Askøy Jeger- og Fiskeforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Askøy Jeger- og Fiskeforening"

Transkript

1 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 1 av 19 Årsmøte 2015 Askøy Jeger- og Fiskeforening

2 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 2 av 19 Saksliste Konstituering av møtet - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av dagsorden - Godkjenning av forretningsorden - Valg av ordstyrer - Valg av sekretær - Valg av tellekorps - Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen Årsmelding fra siste kalenderår Revidert regnskap fra siste kalenderår Innkomne saker med styrets forslag til vedtak Andre saker som styret har ført opp på dagsorden Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett Foreningens kontingentandel Valg av styre i henhold til 8 Valg av utvalgsledere etter behov Valg av valgkomite på 2 medlemmer Valg av to revisorer med en vararepresentant Eventuell utnevning av æresmedlemmer Eventuelt forslag om vedtektsendringer

3 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 3 av 19 Styrets Årsberetning Styret har avholdt 5 styremøter i 2014 og 2 på hittil i Styret har jobbet med å øke aktiviteten i foreningen, og det har vært arrangert en rekke kurs og turer for medlemmene. Styret vil fortsette aktiviteten i 2015, og arbeider for at det kommende år skal arrangeres flere kurs og turer for medlemmene. Foreningen teller pr aktive medlemmer, en økning på 19 medlemmer fra i fjor. Samme dato var medlemskontingent for 2015 innbetalt av 185 medlemmer. 29 av medlemmene betalte ikke medlemskontingent for 2014, og kan derfor anses å være på vei ut av foreningen. De aktive medlemmene er fordelt på 165 hovedmedlemmer, 120 barne- og ungdomsmedlemmer, 14 familiemedlemmer, 17 pensjonistmedlemmer og 15 sidemedlemmer. 264 av medlemmene er mannlige, og 67 er kvinnelige, en økning på hhv. 7 og 11 siden i fjor. Siden forrige årsmøte har 111 medlemmer meldt seg inn i foreningen, mens 97 har meldt seg ut. Utfra tallene antar vi at økningen av medlemmer skyldes i stor grad barne-/ungdoms- og fiskeutvalgets mange aktiviteter, som f.eks påske-fisketur i Kollevåg og Fiskesommer, samt foreningens kvinnegruppes mange aktiviteter rettet mot kvinner. Den store begivenheten på vårparten var åpningen av Sportsfiskets år på Festplassen, hvor også H.M. Kong Harald var til stede. Foreningen var representert med egen stand, og et aktivitetstelt for barn som var svært populært, hvor også Kongen var innom. Styret har fortsatt arbeidet med skytebane og nytt klubbhus i Munkebotn. Det ble på vårparten avholdt månedlige statusmøter i regi av Askøy Kommune, hvor Leder var representant for AJFF sammen med Arne Klingsheim. På det siste møtet før sommeren ble det klart at utbygger Sprengningsteknikk var i forhandlinger med Kommunen ift. arealavgifter. Etter sommerferien stoppet møtene opp, og status er p.t. uavklart. Den definitivt største hendelsen, kanskje i foreningens historie, var da klubben ble nominert sammen med 2 andre i kategorien Årets klubb/forening ifm. prisen Gullkroken, og senere gikk av med seieren. Styret ønsker å takke alle som har bidratt til at vi vant denne gjeve prisen! Foreningens 4 utvalg (jakt-, fiske-, barne- og ungdoms-, og kvinneutvalg) har egne årsberetninger. For styret, AJFF Terje Askvik Leder

4 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 4 av 19 Årsberetning for Jaktutvalget 2014 Før jakten: Telling av hjort: Vi har i år som tidligere gjennomført telling av hjort. Vår kjørerute strekker seg fra Florvåg i sør til Sæterstølen i nord. Alle bøene mellom overnevnte rute blir besøkt med bil og vi bruker kraftig lys for å registrere og telle antall hjort som oppholder seg på bøene. Telling av hjort er samkjørt med Kommunene rundt oss. Det blir oppsatt faste datoer og klokkeslett når dette skal gjennomføres. Hjorteforvaltningsprosjektet er nå avsluttet og vi er tilbake til 3 telledager Askøy Kommune har oppdaterte lister på hvor mange hjort som er telt på Askøy, noe informasjon ligger på nettet. Inntrykket vårt var at det var mer hjort en de senere år. Vår representant i storvaldet er Simon Ravn. Torstein Dale er leder for storvald sør på Askøy. Vi har jaktfelt ASK i storvald sør på Askøy. Vi fikk tildelt 5 fellingsløyver for jakten Dugnad: Vi har i år hatt et omfattende arbeid med å rydde skog langs skogsveier og jakttårn. Vi har også ryddet mye skog på Ormaneset sammen med de andre utvalgene. Vi kom ikke i mål med å bygge gapahuk og sette opp ny kaster. Det er også utført vedlikehold og ettersyn på alle jakttårn. Alle bøene er klippet, gjødslet og stelt. Takk til alle som stilte på våre dugnader. Under jakten: Vi fikk tildelt fellingsløyve på 5 hjort for jakten i Det ble felt 4dyr av tildelt kvote. Det er utrolig gøy å registrere at vi år etter år har førstegangsjegere med på hjortejakten. Samtlige 4 dyr ble felt av jegere som felte sine første hjorter. Det ble gjennomført et ettersøk etter dyr som ikke var lett å finne. Det lå dødt like utenfor bøen. Dette illustrerer hvor viktig det er å alltid ettersøke påskutte dyr. Jaktutvalget vil berømme jaktledere og ettersøksekvispasje for innsatsen. Det har vært stor aktivitet med partering av dyr og kjøttet er stelt etter alle kunstens regler. Våre jegere begynner å bli veldig flink til partering av dyr. Alt kjøttet er vacumert, merket og steikene er surret. Småvilt jakt: Frode Vonheim som er ansvarlig for småviltjakten for AJFF. Det felles i hovedsak rugder, og trenes hund. Storfugl er fredet. Etter jakten: Alt utbytte av høstens hjortekjøtt ble fordelt etter jakten. Siste avhenting for kjøtt var utgang av 2014 som tidligere år. Uavhentet kjøtt vil bli delt ut til grunneiere, samt brukt på naturstien der AJFF stiller med lavo og hjortegryte. Vi serverte også i år hjortegryte.

5 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 5 av 19 Det er kjøpt inn mårfeller til bruk av medlemmer i AJFF og i hjortevaldet, dette er et viktig middel for å bekjempe økning av mår på Askøy. 4 mårer ble fanget i Vi takker alle for et fint jaktår i Plan for året 2015: - Skytefelt og skogsveier vil bli ryddet. - Atlegget, Svana og Sætre gård vil bli klippet og stelt med beitepusser. - Vedlikehold på alle jakttårn. - Hjortetelling for Askøy Kommune/viltnemnda i april - Eventuelle forslag kan behandles i jaktutvalget fortløpende Jaktutvalget AJFF. Jaktåret 2014

6 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 6 av 19 Rapport jegerprøven 2014 Vi hadde 16 elever som begynte på kurset, 16 fullførte og tok eksamen. 14 menn og 2 kvinner. Kurset ble avholdt på Kleppestø Ungdomskole. Utedag ble gjennomført i skogen ved Ravnanger Ungdomskole. Obligatorisk hagleskyting ble gjennomført på Ormaneset. Da en av leirduekasterne var ødelagt ble det kjøpt inn en ny kaster. På grunna av skyterestriksjoner på Ask, var det nødvendig å leie riflebanen på Herdla, for å gjennomføre obligatorisk rifleskyting. Dette medførte en ekstra kursdag. Vi som instruktører ser på dette som en grei løsning for å dekke pensum i rifle og hagleskyting. Det kan også nevnes at vi ser på det som en fordel at elevene får testet ut de skytefasilitetene som finnes på øyen. Eksamen ble avholdt av Askøy Kommunes Miljøvernleder på biblioteket i Kleppestø. Vi ser frem til at klubben får egne fasiliteter på samme sted, slik at ordinære kursdager og utedager kan avholdes på samme sted. Det vil da bli mindre logistikk-utfordringer med å avholde kurs. Per i dag blir kurset gjennomført med flere instruktører til stede store deler av tiden. Nødvendigheten av dette er spesielt viktig på utedager, og vi mener at dette høyner kvaliteten på kurset generelt. Det har i tillegg blitt avholdt ekstraundervisning i de tilfeller der elever har hatt problemer med å stille på obligatoriske kursdager, slik at alle klarer å gjennomføre kurset etter direktoratet sine krav. Kvitteringer er sendt til kasserer. Total inntekt Utgifter instruktørlønn Utgifter etter kvittering. Kaffe, kjeks, ammunisjon, mm 8069,09 Overskudd 14050,91 Instruktører Trond Eliassen Geir Tveit Daniel Eliassen

7 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 7 av 19 Årsberetning for fiskeutvalget 2014 Fiskeutvalget i AJFF 2014 har bestått av: Leder; Morten Heggøy. Utvalgsmedlemmer; Gustavo Syslak, Tore Grøtte. Under åpningen av sportsfiskets år har Askøy jeger og fiskerforening i stor grad bidratt til at åpningen ble en suksess. De forskjellige utvalg var representert, og gjorde dette til en minnerik dag. Denne gode fellesskaps ånd, har videre preget hele 2014, og vi ble ved årsslutt æret med Gullkrokens utmerkelse for beste forening! Fiskeutvalget har vært representert ved følgende aktiviteter i 2014: Åpning av Sportsfiskeåret 10. mai på festplassen. Fiskekonkurransen på Ramsøy den 4. mai, nydelig vær, og deltakerrekord med over åtti personer på arrangementet, og femtien av dem var påmeldte i konkurransen. Derav atten i klassen menn, åtte i dameklassen og tyveåtte i junior-klassen. Totalt ble det tatt tjueni fisk på land. Fluekastekurs 13, 14. og 15. mai ble det arrangert fluekastekurs. Ivrige deltakere stilte opp i varierende vær og vind. Gode kastere ble det av alle mann, og det tok ikke lang tid etter kurset før tilbakemeldinger om fangst ble rapportert inn. Havfisketur Som gode øyboere og kystfolk skal være, setter vi pris på havet og det havet har å tilby. Havfiske er en viktig del av vår kulturhistorie, og vi prøver å stelle i stand minst en havfisketur i året. Turen i år fant sted på årets første sommerdag, 1.juni, en flott dag for de syv deltakerne, til tross mye pale... Fiskedag for jenter 24. juni var det jentenes tur. NJFF holder enda fast på jentesatsingen, og på Askøy ser vi hvilke positive ringvirkninger denne satsingen gir. Ni damer ble med på fisketur, og noen av dem for aller første gang. Det sies at en ikke skal klage på fint vær, men denne dagen satte varmt vær stopper både for fangst og fiskere. Selv om fangsten uteble, beholdt fiskerne den gode stemningen og satser på bedre fiskelykke ved senere anledninger. Fiskecampen i Kollevågen august. Nok en vellykket camp hvor temaet var fiske og atter fiske. 28 deltagere i alderen år. Det var bl.a. havfiske, ørretfiske fra kano, praktisk fluefiske, og mye moro i det våte element. Familiedagen i Lien 31. august. Flere hundre møtte opp for å være med på aktivitetsdag i skogen ved fjellvann, og AJFF var som vanlig en av ni foreninger som sto for det hele.

8 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 8 av 19 Fiskeutvalget tok i mot over 300 barn og unge som ville presisjonskaste med dobb på flytende rokkeringer Fluebindekvelder. Fire kvelder i løpet av oktober og november ble satt av til lærerik fluebinding. I året som kommer er det friluftslivets år, men satser like fullt på fiskeaktivitetene videre! For fiskeutvalget Morten Heggøy Årsberetning fluekasteinstruktør I 2014 har jeg som AJFFs fluekasteinstruktør vært instruktør og bidragsyter under følgende arrangementer: Kastekurs Kurs i praktisk fluefiske Påskearrangement i Kollavågen Fluebindekvelder x 4 I tillegg har instruktør deltatt på Hardangerfjordseminaret i November, og representerte Askøy på fylkesårsmøtet i mars. /ved fluekasteinstruktør Erlend Vivelid Nilssen

9 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 9 av 19 Årsberetning barne- og ungdomsutvalget B&U har i 2014 bestått av: Leder Marion Olsen Utvalgsmedlemmer: Torstein Dale, Bjørn Morten Engen, Sigbjørn Fretheim og Tor Atle Flatnes. Det har vært avholdt 3 møter i B&U i Aktiviteter: Vi har gjennomført en rekke aktiviteter i 2014, bl.a. Sjøørrettur til Stamnes, Familiedag på Herdla, Påsketur m/skattejakt, Hanevik dagen, Fiskekurs for foreldre, Fiskesommer 2014, Hjortedrev, Padle- og fisketur og Førstehjelp i naturen. I tillegg deltok vi på fiskekonkurransen på Ramsøy. Årets happening var nok åpningen av sportsfiskets år 2015 på Festplassen. Her hadde vi fått i oppdrag å presentere NJFF s satsing på barn og unge. Ved hjelp av mange gode krefter både i og utenfor foreningen løste vi dette på en glimrende måte. Kong Harald besøkte standen vår og fikk en innføring i vårt arbeid for barn og unge. Deltakelsen på de forskjellige arrangementene er varierende, og vi ser at familiearrangementene er de mest populære. Økonomi: B&U har i 2014 totalt mottatt ca kr ,- i tilskudd fra NJFF, hvorav ,- er tilskudd til Fiskesommer, og ,- er Frifondmidler. Tilskuddene reflekterer aktivitetsnivået og tildeles på bakgrunn av aktivitetsplaner som følger skoleåret. AJFF Barne og ungdomsutvalget 2014 Regnskap Inntekter Utgifter: Fiskesommer 2014 kr 10000,00 Utstyr kr 799,00 Frifondmidler 2014 kr 13958,00 Brosjyrer/trykk kr 200,00 Tilskudd fra AE kr 6 000,00 Datarekvisita kr 1 181,00 Porto kr 174,90 Annonser AV kr 3 000,00 Aksjonskostnader kr 10851,30 Totalt: kr 29958,00 Totalt: kr ,20 Overføres til 2015: kr ,80 I tillegg mottok vi kr 6000,- i støtte fra Askøy Energi til innkjøp av friluftsutstyr. Planer for 2015: I forbindelse med sportsfiskets år planlegger vi mange gode aktiviteter i samarbeid med de andre utvalgene. Mvh B&U utvalget Marion Olsen

10 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 10 av 19 Årsberetning 2014 Kvinneutvalget Kvinneutvalget i AJFF har i 2014 bestått av fem medlemmer: Regine Emilie Mathisen (leder), Camilla Vassnes, Marianne Raunehaug, Jill Trane og Laila Mathisen. I løpet av året har det hvert avholdt fire møter, samt flere «nettmøter». Kvinneutvalget har jobbet aktivt med målene som var satt i 2013, og fortsatt arbeidet om å få med flere damer på jakt og fiskerelaterte aktiviteter. Vi har klart å holde på «de gode gamle», og samtidig har vi rukket og sett noen nye ansikter gjennom året. I 2014 har kvinneutvalget arrangert seks egne aktiviteter. I tillegg har kvinneutvalget jobbet for foreningens andre interesser, samarbeidet og bidratt på arrangement i regi av andre utvalg og styret, samt jobbet aktivt for å øke andelen kvinner på andre aktiviteter i regi av AJFF. Kvinneutvalgets aktiviteter og bidrag i 2014: Aktivitet Mat og Vinkurs Fiskedag for Jenter Padletur Soppkurs / Sopptur Bærtur Småvitljakt Villmarkstur Deltakere 12 deltakere 9 deltakere 12 deltakere, flere nye 13 deltakere, 1 ny 8 deltakere 3 deltagere Avlyst I tillegg har kvinneutvalget i samarbeid med styret og andre utvalg, medvirket til følgende aktiviteter; Fiskekonkurranse i Ramsøy, Dugnad på skytebanen, Åpning av Sportsfiskets År, Familiedag på Herdla, Fluebinding, fluekastekurs, fluefiskekurs, Hanevikdagene og Fellesdugnad: fisking etter rømt regnbueørret. I tillegg har leder i kvinneutvalget fått delta på Fylkesårsmøtet, Hardangefjordseminaret og Gullkroken Undertegnede takker for mange givende år som foreningens kvinnekontakt, og ser fram til at nye spirer får blomstre og utvikle seg i takt med foreningen. Videre ønsker kvinneutvalget å fortsette sin visjon om å «aktivisere, motivere og tilrettelegge for kvinner i Askøy Jeger- og Fiskerforening, til å delta på jakt, fiske og frilufts- relaterte aktiviteter.» /ved leder Regine Emilie Mathisen

11 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 11 av 19 Regnskap

12 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 12 av 19

13 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 13 av 19 Revisjon Revisjonsberetning vil bli forelagt årsmøtet.

14 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 14 av 19 Innkomne saker - Medlemmer o Ingen - Styret o Ingen

15 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 15 av 19 Arbeidsprogram for Askøy JFF 2015 Når Aktivitet Målgruppe Februar Fiskevinter Alle, BU/familie, damer Mars Sjøørret tur Alle, BU/familie Vår Dugnad haglebane Alle April Mat og Vinkurs Voksne Mat og vinkurs Damer Sjømeite Alle, BU/familie Minimeite Alle, BU/familie Vår Skyting Alle Mai Fluekastekurs Alle Fiskekonkurranse i Ramsøy Alle, BU/familie, damer Dugnad Rødehuset Alle Juni Havfisketur Alle, BU/familie Villmarkstur/Padletur Damer August Familiedagen i Lien Alle, BU/familie Soppkurs Alle Laks/Sjøørret fiske BU/familie September Herdladagene Alle Bærtur Alle, familie Høst Hjortejakt Alle Oktober Småviltjakt-tur Damer Fluebinding Alle Høst Småviltjakt-tur Alle * BU = Barn og Ungdom Askøy Jeger- og Fiskerforening har som mål å arrangere 22 aktiviteter i løpet av Vi ønsker å ta utgangspunkt i aktivitetene i tabellen, men må ta forbehold om noen endringer underveis. Vi gleder oss til ett nytt jakt og fiskeår!

16 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 16 av 19 Budsjett

17 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 17 av 19 Kontingent Styret foreslår ingen endring i kontingentandel for 2015.

18 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 18 av 19 Valgkomiteens innstilling til valg - Styre, inklusiv utvalgsledere - Leder: Regine Emilie Mathisen (2 år ) - Nestleder: Svein Ove Haugland (1 år ) - Kasserer: Nils Martinus Nilsen (2 år ) - Sekretær: Carl Magnus Nilsen (1 år ) - Leder Barne- og Ungdomsutvalget: Sigbjørn Fretheim (2 år ) - Leder Kvinneutvalget: Laila Jonette Mathisen (2 år ) - Leder Fiskeutvalget: Marion Engen (1 år ) - 1. Varamedlem: Fredrik Østvik (1 år ) - 2. Varamedlem: Øyvind Sandøy (1 år ) - Revisor: Svein Helge Hopland (1 år ) Styrets innstilling til valgkomite - Terje Askvik - En fra salen

19 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 19 av 19 Vedtektsendringer Ingen vedtektsendringer.

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

Årsmøte 2016 Askøy Jeger- og Fiskeforening 10.2.2016

Årsmøte 2016 Askøy Jeger- og Fiskeforening 10.2.2016 Årsmøte 2016 Askøy Jeger- og Fiskeforening 10.2.2016 Side 1 av 13 Saksliste 1. Konstituering av møtet - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av dagsorden - Godkjenning av forretningsorden - Valg av

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell.

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Møtet satt kl 11.00. Sak 1: Konstituering av møtet: Godkjenning av fullmakter ingen. Godkjenning av innkalling godkjent. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vedtatt av NJFFs Representantskap 24.08.2013 (Forslaget nedenfor er et mønster, og kan selvsagt tilpasses lokale

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND Arne Gunnerud ønska på vegne av styret velkommen til årsmøtet for NJFF-Aust-Agder 2015. Navneliste ligger vedlagt. 1. Konstituering

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsmøte SHJFF 2014. Fuglemyr 27. mars 2014 VELKOMMEN!

Årsmøte SHJFF 2014. Fuglemyr 27. mars 2014 VELKOMMEN! VELKOMMEN! DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokoll og valgliste 3. Styrets årsmelding 4. Utvalgenes årsrapporter 5.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Referat årsmøtet Ringerike jeger- og fiskeforening

Referat årsmøtet Ringerike jeger- og fiskeforening Referat årsmøtet Ringerike jeger- og fiskeforening Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av ordstyrer Valg av referent Valg av tellekorps Valg av protokollunderskrivere

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 1.Konstituering av møtet. Åpning ved styrets leder som ønsket alle velkommen. - Godkjenning av fullmakter Sigurd Strand

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Regnskap Gausdal Jeger og Fiskerforening 2015

Regnskap Gausdal Jeger og Fiskerforening 2015 Regnskap Gausdal Jeger og Fiskerforening 2015 RESULTATREGNSKAP UTGIFTER INNTEKTER RESULTAT Div. utgifter/innt. (styret) 30942,50 21301,50-9641,00 Lerduebanen 16711,00 2500,00-14211,00 Lerdue, kjøp/salg

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Side 1 av 5

ÅRSMELDING 2014. Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2014 Side 1 av 5 Innleiing Organisasjon: Det er som tidlegare år lagt ned mykje dugnadsarbeid i foreninga. Styret har hatt 7 medlemer og to varamedlemmer. Det har sidan årsmøte i 2014 blitt

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus tirsdag 14. februar 2012. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

Årsberetning 2012 Handlingsplan 2013 Styrets Årsberetning 2012 Styret har i 2012 bestått av: Pål Søbye/ Per Ivar Gundersen Anders Olaussen Line Johansen Odd Erling Andreassen Harald Larsen Anders Wear/

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte Mandag 16.02.15 kl. 1900 Hadeland Gjestegård ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før

Detaljer

Innkalling til årsmøte i KLINGA J.F.F.

Innkalling til årsmøte i KLINGA J.F.F. Innkalling til årsmøte i KLINGA J.F.F. Onsdag 4. februar 2015 kl. 19:00 i klubbhuset på lerduebanen. SAKLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Konstituering - valg av møteleder og

Detaljer

Revsjøutvalget Fiskekort 8 000 4 000 4 000 Revsjødagene 18 000 18 500 500 Diverse vedlikehold 3 000 3 000 Sum Revsjøutvalget 26 000 25 500 500

Revsjøutvalget Fiskekort 8 000 4 000 4 000 Revsjødagene 18 000 18 500 500 Diverse vedlikehold 3 000 3 000 Sum Revsjøutvalget 26 000 25 500 500 Budsjett 2014 Poster Planlagt tidspunkt Inntekter Utgifter Resultat Styret Tillskudd 25000 Renter, div inntekter 5 000 Kontingent 18 000 Årsmøte, trykk, porto osv 20 000 Møter og div tiltak 25 000 Regnskap

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Blekke nr. 89 årgang 21 mars 2012 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening. Besøk RKJFFs nettsider: www.njff.

Blekke nr. 89 årgang 21 mars 2012 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening. Besøk RKJFFs nettsider: www.njff. Blekke nr. 89 årgang 21 mars 2012 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Mange smaksprøver på viltkurset i oktober Kjent bjørnejeger i Hønefoss God stemning på jubileumsmiddag

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00.

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Årsmelding 2013 Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Sakliste: 1. Valg av ordstyrer. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 3. Valg av

Detaljer

Jaktutvalget. Det har vært 26 skyte kvelder for storviltprøven og 577 personer har tatt skyteprøven. Beretningen enst. godkjent.

Jaktutvalget. Det har vært 26 skyte kvelder for storviltprøven og 577 personer har tatt skyteprøven. Beretningen enst. godkjent. Referat fra årsmøte i Eidanger Jeger og Fiskelag 27/1-12. Leder Hans Kristian Halvorsen ønsket velkommen til årsmøtet, og refererte dagsorden.: 1. Valg av dirigent og refent for møte. 2. Årsmeldinger 3.

Detaljer

Bergens Jæger- og Fiskerforening Årsberetning 2012 118. Driftsår

Bergens Jæger- og Fiskerforening Årsberetning 2012 118. Driftsår Bergens Jæger- og Fiskerforening Årsberetning 2012 118. Driftsår Den årlige generalforsamling ble holdt i foreningens klubblokaler i Monrad Mjeldes vei 9, den 11. april 2012. Det var 52 stemmeberettigede

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 2015 1 S i d e 1. Styrets sammensetning Leder: Kristoffer Jakobsen Nestleder: Vakant Kasserer: Espen Sevlie Smith Sekretær: Erik Torp Styremedlem kurs/oppl: Thoralf Thorstensen

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder.

Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder. DAGSORDEN OG SAKER TIL ÅRSMØTET SØNAG 13. DESEMBER 2015 KL. 18.00 KLUBBHUSET Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder. SAK 1: GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014 Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014 Sted: Tid: Revheim Skole, treningslokaler Tirsdag 24.02.2015 kl.19 Årsmelding 2014 Sakslisten : 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet ÅRSMØTE 2013 Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling SØNDRE HURUM JEGER OG FISKERFORENING Fuglemyr Skytebaneanlegg, onsdag 14. mai 2014 kl 19:00 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer, sekretær

Detaljer

Årsmøtet 2014. Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening. Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00

Årsmøtet 2014. Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening. Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00 Årsmøtet 2014 Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00 1 Innholdsfortegnelse Forside side 1 Innholdsfortegnelse side 2 Dagsorden side 3 Årsberetning

Detaljer

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte.

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte. Til medlemmer i Sørlandets R/C Modellflyklubb (SRCM) og Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet som avholdes tirsdag 26.02.2013 kl 19 i kaffebar/lunsjrom på Kjevik bak militærhangar.

Detaljer

ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING

ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING 2015 DAGSORDEN: 1. Konstituering av møtet 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av dagsorden 1.3 Valg av ordstyrer 1.4 Valg av sekretær 1.5 Valg av tellekorps

Detaljer

Nummer 2 2016 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org

Nummer 2 2016 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org Returadresse: Ådal JFF Pb 12 3525 HALLINGBY Nummer 2 2016 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv Ådal jeger og fiskeforening Ådal jeger og

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen, Odd Arne Haugen, Johan Kvernland, Stig Elden, Johan Søreng og Harald Nilsen

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Vadsø Jeger- og Fiskerforening. Stiftet den 11. november 1948. Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

VEDTEKTER FOR. Vadsø Jeger- og Fiskerforening. Stiftet den 11. november 1948. Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 VEDTEKTER FOR Vadsø Jeger- og Fiskerforening Stiftet den 11. november 1948 Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte den 16. februar 1973 og revidert i vedtak på ordinært

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Lover SKI JFF revidet april 2016 Side 1 av 4 Endringslogg Endring Vedtektsendringer vedtatt ved årsmøtet 14.

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Søndre Hurum JFF - Fuglemyr skytebane tirsdag 13/3 2012 kl. 18.00 -

Referat fra Årsmøte i Søndre Hurum JFF - Fuglemyr skytebane tirsdag 13/3 2012 kl. 18.00 - Referat fra Årsmøte i Søndre Hurum JFF - Fuglemyr skytebane tirsdag 13/3 2012 kl. 18.00 - Per Ivar Gundersen åpnet møtet med å ønske de fremmøtte velkommen. Beate A. Heidenreich og Geir Haugen fra fylkeslaget

Detaljer

Innkalling til årsmøte Torsdag den 10. mars 2016, kl Haga samfunnshus. Saker:

Innkalling til årsmøte Torsdag den 10. mars 2016, kl Haga samfunnshus. Saker: Innkalling til årsmøte 2015. Torsdag den 10. mars 2016, kl 1900. Haga samfunnshus. Saker: 1 Velkommen m/godkjenning av innkalling 2 Valg av ordstyrer og referent 3 Beretning 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Forslag

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

Norsk Fosterhjemsforening Sogn og Fjordane Årsmeldinger

Norsk Fosterhjemsforening Sogn og Fjordane Årsmeldinger Norsk Fosterhjemsforening Sogn og Fjordane Årsmeldinger ÅRSMØTE 2014 Årsmøte ble avholdt på Vesterland feriepark, Kaupanger den 25.01.2014 Møtet ble satt kl. 17.00 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Tirsdag den 15. mars 2014 kl. UNIS 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av årsmøtet (Valg av møteleder, sekretær samt to personer til å

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

ÅRSMØTE I KLINGA J.F.F. Onsdag 17. Februar 2010 kl. 1900 på lerduebanen

ÅRSMØTE I KLINGA J.F.F. Onsdag 17. Februar 2010 kl. 1900 på lerduebanen ÅRSMØTE I KLINGA J.F.F. Onsdag 17. Februar 2010 kl. 1900 på lerduebanen Sakliste 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Konstitueringer: -Valg av møteleder, sekretær og tellekorps 4. Årsberetning

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00-21:45 Sted: Breivika vg skole a2.003 INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms

Detaljer

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2016 Haugesund Golfklubb - ' 8. februar 2016 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2016 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

INNKALLING til generalforsamling

INNKALLING til generalforsamling INNKALLING til generalforsamling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Fæsteråsen Huseierlag torsdag 13. mars 2014 kl. 19:00 i felleslokalet i Skjenbrekken 24. SAKSLISTE: 1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsmøte 2013. Saker som ønskes behandlet under sak 9 må være levert leder Johan Henrik Colbjørnsen eller sekretær Helge Sines innen 14. februar.

Årsmøte 2013. Saker som ønskes behandlet under sak 9 må være levert leder Johan Henrik Colbjørnsen eller sekretær Helge Sines innen 14. februar. Årsmøte 2013 Innkalling til årsmøte i Vegårshei Jeger & Fiskerforening Sted: Vegårsheihallen Tid: Torsdag 28.februar kl. 19.00 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av

Detaljer