Meløy Søndre menighet. Oktober Februar 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meløy Søndre menighet. Oktober 2011 - Februar 2012"

Transkript

1 1 Meløy Søndre menighet Oktober Februar 2012

2 2 Årets konfirmanter Se bildet på framsida. Bak fra venstre: Mathias Blokkum, Bendik Stavnes, Mats-Torry Dahl. Andre rekke fra venstre: Åsa Rykkelid, Sigrid Halsos, Victoria Hansen, Gunnhild Steine. Foran fra venstre: Pastor Bjørn Roger Stien, Elise Pedersen, Therese Nilsen, Ulrikke Ariel Åsjord, pastor Roar Storjord. La oss fortsatt huske på disse fine ungdommene. De har på mange måter ei vanskelig tid foran seg, med valg av skolegang og andre forhold som vil ha betydning for dem videre i livet. Må det de har snakket om og lest om i konfirmasjonstida få være med og prege deres videre ferd i livet. Besøk av Jens Petter Jørgensen okt. Møter Fredag 7. okt. kl : Kveldsmøte Osa Frikirke Lørdag 8. okt. kl : Inspirasjonssamling i Halsa Frikirke for ledere i menigheten. Samlingen er åpen for alle interesserte! Søndag 9.okt. kl : Gudstjeneste Halsa Frikirke Kl : Kveldsmøte Osa Frikirke Alle velkommen på alle møtene! Vær med og be for møtene! Menighetsweekend Karihaug oktober Påmelding innen 3. oktober til Helge Halsos tlf eller e-post:

3 3 FORVANDLING - FORANDRING. Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes Rom 12,2a. Det er mange tv-program fortiden som handler om forvandling og forandring. Det handler om forandring og forvandling av hus og utearealer om klær eller i de mest dramatiske tilfeller kosmetisk kirurgi. Det handler altså om en forandring i det ytre. Gud vil at vi skal bli forvandlet og forandret. Som vi ser av skriften vil Gud også forvandling og forandring i våre liv, ikke i det ytre men i det indre. Han som bøyer kongers hjerter som vannbekker han ønsker også å forandre deg og meg. Han vil at du og jeg skal bli forvandlet og forandret ved at sinnet vårt blir fornyet. Døperen Johannes har forstått dette for han sier: Han skal vokse, jeg skal avta. Det handler om overgivelse av våre liv til Guds vilje, og det handler om lydighet til Guds ord og Jesu befaling. Vi ber jo om det i vårt Fader Vår: La din vilje skje. Med dette sier vi at vi ønsker at Guds vilje skal skje i vårt liv. Hvordan skal dette skje, og hvor skjer denne forvandling og forvandling. Guds Ords løfter er knyttet til det kristne felleskap som er menigheten. Når vi samles i menighetens fellesskap. Når Guds Ord forkynnes. Når vi kommer sammen i bønn. Når vi feirer nattverden og mottar brødet og vinen. Skjer forvandlingen og forandringen og vårt sinn blir fornyet. Velkommen til felleskap. Velkommen til forvandling og forandring. Vennlig hilsen Pastor Roar

4 4 Årets 50-års konfirmanter Bak fra venstre: Anfinn Myrvang, Odd Myhre, Herleif Johnsen. Foran fra venstre: John R. Kildal, Marry Nilsen, Ann Elise Andreassen, Hilveig Hansen, Per-Arne Engamo Søndag 25. juni 1961 sto 22 unge til kunnskapsprøve i Osa Frikirke. Disse var: Karin (Kilvik) Johansen, Alise (Kvanåli) Nilsen, Marry (Kvanåli) Nilsen, Hilveig Hansen, Milly (Andersen) Devik, Eva (Nordgård) Knudsen, Ann Elise (Tollefsen) Andreassen, Aud Engen( ), Anfinn Myrvang, Hans Selvær, Herleif Johnsen, Karstein Karlsen, Einar Tor Eriksen, John R. Kildal, Gunnar Rendal, Per-Arne Engamo, Dag Kristiansen, Odd Myhre, Jarle Sørensen, Asbjørn Karlsen ( ), Ole Brantzæg ( ), Inge Pedersen ( ). Søndag 19. juni var åtte av dem samlet til middag med mimrestund, gudstjeneste og fest i Osa Frikirke. Vi delte gode minner fra undervisningstiden med forstanderne Øystein Gilberg og Reinert Jansvik. Takk til menigheten for dette fine arrangementet!

5 5 Friluftsgudstjeneste Ågvatnet Roar ledet Fellesgudstjeneste søndag 3. juli. Pastor Roar Storjord ledet og daværende sogneprest i Rødøy, Arild Strand talte. Etter gudstjenesten var det kaffe og grilling. Denne gudstjenesten er også en av tradisjonene som innarbeides. Det er Sogneprest Arild Strand talte fint å møtes slik fra de forskjellige arbeidslag i distriktet vårt. Bilder: Magne Hansen Utsnitt av noe av forsamlinga ved Ågvatnet Norges ledende leverandør av vaskeritjenester Duker og servietter Sengetekstiler Kokketøy Arbeidstøy Matteutleie Mopper... NorTekstil Avd. Glomfjord (Tidl. Glomfjord Vaskeri) Lars Evensensvei 22, 8160 GLOMFJORD T: , M: , F: E:

6 6 UiO Nordtun Hjertelig tilstede i 10 år Nytt liv i gamle Nordtun du har sikkert hørt uttrykket mange ganger. Etter at Nordtun Framhaldsskole stengte sine dører i 1968 levde skole- og internatbygningen i mange år preget av usikkerhet og midlertidighet. Årene med landbrukskurs og leirskole gav mange unge en fin skoletid, men lite å leve av for eierne. Tekst og foto: Anfinn Myrvang I 1999 flyttet Gro og Øystein Rykkelid til bygda. I bagasjen hadde de en visjon om å bygge opp et senter for Ungdom i Oppdrag (UiO) på Nordtun. Den gamle skolen fikk de leie av Nordtun HelseRehab på overkommelige betingelser. I 2001 tok ekteparet de første ustø skritt på veien mot virkeliggjøring av visjonen. I sommer kunne de sammen med nåværende og tidligere studenter og stab samt bygdefolk, markere at UiO Nordtun gjennom 10 år har etablert seg som et kristent fyrtårn på Helgelandskysten. Gro og Øystein Rykkelid UiO Nordtun er blitt et senter hvor ungdom fra hele verden møtes, læres, utrustes, opplever og motiveres. Målet er fellesskap med Gud og med-mennesker, bli disipler og få oppleve at det finnes en indre kilde til mang-foldig livsutfoldelse. Viktig for bygda Den som ikke enda har vært innom UiO-basen på Nordtun bør stikke innom - fornemme atmosfæren, prate med studentene og bli kjent med miljøet og arbeidet. Vi konstaterer at UiO Nordtun er blitt et møtested for ungdom fra ulike kulturer og nasjoner, ungdom med smittende engasjement, ikke bare for kristenliv men også for bygda de lever i et skoleår. Mange av våre egne unge i bygda har opp gjennom årene fått særdeles viktig påfyll for livet i møte med positive, spennende og motiverte personer fra Ghana i sør til Grønland i nord. Bygda vår er blitt beriket gjennom UiO Nordtun på mange måter. Flere familier har flyttet til Engavågen og etablert seg her med hus og hjem, UiO Nordtun driver med overnatting for turister sommerstid, skole- og internatbygningen samt uteområdet blir tatt vare på og stadig oppgradert, studenter og stab engasjerer seg i lokalmiljøet. Jo, det er jammen grunn til takknemlighet.

7 7 Gammelt ord ny aktualitet Da skole- og internatbygget på Nordtun ble innviet i 1955 sa daværende forstander i Meløy søndre Frikirke, Andreas Holm, bl.a.: Her skal karakterer styrkes, viljer formes til tjeneste for Gud, folk og land. Her vil vi at unge mennesker skal få syn for de sanne livsverdier for alt som er rent, sant og ære verdt. Han fikk rett den gang, og hans ord har fått ny mening etter at UiO slo rot på Nordtun. Vårt håp må være at vi som menighet og bygdefolk ser den verdi som ligger i dagens Nordtun-aktivitet, at vi støtter og hegner om og viser vår takknemlighet for tilstedeværelsen ved å integrere UiO-basen i lokalsamfunnet. Vi gratulerer alle på UiO Nordtun med 10-årsjubileet og ønsker Guds rike velsignelse over alle dem som har sitt daglige virke der. Internasjonalt. Til UiO Nordtun kommer studenter og stab fra hele verden Her er noen av årets DTS (studenter og stab) Fra venstre bakerst: May-Kristin (Norge), (Anneke), Fredrik (Norge), Iselin (Norge), Tegan (Kanada), Jon (Sverige), Rachael (USA) Fra venstre i midten: Lydia (Island), Mirjam (Danmark), Olga (Nederland), Jonas (Tyskland), Henning (Norge), David (UK), Lars (Norge) Fra venstre fremst: Christophe (Sveits), Ann-J (Taiwan), Steinar (Norge)

8 Takk til kirkebyggerne 8 Tre spretne herremenn, Bjørn Roger Stien, Svein Erik Nystad og Sigurd Andersen har brukt minst to uker av ferien til å sette opp et tilbygg på Osa Frikirke. Og arbeidet har de gjort som dugnad! Tekst og foto: Anfinn Myrvang Vi vet det jo så inderlig vel: skal en fri menighet bestå og klare seg gjennom det daglige livet, er villige hender og et varmt hjerte avgjørende viktig. Denne gang gjaldt det et tilbygg på kirkehuset på Engavågen. De tre overnevnte gutta tok saken på strak arm, og i løpet av et par uker var jobben gjort. Det blir riktignok innen for kirkeveggene man vil merke hva dette utbygget er godt for. Ca. 3/5 av veggen mellom kirkesalen og tilbygget skal nemlig åpnes opp og bli rom for det store alterbildet samt alterbord med tilbehør. Det vil gi atskillig større plass på selve podiet og når belysning og farger er på plass, vil fondveggen i kirkesalen få et mer estetisk preg enn hva tilfellet er i dag. Tre snekkere ved to av dem. Bjørn Roger Stien (til v.) og Svein Erik Nystad har hengt i stroppen og hatt lange dager. Men nå er tilbygget til Osa Frikirke ferdig utvendig! Sigurd Andersen hadde fridag da vi var innom. Kirkesalen trenger en renovering. Det tenkes da først og fremst på fargene og på å få skiftet ut benkene med stoler. Så her er fremdeles mange tak å ta og menigheten trenger fortsatt både villige arbeidshender og økonomisk støtte for å kunne gjennomføre dette. Men vi er i gang! Og det er ikke minst takket være disse tre som hev seg rundt da det var behov for flinke og kjappe snekkere. Vi er mange som er takknemlige for jobben dere har gjort, gutter.

9 9 Friluftsgudstjeneste Sjybakkan Søndag 14. august ordna det seg med vær for å feire gudstjeneste ute i det fri. Ja, Herren såg virkelig i nåde til oss og laga ei nydelig ramme rundt samlinga i parken. Godt med folk og mange gode hjelpere gjorde dette til ei fin stund. Bernt Magne stilte med nytt lydanlegg godt hjulpet av Øyvind. Artur, Bjørn Terje og Per-Arne ledet oss i sangen. Audun og Bjørn Roger sto for de verbale innslag. Og folk koste seg med velassortert kirkekaffe, tilordnet av Jorunn og Arnhild. Sigurd & co skaffa tilveie stoler og bord. Hjertelig takk til alle!

10 10 Høyt under kirketaket I Vårherres egen katedral er det høyt under taket. Og slett ingen overgår Kirkekunstneren verken i arkitektoniske sprell eller kunstnerisk utforming. Slik kan det oppleves når det er gudstjeneste i Signehågen på Halsa søndag 7. august. Signehågen, for anledningen møtepunkt for kirkefolket, er et fortreffelig kirkehus. Møteleder Mona Mork intervjuer Trond Gilberg, som til daglig er organist i en sjømannskirke i Spania. Tekst: Anfinn Myrvang. Foto: Per-Arne Engamo Her slipper vi å ta stilling til fargevalg og utforming, til konstruksjoner og alt som løfter det allmektige. Og Byggherren inviterer alle inn under sitt grenseløse kirketak. Når Han så i tillegg skrur på sitt sommerlige flomlys, åpner sine effektive varmepumper og lar sine gode ord krype inn i hjertet, ja da er det godt å være kirkegjenger. Kirkene i Søndre Meløy har i mange år hatt sitt spesielle tilbud under Sommerdagan felles gudstjeneste i det vakre parkområdet i Halsa sentrum. Frikirken og Den norske kirke veksler om å være vertskap, og i år var det Frikirken som hadde ansvaret for at rundt 350 personer fikk nærvær med Kirkebyggeren på forskjellig vis, samt fortære 16 skuffkaker og 25 kanner kaffe.

11 11 Pastor Bjørn Roger Stiens prekentema handlet om oppmuntring og motivasjon. Hvordan er det med denne mellommenneskelige saken i menighet og bygdeliv? Vi skal oppmuntre hverandre hver dag! Bekymring gjør mannen lei. Gode ord gjør ham glad. Viktige ord til ettertanke og påminnelse! Mannskoret Dugnadsgjengen sin første opptreden. Noen mente at det ikke burde bli den siste Ved pianoet Trond Gilberg. Mona Mork ledet, jentene danset og dugnadsgutta ved Halsa Frikirke hadde for anledningen laget mannskor ledet av maestro Trond Gilberg. Og serveringsgjengen skar formkake med høy knivføring som avslutning på en fortreffelig søndags formiddag i Signehågen. Førjulskonsert Jan Honningdal m/ band I samarbeid med Halsa menighet DNK arrangeres julekonsert i Halsa kirke Fredag 2. desember. Se oppslag for klokkeslett

12 12 Fellesgudstjeneste i Melfjordbotn Deltaker på kirkebakken etter arrangementet. Etter god tradisjon ble det søndag 28. august arrangert fellesgudstjeneste i bedehuset i Melfjordbotn. Vikarierende sogneprest i Rødøy forrettet og pastor Bjørn Roger Stien talte på gudstjenesten. Gutta boys fra Frelsesarmeen i Mo og Mosjøen deltok med frisk sang. Etter gudstjeneste disket damene - med røtter i Melfjordbotn - opp med velassortert kirkekaffe i god lokal tradisjon. Etter kaffen var det sangmøte der eldste John Gunnar Johnsen (Rana) ledet, pastor Finn Tore Eivik (Nesna/Rødøy) talte og Gutta boys og Valborg, Eva og Rangvald Fagereng/Seljevold sang. En herlig dag i et hærlig vær. Turen frista virkelig til gjentakelse. Kanskje kunne det bli en tradisjon med deltakelse også fra Frikirken Meløy søndre? VEDLIKEHOLD OG RESTAURERING INNE/UTE ROLF OLSEN SNEKKER- OG VAKTMESTERTJENESTER Jektvikveien 85, 8170 ENGAVÅGEN TLF

13 13 Du kan gi din gave til menigheten ved å bruke denne giroblanketten. Klipp ut blanketten og send din gave!

14 14 Frikirken på Åg I vinter fikk vi satt inn branndør på Frikirka på Åg, og i den forbindelse hadde vi planlagt å få rullestolrampe, noe som lenge har vert savna ved dette kirkehuset. Innvendig var dørstokken mellom gangen og kirkerommet fjerna slik at det er mulig å komme seg frem med rullestol. I forbindelse med rullestolrampen er det laget vei frem til den opprinnelige innkjørselen til Frikirka. Dette er et arbeid som ikke har gjort seg selv. I tillegg til egne krefter har vi fått hjelp av Svein-Ole til å fjerne dørstokken og lage ny overgang innvendig, og Roar for å være med på det innvendige arbeidet og for å skru dekke på rullestolrampen. Vegen har Jon Helge Vangstad laga; han har gravd ut for vei, lagt veiduk og fylt på sand vederlagsfritt. En stor takk for denne jobben! Og en stor takk til de andre som har bidratt! Det finnes absolutt dugnadsånd på Åg! Tekst og foto - Marie Aag Sentrum 2, 8150 Ørnes Telefon Telefax Mobil Åpningstider: Mandag - fredag kl Lørdag kl Velkommen til vårt flotte anlegg ved Holandsfjorden, 15 km fra Svartisen. Store og små hytter. Rom. Kiosk. Båtutleie. Populær lekeplass. Natursti e-post:

15 15 Slekters gang Ved døpefonten 2.juli i Halsa Frikirke Noah Elian Mandal Stavnes Foreldre: Renate Hoff Mandal og Marius Stavnes, Bosatt i Oslo. 11. sept. i Halsa Frikirke Nora Marie Sørensen Foreldre: Ranveig og Kent Sørensen, Bosatt på Halsa Skriv disse barna inn på ditt bønnekort! Fullført løp Elling Olai Myrvang, f , d , gravl. Halsa kirkegård Carly Kristoffer Hugvik, f , d , gravl. Halsa kirkegård Laila Jonette Endal, f , d , gravl. Fore kirkegård Vi lyser fred over deres minne! Vi gratulerer! Elsa Arnestad, Sandane fyller 70 år 05. okt. Magda Julianna Furuhatt, Hemnesberget, fyller 93 år 06. okt Leikny Kanutte Karlsen, Herstad, fyller 80 år 20. okt. Reidun Grønås, Melhus, fyller 70 år 27. okt. Alfhild Regine Lesjø, Lier, fyller 70 år 30. okt. Gudrun Anette Nilsen, Dønna, fyller 85 år 02. nov Odd Kristian Torrissen, Halsa, fyller 75 år 02. nov. Borghild Marie Knutsen, Tjongsfjorden, fyller 97 år 08. des. Asmund Magnus Solbakken, Halsa, fyller 75 år 23. des. Magne Roald Nilsen, Skjervøy, fyller 70 år 28. des. Hjørdis Petra Birkelund, Bjærangen fyller 96 år 01. jan. Sally Olea Stavnes, Ørnes fyller 91 år 02. jan. Asbjørn Anfelt Eliassen, Haugesund fyller 75 år 12. jan. Antona Magdalena Karlsen, Vall fyller 92 år 16. jan. Arild Emil Angell, Horten fyller 70 år 24. jan. Åsta Kristine Ellingsen, Oslo fyller 91 år 29. jan Magne Konrad Gundersen, Ørnes fyller 75 år 08. feb. Sigfred Torbjørn Pedersen, Halsa fyller 80 år 14. feb. Gerd Marie Nilsen, Saupstad fyller 80 år 24. feb. Temagudstjenester om Nådegavene Halsa Osa Åg Hva er nådegave? Hvordan finne din nådegave? Hvordan bruke din nådegave? 23. okt. 13. nov. 27. nov. 02. okt. 20. nov. 04. des. 18. sept. 30. okt. 20. nov.

16 16 VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE s.e.pinse Osa Frikirke Tema: Hva er nådegave Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien s.e.pinse Halsa Frikirke Joh. 11, Gudstjeneste. Nattverd. Roar Storjord Karihaug Menighetsweekend s.e.pinse Halsa Frikirke Tema: Hva er nådegave Gudstjeneste. Bjørn R. Stien Bots og bededag Åg Frikirke Tema: Hvordan finne dine nådegaver? Gudstjeneste. Roar Storjord Allehelgensdag Osa Frikirke Matt. 5, Gudstjeneste. Bjørn R. Stien s.e.pinse Halsa Frikirke Tema: Hvordan finne dine nådegaver? Gudstjeneste. Nattverd. Roar Storjord Siste s.i.kirkeåret Osa Frikirke Åg Frikirke Tema: Hvordan finne dine nådegaver? Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien Tema: Hvordan bruke dine nådegaver? Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien s.i advent Halsa Frikirke Tema: Hvordan bruke dine nådegaver? Gudstjeneste. Roar Storjord s.i advent Osa Frikirke Tema: Hvordan bruke dine nådegaver? Gudstjeneste. Bjørn R. Stien s.i advent Halsa Frikirke Luk. 3, Familiegudstjeneste. Roar Storjord s.i advent Åg Frikirke Luk. 1, Adventssamling. Bjørn R. Stien Julaften Osa Frikirke Luk. 2, Familiegudstjeneste. Enga Skolekorps Juledag Osa Frikirke Joh. 1, Høytidsgudstjeneste. Bjørn R. Stien Kr.Åpenbaringsdag Halsa Frikirke Matt. 2, Gudstjeneste. Roar Storjord s.e Kr.Åp. Osa Frikirke Åg Frikirke s.e. Kr.Åp Mark. 1,3-11 Gudstjeneste. Nattverd. Gudstjeneste. Nattverd. Joh. 4,4-26 Halsa Frikirke Gudstjeneste. Nattverd s.e.Kr.Åp. Osa Frikirke Joh. 9,1-7+35b Gudstjeneste Såmannssøndagen Halsa kirke Mark. 4, Felles bibeldag m/ DNK? Kr.Forklarelsesdag Osa Frikirke Åg Frikirke Mark. 9, Gudstjeneste. Nattverd Gudstjeneste. Nattverd.

17 Fastelavnssøndag Halsa Frikirke s.i faste Osa Frikirke Joh. 12,20-33 Familiegudstjeneste. Matt. 16,21-23 Familiegudstjeneste. Det kan bli endringer i gudstjenesteoppsettet. Se oppslag / Annonse. Formiddagstreff Halsa Frikirke: Tirsdager kl : 4. okt., 1. nov., 6. des., 7. feb Osa Frikirke: Torsdager kl : 6. okt., 3. nov., 1. des, 9. feb. Alle velkommen! Julesalg Osa Frikirke Lørdag 27. nov. - se oppslag/annonse for nærmere tidspunkt og program. Misjonærene Katie og Kjell Magne Møgster blir med Har du saker og ting til salget, gevinster, etc.. Henvend deg til komiteen: Bente Angell, Linda Iren Gullfjell Stien og Margit Andersen Nystad Julefester 2. juledag 26.des. kl Halsa Frikirke 3. juledag 27.des. kl Kjeldal Forsamlingshus Fredag 30. des. kl Åg Frikirke Besøk av Terje Grandahl fra Greåker Møter i menigheten uke 6 / Terje taler og synger. Se annonse / oppslag Menighetens årsmøte 2012 Etter gudstjenesten i Osa Frikirke Søndag 11. mars kl Sett av dagen og la det bli ei storsamling av menighetsfolket.

18 18 PASTOR Bjørn Roger Stien, 8170 Engavågen Kontortid: onsd. og torsd. kl tlf fax Pastor priv. tlf E-postadresse: Kirkekontoret i Osa Frikirke Adresse: Osa 10, 8170 Engavågen PASTOR 2 Roar Storjord, 8170 Engavågen Kontortid Halsa Frikirke, mand. kl Kontortlf e-post: Privat tlf ELDSTE Helge Halsos, tlf Per-Arne Engamo, tlf LEDERE HUSSTYRENE: Halsa: Svein O. Nymo, Osa: Turid Myrvang, Åg: Marie Olga Aag, Økonomidiakon: John P. Halsos, Kasserer: Hans Brattøy, For givertjenesten: MENIGHETENS BANKKONTO Adr. Osa 10, 8170 ENGAVÅGEN MENIGHETSBLADET Redaksjonskomite : Bjørn Roger Stien og Per-Arne Engamo E-post: frikirken.no Kontingent: Frivillig. Men vi trenger din gave. Giro: merk: Menighetsbladet BYGG RIMELIG KVALITETSVARER TIL RIMELIGE PRISER Tømmer-, snekker-, betong og flisarbeider. Her kjøper du dine byggevarer. Tlf Fax HALSA Meløy Elektro Postboks 253, 8151 Ørnes ELFAG - NÅR DU TRENGER ELEKTRIKKER

19 19 Reparasjoner - EØS kontroll - Oppretting - Lakkering - Bensinstasjon E-post: Tlf Fax Halsa Handel 8178 HALSA Tlf Fax Engavågen Åpn.tider: (18) Tlf Nordtun HelseRehab Adr Engavågen Tlf: Fax Ligger ved Engavågen Meløy Kommune 45 enkeltrom, 4 dobbeltrom Alle med telefon, TV, dusj, WC Tlf Fax Ørnes Begravelsesbyrå Tlf ØRNES All assistanse ved begravelser Blomster/ Transport/ Salmetrykk Salg av gravstener/lykter/ ornamenter/ Oppussing av gravstener/gravering GRAVMONUMENTER Salg av monumenter. Behjelpelig med oppussing, fornying og vedlikehold av monumenter og gravrammer. Gratis oppsetting av monumenter. Kolbjørn Angell 8170 ENGAVÅGEN Tlf

20 20 Evt. retur: Frikirken Meløy søndre Osa Engavågen Hvor er dette? Bildet bakpå forrige blad var fra Engavågen, naustene nedenfor Kaiveien i bakgrunnen. (Har du et bilde som kan passe her? - Det må være fra menighetsdistriktet! - Send det med beskrivelse til bladets e-postadresse.) Om tilgivelse For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske Far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres Far tilgi de misgjerningene dere har gjort. Matt 6,14-15

Lyset gjør godt, en fryd for øyet er det å se solen.

Lyset gjør godt, en fryd for øyet er det å se solen. 1 Meløy Søndre menighet Mars - Mai 2013 Lyset gjør godt, en fryd for øyet er det å se solen. Fork 11,7 2 Familiefokus har som mo o: Ny liv, Nye hjem. Det å få mer kunnskap om samlivsspørsmål og god kommunikasjon

Detaljer

Meløy søndre menighet

Meløy søndre menighet Meløy søndre menighet 1 Innledning Årsmelding, Meløy Søndre Frikirke 2014 Menighet betyr fellesskap, en gruppe mennesker med felles tro og tilhørighet. I vår del av verden har det vært etterfølgere av

Detaljer

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD NR. 5 2014, ÅRGANG 81 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R Fantastisk Gospelkonsert,

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Les intervju med Laura Marie Vedøy s. 3 John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager Ønsker seg ny rosa kirke s 8-9 Tilskuere

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Søndre Berg pensjonistforening 25 år... side 4. Bilder fra tunnelåpningen... side 8. Bispedømme-jubileum i Dyrøy... side 9

Søndre Berg pensjonistforening 25 år... side 4. Bilder fra tunnelåpningen... side 8. Bispedømme-jubileum i Dyrøy... side 9 Nr. 4/2004 59. årgang Søndre Berg pensjonistforening 25 år... side 4 Bilder fra tunnelåpningen... side 8 Bispedømme-jubileum i Dyrøy... side 9 Afrikanske kvinner står opp for å bedre livsvilkårene... side

Detaljer

i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 3-2003 44. årgang Familien Bullen Frikirken 120 år Fredagsklubben F ormiddagstreff

i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 3-2003 44. årgang Familien Bullen Frikirken 120 år Fredagsklubben F ormiddagstreff i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 3-2003 44. årgang Familien Bullen Frikirken 120 år Fredagsklubben F ormiddagstreff Den Evangelisk Lutherske Frikirke Pastorens hjørne Fredrikstad menighet Apenesgate 7,

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

Med skogen som lekeplass

Med skogen som lekeplass Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Med skogen som lekeplass Sofie og Frida har det flott i Hasle barnehage Se side 8-9 Nr.3-2008 Juni - september 2008 36. årgang www.varteig.menighetsblad.net 2 Organ

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

Metodistkirkens Menighetsblad. Desember 2013 Januar 2014

Metodistkirkens Menighetsblad. Desember 2013 Januar 2014 Metodistkirkens Menighetsblad Desember 2013 Januar 2014 Sandnes Nr. 5-62. Årgang www.metodistkirken.no/sandnes Stavanger Nr. 5-90. Årgang www.metodistkirken.no/stavanger 1 Sandnes Metodistmenighet Flintergt.

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Sørfold Menighetsblad nr 2-2009 God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Andakt Det er noe som jeg har lyst til å skrive litt om. Noe som jeg har lyst

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 3_11 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Ef.

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 3_11 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Ef. strindheim kirke - bydelens hjerte nr 3_11 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Ef.3,17 Pinsens under Vi har nettopp feiret pinse. Pinse er en av de

Detaljer

2012 LIV TEKST RIKERE

2012 LIV TEKST RIKERE #4 2012 CELLEGRUPPER OG RELASJONER SOM BYGGER LIV s. 4 INTERVJU MED KÅRE SANDAKER OG JØRGEN KRISTIANSEN s. 6 GJELDEN SOM GJØR DEG RIK s. 12 EN OASE FOR LANDET s. 20 CELLEGRUPPER ER TEKST GJELDEN SOM I

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 1 Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 Organisasjonskart for Metodistkirken i Fredrikstad Navn Menighetskonferansen Menighetsrådet Komiteer, ansvar og

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

senjabladet Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side 16-19 Tranøy menighet side 20-23

senjabladet Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side 16-19 Tranøy menighet side 20-23 nr. 2-2010 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer