ELEVHANDBOK UTDANNINGSPROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM"

Transkript

1 ELEVHANDBOK UTDANNINGSPROGRAM Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Påbygging til generell studiekompetanse Restaurant og matfag Teknikk og industriell produksjon Postadresse: Yrkesskolevegen 20, 6011 Ålesund Besøksadresse Spjelkavik: Brusdalsvegen, 6011 Ålesund Tlf. Spjelkavik: Internett:www.borgund.vgs.no 1

2 INNHALD Helsing frå rektor 3 Borgund vidaregåande skole 4-6 Skolerute 7 Aktivitetsplan 8-9 Organisering av skolen Råd og utval 12 Praktiske opplysningar Reglement i orden og åtferd Vurderingskriterier Timeplan 27 Stolte fagfolk 28 2

3 HELSING FRÅ REKTOR Velkomne til skoleåret ! Velkomen som elev til Borgund vidaregåande skole! Velkomen til utdanning og danning! På Borgund vidaregåande skole utdannar vi stolte fagfolk for framtida. Vi vil at du gjennom utdanninga di, enten den handlar om maskiner, mat, bygg, elektriske installasjonar eller om menneske, skal lære deg å fremme andre menneske si verdigheit. På den måten vil den faglege stoltheita di skape gode relasjonar til andre menneske og bli god for deg sjølv. Å gå på skole, handlar om å lære fag og yrke, men også om å utvikle profesjonalitet i samhandlinga med andre og om utvikling av vennskap. Målet med utdanninga er å kvalifisere deg for vaksenlivet, både som yrkesaktiv og som privatperson. For å nå dette målet med best muleg resultat for deg, er det viktig at du møter presis kvar dag og gjer ditt beste. På skolen er vi stolte over å kunne kvalifisere for yrke, samfunnsliv og familieliv. Vi håper at du komande skoleår vil lære nye fag og mykje nytt i faga du kjenner frå før meir om deg sjølv som menneske og kor viktig eit godt samspel med andre menneske er Lukke til med skoleåret 13-14! Jessie Strand Fagervoll rektor 3

4 Borgund vidaregåande skole ligg i Spjelkavik/Fremmerholen, aust for Moa, langs Brusdalsvegen. Skolen har for liten plass og ein del av opplæringa går difor føre seg i andre undervisningslokale enn hovudlokalitetane. VG2 Automatisering og VG3 Automatiseringsfaget har mykje av opplæringa litt aust for skolen hos Rørhuus i Fremmerholen. PROGRAMOMRÅDE SKOLEÅRET AO opplæring med sikte på yrkeskompetanse VG1 Helse- og oppvekstfag ATO avdeling for særskilt tilpassa opplæring VG2 Helsearbeidarfag VG2 Hudpleie VG1 Bygg- og anleggsteknikk VG2 Helseservicefag VG2 Byggteknikk VG3 Apotekteknikk VG2 Anleggsteknikk VG3 Helsesekretær VG2 Klima-, energi og miljøteknikk VG1 Restaurant og matfag VG1 Design og handverk VG2 Kokk- og servitørfag VG2 Design og tekstil VG2 Matfag VG2 Frisør VG2 Interiør og utstilllingsdesign VG1 Teknikk og industriell produksjon VG3 Interiør VG2 Bilskade, lakk og karosseri VG2 Kjøretøy VG1 Elektrofag VG2 Industriteknologi VG2 Automatisering VG2 Data og elektronikk VG3/VG4 Studiespesialisering - påbygging VG2 Elenergi VG3 Påbygging 30 timar VG3 Automatiseringsfaget VG4 Påbygging 23 timar VG3 Dataelektronikarfaget VG3 Skipselektriker 4

5 KLASSER Klasser ATO AO VG1 Bygg og anleggsteknikk (BA) VG1 Elektro (EL) VG1 Design og handverk (DH) VG1 Helse- og oppvekstfag (HO) VG1 Restaurant og matfag (RM) VG1 Teknikk og industriell Produksjon (TP) VG2 Anleggsteknikk (BA) VG2 Byggteknikk (BA) VG2 Klima-, energi- og miljøteknikk (BA) VG2 Design og tekstil (DH) VG2 Frisør (DH) KODER 1HS5 1BA6 1BA1, 1BA2, 1BA3, 1BA4, 1BA5, 1EL1, 1EL2, 1EL3, 1EL4, 1EL5 1DH1, 1DH2, 1DH3, 1DH4 1HS1, 1HS2, 1HS3, 1HS4 1RM1, 1RM2, 1RM3 1TP1, 1TP2, 1TP3, 1TP4, 1TP5, 2BAA1, 2BAA2 2BAB1, 2BAB2 2BAK1 2DHT1 2DHF1, 2DHF2 VG2 Interiør og utstillingsdesign (DH) VG2 Automatisering (EL) VG2 Data og elektronikk (EL) VG2 Elenergi (EL) VG2 Helsearbeidarfag (HO) VG2 Hudpleie (HS)) VG2 Helseservicefag (HS) VG2 Kokk- og servitørfag (RM) VG2 Matfag (RM) VG2 Bilskade, lakk og karosseri (TP) VG2 Kjøretøy (TP) VG2 Industriteknologi (TP) VG3 Interiør (DH) VG3 Automatiseringsfaget (EL) VG3 Dataelektronikarfaget (EL) VG3 Skipselektriker VG3 Apotekteknikar (HS) VG3 Helsesekretær (HS) VG3 Påbygging (ST) VG4 Påbygging (ST) 2DHI1 2ELA1 2ELD1 2ELE1, 2ELE2 2HSA1, 2HSA2 2HSH1 2HSS1, 2HSS2 2RMKS1, 2RMKS2 2RMMA1 2TPB1 2TPKJØ1, 2TPKJØ2 2TPIT1, 2TPIT2 3DHIN1 3ELAU1 3ELDA1 SKIP1, SKIP2 3HSAP1 3HSHE1 3PB1 4PB1 5

6 UTBYGGINGA Borgund vgs er ferdig utbygt for utdanningsprogramma: Bygg- og anleggsteknikk, Helse- og oppvekstfag, Teknikk og industriell produksjon, Design- og håndverk og Restaurant og matfag. I tillegg er skolen utbygt med Elevteneste, ATO (avdeling for tilrettelagt opplæring), idrettshall (Borgundhallen) og fellesfunksjonar. Utbygginga for Elektrofag har ikkje fått plass i fylket sin økonomiplan enno. Skolen har difor ikkje noko tidspunkt for byggestart for dette utdanningsprogrammet og elektroavdelinga held difor til i brakker og modulbygg. DH TP BA Parkering for elevar Parkering tilsette Yrkesskolevegen Borgundhallen Tomt for EL Parkering gjestar HO Elevteneste ATO ELAU STPB Parkering tilsette Fremmerholvegen og EL Busslommer Hovudinngang RM Brusdalsvegen 6

7 SKOLERUTE Månad 2013 August Tal på skoledager Første skoledag: måndag September Oktober 21 Haustferie: veke 41, måndag 7. - fredag November Desember 21 Siste skoledag før jul: Fredag Januar Første skoledag etter jul: Måndag Februar Vinterferie: veke 8, Måndag 17. fredag Mars 21 April Påskeferie: Måndag måndag Mai Elevfri dag: Fredag Juni Siste skoledag: Fredag Sum 190 7

8 AKTIVITETSPLAN Tid aug aug Aktivitet Innhold Elevene møter lærere og medelever Skolestart Oppstartsdager Fotografering av elever for ID kort. Gjennomgang av diverse reglement. Uke okt??? 16.okt 24.okt 1. nov Elevene blir kjent med avdelingen og klassa de hører til i. Lån av lærebøker. Elevkort og skyss ordnes disse dagene. Læringsspindel Gjennomføres innen uke 36. Kultursekken 28.august - konsert med Mikael Paskalev, Parken kulturhus Fotografering Gruppe- og elev-fotografering til skolebevis, skolekatalog og lignende. Kontaktmøter med elev og foresatte Individuelle samtaler for elev og forventningssamtaler/ karrieresamtaler foresatte med kontaktlærer. NB: Samtykke for elever over 18 år. Opplæring se egen plan Skolereglement, IKT, bibliotek, Miljøfyrtårn Lokale og sentralgitte VG1 og VG2 kartleggingsprøver i norsk, engelsk og matematikk Frist for å velge tillitsvalgt Alle grupper skal velge tillitsvalgt og vara innen denne datoen. Opplæring av elevrådet Foreldremøter. Informasjon om Borgund vgs med bl.a Vg1: tirsdag kl 1800 plan mot rus, plan mot mobbing vg2/3: onsdag kl 1800 Utdanningsmesse for u-skole elever i Noen elever fra våre utdanninger står Sunnmørshallen. på stands evt sammen med lærerne. Undervisningsevaluering GLOBAL DIGNITY DAY Global Dignity gjelder bare VG1 elever Kultursekken Fotball: lidenskap eller galskap? Operasjon dagsverk - OD-dag Uke Uke des Hospitering fra ungdomsskolene Aktivitetsdag Juleavslutning Uke Uke 37 Uke Uke Uke sept Uke 37 Uke jan 18. jan Uke jan.? Diverse aktiviteter for hele skolen. Avslutning i gruppene. Kirke- og alternativt arrangement Første skoledag etter jul 2.termin tar til Kontaktmøter med elev og foresatte - For elever som søker med rett til fokus på bl.a status etter første termin spesialundervisning, må møtet og innsøking neste skoleår gjennomføres før 1.februar. NB: Samtykke for elever over 18 år. Kultursekken - forestillinger Håkki: Jag tyckte boken var bättre än Auditoriet Borgund filmen Åpen dag 8

9 Uke 4-7 Uke 12 Uke ? Juni Elevundersøkelsen fra Udir Nærmere melding om frister senere. Eksamenstrening i aktuelle fag Sammenhengende opplæring i bedrift Planlegges samtidig med utveksling for VG2 og VG3 elever internasjonalisering for alle utdanningsprogram Offentliggjøring av trekkfag Skoleavslutning Fredag 21.juni Rydding av klasserom, rydding og vasking av verksted, klinikker/ salonger, elevskap. Når flere datoer er på plass og ved andre revideringer, vil oppdatert aktivitetsplan bli lagt i Fronter. 9

10 ORGANISERING AV SKOLEN LEIINGA Leiinga ved skolen er rektor, assisterande rektor og avdelingsleiarar. Leiarane har ulike oppgåver, men alle er tilgjengelege om det er elevar som treng råd/hjelp i ulike situasjonar. Jessie Strand Fagervoll: Arne Tangen: Lidvard Lundanes Ingeborg Busch: Knut Molnes/Julianne Breivik: Ingrid Årdal: Kjell Henriksen: Torhild Hagfonn Devold: Gunn Slemmen: Sissel Pilskog Brennholm: Rune Frøystad Geir Sandal: Elisabet Simahaug Halvorsen: Wenche Muren: Audun Askim: Arne Bjørdal: Rektor Assisterande rektor og avdelingsleiar drift 1 Kvalitetssystemansvarleg Avdelingsleiar for merkantil Avdelingsleiar for bygg- og anleggsteknikk Avdelingsleiar for design og handverk Avdelingsleiar for elektrofag Avdelingsleiar for helse- og oppvekstfag Avdelingsleiar drift 2 Avdelingsleiar for restaurant og matfag Avdelingsleiar for teknikk og industriell produksjon Avdelingsleiar for særskilt tilrettelagt opplæring Avdelingsleiar for elevteneste og VG3 og VG4 påbygging Avdelingsleiar for BORK - Borgund vgs kompetanse Organisasjonsrettleiar Prosjektmedarbeidar KONTAKTLÆRAR: er eleven sin næraste kontaktperson i skolesituasjonen. Han/ho fylgjer opp den enkelte elev, informerer om viktige saker og koordinerer arbeidet i klassa og har kontakt med foreldre/føresette og kontaktar rådgjevar eller andre ved behov. ELEVTENESTER: RÅDGIVARTENESTE - Skolen har fem rådgivarar: Bodil Flø, Sindre Eltvik, Inger Hollingsæter, Liv Toril Amundsen og Ronny Guldstein. Rådgivarane held til på rådgivarkontora i avdeling for elevteneste. Trefftidene vert vist ved oppslag/fronter. Rådgivarane skal saman med kontaktlærarane vere til hjelp for elevane i spørsmål om fagval, studieval, yrkesval, samt sosiale vanskar som har samanheng med, eller gjer skolegangen vanskeleg. Rådgivarane samarbeider med PPT (pedagogisk-psykologisk teneste) og andre ved behov. HYBELBUARKONTAKT - Marit Jørgenvåg koordinerer og har oppfølging av hybelbuarar i samarbeid med skolevakta. NB: ikkje utleige av hyblar SKOLEHELSETENESTE - Helsesøster har kontortid kvar dag på skolen, sjå nærare oppslag/fronter om trefftidene. Helsepersonell har teieplikt, slik at du som elev trygt kan vende deg til henne med ulike problem. Helsesøster har også nokre trefftider på helsestasjon for ungdom. OT oppfølgingstenesta skal gi råd til elevar som tenkjer på å slutte på skolen eller i lære, som ikkje har begynt i vidaregåande opplæring eller har slutta. Eva Kristin Vestnes og Frank Inge Riise arbeider med desse sakene. Kontoret ligg i avdeling for Elevtenester. BIBLIOTEK - Biblioteket ligg sentralt ved sida av kantina. Ellen Elise Lillestøl er bibliotekar. Ho er til stades kvar dag heile veka. På biblioteket kan du låne bøker, filmar, låne datamaskin, ta utskrifter og arbeide med oppgåver av ulike slag. Bibliotektenestene kan i tillegg til personleg oppmøte, nåast gjennom fronter, heimesida vår og ved e-post til bibliotekaren. Biblioteket har ansvar for utlån av lærebøker. 10

11 DRIFT TEKNISK DRIFT - Skolen har fire vaktmeistrar. Åge Humlen er driftsleiar. Vaktmeistrane står for dagleg drift, vedlikehald og stell av bygga og uteområda. Dei har tilsyn med ordensmannsordninga, som går på skift mellom klassene. REINHALD - Reinhaldarane, saman med vaktmeistrane, legg vinn på at skolen vår skal vere rein og triveleg. Elevane har også ansvar for at skolen og skoleområdet er ryddig og pent. Solveig Osdal er leiande reinhaldar. KANTINE - Opningstidene vert vist ved oppslag. Janne Karin Engeseth er fagansvarleg for kantina. Skolen har vassautomatar med kaldt vatn plassert rundt om på skolen. IKT - Skolen har fire medarbeidarar som arbeider med IKT. Lidvard Lundanes er fagleg leiar. Du finn dei sentralt ved kantina. SKOLEVAKT - Borgund vgs har eiga skolevakt. Skolevakta har bl.a til oppgåve å sjå til at dei som er på skolen, er elevar, tilsette eller besøkande. Alle bruker difor synleg legitimasjon. MERKANTIL/KONTORTENESTE Dersom du ikkje veit kven du skal spørje, vender du deg alltid til kontoret/resepsjonen. Både skyss og lånekasse, er oppgåver som ligg til merkantil avdeling. 11

12 RÅD OG UTVALG BASISGRUPPEMØTE/KLASSEMØTE Basisgruppemøta/klassemøta skal handle om opplæringa og arbeidsmiljøet i klassa. Kvar klasse har basisgruppemøte minst ein gong for veka. Det er kontaktlæraren sitt ansvar å gjennomføre basisgruppemøta, syte for referat og legge det tilgjengeleg i Fronter for elevar og andre lærarar som har gruppa/klassa. ELEVRÅDSARBEIDET Kvar klasse har plikt til å velje ein tillitselev og ein vararepresentant som skal representere klassa sine interesser i elevrådet. Dersom fleire klasser/basisgrupper innanfor same programområde og på same trinn, vert samde om å velje ein tillitsvald og ein vara, så kan de det. Men de må då i samråd med kontaktlærarane, syte for eit system som gir god informasjonsflyt. Elevrådet skal arbeide for at læringsmiljøet ved skolen skal bli best muleg og at elevane skal få ein trygg og god skolekvardag. Elevrådet tek opp saker de som elevar, er opptatt av. Elevrådet skal ha ein leiar, ein nestleiar, sekretær, evt. kasserar og styremedlemmer. Elevrådet vel også eit elevrådsstyre - elevrådsstyret har eit tett samarbeid med leiinga på skolen SKOLEUTVAL Skoleutvalet er eit rådgivande organ for skolen, med spesielt ansvar for kvalitetsarbeidet ved skolen. I skoleutvalet skal det vere to elevrepresentantar. I tillegg har skoleutvalet to eksterne representantar, ein representantar for tilsette, ein representant frå foreldre/føresette og rektor er fylket sin representant. SKOLEMILJØUTVAL I skolemiljøutvalet tek ein opp saker som handlar om skolemiljøet til elevane. Både det fysiske og det psykososiale skolemiljøet er i fokus. Vi har valt å fokusere meir på det psykososiale sidan AMU (sjå under) tek føre seg det fysiske arbeidsmiljøet for elevane. Elevane er i fleirtal i skolemiljøutvalet. AMU - ARBEIDSMILJØUTVALET Her sit avdelingsverneomboda frå alle avdelingar, hovudverneombod på skolen, bedriftshelsetenesta, elevrepresentantar og representantar frå skoleleiinga. I AMU tek ein opp saker som handlar om det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet for tilsette og elevar. PRAKTISKE OPPLYSNINGAR INTERNETT OG ANDRE NETTBASERTE PORTALAR På heimesida til skolen: finst mykje informasjon om skolen vår. Kvar elev får passord og tilgang til Fronter som er skolen sin e-læringsplattform. Her er kvar elev medlem av rom som tilhøyrer faga dei har undervisning i. Fråværet og merknadane til eleven vert lagt inn i SkoleArena der eleven kan fylgje med etter kvart. Føresette kan få tilgang dersom eleven gir dei løyve til det. er fylket sin ungdomsportal med bl.a tilgang på digitale læremiddel. Alle elevar får tilgang til denne. 12

13 KLAGERETT PÅ KARAKTERER Du kan klage på: standpunktkarakterer eller vedtak om å ikke sette standpunktkarakterer eksamenskarakterer karakter på fag-/svenneprøve og kompetanseprøve realkompetansevurdering En klage skal være skriftlig og den skal være underskrevet. En klage bør alltid begrunnes, unntatt hvis den gjelder skriftlig eksamen. Klagebehandlingen kan føre til at karakteren blir stående uendret eller at den blir endret. Det vil si at karakteren kan bli satt opp eller ned. Avgjørelsen skal begrunnes, men den er endelig og kan ikke påklages. Alle bestemmelsene om klage på vurdering finner du i kapittel 5 i forskrift til opplæringsloven. Viktig for foresatte: Terminkarakterer og standpunktkarakterer blir levert ut til elevene. Dersom foresatte til elever under 18 år ønsker å få karakterene tilsendt, kan de be om det. Foreldre eller foresatte til elever under 18 år har selvstendig klagerett. KVALIFISERING FOR 2. ÅR OG 3.ÅR Bestått i alle fag er vanlegvis føresetnaden for å vere kvalifisert til påfylgjande opplæringsår. Elevar som får melding om fare for ikkje å få karakter i eit fag, står i fare for ikkje å vere kvalifisert for oppflytting neste skoleår. Elevar som manglar karakter eller får strykkarakter i eit eller fleire fag, er i utgangspunktet ikkje kvalifisert for oppflytting til neste skoleår. Elevar som er sjuke eller av annan grunn får stort fråvær, men likevel kan gjere skolearbeid, kan søkje om få gjennomføre studiearbeid i ein avgrensa periode. Søknaden vert utforma i samarbeid med faglæraren og sendt rektor. FRÅVÆR OG PERMISJONAR Fråvær frå skolen over 4% i løpet av skoleåret, blir forstått som stort, dersom ikkje kronisk eller langvarig sjukdom er årsaka. Elevar som er borte frå skolen, skal melde frå til kontaktlærar første dag og levere skriftleg eigenmelding (sjå Fronter -> Info til elevar og tilsette -> Diverse skjema) når ein er tilbake på skolen. Skolen handsamar ikkje permisjonssøknadar om ferie i skoleåret. Feriereiser i skoleåret, er fråvær, og alt fråvær skal førast på vitnemål og kompetansebevis. Elevar som likevel reiser på ferie, skal melde frå om kvifor dei er borte til kontaktlærar. For elevar under 18 år, må føresette gi melding. Elevar som har stort fråvær, uansett grunn, står i fare for ikkje å få karakter i faga. Det kan medføre at eleven ikkje er kvalifisert til å flyttast opp eit nivå. Både elevar og føresette må vere ekstra merksame på eksamensperioden på våren. Våreksamen startar med varsling av trekkfag 15.mai. Elevar som er borte frå skolen, har sjølve ansvar for å halde seg oppdaterte i faga. KROPPSØVING Vår og haust foregår ein del av undervisninga ute. Kroppsøving er eit obligatorisk fag for alle i vidaregåande opplæring. Elevar som av helsemessige grunnar ikkje kan følgje den ordinære praktiske delen av faget, kan etter søknad få tilrettelagt opplegg. I slike tilfelle må skriftleg uttale frå lege leggast fram. Eleven søkjer då skriftleg om tilrettelegging med vedlegg frå lege. Søknaden skal leverast på kontoret. Det er også viktig at eleven har ein dialog med kroppsøvingslæraren om dei problema han/ho har. 13

14 FRITAK I FAG Eleven må sende skriftleg søknad til skolen for å få fritak i fag. Berre elevar som frå tidlegare har bestått i faget/a på same nivå, eller høgare, kan få fritak. Dvs eleven må ha ein standpunktkarakter i faget/a, terminkarakterer i faget/a gir ikkje grunnlag for fritak. Eleven må fylgje faget til søknaden vert innvilga. Fritak frå fag fører til redusert utbetaling av stipend. MÅLFORM Borgund vgs nyttar både nynorsk og bokmål, noko du også ser i denne handboka, nokre delar er på bokmål og andre på nynorsk. Skolen rår elevane til å halde fram med den målforma dei har hatt tidlegare og er vande med. DEPOSITUM FOR Å LÅNE GARDEROBESKAP Kr 100. Alle må bruke skolen sine registrerte hengelås. Elevane blir fakturerte for depositumet og får tilbakeført til konto etter skoleslutt, dersom alt er i orden. KJELDESORTERING Borgund vgs er miljøfyrtårn alle er pålagde å sortere søppelet og bruke dei rette bossbøttene. INFORMASJON Elevane må halde seg informert gjennom Fronter (dagleg), oppslagstavler og informasjonsskjermar. LEGITIMASJON Elevar og tilsette skal ha ID (identifikasjons)-kort med bilete. Det vert fotografering av alle ved skolen rett etter skolestart. ID-kortet skal vere synleg på skolen og andre opplæringsarenaer. Det skal vere lett å sjå kven du er, lue og hette er difor ikkje ønska i fellesareala. LÅN OG STIPEND Alle elevar som er tatt inn med ungdomsrett, skal bruke inntakskoden på Vigo for å søkje gjennom Lånekassa si nettside Alle elevar har rett på utstyrsstipend og må hugse å søkje om det. UTSTYR OG LÆREMIDDEL Bærbar PC er obligatorisk for alle elevar, og den skal vere på plass ved skolestart. Sjå meir om utstyr og læremiddel på På denne sida finn du link til å søkje om PC-stipend eller bestille PC. (Gjeld VG1 elevar og elevar som tidlegare ikkje har fått slikt stipend.) SKOLESKYSS For å få rett på gratis skoleskyss, må avstanden mellom heim og skole vere minimum 6 km. Sjå meir om reglane for skyss på Fylkeskommunen /Samferdselsavdelinga sine heimesider Elevar som ikkje bur i Ålesund, Sula eller Giske, må levere passfoto ved skolestart. Alle som har rett på skyss, får midlertidig skyssbevis inntil endeleg skyssbevis er klart. HMS - ELEVHANDBOK Det er utarbeidd ei eiga handbok for HMS Helse, miljø og sikkerheit for elevar. Denne vil du få utdelt ved skolestart. Ver merksam på at skolen har strenge reglar knytt til bruk av arbeidstøy og verneutstyr i praksisundervisninga. INTERNASJONALISERING Skolen tilbyr praksis i bedrift i utlandet kvart år. Elevar frå fleire programområde på VG2 og VG3 nivå har mulegheit til å delta. For å kunne vere med, må du som elev vere skikka både fagleg og personleg. Du må ha god åtferd og orden og lite fråvær. Nærare informasjon kjem litt ut på hausten. 14

15 REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den sak T med slikt vedtak: 1. Reglement i orden og åtferd for elevar ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal fylke vert fastsett som forskrift etter krava i opplæringslova Fylkesrådmannen får mynde til å revidere reglementet slik at det til ein kvar tid vert i samsvar med lov og forskrift. Fastsett reglement i orden og åtferd er i samsvar med gjeldande lov og forskrift; LOV nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) Forskrift til Opplæringslova av nr 724 Udir Om ordensreglement i grunnskoler og videregående skoler LOV nr 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningslova) Innhald 1 Formål 2 Virkeområde 3 Brukarmedverknad i skolen 4 Generelt om opplæringa og bruken av utstyr 5 Forbod 6 Erstatningsansvar 7 Frammøte og fråvær 8 Prøver og eksamen 9 Bortvising frå prøver og eksamen 10 Skolebiblioteket 11 Bruk av elektronisk utstyr i skolen 12 Reaksjonar ved brot på ordensreglementet 13 Vurdering i orden og åtferd 14 Refsingstiltak utan klagerett 15 Refsingstiltak med klagerett 16 Sakshandsaming ved reaksjonar på brot på ordensreglementet der eleven har klagerett 17 Klagehandsaming 8 Tillegg til ordensreglementet 15

16 1 Formål Alle elevar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø, som er rusfritt, fritt for mobbing, vald og anna krenkande åtferd. Formålet med ordensreglementet er å skape samarbeid, trivsel, respekt og medansvar for alle i skolesamfunnet og legge grunnlaget for vurdering i orden og åtferd. Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er fastsette i lov eller på ein annan måte. Reglementet skal difor innehalde reglar om orden og åtferd, reglar om kva for tiltak som skal kunne brukast mot elevar som bryt reglementet, og reglar om framgangsmåten når slike saker skal behandlast. 2 Virkeområde Reglementet gjeld for alle elevar ved skolen og, så langt anna ikkje er bestemt, også for vaksenopplæringa sine elevar, lærlingskoleelevar og andre når opplæringa går føre i skolen sin regi. Reglementet gjeld i timane, friminutta, på veg til og frå skolen. Reglementet gjeld også ved opplæring og aktivitetar som vert gitt av skolen utanfor skolen sitt område, så langt dette ikkje er i strid med lokalgitte påbod eller forbod. Elevane i vidaregåande opplæring har fastsette rettar etter opplæringslova og forskrifta til opplæringslova. Nokre av desse rettane er innarbeidd i ordensreglementet for å definere minimumskrav. 3 Brukarmedverknad i skolen For å sikre at elevane har medverknad på læringsmiljøet og skolekvardagen elles skal alle skolane ha eit elevråd. Elevrådet skal arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane. Alle skolane skal ha eit skolemiljøutval for å ivareta elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring og elevane skal engasjerast i planlegginga og gjennomføringa av det systematiske arbeidet for helse, miljø og tryggleik ved skolen. Skoleutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval dersom elevane er i fleirtal. Alle skolane skal legge fram resultata frå den årlege HMS-kartlegginga til behandling både i elevråd, skolemiljøutval og skoleutval. Alle skolane skal kvart år gjennomføre elevundersøkinga og legge fram resultata til behandling både i elevråd, skolemiljøutval og skoleutval. Alle skolane skal kvart år gjennomføre minst ei undervisningsevaluering og leiinga skal legge fram hovudresultata for skolen til behandling både i elevråd, skolemiljøutval og skoleutval. Med hovudresultat legg ein til grunn ei samla vurdering frå skolen. Gjennomføring av undervisningsevalueringa skal drøftast med elevrådet. 4 Generelt om opplæringa og bruk av utstyr Elevane har plikt til å rette seg etter lover, reglement og instruksar som gjeld. Elevane skal møte skolen sine tilsette og medelevar med tillit og respekt. Elevane har rett til undervegsvurdering i fag. 1. Elevane er pliktig til å møte presis til opplæringa og delta i aktivt opplæringa slik at lærarane får grunnlag til å vurdere eleven sin kompetanse i faga. Eleven skal snarast mogleg ta kontakt med faglærar for å avtale korleis læringsarbeidet kan følgjast opp dersom han/ho ikkje kan følgje opp arbeid til avtalt tid. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter manglar. 16

17 2. Alle elevar har rett til minst ein samtale kvart halvår med kontaktlæraren om si utvikling i høve kompetansemåla i dei ulike faga, og kva eleven sjølv må arbeide med for å forbetre seg. (f. 3-11, 3.ledd) Alle elevar har rett til minst ein samtale kvart halvår med kontaktlærar om orden og åtferd og andre tilhøve knytt til skolekvardagen og skolearbeidet. 3. Eleven skal varslast dersom det er tvil om det kan settast standpunktkarakter eller halvårsvurdering med karakter i fag. Varslet skal bli gitt på eit tidspunkt kor eleven har reell moglegheit til å rette opp vurderingsgrunnlaget. Dette gjeld og om eleven står i fare for å få nokså godt eller lite godt i orden eller åtferd. 4. Alt utstyr som blir nytta i læringsarbeidet må brukast på ein slik måte at det ikkje forstyrrar undervisninga eller læringsarbeidet. 5. Elevane har sjølv ansvar for sine personlege eigedelar. 6. Elevane skal følgje verne- og tryggleiksreglar og bruke dei arbeidskleda og verneutstyret som det vert sett krav om og/eller som er påbode av Arbeidstilsynet, departementet eller skolen. 7. Elevar som gjennom arbeid, oppdrag eller verv i samband med vidaregåande opplæring blir kjend med opplysningar som kjem inn under personvernet, har teieplikt. Dette gjeld og opplysningar som ein vert gjort merksam på er lagt inn under teieplikta. Dette må ikkje vere til hinder for å varsle om ulovlege tilhøve. Teieplikta gjeld også etter at eleven har avslutta vidaregåande opplæring. 8. Alle som deltek på ekskursjonar og reiser i skolens regi, skal vise omsorg og respekt for dei andre deltakarane. Tidsrommet mellom avreise og heimkomst er å sjå på som skoletid, og ordensreglementet gjeld. Eleven skal følgje instruksar frå reiseleiarar og skal ta del i det oppsette programmet for turen, jf. og skolen sitt eige ekskursjonsreglement. Brot på ordensreglane ved ekskursjonar/reiser i regi av skolen kan føre til heimsending. 5 Forbod 1. Vald, tjuveri, mobbing, rasistiske utsegner og handlingar, seksuell trakassering, sjikane pga seksuell legning, religion eller livssyn og anna krenkjande åtferd er ikkje tillate. 2. Elevane skal ikkje laste ned, lagre eller spreie pornografisk, rasistisk eller anna materiale som kan verke krenkande for medelevar og tilsette i skolen og/eller er i strid med norsk lov. 3. Det er forbode å ha farlege gjenstandar og våpen på skolen sitt område eller ved aktivitet i skolen sin regi. 4. Det er ikkje tillate å vere påverka av, bruke eller oppbevare noko form for rusmiddel på skolen sitt område eller ved aktivitet i skolen sin regi. 5. Det er ikkje tillate å bruke tobakk og snus på skolen sitt område eller ved aktivitet i skolen sin regi. Brot på desse reglane vert handsama etter reglane i 12, 14 og 15 i ordensreglementet. 17

18 6 Erstatningsansvar Læremiddel og utstyr som tilhører skolen og skolen sin eigedom elles skal brukast med omtanke. Hærverk og skade fører til erstatningsansvar, jf. skadeserstatningslova. I tillegg til eventuelle erstatningskrav kan ein iverksette refsingstiltak som t.d.: Elevar kan gis høve til å utbetre skadane sjølv dersom dette er føremålstenleg. Elevar som har gjort hærverk, kan påleggast å rydde opp etter seg/utbetre skadar som er gjort når oppryddinga er arbeid eleven har føresetnad for å klare, og arbeidet står i rimelig forhold til brotet på regelverket (rydde søppel, vaske golv, fjerne tagging o.l.) Eleven kan også bli erstatningsansvarleg etter erstatningsrettslege reglar. (Udir ) 7 Frammøte og fråvær Alt fråvær skal førast løpande. Alt fråvær skal førast på vitnemålet eller kompetansebeviset. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar. Eleven kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom han eller ho legg fram dokumentasjon på årsaka til fråværet, jf. pkt. 5. Eleven skal melde frå om fråvær frå første fråværsdag. Likeeins dersom han/ho må forlate opplæringa i løpet av skoledagen. For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet/kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skuldast: a) helse- og velferdsgrunnar b) arbeid som tillitsvald c) politisk arbeid d) hjelpearbeid e) lovpålagd oppmøte f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå Fråvær som skuldast helsegrunnar og som ikkje skal førast på vitnemålet eller kompetansebeviset, må dokumenterast med legeerklæring. Fråværet etter bokstav a helsegrunnar, må vare meir enn tre dagar og berre fråvær frå og med den fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag. Eleven kan etter tilråding frå faglærar søkje rektor om å få utføre organisert studiearbeid, for eitt eller fleire avgrensa tidsrom. Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjeremål etter avtale med faglæraren eller rektor, skal ikkje reknast som fråvær. Feriereiser kjem ikkje inn under omgrepet organisert studiearbeid. Innanfor ramma av 10 skoledagar kan elevar som er medlemmer av andre trussamfunn enn Den norske kyrkja, krevje at inntil to dagar fråvær som er knytt opp mot ei religiøs høgtid, ikkje blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset. Deltaking i ungdomspanelet eller fylkeskommunale utval er å sjå på som tillitsverv og kjem inn under pkt. b eller pkt. c ovafor Eleven kan krevje at årsakene til anna fråvær enn det som går fram av punkt 4, vert ført på eige vedlegg til vitnemål eller kompetansebevis. Eleven har sjølv plikt til å dokumentere årsakene til fråværet. Avtalar med rådgjevar, helsesøster, pedagogisk-psykologisk teneste, leiinga eller andre tilsette ved skolen skal ikkje førast som fråvær. Eleven har plikt til å dokumentere avtalane. Høgt fråvær, uavhengig av om reglane i punkt 4 er følgde, eller om fråværet er dokumentert eller ikkje, kan føre til at det ikkje er mogeleg å gje standpunktkarakter. Reglane om varsling i 3-7 i forskrift til opplæringslova gjeld. 18

19 8 Prøver og eksamen Prøve/eksamen i eit fag skal annullerast dersom eleven har fuska eller gjort forsøk på å fuske. Dette gjeld også dersom det er sensor/sensorane som oppdagar fusk eller forsøk på fusk. Spørsmålet om annullering av eksamen i faget skal avgjerast av rektor sjølv. Eleven skal ha høve til å uttale seg munnleg før rektor fattar enkeltvedtak om annullering av eksamen. Spørsmålet om annullering av ei prøve i eit fag skal avgjerast av faglærar. Eleven skal ha høve til å uttale seg munnleg før det vert teke avgjerd om prøva skal bli annullert. Eleven har likevel rett til å fullføre prøva/eksamen på prøve-/eksamensdagen. Enkeltvedtak om annullering av eksamen kan påklagast til Fylkesmannen. For elevar som får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, fell standpunktkarakteren bort. Dersom eksamen blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, kan kandidaten gå opp til eksamen i faget som privatist tidlegast eitt år etter den annullerte eksamen. Skolen skal informere eleven, og dei føresette til elevar under 18 år, om klageretten. Fusk eller forsøk på fusk på prøve/eksamen vil kunne få konsekvensar for karakteren i åtferd. 9 Bortvising frå prøve og eksamen Elevar skal ikkje hindre eller forstyrre gjennomføringa av prøve eller eksamen. Dersom åtferda til ein elev er i strid med dei retningslinene som Utdanningsdirektoratet/fylkeskommunen har for prøvegjennomføring og eksamen, kan eleven, etter å ha blitt åtvara, visast bort. Bortvising frå prøve vert avgjort av faglærar. Bortvising frå eksamen skal avgjerast av rektor sjølv og er eit enkeltvedtak som kan påklagast. Enkeltvedtak om bortvising frå eksamen kan påklagast til Fylkesmannen. Eleven skal ha høve til å uttale seg munnleg for rektor før rektor eventuelt fattar enkeltvedtaket om bortvising. 10 Skolebiblioteket Som brukar av skolebiblioteket skal eleven følgje utlånsreglane. Alt materiell som vert lånt ut av skolebiblioteket, også lærebøkene, er skolen sin eigedom. Det ein låner skal innleverast til avtalt tid og i god stand. Det betyr at: ein ikkje skal skrive, streke under eller bruke markørtusj i bøkene bøkene ikkje skal mangle sider, ha vasskade, vere tilgrisa eller på annan måte ha meir enn normal slitasje Lånetakaren er sjølv ansvarleg for alt materiell som vert lånt på lånekortet. Dersom materiell går tapt eller vert øydelagt, er lånetakaren erstatningspliktig. Etter 3 purringar frå skolebiblioteket, utan reaksjon frå lånetakaren, vert det sendt rekning ut frå gjeldande erstatningssatsar. Dersom materiellet framleis ikkje vert innlevert, eller rekninga ikkje betalt, vil ein sende inkassokrav. 11 Bruk av elektronisk utstyr i skolen Til grunn for bruk av PC i skolen er det fastsett eit eige IKT-reglement som gjeld for elevar ved dei vidaregåande skolane. I undervisningstimane skal alt elektronisk utstyr (t.d. mobiltelefon, mp3-spelarar, berbar PC) vere avslått dersom ikkje anna er avtalt eller planlagt med læraren. I arbeidsøkter med bruk av berbar PC skal PC-skjermen leggjast ned når læraren ber om det. Det er eleven sitt ansvar at PC-en fungerer som han skal og kan brukast på skolen sitt trådlause nett. Når eleven bruker Internett, skal skolen sine nettvett- og IKT-reglar følgjast. 19

20 12 Reaksjonar ved brot på ordensreglementet Berre refsingstiltak som går fram av ordensreglementet kan brukast for elevar som handlar i strid med reglementet. Fysisk refsing eller anna krenkjande behandling må ikkje nyttast. (Oppl.l. 3-7, 3.ledd) Nødrett og nødverje gir ein viss rett for personalet på skolen til å stoppe basketak og slåssing mellom elevar med fysisk makt og til å verje seg sjølv mot elevar som er trugande eller valdelege, jf. 47 og 48 i straffelova. Det kan ut frå forholda vere lovleg å bruke fysisk makt for å hindre at elevane skader seg sjølv eller andre, eller skader eigedommen til skolen eller eigedommen til andre. Personalet har såleis ikkje berre rett, men også plikt til å gripe inn for å hindre at elevar skader eller plagar andre eller skader seg sjølv eller skoleeigedommen. I tillegg til refsingstiltaka kan det bli nødvendig å sette inn tilleggstiltak som t.d.: Avgrensa og mellombels avstenging av tilgang til spesielle aktivitetar. Brot på ordensreglane ved ekskursjonar/reiser kan føre til heimsending Ved skade eller tilgrising på skolen sin eigedom kan fylkeskommunen krevje istandsetjing jf. 6, eller erstatning etter reglane i Skadeerstatningslova. Som hovudprinsipp i mobbesaker gjeld at mobbaren skal flytte skole Lovbrot vil bli meldt til politiet 13 Vurdering i orden og åtferd Formålet med vurdering i orden og åtferd er å medverke til ein god sosialiseringsprosess for eleven, skape eit godt psykososialt miljø og gi informasjon om eleven sin orden og eleven si åtferd (f. 3-2, 4.ledd) Brot på ordensreglementet kan difor føre til nedsett karakter ved halvårsvurdering og/eller standpunktkarakter i både orden og i åtferd. Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd er knytt til i kva grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet ved skolen. (f. 3-5, 1.ledd) Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er førebudd til opplæringa og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det inneber mellom anna at eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr. (f. 3-5, 2. ledd) Grunnlaget for vurdering i åtferd er knytt til korleis eleven oppfører seg på skoleområdet overfor medelevar, lærarar og andre tilsette, og korleis elevane ter seg mot kvarandre på skolevegen. Det inneber mellom anna om eleven viser omsyn og respekt for andre. (f. 3-5, 3. ledd) I fastsetjinga av karakterane i orden og i åtferd skal det takast omsyn til føresetnadene eleven har. Til vanleg skal det ikkje leggjast avgjerande vekt på enkelthendingar, unntaket er dersom enkelthendinga er særleg klanderverdig eller grov. (f. 3-5, 5.ledd) Fråvær kan føre til nedsett karakter i anten orden eller åtferd. (f. 3-5, 5.ledd) Hovudgrunnlaget for fastsetjing av standpunktkarakterar i orden og i åtferd skal vere orden og åtferd hos eleven det siste halve skoleåret. Det er berre standpunktkarakteren i orden og i åtferd ført på dokumentasjonen som skal reknast som enkeltvedtak og løyser ut klagerett. Døme på kva som vert lagt til grunn for ordenskarakteren: Arbeidsinnsats Oppmøte avtalar og fristar Ugyldig fråvær Behandling av læremiddel/materiell Halde det ryddig på arbeidsplass og fellesrom 20

Skolereglement Innhald 1 Formål

Skolereglement Innhald 1 Formål Skolereglement REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE 2014-2015 1 Innhold Til alle elever på Rauma videregående skole... 5 Forkortelser brukt på timeplanen skoleåret 2014-2015... 6 Kjære elev,... 7 Reglement i orden

Detaljer

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule.

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. A) Fitjar vidaregåande skule har eit informasjonssystem. Ein del av dette

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Forskrifta er fastsett med heimel i opplæringslova av 17.07.1998, 3-7, forskrift til Opplæringslova

Detaljer

SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE 2015 2016 1 Innhold Til alle elever på Rauma videregående skole... 4 Forkortelser brukt på timeplanen skoleåret 2015-2016... 5 Kjære elev,... 6 Ordensreglementet

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder

SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder Studiespesialiserende utdanningsprogram - ST Restaurant- og matfag - RM Elevhåndbok 2014-2015 Elevens navn Velkommen til nytt skoleår! På Sandsli videregående

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2014/2015 1 VELKOMMEN TIL KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE! Våre kjerneverdier er: trygghet og læring profesjonalitet og engasjement fellesskap og mangfold Du leser nå et informasjonshefte

Detaljer

Velkommen til KVS-BYGLAND

Velkommen til KVS-BYGLAND Velkommen til KVS-BYGLAND Elevhefte skoleåret 2014/2015. Innhold: Dagsrytme s. 2 Oversikt over personalet s. 3 Skolerute s. 3 Skolereglement s. 5 Internatreglement s. 8 Branninstruks s. 11 Diverse info

Detaljer

VELKOMMEN. Elevhefte for skoleåret 2013-2014. Telefon til skolen: 38 33 06 00. Telefon til tilsyn/nattevakt: 90 60 99 55

VELKOMMEN. Elevhefte for skoleåret 2013-2014. Telefon til skolen: 38 33 06 00. Telefon til tilsyn/nattevakt: 90 60 99 55 VELKOMMEN Elevhefte for skoleåret 2013-2014 Telefon til skolen: 38 33 06 00 Telefon til tilsyn/nattevakt: 90 60 99 55 Skolens hjemmeside: www.kvs.no Skolens e-plattform: https://fronter.com/kvs E-post:

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag.

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. Vi håper håndboken vil være til nytte. Finner du det du lurer på i denne, før du spør noen andre, sparer

Detaljer

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE www.kragero.vgs.no Elevhåndbok skoleåret 2007 2008 KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE Frydensborgveien 9 11, 3770 Kragerø Telefon 35 98 52 00 Telefax 35 98 02 55 Velkommen til Kragerø

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert august 2014. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Skolehefte 2013/2014

Skolehefte 2013/2014 Skolehefte 2013/2014 Innholdsfortegnelse REKTOR ØNSKER VELKOMMEN... 4 SKOLERUTE 2013/2014... 5 SKOLENS PERSONALE... 6 Leiargruppa:... 6 Språk-, samfunn- og økonomi fag:... 6 Realfag:... 6 Idrettsfag:...

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert høsten 2010. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.HJEMMEL...3 2.VIRKEOMRÅDE...3

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS ADRESSE OG TELEFONER. Frogn videregående skole Holtbråtveien 51, 1440 Drøbak www.frogn.vgs.no

INNHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS ADRESSE OG TELEFONER. Frogn videregående skole Holtbråtveien 51, 1440 Drøbak www.frogn.vgs.no Skoleåret 2009/2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Rektor har ordet...3 Skolens undervisningstilbud og klasser...4 Skolens IKT-løsning...5 Personalet...6 Undervisningspersonalet...8 Kontaktlærere og ansvarlige i

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert høsten 2011. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer

Velkommen til KVS-BYGLAND

Velkommen til KVS-BYGLAND Velkommen til KVS-BYGLAND Elevhefte skoleåret 2013/2014. Innhold: Dagsrytme s. 2 Oversikt over personalet s. 3 Skolerute s. 3 Skolereglement s. 5 Internatreglement s. 8 Branninstruks s. 11 Styring av skolen

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer