BLI EN PILOT I NETTSKYEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BLI EN PILOT I NETTSKYEN"

Transkript

1 2011 UTGAVE 15 LØSNINGER FOR FORRETNINGSDRIVERE INSIDE ONE NETTSKYBASERT IT-STRATEGI Utnytt fordelene ved Cloud computing CLOUD COMPUTING Kostnadseffektive og fleksible løsninger BLI SMARTERE Bygg en nettsky strategi som støtter vekst BLI EN PILOT I NETTSKYEN

2 VELKOMMEN VÅRE LØSNINGER FOR CLOUD COMPUTING For mange mellomstore bedrifter er det første skrittet databasekonsolidering og å forberede IT-miljøet på en helt ny måte å jobbe på. Hvis du står overfor økte utgifter til IT-infrastruktur og du ønsker å generere nye inntektsstrømmer som reduserer salgskostnadene og når en større potensiell kundebase, bør du vurdere løsninger for Cloud computing. Cloud computing kan forandre måten du administrerer IT-ressursene dine på, gi deg økt fleksibilitet til å håndtere rask vekst og muligheten til å tilby tjenester som tidligere var forbeholdt mye større organisasjoner. I tillegg er løsningen svært enkel å integrere, den er rimelig og du kommer raskt i gang. I dag utgjør Oracle fundamentet for mange offentlige og private nettskyer på verdensbasis. For mellomstore bedrifter er det første skrittet databasekonsolidering og å forberede IT-miljøet på en helt ny måte å jobbe på. Du kan vurdere å bruke en offentlig nettsky for enkelte tjenester, men det er verdt å undersøke private nettskyer nærmere ettersom disse vil gi deg større fleksibilitet og økt sikkerhet og kan være mer kostnadseffektive i det lange løp. Vi vil her vise hvilke fordeler løsningene fra Oracle for Cloud computing kan ha for deg. Les alt om saken i denne utgaven. Vi viser deg hvordan du kommer i gang, tar kontroll, planlegger reisen og tar av på din første tur i nettskyen. Når du så innen kort tid er på vingene, kommer du til å spørre deg selv hvorfor du ventet så lenge. Du kan lese om bedriftsledere i samme situasjon som deg, som allerede har begynt å bruke nettskybaserte løsninger og ser de fantastiske fordelene som denne teknologien kan gi. I tillegg finner du mer informasjon om alle løsningene som Oracle kan tilby mellomstore organisasjoner som er klare til å ta det første skrittet. Vennlig hilsen Torben Bundgaard Nielsen Director Tech GB Nordics FINN UT MER OM LØSNINGENE FRA ORACLE FORRIGE UTGAVE DET BESTE VED CLOUD COMPUTING I DENNE UTGAVEN TA KONTROLL OVER DATAENE HVA STÅR FOR TUR? 02

3 BLI EN PILOT I NETTSKYEN HVA ER CLOUD COMPUTING? HVILKEN TYPE NETTSKY ER RIKTIG FOR DEG? Private nettskyer dette er nettskyer som kun brukes av deg, og som administreres, kontrolleres og driftes av din IT-avdeling. Du kan også outsource dette til en tredjepartsleverandør. Offentlige nettskyer deles av flere, så du er bare én av mange kunder. Nettskyen driftes og administreres av en tredjepartsleverandør. Delte ressurser kan omfatte lagring, servere, databaser, mellomvare og applikasjoner. Felles nettskyer egnet for grupper av tilknyttede organisasjoner som ønsker å bruke et felles nettskybasert miljø. En gruppe kan for eksempel bestå av alle universitetene i en region eller alle leverandørene til en stor produsent. Cloud computing gir deg praktisk, behovsbasert nettverkstilgang til en delt gruppe med konfigurerbare dataressurser (f.eks. servere, lagring, databaser, mellomvare) som kan leveres raskt og med minimal innsats eller kontakt med IT eller serviceleverandøren. I stedet for at du har din egen servermaskinvare og dine egne sikkerhetskopieringsprosesser for data og for kundeservice, kan du sende alt til din sky. Der lagres alt på en sikker og kostnadseffektiv måte. Dette er en spennende mulighet for mellomstore bedrifter fordi de kan unngå utgifter til maskinvare, de kan redusere bemanningen og tjenestene kan implementeres svært raskt og med minimale investeringer. Cloud computing innebærer også store miljømessige fordeler. Ved å konsolidere ulike og enkeltstående IT-systemer i en nettsky, sparer du ikke bare utgiftene til maskinvare og kontorareal, men du kutter også kostnadene til strøm og klimaanlegg, noe som gir et mer miljøvennlig arbeidsmiljø. Hemmeligheten bak en vellykket nettskybasert strategi er grundig planlegging, slik at de nettskybaserte tjenestene dine bygges nøyaktig etter dine behov og nettskyen blir pålitelig og sikker. Eliminer sprengt serverkapasitet på tidspunkt med stor pågang Start applikasjoner raskere Forenkle og reduser kostnadene ved IT-administrasjon Forbedre servicenivåene i forhold til tilgjengelighet, hastighet og pålitelighet Hybride nettskyer når én organisasjon bruker både private og offentlige nettskyer til én applikasjon for å utnytte fordelene ved begge. Et eksempel på en hybrid nettsky kan være en organisasjon som kjører den ordinære arbeidsmengden til en applikasjon på en privat nettsky, men når kapasiteten øker, for eksempel på slutten av en regnskapsperiode eller ved ferietider, kan de ta i bruk datakapasiteten i en offentlig nettsky og deretter returnere disse ressursene til gruppen når det ikke lenger er behov for dem. DEN PERFEKTE NETTSKYLØSNINGEN Finn ut mer om det omfattende utvalg av løsninger for Cloud computing fra Oracle. > > oracle.com/cloud Fordelen med en privat nettsky er at du har større kontroll over sikkerheten (datatap, personvern), overholdelse av retningslinjer (retningslinjer for datahåndtering, oppbevaring av data, sporing og forskrifter angående dataplassering) og kvaliteten på tjenesten (private nettskyer kan optimalisere nettverk på måter som ikke er tillatt i offentlige nettskyer). Det er også enklere å integrere applikasjoner som kjører i private nettskyer, med andre interne applikasjoner, for eksempel identitetsadministreringssystemer. 03

4

5

6 ORACLE -LØSNINGER FOR CLOUD COMPUTING bli en pilot i nettskyen med Oracle Konsolidering av alle data til Oracle-databaser i en privat nettsky er en enkel og kostnadseffektiv måte å komme i gang med Cloud computing på. Noen av fordelene du raskt vil oppdage, er økt smidighet i virksomheten og reduserte IT-kostnader. I forhold til en langsiktig strategi for Cloud computing er tilbudene fra Oracle komplette de omfatter applikasjoner, mellomvare, databaser, operativsystemer, virtualisering, servere, nettverksvirksomhet og administrering av hele plattformen. Denne integreringen gjør at du får en problemfri overgang til Cloud computing i det tempoet du selv ønsker. Nettskybaserte tjenester kan inndeles i tre kategorier: Software as a Service (SaaS) applikasjoner som leveres som en tjeneste, vanligvis via en webleser. Det finnes hundrevis av tilbud om SaaS-tjenester i dag, alt fra horisontale bedriftsapplikasjoner til spesialiserte applikasjoner for bestemte industrisektorer. Oracle CRM On Demand er et eksempel på en SaaS-tjeneste. kan bygge den nettskybaserte strategien på. Hvis du baserer den underliggende IT-strukturen på åpne standarder, forenkles datakonsolideringen. Med en løsning for Cloud computing fra Oracle kan du oppnå én enkelt integrert programvareplattform, basert på åpne standarder, med sentraliserte servere, lagring og nettverksmaskinvare, og tilhørende programvare, der alt leveres som en tjeneste. BEGYNN MED Å KONSOLIDERE DATA FOR EN EFFEKTIV OG KOSTNADSBESPARENDE NETTSKY LØSNING > > oracle.com/goto/db11g/no Oracle tilbyr også en rekke alternativer for å utvide Oracle Database 11g slik at spesifikke krav til ytelse og tilgjengelighet, sikkerhet og overholdelse av retningslinjer, datalagring og håndterbarhet oppfylles. Dette store utvalget av alternativer gjør databasen til Oracle verdensledende, og gjør det mulig å utnytte fordelene ved den nettskybaserte løsningen oracle.com/goto/db11g/no Ta en titt på Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC), tilgjengelig med Oracle Database Enterprise Edition 11g, som gjør at én database kan kjøre på tvers av en serverklynge, noe som gir uslåelig feiltoleranse, ytelse og skalerbarhet uten behov for applikasjonsendringer. oracle.com/goto/rac/no Platform as a Service (PaaS) en plattform for utvikling og implementering av applikasjoner som et servicetilbud til utviklere som bruker plattformen til å bygge, implementere og administrere applikasjoner. Plattformen omfatter vanligvis verktøy for database, mellomvare, utvikling og administrering, som leveres som en tjeneste via Internett. Infrastructure as a Service (IaaS) servere, lagring og nettverksmaskinvare levert som en tjeneste. Denne infrastrukturmaskinvaren er ofte virtualisert. Oracle leverer maskinvare- og programvareprodukter til IaaS-leverandører, slik at de kan tilby offentlige nettskybaserte tjenester. DET FØRSTE STEGET MOT Å BLI PILOT I NETTSKYEN Begynn med å konsolidere alle databasene i en nettsky, både de fra Oracle og andre. Dette gir deg et godt utgangspunkt som du Oracle Active Data Guard, som også er tilgjengelig med Oracle Database Enterprise Edition 11g, øker kvaliteten på tjenester ved å flytte ressurskrevende aktiviteter fra en produksjonsdatabase til en eller flere synkroniserte reservedatabaser. Oracle Advanced Security, som inngår i den omfattende portfolioen med databasesikkerhetsløsninger fra Oracle,, gjør det enklere å oppfylle krav til personvern og lovpålagte krav. Med Oracle Advanced Security kan du kryptere alle applikasjonsdataene i selve databasen og under overføring via nettverk og sikkerhetskopiering. Oracle Advanced Security er den mest kostnadseffektive løsningen for omfattende databeskyttelse. oracle.com/goto/db11g/no 06

7 NETTSKYPILOTENE ER I GANG! ALLEREDE PÅ PLASS I NETTSKYEN Strategien til Oracle er å tilby en bred portefølje med programvare- og maskinvareprodukter og -tjenester som kan brukes med offentlige, private og hybride nettskyer, slik at kunder kan velge den løsningen som passer best for dem. I motsetning til konkurrenter som har et begrenset syn på nettskyen, tilbyr Oracle de bredeste, mest komplette og integrerte nettskybaserte tjenestene i bransjen. En nettsky er en behovsbasert og selvbetjent løsning som gjør at du kan overvåke og administrere dataressursene som du vil, uten behov for administratorer IT-ressurser deles på tvers av flere applikasjoner og brukere på en ikke-dedikert måte, slik at du oppnår stordriftsfordeler uavhengig av størrelsen på organisasjonen din Du kan raskt skalere opp eller ned for å møte skiftende behov i bedriften din Du betaler bare for det du har behov for, og unngår dermed å sløse med verdifulle ressurser Ikke bare kan du redusere antallet ansatte, men du slipper å bruke penger på dyr maskinvare og utgifter til vedlikehold Datatjenester leveres over standardnettverk og -enheter, og du er ikke låst til én leverandør Her er noen eksempler på bedrifter som allerede har oppdaget fordelene: Advanced Innovations Inc. lager globale forsyningskjedenettverk som utformer, bygger og leverer elektroniske produkter. Med en nettskybasert løsning fra Oracle har de doblet omsetningen det siste året og redusert IT-kostnadene med 75 %. Michael Higgins, Senior Vice President, IT, har foretatt en vellykket implementering av Oracle Database, Oracle E-Business Suite, Oracle Fusion Middleware og Oracle Applications i en privat nettsky som leveres av Oracle. Han sier: Vi prøver å se ut som og oppføre oss som en stor bedrift, men vi har svært få ansatte. Ved å bruke den private nettskyen kan vi nå målet om å doble omsetningen og samtidig holde økningen i antall medarbeidere på rundt 5 %. De som jobber her, kan da virkelig fokusere på virksomheten. inet logistics er en internasjonal programvareleverandør som leverer et integrert, skalerbart og fleksibelt transportstyringssystem (TMS) til internasjonale bedrifter. For å sikre at det nettskybaserte TMS-systemet oppfylte de strengeste sikkerhetsstandardene, implementerte bedriften Oracle Advanced Security og Oracle Database Vault, som krypterer data under vedlikehold uten å forstyrre brukere. På denne måten ble konfidensielle transportlogistikkdata beskyttet og sikret. Det reduserte også tiden og arbeidet som gikk med til sikkerhets revisjoner, med 50 %. inet har nå fått en ekstra konkurransefordel som følge av dokumentert kompetanse innen nettskybaserte transportstyringsløsninger. Merkl IT GmbH i Tyskland tilbyr en svært avansert nettskybasert IT-infrastruktur (e-post, datalagring, portaler) gjennom et produkt som kalles Virtual Back Office, som er rettet mot mellomstore bedrifter. Bedriften bruker en Sun Blade -server og et lagringsmiljø fra Oracle som fundament, og oppnår reduserte strøm- og klimaanleggsutgifter og sparer datasenterplass, samtidig som de leverer Cloud computing som er skalerbar, pålitelig og fleksibel. ER DU KLAR? Mange flere Oracle-kunder har blitt nettskypiloter og ser nå resultatet. Les historiene deres her: > > oracle.com/corporate/customers 07

8 I FOKUS ORACLE DATABASE APPLIANCE IDEELL FOR BEDRIFTER I VEKST Oracle Database Appliance er et enkelt, pålitelig og rimelig tilskudd til produktfamilien av tekniske systemer fra Oracle. Det sparer tid og penger ved å forenkle implementering, vedlikehold og støtte til databaseløsninger med høy tilgjengelighet. Ettersom løsningen understøttes av verdens ledende database, passer den godt inn hos kunder, spesielt i mellommarkedet. FORDELER FOR DEG Utnytt de mange nøkkelfunksjonene, blant annet: Plug-and-go-installasjon Enkel implementering og administrasjon Høy tilgjengelighet for en rekke applikasjonsdatabaser Fullstendig overflødig maskinvare Databaselisensiering basert på vekst (pay as you grow) Individuell leverandørsupport Les mer: oracle.com/goto/databaseappliance Få tilgang til verktøy og ressurser som viser verdien av Cloud computing fra Oracle. Få GRATIS ressurspakker og les mer om oppgraderinger av Oracle Database. Les om datatilgjengelighet 24 timer i døgnet > > oracle.com/goto/rac/no AVAILABILITY OPTIONS Mellomvare for å forberede deg på nettskyen > > oracle.com/goto/ oracle-middleware/no MIDDLEWARE Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ringe: E-post: > oracle.com/no/midsize KONTAKT OSS Copyright 2011 Oracle og/eller deres samarbeidspartnere. Alle rettigheter forbeholdt. Oracle og Java er registrerte varemerker tilhørende Oracle og/eller deres samarbeidspartnere. Andre navn kan være varemerker tilhørende sine respektive eiere. Dette dokumentet er kun ment som informasjon, og vi forbeholder oss retten til å endre innholdet uten forutgående varsel. Dokumentet er ikke garantert å være feilfritt og er ikke underlagt noen andre garantier eller betingelser, uansett om de er uttrykt muntlig eller implisitt i loven, inkludert implisitte garantier og betingelser for salgbarhet, eller egnethet for et bestemt formål. Vi fraskriver oss uttrykkelig ethvert ansvar i forbindelse med dette dokumentet, og det inngås ikke noen kontraktsmessige forpliktelser, verken direkte eller indirekte, med dette dokumentet. Det er forbudt å reprodusere eller overføre dette dokumentet i noen form eller på noen måte, elektronisk eller mekanisk, til et hvilket som helst formål, uten først å ha innhentet skriftlig tillatelse. Oracle ønsker å utvikle rutiner og produkter som kan bidra til å beskytte miljøet Dette magasinet er trykket på resirkulert papir med vegetabilsk blekk.

VÆR ENDRINGENES HELT!

VÆR ENDRINGENES HELT! 2012 UTGAVE 17 LØSNINGER FOR FORRETNINGSDRIVERE INSIDE ONE ENDRINGER ER BRA Tilpasning til virksomhetens behov HOLD FORSPRANGET Oppnå konkurransefordeler LEVE MED ENDRING En del av hverdagen VÆR ENDRINGENES

Detaljer

Hva er compliance? LES NYHETER FRA ORACLE. Kostnaden ved compliance. Samtaleemne. I rampelyset. www.oracle.com/global/no/midsize.

Hva er compliance? LES NYHETER FRA ORACLE. Kostnaden ved compliance. Samtaleemne. I rampelyset. www.oracle.com/global/no/midsize. August 2008 NYHETER FRA ORACLE Hva er compliance? LES Kostnaden ved compliance Økningen i forskriftsmessige krav trenger ikke være en belastning. Oppdag hvordan du kan vende compliance til din fordel.

Detaljer

Slik lykkes du med salg av Normans løsninger. For partnere

Slik lykkes du med salg av Normans løsninger. For partnere For partnere Slik lykkes du med salg av Normans løsninger For å lykkes med salget er det viktig å vite hvilke løsninger du selger, hvilke egenskaper de har, og hvilken verdi de gir kunden. Som en hjelp

Detaljer

HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET

HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Del I- Drive virksomhet i steinalderen Stå opp, kle på deg, start dagen Modemmusikk Del II Forbedret teknologi Lynraskt internett

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Når alt er en selvfølge EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Tanke og følelse på Internett Hva er det som gjør at en person oppfattes som

Detaljer

HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester

HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP Proactive 24 Service kombinerer bransjeledende teknisk assistanse med proaktive tjenester for å forbedre IT-miljøets stabilitet, tilgjengelighet

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions Mer kontroll, effektivitet og åpenhet Accounts Payable Canon Business Solutions Form Accounts Payable prosessen slik du vil ha den Enkle løsninger bygget for bedriften Her blir du introdusert for en enklere

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer