FLADEBYÅSEN BOLIGFELT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLADEBYÅSEN BOLIGFELT"

Transkript

1 BO TRYGT OG GODT I AREMARK FLADEBYÅSEN BOLIGFELT Les om: Aremark Trygg oppvekst Godt ungdomsmiljø Skolen der alle trives Bygg og bo i Aremark Flott natur for friluftsliv Vakrere boligfelt finnes knapt noe sted. Sol hele dagen. Utsikt til Haldenvassdraget. Egen båtplass. Et eldorado for barn. Kort vei til sentrum, til Halden og til Sverige. Kan vi få det bedre? Og det er plass til flere i Fladebyåsen, sier de som allerede bor her.

2 2 Ordfører Tore Johansen: Velkommen til oss Det er alltid hyggelig å ønske velkommen til Aremark kommune. Enten du kommer hit som gjest eller har planer om å etablere deg i vår kommune. Den avisen du nå har foran deg henvender seg i første rekke til sistnevnte kategori. Vi vil gjerne ha flere innbyggere i Aremark. For det blir med oss som med små barn; når vi har noe vi er stolte av, vil vi gjerne dele det med andre. Og vi som bor i Aremark er oppriktig stolte av kommunen vår. Gjennom årene har Aremark bygget ut flere boligfelt. Disse har tilført kommunen mye kompetanse og mange hyggelige mennesker. Nå har vi et nytt boligfelt. Finere enn noen andre vi kan huske å ha sett. Fladebyåsen ligger idyllisk til ved Haldenvassdraget. Høyt og fritt med store tomter og masse sol og utsikt. Så langt har ti familier valgt å bygge her. Vi har plass til flere. Kanskje er du og dine de neste som velger en etablering i Aremark. I så fall får du vite mer om oss i denne informasjonsavisen. Skulle det være ønskelig med boligtomt andre steder i kommunen, finnes det gode alternativer i Bjørkebekk og etter hvert i Strømsfoss. Stikkordene for Aremark kommune er jord- og skogbruk, natur og friluftsliv. Landbruket er fortsatt fundamentet for næringsaktivitet og bosetting i kommunen. Naturen er mangfoldig med sitt rike plante- og dyreliv. Skogen og sjøene gir mange muligheter til nærhet, stillhet og rekreasjon. Et aktivt friluftsliv gir styrke til både kropp og sjel. Som ordfører forsøker jeg å legge vekt på de ting som styrker fellesskapet og gir oss identitet. Det som ivaretar de gode tradisjonene og bygger videre på det innbyggerne ser som verdifullt. Samtidig har også en liten kommune behov for utvikling og satsing på nye områder. I dag kan kommunen med god samvittighet si at vi har en god skole, et godt barnehagetilbud og en høy kvalitet på eldreomsorgen. Satsingsområder fremover vil være næringsutvikling knyttet til turisme, solrike og eksklusive tomteområder med nærhet til vann, og ikke minst Myrland ungdomsgård hvor ungdommens behov for møteplass og aktivitet kan ivaretas. Nærheten til skole- og IT-byen Halden gir dessuten store muligheter for høy utdannelse og arbeid. Med vennlig hilsen Tore Johansen ordfører Tall og fakta Aremark kommune Kommunesenter: Fossby Areal: 321 kvadratkilometer, (7 prosent dyrket mark, 81 prosent skog og 12 prosent vann, bebygget areal eller annet). Innbyggere: Ordfører: Tore Johansen, KrF Rådmann: Jon Fredrik Olsen. Eldre Andel av befolkning over 80 år: 6,8 prosent. Andel av innbyggere over 80 bosatt på institusjon: 13,3 prosent. Andel av innbyggere over 80 år som mottar hjemmetjenester: 41,8 prosent. Fosbykollen - nytt og moderne anlegg for eldreomsorg. Består av blant annet sykehjem, trygdeleiligheter og helsestasjon. Næringsliv Aremark er en typisk jord- og skogbrukskommune. Mange av bedriftene driver landbruksrelatert næring, som mølle, sagbruk og gårdsturisme. Mange entreprenører driver innen skog, anlegg og transport. I tillegg finnes det håndverkere, plastindustri, campingplasser og tilbud innen handels-, service- og turismenæringene. To tredeler av de sysselsatte i kommunen arbeider i andre kommuner. Nærheten til Halden gjør at majoriteten av de sysselsatte arbeider der. Barn og unge Andel av befolkning 0 17 år: 23,0 prosent. Kommunal barnehage. Barne- og ungdomsskole. Skolefritidsordning. Skolemusikkorps Fritidsklubb. Ungdomsgård Lag og foreninger Geografi Aremark har et areal på 321 kvadratkilometer og grenser til Halden i sør, Rakkestad i vest, Marker i nord og Sverige i øst. Aremark deles på langs av Haldenvassdraget. Kommunen ligger midt mellom Halden og Ørje. Avstanden til begge er cirka 30 kilometer. Det betyr at det er mindre enn 30 minutters kjøring til både E6 og E18, med de muligheter det gir. Til Rakkestad er det ca. 40 km. Aramork Navnet Aremark (Aramork) stammer visstnok fra sjøen Are og navnet Mark, som betyr skog. Navnet Are hentyder til ørn, og det er derfor grunn til å anta at navnet Aremark betyr skogen rundt ørnesjøen. Sverige Aremark grenser i øst til Sverige. Deler av grensen går i innsjøen Stora Lee. Gjennom århundrene har det vært et nært samarbeid mellom Aremark og nabokommunen Dals Ed med tettstedet Nössemark. Mange norsk/- svenske ekteskap har bidratt til sterke familiebånd over grensen. Aremarks grense mot Sverige betyr at spesielle grensependlerregler gjelder for arbeidstakere. Ta kontakt Skulle du ha spørsmål om Aremark kommune. Om boligbygging, servicetilbud, skole, helse. Ja, hva det nå måtte være. Nøl ikke. Ta kontakt med oss. Kommunen har en liten, men svært serviceinnstilt administrasjon. Ring, skriv eller til den du måtte ønske. Under finner du alt du trenger: Aremark kommune Rådhuset, 1798 Aremark Telefon: Telefax: Politisk ledelse: Ordfører Tore Johansen Telefon: Mobil: Administrasjon: Rådmann Jon Fredrik Olsen Telefon: Mobil: jon.fredrik. Regnskapssjef Bjørn Østensvig Telefon: Mobil: aremark. Organisasjons- og økonomistaben: Stabsleder Espen Jaavall Telefon: Mobil: Samfunnsutviklingsstaben Stabsleder Steinar Kløverød Telefon: Mobil: steinar. Fagsjef skog, plan og miljø Jon Gerhard Johansen Telefon: Mobil: Fagsjef jordbruk og vilt Odd Lilleng Telefon: Mobil: aremark. Virksomhetsleder teknisk drift Yngvar Gretland (byggesaksbehandling) Telefon: Mobil: Virksomhet undervisning og skolefritidsordning Aremark skole 1798 Aremark Telefon: Telefaks: aremark. Rektor Andreas Holtan Mobil: Virksomhet helse, sosial og barnevern Virksomhetsleder Atle Andersen Telefon: aremark. Virksomhet barnehage Aremark barnehage 1798 Aremark Tlf.:: Virksomhetsleder Cathrine Gretland Mobil: Virksomhet pleie og omsorg Virksomhetsleder John-Evert Vestbakke Tlf: Mob.: aremark. Virksomhet kultur: Virksomhetsleder Inger Lise Gløboden Telefon: Mobil: aremark. Denne avisen er utgitt av Aremark kommune. Produsert av: Nednor Consulting, Aremark. Foto: Nednor, UV-foto, Fotobanken. Trykk: Halden Arbeiderblad.

3 har han jobbet som lærer. I fjor begynte han i stillingen som rektor. Han trives utmerket i Aremark. En lærer ved Aremark skole bør aldri være redd for å passere en gjeng med elever. Andre steder er det nesten hverdagskost at det oppstår ubehagelige situasjoner mellom lærere og elever. Slik er det ikke her, påpeker han. Aremark skole tilbyr skolefritidsordning (SFO) for barn på første til fjerde klassetrinn. SFO er integrert i skolen og har store lekeområder til rådighet. Aremark SFO har nylig fått skryt av Mattilsynet for et godt og variert kosthold. Elevene på alle de ti klassetrinnene ved Aremark skole trives med hverandre og med lærerstaben. Vi har en flott skole med fine omgivelser, gode ressurser og en hyggelig tone, sier denne gjengen. Bak fra venstre Dan René Andreassen, Madeleine Daffinrud, Jon Fredrik Johansen, inspektør Lillian Hansesætre og rektor Andreas Holtan. Foran fra venstre Madelen Torp Hansen, Silje Synøve Olsen, Line Glimsdal, Ann Helen Fossheim, Karoline Steinsvik, Lotte Lagerholt og Øyvind Haugen. Skolen der alle trives En dag fikk jeg en inspirerende telefon fra en mor som hadde hørt om Aremark skole. Kvinnen og hennes familie bodde et annet sted i fylket. De ville gjerne ha mer informasjon om skolen og vurderte å flytte hit. Nå bor familien i kommunen, nettopp fordi det er så fint å være barn i Aremark, forteller rektor Andreas Holtan. Et lite samfunn Skolen og nærområdet er som et lite samfunn. Det skjer mye også etter skoletid, noe som gjør det lett å holde oversikt. Foreldrene bryr seg ikke bare om egne barn, men også om andres, sier Holtan. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) gjør en god innsats for å styrke dialogen mellom foreldrene og skolen. Det arrangeres møter, og FAU utfører undersøkelser hvor målet er å sørge for en kontinuerlig positiv utvikling ved skolen. Til barnas beste. Aremark skole ligger sentralt til i Fossbyåsen. I samme område ligger barnehagen med sine tre avdelinger, sykehjem og helsesenter. Skolen er kjent for å være svært inkluderende. De som flytter til kommunen og begynner på skolen, blir tatt godt imot fra første dag. Elever og lærere går utmerket sammen. Barna er snille mot hverandre, og jeg tør påstå at de aller, aller fleste gleder seg til å gå på skolen hver eneste dag. Det skjer ofte at sprudlende elever kommer innom kontoret mitt for å fortelle om gleder i hverdagen, smiler den alltid like imøtekommende rektoren. Gode resultater Aremark skole er en forholdsvis liten skole med sine snaut 200 elever. Barneskolen og ungdomsskolen finnes i samme bygningskompleks, men er likevel tydelig atskilt. Dette skaper trygghet for barna og foreldrene. Klassene er små i forhold til andre steder i landet, med et gjennomsnitt på 19 elever per klasse. Slik er det lettere å følge opp hvert barn, noe som tydelig kommer frem i elevenes resultater. Vi har i mange år vært blant de 30 beste skolene i landet. Aremark skole ligger også helt på topp i Østfold. Det er vi stolte av, innrømmer Holtan. Skolefritidsordning Andreas Holtan har lang fartstid ved skolen. Siden Hvorfor trives dere på Aremark skole? Gode ressurser Ved Aremark skole er det totalt 31 ansatte, fordelt på administrasjon, lærere, assistenter og lærlinger. Skoledagen Skoledagen ved Aremark skole starter kl og avsluttes kl De fire laveste klassetrinnene har fri hver onsdag. Data Samtlige klasserom ligger på bakkeplan, og det er svært få korridorer. Alle klasserom og grupperom har tilgang til PC. Samtlige maskiner, bortsett fra 1. klasse, har tilgang til Internett gjennom et lokalt nettverk. Skolen har i tillegg to datatun med til sammen 25 maskiner. I tillegg har kunstog håndverksavdelingen PC er med Internett. Skolebiblioteket er integrert i Folkebiblioteket og har sine lokaler i tilknytning til barneskolen. Biblioteket gir også tilgang til PC med Internett. Svømming Skolen har svømmeundervisning fra 1. klasse og ut 10. klasse. Svømmeundervisningen foregår på Furulund, seks minutters gange fra skolen. SFO Skolefritidsordningen gjelder for elever fra 1. til 4. klasse. For tiden benytter 38 elever seg av ordningen. SFO er åpen hele året, unntatt i juli, fra kl til kl SFO har egne lokaler og store lekeområder ved skolen til disposisjon. For tiden arbeider fem personer ved SFO. Inneværende år koster heltidsplass kr og deltidplass kr per måned. Jonas Hov Svendsen, 6. klasse: Jeg liker meg på Aremark skole fordi jeg har mange venner. Jeg liker friminuttene aller best. Emilie Andersen, 5. klasse: Fordi jeg har mange venner på skolen. Alle i klassen er mine venner, nei alle på hele skolen er venner. Fredrik Halvorsen, 6. klasse: Aremark skole er en fin skole. Vi har snille lærere. Gym og matematikk er det morsomste på skolen. Annie Myrene, 5. klasse: Friminuttene er morsomme, og kunst og håndverk. Lærerne er også veldig greie.

4 4 Fladebyåsen sett fra vestsiden av Aremarksjøen. Hver tomt har egen båtplass på denne flotte brygga. Boligfeltet sett fra bryggeanlegget. Fladebyåsen (i bakgrunnen til høyre), sett fra Skodsbergsundet. Fladebyåsen boligfelt ligger i naturskjønne omgivelser ved Haldenvassdraget. De aller fleste beboerne i Fladebyåsen samlet på ett brett. I bakgrunnen ligger H på skulderen, Ann Helen Skrøvseth, Solbjørg Olsen, Tor Sverre Olsen og Sver Vi kunne Sol hele dagen. Utsikt til vassdraget der Turisten seiler forbi daglig i sommerhalv Egen båtplass som gir oss tilgang til fiske og luftsliv rett utenfor stuedøren. Gangavstand til trum. God og fremtidsrettet infrastruktur i fe Hyggelige naboer. Kan vi ha det bedre? spør b erne i Fladebyåsen boligfelt i Aremark. Magnus Øiestad og Camilla Sande var blant de første som flyttet Fladebyåsen boligfelt. Siden er naboene blitt mange. Hele tiden er de geaktivitet, og hele tiden er salg av tomter et samtaleemne i feltet. De Tomtene i Fladebyåsen er store og nydelig plassert i terrenget.

5 5 aldenvassdraget og speiler seg i solskinnet. Bak fra venstre Dag Vidar Bønøgård, Ann-Kristin Bønøgård, Magnus Øiestad, Camilla Sande, Sverre Pedersen med Mali Pedersen Skrøvseth re Olsen. Foran fra venstre Silje Marie Bønøgård, Stine Helen Bønøgård, Johanna Sande Øiestad, Frode Bergseth, Ane Pedersen Skrøvseth og Ludvig Pedersen Skrøvseth (bak). ikke hatt det bedre! M/S året. frisenltet. eboinn i t bygvoks- ne lurer på hvilke naboer de får. Barna er spente på hvilke nye lekekamerater og klassekamerater de får. Aktiviteten i det siste tyder på at hele Fladebyåsen vil være bygd ut i løpet av få år. Vi unner andre muligheten til å bo slik. Dette er et flott felt. Unikt. Når det står ferdig utbygd, blir det en perle som noen og hver skal få problemer med å kopiere, sier beboerne i Fladebyåsen. Gode boforhold i Aremark Aremark har boligfelt flere steder i kommunen. De eldre feltene er utbygd. Ledige tomter finnes i Fladebyåsen, i Bjørkebekk og i det planlagte feltet Ana i Strømsfoss. Det gis også mulighet for spredt boligbygging. Fladebyåsen: 30 tomter på cirka 1,5 dekar. Ligger på en lav ås mot Aremarksjøen. 500 meter syd for kommunesenteret Fossby. Naturskjønne tomter med gode solforhold, flott utsikt og egen båtplass. Bjørkebekk: Feltet er delvis utbygd. Tomtene er på cirka 1 dekar og ligger usjenert til i skogsterreng, 12 kilometer fra kommunesenteret Fossby, 25 kilometer fra Halden og 1 kilometer fra svenskegrensen. Tomtepris: cirka kr Strømsfoss: Boligfeltet Ana er privat og under planlegging tomter på cirka 1 dekar planlegges. Utbygger er Alf Ulven. Spredt boligbygging: Kommuneplanens arealdel gir omfattende anledning til spredt boligbygging i grendene.

6 6 Helsestasjon Helsestasjonen ligger i tilknytning til skolen og Fosbykollen sykehjem. Stasjonen har kommunelege, helsesøster, legesekretær og helsekonsulent. Tannlegekontoret ligger i Marker Sparebanks gård i sentrum. Aremark: Et godt sted å bo Aremark er et godt sted å bo, sier ungdommene Silje-Kristin Johansen, Malin Sydnes, Marianne Bønøgård, Odd Martin Wiig, Andrea Myrene og Ida Østensvig. Kultursjef Inger Lise Gløboden er naturligvis helt enig. Mange av dem som bor i Aremark gir uttrykk for at de har lyst til å bo her resten av livet. Kulturskole Kultur-/musikkskolen i Aremark tilbyr undervisning i piano, orgel, gitar, blåseinstrumenter og akvarellmaling. Rikt kulturliv I Aremark finnes et allsidig kulturliv med mange lag og foreninger med ulike interessefelt. Samlet gir de et godt aktivitetstilbud til både voksne og barn. Aremark kommune har bibliotek, svømmehall, fritidsklubb og bygdekino. Kulturetaten bidrar også til ulike underholdningstilbud. Kommunen har møllemuseum og kunstgalleri i Strømsfoss mølle. Arebekken bygdetun og Arestad gamle prestegård eies og drives av historielaget. Bøensæter husmannsgrend er et unikt eksempel på husmannskulturen i Østfold. Bøensæter framstår i dag som en levende husmannsplass med husdyr og helårs bosetting i et restaurert kulturlandskap slik det framsto ved århundreskiftet. Bøensæter kan leies til møter, kursvirksomhet og overnattinger for privatpersoner, foreninger og skoleklasser. Hvorfor trives du i Aremark? Det er veldig sosialt i Aremark. På andre skoler, i Halden for eksempel, er det vanlig at to og to går sammen. Da blir det lett små gjenger. Her omgås alle med hverandre, forklarer Ida Østensvig. Både hun og Silje- Kristin Johansen har lyst til å bo i bygda også når de blir voksne. Kanskje jeg flytter for en periode for å utdanne meg, men jeg vil at barna mine skal vokse opp her, sier Silje- Kristin Johansen. Ungdomsgård Kommunen tar seg godt av ungdommen i Aremark. I fjor ble det investert i en egen Malin Sydnes (fra venstre), Andrea Myrene, Silje-Kristin Johansen, Odd Martin Wiig, Ida Østensvig, Marianne Bønøgaard og kultursjef Inger Lise Gløboden (sittende) synes det er godt å bo i Aremark. ungdomsgård, Myrland. Der får ungdommen muligheten til å bruke sine kreative evner for å skape sitt eget. Vårt mål er at ungdommen skal bruke fantasien og finne på massevis av spennende aktiviteter. Både bolighuset og låven får de benytte. Jordene vil etter hvert også tas i bruk. Ungdommen har allerede kommet med mange gode ideer. Blant annet vil det bak huset anlegges en sandvolleyballbane, forteller Inger Lise Gløboden. I tillegg til at gården på generell basis vil bli benyttet av bygdas unge, skal også flere lag og foreninger ha sin base der. Deriblant fritidsklubben og Aremark Bygdeungdomslag. Trygge omgivelser Gjennom ungdomsgården kan de unge stå sammen og jobbe mot et felles mål. De vil skape aktiviteter selv og på den måten styrke samholdet. Vi tror dette kommer til å bli et samlingssted for ungdommen i Aremark. Alle skal kunne finne noe av interesse. Dette kan være med på å skape en ny ungdomskultur i Aremark, sier Gløboden. Alltid like optimistisk fortsetter hun: Her i bygda er det en tradisjon å ta vare på hverandre. Alle kjenner hverandre, og barna vokser opp i gode og trygge omgivelser. Vi håper og tror at satsingen på Myrland ungdomsgård vil styrke identiteten ytterligere. Martin Myrene: Alt er bra i Aremark. Særlig følelsen av frihet å kunne gjøre akkurat som en vil! Tommy Solberg: Jeg mener Aremark er et veldig godt og trygt sted for barn å vokse opp. Madeleine Daffinrud: I Aremark er det godt miljø, og det er fint å bo her. Jan Michael Lervik: Det er bra å bo i Aremark. Og moro å henge på «Fina». Jeg vil bo her resten av livet.

7 7 Familien Olsen fra Råde visste lite om Aremark: Storkoser seg i Fladebyåsen Sverre, Solbjørg og Tor Sverre Olsen fra Råde sikret seg en flott tomt i Fladebyåsen i Aremark. Nå er huset på plass, og familien stortrives i sin nye hjemkommune, selv om de ikke har flyttet permanent inn ennå. Ni tomter er i skrivende stund solgt i Fladebyåsen. Innen dette leses er tallet tosifret. Ikke så rart, for maken til naturskjønne omgivelser og solrik beliggenhet finnes knapt noe sted. At samtlige tomter har egen båtplass og ligger bare noen titalls meter fra vakre Haldenvassdraget gjør boligfeltet til noe helt spesielt. Hvorfor valgte familien Olsen å bygge hus i Aremark? Sverre Olsen tenker seg om før han svarer: Vår datter jobber i TV Østfold. Hun snakket med alle ordførerne i fylket, og på den måten kom hun også i kontakt med ordføreren i Aremark. Han skrøt veldig av bygda og boligfeltet Fladebyåsen. Vi bestemte oss for å ta en titt. Dermed var frøet sådd for familien Olsen fra Råde. Trives i Aremark De kjøpte tomt i Fladebyåsen. Med på kjøpet fikk de en vakker utsikt over Aremarksjøen og en nydelig ettermiddagssol over Skodsbergåsen. Det er kort vei til Aremark sentrum. Nyanlagt gang- og sykkelsti gjør det trygt for store og små. I sentrum finnes det blant annet butikker, post, bank, bensinstasjon, diverse servicebedrifter og rådhus. Her er også barne- og ungdomsskole, barnehage, helsestasjon, eldresenter, idrettsanlegg og et stort samfunnshus med svømmehall. Vi trives veldig godt her, og gleder oss til å flytte inn, sier Sverre og Solbjørg Olsen. Så fort vi har mulighet reiser vi til Aremark. I 2007 flytter vi inn på ordentlig. Da er Tor Sverre ferdig på ungdomsskolen. Familien Olsen fra Råde har bygd seg hus i Fladebyåsen i Aremark. Sverre, Tor Sverre og Solbjørg stortrives. Familien elsker friluftsliv og innrømmer at de knapt kunne fått et bedre sted å bo. Elsker friluftsliv Familien har fire barn. Bare minstemann bor hjemme. Tor Sverre elsker friluftsliv. Akkurat det var et viktig argument for å velge Aremark. Muligheten for friluftsliv rett utenfor stuedøren er unik, sier Sverre Olsen. Hver gang vi må reise hjem til Råde vil Tor Sverre helst bli igjen her i det nye huset, sier Sverre senior. Familien forteller at de kun har positive erfaringer med Aremark kommune. Vi sendte en e-post til kommunen for å spørre om å få søppeldunk ved det nye huset. Neste gang vi kom var den på plass. Dette er bare ett av flere lignende eksempler. Familien Olsen nyter dagene utendørs eller i sin lyse, fine stue. Utsikten til vannet er formidabel. Det er så koselig å se M/S Turisten seile forbi her. Passasjerene vinker og smiler. Og vi vinker tilbake. Det gjør alle her på feltet. Barnehage til alle Store og små koser seg i Aremark barnehage. Moderne lokaler og skogen som nærmeste nabo. Aremark kommunale barnehage ligger sentralt til i Fosbyåsen, kun et steinkast fra barne- og ungdomsskolen, helsesenter og Fosbykollen eldresenter. Barnehagen teller tre avdelinger, inkludert småbarnavdeling. Vi har 65 barn og 11 årsverk her i barnehagen, opplyser Veronica Nordgaard, konstituert styrer i barnehagen. Nærmiljøet byr på gode turmuligheter i skogen, en ressurs man benytter seg flittig av. I disse trygge omgivelsene får barna gode oppvekstvilkår.

8 Jeg har aldri sett et mer komplett boligfelt Ved inngangen til Fladebyåsen står dette skiltet. I postkassen ligger prospektene. Der kan interesserte få en mer detaljert oversikt over tomtetilbudet, sier Jan Gunnar Lilledal. Ingen vet mer om det lokale boligmarkedet enn Jan Gunnar Lilledal. I over 30 år har han vært eiendomsmegler i Halden. Ingen har større troverdighet i bransjen enn ham. Privat er han en ildsjel innen det lokale idretts- og friluftsliv. Lilledal er en mann verd å lytte til. Om Fladebyåsen i Aremark sier han: Jeg har aldri sett et flottere og mer komplett boligfelt. Nå skryter du vel fordi du blir bedt om det? Nei, du får meg ikke til å skryte på oppfordring. Det er kortsiktig å skryte mer enn det er dekning for. Jeg har drevet i denne bransjen så lenge at jeg har en klar formening om hva som er bra og hva som ikke er det. Det unike med Fladebyåsen er nærheten til det flotte Haldenvassdraget og ikke minst egne båtplasser som følger med alle tomtene. Det er første gang jeg har vært borti et felt meg egen båtplass. Tenk deg å ha båten et steinkast fra verandaen, ved et moderne bryggeanlegg, lunt beliggende i Haldenvassdraget. Kan du få det mer idyllisk?, sier Lilledal. Store tomter Helt spesielt for Fladebyåsen er også tomtestørrelsen. Den minste er godt over målet. Den største det dobbelte. I Aremark er det god plass. Kommunen har valgt helt riktig strategi når det blir lagt ut et boligfelt med store tomter. Folk i Aremark vil ha det romslig. Det får de i Fladebyåsen, sier Jan Gunnar Lilledal. Særpreg Her er det også rom for å bygge det huset du vil ha. Det er få begrensninger. Allerede er det stor variasjon på feltet. Du kan legge huset lavt i terrenget eller høyt og fritt. Du har sol fra morgenkaffen til kveldskosen. Det er skjermet gang og sykkelsti de fem hundre meterne inn til sentrum. Og det er bare tjue minutters kjøring til Halden. Alt dette for en tomtepris som ligger en kvart million under hva du må betale i Halden. Det vil overraske meg stort om ikke dette feltet er bygget ut i løpet av kort tid. Den muligheten Fladebyåsen gir vil neppe dukke opp på mange år, sier Jan Gunnar Lilledal. Eiendomsmegler Jan Gunnar Lilledal har 30 års erfaring i bransjen. Fladebyåsen, med sin solrike beliggenhet og egen båtplass til hver tomt, er helt unik, sier han. Tomannsboliger Byggmesterfirmaet Gjødalstuen og Moen i Halden har kjøpt to tomter i Fladebyåsen. Der skal det settes opp to vertikaldelte tomannsboliger for salg. Det blir lettstelte boliger for folk som selv ikke ønsker å bygge. Nøkkelen i døren. Et veldig fint tilbud som gjør feltet komplett, sier Jan Gunnar Lilledal. Fladebyåsen Aremark Flotte tomter med båtplass og utsikt mod Skodsbergsundet Prisantydning eiertomt: Fra kr omk. Prisantydning festetomt: Fra kr omk

TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR. Bo på Kampestad. Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum.

TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR. Bo på Kampestad. Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum. TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR Bo på Kampestad Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum. Velkommen til og Kampestad Utsikten fra Kampestad med Skrimfjellene i sør og Knutefjell i vest.

Detaljer

En investering i familielykke

En investering i familielykke En investering i familielykke Har dere tenkt å bygge hus i Selbu? Ti eksklusive eneboligtomter står endelig klare for salg på toppen av Mebonden. De første tomtene på rundt ett mål, er starten på det som

Detaljer

Alle kan snakke med alle!

Alle kan snakke med alle! Alle kan snakke med alle! - en undersøkelse av hva elever opplever som bra på Bankgata ungdomsskole og hva voksne og elever gjør for å få til dette Utført av jentegruppa på skolen 1 Hvem har gjort undersøkelsen?

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde.

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Valget Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Velger du Skolegården i Grimstad, så slipper du å velge.

Detaljer

Budafjellet Boligområde

Budafjellet Boligområde Naturskjønt område på Roald, Vigra - 9 km fra Ålesund sentrum Budafjellet Boligområde Gled deg til en enklere hverdag i din nye bolig! www.baarevika.no Her skal vi bygge en boligblokk med 16 leiligheter,

Detaljer

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt neskilenterrasse.no Fakta om Neskilen Terrasse 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer Solrike balkonger og flott sjøutsikt Leiligheter fra 75 til 117 kvm Flere av leilighetene har store takterrasser

Detaljer

tomteområder til salgs www.svebergmarka.no www.malvik.kommune.no Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse

tomteområder til salgs www.svebergmarka.no www.malvik.kommune.no Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse www.malvik.kommune.no www.svebergmarka.no tomteområder til salgs nært alt med utsikt Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse Beliggenhet: Fantastisk utsikt fra området, med Trondheim

Detaljer

Dovre er livskvalitet

Dovre er livskvalitet Eventyrlige Dovre Dovre er livskvalitet Du skal trives i Dovre Se for deg mektige, snøkledte fjell som representerer det evige, trygge og uforanderlige. Lukk øynene og tenk deg vind som rusker deg i håret,

Detaljer

perfekt beliggenhet Velkommen til Morbergtoppen - din plass i solen!

perfekt beliggenhet Velkommen til Morbergtoppen - din plass i solen! Solrike boligtomter En tilnærmet perfekt beliggenhet Like ovenfor idylliske Nærsnes og med nærhet til badeplasser og et yrende båtliv ligger Morbergtoppen. Du snører på deg skoene og tar deg en løpetur

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

En amerikansk drøm i Spydeberg

En amerikansk drøm i Spydeberg En amerikansk drøm i Spydeberg Fotograf Siw Pessar og ektemannen Joseph flyttet tilbake til Norge i fjor etter tolv år i USA og ville finne et sted der det var godt for barna å vokse opp samtidig som det

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Øvre Myrland. Moderne funkisleiligheter i Elvebakken i Sortland. Her har du Sortlandsmarka som din nærmeste nabo og sentrum kun 5 minutter unna.

Øvre Myrland. Moderne funkisleiligheter i Elvebakken i Sortland. Her har du Sortlandsmarka som din nærmeste nabo og sentrum kun 5 minutter unna. Øvre Myrland Moderne funkisleiligheter i Elvebakken i Sortland. Her har du Sortlandsmarka som din nærmeste nabo og sentrum kun 5 minutter unna. Omgivelser I Øvre Myrland bor du i et trygt og barnevennlig

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

eneboligtomter til salgs www.malvik.kommune.no Tomteområdet i svebergmarka Naturskjønne omgivelser nærhet til flotte friluftsområder

eneboligtomter til salgs www.malvik.kommune.no Tomteområdet i svebergmarka Naturskjønne omgivelser nærhet til flotte friluftsområder eneboligtomter til salgs Tomteområdet i svebergmarka Naturskjønne omgivelser nærhet til flotte friluftsområder Beliggenhet: Området ligger mellom fjorden og E6 rett nord for Sveberg skole, med Trondheim

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

To tomter til salgs i Blindleia!

To tomter til salgs i Blindleia! Med skjærgården som nærmeste nabo: To tomter til salgs i Blindleia! Side 1 våren 2013 Brekkestø Ørslandsdybingen Blindleia Side 2 våren 2013 Høy kvalitet midt i Blindleia Fine tomter med utsikt og nydelige

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss?

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Bossekop BB_Skisse_storA4 -Steve_2.indd 1 19-05-09 10:18:55 Reisen sta Tenk samlingspunkt. Bossekop ungdomslag

Detaljer

4 eneboliger på Frøyland

4 eneboliger på Frøyland 4 eneboliger på Frøyland Carport med sportsbod 4 soverom 2 bad Tv-stue Velkommen til Åslandstunet Vi sier ikke at livet blir en dans på roser selv om du flytter til et sted utenfor byen. Vi tør likevel

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

2 stk igjen! 5 hyttetomter til salgs i Blindleia i Lillesand

2 stk igjen! 5 hyttetomter til salgs i Blindleia i Lillesand 2 stk igjen! 5 hyttetomter til salgs i Blindleia i Lillesand Visning Ring Anders på 90753504 hvis du er interessert. 25. september 2007 Grønningen Furøya Nilen Kalvøya Krossholmen Lille Haraldsholmen Blindleia

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Barnets beste. Til deg som lurer på hva barnevernet er

Barnets beste. Til deg som lurer på hva barnevernet er Barnets beste Til deg som lurer på hva barnevernet er Tekst og foto: Lillian Skauge Valseth 2017 2 Barnevernet Du leser kanskje i denne lille boken fordi du skal snakke med noen som jobber i barnevernet

Detaljer

Barna er naturlig med og hjelper når vi lager mat.

Barna er naturlig med og hjelper når vi lager mat. Barna er naturlig med og hjelper når vi lager mat. Hei! Jeg heter Grete Ljungqvist og driver Fløyheia familiebarnehage i mitt hjem. Jeg har drevet barnehagen siden 1988, med en liten gruppe på 6 barn daglig,

Detaljer

Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune

Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Men. Hva er egentlig en ordfører? ifølge en gruppe barn 3 5 år på Dyrebo barnehage.. En ordfører er.

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Livskvalitet for de eldste prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Brukerinvolvering Brukerinvolvering Brukermedvirkning EKSPERTBRUKER Barnebarnet kan fortelle hvordan det er å besøke bestefar og

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Hvilken velferd leverer kommunene?

Hvilken velferd leverer kommunene? Hvilken velferd leverer kommunene? 1 Hvilken velferd leverer kommunene? Innbyggerne i norske kommuner mottar et bredt og mangfoldig tjenestetilbud. Kommunene sørger for en grunnpakke av tjenester til innbyggerne.

Detaljer

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage. - Åpner dører mot verden og framtida!

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage. - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunale barnehager Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunalsjefen har ordet De kommunale barnehagene er en del av Enhet for skole og barnehage i Bamble kommune. Vår

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 9 BOLIGER I KJEDE 184 m 2. 4 soverom. Praktiske og familievennlige BOLIGER FRA TEAMBYGG

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 9 BOLIGER I KJEDE 184 m 2. 4 soverom. Praktiske og familievennlige BOLIGER FRA TEAMBYGG BOLIGER FRA TEAMBYGG 9 boliger i kjede BK 10 UNIK UTSIKT 4 soverom Praktiske og familievennlige Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 9 BOLIGER I KJEDE 184 m 2 2 STAVANGER STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

Detaljer

Gjerdrums særpreg og identitet

Gjerdrums særpreg og identitet Gjerdrums særpreg og identitet Undersøkelser gjennomført som del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommunestyret, 15. mars 2017 Aktiviteter 4 gruppeintervjuer (nov - des 2016)

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida!

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunale barnehager Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunalsjefen har ordet De kommunale barnehagene er en del av Enhet for skole og barnehage i Bamble kommune. Vår

Detaljer

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger.

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger. Notodden barneskole avdeling Sætre Nyhetsbrev August 2014 Velkommen til et nytt skoleår! Vi hadde en flott oppstart fredag 15. august med strålende sol og flaggborgen vår på plass på veggen. I år hadde

Detaljer

Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune

Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune Lardal Venstre 2015-2019 Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune Økt innflytting gir en robust kommune Lardal kan fint både driftes og utvikles som egen kommune. Er du usikker på hva du skal

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Aktiviteter elevrådet kan bruke

Aktiviteter elevrådet kan bruke Aktiviteter elevrådet kan bruke For å hente ideer Ekspertene kommer! Utstyr: Skoesker eller poser, lapper, penn Tid: ca 5-10 minutter på hver stasjon Med denne aktiviteten kan dere raskt få inn informasjon

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

La drømmen bli virkelig!

La drømmen bli virkelig! La drømmen bli virkelig! Eneboliger med privat brygge Byggeklare eneboliger fra kun 3.650.000,- Unik beliggenhet midt i Tromøysundet Gode solforhold Barnevennlig område Båtplass - egen brygge Din egen

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager!

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 10/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Velkommen til åpningsdager! Onsdag 27 - fredag 29 mai Vi har åpningsdager i våre nye lokaler i Alta Sentrum onsdag 27 - fredag 29 mai! Tollevikbergan

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

TEMAMØTE OM NÆRING 04.02.2013

TEMAMØTE OM NÆRING 04.02.2013 TEMAMØTE OM NÆRING 04.02.2013 HVORFOR BOR VI PÅ VEGÅRSHEI?? Av gammel vane, gidder ikke å flytte Hvor skulle vi ellers bo? Partneren min kommer herfra. Jeg er født og oppvokst her, her er familie og venner

Detaljer

Barnevennlig og romslig, med utsikt til sjøen og sol hele dagen

Barnevennlig og romslig, med utsikt til sjøen og sol hele dagen TØMMERHOLTÅSEN NØTTERØY Barnevennlig og romslig, med utsikt til sjøen og sol hele dagen ENEBOLIGER Illustrasjonsfoto Illustrasjonsfoto NØTTERØY Tømmerholtåsen BLOCK WATNE Nyt hverdagen på din egen lille

Detaljer

Bli kjent med Høyenhall bo- og rehabiliteringssted > «Her føler jeg meg alltid velkommen»

Bli kjent med Høyenhall bo- og rehabiliteringssted > «Her føler jeg meg alltid velkommen» Bli kjent med Høyenhall bo- og rehabiliteringssted > «Her føler jeg meg alltid velkommen» BrukERNE SIER: Dette stedet passer utmerket for alle med fysisk handikap O M G I V E L S E R Høyenhall ligger i

Detaljer

Glad i Skiptvet. ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER

Glad i Skiptvet. ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER Glad i Skiptvet ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER Program for Skiptvet Høyre 2015 2019 Lisbet Narvestad Grenager leder i Skiptvet Høyre Jeg er utdannet intensivsykepleier og har i tillegg pedagogisk

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Nesseby Høyres valgprogram 2011-2015

Nesseby Høyres valgprogram 2011-2015 Nesseby Høyres valgprogram 2011-2015 Menneskene er Unjárga/Nessebys viktigste formue HØYRES FORMÅLS- PARAGRAF Høyres formålsparagraf ligger til grunn for alt Høyre står for: Høyre vil føre en konservativ

Detaljer

4 jordnære eneboliger i rekke på Pollestad i Klepp kommune

4 jordnære eneboliger i rekke på Pollestad i Klepp kommune 4 jordnære eneboliger i rekke på Pollestad i Klepp kommune 119 m 2 fordelt på to etasjer Egen carport med sportsbod Loftstue med utgang til balkong Nær Orrestranden og Bryne Finn hverdagslykken på Orre

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

VILHELMINA - SVERIGE

VILHELMINA - SVERIGE VILHELMINA - SVERIGE Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser i Sverige. PRISER FRA KUN 44.000-89.000,- inklusiv omkostninger. Rik mulighet til rekreasjon, friluftsliv, jakt og fiske. Storslagen natur

Detaljer

8 NYE LEILIGHETER I SVELVIK

8 NYE LEILIGHETER I SVELVIK BAKBYGGET SVELVIK Tid for en behagelig boform 8 YE LEILIGHETER I SVELVIK med nærhet til sjøen og sentrum SVELVIK den maritime småbyidyllen Svelvik er kjent som orges nordligste sørlandsidyll, med små trange

Detaljer

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Pris fra 451.500,-* I et samarbeide mellom KOBBL (Kongsvinger og omegns boligbyggelag) og Hedalm Anebyhus, lanseres ett av markedets beste tilbud for deg som ønsker

Detaljer

Det gode liv på Livneset

Det gode liv på Livneset Det gode liv på Livneset Moderne boliger med lokal tilknytning Livneset er et unikt og fremtidsrettet boligområde rett ved sjøen i Vestnes sentrum. Her finner du fine grøntområder, tilknytning til diverse

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m2 / 3 soverom

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. 4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN Praktiske og moderne

Detaljer

TOMANNSBOLIG PÅ VEGSUND MED UTSIKT. Praktisk og moderne rekkehusleilighet. på barnevennelige Myrland. 92 m 2 / 2-3 soverom

TOMANNSBOLIG PÅ VEGSUND MED UTSIKT. Praktisk og moderne rekkehusleilighet. på barnevennelige Myrland. 92 m 2 / 2-3 soverom TOMANNSBOLIG PÅ VEGSUND MED UTSIKT Praktisk og moderne rekkehusleilighet på barnevennelige Myrland 92 m 2 / 2-3 soverom LEILIGHETEN 92m2 med innholdsrik bolig. 3 soverom (2 godkjente + 1 bod som tilfredstiller

Detaljer

Drømmer du om å bo i naturskjønne omgivelser?

Drømmer du om å bo i naturskjønne omgivelser? Drømmer du om å bo i naturskjønne omgivelser? NORE OG UVDAL KOMMUNE Nore og Uvdal kommune ligger øverst i Numedal «Middelalderdalen» kjent for sine flotte gamle bygninger. Vi har ca. 2.550 innbyggere,

Detaljer

e n e b o l i g e r B F 1 2 UNIK UTSIKT KLEPPEVARDEN VEST

e n e b o l i g e r B F 1 2 UNIK UTSIKT KLEPPEVARDEN VEST BOLIGER FRA TEAMBYGG eneboliger BF 12 UNIK UTSIKT 4 soverom Carport og utvendig bod Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 3 ENEBOLIGER 130 m 2 2 STAVANGER STAVANGER LUFTHAVN, SOLA FORUS Det viktigste

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 Rom for mer På Jærens tak selger vi nå fire store eneboliger. Her er det rom for aktivitet på den store tomten eller i et fantastisk terreng. Men husk å ta deg

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Drammensskolen 1 Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Hvorfor søke Drammen? Vi har høye ambisjoner og vil skape Tore Isaksen 2 utdanningsdirektør Norges beste skole Vi har en konkret

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

- ET GODT STED Å BO - BYGG 3 4 5

- ET GODT STED Å BO - BYGG 3 4 5 - ET GODT STED Å BO - BYGG 3 4 5 EN PRAKTISK BOFORM Skafjellgrenda er et helt nytt boligprosjekt i etablerte og populære Skafjellåsen i Sande. Skafjellgrenda vil fullt utbygget få i alt 120 boenheter.

Detaljer

Lev livet litt på landet Ramstad Gård Sundts veg, Nesttun

Lev livet litt på landet Ramstad Gård Sundts veg, Nesttun Lev livet litt på landet Ramstad Gård Sundts veg, Nesttun For deg som vil bo i en grønn lunge med enkel tilgang til byens puls Ramstad Gård tilbyr et idyllisk kulturlandskap som ligger en liten kilometer

Detaljer

FEM TOMANNSBOLIGER OG TRE ENEBOLIGER PÅ JENSPLASSEN. Praktiske og moderne boliger solrikt og barnevennelig på Jensplassen fra 88 m2-126m2

FEM TOMANNSBOLIGER OG TRE ENEBOLIGER PÅ JENSPLASSEN. Praktiske og moderne boliger solrikt og barnevennelig på Jensplassen fra 88 m2-126m2 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. FEM TOMANNSBOLIGER OG TRE ENEBOLIGER PÅ JENSPLASSEN

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

B E D R I F T S K U L T U R. Sammen om Porsgrunn. Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet

B E D R I F T S K U L T U R. Sammen om Porsgrunn. Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet B E D R I F T S K U L T U R Sammen om Porsgrunn Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet Kjære medarbeider Hva menes med bedriftskultur og hvordan kan bedriftskulturen utvikles? Bedriftskultur sier noe om

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 8 BOLIGER I KJEDE 158-186 m 2. 3/4 soverom. Carport BOLIGER FRA TEAMBYGG

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 8 BOLIGER I KJEDE 158-186 m 2. 3/4 soverom. Carport BOLIGER FRA TEAMBYGG BOLIGER FRA TEAMBYGG 8 boliger i kjede BK 11 UNIK UTSIKT 3/4 soverom Carport Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 8 BOLIGER I KJEDE 158-186 m 2 2 STAVANGER STAVANGER LUFTHAVN, SOLA FORUS Det viktigste

Detaljer