Din bruksanvisning SHARP LC-32/39LE351E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning SHARP LC-32/39LE351E http://no.yourpdfguides.com/dref/5198896"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Plötsliga stopp, överdriven kraft och ojämna golvytor kan göra att produkten faller av vagnen. Därför kan den gå sönder när produkten tappas eller får ett slag. Om du tar bort höljet kan du utsättas för stark ström och farliga omständigheter. Åskväder LCD-skärmen är en högteknologisk produkt som med cirka en miljon transistorer i en tunn film ger extremt god detaljupplösning. Ibland kan några inaktiva pixlar uppstå på skärmen och visas som en fast blå, grön eller röd punkt. Anslutning till ett kabeldistributionssystem måste därför ske genom en apparat som erbjuder elektrisk isolering nedanför ett visst frekvensområde (galvanisk isolator, se EN ). För att minska på energikonsumtionen kan du göra följande: Du kan använda inställningen energisparläge som finns i bildinställningsmenyn. Men om du vill ändra denna funktion kan du trycka på MIN KNAPP 1 i fem sekunder när du använder en önskad källa, kanal eller länk, tills meddelandet MIN-knappen är installerad visas på skärmen. YPbPr kan bara användas när du ansluter en enhet som har en YPbPr-utgång över PC-ingången med en YPbPr-till-PC-kabel (YPbPr-till-PC-kabel medföljer ej). CAM-modulen eller uttaget kan skadas om man använder onödigt våld när modulen sätts i. CAMmodulen eller uttaget kan skadas om man använder onödigt våld när modulen sätts i. Tryck på OK när du är klar, så att den automatiska sökningen kan börja. Via TV:ns USB-portar kan du ansluta en extern hårddisk eller ett USB-minne. Mediabläddrarmeny Använda kanallistan Du kan spela upp musik, foton och filmfiler som är lagrade på en USB-disk genom att ansluta den till TV:n och använda mediabläddraren. Du kan redigera kanallistan, ställa in favoriter eller aktiva stationer som ska listas med hjälp av valen i kanallistan. Svenska Sortera kanallista Du kan välja de utsändningar som ska visas i kanallistan. Snabbmeny Svenska Menyegenskaper och funktioner Bildmenyinnehåll Läge Kontrast Ljus Skärpa Färg Energisparläge Bakbelysning (tillval) För att bilden ska bli så bra som möjligt kan du ställa in tillhörande läge. Bildläget kan ställas in till ett av följande alternativ: Bio, Spel, Sport, Dynamisk, och Naturlig. Brusreducering kan ställas in till ett av följande alternativ: Låg, Medel, Hög eller Av. Avancerade inställningar Dynamisk kontrast Färgtemp Bildzoom HDMI sann svart Filmläge Hudton Färgjustering: RGB-förstärkning Återställning Autoposition (i PC-läge) H-position (i PC-läge) V-position (i PC-läge) Pixelfrekvens (i PC-läge) Fas (i PC-läge) Du kan ändra kontrastgrad med funktionen dynamisk kontrast. Dynamisk kontrast kan ställas in till ett av följande alternativ: Låg, Medel, Hög eller Av. Pixelfrekvensinställningarna korrigerar störningar som uppstår i form av vertikala band i pixelintensiva presentationer som kalkylprogram eller text med litet typsnitt. beroende på upplösningen och sökningsfrekvensen på TV:n kan bilden på skärmen vara otydlig eller ha brus. I så fall kan denna funktion användas för att förtydliga bilden genom att pröva sig fram. När du ansluter en extern förstärkare till din TV med hjälp av hörlursuttaget kan du välja detta alternativ som Linje ut. Surround-ljudläge kan ställas in som Pä eller av. För att försäkra dig om att TV:n alltid är uppdaterad använder du detta alternativ. Om TV:n hittar nya eller saknade utsändningar visas en menyskärm som frågar dig om du vill använda dessa ändringar eller inte. Om ni ska använda detta TV som visningsprodukt i en butik, kan ni aktivera detta läge. då Store Mode är aktiverat, är vissa funktioner i TV-menyn ej tillgängliga för inställning. Med DLNA-renderar-funktionen kan du dela filer som lagras på din smartphone. Alltid på: TV: n stängs alltid av när huvudströmmen på/av-knappen trycks in. Spela in ett program För att spela in ett program måste du först ansluta ett USB-minne till din TV medan TV:n är avstängd. : Fördröjning i läppsynkronisering kan ske under timeshifting. Du kan trycka på nytt för att stoppa inspelningen. VIKTIGT: För att spela in ett program måste du först ansluta ett USB-minne till din TV medan TV:n är avstängd. : Du kan inte växla till en annan sändning eller källa under inspelningen. Om du ångrar dig kan du ta bort programmet genom att markera det, trycka på knappen OK och välja Delete Rec. I en del fall kan därför videon frysa under uppspelning. Du ser tidsskillnaden mellan programmet i realtid och i time shifting-läge i informationsfältet. Du kan inte växla till en annan sändning eller källa eller visa Media Browser under inspelningen. Du kan välja från ett stort urval av sorteringsalternativ. : Du kan inte visa huvudmenyn och dess alternativ under uppspelningen. tryck på knappen (STOPP) för att stoppa en uppspelning och återgå till inspelningsbiblioteket. Långsamt framåt Om du trycker på (PAUS) medan du tittar på ett inspelat program kan du spola långsamt framåt. Du använder då knappen medan du tittar på ett inspelat program kan du spola långsamt framåt. Nätverkstyp Nätverkstypen kan väljas som Trådbunden eller Trådlös enhet i överensstämmelse med den aktiva anslutningen till TV:n. Hjälpraden längst ner i dialogen visar funktioner som du kan använda. Avbrott under uppspelning eller långsamma reaktioner Du kan försöka med följande i ett sådant fall: Låt det åtminstone vara tre meter till mikrovågsugnar, mobiltelefoner, Bluetooth-enheter eller andra WiFikompatibla enheter. Ansluta till din mobiltelefon via WiFi (tillval) DLNA (Digital Living Network Alliance) är en standard som förenklar visning från digital elektronik och gör den digitala elektroniken smidigare att använda på ett hemnätverk. DLNA-standarden gör det möjligt för dig att visa och spela upp foton, musik och videor som lagrats på DLNA mediaservern som är ansluten till ditt hemnätverk.

3 Om din mobiltelefon har WiFi-funktion kan du D L N A - f u n k t i o n e n k a n i n t e a n v ä n d a s o m ansluta din mobiltelefon till TV:n med hjälp av serverprogrammet inte har installerats på din dator. Se WiFi-anslutning över en router, och på så vis spela till att det medföljande programmet Nero Media Home upp innehåll från din telefon. Det kan finnas vissa datorer som inte kommer att kunna använda DLNA-funktionen på grund av administratörs- och säkerhetsinställningar. Om du väljer mediatyp som Video och väljer en enhet från valmenyn, visas en ny menyskärm (se nedan): Du kan komma åt läget PORTAL med din TV. HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) är en ny industristandard som på ett sömlöst sätt kombinerar TV-tjänster som levereas med sänningar med tjänster som levereras med bredband och också möjliggör åtkomst till internettjänster för konsumenter som använder anslutna tv-apparater och boxar. Tjänsterna som levereras via HbbTV inkluderar traditionella tvkanelaer, fördröjningstjänster, video-on-demand, EPG, interaktiv reklam, personlig anpassning, valomröstningar, spel, sociala nätverk och andra multimediaprogram. hbbtv-progran finns tillgängliga på tv-apprater som har sändningsmottagare (just nu i olika kanaler på Astras HbbTV-sändningsprogram). Sändaren markerar ett progra som autostart och den startas automatiskt på plattofrmen. Programmet autostart startas generellt via en liten röd knappikon för att visa för användaren att det finns möjlighet att använda HbbTVprogram på kanalen, tryck på den röda knappen för att öppna programsidan. Du kan växla mellan den röda knappikonen och läget för UI i programmet, genom att trycka på den röda knappen. Det ska noteras att den röda knappen har växelfunktionen medan andra inte har den och kan därför beté sig annorlunda. HBBTV System Bild x: Tjänster med den röda-knapprogrammet (taget från HbbTV-specifikationer) Om användaren växlar till en annan kanal medan ett HbbTV-program är aktivt (antingen i läget för den röda knappikonen eller i UIläge), kan följande scenrion utspelas. - Programmet kan avslutas och en annan autostart knapp kan startas. hbbtv tillåter att programmet hämdast från både bredband eller sändning. Sändningen kan aktiveras på båda håll, eller på ett av hållen. Om plattformen inte har en fungerade bredbandsanslutning, kan plattformen fortfarande starta program som sänds i en sändning. Användaren kan växla till andra applikationer genom att använda länkarna som anges. Detta kan leda till att TV:n inte kan öppnas igen och servicepersonal måste tillkallas. En OSD-skärm som innehåller förloppsindiktorn visas under programuppgraderingsrubriken. Spökbild Felsökning och tips Inspelning ej tillgänglig En spökbild kan uppstå när samma bild visas under lång tid (stillbild eller pausad bild). Den försvinner i regel efter ett litet tag. Ingen ström Dålig bild För att spela in ett program måste du först ansluta ett USB-minne till din TV medan TV:n är avstängd. Om du inte kan spela in, pröva med att stänga av TV:n och sedan sätta in USB:n på nytt då apparaten är avstängd. En brandvägg kan vara grunden till en uppkoppling och upptäckt av ett problem när du använder TV:n i DLNA-läge eller när du surfar via DLNA. Om du väljer användardefinierad installation kan du bestämma vilka språk som ska installeras och välja installationssökvägen. För att kunnt produktet faller ned, noe som kan resultere i alvorlige personskader og skader på produktet. Bruk kun en vogn, et stativ, feste eller bord som er anbefalt av produsenten eller solgt sammen med produktet. ved montering av produktet på en vegg må du følge produsentens anvisninger. Bruk kun monteringsutstyr som er anbefalt av produsenten. Når du flytter produktet plasser det så på en vogn, du må flytte det med største forsiktighet. Bråstopp, overdreven kraft og ujevnt underlag kan føre til at produktet faller fra vognen. Ventilasjon Ventilene og andre åpningen i kabinettet er laget for ventilasjon. Ikke dekk eller blokkere disse åpningene siden utilstrekkelig ventilasjon kan føre til overoppheting og/eller forkorte levetiden på produktet. LCD-panelet som er brukt till dette produktet er laget av glass. det kan derfor gå i stykkerfor være lett tilgjengelig. bruk en myk og tørr klut. Disse åpningene må ikke blokkeres eller dekkes til på noen måte, da dette kan føre til overoppheting. hode tlf. Volum For stort lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan forårsake hørselskader. Installasjon Dersom apparatet kan festes til veggen, må dette gjøres ifølge vedlagte instruksjoner for å forhindre ulykker. Varme og ild Apparatet må ikke plasseres i nærheten av åpen flamme eller intens varme, for eksempel en elektrisk varmeovn. Sørg for at det er ingen naken flamme, som tente stearinlys, plassert oppå TVen. LCD Skjerm LCD-skjermen er et produkt med meget høy teknologi, med omkring en million tynne filmtransistorer som gir deg fine bildedetaljer. Av og til kan noen få ikke-aktive piksler vises på skjermen som faste blå, grønn eller rød punkt. Elektriske apparater skal ikke overlates til barn La aldri barn bruke noen elektriske apparater uten tilsyn. Barn kjenner ikke alltid igjen mulige farer Batterier/akkumulatorer kan være livsfarlige hvis svelget. oppbevare batteriene utilgjengelig for små barn. I tilfelle svelging av batterier må medisinsk hjelp søkes umiddelbart. Kabel-TV) med tuner: En enhet som er koblet til byggets jordingssystem via strømnettet (eller koblet til et annet apparat som igjen er koblet til jording) og som er koblet til et TV-apparat med en koaksialkabel, kan utgjøre en brannfare. Tilkobling til et kabel-distribusjonssystem har derfor gis gjennom en enhet som gir elektrisk isolering under et visst frekvensområde (galvanisk isolator, se EN ). For å skille apparatet fullstendig fra strømnettet må strømkontakten trekkes ut fra støpslet. På grunn av dette bør apparatet plasseres på en slik måte at det er uhindret adgang til støpslet, slik at strømkontakten kan trekkes ut umiddelbart i tilfelle en nødsituasjon.

4 For å redusere energiforbruket, bør du gjøre følgende: Du kan bruke innstillingen Strømsparemodus, som fins i menyen Bildeinnstillinger. Hvis du setter Strømsparing Tilstand til Øko, vil TV endre til energispare tilstand og luminans nivå for TVen vil endre til et optimum nivå. Merk at noen bildeinnstillinger vil være utilgjengelige for endringer når TV-en er i strømsparemodus. Velg FORTSETT og trykk OK for å fortsette. Når TV-en ikke er i bruk, kan du slå av eller koble den fra støpselet. Det anbefales sterkt å aktivere innstillingen Strømsparingsmodus for å redusere det årlige strømforbruket. koble strøm når du går bort for lengre tid. Vennligst hjelper oss å spare miljøet ved å følge disse trinnene. Ta kontakt med din lokal forhandler, der du har kjøpt denne TV-en for ytterligere informasjon. Bruke Min knapp 1 (*) Denne knappen hovedfunksjon er å kjøre Youtube link. Men hvis du ønsker å endre denne funksjonen, kan du trykke MIN KNAPP 1 for fem sekunder når den er på et ønsket kilde, kanal eller lenke, til "MIN KNAPPEN ER SATT" vises på skjermen. dette bekrefter at den valgte MIN KNAPP er nå knyttet til den valgte funksjonen. Merk at hvis du utfører første gang installasjonen vil MIN KNAPP 1 vende tilbake til standard funksjon. Bruke Min knapp 2 (**) Trykk på MIN KNAPP 2 i fem sekunder når den er på ønsket kilde, kanal eller lenk, inntil meldingen MIN KNAPP ER INNSTILT vises på skjermen. dette bekrefter at valgt MIN KNAPP er nå koblet til valgt funksjon. Norsk Visning av Tilkoplinger Forbinder Type Skart Forbindelse (tilbake) VGA Forbindelse (tilbake) PC/YPbPr Audio Forbindelse (side) HDMI Forbindelse (tilbake) SPDIF Forbindelse (tilbake) SIDE AV Side AV Forbindelse (side) HODETELEFON Hodetelefon Forbindelse (side) USB Forbindelse (side) CI Forbindelse (side) AV tilkoplingskabel (inkludert) Video/audio koblingskabelen på siden (inkludert) PC RGB kabel (ikke inkludert) Kabler Enhet SIDE AV MERK: Når du kobler en enhet via Side AV-inngang, må du bruke de medfølgende kabler for å aktivere tilkobling. se illustrasjonene ovenfor. YPbPr kan brukes bare når du kobler til en enhet som har en YPbPr utgang via PC-inngang med YPbPr til PC-kabel (YPbPr til PC-kabel følger ikke). når tilkoblingen er gjort, endre til YPbPr kilde. For å aktivere PC-lyd, må du bruke PC / YPBPR LYD TILKOBLING HVIT & RØD innganger. Når du bruker veggmontering settet (valgfritt), anbefaler vi at du setter alle kablene inn på baksiden av TV før montering på vegg. Sett inn eller fjern CI modulen kun når TV er slått av. du bør se modulen bruksanvisningen for detaljer om innstillingene. Sett inn CAM, og deretter vise kortet til sporet som ligger i terminalen dekselet på baksiden av TVen. Modulen skal være korrekt satt, er det umulig å sette inn fullt hvis reversert. Hvilemodus varsel Hvis TVen ikke mottar noen innspill signal (for eksempel fra en antenne eller HDMI kilde) i 5 minutter, vil TV gå i stand by. Når du neste slås på TV, vil følgende melding vises: For å kunne se bestemte digitale kanaler, kan en betinget tilgagnsmodul (CAM) være nødvendig. Skaff Betinget Tilgang Modul (CAM) og visning kortet ved å abonnere på en lønn kanal selskap, og sett dem til TVen med følgende prosedyre. 2. Sett inn CAM, og deretter vise kortet til sporet som ligger i terminalen dekselet på baksiden av TVen. 3. CAM må settes i korrekt, det er umulig å sette den feil vei. Koble TV til strømnettet, slå på og deretter vente noen minutter til kortet blir aktivert. Du kan referere til modulen bruksanvisningen for detaljer om innstillingene. TVen slår seg av også, hvis du ikke gjør et valg på denne skjermen. Hvis TV har stått på og ikke blitt brukt for 4 timer, vil TV gå i stand by. Sett dekselet tilbake på plass. Merk: Når TV-en er satt i hvilemodus, kan indikatorlampen for dette angi at funksjonene som hvilemodussøk, nedlasting eller timeren er aktive. 3. Førstegangs installasjon Når den slås på før første gang, vises menyen for språkvalg. For å slå på TVen fra stand by tilstand enten: Trykk på knappen, P+ / P- eller en numerisk knapp på fjernkontrollen. Programmet som du så på sist vil bli gjenvalgt. Bruk eller for å sette den ønskede søk type. tilgjengelige søketyper er Digital og analog, digital bare og analog bare. Når satt, trykk på for å sette Tekst TV Språket. Bruk eller knappen for å velge det ønskede "Tekst TV Språk" og velg "Skanne Kryptert" ved å bruke eller knappen. Du kan velge Skan Kryptert som Ja hvis du skanner kodede stasjoner. skifte TV-en til Standby For å slå TV-en til lavt strømforbruk Standby, ved å trykke på knappen på fjernkontrollen eller høyre side av TV-en. Norsk Den standarde PIN-koden kan endres avhengig av landet som er valgt Hvis du blir bedt om å angi en PIN-kode for å vise en meny alternativet, bruker du en av følgende koder: 4725, 0000 eller1234. Trykk på OK knappen på fjernkontrollen for å fortsette og følgende meldingen vil bli vist på skjermen. Du kan aktivere Lagre tilstand ved å bruke eller knappen. dersom Lagre Tilstand er valgt, vil Butikk tilstand muligheten være tilgjengelig i andre innstillinger menyen, og TV funksjonene vil bli illustrert på toppen av skjermen. En bekreftelse vil bli vist etter å ha valgt Lagre Tilstand. velg JA for å fortsette. Trykk på OK knappen for å avslutte kanallisten og se på TV. (*) LCN er den logiske Kanalnummer system som organiserer tilgjengelige sendinger i samsvar med en gjenkjennelig kanal sekvens. Kabelinstallasjon Hvis du velger KABEL muligheten og trykker OK knappen på fjernkontrollen for å fortsette, vil følgende melding vises på skjermen: Hvis Hjem-modus er valgt, vil Butikk modus ikke være tilgjengelig etter første installering. Trykk OK knappen på fjernkontrollen for å fortsette og følgende melding vises på skjermen. For å fortsette må du velge JA og trykke på OK.

5 For å avbryte velg NEI og trykk OK. Du må velge søketype for å søke og lagre sendinger fra ønsket kilde. Antenne Installasjon Hvis du velger ANTENNE muligheten fra Søk Type skjermen, vil TV søke etter digitale TV-sendinger i området. * MERK: Du kan trykke på MENU knappen for å avbryte. Etter alle tilgjengelige stasjoner lagret, vil Kanallisten bli vist på skjermen. Hvis du liker sortere kanalene, ifølge LCN (*), velg "Ja" og trykk på OK. du kan velge frekvensområder på denne skjermen. For å fremheve linjer ser du, bruk eller knappen. Du kan legge inn frekvensområdet manuelt med tallknappene på fjernkontrollen. Velg Start og Stopp Frekvens som ønsket ved hjelp av talltastene på fjernkontrollen. Norsk Etter denne operasjonen, kan du sette Søk Trinn som 8000 KHz eller 1000 KHz. Når du er ferdig, trykk på OKfor å fortsette. Bruk MENY knappen i Media Browser Tilstand Ved å trykke på MENU knappen i Media Browser tilstand vil følgende skjermen bli vist: Media avspilling via USB inngang Du kan koble en USB-harddisk eller et USB-minnekort til din TV ved å bruke USB-inngangene på TV-en. Denne funksjonen lar deg spille filer som er lagret i en USB stasjon. Det er best å ta en sikkerhetskopi av filene før du kobler til TV-apparatet for å unngå mulige tap av data. Merk: Mens du formaterer en USB harddisk som har 1TB (TeraByte) eller mer fil kapasitet, kan du oppleve problemer med formateringen prosessen. Det er meget risikofylt å trekke raskt ut eller sette inn USB-enheter. Trekk ikke USBenheten ut mens du spiller av en fil. Du kan se Bilde, Lyd og Innstillinger meny muligheter ved å bruke denne skjerm. Trykk på MENU igjen for å avslutte skjermen. Endre bildestørrelse: Bildeformat Det er mulig å se programmer i ulike bildeformater, avhengig av sending mottatt. Du kan endre sideforholdet (bildestørrelse) til TV for visning av bildet i forskjellige zoom tilstand. Trykk på knappen gjentatte ganger for å endre skjerm størrelsen. Du kan flytte skjermen opp eller ned ved hjelp av eller knappene imens du er i, 14:9 Zoom, Biograf eller Undertittel. Bruke av Kanallisten Media Browser Meny Du kan spille opp foto, musikk og filmfiler som er lagret på en USB-disk ved å koble den til din TV og bruke medieleser-skjermen. For å gjøre dette ved å utføre følgende: Koble en USB disk til en av USB inngangene er plassert på siden av TVen. Velg en enhet ved hjelp av eller knappen og trykk på OK. Trykk på MENU knappen og velg Media Browser fanen ved å bruke Venstre/Høyre og OK knappene. hoved media browser skjermen vises. Du kan vise relatert innhold ved å velge Video, Musikk eller kategorien Bilde. Følg knappeindikasjonene under hver menyskjermen for funksjoner av medieavspilling. Du kan stille inn dine Media Browser-preferanser ved å bruke Innstillinger-dialogen. tv-en sortere alle lagrede stasjoner i Kanallisten. Du kan redigere denne kanallisten, stille inn favoritter eller stille inn aktive stasjoner som skal lsitet opp ved bruk av valget Kanalliste. Trykk på OK for å få vist meny innhold. velg Rediger kanallistefor å administrere alle lagrede kanaler. Bruk Opp eller Ned og OK knappene for å velge Endre Kanalliste. Trykk Opp eller Ned knappen for å velge kanalen der skal brukes. Trykk Venstre eller Høyre knappene for å velge en funksjon i menyen Kanalliste. Bruk P+/P- for å flytte side opp eller ned. Trykk på knappen MENU for å avslutte. Norsk Sortere Kanalliste Du kan velge hvilke sendere som skal listet opp i kanallisten. på OK for å fortsette. inn verdier for lyshet og mørke på skjermen. OK -knappen for å redigere RGB økning. på MENU for å gå til forrige meny. søker lenkede kanaler i sendingsystemet. denne innstillingen for å fjerne kanalene som er lagret. Den standarde PIN-koden kan endres avhengig av landet som er valgt. : Når Barnelås er valgt, vil det kun være mulig å betjene TV-apparatet ved hjelp av fjernkontroll. Da vil ikke kontrollpanel knappene fungere Stiller inn timer for valgte programmer. Hvis søket stilles inn til Av, søkes det ikke etter krypterte kanaler under automatisk eller manuelt søk. denne funksjonen aktiveres / deaktiveres ved å velge ON / OFF Aktiverer eller deaktiverer blå bakgrunn når signalet er svakt eller fraværende. Bruk denne innstillingen for å sikre at TV-en din alltid er oppdatert med den nyeste informasjonen. For å sikre riktig funksjon, vennligst sikre at TVen er stilt i standby-modus. Hvis kanalen aktiverer et eller annet spesielt signal som gjelder lyd, kan du sette innstillingen på for å motta slike signaler. Du kan sette timeout-verdien for auto TV av. Etter timeout-verdien er registrert og TV-en ikke registrerer bruk i den valgte tidsperioden, vil den slå seg av. Hvis TV-en finner nye eller manglende sendinger vil en meny komme til syne for å spørre deg om du ønsker å utføre endringer. Kanallisten vil bli oppdatert og endret etter denne prosessen. Mens Lagre tilstand er aktivert, kan enkelte elementer i TV-menyen ikke være tilgjengelig til å bli stille. Foreldrekontroll Tidsinnstilling Opptak Konfigurasjon Dato/tid Kilder: Satellitt innstillinger Nettverk Innstillinger: Meny-tidsavbrudd Søk etter krypterte kanaler HbbTV Blå bakgrunn Programvareop pgradering Applikasjonversjon Andre innstillinger: Viser andre innstillinger for TV-apparatet: Undertitler: Hørselsvake Lydbeskrivelse Auto TV av Standbysøk (valgfritt) Lagre Tilstand DLNA Gjengivelse Denne instilling konfigureres oppstart preferansene. Norsk Noen, men ikke alle kanaler sender informasjon om nåværende og kommende programmer. Trykk på knappen for å se EPG menyen. Du kan angi et tidsur for fremtidige programmer. Merk: Det er ikke mulig å ta opp eller stile inn timeren for to eller flere individuelle hendelser innen det samme tidsintervallet. Spille inn en Program VIKTIG: Når du bruker en ny USB-harddiskstasjon anbefales det at du først formaterer disken ved hjelp av din TVs Format disk valg. For å ta opp et program må du først koble en USB-disk til din TV mens den er slått av. Du skal deretter skru på TV-en for å aktivere opptakfunksjonen.

6 For å bruke opptakfunksjonen bør du koble en USBdisk eller en ekstern harddisk til TV-en og tilkoblet USB-disk bør ha minst 1 GB kapasitet og være kompatibel med 2. Hvis ønskelig, kan du lagre kopiere opptak på en computer, men vil disse filene ikke være tilgjengelig for å bli spilt på en computer. Du kan spille opp innspillingene kun via TV-en din. Merk: Leppe synk forsinkelse kan oppstå under pausefunksjon. (OPPTAK): TV-en vil begynne å ta opp valgt program. Du kan trykke igjen for å stoppe opptaket. VIKTIG: Hvis du vil spille et program, bør du først koble en USB disk til TVen mens TVen er slått av. Merk: Bytting til en annen TV-kanal eller kilde er ikke tilgjengelig under opptak. radio opptak understøttes ikke. TV-en kan ta opp programmer i inntil ti timer. innspilte programmer er delt opp i deler på 4GB. Hvis skrivehastigheten av tilkoblede USB disk er ikke tilstrekkelig, kan opptak mislykkes og pausefunksjon er kanskje ikke tilgjengelig. opptaket av HD-programmer kan oppta en større størrelse på USB-disken avhengig av kringkastingens vedtak. disken har mer enn to partisjoner, kan krasje. velg Opptak muligheten og trykk på OK knappen Timeshift Opptak Trykk på (PAUSE) knappen imens du ser på en utsending for å endre til timeshifting tilstand. I pausefunksjon tilstand, er programmet stoppet og samtidig registrert til den tilkoblede USB disk. Trykk på (AVSPILLE ) knappen igjen for å se det pausene programmet fra stopp tidspunktet. Du vil se timeshift mellomrommet mellom det virkelige og timeshift programmet i info linjen. Opptak Bibliotek Hvis du vil vise listen over innspillinger, velg Opptak Bibliotek og trykk på OK knappen. Du kan velge fra et bredt utvalg av sorteringsmuligheter, OK knapp: Aktiverer spille valgmenyen: INFO (Detaljer): Viser de korte utvidede programmene i detalj. Øyeblikkelig Opptak Trykk på (OPPTAK) knappen for å begynne opptak av en hendelse umiddelbart mens du ser et program. Du kan trykke på (OPPTAK) knappen på fjernkontrollen igjen for å opptak neste hendelse på EPG. i dette tilfellet vil OSD vise programmerte arrangement for opptak. Trykk på (STOPP) knappen for å avbryte en opptaking. Bytte til en annen sender eller kilde; og visning av Medieleser er ikke tilgjengelig under opptaket. opptak Konfigurasjon Velg Opptakkonfigurasjon i innstillingsmenyen for å konfigurere opptaksinnstillingene. Formater Disk: Du kan bruke Format-disken for formatering av tilkoblede USB disk. VIKTIGT: Merk at alle data som er lagret på USB disken vil gå tapt, og deretter disken formatet vil bli konvertert til FAT32 hvis du aktiverer denne funksjonen. hvis USB disken fungerer dårlig, kan du prøve å formatere USB disk. I de fleste tilfeller formaterer USB disken vil gjenopprette normal drift, men vil alle data som er lagret på USB disken gå tapt i et slikt tilfelle. merk: Vis meldingen USB er for sen vises på skjermen ved start av et opptak, prøv å start opptaket på nytt. prøv å koble til en annen USB-disk. Ser Innspilte Programmer I hovedmenyen, bruk eller knappene for å velge Media Browser. Velg Opptak Bibliotek ved å bruke eller knappen og trykk på OK knappen for å gå inn. opptak Bibliotek vil da bli vist. Velg en innspilt element fra listen (hvis tidligere innspilt) ved hjelp av / knappen. Trykk påok knappen for å se Avspille Muligheter. Velg en mulighet ved å bruke / eller OK knappene. Tilgjengelige avspilling muligheter: Spill av fra start: Spiller av opptaket fra begynnelsen. Trykk på (STOPP) knappen for å stoppe en avspilling og venne tilbake til Opptak Biblioteket. Sakte fremover Hvis du trykker på (PAUSE) knappen mens du ser på innspilte programmer, vil sakte fremover funksjonen være tilgjengelig. Du kan bruke knappen for å gå sakte fremover. Ved å trykke knappen flere ganger vil sakte hastigheten. Se vedlegg G for mer informasjon om installasjonen. Etterpå bør du koble PCen til den ene av modemet LAN kontakter (f. Eks LAN 1) ved hjelp av en skikkelig LAN kabel. Du kan legge inn TVen til lokalnettet ved å koble LAN porten på baksiden av TV-en til modem LAN kontakten som vist. Tilkopling til ett Trådløst Nettverk VIKTIG: AN-WUD350 USB dongle (selges separat) kreves for å bruke trådløse nettverk funksjonen. Å bruke TV med trådløst nettverk, trenger du en ANWUD350 Trådløs USB dongle. For å gjøre modemet 's SSID synlig, bør du endre SSID innstillinger via modem programvare. Trykk Meny knappen og velg Media Browser ved å bruke Venstre eller Høyre knapp. Trykk på OK for å fortsette. Velg ønsket filtype og trykk på OK. Du må alltid bruke Media Browser skjermen for å få tilgang til og spille fellesdisker filer. I et slikt tilfelle, bruk en Ethernet kabel for å koble TV-en direkte til nettverket stikkontakten. Optimalisert for jevnere og raskere HD video streaming, fil overføringer og trådløs spilling. Norsk Bruk LAN tilkobling for raskere fil deling mellom andre enheter som datamaskiner. Frekvensen og kanalen variere avhengig av området. Overføringshastigheten varierer avhengig av avstand og antall hindringer mellom overføring produkter, konfigurering av disse produktene, radio bølgeforhold, linjen trafikk, og produktene du bruker Overføringen kan også bli kuttet ut eller mister avhengig av radio bølgeforhold DECT telefoner eller andre WiFi 11b apparater. Det anbefales sterkt at du bør bruke IEEE n kommunikasjons protokoll for å unngå eventuelle problemer mens du ser på videoer. Bruk den andre USB inngang, hvis du opplever problemer med lyd / video ytelse. Du må endre modemets SSID når det er noen andre modemer i nærheten med samme SSID. Nettverk Type Nettverk typen kan velges som Kablet eller Trådløs enhet, i samsvar med den aktive tilkoblingen til TVapparatet. Hvis du ønsker å konfigurere IP adresse preferanser, trykk på GRØNN knapp å endre til avansert tilstand. konfigurere Kablet Nettverk Innstillinger i Avansert Tilstand Etter å ha trykket på GRØNN knapp, vil Avansert Tilstand være tilgjengelig. Mens i Avansert Tilstand, Trykk på RØD knappen for å endre innstillinger.

7 konfigurere Kablet Nettverk Innstillinger i Avansert Tilstand Etter å ha trykket på GRØNN knapp, vil Avansert Tilstand være tilgjengelig. Konfigurering av Trådløs Enhet Innstillinger (valgfritt) VIKTIG: AN-WUD350 USB dongle kreves for å bruke trådløse nettverk funksjonen. Å bruke TV med trådløst nettverk, trenger du en AN-WUD350 Trådløs USB dongle. Men hvis TVen ikke har USB Wi-Fi dongle (selges separat), bør du bruke Kablet Tilkobling Type. Slik aktiverer Wi-Fi-funksjonen, bør profiler riktig konfigurert. vennligst plugg i Wi-Fi dongle (selges separat) i en av dine USB porter. Trykk GUL knappen for å skanne trådløse nettverk fra nettverks innstillinger menyen. etterpå vil tilgjengelig nettverk liste vises. Velg ønsket nettverk fra listen. Norsk Dersom det valgte nettverket er beskyttet med et passord, vennligst skriv riktig nøkkel ved å bruke det virtuelle tastaturet. du kan bruke dette tastaturet via navigasjons knappene (Venstre/Høyre/Opp/Ned) og OK knappen på fjernkontrollen. Slett Lagrede Wifi Profiler Vent til IP adressen vises på skjermen. dette betyr at tilkoblingen er nå etablert. Slik kobler du fra et trådløst nettverk, bør du fremheve Konfigurasjon Status og trykk på OK. Lagrede profiler vil bli slettet hvis du trykker rød knapp mens trådløse enheten OSD er på skjermen. Koble til din Mobiltelefon via WiFi (valgfritt) Hvis telefonen har WiFi funksjonen, kan du koble mobiltelefonen til TVen ved hjelp av WiFi forbindelse via en ruter, for å spille av innhold fra telefonen. Deretter velger du filer du ønsker å dele med TVen. Du kan navigere mellom menyene faner ved å trykke venstre/høyre knappene. Hjelpen bar på bunnen av dialogboksen viser funksjoner som du kan bruke. Trykk på BLÅ knappen for å sjekke din Internett tilkoblingen. Du kan sjekke signal styrken ved å bruke nettverket innstillings menyen for den trådløse enhets tilstand. Merk: Denne funksjonen støttes kanskje ikke av noen mobiltelefoner. Referer til Trådløs Tilkobling delen for mer informasjon om prosessen. Prøv å søke etter trådløse nettverk på nytt, med Nettverk Innstillinger menyskjermen. hvis ruteren ikke har et problem, sjekk Internett tilkobling av modemet. Du må ha en høy hastighet tilkobling for modemet. Forstyrrelse under avspilling eller sakte reaksjoner Du kan prøve følgende i et slikt tilfelle: Hold minst tre meter avstand fra mikrobølgeovner, mobiltelefoner, bluetooth enheter eller andre Wi-Fikompatible enheter. prøv å endre den aktive kanalen på WLAN-ruter. Dersom deling konfigurasjoner er riktig innstilt, vil følgende OSD meldingen vises etter å ha valgt ønsket medietype. trykk på OK å vise det valgte nettverket eller USB minne innhold. Hvis du ønsker å oppdatere listen over enheter, trykk på GRØNN knappen. Du kan trykke på MENU for å avslutte. Bruk DLNA Nettverk Tjeneste DLNA (Digital Living Network Alliance) er en standard som gjør det enklere visning prosessen med digital elektronikk og gjør dem mer praktisk å bruke på et hjemmenettverk. For ytterligere informasjon, besøk www. DLNA standarden gjør det mulig å vise og spille av bilder, musikk og videoer lagret i DLNA media server koblet til hjemmenettverket. Dersom tilgjengelige nettverk blir funnet, vil de bli listet på denne skjermen. Velg media server eller et nettverk som du vil koble til ved hjelp av or knappene og trykk på OK knappen. For mer informasjon om installasjonen, vennligst se vedlegg H. trinn 2: Koble til et Kablet eller Trådløst Nettverk Se kapittelet Nettverks innstillinger for detaljert konfigurasjon informasjon. Trinn 3: Spill Delte Filer via Media Browser Velg Media Browser ved å bruke Venstre eller Høyre knappene på hodemenyen og trykk på OK knappen. I innstillings muligheter fremheve Vis Stil og endre til Mappe ved å bruke Venstre eller Høyre knappen. Velg ønsket medietype og trykk OK. Velg Videoer fra denne skjermen for å liste opp alle tilgjengelige videofiler fra det valgte nettverket. For å spille andre media typer fra denne skjermen, må du gå tilbake til hovedsiden Media Browser skjermen og velge medietype som ønsket, og deretter utføre valg av nettverk igjen. Referer til Media Browser USB Avspilling seksjon for mer informasjon om filen avspilling. FORSIKTIG: Det kan være noen PC-er som ikke kan være i stand til å utnytte den DLNA funksjon på grunn av administrator og sikkerhetsinnstillinger. (for eksempel kontor PCer). Norsk For beste hjemme nettverk streaming med dette settet, bør den medfølgende Nero software bli installert. HBBTV System HbbTV (Hybrid Broadcast Bredbånd TV) er en ny industristandard som sømløst kombinerer TVtjenester levert via kringkasting med tjenester levert via bredbånd, og også gir tilgang til Internett bare tjenester for forbrukerne ved hjelp tilkoblede TV og set-top-bokser. Tjenester levert via HbbTV inkluderer tradisjonelle broadcast TV-kanaler, fange opp tjenester, video-on-demand, EPG, interaktiv reklame, personalisering, stemmegivning, spill, sosiale nettverk og andre multimedia applikasjoner. hbbtv programmer er tilgjengelig på kanaler hvor de er signalisert av kringkasteren (for tiden ulike kanaler på Astra broadcast HbbTV programmer). Kringkasteren markerer ett program som autostart og dette er startet av plattformen automatisk. Autostart programmer er generelt lansert med en liten rød knapp ikonet for å varsle brukeren om at det er en HbbTV program på den kanalen (Formen og plasseringen av den røde knappen avhenger av programmet). Den røde knappen vises for noen og deretter kan forsvinne. Brukeren deretter skal trykke på den røde knappen for å åpne programmet siden. Etter at siden vises brukeren kan gå tilbake til den opprinnelige røde knappen ikonet tilstand ved å trykke på den røde knappen igjen. Brukeren kan veksle mellom den røde knappen ikonet modus og full UI-modus av søknaden via trykke rød knapp. Det bør bemerkes at den røde knappen veksling evne er gitt av applikasjonen og noen applikasjon kan oppføre seg annerledes. Internett portal Du kan få tilgang til PORTAL modus ved hjelp av din TV. For å gjøre dette, krever det en aktiv Internettforbindelse. følg trinnene på Koble til et Kablet/ Trådløst (valgfri) Nettverk avsnittet for å koble din TV til Internett.

8 Når forbindelsen er opprettet, kan du velge eller se portal muligheter. merk: Bredbånd internett tilkobling er nødvendig for høy kvalitet visning. Sørg for at internett tilkoblingen gjøres ordentlig. du må angi Land og Språk data korrekt i Første Gangs Installering, for riktig drift av internett portal. Trykk på knappen på fjernkontrollen og portal alternativer for programmet vises. programvalg vises som malen nedenfor. Tilgjengelige programmenes innhold kan endres avhengig av programmet innholdsleverandøren. Velg en link eller program som bruker Venstre og Høyre eller Opp eller Ned knappene, og trykk OK for å aktivere. Bruk Opp/Ned og Venstre/Høyre for å navigere mellom elementene på Portal skjermen. Trykk OK knappen for å bekrefte ditt valg. Trykk BACK for å gå til forrige skjermen. Service med røde knappen søknad (hentet fra HbbTV spesifikasjon) Hvis brukeren swicthes til en annen kanal mens en HbbTV program er aktivt (enten i rød knapp ikonet modus eller full UI-modus), kan følgende scenarier oppstå. - Søknaden kan sies opp og en annen autostart rød knapp programmet kan bli lansert. HbbTV gjør programmene skal hentes både fra bredbånd eller kringkasting. Kringkasteren kan aktivere begge veier eller en av dem. Brukeren deretter kan bytte til andre programmer ved hjelp av lenkene. Søknadene bør gi en måte å avslutte seg selv, er vanligvis knapp 0 brukes til dette. figur A: Start-bar program Tekst-TV Tekst-TV / Mix: Aktiverer video tekstmodus når du trykker én gang (hvis tilgjengelig på din sending). Trykk X for å se siden. Trykk igjen for å plassere Tekst TV skjermen over programmet (miks). Trykk én gang til for å gå ut av tekst-tv. Trykk én gang til for å gå videre. / Dele sider: Velger dele sider hvis tilgjengelig når tekst TV er aktivert. Når disse systemene er tilgjengelige, er sidene delt inn i grupper eller emner. Når FASTEKST systemet er tilgjengelig, vil deler av en Tekst TV side fargekodes og kan velges ved å trykke på de fargede knappene. Trykk på en farget knapp som tilsvarer med dine behov. Fargede skrifter skal vises, og viser deg hvilke fargede knapper som skal brukes når TOP tekst er tilstede. ved å trykke på eller kommandoer vil be om neste eller forrige side. Digital Tekst TV (Bare Storbritannia) b Figur b: EPG-programmet, er kringkasting video vises nederst til venstre, kan sies opp ved å trykke på 0. HbbTV programmer bruker tastene på fjernkontrollen for å samhandle med brukeren. når en HbbTV applikasjoner er lansert, er kontroll av noen taster eid av programmet. For eksempel kan numerisk kanalvalg ikke fungere på en teletect program der tallene indikerer tekst-tv-sider. HbbTV krever AV streaming mulighet for plattformen. Det er mange programmer som gir VOD (video på etterspørsel) og reprise-tv-tjenester. Brukeren kan bruke spill, pause, stopp, forover og bakover tastene på fjernkontrollen for å samhandle med AV innhold. Bruken kan variere noe, avhengig av innholdet av digital tekst-tv. følg instruksjonene som vises på tekst-tv-skjermen. Når knappen er trykket igjen, vil TV venne tilbake til TV utsending. Norsk Programvareoppgradering TV-en din er i stand til å finne og oppdatere ny programvare gjennom sendingene som blir kringkastet. For utsending kanaler søk, ser tv de tilgjengelige kanalene som er lagret i innstillingene dine. Dette kan føre til at TVen ikke vil skru seg på igjen, og bare kan behjelpes med servicepersonell. Sjekk at det gode er til stede i følgende meny bane: Meny -> Innstillinger -> Nettverk Innstillinger -> Konfigurering Status -> Tilkoplet Gå til fanen Innstillinger fra hovedmenyen og velg Andre innstillinger. marker software oppgradering og trykk OK. Velg Skann for oppgradering og trykk OK. en OSD skjermen inkludert på fremdrifts linjen vil være synlig under Software oppgradering tittelen. En advarsel vil bli vist på skjermen, om at TV vil bli omstartet. Trykk OK for å ferdigstille oppgraderingen og omstarte TV. 1) Software oppgradering søk via brukergrensesnittet Det er mulig manuelt å sjekke om det er en ny software oppgradering for TV-apparatet. Navigere deg fram gjennom hovedmenyen. velg Innstillinger og velge Andre Innstillinger menyen. I Andre Innstillinger menyen navigere da til Software Oppgradering og trykk på OK knappen for å åpne Oppgradering Muligheter menyen. I Oppgradering Innstillinger menyen velg Skann etter oppgradering og trykk på OK knappen. Trykk OK for å fortsette med igjenoppstartsprosedyren. 2) Bakgrunn søk å oppgradering tilstand Når TV-en er koblet til Internett, søker den i bakgrunnen for viktige oppgraderinger av programvare. Trykk OK for å fortsette med igjenoppstartsprosedyren. Feilsøking og Tips Bilde utholdenhet - ghosting Vennligst merk att innbrenning kan oppstå ved visning av en vedvarende bilde (stillbilde eller pauserte bilder). LCD TVs bilde utholdenhet kan forsvinne etter kort tid. prøv å slå av TVen for en stund. For å unngå innbrenning, ikke la TVen vise stillbilde-modus i lengre perioder. ingen strøm Hvis din TV har ingen strøm, sjekk strømledningen pluggen er koble til strømkontakten. 3) 03:00 søk og oppgradering tilstand Hvis Automatisk skanning i Oppgrader Innstillinger menyen er slått til, vil TVen starte opp klokken 03:00 å søke etter utsending kanaler for nyt software oppgradering. Hvis ny programvare blir funnet og lastet ned, vil TVen ha denne neste gang den blir slått på. merknad om omstart drift: Omstart er det siste trinnet i software oppgradering drift dersom nedlasting av ny programvare er fullført. Under omstarten TV gjør endelig initialisering. i omstart sekvens panel makt er lukket og foran lampen angir aktivitet med å blinke. Etter ca 5 minutter starter TVen opp igjen. Er TV-apparatet eller antennen plassert i nærheten av eonlys, lydutstyr uten jording, etc. 3. Fjell eller høye bygninger kan forårsake dobbelt bilde eller "spøkelsebilder". Noen ganger kan bildekvaliteten forbedres ved endre retning på antennen. Sjekk om du har lagt inn riktig frekvens. I slike tilfeller bør du koble fra ett av apparatene. Hvis TV-en ikke starter av seg selv etter ca 10 minutter, trekk ut strømtilførselen i ca 10 minutter, og sett den i igjen.

9 Powered by TCPDF ( tv bør åpne med ny programvare trygt. Hvis du fortsatt ikke kan få TV-jobber, kan du vennligst gjenta trekk og plugge sekvens noen ganger mer. Manglende bilde betyr at TV-en din ikke mottar noen signaler. Sitter antennen ordentlig i? Bruker du riktige plugger for å koble til antennen? Internetttilkobling Ikke Tilgjengelig / DLNA Tilstand Fungerer Ikke Hvis MAC adressen (en unik identifikator nummer) på din PC eller modemet har blitt permanent registrert, er det mulig at TV ikke kan koble til Internett. I et slikt tilfelle, er MAC adressen autentisert hver gang du kobler til Internett. dette er en forholdsregel mot uautorisert tilgang. Siden TVen har sin egen MAC adresse, kan Internett-leverandøren ikke validere MAC adressen på din TV. av denne grunn kan din TV ikke koble til Internett. Kontakt Internett-leverandøren og be om informasjon om hvordan du kobler en annen enhet, for eksempel TV-en, til Internett. kan være oppbrukt, dersom så du kan fortsatt bruke kontrollknappene på TV. Hvis domenet er ugyldig, kan dette skape problemer mens du surfer filer i DLNA tilstand. inngangkilder - kan ikke velges 1. Hvis du ikke kan velge en inngangkilde, er det mulig at du ikke har noen enheter koblet til. Opptak Utilgjengelig For å ta opp et program må du først koble en USBdisk til din TV mens den er slått av. ellers vil innspillingen funksjonen ikke er tilgjengelig. DLNA Logo og DLNA CERTIFISERT er varemerker, service merker eller sertifikat merker for Digital Living Network Alliance. Png MAX WxH = 14592x12288 Opp til 8 MegaByte interlace - Undertittel sub srt Norsk Støttede DVIoppløsninger Når du kobler enheter til TV-kontaktene ved å bruke DVI konverter kabler (medfølger ikke), kan du se følgende informasjon om oppløsning. 56Hz 640x x x x x x x x x x x x x x x x x Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ Norsk Vedlegg: Nero Media Hjem Installasjon For å installere Nero Media Hjem, vennligst gjør som følger: Merk: For å bruke DLNA-funksjon, bør denne software installeres på din PC. Klikk på knappen merket Nero Media Hjem Essentials for å starte installasjonen. Nero Media Hjem installasjons veiviseren vises. Om nødvendig endre installasjons språket fra språkvalgmenyen før du fortsetter. 5. Vennligst les lisensavtalen nøye og velger riktig boksen hvis du godtar betingelsene i avtalen. Det er mulig å velge mellom Typisk, mening standard installasjon eller Egendefinert installasjon. Brukerdefinert installasjon lar deg bestemme hvilke språk som skal installeres og å velge installasjonen banen. Nero Media Hjem Installasjons veiviseren sjekker tilgjengeligheten av nødvendig tredjeparts programvare på PCen. For å kunne tilby en bedre tjeneste, er Nero samle anonyme data til å bestemme hvilke funksjoner som er brukt og hvilke problemer som eventuelt oppstår. Klikk på Legg til ikonet fra LOKALE MAPPER for å legge mappen du vil dele med nettverket. Du kan vise alle media typer fra biblioteket. Norsk Dimensjonale tegninger (LC-32LE351E) Norsk Dimensjonale tegninger (LC-39LE351E) Norsk Avhending etter endt levetid Norsk Installasjon av stativet (LC-32LE351E) Vennligst les følgende informasjon nøye før du fester stativet til din nye Sharp TV. Sikre at stativdekselet (3) sitter korrekt og at du kan se skruehullene på baksiden av Sharp TV-en. Sikre at stativdekselet (3) sitter korrekt og at du kan se skruehullene på baksiden av Sharp TV-en.! Sett IKKE inn skruene før du har festet plastikk formen.! Sett inn de fire skruene som følger med og stram dem forsiktig fest inntil stativet er korrekt montert 1. Sikre at stativdekselet (3) sitter korrekt og at du kan se skruehullene på baksiden av Sharp TV-en. Sikre at stativdekselet (3) sitter korrekt og at du kan se skruehullene på baksiden av Sharp TV-en.! Sett IKKE inn skruene før du har festet plastikk formen.! Sett inn de fire skruene som følger med og stram dem forsiktig fest inntil stativet er korrekt montert 1. Stativ Norsk Installasjon av stativet Vennligst les følgende informasjon nøye før du fjerner stativet fra din Sharp TV. Skru forsiktig de fire skruene som fester foten og fjerne skruene når de er helt skruet ut..

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Hurtig start guide Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller 3G (Bare visse modeller) Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

DataGuard. Installasjonsguide. Internett. Thomson Speedtouch 585i v7

DataGuard. Installasjonsguide. Internett. Thomson Speedtouch 585i v7 DataGuard Internett Thomson Speedtouch 585i v7 Installasjonsguide Oppkobling med analog telefon 1.Ta ledningen til telefonapparatet som går inn i veggkontakten ut og flytt den over til splitter boksen.

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon JULI 2011 Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE OPPKOBLING 1 VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE Med Get box ll kan du se tv akkurat når det passer deg. Du kan ta opp programmer, se direkte eller starte forfra. Det du gikk glipp av forrige uke finner

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN 1 Fjernkontrollen s. 3 Koble til bredbånd s. 4 Pause, spole og opptak s. 5 Finn frem i menyen s. 6 Finn tv-kanal s. 7 Start forfra s. 8 Reprise s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny

Detaljer

Varsling på smarttelefon med AppSender

Varsling på smarttelefon med AppSender FlexiApp Varenr. 1485 HMS-nr.: 215564 Varsling på smarttelefon med AppSender Brukerhåndbok Dok. nr.: 2217A Dato: 2016.05.26 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 AppSenderen 4 3. Komme i gang

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen

Velkommen til PlayStation-verdenen Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1116B 7026820 Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit Brukerhåndbok Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Innhold Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Slik fungerer Powerline-nettverket...........

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN Ny fjernkontroll Fjernkontrollen er spesielt tilpasset din nye tv-opplevelse og har flere funksjoner som gjør det enkelt å styre tv-en og Get-boksen. Get tv-app som fjernkontroll

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR og ADB 5812 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan du benytter opptaks-

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING 1 altibox.no/wifipluss 3 3 2-3 mm Innhold i esken Nettverkskabel Den medfølgende nettverkskabelen kan benyttes når det er kort avstand mellom

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Informasjon om din trådløse forbindelse

Informasjon om din trådløse forbindelse Informasjon om din trådløse forbindelse Vi har rullet ut en ny type hjemmesentral, som har innebygget router- og trådløsfunksjonalitet. I den forbindelse ønsker vi å dele litt erfaringer med deg som kunde

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

Kom i gang med din dekoder

Kom i gang med din dekoder HD 2840-C Kom i gang med din dekoder Digital HD-dekoder Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no 1 Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen.

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Kom i gang. TV i flere rom TV på nettbrett

Kom i gang. TV i flere rom TV på nettbrett Telenor Norge AS / Canal Digital Kabel Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2017 Kom i gang TV i flere rom TV på nettbrett Canal Digital Kabel har

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps Ikke utsett Sweex trådløse LAN innstikkort 300 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter hodetelefoner Hurtig start guide 1 OTG

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

Wallbox Commander Bruker Manual

Wallbox Commander Bruker Manual Wallbox Commander Bruker Manual 1/11 Velkommen til Wallbox Gratulerer med ditt kjøp av det revolusjonerende elbil lade system designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter,

Detaljer

Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon

Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon Denne veiledningen gir deg en rask oversikt over hvordan du benytter opptaks- og pausefunksjonen

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Brukerveiledning 2012

Brukerveiledning 2012 Brukerveiledning 2012 SnapTV TV-portal Dette er hovedmenyen der du finner dine funksjoner og tjenester. Naviger mellom portalikonene med høyre/venstre piltast og trykk OK for å velge ønsket funksjonalitet.

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

En tjeneste for deg i oppgradert nett. Get filmleie. Brukerveiledning

En tjeneste for deg i oppgradert nett. Get filmleie. Brukerveiledning En tjeneste for deg i oppgradert nett Get filmleie Brukerveiledning 2 Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hva er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kan jeg leie? 6 Hva skal til for å få tjenesten? 7 Slik

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Denne guideboken gjelder for TI-Nspire -programvareversjon 4.2. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides. Viktig Informasjon

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

Innhold i esken: 2) Sett i antennekabelen

Innhold i esken: 2) Sett i antennekabelen Enkel installasjon GUIDE TIBAKE OCA ETHENET TV Innhold i esken: 2) Sett i antennekabelen Strømkabel Get box II Antennekabel AAA-batterier HDMI-kabel Fjernkontroll Programkort 1) Sett inn programkortet

Detaljer

Maingate mvio Home Quick Guide

Maingate mvio Home Quick Guide Maingate mvio Home Quick Guide ADDRESS: BOX 244, SE-371 24 KARLSKRONA, SWEDEN VISITORS: DROTTNINGGATAN 16 PHONE. +46 455 36 37 00 FAX: +46 456 36 37 37 WEB: WWW.MAINGATE.SE Innhold 1 Quick Guide 3 1.1

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Egenskaper Wi-Fi b/g/n 7-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter Hurtig start guide 1 OTG SB-kabel Beskrivelse

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: 1 Rask og enkel installasjon Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal se rikstv.no/underholdningsportalen Starte programmer forfra Pause, spole og ta opp

Detaljer

Brukerveiledning for Digifob Pro

Brukerveiledning for Digifob Pro Brukerveiledning for Digifob Pro Instek AS Adresse: Mårveien 6 2211 Kongsvinger Telefon: 62816833 Epost: instek@instek.no Overblikk over DigifobPro Denne guiden vil ta for seg generel bruk av digifob.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

Bruksanvisning Viz Car

Bruksanvisning Viz Car Bruksanvisning Viz Car 1.Produktbeskrivelse 1.ON / OFF-knappen 2.Record-knapp 3. Batterikammer 4.SD eller TF / Micro SD-kort 5.Menu-knappen 6.Down-knapp (for å navigere i menyen) 7.Up-knappen (for å navigere

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer