Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Periode: 03072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):"

Transkript

1 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei / U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - SAGODB Eiendomsutvikling Knut Gundersen Gnr. 4, bnr. 62, Åsvegen. Melding om igangsatt arbeid med reguleringsplan. Åsvegen Saksansv: Enhet for plan og utbygging / SAGODB Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / SAGODB 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - SAGODB Eiendomsutvikling Knut Gundersen Gnr. 4, bnr. 62, Åsvegen. Melding om igangsatt arbeid med reguleringsplan. Åsvegen Saksansv: Enhet for plan og utbygging / SAGODB Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / SAGODB 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder Enhet for plan og utbygging - AAREIR Gnr. 95, bnr. 1 - Varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan - Båseland. Gnr. 95, Bnr. 1 - Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Båselandheia hytteområde. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AAREIR Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AAREIR 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Naboer til CG-Glass v/svein Johannessen Seksjon for samfunnsutvikling - STOSTE Avfallshåndtering CG-Glass - klage på støy Vedr. støy ved avfallshåndtering CG-Glass Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / STOSTE Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / STOSTE 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling - STOSTE Leder levekårsutvalget Bjørn Haugland For beboerne Nordahl Griegs veg v/finn Helgesen Sigmund Fjellestad Lars Inge Larsen Naboer til CG-Glass v/svein Johannessen Truls Gregersen Alf Melling Svein Bærø CG Glass Avfallshåndtering CG-Glass - klage på støy Innkalling til møte mandag 11. august 2008 Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / STOSTE Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / STOSTE 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - PRETER Mykjåland Hans K Import & Service Gnr. 12, bnr. 10, Verås. Søknad om tillatelse i ett trinn for oppføring av boligbygg.

2 Gnr. 12, bnr. 10, Verås. Søknad om tillatelse i ett trinn for oppføring av boligbygg. Tiltakshaver: Leif Inge Mykjåland. Gnr. 12, bnr. 10, Verås. - Ferdigattest. 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Økonomiseksjonen - SKOODD Klage vedr. eiendomsskatt. - - Fritak fra eiendomsskatt - Saksansv: Økonomiseksjonen / SKOODD Saksbeh: Økonomiseksjonen / SKOODD 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for kommunale tjenester - HANJOR Øvrebø Opplæringskontor - v/anne Marie Føreland Refusjonskrav skoleår Øvrebø Opplæringskontor Refusjonskrav - Våren 2008 Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / HANJOR Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / HANJOR 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Konsmo Fabrikker Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Gnr. 6, bnr. 591, Ludeflaten. Søknad om rammetillatelse for oppføring av enebolig. Tiltakshaver: Sissel Askedal Kili og Hans Einar Kili. Gnr. 6, bnr. 591, Ludeflaten - Søknad om igangsettelse. Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - AAREIR Reidun og Are Svaland Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søker: Reidun Svaland. Ang. søknad fra Reidun Svaland om sluttutbetaling av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, kulturlandskapstiltak. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AAREIR Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AAREIR 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: BARN1 Spesialpedagog, pedagogisk leder og enhetsleder på Solsletta barnehage Seksjon for kommunale tjenester - NORWEN Sakkyndig vurdering/tilrådning om spesialpedagogiske tiltak - Årsrapport/Evaluering av spesialundervisningen Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / NORWEN Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / NORWEN 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - PRETER Statens vegvesen Region sør Fylkesmannen i Vest-Agder NVE Region Sør Vest agder fylkeskommune Tursti langs elva - strandsti i Nesane. Tursti langs elva - strandsti i Nesane. 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Arbeidstilsynet Sør-Norge Vennesla Kommune - ORDFOR Søknad om godkjenning av Vennesla Musikkgymnas. Vennesla filadelfiamenighet. Kopi - søknad om bruksendring - Vennesla Musikkgymnas/ Vennesla filadelfiamenighet. Søknad om samtykke etter arb.miljøloven. Saksansv: Vennesla Kommune / ORDFOR Saksbeh: Vennesla Kommune / ORDFOR

3 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Servicetorget - HAGREI Tønnesland Byggmarked AS Regninger 2008 Gnr. 31, bnr Homstean - regning for tilkoplingsavgift. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen Saksbeh: Servicetorget / HAGREI 08/ N Dok.dato: Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - CASMAR NAV - Vennesla Kontantstøtterapporter 2008 Bekreftelse av betaling for barnehageplass Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / CASMAR 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - ROYKAR Vianova Gnr. 23, bnr. 3 - Smååsane boligfelt. Søknad om tillatelse til tiltak for opparbeidelse av vei, vann, avløp og kabler. (Se sak 07/01893 reg.plan). Tiltakshaver: Hellvik Hus. Svar på søknad om massetak på barnehagetomta i Smååsane. Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / ROYKAR 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for kommunale tjenester - Aina Bjelland Elevrådsleder Vennesla ungdomsskole Kristin Robstad Andreas Vennesland Yngvar Krogstad Oddbjørn Ånonsen Beate Fjellestad Inger Turid Tonstad Odd R Loland Arne Bang Vegard Wikstøl Frode Aarøe Den gode skole - samarbeidsmodell. Innkalling til møte "Den gode skole" Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / Aina Bjelland Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / Aina Bjelland 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: OVER-KLIE1 Tilg. kode: KL Par.: OFL 5A Overformynderiet - Bjørn Robstad Overformynderiet - overføring av penger. - Faktura - anbud - dekning av regning for utført arbeid. Saksansv: Overformynderiet / Bjørn Robstad Saksbeh: Overformynderiet / Bjørn Robstad 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: OVER-KLIE1 Tilg. kode: KL Par.: OFL 5A Overformynderiet - Bjørn Robstad Sparebanken Pluss Overformynderiet - overføring av penger. - Overføring av penger til dekning av 2 fakturaer - Saksansv: Overformynderiet / Bjørn Robstad Saksbeh: Overformynderiet / Bjørn Robstad 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VUS-SAK1 Agder Politidistrikt Vennesla Ungdomsskole - MONTOV Anmeldelsenr hærverk ved ungdomsskolen, Skolevegen

4 Forholdet henlagt. Saksansv: Vennesla Ungdomsskole / MONTOV Saksbeh: Vennesla Ungdomsskole / MONTOV 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1 Organisasjonsseksjonen - JORKAT Oppsigelse av stilling. - Endring av tilsettingsforhold. Saksansv: Organisasjonsseksjonen / JORKAT Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / JORKAT 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - Miljøvernavdelingen Enhet for plan og utbygging - PRETER Gnr. 2, bnr. 200, Venneslavegen Søknad om rammetillatelse for ombygging/tilbygg bolig og ombygging/flytting av garasje. Tiltakshaver: Susann og Peer Ivar Bronebakk Gnr. 2, bnr. 200, Venneslavegen Uttalelse til søknad om rammetillatelse for ombygging. 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - CASMAR Karin Lilletun Langeland St.nr. 23/08 - Ansettelse av enhetsleder ved Klokkerstua barnehage. Tilbud om tilsetting som enhetsleder i Vennesla kommune Saksansv: Organisasjonsseksjonen / CASMAR 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Karin Lilletun Langeland Organisasjonsseksjonen - CASMAR St.nr. 23/08 - Ansettelse av enhetsleder ved Klokkerstua barnehage. Takker ja til tilbudet. Saksansv: Organisasjonsseksjonen / CASMAR 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - CASMAR St.nr. 25/08 - Ansettelse av elektrikker ved vedlikeholdsavdelingen i enhet for byggforvaltning. Vedrørende søknad på stilling som elektrikker ved vedlikeholdsavdelingen i enhet for byggforvaltning. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / MYKTEL 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Arbeidstilsynet Sør-Norge Organisasjonsseksjonen - ENGHEI Midlertidige lokaler for Smååsane barnehage - Venneslaheimen Koi av brev vedr. midlertidig bruksendring (Venneslaheimen) gnr. 6, bnr. 6 - Venneslavegen 289 til lokaler for Smååsane barnehage. Samtykke etter arbeidsmiljøloven. Saksansv: Organisasjonsseksjonen / ENGHEI Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / ENGHEI 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SAM-SAK1

5 Politiet Vennesla Kommune - SKISVE Ref Anmeldelse av hærverk på Samkom skole i slutten av april Overnevnte sak oversendt konfliktrådet i Agder for mulig mekling. Saksansv: Samkom skole / Per Erik Malterudbakken Saksbeh: Vennesla Kommune / SKISVE 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - PRETER Løvlien Byggprosjektering v/ing. Hans Løvlien Gnr. 23, bnr. 549,476, Ravnåsvegen 422. Enkle tiltak for oppføring av tilbygg, påbygg. Tiltakshaver: Kirsten Tønnessen/Andreas Jacobsen. Gnr. 23, bnr. 549,476, - Enkle tiltak for oppføring av tilbygg, påbygg. 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1 Seksjon for kommunale tjenester - THOBES Søknad om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelagte tiltak for barn hjemmehørende i Vennesla kommune som er fosterhjemplassert i Kristiansand. Tildeling av spesialpedagogisk tiltak for barnehageåret 08/09 Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / THOBES Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / THOBES 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - Utdanning Seksjon for kommunale tjenester - Aina Bjelland Kompetanseutvikling 2008 i forbindelse med Kunnskapsløftet Tildeling av generelle midler til kompetanseutvikling i kunnskapsløftet Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / Aina Bjelland Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / Aina Bjelland 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Brann- og Sikkerhetsrådgivning AS Gnr. 57, bnr Vaåsen, Furuvegen 19 - Ett-trinns søknad - oppføring av enebolig. Tiltakshaver: Sigmund Bjerland Gnr. 57, bnr Vaåsen, Furuvegen 19 - Søknad om oppføring av enebolig m/ekstra boenhet Tiltakshaver:Sigmund Bjerland Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - PRETER Statens vegvesen region sør v/ Sigmund Spikkeland Gnr. 23, bnr. 17, Drivenesvegen 30. Vedr. søknad om oppføring av garasje. Tiltakshaver: Steinar Gautestad. Gnr. 23, bnr. 17, Drivenesvegen 30. Vedr. søknad om oppføring av garasje. Statens vegvesen kan ikke gi sin tilslutning. 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - CASMAR Hægeland ettersøksring - Anders Storhei Ettersøk av hjortevilt - refusjoner Refusjon for ettersøk av hjortevilt 2008 Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / UNASIG 08/ U Dok.dato: Jour.dato:

6 Organisasjonsseksjonen - CASMAR Helge Jortveit Ettersøk av hjortevilt - refusjoner Refusjon for ettersøk av hjortevilt 2008 Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / UNASIG 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Thorvald Håverstad AS Gnr. 6, bnr Grevlingveien 34 - Oppsetting av Skarpnes mur. Tiltakshaver: Øyvind Håverstad Gnr. 6, bnr Grevlingveien 34 - Oppsetting av Skarpnes mur. Tiltakshaver: Øyvind Håverstad Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - PRETER Leif Hodnemyr Transport A/S Gnr. 79, bnr. 4 - Hægeland - Søknad om enkle tiltak - Grunnarbeid: senking av jorde - tilbakefylling. Tiltakshaver: Leif Hægeland. Gnr. 79, bnr. 4 - Hægeland - Enkle tiltak. 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: FAM-SAK1 Enhet for barn og familie - Cecilie Myrstad Ikava Forespørsel om utlevering av dokumentasjon i forbindelse med billighetserstatning på - Forespørsel om utlevering av dokumentasjon i forbindelse med billighetserstatning på - Saksansv: Enhet for barn og familie / FREJOH Saksbeh: Enhet for barn og familie / Cecilie Myrstad 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VH-PERS1 Venneslaheimen omsorgssenter - ABRUNN Marita Mjåland Tilsetting i Vennesla Kommune Tilsetting i Vennesla Kommune Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / ABRUNN Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / ABRUNN 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VH-PERS1 Venneslaheimen omsorgssenter - ABRUNN Sonnie Lie Tilsetting i Vennesla Kommune Tilsetting i Vennesla Kommune Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / ABRUNN Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / ABRUNN 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VH-PERS1 Venneslaheimen omsorgssenter - ABRUNN Lillian Holm Tilsetting i Vennesla Kommune Tilsetting i Vennesla Kommune Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / ABRUNN Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / ABRUNN 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Hellevik Hus Søgne AS Enhet for plan og utbygging

7 Gnr. 13, bnr. 78, Tempeltu, Eikeland - Søknad enkle tiltak - Oppføring av enebolig. Tiltakshaver: Inger Lisbeth Wikstøl. Gnr. 13, bnr. 78, Tempeltu, Eikeland - Søknad enkle tiltak - Oppføring av enebolig. Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Cecilie Myrstad Enhet for plan og utbygging Gnr. 57, bnr. 102, Engeland, Øvrebø. Melding om tiltak - Kle inne vindfang og utvidelse av veranda. Tiltakshaver: Cecilie Myrstad. Gnr. 57, bnr. 102, Engeland, Øvrebø. Melding om tiltak - Kle inne vindfang og utvidelse av veranda. Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Steinar Paulsen Enhet for plan og utbygging Gnr. 13, bnr. 9, Bakken, Honnemyr. Melding om tiltak - Driftsbygning i landbruket - stall. Tiltakshaver: Steinar Paulsen. Gnr. 13, bnr. 9, Bakken, Honnemyr. Melding om tiltak - Driftsbygning i landbruket - stall. Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1 Karin Lilletun Langeland Organisasjonsseksjonen - CASMAR Arbeidsavtale for Karin Lilletun Langeland. Takker ja til tilbudet. Saksansv: Organisasjonsseksjonen / STETOR 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - ROYKAR Fylkesmannen i Vest- Agder Skogbruk - Søknad om bruk av rentemidler. Skogbruk - Søknad om bruk av rentemidler. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / ROYKAR Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / ROYKAR 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - Landbruksavdelingen Enhet for plan og utbygging - ROYKAR Skogbruk - Søknad om bruk av rentemidler. Skogbruk - Svar på søknad om bruk av rentemidler. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / ROYKAR Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / ROYKAR

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 15022008 07/00503-29 U Dok.dato: 20122007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Harald Granås

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00369-25 I Dok.dato: 29082007 Jour.dato: Norsk Sjøfartsmuseum

Detaljer

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00348-47 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan

Detaljer

Periode: 02012009-02012009

Periode: 02012009-02012009 DMS2002 - Vennesla Kommune 09012009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00373-21 I Dok.dato: 10122008 Jour.dato: Diverse avsendere v/kontaktmann

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00320-3 I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune Servicetorget

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 16102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 17102008 07/00612-50 I Dok.dato: 14102008 Jour.dato: ERrgoGroup AS Enhet for byggforvaltning - JORJAN

Detaljer

Periode: 03-05-2012-03-05-2012

Periode: 03-05-2012-03-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.05.2012 Offentlig journal Periode: 03-05-2012-03-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01726-8 U Norsk Byggservice

Detaljer

Periode: 05052009-05052009

Periode: 05052009-05052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 06052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00330-47 I Dok.dato: 24042009 Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.:

Detaljer

Periode: 14-01-2013-14-01-2013

Periode: 14-01-2013-14-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.01.2013 Offentlig journal Periode: 14-01-2013-14-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-5 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Periode: 07-05-2014-07-05-2014

Periode: 07-05-2014-07-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 09.05.2014 Offentlig journal Periode: 07-05-2014-07-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02268-27 I Fylkesmannen

Detaljer

Periode: 06112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 06112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 09112009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01966-39 I Dok.dato: 04112009 Jour.dato: ad@agderbygg.no

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 24-01-2014-24-01-2014

Periode: 24-01-2014-24-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.01.2014 Offentlig journal Periode: 24-01-2014-24-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01755-12 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-81 U Dok.dato: 06092007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Periode: 07-01-2013-07-01-2013

Periode: 07-01-2013-07-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 14.01.2013 Offentlig journal Periode: 07-01-2013-07-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01637-9 U Dok.dato: 03.01.2013

Detaljer

Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00503-21 I Dok.dato: 10092007 Jour.dato: Jorunn Nilssen Enhet

Detaljer

Periode: 24102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 24102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00647-35 U Dok.dato: 22102007 Jour.dato: Enhet for byggforvaltning

Detaljer

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02015-15 N Dok.dato: 20022011 Jour.dato: Elevmappe

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 22-01-2015-22-01-2015

Periode: 22-01-2015-22-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 26.01.2015 Offentlig journal Periode: 22-01-2015-22-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02964-34 U Forhåndsvarsel

Detaljer

Periode: 10-09-2014-10-09-2014

Periode: 10-09-2014-10-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.09.2014 Offentlig journal Periode: 10-09-2014-10-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-126 I KLP Skadeforsikring

Detaljer

Periode: 28102008-28102008

Periode: 28102008-28102008 DMS2002 - Vennesla Kommune 30102008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00503-58 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Boligstiftelse for vanskeligstilte

Detaljer