Alarm Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alarm Brukerveiledning"

Transkript

1 JULI 01 Altibox Alarm Alarm Brukerveiledning 1

2 1 ALTIBOX ALARM Innhold Gratulerer med ny alarm fra Altibox Du har nå fått installert Altibox Alarm i ditt hjem. Det er en alarm som allerede nå er klar for alle muligheter framtiden har å by på. Den gir deg og ditt hjem en trygg og kontinuerlig forbindelse til vår forsikringsgodkjente alarmstasjon døgnet rundt. 1 ALTIBOX ALARM HVA SKJER NÅR ALARMEN GÅR? S 3 S 4 Vi anbefaler alle våre kunder å ha brannalarm direkte tilkoblet brannvesenet. Det gir brannvesenet et forsprang som kan vise seg å være avgjørende dersom ulykken er ute. Du betaler ingenting dersom brannvesenet rykker ut. Med Altibox Alarm kan du være sikker på at tryggheten i ditt hjem blir ivaretatt både når du er hjemme, på arbeid eller på ferie. 3 4 BETJENINGSPANEL BETJENING AV ALARMEN S 6 S 8 Følg med på altibox.no/alarm og få med deg hva som lanseres av nye tjenester og produkter som kan knyttes til alarmen din. Det er en spennende tid vi har foran oss en alarm blir mye mer enn bare en alarm i framtiden. Så lenge den er fra Altibox. 5 MERKING AV DIN BOLIG S MIN VARSLINGSLISTE TIPS OG RÅD OM KODEBRUK S 11 S 1 1. ALARMSTASJONEN ALLTID PÅ VAKT Alarmstasjonen er bemannet hele døgnet hele året. Det er her alle alarmer mottas og behandles videre. 8 AVANSERT BETJENING S NATTSTILLING BATTERIBYTTE S 15 S 16. DIREKTE VARSLING TIL BRANNVESENET Spar tid i avgjørende øyeblikk brannalarmen går direkte til 110-sentralen. 11 SPØRSMÅL OG SVAR S 0 3. VEKTERUTRYKNING Dine verdier sikres av våre profesjonelle vektere. 3

3 HVA SKJER NÅR ALARMEN GÅR? VED UTLØST BRANNALARM Alarmen sender umiddelbart brannalarm direkte til 110 sentralen. Kontroller bolig for tilløp til brann og røykutvikling. Det er viktig å sette seg inn i hva som skjer når alarmen går enten du har innbruddsalarm, brannalarm eller begge deler. VED UTLØST INNBRUDDSALARM Alarmen sender umiddelbart innbruddsmelding til Altibox alarmstasjon. Alarmstasjonen sender ut automatisk talemelding og sms i henhold til valgte kriterier i varslingslisten. Dersom du har vekterutrykning inkludert i ditt abonnement, vil en vekter starte utrykning umiddelbart. VED SELVUTLØST ALARM Slå av alarmen med fjernkontroll eller kode, og utrykning vil bli avlyst via alarmsystemet. VED AVSLUTTET HENDELSE En sluttrapport sendes alltid ut via sms i henhold til valgte kriterier i varslingslisten. Ved konstatert skade eller uregelmessighet vil en alarmstasjonsoperatør alltid forsøke å ta kontakt med personer i henhold til valgte kriterier i varslingslisten for å avklare videre oppfølging. Er der flere personer i bolig, be dem om å evakuere bolig. Vurder situasjonen, start eventuell brannslukning men prioriter evakuering! Varsle 110 sentralen, presenter deg med navn og adresse og orienter om situasjonen. Følg deretter 110 sentralens instruksjoner. En alarmstasjonsoperatør vil alltid forsøke å ta kontakt med personer i henhold til valgte kriterier i varslingslisten. VED FALSK ALARM Aldri undervurder faren ved brannalarm. Følg alltid branninstruks. Husk at alarmmelding er sendt til 110 sentralen. Dersom brannalarmen er utløst ved en feiltakelse kontakt alarmsentralen, presenter deg med navn og adresse og orienter om situasjonen. Følg deretter alarmsentralens instruksjoner, først da hindrer du brannvesenet i å rykke ut. VED AVSLUTTET HENDELSE En sluttrapport sendes alltid ut via sms i henhold til valgte kriterier i varslingslisten. 4 5

4 3 BETJENINGSPANEL Lysindikator for 0V lading Opplyst tekstdisplay Lysindikator for feil Opplyst tastatur Sirene Separat tastatur PILTAST OPP Brukes til å gå oppover i menyene PILTAST NED Brukes til å gå nedover i menyene TILBAKE/ANGRE Brukes til å gå ut av menyene OK Brukes til å bekrefte valg 6 7

5 4 BETJENING AV ALARMEN SLÅ PÅ / SLÅ AV VIA FJERNKONTROLL Til hverdags er det enklest å bruke fjernkontrollen til å skru på og av alarmen. SLIK BRUKER DU FJERNKONTROLLEN NÅR DU FORLATER LEILIGHETEN/HUSET: Slå på alarmen ved hjelp av fjernstyringen. Et signal vil markere at alarmen er på. AVSTILLINGSKNAPP FOR BRANNSIRENE Knapp stanser kun sirene, og ikke utrykning fra brannvesen. Ta derfor alltid kontakt med alarmsentralen. NÅR DU SKAL INN: Slå av alarmen ved hjelp av fjernstyringen. Slå på / Slå av Betjening av alarmen SLÅ Betjening PÅ / SLÅ AV av alarmen VIA BETJENINGSPANEL Slå på / Slå av SLÅ PÅ Menyen Slå PÅ vil slå på alle detektorene i systemet. Slå Inngangsdør på / Menyen Menyen MÅ være Slå Slå av PÅ PÅ lukket vil vil slå slå på på når alle alle detektorene detektorene anlegget systemet. systemet. slås PÅ. Inngangsdør Inngangsdør MÅ MÅ være være lukket lukket Menyen når når Slå anlegget anlegget PÅ vil slås slås på PÅ. PÅ. alle detektorene i systemet. Inngangsdør MÅ være Slå PÅ lukket når anlegget slås PÅ. 1. Normal kun og dato vises. Normal skjerm, kun klokkeslett og dato vises. Normal skjerm, kun klokkeslett og dato vises. 1 Dette er andre enn brukere med 14:19 07 Okt Dette Normal er skjerm, kun klokkeslett andre enn og brukere dato vises. med 14:19 07 Okt Dette er fordi gyldig gyldig Dette er kode kode fordi skal at ingen skal at se se ingen hvilken hvilken andre andre status enn brukere (AV/PÅ) enn brukere med gyldig med 14:19 Menyen 07 Okt Slå PÅ vil slå på alle detektorene i systemet. Inngangsdør MÅ være Slå PÅ kode anlegget anlegget gyldig skal kode se har. har. skal hvilken se hvilken status (AV/PÅ) anlegget har. lukket når anlegget slås PÅ. anlegget har. Tast Tast og og avslutt avslutt med med taste: taste:. 1Tast Taster Taster Normal Brukerkoden Brukerkoden skjerm, du du feil feil siffer, kun klokkeslett siffer, og og tast: tast: avslutt avslutt med og for dato for å taste: med vises. slette å taste: slette siste Tast 14:19 Kode 07 Okt siste siffer, siffer, Taster Dette er operasjonen fordi operasjonen du at ingen gjentas andre gjentas tast: enn ved ved flere brukere flere for å feiltastinger. med Tast 14:19 Kode 07 Okt Taster du feil siffer, tast: feiltastinger. slette for siste å slette siste siffer, siffer, gyldig kode operasjonen skal se hvilken status gjentas ved (AV/PÅ) operasjonen anlegget har. gjentas ved flere feiltastinger. Den Den blinkende blinkende markøren markøren skal skal stå stå foran foran Slå Slå På På Tast Slå Kode PÅ 3 Bekreft Bekreft Den Tast Brukerkoden valget og valget med med avslutt taste: med + Slå PÅ taste: + skal stå å taste: foran Slå På 3. Den Tast Delvis Kode på + Slå Delvis PÅ på Bekreft Taster blinkende du feil siffer, markøren valget med tast: + å taste: for skal å slette stå siste foran Slå På Delvis på Bekreft siffer, valget operasjonen med gjentas å taste: ved flere feiltastinger. vil pulserende toner og displayet 4. toner og displayet Utgangstid 4 3Alarmen vil vil Alarmen Den blinkende vil gi korte telle ned de markøren pulserende telle ned vil gi korte sekundene pulserende + skal stå man har foran toner på Slå forlate På og displayet vil Slå PÅ Utgangstid man har toner på og forlate displayet 030 Slå PÅ + Slå sek Delvis PÅ på 030 Utgangstid sek Delvis på telle boligen. Bekreft boligen. vil ned telle de valget ned Forlat Forlat sekundene med å taste: stedet stedet man man har på har å forlate på å forlate boligen. Delvis på 030 sek Hvis Hvis man man ombestemmer Forlat boligen. stedet! Forlat ombestemmer Hvis stedet man! seg seg tast: tast: ombestemmer kode kode og og seg, Hvis man ombestemmer seg tast: kode og tast: kode og 4 Menyen Menyen Slå Slå AV AV vil vil slå slå på på alle alle detektorene detektorene Alarmen vil gi korte systemet, systemet, pulserende unntatt unntatt røyk røyk toner og og og vann. vann. displayet Utgangstid Utgangstid 030 Utgangstid sek Slå AV Menyen Slå AV vil slå på alle detektorene vil telle ned i de systemet, sekundene unntatt man røyk har på og å vann. forlate 030 sek 030 sek boligen. Forlat stedet! Når Når Hvis inngangsdøren inngangsdøren man ombestemmer blir blir åpnet åpnet seg tast: vil vil magnetkontakten magnetkontakten kode og 1 bli utløst og starte inngangstiden. Den høres med SLÅ AV Menyen 0 sek Slå AV vil slå av bli Når korte alle utløst inngangsdøren pulserende detektorene og starte inngangstiden. blir åpnet vil magnetkontakten toner. i systemet, Den høres unntatt med røyk og vann. 0 Tast sek Kode korte bli utløst pulserende og starte toner. inngangstiden. Den høres med Slå AV 0 sek Menyen Slå AV vil slå på alle detektorene korte pulserende i systemet, toner. unntatt røyk og vann. Slå AV 1. Når Sekundene Sekundene inngangsdøren vil telle ned vil telle ned blir den tiden åpnet den tiden man vil har magnetkontakten til slå bli man har til slå 1 av. av. Sekundene Når inngangsdøren Tast Brukerkoden Tast Brukerkoden vil telle blir åpnet og avslutt vil magnetkontakten ned og avslutt med med man har taste: taste: til å slå utløst 0 sek Taster Taster av. bli utløst og starte du og starte inngangstiden. du Brukerkoden feil feil siffer, siffer, tast: Den tast: for for slette høres Den med høres med korte 0 Tast sek og avslutt med å slette taste: 0 sek Kode siste siste pulserende siffer, korte pulserende siffer, operasjonen toner. toner. Taster operasjonen du feil siffer, gjentas gjentas tast: ved ved flere flere for å feiltastinger. feiltastinger. slette siste siffer, operasjonen gjentas ved flere feiltastinger. Displayet Displayet viser viser nå nå Alarm Alarm AV AV Alarmanlegget Alarmanlegget er. er Alarm AV 3 Sekundene slått slått Displayet vil av. telle ned ned Alarm AV av. viser nå Alarm den tiden AV Alarmanlegget tiden har til man å slå har til å slå av. er Tast 14:19 Kode 07 Okt 14:19 Alarm 07 Tast AV Okt slått av. brukerkoden Tast av. Brukerkoden og avslutt med med å taste: å taste: 14:19 07 Okt Taster du feil siffer, tast: for å slette siste Taster siffer, du operasjonen feil siffer, gjentas tast: ved flere feiltastinger. for å slette siste siffer, operasjonen Etter Etter 0 0 sek. gjentas sek. Vil Vil ved AV AV forsvinne flere feiltastinger. forsvinne og og kun kun tid tid og og Alarm AV 4 3 dato vises. 14:3 07 Okt dato Etter Displayet viser nå Alarm AV Alarmanlegget er Alarm AV vises. 0 sek. Vil Alarm AV forsvinne og kun tid og 14:3 14:19 Alarm 07 AV 07 Okt 14:19 07 Okt Okt slått av. dato vises. 14:3 14: Okt Okt 3. Displayet viser nå Alarm AV. Alarmanlegget er slått av. 4. 4Etter Etter 0 0 sek. Vil Alarm Alarm AV forsvinne AV forsvinne og kun tid og og kun tid og 14:3 07 Okt dato 14:3 07 Okt dato vises. 8 9

6 MERKING AV DIN BOLIG 5 6 MIN VARSLINGSLISTE Merkene du fått fra Altibox er et kvalitetsstempel som viser omverdenen at du har alarm. Merkene monteres av selger eller montør i samråd med deg. Merkene følger alarm abonnementet og tas ned ved avslutning av alarmabonnement. Det er viktig at Altibox Alarm sikrede boliger merkes diskret, men tydelig. Når alarmen går varsles alle personene du har oppgitt på varslingslisten. Informer derfor dine kontaktpersoner, slik at de er forberedt på at de blir varslet i en alarmsituasjon. Du kan selv velge hvem på varslingslisten som skal bli varslet ved ulike alarmhendelser. For å gjøre endringer i din varslingsliste trenger kundesenteret skriftlig melding om dette. Husk å informere kundesenteret dersom personer på varslingslisten endrer telefonnummer. ALARM Tilknyttet døgnbemannet alarmstasjon Skilt til vegg skal monteres under husnummer ALARM Tilknyttet døgnbemannet alarmstasjon ALARM Tilknyttet døgnbemannet alarmstasjon Oblat til dør/vindu, stor og liten 10 11

7 7 TIPS OG RÅD OM KODEBRUK 8 AVANSERT BETJENING OPPGI ALDRI ALARMKODEN DIN TIL NOEN! Din alarmkode er den 4-sifrede kode som du kan slå av og på alarmen med. Kundesenter og alarmstasjonene vil aldri spørre deg om alarmkoden. Det beste er å huske koden utenat, men dersom du må oppbevare koden pass på at ingen uvedkommende kan finne den og bruke den til å slå av alarmen. Ta kontakt med kundesenteret hvis du har glemt koden. Koden kan av sikkerhetshensyn ikke oppgis per telefon kundesenteret vil ved henvendelse opplyse om gjeldende rutiner. Alarmens brukermeny Alarmens brukermeny Alarmens brukermeny Alarmens brukermeny Alarmens brukermeny Alarmens brukermeny ALARMENS BRUKERMENY Tast * * * Kode * Tast * * * Kode * Tast * * * Kode * Tast * * * Kode * Tast * * * Kode * * Slå * * På * Slå Delvis På på Slå Delvis På på Slå Delvis På på Slå Delvis På på Slå Delvis På på Delvis på På Dag Delvis På Dag Natt Delvis På Dag Natt Delvis Delvis På På Dag Natt Delvis På Dag Natt Delvis På Dag Natt Delvis Dato Og På Klokke Natt Dato Logg Og Klokke Dato Logg Og Klokke Dato Logg Og Klokke Dato Logg Og Klokke Dato Logg Og Klokke Logg Logg Kode innstillinger Logg Kode innstillinger Logg Kode innstillinger Logg Kode innstillinger Logg Kode innstillinger Kode Systemfeil innstillinger Systemfeil Slå På Systemfeil Slå På Systemfeil Slå På Systemfeil Slå På Systemfeil Slå På Slå På Betjening av alarmen Betjening av alarmen Betjening av alarmen Betjening av alarmen Betjening av alarmen Tast kode + OK for å komme inn i Tast brukermeny. kode + OK Man for får å komme da følgende inn i Tast brukermeny. valg. kode + OK Man for får å komme da følgende inn i Tast brukermeny. valg. kode + OK Man for får å komme da følgende inn i Tast brukermeny. valg. kode + OK Man for får å komme da følgende inn i Tast Tast brukermeny. valg. kode kode + OK + for OK Man å for komme får å komme da inn følgende i inn i brukermeny. brukermeny. valg. Slå På - Dette Man Man får aktiviserer da får følgende da følgende hele valg: valg. Slå innbruddsalarmen. På - Dette aktiviserer hele Slå innbruddsalarmen. På - Dette aktiviserer hele Slå innbruddsalarmen. Delvis På - På Dette - Dette aktiviserer vil aktivisere hele SLÅ Slå innbruddsalarmen. Delvis PÅ På - Dette - På Dette - Dette aktiviserer vil i delvis aktivisere hele hele stilling. innbruddsalarmen. Slå Delvis På - På Dette - Dette aktiviserer vil i delvis aktivisere hele stilling. innbruddsalarmen. Delvis På - Dag Dette Til vil fremtidig i delvis aktivisere stilling. bruk DELVIS Delvis PÅ På - Dette - Dag Dette vil Til vil aktivisere fremtidig aktivisere bruk innbruddsalarmen i delvis stilling. innbruddsalarmen Delvis Delvis innbruddsalarmen På På - Dag Natt Dette i - delvis Til Dette vil fremtidig delvis aktivisere stilling. vil aktivisere bruk Delvis stilling. innbruddsalarmen Delvis innbruddsalarmen På Natt - Dette På Dag Til fremtidig i delvis vil aktivisere natt delvis stilling. bruk DELVIS Delvis Delvis innbruddsalarmen stilling. PÅ På På DAG Natt Dag Til - Dette Til fremtidig i delvis vil aktivisere bruk natt bruk Delvis innbruddsalarmen stilling. På Dag Natt - Til Dette fremtidig i delvis vil aktivisere natt bruk DELVIS Delvis innbruddsalarmen stilling. PÅ På NATT Natt - - Dette i delvis vil vil aktivisere Dato og Klokke - Her kan man natt stille innbruddsalarmen Delvis stilling. På Natt i - delvis Dette i delvis natt vil aktivisere stilling. Dato på klokke og Klokke og dato - Her samt kan sommer/ man natt stille innbruddsalarmen stilling. Dato på klokke og Klokke og dato - Her samt i delvis kan sommer/ man natt stille DATO vintertid. stilling. OG KLOKKE - Her kan man stille på Dato på klokke og Klokke og dato - Her samt kan sommer/ klokke vintertid. Logg - dato Her vises samt sommer/vintertid. de siste hendman stille Dato på vintertid. Logg klokke og Klokke og dato - Her samt kan sommer/ man stille Dato elsene - Her på vintertid. Logg klokke og på - Her Klokke alarmen. vises de siste hendog vises dato - de Her samt siste kan sommer/ hend- man stille LOGG elsene - Her på vises alarmen. de siste hendelsene på alarmen. på vintertid. klokke og dato samt sommer/ Logg elsene Kode - Innstillinger Her på alarmen. vises de - Her siste kan hendman vintertid. Logg Kode elsene legge - Innstillinger til, Her på slette alarmen. vises eller de - Her siste endre kan hend- på man KODE Kode Innstillinger - Her man Logg elsene legge brukerkodene. INNSTILLINGER - til, Her på slette alarmen. vises eller de - siste Her endre kan hend- på man elsene Kode brukerkodene. legge Innstillinger til, til, slette eller på alarmen. - Her endre kan på man brukerkodene. Kode legge Innstillinger til, slette eller - Her endre kan på man Kode legge brukerkodene. Innstillinger til, slette eller - Her endre kan på man SYSTEMFEIL legge brukerkodene. Systemfeil til, slette - Vil - Vil vise eller vise aktive aktive endre og på gamle og feil brukerkodene. Systemfeil gamle på systemet. på - Vil Resettes systemet. vise aktive ved Resettes å bla og gjennom Systemfeil gamle og trykke på - Vil systemet. først vise aktive Resettes og og så. ved å bla gjennom og trykke først Ved Systemfeil gamle aktive ved å bla gjennom på vil - Vil systemet. ett gult lys vise og trykke Resettes lyse i front av BACK og så OK. Ved aktive feil og først vil alarmen. Systemfeil gamle ved BACK ett gult å bla og lys gjennom så på lyse - OK. Vil systemet. i vise Ved front og aktive trykke av Resettes alarmen. feil og først vil Systemfeil gamle ved BACK ett gult å bla og lys gjennom så på lyse - OK. Vil systemet. i vise Ved front og aktive trykke av Resettes alarmen. feil og først vil gamle ved BACK ett gult å bla og feil lys gjennom så på lyse OK. systemet. i Ved front og aktive trykke av Resettes alarmen. feil først vil ved BACK ett gult å bla og lys gjennom så lyse OK. i Ved front og aktive trykke av alarmen. feil først vil BACK ett gult og lys så lyse OK. i Ved front aktive av alarmen. feil vil ett gult lys lyse i front av alarmen. 1 13

8 Betjening av alarmen endre kode Betjening av alarmen nattstilling 9 NATTSTILLING ENDRE KODE * * * * LoggKode Innstillinger ) ). Tast ny kode. Gjenta ny kode. Rapport På Rapport Av Tast navn Tast kode + OK for å komme inn i brukermeny 1. Tast kode + for å komme inn i brukermeny.. ned til Kode Innstillinger for kodeendringsmenyen.. ned til Kode Innstillinger for kodeendrings menyen. OK. OK på 1) for å endre kode 1 3. ned til Kode Innstillinger for kodeendringsmenyen.. Tast inn din nye kode + OK 4. Tast inn din nye kode +. Gjenta din nye kode + OK 5. Gjenta din nye kode +. Velg Rapport På 6. Velg Rapport På. Tast inn navn på brukeren av kode 1. Bruk tastatur for å skrive. OK når du er ganger ferdig. for å Meny gå ut av vil meny. da gå til punkt. BACK ganger for å gå ut av meny 7. Tast inn navn på brukeren av kode 1. Bruk tastatur for å skrive. når du er ferdig. Meny vil da gå til punkt. Betjening av alarmen Det å sette alarmen i nattstilling betyr å aktivere alarmen når man er hjemme.deler av nattstilling boligens sensorer aktiveres som yttergrenser og de områder som ikke skal benyttes om natten.dersom du ønsker en slik løsning kan du planlegge dette med Det å sette alarmen i nattstilling betyr å aktivere alarmen selger.nattbryter benyttes til å slå på og slå av nattstilling. når man er hjemme.deler av boligens sensorer aktiveres Det å sette alarmen i nattstilling betyr å aktivere alarmen når man hjemme. Deler Standard av boligens sensorer Altibox aktiveres Alarm som yttergrenser nattstilling: som yttergrenser og de områder Delvis og som ikke på de skal natt. benyttes om natten. Dersom du ønsker en slik løsning kan områder du planlegge som ikke dette skal med montør. Delvis På benyttes Natt - Dette om natten.dersom vil aktivisere innbruddsalarmen du ønsker i en delvis slik løsning natt stilling. kan Delvis På Natt du planlegge dette med selger.nattbryter benyttes til å slå på og slå av nattstilling. STANDARD ALARM NATTSTILLING: DELVIS PÅ NATT Slå av og på: nattstilling - Delvis natt Standard Altibox Alarm nattstilling: Delvis på natt. Bruk betjeningspanelet eller fjernkontrollen ( knapp) for å aktivere Delvis Natt. Nattstilling slås av og på ved bruk av Nattbryter. Alarms betjeningspanel Delvis kan På Natt - Dette vil aktivisere også benyttes. innbruddsalarmen i delvis natt stilling. Delvis På Natt Slå av og på: nattstilling - Delvis natt Nattstilling slås av og på ved bruk av Nattbryter. Alarms betjeningspanel kan også benyttes

9 10 BATTERIBYTTE RØYK- OG VARMEDETEKTOR BEVEGELSESSENSOR BATTERITYPE: AAA 1.5 V (helt vanlige AAA-batterier) BATTERITYPE: ER1405 AA.4AH 3.6v LITHIUM 1. BATTERIBYTTE I RØYKDETEKTOR Sjekk at alarmen er avslått. Ta ned røykdetektoren fra taket ved å vri detektoren ca en centimeter til venstre til du hører et klikk - og den løsner fra monteringsbraketten. Ta ut batteriene og trykk på testknapp til LED ikke lenger lyser. Dette gjør vi for å lade ut eventuelle spenninger i røykdetektorens elektronikk. Sett inn de nye batteriene. Når alle batteriene er satt i riktig vil røykdetektoren indikere dette med et to-tone signal. Deretter vil LED-lys blinke hvert sekund i 8- minutter før den med ett nytt to-tone signal indikerer at den er ferdig kalibrert. NB: Ikke trykk på testknappen mens røykdetektoren kalibrerer seg. Plasser detektoren på monterings-braketten, og vri den en centimeter til høyre til du hører et klikk - og den sitter fast. Du trenger ikke vente til detektoren er ferdig kalibrert før du plasserer den på festet igjen.. SLETT FEILMELDING I ALARMPANELET Tast kode og trykk på alarmpanelet på systemfeil (NB - står det ikke systemfeil er alt i orden, og du trenger ikke gå videre) pil ned til det står slutt ok 1. BATTERIBYTTE I BEVEGELSESSENSOREN Sjekk at alarmen er avslått. Ta ned bevegelsessensoren ved å ta tak i toppen av sensor og vipp den ut fra festet. Skru opp skruen i bunnen av sensor og ta ut gammelt batteri. Hold inne bryter/ledlys til det slutter å lyse. Ta av plastomslag i toppen av det nye batteriet og pass på å sette inn batteriet riktig(+/-). 5 ganger på bryter/led-lys med sekunders mellomrom etter at batteriet er montert - dette må gjøres for å få det nye batteriet i drift. Lyser ikke LED-lyset har ikke sensor kontakt med batteriet. Prøv evt. å justere batteriet. Skru på plass skruen i bunn av sensor, og sett den tilbake på festet. Har gult varsellys på alarmpanel sluttet å lyse er sensor satt riktig på plass. NB: Fjæren på baksiden av bevegelsessensoren må stå i klem mot festet.. SLETT FEILMELDING I ALARMPANELET Tast kode og trykk på alarmpanelet på systemfeil pil ned til det står slutt 16 17

10 MAGNETKONTAKT DC-15 MAGNETKONTAKT DC-9 BATTERITYPE: ER /AA 1.AH 3.6V LITHIUM BATTERITYPE: ER /AA 1.AH 3.6V LITHIUM 1. BATTERIBYTTE I MAGNETKONTAKT Sjekk at alarmen er avslått. Ta ned magnetkontakt ved å ta ut gummiproppene over skruehullene, og løsne de skruene som holder magnetkontakt på plass. Snu magnetkontakt på hodet, løsne skruen på baksiden. Ta ut det gamle batteriet, hold inne den røde mikrobryteren i 5 sekunder. Dette gjør vi for å lade ut eventuelle spenninger i magnetkontaktens elektronikk. Ta av plastomslag og sett inn det nye batteriet riktig (+/-). 5 ganger på den røde mikrobryteren med sekunders mellomrom etter at batteriet er montert. Dette må gjøres for å få det nye batteriet i drift. Lyser ikke LEDlyset har ikke sensor kontakt med batteriet. Prøv evt. å justere batteriet. Sett deksel på magnetkontakten, og monter den på plass. NB: Det er viktig at det markerte området vender mot magnet. Hvis gult varsellys på alarmpanel har sluttet å lyse er magnetkontakt festet riktig. Vær obs på at fjæren på baksiden må stå i klem mot vindus- eller dørkarmen.. SLETT FEILMELDING I ALARMPANELET Tast kode og trykk på alarmpanelet på systemfeil pil ned til det står slutt 1. BATTERIBYTTE I BEVEGELSESSENSOREN Sjekk at alarmen er avslått. Skru løs skruen på siden. NB: Det er ikke mulig å skru den helt ut. Ta ned sensor. Ta ut det gamle batteriet, trykk på den brune mikrobryteren i 5 sekunder. Dette gjør vi for å lade ut eventuelle spenninger i magnetkontaktens elektronikk. Ta av plastomslag og sett inn det nye batteriet riktig (+/-). 5 ganger på den brune mikrobryteren med sekunders mellomrom etter at batteriet er montert. Dette må gjøres for å få det nye batteriet i drift. Lyser ikke LED-lys på fremsiden av sensor har ikke sensor kontakt med batteriet. Prøv evt. å justere batteriet. Monter sensor tilbake på plass. Det er viktig at det markerte området vender mot magnet. Dersom gult varsellys på alarmpanelet har sluttet å lyse er magnetkontakt festet riktig. Vær obs på at fjæren på baksiden må stå i klem mot vindus- eller dørkarmen.. SLETT FEILMELDING I ALARMPANELET Tast kode og trykk på alarmpanelet på systemfeil pil ned til det står slutt 18 19

11 11 SPØRSMÅL OG SVAR HVORDAN ENDRER JEG KODEN MIN? Tast kode + på alarmpanelet. Naviger med pilene til kode innstilling. på den koden du skal endre. Tast ny kode +, bekreft kode + for å gå ut av meny, trykk til du får en kvitteringslyd. HVORDAN ENDRER JEG TID OG DATO PÅ ALARMEN? kode +. Naviger med piltastene til tid og dato. og bruk piltastene til å justere tiden med. for å lagre/avslutte. HVA SKJER OM STRØMMEN GÅR? Alarmen går automatisk over i batterimodus, og fungerer normalt i inntil 8 timer. En sms med varsling vil sendes ut i god tid før utladning. HVORDAN BYTTER JEG BATTERI PÅ EN ALARMSENSOR? Dette kan du velge om du vil gjøre selv, eller om du ønsker at vi gjør dette for deg. Ønsker du å bytte batteri selv kan batterier kjøpes via kundesenteret. Se bruksanvisning tidligere i denne brosjyren. Ønsker du hjelp til å bytte batteri kontakter du kundesenteret for å bestille tid. Det vil da påløpe et pristillegg som er standard timepris for montør. KAN ALARMEN VÆRE AKTIV OM NATTEN? Ved montering av alarmen settes alarmen normalt i to innstillinger; en innstilling der alle sensorene i boligen er aktive, og en innstilling hvor alarmen er delvis på med denne innstillingen kan alarmen være aktivert også om natten. HVORDAN ENDRER JEG KONTAKTPERSONER OG TELEFONNUMMER SOM ER REGISTRERT PÅ VARSLINGSLISTEN? Dette kan du gjøre via en henvendelse fra din side på din Altibox leverandørs hjemmeside. HAR JEG BINDINGSTID PÅ ALARMEN MIN? I avtalen om Altibox alarm er det ett års bindingstid. HVA GJØR JEG DERSOM JEG SKAL FLYTTE? Skal du flytte vil kundesenteret se hvordan vi kan løse dette for deg. Kontakt kunde senteret for mer informasjon. FALSK ALARM? FOR Å UNNGÅ UTRYKNING: Kontakt alarmsentralen på tlf dersom alarmen er utløst ved en feiltakelse. Hvilke sensorer som er aktive avtales med montøren som setter opp alarmen. Er du usikker på hvilke sensorer som er aktivert når alarmen er Delvis på kan du kontakte kundesenteret vårt - her kan du også endre hvilke sensorer som skal være aktive når alarmen er satt til Delvis på. JEG ØNSKER Å UTVIDE ALARMEN MIN, HVA GJØR JEG OG HVA KOSTER DET? Kontakt kundesenteret for bestilling av ekstra punkter. FÅR JEG RABATT PÅ MIN BOLIGFORSIKRING NÅR JEG HAR ALTIBOX ALARM? De fleste forsikringsselskaper gir rabatt når du har alarm installert. Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for mer informasjon. 0 1

12 DET LYSER GULT LYS PÅ ALARMEN, HVA GJØR JEG? 1. kode og på panel. på systemfeil på systemfeil igjen 6. Pil ned 7. Noter meldingen du får 8. Fortsett slik til det står slutt 9. Avslutt med og FORKORTELSER SYSTEMMELDINGER: MK Magnetkontakt IR Bevegelsesdetektor RD Røykdetektor FJK Fjernkontroll KPLY Separat tastatur MELDINGER: Lavt batteri Lavt batteri FJK/MK/IR/RD plassering i huset MK/IR/RD detektor ute plassering i huset Disse meldingen betyr at du har lavt batteri eller batteriet er utladet, og detektor ikke har signal lenger. Batteri må byttes. Sabotasje Sabotasje åpen IR/MK/KPLY/ Kontroll enhet Utstyr er ikke satt riktig på plass. NB: Fjær/festehull med sabotasjesikring på baksiden må stå i klem mot veggfestet. 0 volt 0v feil kontroll enhet. Skyldes feil på strømtilførsel til alarmpanel. Kontroller at stikkontakt sitter i støpsel, og at strømplugg i alarmpanel ikke er løsnet. Kontroller evt. sikring i sikringsskapet. Andre Får du andre meldinger enn lavt batteri, detektor ute eller sabotasje. Ta kontakt med kundesenteret. 3

13 Altibox Alarm Altibox er et unikt nasjonalt samarbeid av partnere som tilbyr fiberoptiske kommunikasjonsløsninger som interaktivt tv, lynraskt internett, rimelig telefoni, alarm og mobil i én og samme fiberkabel. VIKTIGE NUMMER: ALARMSENTRAL: ALTIBOX.NO

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Gratulerer med din nye bredbåndsløsning! Du er nå kun få steg unna en mye bedre internettopplevelse. Før du starter: Selve installasjonen er ikke

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Bli kjent med Tidsbanken som ansatt. Klar for en kjapp innføring?

Bli kjent med Tidsbanken som ansatt. Klar for en kjapp innføring? Bli kjent med Tidsbanken som ansatt Klar for en kjapp innføring? Innhold Pålogging... 2 Hjem-menyen... 3 Stempleknappen... 3 Innstempling... 3 Utstempling... 3 Tilbakemelding... 4 Planlagt og stemplet

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

TomTom GO Referanseguide

TomTom GO Referanseguide TomTom GO Referanseguide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt? 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sikkerhetsmerknad...

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS Radio Radio Kontroll Control Mottager Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS Art.nr. 10745 out in Radio Control Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS out in 2 Innholdsfortegnelse Koblingsinformasjon for vinsj 4

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Feilsøking på SMART Board

Feilsøking på SMART Board Feilsøking på SMART Board Innholdsfortegnelse Statuslampen på høyre side av tavlen... 3 Prøv følgende før du melder feil... 3 Det mangler en penn... 4 Pennene virker ikke... 4 Problemer med uregelmessig

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Revidert februar 2013 Innhold Kapittel 1 Bakgrunnsinformasjon... 4 Bruksområde... 4 Ord og uttrykk... 4 Brukernavn

Detaljer

Hold nede for stor bokstav, trykk og hold shiftknappen mens du trykker en bokstav.

Hold nede for stor bokstav, trykk og hold shiftknappen mens du trykker en bokstav. Kortversjon av veiledningen til Intellikeys USB IntelliKeys USB - Kart over tilgangsfunksjonalitet Navn Reaksjonstid 15 Tvunget løft Volum for tastelyd Standard Generell beskrivelse Av Repetisjonsverdi

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

ACN Digitaltelefonitjeneste. Generelt

ACN Digitaltelefonitjeneste. Generelt ACN Digitaltelefonitjeneste Generelt 1. Hva trenger jeg for å dra nytte av ACN Digitaltelefonitjeneste? Kunder trenger høyhastighets Internett-tilkobling med en minimums opplastingshastighet på 128 Kbps

Detaljer

Bruksanvisning HotSpot

Bruksanvisning HotSpot Bruksanvisning HotSpot Innhold Sikkerhet/feilsøking... 3 Varmeelementets sikring (High limit switch)... 3 Trykkvakt (Pressure switch)... 3 Termostat (Control thermostat)... 3 Kontrollpanelet... 4 Utvendig

Detaljer

Eller så kan du registrere deg her som bruker av Facebook. Etter å ha fyllt ut registreringen, trykk på

Eller så kan du registrere deg her som bruker av Facebook. Etter å ha fyllt ut registreringen, trykk på Hvordan lager du en konto? Her vises hvordan du kommer i gang med Facebook ved å skrive deg inn som bruker. Vi forklarer også hva «verktøylinjen» består av. Gå til Google.no, skriv Facebook i søkefeltet

Detaljer