Din bruksanvisning WHIRLPOOL MWF 200 W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning WHIRLPOOL MWF 200 W http://no.yourpdfguides.com/dref/4966873"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Æg: Anvend ikke mikrobølgeovnen til kogning eller opvarmning af hele æg med eller uden skal, da de kan eksplodere, selv når mikrobølgerne ikke varmer længere. Hvis du øver dig i brugen af ovnen, skal der sættes et glas vand ind i den. Overophedning af væsken til over kogepunktet kan ske, uden at der kommer bobler. Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn. Inden der tændes for ovnen, skal du altid sikre dig, at drejetallerkenen kan dreje frit. Den opsamler dryppende safter og madrester, der ellers ville brænde fast på ovnbunden. anbring glasdrejetallerkenen på drejekrydset. Sutteflaskeholder Benyt sutteflaskeholderen til opvarmning af babymad i flasker, der er for høje til at kunne stå oprejst i ovnen. Brug låget, når der opvarmes i to niveauer Brug ikke låget sammen med i VIGTIGT: crisp-funktionen. Kan forvarmes i VIGTIGT: Crisp-pandenBrug altid før brug (maks. Minutur (timer) Anvend denne funktion, når der er brug for et køkkenur til at måle den nøjagtige tid for f. Du kan også ændre tiden ved at trykke på knapperne +/- for at forlænge eller forkorte tiden. Du kan også ændre tiden ved at trykke på knapperne +/- for at forlænge eller forkorte tiden, når funktionen er startet. Under tilberedningen kan du tænde og slukke for grillelementet ved at trykke på Grill-knappen. Grill kombi Anbefalet brug: Tilberedning af grøntsager og gratiner W Tilberedning af fjerkræ og lasagne W Tilberedning af fisk og dybfrosne gratiner 160 W Tilberedning af kød 90 W Gratinering af frugt 0W Bruning kun under tilberedning Manuel optøning Følg vejledningen for Tilberedning og opvarmning med mikrobølger, og vælg effekttrinnet 160 W til manuel optøning. Kogte madvarer, gryderetter og kødsovse tør lettere op, hvis der røres rundt under optøningen. Ved optøning anbefales det ikke at tø madvaren helt op, men lade den endelige optøning afslutte under hviletiden. Quiche (200 g g) Hvis de pågældende madvarer ikke er nævnt i tabellen, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger". DANSK 14 Rengøring og vedligeholdelse Rengøring er den eneste form for vedligeholdelse, der normalt er brug for. Hvis ovnen ikke holdes ren, kan overfladerne ødelægges. Det kan påvirke apparatets levetid, og det kan også medføre farlige situationer. Hæld lidt citronsaft i en kop vand, sæt den på drejetallerkenen, og lad den koge nogle få minutter for at fjerne lugt fra ovnrummet. I VIGTIGT: Crisp-panden må ikke den komme i vand eller skylles, mens stadig er varm. Kobl ovnen fra, vent 10 minutter, og slut den til igen. Sluk for apparatet, og tænd for det igen for at se, om problemet fortsætter. Hold netledningen væk fra varme overflader. Ellers er der risiko for elektrisk stød, brand eller anden fare. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af lovgivningen. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for problemer, der skyldes manglende overholdelse af disse angivelser. Emballage, der kan være farlig for børn (plastposer, polystyren osv. Denne garanti er gyldig i fem (5) år fra datoen for køb af maskinen hos IKEA, med mindre produktet er af mærket LAGAN, hvorpå der kun ydes to (2) års garanti. Den originale kvittering er påkrævet som bevis for købet. Hvis der udføres servicearbejde under garantien, vil det ikke forlænge garantiperioden for maskinen. IKEA s serviceleverandør står for servicen inden for sit eget netværk. hvad er dækket under denne garanti? Garantien dækker fejl på maskinen, der skyldes materiale- eller produktionsfejl, fra datoen for købet hos IKEA. hvad er dækket under denne garanti? Undtagelserne er specificeret under overskriften Hvad er ikke dækket under denne garanti? Inden for garantiperioden dækkes omkostningerne i forbindelse med udbedring af fejlen dvs. Reparationer, reservedele, arbejdsløn og transport, såfremt maskinen er til rådighed for reparation uden særlige ekstraudgifter, og at fejlen vedrører materiale- eller produktionsfejl, der er dækket af garantien. Forsætlig eller uagtsom skade, skade forårsaget af manglende overholdelse af brugervejledningen, ukorrekt installation eller tilslutning til forkert spænding, skade forårsaget af en kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder men ikke begrænset til skade grundet for meget kalk i vandforsyningen samt skade forårsaget af unormale miljøforhold. Forbrugsstoffer herunder batterier og pærer. Ikke-funktionelle og dekorative dele, der ikke har nogen indflydelse på normal brug af maskinen, herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle. Tilfældige skader forårsaget af fremmedlegemer eller stoffer samt rengøring eller fjernelse af tilstoppede filtre, udløbssystemer eller sæbeskuffer. Skade på følgende dele: glaskeramik, tilbehør, kurve til kogegrej og bestik, tilløbs- og udløbsrør, pakninger, lamper og lampedæksler, skærme, knapper, beklædninger og dele af beklædninger, med medmindre det kan bevises, at disse skader skyldes produktionsfejl. I tilfælde hvor der ikke findes nogen fejl under et teknikerbesøg. Hvis en kunde selv transporterer produktet til sit hjem eller til en anden adresse, er IKEA ikke ansvarlig for nogen skade, der måtte opstå under transporten. Denne begrænsning gælder ikke for fejlfrit arbejde udført af en autoriseret specialist og under anvendelse af originale reservedele med det formål at tilpasse apparatet til tekniske sikkerhedsbestemmelser i et andet EU-land. Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEA-udpegede Servicepartnere og telefonnumre. hvordan kontakter du os i tilfælde af servicebehov? Den er dit bevis på købet, og er nødvendig for garantiens gyldighed. i Har du brug for ekstra hjælp? For øvrige spørgsmål, der ikke vedrører service og/eller garanti på dit produkt, henviser vi til IKEA butikkens kundeservice. i Har du brug for ekstra hjælp? NORSK 21 Innholdsliste Sikkerhetsinformasjon Produktbeskrivelse Betjeningspanel Daglig bruk Rengjøring og vedlikehold Hva må gjøres, hvis.

3 Tekniske data Montering Elektrisk tilkopling Miljøhensyn IKEA GARANTI Sikkerhetsinformasjon Les nøye og oppbevar for fremtidig referanse. Ikke varm opp eller bruk brannfarlige materialer i eller nær ovnen. dampene kan føre til brann eller eksplosjon. Ikke bruk mikrobølgeovnen for å tørke tekstiler, papir, urter, krydder, treverk, blomster, frukt eller andre brennbare materialer. ellers kan det oppstå brann. Dersom materialer inne i eller utenfor ovnen skulle ta fyr eller du ser røyk, må du holde døren lukket og slå apparatet av. Trekk ut støpselet eller slå av strømmen ved å skru ut sikringen eller trykke på skillebryteren. Ikke la ovnen være uten tilsyn, og særlig ikke når du bruker papir, plast eller andre brennbare materialer under tilberedningsprosessen. Papir kan forkulles eller begynne å brenne og noen plastmaterialer kan smelte under oppvarmingen. ikke bruk etsende kjemikalier eller damper i dette apparatet. Denne ovnen er spesielt utformet for å varme opp eller tilberede mat. Den er ikke beregnet for industriell bruk eller bruk i laboratorier. Barn må kun få bruke ovnen uten tilsyn av voksen når de har fått tilstrekkelig opplæring, slik at de er i stand til å bruke ovnen på en sikker måte og forstår farene ved feil bruk. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, med mindre de får tilsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. advarsel! Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk, hold små barn unna. Ikke bruk mikrobølgeovnen for å varme opp noe som ligger i lufttette beholdere. Trykket som dannes i beholderen kan forårsake skader når du åpner den, eller den kan eksplodere. Dørpakningene og området rundt dem må kontrolleres regelmessig for skader. Hvis disse områdene er skadet, må du ikke bruke apparatet før den er blitt undersøkt av en faglært servicetekniker. VIKTIG: Egg: Ikke bruk mikrobølegovnen for å tilberede hele egg, verken med eller uten skall. De kan eksplodere selv etter at oppvarmingen er avsluttet. I Viktige forholdsregler Generelt Dette apparatet er kun beregnet for bruk i vanlig husholdning! dette apparatet bør ikke brukes uten mat. Ellers kan apparatet bli skadet. Hvis du vil øve deg på å bruke ovnen, kan du sette et glass vann i den. Vannet opptar mikrobølgeenergien, og ovnen blir ikke skadet. ikke bruk ovnsrommet til oppbevaringsrom. Fjern klips av metall fra poser av papir eller plast før du legger det inn i ovnen. NORSK 22 Frityrsteking Ikke bruk mikrobølgeovnen til frityrsteking, siden du ikke kan kontrollere temperaturen på oljen. Bruk grytekluter eller liknende for å unngå forbrenning når du berører beholdere, ovnsdeler og pannen etter tilberedning. Væske kan overopphetes til over kokepunktet uten at du ser bobler. Dette kan føre til at den varme væsken plutselig koker over. For å unngå dette bør du gjøre som følger: 1. Unngå å bruke beholdere med rette sider og smal hals. La væsken stå i ovnen litt etter oppvarming og rør i den en gang til før du forsiktig tar beholderen ut av ovnen. Forsiktig Følg alltid anvisningene i en kokebok for mikrobølgeovner. På den måten blir varmen jevnt fordelt, og du unngår fare for skålding eller forbrenning. Før du kjøper tilbehør, må du forsikre deg om at det er egnet for bruk i mikrobølgeovn. Forsikre deg om at utstyret er ildfast og at mikrobølgene kan passere gjennom dem før du bruker dem. Pass på at mat eller tilbehør ikke er i kontakt med taket eller veggene i ovnsrommet når du setter det inn i mikrobølgeovnen. dette er særlig viktig for tilbehør av metall eller med deler av metall. Dersom tilbehør som består av metall kommer i kontakt med taket eller veggene i ovnsrommet mens ovnen er i bruk, kan det oppstå gnister, og ovnen kan bli skadet. Pass alltid på at den roterende tallerkenen kan dreie fritt før du starter ovnen. Sett holderen for den roterende tallerkenen på plass i ovnen. roterende glasstallerken Bruk den roterende glasstallerkenen til alle typer tilberedning. Den samler opp søl og matrester som ellers kan sette flekker og søle til ovnsrommet. plasser den roterende glasstallerkenen på holderen. Tåteflaskeholder Bruk tåteflaskeholderen når du varmer opp barnemat i flasker som er for høye til å stå alene i ovnen. Bruk lokket ved gjenoppvarming på to nivåer i VIKTIG: Ikke bruk lokket sammen med grill eller crisp. Bruk alltid den roterende glasstallerkenen under crisppannen. Kan forvarmes f&oserlag som er ømfintlig for varme. Bruk kun den crisppannen som fulgte med ovnen med denne funksjonen. Andre crisppanner som er tilgjengelige på markedet, vil ikke gi det samme resultatet ved bruk av denne funksjonen. Bruk denne funksjonen til å raskt gi maten en delikat, gyldenbrun farge. Trykk på knappene +/- for å stille inn tilberedningstiden. Legg maten i mikrobølgeovnen og snu den under tilberedningen Du kan slå grillelementet på og av under tilberedningen ved å trykke på grillknappen. Tidsuret fortsetter å telle ned når grillelementet er slått av. Pass på at redskapene du bruker er ildfaste og kan brukes i vanlig ovn før du griller med dem. Redskaper av tre eller papir egner seg heller ikke. Trykk på effektknappen for å stille inn mikrobølgeeffekt. 3. Trykk på knappene +/- for å stille inn tilberedningstiden. du bruker 0 W, går ovnen over til bare grill. kontroller maten regelmessig. deler fra hverandre etter hvert som de tiner. enkle skiver tiner fortere. store stykker etter halve opptiningstiden. 2. Trykk på knappene +/- for å velge matkategori. Trykk på knappene +/- for å stille inn matens vekt. Snu maten når ovnen ber om det 6. maten når ovnen ber om det. kylling, hel, stykker eller fileter. Snu maten når ovnen ber om det. hel, stykker eller fileter. Snu maten når ovnen ber om det. blandede grønnsaker, erter, brokkoli osv. Snu maten når ovnen ber om det. loff, rundstykker eller boller. Snu maten når ovnen ber om det. (100g - 2,5kg) Fisk (100g - 1,5kg) Grønnsaker 2. Trykk på knappene +/- for å velge matkategori. Trykk på knappene +/- for å stille inn matens vekt.

4 maten når ovnen ber om det. for quicher og paier. auto Crisp skal bare brukes til dypfryst ferdigmat. 1. Trykk to ganger på AUTO-knappen for å velge automatisk crisp-funksjon. norsk 31 Rengjøring og vedlikehold Rengjøring er det eneste vedlikeholdsarbeidet som vanligvis er nødvendig. Dersom du ikke holder ovnen ren, kan overflatene bli ødelagte. Dette kan ha sterk innvirkning på apparatets levetid og kan føre til farlige situasjoner. Ikke bruk i VIKTIG: roterende mikrobølgeovnen ut når den tallerkenen er tatt for rengjøring. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, vann og en myk klut for å rengjøre de innvendige overflatene, dørens for- og bakside samt døråpningen. i VIKTIG: ikke la det danne seg fett og matrester rundt døren. For hardnakkede flekker kan du koke en kopp med vann i 2 eller 3 minutter. Vond lukt i ovnen kan fjernes hvis du setter en kopp med vann tilsatt litt sitronsaft på den roterende tallerkenen og lar det koke i noen minutter. Grillelementet trenger ikke rengjøring, fordi den sterke varmen vil brenne av eventuelt søl, men taket under elementet kan trenge regelmessig rengjøring. rengjør taket med varmt vann, vaskemiddel og en svamp. Hvis grillen ikke brukes regelmessig, bør den settes i gang i 10 minutter hver måned for å brenne bort eventuelt søl. dette reduserer risikoen for brann. Kan vaskes i oppvaskmaskin Holder for den roterende tallerkenen. Crisppannen ned i i VIKTIG: ikke dyppden under vann når vann og ikke skyll den er varm. Kople fra og vent i 10 minutter før gjeninnkopling, og prøv å betjene ovnen en gang til. Spesielt tynne deler, som Beskytt tynne deler med kyllingvinger og lignende aluminiumsfolie. er ikke tildekket. Maten ble varmet opp med for høyt effekttrinn. Se om du kan løse problemet selv (se tabellen Hva må gjøres, hvis. Oppgi alltid: - type feil; - nøyaktig apparattype og -modell; - kundeservicenummer (nummeret som står etter ordet Service på typeplaten), som befinner seg på innerkanten i ovnsrommet (synlig når døren er åpen); - fullstendig adresse; - telefonnummeret ditt. dersom det er nødvendig å reparere apparatet, kontakt IKEA kundeservice (for å garantere at det brukes originale reservedeler og at reparasjonen utføres korrekt). NORSK 33 Tekniske data Strømforsyning Nominell inngangseffekt Sikring Utgangseffekt for mikrobølger Grill Utvendige mål (H x B x D) Innvendige mål (H x B x D) Teknisk informasjon finner du på typeplaten inne i apparatet. Du må ikke fjerne beskyttelsesdekslene for mikrobølgeovnens luftinntak som er plassert på sideveggen inne i ovnen. De hindrer at fett og matpartikler kan komme inn i mikrobølgeovnens luftinntakskanaler Ikke bruk dette apparatet dersom strømkabelen eller støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer som det skal eller dersom det er blitt skadet eller har falt ned. ikke dypp strømkabelen eller støpselet ned i vann. Hold kabelen borte fra varme overflater. ellers kan det oppstå elektrisk støt, brann eller andre farer. Etter tilkopling Ovnen kan bare startes når døren er skikkelig lukket. det er påbudt å jorde dette apparatet. Produsenten frasier seg ethvert ansvar for personskader samt skader på dyr eller gjenstander som har oppstått fordi dette påbudet ikke er blitt fulgt. Produsentene er ikke økonomisk ansvarlige for problemer som forårsakes av at brukeren ikke følger disse anvisningene. Forsikre deg om at ovnsrommet er tomt før du monterer ovnen. Hold emballasje som kan være farlig for barn (plastposer, polystyren osv. Ved å sørge for at dette produktet avfallsbehandles på riktig måte, er du med på å forebygge eventuelle negative konsekvenser for miljø eller personers helse, som ellers kan forårsakes dersom dette produktet ikke avfallsbehandles korrekt. Samsvarserklæring Dette apparatet, som er beregnet på - å komme i kontakt med mat, er i samsvar med den europeiske forordningen ( ) n. 1935/2004 og er designet, produsert og solgt i samsvar med sikkehetskravene i Lavspennings -direktivet 2006/95/ EU (som erstatter 73/23/EØS og påfølgende endringer), kravene til beskyttelse i EMC 2004/108/EU. På apparatet eller på Symbolet dokumentene som følger med, viser at dette apparatet ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det. Skjær av strømkabelen før du vraker apparatet, slik at det ikke lenger kan koples til strøm. NORSK 36 IKEA GARANTI Hvor lenge er IKEA garantien gjeldende Denne garantien gjelder i fem (5) år fra den opprinnelige innkjøpsdatoen for apparatet hos IKEA. IKEAs autoriserte servicepartner vil sørge for service gjennom sitt eget nettverk. hva dekker denne garantien? Garantien dekker feil på apparatet som skyldes produksjons- eller materialfeil fra og med datoen da apparatet ble kjøpt hos IKEA. Denne garantien gjelder kun for bruk av apparatet i privat husholdning. Reparasjon, nye deler, arbeidstimer og reise bli dekket, på betingelse av at apparatet er tilgjengelig for reparasjon uten spesielle utgifter og at feilen skyldes produksjonseller materialfeil som dekkes av garantien. Hva vil IKEA gjøre for å rette på problemet Den servicepartner som IKEA utpeker vil undersøke produktet- og selv avgjøre om det dekkes av denne garantien. Skade påført apparatet med hensikt eller ved skjødesløshet, skader som skyldes at bruksanvisningen ikke er fulgt, ukorrekt installasjon eller tilkobling til gal spenning, skade forårsaket av kjemisk eller elektro-kjemisk reaksjon, rust, korrosjon og vannskade, herunder omfattet men ikke begrenset til skade som skyldes overdrevent kalkinnhold i vanntilførselen, og skade forårsaket av unormale omgivelsesforhold. Forbruksdeler omfatter batterier og pærer. Ikkefunksjonelle eller dekorative deler som ikke påvirker normal bruk av apparatet, for eksempel riper og mulige fargeforandringer. Dersom det ikke kan bevises at slike skader skyldes produksjonsfeil. Tilfeller hvor reparatøren under sitt besøk ikke kunne finne noen feil. Reparasjoner som ikke er utført av autoriserte serviceytere og/eller en autorisert servicepartner eller dersom det ikke er blitt brukt originale deler.

5 Reparasjoner som skyldes ukorrekt installasjon eller installasjon som ikke NORSK 37 skjer ifølge monteringsnvisningene. Bruk av apparatet utenfor privat husholdning, dvs. Hvis en kunde transporterer produktet hjem til seg selv eller til en annen adresse, er ikke IKEA ansvarlig for eventuell skade som kan oppstå under transporten. Men dersom IKEA leverer produktet til kundens leveringsadresse, dekkes skader som måtte oppstå på produktet under transporten, av IKEA. Installasjons kostnader av ditt IKEA produkt. Men hvis derimot en serviceyter fra IKEA eller en servicepartner som er autorisert av IKEA reparerer eller erstatter apparatet i samsvar med vilkårene i denne garantien, vil serviceyteren eller den autoriserte servicepartneren installere det reparerte apparatet eller installere det erstattede apparatet, om nødvendig. Disse restriksjonene gjelder ikke for feilfritt arbeid utført av en kvalifisert reparatør med bruk av originale deler for å tilpasse apparatet til de tekniske sikkerhetsspesifikasjonene i et annet EUland. Hvor det enkelte lands lover kommer til anvendelse IKEA garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, utover dine vanlige rettigheter som varierer fra land til land. Område for gyldighet For apparater som er anskaffet i et EU-land og bringes til et annet EU-land, vil service bli gitt innenfor rammene av garantivilkårene i det nye landet. Plikt til å utføre service innen rammene for garantien foreligger kun dersom apparatet tilfredsstiller og er installert ihht de tekniske spesifikasjonene i det landet hvor garantikravet fremsettes. Egen KUNDESERVICE for apparater fra IKEA Ikke nøl med å kontakte IKEAs egen serviceavdeling for å: fremsette et krav under denne garantien; spør etter opplysninger om installasjon av IKEA-apparater i IKEAs egen avdeling for kjøkkenmøbler; spør etter opplysninger om hvordan apparatene fra IKEA fungerer. For å sikre oss at vi kan tilby deg den beste assistanse vennligst studer monterings og bruksanvisning før du kontakter oss. Hvordan nå oss hvis du har behov for service på ditt product. Vennligst se siste side i denne manual for en oversikt over IKEA sine Service Partnere og telefonnummere. I i For å kunne tilby deg en raskere service anbefaler vi deg å benytte telefon nummer ihht. listen. Vennligst oppgi IKEA sitt versjonsnummer (12 siffer) og produktnummer (8 siffer) som er oppført på apparatets typeskilt. For alle andre henvendelser vennligst kontakt IKEA kundesenter. Papper kan förkolna eller börja brinna och vissa plaster kan smälta när maten värms upp. Låt inte barn använda produkten utan tillsyn av en vuxen person förrän de har lärt sig att hantera produkten på ett säkert och korrekt sätt och förstår riskerna med att använda den på ett felaktigt sätt. Åtkomliga delar av produkten kan bli heta under användning. Övertrycket som skapas i behållaren kan orsaka skador när den öppnas eller få den att explodera. Låt kärlet stå en kort stund efter uppvärmningen och rör om igen innan du tar ut kärlet ur ugnen. Då kan du vara säker på att värmen är jämnt fördelad samtidigt som du undviker risken för skållning eller brännskador. Se till att mat och tillbehör som ställs in i ugnen inte kommer i direkt kontakt med ugnsutrymmets väggar eller tak. detta gäller speciellt tillbehör som helt eller delvis är tillverkade av metall. Om tillbehör som innehåller metall kommer i kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen används kan det bildas gnistor och ugnen kan skadas. Kontrollera alltid att glastallriken kan snurra fritt innan du startar ugnen. Använd alltid glastallriken som underlag när du använder crisppannan. Under tillagningen kan du sätta på och stänga av grillelementet genom att trycka på Grill-knappen. ugnen inte hålls ren kan dess yta ta skada, vilket i sin tur kan reducera ugnens livslängd och även orsaka farliga situationer. Använd en svamp och ett milt rengöringsmedel eller ett hushållspapper fuktat med fönsterputsmedel. Obehaglig lukt i ugnsutrymmet kan elimineras genom att du ställer ett glas vatten med citronsaft på glastallriken och låter koka några minuter. Ha alltid följande uppgifter till hands: - typen av fel, - exakt produkttyp och produktmodell, - servicenumret (numret efter ordet "Service" på typskylten) som sitter på kanten i ugnsutrymmet (syns när luckan öppnas), - din fullständiga adress samt - ditt telefonnummer. Elektriska stötar, brand och andra tillbud kan annars bli följden. Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiellt negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, som annars kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt. Reparationer som ej utförts av våra auktoriserade serviceleverantörer eller annan auktoriserad servicepartner, SVENSKA 71 eller reparationer som utförts utan att använda originaldelar. Denna restriktion gäller inte ett felfritt arbete som utförts av en kvalificerad specialist som använt våra originaldelar för att anpassa produkten enligt de tekniska säkerhetsspecifikationerna i ett annat EU-land. transportskador (som repor, bulor, osv). Om en kund själv transporterar en vara till sitt hem eller till annan adress, är IKEA inte ansvarigt för skada som kan tänkas ske under denna transport. Om däremot IKEA levererar produkten till kundens leveransadress, då är den skada på produkten som sker under denna transport täckt av IKEA. kostnad för att utföra initial-installation av en IKEA-apparat. Men, om en IKEAservicefirma - eller dess auktoriserade servicepartner - reparerar eller byter ut apparaten under garantiavtalet, skall denna servicepartner - eller dess auktoriserade servicepartner - åter installera den reparerade apparaten eller den utbytta apparaten, om nödvändigt. Service inom ramen för garantin föreligger endast om produkten uppfyller de tekniska specifikationerna och är installerad I linje de tekniska specifikationer som gör sig gällande i det landet där garantianspråket framställs. Specifik KUNDSERVICE för IKEAapparater Hör gärna av dig till IKEAs Kundservice för att: göra ett garantianspråk; be om upplysningar angående installation av IKEA-apparater i IKEAköksmöbler; be om upplysningar angående funktioner på IKEA-apparater.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) för att säkerställa att vi erbjuder bästa och mest effektiva informationen ber vi er noga läsa installations och bruksanvisningen innan ni kontaktar oss. Tillämpning av nationell lag IKEA s garanti ger dig specifika lagliga rättigheter och täcker eller överstiger gällande lokala rättigheter. Vilka täcker eller ger mer än vad lagen säger som varierar från land till land. Garantins internationella giltighet För produkter som köps i ett EU-land och förs till ett annat EUland kommer service att tillhandahållas inom ramen för garantivillkoren som gäller i det nya landet. En skyldighet att utföra SVENSKA 72 Hur ni kan kontakta oss om ni behöver service Vänligen titta på sista sedan I denna manual i För att kunna ge dig snabbare service ber vi att du använder det telefonnummer som anges i bruksanvisningen. Använd alltid de nummer som listas i bruksanvisningen för den specifika produkt som du behöver ha hjälp med..

Din bruksanvisning WHIRLPOOL MW A02 S

Din bruksanvisning WHIRLPOOL MW A02 S Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

www.whirlpool.com NO 1

www.whirlpool.com NO 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typeplaten korresponderer med spenningen der du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

Din bruksanvisning WHIRLPOOL 70123026 http://no.yourpdfguides.com/dref/4968088

Din bruksanvisning WHIRLPOOL 70123026 http://no.yourpdfguides.com/dref/4968088 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

NO 1

NO 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typeplaten korresponderer med spenningen der du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING Plasser ovnen borte fra andre varmekilder. For tilstrekkelig ventilasjon må det være minst 30 cm fritt

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON En mer detaljert og utfyllende Brukerveiledning kan lastes ned fra www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve husholdningsapparatet

Detaljer

AMW 491 INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA

AMW 491 INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA AMW 491 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO INSTALAÇÃO, GUIA

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

www.whirlpool.com NO 1

www.whirlpool.com NO 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOBLING Se etter at spenningen på merkeplaten tilsvarer spenningen i stikkontakten. Ikke fjern beskyttelsesplatene over mikrobølgeinngangen på veggen inne i hulrommet.

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG M182DN http://no.yourpdfguides.com/dref/785621

Din bruksanvisning SAMSUNG M182DN http://no.yourpdfguides.com/dref/785621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG M182DN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG M182DN i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MW82W

Din bruksanvisning SAMSUNG MW82W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MW82W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MW82W i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel NO VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i eller nær ovnen. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampen kan forårsake brann

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG M181DN

Din bruksanvisning SAMSUNG M181DN Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG M181DN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG M181DN i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON NO VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON LES NØYE OG OPPBEVAR FOR SENERE REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK LETT ANTEN- NELIG MATERIAL i eller i nærheten av ovnen. Dampen kan forårsake brann eller eksplosjon. BRUK

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

UPPLEVA TV- og lydsystem

UPPLEVA TV- og lydsystem UPPLEVA TV- og lydsystem Hverdagen i hjemmet stiller store krav til TV- og lydsystem. UPPLEVA gjennomgår omfattende tester for å oppfylle våre strenge standarder for kvalitet, styrke og holdbarhet. Produktene

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Din bruksanvisning WHIRLPOOL 20182297 PRO A71 S http://no.yourpdfguides.com/dref/4968611

Din bruksanvisning WHIRLPOOL 20182297 PRO A71 S http://no.yourpdfguides.com/dref/4968611 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for WHIRLPOOL 20182297 PRO A71 S. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

COMPACT EASYTRONIC. www.whirlpool.com

COMPACT EASYTRONIC. www.whirlpool.com COMPACT EASYTRONIC www.whirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typeplaten stemmer med spenningen i strømnettet ditt hjemme. PLASSER OVNEN PÅ EN STABIL, JEVN OVERFLATE som

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

IKEA 365+ gryter og panner

IKEA 365+ gryter og panner IKEA 365+ gryter og panner Hverdagen i hjemmet stiller store krav til gryter og panner. IKEA 365+ gryter og panner er grundig testet for å tåle hverdagsbruk. Vi garanterer for funksjonen til IKEA 365+

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMASJON MONTERE APPARATET APPARATET skal bare brukes når det er riktig innebygget (montert). FØLG DEN VEDLAGTE monteringsanvisningen når du monterer apparatet. MONTERING

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG BRUKSANVISNING VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

http://ikea-club.com.ua VÄRMA

http://ikea-club.com.ua VÄRMA VÄRMA DK NO FI SE DANSK 4 NORSK 22 SUOMI 40 SVENSKA 59 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 6 Betjeningspanel 8 Daglig brug 8 Rengøring og vedligeholdelse 16

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

FAVORIT gryter og panner

FAVORIT gryter og panner FAVORIT gryter og panner Hverdagen i hjemmet stiller store krav til gryter og panner. FAVORIT er grundig testet for å overholde våre strenge standarder for kvalitet og holdbarhet, og er designet med hensyn

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Blandebatterier til baderom

Blandebatterier til baderom Blandebatterier til baderom Hverdagslivet hjemme stiller høye krav til blandebatterier til baderom. For å kunne garantere at alle våre blandebatterier for baderom overholder våre strenge krav til kvalitet

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso AMW 393 AMW 436 AMW 437 AMWR 483 AMW 497 AMW 498 MW 4200 Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

MWD 207 MWD 307. www.whirlpool.com

MWD 207 MWD 307. www.whirlpool.com MWD 207 MWD 307 www.whirlpool.com INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typeplaten stemmer med spenningen i strømnettet ditt hjemme. PLASSER OVNEN PÅ EN STABIL, JEVN OVERFLATE som er

Detaljer

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung BAKKE INSTRUKTIONER TABULEIRO DE

Detaljer

IKEA 365+ gryter og panner

IKEA 365+ gryter og panner IKEA 365+ gryter og panner Hverdagen i hjemmet stiller store krav til gryter og panner. IKEA 365+ gryter og panner er grundig testet for å tåle hverdagsbruk. Vi garanterer for funksjonen til IKEA 365+

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer