Trykk ( ) NO TONE 000 vises hvis man ikke har innstilt pilottone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trykk ( ) NO TONE 000 vises hvis man ikke har innstilt pilottone"

Transkript

1

2 Forenklet bruksanvisning for Brecom VR 1000 Hurtigmanual VR 1000 Endre sendeeffekt 2 eller 5 W Trykk sendeknapp (PTT) og hold den inne Trykk ( ) knappen for å endre til (L) 2 watt Trykk ( ) for å endre til (H) 5 watt Søk av kanaler Trykk (P) og ( ) knappen Søk av kanaler starter automatisk Radioen stopper på kanal som er aktiv For å avslutte søk, trykk en gang på (P) Taste lås For å låse, låse opp tastene Trykk den oransje knappen på toppen av radioen En nøkkel vises i displayet når knappene er låst. OBS. Hvis knappen holdes inne 3 sekunder aktiveres Alarm, radioen gir fra seg en høy alarmlyd. Steng av med volum. Forutsatt at dette er valgt i pc programmeringen Pilottone Du kan selv endre pilottone i meny Trykk (P) i 3 sekunder Velg meny SUB TONE med ( ) eller ( ) Trykk ( ) NO TONE 000 vises hvis man ikke har innstilt pilottone Ender til pilottone ved å trykke ( ) eller ( ) Bekreft ved å trykke ( ) Gå ut av meny ved å trykke (P)

3 Takk for at du valget Brecom VR 1000 Vi anbefaler at du leser denne bruksanvisningen for best å forstå funksjoner og bruk av radioen. Sjekk pakkens innhold. Hvis det er mangler eller feil, kontakt forhandler umiddelbart. Pakken inneholder Radiodel Gummiantenne Batteri Li ion 2200 mah Bordlader Bruksanvisning Hurtigmanual Det er meget viktig at du bruker originalt tilbehør til din radio. Mikrofoner, headset etc. er tilpasset med bestemt motstand for å funger optimalt med din radio modell. Uoriginalt tilbehør kan skade radioen og garantien gjelder ikke. Tilbehørskontakt modell VR 1000 = 2,5+3,5 mm. 2 polet For å se hvilke tilbehør som finnes til din radio, kontakt forhandler eller se vår hjemmeside

4 Innholdsfortegnelse Side 2 Hurtigmanual 3 Innhold 4 Innholdsfortegnelse 5 Allment 6 Tekniske spesifikasjoner 7 Funksjoner 8 Bruk, sending, mottak 9 Stille kanal, sendeeffekt, kanal søk 10 Taste lås, Menyvalg 11 Meny 1 Sub tone, pilottone CTCSS 12 Meny 2 4 Hviskefunksjon, kompressor, skift gruppe 13 Ment 5 7 ID ANI, tale forvrenger, brusesperre (Squelch) 14 Meny 8 10 Tastelyd, stemmestyring (VOX), Alarm (Lone worker) 15 Meny 11 LCD kontrast, bruk og vedlikehold 16 Dette bør du vite 17 Batteri 18 Lader 19 Feilsøking 20 Garanti bestemmelser 21 Deklarasjon

5 Allment Brecom VR 1000 Frekvens bandbredde mhz 512 programmerbare kanalplasser 16 programmerbare grupper Vanntett IP 67 MIL STD 810F Stillbar sendeeffekt 2 5 watt CTCSS Selektiv 53 stk. pilottoner Stillbar pilottone Tale forvrenger (Scrambling) Hviskefunksjon (Wisper mode) Alarm (Lone worker) Tale kompressor (Compander) Talestyring (WOX) Stillbar brusesperre Batterisparefunksjon Søk av kanaler Meny med 11 stk. valgbare innstillinger Gullbelagte kontaketer Metall chassie, industristandard Batterimåler Indikator for mottak Batteri Li ion 7,4 V / 2200 mah 2 eller 5 tone anrop individuelt eller gruppe anrop (Programmering) Vise 2 eller 5 tone ID og navn i display (Programmering) Størrelse 100X50X30 med mer. Vekt radiodel 125 gram Vekt batteri 100 gram For programmering kontakt forhandler eller Breens Jaktutstyr AS tlf

6 Tekniske spesifikasjoner Frekvensområde: Kanalplasser: Kommunikasjon: Antennekontakt: Spenning: 136, ,000 mhz 512 kanaler Simplex, semiduplex SMA Nominell 7,5 V Arbeidstemperatur: 30 til + 60 C Størrelse: H 100x B 50x D 30mm. Sender Nominell effekt: Strømforbruk: 5/2 W 1,7 Amp. Ved 5 watt Mottager Følsomhet: 12 db SINAD: 0,25 uv

7

8 Bruk, sending, mottak På/av volum Drei volumknappen med sola for å øke, mot sola for lavere volum OBS. Ikke hold noen knapper inne ved volumjustering. Spesifikasjoner for prorammering og kloning vil vises. Sending. Normalt anrop Radioen sender når du trykker på sendeknappen (PTT) på siden av radioen. Rød lampe lyser konstant ved sending Hvis ID ANI og CALL er programmert sendes dette samtidig og spesielle lyder høres. For å koble ut tonen gå til meny 5 og still DTMF & CALL på N Mottak Grønn lampe lyser ved mottak. Ved bruk av pilottone sperres alle som ikke har samme PL tone og kanal ute. Ingen lyd i høyttaler ved opptatt kanal, men feil eller ingen PL tone. Grønn lampe blinker. Midlertidig opphevelse av PL tone, trykk (M) en gang. Gjelder ikke ved sending. Dårlig eller ingen hørbarhet. Trykk og hold (M) 2 sekunder. Brus høres og rekkevidden forbedres. Trykk (M) igjen for å avslutte brus.

9 Endre kanal Bruk kanalknappene for justering opp( ) eller ned ( ) Holder du kanalknappen inne blar du hurtigere mellom kanalene. Endre sendeeffekt Senderen kan stilles i to ulike sendeeffekter Høy = 5W og Lav=2W For å stille inn Høy, trykk sendeknapp(ptt) og hold, samtidig trykk ( ), (H) vises i displayet. For å stille inn Lav, trykk sendeknapp(ptt) og hold, samtidig trykk ( ), (L) vises i displayet. Kanal søk Trykk (P) knappen og ( ) knappen. Søk starter Din radio stopper automatisk på aktive kanaler. Radioen fortsetter søk når kanal ikke er aktiv lenger. For å avslutte søk, trykk en gang på (P) knappen. Trykk på ( ) eller ( ) for å fortsette søk. Du kan også hoppe over noen kanaler hvis ønskelig. Trykk ( ) hvis radioen stopper på en kanal du ikke vil ha med i søket.

10 Tastatur lås Knappene kan låses for å hindre uønsket aktivering av innstillinger. Aktivere/deaktivere tastatur lås Trykk inn den røde knappen på toppen av radioen for å aktivere, trykk igjen for å deaktivere. Menyvalg Det finne 11 ulike menyer der du kan velge forskjellige innstillinger. 1. SUB TONE = Pilottone, CTCSS 2. Wisper = Hviskefunksjon, taleforsterker 3. Compander = Kompressor for økt rekkevidde 4. Change group = Skift programmering, kanaloppsett 5. ID ANI = 2 og 5 tone 6. Schramble = Tale forvrenger 7. Set squelch = Endre brusesperre 8. Key tone = Knappelyd 9. Set VOX = Snakk uten å trykke PTT 10. Lone worker = Alarm 11. LCD kontrast = Display kontrast OBS: Du kan ikke ta imot eller sende når du er i meny innstillinger.

11 Meny 1. SUB TONE (Pilot tone) Normalt bruker man radio uten Pilot tone. Som oftes sender vi på "åpen kanal" Hvis man hører flere andre som du ikke ønsker å lytte til, og man ikke kan skifte/bytte til en annen kanal (frekvens), kan du legge til en Pilot tone. Når du legger til en Pilot tone så legges et "filter" på egen radio. Man hører kun de som bruker samme kanal (frekvens) og Pilot tone De som bruker åpen kanal kan høre alle som bruker Pilot tone når de er på samme kanal som deg. I displayets høyre hjørne vises "000" hvis du ikke har en pilot tone. Hvis du ser tall som "067" og er pilot tone 67,0 Hz aktivisert. Det vises også en "~" i displayet hvis du har en pilot tone aktivisert. Det er 53 forskjellige pilot toner å velge i Du kan selv endre pilot toner i menyen SUB TONE. 1. Trykk på (P) knappen i 3 sekunder 2. Velg menyen 01.SUB TONE med ( ) eller med ( ) 3. Trykk inn ( ) NO TONE 000 vises hvis du ikke har en pilot tone 4. Bytt til en Pilot tone av trykk på ( ) eller ( ) 5. Bekreft og lagre ved trykke på ( ) 6. Avslutt menyen ved trykke på (P) tasten Hvis du bruker en Pilot tone og ønsker å høre på "Openkanal" 1. Trykk på (M) tasten en gang (Hvis du holder (M) tasten inne for lange, så åpner squelch, brus sperre seg) 2. Tallene oppe i displayet endres til "000" I denne innstilling, kan du lytte til den åpne kanalen midlertidig MERK! Du kan bare lytte til åpen kanal i denne modusen hvis du sender i denne modusen så sender den med pilot tone. Om den grønne LED diode blinker på radioen, og du ikke hører noe, da har du rett frekvens, men feil PL tone.

12 Meny 2. Wisper (Hviske innstilling, Taleforsterkning) 1. Trykk på (P) knappen i 3 sekunder 2. Velg menyen 02.WISPER med ( ) eller ( ) 3. Trykk på ( ) tasten og Wisper? N eller Wisper? Y vises 4. Endre ved å trykke ( ) eller ( ) WISPER? N = Av, standard WISPER? Y = På 5. Bekreft og lagre ved å trykke ( ) 6. Gå ut av menyen ved å trykke (P) tasten Meny 3. COMPANDER (Tale kompressor, øker hørbarheten) 1. Trykk på (P) knappen i 3 sekunder 2. Velg menyen 03.COMPANDER med ( ) eller med ( ) 3. Trykk ( ) og COMPANDER? N eller COMPANDER? Y vises 4. Endre ved å trykke ( ) eller ( ) COMPANDER? N = Av, standard COMPANDER? Y = På 5. Bekreft og lagre ved å trykke ( ) 6. Gå ut av menyen ved å trykke på (P) tasten Meny 4. CHANGE GROUP (Velge de ulike kanal oppsettene) 1. Trykk på (P) knappen i 3 sekunder 2. Velg menyen 04.CHANGE GROUP med ( ) eller ( ) 3. Trykk på ( ) tasten og GROUP? 1 4, avhengig av radio modellen 4. Endre ved å trykke ( ) eller ( ) Velg programmering som du ønsker 1 4 stk Jaktradio er programmert som følger Programmering O l = Jakt Kanaler Programmering 02 = Programmering 03 = Programmering 04 = 5. Bekreft og lagre ved å trykke på ( ) 6. Gå ut av menyen ved å trykke på (P) tasten

13 Meny 5. ID: ANI. 2 TONE og 5 TONE Hvis du vil bruke 2tone og 5tone system må det programmeres med PC programvaren, dette utføres ved et serviceverksted. 1. Trykk på (P) knappen i 3 sekunder 2. Velg menyen 05.ID ANI med ( ) eller med ( ) 3. Trykk på ( ) og DTMF ANI? N eller DTMF ANI? Y vises 4. Endre ved å trykke ( ) eller ( ) DTMF ANI? N = Av. Standard DTMF ANI? Y = På CALL ANI? N = Av. Standard CALL ANI? Y = På 5. Bekreft og lagre og trykk ( ) 6. Gå ut av menyen ved å trykke på (P) tasten Meny 6. Scramble (Taleforvrenger) 1. Trykk på (P) knappen i 3 sekunder 2. Velg Meny 06.SCRAMBLE med ( ) eller med ( ) 3. Trykk på ( ) og SCRAMBLE? N eller SCRAMBLE? Y vises 4. Endre ved å trykke ( ) eller ( ) SCRAMBLE? N = Av. Standard SCRAMBLE? Y = På. 5. Bekreft og lagre ved å trykke på ( ) 6. Gå ut av menyen ved å trykke på (P) tasten Meny 7. SET SQUELCH (Brussperre innstilling) 1. Trykk på (P) knappen i 3 sekunder 2. Velg Meny 07.SET SQUELSH med ( ) eller med ( ) 3. Trykk ( ) og SQUELCH? 00 vises 4. Endre ved å trykke ( ) eller ( ) Det er 4 forskjellige nivåer å velge mellom, er 00 standard 5. Bekreft og lagre ved å trykke på ( ) 6. Gå ut av menyen ved å trykke på (P) tasten

14 Meny 8. Taste tone 1. Trykk på (P)-knappen i 3 sekunder 2. Velg Meny 08.KEY TONE med ( ) eller med ( ) 3. Trykk( ) og KEY TONE? N eller KEY TONE? Y vises 4. Endre ved å trykke ( ) eller ( ) KEY TONE? N = Av KEY TONE? Y = På 5. Bekrefte og lagre ved å trykke ( ) 6. Gå ut av menyen ved å trykke på (P)-tasten Meny 9. SET VOX (Snakk uten å trykke på PTT) 1. Trykk på (P)-knappen i 3 sekunder 2. Velg Meny 09.SET VOX med ( ) eller med ( ) 3. Trykk ( ) og VOX Mode? N eller VOX MODE? Y vises 4. Endre ved å trykke ( ) eller ( ) VOX Mode? N = Av, standard VOX MODE? Y = På Velg VOX On vises VOX SEN.? VOX SEN = følsomhet Normal er Bekreft Lagre og trykk ( ) 6. Gå ut av menyen ved å trykke på (P)-tasten MERK! VOX fungerer bare med et spesiellt headset/mikrofon Meny 10. LONE WORKER (alarmfunksjon) Hvis du vil bruke Lone Worker, må det programmeres med PC-programvaren, dette gjøres ved servicesenteret for Brecom. 1. Trykk på (P)-knappen i 3 sekunder 2. Velg Meny 10.LONE WORKER med ( ) eller ( ) 3. Trykk ( ) og Lone Worker? N eller Lone Worker? Y vises 4. Endre ved å trykke ( ) eller ( ) Lone Worker? N = Av, standard Lone Worker? Y = På 5. Bekrefte og lagre ved å trykke på ( )-tasten 6. Gå ut av menyen ved å trykke på (P)-tasten

15 Meny 11. LCD KONTRAST (Kontrast valg på skjermen) 1.Trykk på (P)-knappen i 3 sekunder 2. Velg menyen 11.LCD KONTRAST med ( ) eller med ( ) 3. Trykk i ( ) tasten og kontrast? vises 4. Andre ved trykke på ( ) eller ( ) KONTRAST er Standard 5. Bekreft og lagre ved å trykke på ( ) 6. Avslutt menyen ved trykke på (P)-tasten Beskyttelse og råd For å sikkerhetsbestemme at du ikke er utsatt unødvendig for radiofrekvenser og elektromagnetiske felt i samsvar med FCC.s tillatte nivåer for generellt bruk. Følg alltid instruksjonene nedenfor. Send aldri med radioen uten antenne. Best rekkevidde oppnås, når antennen er minst 5 cm fra kroppen, og radio holdes vertikalt med antennen rett opp. Pass alltid på at radio antennen er montert og minst 5 cm fra hodet/kropp når du sender. Beskytt radio fra fuktighet, regn, kulde og ekstrem varme. Sørg for at gummipakningen er montert og beskytter jack mic/øre musling når den ikke brukes. Bruk bare medfølgende lader og batteri. Bruk aldri tilbehør som ikke testet av Brecom, for eksempel antenner, batterier, monofoner, lader osv.. Tillegg, endringer og modifisering som gjøres på egen hånd, på og i utstyret, som kan forårsake personskade eller utstyr som ikke omfattes av Brecom`s ansvar og garanti. Uegnet NiMH / Li-on batterier avhendes i henhold til lokale bestemmelser. Hvis håndtering og bruk av utstyret er iht dette, er det ingen skader forårsaket av radioutstyr.

16 Dette bør du vite Utstyr Tilbehør feks mini headset tar ikke bort noen effekt ved rett bruk,(men det å plassere radioen på en annen måte) for eksempel på innerlommen reduserer rekkevidden. Når du bruker mini headset bør du bruke en skog antenne, som rekker over skulderen, for å få bedre rekkevidde. Det er også viktig å bruke tilbehør av samme produsent som radioen. Alle kabler og tilbehør med PTT-knapp har en motstand (impedans) som skal stemme med radioens impedans for maksimal ytelse og hørbarhet Lading av batteriet Nye batterier trenger tre opp og ned ladninger før det når full kapasitet. Rekkevidden reduseres når batteriet begynner å gå tom for strøm. Ekstra batteri er alltid bra å ha og anbefalt. Du finner det hos din lokale forhandler Lading skal foregå ved romtemperatur. Ved kulde mister batteriet kapasitet. Ha derfor radioen innenfor jakken. Brukes ikke batteriet over en lengre periode, så mister den kapasitet gjennom selvutlading. Lade gjerne hver 3. måned ved langtidslagring, for å opprettholde batteriets ytelse Ved lading er det ganske vanlig at batteriene blir varme. Hvis radioen ikke skal brukes for en lengre periode, bør du skille radioen fra batteriet. Lading er nødvendig: Når radioen kontinuerlig har vært brukt mye under jakta. Når varslingslys, rødt lys blinker under sending og mottak. Når radioen har blitt brukt lenge uten lading. Når batteriindikatoren på displayet har falt betydelig, eller begynner å blinke.

17 Batterier Radioen er laget for å brukes sammen med Brecom`s Li-ion batterier av høy kvalitet. Riktig bruk og lading bevarer batterikapasitet. Før du bruker batteriet, lad batteriet for optimal drift og sikker bruk. Batteriet er laget for å brukes med Brecom`s lader, bruk av andre ladere kan føre til feil eller skade. Når du lader batteriet montert på radioen, slå av radio for feilfri lading. Ikke oppbevar batteriet nær åpen ild på grunn av eksplosjonsfare. Ikke kortslutt batteri terminalene, batteriet kan bli veldig varmt. Rødt blinkende led lys = lav batterikapasitet, bør lades. Montering av batteriet 1. Legg batteriet inn i sporene på radioen 1cm lavere enn radioen 2. Skyv batteriet opp slik at det klikker MERK! Det er lettere hvis ikke belteklips ikke er montert. Fjerne batteriet 1. Trykk knappen ned som sitter i bunnen av radioen fremover. 2. Skyv ned batteriet, mens knappen fremdeles holdes nede.

18 Bordlader Brecom VR 1000 serien Slå av radioen og sette den i laderen Bordladeren lader bare batteri 2200mA for Brecom VR 1000 serien Tilnærmet ladetid 1 4,5 timer Laderen bryter ved full lading Grønt lys = Lading ferdig Rødt lys = Lading pågår Rødt blinkende lys = Feilkode, batteri eller lader defekt Spesifikasjoner Bordlader DC Brecom Vare nr. Driftsspenning Batteri Lading Driftstemperaturområde Ladetid Størrelse Bordlader : DC10, 5V, 1000mA : Li ion 2200mA : 750mA for hurtig lading : OC ~+ 50C : 1 til 4,5 timer : 90 (B) x 105 (D) x 37 (H) mm Spesifikasjioner Vegglader. Modell: HNC105100E Driftspenning : DC10, 5V 1A V AC 0,45A 50/60Hz

19 Feilsøking: Hvis radioen ikke fungerer når du skal slå på radio. Kommer det ingenting i displayet da,følg nedenforstående punkter. Fjern batteriet fra radio og sjekk de to batteripolene (pinner) på batteriet og radio. Eventuell oksid kan være årsak til dårlig kontakt mellom batteriet og radio. Sett batteriet på plass igjen, og kontroller at det ikke er et gap mellom batteriet og radio. HjeIper ikke de ovenfor forsett med å følge neden forstående punkter. Lad opp batteriet i Brecom`s opprinnelige bordlader. Kontroller at laderen lyser rødt ved lading, og at det lyser grønt når batteriet er fulladet Hvis laderen ikke lyser når du setter i radioen, sjekk kabelen slik at det ikke er en kabelfeil. Hvis laderen blinker, kan det være en indikasjon på at batteriet kan være defekt. Hvis radioen lyser i displayet, men du kan ikke sende med den, eller at dine jakt kompiser ikke hører deg når du sender Fjern tilbehørskabler fra radioen. Alltid test uten tilbehør. Kontroller at den røde leddioden øverst på radio, lyser når du trykker på PTT bryteren på siden av radioen. Kontroller at du har samme jakt kanal (frekvens). Kontroller at du ikke sender med en PL tone. 3 stk nuller eller "000" skal vises til høyre på skjermen hvis du ikke har en PL tone aktivert. Hvis du har en PL tone aktivert, en bølge "~" vises i displayet. Hvis du sender med PL tone så hører du bare de som sender med samme PL tone. Du skjermer kun din egen radio hvis du sender med en PL tone. Kontroller at du bruker riktig programmering avhengig ditt bruksområde. Hvis de andre synes du høres rar ut (Donald) Gå inn i meny "06" og slå av "scrambling" se side 13 Hvis radioen støyer Gå inn i meny "07" og juster "squelch/brussperre" se side 13 Hvis radioen sender uten å trykke på PTT knappen Gå inn i menyen "09" og slå av "VOX" se side 14

20 Garanti bestemmelser: Garanti gis på fabrikasjonsfeil måneder fra innkjøpsdato. Kontakt (forhandler) hvis det skulle oppstå noen problemer Alle garanti hendelser sendes til Breens Jaktutstyr AS NB! Kopi av kjøpskvittering MÅ foreligge for at eventuell garanti skal gjelde. Garanti gjelder ikke ved: Skader på grunn av at bruker manual ikke er fulgt. Skader forårsaket av unormal bruk. Skader forårsaket av bruker. Slitasje, overspenning, fuktighet, skitt, varme eller kulde. Inngrep av en uautorisert person. Slike eventuelle skader betales av kunden selv. Fraktkostnader ved garanti. Kostnad for frakt til service verksted betales av kunden. MERK Send alltid postens Norges pakke Radioen pakkes mykt eller i orginal forpakningen ved innsendelse. Ved garantireparasjoner, returneres de og retur frakt dekkes av Breens Jaktutstyr AS. Merke: BreCom Modell: VR 1000 Forhandler stempel

21 Sertifikater Declaration of confirmity Breens Jaktutstyr AS bekrefter at følgende Radio BreCom VR 1000 serien, levert i samsvar med vesentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i direktivet og er testet i henhold til EUs regelverk 1999/5/EF LVD / Safety EN EMC EN /5 Radio EN Radio EN Punkt 3.1 en 3,1 b Kunst 3,2 MILSTD 810 F Metode Prosedyre 2 (Regn) Metode 507,4 Proccdur 2 (fuktighet) Metode Prosedyre 1 (støv) Metode Prosedyre 1 (Vibrasjon) Metode 516,5 Proccdur 1 (Shock) BreCom VR 1000 serie markedsføres i følgende land: Norge og Sverige Markedsføres av: Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen Årnes Norway Tel:

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning Brecom VR-550

Bruksanvisning Brecom VR-550 Bruksanvisning Brecom VR-550 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCom VR-550 bruksanvisning Vi setter pris på at du har valgt Brecom jaktradio

Detaljer

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen.

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. HURTIGGUIDE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. Flere tilbehørsartikler finner du på www.zodiac.no

Detaljer

ZODIAC. Safe. Sikringsradio Brukerveiledning. www.zodiac.no

ZODIAC. Safe. Sikringsradio Brukerveiledning. www.zodiac.no ZODIAC Safe Sikringsradio Brukerveiledning www.zodiac.no 2 INNHOLD INTRODUKSJON... 3 EGENSKAPER...3 SIKKERHETSANVISNINGER... 3 BESKRIVELSE AV HÅNDSETTET...4 BESKRIVELSE AV DISPLAYET...5 OVERSIKT OVER MENYFUNKSJONER...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning 2 Viktig informasjon 3 Radioens funksjoner 3 Ekstrautstyr 3 Radio 4 Display 4 Komme i gang Bruk av radioen

Innholdsfortegnelse Innledning 2 Viktig informasjon 3 Radioens funksjoner 3 Ekstrautstyr 3 Radio 4 Display 4 Komme i gang Bruk av radioen Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Viktig informasjon... 3 Radioens funksjoner... 3 Ekstrautstyr... 3 Radio... 4 Display... 4 Komme i gang... 5 Antenne... 5 Batteri... 5 Belteklips... 5 Lading... 5 Bruk

Detaljer

ZODIAC TEAM 140 / 155. Norsk Bruksanvisning

ZODIAC TEAM 140 / 155. Norsk Bruksanvisning ZODIAC TEAM 140 / 155 Norsk Bruksanvisning Takk for at du valgte Zodiac Team som din jaktpartner. Med Zodiac Team har du ikke bara en pålitelig partner i all slags vær, du har også en plass i vårt Team.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning 2 Viktig informasjon 3 Radioens funksjoner 3 Ekstrautstyr 3 Radio 4 Display 4 Komme i gang Slik bruker du radioen

Innholdsfortegnelse Innledning 2 Viktig informasjon 3 Radioens funksjoner 3 Ekstrautstyr 3 Radio 4 Display 4 Komme i gang Slik bruker du radioen Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Viktig informasjon... 3 Radioens funksjoner... 3 Ekstrautstyr... 3 Radio... 4 Display... 4 Komme i gang... 5 Antenne... 5 Batteri... 5 Belteklips... 5 Lading... 5 Slik

Detaljer

~()[)I~C HUNTER. VHF laktradi() BRUKSANVISNING

~()[)I~C HUNTER. VHF laktradi() BRUKSANVISNING ~()[)I~C HUNTER VHF laktradi() BRUKSANVISNING INNHOLD Kontroll 2 Funksjonsoversikt 3 Funksjonsbeskrivelse... 4-6 Klargjøring... 7 Bruk 8 Sending... 9 Dekningsområde 10 Feilindikasjon 11 Lader... 12 Gratulerer

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Brukerveiledning Walkie-talkie GB-1136

Brukerveiledning Walkie-talkie GB-1136 Brukerveiledning Walkie-talkie GB-1136 Takk for at du har kjøpt dette produktet. Denne walkie-talkieen tilbyr nytt design, forbedrede funksjoner, solid ytelse og enkel tilgjengelighet. Vi er sikker på

Detaljer

BRUKSANVISNING. Zodiac PA5099. www.zodiac.no. Kanal Frekvens Pilot-tone (Hz) Kanal Frekvens Pilot-tone (Hz)

BRUKSANVISNING. Zodiac PA5099. www.zodiac.no. Kanal Frekvens Pilot-tone (Hz) Kanal Frekvens Pilot-tone (Hz) Kanal Frekvens Pilot-tone (Hz) Kanal Frekvens Pilot-tone (Hz) 1 MHz Ingen 40 143.900 MHz 127.3 2 143.900 MHz Ingen 41 143.900 MHz 131.8 3 143.900 MHz 67.0 42 143.900 MHz 131.8 4 143.900 MHz 67.0 43 143.900

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED Lys/lyd/vibrering 400 kanaler HMS art. nr.: 189348 Best. nr.: 2223288 1 INNHOLD Mottaker

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Baby Unit Parent Unit Vi takker for tilliten ved ditt valg av SuperNOVA Digital Babycall, modell FD- D3. Apparatet er et kvalitetsprodukt, utviklet for optimal sikkerhet og komfort, basert på ny, avansert

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

DC-155 Micro 3+ INNSTRUKSJONS- BOK. Lafayette Radio AB 2004. DC 155 Micro 3+ instbok NO_ny 1 03-12-22, 14.28.14

DC-155 Micro 3+ INNSTRUKSJONS- BOK. Lafayette Radio AB 2004. DC 155 Micro 3+ instbok NO_ny 1 03-12-22, 14.28.14 DC-155 Micro 3+ INNSTRUKSJONS- BOK DC 155 Micro 3+ instbok NO_ny 1 03-12-22, 14.28.14 BRUK AV RADIO Mottak Vri volum med klokka for å starte radioen, still den i midt possisjon. Velg kanal med kanalvelgeren.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 NB: Må lades 4 timer før første gangs bruk (kan testes/brukes under lading)! Versjon juli 2006 Innhold Bruksområder for Falck 1005 StemmeForsterker....

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

BRUKSANVISNING NORSK. Maycom AR 108 scanner INNHOLD. Maycom AR - 108

BRUKSANVISNING NORSK. Maycom AR 108 scanner INNHOLD. Maycom AR - 108 BRUKSANVISNING NORSK INNHOLD Innhold i esken... 3 Installasjon av batteri. 3 Mottak 3 Oversikt.. 4 Beskrivelse av displayvinduet... 4 Beskrivelse av topp-panelet.. 6 Beskrivelse av side-panelet... 7 Beskrivelse

Detaljer

UNO Stemmeforsterker oppladbar m/ 1 mikrofonmottaker

UNO Stemmeforsterker oppladbar m/ 1 mikrofonmottaker UNO Stemmeforsterker oppladbar m/ 1 mikrofonmottaker Varenr. 1477 Artikkelnr. UNO HMS-nr.: 217359 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2336A1 Dato: 2016.06.14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 UNO 3

Detaljer

BRUKSANVISNING. ProHunt Compact. JAKTRADIO for 141 MHz. Se vår interaktive guide på www.icom.nu/guide

BRUKSANVISNING. ProHunt Compact. JAKTRADIO for 141 MHz. Se vår interaktive guide på www.icom.nu/guide BRUKSANVISNING ProHunt Compact JAKTRADIO for 141 MHz Se vår interaktive guide på www.icom.nu/guide FORORD Takk for at du kjøpte en Icom ProHunt Compact jaktradio! LES BRUKSANVISNINGEN I SIN HELHET før

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

SuperNova BabyCall. Varenr: 221 110. Brukerveiledning

SuperNova BabyCall. Varenr: 221 110. Brukerveiledning Brukerveiledning SuperNova BabyCall Varenr: 221 110 Abilia AS, Buvikveien 22, 4950 Risør, Norway Phone +47 37 14 94 50 Fax +47 37 14 94 51 info@abilia.no www.abilia.no Innholdsfortegnelse Gratulerer...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050

BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050 BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050 NB: Må lades 4 timer før første gangs bruk (kan testes/brukes under lading)! Versjon november 2005 Innhold Bruksområder for Falck 1003

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Microphone DM05 3 Funksjoner -

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Korrekt installasjon. Reception with active filter

Korrekt installasjon. Reception with active filter Monteringsanvisning Korrekt installasjon Mottakeren har en IP67 tetting, så utvendig montering er mulig. Men du blir fortsatt anbefalt å montere enheten på et sted som den er beskyttet mot skade fra andre

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett.

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett. Binatone MR650 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Indicator light Varselslampe som lyser rødt under

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte Berema Trådløs fjernstart system som tilleggsutstyr til ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper dette

Detaljer

Okayo II trådløst lydanlegg Diversity sendere og mottakere 16 kanaler 863-865 MHz

Okayo II trådløst lydanlegg Diversity sendere og mottakere 16 kanaler 863-865 MHz Okayo II trådløst lydanlegg Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløst lydanlegg Diversity sendere og mottakere 16 kanaler 863-865 MHz FM-mottaker EJ-701DR Lommesender EJ-7XT Ladestasjon HDC 707,

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Zodiac Super Talk 446 Bruksanvisning

Zodiac Super Talk 446 Bruksanvisning Zodiac Super Talk 446 Bruksanvisning Innhold Introduksjon... 3 Generelt... 3 Beskrivelse av radio og funksjoner... 4 Toppanel... 4 Sidepanel og bakside... 4 Underside... 6 Display... 7 Frontpanel... 8

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

UNO Stemmeforsterker oppladbar og med tilkobling for mikrofon

UNO Stemmeforsterker oppladbar og med tilkobling for mikrofon UNO Stemmeforsterker oppladbar og med tilkobling for mikrofon Varenr. 1582 Artikkelnr. UNO-0 HMS-nr.: 234183 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2488A1 Dato: 2017.07.21 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning Earset DE-10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Earset DE-10 3 Funksjoner - Earset DE-10 4 Komme i gang 5

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

Tele Radio Jaguar. Manual. Rev. IM-T70-001-A3

Tele Radio Jaguar. Manual. Rev. IM-T70-001-A3 Tele Radio Jaguar Manual Rev. IM-T70-001-A3 INNHOLD/NORSK Viktig!... 21 Systemfunksjoner... 22 Sender... 23 Alternative styrefunksjoner... 24 Installasjon av mottakeren med sikring... 25 Programmere senderen

Detaljer

LCD-display. ladekontakt VOLUMKONTROLL, (anropsknapp) bakgrunnsbelyst. kontakt for ekstern høyttaler/mikrofon LYS/MAKS REKKEVIDDE, knapper

LCD-display. ladekontakt VOLUMKONTROLL, (anropsknapp) bakgrunnsbelyst. kontakt for ekstern høyttaler/mikrofon LYS/MAKS REKKEVIDDE, knapper Antenne NORSK TOVEISRADIO MODEL MT 500 POWER- (av/på-) TALK- (snakke) CALL- (anrops) bakgrunnsbelyst LCD-display ladekontakt belteklips KANALVELGE- KNAPPER høyttaler/mikrofon VOLUMKONTROLL, er batterirom

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler S1043BC Companion mini med personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM10. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM10. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM10 Norsk Bruksanvisning Inneholdsfortegnelse Side Introduktsjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Microphone DM10 4 Komme i gang 5

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

Falck 6709 Armbåndssender

Falck 6709 Armbåndssender Brukerveiledning Falck 6709 Armbåndssender Varenr: 320 066 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Klokke sender... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette koder:...

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Norsk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Micro Receiver DT20 4 Kontroller høreapparatets inngang

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Takk for at du valgte Yale Doorman. Innhold. Les dette før bruk av Yale Doorman 30 Viktig sikkerhetsinstruksjon 31 Tekniske data 31

Takk for at du valgte Yale Doorman. Innhold. Les dette før bruk av Yale Doorman 30 Viktig sikkerhetsinstruksjon 31 Tekniske data 31 Takk for at du valgte Yale Doorman Innhold Les dette før bruk av Yale Doorman 30 Viktig sikkerhetsinstruksjon 31 Tekniske data 31 Denne manualen sammen med og Installasjons Manual forsikrer at du bruker

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P137 Personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Sett bilsettet i sigarettenneren i bilen. Bilsettet kan dreies forsiktig i ønsket retning. Trykk bilsettet godt inn i sigarettenneren.

Sett bilsettet i sigarettenneren i bilen. Bilsettet kan dreies forsiktig i ønsket retning. Trykk bilsettet godt inn i sigarettenneren. Produktinformasjon 1 12 V plugg 2 Mikrofonkontakt 3 Forbindelsesknapp 4 Funksjonslampe (blå/rød) 5 Anropsknapp 6 + volumknapp Bruk Bilsett Mikrofon Kort mikrofon 7 - volumknapp 8 Høyttaler 9 På/av-bryter

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00.

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00. Best.nr. : 0527 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2 1 2 3

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230)

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) 2012-03-21 Dok.nr.: 0641A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 4 Mottakerenhet...

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

RadioLight FM åpent system

RadioLight FM åpent system RadioLight FM åpent system Bruker- og vedlikeholdsveiledning RadioLight FM åpent system RadioLight FM komplett m/bøylemottaker HMS art. nr.: 020215 Best. nr.: 1104730 RadioLight FM kompl. m/halsslyngemottaker

Detaljer

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 58

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 58 SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 58 Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av SuperNOVA Digital Babycall, modell GI-D5. Apparatet er et kvalitetsprodukt, utviklet for optimal sikkerhet og

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

Nyttig og rimelig rad

Nyttig og rimelig rad TEST: PMR (Personlig Mobil Radio) Nyttig og rimelig rad Disse nye toveis radioene er en mellomting mellom mobiltelefon og walkietalkie. Det kreves ingen konsesjon for å anskaffe dem, og de kan brukes av

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

Innholdsfortegnelse BRUKSANVISNING... 2 1. Introduksjon... 3 2. Normal bruk... 5 4. Batteribytte... 9 5. Test og feilsøking... 10

Innholdsfortegnelse BRUKSANVISNING... 2 1. Introduksjon... 3 2. Normal bruk... 5 4. Batteribytte... 9 5. Test og feilsøking... 10 Innholdsfortegnelse BRUKSANVISNING... 2 1. Introduksjon... 3 1.1 Båtenhet... 3 1.2 Førerenhet... 4 2. Normal bruk... 5 2.1 Deaktivering av tyverisikring... 5 2.2 I normal bruk... 6 2.3 Ved mann overbord...

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer