Bruksanvisning AR19 AR25. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning AR19 AR25. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen."

Transkript

1 Bruksanvisning AR19 AR25 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

2 For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres uten forhåndsvarsel. Merk deg at ingen juridiske krav kan baseres på informasjonen i disse instruksjonene. Bruk bare originaldeler ved reparasjon. Bruk av andre deler fører til at garantien blir ugyldig. Det må ikke utføres endringer på maskinen eller monteres uoriginalt utstyr uten tillatelse fra produsenten. Endringer på enheten kan føre til at enheten blir skadet eller at det blir farlig å bruke den. Når dette produktet er utslitt og ikke lenger i bruk, bør det returneres til forhandleren eller en tredjepart til resirkulering HTC. Alle rettigheter forbeholdt Beatrice, NE.

3 INNHOLD INNLEDNING...4 God service...4 Serienummer...4 SIKKERHET...5 Generell informasjon...5 Sikkerhetsprosedyrer...5 STYREENHETER...6 Modell AR Modeller AR MONTERING...8 Modell AR19 Håndtak...8 Modell AR25 Håndtak...9 Clutch- og gassvaiere...10 Før oppstart...10 DRIFT Luftetips Lufting Bakhjulsjustering...12 Snuing og manøvrering...12 Drift i skråninger...13 Transport...14 VEDLIKEHOLD OG SERVICE...15 Rengjøring...15 Tominuttersregel...15 Vedlikeholdsskjema...15 Drivverk...16 Motor...16 Clutchvaier...17 Gassvaier...17 Kjede...19 Tenner...20 Tannaksellager...20 Frihjultannenhet...21 Håndtak...21 Hjul...22 Drivhjulaksel...22 Bakhjul...23 TEKNISKE DATA...24 Strammemomentspesifi kasjoner...26 SAMSVARSSERTIFIKATER...27 Krav i USA...27 CE-krav...27

4 INNLEDNING Gratulerer Takk for at du valgte et plenpleieprodukt fra Husqvarna. Ved å velge oss som leverandør, har du valgt et produkt med eksepsjonell høy kvalitet. Denne bruksanvisningen er et verdifullt dokument. Den beskriver din nye Husqvarna-maskin. Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke maskinen. Ved å følge instruksjonene (bruk, service, vedlikehold osv.), kan du forlenge maskinens levetid vesentlig, og også øke bruktverdien. Kontakt forhandleren hvis du vil vite mer. Hvis du selger Husqvarna-maskinen, må bruksanvisningen overlates til den nye eieren. Forsikre maskinen Kontakt ditt forsikringsselskap for å kontrollere hvilken forsikring som gjelder for den nye maskinen. Du bør ha en kaskoforsikring som dekker ansvar, brann, skade og tyveri. God service Husqvarnas produkter er bare tilgjengelige hos utvalgte forhandlere med fullstendig servicetilbud. Dette sikrer at du som kunde får kun den beste støtte og service. Maskinen er kontrollert og justert av forhandleren før levering. Hvis du trenger reservedeler eller støtte i forbindelse med servicespørsmål, garantikrav osv., kontakter du følgende leverandør: Denne brukerhåndboken tilhører maskin med serienummer: Motornummer Serienummer Maskinens serienummer fi nnes på typeskiltet som er festet på det bakre sidepanelet på maskinen. Typeskiltet inneholder følgende informasjon: Maskinens typebetegnelse (MODEL). Maskinens serienummer (S/N). Oppgi typebetegnelse og serienummer når du bestiller reservedeler. Motorens serienummer er stemplet på veivhuset under oljepeilepinnen. Motortypen er angitt på veivhuset til høyre for oljepeilepinnen, men vises også på dekalen på starteren. Oppgi motorens serienummer og typebetegnelse ved bestilling av reservedeler til motoren. 4

5 SIKKERHET Generell informasjon Denne bruksanvisningen bidrar til sikker bruk og riktig vedlikehold av ditt Husqvarna-utstyr. Les den nøye før du begynner å bruke maskinen. Kontakt forhandleren eller Husqvarna hvis du trenger fl ere opplysninger. Det må ikke utføres modifi kasjoner av utstyret uten at skriftlig tillatelse er innhentet fra produsenten på forhånd. Dette påvirker ikke bare utstyrets ytelse og holdbarhet, det kan også utgjøre en sikkerhetsrisiko for brukeren og omgivelsene. Garantien gjelder ikke hvis det er utført endringer på utstyret uten at skriftlig tillatelse er innhentet fra produsenten på forhånd. Sikkerhetsprosedyrer DU MÅ: Les alle instruksjoner for vedlikehold og service før du begynner å arbeide. Les bruks- og vedlikeholdsanvisningene fra motorprodusenten. Fjern tennplugghetten før du begynner servicearbeidet. Inspiser plenen og fjern steiner, vaier, tau og andre gjenstander som kan medføre fare, før du starter arbeidet. Lokaliser og marker alle gjenstander som skal unngås, for eksempel vannsprinklere, staker, vannkraner eller forankringer til klessnorer. Bruk maskinen kun til lufting av plener. Barn må ikke oppholde seg ved utstyret uten tilsyn. Bruk sikker løfte- og bæreteknikk når utstyret lastes/ losses eller fl yttes. Pass på at alle klistremerker sitter på plass. DU MÅ IKKE: Motoren må ikke kjøres under servicearbeid. Må ikke brukes på andre underlag enn gress. Må ikke brukes i skråninger der hellingen overstiger 35 %. Unngå å plassere hender eller føtter nær bevegelige eller roterende deler. Løft ikke maskinen alene. Motoren må ikke kjøres på steder uten tilstrekkelig ventilasjon. Motoren må ikke kjøres under servicearbeid. Fjern tennplugghetten før du begynner servicearbeidet. Unngå å røyke eller la åpen ild eller gnister komme nær enheten, og stopp motoren ved påfylling av drivstoff. Beskyttelsesinnretningene må ikke demonteres under bruk. Det må ikke utføres endringer på utstyret. Ikke bruk dette utstyret til andre formål enn plenlufting. 5

6 STYREENHETER Modell AR19 Foldehåndtak Leddlås Clutch Kontroll Bakhjul Regulatorhåndtak Foldehåndtak Låsekam Driftsvern Dybde/stabilitet Kontrollknast Motorvern Kontrollstang Håndtaksstopp Fjernbar vekt Justerbart bakhjul

7 STYREENHETER Modeller AR25 Bakhjul Regulatorhåndtak Clutch Kontroll Gassvaier Kontrollstang Dybde/stabilitet Kontrollknast Fjernbar vekt Justerbart bakhjul

8 MONTERING OBS! Bruk vernebriller under vedlikeholdsarbeid. Modell AR19 Håndtak 1. Plenlufteren leveres med sammenfoldet håndtak. Roter håndtaket til oppreist stilling og lås med kamlåsespaken eller leddlåsen (avhengig av modell). Justere låsehåndtaket Kamlås - Koble toppen av kontrollstangen til bakhjulets kontrollhåndtak med festene plassert på bakhjulets kontrollhåndtak, bruk hullene på baksiden. (Se illustrasjon) Leddlås - Koble toppen av kontrollstangen til bakhjulets kontrollhåndtak med festene plassert på bakhjulets kontrollhåndtak, med bruk av fronthullene. (Se illustrasjon) Justere låsehåndtaket Plassering av kamlåsenheten 2. Plassering av leddlåsenheten Koblingskontrollstang

9 MONTERING Modell AR25 Håndtak 3. Plenlufteren leveres med demontert håndtak. Monter håndtaket med to ½" fastnøkler. a. Tre håndtaket på monteringsbrakettene til håndtaket. b. Monter og stram til festene som er plassert på monteringsbrakettene på håndtaket. Montering av fast håndtak Koble toppen av kontrollstangen til bakhjulets kontrollhåndtak med festene plassert på bakhjulets kontrollhåndtaket med hjelp av det øvre hullet på kontrollstangen. Koble til øvre kontrollstang Koble bunnen av kontrollstangen til den YTRE siden på spaken gjennom det nedre hullet, ved hjelp av festemidlene. OBS! Kontroller at gassvaieren er riktig montert på gassventilen. Koble til nedre kontrollstang

10 MONTERING Clutch- og gassvaiere 6. Tre clutchkabelen gjennom føringshullet i støttebraketten på håndtaket på baksiden av dekselet. 7. Fest enden av kabelen til S-kroken som er plassert på beltestrammerremskiven. OBS! Kontroller at gassvaieren er riktig montert på gassventilen. Tre clutchvaieren gjennom føringene AR25 kun Honda-motorer - gasskabelen har blitt installert på fabrikken, men gassfjæren må være koblet til gass-/clutchkontrollspaken. Fjernbar hjulvekt Før oppstart 1. Sørg for at motoroljenivået og oljenivået på reduksjonsgiret er på motorenprodusentens anbefalte nivå (se motorhåndboken). Maskinen må være vannrett når du fyller på olje. 2. Med det sammenleggbare håndtaket i driftsstilling låses håndtakets kamlås eller leddlås. (Modell AR19). 3. Bakhjulets kontrollhåndtak må trekkes opp slik at bakhjulet er helt nede. 4 Sett på vektene ved behov. 5. Kontroller at gassvaieren er riktig montert på gassventilen. 6. Test at clutchhåndtaket for å kontrollere at clutchen utløses fritt. 7. Motorens turtall er forhåndsinnstilt av produsenten. Se motorenhåndboken for instruksjoner for justering av regulatoren og forgasseren, hvis turtallet ikke ligger innenfor riktige grenser Kontrollhåndtak for bakhjul 2. Clutchkontrollhåndtak 3. Håndtak Sjekk kontroller før start

11 DRIFT Luftetips Vanning før lufting De beste lufteforholdene er myk, fuktig jord. Hvis du er usikker på grunnforholdene, som i jord med høyt innhold av leire, test for å avgjøre om det er nødvendig å vanne før lufting. Stikk en hagespade eller et stort skrujern ned i bakken. Verktøyet skal kunne stikkes 5-8 cm ned med lite makt. Dersom du ikke kan gjøre det, bør du vanne plenen én dag før lufting. Bruk av fjernbare vekter Jordforholdene bestemmer om det er behov for ekstra maskinvekt for å trenge dypt nok ned. Vektene skal gi økt kontroll og større evne til gjennomtrengning. ADVARSEL! Kryss ALDRI over harde underlag eller flater (fortau, innkjørsler, trinn) med tennene nede. Lufting 1. Start motoren og juster gassinnstillingen for å gi komfortabel ganghastighet og opprettholde kontroll over utstyret til enhver tid. 2. Juster dybdekontrollknasten til ønsket dybde. Skjæredybden reduseres ved å skru på knasten med urviseren. MERKNAD: Løfting av bakhjulene helt opp for å få maksimal dybde reduserer enhetens stabilitet, men øker skjærelengden. Juster dybdekontrollknasten Trykk ned bakhjulets kontrollhåndtak for å senke luftetennene ned i bakken (bakhjulene vil løfte seg). 4. Skyv ned på håndtaket for bedre penetrasjon med tennene og bedre manøvrerbarhet (forhjulet vil løftes). 5. Clutchspak 6. For å stoppe, slipp clutchkontrollen Kontrollhåndtak for bakhjul 2. Clutchspak Luftebetjening

12 DRIFT Bakhjulsjustering Kontrollknasten for bakhjulets dybde/stabilitet tillater justering for å gi bedre stabilitet og manøvrerbarhet når knasten vris i en rotasjon med urviseren Justeringer for dybden gjøres ved å vri knasten mot urviseren. Denne justeringen bestemmer lenden på skjærene som trekkes av: Justering av bakhjulene til et ønsket nivå for å styre penetrasjonen av tennene innenfor noen millimeter. Med bakhjulene helt oppe, oppnås maksimal tannpenetrasjon. Hvis det trykkes ned på maskinens håndtak. vil mesteparten av vekten på maskinen være på tennene. Dette fører til de dypeste hullene. MERKNAD: Justering for å oppnå større stabilitet gir økt kontroll sideveis og vil bedre manøvrerbarheten under lufting. (Se Drift i skråninger.) Justeringer for å gi bedre stabilitet vil redusere dybden på hullene. ADVARSEL! Pass på at maskinen kjøres i riktig retning i skråninger Kontroller dybde og stabilitet med bakre justeringsknast. OBS! Kryss ALDRI over harde underlag eller flater (fortau, innkjørsler, trinn etc. ) med tennene ned. Snuing og manøvrering Gradvis manøvrering under lufting kan utføres ved forsiktig føring av maskinen. Det anbefales å justere motorens hastighetskontroll for å muliggjøre en komfortabel ganghastighet og opprettholde full kontroll mens du arbeider på trange steder. Justering for å oppnå mer stabilitet (med bakhjulene senket, redusert tannpenetrasjon) vil gjøre snuing enklere. Ved å snu retningen eller foreta skarpe svinger, bør du velge den sikreste og mest komfortable metoden for forholdene du står overfor: Slipp clutchkontrollhåndtaket, trekk opp bakhjulets kontrollhåndtak, sving deretter maskin på bakhjulene for å snu. Slipp clutchkontrollhåndtaket, løft betjeningshåndtaket og snu maskinen på forhjulet. ADVARSEL! Må ikke brukes i skråninger der hellingen overstiger 35 %. ADVARSEL! I ekstreme situasjoner (veldig bratte bakker) kan maskinen være ubalansert og representere en fare for å velte. 12

13 DRIFT Drift i skråninger Denne enheten er ikke laget for å brukes i bratte skråninger. Vær oppmerksom på at når du kjører i bakker, vil vinkelen på plenlufteren føre til at maskinens tyngdepunkt fl ytter seg til nedsiden av maskinen. Under slike forhold kan du oppleve: behov for å bruke mer kraft for å styre og opprettholde balansen på maskinen. ujevn tannpenetrasjon når du kjører på tvers av skråninger. På grunn av endret tyngdepunkt vil de nedre tennene trenge ned til maksimal dybde, mens de øvre muligens ikke. Ved bruk i skråninger: bruk maskinen opp og ned istedenfor på tvers. bruk den bakre justeringsknasten for å stille inn bakhjulene med mer stabilitet. Dette kan være en stor fordel når du trenger å kjøre plenlufteren på tvers over en skråning. I tillegg vil bruk av dybdekontrollen under lufting på tvers av en skråning forbedre konsistensen av hullene som lages av de øvre tennene i forhold til dem som blir laget av de nedre tennene. fjern sidevekten på nedsiden for å redusere velterisikoen og opprettholde jevn dybde på hullene. fl ytt den andre vekten fra nedsiden til den øvre siden når du snur ved bruk på tvers av skråninger. Plasser vekten på oversiden i skråningen Fjernbar vekt på oversiden 35 % skråning maks. ADVARSEL! Trekk ALDRI opp tennene fra bakken når du kjører opp eller ned en skråning. Trekk kun tennene opp på flatmark

14 DRIFT Transport Modell A19 Husqvarna A19 plenlufter har tre praktiske funksjoner for å hjelpe deg med transport av maskinen i en pickup, varebil og til og med i enkelte bagasjerom, som fjernbare vekter,sammenleggbart håndtak og praktiske løftehåndtak på sidene av maskinen. Funksjonene er for valgfri bruk og kan være til stor nytte når det er nødvendig. OBS! Løft IKKE plenlufteren med vektene montert. Fjernbare vekter Løsne vektlåsene. Grip håndtakene på vektene og trekk dem av maskinen. Merknad: Vekt 16 kg hver. Foldehåndtak Løsne kamlåsen på håndtaket ved å løfte opp kamspaken. På håndtak med leddlås kandu skyve leddet opp og huke fast på de øvre boltene på håndtaket. Fold håndtaket fremover motoren til det hviler på motorvernet. Løftehåndtak Løftehåndtakene er plassert på begge sider av plenlufteren, slik at to personer kan løfte enheten Fjern vektene og fold sammen håndtaket ved transport OBS! Unngå rygg- eller muskelskader! Bruk sikre løfteteknikker og IKKE overskrid dine fysiske begrensninger. PRØV IKKE å løfte maskinen alene. Vekt 88 kg uten vekter. Modell A25 Det fjernbare vektene er for sidestabilitet i skråninger og tannpenetrasjonsevne ved behov. Med vektene på plass, er disse modellene utformet for enkel lasting og lossing på ramper og hengere. Det profi lerte forhjulet gir økt kontroll under transport. Bruk motorkraften til å laste enheten. 14

15 VEDLIKEHOLD OG SERVICE Rengjøring Regelmessig rengjøring og vask øker maskinens levetid. MERKNAD: Vær forsiktig med høytrykkspylere for å unngå skader på varseldekaler, skilt med bruksanvisninger, lagre, kjeder og motor. Begrens direkte spyling på disse elementene. Bruk ikke høyere vanntrykk enn PSI ved rengjøring. Tominuttersregel Maskinen kan vippes forover for å komme til undersiden for rengjøring eller service, men maksimalt i 2 minutter. Motorskader kan bli resultatet av bensin som renner ned i veivhuset hvis det er langvarig. Les bruks- og vedlikeholdsanvisningene fra motorprodusenten. Vedlikeholdsskjema Inspeksjonsintervaller Element Når maskinen Etter 5 Hver 10. Etter hver tas i bruk driftstimer driftstime gangs bruk Motorolje Girolje, type Monter luftfi lteret på motoren igjen Clutch og vaier Kjedestramming Belteslitasje og -stramming Kontroller tennenes slitasje og tilstand Festemidler Tannhjul og justeringsskruer Rammetilstand Merker Smøreskjema Element Smøremiddel Hver 20. Hver 60. Ved Lagring driftstime driftstime behov Motor Olje, se motorprodusentens brukerhåndbok Girkasse Olje, se motorprodusentens brukerhåndbok Bakhjul Litiumbasert fett Kjede Grafi tt tørrsmøring (aerosol) Tenner Lett maskinolje Ledd 30 W olje (*) (*) etter hver høytrykksspyling eller damprensing 15

16 VEDLIKEHOLD OG SERVICE Drivverk Motor - tapping og bytte 1. Fjern vektene for å få tilgang. 2. Fjern driftsvernet 3. Fjern V-belte. 4. Fjern motorbolter. 5. Løft motoren fra enheten. MERKNAD: Modell AR25 plenluftere utstyrt med valgfri Honda-moitorer har to (2) par med mellomleggsplater under motoren. 6. Fjern og hold V-remskiven og nøkkelen. 7. Monteringsprosedyre motsatt av demontering. 8. Juster drivrem og juster V-remskive, se delen nedenfor. Drivrem 1 2 Utskifting og justering 1. Slå av motoren og fjern driftsvernedekslet. 2. Fjern V-beltet. 3. Kontroller V-remskivene for slitasje, og skift ut ved behov. 4. Sjekk V-remskivejustering ved å se nedover beltet med aktivert clutch. Kontroller at begge V-remskivene er direkte på linje med hverandre. Korriger justeringen ved behov. 5. Monter en ny rem ved først å trekke den over den lille V-remskiven og deretter over den store V-remskiven. 6. Kontroller at V-remmen er innenfor begge holderarmene. 7. Kontroller at V-beltet går klar av belteholderarmen på toppen når beltestrammeren strammes. Kontroller at plenlufteren ruller fritt (med håndtaket foldet på modell AR 19) med alkt belte. Juster holderen eller clutchvaierlengden ved behov. 8. For å justere clutchen kan du se i neste del (Fjerning og bytte av clutchvaier). 9. Utskiftning av driftsvern. Motor Les bruks- og vedlikeholdsanvisningene fra motorprodusenten. Hvis en feil oppstår med motoren i garantiperioden, ta den med til et autorisert serviceverksted. IKKE ta motoren fra hverandre, da dette kan føre til at motorprodusentens garanti bortfaller. MERKNAD: Se i motorprodusentens brukerhåndbok for opplysninger om motorservice Liten remskive 2. Belteholder 3. Stor remskive Skift beltet på den lille remskiven først VIKTIG INFORMASJON Mange deler, inkludert drivremmen på plenlufteren, er laget spesielt for at Husqvarna skal gi mange driftstimer. Skift ut alle deler med originale Husqvarna-deler for å få maksimal ytelse og levetid på enheten. 16

17 VEDLIKEHOLD OG SERVICE Clutchvaier Fjerning og bytte 1. Slå av motoren og fjern den gamle clutchvaieren. 2. Tre den nye vaieren gjennom hullet på baksiden av huset. 3. Fest clutchvaieren til braketten på fjæren på tomgangsjusteringen og koble den andre enden av vaieren til S-kroken. 4. Juster vaieren slik at det er 1,9 til 3,2 cm forlengelse av clutchvaieren når clutchen er aktivert. Tre clutchvaieren gjennom føringene Gassvaier Fjerning og bytte 1. Før du fjerner den gamle vaieren, må du måle lengden på vaieren som strekker seg forbi vaierskruen. 2. Fjern den gamle gassvaieren og tre den nye vaieren gjennom føringshullet på baksiden av huset. 3. Tre den nye vaieren gjennom vaierskruen til målet du fant i trinn 1, og stram til. Dette er bare en ca.- innstilling, tilleggsjustering kan blir nødvendig. 4. Fest den nye justeringsbraketten til fjæren på gass-/clutchspaken. Juster vaieren Etter hvert som vaierlengden øker mellom vaierskruen og justeringsmutteren, reduseres motorturtallet. Hvis motorturtallet er for lavt, vil motoren stoppe når clutchen aktiveres. Etter hvert som vaierlengden reduseres mellom vaierskruen og justeringsmutteren, vil motorhastigheten øke. Hvis motorens turtall er for høyt, går kontrollert start tapt. 17

18 VEDLIKEHOLD OG SERVICE Gassvaier Modell AR25 Justering 1. Start motoren og la den nå driftstemperatur. 2. Juster gassvaieren på regulatorbraketten ved å dreie justeringsmutteren. Stramming vil øke turtallet, å løsne vil redusere turtallet. MERKNAD: En riktig justert gass vil øke turtallet litt når clutchen aktiveres. Hvis clutchen aktiveres for tidlig, vil motoren stoppe. Hvis motorens turtall er for høyt, mister man muligheten til en gradvis kontrollert start Gassfjær 2. Justeringsbrakett 3. Justeringsmutter 4. Gassvaier 5. Gasspak 6. Vaierskrue 7. Stoppskrue 18

19 VEDLIKEHOLD OG SERVICE Kjede Fjerning og bytte 1. Stans motoren. 2. Fjern driftsvernet. 3. Løsne kjedestrammerjusteringsbolten og låsemutteren. 4. Fjern låseleddet og fjern kjedet. 5. Inspiser og juster remskivene. Sjekk justeringsskruer. (Dobbelte justeringsskruer for hjul og rotor-remskive.) 6. Installer nytt kjede fra toppen (driftstannhjulsiden) som vist. MERKNAD: Kjedet monteres lettest rett bak fremre drivhjulstannhjul. 7. Monter låseleddet med låsepinneplaten på motorsiden av kjedet med holderplaten montert på den ytre siden. Installer klipset med splitten mot fremsiden av maskinen. Justering av stramming 1. Stans motoren. 2. Fjern driftsvernet, løsne låsemutteren på tomgangsjusteringsbolten. 3. Vri strammejusteringsbolten for å justere strammingen slik at den tillater 3,2 til 6,4 mm bevegelse i senterpunktet mellom tannhjulet til hjulet og rotortannhjulet 4. Trekk til låsemutteren. MERKNAD: Husqvarna anbefaler utskifting av tannhjul når du bytter drivkjede. Inspiser og juster tannhjulene Kjedeføring Strammejusteringsbolt

20 VEDLIKEHOLD OG SERVICE Tenner Tannslitasje Etter at Husqvarna plenlufter har vært brukt en tid, vil tennene bli slitt. Når dette skjer, reduseres lufteytelsen. Inspiser tennene ved hjelp av tegningen, skift ut ved minimumslengde eller før. (Tennene er 12,7 cm (5") når de er nye.) Bytte av tenner 1. Slå av motoren og fjern vektene. 2. Fold ned håndtaket på AR19-modellen. 3. Fjern og skift ut tennene ved å løsne låsebolten. Fjern festebolten og den gamle tannen, sett inn en ny tann og fest med bolten i samme retning som den ble fjernet. Nå alle tennene er skiftet ut, strammes festeboltene. MERKNAD: Skift slitte låsemutre for å sikre at boltene holder tennene på plass. Tannaksellager Fjerning og bytte 1. Slå av motoren og fjern vektene. 2. Fjern dekselet. 3. Fold ned håndtaket 4. Løft ca. 10 cm, blokker og kloss opp bakhjulene. 5. Drei drivverket manuelt for å få tilgang til låseleddet. 6. Drei justeringsskruen for kjedestrammingen mot urviseren for å løsne kjedet. 7. Fjern låseleddet og frigjør rotortannhjulet. 8. Fjern rotoraksellagerboltene til tennene (4). 9. Fjern rotorakselenheten. 10. Fjern ytre rotorlager ved å løsne justeringsskruen i kragen. 11. Lås opp kragen (oppnås best med en hammer og dor). Sett doren i hullet ved siden av justeringsskruen og ved hjelp av hammeren og med moderate slag, slå kragen slik at den roterer i motsatt retning som rotoren normalt vil gjøre. 12. Motsatt rekkefølge for å montere sammen. 13. Se avsnittene Fjerning og bytte av kjede og Justering av kjedestramming for bytte av kjede og justering av kjedestramming. 11,1 cm Minimum Sjekk tennene for slitasje Lås opp indre lager

21 VEDLIKEHOLD OG SERVICE Frihjultannenhet Fjerning og bytte Utfør trinnene 1 til 12 i forrige avsnitt, fortsett deretter som følger: 1. Etter at lageret er fjernet fra rotoren, lås opp det indre lageret som holder tannenheten sammen. 2. Fjern den ytre frihjulstannenheten. 3. Sett den nye rotorenheten ved siden av den gamle enheten for å ha et mønster å følge som angir riktig retning for den nye tanninstallasjonen. Den faste tannenheten er også et eksempel på riktig installasjon. 4. Når tennene er installert på frihjulsenheten, kan du installere de indre og ytre lagerenhetene på frihjulenheten. Plasser lagernavet mot de faste tennene. Kontroller at det indre lageret har en låsekrage. Mutrene må kun håndstrammes. 5. Skyv den nye frihjulstannenheten på akselen, og pass på at tannretningen samsvarer med retningen på den faste tannenheten. Lageret med låsekragen vender mot de faste tennene og den andre siden mot skulderen på akselenskaftet. 6. Stram de fi re mutrene på lagerenhetene. 7. Lås lagerkragen på plass med hammeren og slå slik at kragen låses i samme retning som rotasjonen på rotoren. 8. Skift ut det ytre aksellageret og monter på plass hele rotorenheten igjen ved å gå frem på motsatt måte som trinnene 1 til 12 i forrige avsnitt. Anvisningene gjelder for én side. Prosedyremessig er begge like. Håndtak Modell AR19, kamlås Inspeksjon 1. Håndtakets kamlås må lukkes i lås med middels kraftig manuelt trykk. Håndtaksrammen bør være stramt festet til plenlufterens ramme. 2. Sjekk låsemutteren på kamlåsen. Hvis låsen dreier fritt for hånd når kammen frigjøres, må mutteren skiftes ut for å opprettholde sikkerheten med låsen. Justering Med håndtaket i driftsposisjon festes kamstangens låsemutter (¼ omdreining om gangen) inntil kamhåndtaket låser med moderat hardt manuelt press. VIKTIG: overdreven justering av låsemutteren vil skade kamstangen. Skift ALLTID ut en fritt roterende mutter for å unngå at håndtaket løsner. For riktig funksjon av kammen kan det påføres litt fett på kanten av kammen. Modell AR19, leddlås Inspeksjon Leddlåsen må bare inspiseres for å sjekke at festene er sikre og at de passer godt. 21

22 VEDLIKEHOLD OG SERVICE Hjul 1. Slå av motoren og tøm ut alt drivstoff fra drivstofftanken. 2. Fjern vektene og driftsvernet. 3. Løsne låsemutteren på justeringsskruen for å løsne kjedet. Fjern låseleddet og kjedet. 4. Vipp opp fronten og la plenlufteren hvile på håndtaket. Forhjulet vil være ca. 30 cm over bakken. VIKTIG INFORMASJON Overdreven justering av låsemutteren kan skade kamstangen. Bytt ALLTID en frittdrienede mutter for å unngå uønsket løsning av håndtaket. For riktig funksjon av kammen kan det påføres litt fett på kanten av kammen. OBS! Sikre håndtaket for å hindre at plenlufteren velter. 5. Fjern de fire hjulaksellagerboltene (4 på AR19 og 6 på AR25). 6. Fjern hjulakselenheten. Drivhjulaksel Fjerning og bytte 7. Trekk tannhjul og lager fra akselen. MERKNAD: Tannhjulet er festet med to låseskruer. For å fjerne lagrene må du først fjerne kragen ved å løsne justeringsskruen, deretter setter du en dor i hullet ved siden av justeringsskruen og slår middels hardt med en hammer på kragen, slik at den roterer i motsatt retning av hva hjulet normalt ville gjort. Hvis lagrene er rustet fast, må de byttes ut sammen med hjulet og akselen. 8. Monter lagrene og tannhjulet løst på akselen. Modell AR19: navsiden bort fra hjulene. Model AR25 har 3 lagre. Hjullagrene skal ha navene vendt bort fra hjulet. Hjulaksellagrene skal ha navet vendt bort fra tannhjulet. 9. Boltlagre på plass. 10. Sentrer hjulene mellom hjulåpningen og huset. Lås kragene på plass og stram justeringsskruene. 11. Juster og stram tannhjulet (det er dobbelte justeringsskruer stablet med to i hvert hull), bruk blå Loctite med nøkkelen på plass. 12. Skift ut kjedet ved hjelp av prosedyrene i avsnittet Fjerning og bytte av kjede. 13. Juster kjedet i henhold til avsnittet Justering av kjedestramming og monter driftsvernet på plass igjen. Kragedorhull

23 VEDLIKEHOLD OG SERVICE Bakhjul Fjerning og bytte Modell AR19 1. Kontroller at enheten er på fl atmark og at motoren er slått av. 2. Senk bakhjulskontrollhåndtaket og la plenlufteren hvile på tennene. 3. Drei bakhjulets dybde-/stabilitetsknapp for å justere bakhjulets minimumsdybde til minimumsdybde med urviseren (mer stabilitet). 4. Fjern akselmutteren. Trekk ut akselbolten og deretter hjulet fra hjulunderstellet. 5. Monter et nytt hjul med fettdelen ut, og med tetningene riktig på plass på hjulbøssingen. Sett inn akselbolten gjennom hjulet og hjulløfterammen. Bruk skive og låsemutter og stram godt. 6. Påfør fett på hjullagrene. Bakhjul Fjerning og bytte Modell AR25 1. Forsikre deg om at enheten er på fl atmark og at motoren er slått av. 2. Senk bakhjulskontrollhåndtaket og la plenlufteren hvile på tennene. 3. Drei bakhjulets dybde-/stabilitetskontrollknapp med urviseren for å justere bakhjulene for minimum dybde (mer stabilitet). 4. Fjern hårnålssplintens låsesplint. 5. Skyv hjulenheten av maskinen. 6. Monter hårnålsplintens låsesplint på akselen etter fjerning så den ikke mistes Låsesplint 2. Hjulenhet 3. Aksel Kun ved fjernbare hjul - AR

24 TEKNISKE DATA Drivenhet Motor Produsent Type Effekt Clutch Primær drivenhet Sekundær drivenhet Girutveksling Hjul Lagre Bakdekk Fordekk Plenlufter Tenner Bredde plenlufter Hullmønster Hulldybde Hull per sq ft Arbeidshastighet Produktivitet Vekt og mål Nettovekt Transportvekt Fjernbare vekter Høyde med sammenfoldet håndtak Totalhøyde Lengde med sammenfoldet håndtak Totallengde Bredde Vibrasjon Daglig eksponering Hånd/arm - A(8) Ekvivalent vibrasjon Hånd/Arm Ahv,eq Standard avvik Hånd/Arm Støy Målt verdi Garantert verdi Brukerens øre AR19 / Honda GX120K1HX2 4 hk* / 2,98 kw Remstrammer V-rem Permalube-kjede 6:1 Front - 1,9 cm (¾") forseglet kulelager med pressesett Bak - 1,9 cm (¾") rullelager 8" x 2" (20 cm x 5 cm) massiv gummi 25 cm x 15 cm (10" x 6") semi-pneumatisk 1,9 cm (¾") tann med åpen skje, 30 per enhet 48,3 cm (19") 9,7 cm x 16,5 cm (3 4 /5" x 6½") Opptil 7,6 cm (3") 7.7 4,57 km/t Opptil m 2 /t 65,3 kg 65,3 kg 16,3 kg 94 cm 130,8 cm 100,3 cm 146 cm 75,6 cm 2,20 m/s 2 3,11 m/s 2 0,3 m/s 2 99 db(a) 100 db(a) 91 db(a) *Motorens angitte effekt er gjennomsnittlig nettoeffekt (ved angitt turtall) for en typisk produksjonsmotor for motormodellen, målt ifølge SAE-standarden J1349/ISO1585. Masseproduserte motorer kan avvike fra denne verdien. Faktisk effekt for motor montert på den ferdige maskinen vil avhenge av driftshastighet, miljøbetingelser og andre variabler. 24

25 TEKNISKE DATA Drivenhet Motor Produsent Type Effekt Clutch Primær drivenhet Sekundær drivenhet Girutveksling Hjul Lagre Bakdekk Fordekk Plenlufter Fjærtann Bredde plenlufter Hullmønster Hulldybde Hull per sq ft Arbeidshastighet Produktivitet Vekt og mål Nettovekt Transportvekt Fjernbare vekter Høyde med sammenfoldet håndtak Totalhøyde Lengde med sammenfoldet håndtak Totallengde Bredde Vibrasjon Daglig eksponering Hånd/arm - A(8) Ekvivalent vibrasjon Hånd / arm - ahv,eq Standard avvik Hånd/Arm Støy Målt verdi Garantert verdi Brukerens øre AR25 / Honda GX120K1HX2 4 hk* / 2,98 kw Remstrammer V-rem Permalube-kjede 6:1 Front - 1,9 cm (¾") forseglet kulelager med pressesett Bak - 1,9 cm (¾") rullelager 20 cm x 5 cm (8" x 2") massiv gummi 25 cm x 15 cm (10" x 6") semi-pneumatisk 1,9 cm (¾") tann med åpen skje, 42 per enhet 64,8 cm (25,5") 9 cm x 16,5 cm (3 3 /5" x 6½") Opptil 7,6 cm (3") 8.1 5,3 km/t Opptil m 2 /t 191 kg 221 kg 16,3 kg 71,1 cm 132 cm 83,3 cm 137 cm 96,5 cm 2,60 m/s 2 3,68 m/s 2 0,3 m/s 2 97 db(a) 98 db(a) 89 db(a) *Motorens angitte effekt er gjennomsnittlig nettoeffekt (ved angitt turtall) for en typisk produksjonsmotor for motormodellen, målt ifølge SAE-standarden J1349/ISO1585. Masseproduserte motorer kan avvike fra denne verdien. Faktisk effekt for motor montert på den ferdige maskinen vil avhenge av driftshastighet, miljøbetingelser og andre variabler.

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2311 M FR 2312 MA Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 Innhold Innhold...1

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA trimmer/ryddesag. Denne instruksjonsboken dekker

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold Instruksjonsbok ICA402-4NO3.pdf Kjøring og vedlikehold Vibrasjonsvals CA402D Motor Cummins QSB 4.5 Serienummer *69462*- 00008x0A00000 - Oversettelse av opprinnelig anvisning Rett til endringer forbeholdes.

Detaljer

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE DIESELDREVEN TERRENG GÅENDE ARBEIDSPLATTFORM MODELL H 18 SXL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift.

Detaljer

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

REVOLUTION SE DUALLIE

REVOLUTION SE DUALLIE BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71, 89077 ULM, Germany REVOLUTION SE DUALLIE NORSK Bruksanvisning DISSE ANVISNINGENE MÅ LESES OG FORSTÅS! VIKTIG - OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE

Detaljer

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK KMH serien BRUKERHÅNDBOK KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 MARINEGIR Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er baserte på de nyeste opplysninger

Detaljer

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 254XP 257 262XP Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL! Motorsager kan være farlige! Uforsiktig

Detaljer

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI COBRA COMBI Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Motorboremaskiner og spett COBRA COMBI Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer