Organisasjonskart for Vestre Viken HF Masterkart

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonskart for Vestre Viken HF Masterkart"

Transkript

1 Organisasjonskart for Vestre Viken HF Masterkart Kartet viser alle ledere i VV på nivå 1-4. Støttefunksjoner er ikke synliggjort i dette kartet, kun de ledere som formelt har en lederrolle (fag/ økonomi/personal). Støttefunksjoner synliggjøres i den enkelte klinikk sine underkart. MERK: for Intern service er utpekt som ledelsens representant for miljøstyringssystemet i Vestre Viken. Les mer på

2 Foretaksledelse Nils Fredrik Wisløff Administrerende direktør Marit Lund Hamkoll Viseadministrerende direktør Halfdan Aass Fagdirektør Ørjan Angel Sandvik Økonomidirektør Eva Håheim Pedersen Per S. Bleikelia Britt Eidsvoll Jardar Hals Kirsten Hørthe Torkil Clementsen Narve Furnes Inger Lise Hallgren Kongsberg sykehus Ringerike sykehus Drammen sykehus Bærum sykehus Klinikk for psykisk helse og rus Klinikk for medisinsk diagnostikk Klinikk for intern service Klinikk for prehospitale tjenester

3 Nivå 1-3 Nils Fredrik Wisløff Administrerende direktør Eva Håheim Pedersen Per S. Bleikelia Britt Eidsvoll Jardar Hals Kirsten Hørthe Torkil Clementsen Narve Furnes Inger Lise Hallgren Kongsberg sykehus Ringerike sykehus Drammen sykehus Bærum sykehus Klinikk for psykisk helse og rus Klinikk for medisinsk diagnostikk Klinikk for intern service Klinikk for prehospitale tjenester Nina Kristiansen Akuttavd./DKS Oddmund Nestegard MED Einar Husebye MED Ulrich Spreng AIO Heidi Taksrud Psykiatrisk avd. Lier Jon Haakon Malmer-Høvik Bildediagnostikk Jane Øpstad Bråthen Matforsyning Lise-Mette Lindland AMK Fridny Thorlaksdottir Kirurgisk/ortoped avd. Øre/nese/hals Gyn/Føde May Janne Botha Pedersen KIR Anders Bjørneboe KIR Ingerid H. Herstad Nygaard Gyn. og fødselshjelp Carsten Bjerke Psykiatrisk avd. Blakstad Trude Steinsvik biokjemi Kjersti Lohne Enersen Renhold, tekstil Snorre Birk Gundersen Ambulanse Janne Berit Mandelid avdeling dagavdeling Niels Becker AIO Arnljot Tveit Forskningsavdelingen Kent Håpnes Ringerike DPS Pål Arne Jenum mikrobiologi Jon Hoff Eiendomsdrift Ann-Elin Tomlinson Luftambulansetjenester Espen Røste Fysio/ergoterapi Håkon Pharo Skaug (kst) ØNH Randi Andreassen Kirurgisk avdeling Mona Grindrud Kongsberg DPS Rune Lilleng Patologi Vera Engedahl Servicetjenester Jarle Hovland Pasientreiser Anne K. Muller (kst) NRH Niels Kristian Thybo avdeling Katrine Hippe Drammen DPS Astrid Hægstad Immunologi og transfusjonsmed. Robert Fredriksen Medisin teknisk Mariann Hval BARN Wenche Sørensen Ortopedisk avdeling Elisabeth Mork Asker DPS Aage Jacobsen Mobile elektrom. tjenester Irene Beheim Eiendomsforv og utvikling Marieke Claessen GYN/FØDE Kari Ringstad Bærum DPS Robert Nystuen Teknologi og ehelse Lukas Månsson ORT/AKU Lars Hammer BUPA Olaf Bergflødt Avd. for rus og avhengighet

4 Stab - Administrasjon og ledelse Marit Lund Hamkoll Viseadministrerende direktør Karin Ask-Henriksen HR-sjef Atle Olstad HMS-sjef Cecilie Aronsen Holtan OU-sjef Marit Jenny Steen Post- og dokumentsenteret Torfinn Frostad (kst) Kommunikasjonssjef Frode Instanes Prosjektdirektør NVVS Eli Årmot HR Forhandlinger og Arbeidsrett Astrid Lundesgaard Kompetanseutvikling Monica Holmen Skjeldrum HR service/ drift Kari Anne Sælebakke HR Arbeidsmiljø Bjørnar Torvet Bemanningsenhet Gro Melbye HR systemstøtte

5 Stab - Medisin og helsefag Halfdan Aass Fagdirektør Elisabeth Kaasa Helsefaglig sjef Hilde Skredtveit Moen Kvalitetssjef Ylva Sandness Avd.sjef Smittevern Christine Furuholmen Samhandlingssjef Bjørn Rishovd Rund Forskningsdirektør Tone Finvold Leder Lærings- og mestringssenteret Hanne Juritzen Teamleder Pasientsikkerhet Trygve Kongshavn PKO Praksiskonsulentkoordinator Kristine Kleivi Sahlberg Forskningsleder Vibecke Storhaug Kvan Leder Klinisk dokumentasjon sykepleie Mette Myhrhaug Teamleder Internkontroll Lise Gulbrandsen Leder Utdanning Hilde Skredtveit Moen Prosjektleder Kontinuerlig forbedring Elisabeth Kaasa Leder Prestetjenesten

6 Stab - Økonomi Ørjan Angel Sandvik Økonomidirektør Morten Pettersen Regnskap Bente Gustavson Innkjøp Monica Haugen Virksomhetsdata Sheryl Swenson Controlling Knut Bårtveit Analyse Jens Mikael Aursand Transaksjoner Wiggo Korshavn Anskaffelser Laila Johansen Virksomhetsdata Knut Ivar Støfring Team DS - KS Kirsti Thorstensen Regnskap Frode André Steine System/logistikk Monica Haugen Intern kontroll økonomi Pål Gundersen Team BS - RS Robert Haug Team PHR Torill Hvila KIS, PHR, KMD, stab Sheryl Swenson Foretakscontrolling

7 Kongsberg sykehus Eva Håheim Pedersen Nina Kristiansen Akuttavd./DKS Fridny Thorlaksdottir Kirurgisk/ortopedisk avd. Øre/nese/hals Gyn/Føde Janne Berit Mandelid avdeling dagavdeling Espen Røste Fysio/ergoterapi Kristi Smedsrud Akuttmottaket Veronica F. Helander 5 døgnspost/ PreOperativPoliklinikk Anita Cowles Poliklinikk / Dialyse Egil Braathen Anestesi Marit O. Meslo Gyn/Føde Sengepost/poliklinikk Mirela Catovic Sengepost Rita Aarvelta Jensen Intensiv Gunn Marit Garaas Kirurgisk poliklinikk Hanne M. Alstad Kombinert Med post/ palliativ Hanne Raftsjø Operasjon Fridny Thorlaksdottir Kir/Ort/Gyn/ØNH leger Janne Berit Mandelid Medisin leger Runi Lande DKS/Smertepoliklinikk Nina Kristiansen Anestesileger

8 Drammen sykehus Britt Eidsvoll Einar Husebye MED Anders Bjørneboe KIR Niels Becker AIO Håkon Pharo Skaug (kst) ØNH Mai Bente Myrvold NRH Mariann Hval BARN/UNGDOM Marieke Claessen GYN/FØDE Lukas Månsson ORT/AKU Katrine B. Lyngås Med 1/Med OBS Leiv S. Rusten Onkologisk poliklinikk Liv Skogen Operasjon Trine Engebretsen Operasjon/Pol Christer Beiermann Nevromuskulær Birgitte L. Ekeberg Nyfødtintensiv Inger Johnsen Føde/barselpol Hege S. Teien Ort post Lena B. Nomme Med 2 Gry R. Buhaug Palliativ enhet Kirsti D. Borg Intensiv Hanne K. Tindberg ØNH/K3 Astrid Edland Nevrologi Margrethe S. Bay Barn/Ung seksjon Gjertrud S. Pettersen Gyn dag/pol Unn Kristin Smit Dagkir/pol Torhild Wibe Med 3 Johan Wendel Øye Ina S. Moen Anestesi Kristin Lindtvedt Høresentralen Åse S Lexberg Revmatologi Hege Bjørnstad Barn/ Ung pol/ dagbeh Marit Holmen Føde Lukas Månsson Ort leger Bente Helene Heide Med intensiv Gunn K. Westerlund K1/Hotell Niels Becker Smerteklinikk Håkon Pharo Skaug ØNH leger Anne Froholdt Fys med/rehab Mariann Hval Klinisk ernær.fys. Marit Braaten Barsel Aslaug Henneseid Akuttmottak /OBS Trine L. Carlsen Med Pol senter Anita Schjøth K2 Niels Becker AIO leger Elisabeth Blichfeldt Kontortjeneste ØNH Kari Krum Bang Habilitering Anders Morken Barn leger Marieke Claessen Gyn/føde leger Hilde Thorgersen Kontortjeneste ORT Einar Husebye Med leger Heidi Fjeldavlie Kir Pol Siri Heggelund Ergo/fysio Logo/sosio Anette Venstad-Petersen Kontortjeneste B/U Urd Ildahl Kontortjeneste GynFød Tone Å. Holmsen Kontortjeneste AKU Karin Stephensen Kontortjeneste Med Gro Karlsen Kontortjeneste Kir Mai Bente Myrvold Kontortjeneste NRH Anders Bjørneboe Kir leger

9 Bærum sykehus Jardar Hals Ulrich Spreng AIO Ingerid H. Herstad Nygaard Gyn. og fødselshjelp Arnljot Tveit Forskningsavdelingen Randi Andreassen Kirurgisk avdeling Niels Kristian Thybo avdeling Wenche H. Sørensen Ortopedisk avdeling Lise Strid Anestesi Elizabeth Berge Føde Ingrid O. Bredesen Kir./ort. pol. Se eget kart Ida Holmefjord Sengepost Inger Johansen Intensiv Kjersti Nordrum Barsel Liv Marit S. Røisland Kirurgisk sengepost Ingrid O. Bredesen Kir./ort. pol. Ann Vikebø Operasjon og Renhold Liv Marit S. Røisland Gynekologisk Anne Dorte Røsvik Dagkirurgen Randi Fosse Torgersen Postoperativ Susanne Tranvåg Øren Akuttmottaket Ingerid H. Herstad Nygaard Gyn. og fødselshjelp Leger Cathrine Wold Knudsen Plastikkirurgi Leger Jan Wexels Overvektkirurgi Leger Sølvi Lillebø Sterilforsyningen Reza Zare Urologisk kirurgi Leger Ulrich Spreng Anestesi Leger Ulrich Spreng Forskning Christian F. Kroepelien Gastro/generell/ endokrin kirurgi Leger Ulrich Spreng Akutt smerteteam

10 avdeling Bærum sykehus Niels Kristian Thybo Ane Berggrav-Sørensen Infeksjonsmedisinsk seksjon - sengepost og poliklinikk Liv Blom-Stokstad Hjerte- lungemedisinsk Seksjon sengepost med intermediærsenger Tove Knudsen Generell indremedisinsk seksjon - sengepost Kristin Staib Geriatri slag og rehabilitering seksjon - sengepost, dagpost og poliklinikk Birgitte Eliza Stoffel poliklinikk - seksjon sykepleie Gro Berit Håland dagbehandling seksjon - Dialyse Else Johanne Rønning Infeksjonsmedisinsk seksjon - leger Shanmuganath Limalanathan Hjerte- lungemedisinsk seksjon - leger Sigve Tonstad Generell indremedisinsk seksjon - leger Erik H. Engebretsen Geriatri slag og rehabilitering seksjon - leger Svein Oskar Frigstad poliklinikk seksjon gastro leger Rolf Whitfield dagbehandling seksjon - leger Øystein Husby Leger i spesialisering/ turnuskandidater seksjon Gro F. Hvalryg Hjerte- lungemedisinsk seksjon Observasjonsposten Marit Skjetne Kreftseksjon - poliklinikk Helle Eklund dagbehandling seksjon - Dagposten Martin Ruppert Kreftseksjon - leger Cecilia Sjødin Valen Sosionom, ergoterapi, fysioterapi seksjon

11 Ringerike sykehus Per S. Bleikelia Oddmund Nestegard Medisin Mari N. Fosse (kst) HSS Somatikk Ingeborg Rinnaas HSS Poliklinikk Gunn Frydenberg Sengepost J/K 3. etg. Ellen Løstegård Sengetun I/L 3. etg. Nina Sæther Sengetun 4. etg. Susanne Haugeto Inntakskontor Med Kathrine Lerheim Dialyse Ephrem Thanendran Mariampillai Avd.overlege med. Grete Heggheim Rehabilitering Beate Bråten Kontor May Janne Botha Pedersen Kirurgi Hilde Tangen Akuttmottak Grete Sanner Skålvik Sengetun 2. etg. Gith Eng Avd.overlege gyn. Oddrun Hjelmtvedt Føde/ gyn. Anne Beate Borch Bugge Inntakskontor Kir/Ort/Gyn Inger Johanne Grønvold Anestesi Maria Wien Operasjon Tone Amlien Intensiv Rikard Berling Avd.overlege anestesi/ int Asbjørn Hjall Avd.overlege ortopedi Lars Fredrik Norum (kst) Avd.overlege kirurgi

12 Klinikk for psykisk helse og rus Kirsten Hørthe Heidi Taksrud Psykiatrisk avd. Lier Carsten Bjerke Psykiatrisk avd. Blakstad Kent Håpnes Ringerike DPS Mona Grindrud Kongsberg DPS Katrine Hippe Drammen DPS Elisabeth Mork Asker DPS Kari Ringstad Bærum DPS Lars Hammer BUPA Olaf Bergflødt Avd. for rus og avhengighet Annette Hoem Mottaksseksjon Håkon T. Johansen Akuttseksjon A/B Jorunn S. Søberg Dag- og døgnbehandling Astrid Enberget Akutt psykiatri, poliklinikk og døgn Margrete Nysterud Poliklinikken Bjørg Sveen Døgnseksjonen, Sikta Heidi S. Berge Døgnseksjonen, Dr. Høsts vei Se eget kart Stian T Ellingsen Avgiftning, Drammen Jørgen Strand Akuttseksjon I Turid Nordvik Akuttseksjon C Thorbjørn Sund Poliklinisk behandling Martti Panu Pernu Elektiv psykiatri, døgn Gjermund Solli Thorsberg døgnseksjon An-Magritt Singstad Allmennpsykiatrisk poliklinikk Anne K. Eikeland Psykiatrisk poliklinikk Anne-C. Lundstuen Avgiftning og utredning, Bærum Hilde R. Johansen Akuttseksjon II Anders Bjerke Psykose og sammensatte lidelser Ann Helen T. Flåten Poliklinikk psykiatri, område allmenn Ulrica Grannas Bore Akuttseksjon Beate N. Schwensen Poliklinikk for rus og psykisk lidelse (ROP) Jan Otterdal Psykiatrisk rehab.- poliklinikk Lars-Erik Petersen ARA Døgnseksjon, Blakstad Synøve Rype Utredningsseksjon for unge Mona Drange Utredningsseksjon for alderspsykiatri Bjørn Heimdal Sikkerhetsseksjonen Olafur Helg Olafsson Strandveien boliger Anne-Hilde Rese Poliklinikk psykiatri, områder rus/ avhengighet og psykose Bente Dahl Ruspoliklinikken Knut Drottning TIPS Asker og Bærum Nina Grimsgaard Døgnseksjonen, Hvalstadåsen Hanne K. Reichelt Poliklinikk for rus og avhengighet Åse K. Rognlien Døgnseksjon, Tyrifjord Sverre Moen Legemiddelassistert rehab. Drammen Axel Simonsen Seksjon Psykose Evy L. Nygård Alderspsykiatrisk døgnseksjon Bente Mæhlum Utredningsseksjonen for unge Bjørn Hillestad Regionalt senter for utvikl. hemmede Mona Drange Alderspsykiatrisk poliklinikk Pål Dåstøl Nevropsykiatrisk poliklinikk

13 Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) Lars Hammer Torun Valø Balchen Drammen BUP Kristin Sørbrøden Breda Bærum BUP Marit Steigre Kongsberg BUP Vigdis A. Raad Ungdomsseksjonen, Bjerketun Bente Skårdal Kleven Ambulant familieseksjon, Lerberg Jørgen Blom Asker BUP Anselm Kiersch Ringerike BUP Anne Lene Friis-Søhoel Nevropsykiatrisk seksjon Truls Røer Johansen Ungdomsseksj. for øyebl. hjelp Drammen Inge Gundersen Ungdomsseksjonen, Fjellbrott

14 Klinikk for medisinsk diagnostikk Torkil Clementsen Jon Haakon Malmer-Høvik Bildediagnostikk Trude Steinsvik biokjemi Pål Arne Jenum mikrobiologi Rune Lilleng Patologi Astrid Hægstad Imm. og transfusjonsmed. Aage Jacobsen Mobile elektromed. tjenester Silje R. L. Aas Kongsberg Grete Førlie Kongsberg Merriam Sundberg Bærum Lise Ørbech Drammen Grete Førlie Kongsberg Marianne A. Kroken Ringerike Ada Forsberg Ringerike Cecilie E. R. Green Drammen Trude Solberg Ringerike Åsa Torvund Bærum Silja S. Aarstad Bærum Grethe S. Melby Bærum Nina Rolland Krogh Drammen Øivind Nilsen Drammen Ragnhild Rånes Drammen Bente Hovde Nukleærmedisin Linda Romundstad BDS

15 Klinikk for intern service Narve Furnes Jane Øpstad Bråthen Matforsyning Kjersti Lohne Enersen Renhold og tekstil Jon Hoff Eiendomsdrift Vera Engedahl Servicetjenester Robert Fredriksen teknologi Irene Beheim Eiendomsforvaltning og utvikling Robert Nystuen Teknologi og ehelse Liv Sandengen Matforsyning KS Randi T. Hals Renhold og tekstil KS Per Arne Geitle Eiendomsdrift DS Ann Kristin Haugen Sentralbord Torill R. Kosberg Behandlingshjelpemidler Tomas Lyngstad Teknologi Tom Inge Christensen Matforsyning RS Marit J. Søderstrøm Renhold og tekstil BS Geir Heide Eiendomsdrift RS Beate Haugen Servicetorg KS Håvard Østmoen teknologi DS/KS Jan Rune Nilsen ehelse Lisbeth Vegsund Matforsyning og kantine DS Siv Elin Ulfsnes Renhold og tekstil RS Rune Rogstad Eiendomsdrift KS Gro S. Haugen Servicetorg BS, RS, DS Tom Georg Jensen teknologi BS/ RS Kristin Åker Matforsyning og kantine BS Bjørg Holmen Renhold DS Øystein Kilde Eiendomsdrift HSS Christian Karst Hodne Transport BS/ RS Anne Hovden- Undseth Kiosker Anne M. Rudningen Renhold og tekstil Blakstad og Lier Tore Damhaug Eiendomsdrift BS Tore Jansen Transport DS/ KS Laila Bakke Larsen Tekstil DS og Lier Richard Haugen Eiendomsdrift psyk. Nils Einar Fredriksen Sikkerhet og IK

16 Klinikk for prehospitale tjenester Inger Lise Hallgren Lise-Mette Lindland AMK Snorre Birk Gundersen Ambulanse Ann-Elin Tomlinson Luftambulanse Jarle Hovland Pasientreiser Tor Magne Dale D1 Owe Treverket D2 Wenche Kleven Nymoen D3 Roar Ask (kst) Ambulansefag og kompetanse

Navn på barnevernere o.l vi ikke kan anbefale: *****

Navn på barnevernere o.l vi ikke kan anbefale: ***** Navn på barnevernere o.l vi ikke kan anbefale: Har du erfaringer med barnevernere som du mener burde stå på denne listen kan du sende navnet på de/denne til post@gfsr.no Det må opplyses hvilke forhold

Detaljer

Norske ALL TIME lister - svømming langbane

Norske ALL TIME lister - svømming langbane Norske ALL TIME lister - svømming langbane pr. 01.08.2005 "ALL TIME" listene viser de 25 beste norske svømmerne gjennom tidene i alle øvelser på langbane (50m basseng). Oversikten angir svømmerens navn,

Detaljer

Praksisadresse, hvis ulik postadresse Postadresse Poststed Telefon Hjemmels-andel Psykologer:

Praksisadresse, hvis ulik postadresse Postadresse Poststed Telefon Hjemmels-andel Psykologer: Praksisadresse, hvis ulik postadresse Postadresse Poststed Telefon Hjemmels-andel Psykologer: Ameln Signe Ekebergveien 1 A 0192 Oslo 48253042 50 Amundsen Karin St. Halvards plass 1 0192 Oslo 22199963 100

Detaljer

DELTAKERE: Etternavn Fornavn Kurstema Andersen Helene Vister Agronomi i hardt vær Ruud-Wethal Gry-Heidi Agronomi i hardt vær Ruud-Wethal Marius

DELTAKERE: Etternavn Fornavn Kurstema Andersen Helene Vister Agronomi i hardt vær Ruud-Wethal Gry-Heidi Agronomi i hardt vær Ruud-Wethal Marius DELTAKERE: Etternavn Fornavn Kurstema Andersen Helene Vister Agronomi i hardt vær Ruud-Wethal Gry-Heidi Agronomi i hardt vær Ruud-Wethal Marius Agronomi i hardt vær Stumberg Hans Agronomi i hardt vær Wetlesen

Detaljer

6. 1809-1983: Noen sluttord

6. 1809-1983: Noen sluttord 6. 1809-1983: Noen sluttord Helseforvaltningen var, som helsevesenet selv, svært liten, svært lite spesialisert og ikke spesielt profesjonalisert i starten, altså i tiden omkring adskillelsen fra Danmark.

Detaljer

Hovedoppgaver skrevet av kadetter ved LKSK

Hovedoppgaver skrevet av kadetter ved LKSK Luftkrigsskolen Biblioteket Hovedoppgaver skrevet av kadetter ved LKSK Kull 14 55, 1963 2006 Samlet og redigert av Nina Beck Anderssen 2007 Innhold Innhold... 1 Hovedoppgaver 1963 2006... 3 Kull 14, 1961-1963...

Detaljer

Over Kölen rennet 2015

Over Kölen rennet 2015 G 16 år 1 Håvard Moseby Kjelsås IL - ski 74 12:17,3 00:00,0 2 Petter Stokkeland Tistedalen FL 56 12:21,0 00:03,7 3 Jan-Henrik Melbø Spydeberg IL 20 12:27,6 00:10,3 4 Emil Andre Wiig Skimt 49 12:35,5 00:18,2

Detaljer

Plassering Klubb Navn Tid. 1 Namdal LK Morten Skarstad 01:06:30. 2 Namdal LK Espen Emanuelsen 01:12:41. 3 Namdal LK Nils Ivar Wallinder 01:17:55

Plassering Klubb Navn Tid. 1 Namdal LK Morten Skarstad 01:06:30. 2 Namdal LK Espen Emanuelsen 01:12:41. 3 Namdal LK Nils Ivar Wallinder 01:17:55 Lagkonkurranse Konkurranse herrer Plassering Klubb Navn Tid 1 Namdal LK Morten Skarstad 01:06:30 Namdal LK Ole Marius Bach 01:10:48 Namdal LK Ove Haugereid 01:12:18 SUM TID 3:29:36 2 Namdal LK Espen Emanuelsen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Kristelig Folkeparti 1 Øystein Stjern 1980 Daglig leder 2 Gunhild Vårvik Tangeland 1956 Undervisningsinsp. 3 Kenneth Torsteinbø 1979 Leder NAV 4 Ellinor Larsen 1963 Regnskapsfører 5 Tomas

Detaljer

12.09.2014 Stevne 1401038

12.09.2014 Stevne 1401038 Klasse FA 1 Hans Knigge Aron Skytterklubb FA 9/5 12/2 10/4 10/0 9/1 8/2 12/1 9/2 79/17 2 Christoffer Lie Syversen Oslo Feltskyttere FA 9/6 12/5 10/5 8/0 10/1 8/5 12/1 9/5 78/28 3 Petter Berg Aron Skytterklubb

Detaljer

Raumerrittet 2015 Hakkehogget opp - Menn

Raumerrittet 2015 Hakkehogget opp - Menn 1 2 Audun Øverbye Hanssen Team Lillehammer powered by sport 1 &Scott M20-24 0:11:38 2 10 Øivind Bjerkseth Asker Cykleklubb M25-29 0:11:39 3 15 Gregory Saw hardrocx-abax M35-39 0:11:40 4 1 Thomas Engelsgjerd

Detaljer

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

HA-Sprinten 2014. Startliste. Budor 20.12.2014

HA-Sprinten 2014. Startliste. Budor 20.12.2014 J 11 år, 650m klassisk 3 Synne Børresen Bollingmo Raufoss IL 10:00:30 3654241 4 Siri L Nesheim Bærums Skiklub 10:00:45 3651791 5 Selma Lindstad Børresen Ottestad IL 10:01:00 3635539 6 June Rogstad Bekkevold

Detaljer

DEL II Medlemsregister

DEL II Medlemsregister MATRIKKEL 2014 2015 DEL II Medlemsregister Klubbvis organisert, i alfabetisk rekkefølge Ajour pr 04.06.2015 2 Kiwanis Club Arendal PB 142, 4801 Arendal Organisert 19.05.1972 K08007 President: Martinsen

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup!

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2008 74. årgang Gutter 97 Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 2 KLUBBKONTAKTER:

Detaljer

Aktiviteter i menigheten for deg

Aktiviteter i menigheten for deg ZÉw Ñüá~x Aktiviteter i menigheten for deg Sælen menighet Vardeveien 9 5141 Fyllingsdalen Tlf: 55 36 22 10 E-post: saelen.menighet @bergen.kirken.no Web: http://saelenmenighet.no Bankgiro: 3625.58.59565

Detaljer

Fanaråken Opp 2014. Resultatliste. Luster 09.08.2014. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Bertine Thorsnes Lefdal IL Bjørn 187 1:29:34 00:00

Fanaråken Opp 2014. Resultatliste. Luster 09.08.2014. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Bertine Thorsnes Lefdal IL Bjørn 187 1:29:34 00:00 D 15-17 1 Silje Amalie Grindedal Brandvold Fana Langrenn/Bergen Løpeklubb 1 1:27:21 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 D 18-19 1 Bertine Thorsnes Lefdal 187 1:29:34 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 D 20-22 1

Detaljer

Nasjonalmuseets årsmelding 2006. Del 2

Nasjonalmuseets årsmelding 2006. Del 2 Nasjonalmuseets årsmelding 2006 Del 2 Innhold 1 Forskning og utviklingsprosjekter 3 2 Nyervervelser 5 3 Nyervervelser arkitektur 8 4 Nasjonalmuseets publikasjoner 9 5 Utlån 10 6 Ansatte i nasjonalmuseet

Detaljer

NM Veteran Inne 2015 Resultatliste 2.dag 8. mar 2015

NM Veteran Inne 2015 Resultatliste 2.dag 8. mar 2015 KV 35-39 60 m (0) 76 Yvonne Smith Glad Trim International DNS 1 10 Anita Iversem Lilleskare Bergen løpeklubb 8,89 KV 35-39 800 m (0) 1 10 Anita Iversem Lilleskare Bergen løpeklubb 2.35.57 KV 40-44 3000

Detaljer

Klasse FA Feltpistol 1 Thomas Haugland Svelvik Sportsskyttere 9/0 10/0 9/0 10/6 9/6 11/3 12/6 12/0 11/5 12/0 105/26 2 Roy Baumann Kristiansand Pk 9/0

Klasse FA Feltpistol 1 Thomas Haugland Svelvik Sportsskyttere 9/0 10/0 9/0 10/6 9/6 11/3 12/6 12/0 11/5 12/0 105/26 2 Roy Baumann Kristiansand Pk 9/0 Klasse FA Feltpistol 1 Thomas Haugland Svelvik Sportsskyttere 9/0 10/0 9/0 10/6 9/6 11/3 12/6 12/0 11/5 12/0 105/26 2 Roy Baumann Kristiansand Pk 9/0 10/0 9/0 10/6 9/5 11/1 12/6 12/0 11/5 12/0 105/23 2

Detaljer

FORTEGNELSE OVER FASTE STUDENTER VED NORGES TEKNISKE HØISKOLE FOR STUDIEÅRET 1936-37 . ~

FORTEGNELSE OVER FASTE STUDENTER VED NORGES TEKNISKE HØISKOLE FOR STUDIEÅRET 1936-37 . ~ FORTEGNELSE OVER FASTE STUDENTER VED NORGES TEKNISKE HØISKOLE FOR STUDIEÅRET 1936-37. ~ 5 Arid tek ta vdelingen. Hjem sted lste åt slun s (Herred ell. by) l. Aasum, J olm Steinkjer 1911 1935 1936 2. Bergersen,

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Men 100m. Men 400m. Startlista. Oslo, Bislett Stadion. torsdag. torsdag. 18 Erik Rømcke. 37 Kristian Berg. 70 Erik Lindahl 71 Felix Francois

Men 100m. Men 400m. Startlista. Oslo, Bislett Stadion. torsdag. torsdag. 18 Erik Rømcke. 37 Kristian Berg. 70 Erik Lindahl 71 Felix Francois Startlista NGP Oslo, Bislett Stadion Men 100m 4 Einar-Andre Bydal Jako 86 BUL 5 Odin Hallquist 97 IK Tjalve 6 Kjartan Løvoll 92 SK Vidar 7 Sondre Nyvold Lid 94 IK Tjalve 8 Eirik Tandberg 87 Sigdal FI 9

Detaljer

NM Veteran Inne 2015 Resultatliste 1.dag 7. mar 2015

NM Veteran Inne 2015 Resultatliste 1.dag 7. mar 2015 KV 35-39 1500 m (0) 76 Yvonne Smith Glad Trim International DNS KV 35-39 200 m (Finale) 76 Yvonne Smith Glad Trim International DNS 1 10 Anita Iversem Lilleskare Bergen løpeklubb 30,16 KV 35-39 Kappgang

Detaljer

FOU-arbeid for lærerstudenter i praksis rapport fra et aksjonslæringsprosjekt

FOU-arbeid for lærerstudenter i praksis rapport fra et aksjonslæringsprosjekt FOU-arbeid for lærerstudenter i praksis rapport fra et aksjonslæringsprosjekt Gunnar Grepperud Tine A. Hestbek Per Ramberg Program for lærerutdanning (PLU) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

PA HUGULIA FJELLSTUE - LØRDAG 12. SEPTEMBER 1387 KL. 16.00. Åpning. Valg av dirigent ref erent. Regnskap 1985/87. Budsjett/kontingent 1987/83

PA HUGULIA FJELLSTUE - LØRDAG 12. SEPTEMBER 1387 KL. 16.00. Åpning. Valg av dirigent ref erent. Regnskap 1985/87. Budsjett/kontingent 1987/83 Organfor Hugulfa Velforening Ar! SANG 11 Det innkalles til GENERALFORSAMLING PA HUGULIA FJELLSTUE - LØRDAG 12. SEPTEMBER 1387 KL. 16.00 DAGSORDEN: Åpning Valg av dirigent ref erent to til å underskrive

Detaljer

1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 19.04.08 24.05.08 23.08.08 24.08.08 07.09.08. 14 Schie Kristoffer Nesodden 15 Andersen Magne Gr Hobøl Mot

1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 19.04.08 24.05.08 23.08.08 24.08.08 07.09.08. 14 Schie Kristoffer Nesodden 15 Andersen Magne Gr Hobøl Mot Klasse: E 1 Moi Mardon Sørlandets 2 Mork Lars-Holland Kleive Kfu 3 Larsen Fredrik Stra Vestkant T 4 Pedersen Håkon NMK Berg 5 Andersen Ib Vegard Eiker Trial 6 Hemmer Martin Hobøl Mot 7 Bless John Eivind

Detaljer

2 Torp E. Ingeman stud. 2 Dahl Åsar furer. 2 Dyrkorn K. H. styrm. til høire. «Kveldstad» 1 Fossum Oliver gross. 2 Lie Eilert bygm.

2 Torp E. Ingeman stud. 2 Dahl Åsar furer. 2 Dyrkorn K. H. styrm. til høire. «Kveldstad» 1 Fossum Oliver gross. 2 Lie Eilert bygm. 618 s forretningsbanken Creditreformforeningen avdel.kontor Hytten & Solberg kontor 22a (Kreditbanken) ^Drotninghaug A. frugt- & cigarforr. Christiansen Søren agent. Heglie B. barberforr. 2 Rønne Kristine

Detaljer