Visst skal våren komme! Visst skal jorden bli ny!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visst skal våren komme! Visst skal jorden bli ny!"

Transkript

1 1 Meløy Søndre menighet Juni - September 2012 Visst skal våren komme! Visst skal jorden bli ny! Våren kommer! Se den store frihetsdagen gry! Alt det gamle byttes ut. Snart blir verden ny!

2 2 Skjønnheten er en gave Takk for ell og daler, trær og skoger med skyer som kaster sine flakkende skygger over åsene. Takk for markblomstene som fryder seg i solen og fuglene som om våren fyller lu en med sang. Takk for du en fra rosen om sommeren og den ramme lukten fra bladene om høsten. Takk for den skinnende glansen i regnbuen og de duse farvene i en solnedgang om vinteren. Takk for berøringen av en kjærlig hånd og de små tegn på vennlighet som gir så mye glede. Takk, Herre, at du skapte slik en vidunderlig verden. Hjelp oss å verne det vakre du har gi oss! Fra Gode ønsker Lunde forlag

3 3 Fullkommen lykke Vi mennesker er oppta av lykke og at livet skal lykkes. Men det er o e ng som vil ødelegge og hindre opplevelsen av sann glede og lykke. Guds ord taler om synden som skiller oss fra Gud. David hadde levd i synd med Batseba. De e plaget ham. Han opplevde en vond og gledesløs d. Han dde om de e, og kjente det som om livskra en ble borte. Det må e derfor fram i lyset. Profeten Natan minnet ham om hva som må e skje i forholdet l Gud. David bekjenner sin synd og ber om lgivelse: «Skap et rent hjerte i meg, Gud, gi meg en ny og stø ånd. Kast meg ikke bort fra di åsyn, ta ikke fra meg din Hellige Ånd. Gjør meg ren og fri fra skyld, og rens meg fra min synd.» (Salme 51). Gud hører bønnen. «Salig er den som har få sine overtredelser lgi og sine synder skjult.» (Salme 32). Det er vik g å leve i syndenes forlatelse! Har du erfart følelsen av glede dyp glede, der du fikk høre; Du er lgi! Kanskje var det noe du sa eller gjorde som ikke ble re. Du merket at de e ble feil. Du såret noen som står deg nært. Du bommet! Så gjør du et valg. Jeg vil erkjenne og bekjenne min feil! Du går l den personen det gjelder og sier det som det var. Så ber du om lgivelse. Personen ser deg i øynene og sier; Du er lgi! Det er noe annerledes, dypt, rent å kjenne seg lgi. Vite at det virkelig er lgi! Det bringer en ny glede. Og, det mo verer l å styre unna slike feilgrep igjen. Jesus har all d mø mennesker med fullkommen lgivelse når vi gjør et valg om å komme l ham. Det er grunnen l at kristendommen fortsa går fram i verden med rekordfart. Vi mennesker lengter e er den sanne lykke. Den fullkomne lykke. Har du funnet den? Du kan få ta imot den her og nå! Bare be som David; «Skap et rent hjerte i meg, Gud, gi meg en ny og stø ånd. Kast meg ikke bort fra di åsyn, ta ikke fra meg din Hellige Ånd. Gjør meg ren og fri fra skyld, og rens meg fra min synd.» (Salme 51). Bjørn R.

4 4 Festdag i Osa frikirke PRESENTABEL OG GJELDFRI: Det siste lø et er betalt, takket vært oppsparte midler og mange innsamlingsrunder gjennom forening, formiddagstreff, julesalg osv. Resultat: Ingen tyngende lånegjeld på huset. Første påskedag sto i takkens og gledens tegn i gamle, ærverdige Osa Frikirke. En e erlengtet fornying av kirkesalen var fullført. Det ga grunn l fest. Tekst og foto: Anfinn Myrvang For e års d siden startet planleggingen av utbygging kny et l fondveggen samt oppussing av selve kirkesalen. Målet var å få kirken ferdig l påskefeiringen i år. Målet ble nådd med god margin, takket være en formidabel innsats fra ivrige dugnadsarbeidere. Selv om kirkehuset er gammelt, er det aldeles ikke me av dage. Fra 1889 og frem l i dag har det vært ombygd, utbygd og modernisert, malt og vedlikeholdt i flere runder. Den siste stor sjauen var i Osa frikirke er en brukskirke. I kjellerlokalene har det vært drevet barnehage i mange år. Småsalene beny es av mange l møter, og sammenkomster og festlig heter av ymse slag. Hovedak viteten er naturlig nok kny et l menighetens eget møte og gudstjenesteliv samt barne og ungdomsarbeid. Osa frikirke oppleves som bygdas kirkehus. Terskelen er lav og oppslutningen om gudstjenester og arrangementer god. Menigheten opplever mye posi v stø e i lokalmiljøet. Derfor er det svært godt å kunne lby folk en velstelt og tjenlig kirke. Tilbygget har gi en større og mye mer prak sk pla orm. Hele kirkesalen er malt

5 5 ØREFRYD: Gode sangere og musikere er en velsignelse. Disse tre gav gudstjenesten det store festpreget: Fra v. Sven Eivind Olsen trompet, Ragnhild Angell sang og Henry Gilberg orgel og piano. fra gulvlist l tak i lyse og lekre farger. Himlingen over kirkesalen er isolert, noe som skaper en ny lunhet samt vil merkes på strømregningene. Her er gå med hundrevis av dugnads mer, fra snekkernes og malernes hånd. Første påskedag ble det markert at det siste store lø et var brakt vel i havn. En fullsa kirke fikk rikelig både for skjønn ånd, hjerte og mage. Festgudstjeneste med sang og musikk av høy klasse, samt koldtbord, gaver og takkens ord l stå påerne. Vel blåst og godt jobba kirkehuset er bli lø et adskillige hakk på trivsels og funksjonsskalaen. TAKKNEMLIGHET: For ukuelig innsats i oppussingsperioden fikk disse hvert si bilde, signert bygdas egen kunstner, Gro Rykkelid. Fra v.: Svein Erik Nystad, Sigurd Andersen, Per Arne Engamo, Bjørn S en, Linda S en og Harald Edvardsen. Leder i husstyret, Turid Myrvang, ( l h.) takket gjengen.

6 Konfirmantleir i Sverige, mars 6 Vad härliga ungdomar ni har! Det var kommentaren fra vertskapet på SMU Fjällgård i Hemavan. Gruppen av 11 konfirmanter fra Meløy Søndre og Lovund/Træna sammen med 3 ledere, ble posi vt lagt merke l. Og, vi er skjønt enige. Det er en fin gjeng med konfirmanter å være sammen med og reise på tur med. Konfirmantleir l Sverige, der vi har fokus på åndelig og sosialt samvær kombinert med u ordringer i alpinbakken, er en tradisjon vi har ha i menigheten de siste 11 årene. Turen er lagt opp frivillig, der konfirmantene selv dekker det meste av utgi ene. Ny av året er at konfirmanter fra Lovund/Træna var

7 7 sammen med oss. Det sa e vi stor pris på. Denne gangen leide vi oss inn på SMU Fjäll gården i Hemavan. Det var en fantas sk service som mø e oss. Fine rom med dusj og bad. Gå l ferdige mål d. Hadde lgang l eget kirkerom i bygget for samlinger på kveldene. Og, ikke minst 10 meter fra inngangsdøren l skibakken. Ved ankomst på torsdag kveld, s lte konfirmantene opp og håndhilste på vertsskapet. Det var en høflig og fin start, som gjorde inntrykk på vertsskapet. Vi fikk nok li særbehandling e er de e. Følte oss som hedersgjester! Fredag og lørdag var det full utny else av skibakkene i både Hemavan og Tärnaby. Kveldene var vi samlet l korssamling, andakt, sosialt samvær. Noen ne er ble kortere enn andre. Var hjemme igjen søndag e ermiddag med et felles ønske; Kan vi ikke ta en tur l? Lederne på turen var; Thor Harry Nordvoll (pastor Lovund/Træna), Anneke Leune (skiinstruktør, Meløy) og undertegnede. Noen bilder fra turen får tale for seg. Bjørn Roger

8 8 Jente med gullstrupe Ragnhild Angell (32) fra Engavågen elsker å synge og er e er hvert bli en kjent og kjær stemme i bygda. Men kirken er min fremste arena, sier damen som snart slipper sin første CD. Tekst og foto: Anfinn Myrvang Nå holder vi på i studio med finpussingen på hver enkelt sang. Det er mye jobbing, men mi håp er at plata skal være klar i løpet av sommeren, forteller Ragnhild. CD en vil inneholde 10 sanger, der alle bortse fra én låt er Ragnhilds eget verk. Det vil si at det er hun selv som står for både tekster og melodier. Låtene representerer forskjellige sjangre, her vil vi finne både soul, Rhythm and blues og dans. Alle tekstene har et kristent budskap, og noe er ganske eksperimentelt. Jeg er spent på mo akelsen, sier jenta som bl.a. bidro under fest gudstjenesten 1. påskedag i Osa frikirke. GLEDESSPREDER: Ragnhild Angell knipset da hun sang i Osa frikirke første påskedag. Ragnhild Angell har bachelorgrad i musikk med drama som stø efag. For den er hun danselærer i kulturskolen i Meløy og freelancemusiker. Da vi snakket med henne var hun ne opp kommet hjem e er å ha spilt l gudstjenesten i Halsa frikirke. Jo, kirken er min arena, de fleste sangoppdragene får jeg i kirkelige sammenhenger. Men jeg liker å opptre, så jeg synger også gjerne på andre arenaer. Vi ønsker Ragnhild all lykke l med den forestående plateutgivelsen, og vi håper hun vil finne både oppgaver og gleder gjennom sin flo e sang og dansformidling i heimkommunen sin. Menighetsbladet som.pdf fil? Er det noen av dere abonnenter der ute som ønsker å få bladet lsendt som.pdf fil i stedet for i papirformat? Vi hadde spørsmålet ute for noen år siden, men har ikke få fulgt opp de få som da meldte seg. Vi prøver igjen nå. Send en e post l menighetsbladets e postadresse: og gi lkjenne om du ønsker en slik løsning.

9 9 Er du glad i meg? Det mest grunnleggende spørsmålet vi mennesker s ller! Så godt som alle foreldre er glad i barna sine, men opplever barnet seg elsket? Gjennom sin a erd i hverdagen s ller barnet det essensielle spørsmålet: Elsker du meg? Svaret det mo ar er det vik gste i livet! Når vi elsker be ngelsesløst (med vår a erd som sier mer enn ord) blir svaret ja! Barnet har en emosjonell beholder og bare hvis den er full kan barnet yte si beste. 1.Joh.3:18 sier: Mine barn, vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord men handling. Målet er at vi kan gi kjærlighet slik at de føler seg elsket, fullstendig godta, respektert og i stand l å respektere seg selv da først kan barna elske andre. Vi gir kjærlighet på fire områder: Øyekontakt hvor vi ser den andre re inn i øynene, fyller emosjonelle behov. En stygg uvane er å bruke øyekontakt bare når vi skal disiplinere eller unngå øyekontakt som straff! Det er sagt: Øynene er sjelens speil. Hvor flo er det ikke å kunne se re inn i to llitsfulle barneøyne som sier; jeg har det godt, elsk meg enda mer Fysisk kontakt er en vik g og enkel måte å fylle barnas kjærlighets beholder på. Vi må la det bli en vane med passende klemmer, klapp på skuldra etc. I starten er fysisk kontakt avgjørende for vekst og trivsel, og seinere vik g for å bygge en sunn kjønnsiden tet. Konsentrert oppmerksomhet er det behovet det er vanskeligst å møte. Det er å gi barna udelt oppmerksomhet; Det krever mye d, og o e når foreldrene føler minst for det. De e må prioriteres! Barnet må få vite at det er unikt og at det er den vik gste person i verden. De e former selvbildet! Disiplin der vi oppøver barnets sinn og karakter slik at det kan bli et selv kontrollert, konstruk vt samfunnsmedlem. Kjærlighet og disiplin må følge hverandre! Kristuslik oppdragelse er vennlig og bestemt. Den verste fienden er foreldrenes eget ukontrollerte sinne. Straff er ikke det sammen som disiplin, bare en del av den. Jo mer disiplinert et barn er jo mindre straff trenger det. Alle spør vi egentlig Er du glad i meg? La både liten og stor få merke det! Jostein Ek Kilde: Bøkene av Dr Ross Campbell: Er du glad i meg? og i møte med tenåringer: Er du fortsa glad i meg? Anbefales!

10 10 Vårbasar i Halsa frikirke Lørdag 21.april var det duket for vårbasaren i Halsa frikirke. Mange flinke hender var i sving i dagene før basaren, og ikke minst på basar dagen. Responsen på å gi gevinster har vært stor, så det var mange flo e gevinster på alle lo eriene. Som vanlig var det forhåndsolgt lodd på bøker som er hovedlo eriet. Sissel byr fram gode kaker Ragnhild spiller og synger Kaffen og kakene ser ut l å smake godt Kl var det oppstart på basaren, og åresalget startet ikke lenge e erpå. Folk strømmet på og kjøpte kaffe, kaker og lodd. Det var også lynlo eri med fruktkurver l gevinster. Midt på dagen før middagssalget startet opp, var vi så heldige å få Ragnhild Angell l å spille og synge. Hun deltok også oppe i kirkesalen på samlingen kl. 17. Middagssalget på årets basar var hjemmelaget ertersuppe. I forkant av basaren ble det sa mål om å slå orårsrekorden, og den ble slå! Når alt var opptalt e er basaren viste det seg at det kom inn , på basaren! En stor takk l alle som har bidra l de e flo e resultatet! Takk l dere som bidra med gevinster, takk l dere som har kjøpt lodd, og takk l alle som har hjulpet l! Pengene blir delt i 2 slik at halvparten går l misjon, og den andre halvparten går l dri en av kirkebygget. Tekst: S g Einar Mork Foto: Elise Mork og Ingolf Næss

11 11 Situasjonsbilder fra vårbasaren Tur l Lovund Træna Fra UiO Nordtun har vi få denne rapporten e er tur l Lovund Træna. Vi har ha et par flo e og velsignede øyhoppings uker, med tjeneste for Gud og for mennesker på Sanna, Husøya og Lovund. Det var helt spesielt å kunne ta inn over seg hvordan fugler og dyreliv, og alt fra elltopper l rullestein i æra vitner om Guds storhet. Enda mer spesielt var det å få bruke d sammen med mennesker og menighet. Overalt ble vi mø med åpenhet og varme! Før vi reiste lbake l Nordtun fikk vi også være med på Lovund Frikirke's 1.mai basar. Det var en stor opplevelse med flo e mennesker og utrolig god kake! Det er oppmuntrende å se hvordan Gud virker og velsigner ute i øyriket. Takk for et par opplevelsesrike uker med gjes rihet, glede og hvile! Bildet er fra kveldssamling i en av hellerene på Sanna. Fra venstre: David Fleming England, Steinar Bergtun Sandnes, Ann J Taiwan, Tegan Ringham Kanada, Kris na Haskell USA, Per Henrik Meling Vats, Olga de Groot Nederland, Lars Haugland Mandal, Lydia Palsdo r Island, Fredrik Bakkevold (delvis skjult) Søgne, Jon Ma sson Sverige.

12 12 Varme luer Søndagsskolen på Halsa var i høst med på aksjonen "varme luer". Aksjonen var i regi av Misjon Uten Grenser og Søndagsskoleforbundet, og vi skulle samle inn luer som skulle sendes l Romania. Vi hadde som mål å samle inn 50 luer + sende penger som Misjon Uten Grenser bruker for å hjelpe fa ge i Romania. Aksjonen pågikk i oktober, og ungene i søndagsskolen og folket på Halsa var gavmilde. Vi fikk inn 94 luer, 30 par lester og en del skjerf/buffer. Vi kunne i llegg sende kr , som vi fikk inn gjennom loddsalg e er to gudstjenester. TUSEN TAKK l alle som var med å bidra slik at vi kunne være med å hjelpe noen som fryser. Øverste bilde viser Søndagsskolebarna ved starten av Varme Luer aksjonen Nederste bilde viser de 94 luer og 30 par lester etc. som ble samlet inn i aksjonen!!! Tekst og foto Anne Bri Blokkum Norges ledende leverandør av vaskeritjenester Duker og servietter Sengetekstiler Kokketøy Arbeidstøy Matteutleie Mopper... NorTekstil Avd. Glomfjord (Tidl. Glomfjord Vaskeri) Lars Evensensvei 22, 8160 GLOMFJORD T: , M: , F: E:

13 13 La di rike komme! Med en spennende, nyskrevet Show It, utrustende forkynnelse, engasjerende lovsang og u ordrende seminarer ønskes du hjertelig velkommen l gode dager i idylliske Stavern! Frikirkens store sommerstevne Visjon, går av stabelen på Stavern Folkehøyskole Fredtun, fra juli. Tema er La di rike komme! Visjon 2012 vil som dligere år ha egen ungdomsfes val YESS, og det arrangeres UngVisjon for barna. Det blir forkynnelse ved Elin fagerbakke og Jens Pe er Jørgensen og stort menighetsfokus. Følg med, som oppdateres fortløpende! Og uanse om det er årelang tradisjon eller første gang. Velkommen l Visjon 2012! PS: Påmeldingen på ne siden åpner 1. mai, meld deg på før 1. juni og få raba ert pris! Konfirmasjonsgudstjeneste i Osa Frikirke søndag 24. juni kl Årets konfirmanter: Sannerieke Bremer, Vall, Marina Larsen, Grønøy, Sara Helen Kildal, Halsa, Camilla Andersen, Enga, Ole Mikael Setvik Loe, Åmnes, Tom Andreas Olsen, Vall, Johannes Kristensen, Vall, Lasse Seljevold, Saura og Benjamin S en, Enga, VEDLIKEHOLD RESTAURERING INNE/UTE ROLF OLSEN SNEKKER OG VAKTMESTERTJENESTER Jektvikveien 85, 8170 ENGAVÅGEN TLF

14 14 Du kan gi din gave til menigheten ved å bruke denne giroblanketten. Klipp ut blanketten og send din gave!

15 15 Det er med glede og forventning at vi ønsker velkommen l et ny Norvisjon. Sandvik Gjestegård 20 km nord for Mosjøen tar igjen imot frikirkefolket i Nordre. Vi har mange gode minner fra dligere stevner her. Sammen ønsker vi et stevne som kan inspirere, fornye og styrke oss på troens og tjenestens vei. Vi har med en rekke spennende gjester. De vil gjøre de e stevnet l en spesiell begivenhet! Fra Israel kommer Samuel Aweida. Han blir med oss de to første dagene. Fra E opia kommer Gen.sekr. Asfaw Terfassa. Han er leder for Central Synoden. De e blir et møte med vekkelsens land! Ikke nok med det Jarle og Laila Caliskan Fitjar som skal reise som misjonærer l Tyrkia blir også med oss. Terje Bjørkås, vår misjonsleder kommer også. Og så blir det Spennende opplegg for barna mellom 4 og 12 år, som Sonja Leirvik og Åshild Ellingsberg skal lre elegge. Undervisning og ak viteter, og Misjonsfes val med ak viteter for alle aldre på lørdag! Program med fullstendige opplysninger om priser, påmelding, etc. er lagt ut i kirkene våre. Du kan også ta kontakt med pastor. Gå ikke glipp av Norvisjon 2012! Vel mø i Jesu navn. Styret i Nordre Presbyterium Sentrum 2, 8150 Ørnes Telefon Telefax Mobil Åpningstider: Mandag - fredag kl Lørdag kl Velkommen til vårt flotte anlegg ved Holandsfjorden, 15 km fra Svartisen. Store og små hytter. Rom. Kiosk. Båtutleie. Populær lekeplass. Natursti e-post:

16 16 VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE Treenighetssøndag Luk. 10,21-24 Ingen gudstjeneste s.i Treenighet Joh. 6,24-36 Åg Frikirke Gudstjeneste. Roar Storjord s. i Treenighet Joh. 1,35 51 Halsa Frikirke Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien Osa Frikirke årskonf.jubileum. Bjørn R. Stien s. i Treenighet Osa Frikirke Matt. 16,24-27 Konfirmasjonsgudstj. Bjørn R. Stien s. i Treenighet Matt. 7,21-29 Åg Frikirke Friluftsgudstjeneste s. i Treenighet Matt. 16,13-20 Osa Frikirke Gudstjeneste. Bjørn R. Stien s. i Treenighet Luk. 19,1-10 Halsa Frikirke Gudstjeneste. Bjørn R. Stien s. i Treenighet Mark. 12,37b-44 Osa Frikirke Gudstjeneste s. i Treenighet Joh. 8,2-11 Åg Frikirke Gudstjeneste. Turid Myrvang s. i Treenighet Matt. 18,21-35 Signehågen Gudstjeneste. DnK s. i Treenighet Mark. 2,23-28 Sjybakkan park Friluftsgudstjeneste. Denne kan gå ut s. i Treenighet Luk. 8,1-3 Halsa frikirke Gudstjeneste. Nattverd. Roar Storjord s. i Treenighet Luk. 12,41-48 Osa Frikirke Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien Åg frikirke Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien Vingårdssøndagen Halsa Frikirke Luk. 17,7-10 Gudstj. Samlingsfest. Roar Storjord s. i Treenighet Luk. 10,38-42 Osa Frikirke Gudstjeneste. Bjørn R. Stien Åg Frikirke Gudstjeneste. Bjørn R. Stien s. i Treenighet Matt. 5,10-12 HØSTFEST GJÆRØY s. i Treenighet Luk. 7,11-17 Osa Frikirke Gudstjeneste. Nattverd. Jostein Ek s. i Treenighet Halsa Frikirke Åg Frikirke Matt. 8,5-13 Gudstjeneste. Nattverd. Roar Storjord Gudstjeneste. Nattverd. Roar Storjord Det kan bli endringer i dette oppsettet. Se oppslag / Annonse.

17 17 Slekters gang Ved døpefonten 31. mars i Osa Frikirke Nathalie Sofie Nicolaisen Foreldre: Lill Tove og Finn Robert Nicolaisen. Bosatt på Engavågen. Skriv disse barna inn på ditt bønnekort! Vigde 31. mars i Osa Frikirke Lill Tove og Finn Robert Nicolaisen. Bosatt på Engavågen. Vi gratulerer og ønsker Guds rike velsignelse over deres ekteskap! Fullført løp John Andreas Nilsen, f , d , gravl. Osa kirkeg. Vi lyser fred over hans minne! Vi gratulerer! Ruth Hanna Eggesvik, Bodø fyller 75 år 06. juni Sylva Karlsen, Åmnessundet fyller 70 år 18. juni Evylyn Jeanne Duelien, Åbogen fyller 70 år 08. juni Asbjørn Kristian Nordgård, Osa fyller 90 år 20. juni Hanne Regine Grønås, Vall fyller 92 år 25. juni Snefrid Oddveig Olsen, Vestby fyller 70 år 13. juli Solrun Bergitte Solhaug, Halsa fyller 70 år 16. juli Sølvi Gerd Hagen, Oslo fyller 85 år 17. juli Julie Andrea Stokke, Trondheim fyller 90 år 23. juli Trygve Johansen, Vall fyller 94 år 30. juli Paul Magnus Lyngøy, Ørnes fyller 70 år 09. august Oliva Dorthea Fagerland, Ørnes fyller 70 år 11. august Astor Åsmund Mikkelborg, Vall fyller 75 år 12. august Oddmund Olai Åsjord, Oldra fyller 85 år 18. august Bjørg Lovise Sværen, Eiksmarka fyller 80 år 22. august Britt Elise Langås, Bodø fyller 70 år 06. september Ruth Kilvik, Oslo fyller 85 år 17. september Arne Kolbjørn Angell, Vall fyller 91 år 27. september Formiddagstreff Vi opplever at folk se er pris på disse regelmessige samlingene rundt i kirkene våre. Spesielt på Osa har vi opplevd at flere kommer og blir med. Til høsten vil vi komme med reportasje og flere bilder fra formiddagstreffene.

18 18 PASTOR Bjørn Roger Stien, 8170 Engavågen Kontortid: onsd. og torsd. kl tlf fax Pastor priv. tlf E-postadresse: Kirkekontoret i Osa Frikirke Adresse: Osa 10, 8170 Engavågen PASTOR 2 Roar Storjord, 8170 Engavågen Kontortid Halsa Frikirke, mand. kl Kontortlf e-post: Privat tlf ELDSTE Helge Halsos, tlf Per-Arne Engamo, tlf LEDERE HUSSTYRENE: Halsa: Svein O. Nymo, Osa: Turid Myrvang, Åg: Marie Olga Aag, Økonomidiakon: John P. Halsos, Kasserer: Hans Brattøy, For givertjenesten: MENIGHETENS BANKKONTO Adr. Osa 10, 8170 ENGAVÅGEN MENIGHETSBLADET Redaksjonskomite : Bjørn Roger Stien og Per-Arne Engamo E-post: frikirken.no Kontingent: Frivillig. Men vi trenger din gave. Giro: merk: Menighetsbladet BYGG RIMELIG KVALITETSVARER TIL RIMELIGE PRISER Tømmer-, snekker-, betong og flisarbeider. Her kjøper du dine byggevarer. Tlf Fax HALSA Meløy Elektro Postboks 253, 8151 Ørnes ELFAG - NÅR DU TRENGER ELEKTRIKKER

19 19 Reparasjoner - EØS kontroll - Oppretting - Lakkering - Bensinstasjon E-post: Tlf Fax Halsa Handel 8178 HALSA Tlf Fax Engavågen Åpn.tider: (18) Tlf Nordtun HelseRehab Adr Engavågen Tlf: Fax Ligger ved Engavågen Meløy Kommune 45 enkeltrom, 4 dobbeltrom Alle med telefon, TV, dusj, WC Tlf Fax Ørnes Begravelsesbyrå Tlf ØRNES All assistanse ved begravelser Blomster/ Transport/ Salmetrykk Salg av gravstener/lykter/ ornamenter/ Oppussing av gravstener/gravering GRAVMONUMENTER Salg av monumenter. Behjelpelig med oppussing, fornying og vedlikehold av monumenter og gravrammer. Gratis oppsetting av monumenter. Kolbjørn Angell 8170 ENGAVÅGEN Tlf

20 20 Evt. retur: Frikirken Meløy søndre Osa Engavågen Hvor er de e? Bildet bakpå forrige blad var ta fra Murholmen i Vågsbotn, med kveldssol over Meløya. Bevar di hjerte Min sønn, ly når jeg taler, vend øret l mine ord! Slipp dem aldri av syne, bevar dem dypt i di hjerte! De er liv for den som finner dem, og gir hele kroppen helse. Bevar di hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Ordspråkene 4,20 23

Lyset gjør godt, en fryd for øyet er det å se solen.

Lyset gjør godt, en fryd for øyet er det å se solen. 1 Meløy Søndre menighet Mars - Mai 2013 Lyset gjør godt, en fryd for øyet er det å se solen. Fork 11,7 2 Familiefokus har som mo o: Ny liv, Nye hjem. Det å få mer kunnskap om samlivsspørsmål og god kommunikasjon

Detaljer

Meløy søndre menighet

Meløy søndre menighet Meløy søndre menighet 1 Innledning Årsmelding, Meløy Søndre Frikirke 2014 Menighet betyr fellesskap, en gruppe mennesker med felles tro og tilhørighet. I vår del av verden har det vært etterfølgere av

Detaljer

sommerstevne på solstrand Velkommen til

sommerstevne på solstrand Velkommen til årgang 108 NR 4 april 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Velkommen til sommerstevne på solstrand Frykt Herren og tjen ham i troskap og av hele ditt hjerte. For se hvor store ting han har gjort

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD NR. 5 2014, ÅRGANG 81 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R Fantastisk Gospelkonsert,

Detaljer

"Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes.

Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes. Nr. 2 april 2009 e. Kr. Årgang 78 Hans Nilsen Hauge og Modum side 10 Mot vår i en ny kirke og Nykirke side 8 Frivillighetsprisen side 6 "Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett

Detaljer

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 1 Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 Organisasjonskart for Metodistkirken i Fredrikstad Navn Menighetskonferansen Menighetsrådet Komiteer, ansvar og

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON INFORMASJON Nr. 2 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Chruch Chill styrets tur til Sømna, fra hullet i Torghatten. Foto: Eirin Figenschau. Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull

Detaljer

MENIGHETSBLADET. J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28)

MENIGHETSBLADET. J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28) MENIGHETSBLADET Nr. 2 JUNI 2013 J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28) 60. årgang ... tidlig en søndags morgen... Ordet midt iblant oss

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 3, 2012. 27. ÅRGANG ISSN

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer

Innsyn. 29 oktober 2010. Vennesla. nr. Hvordan få bønnesvar s 20-21. En takk til Tone Cecilie s 25

Innsyn. 29 oktober 2010. Vennesla. nr. Hvordan få bønnesvar s 20-21. En takk til Tone Cecilie s 25 Kvinnekonferanse s 3-4 Innsyn Hvordan få bønnesvar s 20-21 En takk til Tone Cecilie s 25 nr. 29 oktober 2010 Vennesla F i l a d e l f i a V e n n e s l a Postboks 102-4702 Vennesla www.filavennesla.no

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 5 - DESEMBER 2013-40. ÅRGANG Søskenkjærlighet på julaften Foto: Anne Trydal Hansen Frykt ikke! JULEBETRAKTNING JULEN 2013 Tekst: Biskop Atle Sommerfeldt Helsetilsynet hevder

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

2012 LIV TEKST RIKERE

2012 LIV TEKST RIKERE #4 2012 CELLEGRUPPER OG RELASJONER SOM BYGGER LIV s. 4 INTERVJU MED KÅRE SANDAKER OG JØRGEN KRISTIANSEN s. 6 GJELDEN SOM GJØR DEG RIK s. 12 EN OASE FOR LANDET s. 20 CELLEGRUPPER ER TEKST GJELDEN SOM I

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer