Fylkesmannen i Troms

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Troms 27.05.15"

Transkript

1 Fylkesmannen i Troms Kommunereformen Hva skjer i Vestfold? Innbyggerhøringer Erling Lae og Petter Lodden

2 Kommunereformen - mål Gode, og likeverdig tjenester, uansett bosted: Tilstrekkelig kapasitet og relevant kompetanse Rettssikkerhet, herunder tilstrekkelig distanse Effektive tjenester og administrasjon Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling fjerne/flytte uhensiktsmessige grenser Bærekraftige kommuner, faglig og økonomisk Styrket lokaldemokrati og rammestyring, mindre overstyring (stat og fylkeskommune) Mindre avhengighet av interkommunalt samarbeid 2

3 Kort tilbakeblikk på rolle og budskap Ny regjering. Kontakt med KS-V; FM-V starter umiddelbart Reformen tema på alle fellessamlinger med ordførere og rådmenn våren KS strategisamling og fredagsmøter Fm-V samtaler med alle kommuner, mars mai Da var innbyggerdialogen i gang alt; Sandes ordfører startet Fra høsten 2014 til nå; en rekke folkemøter (30-40). Fm ofte bedt om å innlede og reformen bakgrunn og hensikt Vestfoldalternativene er vokst frem nedenfra dels før reformen var satt på dagsorden, jf. våre kommunesamtaler

4 Våre budskap Styr eller blir styrt. Ikke primært risikoen for nasjonal overstyring, men for ev å bli stående igjen på perrongen. Reformen trenger moment; viktig at noen tar de første steg Oppgavene har løpt fra strukturen; Schei og Christiansen. Innbyggertjenestene i fokus ikke hvor rådhuset skal ligge. Reformen er (over)moden; kommer ikke brått på Se framover, - en velferdsreform! Ikke «kappe land» IKS - intet alternativ, svekker kommunestyret og rådmannen Hva er en kommune? Krevende og komplekse oppgaver, som fordrer kompetente administrasjoner

5 Våre budskap Mange kommuner har ikke noe reelt 0 alternativ, men må velge retning. Eks. Sande Strukturen er ikke hogd i stein. Det store hamskiftet i bosetting og kommunikasjoner må få konsekvenser. Justere uhensiktsmessige grenser Om kommunene blir seg selv nok, innenfor grenser tida har løpt fra, så øker sjansene for at langsiktige miljøhensyn som skal sikre kommende generasjoner et bærekraftig og attraktivt Vestfold, blir de største taperne. I tillegg til at ungene heller ikke får går på nærmeste skole, fordi den ligge på den andre siden av grensen

6 Utréd det som er nødvending, men ikke alt! bruk nykommune.no Det handler om politiske veivalg. Flere løsninger for en god struktur. Kommuner er menneskeskapte, for visse formål, og kan endres ved behov Våre budskap Engasjér bredt; politikere/innbyggere/ansatte (handler om trygghet) i tillegg til sterke fagmiljø, omstilling er krevende. Opinionsundersøkelser kan gi bredere grunnlag enn folkeavstemninger Passe munnen for fyord: innlemme, overta, partere. Normalisér deling og grenseregulering Ikke bare se på hva vi har, men også på hva vi kan få, se muligheter; bygge ny kommune, loftsrydde, innovere. Utdanningsdirerktøren: Hva kjennetegner en god skolekommune?

7 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene : Niårig grunnskole, beredskap mot forurensing, bosetting av flyktninger, avfallshåndtering og avløp, kommuneleger, helsestasjon, somatiske sykehjem, psykisk utviklingshemmede, miljøvern, undervisning barn i institusjoner, vilt- og naturforvaltning, landbrukskontorene, lovfestet rett til 10-årig grunn-skole, SFO, musikk- og kulturskoler, LAR, psykisk helse, fastlegeordning, forhandlingsansvar for lærere, klinisk veterinærvakt, lovfestet rett til barnehageplass, krisesentre, kvalifiseringsprogrammet, nasjonalparkstyrer, beredskapsansvar, samhandlingsreformen, folkehelseansvar. 7

8 Utviklingen Fokus på Vestfold Konsolidering Regionkommuner Storkommuner Norge Vestfold Svelvik Botne Brunlanes Horten Åsgårdstrand Stavern Strømm Hedrum Skoger Tjølling Sandar Sem Borre Våle/Ramnes

9 Struktur, tilbakevendende tema i Vestfold Byene/omegn: Sandefjord, Horten, Larvik, Tønsberg En del uro og motstand, men ingen vil i dag tilbake Re i 2002, vellykket sammenslåing; ytre og indre evaluering Framtidas kommuner, KS 2005, flere Vestfold-utredninger. Økonomi og rådhus i fokus. Ingen endringer 12 k konferansen i 2010 viet kommunestruktur. 2 av 3 representanter for. Forslag til nytt kommunekart for Vestfold 3k 2009, strategisk samarbeid, men og strukturperspektiv. 5k i To til ville smake på innlandsalternativet. Nå sjekket ut Altså langvarig høy politisk bevissthet og beredskap. Demokratisk legitimt å gjøre vedtak før valget sier vi, men det strides Fylkesmannen ønsker tempo; utsettelse tærer på de ansatte

10 Dagens situasjon i Vestfold Flere kommuner for små og sårbare, uten 0-alternativ. Da handler det om retningsvalg. De store kan ikke være seg selv nok, jf. Larvik Grensene hemmer folks hverdagsliv og gir mye administrasjon Grensen som deler Tønsberg tettsted i to er svært uheldig for planlegging, utbygging, arealforvaltning og infrastruktur Det vanskelige går ikke over. Utsettelse hjelper ikke. Ta regien selv Interkommunalt samarbeid tømmer kommunestyret for makt og er ikke et alternativ. Maktutredningen: «(lokal)-demokratiets forvitring» Hvorfor stemmerett bare i kommunen du sover og steller hagen?

11 Vil det gå som vi håper? Det går ikke alltid går «raka vegen», snarere: «a bumpy road to heaven». En tidlig start kan snuble, - TNT. En god forankring kan gi godt resultat, SAS skal utdype dette Omegnskommunene tar initiativet; byene må vise solidaritet og vilje Variasjon i tilnærming og løsning; - flere veier til en god kommune Vær varsom med å kappe naboens land; respektér kommunestyrenes prosesser, (også de andres) Folkemøtene de fleste viser oppslutning, og fokus på tjenester, ikke på rådhusets beliggenhet Fortsatt motstand og ønsker om mer tid; men det blir ikke enklere Om frivillighet mål og middel

12

13 Relevant kompetanse eksemplet 3k, som har slått sammen bygg, plan, kart og geodata

14 Hva har SAS lært oss - suksesskriterier Den nasjonale reformen SAS tok oppdraget på alvor En lang debatt fra Framtidas kommuner til dagens reform Om utgangspunktet 5K og møtet med virkeligheten Stokke motoren sa farvel til Holmestrand, vurderte både Tønsberg og Sandefjord, valgte sistnevnte, tross pendlestrøm Andebu deltok i 5K samarbeidet med Stokke, men syns 2K ble for smått, fulgte Stokke mot Sandefjord Sandefjord alltid beredt! Var godt forberedt (gjelder ikke overalt) Ingen kommer undan politiken. Utredningenes farer. Betydningen av lokalt lederskap og politisk fundament, motsatt TNT. Felles situasjonsforståelse, utfordringer framover og et politisk definert bilde av kommunen de vil bygge

15 Fortsetter SAS-politikerne la vekt på forankring og enighet på tvers av politiske partier og kommunegrenser har vært avgjørende Prosessen preget av inkludering og dyp gjensidig respekt for de tre kommunenes ulike utgangspunkter (størrelse, kultur, struktur, osv). Sandefjord raus ser fordelene (areal) Tempo har gitt dynamikk og energi. Konsentrert prosess, viktig for fokus og tilliten mellom aktørene. Involvering er viktig; info- og dialogbehov er stort. Plan for medvirkning; innbyggere, næringsliv, lag/foreninger, media, nettsider, facebook, bygdeblad og FOLKEMØTER Opinionsundersøkelse i to omganger. Retning og legitimitet

16 Innbyggermedvirkning - hovedspørsmål Stokke veivalget og grensa mot Tønsberg Debatten i kommunen og på Vear. Utredning begge veier? Folkemøter og spørsmålet om grenseregulering Sosiale medier og politisk ledelses deltakelse i debatten Innbyggerundersøkelser, - retningsvalg og bekreftelse Inkludere opposisjonen Fm har orientert om reformen, motivene, prosesskrav, og forholdet mellom sammenslåing og grenseregulering

17 Sandefjord, politiske forankringsvedtak underveis og opinionsundersøkelse for å sikre legitimiteten Fortsetter.. Andebu den krevende reisa «Det holder i mi ti» eller ansvar for framtida? Best på innbyggermedvirkning. Folkemøter i hvert sogn i to omganger Fm har orientert om kommunereformen Gruppelederne presenterer partienes synspunkter Rådmannen pres. alternativer, utredninger og sårbarhet Folk er opptatt av tjenester, ikke rådhuset. Mye debatt Den politiske eliten er mer opptatt av kommunal enhet

18 Noen viktige poeng Både FM, og SAS-kommunene har argumentert mot 0- alternativet, som ellers tar alt for stor plass, om vi tar reformbehovet på alvor SAS har brukt innbyggerundersøkelser, andre ser ut til å lene seg på folkeavstemninger, samtidig med lokalvalget What s in it for me? Hva er det politiske fundamentet? Tjenestenærhet, fagmiljø og spesialtjenester Økonomistyring og investeringer Arealforvaltning for framtida Samfunns-, steds- og næringsutvikling Møtet mellom reformbehovet og de stedegne forutsetningene

19 SAS - økonomisk effekt betydelig, men ikke avgjørende Innbyggere: drøyt innbyggere Engangskostnader: 40 millioner Reformstøtte: 30 millioner Sum direkte støtte: 70 millioner I tillegg inndelingstilskudd (2014) ca. 24,6 mill. kr. per år i år! Nåverdi 350 mill. kr.

20 Svelvik med i ny kommune i Drammen? Svelvik Sande Hof Holmestrand Lardal Re Horten Andebu Tønsberg Stokke Nøtterøy Sandefjord Larvik Tjøme

21 Sande følger Svelvik? Svelvik Sande Hof Holmestrand Lardal Re Horten Andebu Tønsberg Stokke Nøtterøy Sandefjord Larvik Tjøme

22 3K? Svelvik Sande Hof Holmestrand Lardal Re Horten Andebu Tønsberg Stokke Nøtterøy Sandefjord Larvik Tjøme

23 Sande med 3K? Svelvik Sande Hof Holmestrand Lardal Re Horten Andebu Tønsberg Stokke Nøtterøy Sandefjord Larvik Tjøme

24 TNT? Svelvik Sande Hof Holmestrand Lardal Re Horten Andebu Tønsberg Stokke Nøtterøy Sandefjord Larvik Tjøme

25 Tjøme og Nøtterøy? Svelvik Sande Hof Holmestrand Lardal Re Horten Andebu Tønsberg Stokke Nøtterøy Sandefjord Larvik Tjøme

26 SAS Svelvik Sande Hof Holmestrand Lardal Re Horten Andebu Tønsberg Stokke Nøtterøy Sandefjord Larvik Tjøme

27 Larvik og Lardal? Svelvik Sande Hof Holmestrand Lardal Re Horten Andebu Tønsberg Stokke Nøtterøy Sandefjord Larvik Tjøme

28 Vear og Hogsnes/Bjelland? Svelvik Sande Hof Holmestrand Lardal Re Horten Andebu Tønsberg Stokke Nøtterøy Sandefjord Larvik Tjøme

29 Høyjord og Vivestad? Svelvik Sande Hof Holmestrand Lardal Re Horten Andebu Tønsberg Stokke Nøtterøy Sandefjord Larvik Tjøme

30 Takk for oppmerksomheten!

31

32 Betydning for effektivitet og rettssikkerhet Lavere adm. kostnader per innbygger ved økt kommunestørrelse bl.a. pga. stordriftsfordeler i forvaltning, IKT og tekniske tjenester Kvalitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen krever fagfolk Juridisk kompetanse; 30 jurister i 233 kommuner med inntil 5000 innbyggere Planfaglig kompetanse, 60% av kom. har 0,5 eller færre årsverk til planlegging Færre samarbeid gir økt effektivitet og demokratisk styring

33 Administrasjonen som politisk sekretariat Rådmannen forbereder saker for politisk behandling har hun tilstrekkelig kompetanse i staben? Hvis ikke, hvordan påvirker det politiske vedtak i små kommuner. Blir det tilstrekkelig faglig bredde og dybde? Distanse? jf. foran om juridisk og planfaglig kompetanse De nye danske kommunene har fått en sterkere og mer strategisk administrasjon Blir politikerne overkjørt eller kan de kreve og få bedre grunnlag for sine beslutninger? Kan færre lokalpolitikere gi økt konkurranse om politiske verv og potensiale for innovasjon?

34 Fortsetter Adm. tilrettelegging for demokratisk deltakelse Små enheter gir stor grad av nærhet Små kommuner scorer høyest på å kontakte politikere, henvende seg til kommunen, ta opp saker Men, hva med kommunens kraft til å påvirke samfunnsutviklingen til innbyggernes beste? Og, hva med distanse? Er det sikkert at stor grad av nærhet tjener alle like godt? Er mer formaliserte deltakelsesformer kanskje mer demokratiske? I så fall er administrativ kapasitet og kompetanse nødvendig for å legge til rette for mer formalisert representasjon og deltakelse

35 Demografi

36 Kommunenes mange krevende oppgaver og roller de yter tjenester (barnehage, skole, helse, omsorg, osv.) de utøver myndighet (byggeløyve, sykehjemsplass, osv.) de påvirker samfunnsutviklingen, planlegger og tilrettelegger for nærings-, og boligutvikling, osv. de er landets hovedarena for demokratisk deltakelse de er en stor arbeidsgiver ( nær 1/5 av arbeidstakerne, på mange plasser største arbeidsgiver) Krever kommuner med tilstrekkelig adm. kapasitet og kompetanse

37 Betydning for økonomisk vekst Kapasitet og kompetanse til å drive næringsutvikling som utviklingsaktør, i samspill med næringslivet, herunder styre prosjekter og utnytte virkemiddelapparatet, samt ha en tydelig «regional stemme» en mer kvalifisert plan-, regulering-, og byggesaksbehandling, kan i seg selv bidra til flere etableringer Kapasitet til å utvikle og utnytte lokale markeder i samarbeid med næringslivet, gjennom kompetanse på innkjøp, herunder markedskunnskap, kontraktsutforming og risikovurdering Kommunestrukturen bør nærme seg bo- og arbeidsmarkeds-regioner, for bedre planlegging av utbygging, infrastruktur og vern

38 Ev 3K - økonomisk effekt Innbyggere: Engangskostnader: 35 millioner Reformstøtte: 20 millioner Sum direkte støtte: 55 millioner I tillegg inndelingstilskudd ca. 29,9 mill. kr. per år i år! Nåverdi 425 mill kr.

39 Ev 4K - økonomisk effekt Innbyggere: Engangskostnader: Reformstøtte: Sum direkte støtte: 45 millioner 25 millioner 70 millioner I tillegg inndelingstilskudd ca. 42,2 mill. kr. per år i år! Nåverdi 600 mill kr.

40 Er større kommuner mindre demokratiske enn små kommuner? De demokratiske kvaliteter ved det lokale styringssystemet er det ene av to hovedhensyn som fremheves i debatten om en ny og omfattende kommunal inndelingsreform, det andre hovedhensyn kan betegnes som systemkapasitet, og dreier seg om kommunenes evne til å løse de oppgaver og å yte de tjenester som velgerne gjennom sine demokratiske organer stiller krav om

41 Ekspertutvalget - anbefalinger innbyggere for å sikre en god oppgaveløsning 2. Struktur som nærmer seg funksjonelle samfunnsutviklingsområder 3. Staten bør redusere detaljstyringen, stimulere politisk deltakelse og legge til rette for gode demokratiske arenaer 41

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon til vekst? Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

RAPPORT 2015/15. Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella

RAPPORT 2015/15. Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella RAPPORT 2015/15 Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella Simen Pedersen, Jørund K. Nilsen, Pernille Parmer, Annegrete Bruvoll, Bjørn P. Kaltenborn og Hanne Toftdahl Dokumentdetaljer Vista Analyse AS

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra 14 prosesser, hvorav 7 endte i sammenslåing og 7 ikke endte i sammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer

ETS kommunen Fakta- og intensjonsgrunnlag

ETS kommunen Fakta- og intensjonsgrunnlag ETS kommunen Fakta- og intensjonsgrunnlag Dokumentet er ferdigstilt etter det siste arbeidsmøtet mellom kommunene i Kongsvik, 13. mai 2015. 1 Innledning Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres

Detaljer

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Helge Ramsdal Steinar Normann Stiftelsen Østfoldforskning OR.13.05 Juni 2005 www.sto.no 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

SØF-rapport nr. 02/14. Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform

SØF-rapport nr. 02/14. Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform Jørn Rattsø SØF-prosjekt nr. 1350/1450: Utredning om kommunereform Prosjektet er finansiert av Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Telemarksforsking-Bø Mars 2006 Å BYGGE EN NY KOMMUNE! ERFARINGER FRA GJENNOMFØRING

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Erfaringer fra en vellykket og to mislykkede prosesser STOKKE KOMMUNE

Erfaringer fra en vellykket og to mislykkede prosesser STOKKE KOMMUNE Erfaringer fra en vellykket og to mislykkede prosesser 1 2 Hof Sande Svelvik Holmestrand Lardal Re Horten Andebu Tønsberg Stokke Nøtterøy Sandefjord Larvik Tjøme 3 Fem faser: 1: Trenger vi sammenslåing?

Detaljer

med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - Forhandlingsutvalgenes anbefaling

med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - Forhandlingsutvalgenes anbefaling Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - 1 1. INNLEDNING... 3 2. KOMMUNENAVN OG SYMBOLER... 3 3. PRINSIPPER FOR SAMMENSLÅINGSPROSESSEN... 3 4. MÅL FOR DEN

Detaljer