15 år. Korps-tur til Barcelona. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. i A4-utgave

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "15 år. Korps-tur til Barcelona. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. i A4-utgave"

Transkript

1 Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER ÅRGANG Korps-tur til Barcelona Her spiller kretskorpset i St. Anna-katedralen i Barcelona Side 7 (Foto: Marianne Ø. Aasvik) 15 år STEINKJERRINGA i A4-utgave

2 2 TAKK FOR STØTTE Vil på vegne av medlemmene i Nordland Kretskorps fra Lurøy innland takke Lurøy kommune og lokalutvalgene på innlandet for støtten i forbindelse med turen til Barcelona og Valencia i sommer. De hadde en uforglemmelig tur med flere konserter, og et utmerket opplegg basert både på fornøyelse og opptredener. Bildene er fra konserten i St. Anna en nydelig katedral i Barcelona. Samme dag var det også konsert i Paleau de la Musica. Både foreldre og medlemmer setter stor pris på at kommunen støtter ungdommene og kulturlivet. Dette gir inspirasjon og lyst til fortsettelse og utvikling av musikken. Med vennlig hilsen Kristianne Eik Isaksen, Karoline Olvik, Øyvind Andreassen og Trygve Aasvik Trygve Aasvik i midten under konsertforberedelsene (Foto: Marianne Ø. Aasvik) Lurøy får egen internettportal på nyåret 2007 Tekst og foto: Cato Rødsand Lurøy kommune har som ett av sine mål å øke sine tjenester med tanke på informasjon og tilgjengelighet. For å oppnå dette tilbys nå publikum en internettportal eller hjemmeside som skal være Lurøys digitale servicetorg. Det er ACOS i Bergen som er leverandør av programpakken (InfoLink) og står for opplæringen av de ansatte i Lurøy som skal drifte den nye hjemmesiden. Ti av de ansatte i Lurøy administrasjon var med på opplæringen i forbindelse med den nye internettportalen. F.v. Rune Bang, Anna Aakre, Karin S. Olufsen, Atle Henriksen. Bak f.v. Rita Karlsen og Geir Johansen. InfoLink er utviklet for organisasjoner som har behov for en dynamisk Internettportal for å presentere informasjon for sine innbyggere. I alt 10 ansatte i kommuneadministrasjonen i Lurøy var med på ei 3 dagers opplæring i slutten av november. Før jul skal hovedprinsippene for oppbyggingen av hjemmesiden og publiseringsdatoen være i boks. Det blir ei spennende ventetid før publikum litt utpå nyåret 2007 kan ta i bruk Lurøy kommunes hjemmeside.

3 3 Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf: / E-post: Alt i Brannslokkerutstyr Kontroll, Service og fylling av brannslokkere Brannstiger, Redningsliner Deteksjonssystemer Sikkerhetsskilting Førstehjelpsutstyr Slokkeøvelser Utfører årlig kontroll hos bedrifter på brannutstyr, skilting og førstehjelpsutstyr SIKRING SLOKKING REDNING FØRSTEHJELP En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

4 4 Ordførerens spalte Enda et år er snart over Årene går fort. Snart er også året 2006 historie. Det er ei kjensgjerning at jo eldre en blir, jo raskere synes en at tiden går. Dette er jo for så vidt et godt tegn fordi det forteller oss at jevnt over har vi det bra. Vi lever i et godt samfunn. Materielt sett er vi i Norge av FN kåret til å ha den beste levestandard. Det forteller imidlertid ikke om vårt mellommenneskelige velvære. Mye tyder på at nordmenns sosiale relasjoner er i ferd med å bli forringet. Vi lever i et jag av travelhet. I dagene som kommer bør vi være bevisst disse forhold og i større grad være mer tilfreds med våre goder og sette pris på våre medmennesker. Budsjett 2007 For inneværende år fikk kommunesektoren en betydelig økonomisk forbedring. Når så skatteinntektene på landsbasis økte mye mer enn det som var forutsatt i statsbudsjettet for i år, betyr det at kommunene, innbefattet Lurøy, fikk et økonomisk løft. Det er bra, og det trengtes i høyeste grad. De kommuner som har nedgang i folketallet får imidlertid en svakere økning enn tilflyttingskommunene. For oss i Lurøy utgjorde befolkningsnedgangen i fjor at vi får ca. 1,8 mill kr mindre å rutte med for inneværende år enn om folketallet hadde vært stabilt. Regjeringen har for lengst lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for Forslaget innebærer også for en betydelig samlet økonomisk vekst for kommunene. Også av økonomiske grunner får en håpe at befolkningsnedgang i Lurøy i år ikke hemmer denne veksten i særlig grad. Foreløpig ser det ikke så aller verst ut. Pr. tredje kvartal i år har vi hatt en nedgang på 6 personer. Dette er lite i forhold til de fleste kommuner det er naturlig å sammenligne oss med. Men selvfølgelig burde vi hatt vekst i folketallet i stedet for nedgang. Med utgangspunkt i statsbudsjettets rammer for oss i Lurøy, har så kommunestyret hatt sin dugnadsprosess. Endelig budsjett blir vedtatt 12. desember. Jeg vil orientere om driftsrammer og investeringer i neste utgave av Steinkjerringa. Posten For en god del år siden ble postverket skilt ut som et eget aksjeselskap - Posten Norge AS -. Endringer i tjenestene har vært mange og radikale. Alle omstillingene har gått ut over både ansatte og kunder. Med inntjeningskrav og etter hvert fri konkurranse for postdistribusjon, har rasjonaliseringer vært nødvendige. Graden av disse kan imidlertid være høyst diskuterbar. For noen uker siden fikk vi for en vesentlig del av kommunens befolkning, beskjed om at postgangen ville bli betydelig forsinket for inngående post. Varslingstiden for dette, som etter Postloven er 14 dager, ble heller ikke overholdt. Denne postgangen ville ha betydd at mange av de postale tjenester i realiteten hadde blitt forsinket med ett døgn. Det skulle bare mangle at vi fra kommunens side ikke tilkjennega skarp protest. Undertegnede inviterte bl.a. selskapet til møte med Lurøy formannskap. Møtet ble avholt At protesten ble forstått understrekes nok av hvem som møtte fra Postens side. De tre representantene fra Posten på møtet var konserndirektøren, distribusjonssjefen og informasjonssjefen. Steinar Joakimsen Bakgrunnen for forsinkelse av posten til Lurøy er som følger; Posten har ofte fått klager på at flyene fra Gardermoen, som er ordinære rutefly, ikke har kunnet ta all post med seg. Dermed har en god del post ofte blitt forsinket. For å bøte på dette har Posten nå satt denne flydistribusjonen ut på anbud. Et svensk selskap har fått kontrakten og flyr bare post og ferske matvarer. Terminalhåndtering samt forsikring om å få med all post fra Gardermoen, medfører at det flyet som går til Bodø kommer fram en halv time senere enn tidligere. Dermed blir postbilen fra Bodø via Mo til Stokkvågen også en halv time senere, og er ikke framme før etter at ferga har forlatt Stokkvågen. På møtet mellom posten og formannskapet ble følgende løsninger skissert: 1. Diverse muligheter for å framskynde postbilen fra Bodø med en halv time. 2. Framføring av posten fra Bodø via Sandnessjøen med fly for så å benytte Nordlandsekspressen på morgenen. 3. Oppsett av eget fly med post fra Bodø til Mo, og videre biltransport til Lurøy. 4. Benytte M/S Lurøyprinsessa om morgenen på mandager, tirsdager og torsdager med avgang fra Stokkvågen kl og tur til Onøy, Sleneset og Lovund. På onsdager og fredager benyttes midt på dagen turen med M/S Helgeland. 5. Forsinke avgangen med M/F Lurøy til kl fra Stokkvågen på mandager til og med fredager. Ad. punkt 1. lar dette seg ikke gjøre. Konserndirektøren lovte å se nærmere på en slik mulig løsning etter at det nye distribusjonssystemet på Gardermoen hadde gått seg til. Han gav imidlertid lite håp om at dette lot seg gjennomføre. Ad. 2. viser det seg at postflyet fra Bodø er så fullt med post til Sandnessjøen og Brønnøysund med omegn, at det ikke er plass til vår post.

5 5 Ad. 3. vil ikke Posten gå inn for en slik svært kostbar løsning. For år tilbake var denne distribusjonen en realitet. Det blei fortalt at denne ruta blei for kostbar med tillegg av dårlig regularitet. Ad. 4. Det ble opplyst at Posten A/S ikke har lov til å subsidiere en slik rute og fylkeskommunen har ikke råd til en slik ruteutvidelse. For å kunne få de samme postale tjenester som før for de fleste øyboere i Lurøy, synes den eneste løsningen å være en forsinkelse av M/F Lurøys avgang. Undertegnede kontaktet derfor lederne i lokalutvalgene i de berørte kretser. Tilbakemeldingene er ikke udelt positive. Dette berører og er negativt vedr. arbeidspendling. Likevel er holdningen fra dem som fra meg at de store forringelser av de postale tjenester må unngås. Undertegnede har derfor søkt Statens vegvesen om ruteendring, og fått positivt svar. Fra vil fergas rute endres. Når dette leses er endringene trått i kraft. Viser til annonser i avisene og oppslag angående dette. Posten AS har fått leid reolplass på ferga, slik at post blir sortert under fergeturen. I følge konserndirektør Tendal skal dette medføre at denne posten vil være tilgjengelig til kundene på samme tidspunkt som tidligere. Kystfisket I år har våre lokale fiskere hatt et godt fiske. Det fine været i høst har medført stabile arbeidsdager. Det har vært et historisk godt krabbefiske. Likeså melder de som har drevet med garn om en brukbar sesong. Når det er brukbart for en fisker betyr jo dette et godt fiske. Dette skal vi være glade for. Vi får bare håpe at kystfisket også framover blir så godt at flere unge får både mot og lyst til å ha dette yrket som levevei. I Lurøy har antallet fiskere gått dramatisk tilbake. Alderssammensetningen viser en urovekkende høy gjennomsnittsalder. Uten nyrekruttering av unge inn i yrket vil det spøke for fiskerimiljøet i kommunen. Positiv markedsføring og tilrettelegging i rekrutteringssammenheng er høyst påkrevd. Håper vi alle vil bidra til dette! Jeg ønsker alle en god og fredfylt jul og det beste for det nye året! Sleneset, Steinar Joakimsen Skolerute 2006/2007 MÅNED ELEVDAGER KOMMENTARER Desember Siste skoledag før juleferie Januar Skolestart elever etter juleferie Februar 20 Mars Vinterferie elever 30. Siste skoledag før påskeferie April Første skoledag etter påskeferie 30. Elevfri Mai Offentlig høytidsdag 17. Grunnlovsdag/Kristi Himmelfartsdag 18. Elevfri pinsedag Juni Siste skoledag elever SUM 190 Skolene kan inntil 2 ganger i skoleåret avspasere dager dersom virksomhet har foregått på kveldstid. Det er en forutsetning at foreldre får informasjon om dette i god tid. JULEHELG Ved Bjørghild Hjerpås Mjuke, stille snøfnugg faller ned på vinterveien min. Det faller tett og lett i kveld, og alt er mørkt men likevel lyst. Så er det som om et gardin trekkes fra og som fra intet ler en sølvbeslått måne frem med sitt stjernefølge Og nå stanser min fot hvor skal den trø? På bakken blinker tusen stjerner Jeg står tafatt - trollbundet Da hører jeg kirkeklokkene kime langt i det fjerne De bringer meg en hilsen Det er julehelg - langt her inne i skogen - Og i hele verden!

6 6 ACOS CosDoc Et godt arbeidsredskap for pleie- og omsorgsetaten Tekst og foto: Cato Rødsand Pleie- og omsorgsetaten i Lurøy har installert et funksjonelt arbeidsredskap for å planlegge, gjennomføre og dokumentere sine tjenester i hjem og institusjon. CosDoc er et dataverktøy som dekker alle tjenestene som ytes innenfor denne etaten i Lurøy. CosDoc dekker behovene til en rekke fagprofesjoner, samt kontorpersonalet innen rehabilitering og omsorg. Bl.a. holder systemet orden på søknader, saker, tjenester, journaler, tiltak, pleieplaner, individuell plan, avtaler, medisinering, timelister, arbeidsplaner, hjelpemidler, fakturering og statistikkopplysninger. I perioden november ble personell fra pleie- og omsorg i Lurøy og Træna kurset i dette arbeidsredskapet. Nå gjenstår det å ta systemet i bruk i det daglige arbeidet. Her er deltakerne fra Lurøy og Træna samlet til opplæring tre dager. Berit sblomster Åpner Kiosk Salg av div. Kioskvarer Blomster / Potter Blomsterfrø Gjødsel og jord Garn / Strikkepinner / Mønsterbøker Håndarbeid Gaveartikler Te / Drops Rosenrot-produkter Såper Honning Gavekort For bestilling ring eller BERITS BLOMSTER ORDNER SAKEN! 8762 Sleneset ÅPNINGSTIDER Dagtid: Mandag Stengt Tirsdag fredag: Lørdag ÅPNINGSTIDER Kveldstid: Mandag/torsdag Stengt Tirsdag/onsdag fredag/lørdag/ søndag:

7 INFORMASJON FRA POLITI OG BARNEVERN 7 Politiet utfører i samarbeid med Lurøy kommune et prosjekt for å forebygge kriminalitet blant ungdom. I den forbindelse ønsker vi å gjøre foreldre/foresatte oppmerksom på noen bestemmelser: Politilovens 13 Politiet kan vise eller bringe hjem barn som driver omkring på egen hånd på offentlig sted etter kl Politiet kan også ta hånd om barn som påtreffes under omstendigheter som klart innebærer en alvorlig risiko for barnas helse eller utvikling, og i så tilfelle umiddelbart sørge for at barna blir brakt til verge eller annen foresatt eller om nødvendig til barnevernsmyndighetene. Første ledd anvendes overfor barn som antas å være under 15 år. Etter annet ledd kan politiet også gripe inn overfor barn over 15 år hvis det er grunn til å anta at inngripen vil være tjenelig. Alkohollovens 1-5, 1. og 2. ledd Salg, skjenking eller utlevering av brennevin må ikke skje til noen som er under 20 år. Salg, skjenking eller utlevering av annen alkoholholdig drikk må ikke skje til noen som er under 18 år. Barnevernloven 4-4, 1. ledd Barnevernstjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levevilkår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. Omsorg og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Med barn menes personer under 18 år. Foreldrene kan ha behov for hjelp i kortere eller lengre perioder fordi de selv er i en vanskelig livssituasjon. De klarer kanskje ikke alene å gi barnet den omsorg og tryggheten det har behov for, da har barnevernet et ansvar for å hjelpe til. LURØY KOMMUNE 8764 LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene ALT I STEIN Gravmonumenter Kjøkkenbenkplater Bord Peisplater Vindusbrett Fasadestein Div. stein uteanlegg Skifer er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt 6490 EIDE Tlf Faks Vår repr.: Ronny Jentoft 8730 Bratland Tlf Mob Tørr Bjørkeved 60 liters sekker kr. 60,- pr. sekk + frakt Bringes eller sendes etter avtale. Bestill ved NÅ for GRATIS TILKJØRING i mai, juni og august. Levering til øyene forutsetter oppsamling til fulle lass (3-400 sekker) Stikk innom vårt utsalg på Haugland for en titt på våre gave-bruksgjenstander, f.eks. Lurøykofta og Lurøynåla Tlf

8 8 Den nye kirkevergen i Lurøy Lisbeth (Bitten) Lunde Georg Eichsteller Når var det du begynte på kirkekontoret? Jeg begynte 8. august på 50% og fra 1. november på 75%. Er det mye du har å gjøre? Det er mye jeg må sette meg inn i. Det er nye fagområder for meg og spesielt mange lover og forskrifter å forholde seg til. Har du hatt med andre lover å gjøre før? Jeg har jobbet i det offentlige. Altså den gangen Posten var en forvaltningsbedrift. Vi kjenner deg jo som postbud Jeg har jobbet mye i Posten, i forskjellige stillinger i 34 år. Hva gav utslag for at du søkte om stillingen som kirkeverge? Usikkerhet i Posten og utfordringer i en ny jobb og i et nytt miljø. Har du forventninger til denne stillingen? Jeg stiller med et åpent sinn. Foreløpig trives jeg veldig godt, med koselige medarbeidere. Vi ønsker alle en god jul Og et godt nytt år! Kirkegata 22, 8656 Mosjøen Telefon Telefaks Visittkort Brevark Faktura Timelister Brosjyrer Bøker/hefter Plakater Logo-design Webdesign Profileringsartikler Da ønsker jeg at du kan sette deg inn i alle lover og forskrifter og at du trives på jobben som kirkeverge. Stor takk til Kirsten Hagen Onøy/Lurøy musikkorps vil rette en stor takk til Kirsten Hagen og hennes familie. I forbindelse med Gunnar Hagens bortgang tidligere i år, ble det samlet inn penger som korpset fikk. Korpset hadde en stor plass i Gunnar sitt hjerte, og gleden var stor blant musikantene da det kom inn i overkant av kroner! Styret i Onøy/Lurøy musikkorps

9 9 Ved Cato Rødsand Volleyball for voksne Godt voksne mennesker ønsker å trimme. Det gjør de i hvert fall på Lurøy innland, skal vi tro Atle Henriksen. Volleyball er tingen, og innlandet stiller med hele to lag i en serie der lag fra Lurøy, Rødøy og Meløy deltar. Et lag fra Konsvik og et fra Aldersundet. Ei helg i november var avsatt til turnering mellom lagene, og samlingen var lagt til Glomfjord i Meløy. Neste turneringshelg blir sannsynligvis avviklet på Ørnes. Det blir neppe spilt heimekamper for Lurøy-lagene, fordi vi ikke har store nok haller til den slags bruk. Kanskje dette setter fart i arbeidet med å skaffe Lurøy en idrettshall?! Nye korpsaspiranter på Lurøy innland Mange nye korpsaspiranter er under opplæring på innlandet i år. De blir undervist privat hos Henny Einmo, Kristianne E. Isaksen, Øyvind Andreassen og Marianne Ø. Aasvik. Aspirantene skal få prøve seg på juleinnsynginga i Aldersund kirke den 17. desember. Da deltar også Polarsirkerkorpset og Utskarpen Skolekorps, samt sangkoret Neo Cantus Redaktøren ønsker alle våre lesere ei riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR! med dette diktet KLOKKA RENGE JULA INN Tankan flyg fra aust te vest sei mæ kem som har det best. Dele ailt av overfloden rettvist over heile kloden. Refreng: Varmen brer sæ i mett sinn klokka renge jula inn. Æ har gådd den lange veg står ved målet her hos deg. Stjerneskinn på kar og møy lyse opp mi vakre øy. K jenne alle på sett fjes her fins ly på kvert et nes. Kunne vi så meire klare; håpet, troen, freden vare. Tenke vidt og handle fort tenk på ka vi kuinn ha gjort. Refreng: Varmen brer sæ i mett sinn klokka renge jula inn. Æ har gådd den lange veg står ved målet her hos deg.

10 10 Ved Cato Rødsand Judo over kommunegrensene En flott gjeng gutter og jenter fra både Rødøy og Lurøy begynte i høst på judotrening i Øresvik. Treneren er ranværing og elektriker Per Aspvik, som er flytta til Øresvik, og han har lang erfaring med judo fra idrettsklubben Stolkameratene. Dette er jo virkelig artig, sier rektor Kari Ravnsborg ved Øresvik skole. I dette tilfellet kommer barn fra Aldersund og Konsvik hit til Øresvik for å være med på en aktivitet, og det syns vi er veldig kjekt. Nå er det barn i alderen 9-11 år som er med, men til å begynne med var det flere. Anna Cecilia Sjøberg fra Sørfjorden i Rødøy er 10 år gammel og synes judo er helt topp. Det er virkelig en artig sport. Treneren vår, han Per, har poengtert at judo ikke skal forbindes med slag og spark, selv om det kan kalles en kampsport. Akkurat nå trener vi på holdegrep og det å få hverandre ned på matta. Noen ganger blir jeg igjen etter skoletid for å vente til judotreninga begynner. Andre dager reiser jeg først heim og så tilbake med 4-ferga, og det går fint. På nyåret skal vi kanskje reise til Mo på treningssamling, og det høres virkelig spennende ut, sier Anna. Da vi begynte, fikk vi hvit drakt, men det finnes mange grader og farger i judo. Hvitt belte får alle nybegynnere. Neste grad er gul, men da må du ha fylt 13 år, sier Anna, så da blir det hvitt belte med gule striper i. Treneren vår har blå drakt, så han er nok kommet langt, og er du riktig ivrig så oppnår du høyeste grad som er sort belte, sier Anna, som trives på judo. INNSAMLINGSAKSJON For elektrisk senkeapparat til kirkegården på LURØY Ved Cato Rødsand Flere innbyggere i Onøy/Lurøy krets har snakka om at vi sårt trenger et elektrisk senkeapparat på kirkegården på Lurøya. Tidligere har vi hatt et mekanisk senkeapparat, men det er det ikke botvon i lenger. Det hender ofte ved begravelser at vi står med hjertet i halsen og lurer på om det skal gå bra når kista senkes ned i grava. Vi sendte ei henstilling til alle husstander, bedrifter og lag/foreninger i Onøy/Lurøy, Kvarøy, og Sørnesøy om å gi et beløp stort eller lite til formålet. Vi satte oss som mål å samle inn nok penger til å kjøpe et Kjære bileier! Uansett hvilket bilmerke du har, er du velkommen! Alt til bilen på et sted: Periodisk kjøretøykontroll PKK Kilometerservice Teknisk service Alt av bildeler Stort utvalg av bilrekvisita Dekk og felger til alle kjøretøy senkeapparat som du ser på bildet på neste side. Dette koster ca kr ,- + frakt. Skulle vi få inn mer penger, vil dette gå til anskaffelse av ei båretrille for transport mellom kirka og kirkegården. Små og store gavebeløp strømmet inn på kto i Helgeland Sparebank, og etter 2 måneder var nesten hele beløpet på konto. Aksjonen vil bli avsluttet 22. desember Det er meningen at denne julegaven skal overrekkes i kirka på selveste juleaften. Forts. på neste side. bilrekvisita Kvina Auto AS Kvina, 8752 Konsvikosen. Tlf Fax Distriktsgrossist: Tlf

11 11 Vi retter en stor takk til alle som har bidratt til formålet. Det er fantastisk å oppleve en slik respons fra de tre kretsene, der vi har hatt med oss både privatpersoner, lag/foreninger og næringslivet. Rebus for de glupe hoder Løsningsorden fra den første rebusen var ANKLAKKEN et gammelt og historisk sted langs leia i gamle dager. Du kan lese mer om øyværet like ved Hestmona i Lurøybøkene. Blant de 10 innsenderne, ble Åse Karlsen, 8752 Konsvikosen trukket ut som vinner. Hun får 3 Flax-lodd i posten. Vi fortsetter med rebusen Luringen, og skal også denne gangen fram til et lokalt navn i Lurøy: Puss + del av smykke + pynt + artikkel Forslag til løsning sendes: Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 20. november Vinneren belønnes med 3 flax-lodd Navn: Adresse: Løsning:......

12 12 Har du til å leve, til å bry deg, og til å si nei? Lurøy kommune ble MOT-kommune våren Siden har vi fått utdannet våre to MOT-informatører som reiser rundt og møter våre ungdomsskoleelever 4 ganger pr. skoleår. Her kommer en litt annerledes julehilsen fra Iren Beathe Teigen og Raymond Rasmussen. Kjære alle sammen! Når sa du sist til datteren din at du var stolt av henne? Og hvem har sagt at det er enkelt å finne noe positivt å si om ditt barnebarn? Hvis du er så heldig at du har lett for å finne noe å si om din sønn, eller datter, er du en av få. Hver dag går vedkommende på skolen, og det vi ser mer og mer når vi møter ungdommen i klasserommet, er at de også har vanskeligheter med å finne positive ting om hverandre. Og det er ikke så lett. Det vet også vi. Det å finne noe positivt å si om menneskene man omgås hver dag er vanskelig. Dette gjelder ikke bare på skolen, men ellers i livet også. Det gjelder heller ikke bare ungdommen imellom, men også mellom oss voksne. Når sa du foreksempel sist til maken din at hun eller han er så drivende vakker, og utrolig flink til den jobben han eller hun gjør, hjemme eller i vanlig arbeid? Det er faktisk så vanskelig å si noe positivt om de man omgås, at de fleste dropper det. Man risikerer jo å dumme seg ut hvis man slenger ut positive kommentarer i hytt og vær. Derfor har det i en undersøkelse gjort i USA kommet fram resultater som gjør at vi vet vi har mye å bygge videre på. Hver dag får ungdommen høre 6 negative kommentarer og 1 positiv. Det sier litt om tingenes tilstand. Vi må bli flinke til å rose hverandre. MOT jobber for at vi skal lære oss det. I ditt nærmiljø har dere kanskje noen som dere tenker er vanskelig å ha med å gjøre. Noen som skiller seg ut med å ALDRI gjøre noe positivt. Har du noen gang tenkt gjennom hvorfor vedkommende oppfører seg slik? Kan det være fordi han/hun ønsker oppmerksomhet? Og siden vedkommende ikke har noen ting han kan skille seg ut med på en positiv måte, så gjør han heller negative ting, for da blir han iallfall sett. Hva om man gir personen positiv oppmerksomhet i stedet for negativ neste gang det skjer noe? Neimen, Andreas, det var lenge siden du har gjort noe sånt nå, det har jeg lagt merke til, kanskje vi skal finne på noe annet sammen i stedet for at du gjør slike ting flere ganger. Jeg ønsker ikke at vi skal fraskrive oss ansvaret ved å si at: Ja, men våre ungdommer er så utrolig flinke, og her er det så bra miljø. For på hver skole i denne kommunen er det noen som blir mobbet. HVER dag! Og miljøet er aldri bra nok, for det finnes alltid noe som kan bli bedre. Tenk hvis det var ditt barn som gikk rundt med en klump i magen og ALDRI fikk høre noe positivt om seg selv. Hvis det er tilfellet, er det jo du som må bygge ham opp. Det er du som må veie opp for de negative kommentarene som kommer. Hvis han kommer hjem hver dag fra skolen og i tillegg til alt det som har blitt sagt fra før, får han høre hvor elendig han er til å hjelpe til hjemme, osv. Lurøy er en MOT-kommune. Det må vi vise gjennom måten vi behandler hverandre på. I morgen, eller allerhelst i dag, kan du begynne å møte livet med en ny og positiv holdning. Se menneskene rundt deg, og gjør dem oppmerksom på den jobben de gjør. Det er ikke bestandig man er enige og synes den andre har rett, men det gjør ingenting. Gjør da heller vedkommende oppmerksom på at det var en ny og annen side av saken som du ikke har tenkt på før. Du trenger ikke være enig, men du hører det den andre sier, og har lagt merke til hennes mening. Se muligheter i stedet for vanskeligheter. Vårt viktigste budskap er dette: Prøv å se ungdommen din, en gang for dag. Konsentrer deg om å se. Hva er positivt, og utelukkende positivt, med det hun eller han gjør? Negative ting er tusen ganger enklere å finne enn positive ting, og det er derfor det er mye lettere å klage enn å rose. Mange ungdommer roter, slenger ting overalt, rydder ikke etter seg og er kanskje til og med frekke. Men hvis man ser under alt det, hva ser man da? Kanskje det virker som om det ikke finnes noe positivt man kan grave fram? Der fins alltid noe. Jeg ser at du har hatt det bra på trening - du smilte sånn da du kom inn. At du er så flink til å skrive rett norsk er imponerende. Da jeg var like gammel som deg var jeg ikke halvparten så god. Du er så flink til å synge og spille gitar, det hørte jeg på juleavslutningen, jeg ble skikkelig STOLT da jeg så deg på scenen. Da du tok lillesøsteren din med på leken i sta, var det kjempebra. Jeg er litt sliten nå, så at du tok ansvar var flott! Når alt dette er sagt: Ungdommene i Lurøy er kjempemessige. De er positive og ønsker å ta ansvar for sitt eget liv. De får med seg det vi sier i timene, og er oppvakte og interessert i å høre på oss. De interesserer seg for de problemstillingene vi stiller dem ovenfor, og er flinke til å reflektere over egne valg. Alle gir utrykk for at familien og samfunnet rundt dem er veldig viktig for dem i hverdagen. Så ta vare på dem der de er! Husk at i Lurøy skal vi gjøre hverandre verdifulle og betydningsfulle! Ros hverandre, og bli steikanes god til det! God jul fra MOT-informatørene Iren Beathe og Raymond

13 Tekst: Cato Rødsand Foto: Meret S. Olsen For andre året på rad ble MOT til å glede-dagen den 23. november markert på forskjellige steder i Lurøy. Denne gangen har vi gjort et lite utvalg fra Lurøy innland. Ved Konsvik skole holdt ungdomsskoleelevene konsert for de andre elevene, der bl.a. gruppa Soundwave høstet stor applaus. Det ble ellers framført dikt og dans for et strålende publikum. Hele sykehjemmet tømt Tekst og foto: Cato Rødsand til å glede-dagen markert i Lurøy Ved Konsvik barnehage valgte de å ha forelderfrokost. Noen foreldre kom og var godt fornøyde med å få en god frokost i barnehagen. Barna og de voksne gikk også tur, der de spredde glede til alle de møtte. Som en påskjønnelse for ekstra glad innsats denne dagen, får barnehagene og skolene noen MOTeffekter til utdeling blant ungene. Den 5. juli var det sol og varmt vær i Lurøy. Personalet ved Lurøy sykehjem tok konsekvensen av det, og inviterte like godt samtlige beboere med på kaffeslabberas på Onøy/ Pop-gruppa Soundwave består av f.v. Øyvind Andreassen, Georg Hopaneng og Håvard Bjørknes. Her leverer Terese Nygård og Henny Hopaneng vakkert samspill med piano og sang. 13 Lurøy Havnekro. Et svært populær tiltak som alle gjestene satte stor pris på. Både ansatte på vakt og frivillige stilte opp for å kjøre eller trille beboerne de 2,5 km fra sykehjemmet til kroa ved fergeleiet. Og der vanket det både kaffe og gode kaker til alle. Litt gærn må man jo være av og til! Beboerne var pyntet til fest og fant seg godt til rette i skinnstolene. Her ordnes det plass rundt kaffebordet for alle.

14 14 Ved Cato Rødsand Disse to bildene har vi fått fra Svein Nilsen. Han kjøpte eiendommen etter Laura Markussen på Eijordet i Kvina. Bildene har tilhørt henne. Mer vet vi ikke. Vi håper noen kan hjelpe oss med oppklarende opplysninger om disse bildene fra Lurøy innland. Ta kontakt enten med kulturleder Rune Bang Eller redaktør Cato Rødsand Hvem kan disse sju ungdommene være? Denne kvinna sitter og renser fisk. Hvem kan det være? Løsning Gammelhjørnet 3/2006 Har fått mange henvendelser om det bildet vi publiserte i siste nummer av Steinkjerringa og nå mangler bare èn person - den mannspersonen ute til høyre. Bak fra venstre står Henry Nilsen Innergård, Ivar Stokksvik og Viktor Antonsen Valhaugan; alle fra Onøy. Sistemann er ennå ukjent. Hans Sund mener den siste personen kan være enten Aksel Kristiansen i Demma, Arthur i Sjonøyen eller bror til John Kristoffersen som dro til Amerika. Sittende fra venstre Nanna Johansen (gift med Martin Stuvland), Agnes Davidsen (gift med Ditleif Bye Aldra), Gudrun Konradsen (gift med Einar Edvardsen Hjart) og sist Emma Arntsen (gift med Birger Johansen). Vi ser at alle pikene er fra Aldra. Rune og Cato

15 15 PROLOG OM FERSK FISK Ekteparet Eva Hiller og Halvor Koteng fra Stokkvågen bodde for noen år siden en periode i Vestfold. Da vinteren lakket mot vår, kom også suget etter ferskfisk for Eva og Halvor. Veien var lang, men viljen var stor, og Eva fikk det som regel som hun ville. Hør bare her hva en av deres venner sørpå har skrevet ned etter Evas anstrengelser for å få tak i skrei, lever og rogn heimanifrå... (Dette ble nedtegnet av en kollega som fulgte med i forberedelsene og bestillinga med stor interesse) Det starta da Eva og Halvor dro Og stedet de dro fra ligger vest for Mo. De havna i Vestfold, og Eva i Sande, En liten kommune som ligger ved vannet. På Haga skole alt stille gikk til tornadoen Eva på kjøkkenet de fikk. Her trengs et pust fra det friske nord, og når Eva sår, skal jeg si at det gror. For skikken med mølje med torsk og rogn Er sjelden vare i Sande sogn Første forsøk var en suksess konklusjonen var klar, vil ha mer av det. Så i den mørkeste vintertid spørs det om det i år kan bli no fisk å hente, kan slik ei jente få alt på glid? Eva ringer i februar, ho kjenner Georg, en grepa kar. Vi trenger fisk til Møljekalas i Holmestrand rundt 9. mars. Han svarer at det er ganske trulig, i hvert fall ikke aldeles umulig. Eva ringer for å få vite om alt er greit eller må han slite. Og nå er det som antakelig var mulig blitt aldeles håpløst og helt utrulig. Må fan ikkje tru at jeg er Vår herre for fisken har dratt fra Træna, dessverre. Men kanskje i sundet har torsken rasta, og Olav i uinnlendet forsto at det hasta. Han driv no med heimfeske, klart ho skal få, men lever og rogn er det lite tå. Men Olav flyr ikke i selskap selv, han fatter ikke helt hva som står på spell. Hele selskapets image kommer i tvil, en fiskemiddag i vanlig stil, er ikke det samme som Møljekalas, men Eva gir ikke opp for litt mas. Kasser da Eva, hva er det du tror? Det holder vel best med isopor. Sjøl har jeg ei, så får jeg vel snika til meg den andre hos Kristian i Vika. Den videre frakta av fisken blir leifrakta i båt av kasser er grei- Men hvordan skal kassene fraktes på vei? Ho Eva ringer en bussjåfør,- for dette har Eva plundra med før. Han heter Hans og vet hva han gjør. Klart han vil bistå Eva i nøden han skjønner at her er det liv eller døden. Han gir henne navnet på sjåføren til Mo, han heter Jørn Børre, om vi Eva skal tro. Men Jørn Børre var ikke der som du tror På nummeret hans, der svarer han mor. Jørn Børre har flyttet, men klart du skal få hans nye nummer, så kan du han nå. Eva fikk nummeret og Jørn Børre var klar fiskebilletter til Mo vi har. En ny telefon til Olav i Kåsen Stå klar kl 7 med fiskekasser og billettpenger i dåsen. Men Eva vil ingen sjanse ta en helgardering hun begynner å dra. En ny telefon til Lars Eilert på Nesset Han vet hvor vi bor. men hindringene her han synger i kor. Så først når klokka er nesten elleve kan Eva slappe av og slutte og skjelve For Lars Eilert er service for Eva og Halvor noe av det som er livets alvor. Så nå blir det lever og rogn må vite og bare et halvt dusin fiskere må slite. Når hele stasen i kasser to står trygt på bussen på vei til Mo. Nevøen til Eva, Jan Ketil hans navn har arbeidsplassen sin på Mo Lufthavn. Et frynsegode som ansatte får er 4 gratis-sendinger pr. år. Og en av dissse tante Eva når. Fra Mo til Trondheim og så er skatten klar på Torp kl Oasens varebil står på vent og Halvor og Asbjørn som venter spent. Tenk om no uforutsett skulle ha hent 2 kasser på kjøla får hvile og vente til Turid og Berit og Eva skal hente og tilberede hva Lars Eilert og Olav sendte. Så nå kan vi slurpe og smatte og nyte den fisken som aldri fikk tid til å gyte. Diskusjonen har gått om kokemetoden laka fisk er nå kommet på moten. I eddikvann først, så salt lake over som øker vår tørst For kun på den måten kan historien ende vi løfter vårt glass og skåler kan hende For televerket og varevogna. og Turid og Berit og lever og kasser og alle oss andre som syns at det passer. Skål!

16 16 Autorisert regnskapskontor Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf Fax Regnskap Lønn Fakturering Årsoppgjør Medlem NARF -Norges Autorisert Regnskapsføreres Forening Vi selger POTTEPLANTER, SNITTBLOMSTER OG DIVERSE TILBEHØR. Vi tar også imot bestilling av KRANSER, DEKORASJONER OG BÅREBUKETTER. ÅPNINGSTIDER: Tirsdag: Lørdag: Tlf: og Adresse: 8730 Bratland LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: Medisinutsalg -Tippe kommisjonær - Statoil forhandler

17 Fylkesmannens tilsynsbesøk: INGEN AVVIK I LURØY Ved Cato Rødsand 29. november kom to representanter fra Fylkesmannens utdanningsavdeling på tilsynsbesøk i Lurøy. Tilsynet ble utført som systemrevisjon og var rettet mot Lurøy kommune som ansvarlig for grunnskoleopplæring. Deltakere fra fylkesmannen var André Heggstad og Tove Aas (revisjonsleder). Tilsynets formål Formålet var en gjennomgang av hva kommunen gjør for å ivareta det ansvar og plikter som er fastsatt i regelverket, og FM skulle se på kommunens systemer for å ivareta myndighetskrav, ikke personrelaterte forhold. mel for tilsyn er Opplæringsloven 14-1 Statlig tilsyn og kontroll, og dette skulle være en systematisk undersøkelse hvor de ulike trinn i prosessen er bestemt på forhånd. FM etterspurte hvilke handlinger som gjøres og undersøkte dette i ansvarslinjen. Tilsynet fokuserte på sluttproduktet og tilrettelegger for endring. Hensikt med tilsynet Hensikten var å undersøke om kommunen utfører sine oppgaver ved å ha etablert et forsvarlig system for vurdering og oppfølging av krav i opplæringsloven, jf. opplæringsloven Ansvarsomfang, belyst gjennom kravene i forskrift til opplæringsloven Skole- og lærebedriftsbasert vurdering og 2-2 Rapportering fra kommunen og fylkeskommunen. Kommunen har lagt fram dokumentasjon på sin virksomhet både i form av handlingsplaner for oppvekst, reglement, årsmeldinger, delegasjon, rutiner, rapporter og andre relevante dokumenter. Besøket varte en dag, og i løpet av dagen intervjuet Fylkesmannen både rådmann, oppvekstsjef, to rektorer og to lærere. Under oppsummeringen av tilsynsbesøket, kunne Tove Aas fra FM konkludere med at de ikke hadde registrert avvik i Lurøy! Emne for tilsynet Emnet for tilsynet var kommunens plikt til å ha et forsvarlig system (opplæringsloven andre ledd) for vurdering, og oppfølging av om krav i opplæringsloven blir oppfylt, belyst gjennom kravene i forskrift til opplæringsloven 2-1 Skole og lærebedriftsbasert vurdering 2-2 Rapportering fra kommunen og fylkeskommunen Dagsorden åpningsmøte Først var det presentasjon av deltakerne. Dernest redegjorde Fylkesmannen for tilsynets hensikt og omfang. Så fikk oppvekstetaten i Lurøy gi en kort presentasjon av sin virksomheten og Lurøy kommune. Til slutt i åpningsmøtet redegjorde Fylkesmannen for tema for tilsynet, krav og dokumenter som ligger til grunn for tilsynet, intervjuteknikk og bruk av resultater. Hjem- Representantene fra fylkesmannen i Nordland under tilsynsbesøket i Lurøy: André Heggstad (t.v.) og Tove Aas. Vet du hva barnet ditt gjør i helgene? Lurøy barneverntjeneste

18 18 Autoservice AS Onøy 8766 Lurøy Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger. Telefon: Telefaks: Mobil: Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post: Utvidet returpunkt Bra-Pro i Aldersundet og ved Håkon Lund AS på Onøy. Her kan du nå levere: Glass- og metallemballasje Klær (rene og brukbare) Papp/papir Farlig avfall (maling, olje, lakk og lignende.) Elektriske/elektroniske produkter (egen container) Farlig avfall og elektriske/elektroniske produkter må leveres i åpningstiden til butikken/bra-pro. Det er ikke tillatt å sette annet avfall utenfor containerne. Henting av grov- og restavfall kan bestilles hos din lokale renovatør (egen rute med egne priser). Lurøy innland: Roald Stensland tlf: Onøya/Lurøya: Sveinung Handå tlf: Byggevarer Maling Jernvarer Grus Ole Kr. Johannessen ONØY 8766 Lurøy Tlf Fax

19 INNKJØP AV NYTT PIANO PÅ LURØY INNLAND Ved Cato Rødsand Lurøy musikkskole fikk en henvendelse fra sangkoret Neo Cantus, der de ber Lurøy musikkskole om å gå til innkjøp av nytt piano på Lurøy innland. Pianoene i Aldersund og Konsvik er gamle og nedslitte, og tida er moden for et nytt tangentinstrument på Lurøy innland. Brukere Det finnes mange anledninger og brukere for et slikt instrument på Lurøy innland, og disse spenner over alle aldersgrupper. Teaterforestillinger, konserter, korøvinger, musikkstund i barnehager og skoler, samt bygdekvelder og avslutningsfester ved skolene. I tillegg kan pianoet lånes ut til konserter andre steder i Lurøy. Eierskap Lurøy musikkskole blir den formelle eier av instrumentet. Dermed vil man ha oversikt til enhver tid hvor instrumentet befinner seg, sørge for transport og eventuelt vedlikehold. Velvilje fra flere hold Saken ble tatt opp i et møte i formannskapet den 1. desember, og etter det har snøballen rullet fort. Det ble foretatt en ringerunde til potensielle brukere av et piano på Lurøy innland, og man har i den forbindelse møtt bare velvilje. Det viser seg at et spleiselag raskt kunne skaffe oss et etterlengtet piano allerede nå før jul. Tilbud og finansiering Fra Joar s Korpsservice har Lurøy Nova Sea AS etter fusjonen Eierne i Nova Sea AS og Seafarm Invest AS har besluttet å slå sammen de to virksomhetene til ett selskap. Siden de to selskapene ble etablert, har de samarbeidet tett. I all hovedsak har Nova Sea AS stått for pakkingen og foredlingen av laksen som har vært oppdrettet av Seafarm Invest AS. Formålet med sammenslåingen er å styrke aktiviteten i de to selskapene, gjennom økt samarbeid og fokus på hele verdikjeden, sa administrerende direktør Karsten Nestvold på en pressekonferanse i slutten av november. Nord-Norges Største Oppdrettsaktiviteten er lokalisert på Helgelandskysten, med lakseslakteri og hovedkontor på øya Lovund. Det sammenslåtte selskapet får navnet Nova Sea AS og vil fra 20. november fungere som ett selskap. Administrerende direktør for det fusjonerte selskapet vil være Karsten Nestvold. Selskapet vil bli ett av lokomotivene blant bedriftene på Helgeland, og det vil framstå som Nord-Norges største oppdrettsselskap. Virksomheten vil bestå av ett laksepakkeri, 26,33 heleide og 3 deleide konsesjoner for oppdrett av laks. Det fusjonerte selskapet vil få over 160 ansatte, og omsetningen for 2006 ventes å bli ca 600 millioner kroner. 19 musikkskole fått et svært godt tilbud på et keyboard. Med dette pianoet følger et solid stativ og en god transportkasse. I tillegg anskaffes to høytalere som kan kobles rett i pianoet for å bære lyden mer ut i rommet. Høytalerne vil egne seg til både kirkerom og andre konsertsteder, og kan også brukes til monitorer til eksisterende lydanlegg. Totalt har dette en prislapp på kr Formannskapet vedtok den 12. desember å bevilge sin del til spleiselaget. Med seg på laget var kulturetaten med prosjektmidler, musikkskolen, Aldersund og Konsvik skoler og sangkoret Neo Cantus. Vi gratulerer med nytt piano! Markering Sammenslåingen ble markert ved at alle ansatte ble samlet til informasjonsmøte og julebord i Mo i Rana den 18. november. Her var medarbeiderne i de to selskapene for første gang samlet som en enhet. På informasjonsmøtet fikk de informasjon om ny organisasjon, profil og videre arbeid framover. Vega Sjøfarm (46%) og Sømna Fiskeoppdrett (49%) vil være tilknyttede selskaper til Nova Sea. Den administrative oppfølging av disse selskapene vil ivaretas av Nova Sea AS. I tillegg til at selskapene er fusjonert og navn er valgt, er det utarbeidet en ny design for selskapet. Denne er utformet i samarbeid med selskapet Virtual Garden Design.

20 20 5-ÅR MED NEO CANTUS Ved Marianne Østerm Aasvik I høst feira sangkoret Neo Cantus 5- årsjubileum. Høsten 2001 starta vi opp med nytt kor på innlandet, som følge av ei sammenslåing mellom Aldersund sanglag og Konsvik Blandakor. Vår nye dirigent ble Chris Eva. Jubileet ble markert med konsert og basar på Konsvik grendahus lørdag 21.oktober. Koret framførte et bredt repertoar fra alle fem årene. Nord-norske viser, folketoner, pop/rock, Grand Prix-låter og ABBA. Et vellykket arrangement med godt frammøte. Koret spanderte kaffe og kaker. God hjelp fra Steinar Lillevik - trommer Svein Martin Hopaneng - bass og lydmiks Ronny Hopaneng - gitar og solist Kristianne Eik Isaksen - fløyte Chris Eva - tangent, dirigent og solist Solister: Kristin Bjarke, Kristin Martinsen og Line Skjæran FULLDISTRIBUSJON 15 år STEINKJERRINGA i A4-utgave KOMMUNAL INFORMASJONSAVIS FOR LURØY Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand Les Steinkjerringa på nett: (linker) Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Georg Eichsteller Koret benytter stort sett egne solister. Her er Kristin Bjarke, Kristin Marthinsen og Line Skjæran i aksjon. TRYKK: RØNNES TRYKK AS MOSJØEN Her holder sangkoret Neo Cantus sin første konsert på Oscarbrygga i 2001.

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside!

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Fellesavisen KOM M U N A L INF OR M A SJON SAV I S FOR LU RØY KOM M U N E & Menighetsblad for Lurøy, Træna og Aldersund NR. 2 JUNI 2007 21. ÅRGANG Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Tekst og

Detaljer

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2008 22. ÅRGANG Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG. Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted

NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG. Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted Tekst: Cato

Detaljer

NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter

NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG Høstfest på Lurøy omsorgssenter God Jul Trivelig for beboere

Detaljer

NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG. Prosjektet får følgende attest fra juryen: En viktig teknologisk problemstilling

NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG. Prosjektet får følgende attest fra juryen: En viktig teknologisk problemstilling Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG Nysgjerrigperpris I konkurranse med nærmere 2000 barn fra hele

Detaljer

Rekruttering til fiskeryrket

Rekruttering til fiskeryrket Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 mars 2010 25. ÅRGANG Prosjekt Småsamfunn: Rekruttering til fiskeryrket Rekruttering

Detaljer

Nytt kommunehus. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG

Nytt kommunehus. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG Nytt kommunehus i Lurøy Tekst og foto: Cato Rødsand Endelig

Detaljer

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG Konfirmanter i «GammelHjørnet» Steinkjerringa åpner med dette spalten «gammelhjørnet»,

Detaljer

Eldrerådets eldretreff 2009 Tekst og foto: Karin Sund Olufsen

Eldrerådets eldretreff 2009 Tekst og foto: Karin Sund Olufsen Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 September 2009 23. ÅRGANG Eldrerådets eldretreff 2009 Tekst og foto: Karin Sund

Detaljer

Kunstutstilling på Kvarøy

Kunstutstilling på Kvarøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2008 22. ÅRGANG Kunstutstilling på Kvarøy Tekst og foto: Ida Olsen Itje

Detaljer

NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG

NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG Her får Thore overrakt vimpel fra Lurøy kommune. Kaptein ombord

Detaljer

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2011 25. ÅRGANG NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy I slutten av august tok

Detaljer

LURØY FELLESKORPS PÅ TUR

LURØY FELLESKORPS PÅ TUR Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2004 18. ÅRGANG LURØY FELLESKORPS PÅ TUR Tekst: Cato Rødsand Foto: Marit Pedersen Første helga

Detaljer

Tok fagbrev som kokk

Tok fagbrev som kokk Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2015 29. ÅRGANG Tok fagbrev som kokk Tekst: Cato Rødsand Foto: Thorbjørg Nordås Aldri

Detaljer

NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG. -bedre kjent som Flåklypa-melodien. Her kom virkelig de mange messingblåserne

NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG. -bedre kjent som Flåklypa-melodien. Her kom virkelig de mange messingblåserne Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG Felleskorpset tar imot velfortjent applaus fra folket på Lovund

Detaljer

Besto fagprøven. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE. BILAG: Attraktive utkantkommuner

Besto fagprøven. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE. BILAG: Attraktive utkantkommuner Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2002 16. ÅRGANG Besto fagprøven BILAG: Attraktive utkantkommuner med glans Etter to års læretid

Detaljer

TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2014 28. ÅRGANG TROLL STASJON SYDPOLEN Tidligere kommuneoverlege Geir Nedgård (innfelt)

Detaljer

Sterke opplevelser med strikking

Sterke opplevelser med strikking Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 Oktober 2014 28. ÅRGANG Sterke opplevelser med strikking Lurøy strikkefestival gikk av stabelen

Detaljer

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2002 16. ÅRGANG Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Oppvekst side 4 9 og 19-20 Ved å lytte

Detaljer

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Mestas anleggsferge med det passende navnet Lagabru brukes i arbeidet med Kvarøy

Detaljer

Feiret TO bursdager!

Feiret TO bursdager! Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2003 17. ÅRGANG SLENESET BARNEHAGE: Feiret TO bursdager! I september var både små og store på

Detaljer

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 FEBRUAR 2013 27. ÅRGANG Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Detaljer

Trimløypa på Nord-Solvær

Trimløypa på Nord-Solvær Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2012 26. ÅRGANG Trimløypa på Nord-Solvær Flott utsikt mot Tomma fra den røde

Detaljer

NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND

NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND til Lurøy bibliotek Lurøy Bibliotek er et av 7 bibliotek i prosjekt Nordlandsnett

Detaljer

NR. 2 JUNI 2003 17. ÅRGANG. Lovund havn INNHOLD. Oddøy Sanitetsforening. side 4. Sjøkartverkets oppmålinger. side 7. Kommunevalget i Lurøy 2003

NR. 2 JUNI 2003 17. ÅRGANG. Lovund havn INNHOLD. Oddøy Sanitetsforening. side 4. Sjøkartverkets oppmålinger. side 7. Kommunevalget i Lurøy 2003 Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2003 17. ÅRGANG Lovund havn Den nye havna vil få stor betydning for det lokale næringslivet på

Detaljer

Stor redningsøvelse. Helse, sosial omsorg. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. Side 12 20 K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE

Stor redningsøvelse. Helse, sosial omsorg. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. Side 12 20 K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 FERUAR 2003 17. ÅRGANG Stor redningsøvelse Helse, sosial & omsorg Side 12 20 Sist sommer ble tidenes

Detaljer

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 Desember 2014 28. ÅRGANG Aktivitetsdag Dansegruppe Lørdag 15.november var det aktivitetsdag

Detaljer

Felles korpstur til Brønnøysund

Felles korpstur til Brønnøysund Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2002 16. ÅRGANG Felles korpstur til Brønnøysund Midt i juni samlet alle 4 korpsene i Lurøy seg

Detaljer

Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2014 28. ÅRGANG Sushi i barnehagen Vi i Lovund barnehage var så heldig at Thomas (Lovundkokken)

Detaljer

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At

Detaljer