nr 22/ NO årgang 10 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 22/12-2012.10.29 NO årgang 10 ISSN 1503-5808"

Transkript

1 nr 22/ NO årgang 10 ISSN Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte design... 3 Internasjonale designregistreringer Overdragelser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelse av designregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (11) Registreringsnummer (15) Registreringsdato (18) Dato som registreringen gjelder til (21) Søknadsnummer (22) Inngivelsesdato (24) Løpedag (30) Prioritetsopplysninger (43) Allment tilgjengelig dato (51) Klasse (54) Produkt (55) Avbildning(er) (72) Designer (73) Innehaver (74) Fullmektig 2

3 registrerte design /12 Registrerte design I henhold til designloven 18 første ledd i.f. kunngjøres i dag følgende registrerte design. Det kan fremsettes krav om at designregistreringen helt eller delvis skal oppheves, jf. designloven 25 flg. og designforskriften 26 flg. Designregistreringen gjelder for den eller de periodene på fem år som søknaden er innlevert for, regnet fra søknadsdagen. Registreringen kan fornyes, jf. designloven 23 og 24. Maksimal beskyttelsestid er 25 år. For reservedeler, se unntaket i designloven 23 annet ledd. (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Lisbeth Seivaag, Furnes, 8215 VALNESFJORD, Norge (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Oppbevaringsstativ for mat (51) Klasse: (72) Designer: Lisbeth Seivaag, Furnes, 8215 VALNESFJORD 1.1 3/46

4 Design 2 (54) Produkt: Oppbevaringshylle for flate ting (51) Klasse: (72) Designer: Lisbeth Seivaag, Furnes, 8215 VALNESFJORD registrerte design / /46

5 registrerte design /12 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: HYNELL AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge (73) Innehaver: MagSeis AS, Gaustadalléen 21, 0349 OSLO, Norge Design 1 (54) Produkt: Seismisk node (51) Klasse: (72) Designer: Jan Bertil Gateman, Bjerkelundsveien 104A, 1357 BEKKESTUA /46

6 registrerte design /12 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Norge (73) Innehaver: Norrskydd i Strömsund v/barbro Fogelström, Aspvägen 6, SE STRÖMSUND, Sverige Design 1 (54) Produkt: Defrosterenhet for varmepumper (51) Klasse: (72) Designer: Norrskydd i Strömsund v/barbro Fogelström, Aspvägen 6, STRÖMSUND, Sverige (SE) /46

7 registrerte design /12 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge (73) Innehaver: Mars Inc, 6885 Elm Street, US-VA MCLEAN, USA (50) Anmerkninger: Designen er i farger. Design 1 (54) Produkt: Del av sjokoladestykke (51) Klasse: (72) Designer: Sue Wilson, Mars Chocolate UK, Dundee Road, SL14JX SLOUGH, Storbritannia (GB) Rob Wheatcroft, Mars Chocolate UK, Dundee Road, SL14JX SLOUGH, Storbritannia (GB) Tom Oliver, Mars Chocolate UK, Dundee Road, SL14JX SLOUGH, Storbritannia (GB) Seb Gwyther, Kinneir Dufort 5, Host Street, BS15BU BRISTOL, Storbritannia (GB) (30) Prioritet: , EM, (50) Anmerkning: Designen er i farger /46

8 registrerte design /12 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: GARNES EVENTYRLANDSKAP, Nordåsgrenda 126, 5235 RÅDAL, Norge (50) Anmerkninger: Designen er i farger. Design 1 (54) Produkt: Idretts- og lekeplass (51) Klasse: (72) Designer: Garnes, Nordåsgrenda 126, 5235 RÅDAL (50) Anmerkning: Designen er i farger. Fig. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 og 1.8 viser detaljutsnitt /46

9 registrerte design / /46

10 registrerte design / /46

11 registrerte design / /46

12 registrerte design / /46

13 registrerte design /12 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: ONEFOOT AS, Neuberggata 3A, 0367 OSLO, Norge Design 1 (54) Produkt: Miniski med binding (51) Klasse: (72) Designer: ONEFOOT AS, Neuberggata 3A, 0367 OSLO /46

14 registrerte design /12 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: IGT AS, Østringsveien 1, 2651 ØSTRE GAUSDAL, Norge (50) Anmerkninger: Bildene er i farger. Design 1 (54) Produkt: Gatebukk i stål med påsveiset holder med logo for fakkelboks/blomsterpotte (72) Designer: IGT AS, Østringsveien 1, 2651 ØSTRE GAUSDAL (50) Anmerkning: Fig er detaljutsnitt /46

15 registrerte design /12 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: LISE KRISTENSEN, SIEBKES GATE 3 B, 0562 OSLO, Norge (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Dekorfliser dekorert med strass (51) Klasse: (72) Designer: LISE KRISTENSEN, SIEBKES GATE 3 B, 0562 OSLO 1.1 Design 2 (54) Produkt: Dekorfliser dekorert med strass (51) Klasse: (72) Designer: LISE KRISTENSEN, SIEBKES GATE 3 B, 0562 OSLO /46

16 Design 3 (54) Produkt: Dekorfliser dekorert med strass (51) Klasse: (72) Designer: LISE KRISTENSEN, SIEBKES GATE 3 B, 0562 OSLO registrerte design / /46

17 registrerte design /12 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge (73) Innehaver: Svendsen Glass AS, Langedalen 14, 5268 HAUKELAND, Norge (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Profilert håndløper for rekkverk (51) Klasse: (72) Designer: Terje Svendsen, Langedalen 14, 5268 HAUKELAND Design 2 (54) Produkt: Profilert håndløper for rekkverk (51) Klasse: (72) Designer: Terje Svendsen, Langedalen 14, 5268 HAUKELAND /46

18 registrerte design / /46

19 registrerte design /12 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge (73) Innehaver: Vita-Mix Corp, 8615 Usher Road, US-OH44138 OLMSTED TOWNSHIP, USA (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Del av beholder (51) Klasse: (72) Designer: Richard D Boozer, 5551 State Route 303, OH44889 WAKEMAN, USA (US) Tyrone Manhoff, 3801 Brendan Lane, Apt. 6, OH44070 NORTH OLMSTED, USA (US) Fred H Mehlman, 3695 Applewood Drive, OH44212 BRUNSWICK, USA (US) Steffen F Koury, 210 Broadway, Unit A401, MA02149 EVERETT, USA (US) Paul K Metaxatos, 4 King Street, MA01907 SWAMPSCOTT, USA (US) (30) Prioritet: , US, 29/408, /46

20 registrerte design /12 Design 2 (54) Produkt: Del av blenderbasis (51) Klasse: (72) Designer: Richard D Boozer, 5551 State Route 303, OH44889 WAKEMAN, USA (US) Tyrone Manhoff, 3801 Brendan Lane, Apt. 6, OH44070 NORTH OLMSTED, USA (US) Fred H Mehlman, 3695 Applewood Drive, OH44212 BRUNSWICK, USA (US) Steffen F Koury, 210 Broadway, Unit A401, MA02149 EVERETT, USA (US) Paul K Metaxatos, 4 King Street, MA01907 SWAMPSCOTT, USA (US) (30) Prioritet: , US, 29/408, /46

21 registrerte design /12 Design 3 (54) Produkt: Del av blenderbasis (51) Klasse: (72) Designer: Richard D Boozer, 5551 State Route 303, OH44889 WAKEMAN, USA (US) Tyrone Manhoff, 3801 Brendan Lane, Apt. 6, OH44070 NORTH OLMSTED, USA (US) Fred H Mehlman, 3695 Applewood Drive, OH44212 BRUNSWICK, USA (US) Steffen F Koury, 210 Broadway, Unit A401, MA02149 EVERETT, USA (US) Paul K Metaxatos, 4 King Street, MA01907 SWAMPSCOTT, USA (US) (30) Prioritet: , US, 29/409, /46

22 registrerte design /12 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: MOEN & MEG innehaver Hege Moen, Blåbærstien 14d, 1450 NESODDTANGEN, Norge (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Designene er i farger. Design 1 (54) Produkt: Filtengel (51) Klasse: (72) Designer: Hege Moen, Blåbærstien 14d, 1450 NESODDTANGEN /46

23 Design 2 (54) Produkt: Filtengel (51) Klasse: (72) Designer: Hege Moen, Blåbærstien 14d, 1450 NESODDTANGEN registrerte design / /46

24 registrerte design /12 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Anne-Lise Rabben, Enoks vei 3, 1181 OSLO, Norge (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Det er foretatt supplerende undersøkelse. Design 1 (54) Produkt: Retningselement til bruk i ledelinjer, for å angi gangbane. (51) Klasse: (72) Designer: Anne-Lise Rabben, Enoksvei 3, 1181 OSLO Design 2 (54) Produkt: Oppmerksomhetselement til bruk i oppmerksomhetsfelt, for å gjøre oppmerksom på endringer i veibane, (51) Klasse: (72) Designer: Anne-Lise Rabben, Enoksvei 3, 1181 OSLO /46

25 registrerte design / Design 3 (54) Produkt: Varselelement til bruk i varselfelt for å varsle om fare, for å varsle om trappenedgang. (51) Klasse: (72) Designer: Anne-Lise Rabben, Enoksvei 3, 1181 OSLO /46

26 registrerte design /12 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge (73) Innehaver: Mettler-Toledo AG, Im Langacher, CH-8606 GREIFENSEE, Sveits (50) Anmerkninger: Det er foretatt supplerende undersøkelse. Design 1 (54) Produkt: Måleinstrument (51) Klasse: (72) Designer: Nils Arvidsson, Högalidsgatan 10, SKELLEFTEÅ, Sverige (SE) Jörgen Andersson, Morögatan 47, SKELLEFTEÅ, Sverige (SE) (30) Prioritet: , EM, /46

27 Internasjonale designregistreringer Internasjonale designregistreringer /12 I henhold til designloven 57 fjerde ledd, kunngjøres i dag følgende internasjonale registreringer som har virkning i Norge. Det kan fremsettes krav om at designregistreringen helt eller delvis skal oppheves, jf. designloven 58 fjerde ledd og 25 flg. og designforskriften 26 flg. Virkningen av en internasjonal registrering gjelder for den eller de periodene på fem år som søknaden er innlevert for, regnet fra den dagen registreringen ved det Internasjonale byrået anses å ha skjedd. Registreringen kan fornyes etter bestemmelsene i Genèveavtalen, se dl 58 tredje ledd. Maksimal beskyttelsestid er 25 år. (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Bengt Hillesö, Ribbingsvägen 27, SE SOLLENTUNA, Sverige (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Manure Forks (Parts of - ) (51) Klasse: (72) Designer: Bengt Hillesö, Ribbingsvägen 27, SOLLENTUNA, Sverige (SE) /46

28 Internasjonale designregistreringer /12 Design 2 (54) Produkt: Manure Forks (Parts of - ) (51) Klasse: (72) Designer: Bengt Hillesö, Ribbingsvägen 27, SOLLENTUNA, Sverige (SE) /46

29 Internasjonale designregistreringer /12 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: The Swatch Group Management Services AG (The Swatch Group Management Services SA) (The Swatch Group Management Services Ltd), Seevorstadt 6, CH-2502 BIEL/BIENNE, Sveits (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Wristwatch (51) Klasse: (72) Designer: Arlette Elsa Emch, Etzelstrasse 83, 8808 PFÄFFIKON, Sveits (CH) /46

30 Internasjonale designregistreringer /12 Design 2 (54) Produkt: Watch case with bracelet (51) Klasse: (72) Designer: Arlette Elsa Emch, Etzelstrasse 83, 8808 PFÄFFIKON, Sveits (CH) /46

31 Internasjonale designregistreringer /12 Design 3 (54) Produkt: Wristwatch (51) Klasse: (72) Designer: Arlette Elsa Emch, Etzelstrasse 83, 8808 PFÄFFIKON, Sveits (CH) 3.1 Design 4 (54) Produkt: Watch cases (51) Klasse: (72) Designer: Arlette Elsa Emch, Etzelstrasse 83, 8808 PFÄFFIKON, Sveits (CH) /46

32 Internasjonale designregistreringer /12 Design 5 (54) Produkt: Watch cases (51) Klasse: (72) Designer: Arlette Elsa Emch, Etzelstrasse 83, 8808 PFÄFFIKON, Sveits (CH) Design 6 (54) Produkt: Watch cases (51) Klasse: (72) Designer: Arlette Elsa Emch, Etzelstrasse 83, 8808 PFÄFFIKON, Sveits (CH) Design 7 (54) Produkt: Watch cases (51) Klasse: (72) Designer: Arlette Elsa Emch, Etzelstrasse 83, 8808 PFÄFFIKON, Sveits (CH) /46

33 Internasjonale designregistreringer /12 Design 8 (54) Produkt: Watch cases (51) Klasse: (72) Designer: Arlette Elsa Emch, Etzelstrasse 83, 8808 PFÄFFIKON, Sveits (CH) (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 1, NL-5621BA EINDHOVEN, Nederland Design 1 (54) Produkt: Led lamp (51) Klasse: (72) Designer: Henning Sparre Solfeldt, Pile Alle 2A, Nødebo, 3480 FREDENSBORG, Danmark (DK) (30) Prioritet: , EM, /46

34 Internasjonale designregistreringer /12 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: PCO Group GmbH, Holmer Berg 15-17, DE DASSOW, Tyskland Design 1 (54) Produkt: Drinking cup (51) Klasse: (72) Designer: Stefan Lemke, Immenberg 42, POGEEZ, Tyskland (DE) /46

35 Internasjonale designregistreringer /12 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Gunnar Öijeberg, Södra Öjenäs 2, SE EKSHÄRAD, Sverige (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Reversible teeth for graders (parts of -) (51) Klasse: (72) Designer: Gunnar Öijeberg, Södra Öjenäs 2, EKSHÄRAD, Sverige (SE) /46

36 Internasjonale designregistreringer /12 Design 2 (54) Produkt: Reversible teeth for graders (parts of -) (51) Klasse: (72) Designer: Gunnar Öijeberg, Södra Öjenäs 2, EKSHÄRAD, Sverige (SE) /46

37 Internasjonale designregistreringer /12 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Tod's SpA, Via Filippo Della Valle, 1, IT SANT'ELPIDIO A MARE (FM), Italia Design 1 (54) Produkt: Bag (51) Klasse: (72) Designer: Monica Chiozzi, Via Filippo Della Valle 1, SANT'ELPIDIO A MARE (FERMO), Italia (IT) Diego Della Valle, Via Filippo Della Valle 1, SANT'ELPIDIO A MARE (FERMO), Italia (IT) (30) Prioritet: , EM, /46

38 Internasjonale designregistreringer /12 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Tod's SpA, Via Filippo Della Valle, 1, IT SANT'ELPIDIO A MARE (FM), Italia (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Spectacles (51) Klasse: (72) Designer: Maurizio Coffen Marcolin, Piazza Crispi 8, TREVISO, Italia (IT) Diego Della Valle, Via Filippo Della Valle 1, SANT'ELPIDIO A MARE (FERMO), Italia (IT) (30) Prioritet: , EM, /46

39 Internasjonale designregistreringer /12 Design 2 (54) Produkt: Spectacles (51) Klasse: (72) Designer: Maurizio Coffen Marcolin, Piazza Crispi 8, TREVISO, Italia (IT) Diego Della Valle, Via Filippo Della Valle 1, SANT'ELPIDIO A MARE (FERMO), Italia (IT) (30) Prioritet: , EM, /46

40 Internasjonale designregistreringer /12 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Tod's SpA, Via Filippo Della Valle, 1, IT SANT'ELPIDIO A MARE (FM), Italia (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Decorations (51) Klasse: (72) Designer: Daniele Michetti, Via Filippo Della Valle 1, SANT'ELPIDIO A MARE (FERMO), Italia (IT) Diego Della Valle, Via Filippo Della Valle 1, SANT'ELPIDIO A MARE (FERMO), Italia (IT) (30) Prioritet: , EM, Design 2 (54) Produkt: Decorations (51) Klasse: (72) Designer: Daniele Michetti, Via Filippo Della Valle 1, SANT'ELPIDIO A MARE (FERMO), Italia (IT) Diego Della Valle, Via Filippo Della Valle 1, SANT'ELPIDIO A MARE (FERMO), Italia (IT) (30) Prioritet: , EM, /46

41 Internasjonale designregistreringer /12 Design 3 (54) Produkt: Decorations (51) Klasse: (72) Designer: Daniele Bergonzi, Via Filippo Della Valle 1, SANT'ELPIDIO A MARE (FERMO), Italia (IT) Diego Della Valle, Via Filippo Della Valle 1, SANT'ELPIDIO A MARE (FERMO), Italia (IT) (30) Prioritet: , EM, /46

42 overdragelser /12 Overdragelser (11) Reg.nr.: (21) Søknadsnr (73) Innehaver: Brady Corporation Ltd, Wildmere Industrial Estate, GB-OX163JU BANBURY, OXFORDSHIRE, Storbritannia (74) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge (11) Reg.nr.: (21) Søknadsnr (73) Innehaver: Activetainment AS, Waldemar Thranesgate 73, 0175 OSLO, Norge (11) Reg.nr.: (21) Søknadsnr (73) Innehaver: Sanofi SA, 11 rue Veyrot, CH MEYRIN/GENÉVE, Sveits (74) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge (11) Reg.nr.: (21) Søknadsnr (73) Innehaver: Ni.Nor AS, Postboks 6898 St.Olavs Plass, 0130 OSLO, Norge 42/46

43 endringer i fullmaktsforhold /12 Endringer i fullmaktsforhold (11) Reg.nr.: (21) Søknadsnr (73) Innehaver: Brady Corporation Ltd, Wildmere Industrial Estate, GB-OX163JU BANBURY, OXFORDSHIRE, Storbritannia (74) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge (11) Reg.nr.: (21) Søknadsnr (73) Innehaver: MCT Brattberg AB, SE KARLSKRONA, Sverige (74) Fullmektig: Awapatent AB, Box 5117, SE MALMÖ, Sverige (11) Reg.nr.: (21) Søknadsnr (73) Innehaver: Bergans Fritid AS, Postboks 293 Loesmoen, 3301 HOKKSUND, Norge (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge (11) Reg.nr.: (21) Søknadsnr (73) Innehaver: Bergans Fritid AS, Postboks 293 Loesmoen, 3301 HOKKSUND, Norge (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge 43/46

44 Fornyelse av designregistreringer fornyelse av designregistreringer /12 (11) Reg.nr: Fornyet til: (73) Innehaver: Arjo Hospital Equipment AB, Box 61, 24121, ESLÖV, SE (74) Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352, OSLO, NO (11) Reg.nr: Fornyet til: (73) Innehaver: Transbox OY, Rantamäki 4 as 3, 02230, ESBO, FI (74) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302, SANDNES, NO (11) Reg.nr: Fornyet til: (73) Innehaver: Dale of Norway AS, 5721, DALEKVAM, NO (74) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817, BERGEN, NO (11) Reg.nr: Fornyet til: (73) Innehaver: Nokian Tyres plc, Pl 20, 37101, NOKIA, FI (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125, OSLO, NO (11) Reg.nr: Fornyet til: (73) Innehaver: Daimler AG, 70546, STUTTGART, DE (74) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118, OSLO, NO (11) Reg.nr: Fornyet til: (73) Innehaver: Cellwood Machinery AB, Storgatan 53, 57132, NÄSSJÖ, SE (74) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104, OSLO, NO (11) Reg.nr: Fornyet til: (73) Innehaver: Øglænd System AS, Postboks 133, 4358, KLEPPE, NO (74) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302, SANDNES, NO (11) Reg.nr: Fornyet til: (73) Innehaver: Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony Corporation), 7-35 Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku, , TOKYO, JP (74) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104, OSLO, NO (11) Reg.nr: Fornyet til: (73) Innehaver: Nokian Tyres plc, Pl 20, 37101, NOKIA, FI (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125, OSLO, NO (11) Reg.nr: Fornyet til: (73) Innehaver: Ulefos Jernværk AS, Postboks 24, 3831, ULEFOSS, NO (74) Fullmektig: Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256, OSLO, NO (11) Reg.nr: Fornyet til: (73) Innehaver: Preline Fishfarming System AS, c/o Fjeldavlie & Jakobsen, Postboks 3152 Handelstorvet, 3707, SKIEN, NO (74) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104, OSLO, NO (11) Reg.nr: Fornyet til: (73) Innehaver: Granberg AS, Innbjoa, 5584, BJOA, NO (74) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817, BERGEN, NO 44/46

45 fornyelse av designregistreringer /12 (11) Reg.nr: Fornyet til: (73) Innehaver: Arild Grønstad, Jaktkollen 1, 1361, ØSTERÅS, NO (11) Reg.nr: Fornyet til: (73) Innehaver: Roth Nordic AS, Baker Østbys vei 21, 1351, RUD, NO (74) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306, OSLO, NO (11) Reg.nr: Fornyet til: (73) Innehaver: SCA Hygiene Products AB,, 40503, GÖTEBORG, SE (74) Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352, OSLO, NO (11) Reg.nr: Fornyet til: (73) Innehaver: Colgate-Palmolive Co (A Delaware Corporation), 300 Park Avenue, NY10022, NEW YORK, US (74) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118, OSLO, NO (11) Reg.nr: Fornyet til: (73) Innehaver: Colgate-Palmolive Co (A Delaware Corporation), 300 Park Avenue, NY10022, NEW YORK, US (74) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118, OSLO, NO (11) Reg.nr: Fornyet til: (73) Innehaver: Colgate-Palmolive Co (A Delaware Corporation), 300 Park Avenue, NY10022, NEW YORK, US (74) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118, OSLO, NO (11) Reg.nr: Fornyet til: (73) Innehaver: Colgate-Palmolive Co (A Delaware Corporation), 300 Park Avenue, NY10022, NEW YORK, US (74) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118, OSLO, NO (11) Reg.nr: Fornyet til: (73) Innehaver: Ekornes ASA, 6222, IKORNNES, NO (74) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306, OSLO, NO (11) Reg.nr: Fornyet til: (73) Innehaver: Colgate-Palmolive Co (A Delaware Corporation), 300 Park Avenue, NY10022, NEW YORK, US (74) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118, OSLO, NO (11) Reg.nr: Fornyet til: (73) Innehaver: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co KG, Bussmatten 1, 77815, BUEHL, DE (74) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104, OSLO, NO (11) Reg.nr: Fornyet til: (73) Innehaver: Foodman AS, Myrfaret 6, 1930, AURSKOG, NO (11) Reg.nr: Fornyet til: (73) Innehaver: Aderans Holdings Co Ltd, 6-3, Shinjuku 1 chome, Shinjuku-ku, , TOKYO, JP (74) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104, OSLO, NO 45/46

46 fornyelse av designregistreringer /12 (11) Reg.nr: Fornyet til: (73) Innehaver: Aderans Holdings Co Ltd, 6-3, Shinjuku 1 chome, Shinjuku-ku, , TOKYO, JP (74) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104, OSLO, NO (11) Reg.nr: Fornyet til: (73) Innehaver: Vestre AS, Postboks 49, Tåsen, 0801, OSLO, NO (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125, OSLO, NO (11) Reg.nr: Fornyet til: (73) Innehaver: Vestre AS, Postboks 49, Tåsen, 0801, OSLO, NO (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125, OSLO, NO 46/46

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk nr 18-2005.08.29 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet!!!!!! BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25/ NO årgang 8 ISSN

nr 25/ NO årgang 8 ISSN . nr 25/10-2010.12.13 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk nr 12-2003.10.13 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 05/08-2008.02.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 05/08-2008.02.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 05/08-2008.02.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/15-2015.01.19 NO årgang 13 ISSN 1503-5808

nr 02/15-2015.01.19 NO årgang 13 ISSN 1503-5808 nr 02/15-2015.01.19 NO årgang 13 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

design tidende nr 4-2003.06.23 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 4-2003.06.23 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 4-2003.06.23 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 23/10-2010.11.15 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 23/10-2010.11.15 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 23/10-2010.11.15 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk nr 13-2003.10.27 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/14-2014.07.07 NO årgang 12 ISSN 1503-5808

nr 14/14-2014.07.07 NO årgang 12 ISSN 1503-5808 nr 14/14-2014.07.07 NO årgang 12 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 20/09-2009.09.21 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 20/09-2009.09.21 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 20/09-2009.09.21 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 24/15-2015.11.23 NO årgang 13 ISSN 1503-5808

nr 24/15-2015.11.23 NO årgang 13 ISSN 1503-5808 nr 24/15-2015.11.23 NO årgang 13 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

design tidende nr 03-2006.01.30 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 03-2006.01.30 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 03-2006.01.30 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 07/07-2007.03.26 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 07/07-2007.03.26 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 07/07-2007.03.26 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 06/10-2010.03.22 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 06/10-2010.03.22 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 06/10-2010.03.22 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/10-2010.07.26 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 15/10-2010.07.26 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 15/10-2010.07.26 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/10-2010.05.18 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 10/10-2010.05.18 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 10/10-2010.05.18 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25/07-2007.12.03 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 25/07-2007.12.03 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 25/07-2007.12.03 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr NO årgang 4 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 4 ISSN Norsk nr 2-2006.01.16 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/10-2010.06.28 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 13/10-2010.06.28 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 13/10-2010.06.28 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk nr 9-2003.09.01 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/08-2008.01.28 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 03/08-2008.01.28 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 03/08-2008.01.28 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 18/ NO årgang 7 ISSN

nr 18/ NO årgang 7 ISSN . nr 18/09-2009.08.24 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 22/10-2010.11.01 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 22/10-2010.11.01 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 22/10-2010.11.01 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr NO årgang 2 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 2 ISSN Norsk nr 22-2004.10.25 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20/10-2010.10.04 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 20/10-2010.10.04 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 20/10-2010.10.04 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 04/11-2011.02.21 NO årgang 9 ISSN 1503-5808

nr 04/11-2011.02.21 NO årgang 9 ISSN 1503-5808 . nr 04/11-2011.02.21 NO årgang 9 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 01/08-2008.01.02 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 01/08-2008.01.02 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 01/08-2008.01.02 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 09/09-2009.04.20 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 09/09-2009.04.20 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 09/09-2009.04.20 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk nr 6-2003.07.21 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 8-2004.04.13 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 8-2004.04.13 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2004.04.13 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 2000.06.26 NO årgang 30 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.06.26 NO årgang 30 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.06.26 NO årgang 30 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i

Detaljer

nr 18/06-2006.08.28 NO årgang 4 ISSN 1503-5808

nr 18/06-2006.08.28 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 . nr 18/06-2006.08.28 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 26/09-2009.12.14 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 26/09-2009.12.14 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 26/09-2009.12.14 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 05/11-2011.03.07 NO årgang 9 ISSN 1503-5808

nr 05/11-2011.03.07 NO årgang 9 ISSN 1503-5808 . nr 05/11-2011.03.07 NO årgang 9 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for designregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for designregistrering nr Onsagers AS Postboks 1813 Vika 0123 OSLO Oslo, 2012.10.29 Deres ref.: D11638NO00/ASR Søknadsnr.: 20120679(083681) Innehaver: Millennium Pharmaceuticals Inc, MA02139 CAMBRIDGE, US Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 23/11-2011.11.14 NO årgang 9 ISSN 1503-5808

nr 23/11-2011.11.14 NO årgang 9 ISSN 1503-5808 nr 23/11-2011.11.14 NO årgang 9 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 25/09-2009.11.30 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 25/09-2009.11.30 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 25/09-2009.11.30 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 05/10-2010.03.08 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 05/10-2010.03.08 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 05/10-2010.03.08 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 23 2002.11.11 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 23 2002.11.11 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 23 2002.11.11 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 27/09-2009.12.28 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 27/09-2009.12.28 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 27/09-2009.12.28 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 08/13-2013.04.15 NO årgang 11 ISSN 1503-5808

nr 08/13-2013.04.15 NO årgang 11 ISSN 1503-5808 nr 08/13-2013.04.15 NO årgang 11 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 11/07-2007.05.21 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 11/07-2007.05.21 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 11/07-2007.05.21 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 09/10-2010.05.03 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 09/10-2010.05.03 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 09/10-2010.05.03 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14/07-2007.07.02 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 14/07-2007.07.02 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 14/07-2007.07.02 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 04/10-2010.02.22 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 04/10-2010.02.22 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 04/10-2010.02.22 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 24 2000.11.27 NO årgang 30 ISSN 0803-6985 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2000.11.27 NO årgang 30 ISSN 0803-6985 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2000.11.27 NO årgang 30 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i

Detaljer

design tidende nr 26-2004.12.20 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 26-2004.12.20 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 26-2004.12.20 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 08/15-2015.04.13 NO årgang 13 ISSN 1503-5808

nr 08/15-2015.04.13 NO årgang 13 ISSN 1503-5808 nr 08/15-2015.04.13 NO årgang 13 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 08/09-2009.04.06 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 08/09-2009.04.06 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 08/09-2009.04.06 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 17-2006.08.14 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2006.08.14 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2006.08.14 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 14-2004.07.05 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 14-2004.07.05 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 14-2004.07.05 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 05/07-2007.02.26 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 05/07-2007.02.26 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 05/07-2007.02.26 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 7 2000.04.03 NO årgang 30 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende www.patentstyret.no

nr 7 2000.04.03 NO årgang 30 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende www.patentstyret.no nr 7 2000.04.03 NO årgang 30 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i

Detaljer

design tidende nr 6-2004.03.15 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 6-2004.03.15 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 6-2004.03.15 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21/07-2007.10.08 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 21/07-2007.10.08 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 21/07-2007.10.08 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 12-2004.06.07 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 12-2004.06.07 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 12-2004.06.07 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 24/06-2006.11.20 NO årgang 4 ISSN 1503-5808

nr 24/06-2006.11.20 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 . nr 24/06-2006.11.20 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

mønster tidende nr 6-2003.03.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 6-2003.03.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 6-2003.03.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 24-2004.11.22 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 24-2004.11.22 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 24-2004.11.22 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/11-2011.05.16 NO årgang 9 ISSN 1503-5808

nr 10/11-2011.05.16 NO årgang 9 ISSN 1503-5808 nr 10/11-2011.05.16 NO årgang 9 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 9 03.05.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 9 03.05.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 9 03.05.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende MELDINGER På grunn av at Norsk Mønstertidende nr. 7 for 06.04.1999 først utkom 12.04.1999, blir fristen for fremsetting av innsigelse mot

Detaljer

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk nr 16-2005.08.01 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19 14.09.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 19 14.09.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 19 14.09.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i dag følgende registrerte

Detaljer

design tidende nr 15-2003.11.24 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2003.11.24 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2003.11.24 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/ NO årgang 8 ISSN

nr 19/ NO årgang 8 ISSN . nr 19/10-2010.09.20 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 22 26.10.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 22 26.10.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 22 26.10.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i dag følgende registrerte

Detaljer

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk nr 14-2003.11.10 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 5 2003.03.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.03.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.03.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 6-2005.03.14 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 6-2005.03.14 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 6-2005.03.14 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 05/15-2015.03.02 NO årgang 13 ISSN 1503-5808

nr 05/15-2015.03.02 NO årgang 13 ISSN 1503-5808 nr 05/15-2015.03.02 NO årgang 13 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

design tidende nr 8-2005.04.11 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 8-2005.04.11 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2005.04.11 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20/ NO årgang 6 ISSN

nr 20/ NO årgang 6 ISSN . nr 20/08-2008.09.22 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk nr 2-2005.01.17 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer