Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk"

Transkript

1 Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010

2 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse omkring temaene menneske - rettigheter, tvangsinnleggelser og tvangsbehandling i psykisk helsevern. Konferansen er det viktigste møtestedet for mennesker som arbeider i psykisk helsevern og hvor tvang og frivillighet er temaer, så vel som for pasienter, pårørende, brukere, forskere og myndighetspersoner Programmet er utarbeidet i nært samarbeid mellom alle viktige aktører i dette vanskelige feltet. Noen av problemstillingene er av evig, og nærmest uløselig karakter. Viktige dilemmaer knyttes til allmenne filosofiske og politiske problemstillinger; i sin ytterste konsekvens diskuterer vi i denne sammenheng både frihetsbegrepet, solidaritetsbegrepet, evne til samtykke og «hva er psykisk lidelse». Vi har denne gangen kanskje enda fokus på opplevelsen av å bli innlagt og behandlet mot sin vilje, og brukerens stemme skal være tydelig. Vi er også glade for å ha fått med oss sentral internasjonale forskere som belyser disse problem - stillingene fra erfaring og lovverk i andre land. Vi ser spesielt på innvandreres situasjon i dette bildet. Problemene skal ikke feies under teppet! Berørte parter må i dialog og gjensidig tillit ta et felles ansvar for å bringe diskusjonen inn i et konstruktivt spor, og videre. Konferansen søker å dekke de viktigste utfordringsområdene, og programmet veksler mellom plenum og et rikholdig antall parallellsesjoner hvor de fleste aspekter og interesser i dette feltet skulle være berørt. Sykehuset Innlandet HF Norsk psykiatrisk forening Morten Lang-Ree administrerende direktør Jan Olav Johannessen leder

3 Nasjonal konferanse Hamar november Menneskerettigheter og etikk over landegrenser Er psykisk helsevernloven et nasjonalt eller internasjonalt anliggende? KONFERANSEN ARRANGERES AV: I SAMARBEID MED:

4 PROGRAM KONFERANSEN ONSDAG 24. NOVEMBER Ordstyrer: Jørgen Brabrand 0800 Registrering 0900 Kulturinnslag 0910 Velkommen } Morten Lang-Ree, administrerende direktør i Sykehuset Innlandet } Jan Olav Johannessen, leder av Norsk psykiatrisk forening 0915 Åpning av konferansen 0930 The admission criteria. «A paradigm shift in risk management of violent psychiatric patients in The Netherlands?» } Frans Fluttert 1000 Brukererfaringer knyttet til anvendt tvang i psykisk helsevern } Unn Hammervold 1020 Erfart Tvang i en psykiatrisk avdeling. Kan vi dokumentere praksis, tilfredshet og måloppnåelse? } Bente Kleven 1040 Pause med stands og postere 1110 Tvang uten lov og uten lov ikke tvang? Island, erfaringer fra en studietur } Olav Nyttingnes, Målfrid J Frahm Jensen og Jan Terje Omdal 1130 Øget brug af tvang i psykiatrien blandt flygtninge og indvandere i forhold til danskfødte } Marie Louise Nørredam 1200 Hvordan redusere bruken av tvang i praksis? En «case» fra Psykiatrisk legevakt i Oslo } Ewa Ness 1225 Samtykkekompetanse } Reidar Pedersen 1245 Lunsj 1345 Paralleller (se egne sider) 1845 Mottakelse før middag 1930 Middag

5 TORSDAG 25. NOVEMBER Ordstyrer: Jan Olav Johannessen 0830 Kulturinnslag } Målfrid J. Frahm Jensen 0840 Hva er innsikt, og hvordan forstår behandlere begrepet? } Geir Fagerjord Lorem 0910 Fra klinisk forskning til reduksjon av tvang. Hvem skal betale regningen? } Terje Tørrissen 0930 Hva kjennetegner områder med lavest tvang, ute som inne } Olav Nyttingnes 0950 Pause og utsjekking 1020 Rusmisbruk og psykisk sykdom, hvem trenger tvang? } Reidun Thorsdatter Gilje 1040 Tvang ved dobbeltdiagnose og ruslidelser. Samfunnsansvar, rettssikkerhet og pasientens behov for behandling } Per Føyn 1120 Pause 1130 Sykdom, atferd og rus hos mindreårige. Tvang i BUP og barnevern } Øystein Grov 1200 Betydning av ledelse } Carl Fredrik Aas 1215 Lunsj 1315 Paralleller (se egne sider) 1430 Pause med kursbevis Plenum til avslutning: 1445 Får vi en ny psykisk helsevernlov? Lovutvalgets mandat } Representant for myndighetene 1505 Npf handlingsplan for økt frivillighet i behandlingen } Jan Olav Johannessen 1515 Appell } Anne Grethe Klunderud 1525 Vel hjem! } Terje Vestheim 1530 Slutt

6 PROGRAM KONFERANSEN PARALLELLER ONSDAG 24. NOVEMBER A: Miljøterapi } Ordstyrer: Svein Roald Olsen 1345 Miljøterapi i et etisk perspektiv } Arne Thomassen 1410 Åpenhet, ærlighet og direkte konfrontasjon } Bente Kleven 1430 Tvangsmiddelbruk er ikke behandling juridiske forhold og miljøterapeutiske oppgaver. } Marie Knutzen 1450 Pause 1520 Den miljøterapeutiske samtalen under tvang er likeverdig dialog mulig? } Kari Nysveen 1500 Pårørendeerfaring, fra samhandling med miljøterapeutisk personale på avdeling } Carl Fredrik Aas 1540 Samtalen etterpå } Jan Terje Omdal 1610 Programmet avsluttes B: Brukermedvirkning og tvang } Ordstyrer: Birgitte Finne Høifødt Brukermedvirkning og tvang, går det an? Kan brukermedvirkning redusere bruk av tvang? Workshop med foredrag, dialog og «open space» } Målfrid J. Frahm Jensen og Jan Terje Omdal 1445 Pause 1610 Programmet avsluttes

7 C: Forskning og kvalitetsutvikling i klinikken } Ordstyrer: Terje Tørrissen 1345 «Medforskning» Brukererfaringen i studiedesign } Christine Rosenqvist 1400 Opplevd Tvang } Unn Hammervold 1415 Hvordan registrere tvang i en akuttavdeling? } Caroline Pegg og Marit Bjartveit-Krüger 1445 Pause 1510 Bruk av tvangsmidler og tvungen medisinering. Finnes det årsakssammenhenger? } Terje Tørrissen 1530 Status i forskningsnettverket } Georg Høyer 1545 TUD under lupen. Hva vet vi og hvordan finne ut mer? } Tore Buer Christensen 1610 Programmet avsluttes D: Samtykkekompetanse } Ordstyrer: Jan Olav Johannessen 1345 Samtykkekompetanse klinikken møter jussen } Reidar Pedersen 1400 «Å ikke ha innsikt» } Jan Olav Johannessen 1415 Uten innsikt? } Heidi Espeland 1445 Pause 1510 Muligheter og umuligheter ved begrepet «manglende samtykkekompetanse» } Ulrik Hegnar 1530 «Tvang og dwang» } Sara Germans og Ingun Haug 1545 Lovens bokstav, intensjon og klinisk praksis } Ulrik Hegnar 1610 Programmet avsluttes

8 PROGRAM KONFERANSEN PARALLELLER TORSDAG 25. NOVEMBER E (A2): Miljøterapi, 2. dag } Ordstyrer: Marie Knutzen 1315 Bruk av tvang på ungdomspsykiatriske avdelinger } Astrid Furre 1335 Erfaringer fra forskningsprosjektet på Hamar og tanker om videre forskning } Bjørn Stensrud 1355 Kunnskapsoppsummering } Christine Øyen 1415 Hva har vi av kunnskap og hva trenger vi fremover? 1445 Plenum F: Helsepolitikk/ledelse } Ordstyrer: Carl Fredrik Aas 1315 Hvordan opplever en bruker/pårørende behandlerne? } Grethe Horn Mathismoen 1330 Er det mangel på penger, ledelse eller kompetanse som er problemet? } Nils Håvard Dahl 1345 Refleksjoner over et møte med organisasjons-kulturen i psykiatrien } Per Gaarder 1400 Hvordan kan ledelse i psykiatrien forbedres? } Carl Fredrik Aas 1445 Plenum

9 G: Etikk og klinikk } Ordstyrer: Harald Kleppe 1315 Tvunget psykisk helsevern i et etisk og menneskerettslig perspektiv } Sivilombudsmann Arne Fliflet 1330 Til beste for hvem? Etikk, nødrett og helselovenes tolkning og intensjon } Svein Helgesen 1345 Tvang. Ikke enten eller, men både og } Linda Øye 1400 Tvang og tilsyn i private hjem. Et eksempel til diskusjon 1445 Plenum H: «På tvers» hva virker? } Ordstyrer: Olav Nyttingnes 1315 Noen kjennetegn ved områder med få tvangsinnlagte } Olav Nyttingnes 1330 Erfaringer så langt i fra ACT-arbeid (Assertive Community Treatment) i Østfold } Birgit Rød 1345 HAR det nyttet? «Tvunget ettervern» i Hedmark } Terje Vestheim 1400 Tvang uten døgn sett fra bruker/pårørende-perspektiv } Lise Kristiansen 1445 Plenum Det tas forbehold om endringer i programmet.

10 FORELESERNE Carl Fredrik Aas Styreleder i Landsforeningen for pårørende inne Psykiatri i Norge (LPP) siden Økonom fra BI og teologisk mastergrad fra Menighetsfakultetet. Har vært personal- og økonomisjef i Kunnskapsforlaget i Oslo i 18 år. Er i dag bredriftsrådgiver innen ledelse og aktiv i menighets- og humanitært arbeid. Pårørende til to som har en alvorlig psykisk lidelse og måtte tvangsinnlegge den ene tre ganger. Marit Bjartveit-Krüger Psykiater. Tidligere avdelingsoverlege ved sykehuset i Levanger, og forsker knyttet til helseundersøkel - sen i Nord-Trøndelag, HUNT. Har leder omorganiseringen av akuttpsykiatrisk avdeling ved Ullevål etter «trikkedrapet». Er avdelingsoverlege ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Jørgen Brabrand (møteleder) Ass.divisjonsdirektør, Divisjon Psykisk helsevern Sykehuset Innlandet. Psykiater, diplomert gruppeanaly - tiker, overlege ved Sanderud sykehus Solveig Brekke Skard Divisjonsdirektør, divisjon Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet. Tidligere direktør ved Reinsvoll sykehus og avdelingssjef ved attførings av - delin gen ved Sanderud i mange år. Tore Buer Christensen Seksjonsoverlege Sørlandet Sykehus og ansatt Nettverk for Forskning og Kunnskapsutvikling om Tvang i det psykiske helsevern (Netfort), Universi tetet i Tromsø. Nils Håvard Dahl Avdelingsoverlege Levanger. Heidi Espeland 26-åring med 5 års erfaring fra psykisk helsefelt som pasient. Har studert 2 år av sykepleien. Medlem i Mental Helse Ungdom Geir Fagerjord Lorem Førsteamanuensis i helsefag ved Institutt for helse og omsorgsfag, Universitetet i Tromsø. Hovedfag i filosofi på en avhandling om humanismen i Heideggers filosofi. Doktorgradsavhandlingen omhandlet psykiatrisk rehabilitering av schizofrene pasienter, basert på feltarbeid på området. Engasjert i forskningsetikk gjennom nasjonal etisk komité for medisinsk forskning, og innen forskning på helse og kultur og medisinsk Birgitte Finne Høifødt Har jobbet som journalist i ulike medier, sist i NRK Østafjells før hun begynte som journalist i Mental Helse i Siden 2006 som informasjonsleder, med ansvar blant annet for nett siden til Mental Helse, mediekontakten, kursvirksomhet og mye av organisasjonens delaktighet i Verdensdagen for psykisk helse. Arne Fliflet Cand.jur. Utnevnt av Stortinget som ombudsmann første gang i 1990, siden gjenvalgt fem ganger, sist i Har gitt ut fagbøker og skrevet fagartikler om offentlig rettslige spørsmål. Frans Fluttert Psykiatrisk sykepleier fra Nederland og internasjonal foreleser innen området sikkerhetspsykiatri. Sam - arbeider med Sykehuset Buskerud og Regionalt kompetansesenteret for sikkerhetpsykiatri, Oslo Universitetssykehus om innføring av en ny modell for risikohåndtering i Norge. «Early Recognition Method», EMR. Nederland er i dag det eneste landet i vestlige Europa som har avskaffet behandlingskriteriet for tvunget psykisk helsevern, og dette blir omtalt i forelesningen.

11 FORELESERNE Målfrid J. Frahm Jensen Har mange års erfaring fra somatisk og psykisk helsefelt både som pasient, pårørende, tillitsvalgt og ansatt. Har gitt ut fire diktsamlinger, en kunst- og fødselsdagskalender, er medforfatter i en rekke fagbøker og hefter. Ansatt som Erfaringskonsulent ved Stavanger Universitets - sjukehus (SUS) Psykiatrisk divisjon, UoF-avdelin - gen. Engasjert i Mental Helse. Utdannet hjelpepleier. Astrid Furre Klinisk sosionom med mange års erfaring fra institusjon og poliklinikk i psykisk helsevern for barn og unge. Cand. polit med hovedfag i sosialt arbeid Arbeider nå med Phd grad på tvangsmiddelbruk i ungdomspsykiatriske akuttavdelinger. Per Føyn Psykiater. Tidligere avdelingsoverlege og medisinskfaglig rådgiver i Klinikk rus og avhengighet, Aker UHF. Ledet gjennombruddsprosjektet TVANG i psykisk helse i Per Gaarder Magister i sosiologi med spesialisering i organisasjonssosiologi. Hatt flere lederstillinger i det private næringsliv og vært konsulent og av delingsleder i PA Consulting og Hartmark Consulting. Har i hele sin yrkesaktive karriere arbeidet med ledelses- og organisasjonsspørsmål. Partner og daglig leder i konsulentselskapet Con Moto AS. Sara Germans Utdannet psykiater i Nederland, jobbet 2 år som psykiater på en akutt stengt avdeling og jobbet på en krise-team i en stor by i Nederland. Siden 2008 jobbet ved Sykehuset Namsos, overlege på akutt/allmennpost. Doktergradsstudy om screeningsinstrumenter for personlighetsforstyrrelse. Har starter opp et prosjekt om tvangsbehandling. Øystein Grov Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Overlege ved Betanien BUP i Bergen. Jobber vesentlig med almenpsykiatriske problemstillinger i barne- og ungdomspsykiatri, men er assosiert til gruppen ved Betanien BUP som jobber med utredning og behandlingstilbud for barn og ungdommer som forgriper seg seksuelt. Er også kontaktperson for nylig opprettet rettspsykiatrisk interessegruppe i norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening. Unn Hammervold Psykiatrisk sykepleier. Leder av behandlingsavdelingen ved Rogaland A-senter Sitter i landstyret i NSFs Landsgruppe av psykiatriske sykepleiere, LPS. Avsluttet masterutdanning ved UIS 2009 med oppgaven: «Brukererfaringer knyttet til anvendelse av tvang i psykisk helsevern.» Ingun Haug Psykiatrisk sykepleier, veiledningskompetanse, kognetiv terapi. Har jobbet ved psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos siden Bred erfaring fra arbeid ved akutt post, langtidspost og Lærings- og mestringssenteret, div. prosjekt i tre år. Jobber nå i 100 % stilling poliklinikk FFE (forskning og fagutviklingsenheten) med organisering av kurs internt og eksternt. Startet opp og drifter prosjektet «tvangsbehandling». Ulrik Hegnar Advokat med egen praksis. Tidligere kontrollkommisjonsleder på Oslo Hospital (alderspsykiatri), Lovisenberg DPS og Akutt og Tøyen DPS, samt for Regisonal Sikkerhetsavdeling, Avdeling for Psykisk Utviklingshemmede med alvorlig sinnslidelse på Dikemark. Er leder nå for kontrollkommisjonen for Barne- og Ungdomspsykiatrien i Oslo. Undervist parallelt i Lov om psykisk helsevern og helselovene for Oslo Kommune, Høgskolen i Oslo, Seprep programmet og Psykolog foreningen. Sittet 4 år i Styret for Omsorgsbygg KF Oslo kommune.

12 FORELESERNE Svein Helgesen Juridisk embetseksamen. Advokatkurs. Underviser i en rekke juridiske fag på oppdrag for Høgskolen i Hedmark og ved NKI. Han er også sensor på en rekke høgskoler i juridiske fag. Er spesielt opptatt av menneskerettigheter og rettssikkerhet og har hatt flere oppdrag innen disse feltene både i Norge og i utlandet. Grethe Horn Mathismoen Har vært kontrollkommisjonsmedlem i åtte år, er pårørende, medlem av LPP, er journalist, har vært informasjonssjef både i Helsedirektoratet og på Rikshospitalet. Georg Høyer Professor for institutt for samfunnsmedisin i Tromsø, leder for Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet. Jan Olav Johannessen Sjeflege dr. philos, Stavanger Universitetssjukehus, Psykiatrisk divisjon. Leder Norsk psykiatrisk forening. Leder ISPS (Int' association for the psychological treatments of schizophrenias and other psychosis) Leder ISPS-Norge Medlem i styret IEPA (Int' association for early psychosis). Harald Kleppe Overlege ved Enhet for personlighetspsykiatri, SI Sanderud. Utdannet psykoterapiveileder, og er aktiv som lærer ved Institutt for psykoterapi, Oslo. Har hatt forskjellige stillinger ved Sande rud: psykoterapiveileder, sjefslege, overlege ved Akutt enhet for ungdom, og overlege ved Akuttpsykiatrisk poliklinikk. Leder for Klinisk etikk- komité for Divisjon psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet siden Bente Kleven Hun har de siste syv årene jobbet seg igjennom traumatiske barndomsopplevelser og en vanskelig, destruktiv ungdomstid, som gjorde henne til svingdørspasient i voksen alder. Er nå student og ønsker å utdanne seg til lege. Hun har vært brukerrepresentant i en del år i RIO, Mental Helse og WSO, har drevet et prosjekt i Hamar kommune 2007/08 hvor hun var ansatt som rådgiver i brukermedvirkning. I tillegg driver hun eget firma. Anne Grethe Klunderud Landsleder i Mental Helse siden 2006, styremedlem i Funksjons - hemmedes fellesorganisasjon, utdannet vernepleier. Som landsleder i Mental Helse er hun en ofte brukt foredrags - holder og kursleder. Maria Knutzen Psykiatrisk sykepleier med mange års klinisk erfaring fra både somatiske og psykiatriske (akuttpsykiatri) avdelinger. Har hovedfag i helsefag, og arbeider nå med en PhD-grad på bruk av tvangsmidler i psykiatriske akuttavdelinger. Lise Kristiansen Mange år som politiker med et genuint engasjement for psykisk helse. Medlem av kontrollkommisjonene, nestleder av Mental Helse. Mange år leder av LPP. Arbeider nå frivillig i psykiatrien. Morten Lang-Ree Administrerende direktør ved Sykehuset Innlandet HF. Ewa Ness Fag- og kvalitetsleder, spesialist i psykiatri, MHA, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus.

13 FORELESERNE Marie Norredam Psykiater. Forskningsleder ved Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed ved Insti tut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Har arbeidet i psykiatrien som reservelege ved Rigshospitalet samt Psykiatrisk Traumeklinik for Flygtninge ved Gentofte Psykiatrisk Hospital i København. Hendes forsknings interesser omfatter men tal sunnhet og herunder forekomsten av psykisk sykdom blant flyktninger og innvandrere samt bruken av sundhedsvæsenet. Kari Nysveen Psykiatrisk sykepleier ved Sykehuset Innlandet, Avdeling for psykose - behandling og rehabilitering, FoUenheten. I var hun prosjekt koordinator for Miljøterapiprosjektet som var et fag- og forskningsprosjekt et sam - arbeidsprosjekt mellom avdelingen og Høgskolen i Hedmark Olav Nyttingnes Psykolog og rådgiver i Rådet for psykisk helse. Han leder prosjektet «Frivillighet før tvang» som er finansiert av Helsedirektoratet. Prosjektet fokuserer på kvalitetsforbedring med utgangspunkt i geografiske forskjeller i omfang antall tvangsinnlagte. Aktiv foredragsholder, og er spesielt opptatt av hva områder og tjenester som klarer å gi et frivillig tilbud til en større del av sine brukere har gått fram for å få til dette. Er også opptatt av å forstå hvorfor beskrivelsene av hva som skjer i tvungent psykisk helsevern noen ganger kan bli så ulike mellom brukere, pårøren - de og ansatte. Svein Roald Olsen Sykepleier og spesialrådgiver innen psykisk helse og rus, Fagpolitisk avdeling, NSF. Mange års klinisk erfaring som sykepleier og som seksjonsleder i Avdeling for psykisk helse ved Sykehuset Østfold. Jan Terje Omdal TMA (Terapeutisk mestring av aggresjonsproblematikk) konsulent, SUS psykiatrisk divisjon. Utdannet vernepleier og pastor. Har lang erfaring fra allmenn-, rus- og akuttpsykiatri. Forelest i New York og Vancouver om TMA. Underviser og veileder ukentlig i TMA ved psykiatrisk divisjon. Caroline Pegg Prosjektkoordinator/sykepleier ved Avdeling for akuttpsykiatri, Kirkeveien, Oslo Universitetssykehus. Prosjektleder for avdelingens tvangsprosjekt. Reidar Pedersen Forsker ved Seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Er utdannet lege og filosof og har jobbet med etikk og kommunikasjon i helsetjenesten de siste 7 årene, bl.a. med evaluering, forskning, opplæring og utvikling av etisk refleksjon i helseforetakene og kommunehelsetenesten. Har spesiell interesse for spørsmål knyttet til samtykkekompetanse og tvang i helsetjenesten. Christine Rosenqvist Lektor med hovedfag pedagogikk. Hun har alltid, først i sitt yrkesaktive liv som spesialpedagog for voksen og voksen ungdom, senere som bruker av de samme tjenestene som hun selv var en del av, vært opptatt av premissene for kunnskapsproduksjon og kunnskapsformidling. Tilknyttet det Norske Brukerforskernettverket. Arbeider nå for Rådet for psykisk helse med fagområdene forskningsstrategi og tvangsreduksjon Birgit Rød Vernepleier. Erfaring fra arbeid i kommunen gjennom 20 år hvor hun i all hovedsak arbeidet med ulike tiltak rettet mot barn/unge, enslige forsørgere, rus og psykiatri. Fra 2007 seksjons - leder for nasjonalt pilotprosjekt ACT Team v/dps Moss.

14 FORELESERNE Bjørn Stensrud Er utdannet psykiatrisk sykepleier og har en mastergrad i psykisk helsearbeid. Bred klinisk erfaring fra psykosefeltet, og har arbeidet spesielt med å begrunne og utvikle miljøterapi innenfor fagområdet psykisk helsevern. Relasjonelt arbeid og miljøterapi i en utvidet samfunnsforståelse er sentrale arbeidsområder. Arbeider i dag som spesialkonsulent i Sykehuset Innlandet, Avd. for psykosebehandling og rehabilitering. Arne Thomassen Avdelingsleder DPS Strømme ved Sørlandet sykehus. Forfatter av bøkene «Mot en mer menneskelig psykiatri» 2000 og «Fra psykiatri til psykisk helsearbeid» Foredragsholder på kurs, konferanser og universitet. Reidun Thosdatter Gilje er pårørende til tidligere narkoman, og har vært medlem av Landsforbundet mot stoffmisbruk siden Kursleder på pårørendekurs, selvhjelpsleder, har drevet en del forebyggende arbeid og hatt tillitsverv. Har representert Lands - forbundet mot stoffmisbruk i brukerutvalg etc. Terje Tørrissen Psykiater. Ansatt i Helse Finnmark, og som rettspsykiater i privat praksis. Har arbeidet med akuttpsykiatri, rettspsykiatri, retts- og sikkerhetspsykiatri, ambulant team for dobbeltdiagnosepasienter, og psykosebehandling og rehabilitering. I tillegg har han drevet med aktiv forskning siden Tidligere kommunelege II og I i Lyngen kommune i Nord Troms. Terje Vestheim Psykiater ved SI Sanderud med mangeårig erfaring fra psykose - behandling og rehabilitering og tidligere spesialist i allmennmedisin. Han er medlem av styret i Norsk psykiatrisk forening og engasjert i arbeidet for optimalisert bruk av tvang og styrets representant og leder i konferansens programkomite på 3. året. Han deltar i studiene på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold, TUD, som koordineres ved forskningsnettverket ved UIT. Linda Øye Linda Øye har mange års erfaring som pasient, pårørende og brukerrepresentant innen psykisk helsefeltet. Er med i foredragsholder - gruppen Brukerstemmen PsykOppForum og er aktiv i Mental Helse på lokal- og fylkesnivå i Rogaland. Christine Øyen Sosialantropolog utdannet fra Universitetet i Bergen, cand. polit 1995, med doktorgrad fra samme sted på Psykologisk fakultet, Jobber ved Høgskolen Stord/Haugesund, Avdeling for helsefag. Har jobbet som høyskolelektor, senere stipendiat og nå 1. amanuensis på HSH. Har vært ansatt på tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid siden 2000, og er nå leder av denne utdanningen.

15 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Påmeldingsfrist: 1. oktober Påmelding og betalingsinformasjon } Påmeldingen er bindende. } Overnatting er inkludert i kursavgiften. Dersom behov for flere netter enn oppgitte alternativer, må deltaker selv ta kontakt med hotellet for bestilling, og betale dette ved utsjekking } Service fra hotellet utover dette må betales av deltakeren selv. Eksempel: minibar/bar, bestilling av mat utenom måltider som er oppgitt i programmet etc. } Påmeldingen sendes på e-post til: eller per post til Sykehuset Innlandet HF Servicetelefonen, 2418 Elverum Kontaktinformasjon Spørsmål vedrørende konferansen kan rettes til: } E-post: Transport } Rutetider NSB: Telefon eller } Taxi Hamar: Telefon Parkering De som bor på hotellet får gratis parkering. Parkeringsbevis hentes i resepsjon. Aktuelle lenker Hotellet Scandic Hamar Vangsveien 121, 2318 Hamar Telefon E-post: GODKJENNINGER Psykiatri: konferansen godkjennes med 13 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning. Barne- og ungdomspsykiatri: Konferansen godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etter - utdanning. Allmennmedisin: Konferansen er godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning. Samfunnsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning. Konferansen er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialitet i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 13 timer. Det er søkt om godkjenning for psykologer.

16 PÅMELDING / REGISTRATION FORM Nasjonal konferanse om tvang i psykisk helsevern, november 2010 BRUK BLOKKBOKSTAVER Etternavn: Fornavn: Arbeidssted: Tittel: Fakturaadresse: Ansvarsnr. (for ansatte i SI): Medlem i brukerorganisasjon: E-post: Telefon: Jeg ønsker: Påmelding INNEN Påmelding ETTER (Sett kryss for dato/dagpakke/overnatting) Medl. brukerorg./ Medl. brukerorg./ Ansatte i SI Ansatte i SI Påmelding kun onsdag Påmelding kun torsdag Kun dagpakke (inkl. lunsj og pausemat) Kr 1600 Kr 1100 Kr 2000 Kr 1500 Kursavgift inkl. overnatting i enkeltrom Kr 2900 Kr 2400 Kr 3300 Kr 2700 Kursavgift inkl. overnatting i dobbeltrom* Kr 2775 Kr 2275 Kr 3175 Kr 2575 Påmelding både 24. og Kun dagpakker (inkl. lunsj og pausemat) Kr 2300 Kr 1800 Kr 2700 Kr 2100 Kursavgift inkl. overnatting i enkeltrom Kr 3625 Kr 3125 Kr 4025 Kr 3425 Kursavgift inkl. overnatting i dobbeltrom* Kr 3475 Kr 2975 Kr 3875 Kr 3275 Middag for boende Kr 370 Middag for ikkeboende Kr 850 Paralleller 24.11: A B C D Paralleller 25.11: E F G H * Dersom overnatting i dobbeltrom, hvem ønsker du å dele rom med: Førtrykk: Typisk Bjørseth AS. Trykk: Flisa Trykkeri AS. Foto forside: Ingram.

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program Nasjonal konferanse Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 23. og 24. november 2011 V E L K O M M E N Juss og klinikk i psykisk helsevern møtes

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse 7. nasjonale konferanse: Menneskerettigheter, tvang og etikk - RoP lidelser og tvang For hvem, når og hvordan? - Medisinfri behandlingsenhet For hvem, når og hvordan? Scandic

Detaljer

Brukermedvirkning 2006

Brukermedvirkning 2006 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse Brukermedvirkning 2006 Møteplassen for bruker, pasient og helsearbeider Torsdag 1. og fredag 2. juni 2006 Thon Hotel Opera, Oslo Bakgrunn: Alle sykehus

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse 6. nasjonale konferanse: Menneskerettigheter, tvang og etikk - Psykisk helsevern til innvandrerpasienter - Miljøterapi og den store forskjellen - Optimal tvang når vedtak

Detaljer

Program Nasjonal konferanse. Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program Nasjonal konferanse. Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program Nasjonal konferanse Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 25. og 26. november 2009 VELKOMMEN For andre gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Hvordan samhandle best for å behandle flest godt! Kjære diabeteskollegaer

Detaljer

Psykose og. - hva hjelper?

Psykose og. - hva hjelper? Psykose og psykoterapi - hva hjelper? Torsdag 3. februar 10.00-10.20 Velkommen ved leder ISPS- Norge. Kulturinnslag 10.20 11.00 Svein Haugsgjerd «Hva forteller historien oss, og hva med relasjonens betydning

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Riv ned gjerdene - sammen om ROP

Riv ned gjerdene - sammen om ROP PROGRAM u ROP-dagen Riv ned gjerdene - sammen om ROP 27. november 2013 ved Oslo Kongresssenter Nasjonal for samtidig Nasjonal kompetansetjeneste rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord Velkommen til SANDEFJORD 15.-17. april Rica Park Hotel Sandefjord Praktisk informasjon: Sted: Rica Park Hotel, Sandefjord Strandpromenaden 9 Tlf: 33 44 74 00 Dato: 15. 17. april 2013 Målgruppe: Ansvarlig:

Detaljer

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon KONFERANSE PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon Onsdag 3. og torsdag 4. desember 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger!

Detaljer

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Bodø 28.-30. april Radisson Blu Hotel foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.nordnorge.com/Bodø Praktisk informasjon: Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø Storgata

Detaljer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer Invitasjon konferanse hukommelsesklinikker 25 års jubileum Foto: OUS / Anders Bayer 5.-6. september 2016 www.aldringoghelse.no Hukommelsesklinikker 25 års jubileum Det er i år 25 år siden hukommelsesklinikken

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Scandic hotell Prinsen i Trondheim 10. 12. mars 2009 PROGRAM Tirsdag 10. mars. Kl. 1000-1100 Registrering

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Invitasjon Nasjonal konferanse Konferanse om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 27. og 28. november 2008 Konferansen er en del av programmet for Sanderud sykehus 100-års

Detaljer

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND KOMPETANSEREKKE FOR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER MO I RANA o 21. JANUAR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTEN o 2. FEBRUAR KREFTSYKDOMMER OG BEHANDLINGSMETODER

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Nasjonal pasient/brukerkonferanse for hivpositive og helsepersonell torsdag 18. søndag 21. september

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

KONFERANSE. KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller

KONFERANSE. KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller KONFERANSE KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller Hvordan preger dette helsetjenesten Konsekvenser for behandling, prioritering og informasjon Makt, ledelse og innflytelse Torsdag 11. og

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE Distriktsmedisinske senter DMS Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS-

Detaljer

Konferanse. Effektive pasientforløp og samhandling. Foreslå årets helseleder!

Konferanse. Effektive pasientforløp og samhandling. Foreslå årets helseleder! Foreslå årets helseleder! www.nsh.no innen 10. november Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse Effektive pasientforløp og samhandling Regional satsing for å sikre faglig kvalitet i behandlingen

Detaljer

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad Bjørg Gammersvik Ansatt i Helsedirektoratet siden starten, 2001. Før det i Helsetilsynet der jeg jobbet med gjennomføring av opptrappingsplanen; omstrukturering og etablering av DPS. Før det 25 år i psykisk

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset

Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset En avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim, Psykisk helsevern. Kompetansesenteret er en av fire seksjoner ved den regionale

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta Årskonferanse i Alta 1. til 3. mars- 2016 Hotell Scandic Alta NFSS Organisasjonsnummer 994186183 PROGRAM: Tirsdag 1. mars 10 00-11 00 Registrering med kaffe m.m. 11 00-11 30 Velkommen ved Heidi Solvang,

Detaljer

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Illustrasjonsfoto Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Kurs for foreldre, andre pårørende og nærpersoner Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Lærings- og mestringssenteret Epilepsi og

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Hamar. 9.- 11. april 2013 Scandic hotell

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Hamar. 9.- 11. april 2013 Scandic hotell NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse i Hamar 9.- 11. april 2013 Scandic hotell NFSS Organisasjonsnummer 994186183 Tirsdag 9. april- 2013

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Noen å spille på lag med!

Noen å spille på lag med! Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program Mandag 17. november Tittel Navn 10.00 Registrering, torgbesøk, kaffe

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Thon hotell Opera i Oslo 4.-6. mars 2008 PROGRAM TIRSDAG 4. mars 2008 Kl 10 00 11 00 Registrering med

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer KONFERANSE Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker / Astrid Hals NSHs konferanse om MAT OG HELSE Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer Torsdag

Detaljer

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN?

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Norsk Dansk Fagkonferanse 7. 8. mai 2015 CLARION HOTEL ADMIRAL, BERGEN PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Vi lever i en tid med internasjonalisering. Mange mennesker flytter på seg og søker

Detaljer

SÅRBAR OPPVEKST. Med fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse. Radisson Blu, Tromsø 26. og 27.

SÅRBAR OPPVEKST. Med fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse. Radisson Blu, Tromsø 26. og 27. SÅRBAR OPPVEKST Med fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse Radisson Blu, Tromsø 26. og 27. september 2012 1 Lokalavd. Nordland Onsdag 26. september PROGRAM Onsdag 26. september

Detaljer

r', Helsedirektoratet

r', Helsedirektoratet HELSE ^e^ MIDT-NORD Saksdok.: _-10 14-^'( -0 `-j Mottatt: 0 6 DIS, L^ åj r', Helsedirektoratet Høringsinstanser e Saksbeh.: -Jr;rji t^"1 Arkiv: Deres ref.: Saksbehandler: KGRAV Vår ref.: 1117850 Dato:

Detaljer

Geilokurset 9. 13. mars 2015

Geilokurset 9. 13. mars 2015 Geilokurset 9. 13. mars 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin inviterer til faglig ukeskurs på Dr. Holms Hotel. Kursuken kombineres med rekreasjon, kollegialt samvær, inspirasjon,

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON

EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON Publikasjonsdato: 30.06.2016 Fullstendig navn Helse-personell: sted Helseorganisasjoner: registreringssted land adresse Entydig landsidentifikator VALGFRITT Bidrag til arrangementskostnader

Detaljer

Nasjonal psykiatri- og ruskonferanse 2005 Er det mulig å organisere seg til bedre tilbud?

Nasjonal psykiatri- og ruskonferanse 2005 Er det mulig å organisere seg til bedre tilbud? Norsk sykehus- og helsetjenesteforening KONFERANSE NSH inviterer til Nasjonal psykiatri- og ruskonferanse 2005 Er det mulig å organisere seg til bedre tilbud? Opptrappingsplanen og nye mål for psykisk

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Målgruppe: Alle ansatte i habiliterings- og rehabiliteringstjenestene Årskonferanse Grand Terminus hotell Bergen 23.-25.

Detaljer

KONFERANSE BARN OG UNGE I MOTBAKKE. Torsdag 18. og fredag 19. september Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

KONFERANSE BARN OG UNGE I MOTBAKKE. Torsdag 18. og fredag 19. september Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo KONFERANSE BARN OG UNGE I MOTBAKKE hvem kan hjelpe når livet kjennes vanskelig? hvilke metoder har vi? Torsdag 18. og fredag 19. september Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo Tverrfaglig samarbeid

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016 Vi ønsker med dette velkommen til vår femte nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø. 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø. 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse i Bodø 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel PROGRAM Tirsdag 13. mars- 2012 Kl 10 00 11 00 Kl 11 00 11

Detaljer

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ved leder av arbeidsgruppa Victor Grønstad Overlege på ambulant akutteam i Ålesund Holmen 241011 Et alternativ til pasienter som er så syke at de uten AAT ville

Detaljer

«Hver dag- nye muligheter?»

«Hver dag- nye muligheter?» Den 8. Erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur «Hver dag- nye muligheter?» 7.-8. SEPTEMBER 2015 Scandic City Hotell Historikk: Helsefremmende

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 5. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Psykisk sykdom er ungdommens sykdom Scandic Hotell, Hamar } 28. og 29. november 2012 V

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Tidligere lov om sosiale tjenester 6-2 og 6-2a Oppdatert april 2015 Oversikten er ikke

Detaljer

Klinikk psykisk helse og avhengighet Organisasjonskart. pr. 11.03.2014

Klinikk psykisk helse og avhengighet Organisasjonskart. pr. 11.03.2014 Klinikk psykisk helse og avhengighet Organisasjonskart pr. 11.03.2014 Klinikk psykisk helse og avhengighet Klinikkleder Marit Bjartveit HR-stab Karin Erlimo Økonomistab Jon Kristiansen Forskningsleder

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET?

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Fagkonferanse 26. 27. mai 2014 LOFOTEN THON HOTEL SVOLVÆR JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Formålet med konferansen er å belyse det viktige spørsmålet om hvor godt forberedt en nyutdannet sykepleier er til

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Nasjonal etikk-konferanse

Nasjonal etikk-konferanse Nasjonal etikk-konferanse Dato: 25. - 26. november 2015 Sted: Hotel Bristol, Oslo Arrangør: KS i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo Påmeldingsfrist: 30 august Bakgrunn

Detaljer

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne Velkommen til Utredningsseksjon for Unge - en åpen spesialavdeling for unge voksne Informasjon om USU Om seksjonen Seksjonen gir et utrednings- og behandlingstilbud tilrettelagt unge voksne fra 18 til

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Mandag 20. oktober 2014

Mandag 20. oktober 2014 Mandag 20. oktober 2014 10:30 Åpningsforedrag Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, Helse- og omsorgsdepartementet 10:40 ReHabUKA 2014 i Helse Nord og føringer for fagfeltene; regionale handlingsplaner

Detaljer

Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til?

Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til? Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til? NSHs psykiatrikonferanse 14.10.04 Jørgen Brabrand Ass.divisjonsdirektør Sykehuset Innlandet HF Samhandling Avgjørende

Detaljer

Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program

Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program Mandag 17. november Tittel Navn 10.00 Registrering, torgbesøk, kaffe

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til:

Helse Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til: Helse Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til: Med blikk for klinikk Regional Forskningskonferanse Scandic Hell Hotell, Stjørdal, 9. og 10. juni 2015 Konferansen er støttet av Samarbeidsorganet HMN-NTNU

Detaljer

Ambulant akutt krisearbeid i fokus. DPS Gjøvik har igjen gleden av å invitere samarbeidspartnere og andre som er opptatt av temaet:

Ambulant akutt krisearbeid i fokus. DPS Gjøvik har igjen gleden av å invitere samarbeidspartnere og andre som er opptatt av temaet: INVITASJON } KONFERANSE KRISE et vendepunkt Ambulant akutt krisearbeid i fokus 17. 18. november 2014 } Quality Hotel Strand, Gjøvik DPS Gjøvik har igjen gleden av å invitere samarbeidspartnere og andre

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

KONFERANSE. NSHs dialogkonferanse om RUSREFORMEN

KONFERANSE. NSHs dialogkonferanse om RUSREFORMEN KONFERANSE NSHs dialogkonferanse om RUSREFORMEN Første inntrykk ett år etter reformen Integrering og samarbeid Planer og realiteter Rettigheter og behandlingstilbud Torsdag 25. og fredag 26. november 2004

Detaljer

Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer

Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer Gjør noe med det... Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer Radisson Blu Hotell, Lillehammer, 26. & 27. oktober 2010

Detaljer

OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no

OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no Utviklingshemning og aldring og Funksjonshemning og aldring inviterer til Temakonferanse- Sansetap ved aldring OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no Temakonferanse Sansetap ved

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

Veilederen. Pårørende en ressurs. Utgitt av Helsedirektoratet i 2008

Veilederen. Pårørende en ressurs. Utgitt av Helsedirektoratet i 2008 Veilederen Pårørende en ressurs Utgitt av Helsedirektoratet i 2008 Mandat til arbeidsgruppen Pårørende som ressurs Arbeidsgruppen bes drøfte og komme med forslag på: Hvordan kan man sikre at de pårørende

Detaljer

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA Psykisk helse i BrukerPlan Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA BRUKERE MED SAMTIDIGE RUSLIDELSER OG PSYKISK LIDELSE, ROP-LIDELSER

Detaljer

Mellom omsorg og kontroll - etiske utfordringer ved bruk av tvang. Tonje Lossius Husum, postdoktor, Senter for medisinsk etikk

Mellom omsorg og kontroll - etiske utfordringer ved bruk av tvang. Tonje Lossius Husum, postdoktor, Senter for medisinsk etikk Mellom omsorg og kontroll - etiske utfordringer ved bruk av tvang Tonje Lossius Husum, postdoktor, Senter for medisinsk etikk Presentasjon av meg Psykologspesialist med erfaring fra å jobbe innen PH Forsket

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Ole Hope, administrerende direktør i Business Region Bergen kom dit fra

Detaljer

Invitasjon } Seminar. Schjelderup-seminaret 2012: «Hva gjør diagnosene med oss?»

Invitasjon } Seminar. Schjelderup-seminaret 2012: «Hva gjør diagnosene med oss?» Invitasjon } Seminar Schjelderup-seminaret 2012: «Hva gjør diagnosene med oss?» Nansenskolen, Lillehammer } 5. 6. juni 2012 V E L K O M M E N S C H J E L D E R U P S E M I N A R E T et møtested mellom

Detaljer

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø?

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hva skal jeg si til vennene mine? Hvem skal passe på meg? Hvorfor klarer

Detaljer

Hvordan kan dette gjøre psykisk helse bedre?

Hvordan kan dette gjøre psykisk helse bedre? Hvordan kan dette gjøre psykisk helse bedre? 1. Forebygging av selvmord 2. Forebygging og tidlig behandling av psykose 3. Forebygge bruk av tvangsmidler 4. Forebygge overdose 1. Forebygging av selvmord

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2011 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram Opplæring av pasienter

Detaljer

SPED- OG SMÅBARNSDAGANE 2014

SPED- OG SMÅBARNSDAGANE 2014 SPED- OG SMÅBARNSDAGANE 2014 «Å VERE DEN VAKSNE OG SJÅ DEI SMÅ» 6. og 7. november, Scandic Haugesund Påmeldingsfrist:15.9.2014, meld deg på her http://bit.ly/vbtrfq Program 06. november 2014 08.00-09.00

Detaljer

Makt og omsorg. Tverrfaglig forskningskonferanse 5. 6. november 2014 På Høgskolen Stord/Haugesund. Sted: Rommetveit på Stord.

Makt og omsorg. Tverrfaglig forskningskonferanse 5. 6. november 2014 På Høgskolen Stord/Haugesund. Sted: Rommetveit på Stord. Makt og omsorg Tverrfaglig forskningskonferanse 5. 6. november 2014 På Høgskolen Stord/Haugesund. Sted: Rommetveit på Stord Arrangør: 1 Senter for omsorgsforskning Vest: Forskergruppen Omsorgens grunnlag,

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati. Medarrangør:

Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati. Medarrangør: Regional fagkonferanse CFS/ME Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. mars 2012 RICA Dyreparken Hotell, Kristiansand Medarrangør: Foredragsholdere Barbara Baumgarten-Austrheim seksjonsleder

Detaljer

KONFERANSE MEDISINSK KONTORFAGLIG VIRKSOMHET. Motivasjons- og innspillskonferanse Hvordan selv påvirke til gode løsninger!

KONFERANSE MEDISINSK KONTORFAGLIG VIRKSOMHET. Motivasjons- og innspillskonferanse Hvordan selv påvirke til gode løsninger! KONFERANSE MEDISINSK KONTORFAGLIG VIRKSOMHET Motivasjons- og innspillskonferanse Hvordan selv påvirke til gode løsninger! Kontorfagpersonell som premissleverandør og pådriver Kommunikasjon i fokus Torsdag

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

Erfaringskonsulent innen psykisk helse og rus hva er det? Marianne Finstad, Erfaringskonsulent, NSLH HF og Astrid Weber, Erfaringskonsulent, UNN HF

Erfaringskonsulent innen psykisk helse og rus hva er det? Marianne Finstad, Erfaringskonsulent, NSLH HF og Astrid Weber, Erfaringskonsulent, UNN HF Erfaringskonsulent innen psykisk helse og rus hva er det? Marianne Finstad, Erfaringskonsulent, NSLH HF og Astrid Weber, Erfaringskonsulent, UNN HF Brukermedvirkning Brukerperspektivet Brukerkunnskap Erfaringskompetanse

Detaljer

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II de som har 14.september 2011 Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB «Hvordan gjøre pårørende til en ressurs?» 1 Arbeidsgruppen som har

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2015 Foto: Terje Rakke, Destination Ålesund og Sunnmøre Foto: Terje Rakke, Destination Ålesund og Sunnmøre Foto: Alfred Lupke, Destination Ålesund og Sunnmøre

Detaljer

Velkommen til Psykiatrisk Divisjon. Psykiatrisk divisjon

Velkommen til Psykiatrisk Divisjon. Psykiatrisk divisjon Velkommen til Psykiatrisk Divisjon Psykiatrisk divisjon Innhold Pårørende...3 Pasientjournal...4 Individuell plan/kriseplan....4 Brukermedvirkning....4 Brukerråd...5 Forskjellige behandlingsformer...5

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2010 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram 2007-2010 «Opplæring

Detaljer

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennpraktiserende leger: Lidelser i nakke og overekstremiteter Røros Hotel

Detaljer

Arbeidsgruppe 1. tvang. Direktørmøte. Nasjonal Strategigruppe II. Nasjonalt implementeringsseminar 30.09.10

Arbeidsgruppe 1. tvang. Direktørmøte. Nasjonal Strategigruppe II. Nasjonalt implementeringsseminar 30.09.10 Arbeidsgruppe 1 Direktørmøte Riktigere og redusert aina.olsen@helse-nord.no bruk av tvang Nasjonal Strategigruppe II Nasjonalt implementeringsseminar 30.09.10 Mandat for arbeidsgruppe 1: Utarbeide innspill

Detaljer

INVITASJON. 12-trinnsmodellen som verktøy i rehabilitering av pasienter med dobbeltdiagnose. Dagskonferanse i regi av prosjekt Tolv doble trinn

INVITASJON. 12-trinnsmodellen som verktøy i rehabilitering av pasienter med dobbeltdiagnose. Dagskonferanse i regi av prosjekt Tolv doble trinn INVITASJON Dagskonferanse i regi av prosjekt Tolv doble trinn Tolvtrinnsmodellen og dobbeltdiagnose (ROP-lidelser) 21. oktober 2013 10:00-16:30 I samarbeid med: Rådet for Psykisk Helse RiO (Rusmisbrukernes

Detaljer

Rettssikkerhet. ved tvang. Legal protection in the event of commitment to mental health care. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern BOKMÅL

Rettssikkerhet. ved tvang. Legal protection in the event of commitment to mental health care. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern BOKMÅL Rettssikkerhet ved tvang BOKMÅL Legal protection in the event of commitment to mental health care Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern Du kan klage på... Kontrollkommisjonens oppgaver Kontrollkommisjonene

Detaljer

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig Vestre Viken HF, Habiliteringssenteret og Bærum Kommune inviterer til Heldags seminar Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig 26. september 2013 Union scene, Drammen Kl. 08.30 15.30 Program Kl. 08.30

Detaljer

Strategier for evidensbasert behandling av schizofreni i Norge The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013

Strategier for evidensbasert behandling av schizofreni i Norge The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013 Strategier for evidensbasert behandling av schizofreni i Norge The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013 Torleif Ruud Avdelingssjef, FoU-avdeling psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer