VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING"

Transkript

1 Årsmelding 2007

2 INNHOLD: Jon Lykke til minne Årsmelding fra leder Informasjon om årsmøtet Valgkomiteens forslag Årsmelding fra elveutvalget Fiskekortpriser 2008 Årsmelding fra klekkeriet Årsmelding fra storviltutvalget Årsmelding fra leirdueutvalget Årsmelding fra jaktutvalget Jaktkort på Tverråsjøan Årsmelding fra studieutvalget Årsmelding fra fiskeutvalget Regnskap Budsjett Eiendeler Terminliste Viktige datoer Utleie av Tverråsjøhytta i påsken Perioder/Priser: Periode 1 : Fra fredag før palmehelga til onsdag før skjærtorsdag kl Pris kr. 1000,- + kr. 50,- for hver hund. Periode 2 : Fra onsdag før skjærtorsdag kl til og med 2. påskedag Pris kr. 1500,- + kr. 50 for hver hund. Søknad sendes Dagfinn Hynne innen 8. mars NB: Leiebeløpet betales innen 15. mars Gjør oppmerksom på at hytta leies ut i den tilstand den vanligvis befinner seg i.

3 Årsmelding 2007 Verdal Jeger- og Fiskerforening Forsidefoto: Vetle Eidem Woll (3) synes det er fint å være medlem av fiskeklubben i NJFF. I august fikk han ei ny Teleskop meitestang. (Foto Odd Arnfinn Pedersen) Lite bilde: Mange jenter deltok på skytekvelden i Tromsdalen i september. Her får Grethe Risan (t.v.) og Anne Berit Østraat nyttig instruksjon i skyting på leirduer av instruktør Håkon Mjømen. (Foto Odd Arnfinn Pedersen) Lite bilde: Dagfinn Hynne og Erling Nilsen - fisketur i Tverråsjøan (Foto Terje Vik) Lite bilde: Rådyrjakt, Johan Trætli, Bella, Jan Balgård og Rune Haug (Foto Terje Vik)

4 Jon Lykke til minne En av de første dagene i februar fikk vi budskapet om at Jon Lykke hadde gått bort, 72 år gammel. Jon var en aktiv friluftsmann helt fram til sent i fjor høst, da han ble rammet av sykdom. Etter en operasjon først i desember, ble han stadig svakere. Han døde i sitt hjem på Nordbergshaugen 1.februar Jon Lykke har viet store deler av sitt liv til jakt, fiske og friluftsliv. Gjennom disponentjobben i Værdalsbruket har han gjort mye for Verdal jeger- og fiskerforening (VJFF). Her kan vi spesielt nevne arbeidet med å få avsatt grunn i Tromsdalen. Lykke var en av ildsjelene i arbeidet med elgbanen. I 1980 ble han valgt inn i et tre-mannsutvalg, og etter fire år sto banen ferdig. Elgbanen i Tromsdalen er en av landets mest moderne elgskytebaner. Vi kan også takke Jon Lykke for alt som er gjort for småviltjakta i Verdal kommune. Det er ikke få kvadratmeter terreng som leies ut til jakt hvert år. Lykke har også hatt sentrale verv i styret i VJFF. Han hadde dessuten mye kontakt med Norges jeger- og fiskerforbund sentralt. Vi vil også minnes Lykke som en engasjert og flink skribent. I 1968 ga han ut boka Elg og elgjakt i Norge sammen med Per Hole. I år 2000 ble Jon Lykke utnevnt som æresmedlem i Det Norske Skogselskap, og i mai 2004 ble han utnevnt til æresmedlem i Verdal jeger- og fiskerforening. Våre tanker går til Randi og resten av familien som har mistet en av sine aller kjæreste. Vi lyser fred over Jon Lykkes gode minne. Styret i Verdal jeger- og fiskerforening Johan Trætli 2

5 3

6 ÅRSMELDING FRA LEDER Et nytt år er forsvunnet å det har vert et meget bra år for Verdal J.F.F., det mest gledelige er at det endelig har lykkes og få i gang aktiviteter som er rettet direkte mot kvinner og det kan vi takke Anita Verås for. Hunn tok utfordringen på sterk arm og har allerede gjennomført flere vellykkede arrangement,med gode tilbakemeldinger. Den største utfordringen i det kommende år er uten tvil situasjonen for laksen i våre elver, vi må uten tvil venne oss til nye måter og fiske på og at rettighetshavere, myndigheter og fiskere kan samarbeide om løsninger som er til det gode for fisken. Ellers har foreningen fungert meget godt og med den innsatsen alle viser er jeg sikker på at det vil fortsette i det nye året. Jeg vill også benytte anledningen til å ønske alle et godt jakt og fiskeår. MVH. Johan Trætli Hovedstyret har i 2007 hatt denne sammensetningen: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Elveutvalget Storvilt Johan Trætli Terje Vik Gunnar Sagmo Terje Vik Terje Vik, leder Toralf Hjelde, leder Jonny Hallem, nestleder 4 Leirdue Jaktutvalget Fiskeutvalget Studieutvalget Håkon Mjømen, leder Arild Stenberg, nestleder Dagfinn Hynne, leder Jonny Nilsen, nestleder Odd Arnfinn Pedersen, leder Ketil Balgård, nestleder Johan Trætli, leder

7 REPRESENTASJON Verdal Jeger- og Fiskerforening har vært representert på en rekke møter, kurs og tilstelninger. Fagrådet for Verdalselva: Terje Vik ANTALL MEDLEMMER Medlemstallet er pr på 619 medlemmer. Det er pr hele 122 som ikke har betalt sitt medlemsskap. MEDLEMSOVERSIKT Antall Betalt Ikke betalt 1. Hovedmedlem m/tidsskrift Barne-/Ungdomsmedl. m/tidsskrift Barne-/Ungdomsmedl. u/tidsskrift Pensj./Uføremedl. m/tidsskrift Familiemedlem u/tidsskrift Sidemedlem u/tidsskrift Æresmedlem Totalt

8 ÅRSMØTE Årsmøtet vil bli holdt på klubbhuset Tromsdalen TORSDAG 13. MARS KL Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og sekretær 3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 4. Godkjenning av årsmelding 5. Regnskap 6. Innkomne forslag 7. Faste saker som årsmøtet skal behandle 8, Budsjett Valg Innkomne saker: Ingen Faste saker: Styret foreslår følgende: 1. Medlemskontingent Uendret 2. Styrehonorar Uendret 3. Utsending til fylkesårsmøtet 2 stk. 6

9 ÅRSMØTE Valgkomiteens forslag 2007 Leder Johan Trætli Gjenvalg Nestleder Terje Vik Gjenvalg Kasserer Gunnar Sagmo Gjenvalg Sekretær Terje Vik Gjenvalg Elveutv. Terje Vik 1 år Kenneth Arntzen 1 år Jan Balgård Ikke på valg Magne Kalvø Ikke på valg Odd Høgli Ikke på valg Jomar Venn Ikke på valg Harald Martinussen Ikke på valg Odin Granheim Gjenvalg Torgeir Røstad Gjenvalg Frode Kjønstad Gjenvalg John Olav Larsen Gjenvalg Vegard Woll Gjenvalg Jan Erik Haga Gjenvalg Eskil Røkke Ut De fleste blir oppsatt på oppsynsrunder. Storvutv. Sigvald Heggås Ikke på valg Jonny Hallem Ikke på valg Ola Sølvberg Ikke på valg Harald Arnøy Ikke på valg Rune M. Haug Ikke på valg Robert Fjerdingen Ikke på valg Rune Sørholt Gjenvalg Mathias Fossland Gjenvalg Toralf Hjelde Gjenvalg Svein Ove Kulsli Gjenvalg Arne Haugskott Gjenvalg Tore Aarstad Gjenvalg Fiskeutv. Anbjørn Austmo Gjenvalg Knut Lyngstad Gjenvalg Odd Arnfinn PedersenIkke på valg Arnstein Heggdal Ikke på valg Kjetil Balgaard Ikke på valg Leirdueutv. Odd I. Bratli Ikke på valg Ketil Helden Ikke på valg Otte Høgli Ikke på valg Einar K. Indahl Ikke på valg Trond Kolstad Ikke på valg Arild Stenberg Ikke på valg Rune Berntsen Ikke på valg Eva Heggdal Ikke på valg Robert Helmo Gjenvalg Håkon Mjømen Gjenvalg Johnny Ekseth Gjenvalg Mats Skavhaug Gjenvalg Kvinneutv. Anita Verås Ikke på valg Hilde Dahle Ikke på valg Studieleder Johan Trætli Ikke på valg Revisor Ditlev Arntzen Gjenvalg Olav Buran Ikke på valg Jaktutv. Arnfinn Aunøien Gjenvalg Jonny Nilssen Gjenvalg Einar K. Indahl Gjenvalg Dagfinn Hynne Ikke på valg Geir Ove Lerfald Ikke på valg Per Olav Helden Ikke på valg Erling Nilssen Ikke på valg 7

10 ÅRSMELDING FRA ELVEUTVALGET Sammensetningen av utvalget har vært følgende: Terje Vik John Olav Larsen Vegard Voll Trond Sørhus Kenneth Arntzen Frode Kjønstad Magne Kalvø Odd Høgli Torgeir Røstad Jan Balgaard Jomar Venn Harald Martinussen (kortregnskap/lager). Odin Granheim Jan Erik Haga Eskil Røkke formann og klekkeriansvarlig Nestformann sekretær utvalgsmedlem fangst og rapporteringsansvarlig. nestformann og ungdomskontakt. oppsynsleder. drift Selægg/Landfald, kort og desinfisering. desinfisering. klekkeri. rydding. kasserer, kortsalg, gapahuker Elveguide, annonser. Skilting Fagansvarlig Fiskesesongen 2007 startet godt med mange fine og store fangster de første 2-3 døgnene. Senere ble det veldig stille, og smålaksen glimret med sitt fravær. Fra midten av juli og ut sesongen var vannstanden laber og vi fikk lite og ingen oppsig av ny fisk på elva. Dette resulterte i at elveeierlaga la ned forbud mot markfiske og påbud om utslipp av all hunnfisk far 1. august og ut sesongen. VJFF var ikke enig i måten dette ble innført på, men det var lite vi fikk gjort noe med. For sesongen 2006 mistet VJFF nesten hele Helgåa til private aktører. For sesongen 2007 ble det skrevet en ny kontrakt med Verdalsbruket/Helgåa elveeierlag. Dette gjorde at VJFF disponerte store deler av Helgåa i store deler av sesongen. Likevel fikk vi ikke vannføring eller innsig av laks som forventet og fangstene uteble. Det ble igjen gjennomført et medlemsmøte våren 07, like før fiskestart. Oppmøtet var brukbart, selv om diskusjonen aldri tok helt av. 8

11 Det ble informert om nye kvoter og fiskeregler, samt om valdsituasjonen og avtalen med Verdalsbruket. VJFF utførte desinfisering av fiskeutstyr på campen på Selægg, samt at vi hadde campingvogn ( Selægg ), og hytte ( Landfald ) til utleie for fiskere. Det ble ikke gjennomført tradisjonelt stamfiske i Verdalsvassdraget etter denne sesongen. Fisk ble hentet i laksetrappa i Granfossen, og det ble tatt opp noe sjøørret fra bekker. Dette står nå i klekkeriet, men resultatet er i skrivende stund ukjent. Høsten 2007 ble det gjennomført telling av gytende laks og sjøørret i elva av eksternt firma engasjert av fylkesmannen og elveeierlaga. De konkluderer med at det er for lite gytelaks/ørret i elva til å opprettholde bestanden. Derfor ser vi for oss at det vil bli strenger restriksjoner for kommende 5 årsperiode i elva. VJFF sender inn forslag til nye regler til fylkesmannen. Elveutvalget i VJFF har i 2007 gjennomført 7 utvalgsmøter og ett medlemsmøte. Videre har vi deltatt på møter i regi av elveeierlaga og fylkesmann samt fagrådmøter. Fra desember 2007 er VJFF faste møtedeltagere i fagrådsmøtene. Utvalget var meget spent på resultatet av kortsalget denne sesongen pga av økte kostnader, og lite vannføring i elva. Forhåndssalget av fiskekort var likevel såpass bra at vi kom ut godt etter forholdene. Se ellers regnskapet. For elveutvalget John Olav Larsen (Nestformann i elveutvalget) 9

12 FOR VJFF SINE SONER GJELDER FØLGENDE TALL DE SISTE 5 SESONGER 2006 Ant.: Kg Laks<3kg ,4 Laks 3-7kg Laks>7kg Sjøørret ,9 Totalt Ant.: 2005 Kg Ant.: 2003 Kg Ant.: Kg Ant.: Kg GLADE LAKSER: Fem glade lakser på Breding fredag 1. juni morgen. F.v. Jan Erik Haga, Odin Granheim, Gunnar Sagmo, Roar Fanum og Ivar Lund. Sittende helt til høyre Evald Kristian Kvernmo. 10

13 NYTT NORSK KVALITETS- HUNDEFÒR FRA FELLESKJØPET Komplett sortiment: Labb Vekst: Til valper og unghunder Labb Aktiv: Til voksne hunder med normal aktivitet. Labb Aktiv Pluss: Til aktive og arbeidende hunder. Labb VåtfÒr: Til hunder som trenger ekstra energitilførsel, er matleie eller småspiste. Labb Honnør: Lavt aktivitetsnivå. Eldre hunder. SIKKERHETSSKAP FOR SIKKER OPP- BEVARING Innelåste skytevåpen, sikret mot utilsiktet bruk og tyveri. Verdal Tlf Stort utvalg av JAKT- OG FISKEUTSTYR G-Sport Verdal Amfisenteret, 7650 Verdal Tlf

14 ÅRSMELDING FRA KVINNEUTVALGET Kvinnekontakt for 2007 har vært Anita Verås med god hjelp av Hilde Dahle, Annbjørn Austmo og Johan Trætli. Torsdag 6 september ble det arrangert skytekveld for damer / jenter oppi Tromsdal skyteanlegg. Leirduebane og elgbanen ble brukt. De faste personer på de forskjellige baner stilte opp som instruktører / veiledere, samt at det ble servert kaffe og vafler. Det kom ca 25 damer / jenter som viste stor interesse for skyting og jakt. Blodsporkurs som var forbeholdt for damer / jenter ble arrangert og17. september, vi var 6 damer / jenter og 2 menn med hunder. Annbjørn og Arild var instruktører. Rådyrjakt for damer 1. desember. Det var 12 påmeldte damer til jakten, men fikk 3 avbestillinger, så vi ble 9 damer. Alle møtte opp i skytterhuset kl 0830, der det ble servert kaffe. Johan gikk over våpen og ammunisjon og hadde en kort innføring om sikkerhet og human jakt. Vi delte oss i to lag. Annbjørn Austmo med 5 instruktører tok med seg 4 damer og hund. Rolf Bjørken med 5 instruktører tok med seg 5 damer og hund. Jakta foregikk på to sider av veien oppe i Tromsdalen. Etter den første økta, tok vi felles matpause med bålbrenning og jakthistorier (mye skryt tror jeg).. Den andre økta omplasserte vi postene og startet med ny giv. Alle fikk oppleve los fra hundene, noen så rådyr og noen hadde mulighet til å skyte rådyr, og det ble til slutt felt et rådyr. Vi hadde en flott dag med spennende loser, trivelige folk og pent vær (selv om det blåste litt mye). Mat & Vin for damer / jenter ble arrangert etter jaktdagen 1. desember oppi skytterhuset. Oppmøte kl 1700, der kokken Tor Hynne tok imot oss, og satte oss i gang med matlaging. Senere på kvelden, kom instruktørene til hjemmelaget viltmat. Annbjørn Austmo holt foredrag om slakting og behandling av vilt, samt anbefalinger angående valg av vin til forskjellige viltretter. Etter de forskjellige aktivitetene som har vært i høst, har vi fått god kontakt med damer / jenter jegere som også har blitt medlem i VJFF. Anita Verås 12

15 Leder for Kvinneutvalget Anita Verås, med favoritthunden sin, bassetten Doffen. 13

16 ÅRSMELDING FRA STORVILTUTVALGET Utvalget har i 2007 bestått av følgende: Toralf Hjelde formann, Jonny Hallem nestformann, Ola Sølvberg, Sigvald Heggås, Mathias Fossland, Rune Sørholt, Svein Ove Kulsli, Rune Morten Haug, Harald Arnøy, Arne Haugskott, Tore Aarstad og Robert Fjerdingen. Storviltutvalget har lagt bak seg et år med betydelig aktivitet. I tillegg til medlemmene i utvalget har en gruppe på ca. 20 personer vært til stor hjelp for å kunne avvikle dugnader, arrangementer, stevner etc. Ikke bare har våre medlemmer / skyttere gjennomført et år med økt aktivitet som drivere og arrangører ved elgbanen i Tromsdalen, men presterte også tidenes beste laginnsats på NM i elgbaneskyting i Hattfjelldal. Aktiviteter: - Luftgeværskytinga er fortsatt en populær innomhusaktivitet personer møtes hver mandag kl på Vinne Skole. Starter hvert år i november og varer fram til påske. - Jaktfeltskytinga blir stadig mere interessant for flere. Treninga er lagt til lørdager i februar/mars. Jaktfeltskytinga er utfordrende for utvalget i og med at vi har fire stevner i løpet av en måneds tid, fra 18/2 18/3. God trening som arrangør til sesongen starter for fullt på elgbanen. - Elgbanen i Tromsdalen har befestet sin posisjon som en attraktiv møte plass for jaktskyttere i distriktet, både når det gjelder miljø/trivsel, teknisk kvalitet, kapasitet på travle kvelder og gjennomføring av stevner. Treningsaktivitet på banen fra 24/4 18/9, ferie i ukene Totalt 20 treningskvelder er gjennomført med til sammens 1028 skyttere. 253 jegere avla storviltprøven og vi har solgt 89 års kort. Salget av årskort vil være en prioritert oppgave i tiden fram over, i og med at det fører med seg (betinger) medlemskap i VJFF. Det meste av utfordringer og oppgaver når det gjelder drift, utvikling og vedlikehold er knyttet til elgbanen. Vi ser klart og tydelig at inn 14

17 skytingskapasiteten til tider er alt for liten. Dette har vi tatt høyde for i forslaget til investeringsplanen for I tillegg til nødvendige påkostinger på øvrige standplass ønsker vi å bruke et betydelig beløp på dette. Det er også gjennomført dugnadsøkter ved anlegget, for det meste vedlikehold/ flytting av voller, rydding av gras og annen vegetasjon, rensking av grøfter, etablering av veg bom etc. - Lokale, regionale og nasjonale stevner. Vi har arrangert og vært med på et betydelig antall stevner. I egen regi (bl.a. 1 lørdag og 7 søndager) kan nevnes: 4 jaktfeltstevner, Vårelgen, Tromsdalselgen, VM elg, J&F cupen, St.Hans skyting, FM, N-T karusell, VM elglag. I tillegg kommer årscupen og mannskap på skytekveld for kvinnegruppa. Resultater fra noen lokale og nasjonale stevner: VM for elglag samlet hele 18 lag og 104 skyttere. De 5 beste laga hadde alle 80 treff på sine 4 beste skyttere. Resultater fra NM elg i Hattfjelldal: Klasse D1: Robert Stornes nr.8. D2: Jan E. Stornes nr: 9. E2: Sigvald Heggås nr. 1. JC: Gunnar Hermann nr. 2. B: Svein Ove Kulsli nr. 3. A: Rune Sørholt nr. 2. Bjørn R. Malvik nr. 3. Toralf Hjelde nr. 7. Lagskyting: nr.1. Verdal JFF1, Rune Sørholt, Bjørn R. Malvik, Mathias Fossland 293 p. Gullvinnere! Verdal JFF vant gull i lag-nm i elgskyting. F.v. Rune Sørholt, Mathias Fossland, Bjørn R. Malvik 15

18 - Øvrige aktiviteter / saker. Fra Organisasjonsavdelingen i NJFF er det kommet tilbud om økonomisk støtte til barne- og ungdomsaktiviteter i Utvalget ved formannen har laget et forslag til aktivitetsplan som skal gjennomføres 10 tirsdager fra 6/5-8/7 i timen fra før ordinær treningskveld starter. Dette vil kreve ekstra resurser av oss, men vi vil gjerne prøve. Utvalget vil også rette en takk til våre sponsorer: Grande- Verdalskalk- Trones Bruk- Jakt & Friluft. Også i sommer ble det arrangert hyggekveld utenfor klubbhuset i Tromsdalen. Bra oppmøte og livåt kveld. Utvalget er fornøyd med året Våre medlemmer har stor interesse og entusiasme for det som kreves av oss og vi ser fram til et nytt år med ytterligere framgang og utvikling. For Storviltutvalget Robert Fjerdingen Sekretær. 9 damer deltok på rådyrjakten 1. desember, sammen med 10 instruktører og 2 hunder. Dagen ble avsluttet med mat og vin i klubbhuset. 16

19 17

20 ÅRSMELDING FRA LEIRDUEUTVALGET Leirdueutvalget bestod av: Leder: Håkon Mjømen, nestleder: Arild Stenberg, sekretær: Odd I. Bratli. Øvrige: Kjetil Helden, Otte Høgli, Einar K. Indal, Trond Koldstad, Mats Skavhaug, Robert Helmo, Eva Hegdal, Rune Berntsen og Johnny Ekseth. 18 Vi startet årets skyting på trapbanen i begynnelsen av mai. Vi hadde kun skyting på tirsdager fram til fellesferien startet. Dette på grunn av at det i fjor var svært få som skjøt på torsdager før fellesferien. Etter et opphold i ferien startet vi på med tirsdager og torsdager i august. Det har vært jevnt bra oppmøte hele sessongen med en topp i august. Vi trodde beholdningen av leirduer og ammunisjon skulle rekke, men vi måtte kjøpe inn noe ekstra skudd og duer på slutten av sessongen. Leirdueutvalget har i år hatt tre møter, og en dugnad i Det er blitt skutt ca skudd dette året. Det har også i år vært en del private bedrifter og foreninger som har leid banen utenom ordinære skytekvelder. Vi arrangerte i år Verdalsmesterskapet i jegertrap i midten av august, det var litt færre deltakere enn i fjor, 14 skyttere totalt. Gledelig å se at det var juniorer og damer med. Robert Helmo ble verdalsmester i år, og Erlend Fredin vant presskytinga. Det har også vært noen skyttere som har deltatt på stevner utenom dette. Robert Helmo er den som har hevdet seg best, han har vært i toppen på flere stevner i Trøndelag. Han gjorde også en hederlig innsats på NM i nordisk jaktskyting på Sørlandet, der han ble nummer 4. Vi håper det blir like mye, og helst mer skyting på banen i 2008! Og vi ønsker Rekruttering! alle skyttere og jegere velkommen også i året som kommer. For leirdueutvalget Håkon Mjømen, Leder.

21 ÅRSMELDING FRA JAKTUTVALGET Jaktutvalget har i 2007 bestått av følgende personer: Dagfinn Hynne (leder), Johnny Nilssen (nestleder), Per Olav Helden (referent), Arnfinn Aunøien, Einar K. Indahl, Erling Nilssen og Geir Ove Lerfald (ny) Tre ordinære styremøter har vi gjennomført, men mange saker er blitt kommunisert pr. mail og tlf. for de pågående planer og aktiviteter. Dugnadsarbeid og innvesteringer på hytta dette året er ny flott terrasse på østsiden av inngangen samt utvidelse av den gamle på vestsiden. Utemøbel (benk/bord) ble innkjøpt og oppkjørt før vinter snøen ble borte, denne ble også beiset. Bufe-testing: Årets testing av jakthunder ble fordelt på totalt 5 kvelder. Vi måtte avlyse to kvelder på grunn av sterk varme, men alle fikk likevel testet sine hunder før jakta startet. I år som tidligere år, ble testkveldene fordelt mellom plassene på Stiklestad, hos Magne Hojem og i Ness hos Jens Guddingsmo. Stor takk igjen til begge to Gjentar gjerne budskapet om at: Bufetesting av hund gjelder også for alle typer hunder som slippes løs i utmarka og i fjellet på den tiden sauen er ute på beite, så her må vi oppfordre alle hunde-eiere som ferdes i utmark med sine firbente venner om å ta ansvar og sørge for å teste sine hunder. Jegere på Tverråsjøan (også de fleste andre jaktterreng) må alltid kunne vise frem Bufebevis på sine hunder. Husk at bufebeviset uansett gjelder bare i 2 år. Jaktkort: Det ble totalt solgt 31 kort fordelt på 13 i første periode, 10 i andre og 8 i tredje og ut sesongen. Alle søknader på jaktkort ble innvilget. På grunn av rapportert lite stamfugl også denne sesongen ble salget av jaktkort stanset 1. juli. Dagskvoten ble satt til 3 stk. vilt pr. dag og 12 stk. for hele perioden. 19

22 Jaktrapport: Årets fangstrapport er som vanlig ikke ferdig da innlevering av jakt kortene først er utpå våren og vi viser derfor rapport fra Statistikk for 2007 ble slik: Antall jegere 31 Antall felte ryper 123 Antall felte orrfugl 0 Antall jaktdager 114 Antall felte storfugl 0 Antall felte harer 1 TVERRÅSJØHYTTA KLÆR-SOVEPOSER-ANNET UTSTYR SOM IKKE ER MERKET MÅ FJERNES INNEN 1MAI-08. ELLERS BLIR DET KASTET UNDER DUGNADEN. På vegne av jaktutvalget vil jeg takke alle som har deltatt på våre dugnader i For Jaktutvalget Per Olav Helden Jan Balgård med Ronja og Toya (Foto Terje Vik). 20

23 ICOM F3GS SIKRINGS/JAKT-RADIO ICOM - DEN ORIGINALE ORANSJE SIKRINGSRADIO MEST SOLGT - SUVEREN MARKEDSLEDER SIDEN 1983 Stol på oss MEGET ROBUST OG SOLID - HAR MILITÆRE KRAV MIL - STD 810 C/D/E MEGET VANN - OG STØVAVVISENDE - KRAV IP 54 RADIO TESTET I 5 MIN. MED VANNSPRUT 10L. PR. MIN SAMT 8 TIMER I HVIRVLENDE TALKUMSTØV Ikke la deg lure, det er ICOM merket din radio skal ha! Vekt 355g Meget god batterikapasitet Utgangseffekt 1W og 5W MIL-STD 810 C/D/E Alfanumeriks display IP-54 Automatisk scanniing Låsbart tastatur Batterivarsel ved ca. 10% Velg subtoner selv (stille kanal) VERDAL TEKNOSENTER Håkon Den VII s Alle 8, 7650 Verdal Tlf.: Fax: JAKTKORT på Tverråsjøan Alle innbyggere i Verdal, og med medlemskap i VJFF kan søke på jaktkort. Medlemmer som p.g.a. utdanning el. lignende midlertidig flytter ut fra Verdal kommune, opprettholder retten til jaktkort. Søkere som ikke kommer inn under disse kriterier, kan etter behandling i jaktutvalget, tildeles jaktkort. Søknadsfrist er: Tildeling: Jaktkortene må betales innen 1.07 Kortene selges i tre puljer som starter henholdsvis september september og september. OBS. OBS: Det selges 10 kort i første og andre periode. Jaktkort gjelder som treningskort for hund i perioden til 1.09 og fra jaktslutt til påfølgende år. Det selges i tillegg gjestekort for 3 dager etter 1. oktober. Ved overtegning vil de med dugnad i foreningen ha fortrinnrett. Det er dag og årskvote på terrenget. Ved kjøp av evt. flere kort gir dette uansett ingen rett til å felle flere vilt enn maks årskvote. Innleveringsfrist av kortene er Overtredelse av kvoter og innleveringsfrist medfører utelukkelse påfølgende sesong. Inkludert i jaktkortet er fri bruk av hytta fra og med jaktstart, til og med 23. desember. Søknad om jaktkort sendes Dagfinn Hynne Mov.1, 7650 Verdal eller 21

24 ÅRSMELDING FRA STUDIEUTVALGET Annbjørn Austmo og Johan Trætli (t.h.) viser hvordan man skal flå en elg. Interesserte kursdeltagere følger med i bakgrunnen. Det har i år vært stor oppslutning på våre jegerprøvekurs og de aller fleste greier eksamen på første forsøk. Det som har vert spesielt gledelig i år er at vi har fått til kurs på både rifle og hagle skyting. Håper mange kommer med ønske om kurs ut over våren. MVH. Johan Trætli 22

25 ÅRSMELDING FRA FISKEUTVALGET Styret har bestått av Odd Arnfinn Pedersen Ketil Balgård Annbjørn Austmo Knut Lyngstad Arnstein Heggdal Utvalget har hatt fire møter i Årets tradisjonelle isfiskekonkurranse ble arrangert søndag 18.mars ved utløpet av Figga. Det var drømmeforhold med skyfri himmel og vindstille. Et åttitalls personer storkoste seg på isen denne søndagen. Av de 34 som deltok i konkurransen var 12 heldige og fikk fisk. Johnny Sund gikk av med seieren med tre røyer på til sammen 324 gram. I klassen under 16 år vant Trude Helen Vandvik. Hun fikk også tre fisker som totalt veide 307 gram. Alle som fikk fisk ble premiert. Samtlige barn som møtte opp fikk pølse med brød, samt sjokolade. Dette var sponset av handelsstanden i kommunen. Fiskeutvalget deltok også i år i den landsomfattende sjøørretkonkurransen fra lørdag 21. søndag 22. april. Målet var å kåre Norges beste sjøørretfisker på 22 timer. Base var Breivika på Trones der utvalget hadde nattevakt, med lavvo, bål, kaffe og pølser. Mange koste seg på Leksdalsvannet under den populære isfiskekonkurransen i mars. Det var skyfri himmel og vindstille. 23

26 I alt 13 personer deltok i konkurransen. Mange var med som supportere. Verdal fikk fylkesvinneren både i hovedklassen og i klassen for junior. Torbjørn Berg vant seniorklassen med en sjøørret på 53 centimeter, mens Elias Helberg (14 år) var best blant de under 16. Han fikk en fisk på 36 centimeter. ( Minstemålet er 35). Premiene var fiskeutstyr fra Elbe Normark til en verdi av henholdsvis 5000 og 3000 kroner. NJFF arrangerte kampanjen Fiskesommer 2007 i samarbeid med Mustad og Dagbladet. Fiskeutvalget deltok med familiedag for barn i øvre del av Figga 21.august. Over seksti personer møtte opp denne fine sommerkvelden, og 21 barn ble innmeldt i Fiskeklubben. Alle barna fikk med seg ei ny teleskop meitestang, samt en boks med mark hjem. Det var også diverse premier til samtlige unger og servering til alle. Kaffe, varme pølser med brød og brus gikk unna som varmt hvetebrød. Populært arrangement. I midten av juli hadde utvalget ansvaret for tømming av ørekyterusene i Risvatnet. Totalt for 2007 ble det tatt opp gram ørekyte. For fiskeutvalget Odd Arnfinn Pedersen Johan Trætli (t.v.), Annbjørn Austmo og Arnstein Heggdal tester ny ovn i lavvoen under sjø-ørretkonkurransen på Trones i april. 24

27 Maintenance Adult vedlikeholdsfôr - 12% fett/ 21% protein. Utsalgspris til medlem: 370,- Professional Formula høyenergifôr - 20% fett/ 30% protein. Utsalgspris til medlem: 400,- Super Premium Formula Puppy valpefôr - 17% fett/ 27% protein. Utsalgspris til medlem: 390,- Alle sekker: 22,7 NJFF har inngått samarbeid med Porthos Trading, og selger Sportsmans Pride hundefòr til medlemspris! PORTHOS TRADING I forhold til veiledende pris på fôret Sportsman's Pride, kan du som jakthund-eier spare en tusenlapp i fôrkostnader pr hund, og enda mer i forhold til konkurrerende fôrmerker! Avtalen gir dessuten inntekter til din lokalforening; penger som kommer deg som medlem til gode! Og ikke nok med det: For hver fôrsekk som omsettes gjennom avtalen, avsetter Porthos Trading 5 kroner til sponsing av jakthundtiltak i NJFF-regi. Kontaktperson/salg for Verdal JFF Svein Ove Kulsli Tlf: Treskosvingen 10 Mail: eller 7650 Verdal 25

28 REGNSKAP 2007 Utvalg Inntekter Utgifter Resultat 07 Elveutalget , , ,40 Storviltutvalget , , ,50 Leirdueutvalget , , ,50 Skuddpremie , ,00 0 Fiskeutvalget , , ,00 Studieutvalget , , ,00 Klekkeriet 0, , ,16 Jakt/hytte , , ,88 Klubbhus 1 000, , ,08 Administrasjon , , ,51 Salg hundefor , ,00 0,00 Sum , , ,55 Balanse pr Sparebank 1 drift ,73 Påløpne kostnader ,03 Sparebank 1 høyr ,47 Forsk. NJFF ,00 Sparebank 1 elv 0,00 Annen korts. gjeld ,00 Coop Innntrøndelag 1.502,83 Egenkapital 1/ ,45 Behold. skudd/duer ,00 Resultat ,55 Behold. jakker 7.850,00 Egenkapital 31/ ,00 Totale eiendeler ,03 Tot. gjeld og egenk ,03 Revisjonsrapport for regnskap i Verdal Jeger- og Fiskeforening for 2007 Vi har for 2007 foretatt en kontroll av tilfeldig utvalgte bilag med hensyn til utbetaling til rett firma/person med korrekt beløp. Vi har ingen merknader basert på den utførte kontrollen. Verdal 14/ Gunnar Sagmo Olav Buran Ditlev Arnzen kasserer revisor revisor 26

29 BUDSJETT 2008 INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT Elveutvalget Storviltutvalget Leirdueutvalget Skuddpremie Fiskeutvalget Studieutvalget Ungdomsutvalg Klekkeri Jakt/Tverråsjøhytta Klubbhus Administrasjon Salg Hundefor SUM

30 EIENDELER Her er de viktigste av foreningens eiendeler, pr STUDIEUTVALGET Hagle Lavo ADMINISTRASJON Datautstyr - 1 PC Kopimaskin KLEKKERIET Bygning Inventar TVERRÅSJØHYTTA Bygning Inventar KLUBBHUS Bygning Inventar Pumpehus Inventar pumpehus Kiosk/strøminntak ELGBANE STANDPLASS Bygning Styreutstyr Hus løperelg Lager elgbane/skivebu Elektroniske skiver

Åpnings'der hverdager fra 8-16! Årsmøtet i HJFL. www.njff.no/hedrum 2

Åpnings'der hverdager fra 8-16! Årsmøtet i HJFL. www.njff.no/hedrum 2 Årsmøtet i HJFL Årsmøtet til Hedrum Jeger og Fiskerlag ble avholdt 14. februar på Hedrum Bygdetun i Kvelde, hvor ca 50 personer møtte frem. Det var vanlig årsmøtesaker å heder til klubbmestere som stod

Detaljer

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 Olledalen Skytesenter 11. MARS 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening 7. mars 2015 Hovedsponsor: Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Lørdag 7. mars 2015 kl. 17.00 på Bodøgaard Dagsorden 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Detaljer

Årsmelding 2007. www.altajff.no

Årsmelding 2007. www.altajff.no Årsmelding 2007 www.altajff.no Tlf. 78 45 50 00 Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen. Foto: Lars H. Krempig Innkalling til årsmøte Sted: Lokalet til Altta siida, (den samiske

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG

BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG medlemsblad 2010 BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG SE AKTIVITETSPLANEN FOR 2010 SKYTEBANEN PÅ ALLUM OPPGRADERES HJFL PÅSKEQUIZZ Formann har ordet Vi hadde årsmøte 13.februar

Detaljer

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010 www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering av store kjøretøy Eksport til hele verden

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL fra det 68. ordinære årsmøte 27. februar 2015 på Pukkestad Gård Johnny Pedersen med laks 5,5 kg på SJFFs laksevald på Utklev i Numedalslågen (foto Leif Eriksen)

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1-2 juni 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Gismo sover på fisketur ved "Abbortjernet" Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet http://www.kongsvingerjff.no

Detaljer

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011 Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering

Detaljer

N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2

N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2 N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2 Pga Postens nye bestemmelser vedr vektvariasjoner på distribusjon av b-blad kommer Nytt fra NJFF i ny «drakt». S. 6 S.4 JENTENE PÅ FRAMMARSJ ETTERSØKSHUND

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1 Mai 2015 Årg. 41 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Hanne Eriksen Utedag med friluftsskolen 14. mars Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august

Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august Nr. 3 september 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august http://www.kongsvingerjff.no e-mail: post@kongsvingerjff.no

Detaljer

Askøy Jeger- og Fiskeforening

Askøy Jeger- og Fiskeforening Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 1 av 19 Årsmøte 2015 Askøy Jeger- og Fiskeforening 18.2.2015 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 2 av 19 Saksliste Konstituering av møtet -

Detaljer

HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 28. UTGAVE Opplag 800 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET)

HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 28. UTGAVE Opplag 800 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) 1 HVEM HVA HVOR NÅR 2015 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no 28. UTGAVE Opplag 800 2 3 1 Styret... 5 2 Foreningens adresse... 5 3 Øvrige

Detaljer

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Fra dugnad på dammen 28.4.2011 OSLO SPORTSFISKERE (www.oslosportsfiskere.no) Postboks 989 Sentrum, 0104 Oslo, bankkonto. 5001.06.26096 e-post: post@oslosportsfiskere.no

Detaljer

Jeger Fisker. God jul! www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 3 - Desember 2011. Foto: Jan Tore Rui-Haugerød

Jeger Fisker. God jul! www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 3 - Desember 2011. Foto: Jan Tore Rui-Haugerød & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 3 - Desember 2011 God jul! Foto: Jan Tore Rui-Haugerød www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

2-3 LokaL medvigkning s. 20 skog og vann 10-14 ULveteLefonen 6-7 På ettersøk etter bare en frase? villsvin i sverige - for 10.

2-3 LokaL medvigkning s. 20 skog og vann 10-14 ULveteLefonen 6-7 På ettersøk etter bare en frase? villsvin i sverige - for 10. n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 2 2 0 0 7 Jakt og fiske i Hedmark s. 2-3 Lokal medvigkning - bare en frase? s. 6-7 På ettersøk etter villsvin i Sverige s. 10-14 Ulvetelefonen s. 20 Skog og vann

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Juli 2009

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Juli 2009 GJFF-posten Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Juli 2009 Vi ønsker alle våre lesere en God Sommer! FULL ACTION PÅ SKEETBANEN HAN TOK EN LARS MONSEN TOPPET ETTER AVTROPPING SKILPADDE

Detaljer

n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2008 Jakt og fiske i Hedmark s. 5 Sat s i n g på h u n d s. 12 Gau p e o g www.njff-hedmark.

n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2008 Jakt og fiske i Hedmark s. 5 Sat s i n g på h u n d s. 12 Gau p e o g www.njff-hedmark. n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2008 Jakt og fiske i Hedmark s. 5 Sat s i n g på h u n d s. 12 Gau p e o g viltsporregistrering s. 14 Fantastiske Brovold s.19 Ny fylkesinstruktør 1 Snø og vinter

Detaljer

Jakt & fiske. friluftsliv. Medlemsblad for Troms og Svalbard. nummer 2-2013

Jakt & fiske. friluftsliv. Medlemsblad for Troms og Svalbard. nummer 2-2013 Jakt & fiske nummer 2-2013 friluftsliv Medlemsblad for Troms og Svalbard Varme føtter eller penga tilbake Vi tilrettelegger fisketuren for deg For mer informasjon: tlf. 902 13 000 - kjell@fjellguiden.net

Detaljer

24. årgang VESTMARKINGEN. Medlemsblad for. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv

24. årgang VESTMARKINGEN. Medlemsblad for. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv 24. årgang VESTMARKINGEN Medlemsblad for www.asker-jff.no Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv Hovedstyret i Asker JFF 2011: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Medlem: Medlem: Medlem: Jeppe Normann Per

Detaljer

n Y t t F r A n J F F H e d m A r k n r. 2 2 0 1 2

n Y t t F r A n J F F H e d m A r k n r. 2 2 0 1 2 n Y t t F r A n J F F H e d m A r k n r. 2 2 0 1 2 S. 5 LUKTDISKRIMINERING S. 8 KULESTI GOD REKRUTTERINGSGREN? S. 10 11 KURS OG AKTIVITETER S. 18 ENDRING I JEGERNES LOVVERK 1 L e d e r hans ole solberg

Detaljer

Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org

Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org Returadresse: Ådal JFF Pb 12 3525 HALLINGBY Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv Ådal jeger og fiskeforening Ådal jeger og

Detaljer