Sommeroppgave MFO Tele 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sommeroppgave MFO Tele 2013"

Transkript

1 Sommeroppgave MFO Tele 2013 Morten Øvrebø og Lars-Martin Hejll 8/15/2013

2 Innhold Introduksjon:... 3 Oppgave Tema og problemstilling for oppgaveideen Hva skal sluttproduktet være etter at studentens oppdrag er over? Hvilket fagområde er oppgaveideen relevant for Hva slags omfang og tidsperspektiv har oppgaveideen? Tid og ressurser MFO Tele har til oppfølging Spesielle krav til hemmelighold Ønsker virksomheten å stille med kontorplass/arbeidssted til studentene i egne lokaler?... 7 Initiale Vurderinger... 8 Sentralisert database... 8 Utfordringer ved bruk av sentralisert database:... 9 Fordel ved å benytte skanning av strekkoder:... 9 Utfordringer ved å benytte skanning av strekkoder:... 9 Brukertilgang, autorisering og autentisering:... 9 Tilgangsmatrise Database Introduksjon Initial databasestruktur Endelig versjon av databasestruktur Applikasjon utvikling Introduksjon Fossefallsmodellen: Inkrementell utviklings prosess: Inkrementell modell Inkrementell utvikling metode Agile utvikling Extreme Programming Programmering Oppsummering applikasjons utvikling Serverbruk Utviklings miljø Test miljø Produksjons miljø

3 Oversikt Videre bruk av applikasjonen Optimal bruk Videreutvikling Oppsummering Konklusjon

4 Introduksjon: MultiField Operations Tele har ansvaret for teleutstyret (vedlikehold og integriteten) på 29 ulike anlegg offshore. Til nå har det vært veldig ulik praksis for å holde oversikt og registrering av UHF, VHF og personsøkere. Noen installasjoner har ikke hatt registrering av denne type utstyr, mens andre har opprettet ulike databaser for å holde oversikt over radioene og krav til FV på utstyret. Det har ikke vært noe felles struktur eller format på disse databasene. Noen av de databasene som har vært benyttet er utdatert og supporteres ikke lengre, i tillegg er flere av databasenen ikke uten videre kompatibel med nyere operativ system som Statoil standardiserer på. Statoil ønsket en ny felles løsning for dette: Et produkt som består av en database i bunn, web basert grensesnitt, en registreringsmodul med relevante data, en rapport generator som dekker vårt behov med en opsjon på strekkode registrering. Importere og eksportere eksisterende data/databaser til nytt verktøy. Vi er to studenter, Morten Øvrebø og Lars-Martin Hejll hhv. fra Universitetet i Bergen og Høgskolen i Telemark som har fått tilbringe sommeren 2013 hos Statoil avd. Sandsliveien. Vi studerer begge Informatikk systemutvikling og programmering ved våre respektive skoler, vi føler oss heldige og privilegerte som har fått bruke sommeren på et slikt spennende prosjekt. Før oppstart i juni var vi begge spent på hva som ville møte oss, og hvordan vi skulle løse oppgaven. Ved oppstart ble vi raskt introdusert til oppgaven og vi ble begge overrasket over hvor godt denne passet med våre studier. De første dagene ved sandsliveien ble vi introdusert til mange nye fjes som skulle bli viktige støttespillere utover sommeren. Vi ble også introdusert for flere ulike avdelinger utover MFO tele, dette var interessant og ga oss et bilde over Statoil som organisasjon. De siste årene på skolen har vi blitt satt inn i mange simulerte oppgaver hvor vi har skulle levere et fiktivt produkt. Disse oppgavene har vi lært mye av, men situasjonene blir ofte i overkant kunstige og vi forholder oss ofte kun til en person (faglærer) og leverer ofte kun programmet, ikke tilhørende materiale. I denne oppgaven har vi virkelig fått utfordret oss og situasjonen har vært langt fra kunstig. Det har vært et reelt behov for et produkt vi har vært i stand til å produsere. Vi har forholdt oss til ulike parter under produksjonen, oppdragsgiver, forbrukere, medarbeidere, server administratorer. Applikasjonen har under utvikling parallelt hatt en evolusjon. Gjennom presentasjon for oppdragsgiver og forbrukere har nye ideer og bedre løsninger kommet frem i lyset. Software engineering er ikke kun programmering, vi har i tillegg til applikasjonen produsert teknisk dokumentasjon, brukerveiledning, og ulike Tutorials for å komplementere applikasjonen. Vi har blitt utfordret til å bruke et programmerings språk og en arkitektur som er mye benyttet i utviklingsmiljøer men som vi ikke før har benyttet. (C# & MVC) 3

5 Første uke var vi lokalisert ved sandsliveien 90 før vi i uke 2 ble flyttet til sandslighaugen datahallen E1. Her ble vi tildelt hver vår arbeidsstasjon med nødvendig programvare installert og to-skjermløsning, kort sagt gode fasiliteter! Vi fikk et crash kurs i MVC (Model View Controller) conseptet, Visual studio 2012 (C#), TFS (Team Fundation Server) og SQL Server 2008R2. Dette er programvare og konsepter som GBS benytter og som de ønsket at vi også skulle benytte, slik at applikasjonen kan driftes og videreutvikles også etter sommeren Vi hadde i utgangpunktet gjort oss noen tanker om hvordan vi hadde tenkt å løse oppgave, da vi begge hadde hatt lignende oppgaver på skolen tidligere. Etter denne innføringen forandret dette seg, og vi så muligheten til å bli kjent med en ny måte å utvikle web applikasjoner på. Microsoft Visual Studio 2012 er et integrert utviklingsmiljø som brukes til å skrive og lage programvare også forkortet til IDE (Integrated Development Environment). Dette utviklermiljøet inneholder: Teksteditor, kompilator debugger og ulike verktøy bla. for publisering av applikasjoner. Visual studio er beregnet for Microsofts.NET plattform og støtter ulike programmeringsspråk bla. Visual Basic, C++, C# og j#. Vi har valgt å benytte C#, primært fordi dette språket er mye brukt internt i GBS, sekundært for å bli kjent med et nytt språk da ingen av oss har kodet i dette språket tidligere. TFS (Team Foundation Server), et Microsoft produkt som tilbyr kildekontroll datainnsamling, rapportering og prosjektoppfølging. Produktet er laget for å forenkle samarbeid under utviklingsprosjekter for programvare. TFS har vært viktig for oss under utviklingen av denne applikasjonen, da vi har vært to utviklere som har samarbeidet fra to ulike arbeidsstasjoner. I praksis fungerer TFS godt, etter at en utvikler har gjort endringer i kildekoden oppdaterer han TFS med en «Check In» TFS tar da til seg de nye endringene i den aktuelle filen. Videre kan utvikleren annonsere at han har gjort endringer og at de øvrige i utviklermiljøet må oppdatere sine filer «Get Latest Version». TFS synkronisering er integrert i Visual Studio MVC er en programvare arkitektur som differensierer representasjon av informasjon fra brukerens interaksjoner. Modellen representerer strukturen på ulike objecter i applikasjonen, forretningsregler, logikk og funksjoner, view representerer cshtml filer som er det visuelle brukeren møter. Controlleren er knyttet mot Model og view og formidler input fra applikasjonen og konverterer det til kommandoer for modellen eller viewet. Den sentrale tanken bak MVC konseptet er mulighet for gjenbruk av kode og separasjon av input, logikk, funksjoner og det visuelle. Visual Studio 2012 inneholder funksjonalitet for å konstruere MVC 4 web applikasjoner. Model Controller View 4

6 Oppgave 1. Tema og problemstilling for oppgaveideen På de 29 anleggene offshore hvor MFO Tele har ansvaret for teleutstyret (vedlikeholdet og integriteten av dette) er det veldig ulik praksis med tanke på oversikt og registrering av UHF, VHF og personsøkere. Noen installasjoner har ingen registrering av denne type utstyr, mens andre har opprettet forskjellige databaser for å holde oversikten over radioene og krav til FV på utstyret. Noen av de databasene som har vært benyttet er utdaterte og supporteres ikke lenger i tillegg til at de ikke uten videre er kompatibel med nyere operativ system som Statoil standardiserer på. Spørsmål som Statoil ønsker bedriften å få løst, hva MFO Tele håper at studentene skal finne ut av: Vi ønsker å finne en egnet database som dekker vårt behov for å sikre en oversikt over dette utstyret (utlån, lager og reparasjon) og i tillegg når siste FV var utført. Vi ønsker en vurdering av fordelen med en sentral database for hele UPN eller en database pr installasjon. Vurdering av å ha en database for alle tre utstyrstyper UHF, VHF og personsøkere. Vurdering av nytten av å benytte skanning av strekkoder for å sikre at korrekte data blir registrert i databasen, og at riktige oppslag gjøres ved endring. En vurdering av brukertilganger (en bruker pr Site/anlegg, eller personlig bruker med tilgang til et anlegg), passord krav etc. Spesielle utfordringer, fremtidsplaner, produksjonsendringer, utvidelser eller andre faktorer som er relevante for problemstillingen: Vi står i disse dager ovenfor en endring av porteføljen av UHF radioer og ny teknologi (Tetra systemet) og om dette vil påvirke hvilke data som bør registreres må vurderes. Staffs og services prosjektet har innført frys av applikasjoner og skaper nå litt utfordringer som må løses for å få etablert en database løsning. Hva skal produktet fra oppgaven brukes til? Hvem skal bruke det? Produktet som utvikles skal være et databaseverktøy, med rapportgenerator, vurdere mulighet for strekkode innlesing av utstyrsdata. Produktet bør ha web grensesnitt, tilgangskontroll (felles bruker, personlig brukere vurderes). Produktet skal i det daglige benyttes av Automatiker med telekompetanse og av teleingeniører/fagstøtte ved årlig FV på dette utstyret. Oppgaveideen faglig og akademisk relevant for de utvalgte sommerstudentene: Begge kandidatene som er valgt har en datafaglig utdanningsretning og da oppgaven omhandler databaseløsninger og behandling av data så burde dette passe bra med den akademiske bakgrunnen. 5

7 2. Hva skal sluttproduktet være etter at studentens oppdrag er over? Forventninger til studentene: Et produkt som består av en database i bunn, web basert grensesnitt, en registreringsmodul med relevante data, en rapport generator som dekker vårt behov med en opsjon på strekkode registrering. Importere og eksportere eksisterende data/databaser til nytt verktøy. Kandidatene skal foreta en opplæring via videokonferanse i bruken av verktøyet for et utvalg av brukere. I tillegg forventes det at kandidatene leverer en beskrivende og utfyllende bruksanvisning av verktøyet og dets funksjonalitet som en integrert del av verktøyet. Hvordan vet dere og studentene om samarbeidet har vært vellykket eller ikke? At leveransen inneholder de ovenfor nevnte elementene (database i bunn, en registreringsmodul med relevante data en rapport generator som dekker vårt behov med en opsjon på strekkode registrering). Utført import og eksport av eksisterende data/databaser til nytt verktøy. Kandidatene skal ha foretatt en runde med opplæring via videokonferanse i bruken av verktøyet for et utvalg av brukere. I tillegg en integrert brukermanual som en hjelpefunksjon, som en bruker uten en innføring i systemet vil kunne ta verktøyet i bruk. 3. Hvilket fagområde er oppgaveideen relevant for Studenter i høyere utdanning innehar mye generell utredningskompetanse trenger dere ikke tenke på et spesielt fagfelt i det hele tatt. Men valgte kandidater har en relevant utdanning og bakgrunn i forhold til oppgaven. 4. Hva slags omfang og tidsperspektiv har oppgaveideen? Vi har satt av åtte uker til å ferdigstille produktet inkludert, brukermanual og kursing av deltagere. Vi har behov for en rapport etter at oppdraget er utført (oppsummering). Status og hvor langt en har kommet. Deadline: 15. august

8 5. Tid og ressurser MFO Tele har til oppfølging Hvor lang tid og hvor ofte har dere mulighet til å følge opp studentene: Vi allokerer ressurser i hele perioden (8 uker), der Svein Ove er hovedkontakt for studentene. I tiden han er på ferie ( ) vil Øystein Fjelldal være kontaktpunktet til studentene. Studentene og oppgaven vil bli presentert i neste nyhetsbrev i MFO Tele, dette vil muligens gjøre terskelen mindre for studentene å ta kontakt med MFO personell. Samhandlingen vil bli lettere andre veien også da oppgaven og studentene presentert for tele miljøet. Vi har fått følgende navn på ressurser i GBS (Global Business Service) som kan konsulteres av studentene ved behov underveis i utarbeidelsen av oppgaven: - Fredrik Gundersen - Anne-Grethe Ekornåsvåg - Arnvid Underlid - Tore Raum - Tove Mathiassen Hvor mange av virksomhetens ansatte vil studentene kunne ha kontakt med? Da oppdraget pågår i sommermånedene med avvikling av sommerferie vil det være nødvendig å ha to primærkontakter for å dekke ferietiden. I tillegg til disse vil det være naturlig at brukere både teleingeniører offshore, fagstøtte og automatikere med telekompetanse blir konferert/involvert under utviklingen av produktet. I hvor stor grad får studentene mulighet til å gjøre seg kjent med virksomhetens aktiviteter? Får de muligheten til å delta i det daglige arbeidet? I forbindelse med morgenmøter vil sommerstudentene bli presentert og de vil få en mulighet til å presentere oppgaven sin i noen avdelingsmøter i løpet av sommeren. 6. Spesielle krav til hemmelighold Nei ingen krav til hemmelighold. 7. Ønsker virksomheten å stille med kontorplass/arbeidssted til studentene i egne lokaler? Her må vi finne fornuftige arbeidsplasser for studentene integrert i miljøet. Se på ferieplanen og mulighetene for å sitte på samme celle kontor i fagstøtte. 7

9 Initiale Vurderinger Det nåværende systemet for utlån av UHF, VHF og personsøkere er plattform avhengig. Flere forskjellige løsninger brukes for å organisere utlån av disse enhetene. Noen bruker en database løsning, mens andre plattformer ikke har noe overordnet system. Det som nå ønskes er et felles system som brukes på tvers av plattformene. Slik at registrering av utlån, reparasjon og forrige FV på utstyr kan utføres effektivt og likt på alle plattformene. Vi vil oppnå dette ved å etablere en sentralisert database for hele UPN. Hvor vi ønsker å registrere data for alle tre utstyrstypene UHF, VHF og personsøkere. Etablering av en skanner løsning ser vi på som hensiktsmessig, for å effektivisere, redusere mulighet for feilregistrering og gjøre systemet mer intuitivt for brukeren. Det bør også være mulighet for manuell registrering, det vil gjøre systemet mer fleksibelt og robust. Ved for eksempel skade på skanner eller strekkode. Vi ser ikke behovet for autentisering av den enkelte bruker, men vi ønsker autorisering for å differensiere rettighetene til de ulike brukerne. Spesielt med tanke på at dette vil være en «åpen» webløsning. Sentralisert database En sentralisert database for hele UPN og for alle tre utstyrstyper vil kunne gi mange fordeler sammenlignet med nåværende løsninger og enkeltløsninger pr installasjon: Brukere av systemet vil på denne måten møte det samme grensesnittet på alle installasjonene, personell vil være kjent med systemet og vil da ikke ha behov for ekstra opplæring ved plattform bytte. Det trengs kun en felles teknisk brukerveiledning og en felles instruks for bruk som vil kunne dekke hele systemet. Adgangskontroll og Rettighetskontroll vil bli bedre organisert gjennom et tydelig hierarki, dette vil kunne bli styrt sentralt. Integriteten til databasen i et sentralisert system vil bli sterkere (konsistente data) en ved bruk av flere desentraliserte systemer. Ved å samle all data sentralt, vil det bli mulig å generere statistikk over bruk og vedlikehold på tvers av installasjonene. For eksempel gjennomsnittlig levetid til en enhet. Enhetene kan enkelt fordeles etter behov på de ulike plattformene.(flåtestyring) 8

10 Backup krever mindre ressurser. Ved at det kun er en database som skal håndteres. Bruker mindre serverkapasitet, ved å unngå replikering av data på flere ulike servere. Vedlikehold blir enklere med kun en database å forholde seg til. For eksempel hvis det kommer en ny type/modell så vil denne kunne installeres ved en operasjon. I et system der hver installasjon har sin egen database vil en slik installasjon føre til 29 ulike installasjoner. Dette vil kreve mer ressurser, tid og kapasitet. Utfordringer ved bruk av sentralisert database: Mer kompleksitet, flere nøstede spørringer mot databasen, krevende spørreoptimalisering. Samle dataen fra alle installasjonene. Mer datatrafikk mot samme database. Samtidige brukere, må sørge for at to brukere ikke starter en transaksjon og oppdaterer samme data til samme tid. Unngå kø/vranglås mot databasen. Feilregistrering, feil enhet på feil plattform. Fordel ved å benytte skanning av strekkoder: Enkel og rask identifisering. Etter skann av enhet er all informasjonen om den aktuelle enheten i web applikasjonen. Utfordringer ved å benytte skanning av strekkoder: Økt kostnad, skanner og eventuelt etikett printer. Mer kompleksitet mellom Software og hardware Forskjellige standard på skannere. Etiketter kan bli ødelagt over tid. Enheter som i dag mangler etikett/strekkode. Brukertilgang, autorisering og autentisering: Systemet vil ikke knytte utlån til enkelt personer, det er derfor ikke nødvendig med personlig brukertilgang for hver enkelt bruker. Enheter er ofte utlånt lengre en personens skift og blir ofte i avdelinger over lengre perioder. Utlån vil derfor bli knyttet opp mot avdeling ved den aktuelle installasjonen, hver avdeling vil ha oppført en kontaktperson / materiell ansvarlig. Det vil bli opprettet 9

11 autorisasjonsbrukere på tre ulike nivåer som beskrevet nedenfor, autorisasjonen vil bli gitt ved autentisering gjennom brukernavn og passord. Tilgangsmatrise 10

12 Database Introduksjon Microsoft SQL Server er en relasjons database utviklet av Microsoft og kommer i mange ulike versjoner. Språket som benyttes i SQL server er Transact- SQL. I samtlige tabeller har vi valgt å benytte «løpe nummer» som primærnøkkel og som indeks. Dette fordi: Essensiell data i hver enkelt rad, for eksempel, serienummer, modell, type etc, kan endres uten å påvirke primærnøkkelen. Et heltall som primærnøkkel (int) er en mer kompakt datatype en string/tekst som ville vært alternativet i de fleste tabellene. En kompakt datatype gjør at oppslag og indeksering vil gå raskere. Størrelsen på fremmednøkkelen som vil bli kopiert på tvers av ulike tabeller vil bli mindre en ved tekst strenger noe som vil minske veksten av databasen i fremtiden. Heltall vil heller ikke bli påvirket av hvordan brukeren taster inn navnet på en ny: modell, type etc, med tanke på små/store bokstaver. (Cascading problems) Vi har valgt å ha en sentralisert database for hele UPN og for alle de tre utstyrstypene (VHF, UHF, personsøkere). Dette vil gi mange fordeler både økonomiske og praktiske, sammenlignet med å desentralisere enhetene etter utstyrstype, anlegg etc. Databasen er lokalisert på en Microsoft SQL Server (ST- PM611) database navn: TYR. Server Versjon SQL Server 2008 R2 SP2 Databasen har flere integrerte trigger for å redusere antall transaksjoner mot databasen. For eksempel ved oppdatering av FV eller Serienummer på en enhet vil denne informasjonen automatisk bli skrevet til loggen. Under utviklingen av applikasjonen ble databasen flere ganger omstrukturert for å prøve ut nye løsninger og for å møte oppdragsgivers forventninger. Den største endringen gjennom utviklinger var definitivt endringen av forholdet mellom plattform og avdeling. Initiellt ønsket vi å skille avdelinger og plattformer i to ulike uavhengige tabeller, på denne måten slapp vi replikering av data. Eksempelvis ville avdelingen «Tele» med avdelings id «4» kunne være en avdeling på en hvilken som helst plattform, avdelings id sammen med plattform id ville avgjøre hvor enheten faktisk var plassert. I oppfølgings møte med oppdragsgiver senere i utviklingsprosessen etter at oppdragsgiver hadde fått første utkast av applikasjonen, ble det besluttet at en avdeling skulle være knyttet til en plattform. Det medførte at det i tabellen AVDELINGs vil bli flere replikeringer av samme avdelinger vis de har samme navn på tvers av plattformer. Løpe nummer strategien sørger her for at det ikke oppstår konflikter med primærnøkkel eller fremmednøkler. Vi ser ikke på replikeringen av data i denne tabellen som et problem, datamengden er liten, kapasiteten er stor og potensiale for vekst er liten. I praksis vil det kunne eksistere rundt 30 avdelinger på de største anleggene, noe som vil gi ca 900 rader totalt (ca 30 anlegg). Det er heller ingen risiko for integritet eller konflikter i tabellen. Det bør nevnes at dette er en av valgene som har ført til at databasen ikke er normalisert til BCNF (Boyce-Codd normal form). Ytligere informasjon om databasen er beskrevet i Teknisk brukermanual for UHF Utstyrsbase. 11

13 Initial databasestruktur 12

14 Endelig versjon av databasestruktur 13

15 Applikasjon utvikling Introduksjon Vi har valgt en Agile / inkrementell utviklings prosess i motsetning til Fossefallsmodellen, dette har gitt oss mange fordeler og noen utfordringer. Oppgaven var i utgangspunktet godt definert, spesifikasjonene, kravene og forventningene til produktet var ikke til å misforstå. Dette var et godt grunnlag til å velge en plan-styrt utviklings prosess, Fossefallsmodellen. Komponentene var definert og dette kunne bli satt opp i en lignende, gjerne mer detaljert fremdriftsplan: Fossefallsmodellen: Kilde: Det er flere fordelen med fossefallsmodellen som fremdriftsplan, først av alt er det enkelt for utviklere og for oppdragsgiver å måle fremdriften. Hvor langt har dere kommet, hvor mye gjenstår. Ulempen med fossefallsmodellen er fleksibiliteten. Vi har hatt kontinuerlig kommunikasjon og status møter med oppdragsgiver og forbrukere (Forbrukere defineres her som tele ingeniører som skal bruke applikasjonen i fremtiden) noe som har ført til at veien har blitt til underveis. Vi har presentert nye versjoner av applikasjonen og åpnet for tilbakemeldinger og innspill gjentatte ganger for videre utvikling. Denne evolusjonen er mye av grunnen til at applikasjonen har blitt slik den er i dag. Selv om oppgaven var godt definert har utviklere, oppdragsgiver og forbrukere sammen skapt et godt sluttprodukt. 14

16 Inkrementell utviklings prosess: Kilde: Software Engineering 9, Ian sommerville Inkrementell modell Outline Description, var vårt utgangspunkt som er beskrevet i oppgaven: Et produkt som består av en database i bunn, web basert grensesnitt, en registreringsmodul med relevante data, en rapport generator som dekker vårt behov med en opsjon på strekkode registrering. Importere og eksportere eksisterende data/databaser til nytt verktøy. Specification, representer spesifikasjonene beskrevet i oppgaven, disse har blitt endret underveis. Development, utvikling og koding. Validation, verifisering av produktet. Initial version, Første utkast som ble lansert i uke 4 Intermediate versions, vi har daglig oppdatert og stadig lansert nye versjoner av applikasjonen på utviklings serveren, oppdatering av applikasjonen på QA (Quality Assurance) serveren har blitt utført ca 2 ganger i uken og i forkant av møter. Dette har vært svært gunstig i forbindelse med testing og kartlegging av eventuelle utfordringer med drift i ulike miljøer og på ulike plattformer. Final version, siste versjon som ble levert etter sommeren, «produktet». Inkrementell utvikling metode Inkrementell utvikling skiller som modellen viser aktivitetene spesifikasjon, utvikling og validering. Produktet blir utviklet gjennom en serie av utgivelses versjoner hvor hver versjon inneholder ny funksjonalitet sammenlignet med tidligere versjoner. 15

17 Inkrementell utvikling baserer seg på en ide om å konstruere en initiell versjon ut i fra en Outline Description, så fremvise dette til brukeren og åpne for kommentarer og tilbakemeldinger. Denne prosessen repeteres helt til en tilfredsstillende versjon av produktet har blitt utviklet. Inkrementell utvikling har ikke uten grunn de siste årene blitt mer og mer populært, og er en fundamental del av en Agile approach. En av grunnene til at inkrementell utvikling har vokst mye de siste årene er at denne tankemåten tar utgangspunkt i hvordan vi løser problemer praktisk generelt. Vi finner sjeldent den beste løsningen på et problem i forkant, men steg for steg løser problemet seg, gjør vi noe feil, tar vi et steg tilbake og prøver igjen. Ved å utvikle et produkt på denne måten er det enklere og rimeligere å gjøre endringer. Hver gang en ny versjon av produktet blir lansert blir mer funksjonalitet lag til, de viktigste funksjonene blir lagt til først. På denne måten kan brukeren på et tidlig stadige i utviklingsprosessen få et generelt inntrykk av om systemet leverer det som er forventet. Det vil også være enklere og rimeligere å kun gjøre endringer av siste versjon vis brukeren/oppdragsgiver ikke er fornøyd med nyeste funksjon som er lagt til. Alternativt vil applikasjonen i sin helhet bli vurdert etter lansering med en plan-styrt utvikling, endringer på dette tidspunktet vil være dyrere og mer omstendelige å få gjennomført. Sist men ikke minst vil inkrementell utvikling føre til raskere levering av brukbar programvare en for eksempel plan-styrt applikasjons utvikling. Deployering av applikasjonen kan gjøres selv om ikke alle funksjoner er implementert. Agile utvikling Programvareutvikling prosesser som baserer seg på en plan som spesifiserer produktet fra design til test helt og fult, fungerer dårlig for nåtidens hurtige programvare utvikling. Forventningen i dag er en helt annen en for bare ti år siden. IT har alltid vært i en konstant utvikling, men den hastigheten dette beveger seg med i dag, har aldri tidligere vært så høy, dette stiller stadig nye krav til utviklerne. Et behov for programvare som defineres i dag, er det behov for i dag og oppdragsgiver skulle gjerne sett at programvaren var implementert dagen før, om en uke igjen er behovet kanskje forandret. Dette er den tiden vi lever i og vi må tilpasse oss disse behovene. Det er viktig her å presisere at det i denne sommeroppgaven er blitt avsatt avtalt tid og det har ikke under noen omstendeligheter vært press for å få utgitt et produkt. Den mest kjente Agile utviklings metode er Extreme Programming (XP). Dette er en utviklings strategi som er ment for å forbedre kvaliteten på programvaren og for å raskt underveis tilpasse seg forbrukerens behov, vi har valgt å benytte denne strategien. Extreme Programming XP er den mest kjente og brukte strategien ved Agile Software utvikling. I XP er kravene til systemet uttrykket ved ulike scenarioer (user stories), i våres oppgave var deler av oppgaven definert som ulike scenarioer (lån, levering, rapportgenerering). XP kjennetegnes ved at det blir utgitt/publisert mange versjoner av produktet underveis for vurdering og evaluering. Publiseringen er 16

18 ikke offentlig men intern i et lukket utvikler miljø for intern testing og bruk. Vi har utgitt mer en 40 ulike publiseringer i løpet av sommeren i utviklingsmiljøet vi har brukt. Dette for å teste, vurdere og verifisere ulik funksjonalitet som har blitt lagt til applikasjonen underveis. Det er også viktig ved XP at utviklerne hele tiden er åpne for å endre produktet, brukerne og oppdragsgiver er i konstant dialog med utviklerne og kan komme med endringskrav når som helst. Andre kjennetegn ved XP: Programmering Respekt Mot Tilbakemeldinger Enkelhet Kommunikasjon Første uke på GBS (uke 2) ble mye av tiden brukt til å bli kjent med Visual Studio, C# og MVC konseptet. Vi jobbet individuelt med hver vår test applikasjon i eget tempo og brukte mye tid på forståelse rundt programvaren. Vi ser tilbake på denne tiden som viktig og vis tidsrammene hadde vært større ville vi gjerne brukt mer tid på dette. I slutten av uken samlet vi oss rundt en applikasjon og et område på TFS serveren og startet produksjonen av «brukbar» kode. De siste ukene før levering måtte vi refrakturer (skrive om) noe av den koden som ble produsert i denne perioden, for optimalisering av brukeropplevelse og forbedring av struktur. Vi ser positivt på dette, utbytte og læringen gjennom disse ukene har vært enorm, og naturligvis finner vi bedre løsninger underveis. Dette er helt i tråd og fundamentalt i inkrementell utvikling. Oppsummering applikasjons utvikling Vi har valgt en inkrementell agile utviklings metode, hvor vi har praktisert strategien Extreme Programming (XP). Serverbruk Utviklings miljø Vi har benyttet en Development server fra uke to hvor vi har «rullet ut» mer en 40 ulike deploeringer. Dette har vært et område vi har jobbet dirkete på, vi har hatt «full control» rettigheter for å kunne slette endre og publisere ulike versjoner direkte fra våres arbeidsstasjoner. Dette har vært et viktig samlingspunkt for oss to i kombinasjon med TFS. Her har vi hatt mulighet til å teste nye funksjoner i applikasjonen i et miljø som er svært likt det endelige miljøet applikasjonen vil bli publisert på. 17

19 Test miljø Quality Assurance / test miljøet ble satt opp i uke fem og har vært satt opp identisk med produksjon miljøet applikasjonen endelig skal deploeres til. Dette miljøet har ikke vært tilgjengelig for sluttbrukerne og har vært våres «nivå 2» deployerings nivå. Frekvensen på deployering til QA har vært langt lavere en til utviklingsmiljøet. Vi har oppdatert QA 1-2 ganger i uken, dette er en større prosess og må gjøres med «enquiry» via Produksjons miljø Vi har ved overlevering av applikasjonen ikke fått tildelt en produksjons server, applikasjonen er å anse som klar for produksjon. Oversikt 18

20 Videre bruk av applikasjonen Optimal bruk For optimal brukeropplevelse av applikasjonen bør applikasjonen brukes med strek kode leser kombinert med strek kode etiketter. Funksjonalitet for utskrift av etiketter fra applikasjonen er under overlevering i august kun delvis implementert. Derimot kan standard «gult nummer» etikett fra Statoil benyttes. Disse kan leses manuelt eller med strekkodeleser og kan benyttes som serie nummer i applikasjonen. Det er viktig å presisere at valg av serie nummer (primær) som skal benyttes i applikasjonen til å identifisere en enhet er opp til den aktuelle plattformen. Serienummeret kan være produsentens serienummer, et lokalt serienummer som installasjonen benytter for å merke enheter eller «gult nummer» etikett fra Statoil. Serienummeret som velges bør være unikt per enhet, det bør også være et nummer som er godt synlig på enheten slik at ulike brukere av applikasjonen ikke vil forveksle numrene. Applikasjonen vil fungere i alle nettlesere, under testing har det vist seg at brukeropplevelsen er best i nettleseren Google Chrome denne nettleseren er installert på alle Statoils maskiner. I Internet Explorer bør IE Browser Mode være satt til IE9 ikke IE9 Compatibility View, Document Mode bør settes til IE9 Standards. Disse innstillingene er ikke standard på Statoil sine maskiner og gjøres ved å trykke F12 +utføre valg i Internet Explorer. Videreutvikling En Software applikasjon er aldri «ferdig» den er konstant under utvikling og evolusjon. Vi er helt sikre på at det vil oppstå mangler og utfordringer med applikasjonen i framtiden. Vi vil på ingen måte fraskrive oss applikasjonen og vi vil være tilgjengelig for utbedring, optimalisering og overføring av eksisterende data i fremtiden, ukebasert i løpet av semester eller en annen sommer. 19

AlgDat 10. Forelesning 2. Gunnar Misund

AlgDat 10. Forelesning 2. Gunnar Misund AlgDat 10 Forelesning 2 Oversikt Java repetisjon IDE eller teksteditor + kommandolinje? Java Collections and Generics Programvareutvikling En mengde mer eller mindre veldefinerte metoder (software engineering):

Detaljer

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold,

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold, Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjekt Prosjekttittel Unikia Android applikasjon Gruppe 13 Markus Bugge-Hundere s188909 Morten Wold Aksel Wiig s236326 s232324

Detaljer

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner.

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Oslo, 6 August 2009 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den

Detaljer

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt Gruppe 43 Hoved-Prosjekt Forprosjekt Mobil Applikasjon Utvikling HiOA Bacheloroppgave forprosjekt våren 2017 Presentasjon Gruppen består av: Gebi Beshir Ole-Kristian Steiro Tasmia Faruque s182414 s189141

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Obligatorisk oppgave 1: Foranalyse og Kravhåndtering Lars- Martin Hejll 5611 Systemutvikling

Obligatorisk oppgave 1: Foranalyse og Kravhåndtering Lars- Martin Hejll 5611 Systemutvikling Obligatorisk oppgave 1: Foranalyse og Kravhåndtering LarsMartin Hejll 5611 Systemutvikling Høgskolen i Telemark Oppgave 1: Bakgrunn for systemet LarsMartin Hejll A) Ved å sentralisere bookingsystemet til

Detaljer

Oppsummering. Thomas Lohne Aanes Thomas Amble

Oppsummering. Thomas Lohne Aanes Thomas Amble Oppsummering Thomas Lohne Aanes Thomas Amble 14.11.04 Kapittel 2: Data Modell Mål: Data som skal brukes av applikasjonen blir spesifisert på en formell og likevel intuitiv måte. Resultat: Vi får et konseptuelt

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Testrapport Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 24.5.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Innledning I denne rapporten vil vi skrive om testingen som

Detaljer

AlgDat 12. Forelesning 2. Gunnar Misund

AlgDat 12. Forelesning 2. Gunnar Misund AlgDat 12 Forelesning 2 Forrige forelesning Følg med på hiof.no/algdat, ikke minst beskjedsida! Algdat: Fundamentalt, klassisk, morsomt,...krevende :) Pensum: Forelesningene, oppgavene (pluss deler av

Detaljer

A tool for collaborating to success in a development project Experience with Visual Studio 2010 and Test Manager at Lånekasse

A tool for collaborating to success in a development project Experience with Visual Studio 2010 and Test Manager at Lånekasse A tool for collaborating to success in a development project Experience with Visual Studio 2010 and Manager at Lånekasse 21.mars.2013 Heza Wasfy Hvem er Sogeti? Sogeti Norge er et heleid datterselskap

Detaljer

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 2 PROSESSMODELLER OG SMIDIG PROGRAMVAREUTVIKLIG

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 2 PROSESSMODELLER OG SMIDIG PROGRAMVAREUTVIKLIG GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 2 PROSESSMODELLER OG SMIDIG PROGRAMVAREUTVIKLIG INF1050 V16 HVA ER EN SYSTEMUTVIKLINGSPROSESS? De aktivitetene som utføres for å utvikle et IT-system Eksempler på aktiviteter:

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet Produktrapport Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet 1 Innhold: Forord ------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Planlegging og arbeidsmetode

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR INF 1050 UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR Oppgave 1 a) Foranalyse: Foranalysen kan med fordel gjøres i to trinn. Den første er å undersøke finansiering og øvrige

Detaljer

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 11.0.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, mai 2016 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer

kan flere studenter falle av underveis, da det er vanskelig for faglærer å se hvem som kan ha nytte av å følges opp ekstra.

kan flere studenter falle av underveis, da det er vanskelig for faglærer å se hvem som kan ha nytte av å følges opp ekstra. Visjonsdokument 1 Introduksjon Dette prosjektet er gitt av Svend Andreas Horgen, og gjennomføres som en prosjektoppgave i faget TDAT3022-A 14H Systemutviklingsprosjekt ved HiST, AiTEL. Hensikten med dette

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

Økonomisk perioderapportering (XLrapporten)

Økonomisk perioderapportering (XLrapporten) Økonomi- og styringsverktøy Sist redigert 01.10.2012 Økonomisk perioderapportering (XLrapporten) Innsiktsfull perioderapportering med analyse for god økonomistyring Fokus på resultat, balanse, kontantstrøm,

Detaljer

4.1. Kravspesifikasjon

4.1. Kravspesifikasjon 4.1. Kravspesifikasjon Dette delkapittelet beskriver nærgående alle deler av systemet, hvordan det er tenkt ferdigutviklet med fokus på oppdragsgivers ønsker. 4.1.1. Innledning Informasjon om hvordan kravspesifikasjonens

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Gruppe 29: Marthe Janson Skogen, s236357, Ingeniørfag - data Odd Einar Hoel, s236313, Ingeniørfag - data Forprosjektrapport Rapporten inneholder presentasjon,

Detaljer

CRIStin 2.0 Om videreutvikling av CRIStin-systemet. Oppstartseminar 22. Oktober 2013

CRIStin 2.0 Om videreutvikling av CRIStin-systemet. Oppstartseminar 22. Oktober 2013 CRIStin 2.0 Om videreutvikling av CRIStin-systemet Oppstartseminar 22. Oktober 2013 CRIStin og de gode hjelperne Mål for CRIStin-systemet Nav i norsk forskning Gi oversikt og pekere til mer detaljer Koblinger

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplatform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer Joakim Sjögren

Detaljer

Systemarkitektur. INF1050: Gjennomgang, uke 07

Systemarkitektur. INF1050: Gjennomgang, uke 07 Systemarkitektur INF1050: Gjennomgang, uke 07 Kompetansemål Systemarkitektur Hva og hvorfor? Arkitektoniske modeller Kjennetegn Fordeler og ulemper Arkitektoniske stiler Ulike typer: Pipe-and-Filter /

Detaljer

En internett basert og fleksibel database som kan tilpasses til ethvert behov, og som vil vokse med bedriften/institusjonen.

En internett basert og fleksibel database som kan tilpasses til ethvert behov, og som vil vokse med bedriften/institusjonen. Utstyr databasen En internett basert og fleksibel database som kan tilpasses til ethvert behov, og som vil vokse med bedriften/institusjonen. Systemet funksjoner: Registrering og behandling av utstyr.

Detaljer

Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Bravo Booking App

Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Bravo Booking App Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Bravo Booking App 1 Presentasjon 2 1.1 Gruppe 2 1.2 Oppdragsgiver 2 1.3 Kontaktpersoner 2 1.4 Oppgave 3 2 Dagens

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

3.3 Case 3: Opprette en bruker Case 4: Endre en bruker... 8

3.3 Case 3: Opprette en bruker Case 4: Endre en bruker... 8 Testdokumentasjon 1 Forord Denne rapporten omhandler testingen av systemet. Rapporten er først og fremst beregnet på sensor og intern veileder ved Høgskolen i Oslo, men kan gjerne leses av andre som måtte

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 207 Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Gruppe 34 Kenneth Di Vita Jensen, s236745 Frank Arne Bjørkmann

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

Use Case Modeller. Administrator og standardbruker

Use Case Modeller. Administrator og standardbruker Vedlegg 1 Use Case Modeller Administrator og standardbruker 2 Use case Logge inn Bruker Bruker ønsker å logge inn Bruker har valgt å logge inn Bruker er logget inn 1. Systemet ber om brukernavn 2. Systemet

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

PowerOffice Server Service

PowerOffice Server Service PowerOffice Server Service 20 14 Po we ro ffice AS - v4.5.1 PowerOffice SQL - PowerOffice Server Service Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

LocalBank Prosjektbeskrivelse

LocalBank Prosjektbeskrivelse LocalBank Prosjektbeskrivelse INNHOLD MÅL... 2 STRUKTUR... 2 IMPLEMENTASJON AV ILOCALBANKREPOSITORY... 3 GUI... 4 EXCEPTION... 4 KODE... 4 NOEN KLASSER OG SPESIELLE EMNER SOM DE VISER... 5 KLASSE DIAGRAMMER...

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg.

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Inventardatabase Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Prosjektperiode: 2/12-08 23/05-08. Prosjektgruppe:

Detaljer

PR362009 24. november 2009 Programvare, pc-basert kontroll Side 1 av 5

PR362009 24. november 2009 Programvare, pc-basert kontroll Side 1 av 5 Programvare, pc-basert kontroll Side 1 av 5 IT-standarder: TwinCAT-programmeringsmiljø integreres i Microsoft Visual Studio TwinCAT 3 extended Automation Med TwinCAT 3 introduserer Beckhoff sin nye generasjon

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Chat Modul for Webnodes Content Management System Gruppe 32 Adam Asskali, Anmer Seif, Sara Khan 20.01.2017 Veileder G. Anthony Giannoumis Innholdsfortegnelse 1.Presentasjon

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Enkel installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 3 Om programmet 3 Om installasjon 4 Under installasjon 5 Betingelser for installasjon 5 Slik installerer du: Enbruker 6 Etter

Detaljer

Kontakt oss i Egroup for mer informasjon!

Kontakt oss i Egroup for mer informasjon! Oversikt System Replikering Integrasjon Web Services API I Utviklingsmiljø 3.0 Nyheter 3.0 Nyheter Publisering Publisering Publisering sansvarlig, Webmaster Konsulent, Rådgiver Utvikler Kontakt oss i Egroup

Detaljer

Testrapport for Sir Jerky Leap

Testrapport for Sir Jerky Leap Jasmine Garry (s135600) Line Sørensen (s135590) Fredrik Hoem Grelland (s135595) Tor Anders Gustavsen (s127668) 1 1. Forord Dette dokumentet inneholder informasjon og redegjøring av tester foretatt i forbindelse

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010 Forprosjektrapport for Repository Self Service Hovedoppgave våren 2010 Christer Berg (070604 07HBDRA) Ron Stangvik (070427 07HBDRA) 1 Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1. Bakgrunn...3 1.2. Prosjektmål...3

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93 90 Testrapport Forord Dette dokumentet er testrapporten for hovedprosjektet, og skal gi en oversikt over all testing utført på systemet under og etter ferdigstilling, samt feil og løsninger gruppen har

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av:

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av: Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem Hovedprosjekt våren 2007 31.01.07 Skrevet av: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 1 Sammendrag Prosjektittel:

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Konfigurasjonsstyring. INF1050: Gjennomgang, uke 11

Konfigurasjonsstyring. INF1050: Gjennomgang, uke 11 Konfigurasjonsstyring INF1050: Gjennomgang, uke 11 Kompetansemål Konfigurasjonsstyring Hva og hvorfor? I en smidig sammenheng Endringshåndtering Versjonhåndtering Systembygging Release -håndtering Del

Detaljer

Heggset Engineering er et kreativt og uavhengig kompetansemiljø med ti ingeniører/tekniske tegnere lokalisert i moderne lokaler i Dale Industripark i

Heggset Engineering er et kreativt og uavhengig kompetansemiljø med ti ingeniører/tekniske tegnere lokalisert i moderne lokaler i Dale Industripark i Heggset Engineering er et kreativt og uavhengig kompetansemiljø med ti ingeniører/tekniske tegnere lokalisert i moderne lokaler i Dale Industripark i Kristiansund. Bedriften tilbyr engineering og maskintekniske

Detaljer

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse -

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse - 3. Experior - rich test editor for FitNesse - 3.1. Forord Dette dokumentet inneholder krav til funksjonalitet i Experior og hvordan denne skal integreres inn i selve FitNesse. I tillegg spesifiseres krav

Detaljer

K-Nett. Krisehåndteringssystem for Norges vassdrags- og energidirektorat i en beredskaps- og krisesituasjon. av Erik Mathiessen

K-Nett. Krisehåndteringssystem for Norges vassdrags- og energidirektorat i en beredskaps- og krisesituasjon. av Erik Mathiessen K-Nett Krisehåndteringssystem for Norges vassdrags- og energidirektorat i en beredskaps- og krisesituasjon av Erik Mathiessen Om oppgavestiller NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet

Detaljer

Kandidat nr. 1, 2 og 3

Kandidat nr. 1, 2 og 3 Kandidat nr. 1, 2 og 3 Rapport 1 IT202E Bacheloroppgave i Informatikk Vår 2011 Mobilapplikasjonsutvikling med Scrum 1 Innhold Innledning... 3 Overordnet Prosjektplan... 3 Produktbacklog... 5 Sprint planning

Detaljer

IT Service Management

IT Service Management IT Service Management Forelesning uke 3 Innhold Repetisjon fra forrige uke. Service Operation: Incident Management Repitisjon Service Operation: Finne rette balansen Event Management: Få oversikt over

Detaljer

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter AP221 Use Case - TUL - Utarbeid komponenter Utarbeid komponenter En tjeneste i Sluttbrukerløsningen har en arbeidsflyt som bestemmer de forskjellige stegene som må gjennomføres i skjemainnsendingen. Disse

Detaljer

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Gruppe 11. Mohamed el Morabeti, s198748

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Gruppe 11. Mohamed el Morabeti, s198748 Forprosjektrapport Bachelorprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Gruppe 11 Mohamed el Morabeti, s198748 Hotan Shahidi-Nejad, s236770 Arlen Syver Wasserman, s193956 Studentparlamentet 1

Detaljer

Applikasjonsutvikling med databaser

Applikasjonsutvikling med databaser Applikasjonsutvikling med databaser Lars Vidar Magnusson October 12, 2011 Lars Vidar Magnusson () Forelesning i DAS 10.10.2011 October 12, 2011 1 / 24 Applikasjonsutvikling med databaser Databaser tilbyr

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer Kravspesifikasjon Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011 Gruppemedlemmer Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335

Detaljer

CORBA Component Model (CCM)

CORBA Component Model (CCM) CORBA Component Model (CCM) INF5040 Høst 2005 Erlend Birkedal Jan Erik Johnsen Tore Ottersen Løkkeberg Denne presentasjonen CORBA Svakheter ved CORBA Object Model Komponenter CORBA Component Model Hva

Detaljer

Bruksanvisning for Testadmin

Bruksanvisning for Testadmin Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/testleder 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2

Detaljer

Nasjonal IKT prosjekt 37

Nasjonal IKT prosjekt 37 Nasjonal IKT prosjekt 37 Anskaffelse og implementering av felles nasjonalt Forvaltning, Drift og Vedlikeholdssystem med MedisinskTeknisk Utstyr og BehandlingsHjelpeMidler Geir-Erlend Myhre Johansen, St

Detaljer

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.16

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.16 Releasenotes Visma AutoPay Versjon 3.2.16 Sist revidert: 02.12.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOPAY 3.2.16... 1 INNLEDNING... 1 RETTINGER OG FORBEDRINGER 3.2.16... 1 RETTINGER

Detaljer

Manual for å oppgrade TS 1000 fra:

Manual for å oppgrade TS 1000 fra: Manual for å oppgrade TS 1000 fra: Versjon 4.xx til versjon. 5.02 F01 04.02.2011 Første versjon TKi FK Rev. Dato: Beskrivelse: Utarbeidet Sign. Kontrollert Sign INNHOLD 1 GENERELT OM OPPGRADERING TIL VERSJON

Detaljer

1. Relasjonsmodellen. 1.1. Kommentarer til læreboka

1. Relasjonsmodellen. 1.1. Kommentarer til læreboka Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Relasjonsmodellen Tore Mallaug 2.9.2013 Lærestoffet er utviklet for faget Databaser 1. Relasjonsmodellen Resymé: Denne leksjonen gir en kort

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Infront SSO Utvikle en Single Sign-on løsning for Infront Periode: 8/1-2013 28/5-2013 Gruppemedlemmer: Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini

Detaljer

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING INF1050 V16 KRISTIN BRÆNDEN 1 A) Testing viser feil som du oppdager under kjøring av testen. Forklar hvorfor testing ikke kan vise at det ikke er flere gjenstående feil.

Detaljer

Pedagogisk regnskapssystem

Pedagogisk regnskapssystem av Benjamin Dehli og Jørgen Tellnes Innhold 1 Innledning 2 Om forprosjektet 2.1 Forprosjektgruppen 2.2 Målsetninger med forprosjektet 3 Beskrivelse av hovedprosjektet 3.1 Arbeidstittel 3.2 Prosjektgruppe

Detaljer

Kom i gang med Onix Work

Kom i gang med Onix Work Kom i gang med Onix Work Innhold Introduksjon... 2 Start Onix Work... 2 Forside... 2 Moduler... 2 Innstillinger... 2 Registrering av firma... 2 Hva bør vi tenke på før vi setter i gang... 2 Opprette nytt

Detaljer

1. Å lage programmer i C++

1. Å lage programmer i C++ Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Å lage programmer i C++ Tore Berg Hansen og Else Lervik Rividert siste gang 29. august 2005 1. Å lage programmer i C++ Resymé: Dette notatet

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON Tittel: Oppgave: Appenes App Utvikle en Windows 8.1 Applikasjon for Tablet, og en Windows 8 Phone App og en backend. Periode: 06.01.2013-27.05.2013 Gruppemedlemmer: Athavan

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics Side 1 av 17 Payex Logistics Brukermanual Ver. 1.0 31.05.2011 Gruppe 16 Høgskolen i Oslo Side 2 av 17 1 Innledning Denne brukerdokumentasjonen forklarer bruken av logistikksystemet som er laget for PayEx.

Detaljer

Administrator guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Administrator guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Administrator guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Collections/Resourses... 3 Overview... 3 Crawl now... 3 Manage... 3 Delete... 5 Scan... 5 Start a new scan... 5 View results... 9 Delete... 9 Add

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 1 Systembeskrivelse... 2 2 Mål for systemet... 3 3 Funksjonelle krav... 4 4 Ikke-funksjonelle krav... 5 5 Use-case diagram... 6 6 Rammekrav...

Detaljer

Identitetsstyring og tilgangskontroll innenfor et SOA-regime. Ragna Fossen, 05.03.2009

Identitetsstyring og tilgangskontroll innenfor et SOA-regime. Ragna Fossen, 05.03.2009 Identitetsstyring og tilgangskontroll innenfor et SOA-regime Ragna Fossen, 05.03.2009 On the Internet, nobody knows you re a dog. SOA-løsninger er på full fart inn i ITarkitekturen et effektivt verktøy

Detaljer

Datamodellering 101 En tenkt høgskoledatabase

Datamodellering 101 En tenkt høgskoledatabase Datamodellering 101 En tenkt høgskoledatabase Spesifikasjoner for databasen vi skal modellere: Oversikt over studenter med: Fullt navn Klasse Studium Avdeling Brukernavn Fødselsdag Adresse Telefonnummer

Detaljer

Systemutvikling. Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk Vår 2017

Systemutvikling. Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk Vår 2017 Systemutvikling Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk Vår 2017 Dagens plan Introduksjon Emnets oppbygging Praktisk om ukesoppgaver og obligatoriske oppgaver Gjennomgang av ukesoppgaver Registrering

Detaljer

Til Nye abonnenter av Adm.prg Tidl ref: Dato: Org.nr 943 942 102

Til Nye abonnenter av Adm.prg Tidl ref: Dato: Org.nr 943 942 102 Til Nye abonnenter av Adm.prg Vår ref: Tidl ref: Dato: Org.nr 943 942 102 Takk for din bestilling av Administrasjonsprogram for skytterlag. Vedlagt følger siste versjon av programmet. Fullstendig brukerveiledning

Detaljer

Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling. Hensikt med kurset. Innfallsvinkel : Tom Røise 29.04.2009. IMT2243 : Systemutvikling 1

Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling. Hensikt med kurset. Innfallsvinkel : Tom Røise 29.04.2009. IMT2243 : Systemutvikling 1 Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling Målformuleringen i emnebeskrivelsens : Studentene skal ha forståelse for grunnleggende administrative og teknologiske aspekter ved spesifisering, utvikling, innføring

Detaljer

TESS Hose Management konseptet

TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management (THM) er et svært fleksibelt og avansert risikobasert vedlikeholdssystem for slanger. THM er et komplett konsept for vedlikehold av fleksible slanger

Detaljer