nr 11/ NO årgang 5 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 11/07-2007.05.21 NO årgang 5 ISSN 1503-5808"

Transkript

1 . nr 11/ NO årgang 5 ISSN Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /07 Innholdsfortegnelse: Registrerte design...3 Fornyelse av registreringer...66 INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (11) Registreringsnummer (15) Registreringsdato (18) Dato som registreringen gjelder til (21) Søknadsnummer (22) Inngivelsesdato (30) Prioritetsopplysninger (43) Allment tilgjengelig dato (51) Klasse (54) Produkt (55) Avbildning(er) (72) Designer (73) Innehaver (74) Fullmektig 2

3 Registrerte design I henhold til designloven 18 første ledd i.f. kunngjøres i dag følgende registrerte design. Det kan fremsettes krav om at designregistreringen helt eller delvis skal oppheves, jf. designloven 25 flg. og designforskriften 26 flg. Designregistreringen gjelder for den eller de periodene på fem år som søknaden er innlevert for, regnet fra søknadsdagen. Registreringen kan fornyes, jf. designloven 23 og 24. Maksimal beskyttelsestid er 25 år. For reservedeler, se unntaket i designloven 23 annet ledd. (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO (54) Produkt: 1. Massasjestol 2. Armlene til massasjestol (51) Klasse: (73) Innehaver: Bwell AS, Fornebuveien 46, 1366 LYSAKER, NO (72) Designer: Hareide Designmill AS, Postboks 133, 1501 MOSS, NO (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 3/67

4 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Fluge & Omdal Patent AS, Postboks 214, 1601 FREDRIKSTAD, NO (54) Produkt: Vaffelmaskin (51) Klasse: (73) Innehaver: Ascot AS, Nedre Dagali 18, 1621 GRESSVIK, NO (72) Designer: Jan Harry Øien, Nedre Dagali 18, 1621 GRESSVIK, NO (60) Anmerkning: Det er foretatt supplerende undersøkelse. 4/67

5 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /67

6 (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: 1-3. Lysarmatur (51) Klasse: (73) Innehaver: Thorn Europhane, 156 Boulevard Haussmann, PARIS, FR (72) Designer: Olivier Dutheil, 77 rue du Faubourg Saint-Jacques, PARIS, FR (30) Prioritet: EM (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 6/67

7 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /67

8 (74) Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO (54) Produkt: 1-2. Hårføner (sammenleggbar) (51) Klasse: (73) Innehaver: Calor, Place Ambroise Courtois, LYON, FR (72) Designer: Fabrice Renault, 11, rue Maryse Bastié, LYON, FR (30) Prioritet: FR (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 8/67

9 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /67

10 (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: Høyttaler (51) Klasse: (73) Innehaver: Robert Bosch GmbH, Postfach , STUTTGART, DE (72) Designer: Albert J A Van Dijk, Charles Petit-Weg 5-10, HJ BREDA, NL (30) Prioritet: EM /67

11 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /67

12 /67

13 /67

14 /67

15 (74) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO (54) Produkt: 1. Mobiltelefon 2. Tastaturområde for mobiltelefon 3-5. Taster for mobiltelefon (51) Klasse: (73) Innehaver: Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, ESBO, FI (72) Designer: Shunjiro Eguchi, Otavantie 3 A 25, HELSINGFORS, FI (30) Prioritet: FI M (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 15/67

16 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO (54) Produkt: Krukke (51) Klasse: (73) Innehaver: Famille Michaud Apiculteurs, Domaine Saint Georges, Chemin de Berdoulou, GAN, FR (72) Designer: Francois Bertrand, 95, Rue de Bellevue, BOULOGNE, FR (30) Prioritet: FR /67

17 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO (54) Produkt: Mobiltelefon (51) Klasse: (73) Innehaver: Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, LUND, SE (72) Designer: Anders Hansen, Nationsgatan 5:1, LUND, SE (30) Prioritet: EM /67

18 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /67

19 (74) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO (54) Produkt: 1-2. Del av headset 3-4. Øredel til headset (51) Klasse: , (73) Innehaver: Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, ESBO, FI (72) Designer: Amelie Shao, No.5, Lane 30, Shongde 7th St., East District, 701 TAINAN CITY, TW (30) Prioritet: FI M (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 19/67

20 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: tverrsnitt (74) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO (54) Produkt: Tekanne (51) Klasse: (73) Innehaver: PI-Design AG, Postfach 463, 6234 TRIENGEN, CH (72) Designer: Jørgen Bodum, St Niklausenstrasse 23, 6005 ST NIKLAUSEN, CH (30) Prioritet: DK /67

21 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /67

22 /67

23 (74) Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, NO (54) Produkt: 1. Skuffemodul 2-6. Reolmodul 7. Reolskillermodul Reolmodul (51) Klasse: (73) Innehaver: Posten Norge AS, 0001 OSLO, NO (72) Designer: Knut Teppan, c/o Posten Norge AS, 0001 OSLO, NO (60) Anmerkning: Designene er i farger. Registreringen gjelder samregistrering. (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, NO (54) Produkt: Postkassemodul (51) Klasse: (73) Innehaver: Posten Norge AS, 0001 OSLO, NO (72) Designer: Knut Teppan, c/o Posten Norge AS, 0001 OSLO, NO (60) Anmerkning: Designen er i farger. 23/67

24 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, NO (54) Produkt: 1-4. Informasjonstavlemodul (51) Klasse: (73) Innehaver: Posten Norge AS, 0001 OSLO, NO (72) Designer: Knut Teppan, c/o Posten Norge AS, 0001 OSLO, NO (60) Anmerkning: Designene er i farger. Registreringen gjelder samregistrering. 24/67

25 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, NO (54) Produkt: Lampe til modulsystem (51) Klasse: (73) Innehaver: Posten Norge AS, 0001 OSLO, NO (72) Designer: Knut Teppan, c/o Posten Norge AS, 0001 OSLO, NO (60) Anmerkning: Design er i farger. 25/67

26 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO (54) Produkt: Leppestift (51) Klasse: (73) Innehaver: Parfums Christian Dior, 33, avenue Hoche, PARIS, FR (72) Designer: Claude Martinez, c/o Parfums Christian Dior, 33, avenue Hoche, PARIS, FR (60) Anmerkning: Designen er i farger. 26/67

27 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /67

28 (74) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO (54) Produkt: 1. Deksel for stikkontakter 2-8. Deksel for brytere 9. Deksel for stikkontakt Deksel for brytere og stikkontakt (51) Klasse: (73) Innehaver: Moeller Gebäudeautomation GmbH, Eugenia 1, 3943 SCHREMS, AT (72) Designer: Nils Radau, Auerspergstrasse 48, 5020 SALZBURG, AT (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 28/67

29 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: Filterholder for tefilter (51) Klasse: (73) Innehaver: Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 1, 5621BA EINDHOVEN, NL (72) Designer: Alexander Paul Johannus de Visser, Plaggeweg 90-C, 8076PM VIERHOUTEN, NL (30) Prioritet: EM /67

30 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /67

31 (74) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO (54) Produkt: 1-2. Friskluftventiler (51) Klasse: (73) Innehaver: ALDES AERAULIQUE SA, 20, boulevard Joliet Curie, VENISSIEUX, FR (72) Designer: Gérard Chardon, 105, rue Jean Sarrazin, LYON, FR (30) Prioritet: EM (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 31/67

32 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /67

33 /67

34 (74) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO (54) Produkt: 1-7. Forankringselement for bygningsformål (51) Klasse: (73) Innehaver: Danish Anchor System ApS, Roskildevej 48 P, 3400 HILLERØD, DK (72) Designer: Carsten Aagerup, MP Jensens Vej 22, 3550 SLANGERUP, DK (30) Prioritet: EM (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 34/67

35 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /67

36 (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: 1. Emballasje 2. Del til emballasje 3. Lokk til emballasje 4-6. Del til emballasje 7. Lokk til emballasje (51) Klasse: (73) Innehaver: DF World of Spices GmbH, Westring 15-17, DISSEN, DE (72) Designer: Dieter Fuchs, Westring 15-17, DISSEN, DE (30) Prioritet: EM (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (54) Produkt: Glassfat (51) Klasse: (73) Innehaver: Liv Evelyn Martinsen, Skades Veg 3, 7724 STEINKJER, NO (72) Designer: Liv Evelyn Martinsen, Skades Veg 3, 7724 STEINKJER, NO (60) Anmerkning: Modell er innlevert. Designen er i farger. 36/67

37 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Fluge & Omdal Patent AS, Postboks 214, 1601 FREDRIKSTAD, NO (54) Produkt: Fot til spaserstokk og krykke (51) Klasse: (73) Innehaver: Harald Carlsson, Fjellknattveien 13, 1785 HALDEN, NO (72) Designer: Harald Carlsson, Fjellknattveien 13, 1785 HALDEN, NO (60) Anmerkning: Det er foretatt supplerende undersøkelse. 37/67

38 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (54) Produkt: Ringmur-element (51) Klasse: (73) Innehaver: Brødrene Sunde AS, Postboks 8115 Spjelkavik, 6022 ÅLESUND, NO (72) Designer: Brødrene Sunde AS, Postboks 8115 Spjelkavik, 6022 ÅLESUND, NO 38/67

39 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: detaljutsnitt detaljutsnitt (74) Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, NO (54) Produkt: 1-2. Deksel for pinkoder (51) Klasse: (73) Innehaver: Digit Norge Ltd, Bjørnerudveien 12 A, 1266 OSLO, NO (72) Designer: Catharina Blom Christensen, Bjørnerudveien 12 A, 1266 OSLO, NO (30) Prioritet: NO (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering /67

40 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /67

41 /67

42 /67

43 /67

44 /67

45 (74) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO (54) Produkt: 1-2. Aritmetikk- og kontrollenhet 3-4. Kontroller/styringsenhet for aritmetikk- og kontrollenhet 5-6. Mikrofon (51) Klasse: (73) Innehaver: Sony Computer Entertainment Inc, , Minami-Aoyama, Minato-ku, TOKYO, JP (72) Designer: Teiyu Goto, c/o Sony Corp, 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku TOKYO, JP (design 1, 2, 3 og 4) Minoru Shimizu, c/o Sony Corp, 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku TOKYO, JP (design 5 og 6) Ken Kutaragi, c/o Sony Computer Entertainment Inc, , Minami-Aoyama, Minato-ku, TOKYO, JP (design 1, 2, 3 og 4) (30) Prioritet: JP (design 1) JP (design 2) JP (design 3) JP (design 4) JP (design 5) JP (design 6) (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 45/67

46 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /67

47 (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: 1-6. Del av snusboks (51) Klasse: (73) Innehaver: Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE (72) Designer: Camilla Kuylenstierna, Banérgatan 19, STOCKHOLM, SE (30) Prioritet: EM (60) Anmerkning: Designene er i farger. Registreringen gjelder samregistrering. (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: Snusdåse (51) Klasse: (73) Innehaver: Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE (72) Designer: Camilla Kuylenstierna, Banérgatan 19, STOCKHOLM, SE (30) Prioritet: SE /67

48 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO (54) Produkt: Skive for boltforbindelse (51) Klasse: (73) Innehaver: dsc Engineering AS, Dølasletta 7, 3408 TRANBY, NO (72) Designer: Øyvind Storvik, Hvalstadlia 27, 1395 HVALSTAD, NO Jon Robertsen, Linlandveien 7, 1390 VOLLEN, NO 48/67

49 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /67

50 /67

51 /67

52 /67

53 (74) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO (54) Produkt: Flaske (51) Klasse: (73) Innehaver: Societe Autonome De Verreries, Place de la Gare, FEUQUIERES, FR (72) Designer: Didier Rica, 152, in the rue Haute, LE MONT SAINT ADRIEN, FR (30) Prioritet: EM (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 53/67

54 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO (54) Produkt: Kamera for videokonferanse (51) Klasse: (73) Innehaver: Tandberg Telecom AS, Philip Pedersens vei 22, 1366 LYSAKER, NO (72) Designer: Simen Andresen, Basaltveien 38B, 1359 EIKSMARKA, NO 54/67

55 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO (54) Produkt: Bil (51) Klasse: (73) Innehaver: Shenyang Brilliance Jinbei Automobile Co Ltd, 14 Sanzuizi Road, Dadong District, Liaoning Province, SHENYANG CITY, CN (72) Designer: Xiuli Zhang, 14 Sanzuizi Road, Dadong District, Liaoning Province, SHENYANG CITY, CN 55/67

56 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO (54) Produkt: Bil (51) Klasse: (73) Innehaver: Shenyang Brilliance Jinbei Automobile Co Ltd, 14 Sanzuizi Road, Dadong District, Liaoning Province, SHENYANG CITY, CN (72) Designer: Yujun Wang, 14 Sanzuizi Road, Dadong District, Liaoning Province, SHENYANG CITY, CN 56/67

57 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO (54) Produkt: Bord (51) Klasse: (73) Innehaver: Jeltec AB, Malmgatan 25, NORRKÖPING, SE (72) Designer: Johnny Tall, Tranvägen 12, KATRINEHOLM, SE (30) Prioritet: EM /67

58 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (54) Produkt: Fottøy (51) Klasse: (73) Innehaver: Harry Hedlund, Östra Granträsk 113, KALIX, SE (72) Designer: Harry Hedlund, Östra Granträsk 113, KALIX, SE (30) Prioritet: SE /67

59 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /67

60 /67

61 (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: 1-3. Støtte for aritmetikk- og kontrollenhet (51) Klasse: (73) Innehaver: Sony Computer Entertainment Inc, , Minami-Aoyama, Minato-ku, TOKYO, JP (72) Designer: Seigi Sasaki, c/o Sony Computer Entertainment Inc, , Minami-Aoyama, Minato-ku, TOKYO, JP Mitsuru Kamimachi, c/o Sony Computer Entertainment Inc, , Minami-Aoyama, Minato-ku, TOKYO, JP Yasuhiro Orimoto, c/o Sony Computer Entertainment Inc, , Minami-Aoyama, Minato-ku, TOKYO, JP Kensuke Kita, c/o Sony Computer Entertainment Inc, , Minami-Aoyama, Minato-ku, TOKYO, JP Chikashi Aoki, c/o Sony Computer Entertainment Inc, , Minami-Aoyama, Minato-ku, TOKYO, JP Nobuyuki Shimizu, c/o Sony Music Communications Inc, 1-4, Ichigayata-machi, Shinjuku-ku TOKYO, JP Yasuhiro Osaki, c/o Sony Computer Entertainment Inc, , Minami-Aoyama, Minato-ku, TOKYO, JP (30) Prioritet: JP (design 1) JP (design 2) JP (design 3) (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 61/67

62 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: tverrsnitt /67

63 tverrsnitt tverrsnitt 63/67

64 (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: 1-3. Kamera med mikrofon (51) Klasse: (73) Innehaver: Sony Computer Entertainment Inc, , Minami-Aoyama, Minato-ku, TOKYO, JP (72) Designer: Teiyu Goto, c/o Sony Corp, 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku TOKYO, JP (30) Prioritet: JP (design 1) JP (design 2) JP (design 3) (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 64/67

65 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: Ramme for harddiskdriver (51) Klasse: (73) Innehaver: Sony Computer Entertainment Inc, , Minami-Aoyama, Minato-ku, TOKYO, JP (72) Designer: Ichiro Sasaki, c/o Sony Computer Entertainment Inc, , Minami-Aoyama, Minato-ku, TOKYO, JP (30) Prioritet: JP /67

66 fornyelse av registreringer /07 Fornyelse av registreringer Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 1, 5621 BA Eindhoven, NL Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Illycafé SpA, 110 Via Flavia, Trieste, IT Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Norsk Returbrett AS, Postboks 7087 Majorstua, 0306 Oslo, NO Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Norsk Returbrett AS, Postboks 7087 Majorstua, 0306 Oslo, NO Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Sverre Lillebø, Vagleskogv. 83, 4322 Sandnes, NO Fullmektig: Gunnar Håmsø i Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Unilever NV, Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Unilever NV, Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Unilever NV, Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Arne Rolf Langeland, Lambertseterveien 10, 1160 Oslo, NO Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 Oslo, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Jan Brakstad, 6364 Vistdal, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Dart Industries Inc, S Orange Blossom Trail, Orlando, FL, US Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Stein Hofstad, Strindveien 32, 7052 Trondheim, NO Fullmektig: Gunnar Krogstad, 7236 Hovin I Gauldal, NO 66/67

67 fornyelse av registreringer /07 Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Stein Hofstad, Strindveien 32, 7052 Trondheim, NO Fullmektig: Gunnar Krogstad, 7236 Hovin I Gauldal, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, SE Fullmektig: Albihns Göteborg AB, Box 142, Göteborg, SE Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Hannspree Inc, 11F, No 480, Rueiguang Rd, Neihu District, Taipei City, 114 Taiwan ROC, TW Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Hannspree Inc, 11F, No 480, Rueiguang Rd, Neihu District, Taipei City, 114 Taiwan ROC, TW Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Hannspree Inc, 11F, No 480, Rueiguang Rd, Neihu District, Taipei City, 114 Taiwan ROC, TW Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Hannspree Inc, 11F, No 480, Rueiguang Rd, Neihu District, Taipei City, 114 Taiwan ROC, TW Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo, NO 67/67

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Detaljer

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

Detaljer

Tel:

Tel: Tel:67392185 Email :hujuan@bjut.edu.cn: 1 1 2 3 4 2 1 ---WIPO World Intellectual Property Organization 2 --TRIPS Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 3 : 1 : 2 3 4 5 6 7

Detaljer

!" #!$ %& (()) %&!*+!)) " #! " #!"$* !"! # $ % & #"! # $ % $"! # $ % (()!#** ! " # " # #$ % & (( )$ # &$ ) & #)*! ! " # " # #$ % #& #( #! " $! " # " #) # * $ +! " # " #, #$&- !" # $"!% &!$ &! $ &! " #$

Detaljer

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * * 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Detaljer

1. 2. 3 4. 2012 2013 2014 3. 4. ( ) ( ) CN ISSN 2015 11 16 2015 12 18 1 A4 1 1 A4 2 1 A3 3 1 A4 4 1 A4 5 1 A4 6 1 A4 7 1 A4 8 1 A4 9 1 A4 10 4 4 11 1 A4 1 2 3 1 2 3 A4 A4 1 1 A4 2 1 A4 1 1 2 5

Detaljer

論鄭玄對《禮記‧月令》的考辨

論鄭玄對《禮記‧月令》的考辨 19997 183-196 論 鄭 玄 對 禮 記 月 令 的 考 辨 183 論 鄭 玄 對 禮 記 月 令 的 考 辨 一 問 題 的 背 景 20b 8a 1 472 24 20a 33 7a 2 3 1 35 60 64 472 240241 2 1a 3 19b 184 4 5 二 鄭 玄 考 辨 月 令 成 書 時 代 及 來 源 的 論 證 65 4 20b 282 5 235244

Detaljer

Persuasive Techniques (motorcycle helmet)

Persuasive Techniques (motorcycle helmet) M O D E A T H E E L E M E N T S O F A N A R G U M E N T 1n t h l s t e s t i m o n y g iv e n b e f o r e t h e M a ry l a n d Se n a t e t h e s p e a ke r m a ke s a s t r o n g c l a i m a b o u t t

Detaljer

恶 意 网 站 图 谱 世 界 上 最 危 险 的 域 名 由 : 芭 芭 拉 凯, 国 际 信 息 系 统 安 全 认 证 协 会 信 息 系 统 安 全 认 证 专 业 人 员, 安 全 设 计 集 团 保 拉 格 雷 夫,McAfee Labs 研 究 中 心 主 任 目 录 简 介 3 主

恶 意 网 站 图 谱 世 界 上 最 危 险 的 域 名 由 : 芭 芭 拉 凯, 国 际 信 息 系 统 安 全 认 证 协 会 信 息 系 统 安 全 认 证 专 业 人 员, 安 全 设 计 集 团 保 拉 格 雷 夫,McAfee Labs 研 究 中 心 主 任 目 录 简 介 3 主 恶 意 网 站 图 谱 世 界 上 最 危 险 的 域 名 恶 意 网 站 图 谱 1 恶 意 网 站 图 谱 世 界 上 最 危 险 的 域 名 由 : 芭 芭 拉 凯, 国 际 信 息 系 统 安 全 认 证 协 会 信 息 系 统 安 全 认 证 专 业 人 员, 安 全 设 计 集 团 保 拉 格 雷 夫,McAfee Labs 研 究 中 心 主 任 目 录 简 介 3 主 要 发 现 :

Detaljer

[ ] 1978 E.W Paudey 28 [ ] Dodge [ ] 1992 1 [ ] 1986 1969 1989 276 1988 65 1985 177 [ ] 1982 128 1988 271 330 D B 12 1984 1 [ ] 1980

Detaljer

per & T hom p son, 1980),,,,,,, ergative (, ),,,,, (ergative),, ( L yon s, 1977, 341-343), ( ),, John m oved the stone T he stone m oved, (L yon s, 19

per & T hom p son, 1980),,,,,,, ergative (, ),,,,, (ergative),, ( L yon s, 1977, 341-343), ( ),, John m oved the stone T he stone m oved, (L yon s, 19 Abstract T he au tonom ou s and the cau sative are tw o basic sen tence con structs in Ch inese sem an tic syn tax. W e m ay find it difficu lt to u se these con structs to exp lain the gramm atical structu

Detaljer

untitled

untitled info FAULHABER info 2 FAULHABER info 3 FAULHABER info 4 FAULHABER info 5 FAULHABER info 设备与工艺 海底地震仪 借助高转矩密度 精密运动 多个小型步进电机可 海底地震检波器如 小型海底地震仪必 须是坚固可靠的 6 FAULHABER FA AULHABER A ULHAB R info in nfo fo 2 2012

Detaljer

( CIP) /. - :, 2002. 9 ISBN 7-301-05852-7... -. F 233 CIP ( 2002) 064564 : : : : ISBN 7-301-05852-7/ F0553 : : 100871 : htt p: / / cbs. pku. edu. cn :

( CIP) /. - :, 2002. 9 ISBN 7-301-05852-7... -. F 233 CIP ( 2002) 064564 : : : : ISBN 7-301-05852-7/ F0553 : : 100871 : htt p: / / cbs. pku. edu. cn : ( CIP) /. - :, 2002. 9 ISBN 7-301-05852-7... -. F 233 CIP ( 2002) 064564 : : : : ISBN 7-301-05852-7/ F0553 : : 100871 : htt p: / / cbs. pku. edu. cn : 62754962 62754140 62752027 : zpup@ pup. pku. edu.

Detaljer

巴黎五大百货公司详细购物攻略

巴黎五大百货公司详细购物攻略 巴 黎 五 大 百 货 公 司 详 细 购 物 攻 略 1 Galeries Lafayette Haussmann 老 佛 爷 百 货 公 司 http://www.galerieslafayette.com/ 老 佛 爷, 巴 黎 最 大 的 百 货 公 司, 平 均 每 日 有 10 万 人 次 光 临, 建 于 1895 年, 中 国 游 客 超 过 日 本 美 国, 成 为 此 百 货 公

Detaljer

JP_MY19_SUS fork_user manual

JP_MY19_SUS fork_user manual SR SUNTUR..2... 2. 3.......3 3...4.. 5 7 15mm 8 20mm. 9 20mm. 9 Q-LC. 10....... 11 SAG. 11... 12..... 13 CN DE EN ES FR IT JP NL www.srsuntour-cycling.com > Service > Download area > Consumer Downloads

Detaljer

45528c993FSC1.cvw

45528c993FSC1.cvw 股 票 代 碼 :6277 宏 正 自 動 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 季 報 表 民 國 九 十 九 年 及 九 十 八 年 九 月 三 十 日 ( 內 附 會 計 師 核 閱 報 告 ) 公 司 地 址 : 台 北 縣 汐 止 市 大 同 路 二 段 125 號 3 樓 電 話 :(02)8692-6789 ~1~ 目 錄 項 目 頁 次 一 封 面 1 二 目 錄 2 三 會 計

Detaljer

第 三 章 商 標 權 壹 商 標 法 簡 介 貳 商 標 權 之 成 立 參 商 標 註 冊 審 查 肆 商 標 權 與 時 效 伍 商 標 權 之 異 議 與 評 定 陸 其 他 種 類 之 商 標 柒 合 法 使 用 他 人 商 標 捌 侵 害 商 標 權 之 責 任 第 三 章 專 利 權

第 三 章 商 標 權 壹 商 標 法 簡 介 貳 商 標 權 之 成 立 參 商 標 註 冊 審 查 肆 商 標 權 與 時 效 伍 商 標 權 之 異 議 與 評 定 陸 其 他 種 類 之 商 標 柒 合 法 使 用 他 人 商 標 捌 侵 害 商 標 權 之 責 任 第 三 章 專 利 權 智 慧 財 產 權 概 論 與 法 律 基 礎 目 錄 概 說 壹 法 律 與 權 利 貳 財 產 權 與 人 格 權 參 智 慧 財 產 權 之 定 義 第 一 章 智 慧 財 產 權 與 法 律 壹 法 律 類 型 與 權 利 保 護 貳 智 慧 財 產 權 與 權 利 保 護 類 型 第 二 章 著 作 權 壹 著 作 權 簡 介 貳 著 作 權 之 成 立 參 著 作 權 與 著 作 權 人

Detaljer

2003 SDIC RESOURCES DEVELOPMENT CO., LTD 2003 2003 2003 2003 2 2003 4 5 7 11 13 15 19 33 35 41 75 76 3 2003 SDIC RESOURCES DEVELOPMENT CO., LTD. *ST 000826 114 95 20 443000 sdicres@hotmail.com 95 20 (0717)

Detaljer

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:【】

证券代码:002594    证券简称:比亚迪    公告编号:【】 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 比 亞 迪 股

Detaljer

2 2 海 員 月 刊 第 667 期 轉 知 : 第 55 屆 航 海 節 攝 影 比 賽 公 告 台 北 市 輪 船 商 業 同 業 公 會 一 為 配 合 慶 祝 航 海 節 活 動, 並 宣 揚 海 洋 思 想, 特 舉 辦 攝 影 比 賽 二 本 比 賽 由 慶 祝 航 海 節 籌 備 委

2 2 海 員 月 刊 第 667 期 轉 知 : 第 55 屆 航 海 節 攝 影 比 賽 公 告 台 北 市 輪 船 商 業 同 業 公 會 一 為 配 合 慶 祝 航 海 節 活 動, 並 宣 揚 海 洋 思 想, 特 舉 辦 攝 影 比 賽 二 本 比 賽 由 慶 祝 航 海 節 籌 備 委 本 會 公 告 中 華 商 業 海 事 職 業 學 校 9 8 學 年 度 航 海 科 免 試 入 學 輪 機 免 學 費 1 一 招 收 科 別 : 航 海 科 輪 機 科 二 招 生 名 額 : 每 科 各 52 名 三 報 名 時 間 : 即 日 起 至 8 月 15 日 止 四 報 名 資 格 : 1. 凡 國 民 中 學 或 高 級 中 學 附 設 國 中 部 畢 業 者 2. 國 民 中

Detaljer

Taiwan Economic Forum Since 1954 from Free China Industry 原 自 由 中 國 之 工 業 灣 論 衡 發 行 人 副 發 行 人 發 行 所 劉 憶 如 胡 仲 英 單 驥 黃 萬 翔 行 政 院 建 設 委 員 會 地 址 北 市 1002

Taiwan Economic Forum Since 1954 from Free China Industry 原 自 由 中 國 之 工 業 灣 論 衡 發 行 人 副 發 行 人 發 行 所 劉 憶 如 胡 仲 英 單 驥 黃 萬 翔 行 政 院 建 設 委 員 會 地 址 北 市 1002 編 號 (100)001.101 ISSN 0019-946X Taiwan Economic Forum Since 1954 原 自 由 中 國 之 工 業 from Free China Industry 灣 論 衡 第 二 階 段 產 業 有 家, 家 有 產 業 系 列 座 談 會 8 月 分 別 於 新 竹 縣 桃 園 縣 嘉 義 縣 和 新 竹 市 舉 行 4 場 會 議, 期 盼 藉

Detaljer

542 33 1 20 20 6 435 15 311 48 1 4 3 2 0 8 18 200 4 1,888 305 62 2 2 3 61 42 1,346 47 390 40 12 2 2 6 41 8 7 3 3 1 18 301 1 19 24 14 3 3 12 335 110 1 1 1, 582 45 76 547 1 147 46 1,103 96 1 22 8 6,721 70

Detaljer

06 14 > 1986 p2762 1979 S4470 893 894 1963 s s f( nl + s) = f( nl) + ( 1 + 2 ) + ( 1 + 2 ) 2l l 2 s 2 ( 1 2 ), 2l s( s l) 2 f( n + s) = f( n) + s+, 2 1 + 2 1 2 f( f + s)

Detaljer

河 北 省 深 化 中 小 学 教 师 职 称 制 度 改 革 工 作 方 案 根 据 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 教 育 部 关 于 印 发 深 化 中 小 学 教 师 职 称 制 度 改 革 的 指 导 意 见 的 通 知 ( 人 社 部 发 2015 79 号 ) 要 求, 结 合

河 北 省 深 化 中 小 学 教 师 职 称 制 度 改 革 工 作 方 案 根 据 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 教 育 部 关 于 印 发 深 化 中 小 学 教 师 职 称 制 度 改 革 的 指 导 意 见 的 通 知 ( 人 社 部 发 2015 79 号 ) 要 求, 结 合 河 北 省 人 力 资 源 和 社 会 保 障 厅 河 北 省 教 育 厅 关 于 印 发 河 北 省 深 化 中 小 学 教 师 职 称 制 度 改 革 工 作 方 案 的 通 知 冀 人 社 发 2016 12 号 各 市 ( 含 定 州 辛 集 市 ) 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 教 育 局 省 直 有 关 部 门 : 为 做 好 我 省 中 小 学 教 师 职 称 制 度 改 革

Detaljer

( m+ n) a 6 4 4 4 4 7 4 4 4 48 m n m+ n a a = a 4 a 4 3 a a 4 a 4 3 a = a 4 a 4 4 a 4 == 3 = a ma na ( m+ n) a A 0 a m a n m n a m+n 0 B a m a n m n m>n a m-n C 0 (a m ) n m n a mn D (ab) n n a n b n (

Detaljer

预 测 回 报 率 预 测 股 价 涨 幅 +24.8% 预 测 股 息 收 益 率 3.3% 预 测 股 票 回 报 率 +28.1% 市 场 回 报 率 假 设 9.4% 预 测 超 额 回 报 率 +18.7% 风 险 声 明 公 司 战 略 转 型 后, 收 入 和 利 润 增 速 相 较

预 测 回 报 率 预 测 股 价 涨 幅 +24.8% 预 测 股 息 收 益 率 3.3% 预 测 股 票 回 报 率 +28.1% 市 场 回 报 率 假 设 9.4% 预 测 超 额 回 报 率 +18.7% 风 险 声 明 公 司 战 略 转 型 后, 收 入 和 利 润 增 速 相 较 Global Research 2014 年 1 月 13 日 快 评 美 的 集 团 股 权 激 励 有 望 助 业 绩 稳 定 增 长 股 权 激 励 方 案 推 出, 行 权 价 略 高 于 市 场 价 美 的 集 团 公 布 整 体 上 市 后 的 股 权 激 励 方 案, 计 划 授 予 期 权 4060 万 份, 全 部 行 权 后 占 公 司 股 权 比 例 2.41% 计 划 分 三

Detaljer

浙江凯恩特种材料股份有限公司

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2005 3 4 6 8 9 14 ( ) 18 55 2 2005 3 2005 ZHEJIANG KAN SPECIALITIES MATERIAL CO., LTD. 002012 108 108 323300 www.zjkan.com kan@public.lsppt.zj.cn 108 0578-8128682 0578-8123717 kantzq@263.net 0578-8128682

Detaljer

2016 52 2016 2016 2016 86 2016 2014 21 2016 1 61 1312 510623 38923587 38923586 2016 11 30 2016 12 11 10 2016 1. 2. 2 3. 3 1. 2. 3 3. 2013 2014 2015 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 1 1 2. 2 3. 1 2 2 4. 1 2 CN F

Detaljer

94 (( )) 1 2 3 4 5 7 9 11 12 13 14 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 ( ) () (/ ) (/ ) (/ 100) 256 5,034 209,647 710,954 360,925 350,029 4,047.66 3.39 103.11 256 5,034 214,574 717,811 363,149

Detaljer

促进可再生能能大规模发展的战略与政策

促进可再生能能大规模发展的战略与政策 i 1 2 3 2 4 3 5 4 IEA, 2002. Renewables in Global Energy Supply: An IEA fact sheet. WWW.IEA.org 6 5 Renewables for Power Generation, Status and Prospects. International Energy Agency, OECD, Paris, 2003.

Detaljer

Testing Center Information

Testing Center Information Information: Name of Company Name of Address Fax E-mail / Web site Panasonic Format Verification Laboratory 1-15 Matuo-cho, Kadoma City, Osaka, 571-8504 Japan +81-6-6909-5027 https://panasonic.biz/appliance/he/f

Detaljer

ANDRE Yantai North Andre Juice Co., Ltd. * H 38,000,000 H H 4.20 H 3.70 H C *

ANDRE Yantai North Andre Juice Co., Ltd. * H 38,000,000 H H 4.20 H 3.70 H C * ANDRE Yantai North Andre Juice Co., Ltd. * H 38,000,000 H H 4.20 H 3.70 H 1.00 8259 32342C * (2)...... H3...... H... 1. 2. 3. 4. ... ii... 1... 20... 30... 32... 45... 46... 50... 55... 57... 66... 72...

Detaljer

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,, 19,, 1834,,,,, :,,,, , 1862, 1879 20 20,,,,??,,,,,,,,,,,, , ( ),,,,,,,, ( ),,,,,,,, 9 : (1 ) :,,,, , 91 95% (2 ) : ( ) - - -,, (3 ) : PN,, (4 ) : (5 ) : (6 ) : (7 ) (8 ) (9 ),,, :,,,,,,,, ;,, ,,,,,

Detaljer

! #$ % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! # ################################################### % & % & !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Detaljer

「兆豐商業銀行」原交通銀行客戶重要權益手冊

「兆豐商業銀行」原交通銀行客戶重要權益手冊 行 益 行 95 年 8 錄 1 1 參 4 6 金 7 陸 金 7 7 8 錄 行 行 18 錄 行 行 19 行 行 益 行 行 行 95.8.21 行 行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. 行 017 北 路 123 金 樓 行 不 行 行 行 行 行 更 行 更 行 連 參 錄 不 益 益 不 利 行 行 利 不 行 www.ctnbank.com.tw

Detaljer

#00chp_ii-viiiCS.p65

#00chp_ii-viiiCS.p65 The contents of this guide are printed on 70% recycled paper. CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan CANON U.S.A., INC. One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A. CANON

Detaljer

1 ( Philistines) 2 3 4 ( ) ( ) ( ) 7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,, 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,, 9,,,,,,,,,,??,,, :,,,, 92. 1 2. 20 10,,,, :,!,!,!,,,,?,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,

Detaljer

*33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! % "" " % 1 % & ( * ) * % " " %.! % 2!!"+# ( "&! " ( "#

*33*!!! !! #$! %#! & ! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! %  % 1 % & ( * ) * %  %.! % 2!!+# ( &! ( # 588!"! #$$%& &&#! ()! *(+ "! *(, "! (-.! *(/ "! (.! ().! (01! /0! *(. # 2(.! *2. $ *20 3 $! *( % ) % *+ " % * 4 5 6 % - % 0. % 7. *33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +#

Detaljer

untitled

untitled 2017 2017 01. 1.......................................... 03 2........................................ 04 3........................................ 13 4.................................... 16 5........................................

Detaljer

1950 5 1954 1906 3000 3 1911 30 3 2000 6 10 3 33 1944 34 38 4 1950 32 1943 500 1955 8 1740 1000 1961 1 10 1956 204 28 1939 1 14 25 3 8 8 29 2 6 200 6 10 4 22 1933 60 800 10 26 27 29 38 4 9 1950 1951 1968

Detaljer

BeoSound 5 Encore 親 愛 的 客 戶 啟 動 準 備 工 作 這 部 份, 介 紹 日 常 使 用 Bang & Olufsen 產 品 的 相 關 資 訊 正 常 情 況 下, 會 由 經 銷 商 運 送 安 裝 及 設 定 您 所 購 買 的 產 品 為 了 將 BeoSound 5 Encore 作 為 您 聆 聽 數 位 音 樂 與 全 球 超 過 10,000 個 以

Detaljer

2 Multifactor 最 佳 加 工 方 案 的 技 术 及 诀 窍 您 在 寻 找 高 性 能, 低 成 本 的 生 产 系 统 吗? 需 要 加 工 的 零 件 尺 寸 大 约 为 100 x 100 x 100mm (4x4 ) 吗? 如 果 您 需 要 加 工 的 材 质 为 钢, 有

2 Multifactor 最 佳 加 工 方 案 的 技 术 及 诀 窍 您 在 寻 找 高 性 能, 低 成 本 的 生 产 系 统 吗? 需 要 加 工 的 零 件 尺 寸 大 约 为 100 x 100 x 100mm (4x4 ) 吗? 如 果 您 需 要 加 工 的 材 质 为 钢, 有 Multifactor 高 柔 性, 高 效 率, 高 可 靠 性! 2 Multifactor 最 佳 加 工 方 案 的 技 术 及 诀 窍 您 在 寻 找 高 性 能, 低 成 本 的 生 产 系 统 吗? 需 要 加 工 的 零 件 尺 寸 大 约 为 100 x 100 x 100mm (4x4 ) 吗? 如 果 您 需 要 加 工 的 材 质 为 钢, 有 色 金 属 及 铝 从 线 材,

Detaljer

untitled

untitled 1 3 3 4 10 11 12 21 28 31 31 38 40 43 43 47 52 53 2 3 1993 51 1996 32 (2006 ) 4 ,, 1 1 2 2 3 3 10% 4 456 1,2 3 4 1 2003 2 2005 19-20 5 2 1 2 1 (2004 ) 10.1.1,, : (1) 9.1 (2)(3) (4)(5)(6)(7) (2004 ) 2 1

Detaljer

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) ()

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () (39mm E-Mail ( )( ), : : 1 1 ( ) 2 2 ( ) 29mm) WSK ( 1 2 / 3 1 A4 2 1 3 (2-1) 2-1 4 (2-2) 2-2 5 A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A4 10 11 ( () 4 A4, 5 6 7 8 A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () 1 2 (2-1) 3 (2-2) 4 5 6 7 (8 ) 9

Detaljer

2004 2004 3 4 6 8 9 12 17 42 2 2004 3 2004 1 : luckyfilm co. ltd 2 3 0312-7922899 0312-3217937 stock@luckyfilm.com.cn 4 68 071054 http://www.luckyfilm.com.cn office@luckyfilm.com.cn 5 http://www.sse.com.cn

Detaljer

4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2

4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2 : / ( 6 (2003 8 : ( 1 ( ( / / (,, ( ( - ( - (39mm 29mm 2 ( 1 2 3-6 3 6-24 6-48 12-24 8-12 WSK / WSK WSK 1 4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2 9 5 ( 10 3 11 / (600 4 5 AA 710 AB 720 730

Detaljer

Microsoft Word - 600609_2010_n.doc

Microsoft Word - 600609_2010_n.doc 金 杯 汽 车 股 份 有 限 公 司 600609 2010 年 年 度 报 告 目 录 一 重 要 提 示...3 二 公 司 基 本 情 况...3 三 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要...4 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况...6 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员...10 六 公 司 治 理 结 构...15 七 股 东 大 会 情 况 简 介...18

Detaljer

作 者 介 紹 麻 美 由 真 麻 美 ゆま 生 於 1987 年 3 月 24 日, 出 生 於 東 京 身 高 158cm, 體 重 43kg, 血 型 AB 她 喜 歡 收 集 香 水, 會 英 文 和 彈 鋼 琴 麻 美 由 真 於 2005 年 10 月 出 道, 是 一 名 日 本 AV

作 者 介 紹 麻 美 由 真 麻 美 ゆま 生 於 1987 年 3 月 24 日, 出 生 於 東 京 身 高 158cm, 體 重 43kg, 血 型 AB 她 喜 歡 收 集 香 水, 會 英 文 和 彈 鋼 琴 麻 美 由 真 於 2005 年 10 月 出 道, 是 一 名 日 本 AV 作 者 介 紹 麻 美 由 真 麻 美 ゆま 生 於 1987 年 3 月 24 日, 出 生 於 東 京 身 高 158cm, 體 重 43kg, 血 型 AB 她 喜 歡 收 集 香 水, 會 英 文 和 彈 鋼 琴 麻 美 由 真 於 2005 年 10 月 出 道, 是 一 名 日 本 AV 女 優, 屬 Muse Communication(ミューズコミュニケーシ ョン) 旗 下 藝 人

Detaljer

第96期有価証券報告書(自平成11年4月1日 至平成12年3月31日)

第96期有価証券報告書(自平成11年4月1日 至平成12年3月31日) 2 (1 ( : 95( 11331 96( 12331 % % 1 41,402 37,182 2 240 3 24,946 25,469 4 73,642 69,665 5 9 9 6 165,134 149,071 7 41,217 38,292 8 35,245 31,321 9 8,322 7,199 10 868 2,320 11 42 39 12 6,461 4,150 13 2,231

Detaljer

97 04 25 0970002232 97 12 31 1-7 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 24 A1. 0 1 ( 6 ) 2 ( 6 ) 3 4 A1a.? 5 6 0 1 A1b.? 0 1 2 A2. 0 1 A2b. A2c. A2a. A2d. 1 A3. 1 A4 2 0 A4 A3a.?? 0 A4 1 A3b. 0 A4 1 A3c.?? 1

Detaljer

诺贝尔生理学医学奖获奖者

诺贝尔生理学医学奖获奖者 诺 贝 尔 生 理 学 医 学 奖 获 奖 者 1901 年 E.A.V. 贝 林 ( 德 国 人 ) 从 事 有 关 白 喉 血 清 疗 法 的 研 究 1902 年 R. 罗 斯 ( 英 国 人 ) 从 事 有 关 疟 疾 的 研 究 1903 年 N.R. 芬 森 ( 丹 麦 人 ) 发 现 利 用 光 辐 射 治 疗 狼 疮 1904 年 I.P. 巴 甫 洛 夫 ( 俄 国 人 ) 从 事

Detaljer

!##$!% "&! %( $#!##)!& $!##*!##*! "

!##$!% &! %( $#!##)!& $!##*!##*! "!! " " " " " " " " " " " " " " " " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!$% & &&% (!) &*% ( &++(!( &++* * ( )!+ #* #$ & # *, )!!!* &- &) #-! *, #,! " !##$!% "&! %( $#!##)!& $!##*!##*! " " 92 %, #$ %&#! 8$*2$*112

Detaljer

/ 2 UL CR2032 DL F (100 C) / CLASS 1 KLASSE 1 LUOKAN 1 KLASS 1 LASER PRODUCT LASER PRODUKT LASER LA

/ 2 UL CR2032 DL F (100 C) / CLASS 1 KLASSE 1 LUOKAN 1 KLASS 1 LASER PRODUCT LASER PRODUKT LASER LA Owner s Guide ค ม อผ ใช 사용자안내서 用户指南 使用者指南 دليل المالك WAVE SOUNDTOUCH SERIES IV WIRELESS MUSIC SYSTEM / 2 UL CR2032 DL2032 3 212 F (100 C) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. / 11. 12. 1 CLASS 1 KLASSE 1 LUOKAN

Detaljer

, 2000, ( ) 1949, ( ) 84, 41%, 27%,,,,,,, 2001, 1200, 113, ( ) , : 8 ( ) ( ) ( ), ,,, , , [1 ],,,,,,, 6,,,,,

, 2000, ( ) 1949, ( ) 84, 41%, 27%,,,,,,, 2001, 1200, 113, ( ) , : 8 ( ) ( ) ( ), ,,, , , [1 ],,,,,,, 6,,,,, 6 1 V o l. 6 N o. 1 JOU RNAL O F HUAN GH E S&T UN IV ERS IT Y 3 2004 M ar 2004,, (, 450005) : 1200,, 167 ( 8 ),,,,, :, ;, ;, ;, ; : ; ; : G64817 : A : 100825424 (2004) 0120005212 Ξ 1982 4 29 : ( ),,,,,,,

Detaljer

金刚萨埵法会开示

金刚萨埵法会开示 节 省 时 间 4 要 为 自 己 的 修 行 创 造 相 对 安 静 的 环 境 7 需 要 废 时 利 用 10 需 要 节 制 12 要 保 护 闻 思 修 的 成 果 13 使 用 手 机 和 所 修 的 法 相 违 16 决 堤 的 洪 水 20 用 手 机 上 网 是 初 学 者 修 行 的 大 障 碍 25 3G 时 代 的 来 临 34 网 络 成 瘾 问 题 42 事 例 44 互

Detaljer

c134-1202038.pm

c134-1202038.pm 蘇 區 小 學 課 本 中 的 規 訓 和 動 員 張 凱 峰 中 共 要 想 最 大 限 度 地 動 用 農 村 的 人 力 物 力 資 源, 以 滿 足 反 圍 剿 作 戰 的 要 求, 就 要 對 農 民 進 行 革 命 動 員, 並 對 原 生 態 的 農 民 加 以 規 訓 普 遍 的 小 學 教 育 可 以 幫 助 蘇 維 埃 政 權 實 現 這 個 關 乎 命 運 安 危 的 任 務

Detaljer

(Company Name1)

(Company Name1) 金 管 銀 法 字 第 09800369460 號 令 規 定 應 揭 露 事 項 因 本 公 司 之 財 務 報 告 已 依 證 交 法 36 條 規 定 公 告 申 報 並 於 公 開 資 訊 觀 測 站 及 本 公 司 網 頁 中 公 布, 依 上 開 規 定 第 二 點 之 說 明, 得 免 再 揭 露 與 財 務 報 告 內 容 重 複 之 部 份, 爰 僅 針 對 未 包 含 於 財 務

Detaljer

(3) 28 9 Alonzo Q. Ancheta Reynato S. Puno M

(3) 28 9 Alonzo Q. Ancheta Reynato S. Puno M 236 (1) (2) (a) (i) (b) (ii) Alonzo Q. Ancheta (iii) (iv) Reynato S. Puno (v) (c) (vi) (d) 1 (3) 28 9 Alonzo Q. Ancheta Reynato S. Puno 1. 2. 183 17M 3. 183 17 1712 1716 2 4. 11 5 (info.sanmiguel.com.hk)

Detaljer

! *!"#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( / )! ( ) 3SB3!" Ø22mm!"# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8

! *!#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!# ( / )!# ( / )!# ( / )! ( ) 3SB3! Ø22mm!# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!# ( / )!# ( / )!# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8 SIRIUS 3SB3 sirius s ! *!"#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( / )! ( ) 3SB3!" Ø22mm!"# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8! (2 /3 ) ( / ) RONIS! ( SB) CES

Detaljer

:

: : 1836 2014 02 03 04 06 08 12 24 34 76 82 93 95 96 97 98 100 154 155 02 Clarks Deckers ECCO Rockport Timberland Wolverine Cole Haan Guess Jones Group Kenneth Cole Tory Burch Michael Kors Alejandro Ingelmo

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D7A2CFFA2020B3B7CFFAD6A4CAE9CEB4BCC4BBD8C7E9BFF62D3230313630333131A3A8B2BBB0FCC0A8B0C2B7C9A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D7A2CFFA2020B3B7CFFAD6A4CAE9CEB4BCC4BBD8C7E9BFF62D3230313630333131A3A8B2BBB0FCC0A8B0C2B7C9A3A92E646F63> 注 销 撤 销 证 书 未 寄 回 情 况 委 托 人 名 称 汕 头 市 澄 海 区 仁 达 塑 料 有 限 公 司 2006152202000155 汕 头 市 澄 海 区 广 益 成 达 隆 塑 胶 玩 具 厂 2008152202001390 汕 头 市 澄 海 区 广 益 成 达 隆 塑 胶 玩 具 厂 2010152202004670 广 东 小 白 龙 动 漫 文 化 股 份 有 限

Detaljer

MAR019

MAR019 Education Representatives Taiwan Roc Academic Asia Taiwan (Taiwan, Taipei) Academic Asia Taiwan Caroline Lu 6F-4, 230, Chang An East Road, Sec. 2, TAIPEI, 104 TAIWAN Telephone +886 2 2777 4188 aat96@ms6.hinet.net

Detaljer

In the After

In the After T e x t t o S e IF 1 c a n m a k e a p e r s o n a l c o n n e c t i o n t o t h e m a i n c h a r a c t e r, A m y ë A m y is a s t r o n g w ill e d f i g ht e r w h o is v e r y p r o t e c t iv e o

Detaljer

1 2 9

1 2 9 8 1 2 9 3 4 10 11 5 6 12 13 7 14 8 9 bk bl bm 15 bn bo 16 bp bq br bs bt 17 ck cl cm cn 18 19 co cp 20 21 cq cr 22 23 cs ct 24 dk 25 dl 26 dm dn do dp dq 27 dr ds dt ek 28 el em 29 en eo ep eq er 30 es

Detaljer

SMK环境报告书2009

SMK环境报告书2009 Contents 1995SMK corporate citizen RoHSRoHSJ-MossREACH SMK CO2 298 28 1 2 3 4 4 5 6 7 9 1 28284129331 Gate City Office ASIA SMK High-Tech Taiwan Trading Co., Ltd. SMK Electronics (H.K.) Ltd. SMK Trading

Detaljer

é SI 12g C = 6 12 = 1 H2( g) + O2( g) H2O( l) + 286kJ ( 1) 2 1 1 H 2( g) + O2( g) H2O( l) H = 286kJ mol ( 2) 2 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) 34kJ 2 1 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) H = + 34kJ mol 2 1 N

Detaljer

untitled

untitled ...1 1....2 1.1...2 1.2...2 1.3...3 1.4...4 1.5...7 2....8 2.1...8 2.2...19 3....26 3.1...26 3.2...28 3.3...28 4...30 4.1...30 4.2...32 4.3...34 4.4...34 4.5...36 4.6...38 4.7...39 5...43 I 5.1...43 5.2...46

Detaljer

228 普 伐 他 汀 钠 片 富 利 他 之 素 片 20mg 10 盒 铝 塑 海 正 辉 瑞 制 药 有 限 公 司 219 普 伐 他 汀 钠 片 美 百 乐 镇 素 片 40mg 7 盒 铝 塑 第 一 三 共 制 药 ( 上 海 ) 有 限 公 司 216 瑞 舒 伐 他 汀 钙 片 可

228 普 伐 他 汀 钠 片 富 利 他 之 素 片 20mg 10 盒 铝 塑 海 正 辉 瑞 制 药 有 限 公 司 219 普 伐 他 汀 钠 片 美 百 乐 镇 素 片 40mg 7 盒 铝 塑 第 一 三 共 制 药 ( 上 海 ) 有 限 公 司 216 瑞 舒 伐 他 汀 钙 片 可 杭 州 市 级 医 保 统 筹 区 公 立 医 疗 机 构 药 品 采 购 共 同 体 治 疗 高 血 脂 病 和 哮 喘 病 药 品 清 单 和 价 格 谈 判 时 间 安 排 (1 月 13 日 ) 序 号 通 用 名 商 品 名 剂 型 规 格 转 换 比 单 位 包 装 材 质 生 产 企 业 名 称 时 间 安 排 236 阿 托 伐 他 汀 钙 胶 囊 尤 佳 硬 胶 囊 剂 10mg

Detaljer

1878 10 60 1878 5 20 10 2 2 6 8 3 7 1880 1881 2 24 8 4 9 5 1871 20

1878 10 60 1878 5 20 10 2 2 6 8 3 7 1880 1881 2 24 8 4 9 5 1871 20 2015. 10 LAN ZHOU XUE KAN 1949 1949 1949 1965 1966 1976 1977 K25 A 1005-3492 2015 10-0019 - 20 1949 1870 1911 1875 2 21 1949 3 19 1965 6 6 1966 1976 1876 6 2 8 1977 8 21 1949 1 10 100006 19 1878 10 60

Detaljer

untitled

untitled 2017 2017 01. 1.......................................... 03 2........................................ 04 3........................................ 13 4.................................... 17 5........................................

Detaljer

國立政治大學中國文學系國文教學碩士學位班

國立政治大學中國文學系國文教學碩士學位班 中 文 系 文 教 碩 士 在 職 專 班 102 年 度 第 一 期 碩 士 位 論 文 指 導 教 授 : 黃 志 民 先 生 三 演 義 呂 布 形 象 之 研 究 研 究 生 :96912021 吳 昆 展 中 華 民 103 年 1 月 誌 謝 從 96 年 九 月 到 今 年 一 月, 六 年 半 的 歲 月, 足 夠 再 讀 一 個 半 的 綽 綽 有 餘, 這 段 時 間 發 生 許

Detaljer

18 BA0270586 硝 酸 异 康 唑 阴 道 片 片 剂 ( 阴 道 片 ) 0.3g 片 2 盒 盒 151 19 BA0164357 硫 辛 酸 片 片 剂 0.1g 片 24 瓶 瓶 101 20 BA0233512 聚 多 卡 醇 2ml:10mg 支 5 盒 支 245.17 21

18 BA0270586 硝 酸 异 康 唑 阴 道 片 片 剂 ( 阴 道 片 ) 0.3g 片 2 盒 盒 151 19 BA0164357 硫 辛 酸 片 片 剂 0.1g 片 24 瓶 瓶 101 20 BA0233512 聚 多 卡 醇 2ml:10mg 支 5 盒 支 245.17 21 序 号 流 水 号 通 用 名 剂 型 规 格 最 小 制 剂 单 位 包 装 数 量 包 装 单 位 报 价 单 位 采 购 限 价 ( 元 ) 投 标 企 业 生 产 企 业 1 BA0081198 美 他 多 辛 口 服 液 口 服 溶 液 剂 20ml:0.5g 支 1 支 支 55 2 BA0056158 阿 戈 美 拉 汀 片 片 剂 25mg 片 14 盒 盒 230 3 BA0120275

Detaljer

证券代码: 证券简称:中核科技 公告编号:

证券代码: 证券简称:中核科技 公告编号: 2009 2009 2 3 5 5 8 15 67 1 2009 1 2 3 501 501 4 5 501 6 (%) 16 (%) 2 2009 (%) +- 1 2 3 4 1 2 3 4 3 2009 4 2009 1 5 2009 ( ) ( ) 6 2009 12000 30 1/8 ~52 150 2500 () () () () () () 1 1462.13 1548.09 33.36%

Detaljer

! $%%& $%%#! " $%%# $%%& $%%& $%%# $%%& $%%#! "##$%%

! $%%& $%%#! $%%# $%%& $%%& $%%# $%%& $%%#! ##$%% ! $$) $$) $$( $$) *+ $$( + $$( #+ $$( %+ $$(,+ $$( $$) $$( $$) $$(, % $$,! *- $$)! $. # / $$(!! " #$% & #($$ ! $%%& $%%#! " $%%# $%%& $%%& $%%# $%%& $%%#! "##$%% !"#$%& ()*+,-. #$ /"0123 456789.!$!$ #$$%!!

Detaljer

Bone Cement.pdf

Bone Cement.pdf SCH ORTHOSET 150812-0 English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese (sch) ortho.microport.com Prescribing Information M C 0086* P MicroPort

Detaljer

c115-0804019.pm

c115-0804019.pm 上 海 廣 播 電 台 業 的 接 管 與 改 造 杜 英 1949 年, 上 海 是 多 種 文 化 力 量 發 揮 宣 傳 功 能 的 場 域 伴 隨 新 政 權 的 建 立, 解 放 日 報 上 海 人 民 廣 播 電 台 ( 以 下 簡 稱 上 海 人 民 電 台 ) 等 官 方 輿 論 工 具 進 駐 其 間 並 佔 據 中 心 位 置 這 些 新 興 的 傳 媒 難 以 迅 速 扭 轉

Detaljer

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Detaljer

我的生命哲學 五觀三一 陳學霖

我的生命哲學 五觀三一  陳學霖 無 可 取 代 的 寶 石 商 設 系 1011413031 吳 孟 蓁 在 每 個 人 心 中, 都 有 一 顆 最 寶 貝 也 最 珍 貴 的 寶 石, 願 意 用 盡 自 己 的 生 命 去 守 護 著, 不 願 意 它 受 到 任 何 傷 害, 而 我 最 想 保 護 也 最 深 愛 的 寶 石, 就 是 我 的 家 人 家 人, 是 我 的 生 命 來 源, 也 是 我 的 活 力 來 源,

Detaljer

1

1 1 1 名 誉 主 任 院 徐 瑞 新 主 任 院 宋 贵 伦 北 京 社 工 故 事 编 委 会 副 主 任 院 赵 蓬 奇 刘 京 刘 占 山 委 员 院 赵 冠 军 董 鸿 乐 张 强 王 海 涛 刘 霖 梁 家 倩 参 与 编 写 院 杨 沛 龙 张 江 张 婷 尚 君 杨 洪 跃 周 海 山 王 勇 王 会 贤 徐 辉 刘 奇 序 看 到 这 么 多 基 层 社 会 工 作 者 的 故

Detaljer

附 件 : 湖 北 省 会 计 人 员 继 续 教 育 实 施 办 法 第 一 条 为 规 范 会 计 人 员 继 续 教 育 工 作, 加 强 持 有 会 计 从 业 资 格 证 书 人 员 ( 以 下 简 称 会 计 人 员 ) 继 续 教 育 的 管 理, 推 进 全 省 会 计 人 员 继 续 教 育 工 作 科 学 化 规 范 化 信 息 化, 培 养 造 就 高 素 质 的 会 计 队

Detaljer

2016 28 2016 2013 50 2013 69 2016 2016 10 2016 1 2016 24 2016 1 2016 2016 7 1 2017 6 30 1 2016 2 2012 17 2016 2016 24 2016 1 2016 1 2016 1 2016 1 2016 2016 24 2016 24 2016 24 24 12 2016 CN 24 24 12 2016

Detaljer

2015 第 二 十 届 华 南 国 际 口 腔 医 疗 器 材 展 览 会 服 务 19 展 位 号 公 司 名 称 14.1G18 深 圳 市 速 航 科 技 发 展 有 限 公 司 14.1G23 CIMSystem S.r.l. 14.1G40 敦 特 科 技 股 份 有 限 公 司 14.

2015 第 二 十 届 华 南 国 际 口 腔 医 疗 器 材 展 览 会 服 务 19 展 位 号 公 司 名 称 14.1G18 深 圳 市 速 航 科 技 发 展 有 限 公 司 14.1G23 CIMSystem S.r.l. 14.1G40 敦 特 科 技 股 份 有 限 公 司 14. 18 服 务 2015 第 二 十 届 华 南 国 际 口 腔 医 疗 器 材 展 览 会 韩 国 展 团 15.2A01 MEDIPLUS 15.2A02 Sewon Medix Inc. 15.2A03 JISCOP Co., Ltd. 15.2A04 五 星 手 术 器 械 15.2A06 倍 丽 康 15.2A07 北 京 智 爱 好 必 特 国 际 贸 易 有 限 公 司 15.2A08

Detaljer

SM-A7000 Android SM-A7009 Android SM-A700F Android SM-A700FD Android Galaxy A7 (2015) SM-A700FQ Android SM-A70

SM-A7000 Android SM-A7009 Android SM-A700F Android SM-A700FD Android Galaxy A7 (2015) SM-A700FQ Android SM-A70 SM-A3000 Android 5.0 2.3 SM-A3009 Android 5.0 2.3 SM-A300F Android 5.0 2.3 SM-A300FU Android 6.0 2.6 Galaxy A3 (2015) SM-A300G Android 5.0 2.3 SM-A300H Android 5.0 2.3 SM-A300HQ Android 5.0 2.3 SM-A300M

Detaljer

²ú Æ· ÐÔ ÄÜ ×Ê ÁÏ

²ú Æ· ÐÔ ÄÜ ×Ê ÁÏ 0081301004024BA 2003 1 5600 5600 :, 24240 / 060 (FOUNDATION ) 420 HART,, 2 7 11.12..15..23 0081301004024BA 5600 2003 1 5600,, 5600 5600,,, 5600,, 1 5600 5600_PDS_BILD_9 5600_PDS_BILD_8 5600 (LPG) 5600_PDS_BILD_10,

Detaljer

Microsoft Word - 裕民航運102年報0515.doc

Microsoft Word - 裕民航運102年報0515.doc 裕民航運股份有限公司 裕民航運股份有限公司 102 年 報 股票代碼 2606 刊印日期 中 華 民 國 1 0 3 年 5 月 1 5 日 一 二年度年報 裕民航運股份有限公司 U-MING MARINE TRANSPORT CORP. 29TH FL., TAIPEI METRO TOWER, 207, TUN HWA S. RD., SEC.2, TAIPEI 106, TAIWAN, R.O.C.

Detaljer

《太平广记》第二册

《太平广记》第二册 !! "" """""""""""""""""! # """""""""""""""""!$ # """"""""""""""""" # """""""""""""""""! # """""""""""""""""" $% #! """"""""""""""""" ($ # %& ( ################# $ $ " ################# $ ################

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6FDB9DCB9FAC6F3B1A8B1EDB8BDD7A2A3A8BACFB2A2BCB0C4B8B9ABCBBEA3A93D323031302D342D32332E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6FDB9DCB9FAC6F3B1A8B1EDB8BDD7A2A3A8BACFB2A2BCB0C4B8B9ABCBBEA3A93D323031302D342D32332E646F63> 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 Zhongrui Yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd. 电 话 :+86(10)88091188 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 A 座 8-9 层 Add:8-9 /F Block A Corporation Bldg.No.35 Finance

Detaljer

! "# $! ""# %& %! ($)& ($*$ + "# &*, ""# & &! ) *! $ "#! (- ((! %-,- %- $- %

! # $! # %& %! ($)& ($*$ + # &*, # & &! ) *! $ #! (- ((! %-,- %- $- % !""# $$!% & ()*+,-. )/ (0-,12* 3,2404*45 )/ 67*8-40), 9)80-. 9805,85 :); & & & & & & & &?" & @ & $ A$ B $ #!""# " B """$ B "C & & $ #" $#%! $ " E F+-84085!!""# B "# B!$ $# C

Detaljer

USPTO Academic research Corporate needs Global/International Inventors Libraries News Media/Publication Patent Attorney or Agent USPTO e (ebusiness Ce

USPTO Academic research Corporate needs Global/International Inventors Libraries News Media/Publication Patent Attorney or Agent USPTO e (ebusiness Ce I 2002.03.27 2 http://www.uspto.gov/ http://www.wipo.org/ http://ipdl.wipo.int/ esp@cenet http://www.european-patent-office.org/ http://ep.espacenet.com/ http://www.cpo.cn.net/ 3 4 USPTO USPTO First time

Detaljer

02 1974 74 1983 162 1986 14 1979 75 1970 90 1977 69 443 1975 174 1967 10 11 1971 100 69 129 1986 226 129 1979 13 1990 381 1988 58 1986 24 20 30 50 1987 190 1989 158 159 42 1985 34 K.L. 1982 29 1987 39

Detaljer

20 6 30 15 6 30 16 6 30 20 20 11 10 27

20 6 30 15 6 30 16 6 30 20 20 11 10 27 2 1 20 6 30 15 6 30 16 6 30 20 20 11 10 27 801-8511 050 (3530) 8380 http://www.customs.go.jp/moji/ http://www.customs.go.jp/ 1 4 10 5 7 11 8 6 6 3,180 2.1 6 4,533 29.5 5 4,157 18.4 4 5,732 23.1 9,023 1

Detaljer

成 都 诗 词 田 正 中 水 调 歌 头 感 丙 戌 金 秋 风 树 生 凉 意, 胸 次 觉 清 新 园 中 丹 桂 撑 月, 雏 菊 傲 霜 芬 情 系 南 飞 北 雁, 坐 爱 枫 林 醉 染, 秋 色 更 迷 人 歌 故 早 相 约, 览 胜 宝 宾 村 巨 龙 腾, 金 风 翥, 气 凌

成 都 诗 词 田 正 中 水 调 歌 头 感 丙 戌 金 秋 风 树 生 凉 意, 胸 次 觉 清 新 园 中 丹 桂 撑 月, 雏 菊 傲 霜 芬 情 系 南 飞 北 雁, 坐 爱 枫 林 醉 染, 秋 色 更 迷 人 歌 故 早 相 约, 览 胜 宝 宾 村 巨 龙 腾, 金 风 翥, 气 凌 九 峰 吟 草 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~- - - 一 一 -- ~ - ~ ~ ~ ~ ~.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~. ~ ~. ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ 一 r 气 户 孜 犷 杯 只 匀 风 向 方 镇 忆 漾 阳 七 律 壕 江 两 岸 好 风 光, 古 史 连 篇 四 面 藏 典 语 南 桥 添 锦 绣, 泠 东 半 塔 裕 民 康 西

Detaljer

& ($ ) * +!"", &#!""#! +$ ) ( * +!"", - ($ ) * + % ($ ) * + * ), ($ ( # *$ ) ( + ) (. ($ / ($ ) ( * + &/ )! $!%

& ($ ) * +!, &#!#! +$ ) ( * +!, - ($ ) * + % ($ ) * + * ), ($ ( # *$ ) ( + ) (. ($ / ($ ) ( * + &/ )! $!% !""#!""#!"" %!"!"" %(!( )( &(!""#!"" "( * "( #"!""!""&!" % $!& & ($ ) * +!"", &#!""#! +$ ) ( * +!"", - ($ ) * + % ($ ) * + * ), ($ ( # *$ ) ( + ) (. ($ / ($ ) ( * + &/ )! $!% !""(!!""( %!""& )* +$! " #

Detaljer

untitled

untitled - E450A E450AJ M450AJ 0300189898 ANSI 3123668 Jun 3, 2014 Chinese - Operation and Safety JLG Industries, Inc. JLG Industries, Inc. 3123668 JLG a b JLG 3123668 JLG INDUSTRIES, INC. JLG JLG INDUSTRIES,

Detaljer

zt

zt " # $ % & ( ) " * " ) " % & + ( &, -. % & ( & # $ ( + - " " #$ %%&&& " ()( * %&+# %, %- % #&&# + % #&&# + %./01 ( 2 )&--+ 2 ) 2 -, 3#$4 "#$%& (#)"* # +,-- (#&. / " "#$%& (#)"* # 01&+%$"&2 (#&. / 33 33

Detaljer

XIAOMI CORPORATION 小米集團 2,179,585,000 1,434,440,000 B 745,145, ,980,000 2,070,605,000 1,325,460,000 B 745,145, % % 0.005%

XIAOMI CORPORATION 小米集團 2,179,585,000 1,434,440,000 B 745,145, ,980,000 2,070,605,000 1,325,460,000 B 745,145, % % 0.005% 小米集團 2018 6 25 1933 (a) (b) (c) 30 571 30 1 XIAOMI CORPORATION 小米集團 2,179,585,000 1,434,440,000 B 745,145,000 108,980,000 2,070,605,000 1,325,460,000 B 745,145,000 17.00 1% 0.0027% 0.005% 0.0000025 1810

Detaljer