Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016"

Transkript

1 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport klassetrinn

2 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk 01

3 FAMILIEØKONOMI Har familien din hatt god eller dårlig råd/økonomi de siste to årene? God råd hele tiden/stort sett: Hatt god råd hele tiden+ stort sett hatt god råd. Dårlig råd hele tiden/stort sett: Hatt dårlig råd hele tiden+ stort sett hatt dårlig råd. 02

4 ANTALL BØKER I HJEMMET Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere? Mindre enn 20: Ingen+mindre enn 20. Mer enn 500: mer enn

5 FORELDRE - KONTROLL OG KOMMUNIKASJON Her kommer noen utsagn om hvordan du vil beskrive forholdet ditt til foreldrene dine. (Prosentandel svart 'passer svært godt' eller 'passer ganske godt') 04

6 FORELDRE - KONTROLL OG KOMMUNIKASJON Her kommer noen utsagn om hvordan du vil beskrive forholdet ditt til foreldrene dine. (Prosentandel svart 'passer svært godt' eller 'passer ganske godt') 05

7 FORELDRE - KONTROLL OG KOMMUNIKASJON Her kommer noen utsagn om hvordan du vil beskrive forholdet ditt til foreldrene dine. (Prosentandel svart 'passer svært godt' eller 'passer ganske godt') 06

8 FORELDRE - INNETIDER Har du avtalte tider du må være hjemme om kvelden? 07

9 JEVNALDRENDE - FASTE VENNSKAP Når du er sammen med venner/kamerater, er du da som oftest sammen med... Ikke faste venner: Nokså tilfeldig hvem jeg er sammen med+er ikke så ofte sammen med jevnaldrende. 08

10 JEVNALDRENDE - INTIMITET Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig? 09

11 JEVNALDRENDE - STATUS Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø? (Prosentandel svart 'øker statusen litt' eller 'øker statusen mye') 10

12 JEVNALDRENDE - STATUS Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø? (Prosentandel svart 'øker statusen litt' eller 'øker statusen mye') 11

13 JEVNALDRENDE - STATUS Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø? (Prosentandel svart 'øker statusen litt' eller 'øker statusen mye') 12

14 JEVNALDRENDE - STATUS Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø? (Prosentandel svart 'minker statusen litt' eller 'minker statusen mye') 13

15 JEVNALDRENDE - STATUS Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø? (Prosentandel svart 'minker statusen litt' eller 'minker statusen mye') 14

16 JEVNALDRENDE - STATUS Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø? (Prosentandel svart 'minker statusen litt' eller 'minker statusen mye') 15

17 NÆRE RELASJONER Tenk deg at du har et personlig problem. Du føler deg utafor og trist og trenger noen å snakke med. Hvem ville du snakket med eller søkt hjelp hos? (Prosentandel svart 'helt sikkert') 16

18 NÆRE RELASJONER Tenk deg at du har et personlig problem. Du føler deg utafor og trist og trenger noen å snakke med. Hvem ville du snakket med eller søkt hjelp hos? (Prosentandel svart 'helt sikkert') 17

19 NÆRE RELASJONER Skole og framtid Lekser, trivsel, skoleproblemer, mobbing og syn på framtiden 18

20 SKOLE TRIVSEL OG ARBEIDSPRESS Er du enig eller uenig i følgende utsagn om hvordan du har det på skolen? (Prosentandel svart 'helt enig' eller 'litt enig') 19

21 SKOLE TRIVSEL OG ARBEIDSPRESS Er du enig eller uenig i følgende utsagn om hvordan du har det på skolen? (Prosentandel svart 'helt enig' eller 'litt enig') 20

22 SKOLE TRIVSEL OG ARBEIDSPRESS Er du enig eller uenig i følgende utsagn om hvordan du har det på skolen? (Prosentandel svart 'helt enig' eller 'litt enig') 21

23 SKOLE - TID BRUKT PÅ LEKSER Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletida)? Under 30 minutter: Aldri/nesten aldri lekser+under 30 minutter. 1/2-2 timer: 1/2-1 time+1-2 timer. To timer eller mer: 2-3 timer+3-4 timer+mer enn 4 timer. 22

24 SKOLE KONFLIKTER OG PROBLEMATFERD Har du gjort eller opplevd noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? (Prosentandel svart 'minst en gang') 23

25 MOBBING, PLAGING, UTFRYSING - OFFER Blir du selv utsatt for plaging/trusler/utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? Minst ukentlig: Flere ganger i uka+omtrent en gang i uka. 24

26 MOBBING, PLAGING, UTFRYSING - UTØVER Hender det at du er med på plaging/trusler/utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? Minst ukentlig: Flere ganger i uka+omtrent en gang i uka. 25

27 DIGITAL MOBBING - OFFER Blir du selv utsatt for plaging eller trusler fra andre unge via Internett eller mobil? Minst ukentlig: Flere ganger i uka+omtrent en gang i uka. 26

28 DIGITAL MOBBING - UTØVER Hender det at du er med på plaging eller trusler mot andre unge via Internett eller mobil? Minst ukentlig: Flere ganger i uka+omtrent en gang i uka. 27

29 FORVENTNINGER TIL FRAMTIDA Hvordan tror du at framtida di vil bli? Tror du at du (Prosentandel svart 'ja') 28

30 FORVENTNINGER TIL FRAMTIDA Hvordan tror du at framtida di vil bli? Tror du at du (Prosentandel svart 'ja') 29

31 FORVENTNINGER TIL FRAMTIDA Fritid Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk 30

32 FRITID - ORGANISERT Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 10 år? 31

33 FRITID - ORGANISERT Hvor mange ganger den siste måneden har du vært med på aktiviteter, møter eller øvelser i følgende organisasjoner, klubber eller lag? (Prosentandel svart 'minst en gang') 32

34 FRITID - ORGANISERT Hvor mange ganger den siste måneden har du vært med på aktiviteter, møter eller øvelser i følgende organisasjoner, klubber eller lag? (Prosentandel svart 'minst en gang') 33

35 FRITID - UTEORGANISERT Her blir det nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på den siste uka (de siste 7 dagene). Hvor mange ganger har du (Prosentandel svart 'minst en gang') 34

36 FRITID - UTEORGANISERT Her blir det nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på den siste uka (de siste 7 dagene). Hvor mange ganger har du (Prosentandel svart 'minst en gang') 35

37 FRITID - SOSIALT SAMVÆR Her blir det nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på den siste uka (de siste 7 dagene). Hvor mange ganger har du (Prosentandel svart 'minst en gang') 36

38 FRITID - SOSIALT SAMVÆR Her blir det nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på den siste uka (de siste 7 dagene). Hvor mange ganger har du (Prosentandel svart 'minst en gang') 37

39 FRITID - SOSIALT SAMVÆR Her blir det nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på den siste uka (de siste 7 dagene). Hvor mange ganger har du (Prosentandel svart 'minst en gang') 38

40 FRITID - DIVERSE Her blir det nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på den siste uka (de siste 7 dagene). Hvor mange ganger har du (Prosentandel svart 'minst en gang') 39

41 FRITID - DIVERSE Her blir det nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på den siste uka (de siste 7 dagene). Hvor mange ganger har du (Prosentandel svart 'minst en gang') 40

42 MEDIER - HØYKONSUMENTER Tenk på en gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på følgende: (Prosentandel svart 'to timer eller mer') 41

43 MEDIER - HØYKONSUMENTER Tenk på en gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på følgende: (Prosentandel svart 'to timer eller mer') 42

44 MEDIER - HØYKONSUMENTER Tenk på en gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på følgende: (Prosentandel svart 'to timer eller mer') 43

45 MEDIER - LAVKONSUMENTER Tenk på en gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på følgende: (Prosentandel svart 'mindre enn 30 minutter') 44

46 MEDIER - LAVKONSUMENTER Tenk på en gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på følgende: (Prosentandel svart 'mindre enn 30 minutter') 45

47 MEDIER - LAVKONSUMENTER Tenk på en gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på følgende: (Prosentandel svart 'mindre enn 30 minutter') 46

48 MEDIER - SKJERMTID Tid brukt foran en skjerm i løpet av en dag (utenom skole).. Under 1 time: Ikke noe tid+mindre enn 1 time. 2-4 timer: 2-3 timer+3-4 timer. Mer enn 4 timer: 4-6 timer+mer enn 6 timer. 47

49 MEDIER - SKJERMTID Helse og trivsel Psykisk helse, fysisk aktivitet, måltidsvaner og trivsel i nærmiljø 48

50 BRUK AV HELSETJENESTER Hvor mange ganger har du brukt følgende helsetjenester i løpet av de siste 12 månedene? (Prosentandel svart 'minst en gang') 49

51 BRUK AV HELSETJENESTER Hvor mange ganger har du brukt følgende helsetjenester i løpet av de siste 12 månedene? (Prosentandel svart 'minst en gang') 50

52 MEDIKAMENTBRUK Hvor ofte har du brukt reseptfrie medikamenter (Paracet, Ibux og lignende) i løpet av siste måned? Sjeldnere enn ukentlig=ingen ganger+sjeldnere enn én gang i uka. 51

53 TANNHELSE Hvor ofte pusser du tennene? 52

54 FYSISKE HELSEPLAGER Har du hatt noen av disse plagene i løpet av siste måned? (Prosentandel svart 'daglig') 53

55 FYSISKE HELSEPLAGER Har du hatt noen av disse plagene i løpet av siste måned? (Prosentandel svart 'daglig') 54

56 SELVBILDE Nedenfor er det noen påstander om hvor fornøyd du er med livet ditt. Kryss av i den ruta som passer best for deg. (Prosentandel svart 'passer svært/ganske godt') 55

57 SELVBILDE Nedenfor er det noen påstander om hvor fornøyd du er med livet ditt. Kryss av i den ruta som passer best for deg. (Prosentandel svart 'passer svært/ganske godt') 56

58 DEPRESSIVT STEMNINGSLEIE OG ENSOMHET Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette: (Prosentandel svart 'veldig mye/ganske mye plaget') 57

59 DEPRESSIVT STEMNINGSLEIE OG ENSOMHET Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette: (Prosentandel svart 'veldig mye/ganske mye plaget') 58

60 DEPRESSIVT STEMNINGSLEIE OG ENSOMHET Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette: (Prosentandel svart 'veldig mye/ganske mye plaget') 59

61 ANGST Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette: (Prosentandel svart 'veldig mye/ganske mye plaget') 60

62 ANGST Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette: (Prosentandel svart 'veldig mye/ganske mye plaget') 61

63 SUBJEKTIV LIVSKVALITET Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ulike sider ved livet ditt? (Prosentandel svart 'litt fornøyd' eller 'svært fornøyd') 62

64 NÆRMILJØET - TILBUD TIL UNGDOM Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når det gjelder (Prosentandel svart 'svært bra' eller 'nokså bra') 63

65 NÆRMILJØET - TILBUD TIL UNGDOM Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når det gjelder (Prosentandel svart 'svært bra' eller 'nokså bra') 64

66 NÆRMILJØET - TRYGGHET Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes (Prosentandel svart 'jeg føler meg utrygg') 65

67 NÆRMILJØET - OPPVEKST Kan du tenke deg å bo i kommunen din når du blir voksen? 66

68 FYSISK AKTIVITET - ANDPUSTEN OG SVETT Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett? 67

69 FYSISK AKTIVITET - TRENINGSVANER Hvor ofte trener du eller driver du med følgende aktiviteter? (Prosentandel svart 'minst månedelig') 68

70 FYSISK AKTIVITET - TRENINGSVANER Hvor ofte trener du eller driver du med følgende aktiviteter? (Prosentandel svart 'minst månedelig') 69

71 MÅLTIDSVANER Hvor ofte pleier du å spise følgende i løpet av en uke? (Prosentandel svart 'hver dag') 70

72 MÅLTIDSVANER Tobakk og rusmidler Egen bruk, tilgjengelighet, regler i hjemmet og forbruk i nettverk 71

73 TOBAKK OG RUSMIDLER - SIGARETTER Røyker du? Røyker ikke: Har aldri røykt+har røykt før, men har sluttet helt nå. 72

74 TOBAKK OG RUSMIDLER - SNUS Bruker du snus? Bruker ikke snus: Har aldri snust+brukte f ør, men har sluttet nå. 73

75 TOBAKK OG RUSMIDLER - ALKOHOL Hender det at du drikker noen form for alkohol? Minst månedlig: Nokså jevnt 1-3 ganger i måneden+hver uke. 74

76 TOBAKK OG RUSMIDLER - BERUSET Hvor mange ganger har du drukket så mye alkohol at du tydelig har kjent deg beruset? Ungdommene ble bedt om å spesielt tenke på de seks siste månedene. Fem ganger eller mer: 5-10 ganger+mer enn 10 ganger. 75

77 TOBAKK OG RUSMIDLER - REGLER FOR ALKOHOL Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine? 76

78 TOBAKK OG RUSMIDLER - BRUK AV RUSMIDLER SISTE ÅR Hvor mange ganger har du gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? (Prosentandel svart 'minst en gang') 77

79 TOBAKK OG RUSMIDLER - BRUK AV RUSMIDLER SISTE ÅR Hvor mange ganger har du gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? (Prosentandel svart 'minst en gang') 78

80 TOBAKK OG RUSMIDLER - FORBRUK I NETTVERK Er det noen i dine nære omgivelser som drikker alkohol? (Prosentandel svart 'minst ukentlig') 79

81 TOBAKK OG RUSMIDLER TILGJENGELIGHET HASJ/MARIHUANA Har du i løpet av det siste året (de siste 12 månedene) blitt tilbudt hasj eller marihuana? 80

82 TOBAKK OG RUSMIDLER TILGJENGELIGHET HASJ/MARIHUANA Hvis du ønsket å få tak i hasj eller marihuana, tror du at du ville klare å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager? 81

83 TOBAKK OG RUSMIDLER TILGJENGELIGHET HASJ/MARIHUANA Atferdsproblemer, vold og risiko Lovbrudd, kontakt med politiet og annen problematferd 82

84 PROBLEMATFERD - VINNING Hvor mange ganger har du vært med på eller gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? (Prosentandel svart 'minst en gang') 83

85 PROBLEMATFERD - VINNING Hvor mange ganger har du vært med på eller gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? (Prosentandel svart 'minst en gang') 84

86 PROBLEMATFERD - VINNING Hvor mange ganger har du vært med på eller gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? (Prosentandel svart 'minst en gang') 85

87 PROBLEMATFERD - DIVERSE Hvor mange ganger har du vært med på, eller gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? (Prosentandel svart 'minst en gang') 86

88 PROBLEMATFERD - DIVERSE Hvor mange ganger har du vært med på, eller gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? (Prosentandel svart 'minst en gang') 87

89 VOLD OG TRUSLER OM VOLD Har du i løpet av de siste 12 månedene blitt utsatt for noe av det følgende? (Prosentandel svart 'minst en gang') 88

90 VOLD OG TRUSLER OM VOLD Har du i løpet av de siste 12 månedene blitt utsatt for noe av det følgende? (Prosentandel svart 'minst en gang') 89

91 VOLD OG TRUSLER OM VOLD Tilleggsmoduler 90

92 A.5 HOLDNINGER TIL EGEN OG FORELDRES ALKOHOLBRUK Andel som svarer 'enig' på ulike påstander om rusmiddelbruk 91

93 A.5 HOLDNINGER TIL EGEN OG FORELDRES ALKOHOLBRUK Andel som svarer 'enig' på ulike påstander om rusmiddelbruk 92

94 A.5 HOLDNINGER TIL EGEN OG FORELDRES ALKOHOLBRUK Andel som svarer 'enig' på ulike påstander om rusmiddelbruk 93

95 A.5 HOLDNINGER TIL EGEN OG FORELDRES ALKOHOLBRUK Andel som svarer 'enig' på ulike påstander om rusmiddelbruk 94

96 A.6 KJØRING I RUSET TILSTAND Andel som svarer 'enig' eller 'litt enig' på ulike påstander om kjøring i ruset tilstand 95

97 A.6 KJØRING I RUSET TILSTAND Andel som svarer 'ja' på ulike påstander om kjøring i ruset tilstand 96

98 A.8 NARKOTIKABRUK Har du noen gang brukt noen av følgende stoffer: (Prosentandel svart 'minst én gang') Ungdommer som har krysset av for bruk av det fiktive rusmiddelet «Zetacyllin» er tatt ut av analysene for de andre rusmidlene. 97

99 A.8 NARKOTIKABRUK Har du noen gang brukt noen av følgende stoffer: (Prosentandel svart 'minst én gang') Ungdommer som har krysset av for bruk av det fiktive rusmiddelet «Zetacyllin» er tatt ut av analysene for de andre rusmidlene. 98

100 A.8 NARKOTIKABRUK Har du noen gang brukt noen av følgende stoffer: (Prosentandel svart 'minst én gang') Ungdommer som har krysset av for bruk av det fiktive rusmiddelet «Zetacyllin» er tatt ut av analysene for de andre rusmidlene. 99

101 A.8 NARKOTIKABRUK Har du noen gang brukt noen av følgende stoffer: (Prosentandel svart 'minst én gang') Ungdommer som har krysset av for bruk av det fiktive rusmiddelet «Zetacyllin» er tatt ut av analysene for de andre rusmidlene. 100

102 A.8 NARKOTIKABRUK Har du noen gang brukt følgende medisiner uten å ha fått dem fra lege? (Prosentandel svart som svarer 'ja') 101

103 A.8 NARKOTIKABRUK Andel som svarer 'ja' på spørsmål om rusmidler og Internett 102

104 A.10 DOPING Har du noen gang brukt dopingmidler? 103

105 A.10 DOPING Dersom du ønsket å få tak i dopingmidler, hvor lett kunne du ha skaffet deg det du var på jakt etter? Lett: Veldig lett+ganske lett. 104

106 A.10 DOPING Hvordan kunne du ha skaffet deg dopingmidler dersom du ønsket det? Ungdommene kunne krysse av på flere svaralternativer om ønskelig. 105

107 A.10 DOPING Hvordan kunne du ha skaffet deg dopingmidler dersom du ønsket det? Ungdommene kunne krysse av på flere svaralternativer om ønskelig. 106

108 A.10 DOPING Kjenner du til noen i omgangskretsen din som bruker doping? 107

109 A.11 ENERGIDRIKK Hvor ofte drikker du energidrikk (f.eks. Adrenaline, Battery, Burn, Monster, Red Bull, Urge Intense)? 108

110 A.11 ENERGIDRIKK Årsaken til å ikke drikke energidrikk (Prosentandel svart 'stemmer svært/ganske godt') Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de aldri har drukket eller har sluttet å drikke energidrikk. 109

111 A.11 ENERGIDRIKK Årsaken til å ikke drikke energidrikk (Prosentandel svart 'stemmer svært/ganske godt') Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de aldri har drukket eller har sluttet å drikke energidrikk. 110

112 A.11 ENERGIDRIKK Hvor mye energidrikk drikker du vanligvis om gangen, når du drikker energidrikk? Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk. 111

113 A.11 ENERGIDRIKK Tenk på de gangene du drikker energidrikk. Hvor ofte drikker du energidrikken sammen med alkohol? Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk. 112

114 A.11 ENERGIDRIKK Når jeg drikker energidrikk velger jeg følgende merker: (Prosentandel svart 'stemmer svært/ganske godt') Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk. 113

115 A.11 ENERGIDRIKK Når jeg drikker energidrikk velger jeg følgende merker: (Prosentandel svart 'stemmer svært/ganske godt') Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk. 114

116 A.11 ENERGIDRIKK Når jeg drikker energidrikk velger jeg følgende merker: (Prosentandel svart 'stemmer svært/ganske godt') Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk. 115

117 A.11 ENERGIDRIKK Årsaken til å drikke energidrikk (Prosentandel svart 'stemmer svært/ganske godt') Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk. 116

118 A.11 ENERGIDRIKK Årsaken til å drikke energidrikk (Prosentandel svart 'stemmer svært/ganske godt') Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk. 117

119 A.11 ENERGIDRIKK Årsaken til å drikke energidrikk (Prosentandel svart 'stemmer svært/ganske godt') Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk. 118

120 A.11 ENERGIDRIKK Hvor ofte opplever du noe av dette når du drikker energidrikk? (Prosentandel svart 'av og til' eller 'ofte') Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk. 119

121 A.11 ENERGIDRIKK Hvor ofte opplever du noe av dette når du drikker energidrikk? (Prosentandel svart 'av og til' eller 'ofte') Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk. 120

122 A.11 ENERGIDRIKK Hvor ofte opplever du noe av dette når du drikker energidrikk? (Prosentandel svart 'av og til' eller 'ofte') Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk. 121

123 A.11 ENERGIDRIKK Foreldrene dine og energidrikk (Prosentandel svart 'stemmer svært/ganske godt') Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk. 122

124 A.11 ENERGIDRIKK Hva gjør du vanligvis når du drikker energidrikk? (Prosentandel svart 'av og til' eller 'ofte') Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk. 123

125 A.11 ENERGIDRIKK Hva gjør du vanligvis når du drikker energidrikk? (Prosentandel svart 'av og til' eller 'ofte') Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk. 124

126 A.11 ENERGIDRIKK Hva gjør du vanligvis når du drikker energidrikk? (Prosentandel svart 'av og til' eller 'ofte') Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk. 125

127 B.1 VOLDSUTØVERE Dersom du noen gang har blitt skadet på grunn av vold, hvem var det som gjorde det? Ungdommene kunne krysse av på flere svaralternativer om ønskelig. 126

128 B.1 VOLDSUTØVERE Dersom du noen gang har blitt skadet på grunn av vold, hvem var det som gjorde det? Ungdommene kunne krysse av på flere svaralternativer om ønskelig. 127

129 B.2 VOLD I NÆRE RELASJONER Har en voksen i familien din noen gang slått deg med vilje? 5 ganger eller mer: 5-10 ganger+mer enn 10 ganger. 128

130 B.2 VOLD I NÆRE RELASJONER Har du forsøkt å si fra til noen om at du har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien? Prosentandelen er beregnet blant de svarer at de har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien. 129

131 B.2 VOLD I NÆRE RELASJONER Hvem forsøkte du å si fra til? Prosentandelen er beregnet blant de svarer at de har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien, og har fors økt å si fra. Ungdommene kunne sette flere kryss om ønskelig. 130

132 B.2 VOLD I NÆRE RELASJONER Hvem forsøkte du å si fra til? Prosentandelen er beregnet blant de svarer at de har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien, og har fors økt å si fra. Ungdommene kunne sette flere kryss om ønskelig. 131

133 B.2 VOLD I NÆRE RELASJONER Følte du at du ble tatt på alvor når du forsøkte å si fra? Prosentandelen er beregnet blant de svarer at de har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien, og har fors økt å si fra. Ungdommene kunne sette flere kryss om ønskelig. 132

134 B.2 VOLD I NÆRE RELASJONER Gjorde den eller de du sa fra til, noe med dette? Prosentandelen er beregnet blant de svarer at de har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien, og har fors økt å si fra. 133

135 C.14 SEKSUALITET Har du noen gang gjort seksuelle handlinger for å oppnå goder (kontantkort, klær, sminke, alkohol eller andre rusmidler, penger eller lignende)? 134

136 C.14 SEKSUALITET Prosentandel som svarer 'ja' på spørsmål om å ha opplevd klart uønskede seksuelle handlinger og seksuell oppmerksomhet fra andre 135

137 C.14 SEKSUALITET Prosentandel som svarer 'ja' på spørsmål om å ha opplevd klart uønskede seksuelle handlinger og seksuell oppmerksomhet fra andre 136

138 C.14 SEKSUALITET Prosentandel som svarer 'ja' på spørsmål om å ha opplevd klart uønskede seksuelle handlinger og seksuell oppmerksomhet fra andre 137

139 D.4 MEDIEBRUK. Tenk på en gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på følgende: (Prosentandel svart 'under 30 minutter') 138

140 D.4 MEDIEBRUK. Tenk på en gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på følgende: (Prosentandel svart 'under 30 minutter') 139

141 D.7 DATASPILL Tenk på en vanlig hverdag. Hvilken tid på døgnet spiller du vanligvis dataspill? Ungdommene kunne krysse av på flere svaralternativer om ønskelig. 140

142 D.7 DATASPILL Tenk på en vanlig hverdag. Hvilken tid på døgnet spiller du vanligvis dataspill? Ungdommene kunne krysse av på flere svaralternativer om ønskelig. 141

143 D.7 DATASPILL Tenk på en vanlig helg (lørdag/søndag). Hvilken tid på døgnet spiller du vanligvis dataspill? Ungdommene kunne krysse av på flere svaralternativer om ønskelig. 142

144 D.7 DATASPILL Tenk på en vanlig helg (lørdag/søndag). Hvilken tid på døgnet spiller du vanligvis dataspill? Ungdommene kunne krysse av på flere svaralternativer om ønskelig. 143

145 D.7 DATASPILL Her kommer noen spørsmål om bruk av dataspill: (Prosentandel svart 'ja') 144

146 D.7 DATASPILL Her kommer noen spørsmål om bruk av dataspill: (Prosentandel svart 'ja') 145

147 D.10 SOSIALE MEDIER Når på døgnet er du mest aktiv på sosiale medier (Facebook, Instagram og lignende)? 146

148 D.10 SOSIALE MEDIER Her kommer noen utsagn om foreldrene dine og regler knyttet til bruk av sosiale medier (Prosentandel svart 'passer godt/svært godt') 147

149 D.10 SOSIALE MEDIER Her kommer noen utsagn om foreldrene dine og regler knyttet til bruk av sosiale medier (Prosentandel svart 'passer godt/svært godt') 148

150 D.10 SOSIALE MEDIER Her kommer noen utsagn om vennskap og bruk av sosiale medier (Prosentandel svart 'passer godt/svært godt') 149

151 F.17 KROPPSØVING (GYM) Hvor godt liker du disse fagene i skolen? (Prosentandel svart 'godt/svært godt') 150

152 F.17 KROPPSØVING (GYM) Hvor godt stemmer disse utsagnene med hvordan du opplever gymtimene på skolen? (Prosentandel svart 'passer svært/ganske godt') 151

153 F.17 KROPPSØVING (GYM) Hvor godt stemmer disse utsagnene med hvordan du opplever gymtimene på skolen? (Prosentandel svart 'passer svært/ganske godt') 152

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport klassetrinn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (videregående)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport klassetrinn Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport kjønn Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 174 Svarprosent: 90 Standardrapport svarfordeling (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport svarfordeling Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Levanger 2012 og 2015

Ungdata-undersøkelsene i Levanger 2012 og 2015 Ungdata-undersøkelsene i Levanger og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 () / Uke 3 7 () Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 -VG3 Antall: 644 () / 687 () Svarprosent: 88 () / 92 () Standardrapport

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Giske

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Giske Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Giske Tidspunkt: Uke 13 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 344 Svarprosent: 89% Skole Er du enig eller uenig i

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal 2010, 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal 2010, 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal, og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 16 () / Uke 11 12 () / Uke 8 () Klassetrinn: 8. 1. trinn Antall: 411 () / 414 () / 442 () Svarprosent: 81 () / 82 () / 88 ()

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for Selsbakk skole

Ungdata-undersøkelsen 2017 for Selsbakk skole Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 for Selsbakk skole Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 348 Svarprosent: 86% Skole Er

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Kvam

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Kvam Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Kvam Tidspunkt: Uke 13-14 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 326 Svarprosent: 87% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende utsagn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Giske

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Giske Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Giske Tidspunkt: Uke 13 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 344 Svarprosent: 89% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Tidspunkt: Uke 16-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 727 Svarprosent: 94% Skole Er du enig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015

Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015 Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 5 16 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 810 (US) / 703 (VGS) Presentasjon 02.06.2015 Svarprosent: 84 (US) / 58 (VGS)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 4014 Svarprosent:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Fusa og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 45 47 () / Uke 6 7 () Klassetrinn: 8. + 1. trinn + VG2 Antall: 136 () / 118 (US) / 77 (VGS) () Standardrapport tidspunkt (videregående)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Fusa og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 45 47 () / Uke 6 7 () Klassetrinn: 8. + 1. trinn + VG2 Antall: 136 () / 118 (US) / 77 (VGS) () Standardrapport tidspunkt (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Gausdal 2016

Ungdata-undersøkelsen i Gausdal 2016 Ungdata-undersøkelsen i Gausdal 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 4 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 197 Svarprosent: 79 Presentasjon 26.mai 2016 Kommunestyret HVA ER UNGDATA? Fellesprosjekt

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 70 Svarprosent: 96% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Sør-Aurdal 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Sør-Aurdal 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Sør-Aurdal og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 1 16 () / uke 6 () Klassetrinn: 8. 1. trinn Antall: 111 () / 87 () Svarprosent: 76 (21) / 84 () Standardrapport tidspunkt (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 4014 Svarprosent: 82% Skole

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Skodje 2014

Ungdata-undersøkelsen i Skodje 2014 Ungdata-undersøkelsen i Skodje 214 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 14-15 Klassetrinn: 8. 1. trinn Antall: 174 Svarprosent: 91 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 0 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 0. klasse + Antall: 644 (US) / 683 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 79 (VGS) Standardrapport klassetrinn (videregående

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Gjøvik 2010 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Gjøvik 2010 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Gjøvik og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 49 () / uke 8 13 () Klassetrinn: VG1 Antall: 299 () / 141 () Svarprosent: 71 () / 32 () Standardrapport tidspunkt (videregående

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Finnmark 2014

Ungdata-undersøkelsen i Finnmark 2014 Ungdata-undersøkelsen i Finnmark 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 22 Klassetrinn: VG1 VG3 Antall: 1858 Svarprosent: 67 Standardrapport kjønn (videregående skole) Ressurser Økonomi, bøker

Detaljer

UNGDATA Averøy kommune 2015

UNGDATA Averøy kommune 2015 AVERØY KOMMUNE 215 UNGDATA Averøy kommune 215 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fusa 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fusa 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fusa 216 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6 7 Klassetrinn: 8. + 1. trinn + VG2 Antall: 118 (US) / 77 (VGS) Svarprosent: 92 (US) / 73 (VGS) Standardrapport kjønn (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Nordland 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Nordland 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Nordland og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 14 24 () / uke 6 9 () Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 269 () / 371 () Svarprosent: 67 () / 83 () Standardrapport tidspunkt (Vest-Lofoten

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Hvaler 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Hvaler 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Hvaler og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 12 14 () / uke 15 () Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 131 () / 120 () Svarprosent: 88 () / 70 () Standardrapport tidspunkt (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Skodje 2014

Ungdata-undersøkelsen i Skodje 2014 Ungdata-undersøkelsen i Skodje 201 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 1-15 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 17 Svarprosent: 91 Svarfordeling (ungdomsskolen) Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

Levekårsundersøkelse. FORELDRE OG VENNER Relasjoner mellom foreldre og barn Familieøkonomi Vennenettverk

Levekårsundersøkelse. FORELDRE OG VENNER Relasjoner mellom foreldre og barn Familieøkonomi Vennenettverk Ung i Røyken Levekårsundersøkelse FORELDRE OG VENNER Relasjoner mellom foreldre og barn Familieøkonomi Vennenettverk SKOLE OG FRAMTID Skoletrivsel og lekser Skulking Syn på framtida FRITID Organisert fritid

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Gjøvik 2010, 2012 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Gjøvik 2010, 2012 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Gjøvik, og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 49 () / uke 48 51 () / uke 8 13 () Klassetrinn: 8. 1. trinn Antall: 747 () / 821 () / 86 () Standardrapport tidspunkt (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 79 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Risør 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Risør 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Risør og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 () / uke 11 13 () Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 258 () / 242 () Komitemøte 9. juni Svarprosent: 90 () / 89 () UNGDATA

Detaljer

Ungdataundersøkelsen 2019 Moss

Ungdataundersøkelsen 2019 Moss FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdataundersøkelsen 2019 Moss 28.03.2019 Tidspunkt: Uke 7-9 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall elever: 1034 Antall svar: 950 Svarprosent: 92% Foto: Skjalg Bøhmer

Detaljer

Ungdata Ungdata Ungdata

Ungdata Ungdata Ungdata Porsanger kommune UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus) har det faglige ansvaret

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Norge 2013

Ungdata-undersøkelsene i Norge 2013 Ungdata-undersøkelsene i Norge 201 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Klassetrinn: VG1 VG Antall: 16 199 Svarprosent: 6 Svarfordeling (videregående skole) Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 79 (VGS) Standardrapport klassetrinn (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Frosta 2014 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Frosta 2014 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Frosta og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 25 () / uke 1 () Klassetrinn: 8. 1. trinn Antall: 119 () / 14 () Svarprosent: 93 (213) / 89 () Standardrapport tidspunkt (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-resultater fra Sør-Helgeland

Ungdata-resultater fra Sør-Helgeland Ungdata-resultater fra Sør-Helgeland Oversikten bakerst i nøkkeltallsrapporten gir raskt et bilde av «ståa» i kommunen, sammenliknet med fylket og landet. Spesialrapport klassetrinn FAKTA OM UNDERSØKELSEN:

Detaljer

UNGDATA. Presentasjon Østfold 17.01.2013

UNGDATA. Presentasjon Østfold 17.01.2013 UNGDATA Presentasjon Østfold 17.01.2013 HVA ER UNGDATA? Fellesprosjekt mellom NOVA,KS og de regionale kompetansesentrene for rus. Barne- og likestillingsdep, Justisdep og Helse- og omsorgsdep og Helsedirektoratet

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg Foto: Carl-Erik Eriksson 2 Bakgrunn og formål Ungdomsundersøkelsen er politisk forankret, og gjennomføres hvert 4. år. Ungdomsundersøkelsen Ung i Trondheim

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Aurskog Høland 2015

Ungdata-undersøkelsen i Aurskog Høland 2015 Ungdata-undersøkelsen i Aurskog Høland 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 5 10 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 505 (US) / 345 (VGS) Presentasjon 07.05.2015 Svarprosent: 88 (US) / 63

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Skodje 2014

Ungdata-undersøkelsen i Skodje 2014 Ungdata-undersøkelsen i Skodje 1 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 1-15 Klassetrinn: 8. 1. trinn Antall: 17 Standardrapport klassetrinn Svarprosent: 91 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Trysil 2015

Ungdata-undersøkelsen i Trysil 2015 Ungdata-undersøkelsen i Trysil 215 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 5 7 Klassetrinn: 8. 1. trinn + VG1 VG3 Antall: 178 (US) / 161 (VGS) Svarprosent: 59 (US) / 68 (VGS) Standardrapport kjønn (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata Ungdata Ungdata

Ungdata Ungdata Ungdata Vardø kommune UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus) har det faglige ansvaret

Detaljer

Deltakelse og svarprosent i Bardu

Deltakelse og svarprosent i Bardu Ungdata i Bardu Korusnord.no Deltakelse og svarprosent i Bardu Helheten i ungdoms liv FORELDRE OG VENNER Relasjoner mellom foreldre og barn Familieøkonomi Vennenettverk SKOLE OG FRAMTID Skoletrivsel og

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Trysil 2015

Ungdata-undersøkelsen i Trysil 2015 Ungdata-undersøkelsen i Trysil 15 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 5 7 Klassetrinn:. 1. trinn + Antall: 17 (US) / 161 (VGS) Standardrapport klassetrinn Svarprosent: 59 (US) / 6 (VGS) Ressurser Økonomi,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Alstahaug 2013 og 2015

Ungdata-undersøkelsene i Alstahaug 2013 og 2015 Ungdata-undersøkelsene i og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 22 () / uke 19 () Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 267 () / 264 () Svarprosent: 84 () / 100 () Standardrapport tidspunkt (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Gjøvik 2016

Ungdata-undersøkelsen i Gjøvik 2016 Ungdata-undersøkelsen i Gjøvik 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 8 13 Klassetrinn: 8. + VG1-VG2 Antall: 860 (US) / 216 (VGS) Standardrapport klassetrinn Svarprosent: 83 (US) / 32 (VGS) Ressurser

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Gjøvik 2016

Ungdata-undersøkelsen i Gjøvik 2016 Ungdata-undersøkelsen i Gjøvik 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 8 13 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG2 Antall: 860 (US) / 216 (VGS) Svarprosent: 83 (US) / 32 (VGS) Standardrapport kjønn (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata i Troms fylke: Levevaner og helsetilstand blant ungdom i VG1 og VG2, vår 2015

Ungdata i Troms fylke: Levevaner og helsetilstand blant ungdom i VG1 og VG2, vår 2015 Ungdata i Troms fylke: Levevaner og helsetilstand blant ungdom i VG1 og VG2, vår 2015 26.11.2015 Kurs om alkohollove, Tromsø 2. nov 2015 Ungdata: Deltakelse i Nord-Norge pr. aug 15 Nord-Norge: * 53 av

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Kristiansand 2016

Ungdata-undersøkelsen i Kristiansand 2016 Ungdata-undersøkelsen i Kristiansand 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 15 Klassetrinn: 8. + Antall: 2 8 (US) / 1 16 (VGS) Svarprosent: 8 (US) /? (VGS) Nøkkeltall, klassetrinn (ungdomsskole/1

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 17 20 Klassetrinn: 9. 10. trinn + VG1 Antall: 482 (US) / 206 (VGS) Svarprosent: 85 (US) / 70 (VGS) Nøkkeltall (videregående skole)

Detaljer

Det store bildet i Norge

Det store bildet i Norge Ungdata i Finnmark Det store bildet i Norge De fleste norske ungdommer har det bra De lever aktive liv der vennskap, familieliv, skole, trening og digital fritid står sentralt De fleste trives godt på

Detaljer

Rapport 2015 Fylkesstatistikk Ungdata 2014-2015 Nord-Trøndelag. Seksjon Nord-Trøndelag Jo Arild Salthammer

Rapport 2015 Fylkesstatistikk Ungdata 2014-2015 Nord-Trøndelag. Seksjon Nord-Trøndelag Jo Arild Salthammer Rapport Fylkesstatistikk Ungdata - Nord-Trøndelag Seksjon Nord-Trøndelag Jo Arild Salthammer Rapporten gir en sammenstilling av resultater fra Ungdata-undersøkelser gjennomført i kommuner og ved videregående

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune:

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Standardrapport, svarfordeling for elever i videregående skole bosatt i den enkelte kommune. FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-12 Klassetrinn:

Detaljer

Ungdata i Nord-Troms

Ungdata i Nord-Troms Ungdata i Nord-Troms Deltakelse og svarprosent i Nord-Troms Svarprosent Skjervøy (88 elever) Nordreisa (121 elever) Kvænangen (34 elever) Storfjord (65 elever) Lyngen (108 elever) 91 90 85 84 81 Kåfjord

Detaljer

Ungdata 2018 hovedfunn og utviklingstrekk

Ungdata 2018 hovedfunn og utviklingstrekk Ungdata 2018 hovedfunn og utviklingstrekk Anders Bakken Leder for Ungdatasenteret på OsloMet storbyuniversitetet Ung i Telemark 2018 Ungdommens stemmer Langesund, 20. november 2018 Hvem står bak Ungdata?

Detaljer

Foreldrekonferanser november 2016

Foreldrekonferanser november 2016 Foreldrekonferanser november 2016 Hvordan kan vi sammen støtte ungdommens læring og utvikling? Vi er kjempestolte av elevene våre! Ny rekord Nairobi-prosjektet! Innspill fra foreldremøtet vg1 og vg2 i

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Trondheim 2013

Ungdata-undersøkelsen i Trondheim 2013 Ungdata-undersøkelsen i Trondheim 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 42 51 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG2 Antall: 4543 (US) / 3499 (VGS) Svarprosent: 83 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Trondheim 2013

Ungdata-undersøkelsen i Trondheim 2013 Ungdata-undersøkelsen i Trondheim 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 42 51 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG2 Antall: 4543 (US) / 3499 (VGS) Svarprosent: 83 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Trysil 2015

Ungdata-undersøkelsen i Trysil 2015 Ungdata-undersøkelsen i Trysil 215 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 5 7 Klassetrinn: 8. 1. trinn + VG1 VG3 Antall: 178 (US) / 161 (VGS) Svarprosent: 59 (US) / 68 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fusa 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fusa 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fusa 216 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6 7 Klassetrinn: 8. + 1. trinn + VG2 Antall: 118 (US) / 77 (VGS) Svarprosent: 92 (US) / 7 (VGS) Standardrapport kjønn (videregående)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene Hedmark

Ungdata-undersøkelsene Hedmark Ungdata-undersøkelsene Hedmark 2010-2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: 2010-2015 Klassetrinn: VG1 VG3 Antall: 4113 (vgs) 8228 (usk) Presentasjon Hedmark fylkeskommune 10. januar 2017 UNGDATA Kunnskap

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) Svarfordeling (videregående

Detaljer

Resultater fra Ungdata i Nordland 2013

Resultater fra Ungdata i Nordland 2013 Resultater fra Ungdata i Nordland 213 1.1.213 Ungdata-undersøkelsen i Nordland 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 14 24 Klassetrinn: VG1 VG3 Antall: 5862 Svarprosent: 67 Fordeling etter skole,

Detaljer

Ressurser VGS. Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner

Ressurser VGS. Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner Ressurser VGS Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner Ungdata-undersøkelsen i Levanger FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 4 45 Klassetrinn: 8.. klasse + VG VG Antall: 644 (US) / 68 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Ressurser U-skole. Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner

Ressurser U-skole. Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner Ressurser U-skole Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner Ungdata-undersøkelsen i Levanger 01 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall: 6 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Meldal 2014

Ungdata-undersøkelsen i Meldal 2014 Ungdata-undersøkelsen i Meldal 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 49 51 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 132 (US) / 163 (VGS) Svarprosent: 89 (US) / 65 (VGS) Nøkkeltall (videregående

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fusa 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fusa 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fusa 216 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6 7 Klassetrinn: 8. + + Antall: 118 (US) / 77 (VGS) Standardrapport klassetrinn Svarprosent: 92 (US) / 73 (VGS) Ressurser Økonomi,

Detaljer