mmmmm Sulitjelmafjellene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "mmmmm Sulitjelmafjellene"

Transkript

1 1 mmmmm Sulitjelmafjellene 1

2 2 LEDER Gyda Gulstad SEKRETARIAT: Sektor helse/sosial, fram til 30/9.03. Sentraladm. fra 1/ SEKRETÆR: Bjørg Eikanger. MEDLEMMER: Fauske Eldreråd består av 9 faste medlemmer og 10 varamedlemmer. Medlemmene er valgt av kommunestyret. Eldrerådet velger leder og nestleder. For perioden har følgende faste medlemmer vært med i 2003 : Gyda Gulstad, leder, Fauske Pensjonistfor., Arne Nedregård, Fauske Pensjonistfor., Lillian Johansen, Sulitjelma Pensjonistfor. Asle Eliassen, Sulitjelma Pensjonistfor. Olaf Hovland, Valnesfjord Pensjonistfor., Hilmar Solbakk, Valnesfjord Pensjonistfor., Bernt Kristiansen, nestleder, Forsvarets Pensjonistfor. Alfhild Setså, Fauske komm. forenings pensjonistgruppe. Nils-Christian Steinbakk, pol. valgt. For perioden er følgende faste medlemmer valgt. Gyda Gulstad, leder, Fauske Pensjonistfor. Arne Nedregård, Fauske Pensjonistfor Edith Spjelkavik, Sulitjelma Pensjonistfor., Bjarne Moen, Sulitjelma Pensjonistfor., Sigurd Kosmo, Valnesfjord Pensjonistfor., Hilmar Solbakk, Valnesfjord Pensjonistfor., Bernt Kristiansen, nestleder Forsvarets Pensjonistfor., Nelly Johansen, Fauske komm. forenings pensjonistgruppe. Tom Vidar Karlsen, pol. valgt. MØTER: Fauske Eldreråd har avholdt 6 møter i år I tillegg har en oppnevnt komité avholdt et ekstraordinært møte vedr. kompensasjonstillegg til omsorgsboliger. Et av møtene var lagt til Sagatun helse-og sosialsenter i Sulitjelma. Et møte ble avholdt på Fauske Hotell. Et møte var lagt Fauske Eldresenter. Dette var et fellesmøte med pensjonistforeningene i kommunen. De øvrige møtene ble avholdt på Fauske Helsetun. Det nye rådet hadde sitt første møte i desember 03. SAKER: 2

3 3 Fauske Eldreråd har behandlet 30 saker i Flere saker som har vært behandlet, har hatt tilknytning til H/S- sektoren. Innredning av nytt sykehjem og restaurering av det gamle, redusering av kjøkkendrift og stenging av kafeen på Helsetunet, er saker som har engasjert Eldrerådet. Videre har rådet vært engasjert i arbeidet med å få fastlegeordning til Sulitjelma og utvidelse av Sagatun helse-og sosialsenter i Sulitjelma. Sektorleder helse/sosial Frank Bernhardsen har holdt Eldrerådet orientert om den nye adm. struktur i kommunen, og framtidig kjøkkendrift ved Helsetunet. Han har også vært innkalt i enkeltsaker og svart på spørsmål fra medlemmene. I tillegg har følgende personer vært invitert til Eldrerådets møter i spesielle saker: Lege Tommy Andreassen vedr. fastlegeordningen i Sulitjelma. Representanter fra stiftelsen for Fauske Eldresenter vedr. drift av senteret. Prosjektleder Allan Bell har informert Eldrerådet underveis angående det nye sykehjemmet som er under oppførelse, og tilhørende uteareal hvor man planlegger avgrensede veier for beboerne. Kommunalsjef Owe Gunnar Fagerli vedr. økonomisaker og kompensasjonstilskudd. På møtet på Sagatun helse-og sosialsenter hvor bl. manglende gjerde rundt institusjonen, ombygging/utvidelse av Sagatun og bakvaktordning på Sagatun ble tatt opp, var repr. fra kommunen plan/næring, pensjonistforening i Sulitjelma og ansatte fra Sagatun invitert til møtet. HØRINGSINSTANS: Fauske Eldreråd har hatt følgende saker til uttalelse: Reguleringsplan for Brattåsvika. Reguleringsplan for Furnes i Valnesfjord. Reguleringsplan for Telenord- eiendomen.. Reguleringsplan for Tveråmoen hytteområde. Vedr. framtidig kjøkkendrift i Fauske kommune. Div. betalingssatser h/s. FAUSKE ELDRERÅD HAR VÆRT REPRESENTERT I FØLGENDE KOMITEER/ARBEIDSGRUPPER. Plangruppe vedr. utbygging/ombygging av Helsetunet. Stiftelsen for Fauske eldresenter. Framdriftsplan for kjøkkendrift i Fauske kommune. MØTERETT OG TALERETT I FORMANNSKAP, KOMMUNESTYRE OG ALLE HOVEDUTVALG. Fauske Eldreråd har fra mars 1999 hatt møterett og talerett i kommunale råd og utvalg i saker som har betydning for eldre. 3

4 4 AKTUELLE SAKER I 2003: FAUSKE ELDRESENTER Senteret ble offisielt åpnet 1. oktober En oppnevnt stiftelse på vegne av Fauske kommune, står som formelle eiere av senteret og Fauske Eldreråd har ansvar for driften. I løpet av 2003 har Eldrerådet forsøkt å få en best mulig utnyttelse av lokalene. Eldrerådet har oppnevnt en arbeidsgruppe til å forestå den øvrige driften av senteret. Eldrerådet håper at senteret kan bli et samlingssted for stedets eldre beboere. To dager i uka har Fauske komm. forenings pensjonistgruppe hatt kafédrift i huset basert frivillighet, men pga sykdom og mangel på frivillige, opphørte driften på høstparten i Foreløpig har man ikke funnet noen som vil overta. Driften av senteret skal på sikt være selvfinansiert ved at lokalene leies ut til foreninger, lag og private, spesielt på kjøkkenet. HYGGEKVELD FOR PENSJONISTER PÅ FAUSKE HOTELL 24. mars 2003 arrangerte Fauske Eldreråd sitt årlige hyggetreff for ca. 100 pensjonister på Fauske Hotell. Det var middag, sang, dans og underholdning. Busser ble satt opp fra Valnesfjord og Sulitjelma. Arrangementet var svært vellykket. DATAKURS FOR ELDRE. Det har vært stor interesse for alle datakursene som Eldrerådet har arrangert de siste årene. I 2003 ble det arrangert et kurs i samarbeid med Fauske Videregående skole. Kurset var på 30 timer. DEN INTERNASJONALE ELDREDAGEN 1. OKTOBER. Dagen ble markert på Fauske Eldresenter med musikk, sang og diverse underholdning. I en fullsatt storstue ble det servert kaker og kaffe. FELLESMØTE MED STYRENE I PENSJONISTFORENINGENE. Fauske Eldreråd har innført faste årlige møter med representanter fra styrene i pensjonistforeningene hvor saker av felles interesse kan tas opp. Møtet i 2003 var lagt til eldresenteret og 13 personer var møtt opp. FELLESMØTE MED ELDRERÅDENE I SKJERSTAD, BEIARN, SALTDAL OG SØRFOLD. Fauske Eldreråd tok i 01 initiativ til å ha årlige møter med eldrerådene i nabokommunen og arrangerte det første møtet på Fauske. På grunn av diverse omstendigheter har det ikke vært møte i 2003, men man regner med at de nye Eldrerådene vil følge opp tiltaket. ÅPNE HUS ARRANGEMENTER PÅ ELDRESENTERET. Fauske Eldreråd har arrangert to sammenkomster i 2003 hvor eldre kunne møtes til uhøytidelige sammenkomster. 4

5 5 BUDSJETTSAKER Eldrerådet har behandlet og gitt uttalelser i en del budsjettsake, både i forbindelse med budsjettregulering i juli 03 og budsjett Kommunalsjefen for plan/næring ble innkalt til et møte i Eldrerådet for å svare på spørsmål i forbindelse med budsjettet. ANDRE SAKER OG TEMA SOM HAR VÆRT OPPE I ELDRERÅDET Legesituasjonen i Sulitjelma. Etter innføringen av fastlegeordningen mistet Sulitjelmasamfunnet legeordningen med fast kontordag på Sagatun helse-og sosialsenter. Både Sulitjelma pensjonistforening og Eldrerådet har jobbet mye med denne saken, og i begynnelsen av mars 2003 ble det faste kontordager på legekontoret i Sulitjelma. Snøbrøyting/sandstrøing for eldre og uføre. Fauske Eldreråd har mottatt henvendelser fra eldre og uføre som har problemer med å rydde snø som brøytebilene legger igjen ved innkjørsler. Eldrerådet har tatt opp saken med formannskapet / drift/teknisk og helse/sosial og mener ordningen bør organiseres på samme måte som vintervegvedlikeholds-ordningen som er innrettet mot lengre gårdsveier, ved at H/S-sektoren prioriterer etter søknad fra funksjonshemmede og eldre. Formannskapet har bedt rådmannen finne en løsning som er i tråd med vedtaket til Eldrerådet. Utbygging/renovering av Fauske Sykehjem. Fauske Eldreråd har vært engasjert i denne saken fra den første byggeskissen ble presentert for rådet. Det nye sykehjemmet ble overlevert i jan Når renovering av det gamle bygget er ferdig, skal halvparten av pasientene flytte tilbake, men foreløpig er det uklart når renovering av det gamle bygget starter opp. Utvidelse/ombygging av Sagatun helse- og sosialsenter. Planen er ved ombygging å øke antall pasientrom med 5. Fauske Eldreråd har vært engasjert i denne saken. Man regner med at rommene blir klar til innflytting i beg. av Gjerde rundt Sagatun helse- og sosialsenter. Dette har vært en langvarig sak. Saken dreier seg om å få opp et gjerde som hindrer beboerne i å gå uti Langvatnet. Eldrerådet har hatt flere møter med representanter fra kommunen, pårørende og ansatte. I løpet av høsten 2003 kom endelig gjerde på plass. Fauske Samfunnshus. Fauske Eldreråd engasjerte seg sterkt da det ble kjent at Fauske Samfunnshus skulle stenges. I tillegg til flere lag og foreninger benytter både Seniordans og Gammeldans lokaler her og har ingen andre alternativer. Etter nye runder i kommunestyret skal aktiviteten på Samfunnshuset opprettholdes. En del saker er tatt opp på grunnlag av avisoppslag eller etter henvendelser fra enkeltpersoner som bl.a. Stenging av kafeen på Helsetunet. Veikart for Sulitjelma. Redusering av bakvaktsordningen ved Sagatun helse- og sosialsenter. 5

6 6 Videre har Eldrerådet gitt uttalelser vedr.: Husleie i omsorgsboligene og bruk av kompensasjonstilskudd fra Husbanken. Ekstraordinære driftstilskott til Helsetunet og Strømsnes borettslag. Ressursbruk v/paviljongene. Egenbetaling vedr. fotpleie for pensjonister. BEVILGNINGER/ØKONOMISK STØTTE Fauske Eldreråd har i løpet av året bevilget økonomisk støtte til Fauske Pensjonistforening, Fauske kommunale Forenings Pensjonistgruppe, Forsvarets Pensjonistforening, Sulitjelma Pensjonistforening, Valnesfjord Pensjonistforening, Seniordans i Fauske og i Sulitjelma og til Fauske Diakoniutvalg. SEMINAR/KURS/KONFERANSE Fauske Eldreråd v/leder har vært representert på Statens seniorråds møte i Bodø den 11. mars 2003, og leder var også representert på konferansen Flere år med god helse i Bodø 27-28/ Arrangør var No. fylkeskommune. REGNSKAP/BUDSJETT Fauske Eldreråd har over kommunens budsjett hatt til disposisjon i år 2003 kr ,- (til eldrerådets disp.) og kr ,- (aktivitet eldre) Utgiftsført i 2003 Øk. bidrag til pensjonistfor. og seniordansegrupper a 3.500,- kr ,- Fauske hotell vedr. eldrefesten ,- Bussutg. Holmstrøm 4.600,- Div. andre utg. vedr. eldrefesten 280,- Datakurs 7.600,- Annonse 5.628,- Annet forbruksmateriell 4.355,20 Utgifter vedr. fellesmøte med pensjonistfor, 1.395,- Kurs/opplæring 1.910,- Km. godtgjøring 1.046,- Kjøp av teppe til Eldresenteret 390,- Div. utg. vedr. Eldredagen og åpent hus arrangementer 2.732,40 Til sammen kr ,60 Inntekter vedr. eldrefesten kr ,- Div. inntekter 722,- Lotteriinntekter 648, ,- Netto utgifter 2003 kr ,60 Budsjett 2004 Til eldrerådets disp. kr Til aktivisering eldre og funksjonshemmede kr ,- 6

7 7 AKTUELLE SAKER I Hyggetreff for eldre på Fauske Hotell 30. mars Arrangementet blir som tidligere år med middag, underholdning og dans. Markering av Den internasjonale eldredagen. Diverse kurs for eldre: Dersom interessen er stor nok vil det på nytt bli arrangert kurs i data, ev. også et mat/kostholdskurs og akvarellkurs. Samarbeidsmøter med eldrerådsmedlemmer fra kommunene Skjerstad, Rognan, Sørfold og Beiarn. Jobbe for at det nye eldresenteret i Fauske blir et samlingssted med allsidig aktivitetstilbud for eldre. Årlig møte med styrene i pensjonsforeningene i kommunen. Fauske Eldreråd vil jobbe videre med følgende saker Bedre tilgjengelighet på busser for eldre og. funksjonshemmede Helsestasjon for eldre Fysisk trening for eldre Kulturelle aktiviteter for eldre. Transport til Erikstad kirkegård på Klungset et par ganger i uken i sommerhalvåret. Bedre bussforbindelsene i utkantene. Tannhelsetjeneste for eldre som ikke bor på institusjon. I tillegg vil Fauske Eldreråd bestrebe seg på å fange opp aktuelle saker som dukker opp underveis og som har betydning for eldre. Fauske, den 18. mars 2004 Gyda Gulstad leder Bjørg Eikanger sekretær 7

ÅRSBERETNING 2008 SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG. Oddny Johansen. Solrun Setså. Laila Kvæl og Erik Alvestad

ÅRSBERETNING 2008 SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG. Oddny Johansen. Solrun Setså. Laila Kvæl og Erik Alvestad ÅRSBERETNING 2008 SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG Styrets sammensetning: Leder N-leder Sekretær Økonomi Styremedlem Varamedlem Egil A Setså Sigurd Myhra Linn Godtfredsen Erik Hugaas Sverre Pettersen Oddny Johansen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Saksnr.: 2010/116 Dokumentnr.: 42 Løpenr.: 57405/2011 Dato: 10.05.2011 Sb: Rigmor Huth/Marit Hexeberg Klassering: 033 FREDRIKSTAD KOMMUNE ELDRERÅDET

Saksnr.: 2010/116 Dokumentnr.: 42 Løpenr.: 57405/2011 Dato: 10.05.2011 Sb: Rigmor Huth/Marit Hexeberg Klassering: 033 FREDRIKSTAD KOMMUNE ELDRERÅDET FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJON FOR OMSORG OG SOSIALE TJENESTER Saksnr.: 2010/116 Dokumentnr.: 42 Løpenr.: 57405/2011 Dato: 10.05.2011 Sb: Rigmor Huth/Marit Hexeberg Klassering: 033 FREDRIKSTAD KOMMUNE ELDRERÅDET

Detaljer

Bossekop og Furuly sykehjem

Bossekop og Furuly sykehjem Bossekop og Furuly sykehjem Årsmelding Stiftelsen Betania, Alta ÅRSMELDING. GENERELT.... EN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN... 4. DRIFTSGRUNNLAG... 4. BETANIA SYKEHJEM:... 4. FURULY SYKEHJEM:... 5. AVDELINGSVISE

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTEINNKALLING FOR Eldrerådet MØTE NR.: 1 TID: 02.02.2004 KL. 10:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586140 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd. Varamedlemmer kalles inn ved forfall. INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd. Varamedlemmer kalles inn ved forfall. INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Varamedlemmer kalles inn ved forfall. INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD Tid/sted: Mandag 26.januar kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A Saksliste: Sak 1/15 Godkjenning

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Rødtvet Seniorsenter Årsmelding 2013

Rødtvet Seniorsenter Årsmelding 2013 Rødtvet Seniorsenter Årsmelding 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. VISJON / MOTTO... 2 4. STYRETS ARBEID... 3 4.1 Styrets sammensetning... 3 5. PERSONALET VED SENIORSENTERET...

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 18. oktober 2011 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

INNHOLD. 3. STYRET s. 3,4. 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4. 5. PENSJONISTHJELPEN HAMAR s. 4,5. 7. AKTIVITETER s.

INNHOLD. 3. STYRET s. 3,4. 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4. 5. PENSJONISTHJELPEN HAMAR s. 4,5. 7. AKTIVITETER s. ÅRSRAPPORT FOR 2 INNHOLD 1. KORT OM HAMAR FRIVILLIGSENTRAL s. 3 2. ÅRSPLAN 2014 s. 3 3. STYRET s. 3,4 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4 5. PENSJONISTHJELPEN HAMAR s. 4,5 6. ANTALL ÅRSVERK s. 5 7. AKTIVITETER

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgs utvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: Utvalg Helse og omsorgsutvatet. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgs utvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: Utvalg Helse og omsorgsutvatet. Møtested: Formannskapssalen /. MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgs utvalget EIGERSUND KOMMUNE : 4 01 5/10 Om arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune 6. Kjell H. Fredriksen -.......,.. 5 4 Utvalgsekretær Målfrid Espeland

Detaljer

Årsmelding 2014 Rødtvet seniorsenter

Årsmelding 2014 Rødtvet seniorsenter Årsmelding 2014 Rødtvet seniorsenter Rødtvet seniorsenter - ditt annet hjem - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Formål 3 3. Visjon/motto 3 4. Styrets arbeid 4 4.1 Styrets sammensetning 4 5. Personalet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001 SENTER FOR FRIVILLIGE TJENESTER I HALDEN

ÅRSRAPPORT 2001 SENTER FOR FRIVILLIGE TJENESTER I HALDEN Fayegården, Svenskegt. 6, 1776 Halden Tlf: 69 17 64 82 E-post: frivillig@halden.net ÅRSRAPPORT 2001 Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement om at noe er viktig og verdifullt nok til

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ INNHOLD OPPGAVER/FORMÅL 1 MEDLEMSORGANISASJONER 2 STYRET 2 ANSATTE 3 KOMPETANSEUTVIKLING 3 AKTIVITETER 4 PROSJEKTER 9 ENGANG 11 FRIVILLIGETIMENE 13 ÅRET 2014 SOM HELHET

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Eldrerådet Vara oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: mandag 08. mai 2006 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer