VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING"

Transkript

1 Årsmelding 2007

2 INNHOLD: Jon Lykke til minne Årsmelding fra leder Informasjon om årsmøtet Valgkomiteens forslag Årsmelding fra elveutvalget Fiskekortpriser 2008 Årsmelding fra klekkeriet Årsmelding fra storviltutvalget Årsmelding fra leirdueutvalget Årsmelding fra jaktutvalget Jaktkort på Tverråsjøan Årsmelding fra studieutvalget Årsmelding fra fiskeutvalget Regnskap Budsjett Eiendeler Terminliste Viktige datoer Utleie av Tverråsjøhytta i påsken Perioder/Priser: Periode 1 : Fra fredag før palmehelga til onsdag før skjærtorsdag kl Pris kr. 1000,- + kr. 50,- for hver hund. Periode 2 : Fra onsdag før skjærtorsdag kl til og med 2. påskedag Pris kr. 1500,- + kr. 50 for hver hund. Søknad sendes Dagfinn Hynne innen 8. mars NB: Leiebeløpet betales innen 15. mars Gjør oppmerksom på at hytta leies ut i den tilstand den vanligvis befinner seg i.

3 Årsmelding 2007 Verdal Jeger- og Fiskerforening Forsidefoto: Vetle Eidem Woll (3) synes det er fint å være medlem av fiskeklubben i NJFF. I august fikk han ei ny Teleskop meitestang. (Foto Odd Arnfinn Pedersen) Lite bilde: Mange jenter deltok på skytekvelden i Tromsdalen i september. Her får Grethe Risan (t.v.) og Anne Berit Østraat nyttig instruksjon i skyting på leirduer av instruktør Håkon Mjømen. (Foto Odd Arnfinn Pedersen) Lite bilde: Dagfinn Hynne og Erling Nilsen - fisketur i Tverråsjøan (Foto Terje Vik) Lite bilde: Rådyrjakt, Johan Trætli, Bella, Jan Balgård og Rune Haug (Foto Terje Vik)

4 Jon Lykke til minne En av de første dagene i februar fikk vi budskapet om at Jon Lykke hadde gått bort, 72 år gammel. Jon var en aktiv friluftsmann helt fram til sent i fjor høst, da han ble rammet av sykdom. Etter en operasjon først i desember, ble han stadig svakere. Han døde i sitt hjem på Nordbergshaugen 1.februar Jon Lykke har viet store deler av sitt liv til jakt, fiske og friluftsliv. Gjennom disponentjobben i Værdalsbruket har han gjort mye for Verdal jeger- og fiskerforening (VJFF). Her kan vi spesielt nevne arbeidet med å få avsatt grunn i Tromsdalen. Lykke var en av ildsjelene i arbeidet med elgbanen. I 1980 ble han valgt inn i et tre-mannsutvalg, og etter fire år sto banen ferdig. Elgbanen i Tromsdalen er en av landets mest moderne elgskytebaner. Vi kan også takke Jon Lykke for alt som er gjort for småviltjakta i Verdal kommune. Det er ikke få kvadratmeter terreng som leies ut til jakt hvert år. Lykke har også hatt sentrale verv i styret i VJFF. Han hadde dessuten mye kontakt med Norges jeger- og fiskerforbund sentralt. Vi vil også minnes Lykke som en engasjert og flink skribent. I 1968 ga han ut boka Elg og elgjakt i Norge sammen med Per Hole. I år 2000 ble Jon Lykke utnevnt som æresmedlem i Det Norske Skogselskap, og i mai 2004 ble han utnevnt til æresmedlem i Verdal jeger- og fiskerforening. Våre tanker går til Randi og resten av familien som har mistet en av sine aller kjæreste. Vi lyser fred over Jon Lykkes gode minne. Styret i Verdal jeger- og fiskerforening Johan Trætli 2

5 3

6 ÅRSMELDING FRA LEDER Et nytt år er forsvunnet å det har vert et meget bra år for Verdal J.F.F., det mest gledelige er at det endelig har lykkes og få i gang aktiviteter som er rettet direkte mot kvinner og det kan vi takke Anita Verås for. Hunn tok utfordringen på sterk arm og har allerede gjennomført flere vellykkede arrangement,med gode tilbakemeldinger. Den største utfordringen i det kommende år er uten tvil situasjonen for laksen i våre elver, vi må uten tvil venne oss til nye måter og fiske på og at rettighetshavere, myndigheter og fiskere kan samarbeide om løsninger som er til det gode for fisken. Ellers har foreningen fungert meget godt og med den innsatsen alle viser er jeg sikker på at det vil fortsette i det nye året. Jeg vill også benytte anledningen til å ønske alle et godt jakt og fiskeår. MVH. Johan Trætli Hovedstyret har i 2007 hatt denne sammensetningen: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Elveutvalget Storvilt Johan Trætli Terje Vik Gunnar Sagmo Terje Vik Terje Vik, leder Toralf Hjelde, leder Jonny Hallem, nestleder 4 Leirdue Jaktutvalget Fiskeutvalget Studieutvalget Håkon Mjømen, leder Arild Stenberg, nestleder Dagfinn Hynne, leder Jonny Nilsen, nestleder Odd Arnfinn Pedersen, leder Ketil Balgård, nestleder Johan Trætli, leder

7 REPRESENTASJON Verdal Jeger- og Fiskerforening har vært representert på en rekke møter, kurs og tilstelninger. Fagrådet for Verdalselva: Terje Vik ANTALL MEDLEMMER Medlemstallet er pr på 619 medlemmer. Det er pr hele 122 som ikke har betalt sitt medlemsskap. MEDLEMSOVERSIKT Antall Betalt Ikke betalt 1. Hovedmedlem m/tidsskrift Barne-/Ungdomsmedl. m/tidsskrift Barne-/Ungdomsmedl. u/tidsskrift Pensj./Uføremedl. m/tidsskrift Familiemedlem u/tidsskrift Sidemedlem u/tidsskrift Æresmedlem Totalt

8 ÅRSMØTE Årsmøtet vil bli holdt på klubbhuset Tromsdalen TORSDAG 13. MARS KL Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og sekretær 3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 4. Godkjenning av årsmelding 5. Regnskap 6. Innkomne forslag 7. Faste saker som årsmøtet skal behandle 8, Budsjett Valg Innkomne saker: Ingen Faste saker: Styret foreslår følgende: 1. Medlemskontingent Uendret 2. Styrehonorar Uendret 3. Utsending til fylkesårsmøtet 2 stk. 6

