ÅRSRAPPORT der folk trives...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives..."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives...

2 Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr ,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene Fakta om og datterselskapene...8 Medlem Forvaltning....9 Vi er veldig glade for å oppleve en solid vekst i medlemsmassen, og vi har nå passert medlemmer. 2. Årsregnskap Resultatregnskap...12 Balanse...13 Noter til årsregnskapet...15 Kontantstrømanalyse Revisjonsberetning...24 Losjeplassen Vest Borettslag i Drammen ble lansert i april leiligheter i størrelser fra 48 til 156 kvadratmeter. Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for 2014 for Nedre Buskerud Boligbyggelag. Grafisk produksjon av honeybeedesign

3 Styret i Nedre Buskerud Boligbyggelag: Steinar Kjærnli - der folk trives Tore E. Hansen Liv Stabæk Arve Fjeld Nedre Buskerud Boligbyggelag med alle datterselskapene har visjonen «Der folk trives». skal være en solid og dynamisk aktør i boligmarkedet og arbeide for å skape gode hjem for medlemmene og fremme medlemmenes interesser ved å: Skape gode boliger i et godt bomiljø til riktige priser. Levere boligtilknyttede tjenester til konkurransedyktige priser og kvalitet. Turid Jonassen Kristian Cronblad Andersen Espen Ellingsen Kirsten Hegglund Markedsområdene er definert som: Medlemsservice. Forvaltning (både teknisk og økonomisk administrativt). Salg (Garanti Eiendomsmegling). Boligbygging ( Utbygging). Garanti Eiendomsmegling fikk et overskudd på kr ,- i Prisen på boliger i våre områder er også stigende som følge av den generelle veksten i befolkningen og den fallende renten gjennom året. Tilby og videreutvikle gode medlemsfordeler. og datterselskapene arbeider etter de målsettingene som er trukket opp i vår mål- og handlingsplan som er vedtatt i styret og gjeldende for perioden fram til 1. januar Vi opplever godt oppslutning og engasjement fra hele organisasjonen om planen som er et levende styringsdokument for vår virksomhet. For å gjennomføre våre målsettinger er planen delt inn i markedsområdene nybygg, forvaltning, salg og medlem. Styrets årsberetning 2014 troverdighet, folk langsiktighet Der trives - Nærhet, Hovedtrekk Ved inngangen til et nytt år kan vi konstatere at 2014 ble et godt år for Nedre Buskerud Boligbyggelag. De gode resultatene vil gjøre oss enda bedre rustet til å skape gode medlemsfordeler og bygge gode boliger for nye og eksisterende medlemmer også i fremtiden. De siste årene har vi vokst med ca medlemmer i året og vi er glade for at vi også i 2014 har en tilsvarende økning i antall medlemmer. I 2014 passerte vi medlemmer, noe som gjør oss optimistiske i forhold til å nå målet om medlemmer i løpet av de neste 3 årene. Resultatene skyldes en fremragende innsats fra alle ansatte i og datterselskapene i Alle stiller opp sammen og bidrar for å løse store og små utfordringer i hverdagen til beste for våre medlemmer. Vi ser med glede at Drammensregionen fortsetter den positive utviklingen vi har sett siden årtusenskiftet. Med regionens positive omdømme og vår nærhet til Oslo forventer vi vekst i befolkningen i årene fremover. Selv om det er mange utfordringer i forhold til spesielt vei- og arealplanlegging så er dette en gunstig situasjon for regionen å være i. Drammen kommune jobber med disse problemstillingene, og i boligmeldingen som løper fram til 2036 legges grunnlaget for områdeutvikling i kommunen 20 år fram i tid. har bidratt med våre innspill i dette arbeidet og vi skal i samarbeid med kommunene i vår region fortsette å bygge boliger og gode hjem for våre medlemmer i overskuelig framtid. Vi har over tid en målsetting om å bygge minst 100 boliger i året og i noen år, som bl.a. i 2015, håper vi å igangsette bygging av over 200 boliger til glede for nye og gamle medlemmer i. SAMARBEID MED ANDRE BOLIGBYGGELAG Vi er glade for å ha etablert et godt samarbeid med Kongsberg Boligbyggelag i Vi har også tidligere tidvis bistått hverandre med ulike tjenester, men nå har vi helt konkret arbeidet med å etablere et felles utbyggingsselskap hvor vi skal utvikle boligprosjekter for medlemmene i og KBBL i Kongsbergregionen. Som boligbyggelag med tilhørighet i samme region har vi mange felles interesser og medlemmer som har et naturlig forhold til begge boligbyggelagene. Kommunene samarbeider også innenfor områder som areal, transport og miljø gjennom Buskerudbyen. I Kongsberg kan som det største av boligbyggelagene bidra med ressurser og kompetanse, mens KBBL har den lokale tilhørigheten og kjennskapen til hva som vil være attraktive områder å utvikle sammen i fremtiden. Vi vil eie selskapet sammen med halvparten av aksjene hver. Vi har i 2014 fortsatt det gode samarbeidet med boligbyggelagene i Landsbysamarbeidet som består av Gjøvik og Omegn Boligbyggelag (GOBB), Ringbo BBL (Hønefoss),, Larvik Boligbyggelag (LABO), Vansjø Boligbyggelag (Moss) og Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag (KOBBL). Vi er godt fornøyd med oppstarten av vårt felles selskap som eies av Landsbylagene - BONO Oppgjør AS. Selskapet er nå i full drift og håndterer oppgjørene for vårt meglerselskap Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS. SAMARBEID OM FINANSETABLERING MED BORI BBL (BOLIGBYGGELAGET PÅ ROMERIKE) har i alle år hatt et langsiktig samarbeid med eksterne banker for å sikre våre boligselskaper best mulig innskudds- og lånebetingelser. bygger borettslag, og historisk sett har borettslagsmodellen alltid vært betraktet av bankene som en trygg og god modell som har fått markedets beste lånebetingelser. Vår bank i dag (DNB) har aldri hatt tap på lån til våre forvaltede boligselskaper siden oppstarten av boligbyggelaget i Etter finanskrisen i 2008 har vi imidlertid over tid sett at de historisk gode lånebetingelsene på borettslagenes fellesgjeld har vært under press i forhold til andre grupper. Siden vi i hovedsak bygger og forvalter borettslag er det derfor spesielt viktig å kjempe for at våre borettslag til enhver tid skal ha de beste lånebetingelsene i markedet. For å bidra til økt konkurranse i dette markedet og for å kunne gi mindre lån til våre boligselskaper, har sammen med BORI BBL etablert et felles selskap som heter Prosjekt Boligfinans AS. BORI og skal i fellesskap utrede mulighetene for å etablere en felles bank / finansløsning på tilsvarende måte som bl.a. OBOS har i dag. Ved å tilby kortsiktige lån i forbindelse med rehabilitering bidrar til tryggere økonomi for det enkelte boligselskap samt finansiering av bedre vedlikeholdte bygninger. Dette til beste for boligselskapenes nåværende og fremtidige eiere. I tillegg vil dette gi et nytt inntektsgrunnlag ved at vi kan ta marginer fra bankene. 4 5

4 MEDLEMSAKTIVITET Medlemsveksten har fortsatt gjennom hele 2014 og passerte på slutten av året medlemmer. Vår medlemsavdeling har gjennomført et stort antall medlemsaktiviteter både for yngre og eldre medlemmer for å synliggjøre verdien av medlemskapet i. Forkjøpsretten er vår største medlemsfordel, men i tillegg til denne er vi opptatt av å gi medlemmene verdier tilbake både gjennom arrangementer, gode rabattavtaler samt utgivelse av vårt medlemsblad som vi er veldig stolte av. Magasinet ble produsert i 4 utgaver i BOLIGBYGGING ferdigstilte Fremtiden Borettslag på Elveparken / Åssiden i Hele dette området er nå ferdigstilt og byggevirksomheten er avsluttet. Området fremstår i dag som tidsriktig og moderne med blokkbebyggelse samtidig som det er landlig og flott med beliggenheten og nærheten til Drammenselva. har i 2014 hatt 23 boliger under oppføring i prosjektet Åkertunet Borettslag på Spikkestad. Boligene vil bli ferdigstilt sommeren Rekkehusene ligger fint til med god tilgjengelighet til bl.a. skoler og turområder. På utbyggingssiden har 2014 først og fremst vært et år med planlegging av boligprosjekter for Mange av disse boligprosjektene lanseres i mars og april i år. Losjeplassen Vest Borettslag Dette er det største boligprosjektet vi har lagt ut på mange år med hele 102 enheter. Boligene ligger i Drammen sentrum i kvartalet Engene, Losjeplassen, N.Storgt. og Sundgata. Utbyggingen er et 50/50 samarbeid med AF Gruppen Norge AS og ble lansert 5. mars 2015 med stor interesse. Granittlia Terrasse Borettslag Dette er et boligprosjekt 100% i Utbyggingen AS sin regi. De 40 terrasseboligene har en god beliggenhet i Solbergelva, både landlig og sentralt. Med gode solforhold og store terrasser tror vi dette vil bli et meget attraktivt prosjekt i Nedre Eiker. Boligene ble lansert 19. mars Rybergsvingen Borettslag Dette borettslaget er et samarbeidsprosjekt med Marienlyst Eiendom gjennom Rybergsvingen AS som byggherre. Borettslaget vil bestå av 50 boliger og får en sentral beliggenhet ved Bohus og Meny i Ing. Rybergsgt. på Åssiden. 13 boliger ved Spikkestad stasjon og nye sentrum Sammen med AF Gruppen Norge AS og H. Strøm Holding AS har vi et samarbeid om utvikling av et større område ved jernbanestasjonen i Spikkestad sentrum med en ramme på nærmere 300 boliger. Første byggetrinn er igangsatt og vil bestå av 27 omsorgsboliger og et næringsareal som selges til Røyken Eiendom. I tillegg har prosjektet 13 ordinære boliger lokalisert med god beliggenhet i byggeriet. Vi har tro på at dette er starten på utviklingen av et godt boligområde i et nytt Spikkestad sentrum hvor det legges store planer. Medlemmene i har hatt forkjøpsrett til de 13 selveierboligene i prosjektet. Fjell Nordre Arbeidet med regulering av Fjell Nordre er godt i gang. Fjell Nordre er et område mellom Solsvingen og Austadveien på Fjell på ca. 9 mål. Utviklingen av dette området er et samarbeid med Vasstulan Eiendomsutvikling AS. Vi har stiftet Solsvingen Utvikling AS som eies av Vasstulan og Utbygging AS på 50/50 basis og selskapet har inngått avtale med grunneier om kjøp. Når området er regulert håper vi å få bygget 40 rekkehusboliger i dette prosjektet. Rød øst og vest Det er også etablert et samarbeid med Drammen Eiendom KF om områdene Rød Øst og Vest på Gulskogen i Drammen. Dette er et forholdsvis stort område på ca. 50 mål som ligger i et av de områdene kommunen ønsker boligutvikling i årene fremover. Her er det noen utfordringer i forhold til å dekke kostnader til infrastruktur inkludert blant annet en kostbar jernbaneundergang, men sammen med bl.a. Block Watne som også er en stor tomteeier i dette området, håper vi å finne fram til gode løsninger med kommunen. FORVALTNING Vår forvaltningsvirksomhet har også i 2014 opplevd en vekst i antall oppdrag. Til tross for en merkbar økning i konkurranse på slike tjenester fra andre aktører har vi de siste 12 månedene hatt en større vekst i nye kunder enn på flere år, slik at vi ved utgangen av 2015 passerer boliger til forvaltning. Vi ser at kravene til våre leveranser og marginene hele tiden er under press, men med den stadige økningen i kundetilgang mener vi at vi er konkurransedyktige både når det gjelder pris og innhold i våre tjenester. Fra og med ble det innført merverdiavgift på forvaltningstjenester til tilknyttede borettslag. For å dempe denne prisveksten valgte vi å fryse honorar til tilknyttede borettslag inn i Vårt heleide datterselskap Byggtek, som utfører teknisk forvaltning samt bygge- og prosjektledelse for boligselskapene våre, fikk også i 2014 et godt økonomisk resultat. Det er fortsatt en økende interesse for Bevar som er Byggtek sitt program for planmessig vedlikehold samt løsningene som tilbys innenfor bl.a. HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet). Bemanningen er fra januar 2015 økt med et halvt årsverk. Oppgavefordelingen er dessuten justert. Endringene gjør etter ledelsens mening Byggtek enda bedre rustet for oppgavene som skal løses. Vi er også glade for at mange av boligselskapene våre ser verdien av en profesjonell byggeledelse når bygningsmassen skal rehabiliteres. Dette sikrer god forvaltning av bygningsmassen og verdiene i boligselskapene. ØKONOMI Regnskapet for 2014 viser et årsresultat på kr ,-. Resultatet foreslås overført til annen egenkapital. I samsvar med regnskapslovens Losjeplassen Vest Borettslag 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Til grunn for antagelsen ligger budsjett for 2015 og konsernets strategiplan for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling, med en likviditetsbeholdning pr på kr ,-. ARBEID MOT DISKRIMINERING Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter samt å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. arbeider aktivt for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Dette er også nedfelt i våre etiske regler. UNIVERSELL UTFORMING En rekke lover og forskrifter inneholder bestemmelser om universell utforming. I den grad har påvirkningskraft, jobber vi med tilpasninger i nye og eksisterende omgivelser. Ved nybygging og større anskaffelser foretas aktive valg for å sikre en universell utforming med mål om økt grad av tilgjengelighet. FORSKNING OG UTVIKLING Det er ikke gjennomført forsknings- eller utviklingsprosjekter i i året som har gått. PÅVIRKNING AV DET YTRE MILJØ Selskapet har ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø utover det som må anses som normalt for et boligbyggelag av s størrelse. Granittlia Terrasse Borettslag Spikkestadkvartalet 6 7

5 Nedre Buskerud Boligbyggelag. Nedre Torggate 5 /7, 3015 Drammen. Telefon: E-post: Forkjøpsrettsbrosjyre.indd :12 Fakta om FAKTA Visjonene til er «Der folk trives» skal være en solid og dynamisk aktør i boligmarkedet og arbeide for å skape gode hjem for medlemmene og fremme medlemmenes interesser ved å Skape gode boliger i et godt bomiljø til riktige priser. Levere boligtilknyttede tjenester til konkur ransedyktige priser og kvalitet. Tilby og videreutvikle gode medlemsfordeler. Nedre Buskerud Boligbyggelag () eies av våre medlemmer og totalt har vi medlemmer pr i vårt nedslagsfelt i Nedre Buskerud samt Svelvik og Sande. Nedre Buskerud Boligbyggelag er organisert med tre linjeavdelinger samt 5 underliggende heleide datterselskaper. Datterselskapet Utbygging AS eier 50 % andel i 3 selskaper og ett med 1/3 eierskap. I tillegg eier et selskap med 50% sammen med BORI BBL på Lillestrøm for utvikling av finansielle tjenester. og datterselskapene arbeider etter de målsettingene som er trukket opp i vår målog handlingsplan som er vedtatt i styret og gjeldende for perioden fram til 1. januar Vi opplever god oppslutning og engasjement fra hele organisasjonen om planen som er et levende styringsdokument for vår virksomhet. ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ I ET Ved utgangen av 2014 var det 63 ansatte i konsernet fordelt på henholdsvis. 35,01 årsverk, 40 ansatte Byggtek - 6,5 årsverk, 7 ansatte Garanti Eiendomsmegling 7,5 årsverk, 8 ansatte Vaktmesterservice 6,75 årsverk 8 ansatte Utbygging og Drammen Boligbyg gelags Eiendomsselskap har ingen ansatte Styret er bevisst på likestilling og vil søke at krav som stilles på dette området etterfølges. Sykefraværet i i 2014 var på 4,15 %. Dette er en nedgang på 1,14 % fra 2013 noe vi er godt fornøyde med. Også i 2014 skyldes mesteparten av sykefraværet langtidssykefravær hos enkelte arbeidstakere. Vi har stort fokus på tiltak og tilrettelegging som gjør at sykefraværet blir lavere i årene fremover. FOREBYGGENDE HELSEARBEID / BEDRIFTS- IDRETTSLAG har eget bedriftsidrettslag som har til hensikt å inspirere til fysisk aktivitet for våre ansatte. Vi tror fysisk aktivitet bidrar til økt overskudd og trivsel på arbeidsplassen. Videre bidrar slik sosial aktivitet til et godt arbeidsmiljø ved at man blir godt kjent med hverandre. Dette bidrar igjen til å redusere sykefraværet i selskapet. BIL består av to ansatte som velges blant de øvrige ansatte for 2 år av gangen. Bedriftsidrettslaget sørger for at den økonomiske støtten blir utbetalt mot dokumentasjon. BIL blir årlig tildelt midler fra i forhold til vedtatt budsjett. I tillegg til bedriftsidrettslaget har også etablert tilbud om massasje for de ansatte som ønsker dette. Dette er et frivillig tilbud 2 ganger pr. måned som vi opplever som meget positivt for de ansatte i. KOMPETANSEBYGGING Som en stor leverandør av boligrelaterte tjenester er det meget viktig med kontinuerlig utvikling og kompetansebygging for våre ansatte. ønsker hele tiden å legge til rette for at alle ansatte skal videreutvikle egen kompetanse til beste for selskapet. satser derfor betydelige ressurser på intern kursing av ansatte for å sikre at vi hele tiden har den nødvendige kompetansen for å være den beste leverandøren av boligrelaterte tjenester i vårt nedslagsfelt. Dersom ansatte ønsker permisjon for å gjennomføre lengre utdanningsløp vil vi være fleksible i forhold til dette. Dersom slik utdanning er faglig relevant for vår virksomhet kan vi også være med på å gi økonomisk støtte. Forvaltning FORRETNINGSFØRSEL OG RÅDGIVNING Den positive utviklingen med flere boligselskaper til forvaltning fortsatte også i Ved utgangen av året har forretningsførerkontrakt med 342 boligselskaper. Dette er langvarige kundeforhold som gir stabile og gode inntekter for selskapet. Forvaltningsområdet (forvaltning og regnskapsavdelingen) sysselsetter også den største andelen av de ansatte i. Forvaltningsområdet kjennetegnes av høyt kvalifiserte medarbeidere som jobber for at våre boligselskaper skal få en best mulig rådgivning og støtte slik at styrene i boligselskapene får en best mulig hverdag i sitt daglige arbeid. Vi tilbyr et totalkonsept som inkluderer rådgivning, forvaltning og regnskapsførsel sydd sammen i en fast forretningsførerkontrakt som blir verdsatt av våre kunder boligselskapene. Likevel jobber avdelingene kontinuerlig med å utvikle tjenestetilbudet til våre kunder, slik at vi sikrer en god leveranse også i fremtiden. STYREPORTAL lanserte styreportal inkludert elektronisk fakturahåndtering for våre boligselskaper høsten I styreportalen kan man blant annet attestere fakturaer elektronisk samt følge med på oppdaterte regnskapstall, beboerlister mv. Det jobbes med å utvikle bruksområdene ytterligere slik at dette blir en god og fullverdig elektronisk løsning for styrene og beboerne i boligselskapene. EIERSKIFTER OG INFOLAND Det ble registrert 996 eierskifter i våre borettslag i Dette inkluderer også familieoverdragelser. I tillegg kommer 186 eierskifter i boligsameier. leverer boligopplysninger i tilknytning til eierskifter via innholdsleverandøren Infoland. I 2014 ble det levert 1089 meglerpakker som er en økning på 31 stk. fra Bestillingene er levert innen fristen på 3 virkedager fra bestillingstidspunkt. Forvaltningsavdelingen har et bredt program med temakvelder for våre forvaltningskunder. Det er viktig for oss å bidra til å skolere tillitsvalgte i boligselskapene slik at hverdagen i styret kan bli så enkel og forståelig som mulig. I 2014 har vi som i tidligere år bl.a. hatt temakvelder som omhandler budsjett og budsjettforståelse, kurs for nye tillitsvalgte i grunnleggende styrearbeid samt juridiske temaer inkludert gjennomføring av en generalforsamling. I tillegg hadde vi det årlige høstkurset som vi i 2014 avholdt på Holmen Fjordhotell i Asker. Oversikt over forretningsførervirksomheten i pr Boligselskap Antall boligselskap Antall boliger til forvaltning Tilknyttede borettslag Frittstående borettslag Eierseksjonssameier Aksjeselskap Stiftelse Sum totalt I tillegg til tallene over er det gjort avtale om forretningførsel med TEMAKVELDER 8 boligselskap bestående av 308 boliger fra Medlem MEDLEMSUTVIKLING I I 2014 fortsatte vi den gode utviklingen de siste årene med en medlemsvekst på 1532 nye medlemmer. har pr totalt medlemmer. 754 medlemmer meldte seg ut av i I dette tallet er det også en andel som skyldes opprydding i vårt medlemsregister. Pr har vi juniormedlemmer under 18. år. Vi forventer en fortsatt økning i vår medlemsmasse de nærmeste årene og har en målsetning om å oppnå medlemmer i løpet av Antall medlemmer FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er kanskje den viktigste medlemsfordelen for medlemmene i Nedre Buskerud Boligbyggelag (). Forkjøpsrett gir et medlem med ansiennitet rett til å tre inn i et bud og dermed gå foran og kjøpe boligen i sine tilknyttede borettslag. Totalt ble forkjøpsretten benyttet i 20 % av eierskiftene i våre tilknyttede borettslag. MEDLEMSBLAD OG NETTSIDER Medlemsbladet er sammen med nettsiden de viktigste kommunikasjonskanalene mellom og medlemmene. Bladet kom i 2014 ut i 4 utgivelser med et opplag på Bladet blir sendt til samtlige medlemmer, andre boligbyggelag og andre aktuelle kundegrupper. Bladet har hatt som hovedfokus å vise til selskapets totale tjenestespekter, hvor datterselskapene har vært en naturlig del. Det skal bidra til en økt forståelse og interesse for hva kan tilby å levere til våre markeder. MEDLEMSTILBUD har i dag avtale med over 30 ulike partnere i vårt nærområde som tilbyr rabatterte produkter og tjenester for våre medlemmer. I hovedsak har vi knyttet våre medlemsavtaler opp mot leverandører som tilbyr boligrelaterte produkter og tjenester som vi mener kan være av interesse for våre medlemmer. Dette er et satsningsområde fremover og vi mener at vi har et godt grunnlag til å fremforhandle gunstige avtaler i kraft av vår størrelse som en medlemsorganisasjon med over medlemmer. Gjør som Arne Brett - benytt deg av din forkjøpsrett! Visste du at?... det ofte er medlemmer med kort ansiennitet som tar boliger på forkjøpsrett? Selv et nytt medlemskap kan gjøre stor forskjell. Nærhet, troverdighet, langsiktighet - Der folk trives FORKJØPSRETT 8 9

6 Fakta om datterselskapene: Utbygging AS Utbygging AS (NUAS) ble stiftet og har som formål å erverve, utvikle, bygge og selge fast eiendom samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet. Aksjekapitalen er på kr ,- med som eneaksjonær. Alle nye boligprosjekter som gjennomføres i regi av eller der Nedre Buskerud Boligbyggelag deltar som deleier, realiseres gjennom det heleide datterselskapet Utbygging AS. Selskapet fikk et overskudd i 2014 på kr ,-. Styret i Utbygging AS har bestått av Jan Morten Røkaas som styreleder og Steinar Kjærnli og Arne Riise som styremedlemmer. Tor Engebakken er daglig leder i selskapet. Byggtek AS Byggtek AS ble stiftet 26. august 1996 som et samarbeidsprosjekt om tekniske tjenester mellom Lier Boligbyggelag, Nedre Eiker Boligbyggelag og Drammen og Omegn Boligbyggelag. Etter fusjon mellom Nedre Eiker Boligbyggelag og Drammen og Omegn Boligbyggelag høsten 2006 ble eneaksjonær fra årsskiftet Selskapets aksjekapital er på kr , ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr ,- Resultatene gjennom året har vært meget gode og det forventes et aktivitetsnivå på samme nivå i Styret i Byggtek AS har bestått av Steinar Kjærnli som styreleder og Unn Hege Nordhagen og Jan Morten Røkaas som styremedlemmer. Kyrre Hagen er daglig leder i selskapet. Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS ble etablert og erstattet s tidligere eiendomsmeglerselskap Drammensmegleren. Selskapet har som formål å drive eiendomsmegling, herunder salg, utleie, forretningsførsel samt rådgivning vedrørende fast eiendom. Selskapets aksjekapital er kr ,- med som eneaksjonær. Garanti Eiendomsmegling fikk et overskudd på kr ,- i Etter en krevende start på året har markedet vært i bedring med høy aktivitet på bruktmarkedet fra våren Prisen på boliger i våre områder er også stigende som følge av den generelle veksten i befolkningen og den fallende renten gjennom året. Vi tror på et godt år i 2015 og i tillegg til vekst i vår bruktomsetning forventer vi også et godt bidrag fra salg av boliger i nye boligprosjekter. Våren 2015 blir det lagt ut mer enn 200 boliger på forkjøpsrett i 4 forskjellige boligprosjekter i våre områder. I tillegg til salget av de nye boligene har selskapet også en strategi for å øke andelen av boliger vi selger fra gruppen som kjøper i de nye prosjektene (resalg). Garanti Eiendomsmegling solgte i bruktboliger og hadde en omsetningsvekst på 20 % i forhold til Selskapet hadde ved årsskiftet 8 ansatte. Fra 1. februar 2015 overtar Kristin Pettersen som daglig leder i selskapet. Tidligere daglig leder Ronny Abeltun går tilbake til sin tidligere stilling som leder for Hokksundkontoret i tillegg til rollen som prosjektansvarlig i nye boligprosjekter. Styret har i perioden bestått av Steinar Kjærnli (styreleder) samt Jan Morten Røkaas og Ronny Abeltun. Vaktmester Service AS Vaktmester Service AS ble i løpet av 2013 et 100 % heleid datterselskap av. Selskapet skal levere servicetjenester til våre forvaltede boligselskaper og andre som har behov for denne typen tjenester. Vi forventer et økt behov blant boligselskapene for vaktmester og andre typer servicetjenester i årene som kommer. Selskapet er fortsatt i en etableringsfase og det forventes økte inntekter og flere ansatte i selskapet fremover. Selskapet har ved utgangen av ansatte. Selskapet fikk et underskudd i 2014 på kr ,-. Selskapet har en likviditetsbeholdning pr på kr ,-. Styret har bestått av Jan Morten Røkaas (styreleder) og Steinar Kjærnli. Odd Wallestrand er daglig leder i selskapet. Drammen Boligbyggelags Eiendomsselskap AS Drammen Boligbyggelags Eiendomsselskap AS ble stiftet 4. mars 1996 og har som formål å eie og forvalte eiendommer og delta i annen beslektet virksomhet. Selskapet kjøpte Nedre Torggt. 5/7 i Drammen i Aksjekapitalen i selskapet er på kr ,- med som eneaksjonær. Selskapet fikk høsten 2014 ny leietaker i butikklokalene i 1. etasje og eiendommen er pr. i dag fullt utleid. Selskapet fikk et overskudd i 2014 på kr og har en likviditetsbeholdning pr på kr ,-. Styret har bestått av Jan Morten Røkaas (styreleder), Steinar Kjærnli og Øystein Størdal. Øystein Størdal er daglig leder i selskapet. MØTER, REPRESENTASJON M.V. GENERALFORSAMLINGEN Møte for valg av delegerte fra ikke tilvist bolig ble avholdt 24. april s ordinære generalforsamling ble avholdt 19. juni Foruten 78 delegater fra 54 borettslag møtte medlemmer fra styret, valgkomitéen, administrasjonen og revisor. REVISOR Revisjonen utføres av BDO AS. DE TILLITSVALGTE I I PERIODEN 2013/2014 HAR VÆRT: STYRET Navn Posisjon Kommune Tore Einar Hansen * Leder Drammen Liv Stabæk Nestleder Drammen Turid Jonassen Styremedlem Drammen Arve Fjeld Styremedlem Nedre Eiker Kirsten Heggelund * Styremedlem Drammen Espen Ellingsen * Styremedlem Nedre Eiker Kristian Cronblad Andersen * De ansattes representant Drammen *) På valg i 2015 og velges for 2 år. VARAREPRESENTANTER TIL STYRET Svenn Erik Fredriksen Fast møtende Drammen Karin Enerberg Stuldalen Nedre Eiker Tone Falck Olsen Ansattes vararepresentant Nedre Eiker Vararepresentantene velges for ett år av gangen. VALGKOMITE Nils Einar Stablum Leder Fjellhagen borettslag Britt Skogmo Antonsen Medlem Fjordparken borettslag Sven Øyvind Kleverud Medlem Muusøya borettslag John Eriksen Medlem Ikke andelseier i tilknyttet borettslag Svenn Erik Fredriksen Medlem Fjordparken borettslag (oppnevnt av styret) VARAREPRESENTANTER Gulveig Nordalen Vararepresentant Ikke andelseier i tilknyttet borettslag Alle medlemmene og varamedlemmene i valgkomitéen velges for 1 år av gangen. STYRET Styret har i 2014 avholdt 9 styremøter og behandlet 54 saker. Ved årsskiftet 2014/2015 består s styre av 3 kvinner og 4 menn. Styrets leder er mann. Styrets arbeidsutvalg er etablert for særlig å forberede saker til styret. Styrets arbeidsutvalg har bestått av Tore E. Hansen, Liv Stabæk, Steinar Kjærnli og Jan Morten Røkaas. SAMLET OVERSIKT OVER RESULTATENE I DATTERSELSKAPENE Selskap Utbygging Garanti Byggtek Vakt- DBBL Eiendoms-selskap Eiendomsmegling mester Service Driftsinntekter Driftskostnader I styret for Nedre Buskerud Boligbyggelag. Drammen, 28. april 2015 Tore Einar Hansen Liv Stabæk Turid Jonassen Arve Fjeld Styreleder Driftsresultat Resultat etter skatt Kirsten Lill Heggelund Kristian Cronblad Andersen Espen Ellingsen Steinar Kjærnli Administrerende direktør 10 11

7 ÅRSREGNSKAP ÅR 2014 Årsregnskap for 2014 NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG MORSELSKAP RESULTATREGNSKAP NOTE Driftsinntekter Salgsinntekter av varer og tjenester 2, Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Lønnskostnader Avskrivning varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader 0 0 Resultat tilknyttet selskap Gevinst ved salg av aksjer Finansinntekter Nedskrivning finansielle anleggsmidler Finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Minoritetens andel av resultat 0 0 Majoritetenes andel av resultat Sum Oppskrivninger og overføringer: Overført til /fra annen egenkapital Sum oppskrivinger og overføringer MORSELSKAP BALANSE NOTE EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 0 0 Tomter, bygninger, annen fast eiendom 1, Maskiner, inventar, transport midler o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investering i tilknyttet selskap / felleskontrollert virksomhet Investering i aksjer og andeler Lån til foretak i samme konsern Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Tomter til utbyggingsformål Tomter til utbyggingsformål Sum tomter til utbyggingsformål Prosjekt under utførelse 0 0 Prosjekt Sum prosjekt under utførelse Fordringer Kundefordringer Fordringer konsern / Mottatt konsernbidrag Andre kortsiktige fordringer Opptjent ikke utfakturert prosjekter Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd og kontanter Sum bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

8 TILLEGGSOPPLYSINGER/NOTER 2014 NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG MORSELSKAP BALANSE NOTE GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Konsernets egenkapital Minoritetens andel av egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelse Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Gjeld til konsernselskap Byggelån tilknyttet ikke utfakturerte prosjekt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL I styret for Nedre Buskerud Boligbyggelag. Drammen, 28. april 2015 Noter til årsregnskapet - Tilleggsopplysninger til årsregnskapet 2014 Opplysninger om regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Nedre Buskerud Boligbyggelag og følgende datterselskaper: Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS 100 % DBBL Eiendomsselskap AS 100 % Byggtek AS 100 % Utbygging AS 100 % Vaktmesterservice AS 100 % Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter er innarbeidet etter egenkapitalmetode. Driftsinntekter Inntekter fra leverte tjenester inntektsføres i den periode tjenesten utføres. Boligbyggelagets administrasjonsgodtgjørelse for forvaltningstjenester ved nybygging inntektsføres i takt med utførelsen av tjenestene. Leieinntekter inntektsføres i leieperioden. Nybyggprosjekter gjennomføres i regi av Utbygging AS. Regnskapsføring skjer i samsvar med NRS 2 - Anleggskontrakter. Dette innebærer at resultatføring skjer i takt med fullføring av prosjektet, og kontraktskostnad sammenstilles med opptjent inntekt. Fullføringsgraden måles som andel påløpte kontraktskostnader målt mot totale kontraktskostnader. Tomtekostnad tas ikke med når fullføringsgrad beregnes, da denne kostnaden ikke gir et bilde av fremdriften av utbyggingsprosjektet. Resultatføringen skjer dermed med opparbeidet andel av sluttprognose basert på pålitelig vurdering av fullføringsgrad. Det inntektsføres ingen prosjektfortjeneste på eventuell usolgt andel av prosjektet. Klassifisering og generelle regler for vurdering av balanseposter. Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter balansedagen. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for avskrivninger. Til grunn for avskrivningsplaner ligger individuelle vurderinger av forventet økonomisk levetid. Tomter Tomter er innkjøpt med tanke på bygging av boliger for boligbyggelagets medlemmer. I balansen er disse oppført til anskaffelseskost med tillegg av kjøpsomkostninger. Finansielle anleggsmidler Langsiktige fordringer og investeringer (eierandeler) i andre selskaper, herunder datterselskaper, er oppført til det laveste av antatt virkelig verdi og kostpris. Pensjoner Boligbyggelaget har kollektiv innskuddsbasert pensjonsordning for de ansatte. Den årlige premien er basert på en andel av den ansattes lønn, og betalt premie er den endelige kostnaden for. Det er derfor ingen regnskapsmessig forpliktelse ved årets utgang knyttet til denne ordningen. Skatter, skattekostnad og utsatt skatt/skatttefordel Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt / skattefordel beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom fremtidige skattepliktige overskudd. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres, er oppført netto i balansen. Kontantstrøm Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko, kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid på mindre enn 3 år. Tore Einar Hansen Liv Stabæk Turid Jonassen Arve Fjeld Styreleder Kirsten Lill Heggelund Kristian Cronblad Andersen Espen Ellingsen Steinar Kjærnli Administrerende direktør 14 15

9 TILLEGGSOPPLYSINGER/NOTER STYRETS BERETNING Note 1. Varige driftsmidler Note 2. Driftsinntekter Driftsløsøre, inventar, verktøy, Tomt Varige driftsmidler kontormaskiner, bil og bygning Goodwill Totalt Akk.ansk.kost pr Tilgang i året Avgang i året Akk.ansk.kost pr Opptjente inntekter, byggeprosjekter Provisjon salg av nye og brukte boliger Forvaltningstjenester Org.messige inntekter/medlemskontigent Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Note 3. Personalkostnader, godtgjørelser og pensjonskostnader (OTP) Avskrevet tidligere år Avskrevet i år Akk.avskr. på dr.m. solgt/utrang. i året Akk.avskr.pr Bokført verdi pr Avskrivningssatser, lineært 10-33% Økonomisk levetid 3-10 år ET Driftsløsøre, inventar, verktøy, Tomt og Varige driftsmidler kontormaskiner, bil bygning Goodwill Totalt Akk.ansk.kost pr Tilgang i året Avgang i året Akk.ansk.kost pr Avskrevet tidligere år Avskrevet i år Akk.avskr. på dr.m. solgt/utrang. i året Akk.avskr.pr Antall årsverk sysselsatt: 36,0 36,7 56,0 57, Lønn, feriepenger med mer Arbeidsgiver avgift Pensjonskostnader Andre lønns- og personalkostnader Sum lønn og personalkostnader Godtgjørelser Styret Valgkomitéen Samlet Styrehonorarer Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder har vært kr Daglig leder er på linje med de øvrige ansatte med i bedriftens pensjonsordning. Andel premie til pensjonsordningen inngår i nevnte sum. med tilhørende datterselskaper har valgt å benytte en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. Forsikringen omfatter også premiefritak v/arbeidsudyktighet, uførepensjon og barnepensjon som ikke dekkes av innskuddsordningen. Verdien av denne forpliktelsen er aktuarberegnet og fremgår av balansen i. har en avsetning i regnskapet for fremtidige pensjonsforpliktelse for 2 ansatte i tidligere Nedre Eiker Boligbyggelag. har selv beregnet nåverdien av disse forpliktelsene, dvs at de ikke er beregnet av aktuar. Bokført verdi pr Avskrivningssatser, lineært 10-33% 2-10 % Økonomisk levetid 3-10 år år Beregnede forpliktelser i regnskapet og øvrige konsernselskaper benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Avskrivningplanene er satt ut fra en vurdering av levetid for de ulike driftsmidlene basert på erfaring fra vår virksomhet. Kopieringsmaskiner og andre kontormaskiner Inventar Dataservere, printere med mer Bygninger Tomt 5 år 10 år 4-5 år 50 år Ingen avskrivning Nåverdi av årets pensjonsopptjening Kapitalkostnad av pensjonsforpliktelsen (netto) Aktuarielt tap / - gevinst Administrasjonskostnader Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Opptjente pensjonsforpliktelser pr (nto) Resultatført pensjonskostnad i perioden Inn- / utbetalinger i perioden AGA av innbetaling pensjonsmidler Aktuarberegnede pensjonsforpliktelser pr

10 TILLEGGSOPPLYSINGER/NOTER STYRETS BERETNING Ikke aktuarberegnede forpliktelser: Opptjente pensjonsforpliktelser pr (nto) Årets endring Beregnede pensjonsforpliktelser pr Totale pensjonsforpliktelser konsern Nåverdi av årets pensjonsopptjening Kapitalkostnad av pensjonsforpliktelsen (netto) Aktuarielt tap / - gevinst Administrasjonskostnader Arbeidsgiveravgift 0 0 Netto pensjonskostnad Opptjente pensjonsforpliktelser pr (nto) Resultatført pensjonskostnad i perioden Inn- / utbetalinger i perioden AGA av innbetaling pensjonsmidler 0 0 Aktuarberegnede pensjonsforpliktelser pr Ikke aktuarberegnede forpliktelser: Opptjente pensjonsforpliktelser pr (nto) Årets endring Ikke aktuarberegnede pensjonsforpliktelser pr Totale pensjonsforpliktelser De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer, hvor beregningene er gjort i henhold til NRS 6. Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 4,00 % 2,30 % Forventet avkastning pensjonsmidler 4,40 % 3,20 % Årlig forventet lønnsvekst 3,75 % 2,75 % Årlig forventet reg. av pensjoner under utbetaling 0,60 % 0,00 % Årlig forventet G-regulering 3,50 % 2,50 % Note 4 Skattekostnader, midlertidige forskjeller og grunnlag for utsatt skatt Skattegrunnlaget Betalbar skatt av inntekt Endring utsatt skattefordel For mye / lite avsatt skatt tidligere år Formuesskatt, betalbar Årets skattekostnad i resultatregnskapet Årets betalbare skatt fremkommer som følger: Grunnlag Skatt Grunnlag Skatt Resultat før skatt, inkl resultatandel tilknyttede selskap Resultatandel tilknyttede selskap Intern fortjeneste, eliminert i konsernregnskapet Endring i midlertidige forskjeller Permanente forskjeller Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes 0 0 Fremførbart underskudd Grunnlag skatt av årets inntekt Skattepliktig formue Betalbar skatt i balansen Midlertidige forskjeller mellom regnskap og skatt: Pr Pr Pr Pr Varige driftsmidler Fordringer Gevinst- og tapskonto Pensjonsforpliktelser Netto forskjeller Skattemessig fremførbart underskudd Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes Sum midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel av midlertidig forskjell Honorar til revisor: Konsern Revisor revisjon Revisor rådgivning SUM

11 TILLEGGSOPPLYSINGER/NOTER 2014 Note 5. Aksjer og eierandeler Note 6. Langsiktige fordringer Datterselskaper og tilknyttet selskap 20 Firma Garanti Eiendomsmekling Nedre Buskerud AS Drammen 100 % DBBL Eiendomsselskap AS Drammen 100 % Utbygging AS Drammen 100 % Byggtek AS Drammen 100 % Vaktmesterservice AS Drammen 100 % Sum datterselskaper Tilknyttet selskap/ felleskontrollert virksomhet Forretningskontor Forretningskontor Eierandel / stemmerett Prosjekt Boligfinans AS Lillestrøm 50 % *) Cappelensgate 14/16 AS Drammen 50 % Solsvingen Utvikling AS Drammen 50 % Losjeplassen Holding AS Drammen 50 % Spikkestadkvartalene Bolig AS Oslo 33 % Spikkestadkvartalene Bolig KS Oslo 33 % Sum tilknyttet selskaper/felleskontrollert virksomhet *) Selskapet er opprettet ultimo 2014 og har ikke hatt drift eller avgitt regnskap for Boligbyggelagets aksjer og eierandeler i andre selskaper: Eierandel / stemmerett Andel egenkapital Antall Pålydende Bokført verdi Garanti Holding AS BBL Datakompetanse Uni Storebrand Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Partner Byen Vår Drammen (42 aksjer) 42 1 Sum aksjer og andeler i andre selskaper Konsernets aksjer og eierandeler i andre selskaper: Antall Pålydende Bokført verdi Garanti Holding AS BBL Datakompetanse Uni Storebrand Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Partner Byen Vår Drammen (42 aksjer) 42 1 Boligbyggelagene i Norge Oppgjør AS Sum aksjer og andeler i andre selskaper Egenkapital Andel resultat 2014 Resultat 2014 Bokført verdi Bokført verdi Kostpris for aksjene Aksjene i Vaktmesterservice AS er nedskrevet til kr 1 i regnskapet til. Nedskrivningen er belastet regnskapet i Bokført verdi av øvrige aksjer og andeler i tilknyttede selskaper / felleskontrollert virksomhet er oppført i balansen til kostpris justert med andel av selskapets resultat i vår eiertid samt eventuell tilbakebetaling av kapital til eierne og mottatt utbytte Langsiktige fordringer, NUAS Langsiktige fordringer, GENB Ansvarlig lån Vaktmesterservice AS Sum langsiktige fordringer har gitt NUAS 3 lån eller tilsagn på lån. Disse er som følger: 1) Lån til NUAS på NOK 10 mill knyttet til prosjekt Losjeplassen. Som sikkerhet for denne gjelden er det tegnet pant i aksjer i Losjeplassen Utvikling AS, bokført verdi Gjelden forfaller til betaling ) Lån med en ramme på NOK 6 mill, herav trukket opp NOK 5 mill. Dette låneforholdet skal i henhold til låneavtalen sikres ved pant i eiendommen som skal eies av Rød Utvikling AS. Gjelden forfaller til betaling ) Rammelån kr 30 mill knyttet til flere prosjekter. Som sikkerhet for dette lånet er stilt: a) Pant i Utbygging AS sine aksjer (50%) i Losjeplassen Holding AS b) Pant kr 30 mill i gnr 10, bnr 167 og 168, og gnr 109, bnr 177 i Drammen kommune. Hjemmelshaver Utbygging AS, prosjekt Rød på Gulskogen c) Pant kr 30 mill i gnr 46, bnr 132 i Nedre Eiker kommune. Hjemmelshaver, Granittlia Terrasse Borettslag. Av dette rammelånet på kr 30 mill er det trukket opp kr 5 mill per Den totale lånerammen, kr 30 mill, forfaller i sin helhet til betaling Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS har lånt kr av. Forfall har ytet Vaktmesterservice AS et ansvarlig lån på NOK Lånet forfaller i sin helhet og inngår i kortsiktige fordringer på konsernselskap i balansen til. Note 7. Bankinnskudd for bundne midler og klientmidler Skattetrekkskonto Klientmidler og klientansvar Andre bundne midler Klientmidler tilhører klienter og er ikke oppført i balansen. I posten bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmidler. I NUAS er NOK satt av på konto som er bundet som sikkerhet for garantier i forbindelse med byggeprosjektet i Elveparken Vest trinn 2. Garantiperioden utløper sommeren Note 8. Egenkapital og disponeringer Andelskapital Annen egenkapital Sum Egenkapital pr Nye medlemmer i året Utmeldte medlemmer i året Årets resultat Egenkapital pr Andelskapital Annen egenkapital Sum Egenkapital pr Nye medlemmer i året Utmeldte medlemmer i året Årets resultat Egenkapital pr

12 KONTANTSTRØMANALYSE 2014 Note 9 - Langsiktig gjeld, pantstillelser Av selskapets bokførte gjeld er sikret ved pant Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet: Bygning med tomt - Nedre Torggate 5/ Varelager og prosjekt under utarbeidelse Sum pantsatte eiendeler Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets utgang (inkludert i ovenstående) Konsern Langsiktig gjeld kredittinstitusjoner Styret i har vedtatt å avgi en selvskyldnerkausjon overfor Skanska Norge AS som sikkerhet for NUAS sine kontraktsforpliktelser etter NS8407 på 17,5% av kontraktsbeløpet, ca kr 19,2 mill i boligprosjektet Granittlia Terrasse i Solbergelva. NUAS har påtatt seg et ansvar som selvskyldnerkausjonist for eventuelle krav som Røyken Eiendom (kjøper) måtte få overfor Spikkestedkvartalene Bolig KS (SKB, selger) i forbindelse med avtale om kjøp av 27 omsorgsboliger og 1 næringsareal i Spikkestad Omsorgsbolig AS. Selvskyldnerkausjonen stiller proratarisk fra deltakerne i SKB med 1/3 hver og NUAS s ansvar er begrenset til kr 1,5 mill. Kausjonen har en varighet på 5 år etter overtakelse. Note 10 Usikkerhet og betingede utfall Løpende inntektsføring av prosjekter innebærer usikkerhet da man baserer seg på estimater og vurderinger. For igangværende prosjekter er det usikkerhet knyttet til fremdrift, tvister, garantiarbeide, sluttprognose og så videre. Det endelige resultatet for et prosjekt kan derfor avvike fra den forventede sluttprognose. Det kan også forekomme tvister som avgjøres ved voldgift eller rettsak. Det er gjort avsetninger for tvister og garantikostnader i prosjektregnskapet knyttet til hvert prosjekt der dette antas å være sannsynlig. Konsern NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG MORSELSKAP KONTANTSTRØMANALYSE Likvider tilført / brukt på virksomheten: Årsresultat Ordinære avskrivninger /- Endring i utsatt skatt Tilført årets virksomhet /- Endring i debitorer og kreditorer, byggelån /- Endring prosjekter / tomter for boligbygging /- Endring i andre tidsavgrensingsposter A = Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført / brukt på investeringer: Netto investeringer i varige driftsmidler /- Endring andre investeringer B = Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført / brukt på finansiering: Nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetaling av egenkapital C = Netto likviditetsendring fra finansiering Likviditetsbeholdning pr : A+B+C Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr : Note 11 Tomt, eierforhold / hjemmel Tomter til utbyggingsformål inneholder tomt i Røyken kommune, bokført verdi kr I forbindelse med kjøpet ble den formelle hjemmelen overført direkte til boligselskapet som er planlagt bygget på tomta. Dette for å unngå at hjemmel til eiendommen overføres mer enn en gang. har eiendomsrett til denne tomta. Etter avtale har boligselskapet ikke rett til å forføye verken faktisk eller rettslig over eiendommen før oppgjør fra boligselskapets side er gjennomført

13

14 Notater Notater STYRETS BERETNING

15 NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG UTBYGGING GARANTI EIENDOMSMEGLING BYGGTEK LEVERER FØLGENDE TJENESTER: Eiendomsmegling Verdivurdering Boligbygging - Eiendomsutvikling Forretningsførsel Rådgivning Kurs og opplæring Medlemsservice Forkjøpsrett Våtromssjekk El-sjekk Vannsjekk Byggeledelse Rehabilitering Vedlikeholdsplaner Vaktmestertjenester Les mer på: Nedre Buskerud Boligbyggelag. Nedre Torgg. 5 /7, 3015 Drammen. Telefon: E-post:

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag ÅRSBERETNING FOR 2010 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse Styreleders tilbakeblikk 3 Styrets årsberetning 4 Årsregnskap konsern 6 Balanse 7 Noter 8 Kontantstrømoppstilling 17 Nøkkeltall

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2011 Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 3 innhold Boligbygge lagenes Partner AS Nye eiere. Nytt styre.

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap 2007 Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Styrets årsberetning for 2007 VIRKSOMHETEN SOBBL ble etablert i 1946 og har gjennom 61 år utviklet og bygget over 5 500 boliger i Sarpsborg

Detaljer