Innholdsfortegnelse Innledning 2 Viktig informasjon 3 Radioens funksjoner 3 Ekstrautstyr 3 Radio 4 Display 4 Komme i gang Slik bruker du radioen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse Innledning 2 Viktig informasjon 3 Radioens funksjoner 3 Ekstrautstyr 3 Radio 4 Display 4 Komme i gang Slik bruker du radioen"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Viktig informasjon... 3 Radioens funksjoner... 3 Ekstrautstyr... 3 Radio... 4 Display... 4 Komme i gang... 5 Antenne... 5 Batteri... 5 Belteklips... 5 Lading... 5 Slik bruker du radioen... 6 Funksjoner... 6 Justere effekt... 6 Tastelås... 6 Scanning (Kanalsøking)... 7 Whisper (Hviskemodus)... 8 Tangenttone/Batterivarseltone... 8 Displaybelysning... 8 Pilottone... 9 Pilottonetabell Batterisparefunksjon Squelch (Radiofølsomhet) Varsel ved lav batterispenning Bruk av tørrbatterikassett Rød nødknapp (gjelder sikringsradio) Knapp for åpning av tonestyrt gjennomsnakke stasjon. (gjelder sikringsradio) Reset (tilbakestilling til fabrikkoppsett) Kanaloversikt Tekniske data Forsikring om samsvarsbestemmelse

3 WH2 Robust radio i helstøpt aluminiums chassis. IP 65 vann- og støvtett. MIL STD 810 C/D/E. Radioen har et stort og lettlest display med automatisk displaybelysning. Radioen kan leveres som sikringsradio. Den har rød nødknapp og knapp for åpning av tonestyrt gjennomsnakke stasjon. OBS! Kontakte importør eller godkjent forhandler for å registrere/programmere radioen som en sikringsradio. ver

4 Viktig informasjon Bær ikke radioen i antennen, det kan skade antennen og radioens antennekontakt. Send ikke med radioen uten at antenne er påsatt, det kan skade radioens utgangstrinn. Reparer ikke radioen selv, da gjelder ikke garantien. Kortslutt ikke batteriets kontakter, det kan forårsake varmegang. Kortslutt ikke laderens kontakter, laderen kan slutte å virke og forårsake brann. Kast ikke batterier på åpen ild, i naturen etc. Lever de til godkjent gjenvinning. Dypp ikke radioen under vann. Den er vann- og støvtett IP65, men ikke 100% vanntett. Rengjør radioen med en lett fuktig fille, ikke bruk sterke kjemikalier eller løsemidler. Ikke legg en fuktig radio i oppbevaringskofferten. Funksjoner Tastelås Tangenttone Scanning (kanalsøk) Egen scanningliste 50 PL-toner (pilottoner) Pilottone scanning Justerbar utgangseffekt pr. kanal Whisper (hviskemodus) Automatisk displaybelysning Batterisparefunksjon Justerbar squelch Ekstrautstyr Monofon Ørehøyttaler Minimic. Oppladbart batteri Mobillader 12V Lang antenne (skogsantenne) Tørrbatteri kassett Bæreveske 3

5 Radio 1. Antenne (TNC kontakt) 9. På/Av/Volumknapp På/Av 2. Sendeknapp - PTT 10. Høyttaler 3. Funksjonsknapp - F 11. Mikrofon 4. Knapp for åpning av gjennom- 12. Uttak for ekstern mikrofon snakkstation. 13. Uttak for ekstern høyttaler (gjelder sikringsradio) -SQ 14. Display 5. Kanal NED/Tastelås - NED 15. Belteklips 6. Scanning/Scanningliste - Scan 16. Indikatorlampe 7. Whisper (hviskemodus)/ 17. Batterilås Tangenttone - Wisp 18 Batteri 8. Kanal OPP/Meny - OPP 19 Rød nødknapp (gjelder sik.... ringsradio) Obs! Tekst i fet stil ovenfor brukes i bruksanvisningen for å forklare de respektive knapper. Display Symboler for: 1. Tastelås 2. Whisper (hviskemodus) 3. Tangenttone 4. Scanningliste 5. Pilottone (PL-tone) 6. Uteffekt og feltstyrke 7. Valgt kanal 8. Valgt utgangseffekt 9. Batterispenning 4

6 Komme i gang Antenne Antennen skrues fast på antennekontakten. Skru ikke hardere enn nødvendig. Batteri Batteriet monteres på radioens bakside. Plasser batteriet i festebøylene og skyv det oppover til ett klikk høres. Batteriet tas bort ved at batterilåsen på radioens underside trykkes inn i pilens retning og batteriet skyves nedover. Belteklips Belteklipset kan monteres på radioens bakside. Bruk de medfølgende skruer for å skru fast belteklipset. Lading Ladingen skjer med den medfølgende automatiske bordlader. Ladingen avbrytes automatisk når batteriet er fulladet. Tilkople nettadapteren til uttaket på ladekoppens bakside og deretter til 220 Volt, lampen lyser grønt. For å lade batteriet plasseres radio med batteri eller bare batteri i laderen. Lampen skifter farge till rød, og lading starter. Når batteriet er fulladet begynner lampen å blinke grønt. Batteriet er av Li-Ion typen, som betyr at lading kan skje når som helst (klattlading). Dette fordi Li-Ion batteriene ikke har såkalt minne effekt. Man behøver altså ikke tømme batteriet før man skal lade. Ladetiden vil variere fra ca. 2 timer til ca. 4 timer beroende på hvor mye strøm som finnes på batteriet. Obs! Bruk kun W-COM originallader. Ved lading skal radioen være avslått. Laderen er kun for bruk til Li-Ion batterier. Laderen er kun for bruk inne. Ikke bruk laderen som en holder for radioen dvs at radioen står i laderen med underholdslading i flere døgn. 5

7 Slik bruker du radioen 1. Vri På/Av medurs for å slå på radioen. Et klikk høres og radioen gjør en selvtest. Deretter vises de seneste innstilte funksjoner i displayet. 2. Still inn ønsket kanal med OPP/NED. Innstilt kanal vises i displayet. Alle brukere i jaktlaget må bruke samme kanal. 3. Hold radioen slik at antennen er loddrett. 4. For å sende, trykk inn PTT og snakk etter ca. 0,5 sek. inn i mikrofonen. Avstand fra mikrofon og munn ca. 5 cm. Indikatorlampen skal lyse rødt når PTT trykkes inn. Når du har snakket ferdig slipp PTT for å komme tilbake til mottak. 5. Juster volumet med På/Av til ønsket lydstyrke ved mottak. 6. Slå av radioen ved å skru Av/På moturs til et klikk høres. Funksjoner Obs! Alle innstillinger lagres automatisk i radioen helt til en ny innstilling gjøres. Dette også om radioen slås av. Justere uteffekt Senderens uteffekt kan stilles i tre nivåer og kan velges for hver enkelt kanal. Innstilt effekt indikeres i displayet med: L = 0,5 Watt, M = 2,5 Watt og H = 5 Watt. Obs! Husk at høy uteffekt (5W) gir høyt strømforbruk. Ofte kan man fint bruke 0,5W eller 2,5W og man har da strøm i mye lengre tid (batteriet varer lengre før det må lades). Justering av uteffekten: Trykk inn og hold PTT inntrykket, trykk samtidig på OPP/NED. Valgt uteffekt L for lav (0,5W), M for medium (2,5W) og H for høy (5,0W) vises i displayet. Slipp PTT. Tastelås De fire funksjonstastene på radioens front kan låses. Dette er praktisk så ikke radioens funksjoner forandrer seg om du ufrivillig skulle komme bort i en av funksjonstastene. Er tastelås slått på vises dette med et -symbol i displayet. Obs! Tastelås låser ikke PTT, rød nødknapp og SQ knapp. Slå på tastelås: Trykk inn og hold F inntrykket, trykk samtidig inn NED. -symbolet 6

8 vises i displayet. Funksjonstastene er nå låste. Slipp F. Slå av tastelås: Trykk inn og hold F inntrykket, trykk samtidig inn NED. -symbolet forsvinner i displayet. Funksjonstastene er åpne. Slipp F. Scanning (Kanalsøk) I fabrikkoppsettet ligger alle kanalene inne i scanninglisten. Scanning betyr at radioen scanner/søker på de kanalene som er lagt inn i listen. Du velger selv hvilke kanaler som skal scannes/søkes ved å lage en scanningliste. Om kanalen inngår i scanninglisten indikeres dette ved at -symbolet vises i displayet. Når scanningen starter indikeres dette ved at -symbolet blinker og kanalene på scanninglisten avsøkes etter tur. Scanningen stopper på den kanal der radiotrafikk pågår og starter igjen ca 5 sek etter at trafikken opphører/stopper. Obs! Vil man svare på ett anrop kan man gjøre det ved å trykke inn PTT høyst 5 sek etter at samtalen har forsvunnet. Etter dette fortsetter scanningen og PTT blokkeres for å forhindre uønsket sending. Husk at scanningen ikke avsluttes ved sending, men må avsluttes manuelt. Legge til en kanal i scanninglisten: Velg kanal med OPP/NED. Trykk inn og hold F inntrykket, trykk samtidig inn Scan. -symbolet vises i displayet. Kanalen inngår i scanninglisten. Slipp F. Ta bort en kanal fra scanninglisten: Velg kanal med OPP/NED. Trykk inn og hold F inntrykket, trykk samtidig inn Scan. -symbolet forsvinner i displayet. Slipp F. Starte scanning: Trykk inn Scan. Scanningen starter, -symbolet blinker og kanalene vises rullende i displayet. Stoppe scanning: Trykk inn Scan. Scanningen avbrytes og radioen går tilbake til den kanal som var innstilt før scanningen startet. 7

9 Whisper (hviskemodus) Whisper betyr at du kan hviske /snakke meget lavt i radioen. Alle andre som lytter vil høre det som normal tale. Dette er en meget praktisk funksjon ved f.eks smygjakt. Whisper (hviskemodus) indikeres med et -symbol i displayet. Obs! Snakker man med normal stemme bør whisper være utkoplet. Whisper brukes når du befinner deg i en situasjon der du må være stille eller om du må hviske. Slå på whisper: Trykk inn Wisp. -symbolet vises i displayet. Whisper er nå innkoplet. Slå av whisper: Trykk inn Wisp. -symbolet forsvinner i displayet. Tangenttone/Batterivarseltone Når funksjonen er innkoplet høres en tone fra høyttaleren når noen av de fire funksjonstastene på radioens front trykkes inn. Med funksjonen innkoplet høres også et tonestøt i høyttaleren med 10 sekunders mellomrom ved lav batterispenning. Tangenttone vises med et -symbol i displayet. Slå på tangenttonen: Trykk inn og hold F inntrykket, trykk samtidig inn Wisp. -symbolet vises i displayet og tangenttonen er innkoplet. Slipp F. Slå av tangenttonen: Trykk inn og hold F inntrykket, trykk samtidig inn Wisp. -symbolet forsvinner i displayet. Slipp F. Displaybelysning Lyset i displayet er automatisk og slås på når en knapp/funksjonstast trykkes inn. Lyset slås automatisk av etter ca. 5 sek. Lyset slås ikke på når PTT trykkes inn. 8

10 Pilottone (PL) Radioen er utstyrt med inn- og utkoplingsbar pilottonefunksjon. Det betyr om flere jaktlag i nærheten av hverandre bruker samme radiokanal, kan man ved å bruke PL-tone, unngå å bli forstyrret av de andre lagenes radiotrafikk. Dette fordi høyttaleren i eget jaktlags radioer er sperret, helt til riktig PL-tone mottas og åpner høyttaler. Alle radioer innen et jaktlag må bruke samme kanal og PL-tone. Radioen har 50 ulike valgbare PL-toner som lett kan innstilles. Vet man ikke hvilken PL-tone jaktlaget bruker kan man enkelt scanne inn tonen fra en annen radio. Pilottonefunksjonen vises med frekvensen i Hertz i displayet. Viktig informasjon ved bruk! Når man bruker PL-tone er det viktig at man føre sending kontrollerer at kanalen er ledig. Er kanalen opptatt/ i bruk lyser indikatorlampen med et grønt lys. Kople inn/ut/endre PL-tonen: Velg ønsket kanal med OPP/NED. Trykk inn og hold F inntrykket, trykk samtidig inn OPP. -symbolet vises og innstilt PL-tone blinker i displayet. Slipp F og velg ønsket PL-tone med OPP/NED. For å kople ut PLtonen velg OPEN isteden for frekvens. Trykk inn PTT for å avslutte og lagre PL-tonen. Obs! Dersom ingen tangent trykkes på i løpet av 10 sekunder går radioen tilbake til normal innstilling uten at innstillingen lagres. Å scanne en PL-tone fra en annen radio: Velg ønsket kanal med OPP/NED. Trykk inn og hold F inntrykket, trykk samtidig inn OPP. -symbolet vises og innstilt PL-tone blinker i displayet. Slipp F og trykk inn Scan for å starte scanning. Trykk PTT på den radioen som skal scannes av. Når riktig PL-tone mottas slutter radioen å scanne og du ser PL-tone frekvensen i displayet samtidig som du hører den radioen som sender. Trykk inn PTT for å avslutte og lagre PL-tonen. Obs! Scanningen søker alle PL-toner tre ganger. Om ingen tone detekteres, avsluttes scanningen og radioen går tilbake til normalstilling. 9

11 Pilottonetabell Nr Frekv. 1 67,0 2 71,9 3 74,4 4 77,0 5 79,7 6 82,5 7 85,4 8 88,5 9 91, , , , , , , , ,8 Nr Frekv , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Nr Frekv , , , , Batterisparefunksjon Radioen har en automatisk batterisparefunksjon. Den automatiske batterisparefunksjonen minsker batteriforbruket til et minimum som betyr at radioen får lenger driftstid. Om ikke noe signal mottas i løpet av 10 sek. aktiveres batterisparefunksjonen. Radioen sover i 0,5 sek. og er våken i 0,5 sek. Om ikke noe signal mottas i løpet av 120 sek. går radioen til en dypere batterisparefunksjon. Den sover 1,0 sek. og er våken i 0,5 sek. Slå på batterisparefunksjonen: Trykk inn og hold F inntrykket, trykk samtidig inn OPP to ganger. PS vises og innstilt batterisparenivå blinker i displayet. Slipp F og velg ny innstilling med OPP/NED. 1 for å kople inn eller 0 for å kople ut funksjonen. Trykk inn PTT for å avslutte og lagre den nye innstillingen. Obs! Dersom ingen tangent trykkes på i løpet av 10 sekunder går radioen tilbake til normal innstilling uten at innstillingen lagres. 10

12 Squelch Nivået på radioens squelch kan stilles inn manuelt. Vær nøye når du stiller inn nivået. For lavt innstilt nivå gjør at sus/skurring høres i høyttaleren. For høyt innstilt nivå gjør at man ikke mottar svake signaler (radioen blir tunghørt). Det finnes 8 ulike nivåinnstillinger. A (auto) er fabrikkinnstillingen og er den innstillingen som passer best i de fleste miljøer. Velger man 0 er squelchen utkoplet. 1 er laveste og 6 er høyeste squelchnivå. Endre nivå på squelch: Trykk inn og hold F inntrykket, trykk samtidig inn OPP tre ganger. SL vises og innstilt nivå blinker i displayet. Slipp F og velg ny innstilling med OPP/NED. Trykk inn PTT for å avslutte og lagre den nye innstillingen. Vi anbefaler at man begynner med 0 (squelch utkoplet) og øker deretter nivået med OPP helt til det slutter å suse i høyttaleren. Rett nivå er nå innstilt. Obs! Dersom ingen tangent trykkes på i løpet av 10 sekunder går radioen tilbake til normal innstilling uten at innstillingen lagres. Varsel ved lav batterispenning Batterivarsel ved lav batterispenning indikeres ved at batterisymbolet i displayet og rød indikatorlampe blinker. Er tangenttonen innkoplet høres også et tonestøt i høyttaleren hvert 10 sek. Når batterivarsel indikeres må batteriet lades. Man kan bruke radioen i en kortere periode etter at man har fått varsel om lav batterispenning. Bruk av tørrbatteri kassett Kassetten brukes som reservebatteri når standardbatteriet er tomt forstrøm eller når man ikke har mulighet til å lade batteriet. Kassetten har plass til 6 stk. AAA / LR03 batterier. Bruk bare alkaliske batterier av samme fabrikat, type og kapasitet. Bland ikke gamle og nye batterier. Vær nøye slik at batteriene plasseres riktig (pluss- og minuspolene. Ta batteriene ut av kassetten når denne ikke skal brukes på en stund. Dette for å hindre lekkasje og irr fra batteriene. For miljøet! Lever brukte batterier til gjenvinning. Obs! Husk å bruke lav effekt 0,5 Watt når du bruker tørrbatteri kassett. 11

13 Rød nødknapp (gjelder sikringsradio) Rød nødknapp trykkes ned i 3 sek. Radioen sender automatisk ut nødsignal to ganger. Nødsignalet høres også i radioens høyttaler, slik at bruker vet at nødmelding er sendt ut. Slippes nødknappen før nødsignal-tone høres i høyttaler, avbrytes nødsending. Nødsignalet er ikke sendt ut. Etter at nødsignal er sendt kan bruker kommunisere med vaktstasjon og andre sikringsradiobrukere. Knapp for åpning av tonestyrt gjennomsnakke stasjon (gjelder sikringsradio) Er gjennomsnakk stasjonen satt i tonestyring, må den åpnes for kommunikasjon/samtaler. Trykk på SQ knappen. Radioen sender ut CCIR toner som åpner gjennomsnakk stasjonen. Når stasjonen er åpnet kommuniserer/snakker man på vanlig måte via den. Gjennomsnakke stasjonen kopler seg automatisk om til tonesyring når samtale er ferdig. Reset (tilbakestilling til fabrikkoppsett) Har man fått programmert radioen feil slik at den ikke virker ordentlig, kan man gjøre en reset (tilbakestilling til fabrikkoppsett). Tilbakestilling til fabrikkoppsett: Slå av radioen. Trykk og hold F og OPP inntrykket samtidig. Slå på radioen. Obs! Tilbakestillingen kan ta nesten 1 minutt. 12

14 Kanaloversikt Display.. Kanal... Pilottone JA 1... JAKT 1... Åpen JA 2... JAKT Åpen JA 3... JAKT Åpen JA 4... JAKT Åpen JA 5... JAKT Åpen JA 6.. JAKT 6... Åpen JP 1... JAKT 1 med PL-tone 67,0 JP 2... JAKT 2 med PL-tone 67,0 JP 3... JAKT 3 med PL-tone 67,0 JP 4... JAKT 4 med PL-tone 67,0 JP 5... JAKT 5 med PL-tone 67,0 JP 6.. JAKT 6 med PL-tone 67,0 SI 1... SIKRING 1 Åpen SI 2... SIKRING 2 Åpen SI 3.. SIKRING 3 Åpen SI 4.. SIKRING 4 Åpen SI 5.. SIKRING 5 Åpen SI 6.. SIKRING 6 Åpen SI 7.. SIKRING 7 Åpen SI 8.. SIKRING 8 Åpen SI 9.. SIKRING 9 Åpen SI12.. SIKRING 12 Åpen S12A.. SIKRING 12A Åpen SA 1.. SANK Åpen SA 2.. SANK 2... Åpen SJ 1.. SVENSK JAKT 1.. Åpen SJ 2.. SVENSK JAKT 2.. Åpen SJ 3.. SVENSK JAKT 3.. Åpen SJ 4.. SVENSK JAKT 4.. Åpen SJ 5.. SVENSK JAKT 5.. Åpen SJ 6.. SVENSK JAKT 6.. Åpen SJ 7.. SVENSK JAKT 7.. Åpen 13

15 Tekniske data Frekvensområde Kanalkapasitet 99 Utgangseffekt Mottagerens følsomhet LF-uteffekt Batteri Strømforbruk Driftstid % Mål Vekt MHz 0,5 Watt / 2,5 Watt / 5,0 Watt (valgbart pr. kanal) bedre enn 0,20µV ved 12dB SINAD 500mW 7,4 V Li-Ion batteri, 2100 mah 550 ma ved sending på lav effekt 950 ma ved sending på medium effekt 1550 ma ved sending på høy effekt mere enn 15 timer (høy effekt uten batterisparefunksjon). mere enn 20 timer (høy effekt med. batterisparefunksjon) 120 x 58 x 36 mm Temperaturområde ºC Miljøtest 314g (med batteri og antenne) IP65 Forsikring om samsvarsbestemmelse Med dette bekrefter Mobinet Norge AS at radio W-COM WH1 er i. overensstemmelse med de vesentlige egenskapskrav og andre relevante bestemmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Radioen skal markedsføres og selges i Norge. 14

16

Innholdsfortegnelse Innledning 2 Viktig informasjon 3 Radioens funksjoner 3 Ekstrautstyr 3 Radio 4 Display 4 Komme i gang Bruk av radioen

Innholdsfortegnelse Innledning 2 Viktig informasjon 3 Radioens funksjoner 3 Ekstrautstyr 3 Radio 4 Display 4 Komme i gang Bruk av radioen Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Viktig informasjon... 3 Radioens funksjoner... 3 Ekstrautstyr... 3 Radio... 4 Display... 4 Komme i gang... 5 Antenne... 5 Batteri... 5 Belteklips... 5 Lading... 5 Bruk

Detaljer

ZODIAC TEAM 140 / 155. Norsk Bruksanvisning

ZODIAC TEAM 140 / 155. Norsk Bruksanvisning ZODIAC TEAM 140 / 155 Norsk Bruksanvisning Takk for at du valgte Zodiac Team som din jaktpartner. Med Zodiac Team har du ikke bara en pålitelig partner i all slags vær, du har også en plass i vårt Team.

Detaljer

ZODIAC. Safe. Sikringsradio Brukerveiledning. www.zodiac.no

ZODIAC. Safe. Sikringsradio Brukerveiledning. www.zodiac.no ZODIAC Safe Sikringsradio Brukerveiledning www.zodiac.no 2 INNHOLD INTRODUKSJON... 3 EGENSKAPER...3 SIKKERHETSANVISNINGER... 3 BESKRIVELSE AV HÅNDSETTET...4 BESKRIVELSE AV DISPLAYET...5 OVERSIKT OVER MENYFUNKSJONER...

Detaljer

~()[)I~C HUNTER. VHF laktradi() BRUKSANVISNING

~()[)I~C HUNTER. VHF laktradi() BRUKSANVISNING ~()[)I~C HUNTER VHF laktradi() BRUKSANVISNING INNHOLD Kontroll 2 Funksjonsoversikt 3 Funksjonsbeskrivelse... 4-6 Klargjøring... 7 Bruk 8 Sending... 9 Dekningsområde 10 Feilindikasjon 11 Lader... 12 Gratulerer

Detaljer

BRUKSANVISNING. Zodiac PA5099. www.zodiac.no. Kanal Frekvens Pilot-tone (Hz) Kanal Frekvens Pilot-tone (Hz)

BRUKSANVISNING. Zodiac PA5099. www.zodiac.no. Kanal Frekvens Pilot-tone (Hz) Kanal Frekvens Pilot-tone (Hz) Kanal Frekvens Pilot-tone (Hz) Kanal Frekvens Pilot-tone (Hz) 1 MHz Ingen 40 143.900 MHz 127.3 2 143.900 MHz Ingen 41 143.900 MHz 131.8 3 143.900 MHz 67.0 42 143.900 MHz 131.8 4 143.900 MHz 67.0 43 143.900

Detaljer

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen.

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. HURTIGGUIDE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. Flere tilbehørsartikler finner du på www.zodiac.no

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Bruksanvisning Brecom VR-550

Bruksanvisning Brecom VR-550 Bruksanvisning Brecom VR-550 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCom VR-550 bruksanvisning Vi setter pris på at du har valgt Brecom jaktradio

Detaljer

Telefon CL100 og CL100+

Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100 og CL100+ Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100: Telefon CL100+ (med benleder): HMS art. nr.: 160782 HMS art. nr.: 160776 Best. nr.: 1104119 Best. nr.: 1104118

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

DC-155 Micro 3+ INNSTRUKSJONS- BOK. Lafayette Radio AB 2004. DC 155 Micro 3+ instbok NO_ny 1 03-12-22, 14.28.14

DC-155 Micro 3+ INNSTRUKSJONS- BOK. Lafayette Radio AB 2004. DC 155 Micro 3+ instbok NO_ny 1 03-12-22, 14.28.14 DC-155 Micro 3+ INNSTRUKSJONS- BOK DC 155 Micro 3+ instbok NO_ny 1 03-12-22, 14.28.14 BRUK AV RADIO Mottak Vri volum med klokka for å starte radioen, still den i midt possisjon. Velg kanal med kanalvelgeren.

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Varenr.: 1393 2014-12-17 Dok.nr.: 1809B Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hva du som bruker bør lese i denne bruksanvisningen... 3 Varslingsmåter...

Detaljer

ZODIA..C PA-2010 ( BRUKSANVISNING) VHF jaktradio Bredbåndet kommunikasjonsradio

ZODIA..C PA-2010 ( BRUKSANVISNING) VHF jaktradio Bredbåndet kommunikasjonsradio ZODIA..C PA-2010 ( BRUKSANVISNING) VHF jaktradio Bredbåndet kommunikasjonsradio Innhold: OPPAKNING EKSTRA TILBEHØR MONTERING OG DRIFT FUNKSJONER, KONTROLLER OG KANALVALG BRUK PRAKTISK BRUK OPPBEVARING

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Microphone DM05 3 Funksjoner -

Detaljer

BRUKSANVISNING NORSK. Maycom AR 108 scanner INNHOLD. Maycom AR - 108

BRUKSANVISNING NORSK. Maycom AR 108 scanner INNHOLD. Maycom AR - 108 BRUKSANVISNING NORSK INNHOLD Innhold i esken... 3 Installasjon av batteri. 3 Mottak 3 Oversikt.. 4 Beskrivelse av displayvinduet... 4 Beskrivelse av topp-panelet.. 6 Beskrivelse av side-panelet... 7 Beskrivelse

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning Earset DE-10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Earset DE-10 3 Funksjoner - Earset DE-10 4 Komme i gang 5

Detaljer

Trykk ( ) NO TONE 000 vises hvis man ikke har innstilt pilottone

Trykk ( ) NO TONE 000 vises hvis man ikke har innstilt pilottone Forenklet bruksanvisning for Brecom VR 1000 Hurtigmanual VR 1000 Endre sendeeffekt 2 eller 5 W Trykk sendeknapp (PTT) og hold den inne Trykk ( ) knappen for å endre til (L) 2 watt Trykk ( ) for å endre

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator Ved spørsmål, reklamasjoner etc. vennligst kontakt Gewa AS eller forhandler. Obs! For å minske risikeen for at telefonen ødelegges av lynnedslag bør telefonen koples fra ved kraftig tordenvær. Hvis telefonen

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Okayo II trådløst lydanlegg Diversity sendere og mottakere 16 kanaler 863-865 MHz

Okayo II trådløst lydanlegg Diversity sendere og mottakere 16 kanaler 863-865 MHz Okayo II trådløst lydanlegg Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløst lydanlegg Diversity sendere og mottakere 16 kanaler 863-865 MHz FM-mottaker EJ-701DR Lommesender EJ-7XT Ladestasjon HDC 707,

Detaljer

BRUKSANVISNING. ProHunt Compact. JAKTRADIO for 141 MHz. Se vår interaktive guide på www.icom.nu/guide

BRUKSANVISNING. ProHunt Compact. JAKTRADIO for 141 MHz. Se vår interaktive guide på www.icom.nu/guide BRUKSANVISNING ProHunt Compact JAKTRADIO for 141 MHz Se vår interaktive guide på www.icom.nu/guide FORORD Takk for at du kjøpte en Icom ProHunt Compact jaktradio! LES BRUKSANVISNINGEN I SIN HELHET før

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett.

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett. Binatone MR650 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Indicator light Varselslampe som lyser rødt under

Detaljer

ZODI.A.C P2000 ( BRUKSANVISNING) Privatradio for 27 MHz-båndet

ZODI.A.C P2000 ( BRUKSANVISNING) Privatradio for 27 MHz-båndet ZODI.A.C P2000 ( BRUKSANVISNING) Privatradio for 27 MHz-båndet Innholdsfortegnelse OPPAKNING EKSTRA TILBEHØR MONTERING OG IGANGSETTING FUNKSJONER OG KONTROLLER BRUK PRAKTISKE OPPLYSNINGER VEDLIKEHOLD

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED Lys/lyd/vibrering 400 kanaler HMS art. nr.: 189348 Best. nr.: 2223288 1 INNHOLD Mottaker

Detaljer

Zodiac Super Talk 446 Bruksanvisning

Zodiac Super Talk 446 Bruksanvisning Zodiac Super Talk 446 Bruksanvisning Innhold Introduksjon... 3 Generelt... 3 Beskrivelse av radio og funksjoner... 4 Toppanel... 4 Sidepanel og bakside... 4 Underside... 6 Display... 7 Frontpanel... 8

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Brukerveiledning. Okayo sendere. Okayo trådløse sendere INNHOLD

Brukerveiledning. Okayo sendere. Okayo trådløse sendere INNHOLD Okayo trådløse sendere Brukerveiledning Okayo sendere EJ-8LT, Frekvens 863-865MHz HMS art. nr. 135128 Bestillingsnr.: 1104510 EJ-8LT, Frekvens 794-806MHz HMS art. nr. 135129 Bestillingsnr.: 1104515 EJ-9LT,

Detaljer

Two-Way Radios. Quick Start Guide. XT460 Display model

Two-Way Radios. Quick Start Guide. XT460 Display model Two-Way Radios Quick Start Guide XT460 Display model INNHOLD Innhold...................................... 1 Sikkerhet.................................... 2 Sikkerhetsinformasjon for BATTERIER og ladere..........................

Detaljer

Nyttig og rimelig rad

Nyttig og rimelig rad TEST: PMR (Personlig Mobil Radio) Nyttig og rimelig rad Disse nye toveis radioene er en mellomting mellom mobiltelefon og walkietalkie. Det kreves ingen konsesjon for å anskaffe dem, og de kan brukes av

Detaljer

LCD-display. ladekontakt VOLUMKONTROLL, (anropsknapp) bakgrunnsbelyst. kontakt for ekstern høyttaler/mikrofon LYS/MAKS REKKEVIDDE, knapper

LCD-display. ladekontakt VOLUMKONTROLL, (anropsknapp) bakgrunnsbelyst. kontakt for ekstern høyttaler/mikrofon LYS/MAKS REKKEVIDDE, knapper Antenne NORSK TOVEISRADIO MODEL MT 500 POWER- (av/på-) TALK- (snakke) CALL- (anrops) bakgrunnsbelyst LCD-display ladekontakt belteklips KANALVELGE- KNAPPER høyttaler/mikrofon VOLUMKONTROLL, er batterirom

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

Two-Way Radios. User Guide. XT420 Non-Display model

Two-Way Radios. User Guide. XT420 Non-Display model Two-Way Radios User Guide XT420 Non-Display model INNHOLD Innhold...................................... 1 Sikkerhet.................................... 2 Sikkerhetsinformasjon for BATTERIER og ladere..........................

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

Brukerveiledning Walkie-talkie GB-1136

Brukerveiledning Walkie-talkie GB-1136 Brukerveiledning Walkie-talkie GB-1136 Takk for at du har kjøpt dette produktet. Denne walkie-talkieen tilbyr nytt design, forbedrede funksjoner, solid ytelse og enkel tilgjengelighet. Vi er sikker på

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

UNO Stemmeforsterker oppladbar m/ 1 mikrofonmottaker

UNO Stemmeforsterker oppladbar m/ 1 mikrofonmottaker UNO Stemmeforsterker oppladbar m/ 1 mikrofonmottaker Varenr. 1477 Artikkelnr. UNO HMS-nr.: 217359 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2336A1 Dato: 2016.06.14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 UNO 3

Detaljer

SEITRON TRÅDLØS ROMTERMOSTAT. Drift og vedlikehold

SEITRON TRÅDLØS ROMTERMOSTAT. Drift og vedlikehold SEITRON TRÅDLØS ROMTERMOSTAT Drift og vedlikehold SEITRON TRÅDLØS ROMTERMOSTAT TR D0 2B Integreret føler, mulighet for bruk av ekstern føler. Lavt batterinivå indikator Kan brukes til både varme- og kjølesystemer.

Detaljer

Binatone MR250. Toveis radio med lang rekkevidde. Bruksanvisning. Hva er på displayet?

Binatone MR250. Toveis radio med lang rekkevidde. Bruksanvisning. Hva er på displayet? Binatone MR250 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Transmitting indicator light TALK button Trykk

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Instruksjonsbok Micro 4 DC-155

Instruksjonsbok Micro 4 DC-155 Instruksjonsbok Micro 4 DC-155 Lafayette Radio AB 2006 Innholdsfortegnelse Sidan 1 Oversikt: 4-7 Radio Display Normalinnstilling/kanalinnstilling/menyinnstilling 2 Første gangs bruk: 8-9 Tilkobling av

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning

Comfort Digisystem Bruksanvisning Comfort Digisystem Bruksanvisning Comfort Digisystem Receiver DT10 & Programmer DT05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Receiver DT10 4 Kontroller

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack Brukerveiledning IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack: HMS art. nr.: 029136 Best. nr.: 2402500 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 GENERELT

Detaljer

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data KW5017W værstasjon Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 12/24-timers visning - To daglige alarmer - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Trådløs utesensor med tre kanaler - Rekkevidde:

Detaljer

Instruksjonsbok Micro 4 DC-155

Instruksjonsbok Micro 4 DC-155 Instruksjonsbok Micro 4 DC-155 Lafayette Radio AB 2006 Innholdsfortegnelse Sidan 1 Oversikt: 4-7 Radio Display Normalinnstilling/kanalinnstilling/menyinnstilling 2 Første gangs bruk: 8-9 Tilkobling av

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

K I F D G E L H C J. Sett inn batterier Bevegelsesføleren (G) lyser

K I F D G E L H C J. Sett inn batterier Bevegelsesføleren (G) lyser MI-4500X Wireless Optical Mouse Produktinformasjon A B K I F D G E L H C J Mus A: Blahjul og tredje knapp Indikatorlampe for lavt batteri (blinker) B: Høyre knapp C: Venstre knapp D: Tilbakeknapp nettleser

Detaljer

Samtaleforsterker CM Light

Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light Bruker- og vedlikeholdsveiledning Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light: HMS art. nr.: 135355 Best. nr.: 1104945 INNHOLD Samtaleforsterker CM Light... 1 Sikkerhetshensyn...

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd

Detaljer

Brukerveiledning. IR-sender 17SO. IR-sender 17SO. IR-sender 17SO: Art. nr.: 2204229

Brukerveiledning. IR-sender 17SO. IR-sender 17SO. IR-sender 17SO: Art. nr.: 2204229 IR-sender 17SO Brukerveiledning IR-sender 17SO IR-sender 17SO: Art. nr.: 2204229 IR-sender 17SO...1 Funksjon... 2 Funksjonsomkopler...2 Kanaler/nivå...3 Innstilling av kode... 4 Sette i batterier... 4

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner.

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner. ELKO Wireless er et trådløst styringssystem for lys. ELKO Wireless er basert på radiokommunikasjon mellom enhetene. Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

CALL-knapp (anropsknapp) LOCK-knapp (låseknapp) MODE-knapp (modusknapp) ladekontakt. bakgrunnsbelyst LCD-display. TALK-knapp (snakkeknapp)

CALL-knapp (anropsknapp) LOCK-knapp (låseknapp) MODE-knapp (modusknapp) ladekontakt. bakgrunnsbelyst LCD-display. TALK-knapp (snakkeknapp) NORSK TOVEISRADIO MODELL M T - 7 0 0 Antenne POWER-knapp (av/på-knapp) TALK-knapp (snakkeknapp) CALL-knapp (anropsknapp) LOCK-knapp (låseknapp) (modusknapp) ladekontakt belteklips LYS/MAKS REKKEVIDDE,

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

TOVEISRADIO NORSK. belteklips. Antenne bakgrunnsbelyst LCD-display. AV/PÅ/VOLUMbryter. TALK-knapp (snakkeknapp) batterirom.

TOVEISRADIO NORSK. belteklips. Antenne bakgrunnsbelyst LCD-display. AV/PÅ/VOLUMbryter. TALK-knapp (snakkeknapp) batterirom. NORSK TOVEISRADIO MODELL MT-900 Antenne bakgrunnsbelyst LCD-display AV/PÅ/VOLUMbryter belteklips TALK-knapp (snakkeknapp) LYS/MAKS REKKEVIDDE, knapp CALL-knapp (anropsknapp) LOCK-knapp (låseknapp) interkomkontakt

Detaljer

Brukerveiledning. Lisa bærbar lommemottaker. Lisa bærbar lommemottaker INNHOLD. Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr.

Brukerveiledning. Lisa bærbar lommemottaker. Lisa bærbar lommemottaker INNHOLD. Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr. Lisa bærbar lommemottaker Brukerveiledning Lisa bærbar lommemottaker Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr.: 1104805 INNHOLD Lisa bærbar lommemottaker... 1 Skisse av Lisa bærbar

Detaljer

1 AV/PÅ Kontroll 2 Minske Utgangseffekt 3 Frekvensvalg 4 Øke Utgangseffekt 5 Informasjon (Volum, ma, volt, ohm)

1 AV/PÅ Kontroll 2 Minske Utgangseffekt 3 Frekvensvalg 4 Øke Utgangseffekt 5 Informasjon (Volum, ma, volt, ohm) Loc-10Tx TSender 6.1 Loc-10Tx Sender Oversikt Loc-10Tx Senderen er en robust bærbar sender drevet av alkaliske "D"-celler eller Ni-MH (Nickel Metal Hybride) oppladbare batterier. Følgende beskriver funksjonene

Detaljer

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS Ref. 051010 _no.pdf INSTALLASJONS manual NO Art.nr. 9000830 inteo er en sol- & vindgiver for Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med innebygd sol- & vindautomatikk. Informasjon om rådende sol- & vindforhold

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

EBR808C BRUKSANVISNING

EBR808C BRUKSANVISNING EBR808C BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Værstasjon med 3D projektor ikon. Dette er et unikt produkt som er designet for hverdagsbruk i hjemmet eller på jobben, og det er definitivt

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Innholdsfortegnelse BRUKSANVISNING... 2 1. Introduksjon... 3 2. Normal bruk... 5 4. Batteribytte... 9 5. Test og feilsøking... 10

Innholdsfortegnelse BRUKSANVISNING... 2 1. Introduksjon... 3 2. Normal bruk... 5 4. Batteribytte... 9 5. Test og feilsøking... 10 Innholdsfortegnelse BRUKSANVISNING... 2 1. Introduksjon... 3 1.1 Båtenhet... 3 1.2 Førerenhet... 4 2. Normal bruk... 5 2.1 Deaktivering av tyverisikring... 5 2.2 I normal bruk... 6 2.3 Ved mann overbord...

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Innhold Velkommen til TNS Gallup Mediepanel... s. 3 Komme i gang... s. 4 Når og hvor skal jeg ha med meg Mediemeteret... s. 5 Bruk av Mediemeteret på reiser... s. 6

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem Microphone DM30-2.4 GHz

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem Microphone DM30-2.4 GHz Bruksanvisning Norsk Comfort Digisystem Microphone DM30-2.4 GHz Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Microphone DM30 3 Funksjoner - Microphone DM30

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P137 Personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Brannsender audio BRANN9

Brannsender audio BRANN9 Brannsender audio BRANN9 Varenr. 1528 HMS-nr.: 233422 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2413A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1300 VD

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1300 VD Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 BRUKERHÅNDBOK Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 FUNKSJONER: * 67 millioner kodekombinasjoner, ingen interferens fra naboene. * Lett å bruke, ingen ledninger, batteridrevet.

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO)

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) TELEFON BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) OND-2015NCP (NO) Side 2 * Liten og praktisk tastafon * Er ikke avhengig av at den må plasseres på en spesiell måte ved nedkopling, da det ikke er nødvendig å holde

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2898

BRUKSANVISNING OND-2898 NORSK Comsys 360 NUMMERVISER MED VIP-SIGNAL FOR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND BRUKSANVISNING OND-2898 Comsys 360 Side 2 * Kombinert viser for nummermottaking i Sverige, Danmark, Norge, eller Finland

Detaljer

SuperNova BabyCall. Varenr: 221 110. Brukerveiledning

SuperNova BabyCall. Varenr: 221 110. Brukerveiledning Brukerveiledning SuperNova BabyCall Varenr: 221 110 Abilia AS, Buvikveien 22, 4950 Risør, Norway Phone +47 37 14 94 50 Fax +47 37 14 94 51 info@abilia.no www.abilia.no Innholdsfortegnelse Gratulerer...

Detaljer