Meløy Søndre menighet. Oktober Februar 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meløy Søndre menighet. Oktober 2011 - Februar 2012"

Transkript

1 1 Meløy Søndre menighet Oktober Februar 2012

2 2 Årets konfirmanter Se bildet på framsida. Bak fra venstre: Mathias Blokkum, Bendik Stavnes, Mats-Torry Dahl. Andre rekke fra venstre: Åsa Rykkelid, Sigrid Halsos, Victoria Hansen, Gunnhild Steine. Foran fra venstre: Pastor Bjørn Roger Stien, Elise Pedersen, Therese Nilsen, Ulrikke Ariel Åsjord, pastor Roar Storjord. La oss fortsatt huske på disse fine ungdommene. De har på mange måter ei vanskelig tid foran seg, med valg av skolegang og andre forhold som vil ha betydning for dem videre i livet. Må det de har snakket om og lest om i konfirmasjonstida få være med og prege deres videre ferd i livet. Besøk av Jens Petter Jørgensen okt. Møter Fredag 7. okt. kl : Kveldsmøte Osa Frikirke Lørdag 8. okt. kl : Inspirasjonssamling i Halsa Frikirke for ledere i menigheten. Samlingen er åpen for alle interesserte! Søndag 9.okt. kl : Gudstjeneste Halsa Frikirke Kl : Kveldsmøte Osa Frikirke Alle velkommen på alle møtene! Vær med og be for møtene! Menighetsweekend Karihaug oktober Påmelding innen 3. oktober til Helge Halsos tlf eller e-post:

3 3 FORVANDLING - FORANDRING. Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes Rom 12,2a. Det er mange tv-program fortiden som handler om forvandling og forandring. Det handler om forandring og forvandling av hus og utearealer om klær eller i de mest dramatiske tilfeller kosmetisk kirurgi. Det handler altså om en forandring i det ytre. Gud vil at vi skal bli forvandlet og forandret. Som vi ser av skriften vil Gud også forvandling og forandring i våre liv, ikke i det ytre men i det indre. Han som bøyer kongers hjerter som vannbekker han ønsker også å forandre deg og meg. Han vil at du og jeg skal bli forvandlet og forandret ved at sinnet vårt blir fornyet. Døperen Johannes har forstått dette for han sier: Han skal vokse, jeg skal avta. Det handler om overgivelse av våre liv til Guds vilje, og det handler om lydighet til Guds ord og Jesu befaling. Vi ber jo om det i vårt Fader Vår: La din vilje skje. Med dette sier vi at vi ønsker at Guds vilje skal skje i vårt liv. Hvordan skal dette skje, og hvor skjer denne forvandling og forvandling. Guds Ords løfter er knyttet til det kristne felleskap som er menigheten. Når vi samles i menighetens fellesskap. Når Guds Ord forkynnes. Når vi kommer sammen i bønn. Når vi feirer nattverden og mottar brødet og vinen. Skjer forvandlingen og forandringen og vårt sinn blir fornyet. Velkommen til felleskap. Velkommen til forvandling og forandring. Vennlig hilsen Pastor Roar

4 4 Årets 50-års konfirmanter Bak fra venstre: Anfinn Myrvang, Odd Myhre, Herleif Johnsen. Foran fra venstre: John R. Kildal, Marry Nilsen, Ann Elise Andreassen, Hilveig Hansen, Per-Arne Engamo Søndag 25. juni 1961 sto 22 unge til kunnskapsprøve i Osa Frikirke. Disse var: Karin (Kilvik) Johansen, Alise (Kvanåli) Nilsen, Marry (Kvanåli) Nilsen, Hilveig Hansen, Milly (Andersen) Devik, Eva (Nordgård) Knudsen, Ann Elise (Tollefsen) Andreassen, Aud Engen( ), Anfinn Myrvang, Hans Selvær, Herleif Johnsen, Karstein Karlsen, Einar Tor Eriksen, John R. Kildal, Gunnar Rendal, Per-Arne Engamo, Dag Kristiansen, Odd Myhre, Jarle Sørensen, Asbjørn Karlsen ( ), Ole Brantzæg ( ), Inge Pedersen ( ). Søndag 19. juni var åtte av dem samlet til middag med mimrestund, gudstjeneste og fest i Osa Frikirke. Vi delte gode minner fra undervisningstiden med forstanderne Øystein Gilberg og Reinert Jansvik. Takk til menigheten for dette fine arrangementet!

5 5 Friluftsgudstjeneste Ågvatnet Roar ledet Fellesgudstjeneste søndag 3. juli. Pastor Roar Storjord ledet og daværende sogneprest i Rødøy, Arild Strand talte. Etter gudstjenesten var det kaffe og grilling. Denne gudstjenesten er også en av tradisjonene som innarbeides. Det er Sogneprest Arild Strand talte fint å møtes slik fra de forskjellige arbeidslag i distriktet vårt. Bilder: Magne Hansen Utsnitt av noe av forsamlinga ved Ågvatnet Norges ledende leverandør av vaskeritjenester Duker og servietter Sengetekstiler Kokketøy Arbeidstøy Matteutleie Mopper... NorTekstil Avd. Glomfjord (Tidl. Glomfjord Vaskeri) Lars Evensensvei 22, 8160 GLOMFJORD T: , M: , F: E:

6 6 UiO Nordtun Hjertelig tilstede i 10 år Nytt liv i gamle Nordtun du har sikkert hørt uttrykket mange ganger. Etter at Nordtun Framhaldsskole stengte sine dører i 1968 levde skole- og internatbygningen i mange år preget av usikkerhet og midlertidighet. Årene med landbrukskurs og leirskole gav mange unge en fin skoletid, men lite å leve av for eierne. Tekst og foto: Anfinn Myrvang I 1999 flyttet Gro og Øystein Rykkelid til bygda. I bagasjen hadde de en visjon om å bygge opp et senter for Ungdom i Oppdrag (UiO) på Nordtun. Den gamle skolen fikk de leie av Nordtun HelseRehab på overkommelige betingelser. I 2001 tok ekteparet de første ustø skritt på veien mot virkeliggjøring av visjonen. I sommer kunne de sammen med nåværende og tidligere studenter og stab samt bygdefolk, markere at UiO Nordtun gjennom 10 år har etablert seg som et kristent fyrtårn på Helgelandskysten. Gro og Øystein Rykkelid UiO Nordtun er blitt et senter hvor ungdom fra hele verden møtes, læres, utrustes, opplever og motiveres. Målet er fellesskap med Gud og med-mennesker, bli disipler og få oppleve at det finnes en indre kilde til mang-foldig livsutfoldelse. Viktig for bygda Den som ikke enda har vært innom UiO-basen på Nordtun bør stikke innom - fornemme atmosfæren, prate med studentene og bli kjent med miljøet og arbeidet. Vi konstaterer at UiO Nordtun er blitt et møtested for ungdom fra ulike kulturer og nasjoner, ungdom med smittende engasjement, ikke bare for kristenliv men også for bygda de lever i et skoleår. Mange av våre egne unge i bygda har opp gjennom årene fått særdeles viktig påfyll for livet i møte med positive, spennende og motiverte personer fra Ghana i sør til Grønland i nord. Bygda vår er blitt beriket gjennom UiO Nordtun på mange måter. Flere familier har flyttet til Engavågen og etablert seg her med hus og hjem, UiO Nordtun driver med overnatting for turister sommerstid, skole- og internatbygningen samt uteområdet blir tatt vare på og stadig oppgradert, studenter og stab engasjerer seg i lokalmiljøet. Jo, det er jammen grunn til takknemlighet.

7 7 Gammelt ord ny aktualitet Da skole- og internatbygget på Nordtun ble innviet i 1955 sa daværende forstander i Meløy søndre Frikirke, Andreas Holm, bl.a.: Her skal karakterer styrkes, viljer formes til tjeneste for Gud, folk og land. Her vil vi at unge mennesker skal få syn for de sanne livsverdier for alt som er rent, sant og ære verdt. Han fikk rett den gang, og hans ord har fått ny mening etter at UiO slo rot på Nordtun. Vårt håp må være at vi som menighet og bygdefolk ser den verdi som ligger i dagens Nordtun-aktivitet, at vi støtter og hegner om og viser vår takknemlighet for tilstedeværelsen ved å integrere UiO-basen i lokalsamfunnet. Vi gratulerer alle på UiO Nordtun med 10-årsjubileet og ønsker Guds rike velsignelse over alle dem som har sitt daglige virke der. Internasjonalt. Til UiO Nordtun kommer studenter og stab fra hele verden Her er noen av årets DTS (studenter og stab) Fra venstre bakerst: May-Kristin (Norge), (Anneke), Fredrik (Norge), Iselin (Norge), Tegan (Kanada), Jon (Sverige), Rachael (USA) Fra venstre i midten: Lydia (Island), Mirjam (Danmark), Olga (Nederland), Jonas (Tyskland), Henning (Norge), David (UK), Lars (Norge) Fra venstre fremst: Christophe (Sveits), Ann-J (Taiwan), Steinar (Norge)

8 Takk til kirkebyggerne 8 Tre spretne herremenn, Bjørn Roger Stien, Svein Erik Nystad og Sigurd Andersen har brukt minst to uker av ferien til å sette opp et tilbygg på Osa Frikirke. Og arbeidet har de gjort som dugnad! Tekst og foto: Anfinn Myrvang Vi vet det jo så inderlig vel: skal en fri menighet bestå og klare seg gjennom det daglige livet, er villige hender og et varmt hjerte avgjørende viktig. Denne gang gjaldt det et tilbygg på kirkehuset på Engavågen. De tre overnevnte gutta tok saken på strak arm, og i løpet av et par uker var jobben gjort. Det blir riktignok innen for kirkeveggene man vil merke hva dette utbygget er godt for. Ca. 3/5 av veggen mellom kirkesalen og tilbygget skal nemlig åpnes opp og bli rom for det store alterbildet samt alterbord med tilbehør. Det vil gi atskillig større plass på selve podiet og når belysning og farger er på plass, vil fondveggen i kirkesalen få et mer estetisk preg enn hva tilfellet er i dag. Tre snekkere ved to av dem. Bjørn Roger Stien (til v.) og Svein Erik Nystad har hengt i stroppen og hatt lange dager. Men nå er tilbygget til Osa Frikirke ferdig utvendig! Sigurd Andersen hadde fridag da vi var innom. Kirkesalen trenger en renovering. Det tenkes da først og fremst på fargene og på å få skiftet ut benkene med stoler. Så her er fremdeles mange tak å ta og menigheten trenger fortsatt både villige arbeidshender og økonomisk støtte for å kunne gjennomføre dette. Men vi er i gang! Og det er ikke minst takket være disse tre som hev seg rundt da det var behov for flinke og kjappe snekkere. Vi er mange som er takknemlige for jobben dere har gjort, gutter.

9 9 Friluftsgudstjeneste Sjybakkan Søndag 14. august ordna det seg med vær for å feire gudstjeneste ute i det fri. Ja, Herren såg virkelig i nåde til oss og laga ei nydelig ramme rundt samlinga i parken. Godt med folk og mange gode hjelpere gjorde dette til ei fin stund. Bernt Magne stilte med nytt lydanlegg godt hjulpet av Øyvind. Artur, Bjørn Terje og Per-Arne ledet oss i sangen. Audun og Bjørn Roger sto for de verbale innslag. Og folk koste seg med velassortert kirkekaffe, tilordnet av Jorunn og Arnhild. Sigurd & co skaffa tilveie stoler og bord. Hjertelig takk til alle!

10 10 Høyt under kirketaket I Vårherres egen katedral er det høyt under taket. Og slett ingen overgår Kirkekunstneren verken i arkitektoniske sprell eller kunstnerisk utforming. Slik kan det oppleves når det er gudstjeneste i Signehågen på Halsa søndag 7. august. Signehågen, for anledningen møtepunkt for kirkefolket, er et fortreffelig kirkehus. Møteleder Mona Mork intervjuer Trond Gilberg, som til daglig er organist i en sjømannskirke i Spania. Tekst: Anfinn Myrvang. Foto: Per-Arne Engamo Her slipper vi å ta stilling til fargevalg og utforming, til konstruksjoner og alt som løfter det allmektige. Og Byggherren inviterer alle inn under sitt grenseløse kirketak. Når Han så i tillegg skrur på sitt sommerlige flomlys, åpner sine effektive varmepumper og lar sine gode ord krype inn i hjertet, ja da er det godt å være kirkegjenger. Kirkene i Søndre Meløy har i mange år hatt sitt spesielle tilbud under Sommerdagan felles gudstjeneste i det vakre parkområdet i Halsa sentrum. Frikirken og Den norske kirke veksler om å være vertskap, og i år var det Frikirken som hadde ansvaret for at rundt 350 personer fikk nærvær med Kirkebyggeren på forskjellig vis, samt fortære 16 skuffkaker og 25 kanner kaffe.

11 11 Pastor Bjørn Roger Stiens prekentema handlet om oppmuntring og motivasjon. Hvordan er det med denne mellommenneskelige saken i menighet og bygdeliv? Vi skal oppmuntre hverandre hver dag! Bekymring gjør mannen lei. Gode ord gjør ham glad. Viktige ord til ettertanke og påminnelse! Mannskoret Dugnadsgjengen sin første opptreden. Noen mente at det ikke burde bli den siste Ved pianoet Trond Gilberg. Mona Mork ledet, jentene danset og dugnadsgutta ved Halsa Frikirke hadde for anledningen laget mannskor ledet av maestro Trond Gilberg. Og serveringsgjengen skar formkake med høy knivføring som avslutning på en fortreffelig søndags formiddag i Signehågen. Førjulskonsert Jan Honningdal m/ band I samarbeid med Halsa menighet DNK arrangeres julekonsert i Halsa kirke Fredag 2. desember. Se oppslag for klokkeslett

12 12 Fellesgudstjeneste i Melfjordbotn Deltaker på kirkebakken etter arrangementet. Etter god tradisjon ble det søndag 28. august arrangert fellesgudstjeneste i bedehuset i Melfjordbotn. Vikarierende sogneprest i Rødøy forrettet og pastor Bjørn Roger Stien talte på gudstjenesten. Gutta boys fra Frelsesarmeen i Mo og Mosjøen deltok med frisk sang. Etter gudstjeneste disket damene - med røtter i Melfjordbotn - opp med velassortert kirkekaffe i god lokal tradisjon. Etter kaffen var det sangmøte der eldste John Gunnar Johnsen (Rana) ledet, pastor Finn Tore Eivik (Nesna/Rødøy) talte og Gutta boys og Valborg, Eva og Rangvald Fagereng/Seljevold sang. En herlig dag i et hærlig vær. Turen frista virkelig til gjentakelse. Kanskje kunne det bli en tradisjon med deltakelse også fra Frikirken Meløy søndre? VEDLIKEHOLD OG RESTAURERING INNE/UTE ROLF OLSEN SNEKKER- OG VAKTMESTERTJENESTER Jektvikveien 85, 8170 ENGAVÅGEN TLF

13 13 Du kan gi din gave til menigheten ved å bruke denne giroblanketten. Klipp ut blanketten og send din gave!

14 14 Frikirken på Åg I vinter fikk vi satt inn branndør på Frikirka på Åg, og i den forbindelse hadde vi planlagt å få rullestolrampe, noe som lenge har vert savna ved dette kirkehuset. Innvendig var dørstokken mellom gangen og kirkerommet fjerna slik at det er mulig å komme seg frem med rullestol. I forbindelse med rullestolrampen er det laget vei frem til den opprinnelige innkjørselen til Frikirka. Dette er et arbeid som ikke har gjort seg selv. I tillegg til egne krefter har vi fått hjelp av Svein-Ole til å fjerne dørstokken og lage ny overgang innvendig, og Roar for å være med på det innvendige arbeidet og for å skru dekke på rullestolrampen. Vegen har Jon Helge Vangstad laga; han har gravd ut for vei, lagt veiduk og fylt på sand vederlagsfritt. En stor takk for denne jobben! Og en stor takk til de andre som har bidratt! Det finnes absolutt dugnadsånd på Åg! Tekst og foto - Marie Aag Sentrum 2, 8150 Ørnes Telefon Telefax Mobil Åpningstider: Mandag - fredag kl Lørdag kl Velkommen til vårt flotte anlegg ved Holandsfjorden, 15 km fra Svartisen. Store og små hytter. Rom. Kiosk. Båtutleie. Populær lekeplass. Natursti e-post:

15 15 Slekters gang Ved døpefonten 2.juli i Halsa Frikirke Noah Elian Mandal Stavnes Foreldre: Renate Hoff Mandal og Marius Stavnes, Bosatt i Oslo. 11. sept. i Halsa Frikirke Nora Marie Sørensen Foreldre: Ranveig og Kent Sørensen, Bosatt på Halsa Skriv disse barna inn på ditt bønnekort! Fullført løp Elling Olai Myrvang, f , d , gravl. Halsa kirkegård Carly Kristoffer Hugvik, f , d , gravl. Halsa kirkegård Laila Jonette Endal, f , d , gravl. Fore kirkegård Vi lyser fred over deres minne! Vi gratulerer! Elsa Arnestad, Sandane fyller 70 år 05. okt. Magda Julianna Furuhatt, Hemnesberget, fyller 93 år 06. okt Leikny Kanutte Karlsen, Herstad, fyller 80 år 20. okt. Reidun Grønås, Melhus, fyller 70 år 27. okt. Alfhild Regine Lesjø, Lier, fyller 70 år 30. okt. Gudrun Anette Nilsen, Dønna, fyller 85 år 02. nov Odd Kristian Torrissen, Halsa, fyller 75 år 02. nov. Borghild Marie Knutsen, Tjongsfjorden, fyller 97 år 08. des. Asmund Magnus Solbakken, Halsa, fyller 75 år 23. des. Magne Roald Nilsen, Skjervøy, fyller 70 år 28. des. Hjørdis Petra Birkelund, Bjærangen fyller 96 år 01. jan. Sally Olea Stavnes, Ørnes fyller 91 år 02. jan. Asbjørn Anfelt Eliassen, Haugesund fyller 75 år 12. jan. Antona Magdalena Karlsen, Vall fyller 92 år 16. jan. Arild Emil Angell, Horten fyller 70 år 24. jan. Åsta Kristine Ellingsen, Oslo fyller 91 år 29. jan Magne Konrad Gundersen, Ørnes fyller 75 år 08. feb. Sigfred Torbjørn Pedersen, Halsa fyller 80 år 14. feb. Gerd Marie Nilsen, Saupstad fyller 80 år 24. feb. Temagudstjenester om Nådegavene Halsa Osa Åg Hva er nådegave? Hvordan finne din nådegave? Hvordan bruke din nådegave? 23. okt. 13. nov. 27. nov. 02. okt. 20. nov. 04. des. 18. sept. 30. okt. 20. nov.

16 16 VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE s.e.pinse Osa Frikirke Tema: Hva er nådegave Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien s.e.pinse Halsa Frikirke Joh. 11, Gudstjeneste. Nattverd. Roar Storjord Karihaug Menighetsweekend s.e.pinse Halsa Frikirke Tema: Hva er nådegave Gudstjeneste. Bjørn R. Stien Bots og bededag Åg Frikirke Tema: Hvordan finne dine nådegaver? Gudstjeneste. Roar Storjord Allehelgensdag Osa Frikirke Matt. 5, Gudstjeneste. Bjørn R. Stien s.e.pinse Halsa Frikirke Tema: Hvordan finne dine nådegaver? Gudstjeneste. Nattverd. Roar Storjord Siste s.i.kirkeåret Osa Frikirke Åg Frikirke Tema: Hvordan finne dine nådegaver? Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien Tema: Hvordan bruke dine nådegaver? Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien s.i advent Halsa Frikirke Tema: Hvordan bruke dine nådegaver? Gudstjeneste. Roar Storjord s.i advent Osa Frikirke Tema: Hvordan bruke dine nådegaver? Gudstjeneste. Bjørn R. Stien s.i advent Halsa Frikirke Luk. 3, Familiegudstjeneste. Roar Storjord s.i advent Åg Frikirke Luk. 1, Adventssamling. Bjørn R. Stien Julaften Osa Frikirke Luk. 2, Familiegudstjeneste. Enga Skolekorps Juledag Osa Frikirke Joh. 1, Høytidsgudstjeneste. Bjørn R. Stien Kr.Åpenbaringsdag Halsa Frikirke Matt. 2, Gudstjeneste. Roar Storjord s.e Kr.Åp. Osa Frikirke Åg Frikirke s.e. Kr.Åp Mark. 1,3-11 Gudstjeneste. Nattverd. Gudstjeneste. Nattverd. Joh. 4,4-26 Halsa Frikirke Gudstjeneste. Nattverd s.e.Kr.Åp. Osa Frikirke Joh. 9,1-7+35b Gudstjeneste Såmannssøndagen Halsa kirke Mark. 4, Felles bibeldag m/ DNK? Kr.Forklarelsesdag Osa Frikirke Åg Frikirke Mark. 9, Gudstjeneste. Nattverd Gudstjeneste. Nattverd.

17 Fastelavnssøndag Halsa Frikirke s.i faste Osa Frikirke Joh. 12,20-33 Familiegudstjeneste. Matt. 16,21-23 Familiegudstjeneste. Det kan bli endringer i gudstjenesteoppsettet. Se oppslag / Annonse. Formiddagstreff Halsa Frikirke: Tirsdager kl : 4. okt., 1. nov., 6. des., 7. feb Osa Frikirke: Torsdager kl : 6. okt., 3. nov., 1. des, 9. feb. Alle velkommen! Julesalg Osa Frikirke Lørdag 27. nov. - se oppslag/annonse for nærmere tidspunkt og program. Misjonærene Katie og Kjell Magne Møgster blir med Har du saker og ting til salget, gevinster, etc.. Henvend deg til komiteen: Bente Angell, Linda Iren Gullfjell Stien og Margit Andersen Nystad Julefester 2. juledag 26.des. kl Halsa Frikirke 3. juledag 27.des. kl Kjeldal Forsamlingshus Fredag 30. des. kl Åg Frikirke Besøk av Terje Grandahl fra Greåker Møter i menigheten uke 6 / Terje taler og synger. Se annonse / oppslag Menighetens årsmøte 2012 Etter gudstjenesten i Osa Frikirke Søndag 11. mars kl Sett av dagen og la det bli ei storsamling av menighetsfolket.

18 18 PASTOR Bjørn Roger Stien, 8170 Engavågen Kontortid: onsd. og torsd. kl tlf fax Pastor priv. tlf E-postadresse: Kirkekontoret i Osa Frikirke Adresse: Osa 10, 8170 Engavågen PASTOR 2 Roar Storjord, 8170 Engavågen Kontortid Halsa Frikirke, mand. kl Kontortlf e-post: Privat tlf ELDSTE Helge Halsos, tlf Per-Arne Engamo, tlf LEDERE HUSSTYRENE: Halsa: Svein O. Nymo, Osa: Turid Myrvang, Åg: Marie Olga Aag, Økonomidiakon: John P. Halsos, Kasserer: Hans Brattøy, For givertjenesten: MENIGHETENS BANKKONTO Adr. Osa 10, 8170 ENGAVÅGEN MENIGHETSBLADET Redaksjonskomite : Bjørn Roger Stien og Per-Arne Engamo E-post: frikirken.no Kontingent: Frivillig. Men vi trenger din gave. Giro: merk: Menighetsbladet BYGG RIMELIG KVALITETSVARER TIL RIMELIGE PRISER Tømmer-, snekker-, betong og flisarbeider. Her kjøper du dine byggevarer. Tlf Fax HALSA Meløy Elektro Postboks 253, 8151 Ørnes ELFAG - NÅR DU TRENGER ELEKTRIKKER

19 19 Reparasjoner - EØS kontroll - Oppretting - Lakkering - Bensinstasjon E-post: Tlf Fax Halsa Handel 8178 HALSA Tlf Fax Engavågen Åpn.tider: (18) Tlf Nordtun HelseRehab Adr Engavågen Tlf: Fax Ligger ved Engavågen Meløy Kommune 45 enkeltrom, 4 dobbeltrom Alle med telefon, TV, dusj, WC Tlf Fax Ørnes Begravelsesbyrå Tlf ØRNES All assistanse ved begravelser Blomster/ Transport/ Salmetrykk Salg av gravstener/lykter/ ornamenter/ Oppussing av gravstener/gravering GRAVMONUMENTER Salg av monumenter. Behjelpelig med oppussing, fornying og vedlikehold av monumenter og gravrammer. Gratis oppsetting av monumenter. Kolbjørn Angell 8170 ENGAVÅGEN Tlf

20 20 Evt. retur: Frikirken Meløy søndre Osa Engavågen Hvor er dette? Bildet bakpå forrige blad var fra Engavågen, naustene nedenfor Kaiveien i bakgrunnen. (Har du et bilde som kan passe her? - Det må være fra menighetsdistriktet! - Send det med beskrivelse til bladets e-postadresse.) Om tilgivelse For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske Far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres Far tilgi de misgjerningene dere har gjort. Matt 6,14-15

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Meløy Søndre menighet. Mars - Mai 2011

Meløy Søndre menighet. Mars - Mai 2011 1 Meløy Søndre menighet Mars - Mai 2011 For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot DEG! Jes 54,10

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Jeg vil prise Guds navn med sang og hylle ham med lovsang.

Jeg vil prise Guds navn med sang og hylle ham med lovsang. 1 Meløy Søndre menighet Oktober 2012 - Februar 2013 Jeg vil prise Guds navn med sang og hylle ham med lovsang. Sal 69,31 2 Gå, Sion, din konge i møte Gå, Sion, din konge i møte, Jerusalem, gled deg i Gud!

Detaljer

Sissel Godal, Anton Kvithyll

Sissel Godal, Anton Kvithyll RISSA MENIGHETSRÅD Referat Februar 2014 Møtedato: 11.02.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Sissel Mat: Anita Frammøtte: Finn Yngvar Benestad, Ragnar Hermstad, Solveig Brørs, Narve Langmo,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG 44 Bibelhelg 1-3 november med Johnn Hardang Vellykket høstmøte på Molde bedehus Finn frem Bibelen! Førjulsmesse 16. november fra kl. 10.00 www.moldebedehus.no

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 1 Korpsnytthilsen Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere frem d og håp. Jer.

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere frem d og håp. Jer. 1 Meløy Søndre menighet Oktober 2014 - Februar 2015 Konfirmanter 2014 For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere frem d og håp. Jer. 29,11

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Meløy Søndre menighet. Oktober 2013 - februar 2014

Meløy Søndre menighet. Oktober 2013 - februar 2014 1 Meløy Søndre menighet Oktober 2013 - februar 2014 2 Adventsangen min Jeg tror på jordens forvandling Rop Det Ut nr. 193: Tekst: Eivind Skeie, Tone: Sigvald Tveit. 1. Jeg tror på jordens forvandling En

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN. Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN

Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN. Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN Barnerepresentant Lisbeth Gulseth Loppedåpan barnehage 3748 SILJAN Telenor Servicesenteret

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 Velsignet sommer! For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 I hebreerbrevets ellevte kapittel leser vi om tro. I løpet av 40 vers løftes troen

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Vaktliste Meløyturneringa 2014.

Vaktliste Meløyturneringa 2014. Vaktliste Meløyturneringa 2014. Fredag 25. juli 2014 Utegrilling v/godt vær Kl 19.00 21.00 Fredrik Helgesen Selge bøttelodd og plukke tomflasker på banen. Kl 19.00-21.00 Heise/fire flagg. Sette opp/ta

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Meløy Søndre menighet. Mars - Mai 2012

Meløy Søndre menighet. Mars - Mai 2012 1 Meløy Søndre menighet Mars - Mai 2012 Guds ord det er vårt arvegods, det våre barns skal være! Gud, gi oss i vår grav den ros, vi holdt det høyt i ære! Det er vår hjelp i nød, vår trøst i liv og død.

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

Korpsnytt. Mai, juni og juli «Gud fryder og gleder seg over deg!» Sefanja 3,17

Korpsnytt. Mai, juni og juli «Gud fryder og gleder seg over deg!» Sefanja 3,17 Korpsnytt Mai, juni og juli 2016 «Gud fryder og gleder seg over deg!» Sefanja 3,17 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr januar mars G N E T

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr januar mars G N E T Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 11. januar - 31. mars. 2013 V E L S I G N E T P Å S K E 1 Korpsnytthilsen 13 «Og nå, dere som sier: I dag eller i morgen drar vi til den eller

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Korpsnytt. November og desember 2015. Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud gjennom ørkenen Jes. 40,3

Korpsnytt. November og desember 2015. Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud gjennom ørkenen Jes. 40,3 Korpsnytt November og desember 2015 Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud gjennom ørkenen Jes. 40,3 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvor fort tiden går! Vi har opplevd mye de siste ukene

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2015

Arbeidsplan for Rødhette desember 2015 Arbeidsplan for Rødhette desember 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 november 1 9.00 Ellen Felles Adventsamling i Agora kl 11.00 2 9.00 Marianne R JULEVERKSTED Kl 10.00 3 9.00 Ellen PEPPERKAKE-

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid FLK 2014 6.- 8. februar MENIGHETEN i vår tid VELKOMMEN Det er med stor glede vi ønsker velkommen til Forkynner- og lederkonferanse (FLK) på Klippen Veavågen. Menigheten har rike tradisjoner som arrangør

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

VINNE OG DISIPPELGJØRE

VINNE OG DISIPPELGJØRE Mandag 14. til tirsdag 15. januar 2013 DAWN FORUM 2013 NB: Flyttet til Quality hotel Gardermoen VINNE OG DISIPPELGJØRE Du vil møte Andreas Svartdahl, Ola Grytten, Ørjan Hummelsund, Terje Liverød, Ole Kristian

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 17.august 2014 Elsk hverandre! «Elsk hverandre!» er overskriften for gudstjenestene i Misjonskirka i august og september. Livet handler først og fremst om kjærlighet. Ettersom

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer