nr 09/ NO årgang 7 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 09/09-2009.04.20 NO årgang 7 ISSN 1503-5808"

Transkript

1 . nr 09/ NO årgang 7 ISSN Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /09 Innholdsfortegnelse: Registrerte design... 3 Fornyelse av registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (11) Registreringsnummer (15) Registreringsdato (18) Dato som registreringen gjelder til (21) Søknadsnummer (22) Inngivelsesdato (24) Løpedag (30) Prioritetsopplysninger (43) Allment tilgjengelig dato (51) Klasse (54) Produkt (55) Avbildning(er) (72) Designer (73) Innehaver (74) Fullmektig 2

3 Registrerte design I henhold til designloven 18 første ledd i.f. kunngjøres i dag følgende registrerte design. Det kan fremsettes krav om at designregistreringen helt eller delvis skal oppheves, jf. designloven 25 flg. og designforskriften 26 flg. Designregistreringen gjelder for den eller de periodene på fem år som søknaden er innlevert for, regnet fra søknadsdagen. Registreringen kan fornyes, jf. designloven 23 og 24. Maksimal beskyttelsestid er 25 år. For reservedeler, se unntaket i designloven 23 annet ledd. (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /36

4 (74) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO (54) Produkt: 1-3. Lommelykt (51) Klasse: (73) Innehaver: Mag Instrument Inc, 2001 South Hellman Avenue, CA91761 ONTARIO, US (72) Designer: Anthony Maglica, c/o Mag Instrument Inc, 2001 South Hellman Avenue, CA91761 ONTARIO, US (30) Prioritet: US 29/322,634 (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 4/36

5 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /36

6 (74) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO (54) Produkt: Del av forskip (skipsskrog) (51) Klasse: (73) Innehaver: STX Norway Offshore Design AS, Brunholmgt. 1B, 6004 ÅLESUND, NO (72) Designer: Magnus Ragnvald Tvete, Presteveien 5H, 1605 FREDRIKSTAD, NO Henning Borgen, Hessaskaret 24, 6006 ÅLESUND, NO (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO (54) Produkt: Varmeflaske (51) Klasse: (73) Innehaver: Hestholm AS, Industrigaten 32, 0357 OSLO, NO (72) Designer: Harald Hestholm, Industrigaten 32, 0357 OSLO, NO (60) Anmerkning: Det er foretatt supplerende undersøkelse. 6/36

7 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: Deteljutsnitt (74) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO (54) Produkt: Flaske (51) Klasse: (73) Innehaver: La Famille Des Grands Vins et Spiritueux (FGVS), Rue des Frères Montgolfier, NUITS SAINT GEORGES, FR (72) Designer: Ludovic Bascoulard, 12 rue de Villevert, SENLIS, FR (30) Prioritet: EM (60) Anmerkning: Designen er i farger. 7/36

8 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: Dampkoker (51) Klasse: (73) Innehaver: Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 1, 5621BA EINDHOVEN, NL (72) Designer: Mark Craig Weedon, Tower 5, 26G Metrotown, 8 King Ling Road SAI KUNG, NT, CN (30) Prioritet: EM /36

9 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: Motordrevet strømgenerator (51) Klasse: (73) Innehaver: Honda Motor Co Ltd, 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, TOKYO, JP (72) Designer: Shuhei Imai, c/o KK Honda Gijutsu Kenkyusho, Chuo 1-chome WAKO-SHI, SAITAMA, JP (30) Prioritet: JP /36

10 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: Tverrsnitt (74) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO (54) Produkt: Flaske (51) Klasse: (73) Innehaver: Bulgari SpA, Lungotevere Marzio, 11, ROMA, IT (72) Designer: Aurel Aebi, Signolet 3, 2520 LA NEUVEVILLE, CH (30) Prioritet: EM /36

11 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: Fjernsynsapparat (51) Klasse: (73) Innehaver: Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 1, 5621BA EINDHOVEN, NL (72) Designer: Tim Kern, Blk 1A Ridley Park, # Tanglin Park, SG SINGAPORE, SG (30) Prioritet: EM /36

12 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (54) Produkt: Krok/knagg til å henge smykker på (51) Klasse: (73) Innehaver: Onmii AS, Postboks 73, 1325 LYSAKER, NO (72) Designer: Johan Verde, Jonsrudveien 14, 0274 OSLO, NO Onmii AS, Postboks 73, 1325 LYSAKER, NO 12/36

13 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: Detaljutsnitt (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: Dekk for kjøretøy (51) Klasse: (73) Innehaver: Continental AG, Vahrenwalder Strasse 9, HANNOVER, DE (72) Designer: Franz Diensthuber, Oisselerstr. 12, HANNOVER, DE Mathias Seng, Stephanusstr. 10, HANNOVER, DE (30) Prioritet: EM /36

14 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (54) Produkt: Del av terminal for selvbetjent bagasjeinnlvering (51) Klasse: (73) Innehaver: BB Computerteknikk AS, Tegleverksveien 9 a, 3400 LIER, NO (72) Designer: BB Computerteknikk AS, Tegleverksveien 9 a, 3400 LIER, NO 14/36

15 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO (54) Produkt: Ankelbeskytter (51) Klasse: (73) Innehaver: Task Force Properties & Investments Ltd, Millenium House, Moss Road, CM83UQ WITHAM, ESSEX, GB (72) Designer: Harald Scheffer, St. Georgstrasse 60a, MERZIG, DE Robert Steed, The White House, Maypole Road, CM83LX WICKHAM BISHOPS, GB (30) Prioritet: EM /36

16 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: Snøplog (51) Klasse: (73) Innehaver: Honda Motor Co Ltd, 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, TOKYO, JP (72) Designer: Hiromi Yuzuriha, c/o Honda R&D Co Ltd, 4-1, Chuo 1-chome, WAKO-SHI, SAITAMA, JP (30) Prioritet: JP /36

17 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /36

18 (74) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO (54) Produkt: Videokonferanseenhet med arbeidsbord (51) Klasse: 06-03, 14-01, (73) Innehaver: Tandberg Telecom AS, Philip Pedersens vei 20, 1366 LYSAKER, NO (72) Designer: Torkel Mellingen, Gyldenløves gate 8, 0260 OSLO, NO Maren Røed, General Fleischersvei 11C, 1359 EIKSMARKA, NO Stig Myler, Vilhelmsro 112, 3480 FREDENSBORG, DK Friederike Faller, Kronprinsesse Sofies vej 12 C, 4, 2000 FREDRIKSBERG, DK (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /36

19 (74) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO (54) Produkt: Videokonferanseenhet med arbeidsbord (51) Klasse: 06-03, 14-01, (73) Innehaver: Tandberg Telecom AS, Philip Pedersens vei 20, 1366 LYSAKER, NO (72) Designer: Torkel Mellingen, Gyldenløves gate 8, 0260 OSLO, NO Maren Røed, General Fleischersvei 11C, 1359 EIKSMARKA, NO Stig Myler, Vilhelmsro 112, 3480 FREDENSBORG, DK Friederike Faller, Kronprinsesse Sofies vej 12 C, 4, 2000 FREDRIKSBERG, DK 19/36

20 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO (54) Produkt: 1-2. Permlås (51) Klasse: (73) Innehaver: Guttorm Sivertsen, 5384 TORANGSVÅG, NO (72) Designer: Guttorm Sivertsen, 5384 TORANGSVÅG, NO (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 20/36

21 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: Tverrsnitt 21/36

22 (74) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO (54) Produkt: 1-2. Verkstedgrav (51) Klasse: (73) Innehaver: Hans Balzer, Diepolderstr. 1, MEMMINGEN, DE (72) Designer: Hans Balzer, Diepolderstr. 1, MEMMINGEN, DE (30) Prioritet: EM (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 22/36

23 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: Brakett (51) Klasse: (73) Innehaver: Société des Produits Nestlé, 1800 VEVEY, CH (72) Designer: Thomas Lloyd Peterson, c/o Nestlé HealthCare Nutrition Inc, Whitewater Drive, MN MINNETONKA, US Thomas John McPeak, c/o ev3 Inc, 4600 Nathan Lane North, MN PLYMOUTH, US (30) Prioritet: US 29/319,114 23/36

24 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /36

25 /36

26 (74) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO (54) Produkt: 1. Stolpe til stillas 2. Diagonalstag til stillas 3. Ettrørsbjelke til stillas 4. Langsvillbjelke til stillas (51) Klasse: (73) Innehaver: Haki AB, Box 102, SIBBHULT, SE (72) Designer: Ingvar Martinsson, c/o HAKI AB, SIBBHULT, SE (30) Prioritet: EM (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 26/36

27 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Fluges patent as, Postboks 27, 1629 GAMLE FREDRIKSTAD, NO (54) Produkt: Måleinstrument (51) Klasse: (73) Innehaver: Bjørn Dahl, Opheim, 6789 LOEN, NO (72) Designer: Bjørn Dahl, Opheim, 6789 LOEN, NO 27/36

28 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /36

29 /36

30 /36

31 (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: 1-6. Tobakkseske (51) Klasse: (73) Innehaver: House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, 2860 SØBORG, DK (72) Designer: Timothy Collins, 16 Mount Pleasant, West Horsely, KT246BL LEATHERHEAD,SURREY, GB (30) Prioritet: EM (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 31/36

32 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (54) Produkt: 1-3. Firmalogo (51) Klasse: (73) Innehaver: Ann Isabelle Bjørnholt, Turstien 8, 2006 LØVENSTAD, NO (72) Designer: Ann Isabelle Bjørnholt, Turstien 8, 2006 LØVENSTAD, NO (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 32/36

33 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: Sjokolade (51) Klasse: (73) Innehaver: Société des Produits Nestlé SA, 1800 VEVEY, CH (72) Designer: Chrystel Loret, c/o Nestle Research Centre, Vers-chez-les Blanc, 1000 LAUSANNE 26, CH Francis Lovell, c/o Stream Line Sarl, 26 rue Edouard Lockroy, PARIS, FR (30) Prioritet: CH (60) Anmerkning: Designen er i farger. 33/36

34 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: Spilleautomat (51) Klasse: (73) Innehaver: Proindumar S L, Plaza de Cronos 4, MADRID, ES (72) Designer: Jesús Franco Muñoz, Plaza de Cronos 4, MADRID, ES (30) Prioritet: EM /36

35 fornyelser /09 Fornyelse av registreringer Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Partex Marking Systems AB, Box 80, GULLSPÅNG, SE Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg l, 5621BA EINDHOVEN, NL Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, JÖNKÖPING, SE Fullmektig: Gotapatent AB, Box 3127, JÖNKÖPING, SE Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Dolomite AB, Box 55, ANDERSTORP, SE Fullmektig: Awapatent AB, Box 5117, MALMÖ, SE Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Sverre Meisingset, Kastellveien 20, 3125 TØNSBERG, NO Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 1, 5621BA EINDHOVEN, NL Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, UB60NN GREENFORD, MIDDLESEX, GB Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Stokely-Van Camp Inc, 555 West Monroe Street, Suite 11-12, IL60661 CHICAGO, US Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Jørn Kristiansen, Langestrand 46, 4879 GRIMSTAD, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: I tide Kåre Arthur Trobe, Øvre Verksåsen 1, 1534 MOSS, NO Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Trudeau Corp 1889 Inc, 1600 Eiffel, QCJ4Y5B1 BOUCHERVILLE, CA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145, Kronberg, DE Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 35/36

36 fornyelser /09 Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145, Kronberg, DE Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Montres Breguet SA, 1344 L'ABBAYE, CH Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Palmerston Ltd, 2nd Floor, Sixty Circular Road, DOUGLAS, ISLE OF MAN, GB Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: AB Sjöbo Bruk, Södergatan 7, SJÖBO, SE Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Elko AS, Eyvind Lyches vei 10, 1338 SANDVIKA, NO Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: K8 industridesign as, Hoffsveien 13, 0275 OSLO, NO Fornyelsen gjelder design nr /36

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25/08-2008.12.01 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 25/08-2008.12.01 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 25/08-2008.12.01 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/11-2011.05.16 NO årgang 9 ISSN 1503-5808

nr 10/11-2011.05.16 NO årgang 9 ISSN 1503-5808 nr 10/11-2011.05.16 NO årgang 9 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 8-2004.04.13 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 8-2004.04.13 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2004.04.13 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 7-2005.03.29 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2005.03.29 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2005.03.29 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 10-2004.05.10 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2004.05.10 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2004.05.10 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 07/15-2015.03.30 NO rgang 13 ISSN 1503-5808

nr 07/15-2015.03.30 NO rgang 13 ISSN 1503-5808 nr 07/15-2015.03.30 NO rgang 13 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngj ringer innenfor designomr det BES KSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 04/15-2015.02.16 NO Õrgang 13 ISSN 1503-5808

nr 04/15-2015.02.16 NO Õrgang 13 ISSN 1503-5808 nr 04/15-2015.02.16 NO Õrgang 13 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngj ringer innenfor designomrõdet BESÏKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende MELDINGER Informasjon til Patentstyrets kunder og brukere fra World Intellectual Property Organization (WIPO) WIPO inviterer interesserte

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4933

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4933 . nr 13/10-2010.03.29 årgang 100 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 19/10-2010.05.10 NO årgang 100 ISSN 1503-4933

nr 19/10-2010.05.10 NO årgang 100 ISSN 1503-4933 . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 30/12-2012.07.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4933

nr 30/12-2012.07.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4933 . nr 30/12-2012.07.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 37/07-2007.09.10 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 37/07-2007.09.10 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 37/07-2007.09.10 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/11-2011.03.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4933

nr 12/11-2011.03.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4933 . nr 12/11-2011.03.21 årgang 101 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 12/05-2005.03.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 12/05-2005.03.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 12/05-2005.03.21 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/10-2010.03.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4933

nr 11/10-2010.03.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4933 . nr 11/10-2010.03.15 årgang 100 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 06/09-2009.02.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 06/09-2009.02.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 06/09-2009.02.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/06-2006.08.07 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 32/06-2006.08.07 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 32/06-2006.08.07 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 45/06-2006.11.06 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 45/06-2006.11.06 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 45/06-2006.11.06 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.10-02/05 nr 02/05-2005.01.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 36/08-2008.09.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 36/08-2008.09.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 36/08-2008.09.01 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer