nr 25/ NO årgang 6 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 25/08-2008.12.01 NO årgang 6 ISSN 1503-5808"

Transkript

1 . nr 25/ NO årgang 6 ISSN Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte design... 3 Fornyelse av registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (11) Registreringsnummer (15) Registreringsdato (18) Dato som registreringen gjelder til (21) Søknadsnummer (22) Inngivelsesdato (30) Prioritetsopplysninger (43) Allment tilgjengelig dato (51) Klasse (54) Produkt (55) Avbildning(er) (72) Designer (73) Innehaver (74) Fullmektig 2

3 Registrerte design I henhold til designloven 18 første ledd i.f. kunngjøres i dag følgende registrerte design. Det kan fremsettes krav om at designregistreringen helt eller delvis skal oppheves, jf. designloven 25 flg. og designforskriften 26 flg. Designregistreringen gjelder for den eller de periodene på fem år som søknaden er innlevert for, regnet fra søknadsdagen. Registreringen kan fornyes, jf. designloven 23 og 24. Maksimal beskyttelsestid er 25 år. For reservedeler, se unntaket i designloven 23 annet ledd. (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /35

4 /35

5 /35

6 /35

7 /35

8 /35

9 (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: 1-6. Kaffemaskin (51) Klasse: (73) Innehaver: Société des Produits Nestlé, 1800 VEVEY, CH (72) Designer: Antoine Cahen, Place du Nord 2, 1005 LAUSANNE, CH (30) Prioritet: CH (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 9/35

10 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (54) Produkt: Løfteanordning for personer (51) Klasse: (73) Innehaver: Movemaster AS, Jerpefaret 22 C, 0788 OSLO, NO (72) Designer: Movemaster AS, Jerpefaret 22 C, 0788 OSLO, NO 10/35

11 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /35

12 (74) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO (54) Produkt: Flerbrukshall (51) Klasse: (73) Innehaver: W Giertsen AS, Postboks 78, 5847 BERGEN, NO (72) Designer: Patrick Teuffel, Blumenstrasse 36, STUTTGART, DE Markus Holzbach, Nachtigallenweg 11, EISEN, DE 12/35

13 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO (54) Produkt: Løfte- og monteringsredskap for legging av rør (51) Klasse: (73) Innehaver: Skjæveland Cementstøperi AS, Fabrikkveien 164, 4323 SANDNES, NO (72) Designer: Aage Gjesdal, Holbergsgt 18, 4323 SANDNES, NO (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (54) Produkt: Logo (51) Klasse: (73) Innehaver: Hard Rocx AS, Fusdal Terrasse 3, 1387 ASKER, NO (72) Designer: Steinar Karlsen, c/o Hard Rocx AS, Fusdal Terrasse 3, 1387 ASKER, NO 13/35

14 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Advokatfirmaet Økland & Co DA, Postboks 63, 2001 LILLESTRØM, NO (54) Produkt: Kombinasjonsnøkkelsett (51) Klasse: 03-01, (73) Innehaver: Biltema BV, Hemonystraat 11, 1074BK AMSTERDAM, NL (72) Designer: Biltema BV, Hemonystraat 11, 1074BK AMSTERDAM, NL (30) Prioritet: EM (60) Anmerkning: Designen er i farger. (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Advokatfirmaet Økland & Co DA, Postboks 63, 2001 LILLESTRØM, NO (54) Produkt: Pipenøkkelsett (51) Klasse: 03-01, (73) Innehaver: Biltema BV, Hemonystraat 11, 1074BK AMSTERDAM, NL (72) Designer: Biltema BV, Hemonystraat 11, 1074BK AMSTERDAM, NL (30) Prioritet: EM (60) Anmerkning: Designen er i farger. 14/35

15 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Advokatfirmaet Økland & Co DA, Postboks 63, 2001 LILLESTRØM, NO (54) Produkt: Leddnøkkelsett (51) Klasse: 03-01, (73) Innehaver: Biltema BV, Hemonystraat 11, 1074BK AMSTERDAM, NL (72) Designer: Biltema BV, Hemonystraat 11, 1074BK AMSTERDAM, NL (30) Prioritet: EM (60) Anmerkning: Designen er i farger. 15/35

16 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: LED lyspære (51) Klasse: (73) Innehaver: Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 1, 5621BA EINDHOVEN, NL (72) Designer: Ernest Kin Man To, Flat 5, 15th Floor, Block C CHEONG WO COURT, KWUN TONG, HK Yongsi Bi, Room 403, Building 118, No 800, Luoyang Rd MIN HANG DISTRICT, SHANGHAI, CN (30) Prioritet: EM /35

17 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (54) Produkt: 1. Spedbarnsvogge 2-4. Del til spedbarnsvogge (51) Klasse: (73) Innehaver: Tveits Ressurser, Markveien 56 G, 0550 OSLO, NO (72) Designer: Kjeldahl Holst Design, Olaf Ryes Plass 6, 0552 OSLO, NO (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 17/35

18 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO (54) Produkt: Lampe (51) Klasse: (73) Innehaver: iguzzini illuminazione SpA, Via Mariano Guzzini, 37, RECANATI, IT (72) Designer: Adolfo Guzzini, Contrada Duomo 33/A RECANATI (MACERATA), IT (30) Prioritet: EM /35

19 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: Detaljutsnitt (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: Kutteblad (51) Klasse: (73) Innehaver: Rin-Soon Park, Yongsang apt 1-410, 150-3, Wonjong-dong, Ojeong-gu, BUCHEON-SI, GYEONGGI-DO, KR 19/35

20 (72) Designer: Rin-Soon Park, Yongsang apt 1-410, 150-3, Wonjong-dong, Ojeong-gu, BUCHEON-SI, GYEONGGI-DO, KR (30) Prioritet: KR (60) Anmerkning: Det er foretatt supplerende undersøkelse. (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (54) Produkt: Sigarett med dobbelt filter (51) Klasse: (73) Innehaver: Tahir Mahmood, Lauritz Hervigs vn.116 D, 3035 DRAMMEN, NO Ali Raj Mahmood, Lauritz Hervigs vn.116 D, 3035 DRAMMEN, NO (72) Designer: Tahir Mahmood, Lauritz Hervigs vn.116 D, 3035 DRAMMEN, NO 20/35

21 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /35

22 (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: 1-2. Rulleverktøy for styrking av hjørner og kanter på veggplater (51) Klasse: (73) Innehaver: United States Gypsum Co, 550 West Adams Street, IL CHICAGO, US (72) Designer: Aaron Charles Rosso, 1341 N Halsted, 2S, IL60622 CHICAGO, US Matthew Earle Myers, 4639 Haviland Court, IL60564 NAPERVILLE, US Joseph Z Wascow, 95 Knights Bridge Drive, IL60060 MUNDELEIN, US Scott Fong, 28B Capitol Center 11, 28 Jardines Crescent CAUSEWAY BAY, HK Amar Arvind Patel, 4 Wescott Lane, IL60010 SOUTH BARRINGTON, US David J Williams, 4937 W. Berenice Avenue, IL60641 CHICAGO, US Brian A Retzke, 11 Winthorp Ct. Unit 11, IL60516 DOWNERS GROWE, US (30) Prioritet: US 11/868,188 (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 22/35

23 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: 1-2. Del av kirurgisk rømmer (51) Klasse: (73) Innehaver: Orthopedic Development Corp, th Avenue, FL33782 PINELLAS PARK, US (72) Designer: David A Petersen, 2730 McMullen Booth Road, Suite 201, FL33761 CLEARWATER, US (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 23/35

24 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: Tverrsnitt (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: 1-2. Del av kirurgisk benplugginnsetter (51) Klasse: (73) Innehaver: Orthopedic Development Corp, th Avenue, FL33782 PINELLAS PARK, US (72) Designer: David A Petersen, 2730 McMullen Booth Road, Suite 201, FL33761 CLEARWATER, US (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 24/35

25 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: 1. Kirurgisk spatel 2. Del av kirurgisk spatel (51) Klasse: (73) Innehaver: Orthopedic Development Corp, th Avenue, FL33782 PINELLAS PARK, US (72) Designer: David A Petersen, 2730 McMullen Booth Road, Suite 201, FL33761 CLEARWATER, US (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 25/35

26 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /35

27 /35

28 (74) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO (54) Produkt: 1-4. Handlekurv (51) Klasse: (73) Innehaver: Araven SL, Polígono de Malpica, Calle E, no. 7, ZARAGOZA, ES (72) Designer: Isabel Gimeno, Polígono de Malpica, Calle E, no. 7, ZARAGOZA, ES Manuel Rodríguez, Polígono de Malpica, Calle E, no. 7, ZARAGOZA, ES José Antonio Puertolas, Polígono de Malpica, Calle E, no. 7, ZARAGOZA, ES (30) Prioritet: EM (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 28/35

29 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /35

30 /35

31 (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: 1-3. Kikkert (51) Klasse: (73) Innehaver: Steiner-Optik GmbH, Dr Hans-Fritsch-Strasse 9, BAYREUTH, DE (72) Designer: Peter Raab, Gothaer Str. 1, COBURG, DE Carl Steiner, Oschenbergweg 12, BINDLACH, DE LaVonne E Strand, 2011 Kent Road, PA19032 FOLCROFT, US (30) Prioritet: DE (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 31/35

32 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /35

33 (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: 1-2. Kiosk (51) Klasse: (73) Innehaver: Illycaffe' SpA Con Unico Socio, Via Flavia 110, TRIESTE, IT (72) Designer: Luca Trazzi, Via Umberto Maddalena, 45/C, VERONA, IT (30) Prioritet: EM (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 33/35

34 fornyelser /08 Fornyelse av registreringer Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Ruko A/S, Marielundvej 20, 2730 HERLEV, DK Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Ruko A/S, Marielundvej 20, 2730 HERLEV, DK Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Unilever NV, Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, NL Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Compagnie Generale des Etablissements Michelin - Michelin & Cie, 12 cours Sablon, CLERMONT-FERRAND CEDEX 09, FR Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Väderstad-Verken AB, Box 85, VÄDERSTAD, SE Fullmektig: Albihns Stockholm AB, Box 5581, STOCKHOLM, SE Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Jede AB, Box 303, MARIESTAD, SE Fullmektig: Gotapatent AB, Box 3127, JÖNKÖPING, SE Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Bose BV, Nijverheidstraat 8, 1135GE EDAM, NL Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Victor Scerri, Øvre Fjellsmug 2, 5018 BERGEN, NO Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: K E Mathiasen A/S, Sintrupvej 12, 8220 BRABRAND, DK Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Sara Lee Household and Body Care Nederland BV, Traverse 2, 3905 VEENENDAAL, NL Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Marry Hunnestad Schjetne, Nedre Ila 3, 7018 TRONDHEIM, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Tove Gleinsvik, Bentsebrugata 31 B, 0469 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Hans Christian Mengshoel, Arnstein Arnebergsvei 8, 0274 OSLO, NO Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 34/35

35 fornyelser /08 Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Rydab AB, Gränsgatan 75, SVEG, SE Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Unilever NV, Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, NL Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Elfa International AB, Elfagatan 5, VÄSTERVIK, SE Fullmektig: AWAPATENT AB, Box 5117, MALMÖ, SE Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Cardinal Health 303 Inc, Wateridge Circle, CA92121 SAN DIEGO, US Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Kiwi European Holdings BV, Vleutensevaart 100, 3532AD UTRECHT, NL Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Haki AB, Box 102, SIBBHULT, SE Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Sara Lee Household and Body Care Nederland BV, Traverse 2, 3905 VEENENDAAL, NL Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Sara Lee Household and Body Care Nederland BV, Traverse 2, 3905 VEENENDAAL, NL Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Sara Lee Household and Body Care Nederland BV, Traverse 2, 3905 VEENENDAAL, NL Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Sara Lee Household and Body Care Nederland BV, Traverse 2, 3905 VEENENDAAL, NL Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Aygaz Anonim Sirketi, Büyükdere Caddesi No: 145/1,Aygazhan, ZINCIRLIKUYU, ISTANBUL, TR Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 35/35

nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 10-2004.05.10 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2004.05.10 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2004.05.10 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende MELDINGER Informasjon til Patentstyrets kunder og brukere fra World Intellectual Property Organization (WIPO) WIPO inviterer interesserte

Detaljer

nr 19/10-2010.05.10 NO årgang 100 ISSN 1503-4933

nr 19/10-2010.05.10 NO årgang 100 ISSN 1503-4933 . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4933

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4933 . nr 13/10-2010.03.29 årgang 100 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/04-2004.10.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 41/04-2004.10.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.04-41/04 nr 41/04-2004.10.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 41/05-2005.10.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Melding Elektronikk er billigere enn papir! Ønsker du å være med på å bestemme hvor mye billigere? Ønsker du å være

Detaljer

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/08-2008.04.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 17/08-2008.04.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 17/08-2008.04.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/13-2013.10.28 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 44/13-2013.10.28 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 44/13-2013.10.28 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer