Gjerdrum og Heni menighet har engasjert seg i helsearbeid og nødhjelpsarbeid i slummen i Kairo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjerdrum og Heni menighet har engasjert seg i helsearbeid og nødhjelpsarbeid i slummen i Kairo."

Transkript

1 Gjerdrum og Heni menighet har engasjert seg i helsearbeid og nødhjelpsarbeid i slummen i Kairo. Nr årgang Mai 2013

2 Slapp av alle kan ikke være best! Tekst: Sokneprest Jakob Furuseth Det er godt å bo i Gjerdrum - men forventningspresset er høyt. Allerede i barselgruppen sammenligner vi barna våre. Og det fortsetter i barnehagen. Hvem kan snakke best? Hvem er raskest? Hvem er flinkest? Hvem kan sitte stille ved bordet? På skolen fortsetter det, og barna selv blir oppmerksomme på forventningene. Hvem kan lese raskest? Hvem er flinkest til gruppearbeid? Hvem er mest populær? Hvem blir trivselsleder og elevrådsrepresentant? Hvem har de kuleste klærne? Hvem har de dyreste klærne? Hvem er penest? Hvem er tynnest? Hvem har finest kropp? På fritiden blir det enda tydeligere. Hvem går fortest i skisporet? Hvem har flest par ski? Hvem har fetest sykkel? Hvem har finest sangstemme? Hvem har det flotteste kostymet? Hvem danser best? Hvem kommer på landslaget? Hvem blir norgesmester? På Facebook og Instagram skal det vises. Hvem har de søteste barna? Hvem lager de beste cupcakes? Hvem er morsomst? Hvem får flest likes? Hvem har det største huset? Hvem har den fineste hagen? Hvem har stiligst innredning? Hvem har den dyreste hobbyen? Hvem har den største flatskjermen? Hvem har den kuleste bilen? Hvem har den flotteste båten? Hvem har vært på den mest eksotiske ferien? Hvem har de tøffeste tatoveringene? Ambisjoner er bra, og vi skal glede oss over resultater, men kanskje vi jager hverandre for mye. Kanskje vi skal lene oss litt tilbake, senke skuldrene og slappe av med det vi allerede er og har. Kanskje vi skal glemme naboen et øyeblikk, med mindre du har tenkt å invitere over på en kopp kaffe i din enkle lille bolig hvor den gamle bilen din står parkert. Hvor det ikke er ryddet og nyvasket. Hvor du ikke går i designerklær og har ny frisyre. Hvor 1

3 du ikke har noen eksotisk ferie å snakke om. Kanskje du skal nøye deg med å være den du er. Rockegruppen Casting Crowns synger en sang som heter Stained Glass Masquerade. Den sangen bør du søke frem på YouTube. Den handler om hvordan vi, til og med i kirken, spiller teater for hverandre for å fremstå mer vellykke- de enn vi egentlig er. Vi skjuler sårhet og svakhet bak masker av vellykkethet, og glemmer at kirken egentlig er et felleskap av tilgitte syndere - svake mennesker som har fått nåde hos Gud. Gud elsker oss ikke på grunn av alt vi presterer, men fordi vi er hans barn, og det er det ingenting som kan forandre på. Slapp av - det er godt nok! Menighetsrådet siden sist Diakoniutvalg Vi har opprettet et diakoniutvalg som skal jobbe med plan for diakoni i menigheten. vår. Det består av Karin Sofie Dahle, Else Johanne Birkenes, Trygve Eriksen, Sissel Eriksen, Øystein Gjerdrum og Hanne Bakke von Clemm. De har konstituert seg og valgt Karin Sofie Dahle til leder. Vi ønsker lykke til med et veldig viktig arbeid. Naturlig menighetsutvikling Soknepresten har gitt rådet en orientering om arbeid med naturlig menighetsutvikling, som det forrige rådet vedtok at skal settes i gang. Naturlig menighetsutvikling (NaMu) springer ut av et stort forskningsprosjekt for å finne fellestrekk ved menigheter som vokser, over hele verden. Der mener man å ha funnet noen grunnleggende prinsipper som samtidig kan ha mange ulike uttrykk etter hvor man er og type menighet. 2 Sokneprest og kirkeverge jobber videre med saken, og vi kommer tilbake til den i rådet om en stund. Du kan lese mer om det på og tvikling. Nytt orgel i Gjerdrum kirke Som dere kan lese i en egen artikkel i bladet, har menighetsrådet vedtatt å inngå kontrakt med Ryde og Berg orgelbyggeri om innkjøp av nytt orgel. Vi gleder oss! Minnelund Vi har vedtatt å anlegge en minnelund, både anonym og navnet, på Gjerdrum kirkegård. Arbeidet blir igangsatt så snart det lar seg gjøre. Uteområdet ved menighetsbarnehagen Menighetsrådet har vedtatt at uteområdet til barnehagen skal oppgraderes, og arbeidet igangsettes så snart noen har tatt på seg oppdraget.

4 Fra kirkevergens skrivebord Tekst og foto: Martin Ljønes: Stubber på Heni I mars ble det gjort ett arbeid med å felle trær på Heni kirkegård. Mange av trærne var gamle og ikke så pene lenger. Det er også ett fremtidig behov for drenering på kirkegården, så trærne måtte også ryddes av den årsaken. Kirkegården har fått ett noe annet preg, men allikevel ikke nok til at alle har lagt merke til det! Nå synes i alle fall kirka bedre! Kvisten er ryddet og stubbene er fjernet, så nå er det klart for en ny vår på kirkegården. Maling av Gjerdrum kirke Det er nå på høy tid å få malt Gjerdrum kirke. I skrivende stund ligger det anbud ute hos malermestere som snart skal gi tilbud på arbeidet. Det er derfor forventet Gjerdrum kirke kan stå nymalt i løpet av 2013! Etter det venter Heni kirke som ikke er mye penere i malingen. Det er også store behov for restaurering av begge kirkene og vi håper det er mulig å få bevilget penger til dette i neste års budsjett. Festere av gravplasser Vi arbeider også med kartleggingen av kirkegårdene og festerne. Etter at kommunestyre vedtok ny festeavgift er enda ikke noe fakturert. Det er en stor jobb å finne festere. Mange av gravene er gamle og festere kan være døde. I de tilfellene der vi ikke finner festere, setter vi ett skilt på graven der vi ber de som sørger for graven om å ta kontakt med kirkekontoret. Dersom vi ikke har hørt noe i løpet av ett år, fjerner vi steinen og lagrer den. Har vi så ikke hørt noe etter enda ett år, sletter vi graven. Det betyr at det kan ta opp til to år å få kartlagt status på flere av gravene våre. Gjerdrum kirke en valgkirke I 2014 er det grunnlovsjubileum i Norge. I den forbindelse skal det markeres at Gjerdrum kirke ble brukt som valgkirke. Under valget ble Lensmann Torger Fieldstad og Brugs-fulmægtig Jonas Widing valgt som Gjerdrums representanter, og de var således med å velge riksforsamlingen på Eidsvoll Sokneprest H.A. Mørch skrev sammen med en rekke andre bygdinger under på en fullmakten til de to mennene. Kopi av fullmakten, samt ett skilt som forteller at kirken var brukt som valgkirke skal i løpet av 2014 henges opp i kirken ved en høytidelig anledning. 3

5 Takk til kantor Margaret Tekst: Else Johanne Birkenes I august 2006 begynte Margaret Standal Volle Haugland som kantor i 100% stilling i Gjerdrum og Heni menighet. Hun viste raskt hvilke kvaliteter hun har. Godt spill til salmesangen og nydelig musikk preget gudstjenestene når Margaret spilte i kirken eller på musikkandakter på Nystuen (Bo og Behandlingssenteret) Det hendte mer enn en gang at det ble spontan applaus etter postludiet. Samspillet mellom prest og organist var også noe som menigheten satte stor pris på. Etter hvert startet hun Kirkas lille kor. Koret skulle først og fremst medvirke som en ekstra støtte til salmesangen under gudstjenestene, men også øve inn sanger til spesielle anledninger i kirken. Fra våren 2009 og til hun tok permisjon dirigerte hun Mandskoret Gjerikara. Her skulle hun holde menn med sterke meninger på riktig kurs. I følge korets leder taklet hun denne oppgaven på en utmerket måte. I et halvt år dirigerte hun også Bygdekoret. Da stod kirkemusikk på programmet, og samarbeidet ble avsluttet med en konsert i kirken. Margaret var ikke akkurat overbegeistret for kvaliteten på orgelet i Gjerdrum kirke. Toner som hang seg opp eller sèg, gjorde at hun fullt ut støttet de som kjempet for nytt orgel. En stund var hun leder i orgelkomiteen som har som formål å samle inn penger til et nytt orgel. Hun arrangerte mange kirkekonserter. De hadde to formål. Det ene var å samle inn penger, det andre var å gi menigheten kulturelle opplevelser. Både ved konserter og gudstjenester samarbeidet hun med flere av bygdas musikere. Det gav mange fine musikalske stunder i kirken. Margaret har satt spor etter seg i Gjerdrum. Da ny gudstjenesteordning skulle innføres, var hun aktiv i utvelgelse av sanger og musikk til ny liturgi. Det nye Fader Vår (Vår Far i himmelen..) som vi synger i kirken hver søndag, er det hun som har komponert melodien til. Det gjelder også hallelujaomkvedet som vi synger før og etter evangelie-lesingen. Da et vikariat som organist i Ålesund kirke ble ledig våren 2012, søkte Margaret et års permisjon. Det var ikke så overraskende at en kirke med bedre og større orgel og dermed større utfordringer, fristet henne. Å komme til egne hjemtrakter var heller ikke noe minus. Fra 1. mai er hun ikke lenger ansatt i Gjerdrum. Sammen med Sigmund og deres lille sønn Henrik på 6 mndr., har hun bestemt seg for å bli i Ålesund. Gjerdrum og Heni menighet har mye å takke Margaret for. Det vil bli gjort under kirkekaffen etter gudstjenesten 9. juni. Vi håper mange vil finne veien til kirken denne dagen. 4

6 Hurra det blir nytt orgel i Gjerdrum kirke! Tekst: Turid Jødahl Menighetsrådet vedtok i sitt møte 16. april å skrive kontrakt for nytt orgel med orgelbygger Ryde & Berg i Fredrikstad. Kontrakten er nå underskrevet av begge parter. Gjerdrum kirke vil få et nytt orgel på plass i løpet av høsten og slik at vi kan ha en markering av det nye orgelet i god tid før jul. Orgelkomiteen har hatt et hektisk og spennende år. Det første møtet i den utvidede orgelkomiteen fant sted 24. april i fjor. Her møtte Karin Dahle, Mia Børke, Elisabeth Huser, Nora Oserud og Cecilie Thorshaug, samt Turid Jødahl. Undertegnede ble valgt til leder. Innsamlingen hadde da foregått ca 6 år allerede. På egen konto i regi av Menighetsrådet sto det ca ,- og i tillegg hadde Kirkeringen samlet inn ca ,- Det var blitt bedt om penger fra alle husstander og det var holdt lotterier. Det er kommet inn penger fra konserter, kollekt, begravelser i kirken, og i tillegg har Kirkeringen samlet inn 3 til 4 000,- på hvert møte. Med andre ord, det var gjort en formidabel innsats for innsamling av penger. Vi ville imidlertid trenge nesten , og hvordan skaffe resten, uten å vente alt for mange år? Orgelets tilstand. Av Menighetsrådet fikk vi vite at det var foretatt en befaring av orgelet av orgelbygger Henrik Brinck Hansen 5 år tidligere. Konklusjonen var at orgelet var dårlig, men vi ønsket å foreta ytterligere vurdering. Vi ville være helt sikre på at investeringen var nødvendig. Vi fikk da ytterligere to orgelbyggere, samt to orgelkonsulenter til å foreta en grundig vurdering av orgelet. Alle kom fram til at det ville koste mer å reparere enn å kjøpe nytt. Skaffe penger. For å skaffe penger tok vi kontakt med Opplysningsvesenets fond/kirkerådet og Kultur og kirkedepartementet. I møte med Kirkerådets representant i Opplysningsvesenets fond, fikk vi vite at de hadde mulighet for å gi gunstig lån. Vi fant også ut at det var mulig å søke Husbanken om rentestøtte til prosjektet. De var tomme for penger til kirkelige formål våren 2012, men fikk en ekstrabevilging over revidert Nasjonalbudsjett, som gjorde at vi kunne søke støtte her. Riksantikvaren og Biskopen i Borg ble kontaktet og informert om arbeidet og vurderingene som var foretatt av orgelbyggere og orgelkonsulenter. Riksantikvaren ved Bård Langvandslien kom på befaring og har hele tiden fulgt prosessen. 5

7 Kirken er bygget i 1686 etter kirken som på samme sted brant ned i 1684, og som man tror sto der helt fra middelalderen. Gjerdrum kirke var i privat eie fram til 1852, hvor kommunen overtok. Kirken er listeført av Riksantikvaren som særlig bevaringsverdig, og alt som gjøres i kirken skal legges fram for Riksantikvaren til uttalelse. Det orgelet som står i Gjerdrum kirke i dag er det tredje orgelet i kirken. Det første orgelet regner man med ble bygget av sogneprest Ole Evensen i Gjerdrum. I 1880 ble det bygget et 6 stemmers orgel av orgelbygger Eriksen, Christiania. I 1966 ble dette orgelet erstattet med dagens orgel som har 12 stemmer og er bygget av orgelbygger J.H. Jørgensen. Riksantikvarens representant kom på besøk. De ville ikke motsette seg å skifte ut orgelet, men mente at vi måtte foreta en beregning av bæreevnen i galleriet, da de ikke ville godkjenne flere søyler i kirkerommets inngangsparti. Vi fikk da en beregning av bæreevnen, foretatt av Løberg Bygg v/ ingeniør Stig Rutledal, som i samråd med Riksantikvaren fikk lov å åpne taket under galleriet. De fant ut at de kan legge inn en stålramme som forsterkning. Dette ble godtatt av Riksantikvaren. Lån og rentestøtte. Da vi var sikre på at vi trengte nytt orgel gikk vi i gang med forberedelse til lån og rentestøtte: Vi forberedte saken for Meninghetsrådet: Vi mente vi burde søke om ,- i Opplysningsvesenets fond. Renten her er for tiden 1,51% og meget lavere enn om vi skulle søke lån i en vanlig bank. Menighetsrådet godkjente saken og søkte om lån etter godkjenning i Kommunestyret. Det er innvilget lån med 25 års løpetid og 10 års avdragsfrihet. Renten her blir da de 10 første årene med avdragsfrihet ca i året. Avdragene starter etter 10 år og skal da nedbetales med like stort beløp, kroner hvert år. Vi fikk også innvilget søknaden om rentestøtte i Husbanken. Kompensasjonen tilsvarer renter for et serielån i Husbanken med 20 års løpetid, inklusiv en 5 års avdragsfri periode og med den til enhver flytende rente. Bergningsgrunnlaget for rentekompensasjonen er de totale påløpte kostnadene til prosjektet inkl. mva. Dette er stipulert til ca For tiden er Husbankens rente i overkant av 2 %, som betyr at vi de første 5 årene får utbetalt ca hvert år. Her er også stipulert like store årlige avdrag, som er over 15 år. Renten går da litt og litt ned etter hvert som lånet reduseres. Med dagens rente er dette en støtte til prosjektet på over kroner. Utlysning på Doffin Parallelt med dette jobbet vi for å få til en utlysning på Doffin, som er nødvendig når det gjelder offentlige anskaffelser over kr ,-, jfr. EU reglene. Kirkevergen kontaktet først kommunens tekniske etat som sendte oss videre til Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid. Her fikk vi hjelp til utlysning og anbudskonkurranse. Vi hadde allerede gjort en gunstig avtale med domkantor Kåre Nordstoga i Oslo Domkirke som tok på seg å være konsulent i prosessen fram til nytt orgel. Han gjør dette for en meget rimelig pris for oss. Han har hjulpet oss med kriteriene i utlysningsteksten og vurderinger underveis. Dette må gjøres slik at de som ikke får anbudet, aksepterer at prosessen har vært ryddig. 6

8 Tilbud på nytt orgel. Vi fikk inn flere tilbud, men etter en første runde satt vi igjen med 3 orgelbyggere fra hhv. Danmark, Sverige og Norge. Her kom det norske firmaet Ryde og Berg i Fredrikstad best ut. De skal bygge et nytt orgel for oss med 15 stemmer og lage et orgel som ikke bare er kvalitetsmessig det beste alternativet, men som også utseendemessig passer veldig godt inn i vår vakre, gamle kirke. Prisen er ,- inkl. mva. For denne summen skal de ta ned det gamle orgelet og få et nytt på plass ferdig malt og utprøvd. Inkludert i prisen er også et års gratis oppfølging av orgelet og de vil føre et godt tilsyn videre. Garantiperioden er 10 år. De starter byggingen umiddelbart og skal etter planen ha et nytt orgel på plass i oktober. De kan låne oss et elektronisk orgel, de ukene de bruker til montering og tilpassing, slik at kirken ikke behøver og stenges. Innvielse Kirkeverge og orgelkomite har fått i oppdrag av Menighetsrådet å følge saken fram til innvielse. I orgelkomiteens møte , ble dato for innvielse av det nye orgelet bestemt til søndag 8. desember. Da blir det høytidsgudstjeneste med innbudte gjester og det planlegges en samling på Gjerdrum Kulturhus etter gudstjenesten. Her blir det kaffe og snitter, samt kulturelt innslag av høy kvalitet. Dere må holde av denne dagen! skal vi glede oss og feire! Da Gudstjenesten 17. mai! Vi feirer gudstjeneste på Gjerdrum ungdomsskole 17. mai kl v/sokneprest Jakob Furuset Gjerdrumsdagen 8. juni Menigheten blir å treffe på stand på Gjerdrumsdagen! Kom innom for en prat og en kaffekopp! Vel møtt store og små til en fin start på nasjonaldagen! Oddrun kateket og gode hjelpere på Gjerdrumsdagen i fjor. 7

9 Foto: NSF Speiding starter til høsten! Planene ligger nå klare for oppstart av speiding i Gjerdrum igjen. I høst kan barn i og 6. klasse få vennskap, samarbeid, opplevelser og friluftsliv. Speiding er en av verdens største barne- og ungdomsaktiviteter med over 30 millioner speidere verden over. Nå vil barn og unge i Gjerdrum igjen få tilbudet om å være med i speidingen. Speiding = livslang læring. Speidingens fremste oppgave er å tilby en meningsfull fritid og personlig utvikling. Kort fortalt dreier speiding seg om: Vennskap, Samarbeid, Opplevelser og Friluftsliv. Programmet er bygd opp med god progresjon, tilpasset det enkelte alderstrinn, utvikling og ferdigheter. Speiding bruker friluftsliv som ramme, og alle møter og turer er i utgangspunktet utendørs. Det vil være speidermøter hver uke (bortsett fra når det er skolefri), og det vil være noen turer, både dagsturer og ukesturer. Året vil etter alle solemerker avsluttes med en leir. Hvem kan være med? Arbeidet vi starter opp i høst vil i første rekke være for de som går i fjerde, femte og sjette klasse. Eldre med speidererfaring som er interessert i å være med i speiderarbeid er også velkomne. Gjerdrum speidergruppe vil være en del av arbeidet til Norges speiderforbund (NSF), gjennom gode venner i Romerike krets. Være med som leder? Foreløpig er vi noen foreldre som starter opp. Noen med lang speidererfaring, andre uten. Vi er interessert i å få kontakt med flere foreldre gamle speidere eller ikke som er interessert i å bli med som ledere fors peidingen. Vite mer? Følg med på Der kan du lese mer om speiding, og få flere oppdateringer etter hvert som planene skrider frem. Mvh. Carsten Henrik Pihl (initiativtaker) , 8

10 Sommerleir uten overnatting For fjerde gang vil Gjerdrum og Heni menighet i forbindelse med trosopplæringsprosjektet invitere til Sommerleir uten overnatting. Invitasjonen går også i år ut til alle barneskoleelever fra kommende klasse. Et tilbud om tre dager med forskjellige aktiviteter. Alt fra å gå ut i skogen til å være på Veståsen barneskoles uteområde, i gymsalen og i Hundremeterskogen. Merk deg dagene: august, fra kl ! SFO er stengt på grunn av planleggingsdager sammen med skolene alle tre dagene. I fjor malte vi vårt eget pennal eller nøkkelbånd! Hva skal vi lage i år? Det blir sang, drama, tegning, fortelling, mat og mye lek og moro. I år, som de to andre åra, håper vi på hjelp fra foreldre og andre frivillige som kan stille opp som medhjelpere en eller flere av dagene mange glade barn fortjener mange ledere! I fjor var det 70 barn som var innom i løpet av leiren. I år satser vi på like stor deltagelse! Husk å melde på barnet/barna i god tid før sommerferien, på mail til Oddrun kateket. Høsten 2013 kommer det ny norsk salmebok. Hjelp oss å fylle opp hyllene i Gjerdrum og Heni kirke med nye bøker. Målet er å få minst 100 salmebøker i hver kirke. Hver bok koster 299,- kroner. Hvor mange salmebøker vil du gi? Hvilken kirke vil du gi til? Gi en gave til Gjerdrum og Heni menighet på kontonr Merk gaven Salmebok. 9

11 Nytt Babysang kurs i august: Samlingene vil foregå 8 torsdager fra og med 29. august (med unntak av torsdag i høstferien 3. oktober) fra kl i Heni kirke. Vi deltar også på en familiegudstjeneste i Heni kirke den13. oktober. Dette er et tilbud for barn mellom 0-12 måneder, sammen med mor/far (evt. besteforeldre). På babysang blir barna aktivisert gjennom sang, musikk og bevegelser. I tillegg får foreldre møte likesinnede og knytte bånd som småbarnsforeldre. Vi starter med en hyggelig sangstund, og spiser deretter medbrakt niste. Kirka stiller med kaffe, te og litt frukt. Kurset koster kr 400,- inkl. CD med noen av sangene vi synger. Påmelding skjer på mail til Oddrun direkte innen fredag 23. august. Lurer du på noe? Ta kontakt med Oddrun kateket. (se kontaktifo. på siste side i dette bladet) Skap, speil, stol, sofa, bilde, lampe, kommode, nattbord, hjørnebord, duk, salong, seng, krakk Loppemarkedet ble en suksess! Tusen takk til alle som leverte lopper til loppemarkedet vårt, og til alle som bidro med god hjelp til gjennomføringen! Resultatet ble kr ,-. Pengene vil bli brukt til oppgradering av uteleker, og lokaler på Misjonshuset som barnehagen også får disponere. Overskuddet av brukbare lopper ble gitt videre til NLM sin gjenbruksbutikk på Råholt. Mvh Menighetens barnehage og Gjerdrum Normisjon. 10

12 Geiter og vann til den verste slummen i Kairo Tekst og foto: Trygve og Sissel Eriksen Menighetsrådet har vedtatt å gå inn i et prosjekt i slummen i Kairo. Dette prosjektet har to oppgaver: 1) å finansiere en helseklinikk i året. Dette koster kr ) å gi kroner til geiter og vann i Helwan slummen i utkanten av Kairo. 1 Gi kroner for å finansiere en helseklinikk i året. Helseklinikkene drives av Mamma Maggie, en egyptisk kvinne som flere ganger er foreslått til Nobels fredspris. Hun har startet 80 barnehager på søppelfyllingene i Kairo. Hvert år etablerer hun 5 nye. Til hver barnehage er det en helseklinikk. Etableringen av en helseklinikk koster kroner. Dette er det eneste helsetilbud i disse områdene. Under- og feilernæring gjør barna sårbare for alle slags sykdommer. Mange har ikke sko og går med bare ben i søppelet, det skaper mange farlige sår som i verste fall fører til amputasjon. (se forsidebildet). 2 Gi kroner til geiter og vann til Helwan slummen i utkanten av Kairo. Her bor de i skur laget av rustne bølgeblikkplater, papp og filler. Her er det ikke strøm og vann. Mange av de som bor her er kristne som har flyktet fra Øvre Egypt der det er mange ekstreme muslimer som robber de kristnes hus før de setter fyr på dem, og de har ikke annen utveg enn å flytte til slummen i Kairo hvor de bor illegalt. Før hadde de griser i slummen, men muslimene har forbudt dette. Grisene er gode til å fordøye søppel. Nå har geitene erstattet grisene og gir dem litt melk og kjøtt. Prisen for en geit er kr.600. Helwan er et ørkenområde og vannet må kjøres dit i tankbiler. Det koster 160 kroner for 1000 liter vann. Det er en stor sum når en familie tjener kun 12 kroner pr dag ved å selge papiret, plastikken og aluminiumet de finner i søppelet. Mange tar sjansen på å drikke forurenset vann med diare og uttørking som resultat. Sissel og Trygve Eriksen har drevet dette arbeidet siden 2008, og har fått støtte til dette arbeidet av enkelt personer, kirker og organisasjoner. Noen i Gjerdrum har ønsket seg penger til dette prosjektet i stedet for fødselsdagsgave, andre har valgt dette prosjektet som minnegave ved begravelse. Barna i Harastua barnehage laget suppe, rundstykker og kunst som de solgte, og det ble 1800 kroner, som igjen ble til 3 geiter. Alle utgiftene i prosjektet tar Sissel og Trygve, slik at hvert øre når frem til slummen i Kairo. 11

13 Samfunnet på Gruvebakken i 1801 Tekst: Tor Laache, Gjerdrum Historielag Foto: Gjerdrum Historielag I 1801 ble det foretatt en landsomfattende folketelling i Norge. I Digitalarkivet kan en på internett søke på folketellinga, og finne ut hvem som bodde hvor. For ei stund sida var jeg inne og så litt på Gjerdrum. Tilfeldigvis kalte jeg opp siste side i tellinga. Der ligger resultatet av folketellinga ved «Dahls Grube» i Her bodde ikke mindre enn 30 personer. De står oppført med navn, alder, sivilstand og yrke. Når en ser denne lista, og samtidig vet litt om virksomheten på Gruvebakken, er det sjølsagt lett å begynne å tenke: Hvem var disse personene? Hvor kom de fra? Hvordan hadde de det? Nedenfor følger noen litt uvitenskaplige spekulasjoner om dette. Dalsgruva på Gruvebakken var antakelig åpnet en gang på 1600-tallet. Det har vært tatt ut jernmalm i perioder framover. I 1789 kjøpte Det Ankerske Fideikomiss gruva som da hadde vært nedlagt i flere år. Det ble gjort store investeringer. I Europa raste på denne tida napoleonskrigene. Danmark/Norge var i allianse med Frankrike i krigen. Danskekongen trengte jern til sin hær og marine. Jernmalm fantes i Norge. Det er grunn til å tro at Fideikomisset så muligheter til å tjene penger på krigsøkonomien. På Gruvebakken lå altså det lille gruvesamfunnet, og det er mulig å danne seg et vist bilde av aktiviteten. Tømmer og ved ble kjørt fram til gruva over store avstander. Veden skulle ned i den loddrette, mørke gruvesjakta der den skulle brukes til fyrsetting. Varmen fra den brennende veden gjorde at berget sprakk, og slo en vann på mens fjellet var varmt sprakk det enda mer. Nede i sjakta gikk lensepumpa som pumpet vann ut av gruva. Krafta til å drive pumpa kom fra «Konsta» som sto ferdig i Dette «kunstverket» i tøm- mer overførte fossekrafta i Myrgruvfossen i Gjermåa fram til Dalsgruva for å drive pumpene. Avstanden er nesten 2 km, så det larmet og bråkte helt ned til bygda. Så måtte gruvearbeiderne ned i sjakta og gå løs på fjellet med slegge, hammer og meisel. Deretter kunne de løse steinene heises opp i dagen der slagg og gråberg skulle skilles fra malmen. Til slutt skulle malmen transporteres over Spikertjern til Hakadal Jernverk for smelting. Det siste foregikk fortrinnsvis vinterstid da malmen kunne kjøres med hest og slede. Riktignok lå Gruvebakken et stykke inn i skogen vekk fra den øvrige bosettingen i bygda. Men det har vært trafikk på Gruvebakken. Bønder fra både Nittedal, Gjerdrum og Holter har sikkert hatt sesongarbeid med å kjøre ved og malm. I området rundt Gruvebakken hadde gårdene Torshov, Tveit, Smestad, Kjærstad, Mo og Vang setre. Det var sikkert mulig å selge matvarer til Gruva. Vinterstid har bøndene vært forbi gruva på vei til all- 12

14 menningen for å ta ut ved og tømmer til gården. Hvordan det ellers så ut på Gruvebakken i 1801 vet vi ikke så mye om. Boligforholdene har helt sikkert ikke vært over gjennomsnittet. Høyst sannsynlig har arbeiderne bodd i små tømmerstuer med jordgolv og torvtak. Vi vet at jernverket i 1810 kjøpte gårdene Trolsnes og Dølienga nede i bygda 1,5 km fra Gruvebakken. Flere av gruvearbeiderfamiliene flyttet da ned til husmannsplasser under disse, noe som var et framskritt i forhold til hyttene på Gruvebakken. Over sjølve sjakta var det et enkelt bordkledd overbygg. Det har også vært en ganske stor stall på Gruvebakken. Bildet over: : Gruvebakken i dag, et fint turmål i Gjerdrum Allmenning. Derimot har de som bodde på Gruvebakken hatt god utsikt over Romerike. Fyrsettingen krevde så mye ved og tømmer at det rett og slett ble drevet rovdrift på skogen. Dette førte til konflikter med bøndene i bygda som jo hadde virkesrett i allmenningen. Men så var det de som bodde på Gruvebakken. Det første navnet vi møter er Erich Sjøberg. Han var i år gammel og ugift. Hans yrkestittel var bergstiger. Han var altså den lokale gruvesjefen og i sin beste alder. Det er umulig å lese dette navnet uten å tenke at han må ha vært svensk. Hvis det stemmer, var det i så fall ikke noe unormalt. Gruveindustrien i Sverige var langt større enn dansk/norske. Det var ikke uvanlig at fagarbeidere i de norske gruvene var svenske eller tyske. Erich hadde tjenestejente: 26 år gamle Ingeborg Andersdatter. Om hun var ansatt av gruveselskapet eller bergstigeren vites ikke. Så er det listet opp i alt 19 mannspersoner som enten har tittelen gruvearbeider eller dagarbeider. Alderen på arbeiderne varierer fra 16 til 64 år. 5 av mennene bor på Gruvebakken sammen med kona. To av familiene har også mindreårige barn, den yngste bare 1 år. Det er lett å reagere på ytterligere et av gruve arbeidernavnene; nemlig Nicolai Johan Kongsberg. Han ar 62 år og bodde på Gruvebakken sammen med kona Elen Mortensdatter som var 23 år yngre. Etternavnet Kongsberg kan heller ikke være noen tilfeldighet. Nicolai må ha vært en innflytter fra gruvesamfunnet ved kongens sølvgruver på Kongsberg. Det er grunn til å anta at han var fagmann i bergverksdrift. 13

15 Vi legger også merke til et navn til: Kari Pedersdatter. Hun er 59 år. Det står at hun er gift, men mannen er ikke nevnt i tellingen. Dessuten har hun tittelen inderste; dvs. omtrent så langt ned på samfunnsstigen som det går an å komme. Sammen med henne bor hennes fire ugifte sønner Gutorm, Lars, Peder og Jens Larsen som er i alderen 16 til 27 år. Alle fire er oppgitt å være dagarbeidere i gruva. Vi ser altså for oss en fattig familie som lever fra hand til munn og forsøker å livnære seg med det forefallende arbeidet som måtte dukke opp på Gruvebakken. Kan det også hende at Karis sivilstand er oppgitt feil? Var hun enke? Kanskje, kanskje ikke. Folketellinga foregikk jo slik at folk ble talt der de faktisk oppholdt seg på telledatoen. Så mannen kan jo ha vært på farten. Den siste oppblomstringa på Gruvebakken varte ikke så lenge. Danmark/Norge hadde tatt parti for den tapende part i de store europeiske krigene. I 1814 måtte Danmark avgi Norge til Sverige nærmest som krigsbytte. Sverige hadde rike malmforekomster og det gikk ikke lenge før den fattige malmen i Romeriksåsen var utkonkurrert. I 1820 var det slutt for Dalsgruva. Det Ankerske Fideikomiss gikk konkurs, og gruva ble lagt ned for godt. Dette bildet, tegnet av Anne Stokker Sagen, forestiller hvordan man tenker seg til at det kunne se ut på Gruvebakken den tid det var full drift der. 14

16 Brådalsgutua 14, Gjerdrum I tillegg til våre flotte håndlagde stearinlys, lager vi også lys som spesialdesignes etter individuelt og spesielt ønske for anledninger, f.eks.: - Bryllup - Konfirmasjon - Dåp - Fødselsdager - «Minnelys» (til begravelse/minnesamvær) - Andre feiringer og markeringer Vi tar også imot bestilling på håndlagde bordkort, gjerne som en «pakkeløsning» sammen med lys etter ønske Åpent alle hverdager fra 08:00 til 15:30 Lørdagsåpent blir annonsert på Rb.no og på facebook For info og bestilling: facebook.com/mjølkerampa.as TLF: /

17 16

18 Flystyrten på Ru 24. februar 1945 Tekst: Vidar Hansen Foto: Forsvarets Flysamling Gardermoen Denne Lørdags kvelden tar nattjager Junkers JU 88G-6 med kjennetegn B4+NA av fra Gardermoen med kurs for Romeriksåsen på avskjæringsoppdrag. Disse Februar ukene i 1945 var de mest aktive på Romeriksåsen med fly og fallskjermdropp fra England under hele krigen. Denne kvelden var Finn Stokker (som var i konfirmasjonsalder) og noen kamerater på Kommu n der det var misjonsmøte i andre etasji n. Disse gutta som lekte nede i gangen ble hentet inn på møtet og plassert på første benk, for at det skulle bli fre. Leken hadde nok vært høylytt. Under møtet ble det hørt høy motordur fra ett fly lavt over Ask. Dette var ikke uvanlig i disse tider så møtet fortsatte som vanlig. Noe senere kommer det bud inn som ville snakke med de voksne. Nå ble det opplyst att det var brann på Ru, og møtet ble avsluttet. Vel ute igjen fikk Finn hengt seg bakpå brannpumpetilhengeren til brannbilen som akkurat startet utrykningen opp til Ru. Denne brannbilen var en 1935 modell Chevrolet V8 lastebil, med langsgående benker bakpå til mannskapet. Det kommer nå for dagen at det var et fly som hadde styrtet. En Junker nattjager, med 3 manns besetning hadde styrtet hardt i bakken på jordet utenfor husa på Søgar n Ru, flyet spratt opp igjen og kræsjet i ett flammehav rett ved husa i Nordgar n. Det ble en voldsom brann i flybensin og det var også eksploderende ammunisjon. Begge flymotorene løsnet i styrten, den ene motoren fortsatte framover og stanset først i hellinga opp mot Østigar n, der det var et krater i bakken i mange år etterpå. Ingrid Steen, født i Nordgar n Ru var hjemme med mora Gudrun denne kvelden, faren Paul var i badstua på badet på Ask. Ingrid og søstera Randi hadde akkurat vært i badestampen, de satt på vedkassa og ventet på nytt nattøy når de hørte ett forferdelig brak så det ristet i hele huset, og et flammehav rett utenfor vinduet. Ingrid og mora prøvde å åpne gangdøra, men de måtte raskt lukke igjen for varmen slo imot. Heldigvis kom brannbilen raskt, ellers kunne dette godt verre, dette var rett ved husa. Snart kom det også tyske soldater fra Gardermoen og sperret av området. Flybesetningen ble drept momentant i styrten, en hadde prøvd å hoppe ut i fallskjerm, men alt for sent. Besetningen bestod av flyger Heinrich Sammelrogge født 1921 i Essen. Telegrafist Werner Dørries født 1921 i Bremen. Skytter Rudolf Lang født 1920 i Oberhof. Morgenen etter vrimlet det av tyskere på Ru, og det var vrakdeler over hele jordet. Dette ble raskt ryddet og fjernet. Men nesten fram til i dag har det blitt pløyd opp aluminiumsdeler i plogonna. Noen hadde nok også forsynt seg med vrakde- 17

19 ler. Gardsgutten i Søgar n, Hans Krogstad hadde ammunisjon i bøtter og spann i mange år etter krigen. Årsaken til styrten var antagelig teknisk svikt, flyet hadde blitt observert over Ask med brann i en motor. Kilder. Finn Stokker Ingrid Steen Forsvarets Flysamling Gardermoen Smått er stort Miniandakt fra KPK: Hvem er ikke imponert av det storslåtte? Jo større, jo bedre. Men Bibelen snur verdiene på hodet. Den vise kong Salomo pekte på noen som er små, men uhyre kloke: Maur har ikke mye styrke, men har lært å lagre mat om sommeren. Fjellgrevlingene er ikke sterke, men bor blant de trygge steinene. Gresshoppene har ingen konge, men drar ut i store flokker. En firfisle kan fanges med hendene, men kommer seg likevel inn i kongelige palasser. (Ordspråkene 30). Historien er full av «små mennesker» som gjorde en forskjell. Dikteren Homer var blind. Beethoven var døv. Lincoln var født i fattigdom. Edison, som fant opp grammofonen, var nesten døv fra han var åtte. Også i Norge har vi sett personer med funksjonshemming som satte dype spor etter seg. Så hvis du føler deg liten og begrenset, så er du i gode hender Guds hender. Han har spesialisert seg på å elske og bruke de små til noe stort. 18

20 EIDSVOLL NATURSTEIN A.S Hammerstad 2080 EIDSVOLL Tlf: Fax: Stor utstilling av gravsteiner Skrifttilføyelser oppussing bolting - omsliping 19

Med ønsker om en riktig fin sommer og høst fra kirkekontoret i Gjerdrum og Heni sokn.

Med ønsker om en riktig fin sommer og høst fra kirkekontoret i Gjerdrum og Heni sokn. Med ønsker om en riktig fin sommer og høst fra kirkekontoret i Gjerdrum og Heni sokn. Nr 3 43. årgang Juli 2013 Gi det videre Tekst: Idun Strøm Seflan; praksis leder ved MF Foto: Kirkekontoret Bibeltekst:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET SEPTEMBER 2011 Hei alle sammen! September er allerede over, og høsten er i full gang! Denne måneden har det vært mye regn og våte klær, og det er flott at dere foreldre

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 22.04.14, KL 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Else Johanne Birkenes, Karl Vidar Bogetvedt, Morten

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med M-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med M-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med M-saker Tid: Sted: Tilstede: Forfall: Torsdag 10.03.16, umiddelbart etter møtet med F-saker Gjerdrum formannskapssalen Morten Vilhelm Drefvelin, Jakob Furuseth, Gunnhild

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 09.09.14, kl 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Karl Vidar Bogetvedt, Tone Granerud, Hanne Bakke von

Detaljer

Line sier at det er lurt å ha fiskene ved brettet slik at de ikke blir borte. Da snur jentene mot meg og Andrine sier: «Vi skal koke fisken»

Line sier at det er lurt å ha fiskene ved brettet slik at de ikke blir borte. Da snur jentene mot meg og Andrine sier: «Vi skal koke fisken» Marsnytt på Månen. Ruben Tobias leker i kjøkkenkroken da pappaen hans kommer for å hente. «Spise is», sier Ruben Tobias og på den måten spør han om pappa vi ha. «Kan jeg få?» spør pappa. Ruben Tobias bøyer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

EVALUERING SØLJE SEPTEMBER 2010:

EVALUERING SØLJE SEPTEMBER 2010: EVALUERING SØLJE SEPTEMBER 2010: Så er en ny måned forbi og det nærmer seg faretruende høst og kaldere dager. Denne måneden på Sølje har vi fortsatt hatt fokus på å bli bedre kjent med hverandre og vi

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Lykken er stor når vi endelig har fått på oss alle klærne og vi kan klive over terskelen..

Lykken er stor når vi endelig har fått på oss alle klærne og vi kan klive over terskelen.. Her kommer litt nytt fra Stjerna. Vi skriver mars og vi legger ikke skjul på at vi venter på våren.. Vi har vært heldige å fått lov til å bli kjent med snøen og alt vi kan gjøre med den. Blitt kalde og

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2014. Hei alle sammen og tusen takk for en lærerik og spennende måned sammen med barna deres. Det er en utrolig fin barnegruppe som har gjort mye kjekt sammen,

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2014. Hei alle sammen! Da er juni måned også i ferd med å gå mot slutten. Noen har allerede vært på ferie, noen er og noen skal ha sen ferie. Uansett tidlig eller sen

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Periodeplan for revene for april og mai 2015

Periodeplan for revene for april og mai 2015 Periodeplan for revene for april og mai 2015 Hva har vi gjort i februar og mars. Vi har lekt oss med vinteren, og den snøen vi fikk. Skiføret ble etter hvert litt hardt her i barnehagen, så vi tok med

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. Hurra for Solan 3 år Bokbamsen kommer til Loppa 11. Forming; lage maiblomster, klippe og lime

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. Hurra for Solan 3 år Bokbamsen kommer til Loppa 11. Forming; lage maiblomster, klippe og lime PLAN FOR MAI 2016 LOPPA TEMA: 17.mai og fysisk aktivitet Uke/ fagområde Språk, tekst og kommunikasjon Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Nærmiljø og samfunn 9. 16. 2. pinsedag Bhg stengt 3. Uteleik

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Månedsbrev for juni-bjørka

Månedsbrev for juni-bjørka Månedsbrev for juni-bjørka Tiden går framover i stor fart, mai er over og sommeren er i ferd med å melde sin ankomst. Mai begynte med noen kjølige dager med mye regn og dårlig vær. Men barna jublet hver

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Prosjekt. Hei alle sammen

Prosjekt. Hei alle sammen Hei alle sammen Finværet fortsatte i oktober, og selv om det ble kaldere morgener, så steg temperaturen ut over dagen, og vi kunne være mye ute sammen. Vi prøver selvsagt å være ute uansett vær, men det

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

I MARS HAR VI: Våren er her: Det er vår! Fuglene kvitrer og det er lyst lenger om ettermiddagen

I MARS HAR VI: Våren er her: Det er vår! Fuglene kvitrer og det er lyst lenger om ettermiddagen I MARS HAR VI: Våren er her: Det er vår! Fuglene kvitrer og det er lyst lenger om ettermiddagen Har dere sett våren? Vi har begynt å se små tegn på at våren er her! Både store og små syntes det er kjekt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen.

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Tema:Den levende skogen Spurvene NOVEMBER 2015 Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Mandag Uke nr 45 (2-6.11) Tirsdag

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 19 4. 5. 6. 7. 8. En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik En gruppe går på tur og plukker blomster og en gruppe

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Mai 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Mai 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Mai 2015. April har gitt oss varsel om at sommeren er i vente. Det har vært tørt og varmt vær, og vi har til og med fått bruk for solkrem og solbriller. Vi har

Detaljer

Periode referat for førskolebarna uke

Periode referat for førskolebarna uke Periode referat for førskolebarna uke 43-47. Turer: 24.10.17. Var det markering av FN-dagen her i barnehagen før vi gikk på tur. Vi var derfor med på en samling med hele barnehagen på Tigergutt. Her hadde

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Smilehullet Mai og Juni 2017 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Smilehullet Mai og Juni 2017 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Viktige telefon nr: Kontoret: 51 74 11 60 Avdelingen: 51 74 11 62 / 407 10 472 Smilehullet Mai og Juni 2017 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 18 1.mai Arbeidernes dag. holder stengt. 2.mai Kor Lekegrupper

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12

GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12 GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12 PROTOKOLL FRA MØTE 04.09.12 Til stede: Forfall: Dagrun Agnete Ødegaard (leder), Else Johanne Birkenes (nestleder),

Detaljer

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta FORORD Da jeg møtte Cecilie for over et år siden på ROM-Agder forstod jeg at hun hadde en viktig

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS, 2017. Hei alle sammen! Mars måned har gått fort. Vi har forsket videre på musikk og musikk instrumenter, vi har blitt kjent med en ny fortelling i Hakkebakkeskogen,

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

MÅ NEDSPLÅN FOR OKTOBER

MÅ NEDSPLÅN FOR OKTOBER MÅ NEDSPLÅN FOR OKTOBER Vi ser tilbake på september: I september fortsatte vi på å fokusere på å bli kjent. Vi har vært mye i tilknytningsgruppene våre. Vi voksne har blitt godt kjent med barna «våre»

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa Evaluering Til påske laget vi litt ulik påskepynt, vi snakket om hva påsken handler om, hva vi tenker på når vi hører ordet påske og tradisjoner

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Ukebrevet. Uke 24 (13/6 19/6) FELLES

Ukebrevet. Uke 24 (13/6 19/6) FELLES Ukebrevet Uke 24 (13/6 19/6) Ny styrer i Barnehagen: FELLES Med virkning fra 1. august vil Johanna Petersen tiltre som styrer for barnehagestiftelsen. Hun vil da være øverste leder for våre 2 barnehageavdelinger

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE OKTOBER 2011 Hei alle sammen! Nå står høsten for dør og mesteparten av bladene har falt av trærne og vi ser merkbare endringer i naturen bare i den siste tiden. Det er tid

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Teaterforestillinger for barnefamilier

Teaterforestillinger for barnefamilier Aktivitetshuset EPA og Sarpsborg-bibliotekene presenterer Teaterforestillinger for barnefamilier Vinter/vår 2015 www.sarpsborg.com Aktivitetshuset EPA, lørdag 31. januar kl. 13.00 De tre små griser» Teater

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

Røren barnehage Hei, her kommer månedsbrevet for oktober

Røren barnehage Hei, her kommer månedsbrevet for oktober Hei, her kommer månedsbrevet for oktober Evaluering av september: Det var flott at så mange av dere var på foreldremøte. Vi synes temakvelden var spennende og viktig. Det var fint at mange av dere var

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Sissel Godal, Anton Kvithyll

Sissel Godal, Anton Kvithyll RISSA MENIGHETSRÅD Referat Februar 2014 Møtedato: 11.02.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Sissel Mat: Anita Frammøtte: Finn Yngvar Benestad, Ragnar Hermstad, Solveig Brørs, Narve Langmo,

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene september 2013

Månedsbrev for Marikåpene september 2013 Månedsbrev for Marikåpene september 2013 Jeg gir deg gaver, bugnende haver, epler og pærer og plommer i fleng, plukk kantareller, rips og moreller, gaver og grøde fra åker og eng. Oppsummering av august.

Detaljer