Menneskerettigheter, tvang og etikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menneskerettigheter, tvang og etikk"

Transkript

1 Invitasjon Nasjonal konferanse Konferanse om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 27. og 28. november 2008 Konferansen er en del av programmet for Sanderud sykehus 100-års jubileum, og er en forlengelse av «Emnekurs for leger» som arrangeres 26. november.

2 VELKOMMEN Denne nasjonale konferansen belyser temaene menneskerettigheter, tvangsinnleggelser og tvangsbehandling i psykisk helsevern. Noen av problemstillingene er av evig, og nærmest uløselig karakter. Viktige dilemmaer knyttes til allmenne filosofiske og politiske problemstillinger; i sin ytterste konsekvens diskuterer vi i denne sammenheng både frihetsbegrepet, solidaritetsbegrepet, evne til samtykke og «hva er psykisk lidelse». De siste par årene har vi i Norge hatt en mangefasettert og innsiktsfull offentlig samtale om disse problemstillingene; pårørende, pasienter, ansatte i psykisk helsevern, jurister og andre samfunnsengasjerte mennesker har tatt del i debatten, og tilført hverandre og allmennheten verdifull kunnskap. Konferansen er et forsøk på å ta denne viktige debatten et skritt videre, ved systematisk å belyse problemkompleksets ulike sider, ved å bringe fram den kunnskap vi i dag besitter, og ved å tydeliggjøre de områder hvor vår kunnskap fremdeles er utilstrekkelig. Dette vil vi gjøre gjennom å skape en felles arena for ulike grupper som er involvert i dette feltet. Problemene skal ikke feies under teppet! Berørte parter må gjennom dialog og gjensidig tillit ta et felles ansvar for å bringe diskusjonen inn i et konstruktivt spor, og videre. Denne konferansen er et forsøk på å bidra til akkurat det, og forhåpentligvis blir det også starten på et årlig møte om disse viktige spørsmålene. Sykehuset Innlandet HF Norsk psykiatrisk forening Torbjørn Almlid administrerende direktør Jan Olav Johannessen leder Konferansen arrangeres av: I samarbeid med:

3 PROGRAM PSYKIATRIKURS FOR LEGER ONSDAG 26. NOVEMBER Registrering, kaffe Møteleder Terje Vestheim Depresjon diagnostisering og behandling i allmennpraksis God psykofarmakologisk behandling og evaluering av effekt Nils Håvard Dahl Kaffepause Vurdering av suicidalitet i allmennpraksis Terje Tørrissen Lunsj Møteleder Terje Tørrissen : Psykisk helsevernloven riktig bruk av tvang? 2: Samtale om erfaringer Terje Tørrissen, Målfrid J. Frahm-Jensen og Marit Hermansen Debatt i plenum. Oppklaringer og spørsmål til de impliserte. Terje Tørrissen, Målfrid J. Frahm-Jensen og Marit Hermansen Kaffepause Tidlig diagnostikk av nysyke i allmennpraksis Elisabeth Haug Sluttkommentarer Det tas forbehold om endringer i programmet.

4 PROGRAM KONFERANSEN TORSDAG 27. NOVEMBER Registrering, kaffe Møteleder Jørgen Brabrand 0900 Velkommen Jørgen Brabrand Kulturinnslag Arjan Nieland, cello og Torhild Fimreite, piano Åpning Helse- og omsorgsministeren (med forbehold om endring) Frihet til, og frihet fra? Jan Olav Johannessen Tvangens paradoks. Tvangen sett fra pårørendeperspektivet. Carl Fredrik Aas Tvang i norsk helselovgivning bakgrunn og begrunnelse. Kristin Hagen Aarsland Tvång i Norden och Europa. Används det mer tvång i Norge? Några uppgifter om förekomsten av tvång i psykiatrisk vård i de nordiska länderna samt andra europeiska länder och regioner, både när det gäller formellt, legalt bruk av tvång och av patienter upplevt tvång. Lars Kjellin Pause En sammenligning mellom akuttpsykiatriske enheter ved Sanderud og Södertälje Terje Tørrissen Hvordan kan vi forklare variasjon i bruk av tvang? Tonje Lossius Husum Rett til behandling, rett til å være syk Grethe Horn Mathismoen Menneskesyn og etisk dilemma ved tvangsanvendelse Reidun Førde Anvendelse av tvang kan reduseres betydelig Olav Gunnar Ballo Lunsj Møteleder Ann Færden, nestleder Norsk psykiatrisk forening Skjer det menneskerettighetsbrudd i norsk psykiatri? Gro Hillestad Thune

5 Video ved LPP: 1: «Skadet av tvang» 2: «Tvang reddet meg» Tvang først når alt annet er forsøkt. Hva er det vi mangler? Fastlegenes ansvar, rolle og muligheter. Marit Hermansen Legevaktens dillemma Odd Kjøstvedt Pause Tvangsinnleggelsen, hvordan kom den i stand, og hva førte den til? Kjetil Hustoft Kontrollkommisjonens arbeid i praksis Ulrik Hegnar Lengre pause Møteleder Terje Tørrissen Samtale mellom representanter for psykisk helsevern et sted med lite tvang og med mer tvang Trond Aarre og Asbjørn Restan Samtalen ledes av Ulrik Hegnar Paneldebatt Trond Aarre og Asbjørn Restan Debatten ledes av Ulrik Hegnar 1. Mental Helse, erfaringskonsulent Målfrid J. Frahm-Jensen 2. Norsk Psykologforening, fagsjef Anders Skuterud 3. LPP, menneskerettighetsutvalget, leder Bjørg Njaa 4. NSF, nestleder Jan Erik Nilsen 5. Rådet for psykisk helse, rådgiver Olav Nyttingnes 6. Helsepolitisk talsmann SV, stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo, H-O komiteen Samling før middag 1945 Kulturelt innslag Tor Karseth synger egne viser 2030 Middag Det tas forbehold om endringer i programmet.

6 PROGRAM KONFERANSEN FREDAG 28. NOVEMBER Møteleder Frank Johansen, ass. avdelingssjef, Avd. psykose/rehab, SI Kulturelt innslag Knut Kvarstad Arbeid for optimalt nivå av tvang i Trondheim og Sør-Trøndelag Karl Henrik Melle Tvunget psykisk helsevern i et nettverksperspektiv. Noen erfaringer fra Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, UNN Magnus P. Hald Tvang i reorganisert avdeling for akuttpsykiatri Marit Bjartveit Krüger Fastholding av barn og ungdom grensesetting eller tvang? Juridisk og behandlingsmessig perspektiv. Terje Lund Kaffepause, utsjekking Hvem blir utsatt for gjentatt bruk av tvangsmidler? Maria Knutzen Gir lavere terskel mindre tvang? Erfaringer med brukerstyrte innleggelser for pasienter med schizofrenidiagnose i et DPS. Stig Heskestad Brukerstyrt alternativ til tvang. BAT-prosjektet. Reidun Norvoll og Trond Hatling Erfaringer fra gjennombruddsprosjekt «Bruk av tvang i psykiatriske akuttenheter». Hvis vi gjorde det igjen..? Per Føyn Lunsj Møteleder Jan Olav Johannessen Miljøterapeutisk forebygging av tvang Unn Hammervold Det du gjør mot meg, gjør noe med meg om konsekvenser av tvangsbehandling Arnhild Lauveng Pause Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang hva kan vi oppnå? Ellinor F. Major Presentasjon av «Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet» Georg Høyer Hva kan organisasjonene gjøre videre? Terje Vestheim Oppsummering/apell Carl Fredrik Aas Målfrid J. Frahm-Jensen Handlingsplaner i en psykiatridivisjon, hva kan vi love? Solveig Brekke Skard Avslutning Jan Olav Johannesen og Solveig Brekke Skard

7 FORELESERNE (Foto: Stortinget/Scanpix) Trond F. Aarre Spesialist i psykiatri og avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter. Kristin Hagen Aarsland Seniorrådgiver, Helsetilsynet i Vest- Agder. Jurist med bakgrunn fra lovarbeid i Helsedepartementet. Carl Fredrik Aas Styreleder i Landsforeningen for pårørende innen psykiatri i Norge (LPP) siden Økonom fra BI og teologisk mastergrad fra Menighets fakultetet. Personal- og økonomisjef i Kunnskapsforlaget i Oslo i 18 år. Er i dag bedriftsråd giver innen ledelse, og aktiv i menighets- og humanitært arbeid. Pårørende til to som har en alvorlig psykisk lidelse, og måtte tvangsinnlegge den ene tre ganger. Olav Gunnar Ballo Representant fra Finnmark og helsepolitisk talsmann for SV. Visepresident til odelstinget. Medlem av Helse- og omsorgskomiteen. Jørgen Brabrand Spesialist i psykiatri og diplomert gruppeanalytiker. Ass. divisjons - direktør Divisjon Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet. Overlege ved Sanderud sykehus fra Nils Håvard Dahl Spesialist i psykiatri. Avdelingsoverlege ved psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger. Har utarbeidet undervisningstilbud for pasienter med bipolar lidelse, er medlem av ekspertpanelet i Norsk OCD forening og han svarer på spørsmål om psykiske problemer på «Doctor online». Reidun Førde Lege, i klinisk praksis fra Leder av Rådet for legeetikk Professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo fra 2000 med spesielt ansvar for oppbygging av de kliniske etikk-komiteene ved norske sykehus. (Foto: Stortinget/Scanpix) Per Føyn Spesialist i psykiatri, avdelingsoverlege og medisinskfaglig rådgiver i Klinikk rus og avhengighet, Aker UHF. Magnus P. Hald Spesialist i psykiatri. Klinikksjef for Klinikk for allmennpsykiatri og DPS ved Universitetssykehuset Nord- Norge. Han er opptatt av relasjonsog nettverkstenkning og utvikling av brukernære psykiatriske tjenester i dette perspektivet. Unn Elisabeth Hammervold Leder av NSF s Landsgruppe av psykiatriske sykepleiere, LPS og arbeider som leder av be handlings - avdelingen ved Rogaland A-senter. Starter til høsten på masteroppgave om bruker - erfaringer knyttet til tvang i psykisk helsevern. Bjarne Håkon Hansen Helse- og omsorgsminister. Trond Hatling Seniorforsker ved SINTEF Helse, faglig bakgrunn som sykepleier og sosiolog. Elisabeth Haug Spesialist i psykiatri. Overlege ved Avd. for psykosebehandling og rehabilitering i Sykehuset Innlandet siden Har hovedsaklig utred - et pasienter med førstegangspsykoser. Arbeider for tiden med et doktorgradsprosjekt i forhold til førstegangspsykoser. Ulrik Hegnar Advokat med egen praksis. Tidlig - ere kontrollkommisjonsleder på Oslo Hospital (alderspsykiatri), Lovisenberg DPS og Akutt og Tøyen DPS. Nå kontrollkommisjonsleder for Regional Sikkerhetsavdeling, Avdeling for psykisk utviklingshemmede med alvorlig sinnslidelse på Dikemark, og Barne- og ungdomspsykiatrien i Oslo.

8 FORELESERNE Marit Hermansen Spesialist i allmennmedisin. Fastlege og kommunelege 1 i Grue kommune. Styremedlem i Norsk forening for allmennmedisin. Tidligere medlem av kontrollkommisjonen for Øst-Hedmark. Stig Heskestad Spesialist i psykiatri fra Overlege i poliklinikk en rekke år. Sjeflege ved Jæren DPS fra Kjetil Hustoft Spesialist i psykiatri. Avdelingsoverlege ved Stavanger universitetssykehus. Tonje Lossius Husum Psykologspesialist med videreutdanning i intensiv psykoterapi, psykoseterapi og systemisk familieterapi. Har jobbet i institusjon i psykisk helsevern, på familievernkontor og i PPT. Er for tiden doktorgradsstipendiat ved SINTEF Helse. Forsker på bruk av tvang i psykisk helsevern. Medarrangør av konferansen «Hvis vi kunne starte på nytt...», og med i forskningsnettverket til Gro Hillestad Thune. Georg Høyer Professor ved institutt for samfunnsmedisin i Tromsø. Leder av nyopprettet «Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet». Målfrid J. Frahm-Jensen Lyriker og erfaringskonsulent. Har mange års erfaring fra somatisk- og psykisk helsefelt både som pasient, pårørende, tillitsvalgt og ansatt. Har gitt ut tre diktsamlinger og en kunst- og fødselsdagskalender. Medforfatter i en rekke fagbøker og hefter. 2. nestleder i Mental Helse Sør Vest (Rogaland), nestleder Mental Helse Sandnes. Jan Olav Johannessen Spesialist i psykiatri. Sjeflege dr. philos, Stavanger Universitetssjukehus, Psykiatrisk divisjon. Leder Norsk psykiatrisk forening. Leder ISPS (Int. association for the psychological treatments of schizophrenias and other psychosis) Leder ISPS-Norge Medlem i styret IEPA (Int. association for early psychosis). Lars Kjellin Samhällsvetare, forskningsledare vid Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro, samt docent i psykiatrisk hälsooch sjukvårdsforskning vid Hälso - akademin, Örebro universitet, Sverige. Odd Kjørstvedt Ass. kommuneoverlege, rådgiver for psykiatrisk helsearbeid Kristiansand, Styremedlem Norsk samfunnsmedisinsk forening. Maria Knutzen Spesialsykepleier/forsker i sykepleie ved Avdeling for forskning og undervisning, Psykiatrisk divisjon, Ullevål universitetsykehus. Marit Bjartveit Krüger Spesialist i psykiatri. Tidligere avdelingsoverlege ved sykehuset i Levanger, og forsker knyttet til Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT. Har ledet omorganiseringen av akuttpsykiatisk avdeling ved Ullevål etter «trikkedrapet». Avdelingsoverlege Ullevål universitetsykehus. Arnhild Lauveng Psykolog med brukererfaring. Jobber ved DPS Kongsvinger, Sykehuset Innlandet. Terje Lund Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og psykiatri. Klinikksjef i Klinikk for psykisk helse barn og ungdom, ved Ullevål universitets - sykehus. Han har de siste par årene samarbeidet med brukerorganisasjonen Voksne for barn, om temaet fysisk grense setting/ bruk av tvang i barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner.

9 FORELESERNE Ellinor Major Utdannet psykolog, og er divisjonsdirektør Psykisk helse og rus, Helsedirektoratet. Grethe Horn Mathismoen Har vært kontrollkommisjonsmedlem i åtte år, er pårørende, medlem av LPP, er journalist, har vært informasjonssjef både i Helsedirektoratet og på Rikshospitalet. Karl Henrik Melle Spesialist i psykiatri. Avdelingssjef ved St. Olavs hospital, Psykisk helsevern avd. Brøset. Jan Erik Nilsen 2. nestleder i NSF og tidligere leder av Landsforeningen av psykiatriske sykepleiere. Ved siden av å sitte i toppledelsen i Norsk sykepleierforbund, har han lang fartstid og stort engasjement innen psykisk helsearbeid, både nasjonalt og internasjonalt. Bjørg Njaa Leder i Menneskerettighetsutvalget, Landsforeningen for Pårørende innen psykiatri (LPP). Tidligere leder LPP ( ). Utdannet sosiolog, mag.art UiO. Olav Nyttingnes Rådgiver i Rådet for Psykisk helse. Utdannet psykolog. I Rådet for psykisk helse har han arbeidet med å samle og forstå brukeropplevde kvalitetsutfordringer i psykisk helsearbeid og psykisk helsevern. Han er en aktiv foredragsholder og har særlig engasjert seg i betydningen av geografisk variasjon i omfang av tvungent psykisk helsevern i ulike opptaksområder. Asbjørn Restan Spesialist i psykiatri. Avdelingsoverlege ved Avd. for akuttpsykiatri, SABHF (Blakstad) fra tilsvar - ende funksjon ved A-hus. Godkjent veileder i psykoterapi. Rettspsykiatrisk sakkyndig fra 1988 (oppnevnt av Justisdept.) Div. verv: Over en årrekke hatt bl.a. grenseområdet mellom medisin og juss og psykiatri og juss som ansvarsområde ved de sykehus hvor han har vært ansatt. Solveig Brekke Skard Divisjonsdirektør, Divisjon Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet. Psykiatrisk sykepleier. Direktør ved Reinsvoll sykehus Avdelingssjef ved attføringsavdelingen ved Sanderud i mange år. Anders Skuterud Fagsjef i Norsk Psykologforening. Gro Hillestad Thune Har arbeidet som menneskerettighetsjurist i 25 år, en lang periode som norsk medlem i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Hun har hatt en lang rekke internasjonale oppdrag, men har spesielt vært opptatt av å skape større bevissthet om at også i Norge er det man - ge som har behov for det vern som menneskerettighetene er ment å skulle gi enkeltmennesket i møte med myndighetsmakt også når dette skjer i «det godes navn». I dag er hun nestleder i Personvernnemnda og medlem av styret for Falstadsenteret. Terje Tørrissen Spesialist i psykiatri og overlege ved Sykehuset Innlandet, Avd. for psykosebehandling og rehabilitering. Han har arbeidet med akuttpsykiatri, rettspsykiatri, retts- og sikkerhetspsykiatri, ambulant team for dobbeltdiagnose - pasienter og forskning siden Tidligere kommunelege II og I i Lyngen kommune i Nord Troms. Terje Vestheim Avdelingsoverlege, Avd. for psykosebehandling og rehabilitering, Sykehuset Innlandet. Tidlig ere allmennpraktiker. Styremedlem NPF siden Styrets kontaktperson ift. tema TVANG, leder av programkommiteen for konferansen og medlem av «Falstadgruppa» som arbeidet med menneskerettigheter og tvang i psykisk helsevern.

10 ARTISTENE Torhild Fimreite Torhild Fimreite begynte å spille piano som 6-åring. Hun avla sin diplomeksamen ved Norges Musikkhøgskole i 1995 og har hatt bl.a Liv Glaser og Jens Harald Bratlie som sine lærere. Hun har også studert ved Accademia Pianistica i Italia og ved Boise State University i USA. Hun har vunnet flere priser bl.a i Ungdommens Pianomesterskap og Robert Rieflings minnepris og hun har vært solist med flere av landets symfoniorkestere. I 1996 mottok hun 2. pris «The Los Angeles Liszt competition». Hun har hatt en rekke opptredener i NRK. Torhild Fimreite har jobbet mye som akkompagnatør, repetitør, kammermusiker, entertainer med sang/piano og pedagog. Hun har spilt inn CD med Trio Accanto (2002) og har hatt en rekke konserter både som solist og i kammermusikalsk sammenheng. I 2005 ble hun fast ansatt i Stange Kulturskole. Hun har to DVD innspillinger bak seg og forbereder en ny. Arjan Nieland Spesialist i psykiatri. Arjan Nieland har spilt cello fra 10-års alder. Studerte cello ved konservatorium i Groningen, Nederland, parallelt med medisinstudier. Han fikk 1. pris med et cello-piano duo og pris for beste fremføring av et nederlandsk verk i Singer kammermusikk konkurransen og var prisvinner i en kammermusikkkonkurransen fra BUMA-fondet (Nederlandske TONO). Jobber nå som psykiater ved DPS Hamar. Praktiserer i tillegg som frilansmusiker, med vekt på kammermusikalske verk og er fast medlem i Mjøsensemblet. Han har gitt en rekke konserter i Nederland, Norge og Frankrike og vært med på flere USA-turneer med Mjøsensemblet. Tor Karseth Tor Karseth (f.1956) er en visesanger og forfatter fra Hamar. Han har skrevet og produsert over tretti teaterforestillinger og gitt ut flere album. Fikk Vang kommunes kulturstipend i 1987, Hedmarksprisen i 1991, Hedmark fylkeskommunes kulturpris i 1993, Barnevernprisen i 1997, Hallvard Trættebergs stipend samme år, og Hamarprisen i Han ble kåret til Vangbamsen i Teaterforestillingene «Den Levende Skogen» og «Arbesdaer» har blitt vist på NRK. De fleste visene omhandler noe lokalhistorisk. Karseth ga ut sitt første album, «Ville veger, stille stier: Sanger fra Vang» på kassett i 1987 sammen med Geir Willard. (Kilde: Wikipedia) Knut Kvarstad Knut Kvarstad spiller rock'n roll. Han spiller i bandet Crying Colors («Blåruds husband») som har sitt utgangspunkt i Sykehuset Innlandet.

11 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Godkjenninger for spesialiteter godkjennes som tellende 8 timer for leger i videre- og etterutdanning (alle spesialiteter) godkjennes 15 timer for leger: Allmennmedisin (emnekurs), samfunnsmedisin, psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri i videreog etterutdanning godkjennes 22 timer for de samme legespesialitetene godkjennes 16 timer for de samme legespesialitetene, psykologi og sykepleie. Andre profesjoner må selv søke godkjenning godkjennes 7 timer og godkjennes 7 timer for alle nevnte. Påmelding og betaling Påmeldingen er bindende og er gyldig når betaling er registrert hos oss. Faktura vil bli sendt ut etter hvert som vi mottar påmeldinger. Overnatting gjøres opp direkte med hotellet. Påmeldingen sendes på e-post til: eller per post til Sykehuset Innlandet HF Servicetelefonen, 2418 Elverum Påmeldingsfrist: 10. september 2008 Informasjon Spørsmål vedrørende konferansen kan rettes til sekretariatet. E-post: Hotellet Scandic Hamar Vangsveien 121, 2318 Hamar Telefon E-post: Transport Rutetider NSB: Telefon eller Taxi Hamar: Telefon Aktuelle lenker Nasjonal konferanse Hamar november

12 PÅMELDING / REGISTRATION FORM Nasjonal konferanse om tvang i psykisk helsevern november 2008 Etternavn: Fornavn: Arbeidssted: Tittel: E-post: Telefon: Jeg ønsker (sett kryss): Påmelding Påmelding Påmelding Påmelding før etter før etter Medl. brukerorg. Medl. brukerorg. Deltakelse emnekurs for leger Kr 1900 Deltakelse for leger i privatpraksis uten praksiskompensasjon, 26. og Kr 2800 Kr 3200 Deltakelse for leger i privatpraksis uten praksiskompensasjon, 26. og Kr 2800 Kr 3200 Deltakelse for leger i privatpraksis uten praksiskompensasjon 27. og Kr 2800 Kr 3200 Deltakelse for leger i privatpraksis uten praksiskompensasjon 26., 27. og Kr 4200 Kr 4700 Deltakelse konferanse Kr 2800 Kr 3200 Kr 1900 Kr 2200 Deltakelse konferanse Kr 2800 Kr 3200 Kr 1900 Kr 2200 Deltakelse konferanse både 27. og Kr 3800 Kr 4200 Kr 2800 Kr 3100 Kursavgiften inkluderer hotellets dagpakker (kr 500/dag (lunsj og forfriskninger)) Deltakelse på middag torsdag kveld: Kr 365 (Deltakere med full pensjon) Kr 860 (Deltakere uten overnatting) Overnatting i enkeltrom Kr 1.235/døgn (inkl. frokost) Overnatting i dobbeltrom Kr 1.095/døgn (pr. rom, inkl. frokost) Ønsker å dele rom med: Hvis det er ønske om overnatting flere netter, må en selv ta kontakt med hotellet. Fakturaadresse: For ansatte i SI: Ansvarsnr.: Førtrykk: Typisk Bjørseth AS. Trykk: Flisa Trykkeri AS. Foto forside: Ingram.

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Scandic hotell Prinsen i Trondheim 10. 12. mars 2009 PROGRAM Tirsdag 10. mars. Kl. 1000-1100 Registrering

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse 7. nasjonale konferanse: Menneskerettigheter, tvang og etikk - RoP lidelser og tvang For hvem, når og hvordan? - Medisinfri behandlingsenhet For hvem, når og hvordan? Scandic

Detaljer

Program Nasjonal konferanse. Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program Nasjonal konferanse. Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program Nasjonal konferanse Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 25. og 26. november 2009 VELKOMMEN For andre gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program Nasjonal konferanse Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 23. og 24. november 2011 V E L K O M M E N Juss og klinikk i psykisk helsevern møtes

Detaljer

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til..

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. NSFs landskonferanse i veiledning 2017 Invitasjon Landskonferansen 2017 NSFs faggruppe for veiledere inviterer til årets landskonferanse i Drammen. Temaet

Detaljer

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Thon hotell Opera i Oslo 4.-6. mars 2008 PROGRAM TIRSDAG 4. mars 2008 Kl 10 00 11 00 Registrering med

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE Distriktsmedisinske senter DMS Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS-

Detaljer

KONFERANSE. NSHs PSYKIATRIKONFERANSE. Ny kurs for opptrappingsplanen! Hva er fremtidens utfordringer innen psykisk helsevern?

KONFERANSE. NSHs PSYKIATRIKONFERANSE. Ny kurs for opptrappingsplanen! Hva er fremtidens utfordringer innen psykisk helsevern? KONFERANSE NSHs PSYKIATRIKONFERANSE Ny kurs for opptrappingsplanen! Hva er fremtidens utfordringer innen psykisk helsevern? Torsdag 30. og fredag 31. oktober 2003 Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Detaljer

«Tvang i et menneskerettighetsperspektiv-finnes det verdighet i bruk av tvang?» 09. mai 2017

«Tvang i et menneskerettighetsperspektiv-finnes det verdighet i bruk av tvang?» 09. mai 2017 «Tvang i et menneskerettighetsperspektiv-finnes det verdighet i bruk av tvang?» 09. mai 2017 LARVIK KULTURHUS, BØLGEN, SANDEN 2, LARVIK Påmelding med frist 02.05.17: Sett musepekeren på linken og følg

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse 6. nasjonale konferanse: Menneskerettigheter, tvang og etikk - Psykisk helsevern til innvandrerpasienter - Miljøterapi og den store forskjellen - Optimal tvang når vedtak

Detaljer

Brukermedvirkning 2006

Brukermedvirkning 2006 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse Brukermedvirkning 2006 Møteplassen for bruker, pasient og helsearbeider Torsdag 1. og fredag 2. juni 2006 Thon Hotel Opera, Oslo Bakgrunn: Alle sykehus

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA. Dato/Sted: Torsdag 19. og fredag 20. februar 2004 Rainbow Hotel Opera, Oslo

PÅMELDINGSSKJEMA. Dato/Sted: Torsdag 19. og fredag 20. februar 2004 Rainbow Hotel Opera, Oslo Formål: Fra 1. januar 2004 skal alle helseforetak ha etablert klinisk etikkkomite. Noen sykehus har erfaring med bruk av klinisk etikkkomite i flere år. Det finnes flere måter å organisere og bruke komiteen

Detaljer

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Hvordan samhandle best for å behandle flest godt! Kjære diabeteskollegaer

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Bodø 28.-30. april Radisson Blu Hotel foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.nordnorge.com/Bodø Praktisk informasjon: Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø Storgata

Detaljer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer Invitasjon konferanse hukommelsesklinikker 25 års jubileum Foto: OUS / Anders Bayer 5.-6. september 2016 www.aldringoghelse.no Hukommelsesklinikker 25 års jubileum Det er i år 25 år siden hukommelsesklinikken

Detaljer

Nasjonal etikk-konferanse

Nasjonal etikk-konferanse Nasjonal etikk-konferanse Dato: 25. - 26. november 2015 Sted: Hotel Bristol, Oslo Arrangør: KS i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo Påmeldingsfrist: 30 august Bakgrunn

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

KONFERANSE. KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller

KONFERANSE. KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller KONFERANSE KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller Hvordan preger dette helsetjenesten Konsekvenser for behandling, prioritering og informasjon Makt, ledelse og innflytelse Torsdag 11. og

Detaljer

Psykose og. - hva hjelper?

Psykose og. - hva hjelper? Psykose og psykoterapi - hva hjelper? Torsdag 3. februar 10.00-10.20 Velkommen ved leder ISPS- Norge. Kulturinnslag 10.20 11.00 Svein Haugsgjerd «Hva forteller historien oss, og hva med relasjonens betydning

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta Årskonferanse i Alta 1. til 3. mars- 2016 Hotell Scandic Alta NFSS Organisasjonsnummer 994186183 PROGRAM: Tirsdag 1. mars 10 00-11 00 Registrering med kaffe m.m. 11 00-11 30 Velkommen ved Heidi Solvang,

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Høstkonferansen Langesund 14. oktober

Fylkesmannen i Telemark. Høstkonferansen Langesund 14. oktober Høstkonferansen 2014 Langesund 14. oktober 09.00 09.30 Åpning v. ass. fylkeslege Jan Arne Hunnestad 09.30 10.00 Sårbare grupper - etikk, verdier, respekt for enkeltmennesket v. sykehusprest Terje Talseth

Detaljer

Rus og helsekonferanse

Rus og helsekonferanse Rus og helsekonferanse 17.-18.nov. 2016 Radisson Blu Royal Garden Hotell Den det gjelder på liv og helse løs Velkommen Det er en stor glede for oss å ønske velkommen til rus og helsekonferanse i Trondheim.

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

mot voksne, barn og unge

mot voksne, barn og unge Etiske utfordringer ved bruk av tvang mot voksne, barn og unge Reidar Pedersen Senter for medisinsk etikk, UiO Hamar, 29. nov 2012 Bakgrunn Mange etiske utfordringer i rus og psyk. De første fagbøkene

Detaljer

KONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? NSH DAGSKONFERANSE. Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo

KONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? NSH DAGSKONFERANSE. Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo KONFERANSE NSH DAGSKONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS- OG HELSETJENESTEFORENING

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Ny tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang?

Ny tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang? Ny tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang? Anbefalinger fra en arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet Ellinor F. Major Divisjonsdirektør Helsedirektoratet Hvordan redusere og kvalitetssikre

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer KONFERANSE Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker / Astrid Hals NSHs konferanse om MAT OG HELSE Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer Torsdag

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Hamar. 9.- 11. april 2013 Scandic hotell

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Hamar. 9.- 11. april 2013 Scandic hotell NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse i Hamar 9.- 11. april 2013 Scandic hotell NFSS Organisasjonsnummer 994186183 Tirsdag 9. april- 2013

Detaljer

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennpraktiserende leger: Lidelser i nakke og overekstremiteter Røros Hotel

Detaljer

«Hver dag- nye muligheter?»

«Hver dag- nye muligheter?» Den 8. Erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur «Hver dag- nye muligheter?» 7.-8. SEPTEMBER 2015 Scandic City Hotell Historikk: Helsefremmende

Detaljer

landskonferanse 2008 velkommen for høgskolegrupper sted:!!!! quality airport hotell, stavanger (sola) dato:!!!!

landskonferanse 2008 velkommen for høgskolegrupper sted:!!!! quality airport hotell, stavanger (sola) dato:!!!! landskonferanse 2008 sted:!!!! quality airport hotell, stavanger (sola) dato:!!!! 29.09-30.09 2008 konferansens konsept:! det nære språket - mennesket som ressurs arrangør:!!! Fagforbundet avd 281 Sandnes,

Detaljer

KONFERANSE MEDISINSK KONTORFAGLIG VIRKSOMHET. Motivasjons- og innspillskonferanse Hvordan selv påvirke til gode løsninger!

KONFERANSE MEDISINSK KONTORFAGLIG VIRKSOMHET. Motivasjons- og innspillskonferanse Hvordan selv påvirke til gode løsninger! KONFERANSE MEDISINSK KONTORFAGLIG VIRKSOMHET Motivasjons- og innspillskonferanse Hvordan selv påvirke til gode løsninger! Kontorfagpersonell som premissleverandør og pådriver Kommunikasjon i fokus Torsdag

Detaljer

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Behandling av Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Kurs: 5. og 6. februar 2018 RVTS Øst, Auditoriet i Gullhaugveien 1-3, Oslo rvtsost.no facebook.com/rvtsost/ Målgruppe: Ansatte i BUP. Kurset

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE januar 2017 På Thon hotels Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE januar 2017 På Thon hotels Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 25.-27. januar 2017 På Thon hotels Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Karin Fevaag Larsen arbeider med person- og organisasjonsutvikling i sitt firma NY

Detaljer

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET?

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Fagkonferanse 26. 27. mai 2014 LOFOTEN THON HOTEL SVOLVÆR JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Formålet med konferansen er å belyse det viktige spørsmålet om hvor godt forberedt en nyutdannet sykepleier er til

Detaljer

Hvordan kan dette gjøre psykisk helse bedre?

Hvordan kan dette gjøre psykisk helse bedre? Hvordan kan dette gjøre psykisk helse bedre? 1. Forebygging av selvmord 2. Forebygging og tidlig behandling av psykose 3. Forebygge bruk av tvangsmidler 4. Forebygge overdose 1. Forebygging av selvmord

Detaljer

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad Bjørg Gammersvik Ansatt i Helsedirektoratet siden starten, 2001. Før det i Helsetilsynet der jeg jobbet med gjennomføring av opptrappingsplanen; omstrukturering og etablering av DPS. Før det 25 år i psykisk

Detaljer

Veilederen. Pårørende en ressurs. Utgitt av Helsedirektoratet i 2008

Veilederen. Pårørende en ressurs. Utgitt av Helsedirektoratet i 2008 Veilederen Pårørende en ressurs Utgitt av Helsedirektoratet i 2008 Mandat til arbeidsgruppen Pårørende som ressurs Arbeidsgruppen bes drøfte og komme med forslag på: Hvordan kan man sikre at de pårørende

Detaljer

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Helse Øst RHF Henvisningsformalitet Frivillig Tvang Annet Antall uten hjemmel Sykehuset Østfold 2006 1 823 40 58 2 6 2005 1 616 42 56 2 12

Detaljer

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Årets forelesere: Patrick Seyfried Hege Gade Siren Nymo

Detaljer

KONFERANSE BRUKERMEDVIRKNING I PSYKIATRIEN. endring av roller hos bruker og hjelper

KONFERANSE BRUKERMEDVIRKNING I PSYKIATRIEN. endring av roller hos bruker og hjelper KONFERANSE BRUKERMEDVIRKNING I PSYKIATRIEN endring av roller hos bruker og hjelper Torsdag 22. og fredag 23. mai 2003 Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger!

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord Velkommen til SANDEFJORD 15.-17. april Rica Park Hotel Sandefjord Praktisk informasjon: Sted: Rica Park Hotel, Sandefjord Strandpromenaden 9 Tlf: 33 44 74 00 Dato: 15. 17. april 2013 Målgruppe: Ansvarlig:

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Årets forelesere: Patrick Seyfried Hege Gade Siren Nymo

Detaljer

Konferanse. Effektive pasientforløp og samhandling. Foreslå årets helseleder!

Konferanse. Effektive pasientforløp og samhandling. Foreslå årets helseleder! Foreslå årets helseleder! www.nsh.no innen 10. november Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse Effektive pasientforløp og samhandling Regional satsing for å sikre faglig kvalitet i behandlingen

Detaljer

Invitasjon } Seminar. Schjelderup-seminaret 2012: «Hva gjør diagnosene med oss?»

Invitasjon } Seminar. Schjelderup-seminaret 2012: «Hva gjør diagnosene med oss?» Invitasjon } Seminar Schjelderup-seminaret 2012: «Hva gjør diagnosene med oss?» Nansenskolen, Lillehammer } 5. 6. juni 2012 V E L K O M M E N S C H J E L D E R U P S E M I N A R E T et møtested mellom

Detaljer

Førstehjelp ved selvmordsfare

Førstehjelp ved selvmordsfare Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktspsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 10-11.mars 2015 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære personer.

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016 Vi ønsker med dette velkommen til vår femte nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

KONFERANSE. BRUKERMEDVIRKNING alibi eller realitet? forutsetninger for brukermedvirkning samspill mellom mennesker

KONFERANSE. BRUKERMEDVIRKNING alibi eller realitet? forutsetninger for brukermedvirkning samspill mellom mennesker KONFERANSE BRUKERMEDVIRKNING alibi eller realitet? forutsetninger for brukermedvirkning samspill mellom mennesker Torsdag 29. og fredag 30. april 2004 Rainbow Hotel Opera, Oslo Din tverrfaglige møteplass!

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 KONFERANSE NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 Faglig oppdatering Personlig utvikling Nye impulser Arbeidsmiljø og arbeidsglede Mandag 30. mai og tirsdag 31. mai 2005 M/S Color

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Målgruppe: Alle ansatte i habiliterings- og rehabiliteringstjenestene Årskonferanse Grand Terminus hotell Bergen 23.-25.

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening. Helse, jus og etikk

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening. Helse, jus og etikk Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse Helse, jus og etikk Konferansen arrangeres i samarbeid med Statens helsetilsyn Krysspress og dilemmaer Hvordan håndterer vi faglig uforsvarlighet - meldekultur

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-61 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 01.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II de som har 14.september 2011 Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB «Hvordan gjøre pårørende til en ressurs?» 1 Arbeidsgruppen som har

Detaljer

Utredning av demens og behandling i praksis

Utredning av demens og behandling i praksis Utredning av demens og behandling i praksis Fordypningskurs 10 studiepoeng Geilo, 14. 18, september 2009 Søknadsfrist 19. juni 2009 Utredning av demens og behandling i praksis Dette fordypningskurset er

Detaljer

Jæren distriktspsykiatriske senter

Jæren distriktspsykiatriske senter Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktspsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 15. og 16.nov 2011 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære

Detaljer

Førstehjelp ved selvmordsfare

Førstehjelp ved selvmordsfare Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktpsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 10-11. november 2015 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære

Detaljer

Utviklingshemmede menneskers levekår -og rettsikkerhet Bodø 28. 29. okt. 2013

Utviklingshemmede menneskers levekår -og rettsikkerhet Bodø 28. 29. okt. 2013 Utviklingshemmede menneskers levekår -og rettsikkerhet Bodø 28. 29. okt. 2013 Program 1100-1115: Velkommen Ved klinikksjef Trude Grønlund/ klinikksjef, Psykisk helse og rus, Nordlandssykehuset HF 1115-1200:

Detaljer

Et arbeidsliv i endring kontroll vs.tillit

Et arbeidsliv i endring kontroll vs.tillit Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet Scandic Ringsaker, Furnes 19. og 20. september 2016 Et arbeidsliv i endring kontroll vs.tillit Konferansen arrangeres av: INVITASJON Årets arbeidsmiljøkonferanse

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MEDISIN, JUS OG ETIKK

KONFERANSE. NSHs konferanse om MEDISIN, JUS OG ETIKK KONFERANSE NSHs konferanse om MEDISIN, JUS OG ETIKK Hva ligger i begrepet forsvarlig pasientbehandling og hvem skal definere hva som er forsvarlig? Hvor reell er pasientenes autonomi? Hvordan bidra til

Detaljer

KONFERANSE NSH S KONFERANSE DET NYTTER! I PSYKISK HELSEVERN. Torsdag 14. og fredag 15. november 2002, Konferansesenteret Høyres Hus, Oslo

KONFERANSE NSH S KONFERANSE DET NYTTER! I PSYKISK HELSEVERN. Torsdag 14. og fredag 15. november 2002, Konferansesenteret Høyres Hus, Oslo KONFERANSE NSH S KONFERANSE DET NYTTER! I PSYKISK HELSEVERN Torsdag 14. og fredag 15. november 2002, Konferansesenteret Høyres Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS- OG HELSETJENESTEFORENING

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Dato: 8.oktober, 2007 Saksnr: 25/ 07 Fra: Fagansvarlig: Berit Mørland Notat Sign: Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Orientering

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Barn som pårørende ved selvmordsatferd

Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pa rørende ved selvmordsatferd Det har vært lite fokus på hvordan vi skal fange opp og hjelpe barna når foreldre forsøker å ta livet sitt eller begår selvmord.

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon KONFERANSE PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon Onsdag 3. og torsdag 4. desember 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger!

Detaljer

Nasjonal psykiatri- og ruskonferanse 2005 Er det mulig å organisere seg til bedre tilbud?

Nasjonal psykiatri- og ruskonferanse 2005 Er det mulig å organisere seg til bedre tilbud? Norsk sykehus- og helsetjenesteforening KONFERANSE NSH inviterer til Nasjonal psykiatri- og ruskonferanse 2005 Er det mulig å organisere seg til bedre tilbud? Opptrappingsplanen og nye mål for psykisk

Detaljer

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Tidligere lov om sosiale tjenester 6-2 og 6-2a Oppdatert april 2015 Oversikten er ikke

Detaljer

Konferanse. NSHs årlige Psykiatri- og ruskonferanse 2006

Konferanse. NSHs årlige Psykiatri- og ruskonferanse 2006 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse NSHs årlige Psykiatri- og ruskonferanse 2006 Opptrappingsplanen og nye mål for psykisk helse 2008 Akuttpsykiatri hvem skal behandles hvor? Rusomsorg og

Detaljer

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND KOMPETANSEREKKE FOR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER MO I RANA o 21. JANUAR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTEN o 2. FEBRUAR KREFTSYKDOMMER OG BEHANDLINGSMETODER

Detaljer

Arbeidsgruppe 1. tvang. Direktørmøte. Nasjonal Strategigruppe II. Nasjonalt implementeringsseminar 30.09.10

Arbeidsgruppe 1. tvang. Direktørmøte. Nasjonal Strategigruppe II. Nasjonalt implementeringsseminar 30.09.10 Arbeidsgruppe 1 Direktørmøte Riktigere og redusert aina.olsen@helse-nord.no bruk av tvang Nasjonal Strategigruppe II Nasjonalt implementeringsseminar 30.09.10 Mandat for arbeidsgruppe 1: Utarbeide innspill

Detaljer

Tvang og dialog etiske utfordringer i psykiske helsetjenester

Tvang og dialog etiske utfordringer i psykiske helsetjenester Tvang og dialog etiske utfordringer i psykiske helsetjenester Reidun Norvoll Senter for medisinsk etikk, UiO reidun.norvoll@medisin.uio.no Samling Akuttnettverket.no, okt. 2011 Om prosjektet Finansiert

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø. 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø. 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse i Bodø 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel PROGRAM Tirsdag 13. mars- 2012 Kl 10 00 11 00 Kl 11 00 11

Detaljer

Oslo Kongressenter, 5. og 6. september 2017

Oslo Kongressenter, 5. og 6. september 2017 Invitasjon Konferanse Hukommelsesteam Oslo Kongressenter, 5. og 6. september 2017 www.aldringoghelse.no Konferanse Hukommelsesteam Konferansen tar sikte på å samle hukommelsesteam og koordinatorer som

Detaljer

EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON

EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON Publikasjonsdato: 30.06.2016 Fullstendig navn Helse-personell: sted Helseorganisasjoner: registreringssted land adresse Entydig landsidentifikator VALGFRITT Bidrag til arrangementskostnader

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009.

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Invitasjon Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Velkommen til CarciNors Landskonferanse og årsmøte For fjerde gang har Pasientforeningen

Detaljer

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Nasjonal pasient/brukerkonferanse for hivpositive og helsepersonell torsdag 18. søndag 21. september

Detaljer

Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo

Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo Nordbyhagen 16. mai 2011 Vedr.: Brukerstyrte innleggelser i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Invitasjon til Høstmøtet Oktober Kviknes Hotel Balestrand. Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Invitasjon til Høstmøtet Oktober Kviknes Hotel Balestrand. Sogn og Fjordane Tannlegeforening Invitasjon til Høstmøtet 2016 21-22.Oktober 2016 Kviknes Hotel Balestrand Sogn og Fjordane Tannlegeforening Program Fredag 21.oktober 9:30 Frammøte Kaffi og rundstykker Sal 1 10:00-10:10 Åpningstale Kurs

Detaljer

KONFERANSE. NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten

KONFERANSE. NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten KONFERANSE NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten Mandag 14. februar 2005 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Din tverrfaglige møteplass!

Detaljer

Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer

Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer Gjør noe med det... Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer Radisson Blu Hotell, Lillehammer, 26. & 27. oktober 2010

Detaljer

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 9. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer