Periode: DMS Vennesla Kommune Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):"

Transkript

1 DMS Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Jorunn Nilssen Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Søknader om fritak fra kommunale avgifter Samlemappe. Søknader om fritak fra kommunale avgifter Granlivegen 51 Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / BRERUT Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / BRERUT 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Reidar Andersen Søknader om fritak fra kommunale avgifter Samlemappe. Gnr. 23, bnr. 52, Hunsfossvegen 17. Midlertidig fritak for kommunale gebyrer Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / BRERUT 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Marie Olsen Søknader om fritak fra kommunale avgifter Samlemappe. Gnr. 23, Bnr. 559, Ravnåsvegen 424. Midlertidig fritak for kommunale gebyrer Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / BRERUT 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SAM-ELEV1 Nedre Gausen kompetansesenter Samkom skole - Aud Marit Emanuelsen Melding om mottatt til elevkurs 2007/ Avskjermet Invitasjon til teknisk kveld med gjennomgåelse av der tekniske utstyret som elevene har fått. og som de skal bruke kommende skoleår. Saksansv: Samkom skole / Aud Marit Emanuelsen Saksbeh: Samkom skole / Aud Marit Emanuelsen 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Ole Godtfredsen Slamtømming Tømming av tett tank 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen My Thoeun Slamtømming Tømming av tett tank 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen

2 Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Rita Skjeggedal Slamtømming Tømming av tett tank 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Agnes Gunstveit Slamtømming Tømming av tett tank 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Kåre Eikeland Slamtømming Tømming av septiktank utenfor tømmerute 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Esther Larsen Slamtømming Tømming av septiktank utenfor tømmerute 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Olaf Beneche Slamtømming Tømming av septiktank utenfor tømmerute 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Eivind Vågeng Slamtømming Tømming av septiktank utenfor tømmerute 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Seksjon for kommunale tjenester - ROPDAG Statsbudsjettet - Opptrappingsplanen for psykisk helse Statsbudsjettet - Opptrappingsplanen for psykisk helse - utbetaling av øremerket tilskudd til psykisk helsearbeid 1. termin - Vennesla kommune Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / ROPDAG Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / ROPDAG 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Kenneth Skarpeid Enhet for teknisk forvaltning - NILKRI Gnr. 6, Bnr. 636, Purring om utkopling av septiktank/slamavskiller Gnr. 6, Bnr. 636, Purring om utkopling av septiktank/slamavskiller Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / NILKRI Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / NILKRI 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SAM-ELEV1 NAV - Hjelpemiddelsentralen

3 Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Spesialundervisning - Avskjermet Stønad til hjelpemiddler i dagliglivet - melding om vedtak. 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest- agder Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Kalkingsovervåking i Vest-Agder våren Analyserapport for vannprøve tatt våren 2007 i lokale kalkingsprosjekter. 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla ungdomsskole Samkom skole - Aud Marit Emanuelsen 7. kl besøk på VU, pluss kontaktlærermøte. Nye elever til Vennelsa ungdomsskole - 8. trinn 2007/ 08. Saksansv: Samkom skole / Aud Marit Emanuelsen Saksbeh: Samkom skole / Aud Marit Emanuelsen 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder Fylkeskommune - Kollektivtrafikk Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Spesialskyss. Orientering til kommunene i Vest- Agder om endring i skoleskyssreglementet fra skolestart / N Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Seksjon for kommunale tjenester Spesialskyss. Refusjonskrav - våren / I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder kollektivtrafikk Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Spesialskyss. Orientering om endring av skoleskyss i Åseral og Vennesla fra høsten / I Dok.dato: Jour.dato: SMS Arkitekter AS Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Gnr. 6, Bnr Nesv. 27. Søknad om rammetillatelse for boenhet i uthus. Tiltakshaver: Alf Viksnes. Gnr. 6, Bnr. 27. Vedr. Søknad om igangsettingstillatelse for generasjonsbolig - Ny del + fasadeendring eks bolig Nesvegen 27. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Økonomiseksjonen - VIGGER Kirkelig fellesråd Budsjett 2008 / økonomiplan Budsjett 2008 / økonomiplan Saksansv: Økonomiseksjonen / VIGGER Saksbeh: Økonomiseksjonen / VIGGER 07/ U Dok.dato: Jour.dato:

4 Seksjon for samfunnsutvikling - NILLEI Odd Flåt Søknad om fritak fra ordning med hytterenovasjon Søknad om fritak fra ordning med hytterenovasjon - Hægeland Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / NILLEI Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / NILLEI 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling - UNASIG Søknad om dispensasjon for utfylling av planlagt gang-/sykkelvei langs Otra. Gang- og sykkelveg. Fylling i og langs Otra. Notat vedr forurensing Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / UNASIG Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / UNASIG 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling - UNASIG Søknad om dispensasjon for utfylling av planlagt gang-/sykkelvei langs Otra. Grunnundersøkelser i Otra på Vennesla Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / UNASIG Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / UNASIG 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for byggforvaltning - SORGRY Granli borettslag Installering av fellesmåler i Granli Borettslag - kommunale leiligheter IVedr. installering av fellesmåler i Granli Borettslag. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / SORGRY Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / SORGRY 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - Landbruk Enhet for plan og utbygging - AAREIR Informasjon om - Tilskott til generelle miljøtiltak i landbruket i Vest-Agder Liste for kontroll av søknader for tilskott til generelle miljøtiltak Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AAREIR Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AAREIR 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Sigbjørn Dybesland Cathrine Dybesland Bjørn Olav Ilebekk Gnr. 31, bnr. 3 - søknad om deling av grunneiendom på Homstean til bolighus. Søker: Bjørn Ola Ilebekk Varsel om kartforretning Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Kristin Beurling 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for kommunale tjenester - HANJOR Rune Solnørdal Aina Bjelland Ragnhild Stakkeland Jorunn Larsen Anne Berit Askedal Søknad på stilling som pedagogisk rådgiver - samlemappe. Søknad på stilling som pedagogisk rådgiver Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / FORHARA Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / HANJOR 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - AAREIR Fylkesmannen i Vest-Agder - Landbruk

5 Søknad om tilskudd til praktikant i landbruket. Ang. søknad om tilskudd til praktikant i landbruket. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AAREIR Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AAREIR 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Agder Kunstnersenter Seksjon for samfunnsutvikling - WEGASL Kunstnerisk utsmykking Vennesla Gågate. Informasjon og anbefaling for kommunal utsmykkingsordning. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / WEGASL Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / WEGASL 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Truls Hugo Hermansen Enhet for plan og utbygging - AAREIR Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søker: Truls Hugo Hermansen. Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søker: Truls Hugo Hermansen. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AAREIR Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AAREIR 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Grovane Eiendom A/S Enhet for plan og utbygging Gnr. 7, bnr. 108 og Beyggelsesplan - Grovane Eiendom. Gnr. 7, bnr. 108 og Beyggelsesplan på Grovane - riving / evt. oppføring av nye bygg. Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Roy Johnsen Samkom skole - Per Erik Malterudbakken HMS-rutiner - kontroll av gym. saler og haller. HMS-rutiner - kontroll av gym. saler og haller. 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SAM-PERS1 Organisasjopnsseksjonen Samkom skole - Aud Marit Emanuelsen Tilbud om fast stilling som renholder i Vennesla kommune. Tilbud om fast stilling som renholder i Vennesla kommune. Saksansv: Samkom skole / Aud Marit Emanuelsen Saksbeh: Samkom skole / Aud Marit Emanuelsen 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: MOS-ELEV1 Moseidmoen skole - SERTRY Kristin Tvete Permisjoner Permisjon Sebastian Tvete Saksansv: Moseidmoen skole / SERTRY Saksbeh: Moseidmoen skole / SERTRY 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: MOS-ELEV1 Moseidmoen skole - SERTRY Anita Berg Andresen Permisjoner Permisjoner Simen Berg Andresen Saksansv: Moseidmoen skole / SERTRY Saksbeh: Moseidmoen skole / SERTRY 07/ N Dok.dato: Jour.dato:

6 Tilg. kode: 5A Par.: OFL 5A Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Seksjon for kommunale tjenester Refusjonskrav- våren Refusjonskrav- Randi Sofie Hagen - våren / I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: MOS-ELEV1 Anita Berg Andresen Moseidmoen skole - SERTRY Permisjoner Permisjoner Amalie Berg Andresen Saksansv: Moseidmoen skole / SERTRY Saksbeh: Moseidmoen skole / SERTRY 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Roald Ilebekk Enhet for plan og utbygging - SAGODB Gnr. 31, bnr Slettebrotan - Søknad om deling av grunneiendom. Søker: Roald Ilebekk Gnr. 31, bnr Slettebrotan - Søknad om deling av grunneiendom. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / SAGODB Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / SAGODB 07/ N Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Seksjon for kommunale tjenester - HANJOR Kopinor. Kopinor. 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKOLE-ELEV1 Avskjermet Seksjon for kommunale tjenester - ROBKRI Vedr. søknad om helsetjeneste. Vedr. søknad om helsetjeneste. Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / ROBKRI Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / ROBKRI 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: MOS-ELEV1 Moseidmoen skole - SERTRY Anita M. Drivdal Permisjoner Permisjoner Jan Remi Dyrskog Drivdal Saksansv: Moseidmoen skole / SERTRY Saksbeh: Moseidmoen skole / SERTRY 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKOLE-ELEV1 Avskjermet Seksjon for kommunale tjenester - ROBKRI Innvilgelse av forhøyet uførepensjon. Innvilgelse av forhøyet uførepensjon. Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / ROBKRI 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: BOLIGER1 Avskjermet Enhet for byggforvaltning - SORGRY Søknd om å få byttet bolig. Søknd om å få byttet bolig. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / SORGRY Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / SORGRY 07/ I Dok.dato: Jour.dato:

7 Leiv Edvard Meling Enhet for plan og utbygging - AAREIR Gnr. 44, bnr. 6 - Greibesland - Deling av grunneiendom Gnr. 44, bnr. 6 - Greibesland - Deling av grunneiendom Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AAREIR Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AAREIR 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Reidun Haglien Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Skjerming av dokumenter unntatt offentlighet. Skjerming av dokumenter unntatt offentlighet. 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - Utdanning Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Nasjonale prøver. Nasjonale prøver. Opplæring i prøveadministrasjonssystemet for sentralt gitte prøver. 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Vidar Langeland Enhet for teknisk forvaltning - VATARN Søknad om bygging av sykkelveg - Ålefjærvegen. Vedr. søknad om bygging av sykkelveg fra Lomtjønn og langs Ålefjærvegen. Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Seksjon for kommunale tjenester - ROBKRI Vedr. omsorgsansvar og oppfølging av - Avskjermet Vedr. omsorgsansvar og oppfølging av - Avskjermet Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / ROBKRI Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / ROBKRI 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - Samfunnsavdelingen Seksjon for samfunnsutvikling - NOROLA Sikkerhetsklarering i forbindelse med beredskapsarbeid. Sikkerhetsklarering i forbindelse med beredskapsarbeid - påmindelse om reklarering. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / NOROLA Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / NOROLA 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-ELEV1 Skarpengland skole - Anne Brit Drange Frei Ungdomsskole Flyttemelding. Flyttemelding. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-PERS1 Skarpengland skole - Anne Brit Drange Vennesla Trygdekontor Skademelding. Skademelding. 07/

8 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-ELEV1 Avskjermet Skarpengland skole - Anne Brit Drange Referat fra møte ang.k.b. Referat fra møte ang.k.b. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-PERS1 Skarpengland skole - Anne Brit Drange Vennesla kommune Søknad om permisjon i forb.med studietur. Søknad om permisjon i forb.med studietur. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-SAK1 Skarpengland skole - Anne Brit Drange PPT Vennesla Vedr.henvisning til videre utredning på Vennesla PPT for 2 elever. Vedr.henvisning til videre utredning på Vennesla PPT for 2 elever.

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-81 U Dok.dato: 06092007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 15022008 07/00503-29 U Dok.dato: 20122007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Harald Granås

Detaljer

Periode: 28102008-28102008

Periode: 28102008-28102008 DMS2002 - Vennesla Kommune 30102008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00503-58 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Boligstiftelse for vanskeligstilte

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 22-01-2015-22-01-2015

Periode: 22-01-2015-22-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 26.01.2015 Offentlig journal Periode: 22-01-2015-22-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02964-34 U Forhåndsvarsel

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-01-2012-22-01-2012

Offentlig journal Periode: 19-01-2012-22-01-2012 Hemsedal kommune 01.0.01 Offentlig journal Periode: 19-01-01 - -01-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 01.0.01 Offentlig

Detaljer

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Gran 07.06.2013 Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 07.06.2013 11/00175-12 I Dok.dato: 30.05.2013

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012 Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal Periode: 18-10-01-5-10-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20-11-2012-20-11-2012

Offentlig journal Periode: 20-11-2012-20-11-2012 Hol kommune 3.11.01 Offentlig journal Periode: 0-11-01-0-11-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 3.11.01 Offentlig journal Periode:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.07.2011 Gnr.8 Bnr.23, Brekka Spørreskjema om vann og avløp Gnr.8 Bnr.23, Brekka - Avløpsforhold ved eiendommen - Reidar

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14-11-2012-17-11-2012

Offentlig journal Periode: 14-11-2012-17-11-2012 Hemsedal kommune 19.11.01 Offentlig journal Periode: 14-11-01-17-11-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 19.11.01 Offentlig

Detaljer

Gran kommune 21.05.2013. Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013

Gran kommune 21.05.2013. Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013 Gran 21.05.2013 Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 21.05.2013 11/00008-32 U Mottaker: Husbanken,

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-01-2013-18-01-2013

Offentlig journal Periode: 18-01-2013-18-01-2013 Hol kommune 22.01.201 Offentlig journal Periode: 18-01-201-18-01-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 22.01.201 Offentlig journal

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 25.05.2010 nnhold: Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Gnr. 502, Bnr. 225, Fredensvei 7 - bruksendring bolig

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-06-2013-18-06-2013

Offentlig journal Periode: 18-06-2013-18-06-2013 Gol kommune 19.06.201 Offentlig journal Periode: 18-06-201-18-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Gol kommune 19.06.201 Offentlig journal

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012 Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode: 3-04-01-3-04-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00679-002 U Datert: 16.05.07 Arkiv: PM 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Eva Hanne Midttun Sak: SØKNAD OM FASTSETTELSE AV LØNNSANSIENNITET Dok: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET Lnr.: 003728/07

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00038-12 Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig - søknad om endring av tiltak Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 10.10.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer