ÅRSRAPPORT der folk trives...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives..."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives...

2 Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr ,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene Fakta om og datterselskapene...8 Medlem Forvaltning....9 Vi er veldig glade for å oppleve en solid vekst i medlemsmassen, og vi har nå passert medlemmer. 2. Årsregnskap Resultatregnskap...12 Balanse...13 Noter til årsregnskapet...15 Kontantstrømanalyse Revisjonsberetning...24 Losjeplassen Vest Borettslag i Drammen ble lansert i april leiligheter i størrelser fra 48 til 156 kvadratmeter. Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for 2014 for Nedre Buskerud Boligbyggelag. Grafisk produksjon av honeybeedesign

3 Styret i Nedre Buskerud Boligbyggelag: Steinar Kjærnli - der folk trives Tore E. Hansen Liv Stabæk Arve Fjeld Nedre Buskerud Boligbyggelag med alle datterselskapene har visjonen «Der folk trives». skal være en solid og dynamisk aktør i boligmarkedet og arbeide for å skape gode hjem for medlemmene og fremme medlemmenes interesser ved å: Skape gode boliger i et godt bomiljø til riktige priser. Levere boligtilknyttede tjenester til konkurransedyktige priser og kvalitet. Turid Jonassen Kristian Cronblad Andersen Espen Ellingsen Kirsten Hegglund Markedsområdene er definert som: Medlemsservice. Forvaltning (både teknisk og økonomisk administrativt). Salg (Garanti Eiendomsmegling). Boligbygging ( Utbygging). Garanti Eiendomsmegling fikk et overskudd på kr ,- i Prisen på boliger i våre områder er også stigende som følge av den generelle veksten i befolkningen og den fallende renten gjennom året. Tilby og videreutvikle gode medlemsfordeler. og datterselskapene arbeider etter de målsettingene som er trukket opp i vår mål- og handlingsplan som er vedtatt i styret og gjeldende for perioden fram til 1. januar Vi opplever godt oppslutning og engasjement fra hele organisasjonen om planen som er et levende styringsdokument for vår virksomhet. For å gjennomføre våre målsettinger er planen delt inn i markedsområdene nybygg, forvaltning, salg og medlem. Styrets årsberetning 2014 troverdighet, folk langsiktighet Der trives - Nærhet, Hovedtrekk Ved inngangen til et nytt år kan vi konstatere at 2014 ble et godt år for Nedre Buskerud Boligbyggelag. De gode resultatene vil gjøre oss enda bedre rustet til å skape gode medlemsfordeler og bygge gode boliger for nye og eksisterende medlemmer også i fremtiden. De siste årene har vi vokst med ca medlemmer i året og vi er glade for at vi også i 2014 har en tilsvarende økning i antall medlemmer. I 2014 passerte vi medlemmer, noe som gjør oss optimistiske i forhold til å nå målet om medlemmer i løpet av de neste 3 årene. Resultatene skyldes en fremragende innsats fra alle ansatte i og datterselskapene i Alle stiller opp sammen og bidrar for å løse store og små utfordringer i hverdagen til beste for våre medlemmer. Vi ser med glede at Drammensregionen fortsetter den positive utviklingen vi har sett siden årtusenskiftet. Med regionens positive omdømme og vår nærhet til Oslo forventer vi vekst i befolkningen i årene fremover. Selv om det er mange utfordringer i forhold til spesielt vei- og arealplanlegging så er dette en gunstig situasjon for regionen å være i. Drammen kommune jobber med disse problemstillingene, og i boligmeldingen som løper fram til 2036 legges grunnlaget for områdeutvikling i kommunen 20 år fram i tid. har bidratt med våre innspill i dette arbeidet og vi skal i samarbeid med kommunene i vår region fortsette å bygge boliger og gode hjem for våre medlemmer i overskuelig framtid. Vi har over tid en målsetting om å bygge minst 100 boliger i året og i noen år, som bl.a. i 2015, håper vi å igangsette bygging av over 200 boliger til glede for nye og gamle medlemmer i. SAMARBEID MED ANDRE BOLIGBYGGELAG Vi er glade for å ha etablert et godt samarbeid med Kongsberg Boligbyggelag i Vi har også tidligere tidvis bistått hverandre med ulike tjenester, men nå har vi helt konkret arbeidet med å etablere et felles utbyggingsselskap hvor vi skal utvikle boligprosjekter for medlemmene i og KBBL i Kongsbergregionen. Som boligbyggelag med tilhørighet i samme region har vi mange felles interesser og medlemmer som har et naturlig forhold til begge boligbyggelagene. Kommunene samarbeider også innenfor områder som areal, transport og miljø gjennom Buskerudbyen. I Kongsberg kan som det største av boligbyggelagene bidra med ressurser og kompetanse, mens KBBL har den lokale tilhørigheten og kjennskapen til hva som vil være attraktive områder å utvikle sammen i fremtiden. Vi vil eie selskapet sammen med halvparten av aksjene hver. Vi har i 2014 fortsatt det gode samarbeidet med boligbyggelagene i Landsbysamarbeidet som består av Gjøvik og Omegn Boligbyggelag (GOBB), Ringbo BBL (Hønefoss),, Larvik Boligbyggelag (LABO), Vansjø Boligbyggelag (Moss) og Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag (KOBBL). Vi er godt fornøyd med oppstarten av vårt felles selskap som eies av Landsbylagene - BONO Oppgjør AS. Selskapet er nå i full drift og håndterer oppgjørene for vårt meglerselskap Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS. SAMARBEID OM FINANSETABLERING MED BORI BBL (BOLIGBYGGELAGET PÅ ROMERIKE) har i alle år hatt et langsiktig samarbeid med eksterne banker for å sikre våre boligselskaper best mulig innskudds- og lånebetingelser. bygger borettslag, og historisk sett har borettslagsmodellen alltid vært betraktet av bankene som en trygg og god modell som har fått markedets beste lånebetingelser. Vår bank i dag (DNB) har aldri hatt tap på lån til våre forvaltede boligselskaper siden oppstarten av boligbyggelaget i Etter finanskrisen i 2008 har vi imidlertid over tid sett at de historisk gode lånebetingelsene på borettslagenes fellesgjeld har vært under press i forhold til andre grupper. Siden vi i hovedsak bygger og forvalter borettslag er det derfor spesielt viktig å kjempe for at våre borettslag til enhver tid skal ha de beste lånebetingelsene i markedet. For å bidra til økt konkurranse i dette markedet og for å kunne gi mindre lån til våre boligselskaper, har sammen med BORI BBL etablert et felles selskap som heter Prosjekt Boligfinans AS. BORI og skal i fellesskap utrede mulighetene for å etablere en felles bank / finansløsning på tilsvarende måte som bl.a. OBOS har i dag. Ved å tilby kortsiktige lån i forbindelse med rehabilitering bidrar til tryggere økonomi for det enkelte boligselskap samt finansiering av bedre vedlikeholdte bygninger. Dette til beste for boligselskapenes nåværende og fremtidige eiere. I tillegg vil dette gi et nytt inntektsgrunnlag ved at vi kan ta marginer fra bankene. 4 5

4 MEDLEMSAKTIVITET Medlemsveksten har fortsatt gjennom hele 2014 og passerte på slutten av året medlemmer. Vår medlemsavdeling har gjennomført et stort antall medlemsaktiviteter både for yngre og eldre medlemmer for å synliggjøre verdien av medlemskapet i. Forkjøpsretten er vår største medlemsfordel, men i tillegg til denne er vi opptatt av å gi medlemmene verdier tilbake både gjennom arrangementer, gode rabattavtaler samt utgivelse av vårt medlemsblad som vi er veldig stolte av. Magasinet ble produsert i 4 utgaver i BOLIGBYGGING ferdigstilte Fremtiden Borettslag på Elveparken / Åssiden i Hele dette området er nå ferdigstilt og byggevirksomheten er avsluttet. Området fremstår i dag som tidsriktig og moderne med blokkbebyggelse samtidig som det er landlig og flott med beliggenheten og nærheten til Drammenselva. har i 2014 hatt 23 boliger under oppføring i prosjektet Åkertunet Borettslag på Spikkestad. Boligene vil bli ferdigstilt sommeren Rekkehusene ligger fint til med god tilgjengelighet til bl.a. skoler og turområder. På utbyggingssiden har 2014 først og fremst vært et år med planlegging av boligprosjekter for Mange av disse boligprosjektene lanseres i mars og april i år. Losjeplassen Vest Borettslag Dette er det største boligprosjektet vi har lagt ut på mange år med hele 102 enheter. Boligene ligger i Drammen sentrum i kvartalet Engene, Losjeplassen, N.Storgt. og Sundgata. Utbyggingen er et 50/50 samarbeid med AF Gruppen Norge AS og ble lansert 5. mars 2015 med stor interesse. Granittlia Terrasse Borettslag Dette er et boligprosjekt 100% i Utbyggingen AS sin regi. De 40 terrasseboligene har en god beliggenhet i Solbergelva, både landlig og sentralt. Med gode solforhold og store terrasser tror vi dette vil bli et meget attraktivt prosjekt i Nedre Eiker. Boligene ble lansert 19. mars Rybergsvingen Borettslag Dette borettslaget er et samarbeidsprosjekt med Marienlyst Eiendom gjennom Rybergsvingen AS som byggherre. Borettslaget vil bestå av 50 boliger og får en sentral beliggenhet ved Bohus og Meny i Ing. Rybergsgt. på Åssiden. 13 boliger ved Spikkestad stasjon og nye sentrum Sammen med AF Gruppen Norge AS og H. Strøm Holding AS har vi et samarbeid om utvikling av et større område ved jernbanestasjonen i Spikkestad sentrum med en ramme på nærmere 300 boliger. Første byggetrinn er igangsatt og vil bestå av 27 omsorgsboliger og et næringsareal som selges til Røyken Eiendom. I tillegg har prosjektet 13 ordinære boliger lokalisert med god beliggenhet i byggeriet. Vi har tro på at dette er starten på utviklingen av et godt boligområde i et nytt Spikkestad sentrum hvor det legges store planer. Medlemmene i har hatt forkjøpsrett til de 13 selveierboligene i prosjektet. Fjell Nordre Arbeidet med regulering av Fjell Nordre er godt i gang. Fjell Nordre er et område mellom Solsvingen og Austadveien på Fjell på ca. 9 mål. Utviklingen av dette området er et samarbeid med Vasstulan Eiendomsutvikling AS. Vi har stiftet Solsvingen Utvikling AS som eies av Vasstulan og Utbygging AS på 50/50 basis og selskapet har inngått avtale med grunneier om kjøp. Når området er regulert håper vi å få bygget 40 rekkehusboliger i dette prosjektet. Rød øst og vest Det er også etablert et samarbeid med Drammen Eiendom KF om områdene Rød Øst og Vest på Gulskogen i Drammen. Dette er et forholdsvis stort område på ca. 50 mål som ligger i et av de områdene kommunen ønsker boligutvikling i årene fremover. Her er det noen utfordringer i forhold til å dekke kostnader til infrastruktur inkludert blant annet en kostbar jernbaneundergang, men sammen med bl.a. Block Watne som også er en stor tomteeier i dette området, håper vi å finne fram til gode løsninger med kommunen. FORVALTNING Vår forvaltningsvirksomhet har også i 2014 opplevd en vekst i antall oppdrag. Til tross for en merkbar økning i konkurranse på slike tjenester fra andre aktører har vi de siste 12 månedene hatt en større vekst i nye kunder enn på flere år, slik at vi ved utgangen av 2015 passerer boliger til forvaltning. Vi ser at kravene til våre leveranser og marginene hele tiden er under press, men med den stadige økningen i kundetilgang mener vi at vi er konkurransedyktige både når det gjelder pris og innhold i våre tjenester. Fra og med ble det innført merverdiavgift på forvaltningstjenester til tilknyttede borettslag. For å dempe denne prisveksten valgte vi å fryse honorar til tilknyttede borettslag inn i Vårt heleide datterselskap Byggtek, som utfører teknisk forvaltning samt bygge- og prosjektledelse for boligselskapene våre, fikk også i 2014 et godt økonomisk resultat. Det er fortsatt en økende interesse for Bevar som er Byggtek sitt program for planmessig vedlikehold samt løsningene som tilbys innenfor bl.a. HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet). Bemanningen er fra januar 2015 økt med et halvt årsverk. Oppgavefordelingen er dessuten justert. Endringene gjør etter ledelsens mening Byggtek enda bedre rustet for oppgavene som skal løses. Vi er også glade for at mange av boligselskapene våre ser verdien av en profesjonell byggeledelse når bygningsmassen skal rehabiliteres. Dette sikrer god forvaltning av bygningsmassen og verdiene i boligselskapene. ØKONOMI Regnskapet for 2014 viser et årsresultat på kr ,-. Resultatet foreslås overført til annen egenkapital. I samsvar med regnskapslovens Losjeplassen Vest Borettslag 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Til grunn for antagelsen ligger budsjett for 2015 og konsernets strategiplan for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling, med en likviditetsbeholdning pr på kr ,-. ARBEID MOT DISKRIMINERING Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter samt å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. arbeider aktivt for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Dette er også nedfelt i våre etiske regler. UNIVERSELL UTFORMING En rekke lover og forskrifter inneholder bestemmelser om universell utforming. I den grad har påvirkningskraft, jobber vi med tilpasninger i nye og eksisterende omgivelser. Ved nybygging og større anskaffelser foretas aktive valg for å sikre en universell utforming med mål om økt grad av tilgjengelighet. FORSKNING OG UTVIKLING Det er ikke gjennomført forsknings- eller utviklingsprosjekter i i året som har gått. PÅVIRKNING AV DET YTRE MILJØ Selskapet har ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø utover det som må anses som normalt for et boligbyggelag av s størrelse. Granittlia Terrasse Borettslag Spikkestadkvartalet 6 7

5 Nedre Buskerud Boligbyggelag. Nedre Torggate 5 /7, 3015 Drammen. Telefon: E-post: Forkjøpsrettsbrosjyre.indd :12 Fakta om FAKTA Visjonene til er «Der folk trives» skal være en solid og dynamisk aktør i boligmarkedet og arbeide for å skape gode hjem for medlemmene og fremme medlemmenes interesser ved å Skape gode boliger i et godt bomiljø til riktige priser. Levere boligtilknyttede tjenester til konkur ransedyktige priser og kvalitet. Tilby og videreutvikle gode medlemsfordeler. Nedre Buskerud Boligbyggelag () eies av våre medlemmer og totalt har vi medlemmer pr i vårt nedslagsfelt i Nedre Buskerud samt Svelvik og Sande. Nedre Buskerud Boligbyggelag er organisert med tre linjeavdelinger samt 5 underliggende heleide datterselskaper. Datterselskapet Utbygging AS eier 50 % andel i 3 selskaper og ett med 1/3 eierskap. I tillegg eier et selskap med 50% sammen med BORI BBL på Lillestrøm for utvikling av finansielle tjenester. og datterselskapene arbeider etter de målsettingene som er trukket opp i vår målog handlingsplan som er vedtatt i styret og gjeldende for perioden fram til 1. januar Vi opplever god oppslutning og engasjement fra hele organisasjonen om planen som er et levende styringsdokument for vår virksomhet. ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ I ET Ved utgangen av 2014 var det 63 ansatte i konsernet fordelt på henholdsvis. 35,01 årsverk, 40 ansatte Byggtek - 6,5 årsverk, 7 ansatte Garanti Eiendomsmegling 7,5 årsverk, 8 ansatte Vaktmesterservice 6,75 årsverk 8 ansatte Utbygging og Drammen Boligbyg gelags Eiendomsselskap har ingen ansatte Styret er bevisst på likestilling og vil søke at krav som stilles på dette området etterfølges. Sykefraværet i i 2014 var på 4,15 %. Dette er en nedgang på 1,14 % fra 2013 noe vi er godt fornøyde med. Også i 2014 skyldes mesteparten av sykefraværet langtidssykefravær hos enkelte arbeidstakere. Vi har stort fokus på tiltak og tilrettelegging som gjør at sykefraværet blir lavere i årene fremover. FOREBYGGENDE HELSEARBEID / BEDRIFTS- IDRETTSLAG har eget bedriftsidrettslag som har til hensikt å inspirere til fysisk aktivitet for våre ansatte. Vi tror fysisk aktivitet bidrar til økt overskudd og trivsel på arbeidsplassen. Videre bidrar slik sosial aktivitet til et godt arbeidsmiljø ved at man blir godt kjent med hverandre. Dette bidrar igjen til å redusere sykefraværet i selskapet. BIL består av to ansatte som velges blant de øvrige ansatte for 2 år av gangen. Bedriftsidrettslaget sørger for at den økonomiske støtten blir utbetalt mot dokumentasjon. BIL blir årlig tildelt midler fra i forhold til vedtatt budsjett. I tillegg til bedriftsidrettslaget har også etablert tilbud om massasje for de ansatte som ønsker dette. Dette er et frivillig tilbud 2 ganger pr. måned som vi opplever som meget positivt for de ansatte i. KOMPETANSEBYGGING Som en stor leverandør av boligrelaterte tjenester er det meget viktig med kontinuerlig utvikling og kompetansebygging for våre ansatte. ønsker hele tiden å legge til rette for at alle ansatte skal videreutvikle egen kompetanse til beste for selskapet. satser derfor betydelige ressurser på intern kursing av ansatte for å sikre at vi hele tiden har den nødvendige kompetansen for å være den beste leverandøren av boligrelaterte tjenester i vårt nedslagsfelt. Dersom ansatte ønsker permisjon for å gjennomføre lengre utdanningsløp vil vi være fleksible i forhold til dette. Dersom slik utdanning er faglig relevant for vår virksomhet kan vi også være med på å gi økonomisk støtte. Forvaltning FORRETNINGSFØRSEL OG RÅDGIVNING Den positive utviklingen med flere boligselskaper til forvaltning fortsatte også i Ved utgangen av året har forretningsførerkontrakt med 342 boligselskaper. Dette er langvarige kundeforhold som gir stabile og gode inntekter for selskapet. Forvaltningsområdet (forvaltning og regnskapsavdelingen) sysselsetter også den største andelen av de ansatte i. Forvaltningsområdet kjennetegnes av høyt kvalifiserte medarbeidere som jobber for at våre boligselskaper skal få en best mulig rådgivning og støtte slik at styrene i boligselskapene får en best mulig hverdag i sitt daglige arbeid. Vi tilbyr et totalkonsept som inkluderer rådgivning, forvaltning og regnskapsførsel sydd sammen i en fast forretningsførerkontrakt som blir verdsatt av våre kunder boligselskapene. Likevel jobber avdelingene kontinuerlig med å utvikle tjenestetilbudet til våre kunder, slik at vi sikrer en god leveranse også i fremtiden. STYREPORTAL lanserte styreportal inkludert elektronisk fakturahåndtering for våre boligselskaper høsten I styreportalen kan man blant annet attestere fakturaer elektronisk samt følge med på oppdaterte regnskapstall, beboerlister mv. Det jobbes med å utvikle bruksområdene ytterligere slik at dette blir en god og fullverdig elektronisk løsning for styrene og beboerne i boligselskapene. EIERSKIFTER OG INFOLAND Det ble registrert 996 eierskifter i våre borettslag i Dette inkluderer også familieoverdragelser. I tillegg kommer 186 eierskifter i boligsameier. leverer boligopplysninger i tilknytning til eierskifter via innholdsleverandøren Infoland. I 2014 ble det levert 1089 meglerpakker som er en økning på 31 stk. fra Bestillingene er levert innen fristen på 3 virkedager fra bestillingstidspunkt. Forvaltningsavdelingen har et bredt program med temakvelder for våre forvaltningskunder. Det er viktig for oss å bidra til å skolere tillitsvalgte i boligselskapene slik at hverdagen i styret kan bli så enkel og forståelig som mulig. I 2014 har vi som i tidligere år bl.a. hatt temakvelder som omhandler budsjett og budsjettforståelse, kurs for nye tillitsvalgte i grunnleggende styrearbeid samt juridiske temaer inkludert gjennomføring av en generalforsamling. I tillegg hadde vi det årlige høstkurset som vi i 2014 avholdt på Holmen Fjordhotell i Asker. Oversikt over forretningsførervirksomheten i pr Boligselskap Antall boligselskap Antall boliger til forvaltning Tilknyttede borettslag Frittstående borettslag Eierseksjonssameier Aksjeselskap Stiftelse Sum totalt I tillegg til tallene over er det gjort avtale om forretningførsel med TEMAKVELDER 8 boligselskap bestående av 308 boliger fra Medlem MEDLEMSUTVIKLING I I 2014 fortsatte vi den gode utviklingen de siste årene med en medlemsvekst på 1532 nye medlemmer. har pr totalt medlemmer. 754 medlemmer meldte seg ut av i I dette tallet er det også en andel som skyldes opprydding i vårt medlemsregister. Pr har vi juniormedlemmer under 18. år. Vi forventer en fortsatt økning i vår medlemsmasse de nærmeste årene og har en målsetning om å oppnå medlemmer i løpet av Antall medlemmer FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er kanskje den viktigste medlemsfordelen for medlemmene i Nedre Buskerud Boligbyggelag (). Forkjøpsrett gir et medlem med ansiennitet rett til å tre inn i et bud og dermed gå foran og kjøpe boligen i sine tilknyttede borettslag. Totalt ble forkjøpsretten benyttet i 20 % av eierskiftene i våre tilknyttede borettslag. MEDLEMSBLAD OG NETTSIDER Medlemsbladet er sammen med nettsiden de viktigste kommunikasjonskanalene mellom og medlemmene. Bladet kom i 2014 ut i 4 utgivelser med et opplag på Bladet blir sendt til samtlige medlemmer, andre boligbyggelag og andre aktuelle kundegrupper. Bladet har hatt som hovedfokus å vise til selskapets totale tjenestespekter, hvor datterselskapene har vært en naturlig del. Det skal bidra til en økt forståelse og interesse for hva kan tilby å levere til våre markeder. MEDLEMSTILBUD har i dag avtale med over 30 ulike partnere i vårt nærområde som tilbyr rabatterte produkter og tjenester for våre medlemmer. I hovedsak har vi knyttet våre medlemsavtaler opp mot leverandører som tilbyr boligrelaterte produkter og tjenester som vi mener kan være av interesse for våre medlemmer. Dette er et satsningsområde fremover og vi mener at vi har et godt grunnlag til å fremforhandle gunstige avtaler i kraft av vår størrelse som en medlemsorganisasjon med over medlemmer. Gjør som Arne Brett - benytt deg av din forkjøpsrett! Visste du at?... det ofte er medlemmer med kort ansiennitet som tar boliger på forkjøpsrett? Selv et nytt medlemskap kan gjøre stor forskjell. Nærhet, troverdighet, langsiktighet - Der folk trives FORKJØPSRETT 8 9

6 Fakta om datterselskapene: Utbygging AS Utbygging AS (NUAS) ble stiftet og har som formål å erverve, utvikle, bygge og selge fast eiendom samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet. Aksjekapitalen er på kr ,- med som eneaksjonær. Alle nye boligprosjekter som gjennomføres i regi av eller der Nedre Buskerud Boligbyggelag deltar som deleier, realiseres gjennom det heleide datterselskapet Utbygging AS. Selskapet fikk et overskudd i 2014 på kr ,-. Styret i Utbygging AS har bestått av Jan Morten Røkaas som styreleder og Steinar Kjærnli og Arne Riise som styremedlemmer. Tor Engebakken er daglig leder i selskapet. Byggtek AS Byggtek AS ble stiftet 26. august 1996 som et samarbeidsprosjekt om tekniske tjenester mellom Lier Boligbyggelag, Nedre Eiker Boligbyggelag og Drammen og Omegn Boligbyggelag. Etter fusjon mellom Nedre Eiker Boligbyggelag og Drammen og Omegn Boligbyggelag høsten 2006 ble eneaksjonær fra årsskiftet Selskapets aksjekapital er på kr , ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr ,- Resultatene gjennom året har vært meget gode og det forventes et aktivitetsnivå på samme nivå i Styret i Byggtek AS har bestått av Steinar Kjærnli som styreleder og Unn Hege Nordhagen og Jan Morten Røkaas som styremedlemmer. Kyrre Hagen er daglig leder i selskapet. Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS ble etablert og erstattet s tidligere eiendomsmeglerselskap Drammensmegleren. Selskapet har som formål å drive eiendomsmegling, herunder salg, utleie, forretningsførsel samt rådgivning vedrørende fast eiendom. Selskapets aksjekapital er kr ,- med som eneaksjonær. Garanti Eiendomsmegling fikk et overskudd på kr ,- i Etter en krevende start på året har markedet vært i bedring med høy aktivitet på bruktmarkedet fra våren Prisen på boliger i våre områder er også stigende som følge av den generelle veksten i befolkningen og den fallende renten gjennom året. Vi tror på et godt år i 2015 og i tillegg til vekst i vår bruktomsetning forventer vi også et godt bidrag fra salg av boliger i nye boligprosjekter. Våren 2015 blir det lagt ut mer enn 200 boliger på forkjøpsrett i 4 forskjellige boligprosjekter i våre områder. I tillegg til salget av de nye boligene har selskapet også en strategi for å øke andelen av boliger vi selger fra gruppen som kjøper i de nye prosjektene (resalg). Garanti Eiendomsmegling solgte i bruktboliger og hadde en omsetningsvekst på 20 % i forhold til Selskapet hadde ved årsskiftet 8 ansatte. Fra 1. februar 2015 overtar Kristin Pettersen som daglig leder i selskapet. Tidligere daglig leder Ronny Abeltun går tilbake til sin tidligere stilling som leder for Hokksundkontoret i tillegg til rollen som prosjektansvarlig i nye boligprosjekter. Styret har i perioden bestått av Steinar Kjærnli (styreleder) samt Jan Morten Røkaas og Ronny Abeltun. Vaktmester Service AS Vaktmester Service AS ble i løpet av 2013 et 100 % heleid datterselskap av. Selskapet skal levere servicetjenester til våre forvaltede boligselskaper og andre som har behov for denne typen tjenester. Vi forventer et økt behov blant boligselskapene for vaktmester og andre typer servicetjenester i årene som kommer. Selskapet er fortsatt i en etableringsfase og det forventes økte inntekter og flere ansatte i selskapet fremover. Selskapet har ved utgangen av ansatte. Selskapet fikk et underskudd i 2014 på kr ,-. Selskapet har en likviditetsbeholdning pr på kr ,-. Styret har bestått av Jan Morten Røkaas (styreleder) og Steinar Kjærnli. Odd Wallestrand er daglig leder i selskapet. Drammen Boligbyggelags Eiendomsselskap AS Drammen Boligbyggelags Eiendomsselskap AS ble stiftet 4. mars 1996 og har som formål å eie og forvalte eiendommer og delta i annen beslektet virksomhet. Selskapet kjøpte Nedre Torggt. 5/7 i Drammen i Aksjekapitalen i selskapet er på kr ,- med som eneaksjonær. Selskapet fikk høsten 2014 ny leietaker i butikklokalene i 1. etasje og eiendommen er pr. i dag fullt utleid. Selskapet fikk et overskudd i 2014 på kr og har en likviditetsbeholdning pr på kr ,-. Styret har bestått av Jan Morten Røkaas (styreleder), Steinar Kjærnli og Øystein Størdal. Øystein Størdal er daglig leder i selskapet. MØTER, REPRESENTASJON M.V. GENERALFORSAMLINGEN Møte for valg av delegerte fra ikke tilvist bolig ble avholdt 24. april s ordinære generalforsamling ble avholdt 19. juni Foruten 78 delegater fra 54 borettslag møtte medlemmer fra styret, valgkomitéen, administrasjonen og revisor. REVISOR Revisjonen utføres av BDO AS. DE TILLITSVALGTE I I PERIODEN 2013/2014 HAR VÆRT: STYRET Navn Posisjon Kommune Tore Einar Hansen * Leder Drammen Liv Stabæk Nestleder Drammen Turid Jonassen Styremedlem Drammen Arve Fjeld Styremedlem Nedre Eiker Kirsten Heggelund * Styremedlem Drammen Espen Ellingsen * Styremedlem Nedre Eiker Kristian Cronblad Andersen * De ansattes representant Drammen *) På valg i 2015 og velges for 2 år. VARAREPRESENTANTER TIL STYRET Svenn Erik Fredriksen Fast møtende Drammen Karin Enerberg Stuldalen Nedre Eiker Tone Falck Olsen Ansattes vararepresentant Nedre Eiker Vararepresentantene velges for ett år av gangen. VALGKOMITE Nils Einar Stablum Leder Fjellhagen borettslag Britt Skogmo Antonsen Medlem Fjordparken borettslag Sven Øyvind Kleverud Medlem Muusøya borettslag John Eriksen Medlem Ikke andelseier i tilknyttet borettslag Svenn Erik Fredriksen Medlem Fjordparken borettslag (oppnevnt av styret) VARAREPRESENTANTER Gulveig Nordalen Vararepresentant Ikke andelseier i tilknyttet borettslag Alle medlemmene og varamedlemmene i valgkomitéen velges for 1 år av gangen. STYRET Styret har i 2014 avholdt 9 styremøter og behandlet 54 saker. Ved årsskiftet 2014/2015 består s styre av 3 kvinner og 4 menn. Styrets leder er mann. Styrets arbeidsutvalg er etablert for særlig å forberede saker til styret. Styrets arbeidsutvalg har bestått av Tore E. Hansen, Liv Stabæk, Steinar Kjærnli og Jan Morten Røkaas. SAMLET OVERSIKT OVER RESULTATENE I DATTERSELSKAPENE Selskap Utbygging Garanti Byggtek Vakt- DBBL Eiendoms-selskap Eiendomsmegling mester Service Driftsinntekter Driftskostnader I styret for Nedre Buskerud Boligbyggelag. Drammen, 28. april 2015 Tore Einar Hansen Liv Stabæk Turid Jonassen Arve Fjeld Styreleder Driftsresultat Resultat etter skatt Kirsten Lill Heggelund Kristian Cronblad Andersen Espen Ellingsen Steinar Kjærnli Administrerende direktør 10 11

7 ÅRSREGNSKAP ÅR 2014 Årsregnskap for 2014 NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG MORSELSKAP RESULTATREGNSKAP NOTE Driftsinntekter Salgsinntekter av varer og tjenester 2, Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Lønnskostnader Avskrivning varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader 0 0 Resultat tilknyttet selskap Gevinst ved salg av aksjer Finansinntekter Nedskrivning finansielle anleggsmidler Finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Minoritetens andel av resultat 0 0 Majoritetenes andel av resultat Sum Oppskrivninger og overføringer: Overført til /fra annen egenkapital Sum oppskrivinger og overføringer MORSELSKAP BALANSE NOTE EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 0 0 Tomter, bygninger, annen fast eiendom 1, Maskiner, inventar, transport midler o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investering i tilknyttet selskap / felleskontrollert virksomhet Investering i aksjer og andeler Lån til foretak i samme konsern Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Tomter til utbyggingsformål Tomter til utbyggingsformål Sum tomter til utbyggingsformål Prosjekt under utførelse 0 0 Prosjekt Sum prosjekt under utførelse Fordringer Kundefordringer Fordringer konsern / Mottatt konsernbidrag Andre kortsiktige fordringer Opptjent ikke utfakturert prosjekter Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd og kontanter Sum bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

8 TILLEGGSOPPLYSINGER/NOTER 2014 NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG MORSELSKAP BALANSE NOTE GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Konsernets egenkapital Minoritetens andel av egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelse Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Gjeld til konsernselskap Byggelån tilknyttet ikke utfakturerte prosjekt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL I styret for Nedre Buskerud Boligbyggelag. Drammen, 28. april 2015 Noter til årsregnskapet - Tilleggsopplysninger til årsregnskapet 2014 Opplysninger om regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Nedre Buskerud Boligbyggelag og følgende datterselskaper: Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS 100 % DBBL Eiendomsselskap AS 100 % Byggtek AS 100 % Utbygging AS 100 % Vaktmesterservice AS 100 % Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter er innarbeidet etter egenkapitalmetode. Driftsinntekter Inntekter fra leverte tjenester inntektsføres i den periode tjenesten utføres. Boligbyggelagets administrasjonsgodtgjørelse for forvaltningstjenester ved nybygging inntektsføres i takt med utførelsen av tjenestene. Leieinntekter inntektsføres i leieperioden. Nybyggprosjekter gjennomføres i regi av Utbygging AS. Regnskapsføring skjer i samsvar med NRS 2 - Anleggskontrakter. Dette innebærer at resultatføring skjer i takt med fullføring av prosjektet, og kontraktskostnad sammenstilles med opptjent inntekt. Fullføringsgraden måles som andel påløpte kontraktskostnader målt mot totale kontraktskostnader. Tomtekostnad tas ikke med når fullføringsgrad beregnes, da denne kostnaden ikke gir et bilde av fremdriften av utbyggingsprosjektet. Resultatføringen skjer dermed med opparbeidet andel av sluttprognose basert på pålitelig vurdering av fullføringsgrad. Det inntektsføres ingen prosjektfortjeneste på eventuell usolgt andel av prosjektet. Klassifisering og generelle regler for vurdering av balanseposter. Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter balansedagen. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for avskrivninger. Til grunn for avskrivningsplaner ligger individuelle vurderinger av forventet økonomisk levetid. Tomter Tomter er innkjøpt med tanke på bygging av boliger for boligbyggelagets medlemmer. I balansen er disse oppført til anskaffelseskost med tillegg av kjøpsomkostninger. Finansielle anleggsmidler Langsiktige fordringer og investeringer (eierandeler) i andre selskaper, herunder datterselskaper, er oppført til det laveste av antatt virkelig verdi og kostpris. Pensjoner Boligbyggelaget har kollektiv innskuddsbasert pensjonsordning for de ansatte. Den årlige premien er basert på en andel av den ansattes lønn, og betalt premie er den endelige kostnaden for. Det er derfor ingen regnskapsmessig forpliktelse ved årets utgang knyttet til denne ordningen. Skatter, skattekostnad og utsatt skatt/skatttefordel Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt / skattefordel beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom fremtidige skattepliktige overskudd. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres, er oppført netto i balansen. Kontantstrøm Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko, kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid på mindre enn 3 år. Tore Einar Hansen Liv Stabæk Turid Jonassen Arve Fjeld Styreleder Kirsten Lill Heggelund Kristian Cronblad Andersen Espen Ellingsen Steinar Kjærnli Administrerende direktør 14 15

9 TILLEGGSOPPLYSINGER/NOTER STYRETS BERETNING Note 1. Varige driftsmidler Note 2. Driftsinntekter Driftsløsøre, inventar, verktøy, Tomt Varige driftsmidler kontormaskiner, bil og bygning Goodwill Totalt Akk.ansk.kost pr Tilgang i året Avgang i året Akk.ansk.kost pr Opptjente inntekter, byggeprosjekter Provisjon salg av nye og brukte boliger Forvaltningstjenester Org.messige inntekter/medlemskontigent Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Note 3. Personalkostnader, godtgjørelser og pensjonskostnader (OTP) Avskrevet tidligere år Avskrevet i år Akk.avskr. på dr.m. solgt/utrang. i året Akk.avskr.pr Bokført verdi pr Avskrivningssatser, lineært 10-33% Økonomisk levetid 3-10 år ET Driftsløsøre, inventar, verktøy, Tomt og Varige driftsmidler kontormaskiner, bil bygning Goodwill Totalt Akk.ansk.kost pr Tilgang i året Avgang i året Akk.ansk.kost pr Avskrevet tidligere år Avskrevet i år Akk.avskr. på dr.m. solgt/utrang. i året Akk.avskr.pr Antall årsverk sysselsatt: 36,0 36,7 56,0 57, Lønn, feriepenger med mer Arbeidsgiver avgift Pensjonskostnader Andre lønns- og personalkostnader Sum lønn og personalkostnader Godtgjørelser Styret Valgkomitéen Samlet Styrehonorarer Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder har vært kr Daglig leder er på linje med de øvrige ansatte med i bedriftens pensjonsordning. Andel premie til pensjonsordningen inngår i nevnte sum. med tilhørende datterselskaper har valgt å benytte en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. Forsikringen omfatter også premiefritak v/arbeidsudyktighet, uførepensjon og barnepensjon som ikke dekkes av innskuddsordningen. Verdien av denne forpliktelsen er aktuarberegnet og fremgår av balansen i. har en avsetning i regnskapet for fremtidige pensjonsforpliktelse for 2 ansatte i tidligere Nedre Eiker Boligbyggelag. har selv beregnet nåverdien av disse forpliktelsene, dvs at de ikke er beregnet av aktuar. Bokført verdi pr Avskrivningssatser, lineært 10-33% 2-10 % Økonomisk levetid 3-10 år år Beregnede forpliktelser i regnskapet og øvrige konsernselskaper benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Avskrivningplanene er satt ut fra en vurdering av levetid for de ulike driftsmidlene basert på erfaring fra vår virksomhet. Kopieringsmaskiner og andre kontormaskiner Inventar Dataservere, printere med mer Bygninger Tomt 5 år 10 år 4-5 år 50 år Ingen avskrivning Nåverdi av årets pensjonsopptjening Kapitalkostnad av pensjonsforpliktelsen (netto) Aktuarielt tap / - gevinst Administrasjonskostnader Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Opptjente pensjonsforpliktelser pr (nto) Resultatført pensjonskostnad i perioden Inn- / utbetalinger i perioden AGA av innbetaling pensjonsmidler Aktuarberegnede pensjonsforpliktelser pr

10 TILLEGGSOPPLYSINGER/NOTER STYRETS BERETNING Ikke aktuarberegnede forpliktelser: Opptjente pensjonsforpliktelser pr (nto) Årets endring Beregnede pensjonsforpliktelser pr Totale pensjonsforpliktelser konsern Nåverdi av årets pensjonsopptjening Kapitalkostnad av pensjonsforpliktelsen (netto) Aktuarielt tap / - gevinst Administrasjonskostnader Arbeidsgiveravgift 0 0 Netto pensjonskostnad Opptjente pensjonsforpliktelser pr (nto) Resultatført pensjonskostnad i perioden Inn- / utbetalinger i perioden AGA av innbetaling pensjonsmidler 0 0 Aktuarberegnede pensjonsforpliktelser pr Ikke aktuarberegnede forpliktelser: Opptjente pensjonsforpliktelser pr (nto) Årets endring Ikke aktuarberegnede pensjonsforpliktelser pr Totale pensjonsforpliktelser De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer, hvor beregningene er gjort i henhold til NRS 6. Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 4,00 % 2,30 % Forventet avkastning pensjonsmidler 4,40 % 3,20 % Årlig forventet lønnsvekst 3,75 % 2,75 % Årlig forventet reg. av pensjoner under utbetaling 0,60 % 0,00 % Årlig forventet G-regulering 3,50 % 2,50 % Note 4 Skattekostnader, midlertidige forskjeller og grunnlag for utsatt skatt Skattegrunnlaget Betalbar skatt av inntekt Endring utsatt skattefordel For mye / lite avsatt skatt tidligere år Formuesskatt, betalbar Årets skattekostnad i resultatregnskapet Årets betalbare skatt fremkommer som følger: Grunnlag Skatt Grunnlag Skatt Resultat før skatt, inkl resultatandel tilknyttede selskap Resultatandel tilknyttede selskap Intern fortjeneste, eliminert i konsernregnskapet Endring i midlertidige forskjeller Permanente forskjeller Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes 0 0 Fremførbart underskudd Grunnlag skatt av årets inntekt Skattepliktig formue Betalbar skatt i balansen Midlertidige forskjeller mellom regnskap og skatt: Pr Pr Pr Pr Varige driftsmidler Fordringer Gevinst- og tapskonto Pensjonsforpliktelser Netto forskjeller Skattemessig fremførbart underskudd Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes Sum midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel av midlertidig forskjell Honorar til revisor: Konsern Revisor revisjon Revisor rådgivning SUM

11 TILLEGGSOPPLYSINGER/NOTER 2014 Note 5. Aksjer og eierandeler Note 6. Langsiktige fordringer Datterselskaper og tilknyttet selskap 20 Firma Garanti Eiendomsmekling Nedre Buskerud AS Drammen 100 % DBBL Eiendomsselskap AS Drammen 100 % Utbygging AS Drammen 100 % Byggtek AS Drammen 100 % Vaktmesterservice AS Drammen 100 % Sum datterselskaper Tilknyttet selskap/ felleskontrollert virksomhet Forretningskontor Forretningskontor Eierandel / stemmerett Prosjekt Boligfinans AS Lillestrøm 50 % *) Cappelensgate 14/16 AS Drammen 50 % Solsvingen Utvikling AS Drammen 50 % Losjeplassen Holding AS Drammen 50 % Spikkestadkvartalene Bolig AS Oslo 33 % Spikkestadkvartalene Bolig KS Oslo 33 % Sum tilknyttet selskaper/felleskontrollert virksomhet *) Selskapet er opprettet ultimo 2014 og har ikke hatt drift eller avgitt regnskap for Boligbyggelagets aksjer og eierandeler i andre selskaper: Eierandel / stemmerett Andel egenkapital Antall Pålydende Bokført verdi Garanti Holding AS BBL Datakompetanse Uni Storebrand Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Partner Byen Vår Drammen (42 aksjer) 42 1 Sum aksjer og andeler i andre selskaper Konsernets aksjer og eierandeler i andre selskaper: Antall Pålydende Bokført verdi Garanti Holding AS BBL Datakompetanse Uni Storebrand Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Partner Byen Vår Drammen (42 aksjer) 42 1 Boligbyggelagene i Norge Oppgjør AS Sum aksjer og andeler i andre selskaper Egenkapital Andel resultat 2014 Resultat 2014 Bokført verdi Bokført verdi Kostpris for aksjene Aksjene i Vaktmesterservice AS er nedskrevet til kr 1 i regnskapet til. Nedskrivningen er belastet regnskapet i Bokført verdi av øvrige aksjer og andeler i tilknyttede selskaper / felleskontrollert virksomhet er oppført i balansen til kostpris justert med andel av selskapets resultat i vår eiertid samt eventuell tilbakebetaling av kapital til eierne og mottatt utbytte Langsiktige fordringer, NUAS Langsiktige fordringer, GENB Ansvarlig lån Vaktmesterservice AS Sum langsiktige fordringer har gitt NUAS 3 lån eller tilsagn på lån. Disse er som følger: 1) Lån til NUAS på NOK 10 mill knyttet til prosjekt Losjeplassen. Som sikkerhet for denne gjelden er det tegnet pant i aksjer i Losjeplassen Utvikling AS, bokført verdi Gjelden forfaller til betaling ) Lån med en ramme på NOK 6 mill, herav trukket opp NOK 5 mill. Dette låneforholdet skal i henhold til låneavtalen sikres ved pant i eiendommen som skal eies av Rød Utvikling AS. Gjelden forfaller til betaling ) Rammelån kr 30 mill knyttet til flere prosjekter. Som sikkerhet for dette lånet er stilt: a) Pant i Utbygging AS sine aksjer (50%) i Losjeplassen Holding AS b) Pant kr 30 mill i gnr 10, bnr 167 og 168, og gnr 109, bnr 177 i Drammen kommune. Hjemmelshaver Utbygging AS, prosjekt Rød på Gulskogen c) Pant kr 30 mill i gnr 46, bnr 132 i Nedre Eiker kommune. Hjemmelshaver, Granittlia Terrasse Borettslag. Av dette rammelånet på kr 30 mill er det trukket opp kr 5 mill per Den totale lånerammen, kr 30 mill, forfaller i sin helhet til betaling Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS har lånt kr av. Forfall har ytet Vaktmesterservice AS et ansvarlig lån på NOK Lånet forfaller i sin helhet og inngår i kortsiktige fordringer på konsernselskap i balansen til. Note 7. Bankinnskudd for bundne midler og klientmidler Skattetrekkskonto Klientmidler og klientansvar Andre bundne midler Klientmidler tilhører klienter og er ikke oppført i balansen. I posten bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmidler. I NUAS er NOK satt av på konto som er bundet som sikkerhet for garantier i forbindelse med byggeprosjektet i Elveparken Vest trinn 2. Garantiperioden utløper sommeren Note 8. Egenkapital og disponeringer Andelskapital Annen egenkapital Sum Egenkapital pr Nye medlemmer i året Utmeldte medlemmer i året Årets resultat Egenkapital pr Andelskapital Annen egenkapital Sum Egenkapital pr Nye medlemmer i året Utmeldte medlemmer i året Årets resultat Egenkapital pr

12 KONTANTSTRØMANALYSE 2014 Note 9 - Langsiktig gjeld, pantstillelser Av selskapets bokførte gjeld er sikret ved pant Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet: Bygning med tomt - Nedre Torggate 5/ Varelager og prosjekt under utarbeidelse Sum pantsatte eiendeler Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets utgang (inkludert i ovenstående) Konsern Langsiktig gjeld kredittinstitusjoner Styret i har vedtatt å avgi en selvskyldnerkausjon overfor Skanska Norge AS som sikkerhet for NUAS sine kontraktsforpliktelser etter NS8407 på 17,5% av kontraktsbeløpet, ca kr 19,2 mill i boligprosjektet Granittlia Terrasse i Solbergelva. NUAS har påtatt seg et ansvar som selvskyldnerkausjonist for eventuelle krav som Røyken Eiendom (kjøper) måtte få overfor Spikkestedkvartalene Bolig KS (SKB, selger) i forbindelse med avtale om kjøp av 27 omsorgsboliger og 1 næringsareal i Spikkestad Omsorgsbolig AS. Selvskyldnerkausjonen stiller proratarisk fra deltakerne i SKB med 1/3 hver og NUAS s ansvar er begrenset til kr 1,5 mill. Kausjonen har en varighet på 5 år etter overtakelse. Note 10 Usikkerhet og betingede utfall Løpende inntektsføring av prosjekter innebærer usikkerhet da man baserer seg på estimater og vurderinger. For igangværende prosjekter er det usikkerhet knyttet til fremdrift, tvister, garantiarbeide, sluttprognose og så videre. Det endelige resultatet for et prosjekt kan derfor avvike fra den forventede sluttprognose. Det kan også forekomme tvister som avgjøres ved voldgift eller rettsak. Det er gjort avsetninger for tvister og garantikostnader i prosjektregnskapet knyttet til hvert prosjekt der dette antas å være sannsynlig. Konsern NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG MORSELSKAP KONTANTSTRØMANALYSE Likvider tilført / brukt på virksomheten: Årsresultat Ordinære avskrivninger /- Endring i utsatt skatt Tilført årets virksomhet /- Endring i debitorer og kreditorer, byggelån /- Endring prosjekter / tomter for boligbygging /- Endring i andre tidsavgrensingsposter A = Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført / brukt på investeringer: Netto investeringer i varige driftsmidler /- Endring andre investeringer B = Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført / brukt på finansiering: Nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetaling av egenkapital C = Netto likviditetsendring fra finansiering Likviditetsbeholdning pr : A+B+C Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr : Note 11 Tomt, eierforhold / hjemmel Tomter til utbyggingsformål inneholder tomt i Røyken kommune, bokført verdi kr I forbindelse med kjøpet ble den formelle hjemmelen overført direkte til boligselskapet som er planlagt bygget på tomta. Dette for å unngå at hjemmel til eiendommen overføres mer enn en gang. har eiendomsrett til denne tomta. Etter avtale har boligselskapet ikke rett til å forføye verken faktisk eller rettslig over eiendommen før oppgjør fra boligselskapets side er gjennomført

13

14 Notater Notater STYRETS BERETNING

15 NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG UTBYGGING GARANTI EIENDOMSMEGLING BYGGTEK LEVERER FØLGENDE TJENESTER: Eiendomsmegling Verdivurdering Boligbygging - Eiendomsutvikling Forretningsførsel Rådgivning Kurs og opplæring Medlemsservice Forkjøpsrett Våtromssjekk El-sjekk Vannsjekk Byggeledelse Rehabilitering Vedlikeholdsplaner Vaktmestertjenester Les mer på: Nedre Buskerud Boligbyggelag. Nedre Torgg. 5 /7, 3015 Drammen. Telefon: E-post:

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NBBO ÅRSRAPPORT 2013. der folk trives...

NBBO ÅRSRAPPORT 2013. der folk trives... NBBO ÅRSRAPPORT 2013 der folk trives... Innholdsfortegnelse 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2013...5 Forvaltning....6 Medlem...6 Fakta om NBBO og datterselskapene...8-11 2. Årsregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer