Bruksanvisning AR19 AR25. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning AR19 AR25. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen."

Transkript

1 Bruksanvisning AR19 AR25 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

2 For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres uten forhåndsvarsel. Merk deg at ingen juridiske krav kan baseres på informasjonen i disse instruksjonene. Bruk bare originaldeler ved reparasjon. Bruk av andre deler fører til at garantien blir ugyldig. Det må ikke utføres endringer på maskinen eller monteres uoriginalt utstyr uten tillatelse fra produsenten. Endringer på enheten kan føre til at enheten blir skadet eller at det blir farlig å bruke den. Når dette produktet er utslitt og ikke lenger i bruk, bør det returneres til forhandleren eller en tredjepart til resirkulering HTC. Alle rettigheter forbeholdt Beatrice, NE.

3 INNHOLD INNLEDNING...4 God service...4 Serienummer...4 SIKKERHET...5 Generell informasjon...5 Sikkerhetsprosedyrer...5 STYREENHETER...6 Modell AR Modeller AR MONTERING...8 Modell AR19 Håndtak...8 Modell AR25 Håndtak...9 Clutch- og gassvaiere...10 Før oppstart...10 DRIFT Luftetips Lufting Bakhjulsjustering...12 Snuing og manøvrering...12 Drift i skråninger...13 Transport...14 VEDLIKEHOLD OG SERVICE...15 Rengjøring...15 Tominuttersregel...15 Vedlikeholdsskjema...15 Drivverk...16 Motor...16 Clutchvaier...17 Gassvaier...17 Kjede...19 Tenner...20 Tannaksellager...20 Frihjultannenhet...21 Håndtak...21 Hjul...22 Drivhjulaksel...22 Bakhjul...23 TEKNISKE DATA...24 Strammemomentspesifi kasjoner...26 SAMSVARSSERTIFIKATER...27 Krav i USA...27 CE-krav...27

4 INNLEDNING Gratulerer Takk for at du valgte et plenpleieprodukt fra Husqvarna. Ved å velge oss som leverandør, har du valgt et produkt med eksepsjonell høy kvalitet. Denne bruksanvisningen er et verdifullt dokument. Den beskriver din nye Husqvarna-maskin. Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke maskinen. Ved å følge instruksjonene (bruk, service, vedlikehold osv.), kan du forlenge maskinens levetid vesentlig, og også øke bruktverdien. Kontakt forhandleren hvis du vil vite mer. Hvis du selger Husqvarna-maskinen, må bruksanvisningen overlates til den nye eieren. Forsikre maskinen Kontakt ditt forsikringsselskap for å kontrollere hvilken forsikring som gjelder for den nye maskinen. Du bør ha en kaskoforsikring som dekker ansvar, brann, skade og tyveri. God service Husqvarnas produkter er bare tilgjengelige hos utvalgte forhandlere med fullstendig servicetilbud. Dette sikrer at du som kunde får kun den beste støtte og service. Maskinen er kontrollert og justert av forhandleren før levering. Hvis du trenger reservedeler eller støtte i forbindelse med servicespørsmål, garantikrav osv., kontakter du følgende leverandør: Denne brukerhåndboken tilhører maskin med serienummer: Motornummer Serienummer Maskinens serienummer fi nnes på typeskiltet som er festet på det bakre sidepanelet på maskinen. Typeskiltet inneholder følgende informasjon: Maskinens typebetegnelse (MODEL). Maskinens serienummer (S/N). Oppgi typebetegnelse og serienummer når du bestiller reservedeler. Motorens serienummer er stemplet på veivhuset under oljepeilepinnen. Motortypen er angitt på veivhuset til høyre for oljepeilepinnen, men vises også på dekalen på starteren. Oppgi motorens serienummer og typebetegnelse ved bestilling av reservedeler til motoren. 4

5 SIKKERHET Generell informasjon Denne bruksanvisningen bidrar til sikker bruk og riktig vedlikehold av ditt Husqvarna-utstyr. Les den nøye før du begynner å bruke maskinen. Kontakt forhandleren eller Husqvarna hvis du trenger fl ere opplysninger. Det må ikke utføres modifi kasjoner av utstyret uten at skriftlig tillatelse er innhentet fra produsenten på forhånd. Dette påvirker ikke bare utstyrets ytelse og holdbarhet, det kan også utgjøre en sikkerhetsrisiko for brukeren og omgivelsene. Garantien gjelder ikke hvis det er utført endringer på utstyret uten at skriftlig tillatelse er innhentet fra produsenten på forhånd. Sikkerhetsprosedyrer DU MÅ: Les alle instruksjoner for vedlikehold og service før du begynner å arbeide. Les bruks- og vedlikeholdsanvisningene fra motorprodusenten. Fjern tennplugghetten før du begynner servicearbeidet. Inspiser plenen og fjern steiner, vaier, tau og andre gjenstander som kan medføre fare, før du starter arbeidet. Lokaliser og marker alle gjenstander som skal unngås, for eksempel vannsprinklere, staker, vannkraner eller forankringer til klessnorer. Bruk maskinen kun til lufting av plener. Barn må ikke oppholde seg ved utstyret uten tilsyn. Bruk sikker løfte- og bæreteknikk når utstyret lastes/ losses eller fl yttes. Pass på at alle klistremerker sitter på plass. DU MÅ IKKE: Motoren må ikke kjøres under servicearbeid. Må ikke brukes på andre underlag enn gress. Må ikke brukes i skråninger der hellingen overstiger 35 %. Unngå å plassere hender eller føtter nær bevegelige eller roterende deler. Løft ikke maskinen alene. Motoren må ikke kjøres på steder uten tilstrekkelig ventilasjon. Motoren må ikke kjøres under servicearbeid. Fjern tennplugghetten før du begynner servicearbeidet. Unngå å røyke eller la åpen ild eller gnister komme nær enheten, og stopp motoren ved påfylling av drivstoff. Beskyttelsesinnretningene må ikke demonteres under bruk. Det må ikke utføres endringer på utstyret. Ikke bruk dette utstyret til andre formål enn plenlufting. 5

6 STYREENHETER Modell AR19 Foldehåndtak Leddlås Clutch Kontroll Bakhjul Regulatorhåndtak Foldehåndtak Låsekam Driftsvern Dybde/stabilitet Kontrollknast Motorvern Kontrollstang Håndtaksstopp Fjernbar vekt Justerbart bakhjul

7 STYREENHETER Modeller AR25 Bakhjul Regulatorhåndtak Clutch Kontroll Gassvaier Kontrollstang Dybde/stabilitet Kontrollknast Fjernbar vekt Justerbart bakhjul

8 MONTERING OBS! Bruk vernebriller under vedlikeholdsarbeid. Modell AR19 Håndtak 1. Plenlufteren leveres med sammenfoldet håndtak. Roter håndtaket til oppreist stilling og lås med kamlåsespaken eller leddlåsen (avhengig av modell). Justere låsehåndtaket Kamlås - Koble toppen av kontrollstangen til bakhjulets kontrollhåndtak med festene plassert på bakhjulets kontrollhåndtak, bruk hullene på baksiden. (Se illustrasjon) Leddlås - Koble toppen av kontrollstangen til bakhjulets kontrollhåndtak med festene plassert på bakhjulets kontrollhåndtak, med bruk av fronthullene. (Se illustrasjon) Justere låsehåndtaket Plassering av kamlåsenheten 2. Plassering av leddlåsenheten Koblingskontrollstang

9 MONTERING Modell AR25 Håndtak 3. Plenlufteren leveres med demontert håndtak. Monter håndtaket med to ½" fastnøkler. a. Tre håndtaket på monteringsbrakettene til håndtaket. b. Monter og stram til festene som er plassert på monteringsbrakettene på håndtaket. Montering av fast håndtak Koble toppen av kontrollstangen til bakhjulets kontrollhåndtak med festene plassert på bakhjulets kontrollhåndtaket med hjelp av det øvre hullet på kontrollstangen. Koble til øvre kontrollstang Koble bunnen av kontrollstangen til den YTRE siden på spaken gjennom det nedre hullet, ved hjelp av festemidlene. OBS! Kontroller at gassvaieren er riktig montert på gassventilen. Koble til nedre kontrollstang

10 MONTERING Clutch- og gassvaiere 6. Tre clutchkabelen gjennom føringshullet i støttebraketten på håndtaket på baksiden av dekselet. 7. Fest enden av kabelen til S-kroken som er plassert på beltestrammerremskiven. OBS! Kontroller at gassvaieren er riktig montert på gassventilen. Tre clutchvaieren gjennom føringene AR25 kun Honda-motorer - gasskabelen har blitt installert på fabrikken, men gassfjæren må være koblet til gass-/clutchkontrollspaken. Fjernbar hjulvekt Før oppstart 1. Sørg for at motoroljenivået og oljenivået på reduksjonsgiret er på motorenprodusentens anbefalte nivå (se motorhåndboken). Maskinen må være vannrett når du fyller på olje. 2. Med det sammenleggbare håndtaket i driftsstilling låses håndtakets kamlås eller leddlås. (Modell AR19). 3. Bakhjulets kontrollhåndtak må trekkes opp slik at bakhjulet er helt nede. 4 Sett på vektene ved behov. 5. Kontroller at gassvaieren er riktig montert på gassventilen. 6. Test at clutchhåndtaket for å kontrollere at clutchen utløses fritt. 7. Motorens turtall er forhåndsinnstilt av produsenten. Se motorenhåndboken for instruksjoner for justering av regulatoren og forgasseren, hvis turtallet ikke ligger innenfor riktige grenser Kontrollhåndtak for bakhjul 2. Clutchkontrollhåndtak 3. Håndtak Sjekk kontroller før start

11 DRIFT Luftetips Vanning før lufting De beste lufteforholdene er myk, fuktig jord. Hvis du er usikker på grunnforholdene, som i jord med høyt innhold av leire, test for å avgjøre om det er nødvendig å vanne før lufting. Stikk en hagespade eller et stort skrujern ned i bakken. Verktøyet skal kunne stikkes 5-8 cm ned med lite makt. Dersom du ikke kan gjøre det, bør du vanne plenen én dag før lufting. Bruk av fjernbare vekter Jordforholdene bestemmer om det er behov for ekstra maskinvekt for å trenge dypt nok ned. Vektene skal gi økt kontroll og større evne til gjennomtrengning. ADVARSEL! Kryss ALDRI over harde underlag eller flater (fortau, innkjørsler, trinn) med tennene nede. Lufting 1. Start motoren og juster gassinnstillingen for å gi komfortabel ganghastighet og opprettholde kontroll over utstyret til enhver tid. 2. Juster dybdekontrollknasten til ønsket dybde. Skjæredybden reduseres ved å skru på knasten med urviseren. MERKNAD: Løfting av bakhjulene helt opp for å få maksimal dybde reduserer enhetens stabilitet, men øker skjærelengden. Juster dybdekontrollknasten Trykk ned bakhjulets kontrollhåndtak for å senke luftetennene ned i bakken (bakhjulene vil løfte seg). 4. Skyv ned på håndtaket for bedre penetrasjon med tennene og bedre manøvrerbarhet (forhjulet vil løftes). 5. Clutchspak 6. For å stoppe, slipp clutchkontrollen Kontrollhåndtak for bakhjul 2. Clutchspak Luftebetjening

12 DRIFT Bakhjulsjustering Kontrollknasten for bakhjulets dybde/stabilitet tillater justering for å gi bedre stabilitet og manøvrerbarhet når knasten vris i en rotasjon med urviseren Justeringer for dybden gjøres ved å vri knasten mot urviseren. Denne justeringen bestemmer lenden på skjærene som trekkes av: Justering av bakhjulene til et ønsket nivå for å styre penetrasjonen av tennene innenfor noen millimeter. Med bakhjulene helt oppe, oppnås maksimal tannpenetrasjon. Hvis det trykkes ned på maskinens håndtak. vil mesteparten av vekten på maskinen være på tennene. Dette fører til de dypeste hullene. MERKNAD: Justering for å oppnå større stabilitet gir økt kontroll sideveis og vil bedre manøvrerbarheten under lufting. (Se Drift i skråninger.) Justeringer for å gi bedre stabilitet vil redusere dybden på hullene. ADVARSEL! Pass på at maskinen kjøres i riktig retning i skråninger Kontroller dybde og stabilitet med bakre justeringsknast. OBS! Kryss ALDRI over harde underlag eller flater (fortau, innkjørsler, trinn etc. ) med tennene ned. Snuing og manøvrering Gradvis manøvrering under lufting kan utføres ved forsiktig føring av maskinen. Det anbefales å justere motorens hastighetskontroll for å muliggjøre en komfortabel ganghastighet og opprettholde full kontroll mens du arbeider på trange steder. Justering for å oppnå mer stabilitet (med bakhjulene senket, redusert tannpenetrasjon) vil gjøre snuing enklere. Ved å snu retningen eller foreta skarpe svinger, bør du velge den sikreste og mest komfortable metoden for forholdene du står overfor: Slipp clutchkontrollhåndtaket, trekk opp bakhjulets kontrollhåndtak, sving deretter maskin på bakhjulene for å snu. Slipp clutchkontrollhåndtaket, løft betjeningshåndtaket og snu maskinen på forhjulet. ADVARSEL! Må ikke brukes i skråninger der hellingen overstiger 35 %. ADVARSEL! I ekstreme situasjoner (veldig bratte bakker) kan maskinen være ubalansert og representere en fare for å velte. 12

13 DRIFT Drift i skråninger Denne enheten er ikke laget for å brukes i bratte skråninger. Vær oppmerksom på at når du kjører i bakker, vil vinkelen på plenlufteren føre til at maskinens tyngdepunkt fl ytter seg til nedsiden av maskinen. Under slike forhold kan du oppleve: behov for å bruke mer kraft for å styre og opprettholde balansen på maskinen. ujevn tannpenetrasjon når du kjører på tvers av skråninger. På grunn av endret tyngdepunkt vil de nedre tennene trenge ned til maksimal dybde, mens de øvre muligens ikke. Ved bruk i skråninger: bruk maskinen opp og ned istedenfor på tvers. bruk den bakre justeringsknasten for å stille inn bakhjulene med mer stabilitet. Dette kan være en stor fordel når du trenger å kjøre plenlufteren på tvers over en skråning. I tillegg vil bruk av dybdekontrollen under lufting på tvers av en skråning forbedre konsistensen av hullene som lages av de øvre tennene i forhold til dem som blir laget av de nedre tennene. fjern sidevekten på nedsiden for å redusere velterisikoen og opprettholde jevn dybde på hullene. fl ytt den andre vekten fra nedsiden til den øvre siden når du snur ved bruk på tvers av skråninger. Plasser vekten på oversiden i skråningen Fjernbar vekt på oversiden 35 % skråning maks. ADVARSEL! Trekk ALDRI opp tennene fra bakken når du kjører opp eller ned en skråning. Trekk kun tennene opp på flatmark

14 DRIFT Transport Modell A19 Husqvarna A19 plenlufter har tre praktiske funksjoner for å hjelpe deg med transport av maskinen i en pickup, varebil og til og med i enkelte bagasjerom, som fjernbare vekter,sammenleggbart håndtak og praktiske løftehåndtak på sidene av maskinen. Funksjonene er for valgfri bruk og kan være til stor nytte når det er nødvendig. OBS! Løft IKKE plenlufteren med vektene montert. Fjernbare vekter Løsne vektlåsene. Grip håndtakene på vektene og trekk dem av maskinen. Merknad: Vekt 16 kg hver. Foldehåndtak Løsne kamlåsen på håndtaket ved å løfte opp kamspaken. På håndtak med leddlås kandu skyve leddet opp og huke fast på de øvre boltene på håndtaket. Fold håndtaket fremover motoren til det hviler på motorvernet. Løftehåndtak Løftehåndtakene er plassert på begge sider av plenlufteren, slik at to personer kan løfte enheten Fjern vektene og fold sammen håndtaket ved transport OBS! Unngå rygg- eller muskelskader! Bruk sikre løfteteknikker og IKKE overskrid dine fysiske begrensninger. PRØV IKKE å løfte maskinen alene. Vekt 88 kg uten vekter. Modell A25 Det fjernbare vektene er for sidestabilitet i skråninger og tannpenetrasjonsevne ved behov. Med vektene på plass, er disse modellene utformet for enkel lasting og lossing på ramper og hengere. Det profi lerte forhjulet gir økt kontroll under transport. Bruk motorkraften til å laste enheten. 14

15 VEDLIKEHOLD OG SERVICE Rengjøring Regelmessig rengjøring og vask øker maskinens levetid. MERKNAD: Vær forsiktig med høytrykkspylere for å unngå skader på varseldekaler, skilt med bruksanvisninger, lagre, kjeder og motor. Begrens direkte spyling på disse elementene. Bruk ikke høyere vanntrykk enn PSI ved rengjøring. Tominuttersregel Maskinen kan vippes forover for å komme til undersiden for rengjøring eller service, men maksimalt i 2 minutter. Motorskader kan bli resultatet av bensin som renner ned i veivhuset hvis det er langvarig. Les bruks- og vedlikeholdsanvisningene fra motorprodusenten. Vedlikeholdsskjema Inspeksjonsintervaller Element Når maskinen Etter 5 Hver 10. Etter hver tas i bruk driftstimer driftstime gangs bruk Motorolje Girolje, type Monter luftfi lteret på motoren igjen Clutch og vaier Kjedestramming Belteslitasje og -stramming Kontroller tennenes slitasje og tilstand Festemidler Tannhjul og justeringsskruer Rammetilstand Merker Smøreskjema Element Smøremiddel Hver 20. Hver 60. Ved Lagring driftstime driftstime behov Motor Olje, se motorprodusentens brukerhåndbok Girkasse Olje, se motorprodusentens brukerhåndbok Bakhjul Litiumbasert fett Kjede Grafi tt tørrsmøring (aerosol) Tenner Lett maskinolje Ledd 30 W olje (*) (*) etter hver høytrykksspyling eller damprensing 15

16 VEDLIKEHOLD OG SERVICE Drivverk Motor - tapping og bytte 1. Fjern vektene for å få tilgang. 2. Fjern driftsvernet 3. Fjern V-belte. 4. Fjern motorbolter. 5. Løft motoren fra enheten. MERKNAD: Modell AR25 plenluftere utstyrt med valgfri Honda-moitorer har to (2) par med mellomleggsplater under motoren. 6. Fjern og hold V-remskiven og nøkkelen. 7. Monteringsprosedyre motsatt av demontering. 8. Juster drivrem og juster V-remskive, se delen nedenfor. Drivrem 1 2 Utskifting og justering 1. Slå av motoren og fjern driftsvernedekslet. 2. Fjern V-beltet. 3. Kontroller V-remskivene for slitasje, og skift ut ved behov. 4. Sjekk V-remskivejustering ved å se nedover beltet med aktivert clutch. Kontroller at begge V-remskivene er direkte på linje med hverandre. Korriger justeringen ved behov. 5. Monter en ny rem ved først å trekke den over den lille V-remskiven og deretter over den store V-remskiven. 6. Kontroller at V-remmen er innenfor begge holderarmene. 7. Kontroller at V-beltet går klar av belteholderarmen på toppen når beltestrammeren strammes. Kontroller at plenlufteren ruller fritt (med håndtaket foldet på modell AR 19) med alkt belte. Juster holderen eller clutchvaierlengden ved behov. 8. For å justere clutchen kan du se i neste del (Fjerning og bytte av clutchvaier). 9. Utskiftning av driftsvern. Motor Les bruks- og vedlikeholdsanvisningene fra motorprodusenten. Hvis en feil oppstår med motoren i garantiperioden, ta den med til et autorisert serviceverksted. IKKE ta motoren fra hverandre, da dette kan føre til at motorprodusentens garanti bortfaller. MERKNAD: Se i motorprodusentens brukerhåndbok for opplysninger om motorservice Liten remskive 2. Belteholder 3. Stor remskive Skift beltet på den lille remskiven først VIKTIG INFORMASJON Mange deler, inkludert drivremmen på plenlufteren, er laget spesielt for at Husqvarna skal gi mange driftstimer. Skift ut alle deler med originale Husqvarna-deler for å få maksimal ytelse og levetid på enheten. 16

17 VEDLIKEHOLD OG SERVICE Clutchvaier Fjerning og bytte 1. Slå av motoren og fjern den gamle clutchvaieren. 2. Tre den nye vaieren gjennom hullet på baksiden av huset. 3. Fest clutchvaieren til braketten på fjæren på tomgangsjusteringen og koble den andre enden av vaieren til S-kroken. 4. Juster vaieren slik at det er 1,9 til 3,2 cm forlengelse av clutchvaieren når clutchen er aktivert. Tre clutchvaieren gjennom føringene Gassvaier Fjerning og bytte 1. Før du fjerner den gamle vaieren, må du måle lengden på vaieren som strekker seg forbi vaierskruen. 2. Fjern den gamle gassvaieren og tre den nye vaieren gjennom føringshullet på baksiden av huset. 3. Tre den nye vaieren gjennom vaierskruen til målet du fant i trinn 1, og stram til. Dette er bare en ca.- innstilling, tilleggsjustering kan blir nødvendig. 4. Fest den nye justeringsbraketten til fjæren på gass-/clutchspaken. Juster vaieren Etter hvert som vaierlengden øker mellom vaierskruen og justeringsmutteren, reduseres motorturtallet. Hvis motorturtallet er for lavt, vil motoren stoppe når clutchen aktiveres. Etter hvert som vaierlengden reduseres mellom vaierskruen og justeringsmutteren, vil motorhastigheten øke. Hvis motorens turtall er for høyt, går kontrollert start tapt. 17

18 VEDLIKEHOLD OG SERVICE Gassvaier Modell AR25 Justering 1. Start motoren og la den nå driftstemperatur. 2. Juster gassvaieren på regulatorbraketten ved å dreie justeringsmutteren. Stramming vil øke turtallet, å løsne vil redusere turtallet. MERKNAD: En riktig justert gass vil øke turtallet litt når clutchen aktiveres. Hvis clutchen aktiveres for tidlig, vil motoren stoppe. Hvis motorens turtall er for høyt, mister man muligheten til en gradvis kontrollert start Gassfjær 2. Justeringsbrakett 3. Justeringsmutter 4. Gassvaier 5. Gasspak 6. Vaierskrue 7. Stoppskrue 18

19 VEDLIKEHOLD OG SERVICE Kjede Fjerning og bytte 1. Stans motoren. 2. Fjern driftsvernet. 3. Løsne kjedestrammerjusteringsbolten og låsemutteren. 4. Fjern låseleddet og fjern kjedet. 5. Inspiser og juster remskivene. Sjekk justeringsskruer. (Dobbelte justeringsskruer for hjul og rotor-remskive.) 6. Installer nytt kjede fra toppen (driftstannhjulsiden) som vist. MERKNAD: Kjedet monteres lettest rett bak fremre drivhjulstannhjul. 7. Monter låseleddet med låsepinneplaten på motorsiden av kjedet med holderplaten montert på den ytre siden. Installer klipset med splitten mot fremsiden av maskinen. Justering av stramming 1. Stans motoren. 2. Fjern driftsvernet, løsne låsemutteren på tomgangsjusteringsbolten. 3. Vri strammejusteringsbolten for å justere strammingen slik at den tillater 3,2 til 6,4 mm bevegelse i senterpunktet mellom tannhjulet til hjulet og rotortannhjulet 4. Trekk til låsemutteren. MERKNAD: Husqvarna anbefaler utskifting av tannhjul når du bytter drivkjede. Inspiser og juster tannhjulene Kjedeføring Strammejusteringsbolt

20 VEDLIKEHOLD OG SERVICE Tenner Tannslitasje Etter at Husqvarna plenlufter har vært brukt en tid, vil tennene bli slitt. Når dette skjer, reduseres lufteytelsen. Inspiser tennene ved hjelp av tegningen, skift ut ved minimumslengde eller før. (Tennene er 12,7 cm (5") når de er nye.) Bytte av tenner 1. Slå av motoren og fjern vektene. 2. Fold ned håndtaket på AR19-modellen. 3. Fjern og skift ut tennene ved å løsne låsebolten. Fjern festebolten og den gamle tannen, sett inn en ny tann og fest med bolten i samme retning som den ble fjernet. Nå alle tennene er skiftet ut, strammes festeboltene. MERKNAD: Skift slitte låsemutre for å sikre at boltene holder tennene på plass. Tannaksellager Fjerning og bytte 1. Slå av motoren og fjern vektene. 2. Fjern dekselet. 3. Fold ned håndtaket 4. Løft ca. 10 cm, blokker og kloss opp bakhjulene. 5. Drei drivverket manuelt for å få tilgang til låseleddet. 6. Drei justeringsskruen for kjedestrammingen mot urviseren for å løsne kjedet. 7. Fjern låseleddet og frigjør rotortannhjulet. 8. Fjern rotoraksellagerboltene til tennene (4). 9. Fjern rotorakselenheten. 10. Fjern ytre rotorlager ved å løsne justeringsskruen i kragen. 11. Lås opp kragen (oppnås best med en hammer og dor). Sett doren i hullet ved siden av justeringsskruen og ved hjelp av hammeren og med moderate slag, slå kragen slik at den roterer i motsatt retning som rotoren normalt vil gjøre. 12. Motsatt rekkefølge for å montere sammen. 13. Se avsnittene Fjerning og bytte av kjede og Justering av kjedestramming for bytte av kjede og justering av kjedestramming. 11,1 cm Minimum Sjekk tennene for slitasje Lås opp indre lager

21 VEDLIKEHOLD OG SERVICE Frihjultannenhet Fjerning og bytte Utfør trinnene 1 til 12 i forrige avsnitt, fortsett deretter som følger: 1. Etter at lageret er fjernet fra rotoren, lås opp det indre lageret som holder tannenheten sammen. 2. Fjern den ytre frihjulstannenheten. 3. Sett den nye rotorenheten ved siden av den gamle enheten for å ha et mønster å følge som angir riktig retning for den nye tanninstallasjonen. Den faste tannenheten er også et eksempel på riktig installasjon. 4. Når tennene er installert på frihjulsenheten, kan du installere de indre og ytre lagerenhetene på frihjulenheten. Plasser lagernavet mot de faste tennene. Kontroller at det indre lageret har en låsekrage. Mutrene må kun håndstrammes. 5. Skyv den nye frihjulstannenheten på akselen, og pass på at tannretningen samsvarer med retningen på den faste tannenheten. Lageret med låsekragen vender mot de faste tennene og den andre siden mot skulderen på akselenskaftet. 6. Stram de fi re mutrene på lagerenhetene. 7. Lås lagerkragen på plass med hammeren og slå slik at kragen låses i samme retning som rotasjonen på rotoren. 8. Skift ut det ytre aksellageret og monter på plass hele rotorenheten igjen ved å gå frem på motsatt måte som trinnene 1 til 12 i forrige avsnitt. Anvisningene gjelder for én side. Prosedyremessig er begge like. Håndtak Modell AR19, kamlås Inspeksjon 1. Håndtakets kamlås må lukkes i lås med middels kraftig manuelt trykk. Håndtaksrammen bør være stramt festet til plenlufterens ramme. 2. Sjekk låsemutteren på kamlåsen. Hvis låsen dreier fritt for hånd når kammen frigjøres, må mutteren skiftes ut for å opprettholde sikkerheten med låsen. Justering Med håndtaket i driftsposisjon festes kamstangens låsemutter (¼ omdreining om gangen) inntil kamhåndtaket låser med moderat hardt manuelt press. VIKTIG: overdreven justering av låsemutteren vil skade kamstangen. Skift ALLTID ut en fritt roterende mutter for å unngå at håndtaket løsner. For riktig funksjon av kammen kan det påføres litt fett på kanten av kammen. Modell AR19, leddlås Inspeksjon Leddlåsen må bare inspiseres for å sjekke at festene er sikre og at de passer godt. 21

22 VEDLIKEHOLD OG SERVICE Hjul 1. Slå av motoren og tøm ut alt drivstoff fra drivstofftanken. 2. Fjern vektene og driftsvernet. 3. Løsne låsemutteren på justeringsskruen for å løsne kjedet. Fjern låseleddet og kjedet. 4. Vipp opp fronten og la plenlufteren hvile på håndtaket. Forhjulet vil være ca. 30 cm over bakken. VIKTIG INFORMASJON Overdreven justering av låsemutteren kan skade kamstangen. Bytt ALLTID en frittdrienede mutter for å unngå uønsket løsning av håndtaket. For riktig funksjon av kammen kan det påføres litt fett på kanten av kammen. OBS! Sikre håndtaket for å hindre at plenlufteren velter. 5. Fjern de fire hjulaksellagerboltene (4 på AR19 og 6 på AR25). 6. Fjern hjulakselenheten. Drivhjulaksel Fjerning og bytte 7. Trekk tannhjul og lager fra akselen. MERKNAD: Tannhjulet er festet med to låseskruer. For å fjerne lagrene må du først fjerne kragen ved å løsne justeringsskruen, deretter setter du en dor i hullet ved siden av justeringsskruen og slår middels hardt med en hammer på kragen, slik at den roterer i motsatt retning av hva hjulet normalt ville gjort. Hvis lagrene er rustet fast, må de byttes ut sammen med hjulet og akselen. 8. Monter lagrene og tannhjulet løst på akselen. Modell AR19: navsiden bort fra hjulene. Model AR25 har 3 lagre. Hjullagrene skal ha navene vendt bort fra hjulet. Hjulaksellagrene skal ha navet vendt bort fra tannhjulet. 9. Boltlagre på plass. 10. Sentrer hjulene mellom hjulåpningen og huset. Lås kragene på plass og stram justeringsskruene. 11. Juster og stram tannhjulet (det er dobbelte justeringsskruer stablet med to i hvert hull), bruk blå Loctite med nøkkelen på plass. 12. Skift ut kjedet ved hjelp av prosedyrene i avsnittet Fjerning og bytte av kjede. 13. Juster kjedet i henhold til avsnittet Justering av kjedestramming og monter driftsvernet på plass igjen. Kragedorhull

23 VEDLIKEHOLD OG SERVICE Bakhjul Fjerning og bytte Modell AR19 1. Kontroller at enheten er på fl atmark og at motoren er slått av. 2. Senk bakhjulskontrollhåndtaket og la plenlufteren hvile på tennene. 3. Drei bakhjulets dybde-/stabilitetsknapp for å justere bakhjulets minimumsdybde til minimumsdybde med urviseren (mer stabilitet). 4. Fjern akselmutteren. Trekk ut akselbolten og deretter hjulet fra hjulunderstellet. 5. Monter et nytt hjul med fettdelen ut, og med tetningene riktig på plass på hjulbøssingen. Sett inn akselbolten gjennom hjulet og hjulløfterammen. Bruk skive og låsemutter og stram godt. 6. Påfør fett på hjullagrene. Bakhjul Fjerning og bytte Modell AR25 1. Forsikre deg om at enheten er på fl atmark og at motoren er slått av. 2. Senk bakhjulskontrollhåndtaket og la plenlufteren hvile på tennene. 3. Drei bakhjulets dybde-/stabilitetskontrollknapp med urviseren for å justere bakhjulene for minimum dybde (mer stabilitet). 4. Fjern hårnålssplintens låsesplint. 5. Skyv hjulenheten av maskinen. 6. Monter hårnålsplintens låsesplint på akselen etter fjerning så den ikke mistes Låsesplint 2. Hjulenhet 3. Aksel Kun ved fjernbare hjul - AR

24 TEKNISKE DATA Drivenhet Motor Produsent Type Effekt Clutch Primær drivenhet Sekundær drivenhet Girutveksling Hjul Lagre Bakdekk Fordekk Plenlufter Tenner Bredde plenlufter Hullmønster Hulldybde Hull per sq ft Arbeidshastighet Produktivitet Vekt og mål Nettovekt Transportvekt Fjernbare vekter Høyde med sammenfoldet håndtak Totalhøyde Lengde med sammenfoldet håndtak Totallengde Bredde Vibrasjon Daglig eksponering Hånd/arm - A(8) Ekvivalent vibrasjon Hånd/Arm Ahv,eq Standard avvik Hånd/Arm Støy Målt verdi Garantert verdi Brukerens øre AR19 / Honda GX120K1HX2 4 hk* / 2,98 kw Remstrammer V-rem Permalube-kjede 6:1 Front - 1,9 cm (¾") forseglet kulelager med pressesett Bak - 1,9 cm (¾") rullelager 8" x 2" (20 cm x 5 cm) massiv gummi 25 cm x 15 cm (10" x 6") semi-pneumatisk 1,9 cm (¾") tann med åpen skje, 30 per enhet 48,3 cm (19") 9,7 cm x 16,5 cm (3 4 /5" x 6½") Opptil 7,6 cm (3") 7.7 4,57 km/t Opptil m 2 /t 65,3 kg 65,3 kg 16,3 kg 94 cm 130,8 cm 100,3 cm 146 cm 75,6 cm 2,20 m/s 2 3,11 m/s 2 0,3 m/s 2 99 db(a) 100 db(a) 91 db(a) *Motorens angitte effekt er gjennomsnittlig nettoeffekt (ved angitt turtall) for en typisk produksjonsmotor for motormodellen, målt ifølge SAE-standarden J1349/ISO1585. Masseproduserte motorer kan avvike fra denne verdien. Faktisk effekt for motor montert på den ferdige maskinen vil avhenge av driftshastighet, miljøbetingelser og andre variabler. 24

25 TEKNISKE DATA Drivenhet Motor Produsent Type Effekt Clutch Primær drivenhet Sekundær drivenhet Girutveksling Hjul Lagre Bakdekk Fordekk Plenlufter Fjærtann Bredde plenlufter Hullmønster Hulldybde Hull per sq ft Arbeidshastighet Produktivitet Vekt og mål Nettovekt Transportvekt Fjernbare vekter Høyde med sammenfoldet håndtak Totalhøyde Lengde med sammenfoldet håndtak Totallengde Bredde Vibrasjon Daglig eksponering Hånd/arm - A(8) Ekvivalent vibrasjon Hånd / arm - ahv,eq Standard avvik Hånd/Arm Støy Målt verdi Garantert verdi Brukerens øre AR25 / Honda GX120K1HX2 4 hk* / 2,98 kw Remstrammer V-rem Permalube-kjede 6:1 Front - 1,9 cm (¾") forseglet kulelager med pressesett Bak - 1,9 cm (¾") rullelager 20 cm x 5 cm (8" x 2") massiv gummi 25 cm x 15 cm (10" x 6") semi-pneumatisk 1,9 cm (¾") tann med åpen skje, 42 per enhet 64,8 cm (25,5") 9 cm x 16,5 cm (3 3 /5" x 6½") Opptil 7,6 cm (3") 8.1 5,3 km/t Opptil m 2 /t 191 kg 221 kg 16,3 kg 71,1 cm 132 cm 83,3 cm 137 cm 96,5 cm 2,60 m/s 2 3,68 m/s 2 0,3 m/s 2 97 db(a) 98 db(a) 89 db(a) *Motorens angitte effekt er gjennomsnittlig nettoeffekt (ved angitt turtall) for en typisk produksjonsmotor for motormodellen, målt ifølge SAE-standarden J1349/ISO1585. Masseproduserte motorer kan avvike fra denne verdien. Faktisk effekt for motor montert på den ferdige maskinen vil avhenge av driftshastighet, miljøbetingelser og andre variabler.

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK - NORSK

BRUKERHÅNDBOK - NORSK BRUKERHÅNDBOK - NORSK SKIKE V7 FIX Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE A. LEVERINGSOMFANG... 1 B. DE FØRSTE TRINNENE... 1 C. BREMSEJUSTERING... 1 D. X / O BENJUSTERING... 2 E. INNSTILLINGER, INN OG

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

Bruksanvisning DT22. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning DT22. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning DT22 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk 2010 HTC. Alle rettigheter forbeholdt Beatrice, NE. INNHOLD Innledning...4

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S.

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S. crocodiletm orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the rocodile are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4 Vedlikehold...

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK - NORSK

BRUKERHÅNDBOK - NORSK BRUKERHÅNDBOK - NORSK SKIKE V8 LIFT CROSS SKIKE V8 LIFT SPEED Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE A. LEVERINGSOMFANG... 1 B. DE FØRSTE TRINNENE... 1 C. BREMSEJUSTERING... 1 D. X / O BENJUSTERING...

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

MONTERINGSANVISNING WHEELDRIVE 9010230A

MONTERINGSANVISNING WHEELDRIVE 9010230A MONTERINGSANVISNING NO WHEELDRIVE 9010230A Forberedelser før du tar I bruk WheelDrive Montering av WheelDrive skal alltid utføres av kvalifi sert personale. Gjør følgende før du tar i bruk de motoriserte

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Produsent: AS SAMI. Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa ESTONIA www.sami.ee

Produsent: AS SAMI. Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa ESTONIA www.sami.ee Bruksanvisning for snøblåser LP-225 Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa ESTONIA www.sami.ee 1. Innhold 2. INNLEDNING... 3 3. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 4. BRUKSFORMÅL OG ARBEIDSPRINSIPP... 4

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10).

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). BRUKERVEILEDNING MONTERING STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). STEG 2 Fest styrestammen (22) ved å føre den inn i den fremre

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 660 Multigym BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHÅNDSREGLER 3 MONTERING 4-11 KARTLEGGING AV KABEL 12 OVERSIKTSDIAGRAM 13 DELELISTE 14-15 VEDLIKEHOLD 16 FORHÅNDSREGLER 1. Les og sett deg inn i

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S.

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S. gator TM orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSOVERSIKT Sikkerhet... 4 Verktøy... 4 Vask... 4 Vedlikehold...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 KOMPLETT DELELISTE Del nr. Beskrivelse Ant. 1 Hovedramme 1 2 Justeringsstag 1 3 Liggeplate 1 4 Hengsler 2 5 Håndtak 2 6 Støttestag 2 7

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

Bruksanvisning SC18A. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning SC18A. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning SC18A Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH Premium bladholder Brukerhåndbok Leica Premium bladholder Versjon 1.3, norsk 10/2012 Ordrenummer: 14 0491 82110, RevD Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les den nøye før du arbeider

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON Gratulerer med ditt kjøp av en Champion Power Equipment hydraulisk bordjekk. Med riktig vedlikehold vil denne bordjekken

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4 INSTALLASJONSANVISNING Garasjeport DID-WP4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Les nøye gjennom påfølgende avsnitt før du begynner installasjonen, dette for din egen sikkerhet og for å begrense unødig materiell

Detaljer

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol Hva er en NIGA stolen? NIGA-stolen er en stol for barn opp til ca. fire år, og utformingen bygger på moderne behandlingsmetoder. Den kan brukes til aktiv sitting,

Detaljer

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06.

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06. gazelle ps TM orsk bruksanvisning 2010 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH FORHOLDSREGLER Behold denne brukerveiledningen for senere referanse. 1. Det er viktig at du leser gjennom hele denne brukerveiledningen før du monterer apparatet og tar

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

KJETTINGTALJE. 250 kg

KJETTINGTALJE. 250 kg KJETTINGTALJE 250 kg Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 FUNKSJONER... 3 KONSTRUKSJON... 3 SIKKERHETSVARSLER... 4 BRUKSVEILEDNING... 5 VEDLIKEHOLD... 6 DELELISTE FOR KJETTINGTALJE... 7 2 INNLEDNING En

Detaljer

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO) PT-27 Plasmaskjærebrenner Instruksjonshåndbok (NO) 0558005870 46 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler............................................................................

Detaljer

Brukerveiledning. Bi-ski GLIDE

Brukerveiledning. Bi-ski GLIDE Brukerveiledning Bi-ski GLIDE MADE IN THE USA DISTRUBUERT I NORGE AV SITSKI NORWAY - 1 - Innhold Introduksjon...3 Garantier...3 Komponenter.....3 Utstyr og spesifikasjoner...4 Tilpasninger 5 1. Justering

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer Forord Kjære kunde, Vi gratulerer med deres nye toalettforhøyer og takker for den tillit de har vist oss. Denne brukerveiledningen viser hvordan

Detaljer

EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL

EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen.

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr: bruk-freewheel Rev.2012-01 2012-01-02 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Bruksområde 2 Sikkerhetsforskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruksjoner 3 Montering av FreeWheel

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING Modellnr. Serienr. WEEVBE1334.1 Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig referanse. NORSK BRUKERVEILEDNING Serienummermerke MERK Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

Klargjøringsinstruksjoner for modell:

Klargjøringsinstruksjoner for modell: Klargjøringsinstruksjoner for modell: 9968999306/IZC Utstyrt med: 96899934 TRD48 Tunnel Ram-aggregat eller 968999347 CD48 Kombiaggregat Klargjøring Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BrukerManual. dusjstol McWet

BrukerManual. dusjstol McWet BrukerManual dusjstol McWet Brukermanual McWet Dusjstol McWet Vi gratulerer med valget av dette produktet og er sikker på at dette vil gjøre deg mer mobil og derfor være til stor nytte. Produktet produseres

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205

Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205 Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205 Innhold 1. Generelle forsiktighetsregler 2. Inkluderte komponenter 3. Bruksområder 4. Miljøbeskyttelse 5. Montering 6. Før oppstart 7. Bruk

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Sykkelfront Challenger Brukermanual

Sykkelfront Challenger Brukermanual Sykkelfront Challenger Brukermanual Innledning Gratulerer med Praschberger sykkelfront, modell "Challenger". Du har valgt en sykkel av høy kvalitet og en sporty utgave. For lengst mulig levetid og best

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

ACADEMY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F E

ACADEMY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F E ACADEMY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F E User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi Instrucciones de uso AVAILABLE STANDARD MODELS

Detaljer

BrukerManual. COMBI GAMMA TILT Dusj- og toalettstol

BrukerManual. COMBI GAMMA TILT Dusj- og toalettstol BrukerManual COMBI GAMMA TILT Dusj- og toalettstol Brukermanual COMBI GAMMA TILT Vennligst les bruksanvisningen før produktet tas i bruk. Denne bruksanvisningen gjelder for Dusj og toalettstol Combi Gamma

Detaljer

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I ADVARSEL! Les disse instruksjonene og sikkerhetsbrosjyren som følger med, nøye før du bruker dette utstyret. Hvis du er usikker på noen aspekter ved bruken av dette verktøyet, kan du kontakte RIDGID-forhandleren

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer