Meløy Søndre menighet. Mars - Mai 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meløy Søndre menighet. Mars - Mai 2011"

Transkript

1 1 Meløy Søndre menighet Mars - Mai 2011 For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot DEG! Jes 54,10

2 2 Påske 1. Du som låg i natti seine sorgtyngd, vanvørd og åleine, skjelvande på såre kne, du som skåli trufast tømde medan alle dine rømde, stridsmann frå Getsemane. 2. Du som spotta vart og banna, kront med klungerkrans om panna, medan augo brann i sorg, du som stod i namnlaus pine, skild fra dei du kalla dine, einsam i Pilati borg. 3. Du som hekk frå krossen nagla, medan blodut sveitte hagla fra di panne då du sa: Fader, kvifor gjekk du frå meg! Å, lat nådens blodstraum nå meg, offerlam frå Golgata! 4. Lær mi sjel kor du laut lida, syn meg såret ditt i sida, styrk og nør mi veike tru. Syn meg dine merkte hender, så eg frelst mitt auga vender opp til deg på krossen, du. Ære være Gud nr. 185 Norsk salmebok nr. 130 Jakob Sande Å, gledesfylte stund! Å, hvilken morgenrøde! Vår tro har sikker grunn! Se livets førstegrøde! Omkved: Var Han som gav sitt liv, forblitt i dødens fengsel, hva var vel da vår tro? Men se, vår Frelser lever! Han lever! Han lever! Han oppstod og han lever! 2. I Han vi har vårt håp når livet legges øde. Med Ham, i dødens dåp, vi oppstår fra de døde. Omkved: 3. Guds kjærlighet er stor! Vi vekkes av signalet fra Guds basuners kor og hører Jesus tale. Omkved: Var Han som gav sitt liv, forblitt i dødens fengsel, hva var vel da vår tro? Men se, vår Frelser lever! Han lever! Han lever! Han oppstod og han lever! Svein Ellingsen 1983 Salmer 1997 / Salmer underveis nr. 25 Foto på framsida og baksida: Anfinn Myrvang

3 Andakt 3 BIBELEN er mystisk levende! Vil du være med å oppdage noe av Bibelens sannheter i løpet av 5 minutter? Underlig å se hvordan det er blitt slik. Tilfeldigheter? Hva er det korteste kapittelet i Bibelen? Salme 117 Hva er det lengste kapittelet i Bibelen? Salme 119 Hvilket kapittel finner vi i MIDTEN AV BIBELEN? Salme 118! Det er 594 kapitler foran og 594 kapitler bak Salme 118. Summerer vi disse tallene, får vi Så kommer dette! Hvilket vers finner du i midten av Bibelen? Jo, Salme 118 vers 8!!! Hva sier dette SENTRALE bibelverset i midten av Guds ord? Hva har Gud sagt i sentrum av sitt Ord? Sal 118,8 Det er bedre å søke tilflukt hos Herren enn å sette sin lit til mennesker. Har du erfart at mennesker har brutt løfter og sviktet deg på noen måter? Har du kjent smerten over egne feil og mangler? Vi mennesker har sannelig alle våre svakheter. På tross av våre iherdige forsøk etter å leve et best mulig liv, har vi alle våre begrensninger. Da er det at troen og tilliten til Herren Jesus, gir mening. Ikke bare inn for evigheten. Men, sannelig også i hverdagen. Å søke tilflukt hos Herren, er å være tildekket med Guds tilgivelse, ny kraft og nytt pågangsmot. Ikke rart at Gud har plassert dette verst midt i Bibelen. Det er mystisk levende og relevant for våre liv! Er det ikke rart hvordan alt henger sammen? Eller, var og er Gud der i sentrum hele tiden? Den som leter han finner. Den som ber han får. Den som banker på, skal det lukkes opp for. (Se Matt. 7,7 og Luk. 11,9) Er du klar? Beredt til å gjøre valget. Tro, og lære mer om HAM? BIBELEN er mystisk levende! Bjørn Roger Stien

4 Innledning Årsmelding 2010 Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere! Mark I årsmeldingen får dere presentert hovedtrekkene i menighetens virksomhet i året som har gått. Vi har også i år lyst til å uttrykke glede og takknemlighet for alt det gode arbeid som gjøres, og for det store engasjement som vises. Det er godt å merke at så mange er glad i menigheten sin, og er villige til å gå inn i ulike tjenester. Årsmeldingen, hvor begivenheter og virksomhet, gleder og utfordringer løftes fram, skal være til oppmuntring og ettertanke. Hvordan har fisket gått? Har det blitt fangst? Hvordan tas fisken vare på? Ved et årsskifte ser vi tilbake på det som har vært, men vi løfter også blikket framover. Prosjektstillingen på Halsa med pastor II, har gitt oss muligheter og utfordringer. Vi ser at flere eldre og ensomme har fått besøk dette året, flere ganger med salving og forbønn eller nattverd. Våre pastorer har fått bedre muligheter til å bruke tid sammen med ungdommer i ulike lag og sammenhenger, og vi har fått en større variasjon i forkynnelsen. Håpet er at denne satsingen vil gi en bedre oppfølging av enkeltmennesket og at hele menigheten opplever det positivt. Det er også veldig gledelig å se det store engasjementet og den gode oppslutning det er i barne og ungdomsarbeidet. Når undersøkelser viser at 90% av de som bekjenner seg som kristne i voksen alder har tatt valget før fylte 20 år, så utfordrer det oss som menighet til å støtte opp om og legge til rette for at barn og unge i våre bygder skal bli kjent med Jesus. At Guds ord formidles klart og tydelig og at kjærligheten holdes varm er viktig også fremover. Når vi ser den glede og takknemlighet som kommer med god sang og musikk, er det vår bønn at Herren forsetter å velsigne oss med gode talenter som hjelper oss til å løfte blikket opp og fram.

5 5 Satsningen på pastor II ga oss økonomisk utfordring. Selv om vi ikke nådde vår målsetning med tanke på samlet givertjeneste, er det veldig gledelig å se at vi har hatt en solid økning totalt i givertjenesten. Takk til alle glade givere! Menighetens mange tjenester utføres av frivillige, gode medarbeidere. Eldsterådet ønsker å uttrykke en stor TAKK til dere alle! Samtidig kan vi til tider ane at aktivitetsnivået tilsier et stort ønske om flere medarbeidere. I denne sammenheng vil vi også fremheve betydningen av et tydelig fokus. Det er ikke et mål å ha mest mulig aktivitet i en menighet. Målet er at mennesker blir berørt av Jesus. Vi ønsker at både barn, ungdom og voksne skal komme til tro, og at mennesker i vår menighet skal vokse i troen. Da trenger vi å fokusere på de viktige tingene, og gjøre disse bedre. Kanskje skulle vi i 2011 komme sammen for å samtale om hva det er viktig å fokusere på og jobbe videre med framover? Vi tror at et slikt område er fellesskap og vennskap i livsnære grupper. Vi gleder oss over mange gode relasjoner og vennskap, samtidig som vi ser at noen faller utenfor. Vi ønsker at det relasjonsbyggende arbeidet blir styrket. Bibelen utfordrer oss på dette. Elsk hverandre inderlig som søsken. Rom 12,10. Slik inderlighet oppnår vi ikke uten å komme sammen. Vårt ønske er at alle våre medlemmer og nye som kommer til kirkene våre skal finne noen de kan bygge livsnær gruppe sammen med. Takk til alle for felleskap, vennskap og samarbeid i Med ønske om Guds velsignelse over dere alle! Eldsterådet Menighetens årsmelding for 2010 blir lagt ut i kirkene 20. februar. Menighetens Årsmøte Søndag 6. mars i Halsa Frikirke Vi samles til gudstjeneste kl Medlemmer i fullt medlemskap innkalles.

6 6 Årets konfirmanter Konfirmantene er fra venstre: Gunnhild Steine, Enga, Ulrikke Ariel Åsjord, Oldra, Elise Pedersen, Halsa, Victoria Hansen, Grønøy, Therese Nilsen og Sigrid Halsos, Halsa, Åsa Rykkelid, Enga, Bendik Stavnes og Mathias Blokkum, Halsa og Mats-Torry Dahl, Bjærangen. - Ta disse unge med på din bønneliste! Årets konfirmanter ble presentert for menigheten i gudstjenesten i Halsa Frikirke søndag 9. januar. De fikk utdelt undervisningsboka og Bibelen - som skal brukes i undervisningen de skal ha hver tirsdag utover vinteren og våren sammen med pastor. Du som ber - vær med og be for konfirmantene - og for pastorene våre, at de må få nåde til formidle Ordet slik at de unge lærer Jesus å kjenne gjennom samlingene de skal ha utover våren. Konfirmasjonen blir søndag 26. juni i Osa Frikirke. Her har vi fått med noen konfirmantforeldre som var benket rundt kaffebordene i kirkestua.

7 7 Nytt fra Stavern, Fredtun! SØKNADENE STRØMMER INN! Vi skriver 1. februar, en spesiell dato for alle folkehøyskoler. Det er nemlig den datoen vi begynner å ta opp elever for neste skoleår! Søknadene har strømmet inn jevnt og trutt helt siden desember, og vi er allerede oppe i 185 søkere; faktisk en økning på over 50% fra i fjor på samme tid. Om det er fordi vi har fått nytt navn eller ny nettside skal være usagt. Kanskje er det rett og slett fordi det ryktes at i Stavern har Frikirka en bra skole. Uansett årsak, jeg vil tro at mange Frikirkefolk gleder seg over alle som vil gå på vår folkehøyskole. Den store søkningen gir Frikirkens egne unge en spesiell utfordring; det gjelder å være tidlig ute med å søke! Det kan faktisk komme til å bli fullt på noen av linjene allerede i midten av februar. Dermed er det ingen tid å miste for de frikirkeungdommene som har lyst på et år på sin egen folkehøyskole. Det er viktig for Stavern folkehøyskole å ha en høy Frikirkeprofil. Det gjør vi blant annet ved at vi har den største andel frikirkefolk i lærerstaben på 25 år! Like viktig er det å ha elever som kan være gode representanter for kirkesamfunnet vårt. De frikirke-elevene vi har i år - har - sammen med andre kristne medelever, en viktig del av æren for at skolens kristne miljø både er åpent og inkluderende, og samtidig tydelig. De tar mye av ansvaret for lovsang, vitnesbyrd og forbønnstjeneste i møtene våre, samtidig som de lever ut troen i dagliglivet på skolen. Vi trenger ungdom fra Frikirka i elevflokken på Stavern folkehøyskole. Mer info om skolen, linjer og studieturer finner dere på Til slutt for denne gangen vil vi takke for all støtte gjennom forbønn og den interesse mange av dere viser for skolen. Vi vil også takke for den økonomiske støtten den enkelte menighet er med å gi skolen gjennom de faste overføringene til Frikirkens fellesarbeid. Det kommer elever og ansatte til gode på en måte som blir satt stor pris på. Med ønske om høyt Fredtunfokus i menighetene. Send oss elevene, så Frikirkefokuset på Fredtun også kan bli høyt. Men som sagt, det begynner å haste. Vennlig hilsen Johan Sandstad, rektor.

8 8 Spiecker-hilsen fra Albania Det er kanskje vanskelig å forestille seg at det enda i våre dager er mennesker som vet veldig lite om hvorfor vi feirer jul. I noen land er det kanskje fordi vi har pakka Jesus bort i julepakkene, og glemt at det egentlig er han vi feirer. I en liten landsby, der 60% av befolkningen er sigøynere utenfor Vlora i sør Albania, var Familien Spiecker i Risilia det mange barn med store øyne når vi fortalte de om hvorfor vi gir gaver. Den største gaven noen gang gitt kan ikke bli pakket inn i fint papir, nei han vil bo i hjertene våre og heter Jesus. I en del år har vi vært på en annen skole og delt ut pakker, men dette var første gangen vi var i Risilia. Vi følte oss veldig velkomne og de vil gjerne at vi kommer tilbake. Be gjerne med oss at vi kan få være med på å pakke Jesus ut for dem, slik at de kan bli kjent med han. Det er godt for oss som familie og også bli minnet på hvorfor feirer vi egentlig jul. Og hvorfor skulle vi bare feire Jesus en gang i året. Vi vil jo at han skal være med oss hver dag og aller helst at han får gå først og lede oss på sine veier. Så vi ønsker for oss alle at jula ikke bare skal vare til påske, men hele året og resten Jorid i Risilia av livet. Her i Albania er det veldig politisk ustabilt for tiden, og mange mennesker er leie av korrupsjon og dårlig lederskap. Be om at de også skal få kjenne Jesus som er den eneste som kan bringe håpet og fremtiden som de lengter etter. Be om at vi må være så fulle av Jesus at det renner over til de rundt oss. Beste hilsen fra oss fem her nede, Jorid og Ned, Nathan, Marcus og Lydia

9 9 Kjærlighetens 5 språk Kjærlighet er det viktigste ordet i språket vårt. Dypt i oss ligger trangen etter intimitet og etter å bli elsket av noen. Se for deg en følelsestank inne i oss som venter på å bli fylt. Det utrolige er at vi erfarer kjærlighet så forskjellig - det kan i hovedtrekk deles opp i 5 språk, der ett eller to vil være viktigst. 1. Anerkjennende ord: Verbale komplimenter, oppmuntringer, uttrykk for takknemlighet. 2. Tid for hverandre: Gi en annen din udelte oppmerksomhet. Gjør noe sammen, Konsentrert samtale der dere virkelig lytter. 3. Ta imot gaver: Visuelle symbol for kjærlighet. Ikke viktig om gaven er dyr eller billig, men det er tanken bak som teller. Det gjelder også når en gir seg selv eller sitt nærvær. 4. Tjenester: Vaske opp, støvsuge, klippe plenen, etc. Det krever en positiv ånd, omtanke, planlegging, tid, anstrengelser og energi. Paulus: Tjen hverandre i kjærlighet. 5. Fysisk berøring kan kommunisere hat eller kjærlighet. Dette kjærlighetsspråket er helt avgjørende for barns utvikling. Det kan være alt fra en klapp på skulderen, en klem eller intimt i ekteskapet. Det naturlige er at vi gir kjærlighet på den måten som vi selv føler oss elsket Men er det språket til den andre? Her vil de fleste par naturlig snakke forbi hverandre! Hvordan kan vi holde kjærlighetstanken full? Snakk med partneren din om hvordan han / hun opplever seg elsket - du har kanskje alt oppdaget det? Det er lett å gjøre det meste for den andre i forelskelsens rus, tidlig i forholdet. Det avgjørende er likevel det vi bygger inn av kjærlighet i hverdagen. Å elske er et valg, - et verb; noe vi gjør. Jostein Ek Les mer om dette i boka Kjærlighetsens 5 språk av Gary Chapman, Lunde Forlag. Kjøpes i Bokhandelen eller UiO Nordtun.

10 10 Ny bok gir føde til ettertanken Kjetil Gilberg, oppvokst på Engavågen - og nå pastor bosatt i Oslo, debuterte i høst som forfatter med boka Var det alt? Boka er en påfylling til det ettertenksomme hjerterommet. Av Anfinn Myrvang Og ikke bare til det ettertenksomme. Det undrende vokser frem etter hvert som jeg leste. Hva mener Kjetil Gilberg egentlig? Vanligvis setter jeg ikke pris på verken forhåndstips eller forklaringer fra forfatterens hånd når det gjelder forståelse av innholdet, hva man skal se etter, hva han mener osv. Det er ofte et tegn på at boka ikke er så leseverdig, om nå forfatteren må forklare seg. Jeg foretrekker bøker hvor innholdet står seg godt, uten at leseren må få bruksanvisning med seg på leseferden. Så jeg satte meg altså til med Var det alt med åpent sinn og ikke lite nysgjerrighet. Om jeg hadde forventet en tradisjonell andaktsbok, hadde jeg blitt skuffet. Boka gir seg ikke ut for å være det. Likevel blir de små episke stykkene mat for både tanke og hjerte. Lesingen opplevdes nesten som å spise bare en halv brødskive med yndlingspålegget når man er skrubbsulten. Man får så lyst på mer av samme sorten. Det er lett å se at Gilberg liker fortellingen, visualiseringen. Heri ligger veien til å gripe tilhøreren eller leseren. Ved å sette en tanke inn i en gjenkjennelig hverdagslig situasjon fanges oppmerksomheten bedre enn ved å bevege seg i et abstrakt tankespinn. Det er et gammel, velprøvd og fruktbart knep, brukt til alle tider av formidlere. Sånn kjenner vi alle Jesu bruk av lignelser. Man kan muligens la seg forlede til å legge Var det alt? fra seg og i samme slengen stille det betimelige spørsmål Var dette alt Kjetil Gilberg ville? Men ser man nøyere etter, aner man den underliggende spore til forundring over livet, over Guds vilje med menneskene, over det uforståelige, undring over det som kanskje skal være nettopp det nemlig forundring. I mitt hode ble Kjetil Gilbergs bok en liten vandring gjennom livets utropstegn og spørsmålstegn. Boka har ingen fet rød tråd, de 21 uttrykkene lever på egne føtter. Tråden er undringen, utropstegnet leseren sitter igjen med. Og som føde for ettertanken kan den faktisk være mer matnyttig enn mang en middelmådig andaktsbok.

11 11 Monument Det følgende er et utdrag fra et av stykkene i Kjetil Gilbergs bok Var det alt?. I stykket Monument fortelles det om en eldre og ensom mann som levde så enkelt, fargeløst og anonymt at han nesten ikke ble lagt merke til. Likevel ble det han etterlot seg et evig monument i Vår Herres hage. Fortellingen slutter slik: Da han døde ble huset ryddet. De fant ingen penger, ingen aksjer, ingen forretningsideer, ingen brukte festivalpass, ingen kongelige aner, ingen festinvitasjoner, ingen elskerinner, ingen bilnøkler. Ingen medieomtaler, ingen ukjente plateutgivelser, ingen kunstverk. Men de fant et ark festet til kjøkkenbordet. Et ark med navn på. En bønneliste der alle som bodde i bygda var skrevet opp. For bak gardinene i kjøkkenvinduet hadde han sittet hver dag og bedt for bygda. Hver eneste en. Ved navn. Givertjeneste Du som gir til menigheten og ønsker skattefritak for dine gaver, må huske å oppgi navnet ditt på innbetalingen - enten du bruker giroblankett, eller sender via nettbank eller avtalegiro. Kasseren må ha alle nødvendige personopplysninger til skattemyndighetene. Dersom du ønsker hjelp til å få til avtalegiro for givertjeneste direkte fra din bank, kan du kontakte kasserer eller økonomisk råd, - eller banken din. Enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har det dere trenger, ja, har overflod til all god gjerning. 2 Kor 9,7-8

12 12 Du kan gi din gave til menigheten ved å bruke denne giroblanketten. Klipp ut blanketten og send din gave!

13 13 Julefest Halsa Frikirke 2. juledag var det tradisjon tro duket for julefest på Halsa frikirke. Juleevangeliet ble gjenfortalt via radioreporteren Svein Ole Nymo som var direkte inne fra Betlehem i år 0. Han intervjuet gjeterne på marken, englene i englekoret og ikke minst Josef og Maria i stallen. Litt underholdning var det også før det til slutt ble juletregang. Om det var 3 eller 4 ringer rundt juletreet var litt vanskelig å fastslå i perioder, men koselig var det i alle fall! Tekst og foto: Stig Einar Mork Dugnad Halsa Frikirke På Halsa har det i lengre tid pågått dugnad i kirka. I januar var det igjen duket for dugnad. Denne runden var det kjellersalen som fikk en ansiktsløftning med maling. Mandag morgen startet de første opp, og på onsdag kveld var salen ferdig malt og klar til bruk. Lyst og trivelig ble det! Takk for innsatsen til malegjengen! Tekst og foto: Stig Einar Mork

14 14 Ungdomsklubben Halsa Frikirke Vi har fått bilder og tekst fra Stig Einar Mork som beskriver klubbkveldene. I høst og vinter har det vært stor oppslutning om UK (ungdoms klubben) på Halsa frikirke. Annenhver fredag har det vært samlet mellom 25 og 35 ungdommer hver gang. Spill, kiosk og sosialt felleskap står i fokus. Hver gang er det en appell der ulike er inne for å fortelle om Jesus og hva han betyr. UK er et viktig arbeid i menigheten, og vi merker at ungdommene har behov for å få møtes i trygge omgivelser på fredags kveldene. UK har også opprettet en egen Facebookside - UK Halsa Frikirke, slik at vi lettere kommer ut med informasjon til ungdommene om at det er UK. Norges ledende leverandør av vaskeritjenester Duker og servietter Sengetekstiler Kokketøy Arbeidstøy Matteutleie Mopper... NorTekstil Avd. Glomfjord (Tidl. Glomfjord Vaskeri) Lars Evensensvei 22, 8160 GLOMFJORD T: , M: , F: E:

15 15 Frikirkens TEMAHEFTER Frikirken har gitt ut flere fine hefter med følgende tema; Mann og kvinne, Kirken og klimautfordringene, Misjon til Israel og folkeslagene, samt Skriften og kirken. Heftene er ment til bruk i Husgrupper, Bibel- og Samtalegrupper eller til gjennomlesning i hjemmene. Disse heftene kan fås ved å ta kontakt med våre pastorer. I forkant av høstens Synodemøte, oppfordres vi til å reflektere ikke minst over temaet Mann og kvinne. Har Gud nedlagt en ordning i sitt skaperverk som vises gjennom særskilte ulike kvaliteter hos kvinne og mann? Temaheftet vil kunne sette oss inn i et større perspektiv på Guds skaperordning. Det kan være nyttig når vi ellers så lett bare fokuserer på ordinasjonsspørsmålet og ordet kefale. Orglet i Halsa Frikirke er over 30 år og har begynt å skrante. Fagfolk vi har vært i kontakt med anbefaler ikke reparasjon. Ei gruppe vil etter hvert bli satt ned med tanke på å utrede evt. innkjøp av nytt instrument til kirka Sentrum 2, 8150 Ørnes Telefon Telefax Mobil Åpningstider: Mandag - fredag kl Lørdag kl Velkommen til vårt flotte anlegg ved Holandsfjorden, 15 km fra Svartisen. Store og små hytter. Rom. Kiosk. Båtutleie. Populær lekeplass. Natursti e-post:

16 16 VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE Søndag før faste Halsa Frikirke Luk. 18, Gudstjeneste.. Årsmøte. Roar Storjord s.i faste Osa Frikirke Åg Frikirke Matt. 4, Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien s.i faste Halsa Frikirke Matt. 15, Gudstjeneste. Nattverd. Turid Myrvang s.i faste Osa Frikirke Luk. 1, Gudstjeneste. Jostein Ek s.i faste Halsa Frikirke Joh. 6, Familiegudstjeneste. Roar Storjord s.i faste Osa Frikirke Åg Frikirke Palmesøndag Halsa Frikirke Kjeldal Fors.hus Joh. 11,45-53 Familiegudstjeneste. Gudstjeneste. Bjørn R. Stien Joh. 12,1-13 Gudstjeneste. Roar Storjord Gudstjeneste. Bjørn R. Stien Skjærtorsdag Luk. 22,14-20 Åg Frikirke Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien Osa Frikirke Nattverdgudstjeneste. Bjørn R. Stien Halsa Frikirke Nattverdgudstjeneste. Roar Storjord Påskedag Matt. 28,1-8 Osa Frikirke Høytidsgudstjeneste. Bjørn R. Stien s.e.påske Joh. 20,19-31 Halsa frikirke Gudstjeneste. Roar Storjord s.e.påske Joh. 10,11-16 Osa frikirke Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien s.e.påske Joh. 16,16-22 Åg frikirke Gudstjeneste. Bjørn R. Stien Grunnlovsdagen Luk. 1,50-53 Osa Frikirke Familiegudstjeneste. Bjørn R. Stien s.e.påske Joh. 16,5-15 Halsa Frikirke Gudstjeneste. Nattverd. Roar Storjord s.e.påske Ef. 3,14-21 Osa Frikirke Gudstjeneste. Bjørn R. Stien Det kan bli endringer i dette oppsettet. Se oppslag / Annonse. Vårbasar Halsa Frikirke Lørdag 9. april kl Se oppslag og annonse for program Alle velkommen!

17 17 Slekters gang Døpte 27. sept. i Nordtun HelseRehab Johanne, Jan Magne, Jonas og Jorunn Ek Foreldre: Marit og Jostein Ek Bosatt på Vall. Be for disse og alle våre fadderbarn! Bønneseddel finner du i kirkene. Fullført løp Arvid Emil Kilvik, Ivar Hagen Iversen, f , d , gravl. Osa kirkeg. f , d , gravl. Halsa kirkeg. Vi lyser fred over deres minne! Vi gratulerer! Arnold Kristiansen, Mo i Rana fyller 70 år 01. mars Adolf Slettan, Halsa fyller 75 år 08. mars Arnfinn Stavnes, Bodø fyller 70 år 15. mars Nansy Brattli fyller 98 år 15. mars Dagny Hansen, Åmnessundet fyller 93 år 17. mars Klara Strand, Bodø fyller 70 år 31. mars Annbjørg Karlsen, Bodø fyller 70 år 03. april Kåre N. Hansen, Gjøvik fyller 75 år 03. april Ester Brattland, Halsa fyller 94 år 06. april Judith Mathiassen, Molde fyller 85 år 11. april Perly Lyngøy, Halsa fyller 93 år 17. april Margit Larsen, Glomfjord fyller 80 år 20. april Ebba Angell, Kjeldal fyller 93 år 27. april Aud K. Baumeyer, Trondheim fyller 80 år 09. mai Lovise Karlsen, Reipå fyller 99 år 10. mai Mary Jørgensen, Grønøy fyller 90 år 20. mai Ruth Gjevik, Trondheim fyller 92 år 31. mai Info fra husstyrene: Diakontjeneste: Halsa: Mars - Petra Johansen. April - Ingolf Næss. Mai - Bjørn Blokkum. Osa: Her er det mer uregelmessig på grunn av helgejobbing, etc. Utleie kirkene: Halsa - henvendelse til Kitty Myrvang Johansen tlf Osa - henvendelse til Turid Myrvang tlf HJERTELIG TAKK! til alle som bidro til et veldig godt resultat for Julemessa i Osa Frikirke Netto resultat kr Halvdelen går til Frikirkens misjon og resten til vedlikehold og utrustning av Osa Frikirke.

18 18 PASTOR Bjørn Roger Stien, tsbladet 8170 Engavågen Kontortid: onsd. og torsd. kl tlf fax Pastor priv. tlf E-postadresse: Kirkekontoret i Osa Frikirke Adresse: Osa 10, 8170 Engavågen PASTOR 2 Roar Storjord, 8170 Engavågen Kontortid Halsa Frikirke, tirsd. kl Kontortlf e-post: Privat tlf ELDSTE Helge Halsos, tlf Magne Hansen, tlf Per-Arne Engamo, tlf LEDERE HUSSTYRENE: Halsa: Svein O. Nymo, Osa: Turid Myrvang, Åg: Marie Olga Aag, Økonomidiakon: John P. Halsos, Kasserer: Hans Brattøy, For givertjenesten: MENIGHETENS BANKKONTO Adr. Osa 10, 8170 ENGAVÅGEN MENIGHETSBLADET Redaksjonskomite : Bjørn Roger Stien og Per-Arne Engamo E-post: frikirken.no Kontingent: Frivillig. Men vi trenger din gave. Giro: merk: Menighetsbladet BYGG RIMELIG KVALITETSVARER TIL RIMELIGE PRISER Tømmer-, snekker-, betong og flisarbeider. Her kjøper du dine byggevarer. Tlf Fax HALSA Meløy Elektro Postboks 253, 8151 Ørnes ELFAG - NÅR DU TRENGER ELEKTRIKKER

19 19 Reparasjoner - EØS kontroll - Oppretting - Lakkering - Bensinstasjon E-post: Tlf Fax Halsa Handel 8178 HALSA Tlf Fax Engavågen Åpn.tider: (18) Tlf Nordtun HelseRehab Adr Engavågen Tlf: Fax Ligger ved Engavågen Meløy Kommune 45 enkeltrom, 4 dobbeltrom Alle med telefon, TV, dusj, WC Tlf Fax Ørnes Begravelsesbyrå Tlf ØRNES All assistanse ved begravelser Blomster/ Transport/ Salmetrykk Salg av gravstener/lykter/ ornamenter/ Oppussing av gravstener/gravering GRAVMONUMENTER Salg av monumenter. Behjelpelig med oppussing, fornying og vedlikehold av monumenter og gravrammer. Gratis oppsetting av monumenter. Kolbjørn Angell 8170 ENGAVÅGEN Tlf

20 20 Evt. retur: Frikirken Meløy søndre Osa Engavågen Hvor er dette? Bildet bakpå forrige blad var fra Enga først på 1950-tallet. (Har du et bilde som kan passe her? - Det må være fra menighetsdistriktet! - Send det med beskrivelse til bladets e-postadresse.) Det er ikke langfredagens vold som er vårt håp, men langfredagens kjærlighet som er trøsten og kraften i vårt liv og i våre lidelser. Per Arne Dahl

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

En glad giver - tid, evner, penger

En glad giver - tid, evner, penger En glad giver - tid, evner, penger Tenk på den beste gaven noen har gitt deg. Hva var det som gjorde den så spesiell? Tenk på en gave du ga til en annen som ble satt ekstra stor pris på. Hva var det som

Detaljer

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34:

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Preken 28. februar 2016 3. S i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10 Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar jeg riket

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer