nr 15/ NO årgang 7 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808"

Transkript

1 . nr 15/ NO årgang 7 ISSN Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /09 Innholdsfortegnelse: Registrerte design... 3 Fornyelse av registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (11) Registreringsnummer (15) Registreringsdato (18) Dato som registreringen gjelder til (21) Søknadsnummer (22) Inngivelsesdato (24) Løpedag (30) Prioritetsopplysninger (43) Allment tilgjengelig dato (51) Klasse (54) Produkt (55) Avbildning(er) (72) Designer (73) Innehaver (74) Fullmektig 2

3 Registrerte design I henhold til designloven 18 første ledd i.f. kunngjøres i dag følgende registrerte design. Det kan fremsettes krav om at designregistreringen helt eller delvis skal oppheves, jf. designloven 25 flg. og designforskriften 26 flg. Designregistreringen gjelder for den eller de periodene på fem år som søknaden er innlevert for, regnet fra søknadsdagen. Registreringen kan fornyes, jf. designloven 23 og 24. Maksimal beskyttelsestid er 25 år. For reservedeler, se unntaket i designloven 23 annet ledd. (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO (54) Produkt: Fotoenhet (51) Klasse: (73) Innehaver: Speed Identity AB, Box 634, TYRESÖ, SE (72) Designer: Fredrik Caspar, Grev Magnigatan 17 A, STOCKHOLM, SE (30) Prioritet: EM /28

4 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: Krukke (51) Klasse: (73) Innehaver: Sgd SA, 1 rue du Général Leclerc - Immeuble Le Linéa, PUTEAUX, FR (72) Designer: Elodie Gentil, Agence Extrême, 26 rue Salomon de Rotschild, SURESNES, FR (30) Prioritet: EM /28

5 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /28

6 (74) Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO (54) Produkt: 1-2. Oppkastpose (51) Klasse: (73) Innehaver: Irina Høst Wessel, Krags terrasse 13, 0783 OSLO, NO Magnus Anderssen, Hellvikveien 129 B, 1450 NESODDTANGEN, NO Torgeir Hamsund, Skjerstadveien 7, 0378 OSLO, NO (72) Designer: Irina Høst Wessel, Krags terrasse 13, 0783 OSLO, NO Magnus Anderssen, Hellvikveien 129 B, 1450 NESODDTANGEN, NO Torgeir Hamsund, Skjerstadveien 7, 0378 OSLO, NO (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (54) Produkt: 1-2. Skulptur/nipsgjenstand (51) Klasse: (73) Innehaver: Acona Technopole AS, Rådhusgata 17, 0152 OSLO, NO (72) Designer: Grethe Raen, Bjerregaardsgate 29, 0172 OSLO, NO (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 6/28

7 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO (54) Produkt: Spenne for fottøy og hodeplagg, klasse 2-07; Spenne for for skinnartikler og vesker, klasse 8-07 (51) Klasse: 02-07, (73) Innehaver: Tod's SpA, Via Filippo Della Valle 1, SANT'ELPIDIO A MARE, ASCOLI PICENO, IT (72) Designer: Diego Della Valle, Via Filippo Della Valle 1, SANT'ELPIDIO A MARE, ASCOLI PICENO, IT Erica Moggio, Via Fillipo Della Valle 1, SANT'ELPIDIO A MARE, ASCOLI PICENO, IT (30) Prioritet: EM /28

8 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: Flaske (51) Klasse: (73) Innehaver: Sgd SA, 1 rue du Général Leclerc - Immeuble Le Linéa, PUTEAUX, FR (72) Designer: Elodie Gentil, Agence Extrême, 26 rue Salomon de Rotschild, SURESNES, FR (30) Prioritet: EM /28

9 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /28

10 /28

11 (74) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO (54) Produkt: 1-3. Vegglampe (51) Klasse: (73) Innehaver: Lampekonsulenten AS, Auglendsdalen 80, 4017 STAVANGER, NO (72) Designer: Njård R Lone, Nygaardsgaten 17E, 4319 SANDNES, NO (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 11/28

12 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO (54) Produkt: 1-2. Flaske (51) Klasse: (73) Innehaver: Saverglass SA, Place de la Gare, FEUQUIERES, FR (72) Designer: Didier Rica, 152 rue Haute, LE MONT SAINT ADRIEN, FR (30) Prioritet: EM EM (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 12/28

13 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO (54) Produkt: Løfte- og monteringsredskap for legging av rør (51) Klasse: (73) Innehaver: Skjæveland Cementstøperi AS, Fabrikkveien 164, 4323 SANDNES, NO (72) Designer: Aage Gjesdal, Holbergsgt 18, 4323 SANDNES, NO 13/28

14 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO (54) Produkt: Stemmesynthesizer (51) Klasse: (73) Innehaver: ProxTalker com LLC, 13 South Main Street, CT06787 THOMASTON, US (72) Designer: Glen Dobbs, 270 Rail Tree Hill Road, CT06798 WOODBURY, US Kevin Miller, P.O.Box 177, CT UNIONVILLE, US (30) Prioritet: US 29/312,916 14/28

15 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /28

16 (74) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO (54) Produkt: 1-2. Mobiltelefon (51) Klasse: (73) Innehaver: Sony Ericsson Mobile Communications AB, LUND, SE (72) Designer: Simon Henning, c/o Zenit Design Group, Industrigatan 4, MALMØ, SE (30) Prioritet: EM (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 16/28

17 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: 1-2. Parfymeflaske (51) Klasse: (73) Innehaver: Koninklijke Sanders BV, Industriepark Vliedberg 12, 5251RG VLIJMEN, NL (72) Designer: Koninklijke Sanders BV, Industriepark Vliedberg 12, 5251RG VLIJMEN, NL (60) Anmerkning: Designene er i farger. Registrerigen gjelder samregistrering. 17/28

18 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (54) Produkt: Ramme til rist for utendørs avløpssluk (51) Klasse: (73) Innehaver: Alf Gausereide, Odins vei 17, 1472 FJELLHAMAR, NO (72) Designer: Alf Gausereide, Odins vei 17, 1472 FJELLHAMAR, NO (60) Anmerkning: Designen er i farger. 18/28

19 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /28

20 (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: 1-2. Snusboks 3. Sammenstilling av porsjonsforpakninger til snus 4. Sammenstilling av porsjonsforpakninger til snus (51) Klasse: , (73) Innehaver: Imperial Tobacco Canada Ltd, 3810 Sainte Antoine, H4C1B5 MONTRÉAL, CA (72) Designer: Fred Leclezio, c/o 3810 Sainte Antoine, H4C1B5 MONTREAL, CA (30) Prioritet: WO DM/ (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 20/28

21 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: Tverrsnitt Tverrsnitt (74) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO (54) Produkt: Fiskeprodukt (51) Klasse: (73) Innehaver: Shigeo Yasuno, , Oaza mura, Lisunamachi KAMIMINOCHI-GUN, NAGANO, JP (72) Designer: Shigeo Yasuno, , Oaza mura, Lisunamachi KAMIMINOCHI-GUN, NAGANO, JP (30) Prioritet: JP /28

22 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /28

23 /28

24 /28

25 (74) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO (54) Produkt: 1-8. Flaske (51) Klasse: (73) Innehaver: Saverglass SA, Place de la Gare, FEUQUIERES, FR (72) Designer: Didier Rica, 152 rue Haute, LE MONT SAINT ADRIEN, FR (30) Prioritet: EM (Design nr. 2-8) EM (Design nr. 1) (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 25/28

26 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (54) Produkt: 1. Flaske med kork 2. Kork til flaske (51) Klasse: , (73) Innehaver: Vibeke Skar, Sørbråten 18, 1353 BÆRUMS VERK, NO (72) Designer: Vibeke Skar, Sørbråten 18, 1353 BÆRUMS VERK, NO (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 26/28

27 fornyelser /09 Fornyelse av registreringer Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Telemecanique SA, RUEIL-MALMAISON, FR Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Bo Jakobsson, Pråmgatan 6, SALA, SE Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Astra AB, SÖDERTÄLJE, SE Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Astra AB, SÖDERTÄLJE, SE Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Furnes-Hamjern SCC AS, Stangeveien 111, 2326 HAMAR, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Isaksson Gruppen AB, Box 203, HABO, SE Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Sävsjösläpet & Industrimontage AB, Svetsaregatan, SÄVSJÖ, SE Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Seat SA, Zona Franca, Calle 2, no 1, BARCELONA, ES Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Seat SA, Zona Franca, Calle 2, no 1, BARCELONA, ES Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Jonny Haugerud, 3810 Gvarv, NO og Knut Erlund, 3800 Bø I Telemark, NO Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Brunstad AS, Postboks 115, 6239 SYKKYLVEN, NO Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Les Robinets Presto SA, 7, rue Racine, MONTROUGE, FR Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 27/28

28 fornyelser /09 Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: RVS Euroflex AB, Box 1179, HUDDINGE, SE Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Altia Corp, Salmisaarenranta 7, HELSINGFORS, FI Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Orkla Foods AS, Lienga 6-8, 1410 KOLBOTN, NO Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: R & A Bailey & Co, Nangor House, Western Estate, Nangor Road, DUBLIN 12, IE Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Vetco Gray Scandinavia AS, Postboks 423, 1302 SANDVIKA, NO Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 28/28

nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende MELDINGER Informasjon til Patentstyrets kunder og brukere fra World Intellectual Property Organization (WIPO) WIPO inviterer interesserte

Detaljer

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg.

Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg. Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg. Utstyr som skal inngå i et FG godkjent sprinkleranlegg skal være FG godkjent. Unntak: Tradisjonelle tykkveggete sprinklerrør og tilhørende

Detaljer

NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE

NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter NO Page 1 NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN

Detaljer

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde Vår dato 23.12.2014 Deres referanse Vår referanse og arkivkode Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Se liste over høringsinstanser Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske-

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

Kontrakt ved kjøp av fritidsbåter mellom private

Kontrakt ved kjøp av fritidsbåter mellom private Kontrakt ved kjøp av fritidsbåter mellom private Selger: Navn:... Fødselsnr (11 siffer)*:... Adresse:... Tlf., privat/arbeid:... Postnr.:... Poststed:... E-post:... * Vi anbefaler at kjøper undersøker

Detaljer

Kontrakt ved leie av fritidsbåter mellom private

Kontrakt ved leie av fritidsbåter mellom private Kontrakt ved leie av fritidsbåter mellom private Utleier: Navn:... Tlf/privat/arbeid:... Adresse:... Postnr:... Poststed:... E-post:... Leietaker: Navn:... Tlf/privat/arbeid:... Adresse:... Postnr:...

Detaljer

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Skal ikke noteres på Oslo Børs / ABM Dato: 11/03/2010 Endelig ISIN: NO 001 0566870 Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser

Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser Helse- og Omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 200900661/MAL Vår ref.: 02/30/BM Dato: 27.03.2009 Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer

Informasjon til veteraner

Informasjon til veteraner Informasjon til veteraner særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Har du fått psykiske senskader på grunn av tjeneste i internasjonale

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 10.00

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

BOenheten et individuelt og tilpasset behandlingstilbud for ungdom

BOenheten et individuelt og tilpasset behandlingstilbud for ungdom BOenheten et individuelt og tilpasset behandlingstilbud for ungdom BOenheten er en barneverninstitusjon som gir individuelt og tilpasset behandling til ungdom mellom 16 20 (23) år. BOenheten er en institusjon

Detaljer

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12 Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 12/5671-23.02.2015 Veiledning til bruk av vannforskriften 12 1. INNLEDNING Dette brevet er ment som en veiledning til offentlige myndigheter, og tar sikte på å redegjøre

Detaljer

Søknad om omsorgstjenester

Søknad om omsorgstjenester KRISTIANSAND KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Service og forvaltning Forvaltningsavdelingen Søknad om omsorgstjenester Søknaden sendes til: Service og forvaltning. Forvaltningsavdelingen. Postboks 417

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

HVA ER EN BY? - urbane steder i Norge ved inngangen til det 21. århundre. Nils Jacobsen

HVA ER EN BY? - urbane steder i Norge ved inngangen til det 21. århundre. Nils Jacobsen HVA ER EN BY? - urbane steder i Norge ved inngangen til det 21. århundre. Er dette en by? foto: N. Jacobsen Nils Jacobsen Faggruppe for byutvikling og urban design Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

LÆR MER. ML18 og ML20 Bluetooth -hodesett

LÆR MER. ML18 og ML20 Bluetooth -hodesett LÆR MER ML18 og ML20 Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Ringe opp på nytt (2 trykk) Starte telefonens taleoppringing (hold nede i to sekunder til du hører

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

REGISTRERING I DELTAKERDATABASEN (URF) OG HVORDAN FÅ EN PIC-KODE

REGISTRERING I DELTAKERDATABASEN (URF) OG HVORDAN FÅ EN PIC-KODE REGISTRERING I DELTAKERDATABASEN (URF) OG HVORDAN FÅ EN PIC-KODE Versjon: 2.0 1. INTRODUKSJON Deltakerportalen eller URF (Unique Registration Facility) er en database som administreres av EU for å registrere

Detaljer

Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen

Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen Oslo kommune Utdanningsetaten Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. I grunnskolen i Oslo

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer