Prosessbeskrivelse. Tittel: GP7 -instrumentet. Gyldig fra: Morten Røe, 5. januar Godkjent av: Klassifiseringsutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosessbeskrivelse. Tittel: GP7 -instrumentet. Gyldig fra: Morten Røe, 5. januar 2012. Godkjent av: Klassifiseringsutvalget"

Transkript

1 Prosessbeskrivelse KVALITETSSYSTEM Tittel: GP7 -instrumentet ID: 305S_GP7 instrumentet Versjon: 5 Side: 1 av: 9 sider Utarbeidet av: Godkjent av: Gyldig fra: Morten Røe, 5. januar 2012 Klassifiseringsutvalget 13. januar Hensikt: Beskrivelse av GP instrumentene som benyttes ved måling av gris i Norge 2. Omfang: Gjelder GP7 instrumentene som er i bruk i Norge 3. Ansvar og myndighet: Slakteriet ved klassifiseringsansvarlig har ansvar for at instrumentet til enhver tid er i orden. Hvis ikke instrumentet er i orden, har slakteriet ved klassifiseringsansvarlig ansvar for at instrumentet sendes inn til service hos vår servicepartner Mettler Toledo (Se egen spesifikasjon). Slakteriet har ansvar for at målingen med GP instrumentet/ spekkikkert gjennomføres med godkjent klassifisør eller av en klassifiseringsaspirant som står under ansvar/myndighet av en godkjent klassifisør. Den godkjente klassifisøren skal skriftlig overfor ANIMALIA påta seg ansvaret. Godkjent klassifisør er ansvarlig for at målingen skjer i henhold til gjeldende prosessbeskrivelser. ANIMALIA har et overordnet ansvar på vegne av systemeier at gjennomføring av klassifiseringen skjer i henhold til gjeldende spesifikasjoner og har myndighet til å kontrollere anleggets klassifisører angående gjennomføring av prosedyren. 4. GP instrumentet 4.1 Innledning: Det egentlige navnet er HGP, Hennessy Grading Probe. Hennessy er firmanavnet, etter grunderen Brian Hennessy. Instrumentet er produsert av Hennessy Grading Systems Ltd, PB 6746, Auckland, New Zealand. Firmaets kontaktmann er Sara Hunter. Ordet "Grading" betyr måling og ordet "Probe" betyr sonde. GP instrumentet er med andre ord et sonde-målingsinstrument. Tallet i etterkant av bokstavene GP referer seg til versjonsnummeret. Tallet 2 angir versjonsnummer 2. Versjon 1 var et rent fettmålingsinstrument. Versjon 2 ble utviklet i i nært samarbeid med Statens Jordbruksverk, Jønkjøping Sverige (Håkan Jonsson/ Gøran Larsson) og Sveriges Landbruksuniversitet (Ingemar Hansson). Versjon 4 er utviklet på 1990-tallet og versjon 7 ble lansert i Norge i februar Q står for quality, kvalitet. Q-versjonen kan måle kjøttfarge, det kunne ikke standardmodellen GP2. Modellene GP4 og GP7 måler også kjøttfarge uten at bokstaven Q benyttes i instrumentnavnet. De fleste GP2 instrumentene ble kjøpt inn i 1988 og Et GP4 instrument ble kjøpt inn på slutten av 1990 tallet. Noen GP4 instrumenter er blitt kjøpt inn i Disse vil bli konvertert til GP7 i løpet av Fra og med 2010 var GP7 den eneste varianten av GP instrumenter som var tillatt brukt i Norge. Norsk forhandler er Mettler Toledo, Ulvenveien 92B, N OSLO. Mettler Toledo har telefon / og telefax Kontaktperson på service er Magne Eggen. 305S_GP instrumentet_5 1

2 4.2 Funksjonsprinsipp: Målepistolen GP er et halvobjektivt måleinstrument for klassifisering av gris. Med halvobjektivt menes at instrumentet er operatøravhengig, en godkjent klassifisør. Systemet inneholder optisk måleutrustning. Funksjonsprinsippet er at synlig lys sendes (emitteres) mot slaktets overflate. Mengden reflektert lys til fotocellen i instrumentets øye avgjør refleksjonsverdien og om overflaten blir definert som kjøtt eller fett. Svor er per definisjon fett. GP instrumentet er utformet som en pistol der løpet er et metallspyd, sonde. Rett innenfor spissen av sonden sitter det et optisk øye. Det inneholder en sender (imitator) og en lysabsorberende enhet. Rundt metallsonden finnes to bevegelige, avfjærede målearmer. Disse bevegelige målearmene er inne i instrumentkassen koblet til et hullbånd, hvor avstanden mellom hullene på båndet alltid er like lange, 0,2 mm. Hullene i båndet er rektangulære. En leser som er koblet til mikroprosessoren teller hull i båndet og beregner øyets posisjon til enhver tid. En skarp kniv med trekantet form, hvor de to like lange sidene, som går ut fra spissen, har skjæreegg. Kniven festes til spissen av sonden og har som funksjon å snitte stikkoverflaten og lange en stikkbane gjennom slaktet. Knivens egger må alltid være skjerpede. Det er svært viktig for likebehandling av slaktene at kniven har denne formen den har slik at stikkbanens form blir så lik som mulig fra gris til gris. Kniven skal ikke slipes mer enn at den beholder denne trekantede, likesidede formen. Rett bak kniven sitter ei rund kontaktplate/måleplate, som skal ligge an mot slaktets overflate under måling. En målelinjal hjelper operatøren til å bestemme neste målepunkt. Parameter: Bølgelengde, emisjon Avstand målinger Målelengde Virkningsområde Instrumentets vekt Program: Minne: Kommunikasjon Vitale mål/ informasjon: 590 nanometer, +-10 nm GP7: hver 0,2mm på utstikk 0 120millimeter -10 til +40 grader celsius, 0-90 % RH, relativ luftfuktighet 1450gram GP7: instrumentet lagres på harddisk som kan kommunisere med PC GP7: Lagrer inntil 5000 observasjoner GP7: RS232 5V Forbudet mot bruk av loddetinn/bly gjør at andre legeringer er benyttet ved fremstillingen av GP Hva kan GP instrumentet registrere? Ved klassifisering stikkes sonden inn i slaktet, i de definerte målepunkter. Sonden stikkes inn til maksimal dybde, 120mm. For GP7 er fotodiode programmert til å sende ut lys på utstikk, hver 0.2mm. Reflektoren registrerer hvor mye lys som kastes tilbake. Reflekteres mye lys - lys flate (spekk), reflekteres lite lys - mørk flate (kjøtt). I hvert snitt foretas det inntil 600 målinger, hvert målepunkt blir definert til kjøtt, fett, svor eller luft avhengig av refleksjonenverdiens størrelse. Ut fra disse registreringene bestemmes tykkelsen på spekklag og muskel. Svor regnes som fett i forbindelse med målingene. 305S_GP instrumentet_5 2

3 GP instrumentet er programmert for å registrere en rekke av mål. Kun 6 av disse målene benyttes ved beregning av kjøttprosent og kjøttfarge. Parameter Beskrivelse Fett1 Måles i første målepunkt, bak bakerste ribbein, 8 cm fra ryggens midtlinje. Måleverdien er tykkelsen på ytre fettlaget inklusive svor. Måleenhet er millimeter. Farge 1 Kjøttfarge i midtre deler av muskelmålet i målepunkt 1. Fett 2 Måles i stikk nr. 2, mellom 3 og 4 siste ribbein, 6 cm fra ryggens midtlinje. Måleverdien er ytre fettlagets tjukkelse inklusive svor. Måleenhet er millimeter. Kjøtt 2 Diameter av ryggmuskel i målepunkt 2. Måleenhet er millimeter. Totif Tykkelsen på fettlaget på innsiden av muskelen mot bukhulen (TOTIF). Måleenhet er millimeter. Farge 2 Kjøttfarge i midtre deler av muskelmålet i målepunkt 2. Ut fra disse verdier kan apparatet beregne slaktets kjøttprosent og det gjennomsnittlige fargetallet for de punkter som ble definert som kjøtt. 5. Måleprosedyrer 5.1 Målepunkter: Etter korrekt oppstart er operatør klar for første måling. En komplett klassifisering består av to målinger. Den første måling gjøres bak siste ribbein 8cm fra ryggens torntapper eller ryggens midtlinje. Den andre målingen gjøres 12cm lengre fram på slaktekroppen, og 6cm fra ryggens midtlinje. Her blir fettmål 2 og diameter på ryggmuskel (Kjøtt2) registrert. 5.2 Måleutførelse: Ved stikking i høyre halvdel benyttes venstre hånds pekefinger for å finne siste ribbein, som befinner seg nederst på indrefileten. Dersom grisen er skjevkløyvd, skal den halvdelen måles, hvor ytrefileten er festet til torntappene. Måling i målepunkt 1: Måleplaten siktes riktig inn og legges vinkelrett mot slaktekroppen. Måleplaten skal ha like mye kontakt med slaktets overflate på alle sider. Målesonden stikkes inn i slaktekroppen i angitt målepunkt, rett inn. For å få godkjent mål skal sonden gå i luft på innsida av skrotten. Instrumentet måler på utstikk, og derfor må sonden dras ut med en jevn bevegelse. Om målingen er godkjent vises fettykkelsen i mm i øvre display og "1 FETT" i nedre display. KJØTT1 kan også vises ved vrikke instrumentet mot høyre. Om klassifisør ønsker å repetere første måling uten å øke sekvensnummer kan han/hun slette første måling ved å "legge" pistolen over til venstre. Gjennom denne bevegelse kommer røde lamper til å blinke og displayen viser "MAK". Første måling må gjentas. Måling i målepunkt 2: Andre målepunkt finner operatøren i øvre høyre hjørne på hjelpemal når pistolen står i målepunkt 1. Målepunktet er mellom 3 og 4 bakerste ribbein, 6cm fra ryggens midtlinje. Proben skal føres vinkelrett inn i slaktet. Innstikksretningen har mye å si for KJØTT2 målet siden ryggmuskelen har en oval form. Om makulering ønskes etter at andre stikket er utført, må pistol "legges" mot venstre i løpet av 2 sek. etter siste måling. 305S_GP instrumentet_5 3

4 Alle mål registreres på utstikk. Etter to godkjente målinger tennes gul lampe, som indikerer at målingen er godkjent. 6. Displayinformasjon 6.1 Display: Bak på GP instrumentet finnes et 2 linjers display til hjelp for operatør under bruk. Øvre display har 8mm høye typer, et numerisk felt med 4 karakterer. Nedre display har 4mm høye typer, et alfanumerisk felt på 8 karakterer. Gir informasjon i form av stikkord tilbake til operatør. 6.2 Oppstartsrutine: Det øvre displayet viser typene HGS (Hennessey Grading System) etter at strømmen er koblet til. Deretter vil det store displayet være mørkt til driftsrutine starter. 1. Det nedre displayet gir informasjon etter som oppstartingsritualet utvikler seg. Instrumentet foretar først en selvtest, det nedre displayet viser TEST. 2. Deretter vil GP instrumentet sjekke KABEL, den sjekker om strømtilførselen er tilstrekkelig. I tillegg vil den sjekke om det skal opprettes kommunikasjon mot PRINTER, TERMINAL eller PC. Hvis det er kobla til en ekstern kommunikasjonskilde vil denne kommunikasjonen bygge seg opp sjøl. 3. Pistolen leser deretter inn sitt driftsprogram, versjonsnummer på program vil vises i det nedre displayet. 4. Deretter er programmet klart til bruk, det vil stå KLAR i display. 6.3 Driftsrutine: Det øvre displayet angir tallverdi ved måling. De tallverdiene som kommer opp i displayet vil være: FETT1, etter første måling. KJØTT %, i to sekunder etter siste måling. KJØTTFARGE, displayrutine stopper på kjøttfargetallet etter siste måling. Deretter er instrumentet klar for ny måling. I driftsrutina er det lagt ei kontrollrutine, hvor operatør har muligheter til å ettersjekke enkeltmål. Ved å legge instrumentet over mot høyre vil instrumentet etter avslutta måling vise sekvensen: FETT1 ==> FETT2 ===> KJØTT % ===> KJØTTFARGE 6.4 Makulering: Måling kan makuleres på pistol ved å velte instrumentet over til venstre innen 3 sekunder er gått. De røde varsellampene vil blinke. I nedre display vil det stå: NY MÅLING. 305S_GP instrumentet_5 4

5 6.5 Sekvensnummer, antall slakt: Instrumentet teller selv antall godkjente målinger. Ved å bryte strømmen før oppstart, vil telleverket i pistolen nullstille seg. Etter makuleringstiden på 3 sekunder kan en ved å velte instrumentet over til venstre få fram sekvensnummeret, dvs. antall slakt. 6.6 Fire varsellamper: På hver side av displayet er det plassert ei lampe, med rød farge. Oppå pistolhuset, foran er det også to varsellamper, rød på venstre side og gul på høyre side. 1. JEVN GUL. Etter ei godkjent måling lyser den gule lampa ei jevn GUL farge. 2. BLINKENDE GULT: betyr at en eller flere av måleverdiene, fett1, fett2 eller kjøtt2, må erstattes med en erstatningsverdi, se dokument, da måleverdi ligger utenfor maksimums- eller minimumsverdi eller det er ikke målig å oppnå godkjent måling fordi det ikke er mulig å finne overgangen mellom kjøtt og fett. 3. BLINKENDE RØD lampe indiker at måling ikke er godkjent. Det betyr at siste stikk på tas på nytt. Pistolen vil også blinke rødt etter en kansellering av måling. 6.7 Feilmeldinger i displayet: Når en feil oppstår blinker de røde varsellampene. For å få informasjon om hvilken feil som har oppstått, må operatør "legge" pistolen mot høyre. Feilkoden vises da i pistolens display. Følgende feilkoder angis i displayet : LÅG 12V: Batterispenning er for lav. Bytt eller lad opp batteriet. FEIL 01: Måleproben har ikke vært tilstrekkelig langt nok inne i slaktekroppen. Måleavstanden er over 10mm, men mindre enn 30mm. MINIMUM STIKKLENGDE: For å få godkjente mål skal proben i begge stikk ha observert dagslys i bukhula for å få godkjente mål. FEIL 02: Måleproben har registrert kun kjøtt eller fett. Den klarer ikke å skille kjøtt og fett. FEIL 03 : Kjøtt- og fettlag er for tynne eller tjukke. Parameter: Minimum Maksimum FETT1 5 med mer 60 mm FETT2 5 med mer 60 mm FETT2 - FETT1 0 med mer 15 mm KJØTT2 25 med mer 90 mm FEIL 04: Grenseoverskridning. Fett, muskel eller dyrekropp har overgått de maksimalverdiene som er programmert inn i pistol. Om dette gjentas ved ommåling tar systemet en middelverdi (erstatningsverdi) som er innprogrammert i målepistol som målingsresultat. Den gule lampen blinker. 305S_GP instrumentet_5 5

6 FEIL 07: Minnefeil. Dette indikerer at en alvorlig feil har oppstått i pistol. Ta kontakt med servicepartner. FEIL 08: For rask måling. Trekker målesonden for raskt ut. Hastighetsgrensen er satt til maks 910 mm/sek. FEIL 88: Instrumentet klarer ikke å måle lengden på området med fett og/eller kjøtt. Denne feilmeldingen kan komme hvis måleproben har blitt ført for raskt ut av slaktet. Om feilmeldingen kommer ofte ved riktig stikkteknikk, skal operatør kontakte servicepartner. FEIL AO: Instrumentet er ikke ferdig med å behandle forrige slakt. Den kommuniserer med printer eller terminal. Gjennta måling. FEIL CO: Operatør har gjort flere ufullstendige innstikk etter hverandre, for eksempel støtt mot bein flere ganger. Gjenta måling. Hvis feilmelding kommer ofte ved riktig stikkteknikk, skal operatør kontakte servicepartner. KOM FEIL: Feil i kommunikasjon med terminal. Feilen kan oppstå om terminal ikke er klar til å kommunisere med pistol. KABEL: Terminal er ikke tilsluttet eller feil har oppstått i kabel eller koblinger mellom terminal og pistol. Pistolen kan kjøres videre ved å "legge" den til venstre. PROGRAM: Hvis denne melding kommer permanent i det vesle display etter oppstartprosedyre, skal instrumentet sendes til servicepartner. TEST xx: Feil har oppstått i oppstartprosedyre. Operatør skal kontakte servicepartner. FEIL 14: Kjøttmålet er ikke innenfor rammene. FEIL 24: Innstikket er for kort, det er ikke stukket igjennom slaktet. FEIL OA: Kontaktplata ligger ikke riktig mot slaktet. Øvre display har 8mm høye typer, et numerisk felt med 4 karakterer. Nedre display har 4mm høye typer, et alfanumerisk felt på 8 karakterer. Gir informasjon i form av stikkord tilbake til operatør. 305S_GP instrumentet_5 6

7 7. Datakommunikasjon 7.1 Hensikt Beskrive hvilke data som GP7 instrumentet sender fra seg. Beskrive hvilke variabler som vises i instrumentets display. 7.2 Beskrivelse GP7 kommuniserer med eksterne instrumenter via protokoll RS232. Overførte data blir utlagt med ASCII kode. Datastrengen som overføres kalles en SEKVENS. Hver sekvens har et nummer, SEKVENSNUMMER. GP instrumentet øker sekvensnummeret med en (1) for hver vellykket måling. Når det gjelder RECORDTYPE benytter Scase 01 for datastreng fra GP2 og 02 for datastreng fra GP7. Følgende data overføres i rekkefølge : 305S_GP instrumentet_5 7

8 Nr. Variabel Engelsk navn Antall Posisjon posisjoner 1 Recordtype Analysis type 2 posisjoner Sekvensnummer Counter 6 posisjoner Fett1 Fat thickness 1 4 posisjoner Fett2 Fat thickness 2 4 posisjoner Kjøtt2 (muskelmål) Muscle thickness 2 4 posisjoner Totif (intrafat) Rib fat 2 4 posisjoner Totaltykkelse, måling 1 Carcass thickness 1 4 posisjoner Sum målelengde, måling 1 Distance probed 1 4 posisjoner Totaltykkelse, måling 2 Carcass thickness 2 4 posisjoner Sum målelengde, måling 2 Distance probed 2 4 posisjoner Kjøttprosent Meat percentage 4 posisjoner Inikatorer for erstatningsverdier F1 F2 Limit indicators 3 posisjoner K2 13 Klasse Class 1 posisjon Kjøtt 1 (muskelmål) Muscle thickness 1 4 posisjoner Limit indicator 1 1 posisjon Totif 1 Rib Fat 1 4 posisjoner Rødfarge, måling 1 Colour Number 1 4 posisjoner Rødfarge, måling 2 Colour Number 2 4 posisjoner Rødfarge, gruppe nr, NPPC Colour Grade 1 posisjon 66 (note 1) 20 Intramuskelært fett 1 Marble Number 1 4 posisjoner Intramuskelært fett 2 Marble Number 2 4 posisjoner Intramuskelært fett, gruppe nr, NPPC Marble Grade 1 posisjon 75 (note 2) 23 Høyeste kjøttfargetall (innen måling 1 PSE Number 4 posisjoner (note 3) og 2) 24 Kjøttfarge, gruppe nr PSE Indicator 1 posisjon 80 (note 4) 25 Minste kjøttfargetall (innen måling 1 Minimum Colour 4 posisjoner (note 5) og 2) 26 År Year 2 posisjoner Måned Month 2 posisjoner Dag Day 2 posisjoner Time Hours 2 posisjoner Minutter Minutes 2 posisjoner Sekunder Seconds 2 posisjoner Instrumentets serienummer Serial Number 4 posisjoner Kommunikasjonen mellom GP instrumentet og slakteterminal er en toveis kommunikasjon etter handshakings prinsippet. GP instrumentet sender datastreng over til terminal. Terminal kvitterer til GP instrumentet at transaksjonen var vellykket. Beregning av kjøttprosent: For beregning av kjøttprosent benyttes feltene 3, 4 og 5, fett1, fett2 og kjøtt2. 305S_GP instrumentet_5 8

9 8. Hvor nøyaktig er GP instrumentenes måleskala? I sin dokumentasjon oppgir Hennessy at GP7 instrumentenes maksimale oppløselighet når det gjelder lengdemåling er 0,2 millimeter. Instrumentets display oppgir lengdemålet til nærmeste 0,2 millimeter. Hennessy oppgir videre at instrumentenes maksimale nøyaktighet er +/- 0,4 millimeter. 8.1 TEORETISK NØYAKTIGHET Vi har følgende TEORETISKE måleverdier rundt testblokkenes måleverdier: GP7 instrumentene har følgende grenseverdier rundt måleverdi 10,0 millimeter: Lengde på testflate: 9,89 9,90 10,09 10,10 Alle måleverdier i millimeter Hva viser Instrumentet 9,8 10,0 10,0 10,20 Alle måleverdier i millimeter GP7 instrumentene har følgende grenseverdier rundt måleverdi på 20 millimeter: Lengde på testflate: 19,89 19,90 20,09 20,10 Alle måleverdier i millimeter Hva viser Instrumentet 19,8 20,0 20,0 20,20 Alle måleverdier i millimeter GP7 instrumentene har følgende grenseverdier rundt måleverdier på 48 millimeter: Lengde på testflate: 47,89 47,90 48,09 48,10 Alle måleverdier i millimeter Hva viser Instrumentet 47,8 48,0 48,0 48,20 Alle måleverdier i millimeter 8.2 PRAKTISK MÅLENØYAKTIGHET Instrumentet avrunder måleverdien til nærmeste 0,2 millimeter. Hvis instrumentet har korrekte måleverdier under service, foregår fininnstilling av måleskala ved hjelp av å justere startblokkens posisjon. Startblokken registrerer startpunktet for målingen. Flytting av startblokken forskyver hele måleskalaen. Startblokkens posisjon justeres ved hjelp av en skrue. Det vil derfor være begrenset hvor nøyaktig startblokkens posisjon kan korrigeres. Gjennomførte tester av Mettler Toledo og Animalia viser at det ikke er praktisk mulig å oppnå testresultater i henhold til ønskede, teoretiske verdier. Våre tester viste at vi fikk stabile måleverdier for måleverdiene 9,8 og 10,2 millimeter under de nevnte testene (100 % gjentaksgrad). Gjennomsnittlig måleverdi for den mellomliggende måleverdien 10,0 millimeter (masterblokk) var 9,88 millimeter. Testing mot MASTER: Ut fra gjennomførte tester må en kalkulere inn et slingringsmonn for hver måleenhet vist i instrumentets display. Gjennom å teste mot måleverdi 9,8 og 10,2 oppnår vi en rimelig sikkerhet for at instrumentets måleskala er forventningsriktig. Dette er svært nær hva en kan oppnå gjennom kalibrering under service. Referanse 1) EU forordning nr 3127/94 2) Hennessy Operation Manual, GP7NOG1H 305S_GP instrumentet_5 9

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN KFE-TM Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern.

Detaljer

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013 Forenklet brukermanual på norsk Rev. 11/2013 KERN CPB TELLEVEKT 1. Generelt Dette er en forenklet bruksanvisning for primært bruk. For mer inngående informasjon og teknisk spesifikasjon henvises det til

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

SLAKT- OG KJØTTKVALITET KJØTTETS TILSTAND 2012

SLAKT- OG KJØTTKVALITET KJØTTETS TILSTAND 2012 03 SLAKT- OG KJØTTKVALITET KJØTTETS TILSTAND 2012 16 TEKST TEKST TEKST : KRISTIAN HOEL ANIMALIA Kristian Hoel har veterinærmedisinsk embetseksamen fra Norges veterinærhøgskole (1991), Dr. scient. (1997).

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

Prosessbeskrivelse. Tittel: Tråputeskåring internkontroll. Versjon: 1. Godkjent av Bransjestyret 25.4.14

Prosessbeskrivelse. Tittel: Tråputeskåring internkontroll. Versjon: 1. Godkjent av Bransjestyret 25.4.14 Prosessbeskrivelse KVALITETSSYSTEM ID: DVK 1.5 Tråputeskåring internkontroll Utarbeidet av Animalia: Magne Kjerulf Hansen Tittel: Tråputeskåring internkontroll Versjon: 1 Godkjent av Bransjestyret 25.4.14

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

PROTIMETER. TimberMaster. Protimeter fuktmåler (BLD5605, BLD5609, BLD5605-SW, BLD5609-SW) Brukerhåndbok. Amphenol.

PROTIMETER. TimberMaster. Protimeter fuktmåler (BLD5605, BLD5609, BLD5605-SW, BLD5609-SW) Brukerhåndbok. Amphenol. PROTIMETER TimberMaster Protimeter fuktmåler (BLD5605, BLD5609, BLD5605-SW, BLD5609-SW) Brukerhåndbok Amphenol Advanced Sensors INS5605-NO rev. utg. B Oktober 2017 1 Sikkerhetshensyn Obs! om WME-nåler

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One 48 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Les fullstendig gjennom bruksanvisningen og det vedlagte

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Dette er en enkel beskrivelse på hvordan man bruker tidtaker utstyret som er anskaffet. Det er samme bruksmåte, enten man skal arrangere langrenn, terrengløp

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler S1043BC Companion mini med personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962

Detaljer

PTS400M(I) / PTS400N(I)

PTS400M(I) / PTS400N(I) PTS400M(I) / PTS400N(I) 1.1.2007 Norsk versjon INSTALLASJONS VEILEDNING FOR PTS400M,N(I) Nybakveien 32 B, 2013 Skjetten, Norway. Org. nr. 985 745 803 E-post: post@autosense.no Faks: +47 921 719 42 1 10

Detaljer

PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER: 30 04 03 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG:

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR TERMISK VARMEVARSLER Kommersiell referanse: 3103-002 Utviklet av CAVIUS Denne termiske varmevarsleren er tiltenkt områder der røykvarslere ikke er egnet pga. høy risiko for feilalarmer,

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Det du skal gjøre i denne oppgava er først å sette opp bakgrunnen til spillet og så rett og slett å få firkanter til å falle over skjermen.

Det du skal gjøre i denne oppgava er først å sette opp bakgrunnen til spillet og så rett og slett å få firkanter til å falle over skjermen. Tetris Introduksjon Processing Introduksjon Lag starten på ditt eget tetris spill! Det du skal gjøre i denne oppgava er først å sette opp bakgrunnen til spillet og så rett og slett å få firkanter til å

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

DPS900 Oppstart 1. 1 stk. Trimble Site Tablet PC med DPS900 installert.

DPS900 Oppstart 1. 1 stk. Trimble Site Tablet PC med DPS900 installert. Oppstart av DPS900 på borerigg En kort gjennomgang av oppstartsprosedyrer for DPS900. Utstyr: 1 stk. Trimble Site Tablet PC med DPS900 installert. 2 stk. Trimble Zephyr Rugged antenner Montering skjer

Detaljer

Versjon 2.1-05.06.14 Side : 1

Versjon 2.1-05.06.14 Side : 1 Versjon 2.1-05.06.14 Side : 1 Versjon 2.1-05.06.14 Side : 2 Innhold 1 Oppkobling 1.1 Med WTN i alle enheter 2. Innstillinger av utstyr 2.1 Innstilling av Timy 2.2 Innstilling av fotoceller PR1aW 2.3 Innstilling

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

lammene som ble ultralydmålt ved slakting (2006-2008). Lam som ble ultralydmålt ble dissekert, totalt 350 (110 lam i 2006 og 120 lam i 2007 og 2008).

lammene som ble ultralydmålt ved slakting (2006-2008). Lam som ble ultralydmålt ble dissekert, totalt 350 (110 lam i 2006 og 120 lam i 2007 og 2008). Beregning av genetiske parametere for kjøtt, fett og ben målt ved ultralyd, CT, EUROP klassifisering og disseksjon, og korrelasjoner mellom egenskapene Bakgrunn Forskning har vist at AVL er et svært sentralt

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

Dataeskeleser med databrikke

Dataeskeleser med databrikke Dataeskeleser med databrikke http://www.bevercontrol.com Databrikke Brukermanual Skrevet av Einar Gløersen April 2003 Rettet juni 2003 Innhold 1 INTRODUKSJON...3 2 SPESIFIKASJONER DATABRIKKE...3 3 BRUK

Detaljer

Brukermanual Findmy dataprogram

Brukermanual Findmy dataprogram Brukermanual Findmy dataprogram Velkommen til Findmy AS. I pakken fra Findmy AS finner du: E-bjeller Tilleggsutstyr: Ladestasjon, strømadapter og USB kabel for kommunikasjon med PC. ADVARSEL:!Strømkontakten

Detaljer

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6.

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. 7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. VIKTIG! Les grundig gjennom dette kapittelet om funksjon og betjening av styreboksen FØR maskinen tas i bruk! GENERELT. DELTA CR 900-6 til Auto Wrap pakkemaskiner er en ny

Detaljer

Prosessbeskrivelse. Tittel: Internkontroll Småfe. Gyldig fra: Morten Røe, 05. oktober 2012. Godkjent av. Klassifiseringsutvalget

Prosessbeskrivelse. Tittel: Internkontroll Småfe. Gyldig fra: Morten Røe, 05. oktober 2012. Godkjent av. Klassifiseringsutvalget Prosessbeskrivelse KVALITETSSYSTEM Tittel: Internkontroll Småfe ID: 415S_Internkontroll småfe Versjon: 9 Side: 1 av 6 sider Utarbeidet av Animalia: Godkjent av Gyldig fra: Morten Røe, 05. oktober 2012

Detaljer

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-03 SERVICEINSTRUKSJONER. SM-EC79 Kontrollør

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-03 SERVICEINSTRUKSJONER. SM-EC79 Kontrollør SI-7E20A-002-03 SERVICEINSTRUKSJONER SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrollør SM-EC79 INDEKS n Bruk av kontrollør Problemplassering ved bruk av kontrollør 4 Problem med krankgiret eller navgir 5 Problem med bruk

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 210 Konfigurasjon SCY/SC/SCJ Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

Language Contents. English Svenska

Language Contents. English Svenska Language Contents Language page English...2-6 Svenska... 7-11 Norsk...12-16 Dansk...17-21 Suomi...22-26 Deutsch...27-32 Nederlands...33-38 Français...39-44 Italiano...45-50 Español...51-56 Português...57-62

Detaljer

Versjon 2.1-25.08.14 Side : 1

Versjon 2.1-25.08.14 Side : 1 Versjon 2.1-25.08.14 Side : 1 Versjon 2.1-25.08.14 Side : 2 Innhold 1 Oppkobling 1.1 Med WTN i alle enheter 2. Innstillinger av utstyr 2.1 Innstilling av Timy 2.2 Innstilling av fotoceller PR1aW 2.3 Innstilling

Detaljer

Batteri. Lampe. Strømbryter. Magnetbryter. Motstand. Potensiometer. Fotomotstand. Kondensator. Lysdiode. Transistor NPN. Motor. Mikrofon.

Batteri. Lampe. Strømbryter. Magnetbryter. Motstand. Potensiometer. Fotomotstand. Kondensator. Lysdiode. Transistor NPN. Motor. Mikrofon. Batteri Lampe Strømbryter Magnetbryter Motstand Potensiometer Fotomotstand Kondensator Lysdiode Transistor NPN Motor Mikrofon Høytaler Ampèremeter 1 1. Sett sammen kretsen. Pass på at motorens pluss og

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

KERN MCC Stolvekt. Brukermanual for MCC Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN MCC Stolvekt. Brukermanual for MCC Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN MCC Stolvekt Brukermanual for MCC Stolvekt Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern. Denne utgaven er

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte Berema Trådløs fjernstart system som tilleggsutstyr til ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper dette

Detaljer

Innhold. Stanley TLM165I 1

Innhold. Stanley TLM165I 1 Innhold Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

PINIT. Brukermanual - kort

PINIT. Brukermanual - kort PINIT Ultralyd blæreskanner Brukermanual - kort Version 1-11a Jan.2013 1011 24-100 Puławy, Krańcowa 5, tel. +48 81-8863-613, fax +48 81-8868-310 e-mail: export@echoson.com.pl www.echoson.eu QUICK REFERENCE

Detaljer

Bruksanvisning. MiniTest 650 F og FN mymåler

Bruksanvisning. MiniTest 650 F og FN mymåler Bruksanvisning MiniTest 650 F og FN mymåler MiniTest 650 F måler alle umagnetiske belegg som farge, lakk, krom, sink på magnetisk underlag (Ferrous) MiniTest 650 FN måler alle umagnetiske belegg som farge,

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

Duo HOME. Monteringsanvisning

Duo HOME. Monteringsanvisning Monteringsanvisning INNHOLD Teknisk data Side 2 Montering Side 3-5 Programmering Side 6-11 Administrering Side 12-13 Daglig bruk Side 14-16 TEKNISK DATA TEKNISK SPESIFIKASJON Lesing: Lese/skrive MIFARE/NFC

Detaljer

Marsden M200 Stolvekt

Marsden M200 Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO Marsden M200 Stolvekt Brukermanual for M200 Stolvekt OVERSIKT Strømforsyning... 2 Spesifikasjoner... 2 Vedlikehold........ 2 1.0 Grunnleggende

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer

TFEM, METODE OG INSTRUMENTBESKRIVELSE

TFEM, METODE OG INSTRUMENTBESKRIVELSE TFEM, METODE OG INSTRUMENTBESKRIVELSE 1 Metodebeskrivelse TFEM, (Time and Frequency Electro Magnetic) er en elektromagnetisk metode hvor målingene foregår både i tidsdomenet og i frekvensdomenet. Med NGUs

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av fire trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

Angivelse av usikkerhet i måleinstrumenter og beregning av total usikkerhet ved målinger.

Angivelse av usikkerhet i måleinstrumenter og beregning av total usikkerhet ved målinger. Vedlegg A Usikkerhet ved målinger. Stikkord: Målefeil, absolutt usikkerhet, relativ usikkerhet, følsomhet og total usikkerhet. Angivelse av usikkerhet i måleinstrumenter og beregning av total usikkerhet

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Laser distanse måler PT-130 Bruksanvisning

Laser distanse måler PT-130 Bruksanvisning l Laser distanse måler PT-130 Bruksanvisning Innhold 1. Sikkerhet 2 2. Start opp 3 3. Første operasjon og innstillinger 5 4. Måling 6 5. Funksjoner 7 6. Tekniske data 9 7. Feilsøking- årsaker og korrigeringer

Detaljer

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic - unn deg en Krafer MONTERINGSANVISNING KRAFER garasjeport modell Nordic 2 3 INNHOLD Punkt 1: Vertikale skinner... 4 Punkt 2: Nederste portelement... 6 Punkt 3: Torsjonsstang m/fjær... 9 Punkt 4: Wire...

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

* + & 2 ( 3+ /. + 4 ( ' 5 ' " 5 0 *. :(( 4 4( " 5

* + & 2 ( 3+ /. + 4 ( ' 5 '  5 0 *. :(( 4 4(  5 *+&", -./0 "!"# $%&'&()'&' '&' *+&2(3+/.+4(+ 567'5' 468 9 " 5 0 *.:((44(4 " 5 ! " ((44.+&& 5&&! # $! % $!! &'& ( -; " -( )# * #' +!, + -; -( - -; -(.,! -; -( $ -; -( ( " -; " -( / - &0. -; -( * 0 $ # -;

Detaljer

Falck 6709 Armbåndssender

Falck 6709 Armbåndssender Brukerveiledning Falck 6709 Armbåndssender Varenr: 320 066 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Klokke sender... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette koder:...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Victor Reader Pro Norsk utgave

Victor Reader Pro Norsk utgave Brukerhåndbok Victor Reader Pro Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Pro Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post: post@bojo.no

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

2HLE-R bruksanvisning

2HLE-R bruksanvisning 2HLE-R bruksanvisning v1.1 19/04/2016 Endringsloggen Problemet Dato Endringer Jobb V1.0 12/05/2013 V1.0 produktet bruksanvisning V1.1 19/04/2016 Generell oppdatering og forbedring av hele dokumentet 2

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Presentasjon Mottakeren ENO-REC3-RW muliggjør HFkontroll av to parkeringsadkomster kalt "INNGANG" og "UTGANG". Den kan brukes

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

Software versjon 0.3

Software versjon 0.3 Spesifikasjon for EXi panel for sone 1, RIA-OP4 05.05.00, Arild Gundersen Software versjon 0.3 Manual for RIA-OP4 sw0.3.doc 05.05.00 Side 1 RIA-OP4-W Veggmontert (ikke lagervare) RIA-OP4-P Panelmontert

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser Brukermanual 2009 V1 Laget i Norge av CLS www.cls.no - kontor@cls.no 1 Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning forside. 2: Innholdsfortegnelse 2: Spesifikasjoner 3:

Detaljer

9 Teknisk beskrivelse for utføring av vegoppmerking (Vegdirektoratet, udatert)

9 Teknisk beskrivelse for utføring av vegoppmerking (Vegdirektoratet, udatert) 9 Teknisk beskrivelse for utføring av vegoppmerking (Vegdirektoratet, udatert) 1 TEKNISK BESKRIVELSE FOR UTFØRELSE AV VEGOPPMERKING 1 Innhold 1 Generelt...3 2 Vegoppmerkingens funksjoner og egenskaper...3

Detaljer

Innhold. Stanley TLM99 1

Innhold. Stanley TLM99 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Brukermanual. Revisjon manual 01 Programversjon E

Brukermanual. Revisjon manual 01 Programversjon E Brukermanual PLS type XV-152 Revisjon manual 01 Programversjon E Innhold Hovedmeny... 2 Innlogging... 2 Parameterliste (variabler)... 3 Endring av parameter:... 3 Kjølevariabler... 3 Vaskevariabler...

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 300 (VELA Swing) Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no vermundlarsen.no

Detaljer

www.proffnorge.no brukermanual protimeter mms bld5800

www.proffnorge.no brukermanual protimeter mms bld5800 www.proffnorge.no brukermanual protimeter mms bld5800 protimeter mms den komplette fuktmåleren Tilkoblingsplugg for hygrometerprobe. Proben passer kun en vei! Tilkobling for piggelektroder, veggelektroder

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

CONTINENTAL EUROPE U.K. / IRELAND (UB-7235 / 7220 / 7215) (UB-7235) (UB-7235 / 7220 / 7215) Bruk Når strømmen slås på første gang kommer begge dysene ut hver sin gang. Alle oppgitte tider er cirka

Detaljer

Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R

Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R RW Parkeringsboksen ENO-BP2R muliggjør HFkontroll av to adkomster til parkering, kalt "INNGANG" og "UTGANG". Den fungerer med en aktiv antenne som

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P155B radiomottaker med kabel utgang. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P155B radiomottaker med kabel utgang. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P155B radiomottaker med kabel utgang Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211

Detaljer

Falck 6709 Magnetkontakt sender

Falck 6709 Magnetkontakt sender Brukerveiledning Falck 6709 Magnetkontakt sender Varenr: 320 067 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Falck 6709 Magnetkontakt sender består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Magnetkontakt sender...

Detaljer