund - Tustna - - Mellom kl. 09:00 og 14:00 Bestillingsrute. Dei som bur inntil 2 km frå Bestillingsrute. Dei som bur inntil 2 km frå Kristiansund - Tustna - - Gullstein Todal SERVICETRANSPORT 823S Vinsternes-Arasvika-Mjosundet- Torsdag Til/frå sentrum Kristiansund - Tustna - - Mellom kl. 09:00 og 14:00 Bestillingsrute. Dei som bur inntil 2 km frå SERVICETRANSPORT 826S Gjerde-Lesund-Vean- Vinsternes Mellom kl. 09:00 og 14:00 Bestillingsrute. Dei som bur inntil 2 km frå Gjerde Kristiansund - Tustna - - Torsdag Til/frå sentrum

14 FRAM FLEXX NATT SERVICETRANSPORT 829S Årvåg-Stemshaug-Vean- Torsdag Til/frå sentrum Eit tilbod til ungdommen Kristiansund - Tustna - - Mellom kl. 09:00 og 14:00 Bestillingsrute. Dei som bur inntil 2 km frå Årvåg Stemshaug SERVICETRANSPORT 830S Fuglvågen-Sagvågen- Torsdag Til/frå sentrum Mellom kl. 09:00 og 14:00 Kristiansund - Tustna - - Bestillingsrute. Dei som bur inntil 2 km frå Sagvågen Fuglvågen på kveld- og nattetid i helgane. Sjå neste side.

15 FRAM FLEXX NATT Transport heim frå offentleg arrangement på kveld og nattetid i helgane FRAM FLEXX NATT Transport heim frå offentleg arrangement på kveld og nattetid i helgane Natt til laurdag og søndag Kl. 01:15 Mjosundet sentrum Kl. 17:00 Natt til laurdag og søndag Kl. 01:15 Vihals sentrum Kl. 17:00 Vihals Mjosundet

16 FRAM FLEXX NATT TUSTNA Transport heim frå offentleg arrangement på kveld og nattetid i helgane Natt til laurdag og søndag Sør-Tustna forsamlingshus PRISAR FRAM Flexx kostar berre kr 50,- per reise. Fortsett du reisa, løyser du ordinær billett på bussen, ferja eller hurtigbåten. På servicetransport kveld er prisen ordinær busstakst. Kl. 01:15 Barn til og med 16 år reiser gratis i følge med vaksen, inntil to barn per vaksen. Barn under 4 år reiser alltid gratis. Kl. 17:00 Du kan betale med kort eller kontant. BESTILLING/KONTAKT FRAM Flexx kan du bestille via telefon eller internett hos FRAM Kundesenter: frammr.no/flexx tlf: 177 Vi tar imot bestillinga di og svarar gjerne på spørsmåla dine. Sør-Tustna forsamlingshus Opningstider: Kvardagar Laurdagar Søndagar 08:00-21:00 09:00-18:00 10:00-21:00

17 Foto side 3, Mari Karin Lesund - Foto side 4, kommune - Foto side 27, Tormod Ellingsen/Halsa kommune

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i

Detaljer

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

HERØY KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

HERØY KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX TILBODET ER BESTILLINGSTRANSPORT I FORM AV: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HERØY KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HERØY KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 04.01.2016 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HARAM KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 04.01.2016 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HARAM KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT VOLDA KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.05.2019 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT RAUMA OG SKÅLA Rutetabell gyldig frå 02.01.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT FRÆNA KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.05.2019 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT RAUMA OG SKÅLA Rutetabell gyldig frå 01.05.2019 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT MOLDE BY Fannefjord Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT FRAM FLEXX FANNEFJORD BESTILLINGSTRANSPORT I MOLDE VED STENGING AV FANNEFJORDTUNELLEN FRAM er det nye namnet på all kollektivtrafikk

Detaljer

Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla

Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla Rutetabell gyldig frå 20.06.2016 30.04.2017 SMØLA AURE KRISTIANSUND AVERØY Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune er ansvarleg for kollektivtrafikken

Detaljer

ASKIM 2014. Gyldig fra

ASKIM 2014. Gyldig fra ASKIM KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla

Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla Rutetabell gyldig frå 17.08.2015 19.06.2016 SMØLA AURE KRISTIANSUND AVERØY Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune er ansvarleg for kollektivtrafikken

Detaljer

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT MOLDE BY Fannefjord Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT FRAM FLEXX FANNEFJORD BESTILLINGSTRANSPORT I MOLDE VED STENGING AV FANNEFJORDTUNELLEN FRAM er det nye namnet på all kollektivtrafikk

Detaljer

TRØGSTAD 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

TRØGSTAD 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS TRØGSTAD KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som

Detaljer

VÅLER 2014. Gyldig fra

VÅLER 2014. Gyldig fra VÅLER KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

EIDSBERG 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

EIDSBERG 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS EIDSBERG KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som

Detaljer

FLEXX NATT Nyhet for ungdom!

FLEXX NATT Nyhet for ungdom! SARPSBORG KOMMUNE 2014 Gyldig fra 18. AUGUST FLEXX NATT Nyhet for ungdom! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig

Detaljer

EIDSBERG. kommune. Frihet til å reise. Frihet til å reise. Layout/Produksjon: www.inpublish.no

EIDSBERG. kommune. Frihet til å reise. Frihet til å reise. Layout/Produksjon: www.inpublish.no Layout/Produksjon: www.inpublish.no EIDSBERG kommune Frihet til å reise Frihet til å reise Gyldig fra 1. november 2013 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

RÅDE 2014. Gyldig fra

RÅDE 2014. Gyldig fra RÅDE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

RYGGE 2014. Gyldig fra

RYGGE 2014. Gyldig fra RYGGE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS MARKER KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en

Detaljer

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra TRØGSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

HOBØL 2014. Gyldig fra

HOBØL 2014. Gyldig fra HOBØL KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla

Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla Rutetabell gyldig frå 01.05.2017 30.04.2018 SMØLA AURE KRISTIANSUND AVERØY Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune er ansvarleg for kollektivtrafikken

Detaljer

SPYDEBERG Gyldig fra

SPYDEBERG Gyldig fra SPYDEBERG KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla

Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla Rutetabell gyldig frå 01.05.2017 30.04.2018 SMØLA AURE KRISTIANSUND AVERØY Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune er ansvarleg for kollektivtrafikken

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY!

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! SARPSBORG KOMMUNE 2015 Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

Tlf facebook.com/flexxostfold

Tlf facebook.com/flexxostfold 042016 232016 - THEPITCH Tlf. 03177 www.flexx.no facebook.com/flexxostfold Vi ønsker alle våre kunder en riktig god og varm sommer! TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk

Detaljer

FLEXX NATT Nyhet for ungdom!

FLEXX NATT Nyhet for ungdom! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra 18. AUGUST FLEXX NATT Nyhet for ungdom! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig

Detaljer

Bestillingstransport i Verran kommune

Bestillingstransport i Verran kommune Bestillingstransport i Verran kommune Det skal være et godt utbygd kollektivtilbud for alle innbyggere i Nord-Trøndelag. Derfor opprettes tilbud med bestillingstransport i hele fylket. Nå er turen kommet

Detaljer

TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017

TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 OM FLEXX TRØGSTAD KOMMUNE Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR!

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2015 Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold,

Detaljer

HALDEN OG AREMARK Gyldig fra

HALDEN OG AREMARK Gyldig fra HALDEN OG AREMARK KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar Kollektivtransport i Suldal og Sauda frå 1.1.2016 Den nye brua over Sandsfjorden fører til at ferja blir nedlagd 1. januar 2016 og at buss og båtrutene blir endra. I dette heftet finn du rutetabellar og

Detaljer

SARPSBORG 2016. Gyldig fra. NYHET! Nytt Flexx-tilbud til Grålum og Kalnes!

SARPSBORG 2016. Gyldig fra. NYHET! Nytt Flexx-tilbud til Grålum og Kalnes! SARPSBORG KOMMUNE 2016 Gyldig fra JANUAR NYHET! Nytt Flexx-tilbud til Grålum og Kalnes! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke

Detaljer

Bestillingsruter. Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne. Andøya og Bråvann. Kongsgård I

Bestillingsruter. Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne. Andøya og Bråvann. Kongsgård I Bestillingsruter Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne NYHET! Rute 7 gjelder også Andøya og Bråvann Rute 12 gjelder også Kongsgård I fra Januar 2013 Bestillingsruter gjelder fra januar 2013 Tilbudet

Detaljer

HVALER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016

HVALER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 HVALER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss B R L Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss Gjelder i perioden 01.07.2012 19.08.2012 NSB_Sommerruter_komplett.indd 1 08.06.12 14.23 Bybuss Regionruter 0 0 2 2 B1 Hamar vest Sanderud 170

Detaljer

RÅDE KOMMUNE GYLDIG FRA APRIL 2017

RÅDE KOMMUNE GYLDIG FRA APRIL 2017 RÅDE KOMMUNE GYLDIG FRA APRIL 2017 OM FLEXX RÅDE KOMMUNE Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes

Detaljer

HVALER KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI. UNIKT kollektivtilbud på Hvaler! VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

HVALER KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI. UNIKT kollektivtilbud på Hvaler! VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS UNIKT kollektivtilbud på Hvaler! Gyldig fra 22. JUNI 2015 HVALER KOMMUNE VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

RÅDE KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017

RÅDE KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 RÅDE KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 OM FLEXX RÅDE KOMMUNE Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig

Detaljer

Wipavarid Kalland Vinnerbilde 4Fjell 2014

Wipavarid Kalland Vinnerbilde 4Fjell 2014 Wipavarid Kalland Vinnerbilde 4Fjell 2014 Turkonkurransen starter 14.mai og avsluttes 11. oktober. Frist for innlevering av deltakerbevis er fredag 16. oktober. 4- fjell er et samarbeidsprosjekt mellom:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Volda Rådhus Dato: 31.05.2010 Tid: 15:00 mrk. tida MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

HALDEN & AREMARK KOMMUNE

HALDEN & AREMARK KOMMUNE HALDEN & AREMARK KOMMUNE GYLDIG FRA 26. JUNI 2017 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig

Detaljer

Tlf facebook.com/flexxostfold

Tlf facebook.com/flexxostfold 042016 232016 - THEPITCH Tlf. 03177 www.flexx.no facebook.com/flexxostfold Vi ønsker alle våre kunder en riktig god og varm sommer! HALDEN & AREMARK KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk

Detaljer

Bestillingstransport i Levanger kommune

Bestillingstransport i Levanger kommune Bestillingstransport i Levanger kommune Det skal være et godt utbygd kollektivtilbud for alle innbyggere i Nord-Trøndelag. Derfor opprettes tilbud med bestillingstransport i hele fylket. Nå er turen kommet

Detaljer

Tlf facebook.com/flexxostfold

Tlf facebook.com/flexxostfold 042016 232016 - THEPITCH Tlf. 03177 www.flexx.no facebook.com/flexxostfold Vi ønsker alle våre kunder en riktig god og varm sommer! SARPSBORG KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk

Detaljer

MOSS OG RYGGE KOMMUNE

MOSS OG RYGGE KOMMUNE MOSS OG RYGGE KOMMUNE GYLDIG FRA APRIL 2017 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes

Detaljer

Ålesund. Bybussen, Fastlandsbussen og Sulabussen. Rutetabell gyldig frå 17.08.2015 19.06.2016 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA

Ålesund. Bybussen, Fastlandsbussen og Sulabussen. Rutetabell gyldig frå 17.08.2015 19.06.2016 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA Ålesund Bybussen, Fastlandsbussen og Sulabussen Rutetabell gyldig frå 17.08.2015 19.06.2016 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER SJUK

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER SJUK BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER SJUK INNHALD 1. Å vere barn som pårørande 2. Kven kan hjelpe? Alle under 18 år som har forelder eller andre pårørande med alvorleg sjukdom eller skade kan få tilbod

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER SJUK

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER SJUK BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER SJUK INNHALD 1. Å vere barn som pårørande 2. Kven kan hjelpe? Alle under 18 år som har forelder eller andre pårørande med alvorleg sjukdom kan få tilbod om hjelp.

Detaljer

Regionrute og nattbuss. NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08

Regionrute og nattbuss. NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08 R Regionrute og nattbuss Gjelder i perioden 20.08.2012 31.12.2012 NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08 Regionrute Nattbuss 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik 191 192 Hamar Brumunddal

Detaljer

Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla

Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla Rutetabell gyldig fra 18.08.2014 19.06.2015 SMØLA AURE KRISTIANSUND AVERØY En enklere og smartere måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune er ansvarlig for kollektivtrafikken

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. VÅR/VINTER Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011. Bussruter

FULLDISTRIBUSJON. VÅR/VINTER Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011. Bussruter FULLDISTRIBUSJON VÅR/VINTER Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011 Bussruter Ruteoversikt Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011 VÅR / VINTER Rutenr. Side 424 Åndalsnes - Sogge - Brønnsletta

Detaljer

Bestillingstransport i Aurskog/Høland, Sørum og Fet

Bestillingstransport i Aurskog/Høland, Sørum og Fet Gyldig fra 30.5.2011 Bestillingstransport i Aurskog/Høland, Sørum og Fet Ring 04144 Foto: CatchLight Fotostudio for bestilling Bestillingslinjer i Aurskog/Høland, Sørum og Fet fra 30. mai 2011 Bestillingslinjene

Detaljer

Frå 16. august 2016 MODALEN VAKSDAL

Frå 16. august 2016 MODALEN VAKSDAL Frå 16. august 2016 MODALEN VAKSDAL 910 Dale Rødland Frå Rødland Skuledagar Kvardagar m/skulefri Turnr. 1 2 3 Hamlagrøosen... 10.20ab Rødland... 7.43 11.50 10.25a Lid... 7.55 12.05 10.40a Dale sentrum...

Detaljer

BARNEVERNET. Til beste for barnet

BARNEVERNET. Til beste for barnet BARNEVERNET Til beste for barnet BARNEVERNET I NOREG Barnevernet skal gje barn, unge og familiar hjelp og støtte når det er vanskeleg heime, eller når barnet av andre grunnar har behov for hjelp frå barnevernet

Detaljer

Frå 14. august 2017 MODALEN VAKSDAL

Frå 14. august 2017 MODALEN VAKSDAL Frå 14. august 2017 MODALEN VAKSDAL 910 Dale Rødland Frå Rødland Skuledagar Kvardagar m/skulefri Turnr. 1 2 3 Hamlagrøosen... 10.20ab Rødland... 7.43 11.50 10.25a Lid... 7.55 12.05 10.40a Dale sentrum...

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

Frå 13. august 2018 MODALEN VAKSDAL

Frå 13. august 2018 MODALEN VAKSDAL Frå 13. august 2018 MODALEN VAKSDAL 910 Dale Rødland Frå Rødland Skuledagar Kvardagar m/skulefri Turnr. 1 2 3 Hamlagrøosen... 10.20ac Rødland... 7.43 11.50 10.25a Lid... 7.55 12.05 10.40a Dale sentrum...

Detaljer

SUMARRUTER frå 20. juni til 14. august 2016

SUMARRUTER frå 20. juni til 14. august 2016 SUMARRUTER frå 20. juni til 14. august 2016 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress AS 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no HOVUDKONTOR

Detaljer

SOMMER 2016 RUTETIDER

SOMMER 2016 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2016 RUTETIDER Gjelder fra 20. juni 2016 til og med 14. august 2016 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 19. august 2013 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Bestillingsruter. Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne. Nyhet! Utvidet tilbud på Skaugo og ny rute for

Bestillingsruter. Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne. Nyhet! Utvidet tilbud på Skaugo og ny rute for Bestillingsruter Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne Nyhet! Utvidet tilbud på Skaugo og ny rute for Kongsgård II fra juni 2012 Bestillingsruter gjelder fra juni 2012 Vest-Agder Fylkeskommune startet

Detaljer

MIDLERTIDIG RUTEPLAN. 250 Flekkefjord - Lyngdal m/korrespondanser (rute 200) videre til Farsund og Mandal-Kristiansand

MIDLERTIDIG RUTEPLAN. 250 Flekkefjord - Lyngdal m/korrespondanser (rute 200) videre til Farsund og Mandal-Kristiansand MIDLERTIDIG RUTEPLAN Gjelder fra mandag 20. mai t.o.m. torsdag 20. juni 2019. Det tas forbehold om forsinkelser og endringer, herunder forlenget gyldighet. NB! Fra fredager kl. 1200 t.o.m. søndag gjelder

Detaljer

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Kollektivtrafikk i Åseral Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1 BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG MARKEDET 3 2 BESKRIVELSE AV RUTENE 3 3 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER 4 5 TILLEGGSTID / OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 8. trinn

Terminprøve i matematikk for 8. trinn Terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2007 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: DELPRØVE 1 Maks. poengsum:

Detaljer

Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla

Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla Rutetabell gyldig fra 18.08.2014 19.06.2015 SMØLA AURE KRISTIANSUND AVERØY En enklere og smartere måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune er ansvarlig for kollektivtrafikken

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

Frå 17. august 2015 MODALEN VAKSDAL

Frå 17. august 2015 MODALEN VAKSDAL Frå 17. august 2015 MODALEN VAKSDAL 910 Dale Rødland Frå Rødland Skuledagar Kvardagar m/skulefri Turnr. 1 2 3 Rødland... 7.43 11.50 10.45ab Lid... 7.55 12.05 11.00ab Dale sentrum... 8.23 12.30 11.25ab

Detaljer

Prisar på porto for 2015

Prisar på porto for 2015 Storleiken og vekta på brevet avg jer prisen Les meir på posten.no, eller ring kundeservice på 04004 Prisar på porto for 201 Brev Pakker Frimerker til samling Hvordan motta post Bank og finans Billetter

Detaljer

Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt

Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt Rutetabell gyldig frå 08.11.2017 30.04.2018 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Rauma, Vestnes og Skåla

Rauma, Vestnes og Skåla Rauma, Vestnes og Skåla Rutetabell gyldig frå 01.01.2017 30.04.2017 MOLDE VESTNES ISFJORDEN ÅNDALSNES BJORLI Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune er ansvarleg for kollektivtrafikken

Detaljer

Lokalruter Stjørdal: Værnes - Stjørdal - Meråker - Storlien

Lokalruter Stjørdal: Værnes - Stjørdal - Meråker - Storlien Værnes - Stjørdal - Meråker - Storlien Lokalruter Stjørdal: Stjørdal stasjon - Terrassehusene - Husbymarka Stjørdal stasjon - Tr.heim lufthavn - Geving Stjørdal stasjon - Prestmoen - Hegra Bestillingstransport

Detaljer

Trysil, Åmot og Engerdal. Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015

Trysil, Åmot og Engerdal. Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015 L Trysil, Åmot og Engerdal Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015 Trysil 750 751 754 755 757 758 759 Trysil Jordet Osen Rena Rena Osen Jordet Trysil Femund Trysil Trysil Femund Skolerute Nordre Osen

Detaljer

.ASJONALE -ATEMATIKK 1M 3KOLENR

.ASJONALE -ATEMATIKK 1M 3KOLENR Delprøve 1M Du skal prøve så godt du kan å svare på alle oppgavene i dette heftet, selv om noen kan være vanskeligere eller annerledes enn du er vant til. Noen svar skal du regne ut, noen ganger skal du

Detaljer

SEEK AND FIND PREMIE TIL DITT LAG? NY DATO! Laurdag 19. SEPTEMBER 2015. Påmeldingsfrist 11. september 2015.

SEEK AND FIND PREMIE TIL DITT LAG? NY DATO! Laurdag 19. SEPTEMBER 2015. Påmeldingsfrist 11. september 2015. Fyresdal Ungdomsklubb og Dalen Ungdomsklubb Inviterer deg til årets SEEK AND FIND PREMIE TIL DITT LAG? NY DATO! Laurdag 19. SEPTEMBER 2015 Påmeldingsfrist 11. september 2015. Kven kan delta? Alle frå 8.

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.03.2010 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 13.10.2014 62073/2014 Merete Jeanette Daae Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Ståplasser i skolebusser Bakgrunn I møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133

Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133 Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133 Spørsmål og svar Nedenfor er spørsmål stilt fra tilbyderne og Rogaland Kollektivtrafikk sin besvarelse av disse, samt eventuelle rettelser, tillegg og / eller suppleringer

Detaljer

Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik

Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik Møre og Romsdal Fylke 261 530 innbyggere (5,1 % av landets befolkning) 65 157 i alderen 0-20 år (5,1 %) 157 902 i alderen 20-66 år (4,9%)

Detaljer

Velkommen til årsmøte på Norsk Migrasjonsmuseum på Ottestad (ved Hamar) 17. og 18. september 2016

Velkommen til årsmøte på Norsk Migrasjonsmuseum på Ottestad (ved Hamar) 17. og 18. september 2016 Ottestad 20. juni 2016 Til medlemsforeningene i Forbundet for Norske Museumsvenner Velkommen til årsmøte på Norsk Migrasjonsmuseum på Ottestad (ved Hamar) 17. og 18. september 2016 Migrasjonsmuseets Venner

Detaljer

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 2 BESKRIVELSE AV RUTENE 2.1 Inndeling i rutepakker 2.2 Beskrivelse av den enkelte rute 3 KRAV TIL BUSSMATERIELL I

Detaljer