FLADEBYÅSEN BOLIGFELT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLADEBYÅSEN BOLIGFELT"

Transkript

1 BO TRYGT OG GODT I AREMARK FLADEBYÅSEN BOLIGFELT Les om: Aremark Trygg oppvekst Godt ungdomsmiljø Skolen der alle trives Bygg og bo i Aremark Flott natur for friluftsliv Vakrere boligfelt finnes knapt noe sted. Sol hele dagen. Utsikt til Haldenvassdraget. Egen båtplass. Et eldorado for barn. Kort vei til sentrum, til Halden og til Sverige. Kan vi få det bedre? Og det er plass til flere i Fladebyåsen, sier de som allerede bor her.

2 2 Ordfører Tore Johansen: Velkommen til oss Det er alltid hyggelig å ønske velkommen til Aremark kommune. Enten du kommer hit som gjest eller har planer om å etablere deg i vår kommune. Den avisen du nå har foran deg henvender seg i første rekke til sistnevnte kategori. Vi vil gjerne ha flere innbyggere i Aremark. For det blir med oss som med små barn; når vi har noe vi er stolte av, vil vi gjerne dele det med andre. Og vi som bor i Aremark er oppriktig stolte av kommunen vår. Gjennom årene har Aremark bygget ut flere boligfelt. Disse har tilført kommunen mye kompetanse og mange hyggelige mennesker. Nå har vi et nytt boligfelt. Finere enn noen andre vi kan huske å ha sett. Fladebyåsen ligger idyllisk til ved Haldenvassdraget. Høyt og fritt med store tomter og masse sol og utsikt. Så langt har ti familier valgt å bygge her. Vi har plass til flere. Kanskje er du og dine de neste som velger en etablering i Aremark. I så fall får du vite mer om oss i denne informasjonsavisen. Skulle det være ønskelig med boligtomt andre steder i kommunen, finnes det gode alternativer i Bjørkebekk og etter hvert i Strømsfoss. Stikkordene for Aremark kommune er jord- og skogbruk, natur og friluftsliv. Landbruket er fortsatt fundamentet for næringsaktivitet og bosetting i kommunen. Naturen er mangfoldig med sitt rike plante- og dyreliv. Skogen og sjøene gir mange muligheter til nærhet, stillhet og rekreasjon. Et aktivt friluftsliv gir styrke til både kropp og sjel. Som ordfører forsøker jeg å legge vekt på de ting som styrker fellesskapet og gir oss identitet. Det som ivaretar de gode tradisjonene og bygger videre på det innbyggerne ser som verdifullt. Samtidig har også en liten kommune behov for utvikling og satsing på nye områder. I dag kan kommunen med god samvittighet si at vi har en god skole, et godt barnehagetilbud og en høy kvalitet på eldreomsorgen. Satsingsområder fremover vil være næringsutvikling knyttet til turisme, solrike og eksklusive tomteområder med nærhet til vann, og ikke minst Myrland ungdomsgård hvor ungdommens behov for møteplass og aktivitet kan ivaretas. Nærheten til skole- og IT-byen Halden gir dessuten store muligheter for høy utdannelse og arbeid. Med vennlig hilsen Tore Johansen ordfører Tall og fakta Aremark kommune Kommunesenter: Fossby Areal: 321 kvadratkilometer, (7 prosent dyrket mark, 81 prosent skog og 12 prosent vann, bebygget areal eller annet). Innbyggere: Ordfører: Tore Johansen, KrF Rådmann: Jon Fredrik Olsen. Eldre Andel av befolkning over 80 år: 6,8 prosent. Andel av innbyggere over 80 bosatt på institusjon: 13,3 prosent. Andel av innbyggere over 80 år som mottar hjemmetjenester: 41,8 prosent. Fosbykollen - nytt og moderne anlegg for eldreomsorg. Består av blant annet sykehjem, trygdeleiligheter og helsestasjon. Næringsliv Aremark er en typisk jord- og skogbrukskommune. Mange av bedriftene driver landbruksrelatert næring, som mølle, sagbruk og gårdsturisme. Mange entreprenører driver innen skog, anlegg og transport. I tillegg finnes det håndverkere, plastindustri, campingplasser og tilbud innen handels-, service- og turismenæringene. To tredeler av de sysselsatte i kommunen arbeider i andre kommuner. Nærheten til Halden gjør at majoriteten av de sysselsatte arbeider der. Barn og unge Andel av befolkning 0 17 år: 23,0 prosent. Kommunal barnehage. Barne- og ungdomsskole. Skolefritidsordning. Skolemusikkorps Fritidsklubb. Ungdomsgård Lag og foreninger Geografi Aremark har et areal på 321 kvadratkilometer og grenser til Halden i sør, Rakkestad i vest, Marker i nord og Sverige i øst. Aremark deles på langs av Haldenvassdraget. Kommunen ligger midt mellom Halden og Ørje. Avstanden til begge er cirka 30 kilometer. Det betyr at det er mindre enn 30 minutters kjøring til både E6 og E18, med de muligheter det gir. Til Rakkestad er det ca. 40 km. Aramork Navnet Aremark (Aramork) stammer visstnok fra sjøen Are og navnet Mark, som betyr skog. Navnet Are hentyder til ørn, og det er derfor grunn til å anta at navnet Aremark betyr skogen rundt ørnesjøen. Sverige Aremark grenser i øst til Sverige. Deler av grensen går i innsjøen Stora Lee. Gjennom århundrene har det vært et nært samarbeid mellom Aremark og nabokommunen Dals Ed med tettstedet Nössemark. Mange norsk/- svenske ekteskap har bidratt til sterke familiebånd over grensen. Aremarks grense mot Sverige betyr at spesielle grensependlerregler gjelder for arbeidstakere. Ta kontakt Skulle du ha spørsmål om Aremark kommune. Om boligbygging, servicetilbud, skole, helse. Ja, hva det nå måtte være. Nøl ikke. Ta kontakt med oss. Kommunen har en liten, men svært serviceinnstilt administrasjon. Ring, skriv eller til den du måtte ønske. Under finner du alt du trenger: Aremark kommune Rådhuset, 1798 Aremark Telefon: Telefax: Politisk ledelse: Ordfører Tore Johansen Telefon: Mobil: Administrasjon: Rådmann Jon Fredrik Olsen Telefon: Mobil: jon.fredrik. Regnskapssjef Bjørn Østensvig Telefon: Mobil: aremark. Organisasjons- og økonomistaben: Stabsleder Espen Jaavall Telefon: Mobil: Samfunnsutviklingsstaben Stabsleder Steinar Kløverød Telefon: Mobil: steinar. Fagsjef skog, plan og miljø Jon Gerhard Johansen Telefon: Mobil: Fagsjef jordbruk og vilt Odd Lilleng Telefon: Mobil: aremark. Virksomhetsleder teknisk drift Yngvar Gretland (byggesaksbehandling) Telefon: Mobil: Virksomhet undervisning og skolefritidsordning Aremark skole 1798 Aremark Telefon: Telefaks: aremark. Rektor Andreas Holtan Mobil: Virksomhet helse, sosial og barnevern Virksomhetsleder Atle Andersen Telefon: aremark. Virksomhet barnehage Aremark barnehage 1798 Aremark Tlf.:: Virksomhetsleder Cathrine Gretland Mobil: Virksomhet pleie og omsorg Virksomhetsleder John-Evert Vestbakke Tlf: Mob.: aremark. Virksomhet kultur: Virksomhetsleder Inger Lise Gløboden Telefon: Mobil: aremark. Denne avisen er utgitt av Aremark kommune. Produsert av: Nednor Consulting, Aremark. Foto: Nednor, UV-foto, Fotobanken. Trykk: Halden Arbeiderblad.

3 har han jobbet som lærer. I fjor begynte han i stillingen som rektor. Han trives utmerket i Aremark. En lærer ved Aremark skole bør aldri være redd for å passere en gjeng med elever. Andre steder er det nesten hverdagskost at det oppstår ubehagelige situasjoner mellom lærere og elever. Slik er det ikke her, påpeker han. Aremark skole tilbyr skolefritidsordning (SFO) for barn på første til fjerde klassetrinn. SFO er integrert i skolen og har store lekeområder til rådighet. Aremark SFO har nylig fått skryt av Mattilsynet for et godt og variert kosthold. Elevene på alle de ti klassetrinnene ved Aremark skole trives med hverandre og med lærerstaben. Vi har en flott skole med fine omgivelser, gode ressurser og en hyggelig tone, sier denne gjengen. Bak fra venstre Dan René Andreassen, Madeleine Daffinrud, Jon Fredrik Johansen, inspektør Lillian Hansesætre og rektor Andreas Holtan. Foran fra venstre Madelen Torp Hansen, Silje Synøve Olsen, Line Glimsdal, Ann Helen Fossheim, Karoline Steinsvik, Lotte Lagerholt og Øyvind Haugen. Skolen der alle trives En dag fikk jeg en inspirerende telefon fra en mor som hadde hørt om Aremark skole. Kvinnen og hennes familie bodde et annet sted i fylket. De ville gjerne ha mer informasjon om skolen og vurderte å flytte hit. Nå bor familien i kommunen, nettopp fordi det er så fint å være barn i Aremark, forteller rektor Andreas Holtan. Et lite samfunn Skolen og nærområdet er som et lite samfunn. Det skjer mye også etter skoletid, noe som gjør det lett å holde oversikt. Foreldrene bryr seg ikke bare om egne barn, men også om andres, sier Holtan. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) gjør en god innsats for å styrke dialogen mellom foreldrene og skolen. Det arrangeres møter, og FAU utfører undersøkelser hvor målet er å sørge for en kontinuerlig positiv utvikling ved skolen. Til barnas beste. Aremark skole ligger sentralt til i Fossbyåsen. I samme område ligger barnehagen med sine tre avdelinger, sykehjem og helsesenter. Skolen er kjent for å være svært inkluderende. De som flytter til kommunen og begynner på skolen, blir tatt godt imot fra første dag. Elever og lærere går utmerket sammen. Barna er snille mot hverandre, og jeg tør påstå at de aller, aller fleste gleder seg til å gå på skolen hver eneste dag. Det skjer ofte at sprudlende elever kommer innom kontoret mitt for å fortelle om gleder i hverdagen, smiler den alltid like imøtekommende rektoren. Gode resultater Aremark skole er en forholdsvis liten skole med sine snaut 200 elever. Barneskolen og ungdomsskolen finnes i samme bygningskompleks, men er likevel tydelig atskilt. Dette skaper trygghet for barna og foreldrene. Klassene er små i forhold til andre steder i landet, med et gjennomsnitt på 19 elever per klasse. Slik er det lettere å følge opp hvert barn, noe som tydelig kommer frem i elevenes resultater. Vi har i mange år vært blant de 30 beste skolene i landet. Aremark skole ligger også helt på topp i Østfold. Det er vi stolte av, innrømmer Holtan. Skolefritidsordning Andreas Holtan har lang fartstid ved skolen. Siden Hvorfor trives dere på Aremark skole? Gode ressurser Ved Aremark skole er det totalt 31 ansatte, fordelt på administrasjon, lærere, assistenter og lærlinger. Skoledagen Skoledagen ved Aremark skole starter kl og avsluttes kl De fire laveste klassetrinnene har fri hver onsdag. Data Samtlige klasserom ligger på bakkeplan, og det er svært få korridorer. Alle klasserom og grupperom har tilgang til PC. Samtlige maskiner, bortsett fra 1. klasse, har tilgang til Internett gjennom et lokalt nettverk. Skolen har i tillegg to datatun med til sammen 25 maskiner. I tillegg har kunstog håndverksavdelingen PC er med Internett. Skolebiblioteket er integrert i Folkebiblioteket og har sine lokaler i tilknytning til barneskolen. Biblioteket gir også tilgang til PC med Internett. Svømming Skolen har svømmeundervisning fra 1. klasse og ut 10. klasse. Svømmeundervisningen foregår på Furulund, seks minutters gange fra skolen. SFO Skolefritidsordningen gjelder for elever fra 1. til 4. klasse. For tiden benytter 38 elever seg av ordningen. SFO er åpen hele året, unntatt i juli, fra kl til kl SFO har egne lokaler og store lekeområder ved skolen til disposisjon. For tiden arbeider fem personer ved SFO. Inneværende år koster heltidsplass kr og deltidplass kr per måned. Jonas Hov Svendsen, 6. klasse: Jeg liker meg på Aremark skole fordi jeg har mange venner. Jeg liker friminuttene aller best. Emilie Andersen, 5. klasse: Fordi jeg har mange venner på skolen. Alle i klassen er mine venner, nei alle på hele skolen er venner. Fredrik Halvorsen, 6. klasse: Aremark skole er en fin skole. Vi har snille lærere. Gym og matematikk er det morsomste på skolen. Annie Myrene, 5. klasse: Friminuttene er morsomme, og kunst og håndverk. Lærerne er også veldig greie.

4 4 Fladebyåsen sett fra vestsiden av Aremarksjøen. Hver tomt har egen båtplass på denne flotte brygga. Boligfeltet sett fra bryggeanlegget. Fladebyåsen (i bakgrunnen til høyre), sett fra Skodsbergsundet. Fladebyåsen boligfelt ligger i naturskjønne omgivelser ved Haldenvassdraget. De aller fleste beboerne i Fladebyåsen samlet på ett brett. I bakgrunnen ligger H på skulderen, Ann Helen Skrøvseth, Solbjørg Olsen, Tor Sverre Olsen og Sver Vi kunne Sol hele dagen. Utsikt til vassdraget der Turisten seiler forbi daglig i sommerhalv Egen båtplass som gir oss tilgang til fiske og luftsliv rett utenfor stuedøren. Gangavstand til trum. God og fremtidsrettet infrastruktur i fe Hyggelige naboer. Kan vi ha det bedre? spør b erne i Fladebyåsen boligfelt i Aremark. Magnus Øiestad og Camilla Sande var blant de første som flyttet Fladebyåsen boligfelt. Siden er naboene blitt mange. Hele tiden er de geaktivitet, og hele tiden er salg av tomter et samtaleemne i feltet. De Tomtene i Fladebyåsen er store og nydelig plassert i terrenget.

5 5 aldenvassdraget og speiler seg i solskinnet. Bak fra venstre Dag Vidar Bønøgård, Ann-Kristin Bønøgård, Magnus Øiestad, Camilla Sande, Sverre Pedersen med Mali Pedersen Skrøvseth re Olsen. Foran fra venstre Silje Marie Bønøgård, Stine Helen Bønøgård, Johanna Sande Øiestad, Frode Bergseth, Ane Pedersen Skrøvseth og Ludvig Pedersen Skrøvseth (bak). ikke hatt det bedre! M/S året. frisenltet. eboinn i t bygvoks- ne lurer på hvilke naboer de får. Barna er spente på hvilke nye lekekamerater og klassekamerater de får. Aktiviteten i det siste tyder på at hele Fladebyåsen vil være bygd ut i løpet av få år. Vi unner andre muligheten til å bo slik. Dette er et flott felt. Unikt. Når det står ferdig utbygd, blir det en perle som noen og hver skal få problemer med å kopiere, sier beboerne i Fladebyåsen. Gode boforhold i Aremark Aremark har boligfelt flere steder i kommunen. De eldre feltene er utbygd. Ledige tomter finnes i Fladebyåsen, i Bjørkebekk og i det planlagte feltet Ana i Strømsfoss. Det gis også mulighet for spredt boligbygging. Fladebyåsen: 30 tomter på cirka 1,5 dekar. Ligger på en lav ås mot Aremarksjøen. 500 meter syd for kommunesenteret Fossby. Naturskjønne tomter med gode solforhold, flott utsikt og egen båtplass. Bjørkebekk: Feltet er delvis utbygd. Tomtene er på cirka 1 dekar og ligger usjenert til i skogsterreng, 12 kilometer fra kommunesenteret Fossby, 25 kilometer fra Halden og 1 kilometer fra svenskegrensen. Tomtepris: cirka kr Strømsfoss: Boligfeltet Ana er privat og under planlegging tomter på cirka 1 dekar planlegges. Utbygger er Alf Ulven. Spredt boligbygging: Kommuneplanens arealdel gir omfattende anledning til spredt boligbygging i grendene.

6 6 Helsestasjon Helsestasjonen ligger i tilknytning til skolen og Fosbykollen sykehjem. Stasjonen har kommunelege, helsesøster, legesekretær og helsekonsulent. Tannlegekontoret ligger i Marker Sparebanks gård i sentrum. Aremark: Et godt sted å bo Aremark er et godt sted å bo, sier ungdommene Silje-Kristin Johansen, Malin Sydnes, Marianne Bønøgård, Odd Martin Wiig, Andrea Myrene og Ida Østensvig. Kultursjef Inger Lise Gløboden er naturligvis helt enig. Mange av dem som bor i Aremark gir uttrykk for at de har lyst til å bo her resten av livet. Kulturskole Kultur-/musikkskolen i Aremark tilbyr undervisning i piano, orgel, gitar, blåseinstrumenter og akvarellmaling. Rikt kulturliv I Aremark finnes et allsidig kulturliv med mange lag og foreninger med ulike interessefelt. Samlet gir de et godt aktivitetstilbud til både voksne og barn. Aremark kommune har bibliotek, svømmehall, fritidsklubb og bygdekino. Kulturetaten bidrar også til ulike underholdningstilbud. Kommunen har møllemuseum og kunstgalleri i Strømsfoss mølle. Arebekken bygdetun og Arestad gamle prestegård eies og drives av historielaget. Bøensæter husmannsgrend er et unikt eksempel på husmannskulturen i Østfold. Bøensæter framstår i dag som en levende husmannsplass med husdyr og helårs bosetting i et restaurert kulturlandskap slik det framsto ved århundreskiftet. Bøensæter kan leies til møter, kursvirksomhet og overnattinger for privatpersoner, foreninger og skoleklasser. Hvorfor trives du i Aremark? Det er veldig sosialt i Aremark. På andre skoler, i Halden for eksempel, er det vanlig at to og to går sammen. Da blir det lett små gjenger. Her omgås alle med hverandre, forklarer Ida Østensvig. Både hun og Silje- Kristin Johansen har lyst til å bo i bygda også når de blir voksne. Kanskje jeg flytter for en periode for å utdanne meg, men jeg vil at barna mine skal vokse opp her, sier Silje- Kristin Johansen. Ungdomsgård Kommunen tar seg godt av ungdommen i Aremark. I fjor ble det investert i en egen Malin Sydnes (fra venstre), Andrea Myrene, Silje-Kristin Johansen, Odd Martin Wiig, Ida Østensvig, Marianne Bønøgaard og kultursjef Inger Lise Gløboden (sittende) synes det er godt å bo i Aremark. ungdomsgård, Myrland. Der får ungdommen muligheten til å bruke sine kreative evner for å skape sitt eget. Vårt mål er at ungdommen skal bruke fantasien og finne på massevis av spennende aktiviteter. Både bolighuset og låven får de benytte. Jordene vil etter hvert også tas i bruk. Ungdommen har allerede kommet med mange gode ideer. Blant annet vil det bak huset anlegges en sandvolleyballbane, forteller Inger Lise Gløboden. I tillegg til at gården på generell basis vil bli benyttet av bygdas unge, skal også flere lag og foreninger ha sin base der. Deriblant fritidsklubben og Aremark Bygdeungdomslag. Trygge omgivelser Gjennom ungdomsgården kan de unge stå sammen og jobbe mot et felles mål. De vil skape aktiviteter selv og på den måten styrke samholdet. Vi tror dette kommer til å bli et samlingssted for ungdommen i Aremark. Alle skal kunne finne noe av interesse. Dette kan være med på å skape en ny ungdomskultur i Aremark, sier Gløboden. Alltid like optimistisk fortsetter hun: Her i bygda er det en tradisjon å ta vare på hverandre. Alle kjenner hverandre, og barna vokser opp i gode og trygge omgivelser. Vi håper og tror at satsingen på Myrland ungdomsgård vil styrke identiteten ytterligere. Martin Myrene: Alt er bra i Aremark. Særlig følelsen av frihet å kunne gjøre akkurat som en vil! Tommy Solberg: Jeg mener Aremark er et veldig godt og trygt sted for barn å vokse opp. Madeleine Daffinrud: I Aremark er det godt miljø, og det er fint å bo her. Jan Michael Lervik: Det er bra å bo i Aremark. Og moro å henge på «Fina». Jeg vil bo her resten av livet.

7 7 Familien Olsen fra Råde visste lite om Aremark: Storkoser seg i Fladebyåsen Sverre, Solbjørg og Tor Sverre Olsen fra Råde sikret seg en flott tomt i Fladebyåsen i Aremark. Nå er huset på plass, og familien stortrives i sin nye hjemkommune, selv om de ikke har flyttet permanent inn ennå. Ni tomter er i skrivende stund solgt i Fladebyåsen. Innen dette leses er tallet tosifret. Ikke så rart, for maken til naturskjønne omgivelser og solrik beliggenhet finnes knapt noe sted. At samtlige tomter har egen båtplass og ligger bare noen titalls meter fra vakre Haldenvassdraget gjør boligfeltet til noe helt spesielt. Hvorfor valgte familien Olsen å bygge hus i Aremark? Sverre Olsen tenker seg om før han svarer: Vår datter jobber i TV Østfold. Hun snakket med alle ordførerne i fylket, og på den måten kom hun også i kontakt med ordføreren i Aremark. Han skrøt veldig av bygda og boligfeltet Fladebyåsen. Vi bestemte oss for å ta en titt. Dermed var frøet sådd for familien Olsen fra Råde. Trives i Aremark De kjøpte tomt i Fladebyåsen. Med på kjøpet fikk de en vakker utsikt over Aremarksjøen og en nydelig ettermiddagssol over Skodsbergåsen. Det er kort vei til Aremark sentrum. Nyanlagt gang- og sykkelsti gjør det trygt for store og små. I sentrum finnes det blant annet butikker, post, bank, bensinstasjon, diverse servicebedrifter og rådhus. Her er også barne- og ungdomsskole, barnehage, helsestasjon, eldresenter, idrettsanlegg og et stort samfunnshus med svømmehall. Vi trives veldig godt her, og gleder oss til å flytte inn, sier Sverre og Solbjørg Olsen. Så fort vi har mulighet reiser vi til Aremark. I 2007 flytter vi inn på ordentlig. Da er Tor Sverre ferdig på ungdomsskolen. Familien Olsen fra Råde har bygd seg hus i Fladebyåsen i Aremark. Sverre, Tor Sverre og Solbjørg stortrives. Familien elsker friluftsliv og innrømmer at de knapt kunne fått et bedre sted å bo. Elsker friluftsliv Familien har fire barn. Bare minstemann bor hjemme. Tor Sverre elsker friluftsliv. Akkurat det var et viktig argument for å velge Aremark. Muligheten for friluftsliv rett utenfor stuedøren er unik, sier Sverre Olsen. Hver gang vi må reise hjem til Råde vil Tor Sverre helst bli igjen her i det nye huset, sier Sverre senior. Familien forteller at de kun har positive erfaringer med Aremark kommune. Vi sendte en e-post til kommunen for å spørre om å få søppeldunk ved det nye huset. Neste gang vi kom var den på plass. Dette er bare ett av flere lignende eksempler. Familien Olsen nyter dagene utendørs eller i sin lyse, fine stue. Utsikten til vannet er formidabel. Det er så koselig å se M/S Turisten seile forbi her. Passasjerene vinker og smiler. Og vi vinker tilbake. Det gjør alle her på feltet. Barnehage til alle Store og små koser seg i Aremark barnehage. Moderne lokaler og skogen som nærmeste nabo. Aremark kommunale barnehage ligger sentralt til i Fosbyåsen, kun et steinkast fra barne- og ungdomsskolen, helsesenter og Fosbykollen eldresenter. Barnehagen teller tre avdelinger, inkludert småbarnavdeling. Vi har 65 barn og 11 årsverk her i barnehagen, opplyser Veronica Nordgaard, konstituert styrer i barnehagen. Nærmiljøet byr på gode turmuligheter i skogen, en ressurs man benytter seg flittig av. I disse trygge omgivelsene får barna gode oppvekstvilkår.

8 Jeg har aldri sett et mer komplett boligfelt Ved inngangen til Fladebyåsen står dette skiltet. I postkassen ligger prospektene. Der kan interesserte få en mer detaljert oversikt over tomtetilbudet, sier Jan Gunnar Lilledal. Ingen vet mer om det lokale boligmarkedet enn Jan Gunnar Lilledal. I over 30 år har han vært eiendomsmegler i Halden. Ingen har større troverdighet i bransjen enn ham. Privat er han en ildsjel innen det lokale idretts- og friluftsliv. Lilledal er en mann verd å lytte til. Om Fladebyåsen i Aremark sier han: Jeg har aldri sett et flottere og mer komplett boligfelt. Nå skryter du vel fordi du blir bedt om det? Nei, du får meg ikke til å skryte på oppfordring. Det er kortsiktig å skryte mer enn det er dekning for. Jeg har drevet i denne bransjen så lenge at jeg har en klar formening om hva som er bra og hva som ikke er det. Det unike med Fladebyåsen er nærheten til det flotte Haldenvassdraget og ikke minst egne båtplasser som følger med alle tomtene. Det er første gang jeg har vært borti et felt meg egen båtplass. Tenk deg å ha båten et steinkast fra verandaen, ved et moderne bryggeanlegg, lunt beliggende i Haldenvassdraget. Kan du få det mer idyllisk?, sier Lilledal. Store tomter Helt spesielt for Fladebyåsen er også tomtestørrelsen. Den minste er godt over målet. Den største det dobbelte. I Aremark er det god plass. Kommunen har valgt helt riktig strategi når det blir lagt ut et boligfelt med store tomter. Folk i Aremark vil ha det romslig. Det får de i Fladebyåsen, sier Jan Gunnar Lilledal. Særpreg Her er det også rom for å bygge det huset du vil ha. Det er få begrensninger. Allerede er det stor variasjon på feltet. Du kan legge huset lavt i terrenget eller høyt og fritt. Du har sol fra morgenkaffen til kveldskosen. Det er skjermet gang og sykkelsti de fem hundre meterne inn til sentrum. Og det er bare tjue minutters kjøring til Halden. Alt dette for en tomtepris som ligger en kvart million under hva du må betale i Halden. Det vil overraske meg stort om ikke dette feltet er bygget ut i løpet av kort tid. Den muligheten Fladebyåsen gir vil neppe dukke opp på mange år, sier Jan Gunnar Lilledal. Eiendomsmegler Jan Gunnar Lilledal har 30 års erfaring i bransjen. Fladebyåsen, med sin solrike beliggenhet og egen båtplass til hver tomt, er helt unik, sier han. Tomannsboliger Byggmesterfirmaet Gjødalstuen og Moen i Halden har kjøpt to tomter i Fladebyåsen. Der skal det settes opp to vertikaldelte tomannsboliger for salg. Det blir lettstelte boliger for folk som selv ikke ønsker å bygge. Nøkkelen i døren. Et veldig fint tilbud som gjør feltet komplett, sier Jan Gunnar Lilledal. Fladebyåsen Aremark Flotte tomter med båtplass og utsikt mod Skodsbergsundet Prisantydning eiertomt: Fra kr omk. Prisantydning festetomt: Fra kr omk

En investering i familielykke

En investering i familielykke En investering i familielykke Har dere tenkt å bygge hus i Selbu? Ti eksklusive eneboligtomter står endelig klare for salg på toppen av Mebonden. De første tomtene på rundt ett mål, er starten på det som

Detaljer

TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR. Bo på Kampestad. Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum.

TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR. Bo på Kampestad. Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum. TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR Bo på Kampestad Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum. Velkommen til og Kampestad Utsikten fra Kampestad med Skrimfjellene i sør og Knutefjell i vest.

Detaljer

perfekt beliggenhet Velkommen til Morbergtoppen - din plass i solen!

perfekt beliggenhet Velkommen til Morbergtoppen - din plass i solen! Solrike boligtomter En tilnærmet perfekt beliggenhet Like ovenfor idylliske Nærsnes og med nærhet til badeplasser og et yrende båtliv ligger Morbergtoppen. Du snører på deg skoene og tar deg en løpetur

Detaljer

Budafjellet Boligområde

Budafjellet Boligområde Naturskjønt område på Roald, Vigra - 9 km fra Ålesund sentrum Budafjellet Boligområde Gled deg til en enklere hverdag i din nye bolig! www.baarevika.no Her skal vi bygge en boligblokk med 16 leiligheter,

Detaljer

tomteområder til salgs www.svebergmarka.no www.malvik.kommune.no Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse

tomteområder til salgs www.svebergmarka.no www.malvik.kommune.no Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse www.malvik.kommune.no www.svebergmarka.no tomteområder til salgs nært alt med utsikt Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse Beliggenhet: Fantastisk utsikt fra området, med Trondheim

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt neskilenterrasse.no Fakta om Neskilen Terrasse 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer Solrike balkonger og flott sjøutsikt Leiligheter fra 75 til 117 kvm Flere av leilighetene har store takterrasser

Detaljer

Dovre er livskvalitet

Dovre er livskvalitet Eventyrlige Dovre Dovre er livskvalitet Du skal trives i Dovre Se for deg mektige, snøkledte fjell som representerer det evige, trygge og uforanderlige. Lukk øynene og tenk deg vind som rusker deg i håret,

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde.

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Valget Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Velger du Skolegården i Grimstad, så slipper du å velge.

Detaljer

To tomter til salgs i Blindleia!

To tomter til salgs i Blindleia! Med skjærgården som nærmeste nabo: To tomter til salgs i Blindleia! Side 1 våren 2013 Brekkestø Ørslandsdybingen Blindleia Side 2 våren 2013 Høy kvalitet midt i Blindleia Fine tomter med utsikt og nydelige

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager!

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 10/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Velkommen til åpningsdager! Onsdag 27 - fredag 29 mai Vi har åpningsdager i våre nye lokaler i Alta Sentrum onsdag 27 - fredag 29 mai! Tollevikbergan

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

eneboligtomter til salgs www.malvik.kommune.no Tomteområdet i svebergmarka Naturskjønne omgivelser nærhet til flotte friluftsområder

eneboligtomter til salgs www.malvik.kommune.no Tomteområdet i svebergmarka Naturskjønne omgivelser nærhet til flotte friluftsområder eneboligtomter til salgs Tomteområdet i svebergmarka Naturskjønne omgivelser nærhet til flotte friluftsområder Beliggenhet: Området ligger mellom fjorden og E6 rett nord for Sveberg skole, med Trondheim

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

2 stk igjen! 5 hyttetomter til salgs i Blindleia i Lillesand

2 stk igjen! 5 hyttetomter til salgs i Blindleia i Lillesand 2 stk igjen! 5 hyttetomter til salgs i Blindleia i Lillesand Visning Ring Anders på 90753504 hvis du er interessert. 25. september 2007 Grønningen Furøya Nilen Kalvøya Krossholmen Lille Haraldsholmen Blindleia

Detaljer

4 eneboliger på Frøyland

4 eneboliger på Frøyland 4 eneboliger på Frøyland Carport med sportsbod 4 soverom 2 bad Tv-stue Velkommen til Åslandstunet Vi sier ikke at livet blir en dans på roser selv om du flytter til et sted utenfor byen. Vi tør likevel

Detaljer

Nesseby Høyres valgprogram 2011-2015

Nesseby Høyres valgprogram 2011-2015 Nesseby Høyres valgprogram 2011-2015 Menneskene er Unjárga/Nessebys viktigste formue HØYRES FORMÅLS- PARAGRAF Høyres formålsparagraf ligger til grunn for alt Høyre står for: Høyre vil føre en konservativ

Detaljer

FEM TOMANNSBOLIGER OG TRE ENEBOLIGER PÅ JENSPLASSEN. Praktiske og moderne boliger solrikt og barnevennelig på Jensplassen fra 88 m2-126m2

FEM TOMANNSBOLIGER OG TRE ENEBOLIGER PÅ JENSPLASSEN. Praktiske og moderne boliger solrikt og barnevennelig på Jensplassen fra 88 m2-126m2 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. FEM TOMANNSBOLIGER OG TRE ENEBOLIGER PÅ JENSPLASSEN

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015

Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015 Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015 www.venstre.no/ostfold/aremark 1 Nei til vindkraft i Vestfjella Havgul Clean Energy planlegger nå utbygging av vindkraft i Vestfjella. Det skal kanskje

Detaljer

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Livskvalitet for de eldste prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Brukerinvolvering Brukerinvolvering Brukermedvirkning EKSPERTBRUKER Barnebarnet kan fortelle hvordan det er å besøke bestefar og

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

er av illustrativ karakter.

er av illustrativ karakter. 2 Bildet er av illustrativ karakter. - hvor opplevelser venter og ferieminner skapes Helt innerst i Rosfjorden vokser det nå frem en lun og solrik ferieidyll, med alt det beste Sørlandet har å by på, og

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Utsikt fra Komsatoppen Foto: Robert Baardsen

GARANTI BOLIGAVIS. Utsikt fra Komsatoppen Foto: Robert Baardsen GARANTI BOLIGAVIS Nr. 11/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Utsikt fra Komsatoppen Foto: Robert Baardsen Alta Breverud Brl ALTA/BREVERUD BRL Koselig 3-roms BL-leilighet i Breverudmyra. Dette er en innbydende

Detaljer

TOMANNSBOLIG PÅ VEGSUND MED UTSIKT. Praktisk og moderne rekkehusleilighet. på barnevennelige Myrland. 92 m 2 / 2-3 soverom

TOMANNSBOLIG PÅ VEGSUND MED UTSIKT. Praktisk og moderne rekkehusleilighet. på barnevennelige Myrland. 92 m 2 / 2-3 soverom TOMANNSBOLIG PÅ VEGSUND MED UTSIKT Praktisk og moderne rekkehusleilighet på barnevennelige Myrland 92 m 2 / 2-3 soverom LEILIGHETEN 92m2 med innholdsrik bolig. 3 soverom (2 godkjente + 1 bod som tilfredstiller

Detaljer

Skiptvet Senterparti 2015-2019

Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Hei sambygdninger! Nå er det valg, og du skal ta et viktig valg for bygda vår. Programmet du nå holder i hånda skal vise hvordan Skiptvet Sp

Detaljer

FIRE HUSBANKFINANSIERTE TOMANNSBOLIGER PÅ TERØY. Moderne tomannsboliger over ett plan sentralt og barnevennelig på Terøy.

FIRE HUSBANKFINANSIERTE TOMANNSBOLIGER PÅ TERØY. Moderne tomannsboliger over ett plan sentralt og barnevennelig på Terøy. 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. FIRE HUSBANKFINANSIERTE TOMANNSBOLIGER PÅ TERØY Moderne

Detaljer

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage. - Åpner dører mot verden og framtida!

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage. - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunale barnehager Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunalsjefen har ordet De kommunale barnehagene er en del av Enhet for skole og barnehage i Bamble kommune. Vår

Detaljer

Drømmer du om å bo i naturskjønne omgivelser?

Drømmer du om å bo i naturskjønne omgivelser? Drømmer du om å bo i naturskjønne omgivelser? NORE OG UVDAL KOMMUNE Nore og Uvdal kommune ligger øverst i Numedal «Middelalderdalen» kjent for sine flotte gamle bygninger. Vi har ca. 2.550 innbyggere,

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 9 BOLIGER I KJEDE 184 m 2. 4 soverom. Praktiske og familievennlige BOLIGER FRA TEAMBYGG

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 9 BOLIGER I KJEDE 184 m 2. 4 soverom. Praktiske og familievennlige BOLIGER FRA TEAMBYGG BOLIGER FRA TEAMBYGG 9 boliger i kjede BK 10 UNIK UTSIKT 4 soverom Praktiske og familievennlige Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 9 BOLIGER I KJEDE 184 m 2 2 STAVANGER STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

Detaljer

TRE HUSBANKFINANSIERTE ENEBOLIGER M/CARPORT PÅ TERØY

TRE HUSBANKFINANSIERTE ENEBOLIGER M/CARPORT PÅ TERØY 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. TRE HUSBANKFINANSIERTE ENEBOLIGER M/CARPORT PÅ TERØY

Detaljer

- hvor opplevelser venter og ferieminner skapes

- hvor opplevelser venter og ferieminner skapes - hvor opplevelser venter og ferieminner skapes Helt innerst i Rosfjorden vokser det nå frem en lun og solrik ferieidyll, med alt det beste Sørlandet har å by på, og enda litt til. Lyse kvelder, nydelig

Detaljer

VILHELMINA - SVERIGE

VILHELMINA - SVERIGE VILHELMINA - SVERIGE Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser i Sverige. PRISER FRA KUN 44.000-89.000,- inklusiv omkostninger. Rik mulighet til rekreasjon, friluftsliv, jakt og fiske. Storslagen natur

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Du finner oss i Alta Sentrum. START SALGET NÅ! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. Du finner oss i Alta Sentrum. START SALGET NÅ! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 9/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Du finner oss i Alta Sentrum START SALGET NÅ! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Thomasbakken Alta ing n s i v s e l l Fe kl 5 1 0 2 i 28. ma 0!

Detaljer

Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune

Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune Lardal Venstre 2015-2019 Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune Økt innflytting gir en robust kommune Lardal kan fint både driftes og utvikles som egen kommune. Er du usikker på hva du skal

Detaljer

Laberget leirsted et sted du vil trives

Laberget leirsted et sted du vil trives Laberget leirsted et sted du vil trives Velkommen til Laberget leirsted et sted med mange muligheter! Laberget leirsted er et flott overnattingsog serveringssted med idyllisk beliggenhet i sjøkanten ved

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Gå ikk e glip av vå. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. Gå ikk e glip av vå. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 24 /2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Gå ikk e glip p av vå rt juleti lbud Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Vår julegave til deg Tegn oppdraget med oss i desember

Detaljer

Fotokurs på vakre Vega

Fotokurs på vakre Vega Fotokurs på vakre Vega 26. - 28. august 2016 Vel møtt til glade fotodager på Vega verdensarvens vakre øyrike på Helgelandskysten. Med flotte Vega Havhotell som base inviteres du herved til en innholdsrik

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

EN TOMANNSBOLIG I LEIRVIKA. Praktisk og moderne tomannsbolig sentralt og barnevennelig i Leirvika 92 m2 / 3 soverom

EN TOMANNSBOLIG I LEIRVIKA. Praktisk og moderne tomannsbolig sentralt og barnevennelig i Leirvika 92 m2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. EN TOMANNSBOLIG I LEIRVIKA Praktisk og moderne tomannsbolig

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Øvre Myrland. Moderne funkisleiligheter i Elvebakken i Sortland. Her har du Sortlandsmarka som din nærmeste nabo og sentrum kun 5 minutter unna.

Øvre Myrland. Moderne funkisleiligheter i Elvebakken i Sortland. Her har du Sortlandsmarka som din nærmeste nabo og sentrum kun 5 minutter unna. Øvre Myrland Moderne funkisleiligheter i Elvebakken i Sortland. Her har du Sortlandsmarka som din nærmeste nabo og sentrum kun 5 minutter unna. Omgivelser I Øvre Myrland bor du i et trygt og barnevennlig

Detaljer

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m2 / 3 soverom

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. 4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN Praktiske og moderne

Detaljer

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger.

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger. Notodden barneskole avdeling Sætre Nyhetsbrev August 2014 Velkommen til et nytt skoleår! Vi hadde en flott oppstart fredag 15. august med strålende sol og flaggborgen vår på plass på veggen. I år hadde

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

e n e b o l i g e r B F 1 2 UNIK UTSIKT KLEPPEVARDEN VEST

e n e b o l i g e r B F 1 2 UNIK UTSIKT KLEPPEVARDEN VEST BOLIGER FRA TEAMBYGG eneboliger BF 12 UNIK UTSIKT 4 soverom Carport og utvendig bod Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 3 ENEBOLIGER 130 m 2 2 STAVANGER STAVANGER LUFTHAVN, SOLA FORUS Det viktigste

Detaljer

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE 5 OBOS BOLIGAVIS UKE 5 014 BRUK EN LOKALKJENT EIENDOMSMEGLER! Har du husket å forsikre hjemmet ditt? Medlemsforsikring til medlemspris. OBOS tilbyr en av Norges

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

8 NYE LEILIGHETER I SVELVIK

8 NYE LEILIGHETER I SVELVIK BAKBYGGET SVELVIK Tid for en behagelig boform 8 YE LEILIGHETER I SVELVIK med nærhet til sjøen og sentrum SVELVIK den maritime småbyidyllen Svelvik er kjent som orges nordligste sørlandsidyll, med små trange

Detaljer

TO TOMANNSBOLIGER I BLINDHEIMSBREIVKA. Praktisk og moderne tomannsbolig sentralt og barnevennelig i Blindheimsbreivika 142,5 m2 / 4 soverom

TO TOMANNSBOLIGER I BLINDHEIMSBREIVKA. Praktisk og moderne tomannsbolig sentralt og barnevennelig i Blindheimsbreivika 142,5 m2 / 4 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. TO TOMANNSBOLIGER I BLINDHEIMSBREIVKA Praktisk og

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Pris fra 451.500,-* I et samarbeide mellom KOBBL (Kongsvinger og omegns boligbyggelag) og Hedalm Anebyhus, lanseres ett av markedets beste tilbud for deg som ønsker

Detaljer

8 eneboliger. på Kleppe

8 eneboliger. på Kleppe 8 eneboliger på Kleppe Det beste fra to verdener Vi sier ikke at livet er en dans på roser selv om du flytter til et sted utenfor byen. Vi tør likevel å påstå at å bo i Verdalen i Klepp kommune kan gi

Detaljer

NYE LEILIGHETER NÆR MANDALSELVAS MØTE MED SJØSANDEN

NYE LEILIGHETER NÆR MANDALSELVAS MØTE MED SJØSANDEN NYE LEILIGHETER NÆR MANDALSELVAS MØTE MED SJØSANDEN KASTELLODDEN.NO 1 Verdens beste beliggenhet! Ok, vi er part i saken. Men hør her: Du bor i Norge, når alt kommer til alt, antakelig verdens beste land

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 Rom for mer På Jærens tak selger vi nå fire store eneboliger. Her er det rom for aktivitet på den store tomten eller i et fantastisk terreng. Men husk å ta deg

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta

GARANTI BOLIGAVIS. Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta GARANTI BOLIGAVIS Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta Gakorisletta Borettslag Prisant. 1 260 000 P-Rom 51 m2 Denne leiligheten er perfekt for både unge førstegangs-etablerere og eldre, som ikke trenger

Detaljer

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m 2 / 3 soverom

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m 2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. 4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN Praktiske og moderne

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Skal du selge bolig eller leilighet? profesjonelle og vi gjør vårt beste for deg!

GARANTI BOLIGAVIS. Skal du selge bolig eller leilighet? profesjonelle og vi gjør vårt beste for deg! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 16/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Skal du selge bolig eller leilighet? Vi kan hjelpe deg! Vi er lokalkjente, profesjonelle og vi gjør vårt beste for deg! Kronstad Alta Nyhet! SPIREAVEIEN

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger:

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger: Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad Midlertidige løsninger: Vi ser en midlertidig løsning som svært uheldig og som et mye dårligere

Detaljer

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 8 BOLIGER I KJEDE 158-186 m 2. 3/4 soverom. Carport BOLIGER FRA TEAMBYGG

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 8 BOLIGER I KJEDE 158-186 m 2. 3/4 soverom. Carport BOLIGER FRA TEAMBYGG BOLIGER FRA TEAMBYGG 8 boliger i kjede BK 11 UNIK UTSIKT 3/4 soverom Carport Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 8 BOLIGER I KJEDE 158-186 m 2 2 STAVANGER STAVANGER LUFTHAVN, SOLA FORUS Det viktigste

Detaljer

Koksabukta, en unik perle ved sjøkanten bare sju minutter fra Oslo sentrum. En unik perle ved sjøkanten, bare sju minutter fra Oslo sentrum.

Koksabukta, en unik perle ved sjøkanten bare sju minutter fra Oslo sentrum. En unik perle ved sjøkanten, bare sju minutter fra Oslo sentrum. Koksabukta, en unik perle ved sjøkanten bare sju minutter fra Oslo sentrum. En unik perle ved sjøkanten, bare sju minutter fra Oslo sentrum. Små tær i sanden, iskald hvitvin på bryggekanten og et friskt

Detaljer

Barna er naturlig med og hjelper når vi lager mat.

Barna er naturlig med og hjelper når vi lager mat. Barna er naturlig med og hjelper når vi lager mat. Hei! Jeg heter Grete Ljungqvist og driver Fløyheia familiebarnehage i mitt hjem. Jeg har drevet barnehagen siden 1988, med en liten gruppe på 6 barn daglig,

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

moderne rekkehus m/livslopstandard

moderne rekkehus m/livslopstandard moderne rekkehus m/livslopstandard TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Svelvik en attraktiv perle

Svelvik en attraktiv perle Temamøter Det ble arrangert fire temamøter i kommuneplanens høringsperiode; 1. Svelvik en attraktiv perle 2. God oppvekst i Svelvik 3. God alderdom i Svelvik 4. Vekst og gode bomiljøer Hovedmålet med temamøtene

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune.

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune. Sørfold Senterparti Sørfold - best som egen kommune. VÅRE VEIVISERE VIL VÆRE: Bestå som egen kommune Ta hele Sørfold i bruk Trygghet i alle livets faser Tenke miljørettet Kultur gir liv Hjelpe ungdom til

Detaljer

Illustrasjonsfoto. Arkitekttegnet 4-mannsbolig med sjønær beliggenhet.

Illustrasjonsfoto. Arkitekttegnet 4-mannsbolig med sjønær beliggenhet. õ Andvågen Brl Arkitekttegnet 4-mannsbolig med sjønær beliggenhet. Sandnessjøen Velkommen til Andvågen Borettslag I Andvågen på Sandnes, 2 km øst for Sandnessjøen sentrum bygger vi ny flott 4-mannsbolig

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Overhalla kommune 27. mars 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Velkommen til en perle ved sjøen

Velkommen til en perle ved sjøen Velkommen til en perle ved sjøen Bynært og landlig. Idyll men ikke utenfor allfarvei. Gode naboer og lekekamerater, med gangavstand til barnehage og skole. Her bor du i moderne boliger med gjennomtenkte

Detaljer

Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy

Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy midgardrennesoy.no Sentrale leiligheter Midgard var det vakre og frodige stedet de norrøne guder skapte for at mennesker skulle kunne leve sammen i fred og fordragelighet.

Detaljer

Barnevennlig og romslig, med utsikt til sjøen og sol hele dagen

Barnevennlig og romslig, med utsikt til sjøen og sol hele dagen TØMMERHOLTÅSEN NØTTERØY Barnevennlig og romslig, med utsikt til sjøen og sol hele dagen ENEBOLIGER Illustrasjonsfoto Illustrasjonsfoto NØTTERØY Tømmerholtåsen BLOCK WATNE Nyt hverdagen på din egen lille

Detaljer

>> Bla fremover >> Den gode feriefølelsen YÜK S E K I I. >> Bla fremover >>

>> Bla fremover >> Den gode feriefølelsen YÜK S E K I I. >> Bla fremover >> Den gode feriefølelsen YÜK S E K I I det lille ekstra YÜKSEK II Yuksek II er et meget eksklusivt anlegg som består av store, luftige leiligheter med svært høy standard. Stedet passer utmerket for de som

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Kontakt oss for en boligprat! Vi er lokalkjente, profesjonelle og vil alltid gjøre vårt beste for deg!

GARANTI BOLIGAVIS. Kontakt oss for en boligprat! Vi er lokalkjente, profesjonelle og vil alltid gjøre vårt beste for deg! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 13/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Kontakt oss for en boligprat! Vi er lokalkjente, profesjonelle og vil alltid gjøre vårt beste for deg! Nyhet Gakorimyra Alta Visning, juli 9.

Detaljer

Bli kjent med Høyenhall bo- og rehabiliteringssted > «Her føler jeg meg alltid velkommen»

Bli kjent med Høyenhall bo- og rehabiliteringssted > «Her føler jeg meg alltid velkommen» Bli kjent med Høyenhall bo- og rehabiliteringssted > «Her føler jeg meg alltid velkommen» BrukERNE SIER: Dette stedet passer utmerket for alle med fysisk handikap O M G I V E L S E R Høyenhall ligger i

Detaljer

BOLIGDRØMMEN I EIDSKOG

BOLIGDRØMMEN I EIDSKOG BOLIGDRØMMEN I EIDSKOG - Nærhet til naturen Eidskog kommune er Hedmark fylkes sørligste kommune. Kommunen grenser til Eda kommun i Sverige i øst, Kongsvinger mot nord, samt Aurskog Høland og Nes i vest.

Detaljer

La drømmen bli virkelig!

La drømmen bli virkelig! La drømmen bli virkelig! Eneboliger med privat brygge Byggeklare eneboliger fra kun 3.650.000,- Unik beliggenhet midt i Tromøysundet Gode solforhold Barnevennlig område Båtplass - egen brygge Din egen

Detaljer

Havgløtt 75 Myklebust. romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø

Havgløtt 75 Myklebust. romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø Havgløtt 75 Myklebust romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø Beliggenheten gjør det enkelt å nyte tilværelsen utendørs. Myklebust er perfekt for svømming, surfing og fiske. Langs sjøen går en nydelig

Detaljer