Generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling 24.04.2002"

Transkript

1 årsrapport 2001

2 Innhold Finansielle hovedtall Høydepunkter 2 Dette er Leif Höegh & Co 4 Styrets årsberetning 6 Konsernregnskap 10 Resultatregnskap 10 Balanse 1 1 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Regnskap Leif Höegh & Co ASA 31 Resultatregnskap 31 Balanse 32 Kontantstrømoppstilling 33 Noter 34 Revisors beretning 3 9 Aksjonærforhold og analytisk informasjon 40 Administrerende direktørs rapport 44 Jubileum 75 år 46 HUAL 48 Kontraktshipping 54 LNG 56 Tørrbulk 58 Höegh Lines 60 Kjøleskip 64 Höegh Fleet Services 66 Organisasjonen 68 Flåten 69 Ord og uttrykk 70 Generalforsamling Finansiell kalender: 1. kvartalsrapport kvartalsrapport kvartalsrapport Foreløpig resultat

3 Driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger pr. segment Investeringer pr. segment, bokført verdi Hual 66% Kontraktshipping 15% Höegh Lines 10% Kjøleskip 9% Hual 64% Kontraktshipping 13% Höegh Lines 9% Kjøleskip 14% Finansielle hovedtall Beløp i Resultatregnskap Fraktinntekter, netto USD mill Driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger USD mill Driftsresultat USD mill Årsresultat USD mill (38) Balanse Skip og andre eiendeler USD mill Omløpsmidler USD mill Sum eiendeler USD mill Bokført egenkapital inkludert minoritetsinteresser USD mill Langsiktig gjeld USD mill Kortsiktig gjeld USD mill Total gjeld og egenkapital USD mill Egenkapitalandel % Nøkkeltall pr aksje EBITDA 1) USD 5,16 3,64 2,14 3,77 3,43 Fortjeneste USD 2,62 0,60 (1,25) 1,69 2,19 Kontantstrøm USD 4,71 3,03 1,66 2,95 2,55 Kurs/fortjeneste-forhold 3,35 13,90-6,9 9,3 Kurs/kontantstrøm-forhold 1,86 2,80 7,0 4,0 8,0 Utbytte NOK 2, ,00 4,00 Utbytte-forhold % 8, ,6 35,8 Børskurs pr. 31. desember NOK 79,00 74,00 95,00 89,00 150,00 Bokført egenkapital USD 15,80 12,80 12,50 14,70 13,40 1) Driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger.

4

5 høydepunkter høydepunkter 2

6 LHC kjøper Ugland International Holdings 50% eierandel i HUAL. Tre store, fleksible bilskip leveres. LNG-skipet Höegh Galleon ombygges for 17 års T/C til Enron. Salg av to eldre linjeskip. LHC overtar Safmarines 50% eierandel i Unicool Ltd. Salg av tre kjøleskip. USD 51 millioner tilføres i ny egenkapital. Salg av Teekay aksjer for USD 60 millioner. Tilbakekjøp av 10% av egne aksjer for USD 27 millioner. LHC selger sin 33,6% eierandel i Bona Shipholding Ltd til Teekay Shipping Corporation (TK) mot oppgjør i TK-aksjer. Bilskipet Hual Transporter leveres og to mindre bilskip, som inngår i Euro Marine Carrier (EMC), kjøpes. LHC kjøper seg opp til 100% i Unicool. LNG-skipet Norman Lady blir oppgradert og satt inn på 20 års kontrakt med Enagas. HFS starter egen virksomhet for rekruttering og opplæring av seilende personell på Filippinene. LHC selger linjevirksomheten mellom US Gulf/USAs østkyst og Sørøst-Asia, inklusive fire linjeskip, til Egon Oldendorff ohg. LHC leier skipene tilbake på et to-års certeparti med utløp våren Programmet for å fornye og øke kapasiteten innen HUAL videreføres. Hual Trader leveres som det første av i alt seks nye bilskip. Joint Vessels Ltd, et selskap eiet av LHC og Ugland International Holdings, kjøper to bilskip med samme kapasitet som nybyggene. Mystic Lady, et søsterskip til et av selskapets LNG-skip kjøpes Ytterligere satsing på HUAL Salg av Cool Carriers AB Höegh Galleon går inn på langsiktig kontrakt LNG-skip kontraheres Linjevirksomheten avvikles Salg av resterende aksjer i Tekay for USD 60 millioner Tilbakekjøp av 9% av egne aksjer for USD 28 millioner Bilskipet Carib Star solgt til skrap i januar. Kjøleskipet Spring Bride solgt i februar. Kjøp av egne aksjer for USD 3 millioner. 3

7 dette er Leif Höegh & Co Leif Höegh & Co. (LHC) er et internasjonalt shippingselskap som tilbyr konkurransedyktige transport- og logistikkløsninger til kunder over hele verden innen utvalgte industrielle shippingsegmenter. HUAL Kontraktshipping LNG/Tørrbulk USD millioner Fraktinntekter, netto Driftsresultat

8 Selskapet ble etablert i 1927 av Leif Høegh og bygger på en lang tradisjon innen shipping. Høegh-familien eier eller kontrollerer 59,6% av aksjene i selskapet. Dette sikrer en stabil eierstruktur og et langsiktig perspektiv på selskapets strategi og drift. LHCs hovedstrategi er å være en betydelig aktør innen det industrielle Ro/Rosegmentet, kombinert med en portefølje av skip på langsiktige kontrakter som gir stabil inntekt og kontantstrøm. Målet er å øke avkastningen på investert kapital over tid gjennom mindre diversifisering og større fokus på lønnsomme segmenter. Samtidig skal LHC ha en finansiell handlekraft som gjør det mulig å videreutvikle eksisterende virksomheter og posisjonere seg i nye segmenter der dette er hensiktsmessig. LHC er etablert i følgende virksomheter: HUAL Transport av biler og høyt/tungt rullende materiell. HUAL opererer p.t. en flåte på 40 skip innen deep-sea segmentet og 4 skip innen short-sea segmentet. Selskapet er en av verdens største operatører i dette markedet. Kontraktshipping Omfatter LNG-skip og tørrbulk-skip. Fire LNG-skip, hvorav tre er helt eller delvis eiet, transporterer flytende naturgass på langsiktige kontrakter. LHC er en av et begrenset antall etablerte aktører i dette markedet. To tørrbulk-skip opererer også under lange kontrakter. Kjøleskip LHC eier helt eller delvis 14 kjøleskip. Disse opereres kommersielt gjennom Lauritzen Cool AB, som er verdens største operatør av denne type tonnasje. Höegh Lines Etter at den tradisjonelle linjefarten ble avsluttet i mars 2001 fokuserer Höegh Lines nå sin virksomhet rundt open hatch skipene med spesialisering innen trelast og treforedlingsprodukter. Hoëgh Lines opererer 10 skip, og er verdens femte største operatør innen dette markedet med langsiktige og sterke relasjoner til gode kunder. Höegh Fleet Services Höegh Fleet Services (HFS) er et eget selskap som har ansvar for flåtens tekniske drift, bemanning, sikkerhet og kvalitet, i tillegg til innkjøp, forsikring og nybygg. Gjennom HFS har LHC en sterk teknisk organisasjon, som bidrar til konsernets posisjoner i alle markeder. Höegh Lines Kjøleskip (5) (9) (8) 17 5

9 styrets årsberetning styrets årsberetning sterkere fokus gir bedre resultater 6 Leif Höegh & Co (LHC) er et verdensomspennende rederi med hovedkontor i Oslo. LHC kan se tilbake på et år med økt aktivitet innen kjerneområdene Ro/Ro og transport av flytende gass (LNG). Overtagelsen av hele HUAL i 2000 med påfølgende integrasjon av virksomheten i LHC har allerede gitt gode resultater. To store kontrakter er inngått for LNG-skip. Forøvrig bidro alle virksomhetsområdene til at 2001 ble et resultatmessig rekordår for LHC Konsernet.

10 styrets årsberetning Resultater i år 2001 LHC oppnådde en betydelig resultatforbedring i Driftsresultatet før salgsgevinster og avskrivninger økte med 32% til USD 164 millioner. Driftsresultatet ble forbedret med 84% til USD 102 millioner, mens ordinært resultat før skatt økte til USD 99 millioner fra USD 23 millioner i Resultat pr. aksje ble USD 2,62, og kontantstrøm pr. aksje ble USD 4,71. Bedringen kommer som et resultat av strategiske valg gjennom flere år og gode kommersielle operasjoner, særlig innen Ro/Ro-segmentet, men også kontraktshipping, Höegh Lines og kjøleskipene bidro positivt. Avkastningen på totalkapital etter skatt var 9,7% mot 6,3% i Styret er godt fornøyd med resultatet og utviklingen som har funnet sted i LHC i Finansiell stilling Oppkjøpet av HUAL i 2000, som ble finansiert delvis gjennom gjeld og delvis gjennom en emisjon, var et stort løft for selskapet. Den positive utviklingen for LHC i 2001 har imidlertid gjort at selskapet styrket egenkapitalen betydelig. Ved utgangen av 2001 hadde LHC en egenkapitalandel på 36%, som er like under det langsiktige målet på minimum 40%. LHC har i løpet av 2001 økt sin fokus på kjerneområdene og derfor solgt sine gjenværende aksjer i Teekay Shipping Corp., med en gevinst på USD 36 millioner, samt aksjene i Gorthon Lines AB med en gevinst på USD 4 millioner. I tillegg ble linjevirksomheten til Höegh Lines overlevert kjøper i løpet av året, samt at Cool Carriers AB ble avhendet. LHC har benyttet den positive utviklingen til å nedbetale gjeld med USD 137 millioner, hvorav USD 50 millioner var ekstraordinært. Finansielle eiendeler (bankinnskudd og omsettelige verdipapirer) beløp seg ved utgangen av 2001 til USD 178 millioner, som var uendret fra året før. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. HUAL HUAL oppnådde i 2001 et driftsresultat på USD 61 millioner. Resultatet utgjør rundt 62% av LHCs samlede driftsresultat. HUAL har i 2001 gjennomført betydelige organisasjonsmessige forandringer. Kostnadsbesparende tiltak, samt fokus på logistikk og fleksibilitet, har bidratt til det bedrede resultatet. I et marked som utviklet seg tilnærmet flatt har HUAL styrket sin posisjon i Fjerne Østen gjennom oppkjøpet av Kiwi Car Carriers virksomhet i New Zealand og samarbeidet med Kinas ledende rederi China Ocean Shipping (Group) Company (Cosco). Gjennom HUALs franske datterselskap Cetam er aktiviteten økt i shortsea segmentet i Europa. Disse tiltak bidrar til større fleksibilitet både i deepsea og short-sea markedene i en periode hvor det er knyttet usikkerhet til markedsutviklingen. Styret er fornøyd med fremgangen i HUAL i Kontraktshipping Kontraktshipping omfatter skip på lange kontrakter som gir stabile inntekter. Det er en målsetning at denne virksomheten skal utgjøre 20 30% av LHCs driftsresultat. LNG LNG er det viktigste satsningsområdet for LHC innen kontraktshipping. Selskapet har vært engasjert i LNG-transport i 30 år og opererer i dag fire skip, hvorav ett er heleiet og to er 50% eiet. Selskapet kjøpte et 1974-bygget skip for tilnærmet skrapverdi i Skipet gikk i mars inn på et 17 års certeparti til Enron LNG Shipping til en rate som gir god avkastning på investert kapital. Enron har nå søkt beskyttelse under amerikansk konkurslovgivning, noe som har skapt usikkerhet med hensyn til selskapets evne til å oppfylle sine forpliktelser under certepartiet. Styret er imidlertid av den oppfatning at skipet vil være attraktivt for andre aktører med behov for LNGtransport, dersom certepartiet skulle bli brutt. I desember kontraherte LHC, sammen med Mitsui O.S.K. Lines, på visse vilkår, et LNG skip basert på en 20 års kontrakt til Statoil, som operatør på vegne av rettighetshavere på Snøhvit-feltet. Statoil vil også delta i fellesselskapet. Tørrbulk Selskapets engasjement i bulk-segmentet består i første rekke av to eide Capesize skip på langsiktige kontrakter. I tillegg har selskapet vært eksponert mot spotmarkedet gjennom et innbefraktet skip. Bulkmarkedet har vært svakt gjennom året på grunn av at mange nye skip ble levert samtidig som man fikk liten vekst i verdensøkonomien. I 2001 bidro kontraktshipping med et driftsresultat på USD 17 millioner, det samme som året før. Styret er tilfreds med resultatet. Øvrige segmenter Kjøleskip Den kommersielle driftsenheten Cool Carriers AB ble i januar 2001 solgt til J. Lauritzen A/S. LHC beholdt imidlertid eksponeringen mot kjølemarkedet gjennom eierskap i til sammen 15 skip som deltok i Lauritzen-Cool poolen. Kjøleskipsegmentet fikk et driftsresultat på USD 21 millioner i 2001 (inklusive USD 15 millioner i salgsgevinster), mot USD 4 millioner i Segmentet synes å være i en positiv utvikling med stigende skipsverdier. Höegh Lines LHCs tradisjonelle engasjement i linjefart ble avsluttet 5. mars 2001 i henhold til avtale som ble inngått allerede i Den resterende virksomheten omfattet 11 open hatch skip, og Höegh Lines fikk et driftsresultat på USD 14 millioner i 2001, mot USD 2 millioner i foregående år. Avkastningen på anvendt kapital er akseptabel. Höegh Fleet Services Også for Höegh Fleet Services (HFS) har 2001 vært et godt år. Selskapet, som har ansvar for 39 skip, kan se tilbake på et år uten større uhell. Dette er meget gledelig og er et signal om at den langsiktige satsingen på opplæring og kunnskap gir resultater. Også for de neste årene vil dette være fokus for selskapet. 7

11 styrets årsberetning Westye Høegh Leif O. Høegh I 2001 ble HFS som det første ikkekinesiske selskapet tildelt lisens til å drive et bemanningskontor i Kina. Fra 2002 vil tre av våre bilskip ha kinesisk mannskap. Vi ser det som interessant å rekruttere i Kina, og satser på å utvikle dette markedet parallelt med satsingen på Filippinene i årene som kommer. Bemanningskontoret i Manilla har vært en suksess og det legges stor vekt på opplæring som utvikler lokale krefter. Dette er ikke minst viktig i lys av en økende mangel på kvalifiserte sjøfolk. HFS har også identifisert et betydelig effektiviseringspotensiale relatert til driften av skipene. Dette effektiviseringsprogrammet skal iverksettes i 2002, noe som forventes å gi positive resultateffekter allerede det første året. Rammebetingelser Shipping er en internasjonal næring preget av meget stor konkurranse på tvers av landegrensene. Norske rederier har bidradd sterkt til at skipsfarten og tilstøtende næringer fortsatt står sterkt i landet og spiller en sentral rolle både direkte økonomisk og gjennom direkte og indirekte sysselsetting. Skal vi klare å beholde og videreutvikle denne posisjonen er det avgjørende at rammebetingelsene ikke er dårligere i Norge enn i utlandet. Slik er det ikke i dag. LHC vil for året 2001 betale betydelig skatt. Dessuten beløper tonnasjeavgiften seg til USD 2,1 millioner. Avgiften er firedoblet i senere år og er betydelig høyere enn i 8 andre europeiske land. Den bør reduseres og dessuten omdefineres fra driftskostnader til skattekostnad. LHC arbeider gjennom Norges Rederiforbund for å bedre dagens ordning slik at den blir tilsvarende ordningen i andre toneangivende europeiske skipsfartsnasjoner. Aksjonærforhold Selskapets aksjer var i 2001 priset betydelig under underliggende bokførte verdier, og dessuten lavt i forhold til inntjening og kontantstrøm. Styret besluttet derfor å benytte fullmakten gitt av generalforsamlingen i 2000 til tilbakekjøp av aksjer. Aksjene, som ble kjøpt i slutten av 2000/begynnelsen av 2001, ble besluttet slettet på generalforsamlingen i Samtidig fikk styret en ny fullmakt til å kjøpe ytterligere 10%, hvorav 9% var benyttet ved årsskiftet. Ytterligere 1% er kjøpt i Disse aksjene vil bli foreslått slettet på kommende generalforsamling, kombinert med ny fullmakt. Selskapet har kjøpt tilbake egne aksjer for totalt USD 58 millioner i løpet av de siste 15 måneder. Dette har vært en god investering sammenlignet med andre investeringsalternativer. Tilbakekjøpene har økt verdiene bak hver gjenværende aksje og har derfor vært attraktive for selskapets aksjonærer. Styret vil foreslå overfor generalforsamlingen at det for 2001 betales et utbytte på NOK 2,00 pr. aksje. Størrelsen på utbyttet må sees på bakgrunn av de betydelige tilbakekjøp av egne aksjer som er gjennomført i løpet av de siste 15 månedene. Mannskap og personell LHC hadde ved utløpet av 2001 totalt ansatte, mot ved starten av året er ansatt på skipene, mens de resterende 363 er ansatt i den landbaserte virksomheten. Mannskapene er kompetente og godt utdannet, rekruttert fra flere av selskapets egne rekrutteringskontorer, og opplært av selskapet. Et fornyet opsjonsprogram ble implementert for 19 av selskapets ledende ansatte. Styret ønsker å takke selskapets ledelse og samtlige ansatte for meget god innsats også i Miljøtiltak LHC har gjennom HFS satset sterkt på tiltak for å redusere skadelige virkninger på miljøet som følge av rederiets virksomhet. LHC introduserer i år et miljøregnskap med måleparametre som selskapet vil følge i årene som kommer. I juli ble HFS på eget initiativ sertifisert i henhold til ISO av Det Norske Veritas. Dette er en frivillig internasjonal standard for miljøstyringssystemer, der man forplikter seg til definerte forbedringer. Mot slutten av året ble LHC som første rederi i verden medlem i World Business Council for Sustainable Development. Dette bekrefter selskapets vilje til kontinuerlig å arbeide med å forbedre de miljømessige aspektene ved sin virksomhet. En egen miljørapport for LHC er vedlagt årsberetningen.

12 styrets årsberetning Karl Otto Gilje Truls Bergersen Truls Holthe Jörgen Ekberg Gunnar Reitan Selskapets sykefravær har vært 1,58% i 2001, mot 1,66% året før, noe som er lavt i bransjesammenheng. Styret understreker likevel at arbeidet med å forbedre denne statistikken vil pågå kontinuerlig. Arbeidsmiljøet ansees som tilfredstillende. Leif Höegh & Co ASA Årsresultat for Leif Höegh & Co ASA ble NOK 379 millioner. Morselskapets overskudd er foreslått disponert som følger: Utbytte NOK 65 millioner Annen egenkapital NOK 314 millioner Totalt disponert NOK 379 millioner Selskapets frie egenkapital var ved årsskiftet NOK millioner. Utsiktene fremover Lav global økonomisk vekst i 2001 ventes å fortsette inn i 2002, med visse forventninger om bedring fra og med 2. halvår. HUAL viste i 2001 evne til å tilpasse seg endrede markedsforhold med godt resultat og vil, kombinert med den økede satsingen i 2001 og fortsatt fokus på kostnadseffektivitet, forventes å produsere et driftsresultat på linje med fjoråret. Innen LNG er det usikkerhet knyttet til kontrakten med Enron, men det er godt håp om fortsatt eller alternativ beskjeftigelse til tilsvarende betingelser. For kontraktshipping totalt sett ventes ikke resultatmessige variasjoner av betydning for Uforandret eller litt bedre resultat for kjøleskip kombinert med uforandret eller litt lavere resultat for Höegh Lines, tilsier et driftsresultat for hele virksomheten i samme størrelsesorden som for Årsresultatet for 2002 ventes derimot å bli lavere enn resultatet for 2001, som omfattet salgsgevinster for Cool Carriers og aksjer i Teekay og Gorthon Lines. Styret i LEIF HÖEGH & CO Oslo, 6. mars 2002 Westye Høegh Styreformann Leif O. Høegh Viseformann Truls Bergersen Jörgen Ekberg Karl Otto Gilje Truls Holthe Gunnar Reitan Thor Jørgen Guttormsen Administrerende direktør 9

13 konsernet resultatregnskap (USD 1 000) Note Fraktinntekter Reiseavhengige kostnader ( ) ( ) ( ) Fraktinntekter på T/C basis Leie innbefraktede skip ( ) ( ) ( ) Personellkostnader sjø (39 673) (37 522) (27 571) Andre driftskostnader 4 (69 837) (64 056) (53 590) Generelle administrasjonskostnader 5 (8 341) (8 621) (10 645) Driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger Gevinst/(tap) ved salg av anleggsmidler (3 562) Ordinære avskrivninger 12 (74 340) (64 525) (37 726) Nedskrivning anleggsmidler 12 (2 363) (4 380) 0 Driftsresultat Resultat tilknyttede selskaper (15 520) Gevinst/(tap) ved avhendelse av tilknyttede selskaper (50 679) Renteinntekter Rentekostnader (51 430) (59 312) (29 152) Andre finansposter Resultat før skattekostnad (40 619) Skattekostnad 7 (15 594) (3 499) Årsresultat (37 714) Herav minoritetsandel 0 (909) (124) Resultat pr aksje/utvannet resultat pr aksje 18 2,62 0,60 (1,25) 10

14 balanse konsernet (USD 1 000) Note EIENDELER Utsatt skattefordel Goodwill Totale immaterielle eiendeler Skip Nybygninger Andre varige driftsmidler Totale varige driftsmidler Investering i aksjer Langsiktige fordringer Totale finansielle anleggsmidler Totale anleggsmidler Bunkers og andre beholdninger Fordringer Omsettelige verdipapirer Bankinnskudd Totale omløpsmidler Totale eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Aksjekapital Egne aksjer (840) (985) 0 Overkursfond Total innskutt egenkapital Annen egenkapital Total opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Total egenkapital Pensjonsforpliktelser Totale avsetninger for forpliktelser Pantegjeld/leaseforpliktelser Annen langsiktig gjeld Total langsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Total kortsiktig gjeld Total egenkapital og gjeld Garantier og langsiktige certeparti-forpliktelser 17 Pantstillelser 14 Styret i Leif Höegh & Co Oslo, 6. mars 2002 Westye Høegh Styreformann Leif O. Høegh Viseformann Truls Bergersen Jörgen Ekberg Karl Otto Gilje Truls Holthe Gunnar Reitan Thor Jørgen Guttormsen Administrerende direktør 11

15 konsernet kontantstrømoppstilling (USD 1 000) KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Ordinært resultat før skatt (40 619) Periodens betalte skatt (6 024) (4 802) (4 105) Tap/(gevinst) ved salg av anleggsmidler (15 176) (908) Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Resultat tilknyttede selskaper (4 573) Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld (7 775) (23 758) Endring i andre tidsavgrensningsposter (4 610) (4 853) Inn/(ut)betalinger ved kjøp og salg av verdipapirer (9 159) (14 442) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Salg av varige driftsmidler Kjøp av varige driftsmidler (8 250) ( ) ( ) Betalt på nybygningskontrakter 0 0 (10 524) Salg av aksjer og andeler i andre foretak Kjøp av aksjer og andeler i andre foretak 0 (96 910) ( ) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Opptak av langsiktig gjeld Nedbetaling av langsiktig gjeld ( ) ( ) (45 100) Inn-/(ut)betalinger langsiktige fordringer (4 705) Emisjon Salg/(kjøp) av egne aksjer (28 002) (27 154) 0 Utbetaling av utbytte 0 0 (15 789) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ( ) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (9 702) Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr

16 noter konsernet NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapene er utarbeidet i henhold til regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. De viktigste regnskapsprinsippene som konsernet følger er beskrevet nedenfor: A) Konsolideringsprinsipper Konsernselskaper LHC Konsernet inkluderer morselskapet LHC og selskaper hvor LHC direkte eller indirekte har flertall av den stemmeberettigede kapital (se dog C). Som spesifisert i Note 11 har LHC også enkelte datterselskaper som ikke er konsolidert. Disse selskapene er agentkontorer og/eller mindre selskaper med svært begrenset aktivitet og er ubetydelige for konsernets regnskaper. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper. Selskaper som inngår i konsernregnskapet fører sine regnskaper både i USD og lokal valuta. I konsernregnskapet er de regnskapsførte tall i USD benyttet da den alt vesentligste del av transaksjonene er i USD. Alle transaksjoner i annen valuta enn USD regnskapsføres til vekslingskurs på transaksjonstidspunktet. Eliminering av interne balanser, transaksjoner, resultater og aksjer I konsernregnskapet er alle interne balanser, transaksjoner og resultater oppstått mellom konsernselskaper eliminert. Aksjer i datterselskaper er eliminert ved kjøpsverdimetoden ved at vederlag på overtagelses- eller etableringstidspunktet utover balanseført egenkapital blir fordelt på de aktuelle eiendeler og avskrevet ordinært over antatt økonomisk levetid i konsernregnskapet. Mindreverdier er behandlet tilsvarende, og resultatføres som reduksjon av ordinære avskrivninger. Ikke identifiserbar merverdi klassifiseres som goodwill og avskrives lineært over 10 år eller økonomisk levetid. Ved trinnvise oppkjøp legges verdien av identifiserte eiendeler og gjeld på konserndannelsestidspunktet til grunn. Endringer i merverdier/mindreverdier i identifiserte eiendeler og gjeld mellom tidligere kjøp og verdiene på konserndannelsestidspunktet, føres direkte mot konsernets egenkapital. B) Segmenteringsrapportering Inndelingen i segmenter er basert på konsernets interne styring og rapportering i tillegg til vurdering av risiko- og avkastningsprofil. Transaksjoner mellom konsernets segmenter skjer til markedspris og elimineres i konsernregnskapet. C) Deltagelse i andre selskaper Selskapets deltagelse i felleskontrollerte virksomheter er inkludert i henhold til bruttometoden i regnskapet. Bruttometoden innebærer at inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld er inkludert i regnskapet med LHC's eierandel. Flere skip eiet av LHC konsernet kan operere under forskjellige pool-avtaler. Deltagere er de selskapene som deltar med skip og inkluderer, i tillegg til LHC og datterselskaper, utenforstående partnere. Poolene behandles regnskapsmessig som felleskontrollerte virksomheter. Inntekter, eiendeler og gjeld er inkludert i konsernets regnskaper i henhold til konsernselskapenes deltagelse. Selskaper, hvor LHC eier eller kontrollerer mellom 20% og 50%, og hvor selskapet ikke er felleskontrollert, er inkludert i regnskapet i henhold til egenkapitalmetoden dersom investeringene er av langsiktig karakter og LHC har betydelig innflytelse. Andre langsiktige aksjeplasseringer og kommandittandeler er inkludert til anskaffelseskost, med nedskrivning til virkelig verdi hvis verdifallet skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående. Nedskrivning reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede. I morselskapets regnskap er investeringer i datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter vurdert tilsvarende. D) Avskrivbare eiendeler Avskrivbare eiendeler er inkludert i balansen til kostpris fratrukket ordinære avskrivninger og nedskrivninger. Den lineære metode for ordinære avskrivninger er benyttet for skip basert på 25 års økonomisk levetid fra skipet var nytt. Bulkskipene avskrives over 20 år og gass-skipene avskrives over 30 år. Oppgradering av gass-skip i forbindelse med inngåelse av langsiktige certepartier avskrives over certepartiperioden dersom denne går ut over den normale levetiden på 30 år. Det er tatt hensyn til skrapverdien ved slutten av avskrivningsperioden. 13

17 noter konsernet Avskrivninger på kontorinventar er belastet driftsresultatet som administrasjonskostnader. Det foretas nedskrivning av skip til markedsverdi (neddiskonterte kontantstrømmer/megleranslag) dersom skipets forventede udiskonterte fremtidige kontantstrømmer er lavere enn regnskapsført verdi. Nedskrivning reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede. E) Nybygningskontrakter Innbetalte beløp på nybygningskontrakter er bokført inklusive renter. F) Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er regnskapsført til årsavslutningskurser. Valutagevinst eller -tap er inkludert under finansielle poster i resultatregnskapet. Terminkontrakter som ikke er sikringskontrakter, er vurdert samlet til markedskurs. Gevinst/tap på terminkontrakter inngått for å konvertere valutaeksponeringen i likvide midler fra NOK til USD er inntekts-/kostnadsført. Årsavslutningskurs som er benyttet er: NOK/USD 9,01. G) Kostnader relatert til nye lån Vesentlige kostnader relatert til nye lån balanseføres og kostnadsføres over lånets løpetid. Ved refinansiering kostnadsføres resterende balanseførte beløp. H) Leasing Rettigheter og forpliktelser for skip innleid gjennom finansielle leasingavtaler er balanseført og klassifisert som skip og langsiktig gjeld. Renteelementet i leasebetalingen er inkludert i rentekostnader, og kapitalelementet i leasebetalingen er behandlet som avdrag på gjeld. Leaseforpliktelsen er den gjenstående del av hovedstolen. Rettigheter for skip utleid gjennom finansielle leasingavtaler er balanseført og klassifisert som langsiktig fordring. Renteelementet i leasebetalingen er inkludert i renteinntekter, og kapitalelementet i leasebetalingen er behandlet som avdrag på fordringen. I) Finansielle omløpsmidler Markedsbaserte finansielle omløpsmidler som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi, mens andre markedsbaserte finansielle omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Finansielle omløpsmidler i form av aksjer og obligasjoner som ikke inngår i en handelsportefølje forvaltes som to separate porteføljer og verdsettes på porteføljebasis. Opsjonspremie er nettet mot aksjer. Urealiserte tap på finansielle instrumenter som ikke rentesikrer lån resultatføres. J) Inntektsføringsprinsipp Inntekter og kostnader relatert til skipenes overgangsreiser periodiseres ut fra det antall dager reisen varer før og etter årsskiftet. K) T/C-kontrakter og fraktkontrakter Langsiktige T/C-kontrakter og andre fraktkontrakter blir verdimessig vurdert ved årsskiftet og eventuelle beregnede tap blir avsatt. Vurderingene foretas på porteføljebasis for kontrakter som vedrører en sammensatt operasjon. L) Periodisk vedlikehold I forbindelse med dokking av skip vil de påkostninger og utbedringer som pålegges av klassen aktiveres og avskrives over tiden frem til neste klasse/dokking (normalt 60 måneder). Det samme gjelder kostnadene ved klassesertifisering. Ved kjøp av brukte skip og ved levering av nybygg vil en del av kostprisen bli fratrukket og regnskapsført som klassekostnad. Ved salg av skip vil kostnadsføring av balanseførte kostnader klassifiseres som en del av gevinst/tap. Annet vedlikehold belastes driften løpende. M) Bunkers og andre beholdninger Beholdninger er verdsatt til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. 14

18 noter konsernet N) Ekstraordinære poster Etter de kriterier som selskapet legger til grunn for å klassifisere inntekter og kostnader under denne kategori må postene være både uvanlige, uregelmessige og av betydelig størrelse for å kunne klassifiseres som ekstraordinære. Effekten av endringer i regnskapsprinsipper og korrigeringer av vesentlige feil foretas mot egenkapitalen. O) Pensjon og pensjonforpliktelser Pensjoner og pensjonsforpliktelser er inkludert i resultatregnskapet og balanseført i henhold til foreløpig norsk regnskapsstandard. Netto pensjoner for året omfatter periodens pensjonsopptjening beregnet inklusive fremtidig lønnsvekst og tillagt estimert rente på forpliktelsen, fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene og eventuelle virkninger av endringer i planer og estimater. P) Skatt Skattekostnaden omfatter både periodens betalbare skatt og endringer i utsatt skatt. For den del av virksomheten som faller utenfor rederibeskatningen er utsatt skatt/skattefordel beregnet med 28% av de midlertidige forskjeller samt skattemessig underskudd til fremføring. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel som er sannsynliggjort gjennom fremtidig inntjening balanseføres som immateriell eiendel. Nåverdien av utsatt skatt knyttet til de midlertidige forskjellene i selskapene som er underlagt rederibeskatning, er vurdert som uvesentlig da selskapet ikke forventer at den skattepliktige inntekt disse midlertidige forskjellene representerer vil materialisere seg i overskuelig fremtid. Vurderingen er basert på selskapets utbyttepolitikk, likviditetsreservene, skipenes markedsverdier og den frie beskattede egenkapital i de deler av konsernet som ligger utenfor det nye skattesystemet, samt selskapets intensjon om å opprettholde sine rederiaktiviteter. Q) Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. I kontanter og kontantekvivalenter inngår ikke aksjer og finansielle instrumenter med forfall mer enn tre måneder fra anskaffelse. R) Betingede forpliktelser og eiendeler Det foretas avsetninger for betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare. Betinget gevinst inntektsføres ikke. S) Estimater Regnskapene er basert på tilgjengelig informasjon på tidspunkt for regnskapsavleggelse. Effekten av endringer i estimater regnskapsføres i resultatregnskapet i samme periode som estimatene endres. T) Klassifisering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år fra anskaffelsestidspunktet/opptakstidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Første års avdrag på langsiktig pantegjeld er klassifisert som langsiktig gjeld. U) Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. V) Resultat pr aksje Resultat pr aksje er beregnet ved å dividere konsernresultatet på et tidsveiet gjennomsnitt av antall utestående aksjer i rapporteringsperioden. Egne aksjer er hensyntatt i beregningen. Aksjer som er kjøpt tilbake i rapporteringsperioden, er veiet i henhold til den del av rapporteringsperioden de har vært utestående. Dersom aksjeopsjoner er "in the money" hensyntas disse i beregningen av utvannet resultat pr aksje. 15

19 noter konsernet NOTE 2 EGENKAPITAL Aksje- Egne Overkurs- Annen Minoritets- (USD 1 000) kapital aksjer fond egenkapital interesser Totalt Egenkapital (985) Amortisering av egne aksjer (1 041) Årsresultat Utbytte (7 240) (7 240) Kjøp av egne aksjer (896) (27 106) (28 002) Egenkapital (840) I henhold til vedtaket på generalforsamlingen i april 2001 ble beholdningen av egne aksjer (10%) besluttet amortisert. Styret i Leif Höegh & Co fikk samtidig fullmakt til å kjøpe ytterligere inntil 10% av egne aksjer. Pr har LHC kjøpt (9%) egne aksjer. I januar og februar 2002 er det kjøpt ytterligere aksjer. Kjøpet av egne aksjer ble vurdert som attraktivt i forhold til de underliggende verdier i selskapet. Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Sum Aksjer NOK NOTE 3 VESENTLIGE ENKELTTRANSAKSJONER I 2001 OG HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Vesentlige enkelttransaksjoner i år 2001: Salg av Cool Carriers AB til J. Lauritzen A/S for USD 36 millioner som gir en salgsgevinst på USD 13 millioner etter korreksjon for utsatt skattefordel på USD 8 millioner. Salg av aksjene i Gorthon Lines AB for USD 14 millioner. Salg av gjenværende aksjer i Teekay Shipping Ltd for totalt USD 60 millioner (gevinst USD 36 millioner). Sammen med Mitsui O.S.K. Lines Ltd. inngikk LHC en 20-års kontrakt med Statoil om frakt av LNG fra Snøhvit-feltet. I denne forbindelse er det inngått en avtale om bygging av et LNG-skip på m 3. Hendelser etter balansedagen: Avhendelse av to skip, Carib Star og Spring Bride. 16

20 noter konsernet NOTE 4 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (USD 1 000) Tjenester Dokkingskostnader Reservedeler/forbruksartikler Havari Forsikringer Administrasjonsutgifter drift/annet Tonnasjeavgift Diverse driftskostnader Sum NOTE 5 LØNNSKOSTNADER, PENSJONER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM. Lønnskostnader (USD 1 000) Lønninger administrasjon Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum LHC Konsernets administrasjonskostnader som relaterer seg til operasjon og drift av skip er inkludert i henholdsvis Reiseavhengige kostnader og "Andre driftskostnader". Posten Generelle administrasjonskostnader består derfor av kostnader relatert til konsernets toppledelse og stab i tillegg til finans og økonomi. Gjennomsnittlig antall kontoransatte for konsernet i løpet av regnskapsåret har vært 363 (423 i 2000 og 426 i 1999). Antall sjømenn har vært (1 708 i 2000 og i 1999). Samlet lån til ansatte i år 2001 utgjorde USD (USD i 2000 og USD i 1999). 17

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet er under betydelig endring gjennom nylige oppkjøp av partneres eierandeler både i HUAL AS og Unicool Ltd. Fokus legges i

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

RAPPORT PR 2. KVARTAL 2000

RAPPORT PR 2. KVARTAL 2000 RAPPORT PR 2. KVARTAL 2000 Som nevnt i 1. kvartalsrapporten vil tallene for året ikke være direkte sammenlignbare med fjoråret. Unicool er inkludert på 100% basis (50% i fjor) for hele perioden, mens HUAL

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde for 1997 et foreløpig driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger på NOK 719 millioner (NOK 651 millioner i 1996) og et driftsresultat

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 RAPPORT 1. KVARTAL Driftsresultatet for Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet i 1. kvartal ble NOK 156 millioner før avskrivninger (NOK 120 millioner

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Driftsresultatet økte med 15% fra NOK 309 millioner i 1997 til NOK 356 millioner i 1998.

Driftsresultatet økte med 15% fra NOK 309 millioner i 1997 til NOK 356 millioner i 1998. Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. Telex: 79 350 HSHIP. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr: 921 482 957 MVA.

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2001

Rapport 2. kvartal 2001 Rapport 2. kvartal 2001 Q4 Q3 Q2 Q1 Rapport pr. 2. kvartal 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 EBITDA* 1. HALVÅR (USD 1 000) 2001 2000 1999 1998 1997 *Driftsresultat før salgsgevinster og

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2001

Rapport 3. kvartal 2001 Rapport 3. kvartal 2001 Q4 Q3 Q2 Q1 Rapport pr. 3. kvartal 150 000 120 000 90 000 60 000 30 000 0 EBITDA* (USD 1 000) 1997 1998 1999 2000 2001 *Driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger Sterkt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer