Prosessbeskrivelse. Tittel: GP7 -instrumentet. Gyldig fra: Morten Røe, 5. januar Godkjent av: Klassifiseringsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosessbeskrivelse. Tittel: GP7 -instrumentet. Gyldig fra: Morten Røe, 5. januar 2012. Godkjent av: Klassifiseringsutvalget"

Transkript

1 Prosessbeskrivelse KVALITETSSYSTEM Tittel: GP7 -instrumentet ID: 305S_GP7 instrumentet Versjon: 5 Side: 1 av: 9 sider Utarbeidet av: Godkjent av: Gyldig fra: Morten Røe, 5. januar 2012 Klassifiseringsutvalget 13. januar Hensikt: Beskrivelse av GP instrumentene som benyttes ved måling av gris i Norge 2. Omfang: Gjelder GP7 instrumentene som er i bruk i Norge 3. Ansvar og myndighet: Slakteriet ved klassifiseringsansvarlig har ansvar for at instrumentet til enhver tid er i orden. Hvis ikke instrumentet er i orden, har slakteriet ved klassifiseringsansvarlig ansvar for at instrumentet sendes inn til service hos vår servicepartner Mettler Toledo (Se egen spesifikasjon). Slakteriet har ansvar for at målingen med GP instrumentet/ spekkikkert gjennomføres med godkjent klassifisør eller av en klassifiseringsaspirant som står under ansvar/myndighet av en godkjent klassifisør. Den godkjente klassifisøren skal skriftlig overfor ANIMALIA påta seg ansvaret. Godkjent klassifisør er ansvarlig for at målingen skjer i henhold til gjeldende prosessbeskrivelser. ANIMALIA har et overordnet ansvar på vegne av systemeier at gjennomføring av klassifiseringen skjer i henhold til gjeldende spesifikasjoner og har myndighet til å kontrollere anleggets klassifisører angående gjennomføring av prosedyren. 4. GP instrumentet 4.1 Innledning: Det egentlige navnet er HGP, Hennessy Grading Probe. Hennessy er firmanavnet, etter grunderen Brian Hennessy. Instrumentet er produsert av Hennessy Grading Systems Ltd, PB 6746, Auckland, New Zealand. Firmaets kontaktmann er Sara Hunter. Ordet "Grading" betyr måling og ordet "Probe" betyr sonde. GP instrumentet er med andre ord et sonde-målingsinstrument. Tallet i etterkant av bokstavene GP referer seg til versjonsnummeret. Tallet 2 angir versjonsnummer 2. Versjon 1 var et rent fettmålingsinstrument. Versjon 2 ble utviklet i i nært samarbeid med Statens Jordbruksverk, Jønkjøping Sverige (Håkan Jonsson/ Gøran Larsson) og Sveriges Landbruksuniversitet (Ingemar Hansson). Versjon 4 er utviklet på 1990-tallet og versjon 7 ble lansert i Norge i februar Q står for quality, kvalitet. Q-versjonen kan måle kjøttfarge, det kunne ikke standardmodellen GP2. Modellene GP4 og GP7 måler også kjøttfarge uten at bokstaven Q benyttes i instrumentnavnet. De fleste GP2 instrumentene ble kjøpt inn i 1988 og Et GP4 instrument ble kjøpt inn på slutten av 1990 tallet. Noen GP4 instrumenter er blitt kjøpt inn i Disse vil bli konvertert til GP7 i løpet av Fra og med 2010 var GP7 den eneste varianten av GP instrumenter som var tillatt brukt i Norge. Norsk forhandler er Mettler Toledo, Ulvenveien 92B, N OSLO. Mettler Toledo har telefon / og telefax Kontaktperson på service er Magne Eggen. 305S_GP instrumentet_5 1

2 4.2 Funksjonsprinsipp: Målepistolen GP er et halvobjektivt måleinstrument for klassifisering av gris. Med halvobjektivt menes at instrumentet er operatøravhengig, en godkjent klassifisør. Systemet inneholder optisk måleutrustning. Funksjonsprinsippet er at synlig lys sendes (emitteres) mot slaktets overflate. Mengden reflektert lys til fotocellen i instrumentets øye avgjør refleksjonsverdien og om overflaten blir definert som kjøtt eller fett. Svor er per definisjon fett. GP instrumentet er utformet som en pistol der løpet er et metallspyd, sonde. Rett innenfor spissen av sonden sitter det et optisk øye. Det inneholder en sender (imitator) og en lysabsorberende enhet. Rundt metallsonden finnes to bevegelige, avfjærede målearmer. Disse bevegelige målearmene er inne i instrumentkassen koblet til et hullbånd, hvor avstanden mellom hullene på båndet alltid er like lange, 0,2 mm. Hullene i båndet er rektangulære. En leser som er koblet til mikroprosessoren teller hull i båndet og beregner øyets posisjon til enhver tid. En skarp kniv med trekantet form, hvor de to like lange sidene, som går ut fra spissen, har skjæreegg. Kniven festes til spissen av sonden og har som funksjon å snitte stikkoverflaten og lange en stikkbane gjennom slaktet. Knivens egger må alltid være skjerpede. Det er svært viktig for likebehandling av slaktene at kniven har denne formen den har slik at stikkbanens form blir så lik som mulig fra gris til gris. Kniven skal ikke slipes mer enn at den beholder denne trekantede, likesidede formen. Rett bak kniven sitter ei rund kontaktplate/måleplate, som skal ligge an mot slaktets overflate under måling. En målelinjal hjelper operatøren til å bestemme neste målepunkt. Parameter: Bølgelengde, emisjon Avstand målinger Målelengde Virkningsområde Instrumentets vekt Program: Minne: Kommunikasjon Vitale mål/ informasjon: 590 nanometer, +-10 nm GP7: hver 0,2mm på utstikk 0 120millimeter -10 til +40 grader celsius, 0-90 % RH, relativ luftfuktighet 1450gram GP7: instrumentet lagres på harddisk som kan kommunisere med PC GP7: Lagrer inntil 5000 observasjoner GP7: RS232 5V Forbudet mot bruk av loddetinn/bly gjør at andre legeringer er benyttet ved fremstillingen av GP Hva kan GP instrumentet registrere? Ved klassifisering stikkes sonden inn i slaktet, i de definerte målepunkter. Sonden stikkes inn til maksimal dybde, 120mm. For GP7 er fotodiode programmert til å sende ut lys på utstikk, hver 0.2mm. Reflektoren registrerer hvor mye lys som kastes tilbake. Reflekteres mye lys - lys flate (spekk), reflekteres lite lys - mørk flate (kjøtt). I hvert snitt foretas det inntil 600 målinger, hvert målepunkt blir definert til kjøtt, fett, svor eller luft avhengig av refleksjonenverdiens størrelse. Ut fra disse registreringene bestemmes tykkelsen på spekklag og muskel. Svor regnes som fett i forbindelse med målingene. 305S_GP instrumentet_5 2

3 GP instrumentet er programmert for å registrere en rekke av mål. Kun 6 av disse målene benyttes ved beregning av kjøttprosent og kjøttfarge. Parameter Beskrivelse Fett1 Måles i første målepunkt, bak bakerste ribbein, 8 cm fra ryggens midtlinje. Måleverdien er tykkelsen på ytre fettlaget inklusive svor. Måleenhet er millimeter. Farge 1 Kjøttfarge i midtre deler av muskelmålet i målepunkt 1. Fett 2 Måles i stikk nr. 2, mellom 3 og 4 siste ribbein, 6 cm fra ryggens midtlinje. Måleverdien er ytre fettlagets tjukkelse inklusive svor. Måleenhet er millimeter. Kjøtt 2 Diameter av ryggmuskel i målepunkt 2. Måleenhet er millimeter. Totif Tykkelsen på fettlaget på innsiden av muskelen mot bukhulen (TOTIF). Måleenhet er millimeter. Farge 2 Kjøttfarge i midtre deler av muskelmålet i målepunkt 2. Ut fra disse verdier kan apparatet beregne slaktets kjøttprosent og det gjennomsnittlige fargetallet for de punkter som ble definert som kjøtt. 5. Måleprosedyrer 5.1 Målepunkter: Etter korrekt oppstart er operatør klar for første måling. En komplett klassifisering består av to målinger. Den første måling gjøres bak siste ribbein 8cm fra ryggens torntapper eller ryggens midtlinje. Den andre målingen gjøres 12cm lengre fram på slaktekroppen, og 6cm fra ryggens midtlinje. Her blir fettmål 2 og diameter på ryggmuskel (Kjøtt2) registrert. 5.2 Måleutførelse: Ved stikking i høyre halvdel benyttes venstre hånds pekefinger for å finne siste ribbein, som befinner seg nederst på indrefileten. Dersom grisen er skjevkløyvd, skal den halvdelen måles, hvor ytrefileten er festet til torntappene. Måling i målepunkt 1: Måleplaten siktes riktig inn og legges vinkelrett mot slaktekroppen. Måleplaten skal ha like mye kontakt med slaktets overflate på alle sider. Målesonden stikkes inn i slaktekroppen i angitt målepunkt, rett inn. For å få godkjent mål skal sonden gå i luft på innsida av skrotten. Instrumentet måler på utstikk, og derfor må sonden dras ut med en jevn bevegelse. Om målingen er godkjent vises fettykkelsen i mm i øvre display og "1 FETT" i nedre display. KJØTT1 kan også vises ved vrikke instrumentet mot høyre. Om klassifisør ønsker å repetere første måling uten å øke sekvensnummer kan han/hun slette første måling ved å "legge" pistolen over til venstre. Gjennom denne bevegelse kommer røde lamper til å blinke og displayen viser "MAK". Første måling må gjentas. Måling i målepunkt 2: Andre målepunkt finner operatøren i øvre høyre hjørne på hjelpemal når pistolen står i målepunkt 1. Målepunktet er mellom 3 og 4 bakerste ribbein, 6cm fra ryggens midtlinje. Proben skal føres vinkelrett inn i slaktet. Innstikksretningen har mye å si for KJØTT2 målet siden ryggmuskelen har en oval form. Om makulering ønskes etter at andre stikket er utført, må pistol "legges" mot venstre i løpet av 2 sek. etter siste måling. 305S_GP instrumentet_5 3

4 Alle mål registreres på utstikk. Etter to godkjente målinger tennes gul lampe, som indikerer at målingen er godkjent. 6. Displayinformasjon 6.1 Display: Bak på GP instrumentet finnes et 2 linjers display til hjelp for operatør under bruk. Øvre display har 8mm høye typer, et numerisk felt med 4 karakterer. Nedre display har 4mm høye typer, et alfanumerisk felt på 8 karakterer. Gir informasjon i form av stikkord tilbake til operatør. 6.2 Oppstartsrutine: Det øvre displayet viser typene HGS (Hennessey Grading System) etter at strømmen er koblet til. Deretter vil det store displayet være mørkt til driftsrutine starter. 1. Det nedre displayet gir informasjon etter som oppstartingsritualet utvikler seg. Instrumentet foretar først en selvtest, det nedre displayet viser TEST. 2. Deretter vil GP instrumentet sjekke KABEL, den sjekker om strømtilførselen er tilstrekkelig. I tillegg vil den sjekke om det skal opprettes kommunikasjon mot PRINTER, TERMINAL eller PC. Hvis det er kobla til en ekstern kommunikasjonskilde vil denne kommunikasjonen bygge seg opp sjøl. 3. Pistolen leser deretter inn sitt driftsprogram, versjonsnummer på program vil vises i det nedre displayet. 4. Deretter er programmet klart til bruk, det vil stå KLAR i display. 6.3 Driftsrutine: Det øvre displayet angir tallverdi ved måling. De tallverdiene som kommer opp i displayet vil være: FETT1, etter første måling. KJØTT %, i to sekunder etter siste måling. KJØTTFARGE, displayrutine stopper på kjøttfargetallet etter siste måling. Deretter er instrumentet klar for ny måling. I driftsrutina er det lagt ei kontrollrutine, hvor operatør har muligheter til å ettersjekke enkeltmål. Ved å legge instrumentet over mot høyre vil instrumentet etter avslutta måling vise sekvensen: FETT1 ==> FETT2 ===> KJØTT % ===> KJØTTFARGE 6.4 Makulering: Måling kan makuleres på pistol ved å velte instrumentet over til venstre innen 3 sekunder er gått. De røde varsellampene vil blinke. I nedre display vil det stå: NY MÅLING. 305S_GP instrumentet_5 4

5 6.5 Sekvensnummer, antall slakt: Instrumentet teller selv antall godkjente målinger. Ved å bryte strømmen før oppstart, vil telleverket i pistolen nullstille seg. Etter makuleringstiden på 3 sekunder kan en ved å velte instrumentet over til venstre få fram sekvensnummeret, dvs. antall slakt. 6.6 Fire varsellamper: På hver side av displayet er det plassert ei lampe, med rød farge. Oppå pistolhuset, foran er det også to varsellamper, rød på venstre side og gul på høyre side. 1. JEVN GUL. Etter ei godkjent måling lyser den gule lampa ei jevn GUL farge. 2. BLINKENDE GULT: betyr at en eller flere av måleverdiene, fett1, fett2 eller kjøtt2, må erstattes med en erstatningsverdi, se dokument, da måleverdi ligger utenfor maksimums- eller minimumsverdi eller det er ikke målig å oppnå godkjent måling fordi det ikke er mulig å finne overgangen mellom kjøtt og fett. 3. BLINKENDE RØD lampe indiker at måling ikke er godkjent. Det betyr at siste stikk på tas på nytt. Pistolen vil også blinke rødt etter en kansellering av måling. 6.7 Feilmeldinger i displayet: Når en feil oppstår blinker de røde varsellampene. For å få informasjon om hvilken feil som har oppstått, må operatør "legge" pistolen mot høyre. Feilkoden vises da i pistolens display. Følgende feilkoder angis i displayet : LÅG 12V: Batterispenning er for lav. Bytt eller lad opp batteriet. FEIL 01: Måleproben har ikke vært tilstrekkelig langt nok inne i slaktekroppen. Måleavstanden er over 10mm, men mindre enn 30mm. MINIMUM STIKKLENGDE: For å få godkjente mål skal proben i begge stikk ha observert dagslys i bukhula for å få godkjente mål. FEIL 02: Måleproben har registrert kun kjøtt eller fett. Den klarer ikke å skille kjøtt og fett. FEIL 03 : Kjøtt- og fettlag er for tynne eller tjukke. Parameter: Minimum Maksimum FETT1 5 med mer 60 mm FETT2 5 med mer 60 mm FETT2 - FETT1 0 med mer 15 mm KJØTT2 25 med mer 90 mm FEIL 04: Grenseoverskridning. Fett, muskel eller dyrekropp har overgått de maksimalverdiene som er programmert inn i pistol. Om dette gjentas ved ommåling tar systemet en middelverdi (erstatningsverdi) som er innprogrammert i målepistol som målingsresultat. Den gule lampen blinker. 305S_GP instrumentet_5 5

6 FEIL 07: Minnefeil. Dette indikerer at en alvorlig feil har oppstått i pistol. Ta kontakt med servicepartner. FEIL 08: For rask måling. Trekker målesonden for raskt ut. Hastighetsgrensen er satt til maks 910 mm/sek. FEIL 88: Instrumentet klarer ikke å måle lengden på området med fett og/eller kjøtt. Denne feilmeldingen kan komme hvis måleproben har blitt ført for raskt ut av slaktet. Om feilmeldingen kommer ofte ved riktig stikkteknikk, skal operatør kontakte servicepartner. FEIL AO: Instrumentet er ikke ferdig med å behandle forrige slakt. Den kommuniserer med printer eller terminal. Gjennta måling. FEIL CO: Operatør har gjort flere ufullstendige innstikk etter hverandre, for eksempel støtt mot bein flere ganger. Gjenta måling. Hvis feilmelding kommer ofte ved riktig stikkteknikk, skal operatør kontakte servicepartner. KOM FEIL: Feil i kommunikasjon med terminal. Feilen kan oppstå om terminal ikke er klar til å kommunisere med pistol. KABEL: Terminal er ikke tilsluttet eller feil har oppstått i kabel eller koblinger mellom terminal og pistol. Pistolen kan kjøres videre ved å "legge" den til venstre. PROGRAM: Hvis denne melding kommer permanent i det vesle display etter oppstartprosedyre, skal instrumentet sendes til servicepartner. TEST xx: Feil har oppstått i oppstartprosedyre. Operatør skal kontakte servicepartner. FEIL 14: Kjøttmålet er ikke innenfor rammene. FEIL 24: Innstikket er for kort, det er ikke stukket igjennom slaktet. FEIL OA: Kontaktplata ligger ikke riktig mot slaktet. Øvre display har 8mm høye typer, et numerisk felt med 4 karakterer. Nedre display har 4mm høye typer, et alfanumerisk felt på 8 karakterer. Gir informasjon i form av stikkord tilbake til operatør. 305S_GP instrumentet_5 6

7 7. Datakommunikasjon 7.1 Hensikt Beskrive hvilke data som GP7 instrumentet sender fra seg. Beskrive hvilke variabler som vises i instrumentets display. 7.2 Beskrivelse GP7 kommuniserer med eksterne instrumenter via protokoll RS232. Overførte data blir utlagt med ASCII kode. Datastrengen som overføres kalles en SEKVENS. Hver sekvens har et nummer, SEKVENSNUMMER. GP instrumentet øker sekvensnummeret med en (1) for hver vellykket måling. Når det gjelder RECORDTYPE benytter Scase 01 for datastreng fra GP2 og 02 for datastreng fra GP7. Følgende data overføres i rekkefølge : 305S_GP instrumentet_5 7

8 Nr. Variabel Engelsk navn Antall Posisjon posisjoner 1 Recordtype Analysis type 2 posisjoner Sekvensnummer Counter 6 posisjoner Fett1 Fat thickness 1 4 posisjoner Fett2 Fat thickness 2 4 posisjoner Kjøtt2 (muskelmål) Muscle thickness 2 4 posisjoner Totif (intrafat) Rib fat 2 4 posisjoner Totaltykkelse, måling 1 Carcass thickness 1 4 posisjoner Sum målelengde, måling 1 Distance probed 1 4 posisjoner Totaltykkelse, måling 2 Carcass thickness 2 4 posisjoner Sum målelengde, måling 2 Distance probed 2 4 posisjoner Kjøttprosent Meat percentage 4 posisjoner Inikatorer for erstatningsverdier F1 F2 Limit indicators 3 posisjoner K2 13 Klasse Class 1 posisjon Kjøtt 1 (muskelmål) Muscle thickness 1 4 posisjoner Limit indicator 1 1 posisjon Totif 1 Rib Fat 1 4 posisjoner Rødfarge, måling 1 Colour Number 1 4 posisjoner Rødfarge, måling 2 Colour Number 2 4 posisjoner Rødfarge, gruppe nr, NPPC Colour Grade 1 posisjon 66 (note 1) 20 Intramuskelært fett 1 Marble Number 1 4 posisjoner Intramuskelært fett 2 Marble Number 2 4 posisjoner Intramuskelært fett, gruppe nr, NPPC Marble Grade 1 posisjon 75 (note 2) 23 Høyeste kjøttfargetall (innen måling 1 PSE Number 4 posisjoner (note 3) og 2) 24 Kjøttfarge, gruppe nr PSE Indicator 1 posisjon 80 (note 4) 25 Minste kjøttfargetall (innen måling 1 Minimum Colour 4 posisjoner (note 5) og 2) 26 År Year 2 posisjoner Måned Month 2 posisjoner Dag Day 2 posisjoner Time Hours 2 posisjoner Minutter Minutes 2 posisjoner Sekunder Seconds 2 posisjoner Instrumentets serienummer Serial Number 4 posisjoner Kommunikasjonen mellom GP instrumentet og slakteterminal er en toveis kommunikasjon etter handshakings prinsippet. GP instrumentet sender datastreng over til terminal. Terminal kvitterer til GP instrumentet at transaksjonen var vellykket. Beregning av kjøttprosent: For beregning av kjøttprosent benyttes feltene 3, 4 og 5, fett1, fett2 og kjøtt2. 305S_GP instrumentet_5 8

9 8. Hvor nøyaktig er GP instrumentenes måleskala? I sin dokumentasjon oppgir Hennessy at GP7 instrumentenes maksimale oppløselighet når det gjelder lengdemåling er 0,2 millimeter. Instrumentets display oppgir lengdemålet til nærmeste 0,2 millimeter. Hennessy oppgir videre at instrumentenes maksimale nøyaktighet er +/- 0,4 millimeter. 8.1 TEORETISK NØYAKTIGHET Vi har følgende TEORETISKE måleverdier rundt testblokkenes måleverdier: GP7 instrumentene har følgende grenseverdier rundt måleverdi 10,0 millimeter: Lengde på testflate: 9,89 9,90 10,09 10,10 Alle måleverdier i millimeter Hva viser Instrumentet 9,8 10,0 10,0 10,20 Alle måleverdier i millimeter GP7 instrumentene har følgende grenseverdier rundt måleverdi på 20 millimeter: Lengde på testflate: 19,89 19,90 20,09 20,10 Alle måleverdier i millimeter Hva viser Instrumentet 19,8 20,0 20,0 20,20 Alle måleverdier i millimeter GP7 instrumentene har følgende grenseverdier rundt måleverdier på 48 millimeter: Lengde på testflate: 47,89 47,90 48,09 48,10 Alle måleverdier i millimeter Hva viser Instrumentet 47,8 48,0 48,0 48,20 Alle måleverdier i millimeter 8.2 PRAKTISK MÅLENØYAKTIGHET Instrumentet avrunder måleverdien til nærmeste 0,2 millimeter. Hvis instrumentet har korrekte måleverdier under service, foregår fininnstilling av måleskala ved hjelp av å justere startblokkens posisjon. Startblokken registrerer startpunktet for målingen. Flytting av startblokken forskyver hele måleskalaen. Startblokkens posisjon justeres ved hjelp av en skrue. Det vil derfor være begrenset hvor nøyaktig startblokkens posisjon kan korrigeres. Gjennomførte tester av Mettler Toledo og Animalia viser at det ikke er praktisk mulig å oppnå testresultater i henhold til ønskede, teoretiske verdier. Våre tester viste at vi fikk stabile måleverdier for måleverdiene 9,8 og 10,2 millimeter under de nevnte testene (100 % gjentaksgrad). Gjennomsnittlig måleverdi for den mellomliggende måleverdien 10,0 millimeter (masterblokk) var 9,88 millimeter. Testing mot MASTER: Ut fra gjennomførte tester må en kalkulere inn et slingringsmonn for hver måleenhet vist i instrumentets display. Gjennom å teste mot måleverdi 9,8 og 10,2 oppnår vi en rimelig sikkerhet for at instrumentets måleskala er forventningsriktig. Dette er svært nær hva en kan oppnå gjennom kalibrering under service. Referanse 1) EU forordning nr 3127/94 2) Hennessy Operation Manual, GP7NOG1H 305S_GP instrumentet_5 9

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Bruksanvisning Emit Målstasjon ECB1 ver. 1.23

Bruksanvisning Emit Målstasjon ECB1 ver. 1.23 Bruksanvisning Emit Målstasjon ECB1 ver. 1.23 rev. 1.23a - Emit as St. Halvards gt. 33 N-0192 OSLO 02.11.2010 www.emit.no : tel: + 47 22 91 03 00 fax: + 47 22 91 03 01 e-mail: emit@emit.no Denne bruksanvisningen

Detaljer

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6.

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. 7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. VIKTIG! Les grundig gjennom dette kapittelet om funksjon og betjening av styreboksen FØR maskinen tas i bruk! GENERELT. DELTA CR 900-6 til Auto Wrap pakkemaskiner er en ny

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL AKVAconnect Feeding 2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000644 Project no.:

Detaljer

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06 Kap 5A: Orientering Kap 5B: Drifts og systeminformasjon Kap 5C: Tilsyn og vedlikehold Kap 5D: Dokumentasjon DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS AUTOMATISERING OG SD-ANLEGG KONFIGURERING OG INSTALLASJONS HÅNDBOK

Detaljer

Regler for agilitystevner

Regler for agilitystevner Regler for agilitystevner www.nkk.no arrangert av Norsk Kennel Klub og NKKs medlemsklubber» Bronsemerkeprøve» Norgesmesterskap» Hinderutforming Gyldig fra 01.01.2012 Versjon 2 Innhold 1. Bronsemerkeprøve

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR LASER FARTSMÅLER

BRUKERVEILEDNING FOR LASER FARTSMÅLER TJENESTESAK BRUKERVEILEDNING FOR LASER FARTSMÅLER LTI 20.20 TS/KM-S Programversjon 1433 TIL BRUK VED POLITIETS FARTSKONTROLL AV KJØRETØY (PMT) GM-0001 B SIDE 1 Politiets materielltjeneste (PMT) 1997 1.

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD OPPSTART... 2 INNLEDNING... 2 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 3 MENYER... 3 TRANSAKSJONER... 4 RESERVELØSNING... 5 RAPPORTER... 5 AVSTEMMING... 6 PARAMETER / PROGRAMHENTING...

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Bruksanvisning. Innhold

Bruksanvisning. Innhold DiabetesDagboken 1 2 Bruksanvisning Innhold Introduksjon... 5 Hurtigveiledning... 7 Aktivitet... 8 Blod... 10 Mat... 11 Mål... 12 Info... 14 Detaljert bruksanvisning... 16 Hovedmeny... 16 Sikkerhetskopi...

Detaljer

ConsumerScan Manual. GfK Norge AS

ConsumerScan Manual. GfK Norge AS ConsumerScan Manual GfK Norge AS 1 INNHOLD INNLEDNING... 3 1 SKANNEREN... 4 1.1 VIKTIGE RÅD FØR INSTALLASJON... 4 1.2 INSTALLASJON AV PROGRAMVARE.... 5 1.3 OPPSTART AV PROGRAMMET... 8 1.4 SKANNE EN STREKKODE...

Detaljer

Leica TPS1100 Professional Series

Leica TPS1100 Professional Series Leica TPS1100 Professional Series Brukerhåndbok Versjon 2.2 norsk Elektronisk totalstasjon Gratulerer med anskaffelse av nytt instrument fra TPS1100-serien. Ved siden av henvisninger som gjelder bruken,

Detaljer

VAKI. Bruker manual. (Norsk)

VAKI. Bruker manual. (Norsk) VAKI Biomass Daily Software Bruker manual (Norsk) Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kópavogur Iceland Tel. + 354-595 3000 Fax. + 354-595 3001 e-mail: vaki@vaki.is Internet: www.vaki.is 1

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

Digital fartskriver DTCO 1381

Digital fartskriver DTCO 1381 Digital fartskriver DTCO 1381 Versjon 2.0 2.1 Instruksjonsbok firma & sjåfør DTCO SmartLink (Ekstrautstyr) www.dtco.vdo.com Innledning Kjære bruker. Den digitale fartskriveren, DTCO 1381, med sine systemkomponenter

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift...

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer