ÅRSBERETNING 2008 SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG. Oddny Johansen. Solrun Setså. Laila Kvæl og Erik Alvestad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2008 SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG. Oddny Johansen. Solrun Setså. Laila Kvæl og Erik Alvestad"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2008 SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG Styrets sammensetning: Leder N-leder Sekretær Økonomi Styremedlem Varamedlem Egil A Setså Sigurd Myhra Linn Godtfredsen Erik Hugaas Sverre Pettersen Oddny Johansen Helge Inge Olsen Solrun Setså Valg komite: Laila Kvæl og Erik Alvestad Møteaktivitet: Det har i perioden vært avholdt 8. styremøter og behandlet 30 saker. Lederen har i tillegg hatt møter med ordfører, varaordfører, administrasjonen i Fauske kommune, NAV og Statsskog etter behov for de ulike saker. Generelt: Sulitjelma Nærmiljøutvalg har vært aktiv og oppsøkende i saker og problemstillinger som vi har jobbet med overfor Fauske Kommune, og andre offentlige etater.

2 - 2 - Informasjonen fra Fauske Kommune har et stort forbedrings potentsial. Det er ingen faste formelle møter mellom nærmiljøutvalget og kommuneadministrasjonen, og vi er ikke høringspart i viktige saker som har betydning for lokalsamfunnet. Dette er forhold som blir tatt opp med ordføreren, og som vi mener vil være med å bedre oppfølgingen av saker vi fremmer. SNU registrerer med tilfredshet at Sulis er inne i en positiv utvikling og optimisme for fremtiden, skapt gjennom nye og forestående bedriftsetableringer, samt fritidsprosjektet Sulitjelma Fjellandsby. SNU var da også invitert til å delta i Sulitjelma Fellandsby sin formelle markeringen for byggestarten 9. juli 2008, med avisene og representanter fra Statsskog og Fauske kommune tilstede. SNU har i samarbeid med Sulitjelma Boligfond og ISSB gjennomført en spørreundersøkelse, for å avklare interessen for ny boligbygging i Sulitjelma. Markedsundersøkelsen ble presentert 15. januar 2008 på en pressekonferanse på Fauske Hotell AS hvor begge avisene var til stede. Av ulike årsaker har det videre arbeidet stoppet litt opp i 2008, men vil bli fulgt opp og videreført i Vårt prosjekt Forskjønnelse i Sulis, basert på kartreferanser og bilder, gjort av nærmiljøutvalget, Sverre Pettersen, ble godt mottatt av både Fauna FK og Fauske kommune. SNU gikk ut med flygeblad og omtale i avisene. Det gjenstår arbeid med holdninger og praktiske tiltak, men vi har heldigvis innbyggere som gjør, og har gjort, en innsats for at stedet skal fremstå som velstelt og trivelig å bo i. Det er dette vi ønsker å eksemplifisere. Kommunen sitt bidrag i prosjektet gjelder 3 boenheter, som er slik de fremstår i dag, til skjemsel og en sikkerhetsrisiko for omgivelsene. SNU ønsker også å synliggjøre behovet for å ansette en parkstilling som kan være med å ta seg av forskjønnelsen på stedet.. Mobildekning: SNU har også i år hatt fornyet kontakt med Telenor ved Bjørn Amundsen, for å komme et steg videre med mobildekning på hele

3 - 3 - strekningen E-6 til Sulitjelma. Denne gang skulle dette bli ivaretatt av administrasjonen i Fauske kommune. Møtet ble avholdt i juli 2008 men det har ikke vært mulig å få tilbakemelding på status, og saken er fortsatt ikke løst. Kjøkkensaken : SNU engasjert seg stort for å få beholde kjøkkendriften ved Sagatun Helse og sosialsenter etter at kommunestyret i desember 2007 vedtok å legge denne ned. Vi fremskaffet dokumentasjon, stortingsmeldinger og kvalitetssikringer på rutiner samt erfarings materialer fra andre kommuner som hadde prøvd Storkjøkkemodellen. Etter at alle forhandlinger, uformelle og formelle, med ordfører, varaordfører, rådmann og politiske partier sine gruppeledere i posisjon, ikke førte frem, gikk saken over i en ny fase. Dette ble starten på en underskriftskampanje under slagordet Vi tror på et liv før døden, basert på en studie fra et dansk pleiehjem i København. Vi hadde stands i Fauske sentrum og i Sulis. Kampanjen skapte stort medieengasjement og engasjement i og utenfor vår egen kommune. Vi mottok støtteerklæringer og underskrifter fra bl.a. Eldrerådet i Sørfold og pensjonistforeningen i Saltdal, men ingen støtteerklæringer fra pensjonistforeningen i Fauske og andre foreninger i Fauske. Det var også skuffende at flertallet i Fauske Eldreråd ikke støttet aksjonen. Begrunnelsen var at det bare gjaldt et fåtall personer, og hvorfor skulle Sagatun sine beboere ha det bedre enn de andre eldre beboere i kommunen. Vår intensjon var å bruke Sagatun som eksempel på fremtidens institusjonsmodell, som regjeringen har lagt til grunn i sin Stortingsmelding nr. 25, og som vi mente måtte bli modellen for alle institusjonene i Fauske kommune. I tillegg mente vi at de kostnadene som kommunen skulle spare ikke var reelle. Underskriftskampanjen fikk ca. 750 underskrifter som ble overlevert ordføreren, men som så langt ikke har gitt noen reaksjoner eller resultat.

4 - 4 - I forbindelse med salg av Storkontoret kontaktet SNU Sulitjelma Næringsfellesskap for å bed dem være med å se mulighetene for at en eller flere bedrifter kunne sikre et lokalt eierskap. Firmaet Sulitjelma Fjellservice, ved eier Per Gunnar Skåtom har kjøpt og sikret det lokale eierskapet. SNU er også tilfreds med at Lomianlegget ble sikret videre eksistens gjennom sikkerhetsglassproduksjonen til Fauske glass&ramme AS og Drag Industrier AS. Oppstart forventes sommeren 2009 med en bemanning på 7 til 8 personer. Nedenfor noen av de oppgaver og saker vi prøver å finne løsninger på. Hva vi har arbeidet med, status: Sikring Smeltehytta Ryddig langs Riksvei RV-830 Kirkegårdsveien Parkstilling Forurensing av Langvatnet Infotavler/skilting i Sulis Turistinfo/turisteffekter Buss skur i Bursimarka Budsjettbehandling, finansiering av Sulitjelma skole Opprusting vei til Hanken Opprusting fjellveien R-830 Sikring av gjerde Bursifloget/Rupsielven Legeordningen i Sulitjelma Scooterløype, Prøveordning / Permanent løypetrase Merking av skiløypetrase fra skihytta Kjøkkensaken Sagatun Ny boligbygging i Sulitjelma Rensing kloakkutslipp i Langvannet Sentrum/knutepunkt Industrilokaler Sulitjelma Fjellandsby Mobildekning Forskjønnelse/tilgroing.

5 Bro Balmielven SUMO, ny aktivitet Gapahuker, bord og benker Arbeidet videre: Styret takker for innspill som kommer fra lokalbefolkningen, og håper på fortsatt aktiv medvirkning og oppslutning. Vi vil også takke Fauske Kommune og Fauna FK for samarbeidet. Styret takker for tilliten og ønsker det nye styret lykke til med det videre arbeidet, for å sikre et godt og levedyktig lokalsamfunn, til beste for Sulitjelma og Fauske Kommune. For styret: Sigurd Myhra Egil A Setså Erik Hugaas Linn Godtfredsen Sverre Pettersen Oddny Johansen Helge Inge Olsen/s Solrun Setså/s

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- evaluering - side 2 - byens storstue - er arena for Ringeriksdagen Ringeriksdagen en profileringsarena for lag, foreninger, organisasjoner

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-033 13/857 14/2361 Asgeir Almås 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Detaljer

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00.

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Vårt nye kontor og møtelokaler finner vi i Aasegården i FI-senteret i 3. etasje. Her har vi, HLF Hordaland og mange andre

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

Årsmøte. 11. mars 2015. Årsmøtevedtatte dokumenter. Side 1 av 15

Årsmøte. 11. mars 2015. Årsmøtevedtatte dokumenter. Side 1 av 15 Årsmøte 11. mars 2015 Årsmøtevedtatte dokumenter Side 1 av 15 ÅRSBERETNING 2014 KAPITEL 1 OPPDRAG OG MÅLGRUPPER 1.1 Historisk oppsummering 1. oktober 2014 kunne Sjetne Frivilligsentral markere at det var

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Årsmøte. Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral

Årsmøte. Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral Årsmøte Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral ÅRSMØTE Sjetne Frivilligsentral Torsdag 14.mars 2013, kl. 19.00 Sjetne Frivilligsentralen --------------------------------------------------------------

Detaljer

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Innledning Avslutningen på skisesongen 2011/2012 var preget av svært lite snø før påske og dårlige skiforhold i store deler av løypenettet. I sesongen 2012/2013 har snøforholdene

Detaljer

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og forslag til tiltak... 3 1.1. Avgrensninger i prosjektets mandat...

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus"

Sluttrapport for prosjektet  Bo i Akershus Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus" Denne rapporten omhandler aktiviteter i prosjekt " Bo i Akershus" i perioden 2009 2010. Prosjektet har arbeidet med å bedre boligsituasjonen til domfelte som

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Prosjekt Lys i alle grender Holtålen kommune

Prosjekt Lys i alle grender Holtålen kommune Prosjekt Lys i alle grender Holtålen kommune Delprosjekt: 1.Grendeutvikling/utvikling av landbruket 2. Ressursmuligheter 3. Nye boformer (bolig-næring-fritid) 4.Presentasjon/strategi RAPPORT OG REGNSKAP

Detaljer

Ringeriksdagen 2014- evaluering - side EVALUERINGSRAPPORT. Ringeriksdagen 2014

Ringeriksdagen 2014- evaluering - side EVALUERINGSRAPPORT. Ringeriksdagen 2014 Ringeriksdagen 2014- evaluering - side EVALUERINGSRAPPORT Ringeriksdagen 2014 Ringeriksdagen 2014- evaluering - side 2 Ringeriksdagen - nok en gang for full musikk, med masse folk og stor aktivitet i sentrum

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 1 Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 2 Å R S B E R E T N I N G V Å G F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 Virsomhetenes art Virksomheten er en fotballklubb, som er lokalisert i bydelen

Detaljer

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber.

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber. Årsmelding 2013 1. Innledning Lønn Som Fortjents hovedmålsetting: Tilby lønnet arbeid til mennesker som et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Slik at en gjennom arbeid oppnår økt mestring

Detaljer

Lønn som Fortjent Årsrapport 2010

Lønn som Fortjent Årsrapport 2010 Lønn som Fortjent Årsrapport 2010 1. Innledning Høsten 2008 ble det vedtatt at Lønn som Fortjent (senere i Årsrapport 2010 betegnet som LsF) skulle flytte fra Fred Olsensgate til Tøyenkirken. Ombyggingen

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer