Askøy Jeger- og Fiskeforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Askøy Jeger- og Fiskeforening"

Transkript

1 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 1 av 19 Årsmøte 2015 Askøy Jeger- og Fiskeforening

2 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 2 av 19 Saksliste Konstituering av møtet - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av dagsorden - Godkjenning av forretningsorden - Valg av ordstyrer - Valg av sekretær - Valg av tellekorps - Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen Årsmelding fra siste kalenderår Revidert regnskap fra siste kalenderår Innkomne saker med styrets forslag til vedtak Andre saker som styret har ført opp på dagsorden Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett Foreningens kontingentandel Valg av styre i henhold til 8 Valg av utvalgsledere etter behov Valg av valgkomite på 2 medlemmer Valg av to revisorer med en vararepresentant Eventuell utnevning av æresmedlemmer Eventuelt forslag om vedtektsendringer

3 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 3 av 19 Styrets Årsberetning Styret har avholdt 5 styremøter i 2014 og 2 på hittil i Styret har jobbet med å øke aktiviteten i foreningen, og det har vært arrangert en rekke kurs og turer for medlemmene. Styret vil fortsette aktiviteten i 2015, og arbeider for at det kommende år skal arrangeres flere kurs og turer for medlemmene. Foreningen teller pr aktive medlemmer, en økning på 19 medlemmer fra i fjor. Samme dato var medlemskontingent for 2015 innbetalt av 185 medlemmer. 29 av medlemmene betalte ikke medlemskontingent for 2014, og kan derfor anses å være på vei ut av foreningen. De aktive medlemmene er fordelt på 165 hovedmedlemmer, 120 barne- og ungdomsmedlemmer, 14 familiemedlemmer, 17 pensjonistmedlemmer og 15 sidemedlemmer. 264 av medlemmene er mannlige, og 67 er kvinnelige, en økning på hhv. 7 og 11 siden i fjor. Siden forrige årsmøte har 111 medlemmer meldt seg inn i foreningen, mens 97 har meldt seg ut. Utfra tallene antar vi at økningen av medlemmer skyldes i stor grad barne-/ungdoms- og fiskeutvalgets mange aktiviteter, som f.eks påske-fisketur i Kollevåg og Fiskesommer, samt foreningens kvinnegruppes mange aktiviteter rettet mot kvinner. Den store begivenheten på vårparten var åpningen av Sportsfiskets år på Festplassen, hvor også H.M. Kong Harald var til stede. Foreningen var representert med egen stand, og et aktivitetstelt for barn som var svært populært, hvor også Kongen var innom. Styret har fortsatt arbeidet med skytebane og nytt klubbhus i Munkebotn. Det ble på vårparten avholdt månedlige statusmøter i regi av Askøy Kommune, hvor Leder var representant for AJFF sammen med Arne Klingsheim. På det siste møtet før sommeren ble det klart at utbygger Sprengningsteknikk var i forhandlinger med Kommunen ift. arealavgifter. Etter sommerferien stoppet møtene opp, og status er p.t. uavklart. Den definitivt største hendelsen, kanskje i foreningens historie, var da klubben ble nominert sammen med 2 andre i kategorien Årets klubb/forening ifm. prisen Gullkroken, og senere gikk av med seieren. Styret ønsker å takke alle som har bidratt til at vi vant denne gjeve prisen! Foreningens 4 utvalg (jakt-, fiske-, barne- og ungdoms-, og kvinneutvalg) har egne årsberetninger. For styret, AJFF Terje Askvik Leder

4 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 4 av 19 Årsberetning for Jaktutvalget 2014 Før jakten: Telling av hjort: Vi har i år som tidligere gjennomført telling av hjort. Vår kjørerute strekker seg fra Florvåg i sør til Sæterstølen i nord. Alle bøene mellom overnevnte rute blir besøkt med bil og vi bruker kraftig lys for å registrere og telle antall hjort som oppholder seg på bøene. Telling av hjort er samkjørt med Kommunene rundt oss. Det blir oppsatt faste datoer og klokkeslett når dette skal gjennomføres. Hjorteforvaltningsprosjektet er nå avsluttet og vi er tilbake til 3 telledager Askøy Kommune har oppdaterte lister på hvor mange hjort som er telt på Askøy, noe informasjon ligger på nettet. Inntrykket vårt var at det var mer hjort en de senere år. Vår representant i storvaldet er Simon Ravn. Torstein Dale er leder for storvald sør på Askøy. Vi har jaktfelt ASK i storvald sør på Askøy. Vi fikk tildelt 5 fellingsløyver for jakten Dugnad: Vi har i år hatt et omfattende arbeid med å rydde skog langs skogsveier og jakttårn. Vi har også ryddet mye skog på Ormaneset sammen med de andre utvalgene. Vi kom ikke i mål med å bygge gapahuk og sette opp ny kaster. Det er også utført vedlikehold og ettersyn på alle jakttårn. Alle bøene er klippet, gjødslet og stelt. Takk til alle som stilte på våre dugnader. Under jakten: Vi fikk tildelt fellingsløyve på 5 hjort for jakten i Det ble felt 4dyr av tildelt kvote. Det er utrolig gøy å registrere at vi år etter år har førstegangsjegere med på hjortejakten. Samtlige 4 dyr ble felt av jegere som felte sine første hjorter. Det ble gjennomført et ettersøk etter dyr som ikke var lett å finne. Det lå dødt like utenfor bøen. Dette illustrerer hvor viktig det er å alltid ettersøke påskutte dyr. Jaktutvalget vil berømme jaktledere og ettersøksekvispasje for innsatsen. Det har vært stor aktivitet med partering av dyr og kjøttet er stelt etter alle kunstens regler. Våre jegere begynner å bli veldig flink til partering av dyr. Alt kjøttet er vacumert, merket og steikene er surret. Småvilt jakt: Frode Vonheim som er ansvarlig for småviltjakten for AJFF. Det felles i hovedsak rugder, og trenes hund. Storfugl er fredet. Etter jakten: Alt utbytte av høstens hjortekjøtt ble fordelt etter jakten. Siste avhenting for kjøtt var utgang av 2014 som tidligere år. Uavhentet kjøtt vil bli delt ut til grunneiere, samt brukt på naturstien der AJFF stiller med lavo og hjortegryte. Vi serverte også i år hjortegryte.

5 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 5 av 19 Det er kjøpt inn mårfeller til bruk av medlemmer i AJFF og i hjortevaldet, dette er et viktig middel for å bekjempe økning av mår på Askøy. 4 mårer ble fanget i Vi takker alle for et fint jaktår i Plan for året 2015: - Skytefelt og skogsveier vil bli ryddet. - Atlegget, Svana og Sætre gård vil bli klippet og stelt med beitepusser. - Vedlikehold på alle jakttårn. - Hjortetelling for Askøy Kommune/viltnemnda i april - Eventuelle forslag kan behandles i jaktutvalget fortløpende Jaktutvalget AJFF. Jaktåret 2014

6 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 6 av 19 Rapport jegerprøven 2014 Vi hadde 16 elever som begynte på kurset, 16 fullførte og tok eksamen. 14 menn og 2 kvinner. Kurset ble avholdt på Kleppestø Ungdomskole. Utedag ble gjennomført i skogen ved Ravnanger Ungdomskole. Obligatorisk hagleskyting ble gjennomført på Ormaneset. Da en av leirduekasterne var ødelagt ble det kjøpt inn en ny kaster. På grunna av skyterestriksjoner på Ask, var det nødvendig å leie riflebanen på Herdla, for å gjennomføre obligatorisk rifleskyting. Dette medførte en ekstra kursdag. Vi som instruktører ser på dette som en grei løsning for å dekke pensum i rifle og hagleskyting. Det kan også nevnes at vi ser på det som en fordel at elevene får testet ut de skytefasilitetene som finnes på øyen. Eksamen ble avholdt av Askøy Kommunes Miljøvernleder på biblioteket i Kleppestø. Vi ser frem til at klubben får egne fasiliteter på samme sted, slik at ordinære kursdager og utedager kan avholdes på samme sted. Det vil da bli mindre logistikk-utfordringer med å avholde kurs. Per i dag blir kurset gjennomført med flere instruktører til stede store deler av tiden. Nødvendigheten av dette er spesielt viktig på utedager, og vi mener at dette høyner kvaliteten på kurset generelt. Det har i tillegg blitt avholdt ekstraundervisning i de tilfeller der elever har hatt problemer med å stille på obligatoriske kursdager, slik at alle klarer å gjennomføre kurset etter direktoratet sine krav. Kvitteringer er sendt til kasserer. Total inntekt Utgifter instruktørlønn Utgifter etter kvittering. Kaffe, kjeks, ammunisjon, mm 8069,09 Overskudd 14050,91 Instruktører Trond Eliassen Geir Tveit Daniel Eliassen

7 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 7 av 19 Årsberetning for fiskeutvalget 2014 Fiskeutvalget i AJFF 2014 har bestått av: Leder; Morten Heggøy. Utvalgsmedlemmer; Gustavo Syslak, Tore Grøtte. Under åpningen av sportsfiskets år har Askøy jeger og fiskerforening i stor grad bidratt til at åpningen ble en suksess. De forskjellige utvalg var representert, og gjorde dette til en minnerik dag. Denne gode fellesskaps ånd, har videre preget hele 2014, og vi ble ved årsslutt æret med Gullkrokens utmerkelse for beste forening! Fiskeutvalget har vært representert ved følgende aktiviteter i 2014: Åpning av Sportsfiskeåret 10. mai på festplassen. Fiskekonkurransen på Ramsøy den 4. mai, nydelig vær, og deltakerrekord med over åtti personer på arrangementet, og femtien av dem var påmeldte i konkurransen. Derav atten i klassen menn, åtte i dameklassen og tyveåtte i junior-klassen. Totalt ble det tatt tjueni fisk på land. Fluekastekurs 13, 14. og 15. mai ble det arrangert fluekastekurs. Ivrige deltakere stilte opp i varierende vær og vind. Gode kastere ble det av alle mann, og det tok ikke lang tid etter kurset før tilbakemeldinger om fangst ble rapportert inn. Havfisketur Som gode øyboere og kystfolk skal være, setter vi pris på havet og det havet har å tilby. Havfiske er en viktig del av vår kulturhistorie, og vi prøver å stelle i stand minst en havfisketur i året. Turen i år fant sted på årets første sommerdag, 1.juni, en flott dag for de syv deltakerne, til tross mye pale... Fiskedag for jenter 24. juni var det jentenes tur. NJFF holder enda fast på jentesatsingen, og på Askøy ser vi hvilke positive ringvirkninger denne satsingen gir. Ni damer ble med på fisketur, og noen av dem for aller første gang. Det sies at en ikke skal klage på fint vær, men denne dagen satte varmt vær stopper både for fangst og fiskere. Selv om fangsten uteble, beholdt fiskerne den gode stemningen og satser på bedre fiskelykke ved senere anledninger. Fiskecampen i Kollevågen august. Nok en vellykket camp hvor temaet var fiske og atter fiske. 28 deltagere i alderen år. Det var bl.a. havfiske, ørretfiske fra kano, praktisk fluefiske, og mye moro i det våte element. Familiedagen i Lien 31. august. Flere hundre møtte opp for å være med på aktivitetsdag i skogen ved fjellvann, og AJFF var som vanlig en av ni foreninger som sto for det hele.

8 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 8 av 19 Fiskeutvalget tok i mot over 300 barn og unge som ville presisjonskaste med dobb på flytende rokkeringer Fluebindekvelder. Fire kvelder i løpet av oktober og november ble satt av til lærerik fluebinding. I året som kommer er det friluftslivets år, men satser like fullt på fiskeaktivitetene videre! For fiskeutvalget Morten Heggøy Årsberetning fluekasteinstruktør I 2014 har jeg som AJFFs fluekasteinstruktør vært instruktør og bidragsyter under følgende arrangementer: Kastekurs Kurs i praktisk fluefiske Påskearrangement i Kollavågen Fluebindekvelder x 4 I tillegg har instruktør deltatt på Hardangerfjordseminaret i November, og representerte Askøy på fylkesårsmøtet i mars. /ved fluekasteinstruktør Erlend Vivelid Nilssen

9 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 9 av 19 Årsberetning barne- og ungdomsutvalget B&U har i 2014 bestått av: Leder Marion Olsen Utvalgsmedlemmer: Torstein Dale, Bjørn Morten Engen, Sigbjørn Fretheim og Tor Atle Flatnes. Det har vært avholdt 3 møter i B&U i Aktiviteter: Vi har gjennomført en rekke aktiviteter i 2014, bl.a. Sjøørrettur til Stamnes, Familiedag på Herdla, Påsketur m/skattejakt, Hanevik dagen, Fiskekurs for foreldre, Fiskesommer 2014, Hjortedrev, Padle- og fisketur og Førstehjelp i naturen. I tillegg deltok vi på fiskekonkurransen på Ramsøy. Årets happening var nok åpningen av sportsfiskets år 2015 på Festplassen. Her hadde vi fått i oppdrag å presentere NJFF s satsing på barn og unge. Ved hjelp av mange gode krefter både i og utenfor foreningen løste vi dette på en glimrende måte. Kong Harald besøkte standen vår og fikk en innføring i vårt arbeid for barn og unge. Deltakelsen på de forskjellige arrangementene er varierende, og vi ser at familiearrangementene er de mest populære. Økonomi: B&U har i 2014 totalt mottatt ca kr ,- i tilskudd fra NJFF, hvorav ,- er tilskudd til Fiskesommer, og ,- er Frifondmidler. Tilskuddene reflekterer aktivitetsnivået og tildeles på bakgrunn av aktivitetsplaner som følger skoleåret. AJFF Barne og ungdomsutvalget 2014 Regnskap Inntekter Utgifter: Fiskesommer 2014 kr 10000,00 Utstyr kr 799,00 Frifondmidler 2014 kr 13958,00 Brosjyrer/trykk kr 200,00 Tilskudd fra AE kr 6 000,00 Datarekvisita kr 1 181,00 Porto kr 174,90 Annonser AV kr 3 000,00 Aksjonskostnader kr 10851,30 Totalt: kr 29958,00 Totalt: kr ,20 Overføres til 2015: kr ,80 I tillegg mottok vi kr 6000,- i støtte fra Askøy Energi til innkjøp av friluftsutstyr. Planer for 2015: I forbindelse med sportsfiskets år planlegger vi mange gode aktiviteter i samarbeid med de andre utvalgene. Mvh B&U utvalget Marion Olsen

10 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 10 av 19 Årsberetning 2014 Kvinneutvalget Kvinneutvalget i AJFF har i 2014 bestått av fem medlemmer: Regine Emilie Mathisen (leder), Camilla Vassnes, Marianne Raunehaug, Jill Trane og Laila Mathisen. I løpet av året har det hvert avholdt fire møter, samt flere «nettmøter». Kvinneutvalget har jobbet aktivt med målene som var satt i 2013, og fortsatt arbeidet om å få med flere damer på jakt og fiskerelaterte aktiviteter. Vi har klart å holde på «de gode gamle», og samtidig har vi rukket og sett noen nye ansikter gjennom året. I 2014 har kvinneutvalget arrangert seks egne aktiviteter. I tillegg har kvinneutvalget jobbet for foreningens andre interesser, samarbeidet og bidratt på arrangement i regi av andre utvalg og styret, samt jobbet aktivt for å øke andelen kvinner på andre aktiviteter i regi av AJFF. Kvinneutvalgets aktiviteter og bidrag i 2014: Aktivitet Mat og Vinkurs Fiskedag for Jenter Padletur Soppkurs / Sopptur Bærtur Småvitljakt Villmarkstur Deltakere 12 deltakere 9 deltakere 12 deltakere, flere nye 13 deltakere, 1 ny 8 deltakere 3 deltagere Avlyst I tillegg har kvinneutvalget i samarbeid med styret og andre utvalg, medvirket til følgende aktiviteter; Fiskekonkurranse i Ramsøy, Dugnad på skytebanen, Åpning av Sportsfiskets År, Familiedag på Herdla, Fluebinding, fluekastekurs, fluefiskekurs, Hanevikdagene og Fellesdugnad: fisking etter rømt regnbueørret. I tillegg har leder i kvinneutvalget fått delta på Fylkesårsmøtet, Hardangefjordseminaret og Gullkroken Undertegnede takker for mange givende år som foreningens kvinnekontakt, og ser fram til at nye spirer får blomstre og utvikle seg i takt med foreningen. Videre ønsker kvinneutvalget å fortsette sin visjon om å «aktivisere, motivere og tilrettelegge for kvinner i Askøy Jeger- og Fiskerforening, til å delta på jakt, fiske og frilufts- relaterte aktiviteter.» /ved leder Regine Emilie Mathisen

11 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 11 av 19 Regnskap

12 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 12 av 19

13 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 13 av 19 Revisjon Revisjonsberetning vil bli forelagt årsmøtet.

14 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 14 av 19 Innkomne saker - Medlemmer o Ingen - Styret o Ingen

15 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 15 av 19 Arbeidsprogram for Askøy JFF 2015 Når Aktivitet Målgruppe Februar Fiskevinter Alle, BU/familie, damer Mars Sjøørret tur Alle, BU/familie Vår Dugnad haglebane Alle April Mat og Vinkurs Voksne Mat og vinkurs Damer Sjømeite Alle, BU/familie Minimeite Alle, BU/familie Vår Skyting Alle Mai Fluekastekurs Alle Fiskekonkurranse i Ramsøy Alle, BU/familie, damer Dugnad Rødehuset Alle Juni Havfisketur Alle, BU/familie Villmarkstur/Padletur Damer August Familiedagen i Lien Alle, BU/familie Soppkurs Alle Laks/Sjøørret fiske BU/familie September Herdladagene Alle Bærtur Alle, familie Høst Hjortejakt Alle Oktober Småviltjakt-tur Damer Fluebinding Alle Høst Småviltjakt-tur Alle * BU = Barn og Ungdom Askøy Jeger- og Fiskerforening har som mål å arrangere 22 aktiviteter i løpet av Vi ønsker å ta utgangspunkt i aktivitetene i tabellen, men må ta forbehold om noen endringer underveis. Vi gleder oss til ett nytt jakt og fiskeår!

16 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 16 av 19 Budsjett

17 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 17 av 19 Kontingent Styret foreslår ingen endring i kontingentandel for 2015.

18 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 18 av 19 Valgkomiteens innstilling til valg - Styre, inklusiv utvalgsledere - Leder: Regine Emilie Mathisen (2 år ) - Nestleder: Svein Ove Haugland (1 år ) - Kasserer: Nils Martinus Nilsen (2 år ) - Sekretær: Carl Magnus Nilsen (1 år ) - Leder Barne- og Ungdomsutvalget: Sigbjørn Fretheim (2 år ) - Leder Kvinneutvalget: Laila Jonette Mathisen (2 år ) - Leder Fiskeutvalget: Marion Engen (1 år ) - 1. Varamedlem: Fredrik Østvik (1 år ) - 2. Varamedlem: Øyvind Sandøy (1 år ) - Revisor: Svein Helge Hopland (1 år ) Styrets innstilling til valgkomite - Terje Askvik - En fra salen

19 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 19 av 19 Vedtektsendringer Ingen vedtektsendringer.

Årsmøtet 2014. Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening. Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00

Årsmøtet 2014. Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening. Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00 Årsmøtet 2014 Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00 1 Innholdsfortegnelse Forside side 1 Innholdsfortegnelse side 2 Dagsorden side 3 Årsberetning

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

Årsmelding 2007. www.altajff.no

Årsmelding 2007. www.altajff.no Årsmelding 2007 www.altajff.no Tlf. 78 45 50 00 Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen. Foto: Lars H. Krempig Innkalling til årsmøte Sted: Lokalet til Altta siida, (den samiske

Detaljer

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening 7. mars 2015 Hovedsponsor: Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Lørdag 7. mars 2015 kl. 17.00 på Bodøgaard Dagsorden 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

Storvatnet i Dyrdalen Norddal. Invitasjon til årsmøtefest:

Storvatnet i Dyrdalen Norddal. Invitasjon til årsmøtefest: INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014 på Jentekolonien Skodje Lørdag 14. februar 2015 Kl.18.00-19.30 Storvatnet i Dyrdalen Norddal Invitasjon til årsmøtefest: Medlemmene med følge, inviteres herved til fest og middag

Detaljer

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 Olledalen Skytesenter 11. MARS 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1 Mai 2015 Årg. 41 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Hanne Eriksen Utedag med friluftsskolen 14. mars Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1-2 juni 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Gismo sover på fisketur ved "Abbortjernet" Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet http://www.kongsvingerjff.no

Detaljer

Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org

Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org Returadresse: Ådal JFF Pb 12 3525 HALLINGBY Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv Ådal jeger og fiskeforening Ådal jeger og

Detaljer

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011 Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Forretningsorden. 1. Konstituering a) Møtets lovlige innkalling b) Valg av møteleder c) Valg av stemmeteller d) Valg av to personer som undertegner protokollen

Detaljer

ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING

ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING 2014 DAGSORDEN: 1. Konstituering av møtet 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av dagsorden 1.3 Valg av ordstyrer 1.4 Valg av sekretær 1.5 Valg av tellekorps

Detaljer

NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014

NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014 NJFF Finnmark Årsmelding for 2014 NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014 Skyteopplæring. Tana 14 15 mars 2015. 0 ÅRSMØTE FOR PERIODEN 2014 Elva Hotell og Camping Tana 14-15 mars 2015 PROGRAM Lørdag 14 mars

Detaljer

24. årgang VESTMARKINGEN. Medlemsblad for. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv

24. årgang VESTMARKINGEN. Medlemsblad for. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv 24. årgang VESTMARKINGEN Medlemsblad for www.asker-jff.no Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv Hovedstyret i Asker JFF 2011: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Medlem: Medlem: Medlem: Jeppe Normann Per

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Spåtind, 28.-29. mars 2014 2 3 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2014 Spåtind Sport Hotel, Nord-Torpa 28.-29. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering,

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2

N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2 N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2 Pga Postens nye bestemmelser vedr vektvariasjoner på distribusjon av b-blad kommer Nytt fra NJFF i ny «drakt». S. 6 S.4 JENTENE PÅ FRAMMARSJ ETTERSØKSHUND

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer