NBBO ÅRSRAPPORT der folk trives...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NBBO ÅRSRAPPORT 2013. der folk trives..."

Transkript

1 NBBO ÅRSRAPPORT 2013 der folk trives...

2 Innholdsfortegnelse 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene Forvaltning....6 Medlem...6 Fakta om NBBO og datterselskapene Årsregnskap Resultatregnskap...12 Balanse...13 Noter til årsregnskapet...16 Kontantstrømanalyse Revisjonsberetning NBBO - der folk trives...

3 I 2011 kjøpte NBBO gjennom NBBO Byggtek AS 50% av aksjene. Aksjeposten ble senere overført til NBBO. Høsten 2013 ervervet NBBO resten av aksjene i selskapet og selskapet ble et heleid datterselskap. Vi er veldig glade for å oppleve en solid vekst i medlemsmassen, og vi har nå passert medlemmer. Prosjektet Åkertunet Borettslag i Spikkestad ble lansert i mars 2014 med byggestart våren/sommeren Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for 2013 for Nedre Buskerud Boligbyggelag. Grafisk produksjon av TIBE drammen - NBBO - der folk trives... 3

4 Styret i Nedre Buskerud Boligbyggelag: Steinar Kjærnli Tore E. Hansen Liv Stabæk Arve Fjeld Turid Jonassen Kristian Cronblad Andersen Espen Ellingsen Kirsten Hegglund Markedsområdene er definert som: Medlemsservice. Forvaltning (både teknisk og økonomisk administrativt). Salg (Garanti Eiendomsmegling). Boligbygging (NBBO Utbygging). Styrets årsberetning 2013 Hovedtrekk 2013 har vært nok et spennende og godt år for oss i Nedre Buskerud Boligbyggelag. De gode resultatene skyldes den flotte innsatsen alle våre medarbeidere legger ned hver dag for å yte god service og gode tjenester til alle våre kunder har vært et mellomår i forhold til bygging av nye boliger for oss, men vi har benyttet tiden godt og vil legge ut flere spennende nye boligprosjekter i løpet av Dette håper vi vil være til glede for både gamle og nye medlemmer i NBBO. Vi ser at Nedre Buskerud som region stadig er attraktiv og Buskerud opplever fortsatt befolkningsvekst. Boligbyggingen har likevel stoppet litt opp i Drammensområdet kanskje mest fordi bankene har strammet litt inn på sin kredittpraksis men også fordi prisene på nye boliger har steget så mye at det nærmer seg taket i forhold til folks betalingsevne. Regulering av nye områder som bl.a. Sundland har også strukket ut i tid. Med bakgrunn i usikkerheten om videre utvikling av dette området, inngikk vi en avtale om å selge våre aksjer i selskapet Gulskogen Hage-by Utvikling AS som vi eide halvparten av sammen med Rom Eiendom AS. Midlene vi har frigjort i forbindelse med dette aksjesalget gjør at vi kan realisere andre og mer nærliggende prosjekter i tid nå framover til glede for våre medlemmer. I 2013 overtok NBBO alle aksjene i NBBO Vaktmesterservice AS. Dermed er selskapet blitt et heleid datterselskap i NBBO konsernet. Selskapet har slitt litt med varierende lønnsomhet de siste 2 årene. Vi ønsker allikevel å satse ytterligere på dette området gjennom dette selskapet for at vi skal kunne tilby gode rengjørings- og vaktmestertjenester for våre kunder. Dette er tjenester som i økende grad er etterspurt blant boligselskapene og med den nærheten vi har til våre kunder mener vi at det er naturlig å tilby denne typen tjenester i NBBO. Selskapet er nok likevel nødt til å bli noe større slik at vi kan gi et enda bedre tilbud til boligselskapene i hele vårt område. Vi tror det i årene framover vil være økende behov for å kjøpe denne typen tjenester. Kjøp av slike tjenester frigjør tid til å fokusere på andre oppgaver både for styremedlemmer og andelseierne, og bidrar til å skape et godt og trivelig bomiljø for alle i borettslagene og sameiene. Vi har også etablert et regionalt nettverk sammen med andre boligbyggelag her på det sentrale 4 NBBO - der folk trives...

5 NBBO - der folk trives Nedre Buskerud Boligbyggelag med alle datterselskapene har visjonen «NBBO Der folk trives». NBBO skal være en solid og dynamisk aktør i boligmarkedet og arbeide for å skape gode hjem for medlemmene og fremme medlemmenes interesser ved å: Skape gode boliger i et godt bomiljø til riktige priser. Levere boligtilknyttede tjenester til konkurransedyktige priser og kvalitet. Den positive utviklingen med flere boligselskaper til forvaltning fortsatte også i Ved utgangen av året har NBBO forretningsførerkontrakt med 334 boligselskaper. Tilby og videreutvikle gode medlemsfordeler. NBBO og datterselskapene arbeider etter de målsettingene som er trukket opp i vår mål- og handlingsplan som er vedtatt i styret og gjeldende for perioden fram til 1. januar Vi opplever godt oppslutning og engasjement fra hele organisasjonen om planen som er et levende styringsdokument for vår virksomhet. For å gjennomføre våre målsettinger er planen delt inn i markedsområdene nybygg, forvaltning, salg og medlem. troverdighet, folk langsiktighet Der Nærhet, - trives østlandsområdet. Dette samarbeidet består av Gjøvik og Omegns Boligbyggelag (GOBB), Ringbo BBL, NBBO, Larvik Boligbyggelag (LABO), Vansjø Boligbyggelag (Moss) og Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag. Ved å stå samlet på vegne av våre felles medlemmer får vi et enda sterkere forhandlingsgrunnlag og blir mer interessante for potensielle samarbeidspartnere. Dette samarbeidet har også ført til etablering av et felles oppgjørsselskap for våre eiendomsmeglerforetak ved etableringen av Boligbyggelagene i Norge Oppgjør AS. Medlemsveksten har fortsatt gjennom hele 2013 og NBBO passerte i november medlemmer. Dette er nok en milepæl og noe vi er stolte og meget godt fornøyde med. Forkjøpsretten er vår største medlemsfordel, men vi har gjennom vår medlemsavdeling et sterkt fokus på gode rabattavtaler for medlemmene i tillegg til medlemsbladet som vi er meget stolte av. NBBO magasinet ble laget i 4 utgaver i Hva skjedde i markedsområdene i 2013? Boligbygging NBBO ferdigstilte et byggeprosjekt med 44 leiligheter i Elveparken Vest Trinn 2 i Alle leilighetene var solgt ved innflytting i juni Hele Elveparken området nærmer seg nå ferdigstillelse, og det er kun et byggeprosjekt igjen (Fremtiden Borettslag) som ferdigstilles sommeren Området fremstår i dag som tidsriktig og moderne med blokkbebyggelse samtidig som det er landlig med flott beliggenhet og nærhet til Drammenselva. Selv om vi i 2013 kun ferdigstilte et borettslag har vi brukt tiden godt og har mange planer for boligutvikling og bygging av borettslag i årene framover. Prosjektet Åkertunet Borettslag i Spikkestad ble lansert i mars 2014 med byggestart våren/sommeren Dette er et borettslag med 23 rekkehus som kan passe godt for familier i etableringsfasen samt barnefamilier. Vi tror det er et behov for denne typen boliger i Spikkestad som er et vekstområde med gode tilbud til barn og unge. Videre har vi vårt store prosjekt i Drammen Sentrum Losjeplassen Vest. Dette er et samarbeid med AF Gruppen Norge AS som har planlagt lansering høsten Med over 100 leiligheter vil dette NBBO - der folk trives... 5

6 være det største borettslaget NBBO har bygget på mange år. Det vil bli leiligheter i mange ulike størrelser og prisklasser til glede for de av våre medlemmer som ønsker seg ny leilighet i Drammen Sentrum. Vi har kjøpt en tomt i Solbergelva i Nedre Eiker ikke langt fra grensen til Drammen. Prosjektet Granittlia Terrasse borettslag er ferdig regulert og vi håper å lansere disse terrasseboligene høsten 2014 eller eventuelt våren Sammen med AF gruppen Norge AS og H. Strøm Holding AS har vi et samarbeid om utvikling av et større område øst for det gamle Elopakbygget like ved jernbanestasjonen i Spikkestad Sentrum. Dette er et stort område hvor det skal utvikles både kjøpesenter og kommunale boliger i tillegg til borettslag og sameier. NBBO er deleier med 1/3 eierskap og skal stå for praktisk organisering og stifting av borettslagene samt salg og forvaltning etter hvert som dette området utvikles. Vi har også innledet et samarbeid med Vasstulan Eiendomsutvikling AS for utvikling av Fjell Nordre, et område mellom Solsvingen og Austadveien på ca. 9 mål. Vi har stiftet Solsvingen Utvikling AS som eies av Vasstulan og NBBO Utbygging AS på 50/50 basis og selskapet har inngått avtale med grunneier om kjøp. Eiendommen må reguleres og vi håper å få bygget 40 rekkehusboliger i dette prosjektet. Det er også etablert et samarbeid med Drammen Eiendom KF om områdene Rød Øst og Vest på Gulskogen i Drammen. Dette er et forholdsvis stort område på ca. 50 mål som ligger i et av de områdene kommunen ønsker boligutvikling i årene fremover. Her er det noen utfordringer i forhold til å dekke kostnader til infrastruktur inkludert blant annet en kostbar jernbaneundergang, men sammen med bl.a. Block Watne som også er en stor tomteeier i dette området, håper vi å finne fram til gode løsninger med kommunen. Forvaltning Vår forvaltningsvirksomhet har opplevd en jevn og stabil vekst de siste årene, og vi passerte boliger til forvaltning i løpet av det siste året. Denne utviklingen ser ut til å fortsette også fremover og vi får stadig forespørsler om å overta som forretningsfører for boligselskaper som vi ikke har levert tjenester til tidligere. Dette er veldig hyggelig og viser at vi leverer gode tjenester til riktig pris. Samtidig som vi ønsker nye kunder velkommen har vi sterkt fokus på å yte god service og kvalitet til alle våre kunder som har NBBO som forretningsfører og leverandør av forvaltningstjenester. Vår viktigste oppgave er å levere gode tjenester til de kundene vi har i dag. Vårt heleide datterselskap NBBO Byggtek AS som utfører teknisk forvaltning samt bygge- og prosjektledelse for boligselskapene fikk nok et godt år i Vi er glade for at så mange boligselskaper etter hvert har fått fokus på planmessig vedlikehold av bygningsmassen. I samarbeid med NBBO Byggtek AS får styrene bistand til gjennomføring av vedlikeholdsarbeid for å sikre at verdiene og kvaliteten i bygningsmassen blir ivaretatt. Medlem MEDLEMSUTVIKLING I NBBO 2013 ble et meget godt år med en medlemsvekst på medlemmer og NBBO har pr totalt medlemmer. 568 medlemmer meldte seg ut av NBBO i Juniormedlemskap for barn under 18 år har fortsatt å være en viktig driver for denne medlemsveksten og vi har ved utgangen av 2013 totalt 2876 medlemmer under 18 år. Det betyr at vi også i år har fått mer enn 500 nye juniormedlemmer. Dette er vi godt fornøyd med. Vi forventer en fortsatt økning i vår medlemsmasse de nærmeste årene og har et mål om å oppnå medlemmer fram til 1. januar Antall medlemmer FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er kanskje den viktigste medlemsfordelen for medlemmene i Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO). Forkjøpsretten gir et medlem ansiennitet til å tre inn i et bud og dermed gå foran og kjøpe boligen i NBBO sine tilknyttede borettslag. Totalt ble forkjøpsretten benyttet i 20 % av eierskiftene i våre tilknyttede borettslag. MEDLEMSBLAD, VERDT Å VITE OG NETTSIDER Medlemsbladet er sammen med nettsiden de viktigste kommunikasjonskanalene mellom NBBO og medlemmene. Bladet kom i 2013 ut i 4 utgivelser med et opplag på Bladet blir sendt til samtlige medlemmer, andre boligbyggelag og andre aktuelle kundegrupper. Bladet har hatt som hovedfokus å vise til selskapets totale tjenestespekter, hvor datterselskapene har vært en naturlig del. Det skal bidra til en økt forståelse og interesse for hva NBBO kan tilby og levere til våre markeder. MEDLEMSTILBUD NBBO har i dag avtale med over 30 ulike partnere i vårt nærområde som tilbyr rabatterte produkter og tjenester for våre medlemmer. I hovedsak har vi knyttet våre medlemsavtaler opp mot leverandører som tilbyr boligrelaterte produkter og tjenester som vi mener kan være av interesse for våre medlemmer. Dette er et satsningsområde fremover og vi mener at vi har et godt grunnlag til å fremforhandle gunstige avtaler i kraft av vår størrelse som en medlemsorganisasjon med over medlemmer. 6 NBBO - der folk trives...

7 Forvaltning FORVALTNING, FORRETNINGSFØRSEL OG RÅDGIVNING Den positive utviklingen med flere boligselskaper til forvaltning fortsatte også i Ved utgangen av året har NBBO forretningsførerkontrakt med 334 boligselskaper. Dette er langvarige kundeforhold som gir stabile og gode inntekter for selskapet. Forvaltningsområdet (forvaltning og regnskapsavdelingen) sysselsetter også den største andelen av de ansatte i NBBO. Forvaltningsområdet kjennetegnes av høyt kvalifiserte medarbeidere som jobber for at våre boligselskaper skal få en best mulig rådgivning og støtte slik at styrene i boligselskapene får en best mulig hverdag i sitt daglige arbeid. Vi tilbyr et totalkonsept som inkluderer rådgivning, forvaltning og regnskapsførsel sydd sammen i en fast forretningsførerkontrakt som blir verdsatt av våre kunder boligselskapene. Likevel jobber avdelingene kontinuerlig med å utvikle tjenestetilbudet til våre kunder, slik at vi sikrer en god leveranse også i fremtiden. STYREPORTAL NBBO lanserte styreportal inkludert elektronisk fakturahåndtering for våre boligselskaper høsten I styreportalen kan man blant annet attestere fakturaer elektronisk samt følge med på oppdaterte regnskapstall, beboerlister mv. Det jobbes med å utvikle bruksområdene ytterligere slik at dette blir en god og fullverdig elektronisk løsning for styrene og beboerne i boligselskapene. Ved utgangen av 2013 er så godt som alle våre boligselskaper etablert med Portalen som hovedløsning for fakturabehandling. Oversikt over forretningsførervirksomheten i NBBO pr Boligselskap Antall boligselskap Antall boliger til forvaltning Tilknyttede borettslag Frittstående borettslag Eierseksjonssameier Aksjeselskap Stiftelse Sum totalt EIERSKIFTER OG INFOLAND Det ble registrert 926 eierskifter i våre borettslag i Dette inkluderer også familieoverdragelser. I tillegg kommer 132 eierskifter i boligsameier. NBBO leverer boligopplysninger i tilknytning til eierskifter via innholdsleverandøren Infoland. I 2013 ble det levert 1058 meglerpakker som er en økning på 10 stk. fra Alle bestillingene er levert innen fristen på 3 virkedager fra bestilling. TEMAKVELDER Forvaltningsavdelingen har et bredt program med temakvelder for våre forvaltningskunder. Det er et viktig satsningsområde å bidra til å skolere styrene i boligselskapene slik at hverdagen i styret kan bli så enkel og forståelig som mulig. I 2013 har vi hatt temakvelder som omhandlet nett og medier, budsjett og budsjettforståelse, kurs for nye tillitsvalgte i grunnleggende styrearbeid samt juridiske temaer inkludert gjennomføring av en generalforsamling. I tillegg hadde vi det årlige høstkurset som vi denne gangen avholdt på Hadeland med god deltakelse fra våre borettslag. NBBO - der folk trives... 7

8 Fakta om NBBO og datterselskapene Visjonene til NBBO er «NBBO Der folk trives» NBBO skal være en solid og dynamisk aktør i boligmarkedet og arbeide for å skape gode hjem for medlemmene og fremme medlemmenes interesser ved å Skape gode boliger i et godt bomiljø til riktige priser. Levere boligtilknyttede tjenester til konkurransedyktige priser og kvalitet. Tilbyd og videreutvikle gode medlemsfordeler. Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO) eies av våre medlemmer og totalt har vi medlemmer pr i Drammen og omegn. Nedre Buskerud Boligbyggelag er organisert med tre linjeavdelinger samt 5 underliggende heleide datterselskaper. I tillegg har NBBO deleierskap (50 % andel) i ytterligere 5 selskaper. Organisasjonskart NBBO konsern NBBO Generalforsamling/styre Adm. dir. Steinar Kjærnli Ass. dir. Jan Morten Røkaas Forvaltningsavdelingen Administrasjonsavdelingen Medlemsavdelingen Regnskapsavdelingen NBBO utbygging AS Dagl. leder Tor Engebakken 100% 100% 100% 100% Garanti Eiend. megl. N. Buskerud AS Dagl. leder Ronny Abeltun DBBL s Eiendomsselskap AS (N. Torggt. 5/7) Dagl. leder Øystein Størdal NBBO Byggtek AS Dagl. leder Kyrre Hagen 100% NBBO Vaktmester Service AS Odd Wallestrand 33% Spikkestadkvartalene bolig KS AF gruppen Norge AS 33,3% H. Strøm Holding AS 33,3% 50% Cappelensgate 14/16 AS Cappelensgt Boligutvikling AS 50% 50% LosjeplassenHolding AS AF gruppen Norge AS 50% 50% Rød Utvikling AS Drammen Eiendom KF 50% 50% Solsvingen Utvikling AS Vasstulan Eiendomsutvikling AS 50% Pr februar 2014 NBBO og datterselskapene arbeider etter de målsettingene som er trukket opp i vår mål- og handlingsplan som er vedtatt i styret og gjeldende for perioden fram til 1. januar Vi opplever godt oppslutning og engasjement fra hele organisasjonen om planen som er et levende styringsdokument for vår virksomhet. 8 NBBO - der folk trives...

9 DE TILLITSVALGTE I NBBO I PERIODEN 2013/2014 HAR VÆRT: STYRET Tore Einar Hansen Leder Ikke boende medlem (Drammen) Liv Stabæk Nestleder Fjellhagen borettslag Turid Jonassen Styremedlem Selvbygg borettslag (frittstående brl.) Arve Fjeld Styremedlem Ikke boende medlem (Nedre Eiker) Kirsten Heggelund Styremedlem Ikke boende medlem (Drammen) Espen Ellingsen Styremedlem Løeveien II borettslag Kristian Cronblad Andersen Ansattes representant Nordbylia borettslag VARAREPRESENTANTER TIL STYRET Svenn Erik Fredriksen Karin Enerberg Stuldalen Tone Falck Olsen Vararepresentantene velges for ett år av gangen. Fjordparken borettslag Ikke tilvist bolig Ansattes vararepresentant VALGKOMITE Nils Einar Stablum Leder Fjellhagen borettslag Britt Skogmo Antonsen Medlem Fjordparken borettslag Sven Øyvind Kleverud Medlem Åshøgda borettslag John Eriksen Medlem Leder i 7 boligselskap Svenn Erik Fredriksen Medlem Fjordparken borettslag (oppnevnt av styret) Gulveig Nordalen Vararepresentant Hovdeskogen borettslag MØTER, REPRESENTASJON M.V. GENERALFORSAMLINGEN Møte for valg av delegerte fra ikke tilvist bolig ble avholdt 25. april NBBOs ordinære generalforsamling ble avholdt 6. Juni Foruten 90 delegater fra 58 borettslag møtte medlemmer av styret, valgkomitéen, administrasjonen og revisor. REVISOR Revisjonen utføres av BDO AS. STYRET Styret har i 2013 avholdt 9 styremøter og behandlet 57 saker. Ved årsskiftet 2013/2014 består NBBOs styre av 3 kvinner og 4 menn. Styrets leder er mann. Styrets arbeidsutvalg er etablert for særlig å forberede saker til styret. Styrets arbeidsutvalg har bestått av Tore E. Hansen, Liv Stabæk, Steinar Kjærnli og Jan Morten Røkaas. NBBO - der folk trives... 9

10 ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ I KONSERNET Ved utgangen av 2013 var det 62 ansatte i NBBO konsernet fordelt på henholdsvis: NBBO 36,67 årsverk, 40 ansatte NBBO Byggtek AS - 6,4 årsverk, 7 ansatte Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS 6,5 årsverk, 7 ansatte NBBO Vaktmester Service AS 6,5 årsverk, 7 ansatte. Styret er bevisst på likestilling og vil søke at krav som stilles på dette området etterfølges. Sykefraværet i NBBO i 2013 var på 5,29 %. Det høye sykefraværet i 2013 skyldes i stor grad langtidssykefravær hos enkelte arbeidstakere. Vi har stort fokus på tiltak og tilrettelegging som gjør at sykefraværet blir lavere i årene fremover. FOREBYGGENDE HELSEARBEID / BEDRIFTSIDRETTSLAG NBBO har eget bedriftsidrettslag som har til hensikt å inspirere til fysisk aktivitet for våre ansatte. Vi tror fysisk aktivitet bidrar til økt overskudd og trivsel på arbeidsplassen. Videre bidrar slik sosial aktivitet til et godt arbeidsmiljø ved at man blir godt kjent med hverandre. Dette bidrar igjen til å redusere sykefraværet i selskapet. NBBO BIL består av to ansatte som velges blant de øvrige ansatte for 2 år av gangen. Bedriftsidrettslaget sørger for at den økonomiske støtten blir utbetalt mot dokumentasjon. NBBO BIL blir årlig tildelt midler fra NBBO i forhold til vedtatt budsjett. I tillegg til bedriftsidrettslaget har NBBO også etablert tilbud om massasje for de ansatte som ønsker dette. Dette er et frivillig tilbud 2 ganger pr. måned som har fått god oppslutning. KOMPETANSEBYGGING Som en stor leverandør av boligrelaterte tjenester er det meget viktig med kontinuerlig utvikling og kompetansebygging for våre ansatte. NBBO ønsker hele tiden å legge til rette for at alle ansatte skal videreutvikle egen kompetanse til beste for selskapet. NBBO satser derfor betydelige ressurser på intern kursing av ansatte for å sikre at vi hele tiden har den nødvendige kompetansen for å være den beste leverandøren av boligrelaterte tjenester i vårt nedslagsfelt. Det er ikke gjennomført forsknings- eller utviklingsprosjekter i NBBO i året som har gått. NBBO OG MILJØET NBBO har ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø utover det som må anses som normalt for et boligbyggelag av vår størrelse. En rekke lover og forskrifter inneholder bestemmelser om universell utforming. I den grad NBBO har påvirkningskraft, jobber vi med tilpasninger i nye og eksisterende omgivelser. Ved nybygging og større anskaffelser foretas aktive valg for å sikre en universell utforming med må l om økt grad av tilgjengelighet. ARBEID MOT DISKRIMINERING Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter samt å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge språk, religion og livssyn. NBBO arbeider aktivt for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Dette er også nedfelt i våre etiske regler. Fakta om virksomhetsområdene i datterselskapene NBBO Utbygging AS NBBO Utbygging AS (NUAS) ble stiftet og har som formål å erverve, utvikle, bygge og selge fast eiendom samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet. Aksjekapitalen er på kr ,- med NBBO som eneaksjonær. Alle nye boligprosjekter som gjennomføres i regi av eller der Nedre Buskerud Boligbyggelag deltar som deleier, realiseres gjennom det heleide datterselskapet NBBO Utbygging AS. Selskapet fikk et årsoverskudd i 2013 på kr Prosjekter som er ferdigstilt i 2013 Elveparken Vest trinn II ble ferdigstill i mai/juni Alle leilighetene var solgt ved innflytting. Dette er det nest siste byggeprosjektet i på dette byggefeltet, som ligger idylliske til ned mot Drammenselva på Åssiden i Drammen (helt mot grensen til Nedre Eiker) Prosjekter som er igangsatt eller under bygging. Siste prosjekt som er lansert er Åkertunet Borettslag som er for salg nå våren Byggestart er planlagt i mai/juni Salg av Gulskogen Hage-by Utvikling AS Vårt datterselskap Gulskogen Hage-by Utvikling AS som vi eide halvparten av sammen med Rom Eiendom AS ble solgt for kr i Selskapet ble opprettet i På grunn av den uavklarte situasjonen i forhold til fremtidig utvikling for denne delen av Sundland/Gulskogen inngikk NBBO utbygging AS en avtale med Rom Eiendom AS om å selge vår del av selskapet til Rom. NBBO vil beholde en fortrinnsrett til boligbygging på deler av dette området dersom dette skulle bli aktuelt på et senere tidspunkt. Gevinsten på kr fra salget av aksjene skal benyttes til tomtekjøp og boligbygging i andre prosjekter til glede for alle våre medlemmer. Styret i NBBO Utbygging AS har bestått av Jan Morten Røkaas som leder samt Arne Riise og Steinar Kjærnli. Tor Engebakken er daglig leder i selskapet. NBBO Byggtek AS NBBO Byggtek AS ble stiftet 26. august 1996 som et samarbeidsprosjekt om tekniske tjenester mellom Lier Boligbyggelag, Nedre Eiker Boligbyggelag og Drammen og Omegn Boligbyggelag. Etter fusjon mellom Nedre Eiker Boligbyggelag og Drammen og Omegn Boligbyggelag høsten 2006 ble NBBO eneaksjonær fra årsskiftet Selskapets aksjekapital er på kr , ble et godt år for NBBO Byggtek med et årsresultat på kr Det har gjennom året vært god aktivitet innenfor dette virksomhetsområdet, og det er forventet ytterligere vekst i Styret i NBBO Byggtek AS har bestått av Steinar Kjærnli som styreleder og Unn Hege Nordhagen og Jan Morten Røkaas som medlemmer. Kyrre Hagen er daglig leder i selskapet. 10 NBBO - der folk trives...

11 Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS ble etablert Selskapet var en fortsettelse av NBBO sitt tidligere eiendomsmeglerselskap Drammensmegleren AS. Selskapet har som formål å drive eiendomsmegling, herunder salg, utleie, forretningsførsel samt rådgivning vedrørende fast eiendom. Selskapets aksjekapital er kr ,- med NBBO som eneaksjonær. Garanti Eiendomsmegling fikk et årsresultat med et underskudd på kr ,- i Året har vært utfordrende på flere måter, ikke minst på grunn av en tøff konkurransesituasjon kanskje spesielt på høsten Antall omsetninger i markedet har vært lavere enn normalt som følge av fallende priser på boliger i boligmarkedet. I tillegg har det fortsatt vært endringer blant de ansatte og daglig leder Steffen Aasand sluttet i selskapet i august Vi tror på et noe bedre år i 2014 blant annet fordi vi skal lansere egne prosjekter som Åkertunet og Losjeplassen Vest. I tillegg skal vi ha fokus på å levere de beste tjenestene i bruktboligmarkedet for å sikre lønnsomhet også når vi ikke selger egne boligprosjekter. Selskapet hadde ved årsskiftet 7 ansatte. Ronny Abeltun erstattet Steffen Aasand fra 1. september Styret har bestått av Steinar Kjærnli (styreleder) samt Jan Morten Røkaas og Ronny Abeltun. NBBO Vaktmester Service AS I 2011 kjøpte NBBO gjennom NBBO Byggtek AS 50 % av aksjene i dette selskapet. Aksjeposten ble senere overført til NBBO. Høsten 2013 ervervet NBBO resten av aksjene i selskapet og selskapet ble et heleid datterselskap. Bakgrunnen for denne satsingen er først og fremst å kunne levere gode servicetjenester til våre forvaltede boligselskaper da vi ser at vaktmester, vask og andre servicetjenester blir etterspurt i økende grad. Selskapet vil også levere tjenester til andre kunder. Vår målsetting med denne satsingen et at NBBO Vaktmester Service AS skal bli en foretrukket leverandør av disse tjenestene og vi har stor fokus på utvikling og vekst i dette selskapet. Vi håper derfor at Odd Wallestrand og hans 6 medarbeidere blir flere i løpet de nærmeste årene. Styret har bestått av Jan Morten Røkaas (leder) og Steinar Kjærnli. Økonomi NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG Regnskapet fra NBBO 2013 viser et årsresultat på kr Resultatet foreslås overført til annen egenkapital. I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger budsjett for 2014 og konsernets strategiplan for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling, med en likviditetsbeholdning pr på kr UTDRAG FRA ÅRSREGNSKAPENE I DATTERSELSKAPENE Selskap NBBO Utbygging Garanti NBBO Byggtek NBBO Vakt- DBBL Eiendoms-selskap Eiendomsmegling mester Service Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Resultat etter skatt I styret for Nedre Buskerud Boligbyggelag. Drammen, 28. april 2014 Tore Einar Hansen Liv Stabæk Turid Jonassen Arve Fjeld Styreleder Kirsten Lill Heggelund Kristian Cronblad Andersen Espen Ellingsen Steinar Kjærnli Administrerende direktør NBBO - der folk trives... 11

12 Årsregnskap for 2013 NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG MORSELSKAP RESULTATREGNSKAP KONSERN NOTE Driftsinntekter Salgsinntekter av varer og tjenester 2, Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Lønnskostnader Avskrivning varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader 0 0 Resultat tilknyttet selskap Gevinst ved salg av aksjer Finansinntekter Nedskrivning finansielle anleggsmidler Finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Minoritetens andel av resultat 0 0 Majoritetenes andel av resultat Sum Oppskrivninger og overføringer: 0 0 Avsetning til utbytte/konsernbidrag Overført til /fra annen egenkapital Avgitt/mottatt konsernbidrag Sum oppskrivinger og overføringer 12 NBBO - der folk trives...

13 ÅRSREGNSKAP ÅR 2013 NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG MORSELSKAP BALANSE KONSERN NOTE EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Rettigheter Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 0 0 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1, Maskiner, inventar, transport midler o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investering i tilknyttet selskap / felleskontrollert virksomhet Investering i aksjer og andeler Lån til foretak i samme konsern Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Tomter til utbyggingsformål Tomter til utbyggingsformål Sum tomter til utbyggingsformål Prosjekt under utførelse 0 0 Prosjekt Sum prosjekt under utførelse Fordringer Kundefordringer Fordringer konsern / Mottatt konsernbidrag Andre kortsiktige fordringer Opptjent ikke utfakturert prosjekter Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd og kontanter Sum bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER NBBO - der folk trives... 13

14 NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG MORSELSKAP BALANSE KONSERN NOTE GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Konsernets egenkapital Minoritetens andel av egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelse Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Gjeld til konsernselskap Byggelån tilknyttet ikke utfakturerte prosjekt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Drammen, 28. april 2014 Tore Einar Hansen Liv Stabæk Turid Jonassen Arve Fjeld Styreleder Kirsten Lill Heggelund Kristian Cronblad Andersen Espen Ellingsen Steinar Kjærnli Administrerende direktør 14 NBBO - der folk trives...

15 TILLEGGSOPPLYSINGER/NOTER 2013 Noter til årsregnskapet - Tilleggsopplysninger til årsregnskapet 2013 Opplysninger om regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Nedre Buskerud Boligbyggelag og følgende datterselskaper: Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS 100 % DBBL Eiendomsselskap AS 100 % NBBO Byggtek AS 100 % NBBO Utbygging AS 100 % NBBO Vaktmesterservice AS 100 % Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter er innarbeidet etter egenkapitalmetode. Driftsinntekter Inntekter fra leverte tjenester inntektsføres i den periode tjenesten utføres. Boligbyggelagets administrasjonsgodtgjørelse for forvaltningstjenester ved nybygging inntektsføres i takt med utførelsen av tjenestene. Leieinntekter inntektsføres i leieperioden. Nybyggprosjekter gjennomføres i regi av NBBO Utbygging AS. Regnskapsføring skjer i samsvar med NRS 2 - Anleggskontrakter. Dette innebærer at resultatføring skjer i takt med fullføring av prosjektet, og kontraktskostnad sammenstilles med opptjent inntekt. Fullføringsgraden måles som andel påløpte kontraktskostnader målt mot totale kontraktskostnader. Tomtekostnad tas ikke med når fullføringsgrad beregnes, da denne kostnaden ikke gir et bilde av fremdriften av utbyggingsprosjektet. Resultatføringen skjer dermed med opparbeidet andel av sluttprognose basert på pålitelig vurdering av fullføringsgrad. Det inntektsføres ingen prosjektfortjeneste på eventuell usolgt andel av prosjektet. Klassifisering og generelle regler for vurdering av balanseposter. Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter balansedagen. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for avskrivninger. Til grunn for avskrivningsplaner ligger individuelle vurderinger av forventet økonomisk levetid. Tomter Tomter er innkjøpt med tanke på bygging av boliger for boligbyggelagets medlemmer. I balansen er disse oppført til anskaffelseskost med tillegg av kjøpsomkostninger. Finansielle anleggsmidler Langsiktige fordringer og investeringer (eierandeler) i andre selskaper, herunder datterselskaper, er oppført til det laveste av antatt virkelig verdi og kostpris. Pensjoner, endring i regnskapsprinsipp Boligbyggelaget ansatte har kollektiv innskuddsbasert pensjonsordning for de ansatte. Den årlige premien er basert på en andel av den ansattes lønn, og betalt premie er den endelige kostnaden for NBBO. Det er derfor ingen regnskapsmessig forpliktelse ved årets utgang knyttet til denne ordningen. NBBO har også usikret pensjonsordning i form av avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP) gjennom LO / NHO-ordningen. Fra og med regnskapsåret 2007 er pensjonsforpliktelse knyttet til ordningen balanseført. Skatter, skattekostnad og utsatt skatt/skatttefordel Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt / skattefordel beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom fremtidige skattepliktige overskudd. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres, er oppført netto i balansen. Kontantstrøm Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko, kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende l øpetid på mindre enn 3 år. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. NBBO - der folk trives... 15

16 Note 1. Varige driftsmidler NBBO Driftsløsøre, inventar, verktøy, Tomt Varige driftsmidler kontormaskiner, bil og bygning Goodwill Totalt Akk.ansk.kost pr Tilgang i året Avgang i året Akk.ansk.kost pr Avskrevet tidligere år Avskrevet i år Akk.avskr. på dr.m. solgt/utrang. i året Akk.avskr.pr Bokført verdi pr Avskrivningssatser, lineært 10-33% Økonomisk levetid 3-10 år NBBO KONSERNET Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, bil Tomt og bygning Goodwill Varige driftsmidler Totalt Akk.ansk.kost pr Tilgang i året Avgang i året Akk.ansk.kost pr Avskrevet tidligere år Avskrevet i år Akk.avskr. på dr.m. solgt/utrang. i året Akk.avskr.pr Bokført verdi pr Avskrivningssatser, lineært 10-33% 2-10 % Økonomisk levetid 3-10 år år NBBO og øvrige konsernselskaper benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Avskrivningplanene er satt ut fra en vurdering av levetid for de ulike driftsmidlene basert på erfaring fra vår virksomhet. Kopieringsmaskiner og andre kontormaskiner Inventar Dataservere, printere med mer Bygninger Tomt 5 år 10 år 4-5 år 50 år Ingen avskrivning 16 NBBO - der folk trives...

17 TILLEGGSOPPLYSINGER/NOTER STYRETS BERETNING Note 2. Driftsinntekter NBBO NBBO KONSERN Opptjente inntekter, byggeprosjekter Provisjon salg av nye og brukte boliger Forvaltningstjenester Org.messige inntekter/medlemskontigent Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Note 3. Personalkostnader, godtgjørelser og pensjonskostnader (OTP) NBBO NBBO KONSERN Antall årsverk sysselsatt: 36,7 36,2 57,3 48, Lønn, feriepenger med mer Arbeidsgiver avgift Pensjonskostnader Andre lønns- og personalkostnader Sum lønn og personalkostnader Godtgjørelser Styret Valgkomitéen Samlet Styrehonorarer Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder har vært kr Daglig leder er på linje med de øvrige ansatte med i bedriftens pensjonsordning. Andel premie til pensjonsordningen er kostnadsført med kr i årsregnskapet. NBBO med tilhørende datterselskaper har valgt å benytte en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. I tillegg er det tegnet en uførhetsdekning som ikke dekkes av innskuddsordningen. Verdien av denne forpliktelsen må fortsatt aktuarberegnes og føres opp i balansen i NBBO. I tillegg ble det i 2011 tatt inn en avsetning i regnskapet for fremtidige pensjonsforpliktelse for 2 ansatte i tidligere Nedre Eiker Boligbyggelag. Det er beregnet en forpliktelse for underdekning i gammel AFP ordning. NBBO har selv beregnet nåverdien av disse forpliktelsene, dvs at de ikke er beregnet av aktuar. Beregnede forpliktelser i regnskapet Nåverdi av årets pensjonsopptjening Kapitalkostnad av pensjonsforpliktelsen (netto) Aktuarielt tap / - gevinst Administrasjonskostnader Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Opptjente pensjonsforpliktelser pr (nto) Resultatført pensjonskostnad i perioden Inn- / utbetalinger i perioden AGA av innbetaling pensjonsmidler Aktuarberegnede pensjonsforpliktelser pr NBBO - der folk trives... 17

18 Ikke aktuarberegnede forpliktelser: Opptjente pensjonsforpliktelser pr (nto) Årets endring Beregnede pensjonsforpliktelser pr Totale pensjonsforpliktelser NBBO konsern Nåverdi av årets pensjonsopptjening Kapitalkostnad av pensjonsforpliktelsen (netto) Aktuarielt tap / - gevinst Administrasjonskostnader Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Opptjente pensjonsforpliktelser pr (nto) Resultatført pensjonskostnad i perioden Inn- / utbetalinger i perioden AGA av innbetaling pensjonsmidler Aktuarberegnede pensjonsforpliktelser pr Ikke aktuarberegnede forpliktelser: Opptjente pensjonsforpliktelser pr (nto) Årets endring Ikke aktuarberegnede pensjonsforpliktelser pr Totale pensjonsforpliktelser De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer, hvor beregningene er gjort i henhold til NRS 6. Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 4,20 % 4,00 % Forventet avkastning pensjonsmidler 4,00 % 4,40 % Årlig forventet lønnsvekst 3,50 % 3,75 % Årlig forventet reg. av pensjoner under utbetaling 0,20 % 0,60 % Årlig forventet G-regulering 3,50 % 3,75 % Honorar til revisor: NBBO Konsern Revisor revisjon Revisor rådgivning SUM NBBO - der folk trives...

19 TILLEGGSOPPLYSINGER/NOTER STYRETS BERETNING Note 4 Skattekostnader, midlertidige forskjeller og grunnlag for utsatt skatt NBBO KONSERN Skattegrunnlaget Betalbar skatt av inntekt Endring utsatt skattefordel For mye / lite avsatt skatt tidligere år Formuesskatt, betalbar Årets skattekostnad i resultatregnskapet NBBO KONSERN Årets betalbare skatt fremkommer som følger: Grunnlag Skatt Grunnlag Skatt Resultat før skatt, inkl resultatandel tilknyttede selskap Resultatandel tilknyttede selskap Intern fortjeneste, eliminert i konsernregnskapet Endring i midlertidige forskjeller Permanente forskjeller Fremførbart underskudd Grunnlag skatt av årets inntekt Skattepliktig formue Skatt på konsernbidrag og utbytte 0 0 Betalbar skatt i balansen NBBO KONSERN Midlertidige forskjeller mellom regnskap og skatt: Pr Pr Pr Pr Varige driftsmidler Fordringer Gevinst- og tapskonto Pensjonsforpliktelser Netto forskjeller Skattemessig fremførbart underskudd Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes Sum midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel av midlertidig forskjeller NBBO - der folk trives... 19

20 Note 5. Aksjer og eierandeler Datterselskaper og tilknyttet selskap Firma Forretningskontor Eierandel / stemmerett Egenkapital Resultat 2013 Bokført verdi Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS Drammen 100 % DBBL Eiendomsselskap AS Drammen 100 % NBBO Utbygging AS Drammen 100 % NBBO Byggtek AS Drammen 100 % NBBO Vaktmesterservice AS Drammen 100 % Sum datterselskaper Tilknyttet selskap/ felleskontrollert virksomhet Forretningskontor Eierandel / stemmerett Andel egenkapital Andel resultat 2013 Bokført verdi Kostpris for aksjene Cappelensgate 14/16 AS Drammen 50 % Losjeplassen Utvikling AS Drammen 50 % Losjeplassen Holding AS 50 % *) Spikkestadkvartalene Bolig AS 33 % *) Sum tilknyttet selskaper/felleskontrollert virksomhet *) Selskapene er opprettet høsten 2013 og har ikke hatt drift eller avgitt regnskap for Boligbyggelagets aksjer og eierandeler i andre selskaper. Antall Pålydende Bokført verdi Garanti Holding AS BBL Datakompetanse Uni Storebrand Norske Boligbyggelags Landsforbund BBL Partner Byen Vår Drammen (42 aksjer) 42 1 MIBO IB andeler NBBL 1 1 MIBO andelstegning NBBL AL NBBL 1 1 Sum aksjer og andeler i andre selskaper Konsernets aksjer og eierandeler i andre selskaper: Antall Pålydende Bokført verdi Garanti Holding AS BBL Datakompetanse Uni Storebrand Norske Boligbyggelags Landsforbund BBL Partner Byen Vår Drammen (42 aksjer) 42 1 MIBO IB andeler NBBL 1 1 MIBO andelstegning NBBL AL NBBL 1 1 Boligbyggelagene i Norge Oppgjør AS Sum aksjer og andeler i andre selskaper Aksjene i NBBO Vaktmesterservice AS er nedskrevet til kr 1 i regnskapet til NBBO. Nedskrivningen er belastet regnskapet i Aksjene i Losjeplassen Utvikling AS er oppført i balansen til kostpris pluss andel av årets resultat i selskapet i vår eiertid. Differansen mellom denne bokførte verdien og egenkapitalen i selskapet reflekterer den merverdien som ligger i eiendommen og vil bli realisert gjennom bygging av boliger på tomta. Den balanseførte merverdien utgjør kr per NBBO - der folk trives...

21 TILLEGGSOPPLYSINGER/NOTER 2013 Note 6. Langsiktige fordringer NBBO KONSERN Langsiktige fordringer, NUAS Ansvarlig lån NBBO Vaktmesterservice AS Sum langsiktige fordringer NBBO har ytet et lån til NUAS på NOK 10 mill. Som sikkerhet for denne gjelden er det tegnet pant i aksjer i Losjeplassen Utvikling AS, bokført verdi Gjelden forfaller til betaling I tillegg har NBBO ytet et lån med en ramme på NOK 6 mill, herav trukket opp NOK 5 mill. Dette låneforholdet skal i henhold til låneavtalen sikres ved pant i eiendommen som skal eies av Rød Utvikling AS. Gjelden forfaller til betaling Øvrig fordring som NBBO har mot NUAS gjelder påløpne renter. NBBO har ytet NBBO Vaktmesterservice AS et ansvarlig lån på NOK Lånet forfaller i sin helhet Konsernet går inn i en fase med flere store byggeprosjekter. I denne forbindelse har styret i NBBO i tillegg til ovennevnte lån innvilget en låneramme fra NBBO til NBBO Utbygging AS på inntil kr 30 mill. Note 7. Bankinnskudd for bundne midler og klientmidler NBBO KONSERN Skattetrekkskonto Klientmidler og klientansvar Andre bundne midler Klientmidler tilhører klienter og er ikke oppført i balansen. I posten bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmidler. I NUAS er NOK satt av på konto som er bundet som sikkerhet for garantier i forbindelse med byggeprosjektet i Elveparken Vest trinn 2. Note 8. Egenkapital og disponeringer NBBO Andelskapital Annen egenkapital Sum Egenkapital pr Nye medlemmer i året Utmeldte medlemmer i året Egenkapitalkorreksjoner og konsernposter Årets resultat Egenkapital pr NBBO KONSERN Andelskapital Annen egenkapital Sum Egenkapital pr Nye medlemmer i året Utmeldte medlemmer i året Egenkapitalkorreksjoner og konsernposter Årets resultat Egenkapital pr NBBO - der folk trives... 21

22 Note 9 - Langsiktig gjeld, pantstillelser NBBO Konsern Av selskapets bokførte gjeld er sikret ved pant Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet: Bygning med tomt - Nedre Torggate 5/ Varelager og prosjekt under utarbeidelse Sum pantsatte eiendeler Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets utgang (inkludert i ovenstående) Langsiktig gjeld kredittinstitusjoner NBBO Konsern Note 10 Usikkerhet og betingede utfall Løpende inntektsføring av prosjekter innebærer usikkerhet da man baserer seg på estimater og vurderinger. For igangværende prosjekter er det usikkerhet knyttet til fremdrift, tvister, garantiarbeide, sluttprognose og så videre. Det endelige resultatet for et prosjekt kan derfor avvike fra den forventede sluttprognose. Det kan også forekomme tvister som avgjøres ved voldgift eller rettsak. Det er gjort avsetninger for tvister og garantikostnader i prosjektregnskapet knyttet til hvert prosjekt der dette antas å være sannsynlig. Note 11 Tomt, eierforhold / hjemmel Tomter til utbyggingsformål inneholder tomt i Røyken kommune, bokført verdi kr I forbindelse med kjøpet ble den formelle hjemmelen overført direkte til boligselskapet som er planlagt bygget på tomta. Dette for å unngå at hjemmel til eiendommen overføres mer enn en gang. NBBO har eiendomsrett til denne tomta. Etter avtale har boligselskapet ikke rett til å forføye verken faktisk eller rettslig over eiendommen før oppgjør fra boligselskapets side er gjennomført. 22 NBBO - der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin

I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 2 I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin utsikt. KORT OM STAVANGER

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Styrets årsberetning for 2009 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til andelseierne gjennom

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag ÅRSBERETNING FOR 2010 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007. Innhold

Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007. Innhold Årsberetning 2007 1 Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007 Innhold Dette er BBL 3 Direktøren har ordet 5 Organisasjon BBL-gruppen 6 Styret i BBL 7 Styrets beretning 8 Balanse 13 Resultatregnskap

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26

Innhold. Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26 årsrapport 14 Innhold Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26 Foto: Oscar Egeberg, Helene Næss, Marianne B. Hansen, Sven O. Nylænder

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Styrets årsberetning for 2008 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til hovedformål åskaffe boliger til andelseierne gjennom

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Årsrapport. Norske Boligbyggelags Landsforbund

Årsrapport. Norske Boligbyggelags Landsforbund 2012 Årsrapport Norske Boligbyggelags Landsforbund Satorgården StorBergen boligbyggelag. Foto: Espen Børhaug. 2 NBBL Årsrapport 2012 2011 Norske Boligbyggelag Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL)

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

LIVET ER DET SOM PÅGÅR MENS DU GJØR KARRIERE SÅ TENK PÅ BALANSEN

LIVET ER DET SOM PÅGÅR MENS DU GJØR KARRIERE SÅ TENK PÅ BALANSEN Årsrapport A Innhold Hovedtall og sammendrag fra årsregnskapet 2014 3 Årsberetning for 2014 4 Resultatregnskap 8 Balanse pr. 31.12. 9 Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet 12 Revisjonsberetning

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 2011 ÅRSRAPPORT 1 2011 - KOMPETANSE OG ERFARING BLE AVGJØRENDE INNHOLD Nøkkeltall side 5 Styrets beretning side 6 Resultatregnskap side 12 Balanse - eiendeler side 13 Balanse

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer