LuKs løsning for reparasjoner for tørre dobbeltclutcher Teknikk/diagnostkk av skader Spesialverktøy/demontering og montering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LuKs løsning for reparasjoner for tørre dobbeltclutcher Teknikk/diagnostkk av skader Spesialverktøy/demontering og montering"

Transkript

1 LuKs løsning for reparasjoner for tørre dobbeltclutcher Teknikk/diagnostkk av skader Spesialverktøy/demontering og montering 7-trinnsgiret 0AM i bilene Audi, Seat, Škoda og Volkswagen

2 Innholdet i denne brosjyren er juridisk uforpliktende og er utelukkende beregnet på informasjonsmessige formål. Så framt dette er juridisk tillatelig, er selskapet Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KGs garanti unntatt forbindelsene til denne brosjyren. Copyright Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG August 2012 Alle rettigheter forbeholdtenhver mangfoldiggjøring, spredning, overlevering, tilgjengeliggjøring for offentligheten, samt publisering på annen måte av denne brosjyren det være seg i dens helhet, så vel som delvis er ikke tillatt uten forutgående skriftlig tillatelse fra foretaket Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG. 2

3 Innhold Innhold 1 Hva er et gir med dobbeltclutch? 4 2 Systemet med tørr dobbeltclutch konstruksjon og funksjon Dobbeltclutch Svinghjul av to materialer (ZMS) Påslåingssystem 11 3 Diagnostkk av skader på dobbeltclutchsystemet Allmenne henstillinger for testing av systemet Overprøving av slitasje Visuell kontroll Støy Problemer med åpning og gjennomglidende clutch Diagnostikk Bilder av skaden (skadeomfanget) 14 4 Beskrivelse og leveransens omfang for settet LuK RepSet 2CT 15 5 Beskrivelse og leveransens omfang av LuKs spesialverktøy 16 6 Demontering og montering av dobbeltclutch Henstillinger for reparasjon Kort beskrivelse av framgangsmåten ved reparasjon Demontering av dobbeltclutchen Demontering av avslåingssystemet Montering og innstilling av avslåingssystemet Montering av dobbeltclutch 35 7 Ordning av kjøretøy 42 3

4 1 Hva er et gir med dobbeltclutch? 1 Hva er et gir med dobbeltclutch? Et toclutch-gir (DKG) har i en årrekke vært i bruk i konsernet Volkswagens serieproduksjon av kjøretøy. En 6-fase- (-trinns-)versjon med våt dobbeltclutch har siden 2003 blitt montert inn i ulike modeller fra denne bilprodusenten. Det nye 7-fase- (-trinns-)giret DKG med tørr dobbeltclutch har vært benyttet siden 2008 i modeller med motorvarianter med et dreiemoment på inntil 250 Nm Målet med utviklingen av moderne konsepter for gir er gjensidig kombinasjon av fordelene ved automat- og manuelt gir Automatgir gir f.eks. komfort, automatisk giring og kjøring uten at drivkraften avbrytes. De egenskapene som er typiske for gir med manuell betjening er en sportsligere kjørestil, glede over kjøringen og lavere drivstofforbruk. Når det gjelder de to variantene av gir - 6-fase- (-trinns-)versjonen DKG og 7-fase- (-trinns-)versjonen DKG er disse egenskapene forent med hverandre. Disse girene er automatiserte, direkteordnede gir som ved hjelp av to uavhengige delgir gjør det mulig å helautomatisk veksle hastighetsgrad uten avbrudd i drivkraften. Clutchpedaler pleier å falle av og istedenfor en konvensjonell girvekslingsspake er det brukt en velgespake med funksjonen Tiptronic. Og slik fungerer DKG Begge systemene, både den tørre og den våte utførelsen har to delgir og to delclutcher. Hver av disse clutchene styrer et delgir, noe som gjør det mulig å vekselvist koble inn clutch og giring og dermed kjøre uten avbrudd i drivkraften. Når det gjelder 6-fase-giret, benyttes en våt dobbeltclutch. Denne clutchen befinner seg i girets oljebad. Den største fordelen ved denne varianten er derfor avkjøling, ettersom borttransportering av varme skjer ved hjelp av girolje. Andre positive egenskaper er at bare en begrenset plass til montering er nødvendig og at større dreiemomenter overføres. Våte varianter anvendes derfor for det meste i kjøretøy med større dreiemoment. Ulempen er imidlertid tap forårsaket av clutchens viskose gnidning i oljebadet, store hydrauliske pumper, så vel som en tidsmessig mer krevende prosedyre ved reparasjon. 4

5 Den tørre dobbeltclutchen i 7-fase- (-trinns-)giret DKG befinner seg i girkassen, i likhet med vanlige enskivesclutcher Clutchen er ikke i drift i et oljebad og opplever dermed ikke tap forårsaket av viskos gnidning, noe som bidrar til å oppnå en høyere effektivitet og et lavere drivstofforbruk, sammenliknet med den våte versjonen. Mulige reparasjoner gjøres på en enklere måte. I denne brosjyren er det kun tale om den tørre dobbeltclutchen fra selskapet LuK i giret 0AM fra konsernet Volkswagen. En oversikt over samtlige systemets fordeler Kombinerer automatgirs komfort og girenes reaksjonsegenskaper med manuell giring En liknende komfort som for automatgir, men med en fremragende effektivitetsgrad Uten avbrudd i drivkraften ved endring i gir som følge av overlappende giring drivstoffbesparelse senking av CO 2 -utslipp 5

6 2 Systemet med tørr dobbeltclutch konstruksjon og funksjon 2 Systemet med tørr dobbeltclutch konstruksjon og funksjon Systemet med dobbeltclutch består av tre hovedkomponenter et svinghjul av to materialer (ZMS), en dobbeltclutch (DK) og et innstikkingssystem. Betjeningen skjer ved hjelp av mekatronikk, der en elektronisk styringsenhet er forbundet med en elektrohydraulisk styrngsenhet. Mekatronikken befinner seg på giret, som består av to delgir som er uavhengige av hverandre. Under kjøring evaluerer mekatronikken bl.a. følgende informasjon: Omdreininger på girkassens inngang Begge girets innledende akslers omdreininger Hjulets omdreininger og kjørehastigheten Velgespakens posisjon Aksellereringspedalens posisjon (økning eller senkning av hastigheten) Avhengig av disse dataene regner mekatronikken ut hvilken girfase (-trinn) det er nødvendig å sette giret i og ved hjelp av styringsenheten for girfase (-trinn) og girgaffelen setter den giret i denne girfasen (-trinnet). For å koble fra og koble inn clutchen, aktiveres det to innstillingssylindre som alltid kjører i gang én innstikkingsspake av gangen. Systemet er konstruert slik at begge delclutcher er koblet fra når motoren er slått av og ved Girskjema 1 Svinghjul av to materialer 2 Dobbeltclutch 3 Påslåingssystem frigang og kobles inn først gjennom aktivering av innstikkingsspaken. Når bilen kjører, er det alltid slått på én clutch av gangen og som følge av det er det ett delgir som er koblet til drivverket. Det kan foretas forvalg av girfase (-trinn) i 2. delgir, siden clutchen ennå er koblet fra for dette delgiret. Ved veksling av girfase (-trinn), slås en clutch ut, samtidig slås den andre clutchen inn. Drivtilkoblingen skjer nå kun via den girfasen (-trinnet) som er valgt tidligere. Det gjør det mulig å gire uten avbrudd i drivkraften. 7 Delgir R Klinkeaksel 2 Dobbeltclutch 3 Girets innledende aksel 1 4 Girets innledende aksel 2 5 Utgangsaksel for gir 1 6 Utgangsaksel for gir 2 7 Utgangsaksel for gir 3 (revers) 5 7 Delgir

7 2.1 Dobbeltclutch Grunnleggende prinsipp Når det gjelder den 7-fase- (-trinns-)versjonen av dobbeltclutchgiret er den funksjonsmessige ordningen av hvert delgir lik den for direkteordnede gir. Til hvert delgir hører en delclutch. Begge clutchene befinner seg på to innledende aksler i giret, og disse akslene ligger inne i hverandre, altså utenfor den arbeidende hule akslen og inni den arbeidende massive akselen. Girene 1, 3, 5 og 7 slås inn via clutchen K1, dreiemomentet overføres til girkassen via den hule akslingen. Girene 2, 4, 6 og revers slås inn via clutchen K2, dreiemomentet overføres til girkassen via den hule akslingen. Clutch K1 Clutch K1 er ansvarlig for girfasene (-trinnene) 1, 3, 5 og R Clutch K2 7 Clutch K1 er ansvarlig for girfasene (-trinnene) 2, 4, 6 og reversen R

8 2 Systemet med tørr dobbeltclutch konstruksjon og funksjon 2.1 Dobbeltclutch Konstruksjonstyp Spinnerring med påtrykkingsskive til K1 2 Clutchlamell K1 3 Midtplate 4 Clutchlamell K2 5 Påtrykkingsskive K2 6 Spakens fjær med apparat til utjevning av slitasje for K2 7 Spakens fjær med apparat til utjevning av slitasje for K1 8 Fjær til spake K1 9 Trekkanker 10 Støtring Midtplaten er hjertet i clutchen. Den passeres på den hule akslen via støttekulelagret Via spinnerringens lokk og innstikkings-tannhjulet kobles det til ZMS og derigjennom med motoren Dersom en av de to delclutchene er slått på, overføres vridningsmomentet via clutchlamellen til girets tilsvarende innledende aksel Klinkeaksel 2 Svinghjul av to materialer (ZMS) 3 Midtplate 4 Støttende kulelager 5 Påtrykkingsskive K1 6 Clutchlamell K1 7 Påtrykkingsskive K2 8 Clutchlamell K2 9 Innstikkingskulelager K2 10 Innstikkingskulelager K1 11 Girets innledende aksel 1 (massiv aksel) 12 Girets innledende aksel 2 (hul aksel) 13 Trekkanker 14 Tallerkenfjær K2 15 Tallerkenfjær K

9 Funksjon Dersom bilen skal kjøre i en av girfasene (-trinnene) 1, 3, 5 eller 7 aktiverer mekatronikken den store innstikkingsspaken. Clutch K1 slås dermed på og kraftstrømmen overføres til den massive akslen. Mens bilen kjører i en oddetalls -girfase (-trinn), kobler mekaronikken inn den neste høyere, resp. den neste lavere girfasen (-trinnet). Denne girfasen venter på at clutch K2 skal slås inn. Dersom du nå skal kjøre i en av girfasene (-trinnene) 2, 4, 6 eller i revers, stikkes den store innstikkingsspaken tilbake og clutch K1 åpnes. Samtidig aktiverer mekatronikken de små innstikkingsspakene. Clutchen K2 slås inn og dreiemomentet overføres til den hule akslingen. Den store innstikkings- (innskyvnings-)spakens trykkbevegelse endres via returpunkter til trekkbevegelse. Den lille innstikkingsspaken skyver skive 2 mot clutch K2 og kobler denne inn. Påtrykkingsskive 1 drar seg tilbake i retning midtskiven og kobler dermed inn clutch K1. 9

10 2 Systemet med tørr dobbeltclutch konstruksjon og funksjon 2.2 Svinghjul av to materialer (ZMS) Hoveddelen av svinghjulet med buefjærer 2 Flens som er tannbesatt innvendig til festing av DKbærerkrans 3 Forspennings- (forhåndsstrammings-)ring 4 Lokk til svinghjulets hoveddel med starterens krans Svinghjul benyttet til giret DKG er en spesiell utførelse av svinghjulet LuK (ZMS) i to materialer. I likhet med et alminnelig svinghjul i to materialer, som benyttes også til gir med direkte ordning, finnes det også for dette svinghjulet et primært og et sekundært materiale. Den sekundære massen er imidlertid til forskjell fra svinghjulet i to materialer - ikke laget som et komponent i svinghjulet i to materialer som et element i svinghjulsmassen, men i form av en flens. Denne flensen tjener kun til kobling mellom svinghjulets primære materiale og dobbeltclutchen. Svinghjulets sekundære materiale overføres i dette tilfellet fra dobbeltclutchens materiale, som befinner seg på den hule akselen. Som følge av dette, faller også den direkte plasseringen av materialer som ligger mot hverandre bort. En slik plassering brukes når det gjelder konvensjonelle svinghjul i to materialer, og det ved hjelp av små kuler, resp. glide-kulelagre. Forskjellen sammenliknet med et alminnelig svinghjul i to materialer ligger det i at en skureflate på den sekundære siden mangler. Også denne flaten befinner seg i dobbeltclutchen. I en dobbeltclutch befinner skureflater for begge clutcher på midtskiven. Istedenfor skureflate på svinghjulet i to materialer er det brukt en flens med innvendige gripetenner. Det er slike innvendige gripetenner kransen med tenner på dobbeltclutchens spinnerring er forsynt med i filmen. Ettersom de to kransene med tenner på som føyer seg inn i hverandre pga. slark kan være kilde til støy, er det brukt en festering for å hindre at det dannes slik støy. Denne ringen sørger for å forspenne (forhåndsstramme) de to kransene med tenner på, slik at tennenes sider gjensidig ikke forårsaker slark. Slik fungerer svinghjul av to materialer (ZMS) Dreiemomentet som forårsakes av motoren er på ZMS primære side. Pga. demping inne i ZMS, reduseres ujevnheter mht. rotering og motorens dreiemoment overføres via den sekundære siden ti clutchen. Henstilling: Ytterligere informasjon om ZMS er beskrevet i den utførlige LuK-brosjyren Svinghjul i to materialer. 10

11 2.3 Påslåingssystem Innføringshylster til innstikkings-kulelager K1 2 Stor girspake til innstikkings- (innskyvings-) kulelager K1 3 Innstikkingskulelager K1 Når det gjelder hittil benyttede ordnede gir med enskives-clutch er clutchen slått inn i ro-posisjon (avslapping). Clutchen åpnes ved at det trykkes på clutchpedalen, og dermed kuttes kraftstrømmen. Det gjøres ved hjelp av det såk. uttrekkings-systemet. Til forskjell fra dette systemet, er clutchene i systemet med dobbelclutch åpne når de er i ro (avslappet tilstand). Ved aktivering med innstikkingsspaker kobles disse clutchene inn. Derfor snakkes det noen ganger om et såk. innstikkingssystem. 4 Innstillingsskive for clutch K1 5 Liten innstikkingsspake med innføringsstempe til K2 6 Innstillingsskive for clutch K2 7 Innstikkings-kulelager til clutch K2 Slik fungerer det såk. innstikkingssystemet Mekatronikken styrer ved hjelp av to hevearmer vekselvis de to innstikkingsspakene, inkl. innstikkingskulelagrene. Innstikkingsspakene støtter seg mens de styres av støtte-kulelagret og som følge av det, plasserer de begge innstikkings-kulelagrene på tallerkenfjærer. Dermed slås den aktuelle clutchen inn. Ved hjelp av integrert automatisk justering, er clutchlamellslitasjen jevn. På denne måten holdes de to hevearmenes bane i mekatronikken på et konstant nivå i hele deres levetid. Det såk. innstikkingssystemet består av to innstikkingsspaker som ikke er avhengige av hverandre [2] og [5] med innstikkings-kulelagre [3] og [7], som alltid styrer den tilhørende delclutchen Begge innstikkingsspakene holdes i riktig posisjon ved hjelp av innførings-hylstre. Begge innstillings-skivene [4] og [6] befinner seg på sine resp. steder under påslåingskulelagret; 11

12 3 Diagnostkk av skader på dobbeltclutchsystemet 3 Diagnostkk av skader på dobbeltclutchsystemet 3.1 Allmenne henstillinger for testing av systemet. I tilfelle reparasjonen foretas i dobbeltclutch-området er det nødvendig å på forhånd sammen med kunden få klarhet i enkelte grunnleggende spørsmål med det målet for øyet at det eventuelle problemet avgrenses (presiseres). Dersom kjøretøyet ennå er i kjørbar stand, foreta en prøvetur med kunden. Det bør være kunden som kjører kjøretøyet og demonstrerer problemene under prøvekjøreturen. Dobbeltclutch motorsiden Målrettede spørsmål til kunden: Konkret hva er det som ikke fungerer, evt. konkret hva er det du reklamerer? Hvor lenge har feilen gjort seg gjeldende? Oppstod problemet plutselig, eller har det kommet sigende litt etter litt? Når oppstår problemet? psporadisk, p ofte, alltid? I hvilket kjøremodus oppstår problemet? pf.eks. p når bilen kjøres i gang, ved aksellerering, når farten senkes, i kald tilstand eller når motoren er varm? Hva er kjøretøyets ytelse pr. kilometer? Finnes det ekstraordinære belastningsforutsetninger for dette kjøretøyet? pf.eks. p kjøring med tilhenger, tung last, hyppig kjøring i fjell, taxikjøring, flotillkjøring, at bilen har vært brukt til utleiebil og kjøreskolebil? Hvordan ser kjøreprofilen ut? pkjøring p i by, kjøring over korte avstander, langkjøring, kjøring på motorvei? Har det allerede blitt foretatt reparasjoner av systemet clutch/gir? phvis p dette har skjedd, hva var kilometerstanden da?hva var grunnen til reklamasjonen? Hvilke reparasjoner er blitt gjennomført? Dobbeltclutch girsiden Generelle tester på kjøretøyet Før reparasjonen settes igang på kjøretøyet, bør følgende punkt sjekkes: Registreringer i minnet over defekter på styrings- (kontroll-)enheten (motor, gir, clutch, komfort, CAN-BUS) Akkumulatorens ytelse At ZMS og dobbeltclutchen er riktig håndtert Nedenfor er det angitt enkelte henstillinger for generelle prosedyrer under arbeidet med ZMS, resp. med dobbeltclutch Svinghjul i to materialer, resp. dobbeltclutcher, som har falt ned, får ikke brukes igjen. Det er ikke tillatt å vaske delene i delevaskere! Det er ikke tillatt å ta komponentene fra hverandre. 12

13 3.2 Overprøving av slitasje 3.5 Problemer med åpning og gjennomglidende clutch Når det gelder dobbeltclutchsystemet er det mulig å generelle kontroller også foreta slitasjekontroll. Foreta denne kontrollen på følgende måte: 1. Motoren må være varmet opp til driftstemperatur 2. Foreta en testkjøring i Tiptronic-modus 3. Når den 6. girfasen er nådd, opprettholder du antallet omdreininger på ca til 1500 omdreininger i minuttet. 4. Deretter aksellererer du fullt ut (NB!uten bruk av kickdown) 5. Følg med på omdreiningsmåleren 6. Dersom antallet omdreininger under økning av hastigheten svinger innenfor en skala på opptil 200 1/min, er grensen for slitasje på dobbeltclutchen nådd. 7. Ved jevn økning i antallet omdreininger er ikke grensen for slitasje nådd. 8. Testing må gjentas av 7. trinn fra trinn Visuell kontroll Før det foretas noen som helst reparasjon i clutchsystemområdet, er det av prinsipp nødvendig å sjekke utetthet og skader. Før giret demonteres og clutchen skiftes, er det nødvendig å først diagnostisere ved hjelp av en egnet diagnostikktester. Dersom det her ikke går å finne ut av defekten og årsakene til problemene med åpning og gjennomglidende clutch definitivt bare i clutchen, kan det hende at problemet skyldes slark pga. galt slingringsmonn for clutch K1, resp. K2. Dersom denne defekten dukker opp etter at reparasjonen er utført, er det noe i veien med innstikkings- (innskyvnings-) systemet og det er nødvendig å gjennomføre reparasjonen på nytt (vennligst se tekst fra side 27). 3.6 Diagnostikk Når det gjelder girets og clutchens elektronikk (mekatronikk), kan det foretas diagnostisering. Avlesning av systemet kan foretas ved hjelp av egnede diagnostiseringsinstrumenter. Tilpasning av systemet, slik det er nødvendig etter rparasjon av clutchen, kan gjøres på samme måte. Skader som har oppstått som følge av komponenter som har blitt brutt løs eller oljeutslipp pga. defekte tetninger, resp. tetningsringer, må fjernes før en planlagt utskifting av clutchen. Dersom det finnes olje på clutchen, må den skiftes ut. 3.4 Støy Ved vurdering av støy som kommer fra dobbeltclutchområdet er det nødvendig å under testkjøring generelt være nøye med at komponenter som befinner seg i nærheten av dobbeltclutchen, f.eks. eksossystemet, isolerende skjold, dempeblokker til opphenging av motoren, hjelpeaggregater osv. ikke forårsaker støy. Under letingen etter støykilden er det nødvendig å slå av radio, aircondition og lufting.for å finne støykilden, kan man på verkstedet benytte f.eks. også stetoskop. 13

14 3 Diagnostkk av skader på dobbeltclutchsystemet 3.7 Bilder av skaden (skadeomfanget) ZMS forspennings- (forhåndsstrammings-)ring riktig Problem Rangling (støy) Årsak Fastholdende tapper på festeringen er brutt av. Løsning Skift ut ZMS galt NB: Bruddstykker av festeringen kan finnes i dobbeltclutchen Derfor anbefales det å skifte ut dobbeltclutchen! ZMS forspennings- (forhåndsstrammings-)ring Problem Rangling (støy) Årsak Altfor liten forspenning (forhåndsstramming) av festeringen. Mellom festeringen og tannen på spinnerringens krans med tenner får det ikke være synlig noen avstand. Kraften i fjæren som finnes inni må presses inn av festeringen, tilbake til utgangsposisjonen. Løsning Skift ut ZMS 14

15 4 Beskrivelse og leveransens omfang for settet LuK RepSet 2CT 4 Beskrivelse og leveransens omfang for settet LuK RepSet 2CT Settet LuK RepSet 2CT (Twin Clutch Technology) inneholder alle deler som trengs til utkifting av dobbeltclutchsystemet Fordi dette systemet er av prinsipp nødvendig å skifte ut komplett. Det er ikke tillatt å kombinere allerede benyttede deler og nye deler i settet LuK RepSet 2CT. Ellers kan ikke feil på funksjoner og defekter utelukkes Dobbeltclutch 2 Større innstikkingsspake til K1, inkl. innstikkings-kulelager og innføringshylse 3 en mindre innstikkingsspake til K2, inkl. innføringshylse 4 Innstikkingskulelager K2 5 Innføringskulelager 6 Støttende kulelager 7 Sikringsring 8 Bøyle 9 Festeskruer 10 Avgrensningsunderlag til K1 11 Avgrensningsunderlag til K2 12 Lukkepropp 15

16 5 Beskrivelse og leveransens omfang av LuKs spesialverktøy 5 Beskrivelse og leveransens omfang av LuKs spesialverktøy Spesialverktøyet er nødvendig for å korrekt kunne gjennomføre demontering og montering av dobbeltclutch. Dobbeltclutchen må før demonteringen dras av girets innledende aksel og ved montering må den igjen presses på. Dessuten er det nødvendig å ved hjelp av underlagene foreta innstilling av forbindelsesstykke K1 og K2. Kontroll av innstilling foretas også ved hjelp av spesialverktøy. Bestillingsnr Henstilling: Vennligst henvend deg til vårt servicesentrum dersom du skulle ha spørsmål som angår SAC-kofferten med spesialverktøy (bestillingsnummer ): +49 (0) *. Henvend deg med spørsmål knyttet til diagnostikk og reparasjoner til vår reparasjons-hotline på tel. +49 (0) *. 16

17 Bestillingsnr Travers med spole og påtrykkingselement 2 3 riflede skruer 3 3 gjengede bolter av type M10 og av en lengde på 101 mm 4 3 gjengede bolter av type M10 og av en lengde på 161 mm 5 Støttehylster til demontering 6 Påtrykkingshylster til montering 7 Innstillings-dimensjonen 32,92 mm 8 Innstillings-dimensjonen 48,63 mm kg lodd 10 Innstillingsmåler til innstilling av dimensjon 11 3 kroker 12 3 pressedeler 13 Bøyd tang til sikringsskruer 14 Lukkepropp 15 Måleklokke med stativ 16 Magnet 17 Trekkrok 18 DVD med instruksjon ang. demontering/montering og opplæringsvideo 17

18 6 Demontering og montering av dobbeltclutch 6 Demontering og montering av dobbeltclutch LuK RepSet 2CT opplæringsvideo på DVD I vår opplæringsvideo LuK RepSet 2CT 7-speed transmission 0AM in Audi, Seat, Skoda and Volkswagen er alle trinnene som er nødvendige for å demontere og montere dobbeltclutchen med bruk av LuKs spesialverktøy vist og forklart. Et illustrerende filmmateriale på DVD følger med som del av vår koffert med spesialverktøy. DVD en kan du få etter henvendelse under artikkelnr En opplæringsvideo er dessuten til disposisjon på og i tillegg på til nedlastning. 18

19 6.1 Henstillinger for reparasjon Gjelder følgende: 7-trinnsgiret 0AM i bilene Audi, Seat, Škoda og Volkswagen I kombinasjon med: LuK RepSet 2CT, bestillingsnr. og Gjennom å bruke følgende: LuK-spesialverktøy, bestillingsnummer Viktige henstillinger for riktig utførelse av reparasjoner: Reparasjoner får kun utføres av fagfolk med bruk av egnet verkstedverktøy! På grunnlag av den kontinuerlige tekniske utviklingen produsenter av serieproduserte kjøretøy står for, kan det oppstå endringer i framgangsmåten ved reparasjoner (f.eks. når det gjelder innstillingsdimensjoner), resp. spesialverktøy. Reparasjoner får utelukkende utføres idet det brukes siste utgave av reparasjonsmanual og relevant spesialverktøy. Aktuelle data og instruksjoner finner du her: eller Dersom det i løpet av reparasjonen spilles girolje, er det nødvendig å tømme den helt. Fyll giret på nytt med den mengden olje som er fastsatt av produsenten (1,7 l). Lekker det olje fra mekatronikken får ikke denne oljen etterfylles eller skiftes. I så fall er det nødvendig å skifte ut hele mekatronikkens enhet og under dette overholde forskrifter bilprodusenten har satt. Ved utskifting av clutch anbefaler vi deg å kontrollere svinghjulet av to materialer (ZMS) og skifte dette ut ved behov. Mens du gjør dette, er det nødvendig å være nøye med særlig tennene og festedelen i metall. I kapittel 2.2 finner du ytterligere informasjon om ZMS. Etter montering av clutch og gir, gjennomfører du en grunnleggende innstilling av systemet med bruk av et egnet diagnostiseringssystem. Hvert LuK RepSet 2CT-sett er det tvingende nødvendig å benytte komplett i sin fulle utstrekning. Det er ikke tillatt å kombinere allerede benyttede deler og nye deler i settet LuK RepSet 2CT. Før du tar i bruk nye deler er det nødvendig å rengjøre deler av giret som er tilsmusset med olje og/eller skitt. Vær nøye med å overholde renslighet så lenge reparasjonen varer. Deler som hører til innstikkings- og clutch-systemet får ikke smøres med fett eller olje. Pozor: Ikke under noen omstendighet får clutchen falle ned. Sørg betingelsesløst for at det ikke oppstår noen rystelser, for det kan ha negativ innvirkning på innstillingsmekanismen! 6.2 Kort beskrivelse av framgangsmåten ved reparasjon. Demontering av giret Dra clutchen av girets innledningsaksel (den hule akselen) Demonter de gamle delene av innstikkings-systemet Monter på de nye delene til innstikkings-systemet Ved hjelp av avgrensnings-underlag fastsetter du posisjon for innstikkings-kulelagrene. Press den nye clutchen på den hule akselen Sjekk clutchskivene for slirk (slingringsmonn) Monter giret på. Ved hjelp av et egnet diagnostikksystem foretar du grunnleggende innstilling av systemet. I likhet med i tilfelle reparasjon av en standardclutch er det ved utskifting av dobbeltclutch nødvendig å sjekke og ved behov skifte ut pilotkulelagret. 19

20 6 Demontering og montering av dobbeltclutch 6.3 Demontering av dobbeltclutchen NB: Monter ut giret i tråd med kjøretøysprodusentens anvisninger! 2 Dra av luftuttømmingsdekslene fra giret [1] og mekatronikken [2] og bytt disse ut med lukkepropper (KL ) 1 NB: Dersom det i løpet av reparasjonen spilles girolje, er det nødvendig å tømme den helt. Fyll giret på nytt med den mengden olje som er fastsatt av produsenten (1,7 l). Lekker det olje fra mekatronikken får ikke denne oljen etterfylles eller skiftes. I så fall er det nødvendig å skifte ut hele mekatronikkens enhet og under dette overholde forskrifter bilprodusenten har satt! Monter giret på monteringsutstyr eller legg det på et arbeidsbord og legg noe under det, slik at clutchkassen er plassert stabilt og vannrett oppover. 20

21 Ta løs sikringsringen til det øvre navet på clutchskiven (K1) ved hjelp av en skrutrekker. Ta løs sikringsringen og navet på clutchskiven (K1) Ved hjelp av en tang til sikringsringer (KL ) tar du løs sikringsringen fra den hule akselen; Under denne arbeidsoperasjonen er det vanlig at ringen skades og må skiftes ut NB: Dersom sikringsringen er innesluttet i den hule akselens spor og ikke kan løsnes, er det mulig å få presset clutchen på en egnet måte på plass ved hjelp av settet av spesialverktøy i nedoverretning i tråd med beskrivelsen som er angitt på side

22 6 Demontering og montering av dobbeltclutch 6.3 Demontering av dobbeltclutchen Plasser clutchen i girkassen slik at det mellom clutchen og girkassen alltid forblir nok plass til framskyvning av krokene Legg uttrekkingsdelens tre kroker (KL ) inn i clutchsettet Skyv fram den første kroken mellom clutchkassen og clutchen og dra den i retning oppover; mens du gjør dette legg innføringspluggen på clutchens underside inn på kroken Klemmeelementet som er belastet med fjær legger du vannrett inn i kroken Påtrykkingselementet drar du tilbake mot fjærens kraft, snur 90 og setter på clutchen

23 Kroken befinner seg i den posisjonen som kreves. Når det gjelder de to krokene som er igjen, går du fram på samme vis Sett støttehylstret (KL ) på den hule akselen Henstilling: Under demontering av clutchpakningen støttes traversen på dette hylstret. Sett traversen (KL ) på støttehylstret og kroken Plasser spolen slik at det er mulig å ved hjelp av skruer med rillet hode uten spenning (stramming) montere krokene på traversen 23

24 6 Demontering og montering av dobbeltclutch 6.3 Demontering av dobbeltclutchen Skru skruene med rillet hode fast inn på krokene Dra til de tre skruene med hoder med indre sekskant på traversen Ved å vri på spolen, drar du clutchpakningen av den hule akselen 24

25 Ta av clutchpakningen med traversen 6.4 Demontering av avslåingssystemet Ta av det lille innstikkings-kulelagret (til K2) med avgrensnings-underlag; Avgrensnings-underlaget befinner seg etter tilstanden i serieproduksjonen under innstikkings-kulelagret eller over dette Ta av det store innstikkings-kulelagret (til K1) med avgrensnings-underlag og innstikkingsspake 25

26 6 Demontering og montering av dobbeltclutch 6.4 Demontering av avslåingssystemet Monter ut begge bøylens skruer (bit T30) Ta ut bøylen og innskyvningsspaken; når det gjelder tidligere (eldre) versjoner av gir, mangler giret enkelte ganger en slik bøyle Ta ut innstikkingsspakens støtte-kulelager 26

27 Rengjør girkassens inngangs-aksling uten bruk av løsningsmidler, rester av smøremiddelet forblir værende på den tannbesatte delen. Kontroller den radiale tetningsringen på girkassens inngangs-aksling for tetthet. NB: Den hule akselens lagers kontaktflate skal være ren og må være i en feilfri tilstand! Dersom lagrets plasseringsflate er oksidert eller skadet, vil kraften bli utillatelig høy når clutchen skal presses på og dette vil skade plasseringen på girkassens hule aksling! 6.5 Montering og innstilling av avslåingssystemet Legg inn et nytt støtte-kulelager til innstikkingsspaken; det er nødvendig å bare legge det inn (virker kun i en posisjon) Monter på en ny, liten innstikkingsspake (til K2) med innføringshylster og ny bøyle; bøylen befinner seg over ringen på innføringshylstret Nye skruer drar du til med 8 Nm til 90 Sørg for at innstikkingsspaken på støtte-kulelagret (1) blir liggende i riktig posisjon NB: Ikke smør delene med verken fett eller olje! 1 27

28 6 Demontering og montering av dobbeltclutch 6.5 Montering og innstilling av avslåingssystemet På hevearmen [2] sørger du for at innstikkingsspaken blir liggende i riktig posisjon 2 Legg inn en ny, stor innstikkingsspake med støttekulelager (til K1) Sørg for at innstikkingsspaken på støtte-kulelagret (1) blir liggende i riktig posisjon NB: Ikke smør delene med verken fett eller olje! 1 På hevearmen [2] sørger du for at innstikkingsspaken blir liggende i riktig posisjon 2 28

29 Legg det tykkeste avgrensnings-underlaget (2,8 mm) inn i det store innstikkings-kulelagret (til K1) Innstillings-dimensjonen 48,63 mm (KL ) setter du på det lille innstikkings-kulelagret (til K1) Sett et 3,5 kg-lodd (KL ) inn på innstillingsdimensjonen; slik oppnås den foreskrevne forspenningen (forhåndsstrammingen) 29

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt.

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt. Bike manual DBS og Smart Safety Din DBS sykkel har GRATIS forsikring i 3 måneder og GRATIS registrering i Nordens største sykkelregister i 10 år søkbart for politiet. Hvis sykkelen din blir stjålet dekkes

Detaljer

folde propeller Moderne er fulle av kraft Test: Foldepropeller

folde propeller Moderne er fulle av kraft Test: Foldepropeller Test: Foldepropeller MORTEN JENSEN Moderne folde propeller er fulle av kraft 28 SEILmagasinet 2004/2 Foldepropellene du får kjøpt i dag er langt bedre enn sitt rykte; det kan vi slå fast etter å ha testet

Detaljer

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager.

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Kjære caravanist. Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Vi vil be deg om å lese bruksanvisningen nøye selv om du har kjørt campingvogn

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Håndbok Oktober 2013/Rev. 02 Copyright 2013 Norsk olje og gass Med bidrag fra Mintra AS, Ingolf fra Holmslet m.fl. VENTILTEKNIKK

Håndbok Oktober 2013/Rev. 02 Copyright 2013 Norsk olje og gass Med bidrag fra Mintra AS, Ingolf fra Holmslet m.fl. VENTILTEKNIKK Håndbok Oktober 2013/Rev. 02 Copyright 2013 Norsk olje og gass Med bidrag fra Mintra AS, Ingolf fra Holmslet m.fl. VENTILTEKNIKK Innholdsfortegnelse 2 Innledning generelt 1. Grunnleggende teori 2. Generelle

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA....3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER :...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA trimmer/ryddesag. Denne instruksjonsboken dekker

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2 Innhold 1. Beskrivelse av maskinen... 2 2. Transport og montering av maskinen... 3 2.1 Transport av maskinen...3 2.2 Montering av maskinen...4 2.3 Fundamentplan...4 3. Beskrivelse av akser og retninger

Detaljer

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Brukerhåndbok Leica CM3050 S Kryostat Norsk V1.3 03/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av maskinen. Les nøye gjennom håndboken før maskinen tas i bruk. Serienr.:...

Detaljer

Leica DM750 P Bruksanvisning

Leica DM750 P Bruksanvisning Leica DM750 P Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Ferdig! 25 Gå! 36 Vedlikehold av mikroskopet 38 Størrelser 42 Bruksanvisning for Leica DM 750P 2 Innhold

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer