NBBO ÅRSRAPPORT der folk trives...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NBBO ÅRSRAPPORT 2013. der folk trives..."

Transkript

1 NBBO ÅRSRAPPORT 2013 der folk trives...

2 Innholdsfortegnelse 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene Forvaltning....6 Medlem...6 Fakta om NBBO og datterselskapene Årsregnskap Resultatregnskap...12 Balanse...13 Noter til årsregnskapet...16 Kontantstrømanalyse Revisjonsberetning NBBO - der folk trives...

3 I 2011 kjøpte NBBO gjennom NBBO Byggtek AS 50% av aksjene. Aksjeposten ble senere overført til NBBO. Høsten 2013 ervervet NBBO resten av aksjene i selskapet og selskapet ble et heleid datterselskap. Vi er veldig glade for å oppleve en solid vekst i medlemsmassen, og vi har nå passert medlemmer. Prosjektet Åkertunet Borettslag i Spikkestad ble lansert i mars 2014 med byggestart våren/sommeren Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for 2013 for Nedre Buskerud Boligbyggelag. Grafisk produksjon av TIBE drammen - NBBO - der folk trives... 3

4 Styret i Nedre Buskerud Boligbyggelag: Steinar Kjærnli Tore E. Hansen Liv Stabæk Arve Fjeld Turid Jonassen Kristian Cronblad Andersen Espen Ellingsen Kirsten Hegglund Markedsområdene er definert som: Medlemsservice. Forvaltning (både teknisk og økonomisk administrativt). Salg (Garanti Eiendomsmegling). Boligbygging (NBBO Utbygging). Styrets årsberetning 2013 Hovedtrekk 2013 har vært nok et spennende og godt år for oss i Nedre Buskerud Boligbyggelag. De gode resultatene skyldes den flotte innsatsen alle våre medarbeidere legger ned hver dag for å yte god service og gode tjenester til alle våre kunder har vært et mellomår i forhold til bygging av nye boliger for oss, men vi har benyttet tiden godt og vil legge ut flere spennende nye boligprosjekter i løpet av Dette håper vi vil være til glede for både gamle og nye medlemmer i NBBO. Vi ser at Nedre Buskerud som region stadig er attraktiv og Buskerud opplever fortsatt befolkningsvekst. Boligbyggingen har likevel stoppet litt opp i Drammensområdet kanskje mest fordi bankene har strammet litt inn på sin kredittpraksis men også fordi prisene på nye boliger har steget så mye at det nærmer seg taket i forhold til folks betalingsevne. Regulering av nye områder som bl.a. Sundland har også strukket ut i tid. Med bakgrunn i usikkerheten om videre utvikling av dette området, inngikk vi en avtale om å selge våre aksjer i selskapet Gulskogen Hage-by Utvikling AS som vi eide halvparten av sammen med Rom Eiendom AS. Midlene vi har frigjort i forbindelse med dette aksjesalget gjør at vi kan realisere andre og mer nærliggende prosjekter i tid nå framover til glede for våre medlemmer. I 2013 overtok NBBO alle aksjene i NBBO Vaktmesterservice AS. Dermed er selskapet blitt et heleid datterselskap i NBBO konsernet. Selskapet har slitt litt med varierende lønnsomhet de siste 2 årene. Vi ønsker allikevel å satse ytterligere på dette området gjennom dette selskapet for at vi skal kunne tilby gode rengjørings- og vaktmestertjenester for våre kunder. Dette er tjenester som i økende grad er etterspurt blant boligselskapene og med den nærheten vi har til våre kunder mener vi at det er naturlig å tilby denne typen tjenester i NBBO. Selskapet er nok likevel nødt til å bli noe større slik at vi kan gi et enda bedre tilbud til boligselskapene i hele vårt område. Vi tror det i årene framover vil være økende behov for å kjøpe denne typen tjenester. Kjøp av slike tjenester frigjør tid til å fokusere på andre oppgaver både for styremedlemmer og andelseierne, og bidrar til å skape et godt og trivelig bomiljø for alle i borettslagene og sameiene. Vi har også etablert et regionalt nettverk sammen med andre boligbyggelag her på det sentrale 4 NBBO - der folk trives...

5 NBBO - der folk trives Nedre Buskerud Boligbyggelag med alle datterselskapene har visjonen «NBBO Der folk trives». NBBO skal være en solid og dynamisk aktør i boligmarkedet og arbeide for å skape gode hjem for medlemmene og fremme medlemmenes interesser ved å: Skape gode boliger i et godt bomiljø til riktige priser. Levere boligtilknyttede tjenester til konkurransedyktige priser og kvalitet. Den positive utviklingen med flere boligselskaper til forvaltning fortsatte også i Ved utgangen av året har NBBO forretningsførerkontrakt med 334 boligselskaper. Tilby og videreutvikle gode medlemsfordeler. NBBO og datterselskapene arbeider etter de målsettingene som er trukket opp i vår mål- og handlingsplan som er vedtatt i styret og gjeldende for perioden fram til 1. januar Vi opplever godt oppslutning og engasjement fra hele organisasjonen om planen som er et levende styringsdokument for vår virksomhet. For å gjennomføre våre målsettinger er planen delt inn i markedsområdene nybygg, forvaltning, salg og medlem. troverdighet, folk langsiktighet Der Nærhet, - trives østlandsområdet. Dette samarbeidet består av Gjøvik og Omegns Boligbyggelag (GOBB), Ringbo BBL, NBBO, Larvik Boligbyggelag (LABO), Vansjø Boligbyggelag (Moss) og Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag. Ved å stå samlet på vegne av våre felles medlemmer får vi et enda sterkere forhandlingsgrunnlag og blir mer interessante for potensielle samarbeidspartnere. Dette samarbeidet har også ført til etablering av et felles oppgjørsselskap for våre eiendomsmeglerforetak ved etableringen av Boligbyggelagene i Norge Oppgjør AS. Medlemsveksten har fortsatt gjennom hele 2013 og NBBO passerte i november medlemmer. Dette er nok en milepæl og noe vi er stolte og meget godt fornøyde med. Forkjøpsretten er vår største medlemsfordel, men vi har gjennom vår medlemsavdeling et sterkt fokus på gode rabattavtaler for medlemmene i tillegg til medlemsbladet som vi er meget stolte av. NBBO magasinet ble laget i 4 utgaver i Hva skjedde i markedsområdene i 2013? Boligbygging NBBO ferdigstilte et byggeprosjekt med 44 leiligheter i Elveparken Vest Trinn 2 i Alle leilighetene var solgt ved innflytting i juni Hele Elveparken området nærmer seg nå ferdigstillelse, og det er kun et byggeprosjekt igjen (Fremtiden Borettslag) som ferdigstilles sommeren Området fremstår i dag som tidsriktig og moderne med blokkbebyggelse samtidig som det er landlig med flott beliggenhet og nærhet til Drammenselva. Selv om vi i 2013 kun ferdigstilte et borettslag har vi brukt tiden godt og har mange planer for boligutvikling og bygging av borettslag i årene framover. Prosjektet Åkertunet Borettslag i Spikkestad ble lansert i mars 2014 med byggestart våren/sommeren Dette er et borettslag med 23 rekkehus som kan passe godt for familier i etableringsfasen samt barnefamilier. Vi tror det er et behov for denne typen boliger i Spikkestad som er et vekstområde med gode tilbud til barn og unge. Videre har vi vårt store prosjekt i Drammen Sentrum Losjeplassen Vest. Dette er et samarbeid med AF Gruppen Norge AS som har planlagt lansering høsten Med over 100 leiligheter vil dette NBBO - der folk trives... 5

6 være det største borettslaget NBBO har bygget på mange år. Det vil bli leiligheter i mange ulike størrelser og prisklasser til glede for de av våre medlemmer som ønsker seg ny leilighet i Drammen Sentrum. Vi har kjøpt en tomt i Solbergelva i Nedre Eiker ikke langt fra grensen til Drammen. Prosjektet Granittlia Terrasse borettslag er ferdig regulert og vi håper å lansere disse terrasseboligene høsten 2014 eller eventuelt våren Sammen med AF gruppen Norge AS og H. Strøm Holding AS har vi et samarbeid om utvikling av et større område øst for det gamle Elopakbygget like ved jernbanestasjonen i Spikkestad Sentrum. Dette er et stort område hvor det skal utvikles både kjøpesenter og kommunale boliger i tillegg til borettslag og sameier. NBBO er deleier med 1/3 eierskap og skal stå for praktisk organisering og stifting av borettslagene samt salg og forvaltning etter hvert som dette området utvikles. Vi har også innledet et samarbeid med Vasstulan Eiendomsutvikling AS for utvikling av Fjell Nordre, et område mellom Solsvingen og Austadveien på ca. 9 mål. Vi har stiftet Solsvingen Utvikling AS som eies av Vasstulan og NBBO Utbygging AS på 50/50 basis og selskapet har inngått avtale med grunneier om kjøp. Eiendommen må reguleres og vi håper å få bygget 40 rekkehusboliger i dette prosjektet. Det er også etablert et samarbeid med Drammen Eiendom KF om områdene Rød Øst og Vest på Gulskogen i Drammen. Dette er et forholdsvis stort område på ca. 50 mål som ligger i et av de områdene kommunen ønsker boligutvikling i årene fremover. Her er det noen utfordringer i forhold til å dekke kostnader til infrastruktur inkludert blant annet en kostbar jernbaneundergang, men sammen med bl.a. Block Watne som også er en stor tomteeier i dette området, håper vi å finne fram til gode løsninger med kommunen. Forvaltning Vår forvaltningsvirksomhet har opplevd en jevn og stabil vekst de siste årene, og vi passerte boliger til forvaltning i løpet av det siste året. Denne utviklingen ser ut til å fortsette også fremover og vi får stadig forespørsler om å overta som forretningsfører for boligselskaper som vi ikke har levert tjenester til tidligere. Dette er veldig hyggelig og viser at vi leverer gode tjenester til riktig pris. Samtidig som vi ønsker nye kunder velkommen har vi sterkt fokus på å yte god service og kvalitet til alle våre kunder som har NBBO som forretningsfører og leverandør av forvaltningstjenester. Vår viktigste oppgave er å levere gode tjenester til de kundene vi har i dag. Vårt heleide datterselskap NBBO Byggtek AS som utfører teknisk forvaltning samt bygge- og prosjektledelse for boligselskapene fikk nok et godt år i Vi er glade for at så mange boligselskaper etter hvert har fått fokus på planmessig vedlikehold av bygningsmassen. I samarbeid med NBBO Byggtek AS får styrene bistand til gjennomføring av vedlikeholdsarbeid for å sikre at verdiene og kvaliteten i bygningsmassen blir ivaretatt. Medlem MEDLEMSUTVIKLING I NBBO 2013 ble et meget godt år med en medlemsvekst på medlemmer og NBBO har pr totalt medlemmer. 568 medlemmer meldte seg ut av NBBO i Juniormedlemskap for barn under 18 år har fortsatt å være en viktig driver for denne medlemsveksten og vi har ved utgangen av 2013 totalt 2876 medlemmer under 18 år. Det betyr at vi også i år har fått mer enn 500 nye juniormedlemmer. Dette er vi godt fornøyd med. Vi forventer en fortsatt økning i vår medlemsmasse de nærmeste årene og har et mål om å oppnå medlemmer fram til 1. januar Antall medlemmer FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er kanskje den viktigste medlemsfordelen for medlemmene i Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO). Forkjøpsretten gir et medlem ansiennitet til å tre inn i et bud og dermed gå foran og kjøpe boligen i NBBO sine tilknyttede borettslag. Totalt ble forkjøpsretten benyttet i 20 % av eierskiftene i våre tilknyttede borettslag. MEDLEMSBLAD, VERDT Å VITE OG NETTSIDER Medlemsbladet er sammen med nettsiden de viktigste kommunikasjonskanalene mellom NBBO og medlemmene. Bladet kom i 2013 ut i 4 utgivelser med et opplag på Bladet blir sendt til samtlige medlemmer, andre boligbyggelag og andre aktuelle kundegrupper. Bladet har hatt som hovedfokus å vise til selskapets totale tjenestespekter, hvor datterselskapene har vært en naturlig del. Det skal bidra til en økt forståelse og interesse for hva NBBO kan tilby og levere til våre markeder. MEDLEMSTILBUD NBBO har i dag avtale med over 30 ulike partnere i vårt nærområde som tilbyr rabatterte produkter og tjenester for våre medlemmer. I hovedsak har vi knyttet våre medlemsavtaler opp mot leverandører som tilbyr boligrelaterte produkter og tjenester som vi mener kan være av interesse for våre medlemmer. Dette er et satsningsområde fremover og vi mener at vi har et godt grunnlag til å fremforhandle gunstige avtaler i kraft av vår størrelse som en medlemsorganisasjon med over medlemmer. 6 NBBO - der folk trives...

7 Forvaltning FORVALTNING, FORRETNINGSFØRSEL OG RÅDGIVNING Den positive utviklingen med flere boligselskaper til forvaltning fortsatte også i Ved utgangen av året har NBBO forretningsførerkontrakt med 334 boligselskaper. Dette er langvarige kundeforhold som gir stabile og gode inntekter for selskapet. Forvaltningsområdet (forvaltning og regnskapsavdelingen) sysselsetter også den største andelen av de ansatte i NBBO. Forvaltningsområdet kjennetegnes av høyt kvalifiserte medarbeidere som jobber for at våre boligselskaper skal få en best mulig rådgivning og støtte slik at styrene i boligselskapene får en best mulig hverdag i sitt daglige arbeid. Vi tilbyr et totalkonsept som inkluderer rådgivning, forvaltning og regnskapsførsel sydd sammen i en fast forretningsførerkontrakt som blir verdsatt av våre kunder boligselskapene. Likevel jobber avdelingene kontinuerlig med å utvikle tjenestetilbudet til våre kunder, slik at vi sikrer en god leveranse også i fremtiden. STYREPORTAL NBBO lanserte styreportal inkludert elektronisk fakturahåndtering for våre boligselskaper høsten I styreportalen kan man blant annet attestere fakturaer elektronisk samt følge med på oppdaterte regnskapstall, beboerlister mv. Det jobbes med å utvikle bruksområdene ytterligere slik at dette blir en god og fullverdig elektronisk løsning for styrene og beboerne i boligselskapene. Ved utgangen av 2013 er så godt som alle våre boligselskaper etablert med Portalen som hovedløsning for fakturabehandling. Oversikt over forretningsførervirksomheten i NBBO pr Boligselskap Antall boligselskap Antall boliger til forvaltning Tilknyttede borettslag Frittstående borettslag Eierseksjonssameier Aksjeselskap Stiftelse Sum totalt EIERSKIFTER OG INFOLAND Det ble registrert 926 eierskifter i våre borettslag i Dette inkluderer også familieoverdragelser. I tillegg kommer 132 eierskifter i boligsameier. NBBO leverer boligopplysninger i tilknytning til eierskifter via innholdsleverandøren Infoland. I 2013 ble det levert 1058 meglerpakker som er en økning på 10 stk. fra Alle bestillingene er levert innen fristen på 3 virkedager fra bestilling. TEMAKVELDER Forvaltningsavdelingen har et bredt program med temakvelder for våre forvaltningskunder. Det er et viktig satsningsområde å bidra til å skolere styrene i boligselskapene slik at hverdagen i styret kan bli så enkel og forståelig som mulig. I 2013 har vi hatt temakvelder som omhandlet nett og medier, budsjett og budsjettforståelse, kurs for nye tillitsvalgte i grunnleggende styrearbeid samt juridiske temaer inkludert gjennomføring av en generalforsamling. I tillegg hadde vi det årlige høstkurset som vi denne gangen avholdt på Hadeland med god deltakelse fra våre borettslag. NBBO - der folk trives... 7

8 Fakta om NBBO og datterselskapene Visjonene til NBBO er «NBBO Der folk trives» NBBO skal være en solid og dynamisk aktør i boligmarkedet og arbeide for å skape gode hjem for medlemmene og fremme medlemmenes interesser ved å Skape gode boliger i et godt bomiljø til riktige priser. Levere boligtilknyttede tjenester til konkurransedyktige priser og kvalitet. Tilbyd og videreutvikle gode medlemsfordeler. Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO) eies av våre medlemmer og totalt har vi medlemmer pr i Drammen og omegn. Nedre Buskerud Boligbyggelag er organisert med tre linjeavdelinger samt 5 underliggende heleide datterselskaper. I tillegg har NBBO deleierskap (50 % andel) i ytterligere 5 selskaper. Organisasjonskart NBBO konsern NBBO Generalforsamling/styre Adm. dir. Steinar Kjærnli Ass. dir. Jan Morten Røkaas Forvaltningsavdelingen Administrasjonsavdelingen Medlemsavdelingen Regnskapsavdelingen NBBO utbygging AS Dagl. leder Tor Engebakken 100% 100% 100% 100% Garanti Eiend. megl. N. Buskerud AS Dagl. leder Ronny Abeltun DBBL s Eiendomsselskap AS (N. Torggt. 5/7) Dagl. leder Øystein Størdal NBBO Byggtek AS Dagl. leder Kyrre Hagen 100% NBBO Vaktmester Service AS Odd Wallestrand 33% Spikkestadkvartalene bolig KS AF gruppen Norge AS 33,3% H. Strøm Holding AS 33,3% 50% Cappelensgate 14/16 AS Cappelensgt Boligutvikling AS 50% 50% LosjeplassenHolding AS AF gruppen Norge AS 50% 50% Rød Utvikling AS Drammen Eiendom KF 50% 50% Solsvingen Utvikling AS Vasstulan Eiendomsutvikling AS 50% Pr februar 2014 NBBO og datterselskapene arbeider etter de målsettingene som er trukket opp i vår mål- og handlingsplan som er vedtatt i styret og gjeldende for perioden fram til 1. januar Vi opplever godt oppslutning og engasjement fra hele organisasjonen om planen som er et levende styringsdokument for vår virksomhet. 8 NBBO - der folk trives...

9 DE TILLITSVALGTE I NBBO I PERIODEN 2013/2014 HAR VÆRT: STYRET Tore Einar Hansen Leder Ikke boende medlem (Drammen) Liv Stabæk Nestleder Fjellhagen borettslag Turid Jonassen Styremedlem Selvbygg borettslag (frittstående brl.) Arve Fjeld Styremedlem Ikke boende medlem (Nedre Eiker) Kirsten Heggelund Styremedlem Ikke boende medlem (Drammen) Espen Ellingsen Styremedlem Løeveien II borettslag Kristian Cronblad Andersen Ansattes representant Nordbylia borettslag VARAREPRESENTANTER TIL STYRET Svenn Erik Fredriksen Karin Enerberg Stuldalen Tone Falck Olsen Vararepresentantene velges for ett år av gangen. Fjordparken borettslag Ikke tilvist bolig Ansattes vararepresentant VALGKOMITE Nils Einar Stablum Leder Fjellhagen borettslag Britt Skogmo Antonsen Medlem Fjordparken borettslag Sven Øyvind Kleverud Medlem Åshøgda borettslag John Eriksen Medlem Leder i 7 boligselskap Svenn Erik Fredriksen Medlem Fjordparken borettslag (oppnevnt av styret) Gulveig Nordalen Vararepresentant Hovdeskogen borettslag MØTER, REPRESENTASJON M.V. GENERALFORSAMLINGEN Møte for valg av delegerte fra ikke tilvist bolig ble avholdt 25. april NBBOs ordinære generalforsamling ble avholdt 6. Juni Foruten 90 delegater fra 58 borettslag møtte medlemmer av styret, valgkomitéen, administrasjonen og revisor. REVISOR Revisjonen utføres av BDO AS. STYRET Styret har i 2013 avholdt 9 styremøter og behandlet 57 saker. Ved årsskiftet 2013/2014 består NBBOs styre av 3 kvinner og 4 menn. Styrets leder er mann. Styrets arbeidsutvalg er etablert for særlig å forberede saker til styret. Styrets arbeidsutvalg har bestått av Tore E. Hansen, Liv Stabæk, Steinar Kjærnli og Jan Morten Røkaas. NBBO - der folk trives... 9

10 ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ I KONSERNET Ved utgangen av 2013 var det 62 ansatte i NBBO konsernet fordelt på henholdsvis: NBBO 36,67 årsverk, 40 ansatte NBBO Byggtek AS - 6,4 årsverk, 7 ansatte Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS 6,5 årsverk, 7 ansatte NBBO Vaktmester Service AS 6,5 årsverk, 7 ansatte. Styret er bevisst på likestilling og vil søke at krav som stilles på dette området etterfølges. Sykefraværet i NBBO i 2013 var på 5,29 %. Det høye sykefraværet i 2013 skyldes i stor grad langtidssykefravær hos enkelte arbeidstakere. Vi har stort fokus på tiltak og tilrettelegging som gjør at sykefraværet blir lavere i årene fremover. FOREBYGGENDE HELSEARBEID / BEDRIFTSIDRETTSLAG NBBO har eget bedriftsidrettslag som har til hensikt å inspirere til fysisk aktivitet for våre ansatte. Vi tror fysisk aktivitet bidrar til økt overskudd og trivsel på arbeidsplassen. Videre bidrar slik sosial aktivitet til et godt arbeidsmiljø ved at man blir godt kjent med hverandre. Dette bidrar igjen til å redusere sykefraværet i selskapet. NBBO BIL består av to ansatte som velges blant de øvrige ansatte for 2 år av gangen. Bedriftsidrettslaget sørger for at den økonomiske støtten blir utbetalt mot dokumentasjon. NBBO BIL blir årlig tildelt midler fra NBBO i forhold til vedtatt budsjett. I tillegg til bedriftsidrettslaget har NBBO også etablert tilbud om massasje for de ansatte som ønsker dette. Dette er et frivillig tilbud 2 ganger pr. måned som har fått god oppslutning. KOMPETANSEBYGGING Som en stor leverandør av boligrelaterte tjenester er det meget viktig med kontinuerlig utvikling og kompetansebygging for våre ansatte. NBBO ønsker hele tiden å legge til rette for at alle ansatte skal videreutvikle egen kompetanse til beste for selskapet. NBBO satser derfor betydelige ressurser på intern kursing av ansatte for å sikre at vi hele tiden har den nødvendige kompetansen for å være den beste leverandøren av boligrelaterte tjenester i vårt nedslagsfelt. Det er ikke gjennomført forsknings- eller utviklingsprosjekter i NBBO i året som har gått. NBBO OG MILJØET NBBO har ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø utover det som må anses som normalt for et boligbyggelag av vår størrelse. En rekke lover og forskrifter inneholder bestemmelser om universell utforming. I den grad NBBO har påvirkningskraft, jobber vi med tilpasninger i nye og eksisterende omgivelser. Ved nybygging og større anskaffelser foretas aktive valg for å sikre en universell utforming med må l om økt grad av tilgjengelighet. ARBEID MOT DISKRIMINERING Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter samt å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge språk, religion og livssyn. NBBO arbeider aktivt for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Dette er også nedfelt i våre etiske regler. Fakta om virksomhetsområdene i datterselskapene NBBO Utbygging AS NBBO Utbygging AS (NUAS) ble stiftet og har som formål å erverve, utvikle, bygge og selge fast eiendom samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet. Aksjekapitalen er på kr ,- med NBBO som eneaksjonær. Alle nye boligprosjekter som gjennomføres i regi av eller der Nedre Buskerud Boligbyggelag deltar som deleier, realiseres gjennom det heleide datterselskapet NBBO Utbygging AS. Selskapet fikk et årsoverskudd i 2013 på kr Prosjekter som er ferdigstilt i 2013 Elveparken Vest trinn II ble ferdigstill i mai/juni Alle leilighetene var solgt ved innflytting. Dette er det nest siste byggeprosjektet i på dette byggefeltet, som ligger idylliske til ned mot Drammenselva på Åssiden i Drammen (helt mot grensen til Nedre Eiker) Prosjekter som er igangsatt eller under bygging. Siste prosjekt som er lansert er Åkertunet Borettslag som er for salg nå våren Byggestart er planlagt i mai/juni Salg av Gulskogen Hage-by Utvikling AS Vårt datterselskap Gulskogen Hage-by Utvikling AS som vi eide halvparten av sammen med Rom Eiendom AS ble solgt for kr i Selskapet ble opprettet i På grunn av den uavklarte situasjonen i forhold til fremtidig utvikling for denne delen av Sundland/Gulskogen inngikk NBBO utbygging AS en avtale med Rom Eiendom AS om å selge vår del av selskapet til Rom. NBBO vil beholde en fortrinnsrett til boligbygging på deler av dette området dersom dette skulle bli aktuelt på et senere tidspunkt. Gevinsten på kr fra salget av aksjene skal benyttes til tomtekjøp og boligbygging i andre prosjekter til glede for alle våre medlemmer. Styret i NBBO Utbygging AS har bestått av Jan Morten Røkaas som leder samt Arne Riise og Steinar Kjærnli. Tor Engebakken er daglig leder i selskapet. NBBO Byggtek AS NBBO Byggtek AS ble stiftet 26. august 1996 som et samarbeidsprosjekt om tekniske tjenester mellom Lier Boligbyggelag, Nedre Eiker Boligbyggelag og Drammen og Omegn Boligbyggelag. Etter fusjon mellom Nedre Eiker Boligbyggelag og Drammen og Omegn Boligbyggelag høsten 2006 ble NBBO eneaksjonær fra årsskiftet Selskapets aksjekapital er på kr , ble et godt år for NBBO Byggtek med et årsresultat på kr Det har gjennom året vært god aktivitet innenfor dette virksomhetsområdet, og det er forventet ytterligere vekst i Styret i NBBO Byggtek AS har bestått av Steinar Kjærnli som styreleder og Unn Hege Nordhagen og Jan Morten Røkaas som medlemmer. Kyrre Hagen er daglig leder i selskapet. 10 NBBO - der folk trives...

11 Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS ble etablert Selskapet var en fortsettelse av NBBO sitt tidligere eiendomsmeglerselskap Drammensmegleren AS. Selskapet har som formål å drive eiendomsmegling, herunder salg, utleie, forretningsførsel samt rådgivning vedrørende fast eiendom. Selskapets aksjekapital er kr ,- med NBBO som eneaksjonær. Garanti Eiendomsmegling fikk et årsresultat med et underskudd på kr ,- i Året har vært utfordrende på flere måter, ikke minst på grunn av en tøff konkurransesituasjon kanskje spesielt på høsten Antall omsetninger i markedet har vært lavere enn normalt som følge av fallende priser på boliger i boligmarkedet. I tillegg har det fortsatt vært endringer blant de ansatte og daglig leder Steffen Aasand sluttet i selskapet i august Vi tror på et noe bedre år i 2014 blant annet fordi vi skal lansere egne prosjekter som Åkertunet og Losjeplassen Vest. I tillegg skal vi ha fokus på å levere de beste tjenestene i bruktboligmarkedet for å sikre lønnsomhet også når vi ikke selger egne boligprosjekter. Selskapet hadde ved årsskiftet 7 ansatte. Ronny Abeltun erstattet Steffen Aasand fra 1. september Styret har bestått av Steinar Kjærnli (styreleder) samt Jan Morten Røkaas og Ronny Abeltun. NBBO Vaktmester Service AS I 2011 kjøpte NBBO gjennom NBBO Byggtek AS 50 % av aksjene i dette selskapet. Aksjeposten ble senere overført til NBBO. Høsten 2013 ervervet NBBO resten av aksjene i selskapet og selskapet ble et heleid datterselskap. Bakgrunnen for denne satsingen er først og fremst å kunne levere gode servicetjenester til våre forvaltede boligselskaper da vi ser at vaktmester, vask og andre servicetjenester blir etterspurt i økende grad. Selskapet vil også levere tjenester til andre kunder. Vår målsetting med denne satsingen et at NBBO Vaktmester Service AS skal bli en foretrukket leverandør av disse tjenestene og vi har stor fokus på utvikling og vekst i dette selskapet. Vi håper derfor at Odd Wallestrand og hans 6 medarbeidere blir flere i løpet de nærmeste årene. Styret har bestått av Jan Morten Røkaas (leder) og Steinar Kjærnli. Økonomi NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG Regnskapet fra NBBO 2013 viser et årsresultat på kr Resultatet foreslås overført til annen egenkapital. I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger budsjett for 2014 og konsernets strategiplan for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling, med en likviditetsbeholdning pr på kr UTDRAG FRA ÅRSREGNSKAPENE I DATTERSELSKAPENE Selskap NBBO Utbygging Garanti NBBO Byggtek NBBO Vakt- DBBL Eiendoms-selskap Eiendomsmegling mester Service Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Resultat etter skatt I styret for Nedre Buskerud Boligbyggelag. Drammen, 28. april 2014 Tore Einar Hansen Liv Stabæk Turid Jonassen Arve Fjeld Styreleder Kirsten Lill Heggelund Kristian Cronblad Andersen Espen Ellingsen Steinar Kjærnli Administrerende direktør NBBO - der folk trives... 11

12 Årsregnskap for 2013 NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG MORSELSKAP RESULTATREGNSKAP KONSERN NOTE Driftsinntekter Salgsinntekter av varer og tjenester 2, Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Lønnskostnader Avskrivning varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader 0 0 Resultat tilknyttet selskap Gevinst ved salg av aksjer Finansinntekter Nedskrivning finansielle anleggsmidler Finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Minoritetens andel av resultat 0 0 Majoritetenes andel av resultat Sum Oppskrivninger og overføringer: 0 0 Avsetning til utbytte/konsernbidrag Overført til /fra annen egenkapital Avgitt/mottatt konsernbidrag Sum oppskrivinger og overføringer 12 NBBO - der folk trives...

13 ÅRSREGNSKAP ÅR 2013 NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG MORSELSKAP BALANSE KONSERN NOTE EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Rettigheter Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 0 0 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1, Maskiner, inventar, transport midler o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investering i tilknyttet selskap / felleskontrollert virksomhet Investering i aksjer og andeler Lån til foretak i samme konsern Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Tomter til utbyggingsformål Tomter til utbyggingsformål Sum tomter til utbyggingsformål Prosjekt under utførelse 0 0 Prosjekt Sum prosjekt under utførelse Fordringer Kundefordringer Fordringer konsern / Mottatt konsernbidrag Andre kortsiktige fordringer Opptjent ikke utfakturert prosjekter Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd og kontanter Sum bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER NBBO - der folk trives... 13

14 NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG MORSELSKAP BALANSE KONSERN NOTE GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Konsernets egenkapital Minoritetens andel av egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelse Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Gjeld til konsernselskap Byggelån tilknyttet ikke utfakturerte prosjekt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Drammen, 28. april 2014 Tore Einar Hansen Liv Stabæk Turid Jonassen Arve Fjeld Styreleder Kirsten Lill Heggelund Kristian Cronblad Andersen Espen Ellingsen Steinar Kjærnli Administrerende direktør 14 NBBO - der folk trives...

15 TILLEGGSOPPLYSINGER/NOTER 2013 Noter til årsregnskapet - Tilleggsopplysninger til årsregnskapet 2013 Opplysninger om regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Nedre Buskerud Boligbyggelag og følgende datterselskaper: Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS 100 % DBBL Eiendomsselskap AS 100 % NBBO Byggtek AS 100 % NBBO Utbygging AS 100 % NBBO Vaktmesterservice AS 100 % Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter er innarbeidet etter egenkapitalmetode. Driftsinntekter Inntekter fra leverte tjenester inntektsføres i den periode tjenesten utføres. Boligbyggelagets administrasjonsgodtgjørelse for forvaltningstjenester ved nybygging inntektsføres i takt med utførelsen av tjenestene. Leieinntekter inntektsføres i leieperioden. Nybyggprosjekter gjennomføres i regi av NBBO Utbygging AS. Regnskapsføring skjer i samsvar med NRS 2 - Anleggskontrakter. Dette innebærer at resultatføring skjer i takt med fullføring av prosjektet, og kontraktskostnad sammenstilles med opptjent inntekt. Fullføringsgraden måles som andel påløpte kontraktskostnader målt mot totale kontraktskostnader. Tomtekostnad tas ikke med når fullføringsgrad beregnes, da denne kostnaden ikke gir et bilde av fremdriften av utbyggingsprosjektet. Resultatføringen skjer dermed med opparbeidet andel av sluttprognose basert på pålitelig vurdering av fullføringsgrad. Det inntektsføres ingen prosjektfortjeneste på eventuell usolgt andel av prosjektet. Klassifisering og generelle regler for vurdering av balanseposter. Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter balansedagen. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for avskrivninger. Til grunn for avskrivningsplaner ligger individuelle vurderinger av forventet økonomisk levetid. Tomter Tomter er innkjøpt med tanke på bygging av boliger for boligbyggelagets medlemmer. I balansen er disse oppført til anskaffelseskost med tillegg av kjøpsomkostninger. Finansielle anleggsmidler Langsiktige fordringer og investeringer (eierandeler) i andre selskaper, herunder datterselskaper, er oppført til det laveste av antatt virkelig verdi og kostpris. Pensjoner, endring i regnskapsprinsipp Boligbyggelaget ansatte har kollektiv innskuddsbasert pensjonsordning for de ansatte. Den årlige premien er basert på en andel av den ansattes lønn, og betalt premie er den endelige kostnaden for NBBO. Det er derfor ingen regnskapsmessig forpliktelse ved årets utgang knyttet til denne ordningen. NBBO har også usikret pensjonsordning i form av avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP) gjennom LO / NHO-ordningen. Fra og med regnskapsåret 2007 er pensjonsforpliktelse knyttet til ordningen balanseført. Skatter, skattekostnad og utsatt skatt/skatttefordel Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt / skattefordel beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom fremtidige skattepliktige overskudd. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres, er oppført netto i balansen. Kontantstrøm Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko, kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende l øpetid på mindre enn 3 år. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. NBBO - der folk trives... 15

16 Note 1. Varige driftsmidler NBBO Driftsløsøre, inventar, verktøy, Tomt Varige driftsmidler kontormaskiner, bil og bygning Goodwill Totalt Akk.ansk.kost pr Tilgang i året Avgang i året Akk.ansk.kost pr Avskrevet tidligere år Avskrevet i år Akk.avskr. på dr.m. solgt/utrang. i året Akk.avskr.pr Bokført verdi pr Avskrivningssatser, lineært 10-33% Økonomisk levetid 3-10 år NBBO KONSERNET Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, bil Tomt og bygning Goodwill Varige driftsmidler Totalt Akk.ansk.kost pr Tilgang i året Avgang i året Akk.ansk.kost pr Avskrevet tidligere år Avskrevet i år Akk.avskr. på dr.m. solgt/utrang. i året Akk.avskr.pr Bokført verdi pr Avskrivningssatser, lineært 10-33% 2-10 % Økonomisk levetid 3-10 år år NBBO og øvrige konsernselskaper benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Avskrivningplanene er satt ut fra en vurdering av levetid for de ulike driftsmidlene basert på erfaring fra vår virksomhet. Kopieringsmaskiner og andre kontormaskiner Inventar Dataservere, printere med mer Bygninger Tomt 5 år 10 år 4-5 år 50 år Ingen avskrivning 16 NBBO - der folk trives...

17 TILLEGGSOPPLYSINGER/NOTER STYRETS BERETNING Note 2. Driftsinntekter NBBO NBBO KONSERN Opptjente inntekter, byggeprosjekter Provisjon salg av nye og brukte boliger Forvaltningstjenester Org.messige inntekter/medlemskontigent Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Note 3. Personalkostnader, godtgjørelser og pensjonskostnader (OTP) NBBO NBBO KONSERN Antall årsverk sysselsatt: 36,7 36,2 57,3 48, Lønn, feriepenger med mer Arbeidsgiver avgift Pensjonskostnader Andre lønns- og personalkostnader Sum lønn og personalkostnader Godtgjørelser Styret Valgkomitéen Samlet Styrehonorarer Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder har vært kr Daglig leder er på linje med de øvrige ansatte med i bedriftens pensjonsordning. Andel premie til pensjonsordningen er kostnadsført med kr i årsregnskapet. NBBO med tilhørende datterselskaper har valgt å benytte en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. I tillegg er det tegnet en uførhetsdekning som ikke dekkes av innskuddsordningen. Verdien av denne forpliktelsen må fortsatt aktuarberegnes og føres opp i balansen i NBBO. I tillegg ble det i 2011 tatt inn en avsetning i regnskapet for fremtidige pensjonsforpliktelse for 2 ansatte i tidligere Nedre Eiker Boligbyggelag. Det er beregnet en forpliktelse for underdekning i gammel AFP ordning. NBBO har selv beregnet nåverdien av disse forpliktelsene, dvs at de ikke er beregnet av aktuar. Beregnede forpliktelser i regnskapet Nåverdi av årets pensjonsopptjening Kapitalkostnad av pensjonsforpliktelsen (netto) Aktuarielt tap / - gevinst Administrasjonskostnader Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Opptjente pensjonsforpliktelser pr (nto) Resultatført pensjonskostnad i perioden Inn- / utbetalinger i perioden AGA av innbetaling pensjonsmidler Aktuarberegnede pensjonsforpliktelser pr NBBO - der folk trives... 17

18 Ikke aktuarberegnede forpliktelser: Opptjente pensjonsforpliktelser pr (nto) Årets endring Beregnede pensjonsforpliktelser pr Totale pensjonsforpliktelser NBBO konsern Nåverdi av årets pensjonsopptjening Kapitalkostnad av pensjonsforpliktelsen (netto) Aktuarielt tap / - gevinst Administrasjonskostnader Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Opptjente pensjonsforpliktelser pr (nto) Resultatført pensjonskostnad i perioden Inn- / utbetalinger i perioden AGA av innbetaling pensjonsmidler Aktuarberegnede pensjonsforpliktelser pr Ikke aktuarberegnede forpliktelser: Opptjente pensjonsforpliktelser pr (nto) Årets endring Ikke aktuarberegnede pensjonsforpliktelser pr Totale pensjonsforpliktelser De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer, hvor beregningene er gjort i henhold til NRS 6. Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 4,20 % 4,00 % Forventet avkastning pensjonsmidler 4,00 % 4,40 % Årlig forventet lønnsvekst 3,50 % 3,75 % Årlig forventet reg. av pensjoner under utbetaling 0,20 % 0,60 % Årlig forventet G-regulering 3,50 % 3,75 % Honorar til revisor: NBBO Konsern Revisor revisjon Revisor rådgivning SUM NBBO - der folk trives...

19 TILLEGGSOPPLYSINGER/NOTER STYRETS BERETNING Note 4 Skattekostnader, midlertidige forskjeller og grunnlag for utsatt skatt NBBO KONSERN Skattegrunnlaget Betalbar skatt av inntekt Endring utsatt skattefordel For mye / lite avsatt skatt tidligere år Formuesskatt, betalbar Årets skattekostnad i resultatregnskapet NBBO KONSERN Årets betalbare skatt fremkommer som følger: Grunnlag Skatt Grunnlag Skatt Resultat før skatt, inkl resultatandel tilknyttede selskap Resultatandel tilknyttede selskap Intern fortjeneste, eliminert i konsernregnskapet Endring i midlertidige forskjeller Permanente forskjeller Fremførbart underskudd Grunnlag skatt av årets inntekt Skattepliktig formue Skatt på konsernbidrag og utbytte 0 0 Betalbar skatt i balansen NBBO KONSERN Midlertidige forskjeller mellom regnskap og skatt: Pr Pr Pr Pr Varige driftsmidler Fordringer Gevinst- og tapskonto Pensjonsforpliktelser Netto forskjeller Skattemessig fremførbart underskudd Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes Sum midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel av midlertidig forskjeller NBBO - der folk trives... 19

20 Note 5. Aksjer og eierandeler Datterselskaper og tilknyttet selskap Firma Forretningskontor Eierandel / stemmerett Egenkapital Resultat 2013 Bokført verdi Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS Drammen 100 % DBBL Eiendomsselskap AS Drammen 100 % NBBO Utbygging AS Drammen 100 % NBBO Byggtek AS Drammen 100 % NBBO Vaktmesterservice AS Drammen 100 % Sum datterselskaper Tilknyttet selskap/ felleskontrollert virksomhet Forretningskontor Eierandel / stemmerett Andel egenkapital Andel resultat 2013 Bokført verdi Kostpris for aksjene Cappelensgate 14/16 AS Drammen 50 % Losjeplassen Utvikling AS Drammen 50 % Losjeplassen Holding AS 50 % *) Spikkestadkvartalene Bolig AS 33 % *) Sum tilknyttet selskaper/felleskontrollert virksomhet *) Selskapene er opprettet høsten 2013 og har ikke hatt drift eller avgitt regnskap for Boligbyggelagets aksjer og eierandeler i andre selskaper. Antall Pålydende Bokført verdi Garanti Holding AS BBL Datakompetanse Uni Storebrand Norske Boligbyggelags Landsforbund BBL Partner Byen Vår Drammen (42 aksjer) 42 1 MIBO IB andeler NBBL 1 1 MIBO andelstegning NBBL AL NBBL 1 1 Sum aksjer og andeler i andre selskaper Konsernets aksjer og eierandeler i andre selskaper: Antall Pålydende Bokført verdi Garanti Holding AS BBL Datakompetanse Uni Storebrand Norske Boligbyggelags Landsforbund BBL Partner Byen Vår Drammen (42 aksjer) 42 1 MIBO IB andeler NBBL 1 1 MIBO andelstegning NBBL AL NBBL 1 1 Boligbyggelagene i Norge Oppgjør AS Sum aksjer og andeler i andre selskaper Aksjene i NBBO Vaktmesterservice AS er nedskrevet til kr 1 i regnskapet til NBBO. Nedskrivningen er belastet regnskapet i Aksjene i Losjeplassen Utvikling AS er oppført i balansen til kostpris pluss andel av årets resultat i selskapet i vår eiertid. Differansen mellom denne bokførte verdien og egenkapitalen i selskapet reflekterer den merverdien som ligger i eiendommen og vil bli realisert gjennom bygging av boliger på tomta. Den balanseførte merverdien utgjør kr per NBBO - der folk trives...

21 TILLEGGSOPPLYSINGER/NOTER 2013 Note 6. Langsiktige fordringer NBBO KONSERN Langsiktige fordringer, NUAS Ansvarlig lån NBBO Vaktmesterservice AS Sum langsiktige fordringer NBBO har ytet et lån til NUAS på NOK 10 mill. Som sikkerhet for denne gjelden er det tegnet pant i aksjer i Losjeplassen Utvikling AS, bokført verdi Gjelden forfaller til betaling I tillegg har NBBO ytet et lån med en ramme på NOK 6 mill, herav trukket opp NOK 5 mill. Dette låneforholdet skal i henhold til låneavtalen sikres ved pant i eiendommen som skal eies av Rød Utvikling AS. Gjelden forfaller til betaling Øvrig fordring som NBBO har mot NUAS gjelder påløpne renter. NBBO har ytet NBBO Vaktmesterservice AS et ansvarlig lån på NOK Lånet forfaller i sin helhet Konsernet går inn i en fase med flere store byggeprosjekter. I denne forbindelse har styret i NBBO i tillegg til ovennevnte lån innvilget en låneramme fra NBBO til NBBO Utbygging AS på inntil kr 30 mill. Note 7. Bankinnskudd for bundne midler og klientmidler NBBO KONSERN Skattetrekkskonto Klientmidler og klientansvar Andre bundne midler Klientmidler tilhører klienter og er ikke oppført i balansen. I posten bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmidler. I NUAS er NOK satt av på konto som er bundet som sikkerhet for garantier i forbindelse med byggeprosjektet i Elveparken Vest trinn 2. Note 8. Egenkapital og disponeringer NBBO Andelskapital Annen egenkapital Sum Egenkapital pr Nye medlemmer i året Utmeldte medlemmer i året Egenkapitalkorreksjoner og konsernposter Årets resultat Egenkapital pr NBBO KONSERN Andelskapital Annen egenkapital Sum Egenkapital pr Nye medlemmer i året Utmeldte medlemmer i året Egenkapitalkorreksjoner og konsernposter Årets resultat Egenkapital pr NBBO - der folk trives... 21

22 Note 9 - Langsiktig gjeld, pantstillelser NBBO Konsern Av selskapets bokførte gjeld er sikret ved pant Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet: Bygning med tomt - Nedre Torggate 5/ Varelager og prosjekt under utarbeidelse Sum pantsatte eiendeler Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets utgang (inkludert i ovenstående) Langsiktig gjeld kredittinstitusjoner NBBO Konsern Note 10 Usikkerhet og betingede utfall Løpende inntektsføring av prosjekter innebærer usikkerhet da man baserer seg på estimater og vurderinger. For igangværende prosjekter er det usikkerhet knyttet til fremdrift, tvister, garantiarbeide, sluttprognose og så videre. Det endelige resultatet for et prosjekt kan derfor avvike fra den forventede sluttprognose. Det kan også forekomme tvister som avgjøres ved voldgift eller rettsak. Det er gjort avsetninger for tvister og garantikostnader i prosjektregnskapet knyttet til hvert prosjekt der dette antas å være sannsynlig. Note 11 Tomt, eierforhold / hjemmel Tomter til utbyggingsformål inneholder tomt i Røyken kommune, bokført verdi kr I forbindelse med kjøpet ble den formelle hjemmelen overført direkte til boligselskapet som er planlagt bygget på tomta. Dette for å unngå at hjemmel til eiendommen overføres mer enn en gang. NBBO har eiendomsrett til denne tomta. Etter avtale har boligselskapet ikke rett til å forføye verken faktisk eller rettslig over eiendommen før oppgjør fra boligselskapets side er gjennomført. 22 NBBO - der folk trives...

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer