FLADEBYÅSEN BOLIGFELT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLADEBYÅSEN BOLIGFELT"

Transkript

1 BO TRYGT OG GODT I AREMARK FLADEBYÅSEN BOLIGFELT Les om: Aremark Trygg oppvekst Godt ungdomsmiljø Skolen der alle trives Bygg og bo i Aremark Flott natur for friluftsliv Vakrere boligfelt finnes knapt noe sted. Sol hele dagen. Utsikt til Haldenvassdraget. Egen båtplass. Et eldorado for barn. Kort vei til sentrum, til Halden og til Sverige. Kan vi få det bedre? Og det er plass til flere i Fladebyåsen, sier de som allerede bor her.

2 2 Ordfører Tore Johansen: Velkommen til oss Det er alltid hyggelig å ønske velkommen til Aremark kommune. Enten du kommer hit som gjest eller har planer om å etablere deg i vår kommune. Den avisen du nå har foran deg henvender seg i første rekke til sistnevnte kategori. Vi vil gjerne ha flere innbyggere i Aremark. For det blir med oss som med små barn; når vi har noe vi er stolte av, vil vi gjerne dele det med andre. Og vi som bor i Aremark er oppriktig stolte av kommunen vår. Gjennom årene har Aremark bygget ut flere boligfelt. Disse har tilført kommunen mye kompetanse og mange hyggelige mennesker. Nå har vi et nytt boligfelt. Finere enn noen andre vi kan huske å ha sett. Fladebyåsen ligger idyllisk til ved Haldenvassdraget. Høyt og fritt med store tomter og masse sol og utsikt. Så langt har ti familier valgt å bygge her. Vi har plass til flere. Kanskje er du og dine de neste som velger en etablering i Aremark. I så fall får du vite mer om oss i denne informasjonsavisen. Skulle det være ønskelig med boligtomt andre steder i kommunen, finnes det gode alternativer i Bjørkebekk og etter hvert i Strømsfoss. Stikkordene for Aremark kommune er jord- og skogbruk, natur og friluftsliv. Landbruket er fortsatt fundamentet for næringsaktivitet og bosetting i kommunen. Naturen er mangfoldig med sitt rike plante- og dyreliv. Skogen og sjøene gir mange muligheter til nærhet, stillhet og rekreasjon. Et aktivt friluftsliv gir styrke til både kropp og sjel. Som ordfører forsøker jeg å legge vekt på de ting som styrker fellesskapet og gir oss identitet. Det som ivaretar de gode tradisjonene og bygger videre på det innbyggerne ser som verdifullt. Samtidig har også en liten kommune behov for utvikling og satsing på nye områder. I dag kan kommunen med god samvittighet si at vi har en god skole, et godt barnehagetilbud og en høy kvalitet på eldreomsorgen. Satsingsområder fremover vil være næringsutvikling knyttet til turisme, solrike og eksklusive tomteområder med nærhet til vann, og ikke minst Myrland ungdomsgård hvor ungdommens behov for møteplass og aktivitet kan ivaretas. Nærheten til skole- og IT-byen Halden gir dessuten store muligheter for høy utdannelse og arbeid. Med vennlig hilsen Tore Johansen ordfører Tall og fakta Aremark kommune Kommunesenter: Fossby Areal: 321 kvadratkilometer, (7 prosent dyrket mark, 81 prosent skog og 12 prosent vann, bebygget areal eller annet). Innbyggere: Ordfører: Tore Johansen, KrF Rådmann: Jon Fredrik Olsen. Eldre Andel av befolkning over 80 år: 6,8 prosent. Andel av innbyggere over 80 bosatt på institusjon: 13,3 prosent. Andel av innbyggere over 80 år som mottar hjemmetjenester: 41,8 prosent. Fosbykollen - nytt og moderne anlegg for eldreomsorg. Består av blant annet sykehjem, trygdeleiligheter og helsestasjon. Næringsliv Aremark er en typisk jord- og skogbrukskommune. Mange av bedriftene driver landbruksrelatert næring, som mølle, sagbruk og gårdsturisme. Mange entreprenører driver innen skog, anlegg og transport. I tillegg finnes det håndverkere, plastindustri, campingplasser og tilbud innen handels-, service- og turismenæringene. To tredeler av de sysselsatte i kommunen arbeider i andre kommuner. Nærheten til Halden gjør at majoriteten av de sysselsatte arbeider der. Barn og unge Andel av befolkning 0 17 år: 23,0 prosent. Kommunal barnehage. Barne- og ungdomsskole. Skolefritidsordning. Skolemusikkorps Fritidsklubb. Ungdomsgård Lag og foreninger Geografi Aremark har et areal på 321 kvadratkilometer og grenser til Halden i sør, Rakkestad i vest, Marker i nord og Sverige i øst. Aremark deles på langs av Haldenvassdraget. Kommunen ligger midt mellom Halden og Ørje. Avstanden til begge er cirka 30 kilometer. Det betyr at det er mindre enn 30 minutters kjøring til både E6 og E18, med de muligheter det gir. Til Rakkestad er det ca. 40 km. Aramork Navnet Aremark (Aramork) stammer visstnok fra sjøen Are og navnet Mark, som betyr skog. Navnet Are hentyder til ørn, og det er derfor grunn til å anta at navnet Aremark betyr skogen rundt ørnesjøen. Sverige Aremark grenser i øst til Sverige. Deler av grensen går i innsjøen Stora Lee. Gjennom århundrene har det vært et nært samarbeid mellom Aremark og nabokommunen Dals Ed med tettstedet Nössemark. Mange norsk/- svenske ekteskap har bidratt til sterke familiebånd over grensen. Aremarks grense mot Sverige betyr at spesielle grensependlerregler gjelder for arbeidstakere. Ta kontakt Skulle du ha spørsmål om Aremark kommune. Om boligbygging, servicetilbud, skole, helse. Ja, hva det nå måtte være. Nøl ikke. Ta kontakt med oss. Kommunen har en liten, men svært serviceinnstilt administrasjon. Ring, skriv eller til den du måtte ønske. Under finner du alt du trenger: Aremark kommune Rådhuset, 1798 Aremark Telefon: Telefax: Politisk ledelse: Ordfører Tore Johansen Telefon: Mobil: Administrasjon: Rådmann Jon Fredrik Olsen Telefon: Mobil: jon.fredrik. Regnskapssjef Bjørn Østensvig Telefon: Mobil: aremark. Organisasjons- og økonomistaben: Stabsleder Espen Jaavall Telefon: Mobil: Samfunnsutviklingsstaben Stabsleder Steinar Kløverød Telefon: Mobil: steinar. Fagsjef skog, plan og miljø Jon Gerhard Johansen Telefon: Mobil: Fagsjef jordbruk og vilt Odd Lilleng Telefon: Mobil: aremark. Virksomhetsleder teknisk drift Yngvar Gretland (byggesaksbehandling) Telefon: Mobil: Virksomhet undervisning og skolefritidsordning Aremark skole 1798 Aremark Telefon: Telefaks: aremark. Rektor Andreas Holtan Mobil: Virksomhet helse, sosial og barnevern Virksomhetsleder Atle Andersen Telefon: aremark. Virksomhet barnehage Aremark barnehage 1798 Aremark Tlf.:: Virksomhetsleder Cathrine Gretland Mobil: Virksomhet pleie og omsorg Virksomhetsleder John-Evert Vestbakke Tlf: Mob.: aremark. Virksomhet kultur: Virksomhetsleder Inger Lise Gløboden Telefon: Mobil: aremark. Denne avisen er utgitt av Aremark kommune. Produsert av: Nednor Consulting, Aremark. Foto: Nednor, UV-foto, Fotobanken. Trykk: Halden Arbeiderblad.

3 har han jobbet som lærer. I fjor begynte han i stillingen som rektor. Han trives utmerket i Aremark. En lærer ved Aremark skole bør aldri være redd for å passere en gjeng med elever. Andre steder er det nesten hverdagskost at det oppstår ubehagelige situasjoner mellom lærere og elever. Slik er det ikke her, påpeker han. Aremark skole tilbyr skolefritidsordning (SFO) for barn på første til fjerde klassetrinn. SFO er integrert i skolen og har store lekeområder til rådighet. Aremark SFO har nylig fått skryt av Mattilsynet for et godt og variert kosthold. Elevene på alle de ti klassetrinnene ved Aremark skole trives med hverandre og med lærerstaben. Vi har en flott skole med fine omgivelser, gode ressurser og en hyggelig tone, sier denne gjengen. Bak fra venstre Dan René Andreassen, Madeleine Daffinrud, Jon Fredrik Johansen, inspektør Lillian Hansesætre og rektor Andreas Holtan. Foran fra venstre Madelen Torp Hansen, Silje Synøve Olsen, Line Glimsdal, Ann Helen Fossheim, Karoline Steinsvik, Lotte Lagerholt og Øyvind Haugen. Skolen der alle trives En dag fikk jeg en inspirerende telefon fra en mor som hadde hørt om Aremark skole. Kvinnen og hennes familie bodde et annet sted i fylket. De ville gjerne ha mer informasjon om skolen og vurderte å flytte hit. Nå bor familien i kommunen, nettopp fordi det er så fint å være barn i Aremark, forteller rektor Andreas Holtan. Et lite samfunn Skolen og nærområdet er som et lite samfunn. Det skjer mye også etter skoletid, noe som gjør det lett å holde oversikt. Foreldrene bryr seg ikke bare om egne barn, men også om andres, sier Holtan. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) gjør en god innsats for å styrke dialogen mellom foreldrene og skolen. Det arrangeres møter, og FAU utfører undersøkelser hvor målet er å sørge for en kontinuerlig positiv utvikling ved skolen. Til barnas beste. Aremark skole ligger sentralt til i Fossbyåsen. I samme område ligger barnehagen med sine tre avdelinger, sykehjem og helsesenter. Skolen er kjent for å være svært inkluderende. De som flytter til kommunen og begynner på skolen, blir tatt godt imot fra første dag. Elever og lærere går utmerket sammen. Barna er snille mot hverandre, og jeg tør påstå at de aller, aller fleste gleder seg til å gå på skolen hver eneste dag. Det skjer ofte at sprudlende elever kommer innom kontoret mitt for å fortelle om gleder i hverdagen, smiler den alltid like imøtekommende rektoren. Gode resultater Aremark skole er en forholdsvis liten skole med sine snaut 200 elever. Barneskolen og ungdomsskolen finnes i samme bygningskompleks, men er likevel tydelig atskilt. Dette skaper trygghet for barna og foreldrene. Klassene er små i forhold til andre steder i landet, med et gjennomsnitt på 19 elever per klasse. Slik er det lettere å følge opp hvert barn, noe som tydelig kommer frem i elevenes resultater. Vi har i mange år vært blant de 30 beste skolene i landet. Aremark skole ligger også helt på topp i Østfold. Det er vi stolte av, innrømmer Holtan. Skolefritidsordning Andreas Holtan har lang fartstid ved skolen. Siden Hvorfor trives dere på Aremark skole? Gode ressurser Ved Aremark skole er det totalt 31 ansatte, fordelt på administrasjon, lærere, assistenter og lærlinger. Skoledagen Skoledagen ved Aremark skole starter kl og avsluttes kl De fire laveste klassetrinnene har fri hver onsdag. Data Samtlige klasserom ligger på bakkeplan, og det er svært få korridorer. Alle klasserom og grupperom har tilgang til PC. Samtlige maskiner, bortsett fra 1. klasse, har tilgang til Internett gjennom et lokalt nettverk. Skolen har i tillegg to datatun med til sammen 25 maskiner. I tillegg har kunstog håndverksavdelingen PC er med Internett. Skolebiblioteket er integrert i Folkebiblioteket og har sine lokaler i tilknytning til barneskolen. Biblioteket gir også tilgang til PC med Internett. Svømming Skolen har svømmeundervisning fra 1. klasse og ut 10. klasse. Svømmeundervisningen foregår på Furulund, seks minutters gange fra skolen. SFO Skolefritidsordningen gjelder for elever fra 1. til 4. klasse. For tiden benytter 38 elever seg av ordningen. SFO er åpen hele året, unntatt i juli, fra kl til kl SFO har egne lokaler og store lekeområder ved skolen til disposisjon. For tiden arbeider fem personer ved SFO. Inneværende år koster heltidsplass kr og deltidplass kr per måned. Jonas Hov Svendsen, 6. klasse: Jeg liker meg på Aremark skole fordi jeg har mange venner. Jeg liker friminuttene aller best. Emilie Andersen, 5. klasse: Fordi jeg har mange venner på skolen. Alle i klassen er mine venner, nei alle på hele skolen er venner. Fredrik Halvorsen, 6. klasse: Aremark skole er en fin skole. Vi har snille lærere. Gym og matematikk er det morsomste på skolen. Annie Myrene, 5. klasse: Friminuttene er morsomme, og kunst og håndverk. Lærerne er også veldig greie.

4 4 Fladebyåsen sett fra vestsiden av Aremarksjøen. Hver tomt har egen båtplass på denne flotte brygga. Boligfeltet sett fra bryggeanlegget. Fladebyåsen (i bakgrunnen til høyre), sett fra Skodsbergsundet. Fladebyåsen boligfelt ligger i naturskjønne omgivelser ved Haldenvassdraget. De aller fleste beboerne i Fladebyåsen samlet på ett brett. I bakgrunnen ligger H på skulderen, Ann Helen Skrøvseth, Solbjørg Olsen, Tor Sverre Olsen og Sver Vi kunne Sol hele dagen. Utsikt til vassdraget der Turisten seiler forbi daglig i sommerhalv Egen båtplass som gir oss tilgang til fiske og luftsliv rett utenfor stuedøren. Gangavstand til trum. God og fremtidsrettet infrastruktur i fe Hyggelige naboer. Kan vi ha det bedre? spør b erne i Fladebyåsen boligfelt i Aremark. Magnus Øiestad og Camilla Sande var blant de første som flyttet Fladebyåsen boligfelt. Siden er naboene blitt mange. Hele tiden er de geaktivitet, og hele tiden er salg av tomter et samtaleemne i feltet. De Tomtene i Fladebyåsen er store og nydelig plassert i terrenget.

5 5 aldenvassdraget og speiler seg i solskinnet. Bak fra venstre Dag Vidar Bønøgård, Ann-Kristin Bønøgård, Magnus Øiestad, Camilla Sande, Sverre Pedersen med Mali Pedersen Skrøvseth re Olsen. Foran fra venstre Silje Marie Bønøgård, Stine Helen Bønøgård, Johanna Sande Øiestad, Frode Bergseth, Ane Pedersen Skrøvseth og Ludvig Pedersen Skrøvseth (bak). ikke hatt det bedre! M/S året. frisenltet. eboinn i t bygvoks- ne lurer på hvilke naboer de får. Barna er spente på hvilke nye lekekamerater og klassekamerater de får. Aktiviteten i det siste tyder på at hele Fladebyåsen vil være bygd ut i løpet av få år. Vi unner andre muligheten til å bo slik. Dette er et flott felt. Unikt. Når det står ferdig utbygd, blir det en perle som noen og hver skal få problemer med å kopiere, sier beboerne i Fladebyåsen. Gode boforhold i Aremark Aremark har boligfelt flere steder i kommunen. De eldre feltene er utbygd. Ledige tomter finnes i Fladebyåsen, i Bjørkebekk og i det planlagte feltet Ana i Strømsfoss. Det gis også mulighet for spredt boligbygging. Fladebyåsen: 30 tomter på cirka 1,5 dekar. Ligger på en lav ås mot Aremarksjøen. 500 meter syd for kommunesenteret Fossby. Naturskjønne tomter med gode solforhold, flott utsikt og egen båtplass. Bjørkebekk: Feltet er delvis utbygd. Tomtene er på cirka 1 dekar og ligger usjenert til i skogsterreng, 12 kilometer fra kommunesenteret Fossby, 25 kilometer fra Halden og 1 kilometer fra svenskegrensen. Tomtepris: cirka kr Strømsfoss: Boligfeltet Ana er privat og under planlegging tomter på cirka 1 dekar planlegges. Utbygger er Alf Ulven. Spredt boligbygging: Kommuneplanens arealdel gir omfattende anledning til spredt boligbygging i grendene.

6 6 Helsestasjon Helsestasjonen ligger i tilknytning til skolen og Fosbykollen sykehjem. Stasjonen har kommunelege, helsesøster, legesekretær og helsekonsulent. Tannlegekontoret ligger i Marker Sparebanks gård i sentrum. Aremark: Et godt sted å bo Aremark er et godt sted å bo, sier ungdommene Silje-Kristin Johansen, Malin Sydnes, Marianne Bønøgård, Odd Martin Wiig, Andrea Myrene og Ida Østensvig. Kultursjef Inger Lise Gløboden er naturligvis helt enig. Mange av dem som bor i Aremark gir uttrykk for at de har lyst til å bo her resten av livet. Kulturskole Kultur-/musikkskolen i Aremark tilbyr undervisning i piano, orgel, gitar, blåseinstrumenter og akvarellmaling. Rikt kulturliv I Aremark finnes et allsidig kulturliv med mange lag og foreninger med ulike interessefelt. Samlet gir de et godt aktivitetstilbud til både voksne og barn. Aremark kommune har bibliotek, svømmehall, fritidsklubb og bygdekino. Kulturetaten bidrar også til ulike underholdningstilbud. Kommunen har møllemuseum og kunstgalleri i Strømsfoss mølle. Arebekken bygdetun og Arestad gamle prestegård eies og drives av historielaget. Bøensæter husmannsgrend er et unikt eksempel på husmannskulturen i Østfold. Bøensæter framstår i dag som en levende husmannsplass med husdyr og helårs bosetting i et restaurert kulturlandskap slik det framsto ved århundreskiftet. Bøensæter kan leies til møter, kursvirksomhet og overnattinger for privatpersoner, foreninger og skoleklasser. Hvorfor trives du i Aremark? Det er veldig sosialt i Aremark. På andre skoler, i Halden for eksempel, er det vanlig at to og to går sammen. Da blir det lett små gjenger. Her omgås alle med hverandre, forklarer Ida Østensvig. Både hun og Silje- Kristin Johansen har lyst til å bo i bygda også når de blir voksne. Kanskje jeg flytter for en periode for å utdanne meg, men jeg vil at barna mine skal vokse opp her, sier Silje- Kristin Johansen. Ungdomsgård Kommunen tar seg godt av ungdommen i Aremark. I fjor ble det investert i en egen Malin Sydnes (fra venstre), Andrea Myrene, Silje-Kristin Johansen, Odd Martin Wiig, Ida Østensvig, Marianne Bønøgaard og kultursjef Inger Lise Gløboden (sittende) synes det er godt å bo i Aremark. ungdomsgård, Myrland. Der får ungdommen muligheten til å bruke sine kreative evner for å skape sitt eget. Vårt mål er at ungdommen skal bruke fantasien og finne på massevis av spennende aktiviteter. Både bolighuset og låven får de benytte. Jordene vil etter hvert også tas i bruk. Ungdommen har allerede kommet med mange gode ideer. Blant annet vil det bak huset anlegges en sandvolleyballbane, forteller Inger Lise Gløboden. I tillegg til at gården på generell basis vil bli benyttet av bygdas unge, skal også flere lag og foreninger ha sin base der. Deriblant fritidsklubben og Aremark Bygdeungdomslag. Trygge omgivelser Gjennom ungdomsgården kan de unge stå sammen og jobbe mot et felles mål. De vil skape aktiviteter selv og på den måten styrke samholdet. Vi tror dette kommer til å bli et samlingssted for ungdommen i Aremark. Alle skal kunne finne noe av interesse. Dette kan være med på å skape en ny ungdomskultur i Aremark, sier Gløboden. Alltid like optimistisk fortsetter hun: Her i bygda er det en tradisjon å ta vare på hverandre. Alle kjenner hverandre, og barna vokser opp i gode og trygge omgivelser. Vi håper og tror at satsingen på Myrland ungdomsgård vil styrke identiteten ytterligere. Martin Myrene: Alt er bra i Aremark. Særlig følelsen av frihet å kunne gjøre akkurat som en vil! Tommy Solberg: Jeg mener Aremark er et veldig godt og trygt sted for barn å vokse opp. Madeleine Daffinrud: I Aremark er det godt miljø, og det er fint å bo her. Jan Michael Lervik: Det er bra å bo i Aremark. Og moro å henge på «Fina». Jeg vil bo her resten av livet.

7 7 Familien Olsen fra Råde visste lite om Aremark: Storkoser seg i Fladebyåsen Sverre, Solbjørg og Tor Sverre Olsen fra Råde sikret seg en flott tomt i Fladebyåsen i Aremark. Nå er huset på plass, og familien stortrives i sin nye hjemkommune, selv om de ikke har flyttet permanent inn ennå. Ni tomter er i skrivende stund solgt i Fladebyåsen. Innen dette leses er tallet tosifret. Ikke så rart, for maken til naturskjønne omgivelser og solrik beliggenhet finnes knapt noe sted. At samtlige tomter har egen båtplass og ligger bare noen titalls meter fra vakre Haldenvassdraget gjør boligfeltet til noe helt spesielt. Hvorfor valgte familien Olsen å bygge hus i Aremark? Sverre Olsen tenker seg om før han svarer: Vår datter jobber i TV Østfold. Hun snakket med alle ordførerne i fylket, og på den måten kom hun også i kontakt med ordføreren i Aremark. Han skrøt veldig av bygda og boligfeltet Fladebyåsen. Vi bestemte oss for å ta en titt. Dermed var frøet sådd for familien Olsen fra Råde. Trives i Aremark De kjøpte tomt i Fladebyåsen. Med på kjøpet fikk de en vakker utsikt over Aremarksjøen og en nydelig ettermiddagssol over Skodsbergåsen. Det er kort vei til Aremark sentrum. Nyanlagt gang- og sykkelsti gjør det trygt for store og små. I sentrum finnes det blant annet butikker, post, bank, bensinstasjon, diverse servicebedrifter og rådhus. Her er også barne- og ungdomsskole, barnehage, helsestasjon, eldresenter, idrettsanlegg og et stort samfunnshus med svømmehall. Vi trives veldig godt her, og gleder oss til å flytte inn, sier Sverre og Solbjørg Olsen. Så fort vi har mulighet reiser vi til Aremark. I 2007 flytter vi inn på ordentlig. Da er Tor Sverre ferdig på ungdomsskolen. Familien Olsen fra Råde har bygd seg hus i Fladebyåsen i Aremark. Sverre, Tor Sverre og Solbjørg stortrives. Familien elsker friluftsliv og innrømmer at de knapt kunne fått et bedre sted å bo. Elsker friluftsliv Familien har fire barn. Bare minstemann bor hjemme. Tor Sverre elsker friluftsliv. Akkurat det var et viktig argument for å velge Aremark. Muligheten for friluftsliv rett utenfor stuedøren er unik, sier Sverre Olsen. Hver gang vi må reise hjem til Råde vil Tor Sverre helst bli igjen her i det nye huset, sier Sverre senior. Familien forteller at de kun har positive erfaringer med Aremark kommune. Vi sendte en e-post til kommunen for å spørre om å få søppeldunk ved det nye huset. Neste gang vi kom var den på plass. Dette er bare ett av flere lignende eksempler. Familien Olsen nyter dagene utendørs eller i sin lyse, fine stue. Utsikten til vannet er formidabel. Det er så koselig å se M/S Turisten seile forbi her. Passasjerene vinker og smiler. Og vi vinker tilbake. Det gjør alle her på feltet. Barnehage til alle Store og små koser seg i Aremark barnehage. Moderne lokaler og skogen som nærmeste nabo. Aremark kommunale barnehage ligger sentralt til i Fosbyåsen, kun et steinkast fra barne- og ungdomsskolen, helsesenter og Fosbykollen eldresenter. Barnehagen teller tre avdelinger, inkludert småbarnavdeling. Vi har 65 barn og 11 årsverk her i barnehagen, opplyser Veronica Nordgaard, konstituert styrer i barnehagen. Nærmiljøet byr på gode turmuligheter i skogen, en ressurs man benytter seg flittig av. I disse trygge omgivelsene får barna gode oppvekstvilkår.

8 Jeg har aldri sett et mer komplett boligfelt Ved inngangen til Fladebyåsen står dette skiltet. I postkassen ligger prospektene. Der kan interesserte få en mer detaljert oversikt over tomtetilbudet, sier Jan Gunnar Lilledal. Ingen vet mer om det lokale boligmarkedet enn Jan Gunnar Lilledal. I over 30 år har han vært eiendomsmegler i Halden. Ingen har større troverdighet i bransjen enn ham. Privat er han en ildsjel innen det lokale idretts- og friluftsliv. Lilledal er en mann verd å lytte til. Om Fladebyåsen i Aremark sier han: Jeg har aldri sett et flottere og mer komplett boligfelt. Nå skryter du vel fordi du blir bedt om det? Nei, du får meg ikke til å skryte på oppfordring. Det er kortsiktig å skryte mer enn det er dekning for. Jeg har drevet i denne bransjen så lenge at jeg har en klar formening om hva som er bra og hva som ikke er det. Det unike med Fladebyåsen er nærheten til det flotte Haldenvassdraget og ikke minst egne båtplasser som følger med alle tomtene. Det er første gang jeg har vært borti et felt meg egen båtplass. Tenk deg å ha båten et steinkast fra verandaen, ved et moderne bryggeanlegg, lunt beliggende i Haldenvassdraget. Kan du få det mer idyllisk?, sier Lilledal. Store tomter Helt spesielt for Fladebyåsen er også tomtestørrelsen. Den minste er godt over målet. Den største det dobbelte. I Aremark er det god plass. Kommunen har valgt helt riktig strategi når det blir lagt ut et boligfelt med store tomter. Folk i Aremark vil ha det romslig. Det får de i Fladebyåsen, sier Jan Gunnar Lilledal. Særpreg Her er det også rom for å bygge det huset du vil ha. Det er få begrensninger. Allerede er det stor variasjon på feltet. Du kan legge huset lavt i terrenget eller høyt og fritt. Du har sol fra morgenkaffen til kveldskosen. Det er skjermet gang og sykkelsti de fem hundre meterne inn til sentrum. Og det er bare tjue minutters kjøring til Halden. Alt dette for en tomtepris som ligger en kvart million under hva du må betale i Halden. Det vil overraske meg stort om ikke dette feltet er bygget ut i løpet av kort tid. Den muligheten Fladebyåsen gir vil neppe dukke opp på mange år, sier Jan Gunnar Lilledal. Eiendomsmegler Jan Gunnar Lilledal har 30 års erfaring i bransjen. Fladebyåsen, med sin solrike beliggenhet og egen båtplass til hver tomt, er helt unik, sier han. Tomannsboliger Byggmesterfirmaet Gjødalstuen og Moen i Halden har kjøpt to tomter i Fladebyåsen. Der skal det settes opp to vertikaldelte tomannsboliger for salg. Det blir lettstelte boliger for folk som selv ikke ønsker å bygge. Nøkkelen i døren. Et veldig fint tilbud som gjør feltet komplett, sier Jan Gunnar Lilledal. Fladebyåsen Aremark Flotte tomter med båtplass og utsikt mod Skodsbergsundet Prisantydning eiertomt: Fra kr omk. Prisantydning festetomt: Fra kr omk

Grenseland AVISA. Endelig sommerferie! Ørje-Suksess for 60-tallet. Familiebedrift På offensiven. Portrettet side 6 og 7. samarbeid lønner seg

Grenseland AVISA. Endelig sommerferie! Ørje-Suksess for 60-tallet. Familiebedrift På offensiven. Portrettet side 6 og 7. samarbeid lønner seg Nr. 3 Juni 2008 Endelig sommerferie! Grenseland AVISA Et møtested for Aremark Marker Rømskog Femteklassingene på Rømskog skole gleder seg til sommerferien. Da skal de reise, fiske og bare kose seg. S side

Detaljer

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK Nr. 8 September 2011 Grenseland AVISA et møtested FOr AremArK marker rømskog LAKK I RØMSKOG Nå kan du få fikset lakken lokalt! Side 13 KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT Knut eng, som startet Norsk Lettmetall, var

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG Nr. 11 November 2009 ole på Haug Grenseland AVISA ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG ole Svendsby «styrer» arbeidet med den gamle, restaurerte «Turisten». Side 6 og 7 moro med korps Det er både sosialt

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FOr aremark MarKEr rømskog. Tradisjoner lever videre

AVISA. ET MØTESTED FOr aremark MarKEr rømskog. Tradisjoner lever videre Grenseland AVISA Nr. 2 april 2012 ET MØTESTED FOr aremark MarKEr rømskog BeStefAr PÅ HeltiD Tor Fjeld har blitt pensjonist. Side 6 og 7 PÅSKeKriM PÅ BrUget Marker Teaterselskap setter opp «Mord over en

Detaljer

AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG

AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Nr. 2 mars 2009 trives i rømskog Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Kjøkkensjefen på Zen Resort & Spa, Wolfgang Løwenherz, trives godt som nybakt rømsjing. Side 6 og 7 bil og Lakk

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Mye for pengene Oppvekstvilkår Friluftsliv BYGG OG BO BEDRE. på Bjørkelangen

Mye for pengene Oppvekstvilkår Friluftsliv BYGG OG BO BEDRE. på Bjørkelangen Tema: Mye for pengene Oppvekstvilkår Friluftsliv BYGG OG BO BEDRE på Bjørkelangen UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE UTBYGGERE Utgave 1 2 Fredag 20. juni 2014 - Bygg og bo bedre

Detaljer

Grenseland. Fange-flis Ørjesenteret får nytt liv når Pikeværelset, PABs Pizza og Interflora åpner dørene i nyoppussede lokaler.

Grenseland. Fange-flis Ørjesenteret får nytt liv når Pikeværelset, PABs Pizza og Interflora åpner dørene i nyoppussede lokaler. Nr. 3 Mars 2010 Gleder seg til masse fri Grenseland AVISA Et møtested for Aremark Marker Rømskog Rådmann Magne Barane ser frem til å lese noe annet enn dokumenter når han går av med pensjon. S side 6 og

Detaljer

Grenseland AVISA. Hjertevarme i Torsdagsklubben

Grenseland AVISA. Hjertevarme i Torsdagsklubben Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Hjertevarme i Torsdagsklubben I ti år har Torsdagsklubben i Ørje sørget for at markinger, rømsjinger og eidsberginger med spesielle behov har hatt

Detaljer

AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG

AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Nr. 1 Januar 2009 akupunktur i aremark Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Unn Merete Lie driver med akupunktur og massasje. Side 6 og 7 MØTe for folket Mange rømsjinger møtte opp på

Detaljer

Velkommen til Grenseland!

Velkommen til Grenseland! Sommer i Nr. 5 Juni 2009 Grenseland Et møtested for Aremark Marker Rømskog Dronningen seiler! Etter tolv år med restaurering er D/S «Turisten» på vannet. Dette bildet er fra den aller første turen for

Detaljer

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Nr. 1 Januar 2011 aremark best PÅ fair Play Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Aremark IF er langt fra størst i Østfold, men kanskje viktigst, sa Per Ravn Omdal, som kom til Aremark

Detaljer

AVISA. Kanalmuseet har noen nyheter å by på også i år. side 14 og 15. Butikken i Rømskog

AVISA. Kanalmuseet har noen nyheter å by på også i år. side 14 og 15. Butikken i Rømskog Nr. 4 mai 2009 Klar for høysesongen Grenseland AVISA Et møtested for Aremark Marker Rømskog Kanalmuseet har noen nyheter å by på også i år. side 14 og 15 Arbeidsuke på skolen Oda Skolleborg har i arbeidsuka

Detaljer

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG NR. 7 SEPTEMBER 2013 ambisjoner og Humør Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Grenselands nye jordbrukssjef Ole Eide er en blid trønder med glimt i øyet. Men bak glimtet finner vi en

Detaljer

Grenseland AVISA FESTLIG HJEMKOMST BRANNTÅRNET I RØMSKOG SVILLER FRA ØRJE FOLK OG BILER I FOSSEN. Neste avis kommer 18. september. Nr.

Grenseland AVISA FESTLIG HJEMKOMST BRANNTÅRNET I RØMSKOG SVILLER FRA ØRJE FOLK OG BILER I FOSSEN. Neste avis kommer 18. september. Nr. Nr. 7 August 2009 FESTLIG HJEMKOMST Det var stor stas da D/S «Turisten» kom hjem til Aremark og Ørje. Side 6 og 7 Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Hyggelig på «Kanallekene» Lokale

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG NR. 4 Mai 2013 motor i ARemARk Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG «Alt som durer» var på plass i Aremark sentrum under Vårmønstringen 2013. arrangementet ble en formidabel suksess,

Detaljer

våg å ta spranget! Finnes eventyret rett utenfor Oslogryta? Drømmen om gård på landet møt familien som fikk drømmen oppfylt Damenes Hønefoss

våg å ta spranget! Finnes eventyret rett utenfor Oslogryta? Drømmen om gård på landet møt familien som fikk drømmen oppfylt Damenes Hønefoss Utgave 3 2013 Informasjonsmagasin om Ringeriksregionen Drømmen om gård på landet møt familien som fikk drømmen oppfylt Damenes Hønefoss det lille ekstra får du på kjøpet Finnes eventyret rett utenfor Oslogryta?

Detaljer

AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG. Høyt til værs i Rødenes

AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG. Høyt til værs i Rødenes nr. 7 August 2010 finn WAHl fortsatt travel Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Gamlelensmann Finn Wahl i Marker er for lengst pensjonist, men den blide og omgjengelige mannen er travel

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

På vei mot VI-følelsen

På vei mot VI-følelsen På vei mot VI-følelsen Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune 1 Rapport fra gruppesamtaler med ansatte i Trysil kommune Omdømmeprosjektet i Trysil Av: Erik Larsen Innhold: Hovedkapitler i rapporten:

Detaljer

DRØMMEN OM HEMMINGSTAD KULTURTILBUD I NÆROMRÅDET TRENDER OG INTERIØR BOLIGINFORMASJON

DRØMMEN OM HEMMINGSTAD KULTURTILBUD I NÆROMRÅDET TRENDER OG INTERIØR BOLIGINFORMASJON Endelig hjemme et magasin for hemmingstad gård 2012 DRØMMEN OM HEMMINGSTAD KULTURTILBUD I NÆROMRÅDET TRENDER OG INTERIØR BOLIGINFORMASJON nytt boligfelt i haugesund, les mer Endelig hjemme 4 - Endelig

Detaljer

KUNSTNERCaMP SLUSEFESTiVaL VaSSENDGUTaNE SKaL SKaPE LiV all OVER again i ØRJE KUNST i STRØMSFOSS MØLLE arrangementsoversikt

KUNSTNERCaMP SLUSEFESTiVaL VaSSENDGUTaNE SKaL SKaPE LiV all OVER again i ØRJE KUNST i STRØMSFOSS MØLLE arrangementsoversikt Grenseland ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG KUNSTNERCaMP SLUSEFESTiVaL VaSSENDGUTaNE SKaL SKaPE LiV all OVER again i ØRJE KUNST i STRØMSFOSS MØLLE arrangementsoversikt... og mye, mye mer... Nr. 4

Detaljer

Grenseland AVISA. Den perfekte vinteren NY LEDER FISKEFEST FELLESPLAN

Grenseland AVISA. Den perfekte vinteren NY LEDER FISKEFEST FELLESPLAN NR. 1 FEBRUAR 2014 NY LEDER Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Anne Berit Sande Olavesen er ny leder av ungdomsklubben Myrland i Aremark. Hun tok over i januar og er allerede godt

Detaljer

AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG. Jul i Grenseland

AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG. Jul i Grenseland Nr. 6 November 2008 trives i marker Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Markerordfører Stein Erik Lauvås drømmer om en dag å få seg en seilbåt. Side 6 og 7 bra tilbud for UNGdom Det

Detaljer

AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG. portretter i Ørje

AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG. portretter i Ørje Nr. 4 April 2010 LITT AfRIkA I AReMARk Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Julie Nambudye flyttet fra Uganda til Aremark for å bo sammen med ektemannen Knut Magnus Kirkerød. Side 6

Detaljer

HaldenMagasinet. Positiv næringsutvikling Kirkesang for de minste FULL FART PÅ DOMINO YDMYK OG SPENT ORDFØRER

HaldenMagasinet. Positiv næringsutvikling Kirkesang for de minste FULL FART PÅ DOMINO YDMYK OG SPENT ORDFØRER HaldenMagasinet ET INFORMASJONSBLAD FRA HALDEN KOMMUNE OKTOBER 2011 FULL FART PÅ DOMINO YDMYK OG SPENT ORDFØRER Positiv næringsutvikling Kirkesang for de minste 2 HaldenMagasinet Næringsliv og kultur Neste

Detaljer

Grenseland AVISA. Verdens beste skisprinter hedret Side 6. utvekslingsstudenter. Stortrives i Aremark. trevarer fra ørje. Tradisjonell barking

Grenseland AVISA. Verdens beste skisprinter hedret Side 6. utvekslingsstudenter. Stortrives i Aremark. trevarer fra ørje. Tradisjonell barking Nr. 2 April 2008 utvekslingsstudenter Grenseland AVISA Et møtested for Aremark Marker Rømskog Les om utvekslingsstudentene Carmen og Birthe, som bor hos vertsfamilier i henholdsvis Aremark og Rødenes i

Detaljer

HaldenMagasinet. Viktig avtale for Halden. Trives som lærling. Flott skole i Tistedal FRIVILLIGE SPRER GLEDE

HaldenMagasinet. Viktig avtale for Halden. Trives som lærling. Flott skole i Tistedal FRIVILLIGE SPRER GLEDE HaldenMagasinet ET INFORMASJONSBLAD FRA HALDEN KOMMUNE SEPTEMBER 2010 Viktig avtale for Halden Trives som lærling FRIVILLIGE SPRER GLEDE Flott skole i Tistedal 2 HaldenMagasinet kulturbyen Halden Utgivelsesplan

Detaljer