9 ÅRSMØTE Valgkomiteens forslag 2007 Leder Johan Trætli Gjenvalg Nestleder Terje Vik Gjenvalg Kasserer Gunnar Sagmo Gjenvalg Sekretær Terje Vik Gjenvalg Elveutv. Terje Vik 1 år Kenneth Arntzen 1 år Jan Balgård Ikke på valg Magne Kalvø Ikke på valg Odd Høgli Ikke på valg Jomar Venn Ikke på valg Harald Martinussen Ikke på valg Odin Granheim Gjenvalg Torgeir Røstad Gjenvalg Frode Kjønstad Gjenvalg John Olav Larsen Gjenvalg Vegard Woll Gjenvalg Jan Erik Haga Gjenvalg Eskil Røkke Ut De fleste blir oppsatt på oppsynsrunder. Storvutv. Sigvald Heggås Ikke på valg Jonny Hallem Ikke på valg Ola Sølvberg Ikke på valg Harald Arnøy Ikke på valg Rune M. Haug Ikke på valg Robert Fjerdingen Ikke på valg Rune Sørholt Gjenvalg Mathias Fossland Gjenvalg Toralf Hjelde Gjenvalg Svein Ove Kulsli Gjenvalg Arne Haugskott Gjenvalg Tore Aarstad Gjenvalg Fiskeutv. Anbjørn Austmo Gjenvalg Knut Lyngstad Gjenvalg Odd Arnfinn PedersenIkke på valg Arnstein Heggdal Ikke på valg Kjetil Balgaard Ikke på valg Leirdueutv. Odd I. Bratli Ikke på valg Ketil Helden Ikke på valg Otte Høgli Ikke på valg Einar K. Indahl Ikke på valg Trond Kolstad Ikke på valg Arild Stenberg Ikke på valg Rune Berntsen Ikke på valg Eva Heggdal Ikke på valg Robert Helmo Gjenvalg Håkon Mjømen Gjenvalg Johnny Ekseth Gjenvalg Mats Skavhaug Gjenvalg Kvinneutv. Anita Verås Ikke på valg Hilde Dahle Ikke på valg Studieleder Johan Trætli Ikke på valg Revisor Ditlev Arntzen Gjenvalg Olav Buran Ikke på valg Jaktutv. Arnfinn Aunøien Gjenvalg Jonny Nilssen Gjenvalg Einar K. Indahl Gjenvalg Dagfinn Hynne Ikke på valg Geir Ove Lerfald Ikke på valg Per Olav Helden Ikke på valg Erling Nilssen Ikke på valg 7

10 ÅRSMELDING FRA ELVEUTVALGET Sammensetningen av utvalget har vært følgende: Terje Vik John Olav Larsen Vegard Voll Trond Sørhus Kenneth Arntzen Frode Kjønstad Magne Kalvø Odd Høgli Torgeir Røstad Jan Balgaard Jomar Venn Harald Martinussen (kortregnskap/lager). Odin Granheim Jan Erik Haga Eskil Røkke formann og klekkeriansvarlig Nestformann sekretær utvalgsmedlem fangst og rapporteringsansvarlig. nestformann og ungdomskontakt. oppsynsleder. drift Selægg/Landfald, kort og desinfisering. desinfisering. klekkeri. rydding. kasserer, kortsalg, gapahuker Elveguide, annonser. Skilting Fagansvarlig Fiskesesongen 2007 startet godt med mange fine og store fangster de første 2-3 døgnene. Senere ble det veldig stille, og smålaksen glimret med sitt fravær. Fra midten av juli og ut sesongen var vannstanden laber og vi fikk lite og ingen oppsig av ny fisk på elva. Dette resulterte i at elveeierlaga la ned forbud mot markfiske og påbud om utslipp av all hunnfisk far 1. august og ut sesongen. VJFF var ikke enig i måten dette ble innført på, men det var lite vi fikk gjort noe med. For sesongen 2006 mistet VJFF nesten hele Helgåa til private aktører. For sesongen 2007 ble det skrevet en ny kontrakt med Verdalsbruket/Helgåa elveeierlag. Dette gjorde at VJFF disponerte store deler av Helgåa i store deler av sesongen. Likevel fikk vi ikke vannføring eller innsig av laks som forventet og fangstene uteble. Det ble igjen gjennomført et medlemsmøte våren 07, like før fiskestart. Oppmøtet var brukbart, selv om diskusjonen aldri tok helt av. 8

11 Det ble informert om nye kvoter og fiskeregler, samt om valdsituasjonen og avtalen med Verdalsbruket. VJFF utførte desinfisering av fiskeutstyr på campen på Selægg, samt at vi hadde campingvogn ( Selægg ), og hytte ( Landfald ) til utleie for fiskere. Det ble ikke gjennomført tradisjonelt stamfiske i Verdalsvassdraget etter denne sesongen. Fisk ble hentet i laksetrappa i Granfossen, og det ble tatt opp noe sjøørret fra bekker. Dette står nå i klekkeriet, men resultatet er i skrivende stund ukjent. Høsten 2007 ble det gjennomført telling av gytende laks og sjøørret i elva av eksternt firma engasjert av fylkesmannen og elveeierlaga. De konkluderer med at det er for lite gytelaks/ørret i elva til å opprettholde bestanden. Derfor ser vi for oss at det vil bli strenger restriksjoner for kommende 5 årsperiode i elva. VJFF sender inn forslag til nye regler til fylkesmannen. Elveutvalget i VJFF har i 2007 gjennomført 7 utvalgsmøter og ett medlemsmøte. Videre har vi deltatt på møter i regi av elveeierlaga og fylkesmann samt fagrådmøter. Fra desember 2007 er VJFF faste møtedeltagere i fagrådsmøtene. Utvalget var meget spent på resultatet av kortsalget denne sesongen pga av økte kostnader, og lite vannføring i elva. Forhåndssalget av fiskekort var likevel såpass bra at vi kom ut godt etter forholdene. Se ellers regnskapet. For elveutvalget John Olav Larsen (Nestformann i elveutvalget) 9

12 FOR VJFF SINE SONER GJELDER FØLGENDE TALL DE SISTE 5 SESONGER 2006 Ant.: Kg Laks<3kg ,4 Laks 3-7kg Laks>7kg Sjøørret ,9 Totalt Ant.: 2005 Kg Ant.: 2003 Kg Ant.: Kg Ant.: Kg GLADE LAKSER: Fem glade lakser på Breding fredag 1. juni morgen. F.v. Jan Erik Haga, Odin Granheim, Gunnar Sagmo, Roar Fanum og Ivar Lund. Sittende helt til høyre Evald Kristian Kvernmo. 10

13 NYTT NORSK KVALITETS- HUNDEFÒR FRA FELLESKJØPET Komplett sortiment: Labb Vekst: Til valper og unghunder Labb Aktiv: Til voksne hunder med normal aktivitet. Labb Aktiv Pluss: Til aktive og arbeidende hunder. Labb VåtfÒr: Til hunder som trenger ekstra energitilførsel, er matleie eller småspiste. Labb Honnør: Lavt aktivitetsnivå. Eldre hunder. SIKKERHETSSKAP FOR SIKKER OPP- BEVARING Innelåste skytevåpen, sikret mot utilsiktet bruk og tyveri. Verdal Tlf Stort utvalg av JAKT- OG FISKEUTSTYR G-Sport Verdal Amfisenteret, 7650 Verdal Tlf

14 ÅRSMELDING FRA KVINNEUTVALGET Kvinnekontakt for 2007 har vært Anita Verås med god hjelp av Hilde Dahle, Annbjørn Austmo og Johan Trætli. Torsdag 6 september ble det arrangert skytekveld for damer / jenter oppi Tromsdal skyteanlegg. Leirduebane og elgbanen ble brukt. De faste personer på de forskjellige baner stilte opp som instruktører / veiledere, samt at det ble servert kaffe og vafler. Det kom ca 25 damer / jenter som viste stor interesse for skyting og jakt. Blodsporkurs som var forbeholdt for damer / jenter ble arrangert og17. september, vi var 6 damer / jenter og 2 menn med hunder. Annbjørn og Arild var instruktører. Rådyrjakt for damer 1. desember. Det var 12 påmeldte damer til jakten, men fikk 3 avbestillinger, så vi ble 9 damer. Alle møtte opp i skytterhuset kl 0830, der det ble servert kaffe. Johan gikk over våpen og ammunisjon og hadde en kort innføring om sikkerhet og human jakt. Vi delte oss i to lag. Annbjørn Austmo med 5 instruktører tok med seg 4 damer og hund. Rolf Bjørken med 5 instruktører tok med seg 5 damer og hund. Jakta foregikk på to sider av veien oppe i Tromsdalen. Etter den første økta, tok vi felles matpause med bålbrenning og jakthistorier (mye skryt tror jeg).. Den andre økta omplasserte vi postene og startet med ny giv. Alle fikk oppleve los fra hundene, noen så rådyr og noen hadde mulighet til å skyte rådyr, og det ble til slutt felt et rådyr. Vi hadde en flott dag med spennende loser, trivelige folk og pent vær (selv om det blåste litt mye). Mat & Vin for damer / jenter ble arrangert etter jaktdagen 1. desember oppi skytterhuset. Oppmøte kl 1700, der kokken Tor Hynne tok imot oss, og satte oss i gang med matlaging. Senere på kvelden, kom instruktørene til hjemmelaget viltmat. Annbjørn Austmo holt foredrag om slakting og behandling av vilt, samt anbefalinger angående valg av vin til forskjellige viltretter. Etter de forskjellige aktivitetene som har vært i høst, har vi fått god kontakt med damer / jenter jegere som også har blitt medlem i VJFF. Anita Verås 12

15 Leder for Kvinneutvalget Anita Verås, med favoritthunden sin, bassetten Doffen. 13

16 ÅRSMELDING FRA STORVILTUTVALGET Utvalget har i 2007 bestått av følgende: Toralf Hjelde formann, Jonny Hallem nestformann, Ola Sølvberg, Sigvald Heggås, Mathias Fossland, Rune Sørholt, Svein Ove Kulsli, Rune Morten Haug, Harald Arnøy, Arne Haugskott, Tore Aarstad og Robert Fjerdingen. Storviltutvalget har lagt bak seg et år med betydelig aktivitet. I tillegg til medlemmene i utvalget har en gruppe på ca. 20 personer vært til stor hjelp for å kunne avvikle dugnader, arrangementer, stevner etc. Ikke bare har våre medlemmer / skyttere gjennomført et år med økt aktivitet som drivere og arrangører ved elgbanen i Tromsdalen, men presterte også tidenes beste laginnsats på NM i elgbaneskyting i Hattfjelldal. Aktiviteter: - Luftgeværskytinga er fortsatt en populær innomhusaktivitet personer møtes hver mandag kl på Vinne Skole. Starter hvert år i november og varer fram til påske. - Jaktfeltskytinga blir stadig mere interessant for flere. Treninga er lagt til lørdager i februar/mars. Jaktfeltskytinga er utfordrende for utvalget i og med at vi har fire stevner i løpet av en måneds tid, fra 18/2 18/3. God trening som arrangør til sesongen starter for fullt på elgbanen. - Elgbanen i Tromsdalen har befestet sin posisjon som en attraktiv møte plass for jaktskyttere i distriktet, både når det gjelder miljø/trivsel, teknisk kvalitet, kapasitet på travle kvelder og gjennomføring av stevner. Treningsaktivitet på banen fra 24/4 18/9, ferie i ukene Totalt 20 treningskvelder er gjennomført med til sammens 1028 skyttere. 253 jegere avla storviltprøven og vi har solgt 89 års kort. Salget av årskort vil være en prioritert oppgave i tiden fram over, i og med at det fører med seg (betinger) medlemskap i VJFF. Det meste av utfordringer og oppgaver når det gjelder drift, utvikling og vedlikehold er knyttet til elgbanen. Vi ser klart og tydelig at inn 14

17 skytingskapasiteten til tider er alt for liten. Dette har vi tatt høyde for i forslaget til investeringsplanen for I tillegg til nødvendige påkostinger på øvrige standplass ønsker vi å bruke et betydelig beløp på dette. Det er også gjennomført dugnadsøkter ved anlegget, for det meste vedlikehold/ flytting av voller, rydding av gras og annen vegetasjon, rensking av grøfter, etablering av veg bom etc. - Lokale, regionale og nasjonale stevner. Vi har arrangert og vært med på et betydelig antall stevner. I egen regi (bl.a. 1 lørdag og 7 søndager) kan nevnes: 4 jaktfeltstevner, Vårelgen, Tromsdalselgen, VM elg, J&F cupen, St.Hans skyting, FM, N-T karusell, VM elglag. I tillegg kommer årscupen og mannskap på skytekveld for kvinnegruppa. Resultater fra noen lokale og nasjonale stevner: VM for elglag samlet hele 18 lag og 104 skyttere. De 5 beste laga hadde alle 80 treff på sine 4 beste skyttere. Resultater fra NM elg i Hattfjelldal: Klasse D1: Robert Stornes nr.8. D2: Jan E. Stornes nr: 9. E2: Sigvald Heggås nr. 1. JC: Gunnar Hermann nr. 2. B: Svein Ove Kulsli nr. 3. A: Rune Sørholt nr. 2. Bjørn R. Malvik nr. 3. Toralf Hjelde nr. 7. Lagskyting: nr.1. Verdal JFF1, Rune Sørholt, Bjørn R. Malvik, Mathias Fossland 293 p. Gullvinnere! Verdal JFF vant gull i lag-nm i elgskyting. F.v. Rune Sørholt, Mathias Fossland, Bjørn R. Malvik 15

18 - Øvrige aktiviteter / saker. Fra Organisasjonsavdelingen i NJFF er det kommet tilbud om økonomisk støtte til barne- og ungdomsaktiviteter i Utvalget ved formannen har laget et forslag til aktivitetsplan som skal gjennomføres 10 tirsdager fra 6/5-8/7 i timen fra før ordinær treningskveld starter. Dette vil kreve ekstra resurser av oss, men vi vil gjerne prøve. Utvalget vil også rette en takk til våre sponsorer: Grande- Verdalskalk- Trones Bruk- Jakt & Friluft. Også i sommer ble det arrangert hyggekveld utenfor klubbhuset i Tromsdalen. Bra oppmøte og livåt kveld. Utvalget er fornøyd med året Våre medlemmer har stor interesse og entusiasme for det som kreves av oss og vi ser fram til et nytt år med ytterligere framgang og utvikling. For Storviltutvalget Robert Fjerdingen Sekretær. 9 damer deltok på rådyrjakten 1. desember, sammen med 10 instruktører og 2 hunder. Dagen ble avsluttet med mat og vin i klubbhuset. 16

19 17

20 ÅRSMELDING FRA LEIRDUEUTVALGET Leirdueutvalget bestod av: Leder: Håkon Mjømen, nestleder: Arild Stenberg, sekretær: Odd I. Bratli. Øvrige: Kjetil Helden, Otte Høgli, Einar K. Indal, Trond Koldstad, Mats Skavhaug, Robert Helmo, Eva Hegdal, Rune Berntsen og Johnny Ekseth. 18 Vi startet årets skyting på trapbanen i begynnelsen av mai. Vi hadde kun skyting på tirsdager fram til fellesferien startet. Dette på grunn av at det i fjor var svært få som skjøt på torsdager før fellesferien. Etter et opphold i ferien startet vi på med tirsdager og torsdager i august. Det har vært jevnt bra oppmøte hele sessongen med en topp i august. Vi trodde beholdningen av leirduer og ammunisjon skulle rekke, men vi måtte kjøpe inn noe ekstra skudd og duer på slutten av sessongen. Leirdueutvalget har i år hatt tre møter, og en dugnad i Det er blitt skutt ca skudd dette året. Det har også i år vært en del private bedrifter og foreninger som har leid banen utenom ordinære skytekvelder. Vi arrangerte i år Verdalsmesterskapet i jegertrap i midten av august, det var litt færre deltakere enn i fjor, 14 skyttere totalt. Gledelig å se at det var juniorer og damer med. Robert Helmo ble verdalsmester i år, og Erlend Fredin vant presskytinga. Det har også vært noen skyttere som har deltatt på stevner utenom dette. Robert Helmo er den som har hevdet seg best, han har vært i toppen på flere stevner i Trøndelag. Han gjorde også en hederlig innsats på NM i nordisk jaktskyting på Sørlandet, der han ble nummer 4. Vi håper det blir like mye, og helst mer skyting på banen i 2008! Og vi ønsker Rekruttering! alle skyttere og jegere velkommen også i året som kommer. For leirdueutvalget Håkon Mjømen, Leder.

21 ÅRSMELDING FRA JAKTUTVALGET Jaktutvalget har i 2007 bestått av følgende personer: Dagfinn Hynne (leder), Johnny Nilssen (nestleder), Per Olav Helden (referent), Arnfinn Aunøien, Einar K. Indahl, Erling Nilssen og Geir Ove Lerfald (ny) Tre ordinære styremøter har vi gjennomført, men mange saker er blitt kommunisert pr. mail og tlf. for de pågående planer og aktiviteter. Dugnadsarbeid og innvesteringer på hytta dette året er ny flott terrasse på østsiden av inngangen samt utvidelse av den gamle på vestsiden. Utemøbel (benk/bord) ble innkjøpt og oppkjørt før vinter snøen ble borte, denne ble også beiset. Bufe-testing: Årets testing av jakthunder ble fordelt på totalt 5 kvelder. Vi måtte avlyse to kvelder på grunn av sterk varme, men alle fikk likevel testet sine hunder før jakta startet. I år som tidligere år, ble testkveldene fordelt mellom plassene på Stiklestad, hos Magne Hojem og i Ness hos Jens Guddingsmo. Stor takk igjen til begge to Gjentar gjerne budskapet om at: Bufetesting av hund gjelder også for alle typer hunder som slippes løs i utmarka og i fjellet på den tiden sauen er ute på beite, så her må vi oppfordre alle hunde-eiere som ferdes i utmark med sine firbente venner om å ta ansvar og sørge for å teste sine hunder. Jegere på Tverråsjøan (også de fleste andre jaktterreng) må alltid kunne vise frem Bufebevis på sine hunder. Husk at bufebeviset uansett gjelder bare i 2 år. Jaktkort: Det ble totalt solgt 31 kort fordelt på 13 i første periode, 10 i andre og 8 i tredje og ut sesongen. Alle søknader på jaktkort ble innvilget. På grunn av rapportert lite stamfugl også denne sesongen ble salget av jaktkort stanset 1. juli. Dagskvoten ble satt til 3 stk. vilt pr. dag og 12 stk. for hele perioden. 19

22 Jaktrapport: Årets fangstrapport er som vanlig ikke ferdig da innlevering av jakt kortene først er utpå våren og vi viser derfor rapport fra Statistikk for 2007 ble slik: Antall jegere 31 Antall felte ryper 123 Antall felte orrfugl 0 Antall jaktdager 114 Antall felte storfugl 0 Antall felte harer 1 TVERRÅSJØHYTTA KLÆR-SOVEPOSER-ANNET UTSTYR SOM IKKE ER MERKET MÅ FJERNES INNEN 1MAI-08. ELLERS BLIR DET KASTET UNDER DUGNADEN. På vegne av jaktutvalget vil jeg takke alle som har deltatt på våre dugnader i For Jaktutvalget Per Olav Helden Jan Balgård med Ronja og Toya (Foto Terje Vik). 20

23 ICOM F3GS SIKRINGS/JAKT-RADIO ICOM - DEN ORIGINALE ORANSJE SIKRINGSRADIO MEST SOLGT - SUVEREN MARKEDSLEDER SIDEN 1983 Stol på oss MEGET ROBUST OG SOLID - HAR MILITÆRE KRAV MIL - STD 810 C/D/E MEGET VANN - OG STØVAVVISENDE - KRAV IP 54 RADIO TESTET I 5 MIN. MED VANNSPRUT 10L. PR. MIN SAMT 8 TIMER I HVIRVLENDE TALKUMSTØV Ikke la deg lure, det er ICOM merket din radio skal ha! Vekt 355g Meget god batterikapasitet Utgangseffekt 1W og 5W MIL-STD 810 C/D/E Alfanumeriks display IP-54 Automatisk scanniing Låsbart tastatur Batterivarsel ved ca. 10% Velg subtoner selv (stille kanal) VERDAL TEKNOSENTER Håkon Den VII s Alle 8, 7650 Verdal Tlf.: Fax: JAKTKORT på Tverråsjøan Alle innbyggere i Verdal, og med medlemskap i VJFF kan søke på jaktkort. Medlemmer som p.g.a. utdanning el. lignende midlertidig flytter ut fra Verdal kommune, opprettholder retten til jaktkort. Søkere som ikke kommer inn under disse kriterier, kan etter behandling i jaktutvalget, tildeles jaktkort. Søknadsfrist er: Tildeling: Jaktkortene må betales innen 1.07 Kortene selges i tre puljer som starter henholdsvis september september og september. OBS. OBS: Det selges 10 kort i første og andre periode. Jaktkort gjelder som treningskort for hund i perioden til 1.09 og fra jaktslutt til påfølgende år. Det selges i tillegg gjestekort for 3 dager etter 1. oktober. Ved overtegning vil de med dugnad i foreningen ha fortrinnrett. Det er dag og årskvote på terrenget. Ved kjøp av evt. flere kort gir dette uansett ingen rett til å felle flere vilt enn maks årskvote. Innleveringsfrist av kortene er Overtredelse av kvoter og innleveringsfrist medfører utelukkelse påfølgende sesong. Inkludert i jaktkortet er fri bruk av hytta fra og med jaktstart, til og med 23. desember. Søknad om jaktkort sendes Dagfinn Hynne Mov.1, 7650 Verdal eller 21

24 ÅRSMELDING FRA STUDIEUTVALGET Annbjørn Austmo og Johan Trætli (t.h.) viser hvordan man skal flå en elg. Interesserte kursdeltagere følger med i bakgrunnen. Det har i år vært stor oppslutning på våre jegerprøvekurs og de aller fleste greier eksamen på første forsøk. Det som har vert spesielt gledelig i år er at vi har fått til kurs på både rifle og hagle skyting. Håper mange kommer med ønske om kurs ut over våren. MVH. Johan Trætli 22

25 ÅRSMELDING FRA FISKEUTVALGET Styret har bestått av Odd Arnfinn Pedersen Ketil Balgård Annbjørn Austmo Knut Lyngstad Arnstein Heggdal Utvalget har hatt fire møter i Årets tradisjonelle isfiskekonkurranse ble arrangert søndag 18.mars ved utløpet av Figga. Det var drømmeforhold med skyfri himmel og vindstille. Et åttitalls personer storkoste seg på isen denne søndagen. Av de 34 som deltok i konkurransen var 12 heldige og fikk fisk. Johnny Sund gikk av med seieren med tre røyer på til sammen 324 gram. I klassen under 16 år vant Trude Helen Vandvik. Hun fikk også tre fisker som totalt veide 307 gram. Alle som fikk fisk ble premiert. Samtlige barn som møtte opp fikk pølse med brød, samt sjokolade. Dette var sponset av handelsstanden i kommunen. Fiskeutvalget deltok også i år i den landsomfattende sjøørretkonkurransen fra lørdag 21. søndag 22. april. Målet var å kåre Norges beste sjøørretfisker på 22 timer. Base var Breivika på Trones der utvalget hadde nattevakt, med lavvo, bål, kaffe og pølser. Mange koste seg på Leksdalsvannet under den populære isfiskekonkurransen i mars. Det var skyfri himmel og vindstille. 23

26 I alt 13 personer deltok i konkurransen. Mange var med som supportere. Verdal fikk fylkesvinneren både i hovedklassen og i klassen for junior. Torbjørn Berg vant seniorklassen med en sjøørret på 53 centimeter, mens Elias Helberg (14 år) var best blant de under 16. Han fikk en fisk på 36 centimeter. ( Minstemålet er 35). Premiene var fiskeutstyr fra Elbe Normark til en verdi av henholdsvis 5000 og 3000 kroner. NJFF arrangerte kampanjen Fiskesommer 2007 i samarbeid med Mustad og Dagbladet. Fiskeutvalget deltok med familiedag for barn i øvre del av Figga 21.august. Over seksti personer møtte opp denne fine sommerkvelden, og 21 barn ble innmeldt i Fiskeklubben. Alle barna fikk med seg ei ny teleskop meitestang, samt en boks med mark hjem. Det var også diverse premier til samtlige unger og servering til alle. Kaffe, varme pølser med brød og brus gikk unna som varmt hvetebrød. Populært arrangement. I midten av juli hadde utvalget ansvaret for tømming av ørekyterusene i Risvatnet. Totalt for 2007 ble det tatt opp gram ørekyte. For fiskeutvalget Odd Arnfinn Pedersen Johan Trætli (t.v.), Annbjørn Austmo og Arnstein Heggdal tester ny ovn i lavvoen under sjø-ørretkonkurransen på Trones i april. 24

27 Maintenance Adult vedlikeholdsfôr - 12% fett/ 21% protein. Utsalgspris til medlem: 370,- Professional Formula høyenergifôr - 20% fett/ 30% protein. Utsalgspris til medlem: 400,- Super Premium Formula Puppy valpefôr - 17% fett/ 27% protein. Utsalgspris til medlem: 390,- Alle sekker: 22,7 NJFF har inngått samarbeid med Porthos Trading, og selger Sportsmans Pride hundefòr til medlemspris! PORTHOS TRADING I forhold til veiledende pris på fôret Sportsman's Pride, kan du som jakthund-eier spare en tusenlapp i fôrkostnader pr hund, og enda mer i forhold til konkurrerende fôrmerker! Avtalen gir dessuten inntekter til din lokalforening; penger som kommer deg som medlem til gode! Og ikke nok med det: For hver fôrsekk som omsettes gjennom avtalen, avsetter Porthos Trading 5 kroner til sponsing av jakthundtiltak i NJFF-regi. Kontaktperson/salg for Verdal JFF Svein Ove Kulsli Tlf: Treskosvingen 10 Mail: eller 7650 Verdal 25

28 REGNSKAP 2007 Utvalg Inntekter Utgifter Resultat 07 Elveutalget , , ,40 Storviltutvalget , , ,50 Leirdueutvalget , , ,50 Skuddpremie , ,00 0 Fiskeutvalget , , ,00 Studieutvalget , , ,00 Klekkeriet 0, , ,16 Jakt/hytte , , ,88 Klubbhus 1 000, , ,08 Administrasjon , , ,51 Salg hundefor , ,00 0,00 Sum , , ,55 Balanse pr Sparebank 1 drift ,73 Påløpne kostnader ,03 Sparebank 1 høyr ,47 Forsk. NJFF ,00 Sparebank 1 elv 0,00 Annen korts. gjeld ,00 Coop Innntrøndelag 1.502,83 Egenkapital 1/ ,45 Behold. skudd/duer ,00 Resultat ,55 Behold. jakker 7.850,00 Egenkapital 31/ ,00 Totale eiendeler ,03 Tot. gjeld og egenk ,03 Revisjonsrapport for regnskap i Verdal Jeger- og Fiskeforening for 2007 Vi har for 2007 foretatt en kontroll av tilfeldig utvalgte bilag med hensyn til utbetaling til rett firma/person med korrekt beløp. Vi har ingen merknader basert på den utførte kontrollen. Verdal 14/ Gunnar Sagmo Olav Buran Ditlev Arnzen kasserer revisor revisor 26

29 BUDSJETT 2008 INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT Elveutvalget Storviltutvalget Leirdueutvalget Skuddpremie Fiskeutvalget Studieutvalget Ungdomsutvalg Klekkeri Jakt/Tverråsjøhytta Klubbhus Administrasjon Salg Hundefor SUM

30 EIENDELER Her er de viktigste av foreningens eiendeler, pr STUDIEUTVALGET Hagle Lavo ADMINISTRASJON Datautstyr - 1 PC Kopimaskin KLEKKERIET Bygning Inventar TVERRÅSJØHYTTA Bygning Inventar KLUBBHUS Bygning Inventar Pumpehus Inventar pumpehus Kiosk/strøminntak ELGBANE STANDPLASS Bygning Styreutstyr Hus løperelg Lager elgbane/skivebu Elektroniske skiver

Årsmelding 2011. Verdal Jeger- og Fiskeforening. Verdal Jeger- og Fiskerforening - 1 -

Årsmelding 2011. Verdal Jeger- og Fiskeforening. Verdal Jeger- og Fiskerforening - 1 - Årsmelding 2011 Verdal Jeger og Fiskeforening Forsidefoto: Stort bilde:stian Buran med sin første rype oppi Tverråsjøan Lite bilde venstre: Jakthelg for damer, bilde fra et av 6 jaktlag. Fra venstre: Trude

Detaljer

Årsmelding 2012. Verdal Jeger- og Fiskeforening. Verdal Jeger- og Fiskerforening

Årsmelding 2012. Verdal Jeger- og Fiskeforening. Verdal Jeger- og Fiskerforening Årsmelding 2012 Verdal Jeger- og Fiskeforening 1 Årsmelding fra Leder Kjære jakt og fiskevenner og andre brukere av naturen. Et nytt jakt og fisker år er passert og det er tid for litt oppsummering. Laksefisket

Detaljer

Årsmelding 2010 VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING

Årsmelding 2010 VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING Årsmelding 2010 VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING Innhold Årsmelding fra Leder... - 2 - Hovedstyret har i 2010 hatt denne sammensetningen:... - 4 - Årsmøte... Innholdsfortegnelse - 5 - Valgkomiteens forslag

Detaljer

Årsmelding 2013. Verdal Jeger- og Fiskeforening

Årsmelding 2013. Verdal Jeger- og Fiskeforening Årsmelding 2013 Verdal Jeger- og Fiskeforening Innhold: ÅrsmeldingfraLeder Hovedstyret2013 Årsmøte Valgkomiteensforslag2014 ÅrsmeldingfraElveutvalget ÅrsmeldingfraStudieutvalget ÅrsmeldingfraKvinneutvalget

Detaljer

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby:

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: Bjerke jeger- og fiskerforening Postboks 2, 2032 Maura Organisasjonsnr: 985 436 517 www.njff.no/bjerke Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: - Disponerer nær 100.000 dekar lett tilgjengelig jakt terreng.

Detaljer

Årsmelding 2014. Verdal Jeger- og Fiskeforening

Årsmelding 2014. Verdal Jeger- og Fiskeforening Årsmelding 2014 Verdal Jeger- og Fiskeforening Innhold: Årsmelding fra Leder Hovedstyret 2014 Årsmøte Valgkomiteens forslag 2015 Årsmelding fra Elveutvalget Årsmelding fra Studieutvalget Årsmelding fra

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Side 1 av 5

ÅRSMELDING 2014. Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2014 Side 1 av 5 Innleiing Organisasjon: Det er som tidlegare år lagt ned mykje dugnadsarbeid i foreninga. Styret har hatt 7 medlemer og to varamedlemmer. Det har sidan årsmøte i 2014 blitt

Detaljer

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG Innhold: Instruks for banen Styret i laget 2015 Terminliste 2015 Hjelpemannskaper oppskyting og storviltprøve Hjelpemannskaper jaktfelt Priser Diverse BANEINSTRUKS 1 Skytebanen

Detaljer

DINE. Norges Jeger- og Fiskerforbund

DINE. Norges Jeger- og Fiskerforbund DINE medlemsfordeler Norges Jeger- og Fiskerforbund 1 Norges Jeger- og Fiskerforbund representerer over 120.000 jegere og fiskere. Dette betyr at vi på vegne av deg kan framforhandle sentrale fordeler

Detaljer

Gjerstad Jeger og Fiskerforening

Gjerstad Jeger og Fiskerforening Gjerstad Jeger og Fiskerforening Årsmelding Gjerstad Jeger og Fiskerforening 2015 Styrets sammensetning: Styreleder Per J Eskeland Nestleder Tom Jacobsen Kasserer Astrid Haugen Gustavson Sekretær Jon Hirsti

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsberetning for UJFF 2014 13. mars 2015 95 driftsår

Årsberetning for UJFF 2014 13. mars 2015 95 driftsår Årsberetning for UJFF 2014 13. mars 2015 95 driftsår Styret har bestått av følgende Formann: Bjørn Breen Nestformann: Kjell Disenbroen Kasserer: Hans Jørgen Lien Sekretær: Ulv Skafle Styremedlem: Bjarne

Detaljer

Årsberetning 2012 Handlingsplan 2013 Styrets Årsberetning 2012 Styret har i 2012 bestått av: Pål Søbye/ Per Ivar Gundersen Anders Olaussen Line Johansen Odd Erling Andreassen Harald Larsen Anders Wear/

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Årsmøte SHJFF 2014. Fuglemyr 27. mars 2014 VELKOMMEN!

Årsmøte SHJFF 2014. Fuglemyr 27. mars 2014 VELKOMMEN! VELKOMMEN! DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokoll og valgliste 3. Styrets årsmelding 4. Utvalgenes årsrapporter 5.

Detaljer

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Til medlemmene av Ytre Hamarøy Grunneierlag SA Innkalling til ordinært årsmøte. Styret i Ytre Hamarøy Grunneierlag innkaller med dette til ordinært årsmøte i Grunneierlaget,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Vadsø Jeger- og Fiskerforening. Stiftet den 11. november 1948. Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

VEDTEKTER FOR. Vadsø Jeger- og Fiskerforening. Stiftet den 11. november 1948. Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 VEDTEKTER FOR Vadsø Jeger- og Fiskerforening Stiftet den 11. november 1948 Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte den 16. februar 1973 og revidert i vedtak på ordinært

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 10.03.2014

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 10.03.2014 Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 10.03.2014 Innkalling Epost fra Birger Bjørnebekk, 7. mars 2014: "Møte med styret, jaktutvalg, fiskeutvalg og hyttekomité Det blir kort frist, men vi prøver med et

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte Mandag 16.02.15 kl. 1900 Hadeland Gjestegård ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før

Detaljer

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmøte Gann Skytterlag 14.10.2009 Saksliste 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll 5. Styrets årsberetning

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

Nummer 2 2016 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org

Nummer 2 2016 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org Returadresse: Ådal JFF Pb 12 3525 HALLINGBY Nummer 2 2016 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv Ådal jeger og fiskeforening Ådal jeger og

Detaljer

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell.

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Møtet satt kl 11.00. Sak 1: Konstituering av møtet: Godkjenning av fullmakter ingen. Godkjenning av innkalling godkjent. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

TERMINLISTE 2015-2016

TERMINLISTE 2015-2016 TERMINLISTE 2015-2016 40 Vår skytebane og klubbhus ligger på Bjønnmyra. Vi har 15 m og utendørs 100 meter og 200 meter. Samtlige baner har moderne elektroniske skiver. mandag tors andre mandag og 1600-2100

Detaljer

DINE MEDLEMS- FORDELER

DINE MEDLEMS- FORDELER DINE MEDLEMS- FORDELER Norges Jeger- og Fiskerforbund Norges Jeger- og Fiskerforbund representerer over 120.000 jegere og fiskere. Dette betyr at vi på vegne av deg kan framforhandle sentrale fordeler

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016 Årsmøtet avholdes på Osbakken torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av to til å undertegne protokollen

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

NEIDEN CLASSIC 2010 I ORD OG BILDER

NEIDEN CLASSIC 2010 I ORD OG BILDER NEIDEN CLASSIC 2010 I ORD OG BILDER Neiden Classic 2010 ble en ubetinget suksess til tross for en allerede fulltegnet terminliste og fellesferie. Foruten de faste skytterne fra Finnmark deltok det skyttere

Detaljer

Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars

Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars www.enebakkjff.no Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no Velkommen til Enebakk! Det er veldig hyggelig å kunne ønske besøkende fra hele landet velkommen til oss. Enebakk

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen, Odd Arne Haugen, Johan Kvernland, Stig Elden, Johan Søreng og Harald Nilsen

Detaljer

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 Følgende personer har i perioden innehatt verv: Styret Valgt: På valg: Formann (1 år) : Jan Fredriksen 2013 2014 Nestformann (2

Detaljer

Tidspunkt: Fredag 25.Januar 2007 kl.19:00 (ferdig 19:40 med selve årsmøtet) Sted: Blåbærmyra Idrettspark Tilstede: 8stk

Tidspunkt: Fredag 25.Januar 2007 kl.19:00 (ferdig 19:40 med selve årsmøtet) Sted: Blåbærmyra Idrettspark Tilstede: 8stk Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Sagbråtenfeltet, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: 95858778 Org.nr.883 852 532, Web: www.vfkm.no, Email: post06@vfkm.no Årsmøte i Valdres Flyklubb (Modellgruppa)

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Jaktutvalget. Det har vært 26 skyte kvelder for storviltprøven og 577 personer har tatt skyteprøven. Beretningen enst. godkjent.

Jaktutvalget. Det har vært 26 skyte kvelder for storviltprøven og 577 personer har tatt skyteprøven. Beretningen enst. godkjent. Referat fra årsmøte i Eidanger Jeger og Fiskelag 27/1-12. Leder Hans Kristian Halvorsen ønsket velkommen til årsmøtet, og refererte dagsorden.: 1. Valg av dirigent og refent for møte. 2. Årsmeldinger 3.

Detaljer

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 Selbu Skytterlag Styret i Selbu Skytterlag består av: Leder Kasserer Styremedlemmer: Fra ungdomsutvalget Ola Bjerkenås Bengt Ødegård Mikal Langseth Bernt Evjen Alf Magne

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Til: Sverre Benum, Thomas Austad, Bjørnar Svendsen og Einar Hansen SAK 1/2013. GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTETE 6.

Til: Sverre Benum, Thomas Austad, Bjørnar Svendsen og Einar Hansen SAK 1/2013. GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTETE 6. SOLTINDDALEN SAMEIE Dåfjord 9130 HANSNES Til: Sverre Benum, Thomas Austad, Bjørnar Svendsen og Einar Hansen INNKALLING TIL STYREMØTE I SOLTINDDALEN SAMEIE STED: Turistveien 94, 9020 Tromsdalen DATO: Lørdag

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

Årsmøte 2013. Saker som ønskes behandlet under sak 9 må være levert leder Johan Henrik Colbjørnsen eller sekretær Helge Sines innen 14. februar.

Årsmøte 2013. Saker som ønskes behandlet under sak 9 må være levert leder Johan Henrik Colbjørnsen eller sekretær Helge Sines innen 14. februar. Årsmøte 2013 Innkalling til årsmøte i Vegårshei Jeger & Fiskerforening Sted: Vegårsheihallen Tid: Torsdag 28.februar kl. 19.00 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av

Detaljer

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355 Til: Marikova Vels medlemmer Oslo 5. februar 2014 I overensstemmelse med vellets vedtekter, 6, innkalles herved til Årsmøte i Marikova Vel: Tid: ONSDAG 5. Mars 2014 kl. 18.00 Sted: Oppsal Samfunnshus,

Detaljer

Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening

Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening Innkalling til årsmøte: Sted: Felleskjøpet, Brønnøysund Tid: 19. mars 2015 kl 1900 Dagsorden Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Konstituering av møtet. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 14. NOVEMBER 2012 KL. 19.30 i klubblokalene til Bergens Selskaps- og Brukshundklubb, Kringsjåveien 69 på Laksevåg.

Detaljer

TERMINLISTE 2013-2014

TERMINLISTE 2013-2014 TERMINLISTE 2013-2014 40 Vår skytebane og klubbhus ligger på Bjønnmyra. Vi har 15 m og utendørs 100 meter og 200 meter. Samtlige baner har moderne elektroniske skiver. mandag tors andre mandag og 1600-2100

Detaljer

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE TIRSDAG 11. NOVEMBER 2014 KL. 19.30 i klubblokalene til Bergens Selskaps- og Brukshundklubb, Kringsjåveien 69 på Laksevåg.

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus tirsdag 14. februar 2012. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING

ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING 2015 DAGSORDEN: 1. Konstituering av møtet 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av dagsorden 1.3 Valg av ordstyrer 1.4 Valg av sekretær 1.5 Valg av tellekorps

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG

ÅRSBERETNING 2013 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG ÅRSBERETNING 2013 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG Tilskjær var av gammelt grense mellom Telemark og Bratsberg amt og regnes også som grense mellom Drangedal og Tørdal. Årsmøtet ble gjennomført fredag 29. mars

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

ÅRSMØTE EID JEGER OG FISKELAG 29.01.2016. Gamlebanken pub og gjestestove

ÅRSMØTE EID JEGER OG FISKELAG 29.01.2016. Gamlebanken pub og gjestestove ÅRSMØTE EID JEGER OG FISKELAG 29.01.2016 Gamlebanken pub og gjestestove Innhold SAKLISTE... 3 Årsmelding Arbeidsutvalet:... 4 Årsmelding fra trening- og konkurranseutvalget 2014... 5 Aktivitet... 5 Resultater...

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2015 ANSV. 100m/FINFELT/15M

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2015 ANSV. 100m/FINFELT/15M SARPSBORG SKYTTERLAG LØR 03.01.2015 TRENING FELT ALLE?? ONS 07.01.2015 TRENING 15 METER A/R/ER/J UNGDOMSGR LØR 10.01.2015 DUGNAD 15 M ALLE STYRET ONS 14.01.2015 STYREMØTE KL. 19:30 STYRET ONS 21.01.2015

Detaljer

OPPEGÅRD JEGER- OG FISKER FORENING

OPPEGÅRD JEGER- OG FISKER FORENING OPPEGÅRD JEGER- OG FISKER FORENING Tilsluttet NJFF www.oppegardjff.no Boks 241 1411 Kolbotn Bankgiro 1614 28 17776 Medlemsskriv nr 2-2008 Salong 1 (merk sted) i 3dje etg. i Kolben, mandag 31. mars 2008

Detaljer

RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger:

RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger: RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger: Akademisk / Oslo Jeger og Fisker Forening / Skarpskytten / Østre Bærum Skytterlag GENERELLE TRENINGSTIDER - LØVENSKIOLDBANEN Bane Dag(er)

Detaljer

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013 Kommunestyresalen, Nesset kommunehus kl. 1800 2115 Sak 1 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2008

Innkalling til årsmøte 2008 Innkalling til årsmøte 2008 10 april 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i Marinevold Velforening Onsdag 16. april kl 1900 i huset (inngang mellom Magnus den Godes gt 17 og 19) Saksliste: 1. Valg

Detaljer

Jaktbestemmelser/-instruks 2015/2016

Jaktbestemmelser/-instruks 2015/2016 Ski Jeger- og Fiskerforening Side 1 av 5 i Ski Jeger- og Fiskerforening har utarbeidet nye jaktbestemmelser for sesongen 2014/2015, godkjent av styret. Rett til jakt Et hvert medlem av Ski Jeger- og Fiskerforening

Detaljer

Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008

Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008 Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008 JA SÅ FOR HO BÆRE! Ho Iren! Ho sa ho sku å bruna krøppen. Tenk å læmn meg her, stillmo åleina, mett i påskenommere. Håp ho har

Detaljer

Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2014

Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2014 Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2014 Foto: Øystein Johnsen Årsmøte i Stange Jeger og Fiskerforening Temmen søndag 22. februar 2015 kl. 17:00 Agenda i følge vedtektene: 1. Åpning med godkjenning

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus mandag 22. februar 2016. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet ÅRSMØTE 2013 Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Tid (dato, klokkeslett): 22.09.12, kl 10.00-15.30 Sted: Sandar og Sandefjord skl Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Tom Knudsen (leder),

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Årsmøte Røros skytterlag 2012

Årsmøte Røros skytterlag 2012 Årsmøte Røros skytterlag 2012 Idrettsparken Hotell Onsdag 21.11.2012 Dagsorden: 1. Møtet åpnes. 2. Valg av ordstyrer og referent: Ordstyrer ble leder og referent ble sekretær 3. Årsberetning. Godkjent.

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Målselv skytterlag REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Møtested: Antall fremmøtte: Adm.bygget, Sentralskytebanen 20 stk SAKSLISTE: 1. Åpning v/leder Leder ønsket hjertelig velkommen

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Søndre Hurum JFF - Fuglemyr skytebane tirsdag 13/3 2012 kl. 18.00 -

Referat fra Årsmøte i Søndre Hurum JFF - Fuglemyr skytebane tirsdag 13/3 2012 kl. 18.00 - Referat fra Årsmøte i Søndre Hurum JFF - Fuglemyr skytebane tirsdag 13/3 2012 kl. 18.00 - Per Ivar Gundersen åpnet møtet med å ønske de fremmøtte velkommen. Beate A. Heidenreich og Geir Haugen fra fylkeslaget

Detaljer

12. Fiskeforskrifter for Skøelva

12. Fiskeforskrifter for Skøelva 12. Fiskeforskrifter for Skøelva Forskriftene er nå revidert ut fra ny 5 årsplan for perioden 2015-2019 og bestandsvurdering med midtsesongsevaluering skal gjøres 1.august. Her skal beskatningen på tildelt

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

TERMINLISTE 2011-2012

TERMINLISTE 2011-2012 TERMINLISTE 2011-2012 40 Vår skytebane og klubbhus ligger på Bjønnmyra. Vi har 15 m og utendørs 100 meter og 200 meter. Samtlige baner har moderne elektroniske skiver. mandag tors andre mandag,, lørdag

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 Styret har i 2013 bestått av: Leder Nestleder Vara Vara Utvalg og annet Revisor Ungdomsrepresentant Raftingutvalg SAR Materialforvalter Basseng Randsbølga Jonas Pettersen

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

ÅRSMØTE Ørland & Bjugn Jeger- og fiskerforening for år 2009. Dato : 24.febr. 2010 TID :kl.1800 STED : Klubbhuset i St.Hansholet

ÅRSMØTE Ørland & Bjugn Jeger- og fiskerforening for år 2009. Dato : 24.febr. 2010 TID :kl.1800 STED : Klubbhuset i St.Hansholet ÅRSMØTE Ørland & Bjugn Jeger- og fiskerforening for år 2009 Dato : 24.febr. 2010 TID :kl.1800 STED : Klubbhuset i St.Hansholet Årsmøtedokumentene finner Dere på vår hjemmeside www.objff.org Saksliste :

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling SØNDRE HURUM JEGER OG FISKERFORENING Fuglemyr Skytebaneanlegg, onsdag 14. mai 2014 kl 19:00 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer, sekretær

Detaljer

BåtsfjordJFF. Årsmøte 2015. Godkjenning av innkalling Saksliste Møteleder/ordstyrer Referent To medlemmer til å underskrive protokollen

BåtsfjordJFF. Årsmøte 2015. Godkjenning av innkalling Saksliste Møteleder/ordstyrer Referent To medlemmer til å underskrive protokollen Årsmøte 2015 1) Konstituering Godkjenning av innkalling Saksliste Møteleder/ordstyrer Referent To medlemmer til å underskrive protokollen 2) Årsberetninger fra styret 2014 I 2014 er det blitt avholdt to

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer