Menneskerettigheter, tvang og etikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menneskerettigheter, tvang og etikk"

Transkript

1 Invitasjon Nasjonal konferanse Konferanse om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 27. og 28. november 2008 Konferansen er en del av programmet for Sanderud sykehus 100-års jubileum, og er en forlengelse av «Emnekurs for leger» som arrangeres 26. november.

2 VELKOMMEN Denne nasjonale konferansen belyser temaene menneskerettigheter, tvangsinnleggelser og tvangsbehandling i psykisk helsevern. Noen av problemstillingene er av evig, og nærmest uløselig karakter. Viktige dilemmaer knyttes til allmenne filosofiske og politiske problemstillinger; i sin ytterste konsekvens diskuterer vi i denne sammenheng både frihetsbegrepet, solidaritetsbegrepet, evne til samtykke og «hva er psykisk lidelse». De siste par årene har vi i Norge hatt en mangefasettert og innsiktsfull offentlig samtale om disse problemstillingene; pårørende, pasienter, ansatte i psykisk helsevern, jurister og andre samfunnsengasjerte mennesker har tatt del i debatten, og tilført hverandre og allmennheten verdifull kunnskap. Konferansen er et forsøk på å ta denne viktige debatten et skritt videre, ved systematisk å belyse problemkompleksets ulike sider, ved å bringe fram den kunnskap vi i dag besitter, og ved å tydeliggjøre de områder hvor vår kunnskap fremdeles er utilstrekkelig. Dette vil vi gjøre gjennom å skape en felles arena for ulike grupper som er involvert i dette feltet. Problemene skal ikke feies under teppet! Berørte parter må gjennom dialog og gjensidig tillit ta et felles ansvar for å bringe diskusjonen inn i et konstruktivt spor, og videre. Denne konferansen er et forsøk på å bidra til akkurat det, og forhåpentligvis blir det også starten på et årlig møte om disse viktige spørsmålene. Sykehuset Innlandet HF Norsk psykiatrisk forening Torbjørn Almlid administrerende direktør Jan Olav Johannessen leder Konferansen arrangeres av: I samarbeid med:

3 PROGRAM PSYKIATRIKURS FOR LEGER ONSDAG 26. NOVEMBER Registrering, kaffe Møteleder Terje Vestheim Depresjon diagnostisering og behandling i allmennpraksis God psykofarmakologisk behandling og evaluering av effekt Nils Håvard Dahl Kaffepause Vurdering av suicidalitet i allmennpraksis Terje Tørrissen Lunsj Møteleder Terje Tørrissen : Psykisk helsevernloven riktig bruk av tvang? 2: Samtale om erfaringer Terje Tørrissen, Målfrid J. Frahm-Jensen og Marit Hermansen Debatt i plenum. Oppklaringer og spørsmål til de impliserte. Terje Tørrissen, Målfrid J. Frahm-Jensen og Marit Hermansen Kaffepause Tidlig diagnostikk av nysyke i allmennpraksis Elisabeth Haug Sluttkommentarer Det tas forbehold om endringer i programmet.

4 PROGRAM KONFERANSEN TORSDAG 27. NOVEMBER Registrering, kaffe Møteleder Jørgen Brabrand 0900 Velkommen Jørgen Brabrand Kulturinnslag Arjan Nieland, cello og Torhild Fimreite, piano Åpning Helse- og omsorgsministeren (med forbehold om endring) Frihet til, og frihet fra? Jan Olav Johannessen Tvangens paradoks. Tvangen sett fra pårørendeperspektivet. Carl Fredrik Aas Tvang i norsk helselovgivning bakgrunn og begrunnelse. Kristin Hagen Aarsland Tvång i Norden och Europa. Används det mer tvång i Norge? Några uppgifter om förekomsten av tvång i psykiatrisk vård i de nordiska länderna samt andra europeiska länder och regioner, både när det gäller formellt, legalt bruk av tvång och av patienter upplevt tvång. Lars Kjellin Pause En sammenligning mellom akuttpsykiatriske enheter ved Sanderud og Södertälje Terje Tørrissen Hvordan kan vi forklare variasjon i bruk av tvang? Tonje Lossius Husum Rett til behandling, rett til å være syk Grethe Horn Mathismoen Menneskesyn og etisk dilemma ved tvangsanvendelse Reidun Førde Anvendelse av tvang kan reduseres betydelig Olav Gunnar Ballo Lunsj Møteleder Ann Færden, nestleder Norsk psykiatrisk forening Skjer det menneskerettighetsbrudd i norsk psykiatri? Gro Hillestad Thune

5 Video ved LPP: 1: «Skadet av tvang» 2: «Tvang reddet meg» Tvang først når alt annet er forsøkt. Hva er det vi mangler? Fastlegenes ansvar, rolle og muligheter. Marit Hermansen Legevaktens dillemma Odd Kjøstvedt Pause Tvangsinnleggelsen, hvordan kom den i stand, og hva førte den til? Kjetil Hustoft Kontrollkommisjonens arbeid i praksis Ulrik Hegnar Lengre pause Møteleder Terje Tørrissen Samtale mellom representanter for psykisk helsevern et sted med lite tvang og med mer tvang Trond Aarre og Asbjørn Restan Samtalen ledes av Ulrik Hegnar Paneldebatt Trond Aarre og Asbjørn Restan Debatten ledes av Ulrik Hegnar 1. Mental Helse, erfaringskonsulent Målfrid J. Frahm-Jensen 2. Norsk Psykologforening, fagsjef Anders Skuterud 3. LPP, menneskerettighetsutvalget, leder Bjørg Njaa 4. NSF, nestleder Jan Erik Nilsen 5. Rådet for psykisk helse, rådgiver Olav Nyttingnes 6. Helsepolitisk talsmann SV, stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo, H-O komiteen Samling før middag 1945 Kulturelt innslag Tor Karseth synger egne viser 2030 Middag Det tas forbehold om endringer i programmet.

6 PROGRAM KONFERANSEN FREDAG 28. NOVEMBER Møteleder Frank Johansen, ass. avdelingssjef, Avd. psykose/rehab, SI Kulturelt innslag Knut Kvarstad Arbeid for optimalt nivå av tvang i Trondheim og Sør-Trøndelag Karl Henrik Melle Tvunget psykisk helsevern i et nettverksperspektiv. Noen erfaringer fra Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, UNN Magnus P. Hald Tvang i reorganisert avdeling for akuttpsykiatri Marit Bjartveit Krüger Fastholding av barn og ungdom grensesetting eller tvang? Juridisk og behandlingsmessig perspektiv. Terje Lund Kaffepause, utsjekking Hvem blir utsatt for gjentatt bruk av tvangsmidler? Maria Knutzen Gir lavere terskel mindre tvang? Erfaringer med brukerstyrte innleggelser for pasienter med schizofrenidiagnose i et DPS. Stig Heskestad Brukerstyrt alternativ til tvang. BAT-prosjektet. Reidun Norvoll og Trond Hatling Erfaringer fra gjennombruddsprosjekt «Bruk av tvang i psykiatriske akuttenheter». Hvis vi gjorde det igjen..? Per Føyn Lunsj Møteleder Jan Olav Johannessen Miljøterapeutisk forebygging av tvang Unn Hammervold Det du gjør mot meg, gjør noe med meg om konsekvenser av tvangsbehandling Arnhild Lauveng Pause Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang hva kan vi oppnå? Ellinor F. Major Presentasjon av «Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet» Georg Høyer Hva kan organisasjonene gjøre videre? Terje Vestheim Oppsummering/apell Carl Fredrik Aas Målfrid J. Frahm-Jensen Handlingsplaner i en psykiatridivisjon, hva kan vi love? Solveig Brekke Skard Avslutning Jan Olav Johannesen og Solveig Brekke Skard

7 FORELESERNE (Foto: Stortinget/Scanpix) Trond F. Aarre Spesialist i psykiatri og avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter. Kristin Hagen Aarsland Seniorrådgiver, Helsetilsynet i Vest- Agder. Jurist med bakgrunn fra lovarbeid i Helsedepartementet. Carl Fredrik Aas Styreleder i Landsforeningen for pårørende innen psykiatri i Norge (LPP) siden Økonom fra BI og teologisk mastergrad fra Menighets fakultetet. Personal- og økonomisjef i Kunnskapsforlaget i Oslo i 18 år. Er i dag bedriftsråd giver innen ledelse, og aktiv i menighets- og humanitært arbeid. Pårørende til to som har en alvorlig psykisk lidelse, og måtte tvangsinnlegge den ene tre ganger. Olav Gunnar Ballo Representant fra Finnmark og helsepolitisk talsmann for SV. Visepresident til odelstinget. Medlem av Helse- og omsorgskomiteen. Jørgen Brabrand Spesialist i psykiatri og diplomert gruppeanalytiker. Ass. divisjons - direktør Divisjon Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet. Overlege ved Sanderud sykehus fra Nils Håvard Dahl Spesialist i psykiatri. Avdelingsoverlege ved psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger. Har utarbeidet undervisningstilbud for pasienter med bipolar lidelse, er medlem av ekspertpanelet i Norsk OCD forening og han svarer på spørsmål om psykiske problemer på «Doctor online». Reidun Førde Lege, i klinisk praksis fra Leder av Rådet for legeetikk Professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo fra 2000 med spesielt ansvar for oppbygging av de kliniske etikk-komiteene ved norske sykehus. (Foto: Stortinget/Scanpix) Per Føyn Spesialist i psykiatri, avdelingsoverlege og medisinskfaglig rådgiver i Klinikk rus og avhengighet, Aker UHF. Magnus P. Hald Spesialist i psykiatri. Klinikksjef for Klinikk for allmennpsykiatri og DPS ved Universitetssykehuset Nord- Norge. Han er opptatt av relasjonsog nettverkstenkning og utvikling av brukernære psykiatriske tjenester i dette perspektivet. Unn Elisabeth Hammervold Leder av NSF s Landsgruppe av psykiatriske sykepleiere, LPS og arbeider som leder av be handlings - avdelingen ved Rogaland A-senter. Starter til høsten på masteroppgave om bruker - erfaringer knyttet til tvang i psykisk helsevern. Bjarne Håkon Hansen Helse- og omsorgsminister. Trond Hatling Seniorforsker ved SINTEF Helse, faglig bakgrunn som sykepleier og sosiolog. Elisabeth Haug Spesialist i psykiatri. Overlege ved Avd. for psykosebehandling og rehabilitering i Sykehuset Innlandet siden Har hovedsaklig utred - et pasienter med førstegangspsykoser. Arbeider for tiden med et doktorgradsprosjekt i forhold til førstegangspsykoser. Ulrik Hegnar Advokat med egen praksis. Tidlig - ere kontrollkommisjonsleder på Oslo Hospital (alderspsykiatri), Lovisenberg DPS og Akutt og Tøyen DPS. Nå kontrollkommisjonsleder for Regional Sikkerhetsavdeling, Avdeling for psykisk utviklingshemmede med alvorlig sinnslidelse på Dikemark, og Barne- og ungdomspsykiatrien i Oslo.

8 FORELESERNE Marit Hermansen Spesialist i allmennmedisin. Fastlege og kommunelege 1 i Grue kommune. Styremedlem i Norsk forening for allmennmedisin. Tidligere medlem av kontrollkommisjonen for Øst-Hedmark. Stig Heskestad Spesialist i psykiatri fra Overlege i poliklinikk en rekke år. Sjeflege ved Jæren DPS fra Kjetil Hustoft Spesialist i psykiatri. Avdelingsoverlege ved Stavanger universitetssykehus. Tonje Lossius Husum Psykologspesialist med videreutdanning i intensiv psykoterapi, psykoseterapi og systemisk familieterapi. Har jobbet i institusjon i psykisk helsevern, på familievernkontor og i PPT. Er for tiden doktorgradsstipendiat ved SINTEF Helse. Forsker på bruk av tvang i psykisk helsevern. Medarrangør av konferansen «Hvis vi kunne starte på nytt...», og med i forskningsnettverket til Gro Hillestad Thune. Georg Høyer Professor ved institutt for samfunnsmedisin i Tromsø. Leder av nyopprettet «Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet». Målfrid J. Frahm-Jensen Lyriker og erfaringskonsulent. Har mange års erfaring fra somatisk- og psykisk helsefelt både som pasient, pårørende, tillitsvalgt og ansatt. Har gitt ut tre diktsamlinger og en kunst- og fødselsdagskalender. Medforfatter i en rekke fagbøker og hefter. 2. nestleder i Mental Helse Sør Vest (Rogaland), nestleder Mental Helse Sandnes. Jan Olav Johannessen Spesialist i psykiatri. Sjeflege dr. philos, Stavanger Universitetssjukehus, Psykiatrisk divisjon. Leder Norsk psykiatrisk forening. Leder ISPS (Int. association for the psychological treatments of schizophrenias and other psychosis) Leder ISPS-Norge Medlem i styret IEPA (Int. association for early psychosis). Lars Kjellin Samhällsvetare, forskningsledare vid Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro, samt docent i psykiatrisk hälsooch sjukvårdsforskning vid Hälso - akademin, Örebro universitet, Sverige. Odd Kjørstvedt Ass. kommuneoverlege, rådgiver for psykiatrisk helsearbeid Kristiansand, Styremedlem Norsk samfunnsmedisinsk forening. Maria Knutzen Spesialsykepleier/forsker i sykepleie ved Avdeling for forskning og undervisning, Psykiatrisk divisjon, Ullevål universitetsykehus. Marit Bjartveit Krüger Spesialist i psykiatri. Tidligere avdelingsoverlege ved sykehuset i Levanger, og forsker knyttet til Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT. Har ledet omorganiseringen av akuttpsykiatisk avdeling ved Ullevål etter «trikkedrapet». Avdelingsoverlege Ullevål universitetsykehus. Arnhild Lauveng Psykolog med brukererfaring. Jobber ved DPS Kongsvinger, Sykehuset Innlandet. Terje Lund Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og psykiatri. Klinikksjef i Klinikk for psykisk helse barn og ungdom, ved Ullevål universitets - sykehus. Han har de siste par årene samarbeidet med brukerorganisasjonen Voksne for barn, om temaet fysisk grense setting/ bruk av tvang i barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner.

9 FORELESERNE Ellinor Major Utdannet psykolog, og er divisjonsdirektør Psykisk helse og rus, Helsedirektoratet. Grethe Horn Mathismoen Har vært kontrollkommisjonsmedlem i åtte år, er pårørende, medlem av LPP, er journalist, har vært informasjonssjef både i Helsedirektoratet og på Rikshospitalet. Karl Henrik Melle Spesialist i psykiatri. Avdelingssjef ved St. Olavs hospital, Psykisk helsevern avd. Brøset. Jan Erik Nilsen 2. nestleder i NSF og tidligere leder av Landsforeningen av psykiatriske sykepleiere. Ved siden av å sitte i toppledelsen i Norsk sykepleierforbund, har han lang fartstid og stort engasjement innen psykisk helsearbeid, både nasjonalt og internasjonalt. Bjørg Njaa Leder i Menneskerettighetsutvalget, Landsforeningen for Pårørende innen psykiatri (LPP). Tidligere leder LPP ( ). Utdannet sosiolog, mag.art UiO. Olav Nyttingnes Rådgiver i Rådet for Psykisk helse. Utdannet psykolog. I Rådet for psykisk helse har han arbeidet med å samle og forstå brukeropplevde kvalitetsutfordringer i psykisk helsearbeid og psykisk helsevern. Han er en aktiv foredragsholder og har særlig engasjert seg i betydningen av geografisk variasjon i omfang av tvungent psykisk helsevern i ulike opptaksområder. Asbjørn Restan Spesialist i psykiatri. Avdelingsoverlege ved Avd. for akuttpsykiatri, SABHF (Blakstad) fra tilsvar - ende funksjon ved A-hus. Godkjent veileder i psykoterapi. Rettspsykiatrisk sakkyndig fra 1988 (oppnevnt av Justisdept.) Div. verv: Over en årrekke hatt bl.a. grenseområdet mellom medisin og juss og psykiatri og juss som ansvarsområde ved de sykehus hvor han har vært ansatt. Solveig Brekke Skard Divisjonsdirektør, Divisjon Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet. Psykiatrisk sykepleier. Direktør ved Reinsvoll sykehus Avdelingssjef ved attføringsavdelingen ved Sanderud i mange år. Anders Skuterud Fagsjef i Norsk Psykologforening. Gro Hillestad Thune Har arbeidet som menneskerettighetsjurist i 25 år, en lang periode som norsk medlem i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Hun har hatt en lang rekke internasjonale oppdrag, men har spesielt vært opptatt av å skape større bevissthet om at også i Norge er det man - ge som har behov for det vern som menneskerettighetene er ment å skulle gi enkeltmennesket i møte med myndighetsmakt også når dette skjer i «det godes navn». I dag er hun nestleder i Personvernnemnda og medlem av styret for Falstadsenteret. Terje Tørrissen Spesialist i psykiatri og overlege ved Sykehuset Innlandet, Avd. for psykosebehandling og rehabilitering. Han har arbeidet med akuttpsykiatri, rettspsykiatri, retts- og sikkerhetspsykiatri, ambulant team for dobbeltdiagnose - pasienter og forskning siden Tidligere kommunelege II og I i Lyngen kommune i Nord Troms. Terje Vestheim Avdelingsoverlege, Avd. for psykosebehandling og rehabilitering, Sykehuset Innlandet. Tidlig ere allmennpraktiker. Styremedlem NPF siden Styrets kontaktperson ift. tema TVANG, leder av programkommiteen for konferansen og medlem av «Falstadgruppa» som arbeidet med menneskerettigheter og tvang i psykisk helsevern.

10 ARTISTENE Torhild Fimreite Torhild Fimreite begynte å spille piano som 6-åring. Hun avla sin diplomeksamen ved Norges Musikkhøgskole i 1995 og har hatt bl.a Liv Glaser og Jens Harald Bratlie som sine lærere. Hun har også studert ved Accademia Pianistica i Italia og ved Boise State University i USA. Hun har vunnet flere priser bl.a i Ungdommens Pianomesterskap og Robert Rieflings minnepris og hun har vært solist med flere av landets symfoniorkestere. I 1996 mottok hun 2. pris «The Los Angeles Liszt competition». Hun har hatt en rekke opptredener i NRK. Torhild Fimreite har jobbet mye som akkompagnatør, repetitør, kammermusiker, entertainer med sang/piano og pedagog. Hun har spilt inn CD med Trio Accanto (2002) og har hatt en rekke konserter både som solist og i kammermusikalsk sammenheng. I 2005 ble hun fast ansatt i Stange Kulturskole. Hun har to DVD innspillinger bak seg og forbereder en ny. Arjan Nieland Spesialist i psykiatri. Arjan Nieland har spilt cello fra 10-års alder. Studerte cello ved konservatorium i Groningen, Nederland, parallelt med medisinstudier. Han fikk 1. pris med et cello-piano duo og pris for beste fremføring av et nederlandsk verk i Singer kammermusikk konkurransen og var prisvinner i en kammermusikkkonkurransen fra BUMA-fondet (Nederlandske TONO). Jobber nå som psykiater ved DPS Hamar. Praktiserer i tillegg som frilansmusiker, med vekt på kammermusikalske verk og er fast medlem i Mjøsensemblet. Han har gitt en rekke konserter i Nederland, Norge og Frankrike og vært med på flere USA-turneer med Mjøsensemblet. Tor Karseth Tor Karseth (f.1956) er en visesanger og forfatter fra Hamar. Han har skrevet og produsert over tretti teaterforestillinger og gitt ut flere album. Fikk Vang kommunes kulturstipend i 1987, Hedmarksprisen i 1991, Hedmark fylkeskommunes kulturpris i 1993, Barnevernprisen i 1997, Hallvard Trættebergs stipend samme år, og Hamarprisen i Han ble kåret til Vangbamsen i Teaterforestillingene «Den Levende Skogen» og «Arbesdaer» har blitt vist på NRK. De fleste visene omhandler noe lokalhistorisk. Karseth ga ut sitt første album, «Ville veger, stille stier: Sanger fra Vang» på kassett i 1987 sammen med Geir Willard. (Kilde: Wikipedia) Knut Kvarstad Knut Kvarstad spiller rock'n roll. Han spiller i bandet Crying Colors («Blåruds husband») som har sitt utgangspunkt i Sykehuset Innlandet.

11 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Godkjenninger for spesialiteter godkjennes som tellende 8 timer for leger i videre- og etterutdanning (alle spesialiteter) godkjennes 15 timer for leger: Allmennmedisin (emnekurs), samfunnsmedisin, psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri i videreog etterutdanning godkjennes 22 timer for de samme legespesialitetene godkjennes 16 timer for de samme legespesialitetene, psykologi og sykepleie. Andre profesjoner må selv søke godkjenning godkjennes 7 timer og godkjennes 7 timer for alle nevnte. Påmelding og betaling Påmeldingen er bindende og er gyldig når betaling er registrert hos oss. Faktura vil bli sendt ut etter hvert som vi mottar påmeldinger. Overnatting gjøres opp direkte med hotellet. Påmeldingen sendes på e-post til: eller per post til Sykehuset Innlandet HF Servicetelefonen, 2418 Elverum Påmeldingsfrist: 10. september 2008 Informasjon Spørsmål vedrørende konferansen kan rettes til sekretariatet. E-post: Hotellet Scandic Hamar Vangsveien 121, 2318 Hamar Telefon E-post: Transport Rutetider NSB: Telefon eller Taxi Hamar: Telefon Aktuelle lenker Nasjonal konferanse Hamar november

12 PÅMELDING / REGISTRATION FORM Nasjonal konferanse om tvang i psykisk helsevern november 2008 Etternavn: Fornavn: Arbeidssted: Tittel: E-post: Telefon: Jeg ønsker (sett kryss): Påmelding Påmelding Påmelding Påmelding før etter før etter Medl. brukerorg. Medl. brukerorg. Deltakelse emnekurs for leger Kr 1900 Deltakelse for leger i privatpraksis uten praksiskompensasjon, 26. og Kr 2800 Kr 3200 Deltakelse for leger i privatpraksis uten praksiskompensasjon, 26. og Kr 2800 Kr 3200 Deltakelse for leger i privatpraksis uten praksiskompensasjon 27. og Kr 2800 Kr 3200 Deltakelse for leger i privatpraksis uten praksiskompensasjon 26., 27. og Kr 4200 Kr 4700 Deltakelse konferanse Kr 2800 Kr 3200 Kr 1900 Kr 2200 Deltakelse konferanse Kr 2800 Kr 3200 Kr 1900 Kr 2200 Deltakelse konferanse både 27. og Kr 3800 Kr 4200 Kr 2800 Kr 3100 Kursavgiften inkluderer hotellets dagpakker (kr 500/dag (lunsj og forfriskninger)) Deltakelse på middag torsdag kveld: Kr 365 (Deltakere med full pensjon) Kr 860 (Deltakere uten overnatting) Overnatting i enkeltrom Kr 1.235/døgn (inkl. frokost) Overnatting i dobbeltrom Kr 1.095/døgn (pr. rom, inkl. frokost) Ønsker å dele rom med: Hvis det er ønske om overnatting flere netter, må en selv ta kontakt med hotellet. Fakturaadresse: For ansatte i SI: Ansvarsnr.: Førtrykk: Typisk Bjørseth AS. Trykk: Flisa Trykkeri AS. Foto forside: Ingram.

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

Program Nasjonal konferanse. Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program Nasjonal konferanse. Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program Nasjonal konferanse Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 25. og 26. november 2009 VELKOMMEN For andre gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program Nasjonal konferanse Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 23. og 24. november 2011 V E L K O M M E N Juss og klinikk i psykisk helsevern møtes

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 5. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Psykisk sykdom er ungdommens sykdom Scandic Hotell, Hamar } 28. og 29. november 2012 V

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse 6. nasjonale konferanse: Menneskerettigheter, tvang og etikk - Psykisk helsevern til innvandrerpasienter - Miljøterapi og den store forskjellen - Optimal tvang når vedtak

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse 7. nasjonale konferanse: Menneskerettigheter, tvang og etikk - RoP lidelser og tvang For hvem, når og hvordan? - Medisinfri behandlingsenhet For hvem, når og hvordan? Scandic

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring»

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring» NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI arrangerer 6. nasjonale konferanse om akuttpsykiatri «Forventning om forandring» Prekonferanse «Forskning i akuttpsykiatri» 7. - 9. februar 2007 Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger Norsk Psykiatrisk Forening NPF Norsk Psykiatrisk Forening NPF 1 PSYKIATRIVEKA 2011 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger PSYKIATRIVEKA 2011 2 Kjære kollega Velkommen til Norsk Psykiatrisk Forenings fag-

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

Ambulant akutt krisearbeid i fokus. DPS Gjøvik har igjen gleden av å invitere samarbeidspartnere og andre som er opptatt av temaet:

Ambulant akutt krisearbeid i fokus. DPS Gjøvik har igjen gleden av å invitere samarbeidspartnere og andre som er opptatt av temaet: INVITASJON } KONFERANSE KRISE et vendepunkt Ambulant akutt krisearbeid i fokus 17. 18. november 2014 } Quality Hotel Strand, Gjøvik DPS Gjøvik har igjen gleden av å invitere samarbeidspartnere og andre

Detaljer

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka.

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2010 - For leger i psykiatrien Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke

Detaljer

PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger Den årlige møteplassen for leger i psykiatrien Norsk Psykiatrisk ForeNiNg www.psykiatriveka.no 2 Kjære kollegaer!

Detaljer

For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015. 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015. 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger Kjære kollegaer! Den åttende Psykiatriveka går av stabelen 9.-13. mars i Stavanger. Det er med glede at vi

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE 06 12 11 MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: torsdag 19. januar fredag 20. januar 2012 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (Korus)

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no Norsk psykiatrisk forening Npf Psykiatriveka - for leger i psykiatrien 16. - 20. mars 2009 Radisson SAS Royal Hotel, Bryggen, Bergen www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk psykiatrisk forenings

Detaljer

Kropp og sjel i behandling og rehabilitering. Fagkonferanse. Om eksistensielle temaers uttrykk og funksjon hos mennesker med sykdom og helseplager

Kropp og sjel i behandling og rehabilitering. Fagkonferanse. Om eksistensielle temaers uttrykk og funksjon hos mennesker med sykdom og helseplager Religionspsykologisk senter, Kreftforeningen og Norsk religionspsykologisk fagforum inviterer til: Fagkonferanse Kropp og sjel i behandling og rehabilitering Om eksistensielle temaers uttrykk og funksjon

Detaljer

Rapport fra Nasjonal konferanse om Psykisk Helse 2009.

Rapport fra Nasjonal konferanse om Psykisk Helse 2009. Rapport fra Nasjonal konferanse om Psykisk Helse 2009. Mandag 12. oktober: Kl. 09.00 10.00 Registrering. Representert ved leder Jan-Magne Sørensen og Akershuskontakt Tore Haug. Vi møtte opp med godt humør

Detaljer

Psykiatriveka. Rica Nidelven Hotel, Trondheim. 12.-16. mars. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. www.psykiatriveka.no

Psykiatriveka. Rica Nidelven Hotel, Trondheim. 12.-16. mars. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. www.psykiatriveka.no Psykiatriveka 2012 Rica Nidelven Hotel, Trondheim 12.-16. mars Norsk Psykiatrisk Forening NPF www.psykiatriveka.no 2 elkommen til Trondheim 12. - 16. mars 2012! Kjære kollega, det er en stor glede å ønske

Detaljer

Psykisk helse og rus. Samfunnet er svært lite ADHD-vennlig. Hågen Haugrønningen slet i mange år: tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus. Samfunnet er svært lite ADHD-vennlig. Hågen Haugrønningen slet i mange år: tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus I DETTE NUMMERET: Kognitiv miljøterapi gir nye muligheter Nytt stipend Terapeuter må lære om brukermedvirkning Psykisk helse og rus nr. 1-2012 årgang 23 tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2006. for leger innen psykiatrien. Britannia Hotel, Trondheim 4. 8. september. www.psykiatriveka.

Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2006. for leger innen psykiatrien. Britannia Hotel, Trondheim 4. 8. september. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2006 for leger innen psykiatrien Britannia Hotel, Trondheim 4. 8. september www.psykiatriveka.no Kjære kolleger Tiden nærmer seg for den første Psykiatriveka i

Detaljer

Årsberetning for 2006 Rådet for psykisk helse

Årsberetning for 2006 Rådet for psykisk helse Årsberetning for 2006 Rådet for psykisk helse Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse INNLEDNING: ÅRET FOR POLITISK GJENNOMSLAG... 3 POLITIKK... 4 Helse- og velferdspolitisk program... 4 Politisk alliansebygging...4

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

kvalitet i psykisk helsevern

kvalitet i psykisk helsevern NORDLÁNDA SKIHPPI VIESSO Perspektiver på kvalitet i psykisk helsevern Foto: Arvid Sveen psykiatri i NOrd tromsø 11. - 13.juni 2013 Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske

Detaljer

Kurs og konferanser 2009

Kurs og konferanser 2009 Kurs og konferanser 2009 Utviklingshemning og habilitering, 14. - 15. september 2009 s. 3 Det gode liv for mennesker med utviklingshemning, 2.-3. november 2009 s. 7 Å utforske følelser. Angst og sinnemestring

Detaljer