Periode: DMS Vennesla Kommune Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 19062007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20062007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):"

Transkript

1 DMS Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - Miljøvern Seksjon for samfunnsutvikling, kommunelegetjenesten - UNASIG Hjortevilt Avslag på søklnad om utvidet jakttid på hjort i midt-agder elgregion. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / UNASIG Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / UNASIG 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SAM-SAK1 Marit Sanner Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Ingen utenfor-partner til 2009? Ingen utenfor for Samkom og Justvik 19. september. Saksansv: Samkom skole / Per Erik Malterudbakken Saksbeh: Samkom skole / Per Erik Malterudbakken 07/ N Dok.dato: Jour.dato: Skarpengland skole - Peder Grønnestad Seksjon for samfunnsutvikling - DALPER Tilskudd ut - Folkehelse i Agder Søknad om økonomisk støtte for deltakelse på nordisk skoleidrettsleir i Nord-Tyskland september 2007 Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / DALPER Saksbeh: Skarpengland skole / Peder Grønnestad 07/ N Dok.dato: Jour.dato: Enhet for barn og familie - OSMELI Seksjon for samfunnsutvikling, kommunelegetjenesten - DALPER Tilskudd ut - Folkehelse i Agder Søknad om prosjektmidler til prosjekt for overvektige barn og unge i regi av Tverrfaglig helsestasjon, barnefysioterapeut og Sentrum Treningssenter Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / DALPER Saksbeh: Enhet for barn og familie / OSMELI 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SAM-PERS1 Samkom skole - Aud Marit Emanuelsen Individuell oppfølgingsplan Dialogmøte ved NAV Vennesla trygd. 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SAM-PERS1 Samkom skole - Aud Marit Emanuelsen Individuell oppfølgingsplan Sykepenger fra forlketrygden. Møte med arb.giver, lege og - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato:

2 Tilg. kode: U Par.: Enhet for plan og utbygging - SAGODB Jan Kåre Karlsen Omlegging av vei på Høyland Liane - Jan Karlsen Omlegging av vei - gjennomgangsvei over gårdsplass. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / SAGODB Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / SAGODB 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Fysioterapitjenesten v/målfrid Konst - Vennesla kommune Hunsfoss skole - AAMMAR Spesialundervisning - Elevmappe - Avskjermet Fysioterapirapport etter møte på Hunsfoss skole / U Dok.dato: Jour.dato: Hunsfoss skole - AAMMAR PPT - Vennesla Spesialundervisning - Elevmappe - Avskjermet IOP for 8. trinn / / N Dok.dato: Jour.dato: Enhet for barn og familie Søknad om logoped for skoleåret Møte torsdag om - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - AAREIR Avskjermet Søknad om avløsertilskudd ved sykdom. - Avskjermet Vedtak vedr. søknad om avløsertilskudd ved sykdom, - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - AAREIR Fylkesmannen i Vest-Agder - Landbruk Søknad om avløsertilskudd ved sykdom. - Avskjermet Ang. søknad om avløsertilskudd ved sykdom, - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Helge Ravnberg G.nr. 57, bnr Søknad om tiltak - ett-trinns.tekniske anlegg - VVS 5 tomter i delfelt Vaåsen.. Tiltakshaver: Svein Arild Hægeland Gnr. 57, bnr Søknad om dispensasjoner m.h.p utbygging siste 5 tomter i Vaåsen Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 07/ I Dok.dato: Jour.dato:

3 Hægeland Frikirkes barnehage Seksjon for kommunale tjenester - NORWEN Tildeling av skjønnsmidler til barnehager 2007 Bekreftelse på lønns- og arbeidsvilkår i ikke-kommunal barnehage som vilkår for full tildeling av offentlig skjønnstilskudd - Hægeland frikirkes barnehage. Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / NORWEN Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / NORWEN 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Barnestua Barnehage Enhet for park og idrett - ORFJOR Kjøp av vedlikeholdstjenester Barnestua barnehage. Tar imot tilbudet på vedlikeholdstjenester til Barnestua barnehage. Saksansv: Enhet for park og idrett / ORFJOR Saksbeh: Enhet for park og idrett / ORFJOR 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - AAREIR Midt-Agder Avløserlag Avskjermet Søknad om tilskudd til sykdomsavløsning. Søker: - Avskjermet Vedtak vedr. søknad om avløsertilskudd ved sykdom, - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - AAREIR Fylkesmannen i Vest-Agder - Landbruk Søknad om tilskudd til sykdomsavløsning. Søker: - Avskjermet Ang. søknad om avløsertilskudd ved sykdom, - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Kristiansand Byggrådgivning AS v/geir Beurling Gnr. 6, bnr. 60, Butikkhuset. Søknad om endret takfasade. Tiltakshaver: Butikkhuset Eiendom AS. Gnr. 6, bnr. 60, Butikkhuset. Søknad om endret takfasade. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - AAREIR Avskjermet Søknad om avløsertilskudd. - Avskjermet Vedtak vedr. søknad om avløsertilskudd ved sykdom, - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - AAREIR Fylkesmannen i Vest-Agder - Landbruk Søknad om avløsertilskudd. - Avskjermet Ang. søknad om avløsertilskudd ved sykdom, - Avskjermet 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Samkom skole - Aud Marit Emanuelsen Innkalling til samarbeidsmøte - Avskjermet Referat etter samarbeidsmøte Avskjermet

4 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - NILKRI Vennesla og Iveland lensmannskontor - v/sundvoll Anmeldelse av ødelagt skilt i krysset ved Granlivegen - Rv 405 Venneslavegen Vedr. annmeldelse av ødelagt skilt i krysset ved Granlivegen - Rv 405 Venneslavegen. Krav om erstatning. 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SAM-SAK1 Inger Johanne Robstad Samkom skole - Aud Marit Emanuelsen Innkalling til årsmøte i Foreningen Norden, Vennesla Referat fra styremøte Foreningen Norden, Vennesla - Referat fra årsmøte i Foreningen Norden, Vennesla. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - VATARN Kristine Borgen m/flere Angående sig i bakken fra veien ved Saga 26 og 28. Sig av veigrunn i bakken ved Saga 26 og 28. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Gunleiv Stormark Enhet for teknisk forvaltning - NILKRI Gnr. 24, Bnr. 150, Purring på utkobling av septiktank/slamavskiller Gnr. 24, Bnr erklæring om kortslutning av privat septiktank/slamavskiller åp Heisel 8. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - NILKRI Roy Skjævesland Klage på ødelagt gjerde ved snøbrøyting. Klage på ødelagt gjerde ved snøbrøyting. 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Yngvar Krogstad Seksjon for kommunale tjenester - FORHARA Krogstad Undertegnet arbeidsavtale 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Inger Lise T. Ropstad Seksjon for kommunale tjenester - FORHARA Lise T. Ropstad Tar imot stilling som lærer i 80% fast stilling 07/ I Dok.dato: Jour.dato:

5 Rita Engesland Seksjon for kommunale tjenester - FORHARA Tilsetting - Rita Engesland Tar imot stilling som lærer / vikar i 100% stilling. 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Merethe Glendrange Engeli Seksjon for kommunale tjenester - FORHARA Tilsettingsbrev Tar imot stilling som lærer / vikar i 80% stilling. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - NILKRI Janne Frigstad Gnr. 5, bnr. 653; bakhei 9. Vedr. pålegg om utkopling av septiktank. Gnr. 5, bnr. 653; bakhei 9. Vedr. pålegg om utkopling av septiktank/slamavskiller 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Centrum bygg & Eiendom As Enhet for plan og utbygging Gnr. 23, Bnr Søknad om kartforretning i Tjønnvollvegen. Søker: Erling Nilsen. Gnr. 23, Bnr Tjønnvollvegen 18 Grensejusteringer langs vei. Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 6 Par.: OFL 6.2B Enhet for teknisk forvaltning - VATARN Volvo Maskin AS Anskaffelse av gravemaskin Anskaffelse av gravemaskin - tilbud Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN 07/ I Dok.dato: Jour.dato: KLP Forsikring Organisasjonsseksjonen Alderspensjon - Avskjermet Innvilgelse av alderspensjon - Avskjermet Saksansv: Organisasjonsseksjonen Saksbeh: Organisasjonsseksjonen 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Snømyra barnehage Hunsfoss skole - AAMMAR Spesialundervisning - Elevmappe - Avskjermet Individuell læreplan for barn i førskolealder, Vennesla kommune. Gjelder for barnehageåret / I Dok.dato: Jour.dato: Snømyra barnehage Hunsfoss skole - AAMMAR Spesialundervisning - Elevmappe - Avskjermet Årsrapport/evaluering av spesialundervisningen - Juni / N Dok.dato: Jour.dato:

6 Tilg. kode: 5A Par.: OFL 5A Enhet for barn og familie Foreløpig IOP - Avskjermet Foreløpig IOP - Avskjermet 07/ N Dok.dato: Jour.dato: Enhet for barn og familie Foreløpig IOP - Avskjermet Foreløpig IOP - Avskjermet 07/ N Dok.dato: Jour.dato: Enhet for barn og familie Foreløpig IOP - Avskjermet Foreløpig IOP - Avskjermet 07/ I Dok.dato: Jour.dato: KLP forsikring Organisasjonsseksjonen Utbetaling av alderspensjon - Avskjermet Utbetaling - beregning av alderspensjon - Avskjermet Saksansv: Organisasjonsseksjonen Saksbeh: Organisasjonsseksjonen 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - ENGHEI Personalmappe - Avskjermet Undertegnet arbeidsavtale. Saksansv: Organisasjonsseksjonen / ENGHEI Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / ENGHEI 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole - Aud Marit Emanuelsen Innkalling til utredning på HABU - Avskjermet Innkalling til utredning på HABU - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-PERS1 Vennesla kommune teknisk Godtgjørelse for leirskoleopphold. Godtgjørelse for leirskoleopphold. 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SAM-PERS1 Seksjon for kommunale tjenester Samkom skole - Aud Marit Emanuelsen Permanent stillingsøkning. Permanent stillingsøkning Siri Eriksen. 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: BOLIGER1 Sentrum Borettslag

7 Enhet for byggforvaltning - SORGRY Framleie av leilighet til - Avskjermet Framleie av leilighet innvilges - - Avskjermet Saksansv: Enhet for byggforvaltning / SORGRY Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / SORGRY 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Berit Ø.Bjønnum Søknad om elevpermisjon. Søknad om elevpermisjon. Jonas Bjønnum, 2.tr. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Skarpengland skole Berit Ø.Bjønnum Søknad om elevpermisjon. Søknad om elevpermisjon. Christian Bjønnum, 4B. Saksbeh: Skarpengland skole 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-SAK1 Vest-Agder Kollektivtrafikk Bestilling av skyss for 3 nye skyssberettigede elever. Bestilling av skyss for 3 nye skyssberettigede elever. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Trygdekontor Skademelding. Skademelding. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla kommune teknisk "Onsdagssamling" for hørselshemmede 2007/08. Behov for skyss for 2 elever. "Onsdagssamling" for hørselshemmede 2007/08. Behov for skyss for 2 elever. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-SAK1 Avskjermet Liste over halvårsrapporter+iop for 32 elever. Liste over halvårsrapporter+iop for 32 elever. 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1 Vennesla Ungdomsskole - GUNKJE Spesialundervisning - Avskjermet Søknad om spesialundervisning 2007/2008 Saksansv: Vennesla Ungdomsskole / GUNKJE Saksbeh: Vennesla Ungdomsskole / GUNKJE

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00320-3 I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune Servicetorget

Detaljer

Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00503-21 I Dok.dato: 10092007 Jour.dato: Jorunn Nilssen Enhet

Detaljer

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-81 U Dok.dato: 06092007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 16102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 17102008 07/00612-50 I Dok.dato: 14102008 Jour.dato: ERrgoGroup AS Enhet for byggforvaltning - JORJAN

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03466-65 I Dok.dato: 18012010 Jour.dato: Knærten

Detaljer

Periode: 02012009-02012009

Periode: 02012009-02012009 DMS2002 - Vennesla Kommune 09012009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00373-21 I Dok.dato: 10122008 Jour.dato: Diverse avsendere v/kontaktmann

Detaljer

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00369-25 I Dok.dato: 29082007 Jour.dato: Norsk Sjøfartsmuseum

Detaljer

Periode: 24102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 24102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00647-35 U Dok.dato: 22102007 Jour.dato: Enhet for byggforvaltning

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02443-7 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 05052009-05052009

Periode: 05052009-05052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 06052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00330-47 I Dok.dato: 24042009 Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.:

Detaljer

Periode: 09102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 09102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 10102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-119 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00843-23 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for byggforvaltning

Detaljer

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00348-47 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 03072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 03072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 04072008 07/00341-16 U Dok.dato: 01072008 Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - SAGODB Eiendomsutvikling

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 15022008 07/00503-29 U Dok.dato: 20122007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Harald Granås

Detaljer

Periode: 03-05-2012-03-05-2012

Periode: 03-05-2012-03-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.05.2012 Offentlig journal Periode: 03-05-2012-03-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01726-8 U Norsk Byggservice

Detaljer

Periode: 01042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/00098-8 0 Seksjon for helse og omsorg - JORJUD

Detaljer

Periode: 28102008-28102008

Periode: 28102008-28102008 DMS2002 - Vennesla Kommune 30102008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00503-58 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Boligstiftelse for vanskeligstilte

Detaljer

Periode: 23-03-2012-23-03-2012

Periode: 23-03-2012-23-03-2012 DMS2002 - Software Innovation 27.03.2012 Offentlig journal Periode: 23-03-2012-23-03-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-139 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 22-01-2015-22-01-2015

Periode: 22-01-2015-22-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 26.01.2015 Offentlig journal Periode: 22-01-2015-22-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02964-34 U Forhåndsvarsel

Detaljer

Periode: 07-05-2014-07-05-2014

Periode: 07-05-2014-07-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 09.05.2014 Offentlig journal Periode: 07-05-2014-07-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02268-27 I Fylkesmannen

Detaljer

Periode: 24-01-2014-24-01-2014

Periode: 24-01-2014-24-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.01.2014 Offentlig journal Periode: 24-01-2014-24-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01755-12 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer