COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning"

Transkript

1 COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr HMS nr

2 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3 Slå alarmen PÅ/AV side 3 Slå armbåndssender AV/PÅ side 4 Lading av hovedenhet og armbåndssender side 4 Hvordan virker hovedenhet side 4 Hvordan virker armbåndssender side 5 Test av alarm side 5 Vedlikehold side 5 Bytte av armbåndssender side 6 Enkel feilsøking side 6 Ladelampe lyser ikke side 6 Kontrollampe på hovedenhet lyser rødt side 6 Kontrollampe på armbåndssender lyser ikke side 6 Tekniske spesifikasjoner side 6 Hovedenhet side 6 Armbåndssender side 6 Bordlader side 6 Lader side 6 Sikkerhet og service side 6

3 In n l e d n in g COGNITA MOBIL PERSONALARM gir trygghet for personer som føler seg utrygge i sitt eget hjem eller når de er ute. Alarmen vil virke overalt hvor det er GSM-dekning, noe som gjør at den fungerer like godt ute som inne. COGNITA MOBIL PERSONALARM er enkel å betjene ved at man kan tilkalle hjelp ved å trykke på en knapp på et armbånd. Når alarmen blir aktivert sendes det en SMS-melding til en annen mobiltelefon eller det opprettes toveis talekommunikasjon mellom hovedpersonen og pårørende. På denne måten kan en redegjøre for hvor man befinner seg og pårørende eller andre omsorgspersoner kan komme til for å kunne assistere. Mottakeren som kan være mobiltelefonen til en omsorgsperson eller bekjent, vil svare i høyttaleren og man kan prate med vedkommende. Samtalen går via GSM mobiltelefonnettet. Når det sendes en SMS-melding vil mottakeren få informasjon om hvem meldingen kommer i fra og hvor han eller hun bor. I de fleste tilfelle vil man befinne seg i sin egen bolig eller i nærheten, noe som mottakeren av alarmen sannsynligvis allerede vet på forhånd. For at alarmen skal fungere må den ha kontakt med GSM nettet. Armbåndssenderen benyttes når det er ønskelig med en lettere tilgang til alarmknappen, eller at hovedenheten står i ladestasjonen. Armbåndssenderens alarmknapp har samme funksjon som på hovedenheten. Når alarmen utløses fra armbåndssenderen og hovedenheten står i bordladeren, vil mottakeren snakke til hovedpersonen gjennom høyttaleren i bordladeren. Hovedpersonen snakker tilbake i mikrofonen på armbåndssenderen. Høyttaleren i bordladeren er kraftigere enn høyttaleren i hovedenheten, slik at det er mulig å høre denne på lengre avstand. OBS! COGNITA MOBIL PERSONALARM skal lades i 24 timer før første gangs bruk. Plasser Bordladeren sentralt og åpent på et lett tilgjengelig sted, slik at den er lett å høre under en samtale med pårørende. Plugg i ledningen til laderen på undersiden av bordladeren, som vist på bildet. Pluggen passer bare en vei og kan ikke settes inn feil. Sett laderen i stikkontakten. Plasser hovedenheten og armbåndssenderen i bordladeren for lading. Hovedenheten passer bare en vei i laderen og skal settes i laderen uten å måte presse den ned. Rekkevidden til armbåndssenderen er noen titalls meter avhengig av omgivelsene. Dersom man kommer utenfor dette området vil man bli varslet ved at armbåndssenderen vibrerer. Det kan gjerne være flere personer med hver sin PersonAlarm og armbåndssender i samme rom. Armbåndssenderen virker bare på den ene hovedenheten og ikke på andre PersonAlarmer. Innholdet i esken Kontroller at innholdet i pakken er følgende Armbåndssenderen settes i bordladeren riktig vei som vist på bildet, og presses lett ned den siste biten. Du kjenner et lite knepp når den går i stilling. Hvis ikke bordlader og armbåndssenderen skal benyttes, kobles laderen rett i hovedenheten isteden for i bordladeren. Plasser hovedenheten på et hensiktsmessig sted hvor den er lett å nå i en nødsituasjon. 1. Hovedenhet 2. Lader 3. Bordlader 4. Armbåndssender Samt CogniGuide for COGNITA MOBIL PERSONALARM. In s t a l l a s j o n 3 Slå alarmen PÅ/AV Når alarmen blir levert til deg er den alltid AV. Alarmen må derfor slås PÅ før den er i funksjon. Alarmen skal normalt alltid være PÅ, men det kan være tilfeller hvor det er ulovlig å ha den slått PÅ, f.eks. på fly og sykehus (fordi hovedenheten bl.a. er basert på GSM-teknologi). En AV/PÅ knapp finnes på undersiden av Hovedenheten. AV/PÅ knappen sitter nede i en fordypning og er merket med

4 Bruk en tynn butt gjenstand til å betjene knappen med (kulepenn e.l). Ved å trykke inn en gang vil den slå enheten PÅ. Ett tonesignal indikerer at enheten er slått PÅ. I tillegg kan man visuelt se at enheten i begynnelsen blinker med et rødt lys. Denne skal i løpet av to minutter veksle til å blinke grønt. Det indikerer at enheten har kontakt med GSM nettet. Hovedenheten kan lades i avslått tilstand, men da vil ikke ladelampa lyse. Hvis alarmen (hovedenhet og armbåndssenderen) ikke er i bruk skal den likevel alltid stå til lading ellers kan batteriene bli ødelagt. Armbåndssenderen lades ved å plassere den riktig vei i bordladeren som vist. Det kjennes et knepp når den låser seg riktig på plass. Ladelampa for armbåndssenderen er plassert på bordladeren og vil tenne og lyse rødt når armbåndssenderen settes i bordladeren. Når batteriet er oppladet vil ladelampa skifte til grønt. Dersom armbåndssenderen ikke er i bruk skal den alltid stå til lading ellers kan batteriet bli ødelagt. Alle ladefunksjoner er automatiske slik at det ikke er fare for overlading. Ønsker man å slå AV Hovedenheten gjentar man prosessen og enheten lyser med ett rødt lys i ti sekunder for deretter å slukke helt, samtidig sendes et signal til Armbåndssenderen som slås AV. Bordladeren fungerer som et ladestativ samtidig som den gir forsterket lyd, slik at en samtale med pårørende kan høres tydeligere på lengre avstand. Bordladeren plasseres på et sentralt sted i huset/leiligheten hvor den er lett å nå og høre. Lade og kontrollampene vil veksle fra rødt til grønt når hovedenhet er oppladet. Lade og kontrollampene på armbåndssenderen vil veksle mellom rødt og grønt når armbåndssenderen er 90 % oppladet, og lyse grønt når den er fullt oppladet. Slå armbåndssender AV/PÅ Armbåndssenderen slås automatisk av to minutter etter at hovedenheten er slått AV. Men den kan også manuelt slås AV og PÅ. Armbåndssenderen slås PÅ ved ett kort trykk på alarmknappen. Armbåndssenderen er påslått og har kontakt med hovedenheten når den blinker sakte grønt. Armbåndssenderen kan også slås AV ved å trykke tre korte trykk på armbåndssenderen i rask rekkefølge. Den slår seg også av når batteriet er tomt, men vil fremdeles trekke litt strøm. La derfor armbåndssenderen stå konstant til lading dersom den ikke er i bruk. Når enhetene er fullt oppladet vil hovedenheten ha strøm for 48 timer mens armbåndssenderen vil ha strøm for 24 timers drift. Høyttalervolumet er ferdig justert fra leverandør, men ønskes et annet nivå er det mulig å justere dette på en liten volumkontroll på undersiden av bordladeren. Det må benyttes et lite skrujern ved justering. Hvordan virker Hovedenhet Husk at hovedenheten er hjernen i COGNITA MOBIL PERSONALARM og hvis du skal ut av huset må ALLTID denne være med. Hovedenheten har følgende funksjoner Lading av Hovedenhet og Armbåndssender OBS! COGNITA MOBIL PERSONALARM SKAL lades i 24 timer før første gangs bruk. Sjekk at alarmen er ladet opp før man bruker den. Lading av enhetene tar normalt 4-5 timer. Ladelampa på hovedenheten tennes og lyser rødt når den plasseres i bordladeren (eller når ladekabelen kobles til direkte). Når batteriet er ladet opp vil ladelampa skifte til grønt. Når hovedenheten tas ut av bordladeren, slukker ladelampa. Når batteriet i hovedenheten er nesten tomt vil ladelampa blinke rødt og vise at den straks må lades Høyttaler Alarmknapp Ladeindikator Mikrofon GSM indikator 4 Høyttaler gjør det mulig å føre en samtale 1-2 meter unna hovedenheten. Alarmknapp trykkes inn i 3-tre sekunder for å utløse en alarm.

5 Ladeindikator lyser grønt når enheten er PÅ og står til lading. Blinker rødt når batteriet begynner å ta slutt. Mikrofon overfører lyd av samtalen til vaktsentralen. GSM indikatoren blinker grønt når man har kontakt med GSM nettet. Når den blinker rødt har du ikke kontakt med GSM nettet. Til daglig skal hovedenheten bæres på en måte som gir lett tilgang til alarmknappen. Den kan bæres for eksempel i et beltehylster, bandolær eller i en lomme. Når du tar hovedenheten (eller armbåndssenderen) ut av bordladeren, kontroller først at ladelampa lyser grønt slik at du vet at batteriet er fulladet. Kontroller også at den grønne lampa (GSM indikasjon) på hovedenheten blinker grønt slik at du vet at alarmen er PÅ og at den har GSM dekning. Alarmen utløses ved å trykke på den store knappen på hovedenheten eller armbåndssenderen og holde den inne i 3-tre sekunder. Du vet at alarmen er utløst når du hører et tonesignal i høyttaleren. I løpet av kort tid vil pårørende svare deg gjennom høyttaleren i hovedenheten. Hovedenheten er høyttalende og du behøver ikke å holde den inntil øret. Ved å holde den i en armlengdes avstand blir lydkvaliteten best både for deg og for pårørende. Hovedenheten kan benyttes i regnvær og fuktige omgivelser, men ikke dyppes eller senkes i vann. Dersom det er sterk kulde skal hovedenheten bæres under jakke eller lignende slik at temperaturen ikke kommer under 0 grader. Hvordan virker Armbåndssender Med armbåndssenderen kan du utløse alarm uten å trykke på alarmknappen på hovedenheten. Rekkevidden på armbåndssenderen varierer, men generelt vil den virke innenfor et hus/leilighet. Armbåndssenderen har følgende funksjoner Armbåndssenderen kan også bæres i et halskjede, eller på annen hensiktsmessig måte. Rekkevidden varierer men generelt sett vil den virke innenfor et hus eller leilighet. Dersom det er områder i huset/leiligheten hvor det ikke er kontakt, kan det hjelpe å flytte bordladeren til et gunstigere sted. Kontrollampa på armbåndssenderen blinker sakte grønt når den har kontakt med hovedenheten og hurtig grønt når den ikke har kontakt. Når man kommer utenfor rekkevidde vil også armbåndssenderen varsle deg ved å vibrere kort tre ganger og kontrollampa vil blinke raskt. Man vil på denne måten få en påminnelse om å ta hovedenheten med seg. Alarm utløses fra armbåndssenderen ved å trykke og holde alarmknappen inne i 3-tre sekunder inntil en kort vibrasjon føles som en kvittering på at knappen er holdt lenge nok inne. Når forbindelse med pårørende er oppnådd, vil armbåndssenderen kvittere med å vibrere langt (1 sek.) en gang samtidig som kontrollampa lyser konstant. Når du bruker armbåndssenderen bør du ikke være lenger fra hovedenheten enn at du kan høre samtalen med pårørende i høyttaleren på hovedenheten eller bordladeren. En betingelse for sikker funksjon er at armbåndssenderen bæres inntil kroppen fordi den varsler deg med vibrasjon når den er utenfor rekkevidde (og når alarmen utløses). Armbåndssenderen tåler fuktige miljøer som regnvær og vannsprut. Det betyr at den kan brukes i dusjen og i badekaret. Test av alarm Når man har installert alarmen og gjort seg kjent med den er det på tide å teste hvordan den virker. Det er nyttig å gjøre en slik prøve slik at man vet hva som skjer når man kanskje får behov for å utløse alarmen på alvor. Slik tester man alarmen Trykk inn alarmknappen i 3-tre sekunder og vent på svar fra pårørende. Man bør da si ifra at dette bare er en prøve og forklare at dette er en test på den nye COGNITA MOBIL PERSONALARMen. Benytter man i tillegg armbåndssenderen til alarmen prøver man denne også på samme måte Alarmknapp Mikrofon Vibrasjon Indikator Dersom man flytter eller installerer alarmen på et nytt sted er det lurt å gjøre denne testen på nytt. Alarmknapp trykkes inn i 3-tre sekunder for å utløse en alarm. Mikrfon overfører lyd av samtalen til pårørende. Vibrasjon vibrerer når alarmknappen på armbåndssenderen er trykket inn eller når armbåndssenderen er for langt unna hovedenheten. Indikator blinker sakte grønt når man har kontakt med hovedenheten. Blinker raskt hvis den ikke har kontakt. Ved lavt batteri indikeres dette ved rødt blinkende lys. Med armbåndssenderen kan man utløse alarm mens f.eks. hovedenheten står i bordladeren. Eller man befinner seg utendørs og har hovedenheten i en jakke, veske e.l, mens armbåndssenderen bæres på håndleddet hvor den er lett tilgjengelig. 5 Ve d l i ke h o l d Det eneste vedlikehold man som bruker trenger å tenke på er at enhetene er rengjort. For mye smuss vil kunne blokkere mikrofoner og ladekontakter. Rengjør enhetene med en klut fuktet med vinduspuss eller vanlig såpevann. Vær spesielt oppmerksom på at bordladeren kan samle støv nede i sporene hvor enhetene settes slik at ladekontaktene kan miste forbindelsen. Bruk gjerne bomullspinner fuktet med

6 vinduspuss eller såpevann ved rengjøring for å komme til i bunnen. Blir bordladeren utsatt for mye fuktighet eller vannsøl, trekk straks ut laderen av støpselet. Plasser deretter bordholderen på et varmt og tørt sted i ca. 1-2 døgn før den igjen kobles til. Gjør en prøvealarm for å kontrollere at alt virker. Er man i tvil, be leverandøren om råd. Bytte av Armbåndssender Får man behov for å bytte ut en defekt armbåndssender må den nye armbåndssenderen og hovedenheten programmeres til å kjenne hverandre før de vil virke sammen. Dette gjøres på følgende måte Lad opp den nye armbåndssenderen i bordladeren i 24 timer (uten å slå den på). La hovedenheten stå på som vanlig. (Kontrollampa skal blinke sakte). Ta den ikke på- slåtte armbåndssenderen og trykk tre korte trykk på alarmknappen. Kontrollampa på armbåndssenderen skal nå blinke med korte av perioder og lange på perioder. Trykk tre korte trykk på hovedenhetens alarmknapp. Kontrollampa på hovedenheten skal nå blinke på samme måte som på armbåndssenderen Etter en kort stund vil armbåndssenderen kvittere med å vibrere og hovedenheten med et kort lydsignal, så vil kontrollampene gå over til å blinke normalt (sakte, korte blink). Blir det en feil under prosessen vil hovedenheten pipe to ganger. Gjør en praktisk prøve for å kontrollere at den nye armbåndssenderen virker som den skal (som beskrevet i avsnittet Test av alarmen ). NB! Bare én armbåndssender kan brukes sammen med hovedenheten. Enkel Feilsøkning Ladelampe lyser ikke Kontroller at laderen er plugget i stikkontakten. Enhetene kan være avslått. Kontroller at ikke smuss eller gjenstander blokkerer kontaktpunktene i bunnen av sporene hvor enhetene plasseres i bordladeren. Tekniske Spesifikasjoner Ho v e d e n h e t Vekt 115g Mål (H, B, D) 22 x 63 x 120 mm Tetningsgrad IP 54 Driftstid med 10 min. tale 48 timer Ar m b å n d s s e n d e r Vekt 32g Mål (H, B, D) 17 x 48 x 46 mm (uten reim) Tetningsgrad IP 65 Driftstid med 30 min. tale 24 timer Bo r d l a d e r Vekt Mål (H, B, D) La d e r Driftsspenning Ut spenning Max belastning 460g 68 x 128 x 191 mm V AC, 50-60Hz 6V DC 1A Sikkerhet og service COGNITA MOBIL PERSONALARM skal ikke åpnes eller demonteres av andre enn godkjente serviceverksted som angis av leverandøren. Dersom noe blir åpnet kan sikkerheten svekkes ved at utstyret ikke fungerer eller at man skader seg selv på høye spenninger i laderen. Det er viktig at man leser denne bruksanvisningen nøye slik at man bruker utstyret riktig, som er en forutsetning for at det skal virke etter hensikten. Hovedenheten og armbåndssenderen inneholder Litium-Ion batterier som ikke skal kastes i vanlig søppel, men leveres på godkjent mottak. Disse batteriene skal heller ikke utsettes for sterk varme eller brennes. Kun originale batterier skal benyttes og skal bare byttes på godkjent service sted. Dersom COGNITA MOBIL PERSONALARM trenger service skal hjelpemiddelsentralen eller leverandøren kontaktes. Kontrollampe på hovedenhet lyser rødt Man kan være utenfor rekkevidde for GSM mobiltelefonnettet. Man kan ha feil med abonnementet. Kontakt leverandøren (Se bakside på brukerveiledningen for telefonnr. og adresser). Kontrollampe på armbåndssender lyser ikke Armbåndssenderen er avslått. Slå den på ved å trykke ett raskt trykk (kort trykk vil ikke utløse alarm). Batteriet kan være utladet. Sett armbåndssenderen til lading. Hvis COGNITA MOBIL PERSONALARM ikke responderer normalt, slå hovedenhet og armbåndssenderen helt AV og deretter PÅ (se avsnittet slå av og på ). 6 Cognita AS Kra n v e i e n 62 A N-4950 RISØR Ma il in f o g n it a.n o Te l e f o n Fa k s

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED Lys/lyd/vibrering 400 kanaler HMS art. nr.: 189348 Best. nr.: 2223288 1 INNHOLD Mottaker

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Brukerveiledning. Art.nr 001270. Rev A NO

Brukerveiledning. Art.nr 001270. Rev A NO Brukerveiledning Art.nr 001270 Rev A NO Innhold... 1 1. Compact Rolltalk grunnpakke inneholder:... 3 2. Oversikt over produktet... 4 3. Klargjøring av mus og tastatur... 8 4. Oppstart... 8 5. Lading og

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Innhold Oversikt RIC 10 Oversikt... 4 Forberedelser Batterier... 5 Batterivarsel... 7 Låsbar batteriskuff... 7 Sette i og ta ut... 9 Betjening Av & på... 11 Styrkekontroll...

Detaljer

Receiver-In-Canal RIC 312, RIC 13 BRUKSANVISNING

Receiver-In-Canal RIC 312, RIC 13 BRUKSANVISNING Receiver-In-Canal RIC 312, RIC 13 BRUKSANVISNING Innhold Oversikt Oversikt... 2 RIC 312 oversikt... 3 RIC 13 oversikt... 4 Forberedelser Batterier... 5 Batterivarsel... 7 Låsbar batteriskuff... 7 Sette

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18 IR-sender Control 18 HMS art. nr.: 142980 Bestillingsnr.: 2425718 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 18... 1 NYHETER

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Clinique Sonic System

Clinique Sonic System Clinique Sonic System vibrerende rensebørste brukermanual VIKTIGE FORHOLDSREGLER Clinique Sonic System er ikke tiltenkt til å brukes av personer (inklusive barn) med fysiske hemmelser, manglende følelses-

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

Falck 5716 FjernKontroll

Falck 5716 FjernKontroll Brugervejledning Falck 5716 FjernKontroll Varenr. 402 080 Innhold Eksempel på Bruk:... 2 Innledning:... 3 Muligheter:... 3 Programmering:... 4 Overføring av IR-signaler:... 4 Illustrasjon for programmering:...

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Alarm Brukerveiledning

Alarm Brukerveiledning JULI 01 Altibox Alarm Alarm Brukerveiledning 1 1 ALTIBOX ALARM Innhold Gratulerer med ny alarm fra Altibox Du har nå fått installert Altibox Alarm i ditt hjem. Det er en alarm som allerede nå er klar for

Detaljer

SmartCharge Verdens enkleste batterilader

SmartCharge Verdens enkleste batterilader Verdens enkleste batterilader 4A og 8A enkel - trygg - brukervennlig er en intelligent lader som gjør det enkelt og trygt å lade batteriene enten det er båten, bilen, gressklipperen eller mopeden som trenger

Detaljer

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger BRUKSANVISNING dream SerieN D-FA modell Ørehenger Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først 3-216-920-71 (1) Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først DSLR-A700 Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking"

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer