Visst skal våren komme! Visst skal jorden bli ny!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visst skal våren komme! Visst skal jorden bli ny!"

Transkript

1 1 Meløy Søndre menighet Juni - September 2012 Visst skal våren komme! Visst skal jorden bli ny! Våren kommer! Se den store frihetsdagen gry! Alt det gamle byttes ut. Snart blir verden ny!

2 2 Skjønnheten er en gave Takk for ell og daler, trær og skoger med skyer som kaster sine flakkende skygger over åsene. Takk for markblomstene som fryder seg i solen og fuglene som om våren fyller lu en med sang. Takk for du en fra rosen om sommeren og den ramme lukten fra bladene om høsten. Takk for den skinnende glansen i regnbuen og de duse farvene i en solnedgang om vinteren. Takk for berøringen av en kjærlig hånd og de små tegn på vennlighet som gir så mye glede. Takk, Herre, at du skapte slik en vidunderlig verden. Hjelp oss å verne det vakre du har gi oss! Fra Gode ønsker Lunde forlag

3 3 Fullkommen lykke Vi mennesker er oppta av lykke og at livet skal lykkes. Men det er o e ng som vil ødelegge og hindre opplevelsen av sann glede og lykke. Guds ord taler om synden som skiller oss fra Gud. David hadde levd i synd med Batseba. De e plaget ham. Han opplevde en vond og gledesløs d. Han dde om de e, og kjente det som om livskra en ble borte. Det må e derfor fram i lyset. Profeten Natan minnet ham om hva som må e skje i forholdet l Gud. David bekjenner sin synd og ber om lgivelse: «Skap et rent hjerte i meg, Gud, gi meg en ny og stø ånd. Kast meg ikke bort fra di åsyn, ta ikke fra meg din Hellige Ånd. Gjør meg ren og fri fra skyld, og rens meg fra min synd.» (Salme 51). Gud hører bønnen. «Salig er den som har få sine overtredelser lgi og sine synder skjult.» (Salme 32). Det er vik g å leve i syndenes forlatelse! Har du erfart følelsen av glede dyp glede, der du fikk høre; Du er lgi! Kanskje var det noe du sa eller gjorde som ikke ble re. Du merket at de e ble feil. Du såret noen som står deg nært. Du bommet! Så gjør du et valg. Jeg vil erkjenne og bekjenne min feil! Du går l den personen det gjelder og sier det som det var. Så ber du om lgivelse. Personen ser deg i øynene og sier; Du er lgi! Det er noe annerledes, dypt, rent å kjenne seg lgi. Vite at det virkelig er lgi! Det bringer en ny glede. Og, det mo verer l å styre unna slike feilgrep igjen. Jesus har all d mø mennesker med fullkommen lgivelse når vi gjør et valg om å komme l ham. Det er grunnen l at kristendommen fortsa går fram i verden med rekordfart. Vi mennesker lengter e er den sanne lykke. Den fullkomne lykke. Har du funnet den? Du kan få ta imot den her og nå! Bare be som David; «Skap et rent hjerte i meg, Gud, gi meg en ny og stø ånd. Kast meg ikke bort fra di åsyn, ta ikke fra meg din Hellige Ånd. Gjør meg ren og fri fra skyld, og rens meg fra min synd.» (Salme 51). Bjørn R.

4 4 Festdag i Osa frikirke PRESENTABEL OG GJELDFRI: Det siste lø et er betalt, takket vært oppsparte midler og mange innsamlingsrunder gjennom forening, formiddagstreff, julesalg osv. Resultat: Ingen tyngende lånegjeld på huset. Første påskedag sto i takkens og gledens tegn i gamle, ærverdige Osa Frikirke. En e erlengtet fornying av kirkesalen var fullført. Det ga grunn l fest. Tekst og foto: Anfinn Myrvang For e års d siden startet planleggingen av utbygging kny et l fondveggen samt oppussing av selve kirkesalen. Målet var å få kirken ferdig l påskefeiringen i år. Målet ble nådd med god margin, takket være en formidabel innsats fra ivrige dugnadsarbeidere. Selv om kirkehuset er gammelt, er det aldeles ikke me av dage. Fra 1889 og frem l i dag har det vært ombygd, utbygd og modernisert, malt og vedlikeholdt i flere runder. Den siste stor sjauen var i Osa frikirke er en brukskirke. I kjellerlokalene har det vært drevet barnehage i mange år. Småsalene beny es av mange l møter, og sammenkomster og festlig heter av ymse slag. Hovedak viteten er naturlig nok kny et l menighetens eget møte og gudstjenesteliv samt barne og ungdomsarbeid. Osa frikirke oppleves som bygdas kirkehus. Terskelen er lav og oppslutningen om gudstjenester og arrangementer god. Menigheten opplever mye posi v stø e i lokalmiljøet. Derfor er det svært godt å kunne lby folk en velstelt og tjenlig kirke. Tilbygget har gi en større og mye mer prak sk pla orm. Hele kirkesalen er malt

5 5 ØREFRYD: Gode sangere og musikere er en velsignelse. Disse tre gav gudstjenesten det store festpreget: Fra v. Sven Eivind Olsen trompet, Ragnhild Angell sang og Henry Gilberg orgel og piano. fra gulvlist l tak i lyse og lekre farger. Himlingen over kirkesalen er isolert, noe som skaper en ny lunhet samt vil merkes på strømregningene. Her er gå med hundrevis av dugnads mer, fra snekkernes og malernes hånd. Første påskedag ble det markert at det siste store lø et var brakt vel i havn. En fullsa kirke fikk rikelig både for skjønn ånd, hjerte og mage. Festgudstjeneste med sang og musikk av høy klasse, samt koldtbord, gaver og takkens ord l stå påerne. Vel blåst og godt jobba kirkehuset er bli lø et adskillige hakk på trivsels og funksjonsskalaen. TAKKNEMLIGHET: For ukuelig innsats i oppussingsperioden fikk disse hvert si bilde, signert bygdas egen kunstner, Gro Rykkelid. Fra v.: Svein Erik Nystad, Sigurd Andersen, Per Arne Engamo, Bjørn S en, Linda S en og Harald Edvardsen. Leder i husstyret, Turid Myrvang, ( l h.) takket gjengen.

6 Konfirmantleir i Sverige, mars 6 Vad härliga ungdomar ni har! Det var kommentaren fra vertskapet på SMU Fjällgård i Hemavan. Gruppen av 11 konfirmanter fra Meløy Søndre og Lovund/Træna sammen med 3 ledere, ble posi vt lagt merke l. Og, vi er skjønt enige. Det er en fin gjeng med konfirmanter å være sammen med og reise på tur med. Konfirmantleir l Sverige, der vi har fokus på åndelig og sosialt samvær kombinert med u ordringer i alpinbakken, er en tradisjon vi har ha i menigheten de siste 11 årene. Turen er lagt opp frivillig, der konfirmantene selv dekker det meste av utgi ene. Ny av året er at konfirmanter fra Lovund/Træna var

7 7 sammen med oss. Det sa e vi stor pris på. Denne gangen leide vi oss inn på SMU Fjäll gården i Hemavan. Det var en fantas sk service som mø e oss. Fine rom med dusj og bad. Gå l ferdige mål d. Hadde lgang l eget kirkerom i bygget for samlinger på kveldene. Og, ikke minst 10 meter fra inngangsdøren l skibakken. Ved ankomst på torsdag kveld, s lte konfirmantene opp og håndhilste på vertsskapet. Det var en høflig og fin start, som gjorde inntrykk på vertsskapet. Vi fikk nok li særbehandling e er de e. Følte oss som hedersgjester! Fredag og lørdag var det full utny else av skibakkene i både Hemavan og Tärnaby. Kveldene var vi samlet l korssamling, andakt, sosialt samvær. Noen ne er ble kortere enn andre. Var hjemme igjen søndag e ermiddag med et felles ønske; Kan vi ikke ta en tur l? Lederne på turen var; Thor Harry Nordvoll (pastor Lovund/Træna), Anneke Leune (skiinstruktør, Meløy) og undertegnede. Noen bilder fra turen får tale for seg. Bjørn Roger

8 8 Jente med gullstrupe Ragnhild Angell (32) fra Engavågen elsker å synge og er e er hvert bli en kjent og kjær stemme i bygda. Men kirken er min fremste arena, sier damen som snart slipper sin første CD. Tekst og foto: Anfinn Myrvang Nå holder vi på i studio med finpussingen på hver enkelt sang. Det er mye jobbing, men mi håp er at plata skal være klar i løpet av sommeren, forteller Ragnhild. CD en vil inneholde 10 sanger, der alle bortse fra én låt er Ragnhilds eget verk. Det vil si at det er hun selv som står for både tekster og melodier. Låtene representerer forskjellige sjangre, her vil vi finne både soul, Rhythm and blues og dans. Alle tekstene har et kristent budskap, og noe er ganske eksperimentelt. Jeg er spent på mo akelsen, sier jenta som bl.a. bidro under fest gudstjenesten 1. påskedag i Osa frikirke. GLEDESSPREDER: Ragnhild Angell knipset da hun sang i Osa frikirke første påskedag. Ragnhild Angell har bachelorgrad i musikk med drama som stø efag. For den er hun danselærer i kulturskolen i Meløy og freelancemusiker. Da vi snakket med henne var hun ne opp kommet hjem e er å ha spilt l gudstjenesten i Halsa frikirke. Jo, kirken er min arena, de fleste sangoppdragene får jeg i kirkelige sammenhenger. Men jeg liker å opptre, så jeg synger også gjerne på andre arenaer. Vi ønsker Ragnhild all lykke l med den forestående plateutgivelsen, og vi håper hun vil finne både oppgaver og gleder gjennom sin flo e sang og dansformidling i heimkommunen sin. Menighetsbladet som.pdf fil? Er det noen av dere abonnenter der ute som ønsker å få bladet lsendt som.pdf fil i stedet for i papirformat? Vi hadde spørsmålet ute for noen år siden, men har ikke få fulgt opp de få som da meldte seg. Vi prøver igjen nå. Send en e post l menighetsbladets e postadresse: og gi lkjenne om du ønsker en slik løsning.

9 9 Er du glad i meg? Det mest grunnleggende spørsmålet vi mennesker s ller! Så godt som alle foreldre er glad i barna sine, men opplever barnet seg elsket? Gjennom sin a erd i hverdagen s ller barnet det essensielle spørsmålet: Elsker du meg? Svaret det mo ar er det vik gste i livet! Når vi elsker be ngelsesløst (med vår a erd som sier mer enn ord) blir svaret ja! Barnet har en emosjonell beholder og bare hvis den er full kan barnet yte si beste. 1.Joh.3:18 sier: Mine barn, vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord men handling. Målet er at vi kan gi kjærlighet slik at de føler seg elsket, fullstendig godta, respektert og i stand l å respektere seg selv da først kan barna elske andre. Vi gir kjærlighet på fire områder: Øyekontakt hvor vi ser den andre re inn i øynene, fyller emosjonelle behov. En stygg uvane er å bruke øyekontakt bare når vi skal disiplinere eller unngå øyekontakt som straff! Det er sagt: Øynene er sjelens speil. Hvor flo er det ikke å kunne se re inn i to llitsfulle barneøyne som sier; jeg har det godt, elsk meg enda mer Fysisk kontakt er en vik g og enkel måte å fylle barnas kjærlighets beholder på. Vi må la det bli en vane med passende klemmer, klapp på skuldra etc. I starten er fysisk kontakt avgjørende for vekst og trivsel, og seinere vik g for å bygge en sunn kjønnsiden tet. Konsentrert oppmerksomhet er det behovet det er vanskeligst å møte. Det er å gi barna udelt oppmerksomhet; Det krever mye d, og o e når foreldrene føler minst for det. De e må prioriteres! Barnet må få vite at det er unikt og at det er den vik gste person i verden. De e former selvbildet! Disiplin der vi oppøver barnets sinn og karakter slik at det kan bli et selv kontrollert, konstruk vt samfunnsmedlem. Kjærlighet og disiplin må følge hverandre! Kristuslik oppdragelse er vennlig og bestemt. Den verste fienden er foreldrenes eget ukontrollerte sinne. Straff er ikke det sammen som disiplin, bare en del av den. Jo mer disiplinert et barn er jo mindre straff trenger det. Alle spør vi egentlig Er du glad i meg? La både liten og stor få merke det! Jostein Ek Kilde: Bøkene av Dr Ross Campbell: Er du glad i meg? og i møte med tenåringer: Er du fortsa glad i meg? Anbefales!

10 10 Vårbasar i Halsa frikirke Lørdag 21.april var det duket for vårbasaren i Halsa frikirke. Mange flinke hender var i sving i dagene før basaren, og ikke minst på basar dagen. Responsen på å gi gevinster har vært stor, så det var mange flo e gevinster på alle lo eriene. Som vanlig var det forhåndsolgt lodd på bøker som er hovedlo eriet. Sissel byr fram gode kaker Ragnhild spiller og synger Kaffen og kakene ser ut l å smake godt Kl var det oppstart på basaren, og åresalget startet ikke lenge e erpå. Folk strømmet på og kjøpte kaffe, kaker og lodd. Det var også lynlo eri med fruktkurver l gevinster. Midt på dagen før middagssalget startet opp, var vi så heldige å få Ragnhild Angell l å spille og synge. Hun deltok også oppe i kirkesalen på samlingen kl. 17. Middagssalget på årets basar var hjemmelaget ertersuppe. I forkant av basaren ble det sa mål om å slå orårsrekorden, og den ble slå! Når alt var opptalt e er basaren viste det seg at det kom inn , på basaren! En stor takk l alle som har bidra l de e flo e resultatet! Takk l dere som bidra med gevinster, takk l dere som har kjøpt lodd, og takk l alle som har hjulpet l! Pengene blir delt i 2 slik at halvparten går l misjon, og den andre halvparten går l dri en av kirkebygget. Tekst: S g Einar Mork Foto: Elise Mork og Ingolf Næss

11 11 Situasjonsbilder fra vårbasaren Tur l Lovund Træna Fra UiO Nordtun har vi få denne rapporten e er tur l Lovund Træna. Vi har ha et par flo e og velsignede øyhoppings uker, med tjeneste for Gud og for mennesker på Sanna, Husøya og Lovund. Det var helt spesielt å kunne ta inn over seg hvordan fugler og dyreliv, og alt fra elltopper l rullestein i æra vitner om Guds storhet. Enda mer spesielt var det å få bruke d sammen med mennesker og menighet. Overalt ble vi mø med åpenhet og varme! Før vi reiste lbake l Nordtun fikk vi også være med på Lovund Frikirke's 1.mai basar. Det var en stor opplevelse med flo e mennesker og utrolig god kake! Det er oppmuntrende å se hvordan Gud virker og velsigner ute i øyriket. Takk for et par opplevelsesrike uker med gjes rihet, glede og hvile! Bildet er fra kveldssamling i en av hellerene på Sanna. Fra venstre: David Fleming England, Steinar Bergtun Sandnes, Ann J Taiwan, Tegan Ringham Kanada, Kris na Haskell USA, Per Henrik Meling Vats, Olga de Groot Nederland, Lars Haugland Mandal, Lydia Palsdo r Island, Fredrik Bakkevold (delvis skjult) Søgne, Jon Ma sson Sverige.

12 12 Varme luer Søndagsskolen på Halsa var i høst med på aksjonen "varme luer". Aksjonen var i regi av Misjon Uten Grenser og Søndagsskoleforbundet, og vi skulle samle inn luer som skulle sendes l Romania. Vi hadde som mål å samle inn 50 luer + sende penger som Misjon Uten Grenser bruker for å hjelpe fa ge i Romania. Aksjonen pågikk i oktober, og ungene i søndagsskolen og folket på Halsa var gavmilde. Vi fikk inn 94 luer, 30 par lester og en del skjerf/buffer. Vi kunne i llegg sende kr , som vi fikk inn gjennom loddsalg e er to gudstjenester. TUSEN TAKK l alle som var med å bidra slik at vi kunne være med å hjelpe noen som fryser. Øverste bilde viser Søndagsskolebarna ved starten av Varme Luer aksjonen Nederste bilde viser de 94 luer og 30 par lester etc. som ble samlet inn i aksjonen!!! Tekst og foto Anne Bri Blokkum Norges ledende leverandør av vaskeritjenester Duker og servietter Sengetekstiler Kokketøy Arbeidstøy Matteutleie Mopper... NorTekstil Avd. Glomfjord (Tidl. Glomfjord Vaskeri) Lars Evensensvei 22, 8160 GLOMFJORD T: , M: , F: E:

13 13 La di rike komme! Med en spennende, nyskrevet Show It, utrustende forkynnelse, engasjerende lovsang og u ordrende seminarer ønskes du hjertelig velkommen l gode dager i idylliske Stavern! Frikirkens store sommerstevne Visjon, går av stabelen på Stavern Folkehøyskole Fredtun, fra juli. Tema er La di rike komme! Visjon 2012 vil som dligere år ha egen ungdomsfes val YESS, og det arrangeres UngVisjon for barna. Det blir forkynnelse ved Elin fagerbakke og Jens Pe er Jørgensen og stort menighetsfokus. Følg med, som oppdateres fortløpende! Og uanse om det er årelang tradisjon eller første gang. Velkommen l Visjon 2012! PS: Påmeldingen på ne siden åpner 1. mai, meld deg på før 1. juni og få raba ert pris! Konfirmasjonsgudstjeneste i Osa Frikirke søndag 24. juni kl Årets konfirmanter: Sannerieke Bremer, Vall, Marina Larsen, Grønøy, Sara Helen Kildal, Halsa, Camilla Andersen, Enga, Ole Mikael Setvik Loe, Åmnes, Tom Andreas Olsen, Vall, Johannes Kristensen, Vall, Lasse Seljevold, Saura og Benjamin S en, Enga, VEDLIKEHOLD RESTAURERING INNE/UTE ROLF OLSEN SNEKKER OG VAKTMESTERTJENESTER Jektvikveien 85, 8170 ENGAVÅGEN TLF

14 14 Du kan gi din gave til menigheten ved å bruke denne giroblanketten. Klipp ut blanketten og send din gave!

15 15 Det er med glede og forventning at vi ønsker velkommen l et ny Norvisjon. Sandvik Gjestegård 20 km nord for Mosjøen tar igjen imot frikirkefolket i Nordre. Vi har mange gode minner fra dligere stevner her. Sammen ønsker vi et stevne som kan inspirere, fornye og styrke oss på troens og tjenestens vei. Vi har med en rekke spennende gjester. De vil gjøre de e stevnet l en spesiell begivenhet! Fra Israel kommer Samuel Aweida. Han blir med oss de to første dagene. Fra E opia kommer Gen.sekr. Asfaw Terfassa. Han er leder for Central Synoden. De e blir et møte med vekkelsens land! Ikke nok med det Jarle og Laila Caliskan Fitjar som skal reise som misjonærer l Tyrkia blir også med oss. Terje Bjørkås, vår misjonsleder kommer også. Og så blir det Spennende opplegg for barna mellom 4 og 12 år, som Sonja Leirvik og Åshild Ellingsberg skal lre elegge. Undervisning og ak viteter, og Misjonsfes val med ak viteter for alle aldre på lørdag! Program med fullstendige opplysninger om priser, påmelding, etc. er lagt ut i kirkene våre. Du kan også ta kontakt med pastor. Gå ikke glipp av Norvisjon 2012! Vel mø i Jesu navn. Styret i Nordre Presbyterium Sentrum 2, 8150 Ørnes Telefon Telefax Mobil Åpningstider: Mandag - fredag kl Lørdag kl Velkommen til vårt flotte anlegg ved Holandsfjorden, 15 km fra Svartisen. Store og små hytter. Rom. Kiosk. Båtutleie. Populær lekeplass. Natursti e-post:

16 16 VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE Treenighetssøndag Luk. 10,21-24 Ingen gudstjeneste s.i Treenighet Joh. 6,24-36 Åg Frikirke Gudstjeneste. Roar Storjord s. i Treenighet Joh. 1,35 51 Halsa Frikirke Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien Osa Frikirke årskonf.jubileum. Bjørn R. Stien s. i Treenighet Osa Frikirke Matt. 16,24-27 Konfirmasjonsgudstj. Bjørn R. Stien s. i Treenighet Matt. 7,21-29 Åg Frikirke Friluftsgudstjeneste s. i Treenighet Matt. 16,13-20 Osa Frikirke Gudstjeneste. Bjørn R. Stien s. i Treenighet Luk. 19,1-10 Halsa Frikirke Gudstjeneste. Bjørn R. Stien s. i Treenighet Mark. 12,37b-44 Osa Frikirke Gudstjeneste s. i Treenighet Joh. 8,2-11 Åg Frikirke Gudstjeneste. Turid Myrvang s. i Treenighet Matt. 18,21-35 Signehågen Gudstjeneste. DnK s. i Treenighet Mark. 2,23-28 Sjybakkan park Friluftsgudstjeneste. Denne kan gå ut s. i Treenighet Luk. 8,1-3 Halsa frikirke Gudstjeneste. Nattverd. Roar Storjord s. i Treenighet Luk. 12,41-48 Osa Frikirke Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien Åg frikirke Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien Vingårdssøndagen Halsa Frikirke Luk. 17,7-10 Gudstj. Samlingsfest. Roar Storjord s. i Treenighet Luk. 10,38-42 Osa Frikirke Gudstjeneste. Bjørn R. Stien Åg Frikirke Gudstjeneste. Bjørn R. Stien s. i Treenighet Matt. 5,10-12 HØSTFEST GJÆRØY s. i Treenighet Luk. 7,11-17 Osa Frikirke Gudstjeneste. Nattverd. Jostein Ek s. i Treenighet Halsa Frikirke Åg Frikirke Matt. 8,5-13 Gudstjeneste. Nattverd. Roar Storjord Gudstjeneste. Nattverd. Roar Storjord Det kan bli endringer i dette oppsettet. Se oppslag / Annonse.

17 17 Slekters gang Ved døpefonten 31. mars i Osa Frikirke Nathalie Sofie Nicolaisen Foreldre: Lill Tove og Finn Robert Nicolaisen. Bosatt på Engavågen. Skriv disse barna inn på ditt bønnekort! Vigde 31. mars i Osa Frikirke Lill Tove og Finn Robert Nicolaisen. Bosatt på Engavågen. Vi gratulerer og ønsker Guds rike velsignelse over deres ekteskap! Fullført løp John Andreas Nilsen, f , d , gravl. Osa kirkeg. Vi lyser fred over hans minne! Vi gratulerer! Ruth Hanna Eggesvik, Bodø fyller 75 år 06. juni Sylva Karlsen, Åmnessundet fyller 70 år 18. juni Evylyn Jeanne Duelien, Åbogen fyller 70 år 08. juni Asbjørn Kristian Nordgård, Osa fyller 90 år 20. juni Hanne Regine Grønås, Vall fyller 92 år 25. juni Snefrid Oddveig Olsen, Vestby fyller 70 år 13. juli Solrun Bergitte Solhaug, Halsa fyller 70 år 16. juli Sølvi Gerd Hagen, Oslo fyller 85 år 17. juli Julie Andrea Stokke, Trondheim fyller 90 år 23. juli Trygve Johansen, Vall fyller 94 år 30. juli Paul Magnus Lyngøy, Ørnes fyller 70 år 09. august Oliva Dorthea Fagerland, Ørnes fyller 70 år 11. august Astor Åsmund Mikkelborg, Vall fyller 75 år 12. august Oddmund Olai Åsjord, Oldra fyller 85 år 18. august Bjørg Lovise Sværen, Eiksmarka fyller 80 år 22. august Britt Elise Langås, Bodø fyller 70 år 06. september Ruth Kilvik, Oslo fyller 85 år 17. september Arne Kolbjørn Angell, Vall fyller 91 år 27. september Formiddagstreff Vi opplever at folk se er pris på disse regelmessige samlingene rundt i kirkene våre. Spesielt på Osa har vi opplevd at flere kommer og blir med. Til høsten vil vi komme med reportasje og flere bilder fra formiddagstreffene.

18 18 PASTOR Bjørn Roger Stien, 8170 Engavågen Kontortid: onsd. og torsd. kl tlf fax Pastor priv. tlf E-postadresse: Kirkekontoret i Osa Frikirke Adresse: Osa 10, 8170 Engavågen PASTOR 2 Roar Storjord, 8170 Engavågen Kontortid Halsa Frikirke, mand. kl Kontortlf e-post: Privat tlf ELDSTE Helge Halsos, tlf Per-Arne Engamo, tlf LEDERE HUSSTYRENE: Halsa: Svein O. Nymo, Osa: Turid Myrvang, Åg: Marie Olga Aag, Økonomidiakon: John P. Halsos, Kasserer: Hans Brattøy, For givertjenesten: MENIGHETENS BANKKONTO Adr. Osa 10, 8170 ENGAVÅGEN MENIGHETSBLADET Redaksjonskomite : Bjørn Roger Stien og Per-Arne Engamo E-post: frikirken.no Kontingent: Frivillig. Men vi trenger din gave. Giro: merk: Menighetsbladet BYGG RIMELIG KVALITETSVARER TIL RIMELIGE PRISER Tømmer-, snekker-, betong og flisarbeider. Her kjøper du dine byggevarer. Tlf Fax HALSA Meløy Elektro Postboks 253, 8151 Ørnes ELFAG - NÅR DU TRENGER ELEKTRIKKER

19 19 Reparasjoner - EØS kontroll - Oppretting - Lakkering - Bensinstasjon E-post: Tlf Fax Halsa Handel 8178 HALSA Tlf Fax Engavågen Åpn.tider: (18) Tlf Nordtun HelseRehab Adr Engavågen Tlf: Fax Ligger ved Engavågen Meløy Kommune 45 enkeltrom, 4 dobbeltrom Alle med telefon, TV, dusj, WC Tlf Fax Ørnes Begravelsesbyrå Tlf ØRNES All assistanse ved begravelser Blomster/ Transport/ Salmetrykk Salg av gravstener/lykter/ ornamenter/ Oppussing av gravstener/gravering GRAVMONUMENTER Salg av monumenter. Behjelpelig med oppussing, fornying og vedlikehold av monumenter og gravrammer. Gratis oppsetting av monumenter. Kolbjørn Angell 8170 ENGAVÅGEN Tlf

20 20 Evt. retur: Frikirken Meløy søndre Osa Engavågen Hvor er de e? Bildet bakpå forrige blad var ta fra Murholmen i Vågsbotn, med kveldssol over Meløya. Bevar di hjerte Min sønn, ly når jeg taler, vend øret l mine ord! Slipp dem aldri av syne, bevar dem dypt i di hjerte! De er liv for den som finner dem, og gir hele kroppen helse. Bevar di hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Ordspråkene 4,20 23

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Jeg vil prise Guds navn med sang og hylle ham med lovsang.

Jeg vil prise Guds navn med sang og hylle ham med lovsang. 1 Meløy Søndre menighet Oktober 2012 - Februar 2013 Jeg vil prise Guds navn med sang og hylle ham med lovsang. Sal 69,31 2 Gå, Sion, din konge i møte Gå, Sion, din konge i møte, Jerusalem, gled deg i Gud!

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Den kvite symra. Meløy Søndre menighet. Ho står, den kvite symra, den fyrste blom i år, der like inn på snøen i sine tronge kår.

Den kvite symra. Meløy Søndre menighet. Ho står, den kvite symra, den fyrste blom i år, der like inn på snøen i sine tronge kår. 1 Meløy Søndre menighet Juni - September 2013 Ho står, den kvite symra, den fyrste blom i år, der like inn på snøen i sine tronge kår. Ein bod frå himmerike, ein fa g liten svein som helsar frå Gud Fader:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Meløy Søndre menighet. Oktober 2013 - februar 2014

Meløy Søndre menighet. Oktober 2013 - februar 2014 1 Meløy Søndre menighet Oktober 2013 - februar 2014 2 Adventsangen min Jeg tror på jordens forvandling Rop Det Ut nr. 193: Tekst: Eivind Skeie, Tone: Sigvald Tveit. 1. Jeg tror på jordens forvandling En

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Meløy Søndre menighet. Mars - Mai 2011

Meløy Søndre menighet. Mars - Mai 2011 1 Meløy Søndre menighet Mars - Mai 2011 For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot DEG! Jes 54,10

Detaljer

Meløy Søndre menighet. Oktober 2011 - Februar 2012

Meløy Søndre menighet. Oktober 2011 - Februar 2012 1 Meløy Søndre menighet Oktober 2011 - Februar 2012 2 Årets konfirmanter Se bildet på framsida. Bak fra venstre: Mathias Blokkum, Bendik Stavnes, Mats-Torry Dahl. Andre rekke fra venstre: Åsa Rykkelid,

Detaljer

Meløy Søndre menighet. Juni - September 2014

Meløy Søndre menighet. Juni - September 2014 1 Meløy Søndre menighet Juni - September 2014 Se på liljene, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Luk 12,27 Så

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Lyset gjør godt, en fryd for øyet er det å se solen.

Lyset gjør godt, en fryd for øyet er det å se solen. 1 Meløy Søndre menighet Mars - Mai 2013 Lyset gjør godt, en fryd for øyet er det å se solen. Fork 11,7 2 Familiefokus har som mo o: Ny liv, Nye hjem. Det å få mer kunnskap om samlivsspørsmål og god kommunikasjon

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpsnytt April, Mai og Juni 2014 «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpslederen har ordet.. Da går vi inn i siste del av dette arbeidsåret, og det blir også siste del for meg

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid FLK 2014 6.- 8. februar MENIGHETEN i vår tid VELKOMMEN Det er med stor glede vi ønsker velkommen til Forkynner- og lederkonferanse (FLK) på Klippen Veavågen. Menigheten har rike tradisjoner som arrangør

Detaljer

Hva skjer? SABU 2014 2015

Hva skjer? SABU 2014 2015 Hva skjer? SABU 2014 2015 1 Hei Her er et lite hefte med informasjon om de forskjellige begivenhetene som skjer for barn og ungdom i 2014 og 2015. SABU jobber for at unge mennesker skal ha det bra, møte

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål:

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål: L G. T 1 7 T 1 P : L, G! I Apg. 18 møter vi en skikkelig tøff dame. Priska nevnes sammen med sin mann, Akvila, slik skikken var, men flere steder står hennes navn først. For en nordmann i 2013 er de e

Detaljer

Meløy Søndre menighet. Mars - Mai 2012

Meløy Søndre menighet. Mars - Mai 2012 1 Meløy Søndre menighet Mars - Mai 2012 Guds ord det er vårt arvegods, det våre barns skal være! Gud, gi oss i vår grav den ros, vi holdt det høyt i ære! Det er vår hjelp i nød, vår trøst i liv og død.

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Inger Oline Jeg tror Gud er snill, omtenksom og hjelpsom. Karoline Jeg tror egentlig at Gud er ganske liten, og så er Gud glad og snill. Inger

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 EFESERNE KLUSS I VEKSLINGEN Se for deg situasjonen. Paulus holder sin siste tale, ikke bare e er 3 år i Efesos, men e er å ha fullført si oppdrag om å være et vitne om Jesus

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012 Kjeere medarbeiderei Mars 2012 normisjon region enfold Den andre helgen i februar var aile leir, forening og fellesskaps- ledere invitert til Lederhelg pa Sj0glimt. Leir og Acta- ledere var samlet hele

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer