Meløy Søndre menighet. Mars - Mai 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meløy Søndre menighet. Mars - Mai 2011"

Transkript

1 1 Meløy Søndre menighet Mars - Mai 2011 For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot DEG! Jes 54,10

2 2 Påske 1. Du som låg i natti seine sorgtyngd, vanvørd og åleine, skjelvande på såre kne, du som skåli trufast tømde medan alle dine rømde, stridsmann frå Getsemane. 2. Du som spotta vart og banna, kront med klungerkrans om panna, medan augo brann i sorg, du som stod i namnlaus pine, skild fra dei du kalla dine, einsam i Pilati borg. 3. Du som hekk frå krossen nagla, medan blodut sveitte hagla fra di panne då du sa: Fader, kvifor gjekk du frå meg! Å, lat nådens blodstraum nå meg, offerlam frå Golgata! 4. Lær mi sjel kor du laut lida, syn meg såret ditt i sida, styrk og nør mi veike tru. Syn meg dine merkte hender, så eg frelst mitt auga vender opp til deg på krossen, du. Ære være Gud nr. 185 Norsk salmebok nr. 130 Jakob Sande Å, gledesfylte stund! Å, hvilken morgenrøde! Vår tro har sikker grunn! Se livets førstegrøde! Omkved: Var Han som gav sitt liv, forblitt i dødens fengsel, hva var vel da vår tro? Men se, vår Frelser lever! Han lever! Han lever! Han oppstod og han lever! 2. I Han vi har vårt håp når livet legges øde. Med Ham, i dødens dåp, vi oppstår fra de døde. Omkved: 3. Guds kjærlighet er stor! Vi vekkes av signalet fra Guds basuners kor og hører Jesus tale. Omkved: Var Han som gav sitt liv, forblitt i dødens fengsel, hva var vel da vår tro? Men se, vår Frelser lever! Han lever! Han lever! Han oppstod og han lever! Svein Ellingsen 1983 Salmer 1997 / Salmer underveis nr. 25 Foto på framsida og baksida: Anfinn Myrvang

3 Andakt 3 BIBELEN er mystisk levende! Vil du være med å oppdage noe av Bibelens sannheter i løpet av 5 minutter? Underlig å se hvordan det er blitt slik. Tilfeldigheter? Hva er det korteste kapittelet i Bibelen? Salme 117 Hva er det lengste kapittelet i Bibelen? Salme 119 Hvilket kapittel finner vi i MIDTEN AV BIBELEN? Salme 118! Det er 594 kapitler foran og 594 kapitler bak Salme 118. Summerer vi disse tallene, får vi Så kommer dette! Hvilket vers finner du i midten av Bibelen? Jo, Salme 118 vers 8!!! Hva sier dette SENTRALE bibelverset i midten av Guds ord? Hva har Gud sagt i sentrum av sitt Ord? Sal 118,8 Det er bedre å søke tilflukt hos Herren enn å sette sin lit til mennesker. Har du erfart at mennesker har brutt løfter og sviktet deg på noen måter? Har du kjent smerten over egne feil og mangler? Vi mennesker har sannelig alle våre svakheter. På tross av våre iherdige forsøk etter å leve et best mulig liv, har vi alle våre begrensninger. Da er det at troen og tilliten til Herren Jesus, gir mening. Ikke bare inn for evigheten. Men, sannelig også i hverdagen. Å søke tilflukt hos Herren, er å være tildekket med Guds tilgivelse, ny kraft og nytt pågangsmot. Ikke rart at Gud har plassert dette verst midt i Bibelen. Det er mystisk levende og relevant for våre liv! Er det ikke rart hvordan alt henger sammen? Eller, var og er Gud der i sentrum hele tiden? Den som leter han finner. Den som ber han får. Den som banker på, skal det lukkes opp for. (Se Matt. 7,7 og Luk. 11,9) Er du klar? Beredt til å gjøre valget. Tro, og lære mer om HAM? BIBELEN er mystisk levende! Bjørn Roger Stien

4 Innledning Årsmelding 2010 Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere! Mark I årsmeldingen får dere presentert hovedtrekkene i menighetens virksomhet i året som har gått. Vi har også i år lyst til å uttrykke glede og takknemlighet for alt det gode arbeid som gjøres, og for det store engasjement som vises. Det er godt å merke at så mange er glad i menigheten sin, og er villige til å gå inn i ulike tjenester. Årsmeldingen, hvor begivenheter og virksomhet, gleder og utfordringer løftes fram, skal være til oppmuntring og ettertanke. Hvordan har fisket gått? Har det blitt fangst? Hvordan tas fisken vare på? Ved et årsskifte ser vi tilbake på det som har vært, men vi løfter også blikket framover. Prosjektstillingen på Halsa med pastor II, har gitt oss muligheter og utfordringer. Vi ser at flere eldre og ensomme har fått besøk dette året, flere ganger med salving og forbønn eller nattverd. Våre pastorer har fått bedre muligheter til å bruke tid sammen med ungdommer i ulike lag og sammenhenger, og vi har fått en større variasjon i forkynnelsen. Håpet er at denne satsingen vil gi en bedre oppfølging av enkeltmennesket og at hele menigheten opplever det positivt. Det er også veldig gledelig å se det store engasjementet og den gode oppslutning det er i barne og ungdomsarbeidet. Når undersøkelser viser at 90% av de som bekjenner seg som kristne i voksen alder har tatt valget før fylte 20 år, så utfordrer det oss som menighet til å støtte opp om og legge til rette for at barn og unge i våre bygder skal bli kjent med Jesus. At Guds ord formidles klart og tydelig og at kjærligheten holdes varm er viktig også fremover. Når vi ser den glede og takknemlighet som kommer med god sang og musikk, er det vår bønn at Herren forsetter å velsigne oss med gode talenter som hjelper oss til å løfte blikket opp og fram.

5 5 Satsningen på pastor II ga oss økonomisk utfordring. Selv om vi ikke nådde vår målsetning med tanke på samlet givertjeneste, er det veldig gledelig å se at vi har hatt en solid økning totalt i givertjenesten. Takk til alle glade givere! Menighetens mange tjenester utføres av frivillige, gode medarbeidere. Eldsterådet ønsker å uttrykke en stor TAKK til dere alle! Samtidig kan vi til tider ane at aktivitetsnivået tilsier et stort ønske om flere medarbeidere. I denne sammenheng vil vi også fremheve betydningen av et tydelig fokus. Det er ikke et mål å ha mest mulig aktivitet i en menighet. Målet er at mennesker blir berørt av Jesus. Vi ønsker at både barn, ungdom og voksne skal komme til tro, og at mennesker i vår menighet skal vokse i troen. Da trenger vi å fokusere på de viktige tingene, og gjøre disse bedre. Kanskje skulle vi i 2011 komme sammen for å samtale om hva det er viktig å fokusere på og jobbe videre med framover? Vi tror at et slikt område er fellesskap og vennskap i livsnære grupper. Vi gleder oss over mange gode relasjoner og vennskap, samtidig som vi ser at noen faller utenfor. Vi ønsker at det relasjonsbyggende arbeidet blir styrket. Bibelen utfordrer oss på dette. Elsk hverandre inderlig som søsken. Rom 12,10. Slik inderlighet oppnår vi ikke uten å komme sammen. Vårt ønske er at alle våre medlemmer og nye som kommer til kirkene våre skal finne noen de kan bygge livsnær gruppe sammen med. Takk til alle for felleskap, vennskap og samarbeid i Med ønske om Guds velsignelse over dere alle! Eldsterådet Menighetens årsmelding for 2010 blir lagt ut i kirkene 20. februar. Menighetens Årsmøte Søndag 6. mars i Halsa Frikirke Vi samles til gudstjeneste kl Medlemmer i fullt medlemskap innkalles.

6 6 Årets konfirmanter Konfirmantene er fra venstre: Gunnhild Steine, Enga, Ulrikke Ariel Åsjord, Oldra, Elise Pedersen, Halsa, Victoria Hansen, Grønøy, Therese Nilsen og Sigrid Halsos, Halsa, Åsa Rykkelid, Enga, Bendik Stavnes og Mathias Blokkum, Halsa og Mats-Torry Dahl, Bjærangen. - Ta disse unge med på din bønneliste! Årets konfirmanter ble presentert for menigheten i gudstjenesten i Halsa Frikirke søndag 9. januar. De fikk utdelt undervisningsboka og Bibelen - som skal brukes i undervisningen de skal ha hver tirsdag utover vinteren og våren sammen med pastor. Du som ber - vær med og be for konfirmantene - og for pastorene våre, at de må få nåde til formidle Ordet slik at de unge lærer Jesus å kjenne gjennom samlingene de skal ha utover våren. Konfirmasjonen blir søndag 26. juni i Osa Frikirke. Her har vi fått med noen konfirmantforeldre som var benket rundt kaffebordene i kirkestua.

7 7 Nytt fra Stavern, Fredtun! SØKNADENE STRØMMER INN! Vi skriver 1. februar, en spesiell dato for alle folkehøyskoler. Det er nemlig den datoen vi begynner å ta opp elever for neste skoleår! Søknadene har strømmet inn jevnt og trutt helt siden desember, og vi er allerede oppe i 185 søkere; faktisk en økning på over 50% fra i fjor på samme tid. Om det er fordi vi har fått nytt navn eller ny nettside skal være usagt. Kanskje er det rett og slett fordi det ryktes at i Stavern har Frikirka en bra skole. Uansett årsak, jeg vil tro at mange Frikirkefolk gleder seg over alle som vil gå på vår folkehøyskole. Den store søkningen gir Frikirkens egne unge en spesiell utfordring; det gjelder å være tidlig ute med å søke! Det kan faktisk komme til å bli fullt på noen av linjene allerede i midten av februar. Dermed er det ingen tid å miste for de frikirkeungdommene som har lyst på et år på sin egen folkehøyskole. Det er viktig for Stavern folkehøyskole å ha en høy Frikirkeprofil. Det gjør vi blant annet ved at vi har den største andel frikirkefolk i lærerstaben på 25 år! Like viktig er det å ha elever som kan være gode representanter for kirkesamfunnet vårt. De frikirke-elevene vi har i år - har - sammen med andre kristne medelever, en viktig del av æren for at skolens kristne miljø både er åpent og inkluderende, og samtidig tydelig. De tar mye av ansvaret for lovsang, vitnesbyrd og forbønnstjeneste i møtene våre, samtidig som de lever ut troen i dagliglivet på skolen. Vi trenger ungdom fra Frikirka i elevflokken på Stavern folkehøyskole. Mer info om skolen, linjer og studieturer finner dere på Til slutt for denne gangen vil vi takke for all støtte gjennom forbønn og den interesse mange av dere viser for skolen. Vi vil også takke for den økonomiske støtten den enkelte menighet er med å gi skolen gjennom de faste overføringene til Frikirkens fellesarbeid. Det kommer elever og ansatte til gode på en måte som blir satt stor pris på. Med ønske om høyt Fredtunfokus i menighetene. Send oss elevene, så Frikirkefokuset på Fredtun også kan bli høyt. Men som sagt, det begynner å haste. Vennlig hilsen Johan Sandstad, rektor.

8 8 Spiecker-hilsen fra Albania Det er kanskje vanskelig å forestille seg at det enda i våre dager er mennesker som vet veldig lite om hvorfor vi feirer jul. I noen land er det kanskje fordi vi har pakka Jesus bort i julepakkene, og glemt at det egentlig er han vi feirer. I en liten landsby, der 60% av befolkningen er sigøynere utenfor Vlora i sør Albania, var Familien Spiecker i Risilia det mange barn med store øyne når vi fortalte de om hvorfor vi gir gaver. Den største gaven noen gang gitt kan ikke bli pakket inn i fint papir, nei han vil bo i hjertene våre og heter Jesus. I en del år har vi vært på en annen skole og delt ut pakker, men dette var første gangen vi var i Risilia. Vi følte oss veldig velkomne og de vil gjerne at vi kommer tilbake. Be gjerne med oss at vi kan få være med på å pakke Jesus ut for dem, slik at de kan bli kjent med han. Det er godt for oss som familie og også bli minnet på hvorfor feirer vi egentlig jul. Og hvorfor skulle vi bare feire Jesus en gang i året. Vi vil jo at han skal være med oss hver dag og aller helst at han får gå først og lede oss på sine veier. Så vi ønsker for oss alle at jula ikke bare skal vare til påske, men hele året og resten Jorid i Risilia av livet. Her i Albania er det veldig politisk ustabilt for tiden, og mange mennesker er leie av korrupsjon og dårlig lederskap. Be om at de også skal få kjenne Jesus som er den eneste som kan bringe håpet og fremtiden som de lengter etter. Be om at vi må være så fulle av Jesus at det renner over til de rundt oss. Beste hilsen fra oss fem her nede, Jorid og Ned, Nathan, Marcus og Lydia

9 9 Kjærlighetens 5 språk Kjærlighet er det viktigste ordet i språket vårt. Dypt i oss ligger trangen etter intimitet og etter å bli elsket av noen. Se for deg en følelsestank inne i oss som venter på å bli fylt. Det utrolige er at vi erfarer kjærlighet så forskjellig - det kan i hovedtrekk deles opp i 5 språk, der ett eller to vil være viktigst. 1. Anerkjennende ord: Verbale komplimenter, oppmuntringer, uttrykk for takknemlighet. 2. Tid for hverandre: Gi en annen din udelte oppmerksomhet. Gjør noe sammen, Konsentrert samtale der dere virkelig lytter. 3. Ta imot gaver: Visuelle symbol for kjærlighet. Ikke viktig om gaven er dyr eller billig, men det er tanken bak som teller. Det gjelder også når en gir seg selv eller sitt nærvær. 4. Tjenester: Vaske opp, støvsuge, klippe plenen, etc. Det krever en positiv ånd, omtanke, planlegging, tid, anstrengelser og energi. Paulus: Tjen hverandre i kjærlighet. 5. Fysisk berøring kan kommunisere hat eller kjærlighet. Dette kjærlighetsspråket er helt avgjørende for barns utvikling. Det kan være alt fra en klapp på skulderen, en klem eller intimt i ekteskapet. Det naturlige er at vi gir kjærlighet på den måten som vi selv føler oss elsket Men er det språket til den andre? Her vil de fleste par naturlig snakke forbi hverandre! Hvordan kan vi holde kjærlighetstanken full? Snakk med partneren din om hvordan han / hun opplever seg elsket - du har kanskje alt oppdaget det? Det er lett å gjøre det meste for den andre i forelskelsens rus, tidlig i forholdet. Det avgjørende er likevel det vi bygger inn av kjærlighet i hverdagen. Å elske er et valg, - et verb; noe vi gjør. Jostein Ek Les mer om dette i boka Kjærlighetsens 5 språk av Gary Chapman, Lunde Forlag. Kjøpes i Bokhandelen eller UiO Nordtun.

10 10 Ny bok gir føde til ettertanken Kjetil Gilberg, oppvokst på Engavågen - og nå pastor bosatt i Oslo, debuterte i høst som forfatter med boka Var det alt? Boka er en påfylling til det ettertenksomme hjerterommet. Av Anfinn Myrvang Og ikke bare til det ettertenksomme. Det undrende vokser frem etter hvert som jeg leste. Hva mener Kjetil Gilberg egentlig? Vanligvis setter jeg ikke pris på verken forhåndstips eller forklaringer fra forfatterens hånd når det gjelder forståelse av innholdet, hva man skal se etter, hva han mener osv. Det er ofte et tegn på at boka ikke er så leseverdig, om nå forfatteren må forklare seg. Jeg foretrekker bøker hvor innholdet står seg godt, uten at leseren må få bruksanvisning med seg på leseferden. Så jeg satte meg altså til med Var det alt med åpent sinn og ikke lite nysgjerrighet. Om jeg hadde forventet en tradisjonell andaktsbok, hadde jeg blitt skuffet. Boka gir seg ikke ut for å være det. Likevel blir de små episke stykkene mat for både tanke og hjerte. Lesingen opplevdes nesten som å spise bare en halv brødskive med yndlingspålegget når man er skrubbsulten. Man får så lyst på mer av samme sorten. Det er lett å se at Gilberg liker fortellingen, visualiseringen. Heri ligger veien til å gripe tilhøreren eller leseren. Ved å sette en tanke inn i en gjenkjennelig hverdagslig situasjon fanges oppmerksomheten bedre enn ved å bevege seg i et abstrakt tankespinn. Det er et gammel, velprøvd og fruktbart knep, brukt til alle tider av formidlere. Sånn kjenner vi alle Jesu bruk av lignelser. Man kan muligens la seg forlede til å legge Var det alt? fra seg og i samme slengen stille det betimelige spørsmål Var dette alt Kjetil Gilberg ville? Men ser man nøyere etter, aner man den underliggende spore til forundring over livet, over Guds vilje med menneskene, over det uforståelige, undring over det som kanskje skal være nettopp det nemlig forundring. I mitt hode ble Kjetil Gilbergs bok en liten vandring gjennom livets utropstegn og spørsmålstegn. Boka har ingen fet rød tråd, de 21 uttrykkene lever på egne føtter. Tråden er undringen, utropstegnet leseren sitter igjen med. Og som føde for ettertanken kan den faktisk være mer matnyttig enn mang en middelmådig andaktsbok.

11 11 Monument Det følgende er et utdrag fra et av stykkene i Kjetil Gilbergs bok Var det alt?. I stykket Monument fortelles det om en eldre og ensom mann som levde så enkelt, fargeløst og anonymt at han nesten ikke ble lagt merke til. Likevel ble det han etterlot seg et evig monument i Vår Herres hage. Fortellingen slutter slik: Da han døde ble huset ryddet. De fant ingen penger, ingen aksjer, ingen forretningsideer, ingen brukte festivalpass, ingen kongelige aner, ingen festinvitasjoner, ingen elskerinner, ingen bilnøkler. Ingen medieomtaler, ingen ukjente plateutgivelser, ingen kunstverk. Men de fant et ark festet til kjøkkenbordet. Et ark med navn på. En bønneliste der alle som bodde i bygda var skrevet opp. For bak gardinene i kjøkkenvinduet hadde han sittet hver dag og bedt for bygda. Hver eneste en. Ved navn. Givertjeneste Du som gir til menigheten og ønsker skattefritak for dine gaver, må huske å oppgi navnet ditt på innbetalingen - enten du bruker giroblankett, eller sender via nettbank eller avtalegiro. Kasseren må ha alle nødvendige personopplysninger til skattemyndighetene. Dersom du ønsker hjelp til å få til avtalegiro for givertjeneste direkte fra din bank, kan du kontakte kasserer eller økonomisk råd, - eller banken din. Enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har det dere trenger, ja, har overflod til all god gjerning. 2 Kor 9,7-8

12 12 Du kan gi din gave til menigheten ved å bruke denne giroblanketten. Klipp ut blanketten og send din gave!

13 13 Julefest Halsa Frikirke 2. juledag var det tradisjon tro duket for julefest på Halsa frikirke. Juleevangeliet ble gjenfortalt via radioreporteren Svein Ole Nymo som var direkte inne fra Betlehem i år 0. Han intervjuet gjeterne på marken, englene i englekoret og ikke minst Josef og Maria i stallen. Litt underholdning var det også før det til slutt ble juletregang. Om det var 3 eller 4 ringer rundt juletreet var litt vanskelig å fastslå i perioder, men koselig var det i alle fall! Tekst og foto: Stig Einar Mork Dugnad Halsa Frikirke På Halsa har det i lengre tid pågått dugnad i kirka. I januar var det igjen duket for dugnad. Denne runden var det kjellersalen som fikk en ansiktsløftning med maling. Mandag morgen startet de første opp, og på onsdag kveld var salen ferdig malt og klar til bruk. Lyst og trivelig ble det! Takk for innsatsen til malegjengen! Tekst og foto: Stig Einar Mork

14 14 Ungdomsklubben Halsa Frikirke Vi har fått bilder og tekst fra Stig Einar Mork som beskriver klubbkveldene. I høst og vinter har det vært stor oppslutning om UK (ungdoms klubben) på Halsa frikirke. Annenhver fredag har det vært samlet mellom 25 og 35 ungdommer hver gang. Spill, kiosk og sosialt felleskap står i fokus. Hver gang er det en appell der ulike er inne for å fortelle om Jesus og hva han betyr. UK er et viktig arbeid i menigheten, og vi merker at ungdommene har behov for å få møtes i trygge omgivelser på fredags kveldene. UK har også opprettet en egen Facebookside - UK Halsa Frikirke, slik at vi lettere kommer ut med informasjon til ungdommene om at det er UK. Norges ledende leverandør av vaskeritjenester Duker og servietter Sengetekstiler Kokketøy Arbeidstøy Matteutleie Mopper... NorTekstil Avd. Glomfjord (Tidl. Glomfjord Vaskeri) Lars Evensensvei 22, 8160 GLOMFJORD T: , M: , F: E:

15 15 Frikirkens TEMAHEFTER Frikirken har gitt ut flere fine hefter med følgende tema; Mann og kvinne, Kirken og klimautfordringene, Misjon til Israel og folkeslagene, samt Skriften og kirken. Heftene er ment til bruk i Husgrupper, Bibel- og Samtalegrupper eller til gjennomlesning i hjemmene. Disse heftene kan fås ved å ta kontakt med våre pastorer. I forkant av høstens Synodemøte, oppfordres vi til å reflektere ikke minst over temaet Mann og kvinne. Har Gud nedlagt en ordning i sitt skaperverk som vises gjennom særskilte ulike kvaliteter hos kvinne og mann? Temaheftet vil kunne sette oss inn i et større perspektiv på Guds skaperordning. Det kan være nyttig når vi ellers så lett bare fokuserer på ordinasjonsspørsmålet og ordet kefale. Orglet i Halsa Frikirke er over 30 år og har begynt å skrante. Fagfolk vi har vært i kontakt med anbefaler ikke reparasjon. Ei gruppe vil etter hvert bli satt ned med tanke på å utrede evt. innkjøp av nytt instrument til kirka Sentrum 2, 8150 Ørnes Telefon Telefax Mobil Åpningstider: Mandag - fredag kl Lørdag kl Velkommen til vårt flotte anlegg ved Holandsfjorden, 15 km fra Svartisen. Store og små hytter. Rom. Kiosk. Båtutleie. Populær lekeplass. Natursti e-post:

16 16 VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE Søndag før faste Halsa Frikirke Luk. 18, Gudstjeneste.. Årsmøte. Roar Storjord s.i faste Osa Frikirke Åg Frikirke Matt. 4, Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien s.i faste Halsa Frikirke Matt. 15, Gudstjeneste. Nattverd. Turid Myrvang s.i faste Osa Frikirke Luk. 1, Gudstjeneste. Jostein Ek s.i faste Halsa Frikirke Joh. 6, Familiegudstjeneste. Roar Storjord s.i faste Osa Frikirke Åg Frikirke Palmesøndag Halsa Frikirke Kjeldal Fors.hus Joh. 11,45-53 Familiegudstjeneste. Gudstjeneste. Bjørn R. Stien Joh. 12,1-13 Gudstjeneste. Roar Storjord Gudstjeneste. Bjørn R. Stien Skjærtorsdag Luk. 22,14-20 Åg Frikirke Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien Osa Frikirke Nattverdgudstjeneste. Bjørn R. Stien Halsa Frikirke Nattverdgudstjeneste. Roar Storjord Påskedag Matt. 28,1-8 Osa Frikirke Høytidsgudstjeneste. Bjørn R. Stien s.e.påske Joh. 20,19-31 Halsa frikirke Gudstjeneste. Roar Storjord s.e.påske Joh. 10,11-16 Osa frikirke Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien s.e.påske Joh. 16,16-22 Åg frikirke Gudstjeneste. Bjørn R. Stien Grunnlovsdagen Luk. 1,50-53 Osa Frikirke Familiegudstjeneste. Bjørn R. Stien s.e.påske Joh. 16,5-15 Halsa Frikirke Gudstjeneste. Nattverd. Roar Storjord s.e.påske Ef. 3,14-21 Osa Frikirke Gudstjeneste. Bjørn R. Stien Det kan bli endringer i dette oppsettet. Se oppslag / Annonse. Vårbasar Halsa Frikirke Lørdag 9. april kl Se oppslag og annonse for program Alle velkommen!

17 17 Slekters gang Døpte 27. sept. i Nordtun HelseRehab Johanne, Jan Magne, Jonas og Jorunn Ek Foreldre: Marit og Jostein Ek Bosatt på Vall. Be for disse og alle våre fadderbarn! Bønneseddel finner du i kirkene. Fullført løp Arvid Emil Kilvik, Ivar Hagen Iversen, f , d , gravl. Osa kirkeg. f , d , gravl. Halsa kirkeg. Vi lyser fred over deres minne! Vi gratulerer! Arnold Kristiansen, Mo i Rana fyller 70 år 01. mars Adolf Slettan, Halsa fyller 75 år 08. mars Arnfinn Stavnes, Bodø fyller 70 år 15. mars Nansy Brattli fyller 98 år 15. mars Dagny Hansen, Åmnessundet fyller 93 år 17. mars Klara Strand, Bodø fyller 70 år 31. mars Annbjørg Karlsen, Bodø fyller 70 år 03. april Kåre N. Hansen, Gjøvik fyller 75 år 03. april Ester Brattland, Halsa fyller 94 år 06. april Judith Mathiassen, Molde fyller 85 år 11. april Perly Lyngøy, Halsa fyller 93 år 17. april Margit Larsen, Glomfjord fyller 80 år 20. april Ebba Angell, Kjeldal fyller 93 år 27. april Aud K. Baumeyer, Trondheim fyller 80 år 09. mai Lovise Karlsen, Reipå fyller 99 år 10. mai Mary Jørgensen, Grønøy fyller 90 år 20. mai Ruth Gjevik, Trondheim fyller 92 år 31. mai Info fra husstyrene: Diakontjeneste: Halsa: Mars - Petra Johansen. April - Ingolf Næss. Mai - Bjørn Blokkum. Osa: Her er det mer uregelmessig på grunn av helgejobbing, etc. Utleie kirkene: Halsa - henvendelse til Kitty Myrvang Johansen tlf Osa - henvendelse til Turid Myrvang tlf HJERTELIG TAKK! til alle som bidro til et veldig godt resultat for Julemessa i Osa Frikirke Netto resultat kr Halvdelen går til Frikirkens misjon og resten til vedlikehold og utrustning av Osa Frikirke.

18 18 PASTOR Bjørn Roger Stien, tsbladet 8170 Engavågen Kontortid: onsd. og torsd. kl tlf fax Pastor priv. tlf E-postadresse: Kirkekontoret i Osa Frikirke Adresse: Osa 10, 8170 Engavågen PASTOR 2 Roar Storjord, 8170 Engavågen Kontortid Halsa Frikirke, tirsd. kl Kontortlf e-post: Privat tlf ELDSTE Helge Halsos, tlf Magne Hansen, tlf Per-Arne Engamo, tlf LEDERE HUSSTYRENE: Halsa: Svein O. Nymo, Osa: Turid Myrvang, Åg: Marie Olga Aag, Økonomidiakon: John P. Halsos, Kasserer: Hans Brattøy, For givertjenesten: MENIGHETENS BANKKONTO Adr. Osa 10, 8170 ENGAVÅGEN MENIGHETSBLADET Redaksjonskomite : Bjørn Roger Stien og Per-Arne Engamo E-post: frikirken.no Kontingent: Frivillig. Men vi trenger din gave. Giro: merk: Menighetsbladet BYGG RIMELIG KVALITETSVARER TIL RIMELIGE PRISER Tømmer-, snekker-, betong og flisarbeider. Her kjøper du dine byggevarer. Tlf Fax HALSA Meløy Elektro Postboks 253, 8151 Ørnes ELFAG - NÅR DU TRENGER ELEKTRIKKER

19 19 Reparasjoner - EØS kontroll - Oppretting - Lakkering - Bensinstasjon E-post: Tlf Fax Halsa Handel 8178 HALSA Tlf Fax Engavågen Åpn.tider: (18) Tlf Nordtun HelseRehab Adr Engavågen Tlf: Fax Ligger ved Engavågen Meløy Kommune 45 enkeltrom, 4 dobbeltrom Alle med telefon, TV, dusj, WC Tlf Fax Ørnes Begravelsesbyrå Tlf ØRNES All assistanse ved begravelser Blomster/ Transport/ Salmetrykk Salg av gravstener/lykter/ ornamenter/ Oppussing av gravstener/gravering GRAVMONUMENTER Salg av monumenter. Behjelpelig med oppussing, fornying og vedlikehold av monumenter og gravrammer. Gratis oppsetting av monumenter. Kolbjørn Angell 8170 ENGAVÅGEN Tlf

20 20 Evt. retur: Frikirken Meløy søndre Osa Engavågen Hvor er dette? Bildet bakpå forrige blad var fra Enga først på 1950-tallet. (Har du et bilde som kan passe her? - Det må være fra menighetsdistriktet! - Send det med beskrivelse til bladets e-postadresse.) Det er ikke langfredagens vold som er vårt håp, men langfredagens kjærlighet som er trøsten og kraften i vårt liv og i våre lidelser. Per Arne Dahl

Lyset gjør godt, en fryd for øyet er det å se solen.

Lyset gjør godt, en fryd for øyet er det å se solen. 1 Meløy Søndre menighet Mars - Mai 2013 Lyset gjør godt, en fryd for øyet er det å se solen. Fork 11,7 2 Familiefokus har som mo o: Ny liv, Nye hjem. Det å få mer kunnskap om samlivsspørsmål og god kommunikasjon

Detaljer

Meløy Søndre menighet. Oktober 2011 - Februar 2012

Meløy Søndre menighet. Oktober 2011 - Februar 2012 1 Meløy Søndre menighet Oktober 2011 - Februar 2012 2 Årets konfirmanter Se bildet på framsida. Bak fra venstre: Mathias Blokkum, Bendik Stavnes, Mats-Torry Dahl. Andre rekke fra venstre: Åsa Rykkelid,

Detaljer

Visst skal våren komme! Visst skal jorden bli ny!

Visst skal våren komme! Visst skal jorden bli ny! 1 Meløy Søndre menighet Juni - September 2012 Visst skal våren komme! Visst skal jorden bli ny! Våren kommer! Se den store frihetsdagen gry! Alt det gamle byttes ut. Snart blir verden ny! 2 Skjønnheten

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

Meløy søndre menighet

Meløy søndre menighet Meløy søndre menighet 1 Innledning Årsmelding, Meløy Søndre Frikirke 2014 Menighet betyr fellesskap, en gruppe mennesker med felles tro og tilhørighet. I vår del av verden har det vært etterfølgere av

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr.

God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr. INFORMASJON Nr. 4 2010 Årgang 42 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Foto: Toril Karin Solheim. Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10 God jul! BRUA Menighetsblad for Saltstraumen

Detaljer

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON Å leve et sjenerøst liv 2 Tema: Å leve et sjenerøst liv Ver eit raust menneske! I dette nummeret av FOLK skriv vi

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår 1 Bønn bærer alt vårt arbeid. Det er knyttet sterke løfter til bønn og det er viktig at vi legger alle ting framfor Gud, slik at han kan lede oss og vise oss vei. Bønn kan åpne veien inn til menneskers

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

februar 2015 Foto: Harald Flå Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Nr 1 Årgang 89 Rapport fra Paris (s4)

februar 2015 Foto: Harald Flå Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Nr 1 Årgang 89 Rapport fra Paris (s4) februar 2015 Nr 1 Årgang 89 Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Rapport fra Paris (s4) Folkehøyskole i Kristiansand (s9) Tur til Sibir (s13) Foto: Harald Flå 2 Pastorens

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R.

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R. Foto: Helge R. Johnsen 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78

Detaljer

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 3, 2012. 27. ÅRGANG ISSN

Detaljer

Møte Søndager! Bønn Mandager!

Møte Søndager! Bønn Mandager! Filadelfiavennen Filadelfia Birkeland Møte Søndager! Bønn Mandager! Nyhetsbrev: September/Oktober 2012 1 Pastor Roger Nygård Styremedlem & Lovsang Elin Nygård Styremedlem Jan Vidar Aronsen Styremedlem

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Misjonær Turid Dahl Stokland skaper håp for barn i slumområdet Vila Estacao i Mogi das Cruzes i Brasil.

Misjonær Turid Dahl Stokland skaper håp for barn i slumområdet Vila Estacao i Mogi das Cruzes i Brasil. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 5 mai 2010 Årgang 106 Barna får egen barnehage under årets Sommerstevne i Drammen. LES MER SIDE 12-13 Berit og Henrik Aaserud har trofast over mange år tjent

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer