Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk"

Transkript

1 Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010

2 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse omkring temaene menneske - rettigheter, tvangsinnleggelser og tvangsbehandling i psykisk helsevern. Konferansen er det viktigste møtestedet for mennesker som arbeider i psykisk helsevern og hvor tvang og frivillighet er temaer, så vel som for pasienter, pårørende, brukere, forskere og myndighetspersoner Programmet er utarbeidet i nært samarbeid mellom alle viktige aktører i dette vanskelige feltet. Noen av problemstillingene er av evig, og nærmest uløselig karakter. Viktige dilemmaer knyttes til allmenne filosofiske og politiske problemstillinger; i sin ytterste konsekvens diskuterer vi i denne sammenheng både frihetsbegrepet, solidaritetsbegrepet, evne til samtykke og «hva er psykisk lidelse». Vi har denne gangen kanskje enda fokus på opplevelsen av å bli innlagt og behandlet mot sin vilje, og brukerens stemme skal være tydelig. Vi er også glade for å ha fått med oss sentral internasjonale forskere som belyser disse problem - stillingene fra erfaring og lovverk i andre land. Vi ser spesielt på innvandreres situasjon i dette bildet. Problemene skal ikke feies under teppet! Berørte parter må i dialog og gjensidig tillit ta et felles ansvar for å bringe diskusjonen inn i et konstruktivt spor, og videre. Konferansen søker å dekke de viktigste utfordringsområdene, og programmet veksler mellom plenum og et rikholdig antall parallellsesjoner hvor de fleste aspekter og interesser i dette feltet skulle være berørt. Sykehuset Innlandet HF Norsk psykiatrisk forening Morten Lang-Ree administrerende direktør Jan Olav Johannessen leder

3 Nasjonal konferanse Hamar november Menneskerettigheter og etikk over landegrenser Er psykisk helsevernloven et nasjonalt eller internasjonalt anliggende? KONFERANSEN ARRANGERES AV: I SAMARBEID MED:

4 PROGRAM KONFERANSEN ONSDAG 24. NOVEMBER Ordstyrer: Jørgen Brabrand 0800 Registrering 0900 Kulturinnslag 0910 Velkommen } Morten Lang-Ree, administrerende direktør i Sykehuset Innlandet } Jan Olav Johannessen, leder av Norsk psykiatrisk forening 0915 Åpning av konferansen 0930 The admission criteria. «A paradigm shift in risk management of violent psychiatric patients in The Netherlands?» } Frans Fluttert 1000 Brukererfaringer knyttet til anvendt tvang i psykisk helsevern } Unn Hammervold 1020 Erfart Tvang i en psykiatrisk avdeling. Kan vi dokumentere praksis, tilfredshet og måloppnåelse? } Bente Kleven 1040 Pause med stands og postere 1110 Tvang uten lov og uten lov ikke tvang? Island, erfaringer fra en studietur } Olav Nyttingnes, Målfrid J Frahm Jensen og Jan Terje Omdal 1130 Øget brug af tvang i psykiatrien blandt flygtninge og indvandere i forhold til danskfødte } Marie Louise Nørredam 1200 Hvordan redusere bruken av tvang i praksis? En «case» fra Psykiatrisk legevakt i Oslo } Ewa Ness 1225 Samtykkekompetanse } Reidar Pedersen 1245 Lunsj 1345 Paralleller (se egne sider) 1845 Mottakelse før middag 1930 Middag

5 TORSDAG 25. NOVEMBER Ordstyrer: Jan Olav Johannessen 0830 Kulturinnslag } Målfrid J. Frahm Jensen 0840 Hva er innsikt, og hvordan forstår behandlere begrepet? } Geir Fagerjord Lorem 0910 Fra klinisk forskning til reduksjon av tvang. Hvem skal betale regningen? } Terje Tørrissen 0930 Hva kjennetegner områder med lavest tvang, ute som inne } Olav Nyttingnes 0950 Pause og utsjekking 1020 Rusmisbruk og psykisk sykdom, hvem trenger tvang? } Reidun Thorsdatter Gilje 1040 Tvang ved dobbeltdiagnose og ruslidelser. Samfunnsansvar, rettssikkerhet og pasientens behov for behandling } Per Føyn 1120 Pause 1130 Sykdom, atferd og rus hos mindreårige. Tvang i BUP og barnevern } Øystein Grov 1200 Betydning av ledelse } Carl Fredrik Aas 1215 Lunsj 1315 Paralleller (se egne sider) 1430 Pause med kursbevis Plenum til avslutning: 1445 Får vi en ny psykisk helsevernlov? Lovutvalgets mandat } Representant for myndighetene 1505 Npf handlingsplan for økt frivillighet i behandlingen } Jan Olav Johannessen 1515 Appell } Anne Grethe Klunderud 1525 Vel hjem! } Terje Vestheim 1530 Slutt

6 PROGRAM KONFERANSEN PARALLELLER ONSDAG 24. NOVEMBER A: Miljøterapi } Ordstyrer: Svein Roald Olsen 1345 Miljøterapi i et etisk perspektiv } Arne Thomassen 1410 Åpenhet, ærlighet og direkte konfrontasjon } Bente Kleven 1430 Tvangsmiddelbruk er ikke behandling juridiske forhold og miljøterapeutiske oppgaver. } Marie Knutzen 1450 Pause 1520 Den miljøterapeutiske samtalen under tvang er likeverdig dialog mulig? } Kari Nysveen 1500 Pårørendeerfaring, fra samhandling med miljøterapeutisk personale på avdeling } Carl Fredrik Aas 1540 Samtalen etterpå } Jan Terje Omdal 1610 Programmet avsluttes B: Brukermedvirkning og tvang } Ordstyrer: Birgitte Finne Høifødt Brukermedvirkning og tvang, går det an? Kan brukermedvirkning redusere bruk av tvang? Workshop med foredrag, dialog og «open space» } Målfrid J. Frahm Jensen og Jan Terje Omdal 1445 Pause 1610 Programmet avsluttes

7 C: Forskning og kvalitetsutvikling i klinikken } Ordstyrer: Terje Tørrissen 1345 «Medforskning» Brukererfaringen i studiedesign } Christine Rosenqvist 1400 Opplevd Tvang } Unn Hammervold 1415 Hvordan registrere tvang i en akuttavdeling? } Caroline Pegg og Marit Bjartveit-Krüger 1445 Pause 1510 Bruk av tvangsmidler og tvungen medisinering. Finnes det årsakssammenhenger? } Terje Tørrissen 1530 Status i forskningsnettverket } Georg Høyer 1545 TUD under lupen. Hva vet vi og hvordan finne ut mer? } Tore Buer Christensen 1610 Programmet avsluttes D: Samtykkekompetanse } Ordstyrer: Jan Olav Johannessen 1345 Samtykkekompetanse klinikken møter jussen } Reidar Pedersen 1400 «Å ikke ha innsikt» } Jan Olav Johannessen 1415 Uten innsikt? } Heidi Espeland 1445 Pause 1510 Muligheter og umuligheter ved begrepet «manglende samtykkekompetanse» } Ulrik Hegnar 1530 «Tvang og dwang» } Sara Germans og Ingun Haug 1545 Lovens bokstav, intensjon og klinisk praksis } Ulrik Hegnar 1610 Programmet avsluttes

8 PROGRAM KONFERANSEN PARALLELLER TORSDAG 25. NOVEMBER E (A2): Miljøterapi, 2. dag } Ordstyrer: Marie Knutzen 1315 Bruk av tvang på ungdomspsykiatriske avdelinger } Astrid Furre 1335 Erfaringer fra forskningsprosjektet på Hamar og tanker om videre forskning } Bjørn Stensrud 1355 Kunnskapsoppsummering } Christine Øyen 1415 Hva har vi av kunnskap og hva trenger vi fremover? 1445 Plenum F: Helsepolitikk/ledelse } Ordstyrer: Carl Fredrik Aas 1315 Hvordan opplever en bruker/pårørende behandlerne? } Grethe Horn Mathismoen 1330 Er det mangel på penger, ledelse eller kompetanse som er problemet? } Nils Håvard Dahl 1345 Refleksjoner over et møte med organisasjons-kulturen i psykiatrien } Per Gaarder 1400 Hvordan kan ledelse i psykiatrien forbedres? } Carl Fredrik Aas 1445 Plenum

9 G: Etikk og klinikk } Ordstyrer: Harald Kleppe 1315 Tvunget psykisk helsevern i et etisk og menneskerettslig perspektiv } Sivilombudsmann Arne Fliflet 1330 Til beste for hvem? Etikk, nødrett og helselovenes tolkning og intensjon } Svein Helgesen 1345 Tvang. Ikke enten eller, men både og } Linda Øye 1400 Tvang og tilsyn i private hjem. Et eksempel til diskusjon 1445 Plenum H: «På tvers» hva virker? } Ordstyrer: Olav Nyttingnes 1315 Noen kjennetegn ved områder med få tvangsinnlagte } Olav Nyttingnes 1330 Erfaringer så langt i fra ACT-arbeid (Assertive Community Treatment) i Østfold } Birgit Rød 1345 HAR det nyttet? «Tvunget ettervern» i Hedmark } Terje Vestheim 1400 Tvang uten døgn sett fra bruker/pårørende-perspektiv } Lise Kristiansen 1445 Plenum Det tas forbehold om endringer i programmet.

10 FORELESERNE Carl Fredrik Aas Styreleder i Landsforeningen for pårørende inne Psykiatri i Norge (LPP) siden Økonom fra BI og teologisk mastergrad fra Menighetsfakultetet. Har vært personal- og økonomisjef i Kunnskapsforlaget i Oslo i 18 år. Er i dag bredriftsrådgiver innen ledelse og aktiv i menighets- og humanitært arbeid. Pårørende til to som har en alvorlig psykisk lidelse og måtte tvangsinnlegge den ene tre ganger. Marit Bjartveit-Krüger Psykiater. Tidligere avdelingsoverlege ved sykehuset i Levanger, og forsker knyttet til helseundersøkel - sen i Nord-Trøndelag, HUNT. Har leder omorganiseringen av akuttpsykiatrisk avdeling ved Ullevål etter «trikkedrapet». Er avdelingsoverlege ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Jørgen Brabrand (møteleder) Ass.divisjonsdirektør, Divisjon Psykisk helsevern Sykehuset Innlandet. Psykiater, diplomert gruppeanaly - tiker, overlege ved Sanderud sykehus Solveig Brekke Skard Divisjonsdirektør, divisjon Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet. Tidligere direktør ved Reinsvoll sykehus og avdelingssjef ved attførings av - delin gen ved Sanderud i mange år. Tore Buer Christensen Seksjonsoverlege Sørlandet Sykehus og ansatt Nettverk for Forskning og Kunnskapsutvikling om Tvang i det psykiske helsevern (Netfort), Universi tetet i Tromsø. Nils Håvard Dahl Avdelingsoverlege Levanger. Heidi Espeland 26-åring med 5 års erfaring fra psykisk helsefelt som pasient. Har studert 2 år av sykepleien. Medlem i Mental Helse Ungdom Geir Fagerjord Lorem Førsteamanuensis i helsefag ved Institutt for helse og omsorgsfag, Universitetet i Tromsø. Hovedfag i filosofi på en avhandling om humanismen i Heideggers filosofi. Doktorgradsavhandlingen omhandlet psykiatrisk rehabilitering av schizofrene pasienter, basert på feltarbeid på området. Engasjert i forskningsetikk gjennom nasjonal etisk komité for medisinsk forskning, og innen forskning på helse og kultur og medisinsk Birgitte Finne Høifødt Har jobbet som journalist i ulike medier, sist i NRK Østafjells før hun begynte som journalist i Mental Helse i Siden 2006 som informasjonsleder, med ansvar blant annet for nett siden til Mental Helse, mediekontakten, kursvirksomhet og mye av organisasjonens delaktighet i Verdensdagen for psykisk helse. Arne Fliflet Cand.jur. Utnevnt av Stortinget som ombudsmann første gang i 1990, siden gjenvalgt fem ganger, sist i Har gitt ut fagbøker og skrevet fagartikler om offentlig rettslige spørsmål. Frans Fluttert Psykiatrisk sykepleier fra Nederland og internasjonal foreleser innen området sikkerhetspsykiatri. Sam - arbeider med Sykehuset Buskerud og Regionalt kompetansesenteret for sikkerhetpsykiatri, Oslo Universitetssykehus om innføring av en ny modell for risikohåndtering i Norge. «Early Recognition Method», EMR. Nederland er i dag det eneste landet i vestlige Europa som har avskaffet behandlingskriteriet for tvunget psykisk helsevern, og dette blir omtalt i forelesningen.

11 FORELESERNE Målfrid J. Frahm Jensen Har mange års erfaring fra somatisk og psykisk helsefelt både som pasient, pårørende, tillitsvalgt og ansatt. Har gitt ut fire diktsamlinger, en kunst- og fødselsdagskalender, er medforfatter i en rekke fagbøker og hefter. Ansatt som Erfaringskonsulent ved Stavanger Universitets - sjukehus (SUS) Psykiatrisk divisjon, UoF-avdelin - gen. Engasjert i Mental Helse. Utdannet hjelpepleier. Astrid Furre Klinisk sosionom med mange års erfaring fra institusjon og poliklinikk i psykisk helsevern for barn og unge. Cand. polit med hovedfag i sosialt arbeid Arbeider nå med Phd grad på tvangsmiddelbruk i ungdomspsykiatriske akuttavdelinger. Per Føyn Psykiater. Tidligere avdelingsoverlege og medisinskfaglig rådgiver i Klinikk rus og avhengighet, Aker UHF. Ledet gjennombruddsprosjektet TVANG i psykisk helse i Per Gaarder Magister i sosiologi med spesialisering i organisasjonssosiologi. Hatt flere lederstillinger i det private næringsliv og vært konsulent og av delingsleder i PA Consulting og Hartmark Consulting. Har i hele sin yrkesaktive karriere arbeidet med ledelses- og organisasjonsspørsmål. Partner og daglig leder i konsulentselskapet Con Moto AS. Sara Germans Utdannet psykiater i Nederland, jobbet 2 år som psykiater på en akutt stengt avdeling og jobbet på en krise-team i en stor by i Nederland. Siden 2008 jobbet ved Sykehuset Namsos, overlege på akutt/allmennpost. Doktergradsstudy om screeningsinstrumenter for personlighetsforstyrrelse. Har starter opp et prosjekt om tvangsbehandling. Øystein Grov Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Overlege ved Betanien BUP i Bergen. Jobber vesentlig med almenpsykiatriske problemstillinger i barne- og ungdomspsykiatri, men er assosiert til gruppen ved Betanien BUP som jobber med utredning og behandlingstilbud for barn og ungdommer som forgriper seg seksuelt. Er også kontaktperson for nylig opprettet rettspsykiatrisk interessegruppe i norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening. Unn Hammervold Psykiatrisk sykepleier. Leder av behandlingsavdelingen ved Rogaland A-senter Sitter i landstyret i NSFs Landsgruppe av psykiatriske sykepleiere, LPS. Avsluttet masterutdanning ved UIS 2009 med oppgaven: «Brukererfaringer knyttet til anvendelse av tvang i psykisk helsevern.» Ingun Haug Psykiatrisk sykepleier, veiledningskompetanse, kognetiv terapi. Har jobbet ved psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos siden Bred erfaring fra arbeid ved akutt post, langtidspost og Lærings- og mestringssenteret, div. prosjekt i tre år. Jobber nå i 100 % stilling poliklinikk FFE (forskning og fagutviklingsenheten) med organisering av kurs internt og eksternt. Startet opp og drifter prosjektet «tvangsbehandling». Ulrik Hegnar Advokat med egen praksis. Tidligere kontrollkommisjonsleder på Oslo Hospital (alderspsykiatri), Lovisenberg DPS og Akutt og Tøyen DPS, samt for Regisonal Sikkerhetsavdeling, Avdeling for Psykisk Utviklingshemmede med alvorlig sinnslidelse på Dikemark. Er leder nå for kontrollkommisjonen for Barne- og Ungdomspsykiatrien i Oslo. Undervist parallelt i Lov om psykisk helsevern og helselovene for Oslo Kommune, Høgskolen i Oslo, Seprep programmet og Psykolog foreningen. Sittet 4 år i Styret for Omsorgsbygg KF Oslo kommune.

12 FORELESERNE Svein Helgesen Juridisk embetseksamen. Advokatkurs. Underviser i en rekke juridiske fag på oppdrag for Høgskolen i Hedmark og ved NKI. Han er også sensor på en rekke høgskoler i juridiske fag. Er spesielt opptatt av menneskerettigheter og rettssikkerhet og har hatt flere oppdrag innen disse feltene både i Norge og i utlandet. Grethe Horn Mathismoen Har vært kontrollkommisjonsmedlem i åtte år, er pårørende, medlem av LPP, er journalist, har vært informasjonssjef både i Helsedirektoratet og på Rikshospitalet. Georg Høyer Professor for institutt for samfunnsmedisin i Tromsø, leder for Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet. Jan Olav Johannessen Sjeflege dr. philos, Stavanger Universitetssjukehus, Psykiatrisk divisjon. Leder Norsk psykiatrisk forening. Leder ISPS (Int' association for the psychological treatments of schizophrenias and other psychosis) Leder ISPS-Norge Medlem i styret IEPA (Int' association for early psychosis). Harald Kleppe Overlege ved Enhet for personlighetspsykiatri, SI Sanderud. Utdannet psykoterapiveileder, og er aktiv som lærer ved Institutt for psykoterapi, Oslo. Har hatt forskjellige stillinger ved Sande rud: psykoterapiveileder, sjefslege, overlege ved Akutt enhet for ungdom, og overlege ved Akuttpsykiatrisk poliklinikk. Leder for Klinisk etikk- komité for Divisjon psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet siden Bente Kleven Hun har de siste syv årene jobbet seg igjennom traumatiske barndomsopplevelser og en vanskelig, destruktiv ungdomstid, som gjorde henne til svingdørspasient i voksen alder. Er nå student og ønsker å utdanne seg til lege. Hun har vært brukerrepresentant i en del år i RIO, Mental Helse og WSO, har drevet et prosjekt i Hamar kommune 2007/08 hvor hun var ansatt som rådgiver i brukermedvirkning. I tillegg driver hun eget firma. Anne Grethe Klunderud Landsleder i Mental Helse siden 2006, styremedlem i Funksjons - hemmedes fellesorganisasjon, utdannet vernepleier. Som landsleder i Mental Helse er hun en ofte brukt foredrags - holder og kursleder. Maria Knutzen Psykiatrisk sykepleier med mange års klinisk erfaring fra både somatiske og psykiatriske (akuttpsykiatri) avdelinger. Har hovedfag i helsefag, og arbeider nå med en PhD-grad på bruk av tvangsmidler i psykiatriske akuttavdelinger. Lise Kristiansen Mange år som politiker med et genuint engasjement for psykisk helse. Medlem av kontrollkommisjonene, nestleder av Mental Helse. Mange år leder av LPP. Arbeider nå frivillig i psykiatrien. Morten Lang-Ree Administrerende direktør ved Sykehuset Innlandet HF. Ewa Ness Fag- og kvalitetsleder, spesialist i psykiatri, MHA, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus.

13 FORELESERNE Marie Norredam Psykiater. Forskningsleder ved Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed ved Insti tut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Har arbeidet i psykiatrien som reservelege ved Rigshospitalet samt Psykiatrisk Traumeklinik for Flygtninge ved Gentofte Psykiatrisk Hospital i København. Hendes forsknings interesser omfatter men tal sunnhet og herunder forekomsten av psykisk sykdom blant flyktninger og innvandrere samt bruken av sundhedsvæsenet. Kari Nysveen Psykiatrisk sykepleier ved Sykehuset Innlandet, Avdeling for psykose - behandling og rehabilitering, FoUenheten. I var hun prosjekt koordinator for Miljøterapiprosjektet som var et fag- og forskningsprosjekt et sam - arbeidsprosjekt mellom avdelingen og Høgskolen i Hedmark Olav Nyttingnes Psykolog og rådgiver i Rådet for psykisk helse. Han leder prosjektet «Frivillighet før tvang» som er finansiert av Helsedirektoratet. Prosjektet fokuserer på kvalitetsforbedring med utgangspunkt i geografiske forskjeller i omfang antall tvangsinnlagte. Aktiv foredragsholder, og er spesielt opptatt av hva områder og tjenester som klarer å gi et frivillig tilbud til en større del av sine brukere har gått fram for å få til dette. Er også opptatt av å forstå hvorfor beskrivelsene av hva som skjer i tvungent psykisk helsevern noen ganger kan bli så ulike mellom brukere, pårøren - de og ansatte. Svein Roald Olsen Sykepleier og spesialrådgiver innen psykisk helse og rus, Fagpolitisk avdeling, NSF. Mange års klinisk erfaring som sykepleier og som seksjonsleder i Avdeling for psykisk helse ved Sykehuset Østfold. Jan Terje Omdal TMA (Terapeutisk mestring av aggresjonsproblematikk) konsulent, SUS psykiatrisk divisjon. Utdannet vernepleier og pastor. Har lang erfaring fra allmenn-, rus- og akuttpsykiatri. Forelest i New York og Vancouver om TMA. Underviser og veileder ukentlig i TMA ved psykiatrisk divisjon. Caroline Pegg Prosjektkoordinator/sykepleier ved Avdeling for akuttpsykiatri, Kirkeveien, Oslo Universitetssykehus. Prosjektleder for avdelingens tvangsprosjekt. Reidar Pedersen Forsker ved Seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Er utdannet lege og filosof og har jobbet med etikk og kommunikasjon i helsetjenesten de siste 7 årene, bl.a. med evaluering, forskning, opplæring og utvikling av etisk refleksjon i helseforetakene og kommunehelsetenesten. Har spesiell interesse for spørsmål knyttet til samtykkekompetanse og tvang i helsetjenesten. Christine Rosenqvist Lektor med hovedfag pedagogikk. Hun har alltid, først i sitt yrkesaktive liv som spesialpedagog for voksen og voksen ungdom, senere som bruker av de samme tjenestene som hun selv var en del av, vært opptatt av premissene for kunnskapsproduksjon og kunnskapsformidling. Tilknyttet det Norske Brukerforskernettverket. Arbeider nå for Rådet for psykisk helse med fagområdene forskningsstrategi og tvangsreduksjon Birgit Rød Vernepleier. Erfaring fra arbeid i kommunen gjennom 20 år hvor hun i all hovedsak arbeidet med ulike tiltak rettet mot barn/unge, enslige forsørgere, rus og psykiatri. Fra 2007 seksjons - leder for nasjonalt pilotprosjekt ACT Team v/dps Moss.

14 FORELESERNE Bjørn Stensrud Er utdannet psykiatrisk sykepleier og har en mastergrad i psykisk helsearbeid. Bred klinisk erfaring fra psykosefeltet, og har arbeidet spesielt med å begrunne og utvikle miljøterapi innenfor fagområdet psykisk helsevern. Relasjonelt arbeid og miljøterapi i en utvidet samfunnsforståelse er sentrale arbeidsområder. Arbeider i dag som spesialkonsulent i Sykehuset Innlandet, Avd. for psykosebehandling og rehabilitering. Arne Thomassen Avdelingsleder DPS Strømme ved Sørlandet sykehus. Forfatter av bøkene «Mot en mer menneskelig psykiatri» 2000 og «Fra psykiatri til psykisk helsearbeid» Foredragsholder på kurs, konferanser og universitet. Reidun Thosdatter Gilje er pårørende til tidligere narkoman, og har vært medlem av Landsforbundet mot stoffmisbruk siden Kursleder på pårørendekurs, selvhjelpsleder, har drevet en del forebyggende arbeid og hatt tillitsverv. Har representert Lands - forbundet mot stoffmisbruk i brukerutvalg etc. Terje Tørrissen Psykiater. Ansatt i Helse Finnmark, og som rettspsykiater i privat praksis. Har arbeidet med akuttpsykiatri, rettspsykiatri, retts- og sikkerhetspsykiatri, ambulant team for dobbeltdiagnosepasienter, og psykosebehandling og rehabilitering. I tillegg har han drevet med aktiv forskning siden Tidligere kommunelege II og I i Lyngen kommune i Nord Troms. Terje Vestheim Psykiater ved SI Sanderud med mangeårig erfaring fra psykose - behandling og rehabilitering og tidligere spesialist i allmennmedisin. Han er medlem av styret i Norsk psykiatrisk forening og engasjert i arbeidet for optimalisert bruk av tvang og styrets representant og leder i konferansens programkomite på 3. året. Han deltar i studiene på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold, TUD, som koordineres ved forskningsnettverket ved UIT. Linda Øye Linda Øye har mange års erfaring som pasient, pårørende og brukerrepresentant innen psykisk helsefeltet. Er med i foredragsholder - gruppen Brukerstemmen PsykOppForum og er aktiv i Mental Helse på lokal- og fylkesnivå i Rogaland. Christine Øyen Sosialantropolog utdannet fra Universitetet i Bergen, cand. polit 1995, med doktorgrad fra samme sted på Psykologisk fakultet, Jobber ved Høgskolen Stord/Haugesund, Avdeling for helsefag. Har jobbet som høyskolelektor, senere stipendiat og nå 1. amanuensis på HSH. Har vært ansatt på tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid siden 2000, og er nå leder av denne utdanningen.

15 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Påmeldingsfrist: 1. oktober Påmelding og betalingsinformasjon } Påmeldingen er bindende. } Overnatting er inkludert i kursavgiften. Dersom behov for flere netter enn oppgitte alternativer, må deltaker selv ta kontakt med hotellet for bestilling, og betale dette ved utsjekking } Service fra hotellet utover dette må betales av deltakeren selv. Eksempel: minibar/bar, bestilling av mat utenom måltider som er oppgitt i programmet etc. } Påmeldingen sendes på e-post til: eller per post til Sykehuset Innlandet HF Servicetelefonen, 2418 Elverum Kontaktinformasjon Spørsmål vedrørende konferansen kan rettes til: } E-post: Transport } Rutetider NSB: Telefon eller } Taxi Hamar: Telefon Parkering De som bor på hotellet får gratis parkering. Parkeringsbevis hentes i resepsjon. Aktuelle lenker Hotellet Scandic Hamar Vangsveien 121, 2318 Hamar Telefon E-post: GODKJENNINGER Psykiatri: konferansen godkjennes med 13 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning. Barne- og ungdomspsykiatri: Konferansen godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etter - utdanning. Allmennmedisin: Konferansen er godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning. Samfunnsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning. Konferansen er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialitet i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 13 timer. Det er søkt om godkjenning for psykologer.

16 PÅMELDING / REGISTRATION FORM Nasjonal konferanse om tvang i psykisk helsevern, november 2010 BRUK BLOKKBOKSTAVER Etternavn: Fornavn: Arbeidssted: Tittel: Fakturaadresse: Ansvarsnr. (for ansatte i SI): Medlem i brukerorganisasjon: E-post: Telefon: Jeg ønsker: Påmelding INNEN Påmelding ETTER (Sett kryss for dato/dagpakke/overnatting) Medl. brukerorg./ Medl. brukerorg./ Ansatte i SI Ansatte i SI Påmelding kun onsdag Påmelding kun torsdag Kun dagpakke (inkl. lunsj og pausemat) Kr 1600 Kr 1100 Kr 2000 Kr 1500 Kursavgift inkl. overnatting i enkeltrom Kr 2900 Kr 2400 Kr 3300 Kr 2700 Kursavgift inkl. overnatting i dobbeltrom* Kr 2775 Kr 2275 Kr 3175 Kr 2575 Påmelding både 24. og Kun dagpakker (inkl. lunsj og pausemat) Kr 2300 Kr 1800 Kr 2700 Kr 2100 Kursavgift inkl. overnatting i enkeltrom Kr 3625 Kr 3125 Kr 4025 Kr 3425 Kursavgift inkl. overnatting i dobbeltrom* Kr 3475 Kr 2975 Kr 3875 Kr 3275 Middag for boende Kr 370 Middag for ikkeboende Kr 850 Paralleller 24.11: A B C D Paralleller 25.11: E F G H * Dersom overnatting i dobbeltrom, hvem ønsker du å dele rom med: Førtrykk: Typisk Bjørseth AS. Trykk: Flisa Trykkeri AS. Foto forside: Ingram.

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse 7. nasjonale konferanse: Menneskerettigheter, tvang og etikk - RoP lidelser og tvang For hvem, når og hvordan? - Medisinfri behandlingsenhet For hvem, når og hvordan? Scandic

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

[4-05] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2005

[4-05] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2005 [4-05] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2005 utsi a utsi a Innhold [4-05] Ansvarlig utgiver: Sykehuset Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal Telefon 623 33 000 Telefaks 623 33 450 redaksjonen@sykehuset-innlandet.no

Detaljer

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no Norsk psykiatrisk forening Npf Psykiatriveka - for leger i psykiatrien 16. - 20. mars 2009 Radisson SAS Royal Hotel, Bryggen, Bergen www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk psykiatrisk forenings

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka.

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2010 - For leger i psykiatrien Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke

Detaljer

kvalitet i psykisk helsevern

kvalitet i psykisk helsevern NORDLÁNDA SKIHPPI VIESSO Perspektiver på kvalitet i psykisk helsevern Foto: Arvid Sveen psykiatri i NOrd tromsø 11. - 13.juni 2013 Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske

Detaljer

GOD PSYKOSEBEHANDLING

GOD PSYKOSEBEHANDLING GOD PSYKOSEBEHANDLING TID n TRYGGHET n MENING n KONTINUITET NORGE FAGKONFERANSE HAMAR 22.01-23.01 2015 PROGRAM TORSDAG 22. JANUAR 08.30 10.00 Registrering. Kaffe/te/rundstykker 10.00 10.10 Velkommen ved

Detaljer

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse.

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse. Lokalgruppen SPoR Nordland har gleden av å ønske dere velkommen til Bodø på Landskonferanse for SPoR 2014. Årets konferanse har fått tittelen Traumatiske livshendelser hvordan lever vi med dem? Vårt hovedmål

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 1-2009 TIPS Sør-Øst NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig

Detaljer

Uten samtykke men med rettigheter i psykisk helsevern. Målfrid J. Frahm Jensen (red.) Med bidrag fra Kjetil Hustoft, Terje Tørrissen, Jan Terje Omdal

Uten samtykke men med rettigheter i psykisk helsevern. Målfrid J. Frahm Jensen (red.) Med bidrag fra Kjetil Hustoft, Terje Tørrissen, Jan Terje Omdal Målfrid J. Frahm Jensen (red.) Med bidrag fra Kjetil Hustoft, Terje Tørrissen, Jan Terje Omdal Uten samtykke men med rettigheter i psykisk helsevern Tvangsinnleggelse og behandling, pasientrettigheter

Detaljer

Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling

Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling En kvantitativ studie Use of compulsory care in outpatient treatment Maria Løvsletten Masteroppgave i psykisk helsearbeid, avdeling for Folkehelsefag Master of

Detaljer

VERDIGHETSKONFERANSEN SOLSTRAND HOTEL & BAD FREDAG 5. SØNDAG 7. JUNI 2009. 7. Landskonferanse

VERDIGHETSKONFERANSEN SOLSTRAND HOTEL & BAD FREDAG 5. SØNDAG 7. JUNI 2009. 7. Landskonferanse VERDIGHETSKONFERANSEN SOLSTRAND HOTEL & BAD FREDAG 5. SØNDAG 7. JUNI 2009 7. Landskonferanse Vårt liv er ikke et personlig anliggende Hva mener vi med verdighet, i vårt daglige liv liv, som hjelpere, og

Detaljer

MINDFULNESS NÆRVÆR I LIV OG HELSE TROMSØ 3. 5. SEPTEMBER 2014. NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær. Foto: Bård Løken / Layout: Garfjell Design

MINDFULNESS NÆRVÆR I LIV OG HELSE TROMSØ 3. 5. SEPTEMBER 2014. NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær. Foto: Bård Løken / Layout: Garfjell Design MINDFULNESS NÆRVÆR I LIV OG HELSE TROMSØ 3. 5. SEPTEMBER 2014 Foto: Bård Løken / Layout: Garfjell Design NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær 1 OM PROGRAMMET Mindfulness - oppmerksomt nærvær - angår

Detaljer

NyhetsTIPS. Pasientens stemme. Under psykoseparaplyen side 15. Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser #02/2013. side 06 ERFARINGSKOMPETANSE

NyhetsTIPS. Pasientens stemme. Under psykoseparaplyen side 15. Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser #02/2013. side 06 ERFARINGSKOMPETANSE #02/2013 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser ERFARINGSKOMPETANSE Pasientens stemme side 06 REFLEKSJONER FRA FAGFELTET Under psykoseparaplyen side 15 NyhetsTIPS Nr. 2-2013 1 NyhetsTIPS

Detaljer

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø Opplæring er like viktig som behandling sier pasientene.

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk

Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk Hjerteromsprosjekt 2006-2009 Finansiert av Rådet for psykisk helse ved TV-aksjonsmidler 2004 Sluttrapport (1) Sammendrag av opprinnelig søknad inkl.

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

Kurs og konferanser 2009

Kurs og konferanser 2009 Kurs og konferanser 2009 Utviklingshemning og habilitering, 14. - 15. september 2009 s. 3 Det gode liv for mennesker med utviklingshemning, 2.-3. november 2009 s. 7 Å utforske følelser. Angst og sinnemestring

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Utviklingsplan for norsk psykiatri 2010 2015 «Mennesker som hjelper mennesker»

Utviklingsplan for norsk psykiatri 2010 2015 «Mennesker som hjelper mennesker» Norsk psykiatrisk forening Utviklingsplan for norsk psykiatri 2010 2015 «Mennesker som hjelper mennesker» 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Olaru Radian-Alexandru design/ombrekning:

Detaljer